1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6"

Átírás

1 NÁVOD K POUŽITÍ

2 ČESKY 1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6. NASTAVIT ČAS 7. NASTAVIT AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 8. NÍZKÉ/VYSOKÉ (ZTLUMENÍ SVĚTLA) 9. NASTAVIT HODINY 10. NASTAVIT MINUTY 11. REGULÁTOR HLASITOSTI 12. VLNOVÉ PÁSMO 13. LADÍCÍ KNOFLÍK 14. UMÍSTĚNÍ ZÁLOŽNÍCH BATERIÍ 15. DRÁTOVÁ ANTÉNA PRO FM 16. SÍŤOVÝ KABEL PRO STŘÍDAVÝ PROUD 17. UKAZATEL 18. RÁDIO/ZVONĚNÍ (BUDÍK)

3 POUŽITÍ STŘÍDAVÉHO PROUDU Před připojením k přívodu elektrické energie se ujistěte, že energie odpovídá informacím na štítku s technickými informacemi na spodní straně přístroje. VAROVÁNÍ Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte zástrčku napájení ze zásuvky. Abyste předešli riziku zasažení elektrickým proudem, neodstraňujte kryt přístroje. Uvnitř nejsou části určené pro používání uživateli. Abyste předešli nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhku. HODINY 1. Přepínač ON/OFF/AUTO (I) nastavte do polohy OFF, hlavní kabel připojte do zásuvky elektrické energie. Displej hodin bude blikat a tím oznamovat přerušení dodávky elektrické energie, a že čas na displeji je nesprávný. 2. Pro nastavení správného času mačkejte najednou tlačítko NASTAVIT ČAS (6) a tlačítko NASTAVIT MINUTY (10) nebo tlačítko NASTAVIT HODINY (9), dokud není zobrazen správný čas. 3. Otevřete oddíl pro baterii hodin a vložte 9V baterii. Účelem této baterie je uložení informace týkající se doby buzení. A další fungování hodin v případě odpojení od dodávky elektrické energie nebo při jejím výpadku. Pokud k tomu dojde, hodiny budou čas dále udržovat, nebudou jej ale zobrazovat na displeji. NASTAVENÍ NEBO VYNULOVÁNÍ DOBY BUZENÍ 1. Stlačte a přidržte tlačítko NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK (5). 2. Zatímco držíte tlačítko NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK (5), mačkejte tlačítko NASTAVIT HODINY (9) a tlačítko NASTAVIT MINUTY (10), abyste posunuli čas tak, aby byl na displeji zobrazen požadovaný čas buzení. NASTAVENÍ BUDÍKU NA BUZENÍ RÁDIEM 1 Nastavte čas buzení podle předcházejících instrukcí. Zvolte rádiovou stanici a ujistěte se, že HLASITOST je nastavena podle požadavků. 2. Přepněte přepínač ON/OFF/AUTO (1) do polohy AUTO. Jakmile se skutečný čas shoduje s nastaveným časem buzení, přístroj se automaticky zapne na dobu 1 hodiny a 59 minut a poté se vypne.

4 Poznámka - Pro vypnutí budíku stlačte jednou tlačítko NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK (5) a budík se nastaví na další den. Když přepnete přepínač ON/OFF/ AUTO (1) do polohy OFF, budík se vypne a nenastaví na další den. - Rádio je možné přechodně manuálně vypnout stlačením tlačítka DOČASNÉ VYPNUTÍ (4); rádio se automaticky samo zapne o 9 minut později. NASTAVENÍ BUDÍKU NA BUZENÍ ZVONĚNÍM 1. Nastavte čas buzení podle předcházejících instrukcí. Přepněte přepínač RÁDIO/ZVONĚNÍ (18) do polohy ZVONĚNÍ, budík je nyní aktivován. 2. Přepněte přepínač ON/OFF/AUTO (1) do polohy AUTO. Jakmile se skutečný čas shoduje s nastaveným časem buzení, přístroj se automaticky zapne na dobu 1 hodiny a 59 minut a poté se vypne. VYPNUTÍ BUDÍKU 1. Pro vypnutí budíku stlačte jednou tlačítko NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK (5) a budík se nastaví na další den. Když přepnete přepínač ON/OFF/ AUTO (1) do polohy OFF, budík se vypne a nenastaví na další den. FUNKCE DOČASNÉ VYPNUTÍ 1. Budík je možné přechodně manuálně vypnout stlačením tlačítka DOČASNÉ VYPNUTÍ (4); rádio se automaticky samo zapne o 9 minut později. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 1. Přepněte přepínač ON/OFF/AUTO (1) do polohy OFF nebo AUTO. 2. Stlačte najednou tlačítko Nastavit automatické vypnutí {7} a tlačítko Nastavit minuty (10). Zobrazí se čas automatického vypnutí a bude odpočítáván od 59 minut do nuly. Jakmile je požadovaný čas automatického vypnutí zobrazen, uvolněte stisknutí tlačítek. 3. Rádio bude nyní hrát, dokud nevyprší zadaný čas nebo nebude vypnuto stlačením tlačítka Vypnout dočasné vypnutí/automatické vypnutí (4).

5 RÁDIO Pásmo AM využívá vnitřní směrovou anténu. Pro nejlepší příjem rádio vhodně natočte. Pro nejlepší příjem v pásmu FM zajistěte, aby byla drátová anténa pro FM zcela rozmotána a rozvinuta. Zadní strana přístroje: 1. Přepněte přepínač ON/OFF/AUTO (1) do polohy ON". 2. Přepněte přepínač Vlnového pásma (12) na požadované vlnové pásmo. 3. Nastavte Ladící knoflík (13) na požadovanou stanici. 4. Nastavte Regulátor hlasitosti (11) podle požadavků. 5. Pro vypnutí rádia přepněte přepínač ON/OFF/AUTO (1) do polohy OFF. Pokud se rádio nevypne, může to být způsobeno neúmyslným použitím tlačítka Nastavit automatické vypnutí (7), ke zrušení této funkce stlačte jednou tlačítko Vypnout dočasné vypnutí/automatické (4). SPECIFIKACE Frekvenční rozsah:am 530 khz khz FM 88 MHz -108 MHz Výstupní výkon : 400 mw Odpor reproduktorů: 8 ohmů Záložní baterie : 9V baterie (pro hodiny) Napájení : AC 230 V - 50 Hz, 8 wattů Varování před namočením: Výrobek nesmí být vystaven kapání tekutin nebo postříkání a proto předměty naplněné tekutinami, jako např. vázy, nesmí být na výrobku umístěny. Varování k větrání: Běžné větrání výrobku nesmí být pro určené použití omezováno. Varování: Abyste předešli nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhku. Poznámka: Nepřipojujte anténu pro FM ke vnější anténě. Otevřený oheň, jako např. svíčky, nesmí být na výrobku umístěny. Výrobek neumisťujte do uzavřených knihoven nebo regálů bez řádného větrání.

