Az Ön kézikönyve COBRA MT 975

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve COBRA MT 975 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2306553"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Hívásfigyelmeztet és VibrAlert ikon Lezárás ikon Billentyhang ikon DCS ikon Roger Beep ikon CTCSS ikon Mentett csatrona ikon Memóriahely száma Akkumulátor töltöttségmér Biztonsági kódok számai Ketts figyelés ikon VOX ikon Elemkímél üzemmód ikon Vétel ikon Adás ikon Keresés ikon Csecsemfigyel ikon F csatornaszám MT975_HUN. qxp:mt_975_uk 1/15/08 9:45 AM Page 2 Ü Z E M EL TE TÉ S Termékinformáció aljzat Magyar mindaddig világítania kell, amíg az akkumulátorok teljesen fel nem töltdtek. Ezután kialszik. A microtalk rádió akkumulátorainak feltöltéséhez csak a mellékelt újratölthet akkumulátorokat és asztali töltt használja. A rádió mködtetéséhez alkáli elemeket is használhat. A Cobra azt javasolja, hogy a töltés alatt a rádió legyen kikapcsolva (Off). gomb Ezt a microtalk rádió adóvevt úgy gyártották, hogy megfeleljen az engedélyezett PMR 446 frekvenciákat használó rádiókészülékekre vonatkozó összes szabványnak. E rádió használata a nyilvános légteret veszi igénybe és használatát helyi törvények és elírások szabályozhatják. További információért forduljon a rádiófrekvenciákat engedélyez hatósághoz. A rádió bekapcsolása és hangereje A rádió bekapcsolása: Forgassa a KI-/Bekapcsoló/Hanger gombot az óramutató járásával megegyez irányba a rádió Bekapcsolásához és a hanger beállításához. Egy hangsor jelzi a rádió BEkapcsolását. Az Ön microtalk készüléke most VEV ÜZEMMóDBAn van, rádióadás vételére alkalmas. A rádió mindig VEV MóDban van, kivéve, ha a BESZéLgETéS, HÍVÁS, illetve ÜZEMMóD gomb le van nyomva. Ki-/Bekapcsoló/Hanger A rádió kikapcsolásához: gomb Forgassa a KI-/Bekapcsoló/ Hanger gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a kattanásig. A rádió gondos kezelése Az Ön microtalk rádiója évekig hibátlanul fog mködni, ha megfelelen vigyáz rá. néhány javaslat: óvatosan kezelje a rádiót. Tartsa távol a portól. Soha ne tegye a rádiót vízbe vagy nedves helyre. ne tegye ki szélsséges hmérsékletnek. Gyors asztali tölt és akkumulátorok Az akkumulátorok behelyezése a rádióba: 1. Vegye le az övcsíptett úgy, Vegye le az övcsipeszt hogy kioldja az övcsíptet reteszét és a csíptett felfele csúsztatja. 2. Az elemfedél eltávolításához Zárófül (a rádió hátoldalán) húzza fel a zárófület. 3. Az elemeket polaritásuk jelölésének megfelelen helyezze be. Nyomtatva Kínában Alk.részszám: P verzió A Akkumulátor töltöttségmér Az Akkumulátor töltöttségmér egy Akkumulátor ikont jelez, mely négy csíkból áll, ha az akkumulátorok teljesen töltöttek. Amikor az akkumulátor energiaszintje alacsony, az Alacsony töltöttség 4. Helyezze vissza az elemfedelet és az övcsiptett. MEGJEGYZÉS:Teljestöltéseseténa Helyezze be az elemeket Ha tíz másodpercen át nincs Energiatakarékos vétel, az egység automatikusan EnERgIATAKARéKOS ÜZEMMóDBA kapcsol, és a POWER SAVER MEGJEGYZÉS:Nedobjatzbeazakkumulátorokat,vagy (EnERgIATAKARéKOS netegyekimagashmérsékletnekket. ÜZEMMóD) jelzés látható a kijelzn. Azakkumulátorfelrobbanhatnak. Ez nem befolyásolja az egység bejöv A microtalk rádió(k) töltése: adást vevképességét. 1. Ellenrizze, hogy az Helyezze be a Kommunikáció másik személlyel rádió(ka)t akkumulátor helyesen 1. nyomja le és tartsa lenyomva Beszéd gomb helyezte-e be. Az a BESZéD gombot. akkumulátor behelyezésére vonatkozó utasításokat lásd 2. Tartsa a mikrofont körülbelül fentebb. 5 cm-re (2 hüvelyk) a szája eltt, és beszéljen 2. Tegye a rádió(ka)t a gyorsan asztali töltbe, természetes hangervel. ahogyan az ábrán látható. 5 cm-re (2 hüvelykre) a szájtól 3. Dugja be az adapter kerek csatlakozóját a tölt 3. Mondanivalója befejeztével engedje el a gombot és hátulján található aljzatba. hallgassa meg a választ. 4. Csatlakoztassa az adaptert az elektromos Amíg lenyomva tartja a BESZéD hálózathoz. A fali töltt a berendezés mellé, gombot, nem tud beérkez könnyen elérhet helyre kell felszerelni. adást fogadni. Ha a töltés lámpa (egy lámpa tölthelyenként) nem kapcsolódik BE, ellenrizze a rádió helyzetét. MEGJEGYZÉS:Mindkétrádiótugyanarraacsatornára ésbiztonságikódrakellállítania A rádió legyen függlegesen. A töltés jelz fénynek kommunikációhoz. becsültüzemid 12óra. Ezeket az újratölthet akkumulátorokat az összes vonatkozó jogszabály betartásával kell újrahasznosítani vagy eldobni. Ezeket nem szabad a szemetes kukába dobni.

3 Egyes országok vagy helyhatóságok az akkumulátorok újrahasznosítását kérik, és ennek érdekében az említettek begyjtési programokat szerveztek. Kérjük, utasításokért vegye fel a kapcsolatot a helyi hulladékgazdálkodási hatósággal. Akkumulátor töltöttségmér villogó Akkumulátor ikont jelez, melybl csak egy csík látható. Ezzel jelzi, hogy az akkumulátorokat fel kell tölteni vagy ki kell cserélni. MEGJEGYZÉS: CsakamellékeltNiMH akkumulátorokatlehetfeltölteni. Elemkímél/ energiatakarékos üzemmód MT975_HUN.qxp:MT_975_UK 1/15/08 9:45 AM Page 3 Ü Z E M EL TE TÉ S A válasz fogadása A beérkez adás fogadásához engedje fel a BESZéD gombot. Az ön microtalk rádiója mindig VéTEL ÜZEMMóDBAn van, kivéve, ha a BESZéD, HÍVÁS vagy az ÜZEMMóD gombok be vannak kapcsolva. Vétel Magyar A képerny kivilágítása Ha a képerny 10 másodpercig tartó kivilágítását szeretné elérni, nyomja meg, majd engedje el a KIVILÁgÍTÁS/MAX. HATóSUgÁR gombot. Kivilágítás/maximális hatósugár gomb A hanger beállítása Forgassa a KI-/Bekapcsoló/ Hanger gombot az óramutató járásával megegyez irányba a hanger növeléséhez, illetve ellentétes irányba a hanger csökkentéséhez. Ki-/Bekapcsoló/ Hanger gomb Automatikus zajszrés/ A maximális hatósugár kiterjesztése Az Ön microtalk rádiója Automatikus zajszréssel rendelkezik, amely automatikusan elnémítja azokat a gyenge adásokat vagy nemkívánatos zajokat, melyek a domborzattól, a környezeti feltételektl vagy a maximális hatósugár elérésébl fakadnak. Ideiglenesen kikapcsolhatja az Automatikus zajszrést, vagy bekapcsolhatja a Maximális hatósugár kiterjesztése funkciókat, így minden észlelhet jelet vehet, és kiterjesztheti az Ön rádiójának maximális hatósugarát. Az Automatikus zajszrés ideiglenes kikapcsolása: nyomja le és tartsa lenyomva kevesebb mint 5 másodpercig a KIVILÁgÍTÁS/MAXIMÁLIS HATóSUgÁR gombot. Ha két (2),,bip" hangjelzést hall, az azt jelzi, hogy a Maximális hatósugár-kiterjesztés bekapcsolt (lásd lent). Hívás gomb nyomja le és engedje el a HÍVÁS gombot. A másik személy két (2) másodperces csenghangot hall. Hívás küldése közben nem lehet adásokat fogadni. Hívás gomb MEGJEGYZÉS:Akommunikációlétrejöttéhez mindkcute;dok Az Ön microtalk rádiója két fejlett kódolt hangszr rendszerrel rendelkezik, mely segít egy adott csatornán lév többi felhasználó zavarásait csökkenteni. A CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System = Folyamatos hangjelzés kódolt zajszr rendszer) 38 biztonsági kódot, a DCS (Digitally Coded Squelch = Digitálisan kódolt zajszrés) pedig 83 biztonsági kódot biztosít. Ez összesen 121 biztonsági kódot jelent. Bármelyik rendszer használható az összes csatornán, de mindkét rendszer nem használható egy idben ugyanazon a csatornán. MEGJEGYZÉS:Abiztonságikódhasználatávalvaló Intercom Az opcionális intercom Intercom adapterrel és két küls hangszóró/mikrofon tartozékkal, egy egyszer microtalk rádió intercom rendszerként használható. (Ideális a motorkerékpárosoknak) Forduljon a helyi kereskedjéhez a hozzáférhetség és az árak miatt. sikereskommunikációhozazadóés vevrádiótegyarántugyanarraa csatornáraésugyanarraabiztonsági kódrendszerre(ctcssvagydcs)illetve biztonságikódszámrakellhangolni. Mindegyikcsatornaemlékszika legutoljárakiválasztottbiztonságikód rendszerreésszámra. MEGJEGYZÉS:A00biztonságikódnemszámít biztonságikódnak,hanemlehetvé teszi,hogyactcssésdcs rendszerekbenegyaránthallható legyena00-rahangoltösszescsatorna. CTCSS biztonsági kódok A CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System = Folyamatos hangjelzés kódolt zajszr rendszer) egy fejlett hangjelzéskódoló rendszer, amely lehetvé teszi a 38 biztonsági kód egyikének Az Üzemmód funkciók közötti görgetés kiválasztását, így csökkentve a csatornán a más Az ÜZEMMóD funkciók közötti görgetéssel, Ön kiválaszthatja és módosíthatja az Ön microtalk rádiójának egyes funkcióit. Az ÜZEMMóD funkciók áttekintése során a rádió egyes funkciói mindig ugyanabban a meghatározott sorrendben jelennek meg. Amikor a rádió az ÜZEMMóD funkcióban van, visszatér a VéTEL MóDba és elmenti a legutóbb kiválasztott beállításokat, ha 15 másodpercig egyetlen billentyt sem nyom meg. felhasználók okozta adások vételét. MEGJEGYZÉS: CTCSS biztonsági kód használata esetén a kommunikáció létrejöttéhez, mindkét rádiót ugyanarra a csatornára és CTCSS biztonsági kódra kell állítani. Mindegyik csatorna tárolja az utoljára kiválasztott biztonsági kódot.

4 CTCSS biztonsági kód kiválasztása: 1. Miután kiválasztotta a CTCSS KI csatornát, addig nyomogassa az ÜZEMMóD gombot, amíg a CTCSS biztonsági kódok beállítása CTCSS ikon villogni kezd a DCS biztonsági kódok beállítása kijelzn. A CTCSS ikonon kívül, VOX be-/kikapcsolása az OFF (Kikapcsolva) felirat VOX érzékenységi szint beállítása Biztonsági kód vagy a csatornaszám melletti kiválasztása Memóriahelyek beállítása apró számok is villogni fognak. Csatornakeresés beállítása 2. Ha villog a CTCSS és a OFF (KI) CTCSS biztonsági kódok megkeresésének felirat, akkor lépjen ki a OFF a beállítása (KI) módból a CSATORnA FEL DCS biztonsági kódok megkeresésének vagy CSATORnA LE gombbal, majd válasszon a beállítása biztonsági kódot. Ha pedig a CTCSS, illetve a Memóriahelyek keresésének beállítása csatornaszám melletti kis számok villognak, VibrAlert és/vagy hívásfigyelmeztetés válasszon biztonsági kódot a CSATORnA FEL és beállítása CSATORnA LE gombokkal. Ketts figyelés BE/KIkapcsolása beállítása és ketts figyelés helyének progranmozása 3. Válassza az alábbiak egyikét: a. nyomja meg az ÜZEMMóD gombot az új Csecsemfigyelés beállítása beállítás érvényesítéséhez, és a többi funkció Hívásfigyelmeztetés hangjelzésének beállítása eléréséhez. A,,Roger Beep" be-/kikapcsolása Billentyhang be-/kikapcsolása b. nyomja meg a BILLEnTYZÁR/EnTER gombot az új beállítás érvényesítéséhez, és a VéTEL ÜZEMMóDBA való visszatéréshez MT975_HUN. qxp:mt_975_uk 1/15/08 9:45 AM Page 5 Ü Z E M MÓ D F UN K C I ÓK DCS biztonsági kódok Magyar A DCS (Digital Coded Squelch) egy fejlett digitális kódolórendszer, amely lehetvé teszi hogy a rendelkezésre álló 83 titkosítási kódból egyet kiválasszon, és így csökkenjen az adott csatorna használóitól érkez adások száma. Azaktuálisérzékenységiszintetaz,,L"betésaz1-5 közöttiszámokjelölik.az5.szintalegmagasabb, mígaz1.szintalegalacsonyabbérzékenységiszint. 2. nyomja meg a CSATORnA FEL vagy a CSATORnA LE gombot a beállítás megváltoztatásához. 3. Válassza az alábbiak egyikét: a. nyomja meg az ÜZEMMóD gombot az új MEGJEGYZÉS:DCSkódhasználataesetén,a beállítás érvényesítéséhez, és a többi funkció kommunikációlétrejöttéhezmindkét eléréséhez. rádiótugyanarraacsatornáraésdcs biztonságikódrakellállítani.minden b. nyomja meg a BILLEnTYZÁR/EnTER gombot csatornatároljaazutoljárakiválasztott az új beállítás érvényesítéséhez, és a VéTEL biztonságikódot. ÜZEMMóDBA való visszatéréshez. DCS biztonsági kód kiválasztása: 10 Memóriahelyek 1. Miután kiválasztotta a DCS KI Az Ön microtalk rádiója 10 memóriahellyel csatornát, addig nyomogassa rendelkezik, melyre elmentheti a leggyakrabban az ÜZEMMóD gombot, amíg használt csatornákat és csatorna/biztonsági kód a DCS ikon villogni kezd a kombinációkat. Ezek a memóriahelyek külön kijelzn. A DCS ikonon kívül, az kiválaszthatók, vagy kerestethetk. OFF (Kikapcsolva) felirat vagy Biztonsági kód a csatornaszám melletti apró Memóriahely beprogramozása: kiválasztása számok is villogni fognak. 1. nyomja le az ÜZEMMóD Memória ikon 2. Ha villog a DCS és a OFF (KI) gombot addig, amíg a felirat, akkor lépjen ki a OFF kijelzn villogva megjelenik (KI) üzemmódból a CSATORnA a Memória ikon és a FEL vagy CSATORnA LE gombbal, majd válasszon memóriahely száma. biztonsági kódot. Ha pedig a DCS, illetve a 2. nyomja meg a CSATORnA FEL vagy a CSATORnA LE csatornaszám melletti kis számok villognak, gombot a memóriahely kiválasztásához (0-9-ig). válasszon biztonsági kódot a CSATORnA FEL és MEGJEGYZÉS:Haegyhelyetmárkorábban CSATORnA LE gombokkal. beprogramoztak,ahozzárendelt 3. Válasszon egyet a következk közül: csatorna/biztonságikódmegjelenik a. nyomja meg az ÜZEMMóD gombot az új beállítás akijelzn. érvényesítéséhez, és a többi funkció eléréséhez. b. nyomja meg a BILLEnTYZÁR/EnTER gombot 3. nyomja meg a BILLEnTYZÁR/EnTER gombot az új beállítás érvényesítéséhez, és a VéTEL az új memóriahely érvényesítéséhez vagy a már ÜZEMMóDBA való visszatéréshez. beprogramozott memóriahely szerkesztéséhez. A csatornaszámok villognak a kijelzn. Hangvezérelt adás (VOX) 4. nyomja meg a CSATORnA FEL vagy a CSATORnA VOX üzemmódban az Ön microtalk rádiója a kéz LE gombot a csatorna kiválasztásához (1-8-ig). használata nélkül is mködtethet, automatikusan 5. nyomja meg a BILLEnTYZÁR/EnTER gombot. megkezdve az adást, ha Ön beszél. A VOX A CTCSS ikon és a biztonsági kód száma villog érzékenységi szintjét beállíthatja, hogy az a kijelzn.