6 VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

7 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

8 MAGYAR 1. ON/OFF/AUTO 2. LED KIJELZŐ 3. AUTOMATA KIJELZŐ 4. SNOOZE/SLEEP OFF (Szundi/Elalvás kikapcsolása) 5. ALARM SET/OFF (Riasztás beállítása/kikapcsolása) 6. TIME SET (Idő beállítása) 7. SLEEP SET (Elalvás beállítása) 8. LOW/HIGH (DIMMER) (Alacsony/magas [Elsötétítés]) 9. HOUR SET (Óra beállítása) 10. MINUTE SET (Perc beállítása) 11. VOLUME CONTROL (Hangerőszabályozó) 12. WAVE BAND (Hullámsáv) 13. TUNING CONTROL (Állomáskereső) 14. BATTERY BACK-UP (Elemes biztonsági tápellátás) 15. FM antennavezeték 16. Váltófeszültségű kábel 17. Kijelző 18. RADIO/BUZZ (ALARM) (Rádió/Jelzőcsengetés [Riasztás])

9 VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATI MŰKÖDÉS Mielőtt hálózatra csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a hálózat megfelel a készülék alján található címke információinak. FIGYELMEZTETÉS Ha nem használja, húzza ki a tápfeszültség dugaszt a dugaszolóaljzatból. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne vegye le a készülék fedelét! A berendezés belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. A tűz vagy áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek. ÓRA 1. Állítsa az ON/OFF/AUTO kapcsolót (I) az OFF állásra, csatlakoztassa a tápkábelt a hálózathoz. Az óra kijelzője villogni kezd, jelzi az árammegszakítást, és hogy a jelzett idő nem pontos. 2. A pontos idő beállításához nyomja meg addig a TIME SET gombot (6) és a MINUTE SET gombot (10) vagy az HOUR SET gombot (9) együtt, amíg a pontos idő megjelenik. 3. Nyissa ki az óra elemtartójának fedelét és helyezzen be egy 9 V-os elemet. Az elem segítségével tárolja a riasztási időre vonatkozó információkat. Áramszünet esetén, vagy ha kihúzza a hálózatból, az elem segítségével az óra tovább működik. Amennyiben ez előfordul, az óra tovább méri az időt, de nem lesz látható. RIASZTÁSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA VAGY VISSZAÁLLÍTÁSA 1. Nyomja meg és tartsa nyomva az ALARM SET/OFF gombot (5). 2. Mialatt nyomva tartja az ALARM SET/OFF gombot (5), nyomja meg az HOUR SET (9) gombot és a MINUTE SET gombot (10) és hajtsa előre az időt, amíg a kívánt riasztási idő jelenik meg a kijelzőn. RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSA RÁDIÓS ÉBRESZTŐRE 1. Állítsa be a riasztási időt az előzőek alapján. Válasszon ki egy rádióállomást és ellenőrizze, hogy a VOLUME (Hangerő) megfelelő legyen. 2. Tolja az ON/OFF/AUTO kapcsolót (1) az AUTO állásba. Amikor a valós idő ugyanaz, mint a kiválasztott előre beállított riasztási idő, a készülék automatikusan bekapcsol 1 óra 59 perc időtartamra, majd ismét kikapcsol.

10 Megjegyzések - A riasztás lezárásához nyomja meg az ALARM SET/OFF gombot (5) egyszer, ekkor a riasztási idő a következő nap is érvényes lesz. Tolja az ON/OFF/AUTO kapcsolót (1) az OFF állásba, ezzel kikapcsolja a riasztást a következő napra is. - Időlegesen kikapcsolhatja a rádiót kézzel a SNOOZE gomb (4) megnyomásával. A rádió 9 perc múlva automatikusan visszakapcsol. RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSA JELZŐCSENGETÉSRE 1. Állítsa be a riasztási időt az előzőek alapján. Állítsa be a RADIO/BUZZ kapcsolót (24) a BUZZER állásba, ezzel aktiválta a jelzőcsengést. 2. Tolja az ON/OFF/AUTO kapcsolót (1) az AUTO állásba. Amikor a valós idő ugyanaz, mint a kiválasztott előre beállított riasztási idő, a készülék automatikusan bekapcsol 1 óra 59 perc időtartamra, majd ismét kikapcsol. RIASZTÁS LEZÁRÁSA 1. A riasztás lezárásához nyomja meg az ALARM SET/OFF gombot (5) egyszer, ekkor a riasztási idő a következő napra is érvényes lesz. Tolja az ON/OFF/AUTO kapcsolót (1) az OFF állásba, ezzel kikapcsolja a riasztást a következő napra is. SZUNDI FUNKCIÓ 1. Kikapcsolhatja időlegesen a riasztást kézzel a SNOOZE gomb (4) megnyomásával. A jelzőcsengetés 9 perc múlva automatikusan újraindul. ALVÁS kapcsoló 1. Állítsa az ON/OFF/AUTO kapcsolót (1) az OFF vagy az AUTO állásba. 2. Nyomja meg egyszerre az SLEEP SET gombot (7) és a MINUTE SET gombot (10). Az alváskapcsoló ideje megjelenik és elkezd visszaszámolni 59 perctől nulláig. Engedje fel a gombokat, amikor megjelent a kívánt elalvási idő. 3. A rádió a beállított elalvási időig működik, vagy lekapcsolhatja a SNOOZE/SLEEP OFF gomb (4) megnyomásával.

11 RÁDIÓ Az AM hullámsávok belső soros interfészt használnak. Forgassa a rádiót a legjobb vételi állásba. A legjobb FM vételhez ellenőrizze, hogy az FM antennavezeték teljesen le van tekercselve és kihúzva. A ház hátsó oldala: 1. Állítsa az ON/OFF/AUTO kapcsolót (1) az ON állásba. 2. Állítsa a Hullámsáv kapcsolót (12) a kívánt hullámsávra. 3. Állítsa az Állomáskereső gombot (13) a kívánt állomásra. 4. Állítsa be a kívánt hangerőt a Hangerőszabályzóval (11). 5. A rádió kikapcsolásához állítsa az ON/OFF/AUTO kapcsolót (1) az OFF állásba. Ha a rádió nem kapcsol ki, véletlenül beállította az Elalvási funkciót (7), ennek kikapcsolásához nyomja meg a SNOOZE/SLEEP OFF gombot (4) egyszer. SPECIFIKÁCIÓK Frekvenciatartomány : AM khz FM MHz Kimeneti teljesítmény : 400 mw Hangszóró látszólagos ellenállása: 8 ohm Elemes biztonsági tápelátás : 9 V-os elem (az órához) Tápellátás : AC230V - 50 Hz, 8 Watt Figyelmeztetés nedvességre: A terméket nem szabad csepegő vagy fröccsenő víz hatásának kitenni, ill. ne tegyen vízzel töltött tárgyakat, pl. vázát a készülékre. Szellőzési figyelmeztetés: Biztosítsa a termék normál szellőzését a használat során. Figyelmeztetés: A tűzveszély és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy egyéb nedvességnek. Megjegyzés: Ne csatlakoztassa az FM antennát a külső antennához. Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. meggyújtott gyertyát a készülékre. Ne tegye a készüléket zárt könyvespolcra vagy tárolóba megfelelő szellőzés nélkül. MINDEN JOG FENNTARTVA COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

12 INSTRUKCJA OBSŁUGI

13 POLSKI 1. WŁ/WYŁ/AUTO 2. WYŚWIETLACZ LED 3. WSKAŹNIK AUTO 4. DRZEMKA/SEN WYŁ 5. USTAWIANIE BUDZIKA/WYŁ 6. USTAWIENIA CZASU 7. USTAWIANIE SNU 8. CIEMNIEJ/JAŚNIEJ (ŚCIEMNIACZ) 9. USTAWIANIE GODZINY 10. USTAWIANIE MINUTY 11. KONTROLA GŁOŚNOŚCI 12. PASMO FAL 13. KONTROLA DOSTRAJANIA 14. ZABEZPIECZENIE BATERIAMI 15. DRUTOWA ANTENA FM 16. KABEL ZASIANIA AC 17 WSKAŹNIK 18. RADIO/DZWONEK (BUDZIK)

14 ZASILANIE AC Przed podłączeniem zasilania upewnij się, że odpowiada ono informacji na tabliczce znamionowej na spodzie urządzenia. OSTRZEŻENIE Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączać je od zasilania. Aby uniknąć zagrożenia porażeniem elektrycznym, nie należy zdejmować obudowy urządzenia. W środku nie ma części, które mógłby naprawiać użytkownik. Aby zapobiec ryzyku pożaru lub porażenia, nie należy narażać urządzenia na deszcz czy wilgoć. ZEGAR 1. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ/AUTO (1) w pozycji WYŁ i podłącz główny kabel do źródła zasilania. Wyświetlacz zegara zamiga, co będzie oznaczać zakłócenia zasilania oraz że wyświetlany czas nie jest prawidłowy. 2. Aby ustawić prawidłowy czas, naciśnij przyciski USTAWIANIE CZASU (6) i równocześnie USTAWIANIE MINUT (10) lub USTAWIANIE GODZINY (9), aż wyświetli się prawidłowa godzina. 3. Otwórz pokrywkę gniazdo baterii zegara i włóż 9 V baterię. Bateria ta ma na celu zachowanie informacji na temat godziny budzika, oraz podtrzymanie działania zegara w razie odłączenia od głównego zasilania lub przerwie w dostawie prądu. W takim wypadku zegar zachowa godzinę, ale nie będzie jej wyświetlać. USTAWIANIE LUB RESETOWANIE GODZINY BUDZIKA 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk USTAWIANIE BUDZIKA/WYŁ (5). 2. Przytrzymując przycisk USTAWIANIE BUDZIKA/WYŁ (5), naciśnij przycisk USTAWIANIE GODZINY (9) oraz USTAWIANIE MINUT (10), aby zmienić wyświetlane cyfry, aż żądana godzina włączenia budzika nie pojawi się na wyświetlaczu. USTAWIANIE BUDZENIA RADIEM 1 Ustaw budzik jak opisano powyżej. Wybierz stację radiową i upewnij się, że GŁOŚNOŚĆ jest na żądanym poziomie. 2. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ/AUTO (1) w pozycji AUTO. Gdy bieżący czas będzie zgodny z ustawionym czasem budzenia, urządzenie automatycznie się włączy na 1 godzinę i 59 minut, a następnie wyłączy.