5 megfeleljen az Ön beszédhangja hangerejének és 6. Válasszon egyet a következk közül: elkerülje a háttérzajok okozta adásokat. a. nyomja meg a CSATORnA FEL vagy a CSATORnA A VOX üzemmód be- vagy VOX kiválasztása LE gombot a csatornához tartozó CTCSS kikapcsolása: biztonsági kód kiválasztásához (01-38-ig). 1. nyomja le az ÜZEMMóD b. nyomja meg a BILLEnTYZÁR/EnTER gombot gombot, amíg a VOX ikon a CTCSS DCS-re való átkapcsolásához. A DCS megjelenik a kijelzn. Az ikon és a biztonsági kód száma villog a aktuális On (Be) vagy Off (Ki) kijelzn. A CSATORnA FEL vagy a CSATORnA LE beállítás megjelenik a kijelzn. gombok használatával a csatornához tartozó 2. nyomja meg a CSATORnA FEL vagy a CSATORnA DCS biztonsági kód (01-83-ig) kiválasztható. LE gombot a VOX be- vagy kikapcsolásához. MEGJEGYZÉS:Haabiztonságikódszámánakhelyén 3. Válassza az alábbiak egyikét: az,,off"villog,akkoregybiztonsági a. nyomja meg az ÜZEMMóD gombot az új kódotmárbeállítottakamásik beállítás érvényesítéséhez, és a többi funkció rendszerben(ctcssvagydcs).nyomja eléréséhez. megacsatornafelvagya CSATORNALEgombotamásikkód b. nyomja meg a BILLEnTYZÁR/EnTER gombot elvetéséhez,ésakiválasztott az új beállítás érvényesítéséhez és a VéTEL csatornáhoztartozóaktívrendszerbeli ÜZEMMóDBA való visszatéréshez. biztonságikódkiválasztásához. A VOX érzékenységi VOX érzékenységi 7. Válasszon egyet a következk közül: szint kiválasztása szintjének beállítása: a. nyomja meg a BILLEnTYZÁR/EnTER gombot 1. nyomja le az ÜZEMMóD a csatorna/biztonsági kód kiválasztott gombot addig, amíg villogva memóriahelyen történ érvényesítéséhez A megjelenik a VOX ikon és a rádió ezután továbblép a következ jelenlegi érzékenységi szint. memóriahelyre, mely villog MT975_HUN.qxp:MT_975_UK 1/15/08 9:45 AM Page 6 Ü Z E M MÓ D F UN K C I ÓK b. nyomja le az ÜZEMMóD gombot a kiválasztott memóriahelyen a csatorna/biztonsági kód érvényesítéséhez és a többi funkció eléréséhez azon a csatornán/biztonsági kódon, mely az ÜZEMMóD funkciók megadása eltt jelent meg. c. tárolt memóriahely visszakeresése: 1. Csatornakeresés 1. biztonsági kódok kereséséhez: nyomja meg a CSATORnA FEL vagy a CSATORnA LE gombot a biztonsági kódkeresés elkezdéséhez a kiválasztott csatornán belül. A Keresés gomb továbbra is látható a kijelzn, amikor a biztonsági kódkeresés folyamatban van. A rádió folytatja a biztonsági kódok keresését, és leáll, amint bejöv hívást észlel. A rádió egy csatornán/ biztonsági kódon 10 másodpercig marad. moztak,ahozzárendeltcsatorna/ biztonságikódmegjelenikakijelzn. 3. nyomja meg a BILLEnTYZÁR/EnTER gombot. A csatornaszámok villognak a kijelzn. 4. nyomja meg a CSATORnA FEL 0. csatorna vagy a CSATORnA LE gombot a 0. csatorna kiválasztásához. 5. Válasszon egyet a következk közül: a. nyomja meg a BILLEnTYZÁR/EnTER gombot a csatorna/biztonsági kód kiválasztott memóriahelyen történ érvényesítéséhez és a memóriahely opciók kezdetéhez való visszatéréshez. b. nyomja le az ÜZEMMóD gombot a kiválasztott memóriahelyen a csatorna/biztonsági kód érvényesítéséhez és a többi funkció eléréséhez azon a csatornán/biztonsági kódon, mely az ÜZEMMóD funkciók megadása eltt jelent meg. Egy memóriahely átprogramozása közben, ha nem nyom meg semmilyen gombot 15 másodpercig, a rádió automatikusan visszatér a VéTEL MóDba az ÜZEMMóD funkciók megadása eltt megjelen csatornán/biztonsági kódon MT975_HUN.qxp:MT_975_UK 1/15/08 9:45 AM Page 7 Ü Z E M MÓ D F UN K C I ÓK Egy biztonsági kód beállítás keresése közben, ha nem nyom meg semmilyen gombot 15 másodpercig, a rádió automatikusan visszatér a VéTEL MóDba az ÜZEMMóD funkciók megadása eltt megjelen csatornán/biztonsági kódon. Bejöv hívás közben a következk közül választhat: a. nyomja meg és tartsa lenyomva a BESZéD gombot az adott csatornán/biztonsági kódon való kommunikációhoz. A rádió azon a csatornán/biztonsági kódon marad és visszatér a VéTEL MóDba. b. nyomja meg a CSATORnA FEL vagy a CSATORnA LE gombot a biztonsági kódkeresés folytatásához. Ha a keresés közben megnyomja a BESZéD gombot, de több, mint 10 másodperccel az adás vétele után, akkor azon a biztonsági kódon ad majd, melyen a keresés közben legutoljára adást vett. Ha semmilyen gombot sem nyom meg 10 másodpercen belül, akkor a rádió automatikusan folytatja a biztonsági kódok kereését. Magyar Memóriahely keresése alatt (miközben egy bejöv adást fogad), a következk közül választhat: a.