15 Uwagi - Aby wyłączyć budzik naciśnij przycisk USTAWIANIE BUDZIKA/WYŁ (5) raz, a godzina budzenia zostanie ponownie ustawiona na następny dzień. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ/AUTO (1) w pozycji WYŁ, by wyłączyć budzik i nie ustawiać na kolejny dzień. - Radio może być tymczasowo wyłączone ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku DRZEMKA (4); radio ponownie się włączy automatycznie po 9 minutach. USTAWIANIE BUDZENIA DZWONKIEM 1. Ustaw budzik jak opisano powyżej. Ustaw przełącznik RADIO/DZWONEK (18) w pozycji DZWONEK, dzwonek zostanie aktywowany. 2. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ/AUTO (1) w pozycji AUTO. Gdy bieżący czas będzie zgodny z ustawionym czasem budzenia, urządzenie automatycznie się włączy na 1 godzinę i 59 minut, a następnie wyłączy. WYŁĄCZANIE BUDZIKA 1. Aby wyłączyć budzik naciśnij przycisk USTAWIANIE BUDZIKA/WYŁ (5) raz, a godzina budzenia zostanie ponownie ustawiona na następny dzień. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ/AUTO (1) w pozycji WYŁ, by wyłączyć budzik i nie ustawiać na kolejny dzień. FUNKCJA DRZEMKI 1. Dzwonek może być tymczasowo wyłączony ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku DRZEMKA (4); dzwonek ponownie się włączy automatycznie po 9 minutach. SEN 1. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ/AUTO (1) w pozycji 'WYŁ' lub 'AUTO'. 2. Naciśnij przycisk Ustawiania Snu (7) razem z przyciskiem Ustawiania Minuty (10). Czas snu zostanie wyświetlony i rozpocznie się odliczanie od 59 minut do 0. Puść przyciski, gdy żądany czas snu zostanie wyświetlony. 3. Radio będzie teraz działać, aż nie minie czas snu, lub może być wyłączone przez naciśnięcie przycisku Drzemki/Sen Wył (4).

16 RADIO Pasma AM korzystają z wewnętrznej anteny kierunkowej. Obracaj radio, by uzyskać najlepszy odbiór. Aby uzyskać najlepszy odbiór FM, upewnij się, że antena drutowa jest całkowicie rozwinięta i rozciągnięta. Tylna strona obudowy: 1. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ/AUTO (1) w pozycji 'WŁ'. 2. Ustaw przełącznik pasma (12) wybierając żądane pasmo. 3. Dostrój Kontrolką Dostrajania (13), aby wybrać żądaną stację. 4. Jeśli to koniecznie, ustaw głośność Kontrolką Głośności (11). 5. Aby włączyć radio, ustaw przełącznik WŁ/WYŁ/AUTO (1) w pozycji 'WYŁ'. Jeśli radio się nie wyłączy, może to być spowodowane nieumyślnym naciśnięciem przycisku Ustawiania Snu (7); aby to anulować, naciśnij raz przycisk Drzemka/Sen Wył (4). SPECYFIKACJA Zakres częstotliwości: AM khz FM MHz Moc wyjściowa : 400 mw Impedancja głośnika: 8 ohmów Bateria zapasowa : bateria 9V (do zegara) Źródło zasilania : AC230V - 50 Hz, 8 Watów Ostrzeżenie przed zalaniem: Produkt nie powinien być narażony na kapanie lub rozlanie płynu, oraz żaden przedmiot, wypełniony płynem, np. waza, nie powinien być stawiany na produkcie. Ostrzeżenie o wentylacji: Normalna wentylacja produktu nie powinna być blokowana podczas jego pracy. Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenie elektrycznego, nie należy narażać urządzenia na deszcz, ani wilgoć. Uwaga: Nie należy podłączać anteny FM do anteny zewnętrznej Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec Nie należy umieszczać produktu z zamkniętych szafkach lub regałach bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji

17 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu DENVER CR-612 Návod pro obsluhu 1. ON/OFF/AUTO (zapnout / vypnout / automatické nastavení) 2. LCD displej 3. Přihrádka pro baterie 4. SNOOZE/SLEEP OFF (odložení buzení / deaktivace režimu sleep 5. ALARM

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CSOMAG TARTALMA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CSOMAG TARTALMA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CSOMAG TARTALMA - 1 - 1. Órabeállító gomb (HOUR) 2. Perbeállító gomb (MINUTE) 3. Alvás gomb (SLEEP) 4. Szundi gomb (SNOOZE) 5. Ébresztő gomb (ALARM) 6. Időbeállító gomb (TIME) 7. Ébresztés

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum:

Felhasználói kézikönyv ACR Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: ACR-3280 Ébresztőórás rádió (Olvassa el használat előtt) Letölthető PDF formátum: http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas 1 1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás. 2. Set: Idő beállítása

Részletesebben

FUNKCIÓK ÉS VEZÉRLŐELEMEK

FUNKCIÓK ÉS VEZÉRLŐELEMEK FUNKCIÓK ÉS VEZÉRLŐELEMEK 1. MEMORY.SET (MEMÓRIA-BEÁLLÍTÁS) / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF (AUTOMATIKUS BE-/KIKAPCSOLÁS/KIJELZŐ MEGVILÁGÍTÁS KIKAPCSOLÁS) / NAP 2. ALARM 1 ON / OFF SET (ÉBRESZTŐ

Részletesebben

ÓRÁS RÁDIÓ KETTŐS ÉBRESZTŐVEL ÉS DIGITÁLIS KIJELZŐVEL

ÓRÁS RÁDIÓ KETTŐS ÉBRESZTŐVEL ÉS DIGITÁLIS KIJELZŐVEL ÓRÁS RÁDIÓ KETTŐS ÉBRESZTŐVEL ÉS DIGITÁLIS KIJELZŐVEL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Magyarországi importőr: Videomax Kft. Web: www.videomaxkft.hu 1 CSOMAGOLÁS TARTALMA 1. Készülék 2. Használati útmutató IRÁNYÍTÁSOK

Részletesebben

Pokyny pro používání NAPÁJENÍ SEZNÁMENÍ S ČÁSTMI A FUNKCEMI PŘÍJEM NASTAVENÍ HODIN POPIS ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI LCD

Pokyny pro používání NAPÁJENÍ SEZNÁMENÍ S ČÁSTMI A FUNKCEMI PŘÍJEM NASTAVENÍ HODIN POPIS ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI LCD _ L Pokyny pro používání DIGITÁLNÍ 9PÁSMOVÉ MINIRÁDIO VKV/SV/KV1-7 S BUDÍKEM NAPÁJENÍ Vložení baterií I. K napájení tohoto rádia slouží dvě baterie UM1 1,5 V; vložte nové baterie do přihrádky podle příslušné

Részletesebben

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket.