6 nyomja meg és tartsa lenyomva a Beszéd gombot, hogy a választott memóriahelyen beszélhessen. b. A rádió azon a memóriahelyen marad, és visszatér VéTEL üzemmódba. nyomja meg a Csatorna fel vagy Csatorna le gombot a memóriahelyek keresésének folytatásához. Ha keresés közben megnyomja a Beszéd gombot, de az utolsó adás vétele óta több mint 10 másodperc telt el, a rádió átkerül arra a memóriahelyre, amelyen a keresés alatt utoljára fogadott adást. Memóriahely keresése Az Ön microtalk rádiója automatikus keresni tud maximum 10 beprogramozott memóriahelyet. MEGJEGYZÉSEK:Haegyvagykevesebb VibrAlert és hívás figyelmeztetés Az Ön microtalk rádiója figyelmeztetheti Önt a bejöv jelekre egy jól hallható hanggal, halkan rezegve vagy mindkét móddal egyszerre. Hívás beállítások módosításához: 1. nyomja meg az ÜZEMMóD VibrAlert + hang gombot, amíg a HÍVÁS BEÁLLÍTÁSOK ikon villogni kezd a kijelzn. Az aktuális beállítás (,,01" rezeg és cseng,,,02" csak rezeg vagy,,00" csak Csak VibrAlert cseng) megjelenik. 2. nyomja meg a CSATORnA FEL vagy a CSATORnA LE gombot a hívás beállítás módosításához. 3. Válasszon egyet a következk Csak hang közül: a. nyomja meg a BILLEnTYZÁR/EnTER gombot az új beállítás érvényesítéséhez, és a VéTEL ÜZEMMóDBA való visszatéréshez. beprogramozottmemóriahelyvana rádióján,akkoramemóriahelyek kereséseopciónemelérhet. Legalábbkétmemóriahely beprogramozásához,nézzemega memóriahelyekprogramozásarészt. Memóriahelyek kereséséhez: 1. nyomja le az ÜZEMMóD Helyek keresése gombot addig, amíg a kijelzn villogva megjelenik a KERESéS, a MEMóRIA ikon és a memóriahely száma. 2. nyomja meg a CSATORnA FEL vagy a CSATORnA LE gombot a csatornahelyek keresésének elkezdéséhez. A KERESéS és a MEMóRIA ikon továbbra is látható, amikor a memóriahelyek keresése folyamatban van. A rádió folytatja a memóriahelyek keresését, és leáll, amint bejöv hívást észlel. A rádió egy memóriahelyen 10 másodpercig marad. Egy memóriahely beállítás keresése közben, ha nem nyom meg semmilyen gombot 15 másodpercig, a rádió automatikusan visszatér a VéTEL MóDba az ÜZEMMóD funkciók megadása eltt megjelen csatornán/biztonsági kódon MT975_HUN.qxp:MT_975_UK 1/15/08 9:45 AM Page 8 Ü Z E M MÓ D F UN K C I ÓK Ketts figyelés A Ketts figyelés segítségével egyszerre két (2) Ketts figyelési (Dual Watch) helyszín figyelhet: 1. ketts figyelési helyszín mindig az a csatorna/biztonsági kód, amely a ÜZEMMóD funkcióba való belépés eltt jelent meg a kijelzn. További részletekért, lásd a,,csatornák",,,ctcss biztonsági kódok" és,,dcs biztonsági kódok" cím fejezeteket. 2. ketts figyelési helyszín a rádióban kerül eltárolásra. Szerkeszthet és/vagy elhívható a Ketts figyelési mód jövbeni bekapcsolásához. A 2. ketts figyelési helyszín beprogramozása, és a Ketts figyelés üzemmód bekapcsolása: 1. nyomja le az ÜZEMMóD Ketts figyelés gombot, amíg a Ketts figyelés kiválasztása ikon és a csatornaszám villogni kezd a kijelzn. 2. Válassza az alábbiak egyikét: a. Csatorna kiválasztása vagy szerkesztése: 1) Válasszon csatornát a CSATORnA FEL és CSATORnA LE gombbal (1-tl 8-ig). b. Válasszon ki vagy szerkesszen egy csatornát/biztonsági kódot: 1) Válasszon csatornát a CSATORnA FEL és CSATORnA LE gombbal (1-tl 8-ig). 2) A csatorna beállításához nyomja meg az ÜZEMMóD gombot. A csatornaszám Magyar 2. nyomja az ÜZEMMóD gombot, amíg a Ketts figyelés ikon és a csatornaszám villogni kezd a kijelzn. MEGJEGYZÉS :Haa2.kettsfigyelésihelyszín beállításaközben15másodpercig egyetlengombotsemnyommegy,a rádióautomatikusanvisszatéravétel üzemmódbaazonacsatornán,mely azüzemmód funkciókbavalóbelépés elttjelentmegakijelzn. 3. A KETTS FIgYELéSI ÜZEMMóD aktiválásához, nyomja meg a BILLEnTYZÁR/EnTER gombot Bejöv adás fogadása során az alábbiak közül választhat: a. Az adott Ketts figyelés helyszínen való kommunikáláshoz nyomja le és tartsa lenyomva a BESZéLgETéS gombot. A rádió ezen a Ketts figyelés helyszínen marad, és visszatér VEV MóDBA. b. A Ketts figyelés folytatásához nyomja meg a CSATORnA FEL vagy CSATORnA LE gombot. Ha Ketts figyelés közben és nem az adás vételétl számított 10 másodpercen belül nyomja meg a BESZéLgETéS gombot, akkor azon a Ketts figyelési helyszínen fog adni, amelyen utoljára adást vett. Ezzel a készülék visszakerül VEV ÜZEMMóDBA. Ha tíz másodpercen belül nem nyom meg egy gombot sem, akkor a rádió automatikusan visszakerül Ketts figyelés módba. melletti apró számok villogni fognak a kijelzn. 3) CTCSS biztonsági kód (01-38), illetve DCS biztonsági kód (01-83) kiválasztásához nyomja meg a CSATORnA FEL vagy CSATORnA LE gombot.

7 3. A 2. ketts figyelési helyszín Billentyzár/Enter gomb beállításához és a KETTS FIgYELéS ÜZEMMóD aktiválásához, nyomja meg a BILLEnTYZÁR/EnTER gombot (lásd a további részleteket lent). MEGJEGYZÉSEK:AKettsfigyelésüZEMMóDBóL A ketts figyelés befejezése: Válassza az alábbiak egyikét: a. nyomja meg a BILLEnTYZÁR/EnTER gombot, ha az 1. ketts figyelési helyszínen vagy azon a ketts figyelési helyszínen akar visszatérni a VéTEL ÜZEMMóDBA, amelyen utoljára volt vétel. b. nyomja meg a BESZéD gombot, ha az 1. ketts figyelési helyszínen vagy azon a ketts figyelési helyszínen akar visszatérni a VéTEL ÜZEMMóDBA, amelyen utoljára volt vétel. c. nyomja meg az ÜZEMMóD gombot és lépjen a következ rendelkezésre álló ÜZEMMóD funkcióra. valókilépéshezésakövetkez üzemmódhoz valólépéshez,nyomja megazüzemmód gombot. Haa2.kettsfigyelésihelyszín beállításakor15másodpercenát egyetlengombotsemnyommeg,a rádióautomatikusanvisszatéraz1. kettsfigyelésihelyszínvétel üzemmódjába. A Ketts figyelés bekapcsolása: MEGJEGYZÉS:AKettsfigyelésbekapcsolásához, elszörbekellprogramoznia2.ketts figyelésihelyszínt. Csatorna kiválasztása 1. Állítsa be az els ketts figyelési helyszínt (csatornát/biztonsági kódot), amelyet figyelni szeretne (a további részleteket lásd a,,csatornák",,,ctcss biztonsági kódok" és,,dcs biztonsági kódok" cím fejezetekben) MT975_HUN. qxp:mt_975_uk 1/15/08 9:45 AM Page 9 Ü Z E M MÓ D F UN K C I ÓK Csecsemfigyel A Csecsemfigyel funkció bekapcsolásakor a csecsem közelében elhelyezett rádió adást közvetít egy másik, ugyanazon csatornára és biztonsági kódra hangolt egység felé, ha hangot érzékel. A Csecsemfigyel ugyanazt az érzékenységi szintet használja, amelyet a VOX funkcióhoz rendelt. Ha nem állította be a VOX érzékenységi szintet (lásd a kézikönyv,,hangvezérelt adás [VOX]" cím részét), akkor automatikusan a legnagyobb érzékenység, az 5. szint kerül alkalmazásra. A Csecsemfigyel bekapcsolása: 1. nyomja az ÜZEMMóD gombot, Csecsemfigyelés kiválasztása amíg a Csecsemfigyel ikon villogni kezd a kijelzn. Megjelenik a jelenlegi kikapcsolt beállítás. 2. A beállítás bekapcsolásához nyomja meg a CSATORnA FEL vagy CSATORnA LE gombot. 3. nyomja meg a BILLEnTYZÁR/EnTER gombot a beállítás bekapcsolásához és a CSECSEMFIgYEL ÜZEMMóDBA való belépéshez. MEGJEGYZÉSEK: AzüZEMMóDgombmegnyomása acsecsemfigyelüzemmód kikapcsolásáhozésatöbbi üzemmód funkcióeléréséhezvezet. Ha15másodpercigegyetlengombot semnyommeg,acsecsemfigyel üzemmód kikapcsolésarádió visszatéravételüzemmódba. Magyar 10 hívásjelzések beállítása Egyedi hívásjelzés továbbítása érdekében 10 különböz híváshang közül lehet választani. Híváshang beállítás megváltoztatása: 1. Egészen a,,c" bet Hívásjelzés megjelenéséig nyomja meg az beállítása ÜZEMMóD gombot. A,,C" bet mellett az aktuális hívásjelz hang száma (1- tl 10-ig) jelenik meg. Kett (2) másodpercig az aktuális hangjelzés is felhangzik. 2. nyomja meg a CSATORnA FEL vagy CSATORnA LE gombot a többi híváshang beállítás meghallgatásához. 3. Válasszon egyet az alábbiak közül: a. nyomogassa az ÜZEMMóD,,Roger Beep" gombot, míg a,,roger Beep" kiválasztása ikon fel nem villan a kijelzn. Az aktuális On (Be) vagy Off (Ki) beállítás megjelenik a kijelzn. 2. nyomja meg a CSATORnA FEL vagy a CSATORnA LE gombot, és válassza ki a,,roger Beep" megersít hangjelzés bekapcsolása vagy kikapcsolása lehetséget. 3. Ha megjelenik a kívánt,,roger Beep" beállítás, válassza az alábbiak egyikét: a. nyomja meg az ÜZEMMóD gombot az új beállítás érvényesítéséhez és a többi funkció eléréséhez. b. nyomja meg a BILLEnTYZÁR/EnTER gombot az új beállítás érvényesítéséhez és a VéTEL ÜZEMMóDBA való visszatéréshez. Az Ön által kiválasztott beállítás tárolásra kerül, amikor kikapcsolja, majd újra bekapcsolja a rádiót. Amikor a,,roger Beep" be van kapcsolva, a,,roger Beep" ikon látható a kijelzn. rádiótugyanarraacsatornáraés biztonságikódrakellállítani. A Csecsemfigyel üzemmód befejezése: Válassza az alábbiak egyikét: a. nyomja meg a BESZéD gombot és térjen vissza a VéTEL ÜZEMMóDBA. b. nyomja meg a BILLEnTYZÁR/EnTER gombot és térjen vissza a VéTEL ÜZEMMóDBA c. nyomja meg az ÜZEMMóD gombot és lépjen a következ rendelkezésre álló ÜZEMMóD funkcióhoz MT975_HUN.qxp:MT_975_UK 1/15/08 9:45 AM Page 10 Ü ZE M M ÓD F U N KC I Ó K Billentyhangok Ha a Billentyhangok beállítás be van kapcsolva, akkor a rádió minden egyes gombnyomáskor, illetve beállítás megváltoztatásakor egy hangjelzést fog adni.

8 Powered by TCPDF ( A Billentyhangok ki- és bekapcsolása: A microtalk rádió els bekapcsolásakor a Billentyhangok be vannak kapcsolva. 1. nyomja meg az ÜZEMMóD Billentyhang kiválasztása gombot, amíg a Billentyhang ikon villogni kezd a kijelzn. Az aktuális On (Be) vagy Off (Ki) beállítás megjelenik a kijelzn. 2. nyomja meg a CSATORnA FEL vagy CSATORnA LE gombot a Billentyhangok ki- vagy bekapcsolásához. Magyar 3. Válasszon egyet az alábbiak közül: a. nyomja meg az ÜZEMMóD gombot az új beállítás érvényesítéséhez és a VéTEL MóDBA való visszatéréshez. b. nyomja meg a BILLEnTYZÁR/EnTER gombot az új beállítás érvényesítéséhez és a VéTEL ÜZEMMóDBA való visszatéréshez. Az Ön által kiválasztott beállítás tárolásra kerül, amikor kikapcsolja, majd újra bekapcsolja a rádiót. Ha a Billentyhangok be vannak kapcsolva, akkor megjelenik a billentyhang ikon. M E G FE LE LÕ SÉ G I N YI LA T KO ZA T, J Ó TÁ L L Á S & ÜG Y F ÉL S Z O L GÁ L A T Magyar THIS PAGE TO INCLUDE D.O.C., WARRANTY & CUSTOMER SERVICE INFORMATION WHEN COMPLETE..

Rádió adóvevő, MT 600-as modell

Rádió adóvevő, MT 600-as modell Rádió adóvevő, MT 600-as modell MAGYAR 1 10 9 2 3 4 1. Antenna 2. Külső hangszóró/mikrofon/ Töltő aljzat 3. Üzemmód/Be- és kikapcsoló gomb 4. Billentyűzár gomb 5. Csatornaválasztó gombok 6. Hangszóró/Mikrofon

Részletesebben

Külső hangszóró/ Mikrofon csatlakozó. Billentyűzár. Letapogatás Roger Beep megerősítő hangjelzés

Külső hangszóró/ Mikrofon csatlakozó. Billentyűzár. Letapogatás Roger Beep megerősítő hangjelzés Rádió adóvevő MT 725-ös modell MAGYAR Antenna Külső hangszóró/ Mikrofon csatlakozó BESZÉL gomb BE/KI gomb HÍVÁS gomb BILLENTYŰZÁR gomb ÜZEMMÓD gomb Töltő/Intercom aljzat KIVILÁGÍTÁS/ MAXIMÁLIS HATÓSUGÁR

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ BRONDI FX-200 TWIN ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ www.btech.hu Mi található a kijelzın Csatorna szám Alcsatorna szám Akkumulátor telítettség jelzı. Amikor a csíkok eltőnnek, töltse fel az akkumulátort Adás-, hívásjelzı

Részletesebben

FX-25 TWIN PMR 446. Használati útmutató SC DCM VOX

FX-25 TWIN PMR 446. Használati útmutató SC DCM VOX FX-5 TWIN PMR 446 Használati útmutató TX RX SC DCM VOX DCM VOX 1. Kezelöegység és kijelzö Beszéd gomb Fülhallgató és töltés csatlakozó BTECH LCD kijelzö www.btech.hu Fel/Le gomb Be/Ki gomb TX SC RX MENÜ

Részletesebben

Használati útmutató. Ventus B116

Használati útmutató. Ventus B116 Használati útmutató Ventus B116 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 5 A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA... 6 A CSOMAG TARTALMA... 6 A TELEFON KEZELSZERVEI (ÁTTEKINT ÁBRA)...