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket. Fontos biztonsági előírások VEVŐTÁJÉKOZTATÓ 1. Olvassa el az alábbi előírásokat 2. Jegyezze meg az előírásokat. 3. Tartsa be az utasításokat. 4. Kövessen minden utasítást. 5. Ne használja a készüléket

Részletesebben

CR610 AM / FM ÉBRESZTŐÓRÁS RÁDIÓ

CR610 AM / FM ÉBRESZTŐÓRÁS RÁDIÓ CR610 AM / FM ÉBRESZTŐÓRÁS RÁDIÓ AC 230V ~ 50Hz, 5W AM: 530-1600kHz FM: 88-108MHz KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI ÉS BELTÉRI HASZNÁLATRA Használati utasítás A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el;

Részletesebben

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q HU MAGYAR 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 MAGYAR 05-13 4 ÖSSZESZERELÉS ÉS BIZTONSÁG 7 A készüléket audio

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

PORTABLE RADIO. Music 61

PORTABLE RADIO. Music 61 PORTABLE RADIO Music 61 HU MUSIC 61 ANTENNA ON/OFF +5 M SNOOZE PRESETS 1/5 6/10! " + VOL. - 0 e ALARM MODE AC ~ OPEN TUNING - + SLEEP 2 4 BIZTONSÁG ÉS TÁJÉKOZTATÓ 5 ÁTTEKINTÉS 6 TÁPFORRÁS 7 BEÁLLÍTÁSOK

Részletesebben

KEZELŐELEMEK ELHELYEZKEDÉSE

KEZELŐELEMEK ELHELYEZKEDÉSE Köszönjük, hogy egy, a SENCOR cég által gyártott termék megvásárlása mellett döntött. A készülék helyes használata érdekében kérjük, gondosan olvassa végig ezt a használati útmutatót. FONTOS Olvassa el

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER. Digitális rádiós ébresztőóra. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER. Digitális rádiós ébresztőóra. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER Digitális rádiós ébresztőóra CL-8050 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmat, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3112 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Felhasználói útmutatók 1 2 1 @! 0 9 3 4 876 5 ^ % $ # Magyar Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 Készlet tartalma: M Távirányító D,I 2 /16 Ohmos hangszóró E Vezérlő egység R Infra vevő Csatlakozó pontok F Tápellátás 230V N Tápellátás 230V I Bal hangszóró ( piros vezeték

Részletesebben

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou CZ Návod k obsluze ICF-SW35 Sony Corporation 2000 Vyti tûno v âeské republice 3 Displej POWER ON/OFF ENTER/CLOCK TUNE/SCAN/TIME SET T, t + DC IN 4.5 V Bateriový

Részletesebben

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX EUX2243AOX...... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 SZUFLADOWA LV VERTIKĀLI NOVIETOJAMA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 40 SALDĒTAVA SK SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Részletesebben

Órás rádió ébresztővel, automata időbeállító rendszerrel és időkivetítővel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS JÓTÁLLÁSI JEGY

Órás rádió ébresztővel, automata időbeállító rendszerrel és időkivetítővel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS JÓTÁLLÁSI JEGY Órás rádió ébresztővel, automata időbeállító rendszerrel és időkivetítővel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS JÓTÁLLÁSI JEGY 1 FIGYELMEZTETÉSEK Kövesse az alábbi tanácsokat a biztonság és a helyes működés érdekében.

Részletesebben

Clock Radio AJ3226 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Felhasználói kézikönyv SLEEP ALARM 1 ALARM 2 OFF BUZ RADIO FM ALARM RESET 1 3 UP DOWN MW MHz KHz x10 5 0 CLOCK RADIO

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available.

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. VR-5580 Instraction Manual For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. 1. POWER OFF 1. Long press the power on button to start it up,power on page

Részletesebben

PORTABLE RADIO. Music 50 / Music 50 L RP 5200/RP 5240 LW

PORTABLE RADIO. Music 50 / Music 50 L RP 5200/RP 5240 LW PORTABLE RADIO Music 50 / Music 50 L RP 5200/RP 5240 LW BG CS EL HR HU LT PL PT SL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless Felhasználói kézikönyv Audio Baby monitor PNI B6000 wireless A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

TRC 718AU3/ TRC 718AU3B/ TRC 718AU3R NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

TRC 718AU3/ TRC 718AU3B/ TRC 718AU3R NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ TRC 718AU3/ TRC 718AU3B/ TRC 718AU3R NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ Přenosný přehrávarávač MP3/CD/Rádio Prenosný prehrávarávač MP3/CD/Rádio

Részletesebben

1. Az előlap bemutatása

1. Az előlap bemutatása AX-T2200 1. Az előlap bemutatása 1, 2, 3, 4. Feszültségválasztó kapcsolók (AC750V/500V/250V/1000V) 5. ellenállás tartomány kiválasztása (RANGE) 6. Főkapcsoló: auto-lock főkapcsoló (POWER) 7. Magasfeszültség

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 40505, 40535, 40545 készletekhez V1.0. 1. oldal

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 40505, 40535, 40545 készletekhez V1.0. 1. oldal KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 40505, 40535, 40545 készletekhez V1.0 1. oldal Biztonsági figyelmeztetés A készülék telepítéséhez figyelmesen olvassa el a mellékelt Telepítési útmutatót, és az abban leírtak szerint

Részletesebben

WL 30. H Lámpás ébresztőóra. Használati útmutató

WL 30. H Lámpás ébresztőóra. Használati útmutató WL 30 H Lámpás ébresztőóra Használati útmutató BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de E-mail: kd@beurer.de Magyar Tisztelt

Részletesebben

FM/MW/SW1-7-MINI 9 SÁVOS DIGITÁLIS RÁDIÓ ÉBRESZTŐÓRÁVAL

FM/MW/SW1-7-MINI 9 SÁVOS DIGITÁLIS RÁDIÓ ÉBRESZTŐÓRÁVAL Kezelési útmutató FM/MW/SW1-7-MINI 9 SÁVOS DIGITÁLIS RÁDIÓ ÉBRESZTŐÓRÁVAL VÁZLATOS MEGJELENÉS ÉS RENDELTETÉS 1. Sávkapcsoló 2. Kijelző 3. Órát beállító gomb 4. Tápkijelző 5. Kézi hordszíj 6. Megvilágítás

Részletesebben

Hordozható TV készülék/tft LCD monitor Használati útmutató

Hordozható TV készülék/tft LCD monitor Használati útmutató Hordozható TV készülék/tft LCD monitor Használati útmutató LCD PTV-711 Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót Tartalom Borító......1 Tartalom....2 Figyelmeztetés....3 Biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez

Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez Használati útmutató a Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott T-Scale típusú hitelesített lapmérleghez

Részletesebben

D Digitale Küchenwaage

D Digitale Küchenwaage D Digitale Küchenwaage Bedienungsanleitung t Digital Kitchen Scale Instruction manual j Digitální kuchyňská váha Návod k obsluze P Cyfrowa waga kuchenna Instrukcja obsługi H Digitális konyhai mérleg Használati

Részletesebben

Küchenradio Keukenradio Radio de cuisine Radio para cocina Radio da cucina Kitchen radio Radio kuchenne Konyhai rádió Кухонне радіо Радио для кухни

Küchenradio Keukenradio Radio de cuisine Radio para cocina Radio da cucina Kitchen radio Radio kuchenne Konyhai rádió Кухонне радіо Радио для кухни D NL F E I GB PL H UA RUS Küchenradio Keukenradio Radio de cuisine Radio para cocina Radio da cucina Kitchen radio Radio kuchenne Konyhai rádió Кухонне радіо Радио для кухни Bedienungsanleitung/Garantie

Részletesebben

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás Permanent Kft ver.20130502 Műszaki adatok Hálózati feszültség 220-240V AC / 50Hz Működési hőmérséklettartomány -30 ~ +65 C Maximális relatív

Részletesebben

Yacht Boy 50 WR 5405 HORDOZHATÓ RÁDIÓ

Yacht Boy 50 WR 5405 HORDOZHATÓ RÁDIÓ Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 Rendelési száma: 34 42 71 Yacht Boy 50 WR 5405 HORDOZHATÓ RÁDIÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 1 A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA... 1 A

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

1. Műszaki adatok Rádió frekvenciatartomány

1. Műszaki adatok Rádió frekvenciatartomány elemtartóba, majd zárja vissza a fedelet. Csak higanyt vagy kadmiumot nem tartalmazó elemet alkalmazzon. Biztonsági, környezetvédelmi, felszerelési tudnivalók Ajánljuk alkáli típusú elemek használatát.

Részletesebben

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató Figyelem Rádió/DVD lejátszó Kezelési útmutató Menet közben ne próbálja konfigurálni a készüléket. Ha gépjárművével napsütésen parkol, a készülék bekapcsolása előtt várja meg, amíg a készülék lehűl. Esős,

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

KD-G541 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI ČESKY MAGYAR GET0495-007A [EY]

KD-G541 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI ČESKY MAGYAR GET0495-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G541 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 50302, 50332, 50342 készletekhez V1.0. 1. oldal

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 50302, 50332, 50342 készletekhez V1.0. 1. oldal KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 50302, 50332, 50342 készletekhez V1.0 1. oldal Biztonsági figyelmeztetés A készülék telepítéséhez figyelmesen olvassa el a mellékelt Telepítési útmutatót, és az abban leírtak szerint

Részletesebben

PR10BL Owner's Manual Instrukcja obsługi Návod k obsluze Príručka vlastníka Használati utmutato

PR10BL Owner's Manual Instrukcja obsługi Návod k obsluze Príručka vlastníka Használati utmutato Owner's Manual Instrukcja obsługi Návod k obsluze Príručka vlastníka Használati utmutato Portable alarm clock radio with AM/FM band Przenośne radio AM/FM z funkcją alarmu Přenosný radiobudík AM/FM Prenosný

Részletesebben

RC12 Air Mouse. Használati útmutató

RC12 Air Mouse. Használati útmutató RC12 Air Mouse Használati útmutató Bevezetés Köszönjük, hogy Measy terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen

Részletesebben

KD-R501/KD-R402/KD-R401

KD-R501/KD-R402/KD-R401 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-R501/KD-R402/KD-R401 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové

Részletesebben

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ KJR-90 típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3551 HU Felhasználói kézikönyv 1 a d b c j k l e f g m n h i HU 1 Fontos! Biztonság Fontos biztonsági utasítások a Olvassa

Részletesebben

Rádiós ébresztő időkivetítéssel és távvezérelt aljzattal

Rádiós ébresztő időkivetítéssel és távvezérelt aljzattal Rádiós ébresztő időkivetítéssel és távvezérelt aljzattal 1. VETÍTŐEGYSÉG 2. KIJELZŐ 3. NAGY FÉNYERŐSSÉG BEÁLLÍTÁSA 4. KIS FÉNYERŐSSÉG BEÁLLÍTÁSA 5. LIGHT ON/OFF (FÉNY BE/KIKAPCSOLÁS) 6. ALARM 1 ON/SET

Részletesebben

OPIS OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 1. Antena 2. Przycisk PTT (Push-To-Talk) 3. Wyświetlacz LCD 4. Przycisk ON/OFF / MENU 5. Przycisk ZADZWOŃ 6. Przycisk ZWIĘKSZ AKUMULATORÓW 7. Przycisk ZMNIEJSZ 8.

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

SRD 220 INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTABLE PLL FM RADIO WITH USB/MICROSD PLAYER

SRD 220 INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTABLE PLL FM RADIO WITH USB/MICROSD PLAYER SRD 220 INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTABLE PLL FM RADIO WITH USB/MICROSD PLAYER PŘENOSNÉ PLL FM RÁDIO S USB/MICROSD PŘEHRÁVAČEM PRENOSNÉ

Részletesebben

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés

Figyelmeztetés. Tápkábel/tápegység. Apró tárgyak/alkatrészek. Összeszerelés Figyelmeztetés Eszköz A tűz, áramütés és egyéb sérülések elkerülése érdekében: ne helyezze a készüléket vizes, nedves helyekre! ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, pl. vázát a készülékre! csak ajánlott

Részletesebben

Küchenradio Keukenradio Radio de cuisine Radio para cocina Radio da cucina Kitchen radio Radio kuchenne Konyhai rádió Кухонне радіо Радио для кухни

Küchenradio Keukenradio Radio de cuisine Radio para cocina Radio da cucina Kitchen radio Radio kuchenne Konyhai rádió Кухонне радіо Радио для кухни D NL F E I GB PL H UA RUS Küchenradio Keukenradio Radio de cuisine Radio para cocina Radio da cucina Kitchen radio Radio kuchenne Konyhai rádió Кухонне радіо Радио для кухни Bedienungsanleitung/Garantie

Részletesebben

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ R51ME típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

CZ Budík se svítidlem SAC HU SAC világító ébresztőóra PL Budzik-lampa SAC TR Işıklı çalar saat SAC RU Световой будильник SAC

CZ Budík se svítidlem SAC HU SAC világító ébresztőóra PL Budzik-lampa SAC TR Işıklı çalar saat SAC RU Световой будильник SAC CZ Budík se svítidlem SAC HU SAC világító ébresztőóra PL Budzik-lampa SAC TR Işıklı çalar saat SAC RU Световой будильник SAC Art. 45100 Návod k použití Használati utasítás Instrukcja obsługi Kullanım talimatı

Részletesebben

BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Fejtámlamonitor

BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Fejtámlamonitor BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Fejtámlamonitor FIGYELEM! KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL A BESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, MIELŐTT ÜZEMBE HELYEZI A KÉSZÜLÉKET! BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Saját és utasai

Részletesebben

AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez Használati Útmutató 2014.10.03 Általános tudnivalók Az AC303 típusú szobatermosztát processzorvezérelt digitális egység, melyben a hőmérsékletmérést precíz (beépített)

Részletesebben

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1/5 Fontos: 2-3 másodperces késéssel reagál a szelep az ON vagy OFF gomb megnyomására energiatakarékosság céljából. Két kézi indítás választható:

Részletesebben

WD 1 (M) / WD Návod k použití

WD 1 (M) / WD Návod k použití LT LV EE SL SK HU PL CZ FR CZ CZ TR GR FI DK SV CZ PT EN DE WD 1 (M) / WD 1000 Návod k použití WD 1 (M) / WD 1000 WD 1 (M) WD 1000 Přehled zařízení 1 Displej 2 Tlačítko UP 3 Tlačítko DOWN 4 Tlačítko teploty

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Mindig az Ön rendelkezésére áll! AJ2000

Felhasználói kézikönyv. Mindig az Ön rendelkezésére áll! AJ2000 Mindig az Ön rendelkezésére áll! Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást: www.philips.com/support Kérdése van? Lépjen kapcsolatba a a Philips céggel! AJ2000 Felhasználói

Részletesebben

Digitális Lakatfogós Multiméter AX-3550

Digitális Lakatfogós Multiméter AX-3550 Digitális Lakatfogós Multiméter AX-3550 Használati útmutató 1. Biztonságra vonatkozó információk Annak érdekében, hogy elkerülje az áramütést, valamint egyéb sérülést, illetve a mérőműszer vagy berendezés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3

Tartalomjegyzék. Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3 Tartalomjegyzék Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3 A termék részei...3 Csatlakozások...4 Csatlakozás Külső Audio Készülékhez... 4 Az egységen

Részletesebben

Összeszerelési és kezelési útmutató

Összeszerelési és kezelési útmutató Összeszerelés és kezelés útmutató Vakolat alá szerelt rádó 0315.. 1 Kezelés Kép 1: Kezelő elem A falba süllyesztett rádó funkcó a kezelő elem gombjaval kezelhetők: rövd nyomás kapcsolja be/k a rádót; hosszú

Részletesebben

Polski. Návod k obsluze LED televizor

Polski. Návod k obsluze LED televizor Polski Návod k obsluze LED televizor Obsah 3 4 7 11 17 19 20 20 21 22 22 2 3 4 * * 10 10 10 10 5 6 7 3 B 1 A D F A C E 4 G 2 3 B 1 A D A C F E 4 G 2 9 3 B 1 A A 4 G C D E F 2 2 3 4 5 8 9 10 11 1 2 3 4

Részletesebben

Undercupboard Radio SKRP 1000 A1

Undercupboard Radio SKRP 1000 A1 4 Undercupboard Radio SKRP 1000 A1 Undercupboard Radio Operating manual Radio podwieszane Instrukcja obsługi Rádió Használati utasítás Podelementni radio Navodila za uporabo Rádio na vestavění Návod k

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

Weierwei Viv 1000 Használati utasítás

Weierwei Viv 1000 Használati utasítás Weierwei Viv 1000 Használati utasítás verzió Robika1001 weierwei v 1000 HU 1 Első Lépések Antenna : Ha összeszereltük a rádiót, ellenőrizzük hogy megfelelően a helyére csatlakoztattuk e az antennát. Rádió

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS AJ260 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2363140

Az Ön kézikönyve PHILIPS AJ260 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2363140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Register your product and get support at AJ1000. HU Felhasználói kézikönyv

Register your product and get support at AJ1000. HU Felhasználói kézikönyv Register your product and get support at AJ1000 HU Felhasználói kézikönyv 1 Fontos! Biztonság a b c d e f g h i j k l m Olvassa el az utasításokat. Őrizze meg az utasításokat. Ügyeljen a figyelmeztetésekben

Részletesebben

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE SPORT CLIP MP4 PLAYER MP4 PŘEHRÁVAČ SPORT CLIP MP4 PREHRÁVAČ SPORT CLIP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SPORT CLIP MP4 LEJÁTSZÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ

Részletesebben

KD-G431 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0410-007A [EY]

KD-G431 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0410-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G431 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

GR-D320E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 17. http://www.jvc.co.

GR-D320E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 17. http://www.jvc.co. Szanowny nabywco, Dziękujemy za zakup niniejszej cyfrowej kamery wideo. Przed użyciem prosimy o przeczytanie informacji i ostrzeżeń dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia, znajdujących się na

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

WD 1 (M) / WD Návod k použití

WD 1 (M) / WD Návod k použití LT LV EE SL SK HU PL CZ FR CZ CZ TR GR FI DK SV CZ PT EN DE WD 1 (M) / WD 1000 Návod k použití WD 1 (M) / WD 1000 WD 1 (M) WD 1000 Přehled zařízení 1 Displej 2 Tlačítko UP 3 Tlačítko DOWN 4 Tlačítko teploty

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Mindig az Ön rendelkezésére áll! AJ3200

Felhasználói kézikönyv. Mindig az Ön rendelkezésére áll! AJ3200 Mindig az Ön rendelkezésére áll! Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást: www.philips.com/support Kérdése van? Lépjen kapcsolatba a a Philips céggel! AJ3200 Felhasználói

Részletesebben

RC11 Air Mouse. Használati útmutató

RC11 Air Mouse. Használati útmutató RC11 Air Mouse Használati útmutató Bevezetés Köszönjük, hogy Measy terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen

Részletesebben

KD-G421 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G421 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G421 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

Idő és nap beállítás

Idő és nap beállítás Kézikönyv UTH-20A Idő és nap beállítás Jelen idő beállítás : Nyomja meg az 'hour' és a 'min' gombot egy időben, a nap és jelen idő villogni kezd a kijelző alján. Az óra megváltoztatásához használjuk az

Részletesebben

A távirányító működése

A távirányító működése 2 3 A távirányító működése Megjegyzések: Győződjön meg róla, hogy nincsen semmi akadály, ami akadályozná a jel vételét! A távirányító 10 m-es távolságig működik. Ne dobálja a távirányítót. Óvja a távirányítót

Részletesebben

WL 70 H Wake-up light Használati útmutató

WL 70 H Wake-up light Használati útmutató WL 70 H H Wake-up light Használati útmutató BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com MAGYAR Figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót, és tartsa be a benne foglalt utasításokat.

Részletesebben

14 SZÍNES MONITOR. Modell: LSM C114M LSM C114P. Használati utasítás

14 SZÍNES MONITOR. Modell: LSM C114M LSM C114P. Használati utasítás 14 SZÍNES MONITOR Használati utasítás Modell: LSM C114M LSM C114P Mielőtt bekapcsolja, beállítja vagy használja a terméket, kérjük olvassa el az utasításokat! Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Olvassa

Részletesebben

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY]

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-PDR61 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

CAU-7180B. iphone/usb/sd/mmc Hi-Fi autó fejegység RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CAU-7180B. iphone/usb/sd/mmc Hi-Fi autó fejegység RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CAU-7180B iphone/usb/sd/mmc Hi-Fi autó fejegység RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonsági figyelmeztetések Köszönjük,hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük olvassa el figyelmesen az útmutatót a helyes használat

Részletesebben

YB1FA infra távirányító. Kezelési útmutató

YB1FA infra távirányító. Kezelési útmutató YB1FA infra távirányító Kezelési útmutató Az YB1FA infra távirányító használata A távirányító felépítése 1 2 3 4 ON/OFF (BE/KI) gomb MODE (üzemmód) gomb +/- gomb FAN (ventilátor) gomb 1 3 4 6 2 5 5 6 7

Részletesebben

CD 110 MP3 Hordozható Rádió/CD/MP3 lejátszó

CD 110 MP3 Hordozható Rádió/CD/MP3 lejátszó CD 110 MP3 Hordozható Rádió/CD/MP3 lejátszó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1 FIGYELMEZTETÉS Hogy elkerülje a tűz és elektrosokk veszélyét, ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek. Elektrosokk veszély,

Részletesebben

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G521 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0431-007A [EY]

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0431-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G731 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI. âesky MAGYAR

KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI. âesky MAGYAR CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G312/KD-G311 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 7. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-G343/KD-G342/KD-G341

KD-G343/KD-G342/KD-G341 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G343/KD-G342/KD-G341 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové

Részletesebben

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd.

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Forrasztó állomás Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Csomagolási jegyzék és az alkatrészek megnevezése Az alkatrészek megnevezése Hőlégfúvó tartó Hőmérséklet

Részletesebben

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység FILCOM Visszamosatást vezérlő egység Tartalom 1.0 Bevezetés...2 2.0 Műszaki jellemzők...2 3.0 Kijelző panel...2 3.1 LED...3 3.2 Kijelző...3 4.0 A vezérlő egység hardver konfigurálása...3 4.1 Váltóáramú

Részletesebben

RADIO KH RADIO Operating instructions RADIO KOMPAKTOWE Instrukcja obsługi KOMPAKT RÁDIÓ Használati utasítás

RADIO KH RADIO Operating instructions RADIO KOMPAKTOWE Instrukcja obsługi KOMPAKT RÁDIÓ Használati utasítás 4A RADIO KH 2352 RADIO Operating instructions RADIO KOMPAKTOWE Instrukcja obsługi KOMPAKT RÁDIÓ Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH2352-08/08-V1

Részletesebben

AJ 3940 CD Clock Radio

AJ 3940 CD Clock Radio CLOCK RADIO AJ3940 COMPACT DISC 24 HRS RESET AJ 3940 CD Clock Radio REPEAT ALARM PUSH OPEN RADIO TRACK SELECT BUZZER IN PLAY WEEKEND SLEEPER DBB 870 155 88 830 175 92 800 200 225 1000 96 100 255 1300 104

Részletesebben

CT254 ÉBRESZTŐÓRÁS RÁDIÓ

CT254 ÉBRESZTŐÓRÁS RÁDIÓ CT254 ÉBRESZTŐÓRÁS RÁDIÓ 2 3 1 4 5 6 7 15 14 13 12 11 10 9 8 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Gondosan olvassa el ezt az útmutatót és tartsa be a használatra és a biztonságra vonatkozó előírásokat! Tartsa meg az útmutatót

Részletesebben

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan THA-21 Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan Köszönjük, hogy Lars & Ivan gyártmányú készüléket választott. A Lars & Ivan elkötelezett mind a minőségi zenehallgatás

Részletesebben