Részletesebben

ConCorde FX-332 Walky Talky Használati útmutató

ConCorde FX-332 Walky Talky Használati útmutató ConCorde FX-332 Walky Talky Használati útmutató 1.LCD kijelző Csatornák száma. 1-től 8-ig választható CTCSS alcsatorna. 1 38 között választható. Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése. TX RX Jeltovábbítás

Részletesebben

FX-400 TWIN PMR 446 Walkie-talkie Használati utasítás

FX-400 TWIN PMR 446 Walkie-talkie Használati utasítás FX-400 TWIN PMR 446 Walkie-talkie Használati utasítás Köszönjük, hogy termékünket választotta. Az elsı használat elıtt javasoljuk, hogy olvassa el a használati utasítást a biztonságos használat érdekében.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-2030SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4151871

Az Ön kézikönyve HP PAVILION DV6-2030SA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4151871 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP PAVILION DV6-2030SA. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP PAVILION DV6-2030SA a felhasználói

Részletesebben

Motorola TLKR T80 /T80EXTREME magyar nyelvű használati útmutató

Motorola TLKR T80 /T80EXTREME magyar nyelvű használati útmutató Motorola TLKR T80 /T80EXTREME magyar nyelvű használati útmutató HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Az adóvevő használata előtt olvassa át a termék rendeltetésszerű használatáról szóló kézikönyvet, melyet a rádió dobozában

Részletesebben

Köszönjük, hogy a ConCorde-6035CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Köszönjük, hogy a ConCorde-6035CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Köszönjük, hogy a ConCorde-6035CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A telefonkészülék használata közben

Részletesebben

10376 MT975_HUN.qxp:MT_975_UK 1/15/08 9:45 AM Page 1. Rádió adóvevő MT 975-ös modell

10376 MT975_HUN.qxp:MT_975_UK 1/15/08 9:45 AM Page 1. Rádió adóvevő MT 975-ös modell 10376 MT975_HUN.qxp:MT_975_UK 1/15/08 9:45 AM Page 1 Rádió adóvevő MT 975-ös modell MAGYAR 1 11 10 2 3 1. Antenna 2. Külső hangszóró/mikrofon//hangerő aljzat 3. Be- és kikapcsoló gomb 4. Üzemmód gomb 5.

Részletesebben

A Midland G8 típusú adó-vevő Rendelési szám: 93 04 48

A Midland G8 típusú adó-vevő Rendelési szám: 93 04 48 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 A Midland G8 típusú adó-vevő Rendelési szám: 93 04 48 Köszönjük,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC EB-GD50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5646374

Az Ön kézikönyve PANASONIC EB-GD50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5646374 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Köszönjük, hogy a ConCorde-6025CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Köszönjük, hogy a ConCorde-6025CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Köszönjük, hogy a ConCorde-6025CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A telefonkészülék használata közben

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS AJ260 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2363140

Az Ön kézikönyve PHILIPS AJ260 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2363140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://hu.yourpdfguides.com/dref/4212289

Az Ön kézikönyve NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://hu.yourpdfguides.com/dref/4212289 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója

Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója 0743H EMT707 PA Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója Cikkszám: EMT707PA A. Funkciók 1. A programozható digitális id kapcsolóval (a továbbiakban: id kapcsoló ) beállítható otthoni

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PIONEER AVIC-F220 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2645158

Az Ön kézikönyve PIONEER AVIC-F220 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2645158 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LEXMARK X3550 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265450

Az Ön kézikönyve LEXMARK X3550 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265450 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LEXMARK X3550. Megtalálja a választ minden kérdésre az LEXMARK X3550 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

A készülék nem alkalmas segélyhívás kezdeményezésére áramkimaradás esetén.

A készülék nem alkalmas segélyhívás kezdeményezésére áramkimaradás esetén. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ConCorde-1120 ECO DECT A készülék nem alkalmas segélyhívás kezdeményezésére áramkimaradás esetén. A berendezés első használata előtt, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 2100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/527504

Az Ön kézikönyve NOKIA 2100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/527504 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA 2100. Megtalálja a választ minden kérdésre az NOKIA 2100 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC KX-TCD961 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4577330

Az Ön kézikönyve PANASONIC KX-TCD961 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4577330 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 7110 http://hu.yourpdfguides.com/dref/823058

Az Ön kézikönyve NOKIA 7110 http://hu.yourpdfguides.com/dref/823058 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ICOM. IC-F4029SDR digitális PMR rádió

ICOM. IC-F4029SDR digitális PMR rádió ICOM Kezelési utasítás IC-F4029SDR digitális PMR rádió 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Előszó...4 Kiemelt kifejezések...4 Fontos figyelmeztetések...4 A készülékkel szállított alkatrészek és tartozékok...6

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4211701

Az Ön kézikönyve NOKIA 100 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4211701 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM461BB

Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM461BB Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM461BB Amennyiben technikai támogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba információs vonalunkkal az alábbi számon (+48) 32 325 07 00 vagy serwis@maxcom.pl

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738161

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738161 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

ConCorde FX-132 Walky Talky Használati útmutató

ConCorde FX-132 Walky Talky Használati útmutató ConCorde FX-132 Walky Talky Használati útmutató Antenna LCD kijelző Aktuális csatorna és egyéb rádiójelek kijelzése. Power gomb: hosszan nyomva a készülék be-, kikapcsolása PTT gomb Jelek továbbítása (hosszan

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TEKA HA-850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2345563

Az Ön kézikönyve TEKA HA-850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2345563 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések Kezelési útmutató Kazettás fan coil berendezések 1 Figyelem: Az Ön termékén ez a jelölés van feltüntetve Ez a jelölés azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket nem szabad a háztartási

Részletesebben

1 GCK800 Használati útmutató 2 GCK800 Használati útmutató Tájékoztató

1 GCK800 Használati útmutató 2 GCK800 Használati útmutató Tájékoztató 1 GCK800 Használati útmutató 2 GCK800 Használati útmutató Tájékoztató Örülünk, hogy a GCK 800 típusú Bluetooth készülékünket választotta, amely egy autós kihangosítót és egy headsetet foglal magában. Talán

Részletesebben

Vertex Standard VXA-300 KÉZI REPSÁVOS ADÓ-VEVŐ KÉSZÜLÉK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Vertex Standard VXA-300 KÉZI REPSÁVOS ADÓ-VEVŐ KÉSZÜLÉK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Vertex Standard VXA-300 KÉZI REPSÁVOS ADÓ-VEVŐ KÉSZÜLÉK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A készülék első bekapcsolása, használata előtt figyelmesen olvassa végig a tájékoztatót! Általános információk A VXA-300 megvásárlásával

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA X3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2449149

Az Ön kézikönyve NOKIA X3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2449149 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FL-36 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/4293751

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FL-36 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/4293751 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató OLYMPUS FL-36 R. Megtalálja a választ minden kérdésre az OLYMPUS FL-36 R a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató PRIV Verzió: 6.0 Felhasználói útmutató Kiadva: 2016-05-19 SWD-20160519164213606 Tartalomjegyzék Beállítás és alapok... 5 Az eszköz áttekintése...5 A SIM-kártya behelyezése... 6 Médiakártya behelyezése...7

Részletesebben

Kezelési utasítás és kézikönyv A középső oldal kivehető melléklet

Kezelési utasítás és kézikönyv A középső oldal kivehető melléklet 650hg hun hun 25 6 02 4/7/02 9:02 am Page 1 Típusszám: KX-TCD650HG Digitális zsinórnélküli telefon Kezelési utasítás és kézikönyv A középső oldal kivehető melléklet Biztonsági előírások...............2

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Az első használatbavétel előtt, olvassa el Az első lépések fejezetet, lásd: 10. oldal.

Az első használatbavétel előtt, olvassa el Az első lépések fejezetet, lásd: 10. oldal. TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 1 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM Használati útmutató Digitális zsinórnélküli telefon Típus KX-TG8051PD Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon Típus KX-TG8061PD Az

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ONEFORALL URC 8308 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3009124

Az Ön kézikönyve ONEFORALL URC 8308 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3009124 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ALCATEL OT-565A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3461566

Az Ön kézikönyve ALCATEL OT-565A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3461566 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

IC-F27SR PMR446 adó-vevő készülék

IC-F27SR PMR446 adó-vevő készülék ICOM IC-F27SR PMR446 adó-vevő készülék 0 ELŐSZÓ Az adó-vevő készülék használata előtt kérjük OLVASSA EL a TELJES KEZELÉSI UTASÍTÁST. ŐRIZZE MEG A KEZELÉSI UTASÍTÁST ez a kezelési utasítás fontos, az üzemeltetéssel

Részletesebben

TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 1 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM. Típus KX-TG8011HG. Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon

TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 1 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM. Típus KX-TG8011HG. Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 1 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM Használati útmutató Digitális zsinórnélküli telefon Típus KX-TG8011HG Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon Típus KX-TG8021HG

Részletesebben

Nokia vezeték nélküli sztereó fülhallgató (HS-12W) Felhasználói kézikönyv

Nokia vezeték nélküli sztereó fülhallgató (HS-12W) Felhasználói kézikönyv Nokia vezeték nélküli sztereó fülhallgató (HS-12W) Felhasználói kézikönyv MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a Nokia HS-12W kereskedelmi megnevezésû

Részletesebben

Karbantartási, beállítási vagy javítási munkálatokat csak egy szakember vagy szakszerviz végezhet.

Karbantartási, beállítási vagy javítási munkálatokat csak egy szakember vagy szakszerviz végezhet. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Asztali szkenner, "UBC244CLT" Rend. sz. 93 12 44 Az UBC244CLT asztali

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv. Távirányító BRC1D528

Üzemeltetési kézikönyv. Távirányító BRC1D528 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 KÖSZÖNJÜK, HOGY EZT A TÁVIRÁNYÍTÓT VÁLASZTOTTA. OLVASSA EL EZT A

Részletesebben

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató 10003580, 10003579 Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor Használati útmutató Tisztelt Vásárlónk, először is szeretnénk gratulálni Önnek a termék megvásárlásához. Kérjük, olvassa el

Részletesebben

Az első használatbavétel előtt, olvassa el Az első lépések fejezetet, lásd: 9. oldal.

Az első használatbavétel előtt, olvassa el Az első lépések fejezetet, lásd: 9. oldal. TG8611PD(hg-hg).book Page 1 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM Használati útmutató Digitális zsinórnélküli telefon színes TFT kijelzővel Típus KX-TG8611PD Az első használatbavétel előtt, olvassa el Az első

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM560BB

Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM560BB Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM560BB Amennyiben technikai támogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba információs vonalunkkal az alábbi számon (+48) 32 325 07 00 vagy serwis@maxcom.pl

Részletesebben

GT-C6712. Felhasználói kézikönyv

GT-C6712. Felhasználói kézikönyv GT-C6712 Felhasználói kézikönyv Az útmutató használata Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung mobiltelefont. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi

Részletesebben

Hálózati dugalj Telefon dugalj. Hálózati dugalj

Hálózati dugalj Telefon dugalj. Hálózati dugalj Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 BigTel 180 combo telefon Rend.sz.: 92 32 94 megfelelő, a hatóságok

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OPEL CORSA http://hu.yourpdfguides.com/dref/2824886

Az Ön kézikönyve OPEL CORSA http://hu.yourpdfguides.com/dref/2824886 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta! Használati útmutató Split Légkondícionáló Köszönjük, hogy termékünket választotta! A megfelelő használat érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el és tartsa meg ezt az útmutatót! Tartalom Használati utasítások-

Részletesebben

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD 2 KRZ Felhasználói kézikönyv KRZ Gratulálunk, hogy Ön a Mobile 100 vagy 200 Reflexes készüléket választotta: ez a megbízható

Részletesebben

TLKR T40 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TLKR T40 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TLKR T40 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Funkciók és teljesítmény-jellemzők 8 PMR-csatorna 4 km hatótávolságig* Roger hang Akkuállapot kijelzés Csatornafelügyelet Csatornakeresés Billentyűzár *A hatótáv a működtetési

Részletesebben

PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV

PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV Behatolásjelző Központok Firmware Verzió 1.01 PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV GDAŃSK versa_p_hu 05/10 SATEL VERSA 1 A SATEL célja a termékek minőségének és tudásának folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében a termékek

Részletesebben

PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV

PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV Behatolásjelző Központok Firmware Verzió 1.00 PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV GDAŃSK versa_p_en 04/09 A SATEL célja a termékek minőségének és tudásának folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében a termékek műszaki

Részletesebben

Energiagazdálkodás. Dokumentum cikkszáma: 410768-211. Ez az útmutató a számítógép energiafelhasználását ismerteti. 2006. április

Energiagazdálkodás. Dokumentum cikkszáma: 410768-211. Ez az útmutató a számítógép energiafelhasználását ismerteti. 2006. április Energiagazdálkodás Dokumentum cikkszáma: 410768-211 2006. április Ez az útmutató a számítógép energiafelhasználását ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Energiaellátással kapcsolatos vezérl elemek és LED-ek elhelyezkedése

Részletesebben

BILLENTYŰZÁR. gomb ÜZEMMÓD. gomb. töltő aljzat HANGERŐ SZABÁLYOZÓ. gombok. kivilágítható LCD kijelző BESZÉL. gomb

BILLENTYŰZÁR. gomb ÜZEMMÓD. gomb. töltő aljzat HANGERŐ SZABÁLYOZÓ. gombok. kivilágítható LCD kijelző BESZÉL. gomb RÁDIÓ ADÓVEVŐ MT-700 T Í P U S MAGYAR Antenna BE/KI HÍVÁS BILLENTYŰZÁR ÜZEMMÓD övcsíptető BESZÉL töltő aljzat HATÓSUGÁR CSATORNA VÁLASZTÓ ok HANGERŐ SZABÁLYOZÓ ok kivilágítható LCD kijelző elemtartó ZÁRÓ

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

XTR446 Használati útmutató

XTR446 Használati útmutató XTR446 Használati útmutató A készülék bemutatása Az ön új rádiója: A Motorola XTN446 készülék PMR446 frekvencián működik. Használható bármely országban (a fennálló szabályozásoknak megfelelően), ahol a

Részletesebben

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT Az Ön által vásárolt készülék egy borpince - vagyis egy kizárólag borok tartására használható profi készülék. A készülék hatékony használatához figyelmesen olvassa el ezt az

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON XPERIA X10 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738162

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON XPERIA X10 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2738162 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató SONY ERICSSON XPERIA X10. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

CFJN1370A_v1.book Page 1 Thursday, February 24, 2005 12:46 PM

CFJN1370A_v1.book Page 1 Thursday, February 24, 2005 12:46 PM CFJN1370A_v1.book Page 1 Thursday, February 24, 2005 12:46 PM Üdvözöljük! Üdvözöljük a Motorola digitális vezeték nélküli kommunikációs világában! Köszönjük, hogy a Motorola V171 vezeték nélküli telefont

Részletesebben

Tápfeszültség. Felhasználói útmutató

Tápfeszültség. Felhasználói útmutató Tápfeszültség Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LEXMARK E260DN http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265600

Az Ön kézikönyve LEXMARK E260DN http://hu.yourpdfguides.com/dref/1265600 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LEXMARK E260DN. Megtalálja a választ minden kérdésre az LEXMARK E260DN a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG SGH-E250I http://hu.yourpdfguides.com/dref/2471910

Az Ön kézikönyve SAMSUNG SGH-E250I http://hu.yourpdfguides.com/dref/2471910 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói kézikönyv

Energiagazdálkodás Felhasználói kézikönyv Energiagazdálkodás Felhasználói kézikönyv Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Típus KX-TG8070HG Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon

Típus KX-TG8070HG Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon TG8070-8090HG(hg-hg).book Page 1 Tuesday, September 4, 2007 9:20 AM Használati útmutató Digitális zsinórnélküli telefon Típus KX-TG8070HG Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon Típus KX-TG8090HG

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum azt ismerteti, hogy a smart plug-ot hogyan kell megfelelően felszerelni.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS DC910 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3431725

Az Ön kézikönyve PHILIPS DC910 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3431725 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Rádiójel vezérlésű mozgásérzékelő Modell: MSR939 BEVEZETÉS Köszönjük,

Részletesebben

A Nokia SU-5 Image Viewer használati utasítása. 9311073 1. kiadás

A Nokia SU-5 Image Viewer használati utasítása. 9311073 1. kiadás A Nokia SU-5 Image Viewer használati utasítása 9311073 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A Nokia Hungary Kft, 1461 Budapest Pf. 392, mint a Nokia Mobile Phones (Keilalahdentie 4,02150 Espoo, Finland)

Részletesebben

Nokia 810-es autótelefon Felhasználói kézikönyv Szerelési útmutató

Nokia 810-es autótelefon Felhasználói kézikönyv Szerelési útmutató Nokia 810-es autótelefon Felhasználói kézikönyv Szerelési útmutató 9356665 3 kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a TFE-4R megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek

Részletesebben

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R H JBY 100 H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...

Részletesebben

RT6021. Felhasználói kézikönyve. Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz. Moduláció. Frekvencia stabilitás <+ 50 KHz.

RT6021. Felhasználói kézikönyve. Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz. Moduláció. Frekvencia stabilitás <+ 50 KHz. RT6021 Felhasználói kézikönyve Műszaki adatok Frekvenciatartomány 1,80-1.90GHz Csatornák Idő pontossága Moduláció 120 duplacsatornás 0 +2 ppm GFSK Frekvencia stabilitás

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG GT-S8530 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584884

Az Ön kézikönyve SAMSUNG GT-S8530 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584884 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC LUMIX DMC-TZ41EP http://hu.yourpdfguides.com/dref/5616052

Az Ön kézikönyve PANASONIC LUMIX DMC-TZ41EP http://hu.yourpdfguides.com/dref/5616052 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató PANASONIC LUMIX DMC- TZ41EP. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

SI-7E20A-002-02 SI-7E20A-002 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SM-EC79. Ellenőrző műszer

SI-7E20A-002-02 SI-7E20A-002 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SM-EC79. Ellenőrző műszer SI-7E20A-002-02 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SI-7E20A-002 SM-EC79 Ellenőrző műszer SM-EC79 MUTATÓ n Az ellenőrző műszer használata Problémák helyének azonosítása az ellenőrző műszer használatával 4 Probléma az

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HTC DESIRE Z http://hu.yourpdfguides.com/dref/3022840

Az Ön kézikönyve HTC DESIRE Z http://hu.yourpdfguides.com/dref/3022840 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M

2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva - 2014 - Black plate (1,1) 2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M Röviden....................... 1-1 Kezdeti vezetési információk... 1-1 Kulcsok.......................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP PAVILION ZX5010EA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4163413

Az Ön kézikönyve HP PAVILION ZX5010EA http://hu.yourpdfguides.com/dref/4163413 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM910

Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM910 Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM910 Amennyiben technikai támogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba információs vonalunkkal az alábbi számon (+48) 32 325 07 00 vagy serwis@maxcom.pl

Részletesebben

Az első lépések útmutató

Az első lépések útmutató Az első lépések útmutató A folytatás előtt olvassa el az alábbiakat ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ A KÉSZÜLÉKET, HOGY AZ AKKUMULÁTOR NINCS FELTÖLTVE. NE VEGYE KI AZ AKKUMULÁTORT A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE KÖZBEN. HA FELNYITJA

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AIRIS T930 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1218279

Az Ön kézikönyve AIRIS T930 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1218279 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AIRIS T930. Megtalálja a választ minden kérdésre az AIRIS T930 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Ha a kijelz engedélyezve van, akkor minden nyitáskor a következ k jelennek meg:

Ha a kijelz engedélyezve van, akkor minden nyitáskor a következ k jelennek meg: Jellemz k: Engedélyezi az elektromos zár id zített nyitását /00-99 mp-ig/ - ha a mágneskulcsot az el lap jelzett részére helyezzük - ha az épület folyósólyán elhelyezett zárnyitó gombot m ködtetjük Ha

Részletesebben

MC-36 távkioldó. Használati utasítás

MC-36 távkioldó. Használati utasítás 1 2 MC-36 távkioldó Használati utasítás Tartalomjegyzék Az Ön biztonsága érdekében 4 Felhívások 5 Bevezetés 6 Az MC-36 részei 6 Készüléktest 6 Vezérlőpanel 7 Elemek behelyezése 7 Elemcsere 7 Amikor az

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: IR/IB 64 A készülék kialakítása: beépíthetõ Fõzõmezõk teljesítménye: (kw) 7,1 1. Fõzõmezõ: jobb elsõ 1,4

Részletesebben

HV-SE2 kézi videónagyító

HV-SE2 kézi videónagyító HV-SE2 kézi videónagyító Használatiútmutató Alko-Soft Szolgáltató Bt.Web: https://www.alkosoft.hue-mail: info@alkosoft.hutel: +36(30)499-34-77 Oldal 1 / 11 Tartalomjegyzék ELSZÓ...3 I. A KÉSZÜLÉK KEZELSZERVEI,

Részletesebben

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 90 H H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...3 2 Jelmagyarázat...3 3

Részletesebben

TF04 készlet. Kaputelefon vezeték nélküli DECT-telefonnal Kezelési- és biztonsági tudnivalók...2. oldal

TF04 készlet. Kaputelefon vezeték nélküli DECT-telefonnal Kezelési- és biztonsági tudnivalók...2. oldal TF04 készlet Kaputelefon vezeték nélküli DECT-telefonnal Kezelési- és biztonsági tudnivalók...2. oldal ( PENTATRON Használati útmutató 1. Bevezetés Olvassa el gondosan a teljes használati útmutatót! A

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG CC18AWV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903653

Az Ön kézikönyve LG CC18AWV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903653 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. LÉGCSATORNÁZHATÓ Split klímaberendezés ARYG-07LLTA ARYG-09LLTA ARYG-12LLTA ARYG-14LLTA ARYG-18LLTA

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. LÉGCSATORNÁZHATÓ Split klímaberendezés ARYG-07LLTA ARYG-09LLTA ARYG-12LLTA ARYG-14LLTA ARYG-18LLTA KEZELÉSI KÉZIKÖNYV LÉGCSATORNÁZHATÓ Split klímaberendezés ARYG-07LLTA ARYG-09LLTA ARYG-12LLTA ARYG-14LLTA ARYG-18LLTA ARYG-07LLTB ARYG-09LLTB ARYG-12LLTB ARYG-14LLTB ARYG-18LLTB Őrizze meg ezt a kézikönyvet,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON T250I http://hu.yourpdfguides.com/dref/819683

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON T250I http://hu.yourpdfguides.com/dref/819683 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-B43DBE8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4576848

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-B43DBE8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4576848 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Super Modular Multi rendszer / Super Hővisszanyerő rendszer

Super Modular Multi rendszer / Super Hővisszanyerő rendszer TOSHIBA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Vezetékes távirányító RBC-AMT31E Beltéri egységek Super Modular Multi rendszer / Super Hővisszanyerő rendszer 4 utas kazettás típus MMU-AP0091H, AP0121H, AP0151H, AP0181H, AP0241H,

Részletesebben

JUNIOR Plus 2, 4, 6, 8 - Kezelési útmutató

JUNIOR Plus 2, 4, 6, 8 - Kezelési útmutató FELSZERELÉSI JAVASLATOK JUNIOR Plus 2, 4, 6, 8 - Kezelési útmutató BELTÉRI ÖNTÖZÉSVEZÉRLŐ AUTOMATIKA LCD kijelző Transzformátor Vegye le az alsó takarólemezt. Szerelje fel a falra az automatikát a két

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP DESIGNJET 10000S http://hu.yourpdfguides.com/dref/897480

Az Ön kézikönyve HP DESIGNJET 10000S http://hu.yourpdfguides.com/dref/897480 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben