1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6"

Átírás

1 NÁVOD K POUŽITÍ

2 ČESKY 1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6. NASTAVIT ČAS 7. NASTAVIT AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 8. NÍZKÉ/VYSOKÉ (ZTLUMENÍ SVĚTLA) 9. NASTAVIT HODINY 10. NASTAVIT MINUTY 11. REGULÁTOR HLASITOSTI 12. VLNOVÉ PÁSMO 13. LADÍCÍ KNOFLÍK 14. UMÍSTĚNÍ ZÁLOŽNÍCH BATERIÍ 15. DRÁTOVÁ ANTÉNA PRO FM 16. SÍŤOVÝ KABEL PRO STŘÍDAVÝ PROUD 17. UKAZATEL 18. RÁDIO/ZVONĚNÍ (BUDÍK)

3 POUŽITÍ STŘÍDAVÉHO PROUDU Před připojením k přívodu elektrické energie se ujistěte, že energie odpovídá informacím na štítku s technickými informacemi na spodní straně přístroje. VAROVÁNÍ Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte zástrčku napájení ze zásuvky. Abyste předešli riziku zasažení elektrickým proudem, neodstraňujte kryt přístroje. Uvnitř nejsou části určené pro používání uživateli. Abyste předešli nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhku. HODINY 1. Přepínač ON/OFF/AUTO (I) nastavte do polohy OFF, hlavní kabel připojte do zásuvky elektrické energie. Displej hodin bude blikat a tím oznamovat přerušení dodávky elektrické energie, a že čas na displeji je nesprávný. 2. Pro nastavení správného času mačkejte najednou tlačítko NASTAVIT ČAS (6) a tlačítko NASTAVIT MINUTY (10) nebo tlačítko NASTAVIT HODINY (9), dokud není zobrazen správný čas. 3. Otevřete oddíl pro baterii hodin a vložte 9V baterii. Účelem této baterie je uložení informace týkající se doby buzení. A další fungování hodin v případě odpojení od dodávky elektrické energie nebo při jejím výpadku. Pokud k tomu dojde, hodiny budou čas dále udržovat, nebudou jej ale zobrazovat na displeji. NASTAVENÍ NEBO VYNULOVÁNÍ DOBY BUZENÍ 1. Stlačte a přidržte tlačítko NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK (5). 2. Zatímco držíte tlačítko NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK (5), mačkejte tlačítko NASTAVIT HODINY (9) a tlačítko NASTAVIT MINUTY (10), abyste posunuli čas tak, aby byl na displeji zobrazen požadovaný čas buzení. NASTAVENÍ BUDÍKU NA BUZENÍ RÁDIEM 1 Nastavte čas buzení podle předcházejících instrukcí. Zvolte rádiovou stanici a ujistěte se, že HLASITOST je nastavena podle požadavků. 2. Přepněte přepínač ON/OFF/AUTO (1) do polohy AUTO. Jakmile se skutečný čas shoduje s nastaveným časem buzení, přístroj se automaticky zapne na dobu 1 hodiny a 59 minut a poté se vypne.

4 Poznámka - Pro vypnutí budíku stlačte jednou tlačítko NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK (5) a budík se nastaví na další den. Když přepnete přepínač ON/OFF/ AUTO (1) do polohy OFF, budík se vypne a nenastaví na další den. - Rádio je možné přechodně manuálně vypnout stlačením tlačítka DOČASNÉ VYPNUTÍ (4); rádio se automaticky samo zapne o 9 minut později. NASTAVENÍ BUDÍKU NA BUZENÍ ZVONĚNÍM 1. Nastavte čas buzení podle předcházejících instrukcí. Přepněte přepínač RÁDIO/ZVONĚNÍ (18) do polohy ZVONĚNÍ, budík je nyní aktivován. 2. Přepněte přepínač ON/OFF/AUTO (1) do polohy AUTO. Jakmile se skutečný čas shoduje s nastaveným časem buzení, přístroj se automaticky zapne na dobu 1 hodiny a 59 minut a poté se vypne. VYPNUTÍ BUDÍKU 1. Pro vypnutí budíku stlačte jednou tlačítko NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK (5) a budík se nastaví na další den. Když přepnete přepínač ON/OFF/ AUTO (1) do polohy OFF, budík se vypne a nenastaví na další den. FUNKCE DOČASNÉ VYPNUTÍ 1. Budík je možné přechodně manuálně vypnout stlačením tlačítka DOČASNÉ VYPNUTÍ (4); rádio se automaticky samo zapne o 9 minut později. AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 1. Přepněte přepínač ON/OFF/AUTO (1) do polohy OFF nebo AUTO. 2. Stlačte najednou tlačítko Nastavit automatické vypnutí {7} a tlačítko Nastavit minuty (10). Zobrazí se čas automatického vypnutí a bude odpočítáván od 59 minut do nuly. Jakmile je požadovaný čas automatického vypnutí zobrazen, uvolněte stisknutí tlačítek. 3. Rádio bude nyní hrát, dokud nevyprší zadaný čas nebo nebude vypnuto stlačením tlačítka Vypnout dočasné vypnutí/automatické vypnutí (4).

5 RÁDIO Pásmo AM využívá vnitřní směrovou anténu. Pro nejlepší příjem rádio vhodně natočte. Pro nejlepší příjem v pásmu FM zajistěte, aby byla drátová anténa pro FM zcela rozmotána a rozvinuta. Zadní strana přístroje: 1. Přepněte přepínač ON/OFF/AUTO (1) do polohy ON". 2. Přepněte přepínač Vlnového pásma (12) na požadované vlnové pásmo. 3. Nastavte Ladící knoflík (13) na požadovanou stanici. 4. Nastavte Regulátor hlasitosti (11) podle požadavků. 5. Pro vypnutí rádia přepněte přepínač ON/OFF/AUTO (1) do polohy OFF. Pokud se rádio nevypne, může to být způsobeno neúmyslným použitím tlačítka Nastavit automatické vypnutí (7), ke zrušení této funkce stlačte jednou tlačítko Vypnout dočasné vypnutí/automatické (4). SPECIFIKACE Frekvenční rozsah:am 530 khz khz FM 88 MHz -108 MHz Výstupní výkon : 400 mw Odpor reproduktorů: 8 ohmů Záložní baterie : 9V baterie (pro hodiny) Napájení : AC 230 V - 50 Hz, 8 wattů Varování před namočením: Výrobek nesmí být vystaven kapání tekutin nebo postříkání a proto předměty naplněné tekutinami, jako např. vázy, nesmí být na výrobku umístěny. Varování k větrání: Běžné větrání výrobku nesmí být pro určené použití omezováno. Varování: Abyste předešli nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhku. Poznámka: Nepřipojujte anténu pro FM ke vnější anténě. Otevřený oheň, jako např. svíčky, nesmí být na výrobku umístěny. Výrobek neumisťujte do uzavřených knihoven nebo regálů bez řádného větrání.

6 VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

7 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

8 MAGYAR 1. ON/OFF/AUTO 2. LED KIJELZŐ 3. AUTOMATA KIJELZŐ 4. SNOOZE/SLEEP OFF (Szundi/Elalvás kikapcsolása) 5. ALARM SET/OFF (Riasztás beállítása/kikapcsolása) 6. TIME SET (Idő beállítása) 7. SLEEP SET (Elalvás beállítása) 8. LOW/HIGH (DIMMER) (Alacsony/magas [Elsötétítés]) 9. HOUR SET (Óra beállítása) 10. MINUTE SET (Perc beállítása) 11. VOLUME CONTROL (Hangerőszabályozó) 12. WAVE BAND (Hullámsáv) 13. TUNING CONTROL (Állomáskereső) 14. BATTERY BACK-UP (Elemes biztonsági tápellátás) 15. FM antennavezeték 16. Váltófeszültségű kábel 17. Kijelző 18. RADIO/BUZZ (ALARM) (Rádió/Jelzőcsengetés [Riasztás])

9 VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATI MŰKÖDÉS Mielőtt hálózatra csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a hálózat megfelel a készülék alján található címke információinak. FIGYELMEZTETÉS Ha nem használja, húzza ki a tápfeszültség dugaszt a dugaszolóaljzatból. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne vegye le a készülék fedelét! A berendezés belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. A tűz vagy áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek. ÓRA 1. Állítsa az ON/OFF/AUTO kapcsolót (I) az OFF állásra, csatlakoztassa a tápkábelt a hálózathoz. Az óra kijelzője villogni kezd, jelzi az árammegszakítást, és hogy a jelzett idő nem pontos. 2. A pontos idő beállításához nyomja meg addig a TIME SET gombot (6) és a MINUTE SET gombot (10) vagy az HOUR SET gombot (9) együtt, amíg a pontos idő megjelenik. 3. Nyissa ki az óra elemtartójának fedelét és helyezzen be egy 9 V-os elemet. Az elem segítségével tárolja a riasztási időre vonatkozó információkat. Áramszünet esetén, vagy ha kihúzza a hálózatból, az elem segítségével az óra tovább működik. Amennyiben ez előfordul, az óra tovább méri az időt, de nem lesz látható. RIASZTÁSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA VAGY VISSZAÁLLÍTÁSA 1. Nyomja meg és tartsa nyomva az ALARM SET/OFF gombot (5). 2. Mialatt nyomva tartja az ALARM SET/OFF gombot (5), nyomja meg az HOUR SET (9) gombot és a MINUTE SET gombot (10) és hajtsa előre az időt, amíg a kívánt riasztási idő jelenik meg a kijelzőn. RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSA RÁDIÓS ÉBRESZTŐRE 1. Állítsa be a riasztási időt az előzőek alapján. Válasszon ki egy rádióállomást és ellenőrizze, hogy a VOLUME (Hangerő) megfelelő legyen. 2. Tolja az ON/OFF/AUTO kapcsolót (1) az AUTO állásba. Amikor a valós idő ugyanaz, mint a kiválasztott előre beállított riasztási idő, a készülék automatikusan bekapcsol 1 óra 59 perc időtartamra, majd ismét kikapcsol.

10 Megjegyzések - A riasztás lezárásához nyomja meg az ALARM SET/OFF gombot (5) egyszer, ekkor a riasztási idő a következő nap is érvényes lesz. Tolja az ON/OFF/AUTO kapcsolót (1) az OFF állásba, ezzel kikapcsolja a riasztást a következő napra is. - Időlegesen kikapcsolhatja a rádiót kézzel a SNOOZE gomb (4) megnyomásával. A rádió 9 perc múlva automatikusan visszakapcsol. RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSA JELZŐCSENGETÉSRE 1. Állítsa be a riasztási időt az előzőek alapján. Állítsa be a RADIO/BUZZ kapcsolót (24) a BUZZER állásba, ezzel aktiválta a jelzőcsengést. 2. Tolja az ON/OFF/AUTO kapcsolót (1) az AUTO állásba. Amikor a valós idő ugyanaz, mint a kiválasztott előre beállított riasztási idő, a készülék automatikusan bekapcsol 1 óra 59 perc időtartamra, majd ismét kikapcsol. RIASZTÁS LEZÁRÁSA 1. A riasztás lezárásához nyomja meg az ALARM SET/OFF gombot (5) egyszer, ekkor a riasztási idő a következő napra is érvényes lesz. Tolja az ON/OFF/AUTO kapcsolót (1) az OFF állásba, ezzel kikapcsolja a riasztást a következő napra is. SZUNDI FUNKCIÓ 1. Kikapcsolhatja időlegesen a riasztást kézzel a SNOOZE gomb (4) megnyomásával. A jelzőcsengetés 9 perc múlva automatikusan újraindul. ALVÁS kapcsoló 1. Állítsa az ON/OFF/AUTO kapcsolót (1) az OFF vagy az AUTO állásba. 2. Nyomja meg egyszerre az SLEEP SET gombot (7) és a MINUTE SET gombot (10). Az alváskapcsoló ideje megjelenik és elkezd visszaszámolni 59 perctől nulláig. Engedje fel a gombokat, amikor megjelent a kívánt elalvási idő. 3. A rádió a beállított elalvási időig működik, vagy lekapcsolhatja a SNOOZE/SLEEP OFF gomb (4) megnyomásával.

11 RÁDIÓ Az AM hullámsávok belső soros interfészt használnak. Forgassa a rádiót a legjobb vételi állásba. A legjobb FM vételhez ellenőrizze, hogy az FM antennavezeték teljesen le van tekercselve és kihúzva. A ház hátsó oldala: 1. Állítsa az ON/OFF/AUTO kapcsolót (1) az ON állásba. 2. Állítsa a Hullámsáv kapcsolót (12) a kívánt hullámsávra. 3. Állítsa az Állomáskereső gombot (13) a kívánt állomásra. 4. Állítsa be a kívánt hangerőt a Hangerőszabályzóval (11). 5. A rádió kikapcsolásához állítsa az ON/OFF/AUTO kapcsolót (1) az OFF állásba. Ha a rádió nem kapcsol ki, véletlenül beállította az Elalvási funkciót (7), ennek kikapcsolásához nyomja meg a SNOOZE/SLEEP OFF gombot (4) egyszer. SPECIFIKÁCIÓK Frekvenciatartomány : AM khz FM MHz Kimeneti teljesítmény : 400 mw Hangszóró látszólagos ellenállása: 8 ohm Elemes biztonsági tápelátás : 9 V-os elem (az órához) Tápellátás : AC230V - 50 Hz, 8 Watt Figyelmeztetés nedvességre: A terméket nem szabad csepegő vagy fröccsenő víz hatásának kitenni, ill. ne tegyen vízzel töltött tárgyakat, pl. vázát a készülékre. Szellőzési figyelmeztetés: Biztosítsa a termék normál szellőzését a használat során. Figyelmeztetés: A tűzveszély és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy egyéb nedvességnek. Megjegyzés: Ne csatlakoztassa az FM antennát a külső antennához. Ne helyezzen nyílt lángforrást, pl. meggyújtott gyertyát a készülékre. Ne tegye a készüléket zárt könyvespolcra vagy tárolóba megfelelő szellőzés nélkül. MINDEN JOG FENNTARTVA COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

12 INSTRUKCJA OBSŁUGI

13 POLSKI 1. WŁ/WYŁ/AUTO 2. WYŚWIETLACZ LED 3. WSKAŹNIK AUTO 4. DRZEMKA/SEN WYŁ 5. USTAWIANIE BUDZIKA/WYŁ 6. USTAWIENIA CZASU 7. USTAWIANIE SNU 8. CIEMNIEJ/JAŚNIEJ (ŚCIEMNIACZ) 9. USTAWIANIE GODZINY 10. USTAWIANIE MINUTY 11. KONTROLA GŁOŚNOŚCI 12. PASMO FAL 13. KONTROLA DOSTRAJANIA 14. ZABEZPIECZENIE BATERIAMI 15. DRUTOWA ANTENA FM 16. KABEL ZASIANIA AC 17 WSKAŹNIK 18. RADIO/DZWONEK (BUDZIK)

14 ZASILANIE AC Przed podłączeniem zasilania upewnij się, że odpowiada ono informacji na tabliczce znamionowej na spodzie urządzenia. OSTRZEŻENIE Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączać je od zasilania. Aby uniknąć zagrożenia porażeniem elektrycznym, nie należy zdejmować obudowy urządzenia. W środku nie ma części, które mógłby naprawiać użytkownik. Aby zapobiec ryzyku pożaru lub porażenia, nie należy narażać urządzenia na deszcz czy wilgoć. ZEGAR 1. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ/AUTO (1) w pozycji WYŁ i podłącz główny kabel do źródła zasilania. Wyświetlacz zegara zamiga, co będzie oznaczać zakłócenia zasilania oraz że wyświetlany czas nie jest prawidłowy. 2. Aby ustawić prawidłowy czas, naciśnij przyciski USTAWIANIE CZASU (6) i równocześnie USTAWIANIE MINUT (10) lub USTAWIANIE GODZINY (9), aż wyświetli się prawidłowa godzina. 3. Otwórz pokrywkę gniazdo baterii zegara i włóż 9 V baterię. Bateria ta ma na celu zachowanie informacji na temat godziny budzika, oraz podtrzymanie działania zegara w razie odłączenia od głównego zasilania lub przerwie w dostawie prądu. W takim wypadku zegar zachowa godzinę, ale nie będzie jej wyświetlać. USTAWIANIE LUB RESETOWANIE GODZINY BUDZIKA 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk USTAWIANIE BUDZIKA/WYŁ (5). 2. Przytrzymując przycisk USTAWIANIE BUDZIKA/WYŁ (5), naciśnij przycisk USTAWIANIE GODZINY (9) oraz USTAWIANIE MINUT (10), aby zmienić wyświetlane cyfry, aż żądana godzina włączenia budzika nie pojawi się na wyświetlaczu. USTAWIANIE BUDZENIA RADIEM 1 Ustaw budzik jak opisano powyżej. Wybierz stację radiową i upewnij się, że GŁOŚNOŚĆ jest na żądanym poziomie. 2. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ/AUTO (1) w pozycji AUTO. Gdy bieżący czas będzie zgodny z ustawionym czasem budzenia, urządzenie automatycznie się włączy na 1 godzinę i 59 minut, a następnie wyłączy.

15 Uwagi - Aby wyłączyć budzik naciśnij przycisk USTAWIANIE BUDZIKA/WYŁ (5) raz, a godzina budzenia zostanie ponownie ustawiona na następny dzień. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ/AUTO (1) w pozycji WYŁ, by wyłączyć budzik i nie ustawiać na kolejny dzień. - Radio może być tymczasowo wyłączone ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku DRZEMKA (4); radio ponownie się włączy automatycznie po 9 minutach. USTAWIANIE BUDZENIA DZWONKIEM 1. Ustaw budzik jak opisano powyżej. Ustaw przełącznik RADIO/DZWONEK (18) w pozycji DZWONEK, dzwonek zostanie aktywowany. 2. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ/AUTO (1) w pozycji AUTO. Gdy bieżący czas będzie zgodny z ustawionym czasem budzenia, urządzenie automatycznie się włączy na 1 godzinę i 59 minut, a następnie wyłączy. WYŁĄCZANIE BUDZIKA 1. Aby wyłączyć budzik naciśnij przycisk USTAWIANIE BUDZIKA/WYŁ (5) raz, a godzina budzenia zostanie ponownie ustawiona na następny dzień. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ/AUTO (1) w pozycji WYŁ, by wyłączyć budzik i nie ustawiać na kolejny dzień. FUNKCJA DRZEMKI 1. Dzwonek może być tymczasowo wyłączony ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku DRZEMKA (4); dzwonek ponownie się włączy automatycznie po 9 minutach. SEN 1. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ/AUTO (1) w pozycji 'WYŁ' lub 'AUTO'. 2. Naciśnij przycisk Ustawiania Snu (7) razem z przyciskiem Ustawiania Minuty (10). Czas snu zostanie wyświetlony i rozpocznie się odliczanie od 59 minut do 0. Puść przyciski, gdy żądany czas snu zostanie wyświetlony. 3. Radio będzie teraz działać, aż nie minie czas snu, lub może być wyłączone przez naciśnięcie przycisku Drzemki/Sen Wył (4).

16 RADIO Pasma AM korzystają z wewnętrznej anteny kierunkowej. Obracaj radio, by uzyskać najlepszy odbiór. Aby uzyskać najlepszy odbiór FM, upewnij się, że antena drutowa jest całkowicie rozwinięta i rozciągnięta. Tylna strona obudowy: 1. Ustaw przełącznik WŁ/WYŁ/AUTO (1) w pozycji 'WŁ'. 2. Ustaw przełącznik pasma (12) wybierając żądane pasmo. 3. Dostrój Kontrolką Dostrajania (13), aby wybrać żądaną stację. 4. Jeśli to koniecznie, ustaw głośność Kontrolką Głośności (11). 5. Aby włączyć radio, ustaw przełącznik WŁ/WYŁ/AUTO (1) w pozycji 'WYŁ'. Jeśli radio się nie wyłączy, może to być spowodowane nieumyślnym naciśnięciem przycisku Ustawiania Snu (7); aby to anulować, naciśnij raz przycisk Drzemka/Sen Wył (4). SPECYFIKACJA Zakres częstotliwości: AM khz FM MHz Moc wyjściowa : 400 mw Impedancja głośnika: 8 ohmów Bateria zapasowa : bateria 9V (do zegara) Źródło zasilania : AC230V - 50 Hz, 8 Watów Ostrzeżenie przed zalaniem: Produkt nie powinien być narażony na kapanie lub rozlanie płynu, oraz żaden przedmiot, wypełniony płynem, np. waza, nie powinien być stawiany na produkcie. Ostrzeżenie o wentylacji: Normalna wentylacja produktu nie powinna być blokowana podczas jego pracy. Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenie elektrycznego, nie należy narażać urządzenia na deszcz, ani wilgoć. Uwaga: Nie należy podłączać anteny FM do anteny zewnętrznej Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec Nie należy umieszczać produktu z zamkniętych szafkach lub regałach bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji

17 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CSOMAG TARTALMA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CSOMAG TARTALMA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CSOMAG TARTALMA - 1 - 1. Órabeállító gomb (HOUR) 2. Perbeállító gomb (MINUTE) 3. Alvás gomb (SLEEP) 4. Szundi gomb (SNOOZE) 5. Ébresztő gomb (ALARM) 6. Időbeállító gomb (TIME) 7. Ébresztés

Részletesebben

ÓRÁS RÁDIÓ KETTŐS ÉBRESZTŐVEL ÉS DIGITÁLIS KIJELZŐVEL

ÓRÁS RÁDIÓ KETTŐS ÉBRESZTŐVEL ÉS DIGITÁLIS KIJELZŐVEL ÓRÁS RÁDIÓ KETTŐS ÉBRESZTŐVEL ÉS DIGITÁLIS KIJELZŐVEL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Magyarországi importőr: Videomax Kft. Web: www.videomaxkft.hu 1 CSOMAGOLÁS TARTALMA 1. Készülék 2. Használati útmutató IRÁNYÍTÁSOK

Részletesebben

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket.

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket. Fontos biztonsági előírások VEVŐTÁJÉKOZTATÓ 1. Olvassa el az alábbi előírásokat 2. Jegyezze meg az előírásokat. 3. Tartsa be az utasításokat. 4. Kövessen minden utasítást. 5. Ne használja a készüléket

Részletesebben

CR610 AM / FM ÉBRESZTŐÓRÁS RÁDIÓ

CR610 AM / FM ÉBRESZTŐÓRÁS RÁDIÓ CR610 AM / FM ÉBRESZTŐÓRÁS RÁDIÓ AC 230V ~ 50Hz, 5W AM: 530-1600kHz FM: 88-108MHz KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI ÉS BELTÉRI HASZNÁLATRA Használati utasítás A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el;

Részletesebben

KEZELŐELEMEK ELHELYEZKEDÉSE

KEZELŐELEMEK ELHELYEZKEDÉSE Köszönjük, hogy egy, a SENCOR cég által gyártott termék megvásárlása mellett döntött. A készülék helyes használata érdekében kérjük, gondosan olvassa végig ezt a használati útmutatót. FONTOS Olvassa el

Részletesebben

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Clock Radio AJ3112 Register your product and get support at www.philips.com/welcome Felhasználói útmutatók 1 2 1 @! 0 9 3 4 876 5 ^ % $ # Magyar Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER. Digitális rádiós ébresztőóra. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER. Digitális rádiós ébresztőóra. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER Digitális rádiós ébresztőóra CL-8050 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmat, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

PORTABLE RADIO. Music 61

PORTABLE RADIO. Music 61 PORTABLE RADIO Music 61 HU MUSIC 61 ANTENNA ON/OFF +5 M SNOOZE PRESETS 1/5 6/10! " + VOL. - 0 e ALARM MODE AC ~ OPEN TUNING - + SLEEP 2 4 BIZTONSÁG ÉS TÁJÉKOZTATÓ 5 ÁTTEKINTÉS 6 TÁPFORRÁS 7 BEÁLLÍTÁSOK

Részletesebben

Órás rádió ébresztővel, automata időbeállító rendszerrel és időkivetítővel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS JÓTÁLLÁSI JEGY

Órás rádió ébresztővel, automata időbeállító rendszerrel és időkivetítővel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS JÓTÁLLÁSI JEGY Órás rádió ébresztővel, automata időbeállító rendszerrel és időkivetítővel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS JÓTÁLLÁSI JEGY 1 FIGYELMEZTETÉSEK Kövesse az alábbi tanácsokat a biztonság és a helyes működés érdekében.

Részletesebben

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 40404 V1.0 Készlet tartalma: M Távirányító D,I 2 /16 Ohmos hangszóró E Vezérlő egység R Infra vevő Csatlakozó pontok F Tápellátás 230V N Tápellátás 230V I Bal hangszóró ( piros vezeték

Részletesebben

PORTABLE RADIO. Music 50 / Music 50 L RP 5200/RP 5240 LW

PORTABLE RADIO. Music 50 / Music 50 L RP 5200/RP 5240 LW PORTABLE RADIO Music 50 / Music 50 L RP 5200/RP 5240 LW BG CS EL HR HU LT PL PT SL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

TRC 718AU3/ TRC 718AU3B/ TRC 718AU3R NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ

TRC 718AU3/ TRC 718AU3B/ TRC 718AU3R NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ TRC 718AU3/ TRC 718AU3B/ TRC 718AU3R NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL HASZNÁLATÍ ÚTMUTATÓ Přenosný přehrávarávač MP3/CD/Rádio Prenosný prehrávarávač MP3/CD/Rádio

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless Felhasználói kézikönyv Audio Baby monitor PNI B6000 wireless A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 40505, 40535, 40545 készletekhez V1.0. 1. oldal

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 40505, 40535, 40545 készletekhez V1.0. 1. oldal KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 40505, 40535, 40545 készletekhez V1.0 1. oldal Biztonsági figyelmeztetés A készülék telepítéséhez figyelmesen olvassa el a mellékelt Telepítési útmutatót, és az abban leírtak szerint

Részletesebben

FM/MW/SW1-7-MINI 9 SÁVOS DIGITÁLIS RÁDIÓ ÉBRESZTŐÓRÁVAL

FM/MW/SW1-7-MINI 9 SÁVOS DIGITÁLIS RÁDIÓ ÉBRESZTŐÓRÁVAL Kezelési útmutató FM/MW/SW1-7-MINI 9 SÁVOS DIGITÁLIS RÁDIÓ ÉBRESZTŐÓRÁVAL VÁZLATOS MEGJELENÉS ÉS RENDELTETÉS 1. Sávkapcsoló 2. Kijelző 3. Órát beállító gomb 4. Tápkijelző 5. Kézi hordszíj 6. Megvilágítás

Részletesebben

KD-G541 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI ČESKY MAGYAR GET0495-007A [EY]

KD-G541 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI ČESKY MAGYAR GET0495-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G541 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-R501/KD-R402/KD-R401

KD-R501/KD-R402/KD-R401 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-R501/KD-R402/KD-R401 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové

Részletesebben

1. Az előlap bemutatása

1. Az előlap bemutatása AX-T2200 1. Az előlap bemutatása 1, 2, 3, 4. Feszültségválasztó kapcsolók (AC750V/500V/250V/1000V) 5. ellenállás tartomány kiválasztása (RANGE) 6. Főkapcsoló: auto-lock főkapcsoló (POWER) 7. Magasfeszültség

Részletesebben

Hordozható TV készülék/tft LCD monitor Használati útmutató

Hordozható TV készülék/tft LCD monitor Használati útmutató Hordozható TV készülék/tft LCD monitor Használati útmutató LCD PTV-711 Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót Tartalom Borító......1 Tartalom....2 Figyelmeztetés....3 Biztonsági

Részletesebben

OPIS OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 1. Antena 2. Przycisk PTT (Push-To-Talk) 3. Wyświetlacz LCD 4. Przycisk ON/OFF / MENU 5. Przycisk ZADZWOŃ 6. Przycisk ZWIĘKSZ AKUMULATORÓW 7. Przycisk ZMNIEJSZ 8.

Részletesebben

KD-G421 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G421 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G421 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

RC12 Air Mouse. Használati útmutató

RC12 Air Mouse. Használati útmutató RC12 Air Mouse Használati útmutató Bevezetés Köszönjük, hogy Measy terméket választott! Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen

Részletesebben

Rádiós ébresztő időkivetítéssel és távvezérelt aljzattal

Rádiós ébresztő időkivetítéssel és távvezérelt aljzattal Rádiós ébresztő időkivetítéssel és távvezérelt aljzattal 1. VETÍTŐEGYSÉG 2. KIJELZŐ 3. NAGY FÉNYERŐSSÉG BEÁLLÍTÁSA 4. KIS FÉNYERŐSSÉG BEÁLLÍTÁSA 5. LIGHT ON/OFF (FÉNY BE/KIKAPCSOLÁS) 6. ALARM 1 ON/SET

Részletesebben

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY]

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-PDR61 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

GR-D320E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 17. http://www.jvc.co.

GR-D320E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 17. http://www.jvc.co. Szanowny nabywco, Dziękujemy za zakup niniejszej cyfrowej kamery wideo. Przed użyciem prosimy o przeczytanie informacji i ostrzeżeń dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia, znajdujących się na

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

KD-G343/KD-G342/KD-G341

KD-G343/KD-G342/KD-G341 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G343/KD-G342/KD-G341 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové

Részletesebben

INSTRUCTIONS CD PORTABLE SYSTEM HORDOZHATÓ SZTEREO RÁDIÓ- MAGNÓ- CD JÁTSZÓ PRZENOŚNY SYSTEM CD RC-BX25BK RC-BX15BK INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUCTIONS CD PORTABLE SYSTEM HORDOZHATÓ SZTEREO RÁDIÓ- MAGNÓ- CD JÁTSZÓ PRZENOŚNY SYSTEM CD RC-BX25BK RC-BX15BK INSTRUKCJA OBSŁUGI -PORTABLE SYSTEM RC-BX25 STANDBY ON FMAM ONE-TOUCH OPERATION STANDBYON -PORTABLE SYSTEM RC-BX15 STANDBY ON FMAM ONE-TOUCH OPERATION STANDBYON PORTABLE SYSTEM PŘENOSNÝ SYSTÉM HORDOZHATÓ SZTEREO RÁDIÓ- MAGNÓ-

Részletesebben

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató Figyelem Rádió/DVD lejátszó Kezelési útmutató Menet közben ne próbálja konfigurálni a készüléket. Ha gépjárművével napsütésen parkol, a készülék bekapcsolása előtt várja meg, amíg a készülék lehűl. Esős,

Részletesebben

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1/5 Fontos: 2-3 másodperces késéssel reagál a szelep az ON vagy OFF gomb megnyomására energiatakarékosság céljából. Két kézi indítás választható:

Részletesebben

Weierwei Viv 1000 Használati utasítás

Weierwei Viv 1000 Használati utasítás Weierwei Viv 1000 Használati utasítás verzió Robika1001 weierwei v 1000 HU 1 Első Lépések Antenna : Ha összeszereltük a rádiót, ellenőrizzük hogy megfelelően a helyére csatlakoztattuk e az antennát. Rádió

Részletesebben

CT254 ÉBRESZTŐÓRÁS RÁDIÓ

CT254 ÉBRESZTŐÓRÁS RÁDIÓ CT254 ÉBRESZTŐÓRÁS RÁDIÓ 2 3 1 4 5 6 7 15 14 13 12 11 10 9 8 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK Gondosan olvassa el ezt az útmutatót és tartsa be a használatra és a biztonságra vonatkozó előírásokat! Tartsa meg az útmutatót

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos

Részletesebben

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK 4-209-890-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK http://www.sony.net/ PL/CZ/HU/SK

Részletesebben

CAU-7180B. iphone/usb/sd/mmc Hi-Fi autó fejegység RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

CAU-7180B. iphone/usb/sd/mmc Hi-Fi autó fejegység RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CAU-7180B iphone/usb/sd/mmc Hi-Fi autó fejegység RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonsági figyelmeztetések Köszönjük,hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük olvassa el figyelmesen az útmutatót a helyes használat

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-264-740-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A

Részletesebben

Összeszerelési és kezelési útmutató

Összeszerelési és kezelési útmutató Összeszerelés és kezelés útmutató Vakolat alá szerelt rádó 0315.. 1 Kezelés Kép 1: Kezelő elem A falba süllyesztett rádó funkcó a kezelő elem gombjaval kezelhetők: rövd nyomás kapcsolja be/k a rádót; hosszú

Részletesebben

WL 70 H Wake-up light Használati útmutató

WL 70 H Wake-up light Használati útmutató WL 70 H H Wake-up light Használati útmutató BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com MAGYAR Figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót, és tartsa be a benne foglalt utasításokat.

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0 HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G821 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift 6 Klawisz zmniejszania

Részletesebben

CD 110 MP3 Hordozható Rádió/CD/MP3 lejátszó

CD 110 MP3 Hordozható Rádió/CD/MP3 lejátszó CD 110 MP3 Hordozható Rádió/CD/MP3 lejátszó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1 FIGYELMEZTETÉS Hogy elkerülje a tűz és elektrosokk veszélyét, ne tegye ki ezt a készüléket esőnek vagy nedvességnek. Elektrosokk veszély,

Részletesebben

GR-D650E GR-D640E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 19

GR-D650E GR-D640E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 19 CYFROWA KAMERA WIDEO GR-D650E GR-D640E Wyposażenie: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Szanowny nabywco, Dziękujemy za zakup niniejszej cyfrowej kamery wideo. Przed użyciem prosimy o przeczytanie

Részletesebben

TLKR T6 Használati útmutató

TLKR T6 Használati útmutató TLKR T6 Használati útmutató 1 2 Funkciók 8 PMR-csatorna 121 alkód (38 CTCSS kód, 83 DCS kód) 8 km hatótávolságig* VOX funkció 5 féle választható hívóhang Kijelző háttérvilágítás Fülhallgató aljzat (opcionális

Részletesebben

Idő és nap beállítás

Idő és nap beállítás Kézikönyv UTH-20A Idő és nap beállítás Jelen idő beállítás : Nyomja meg az 'hour' és a 'min' gombot egy időben, a nap és jelen idő villogni kezd a kijelző alján. Az óra megváltoztatásához használjuk az

Részletesebben

AUTÓS MULTI-MEDIA LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AKAI CAT-7780

AUTÓS MULTI-MEDIA LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AKAI CAT-7780 AUTÓS MULTI-MEDIA LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AKAI CAT-7780 Fontos tájékoztató a készülék beüzemeléséhez! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! A készülék használatát megelőzően, kérjük olvassa el

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870F Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató

Lars & Ivan THA-21. Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan THA-21 Asztali Headamp A osztályú Erősítő Használati útmutató Lars & Ivan Köszönjük, hogy Lars & Ivan gyártmányú készüléket választott. A Lars & Ivan elkötelezett mind a minőségi zenehallgatás

Részletesebben

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-635-673-62(1) Micro HI-FI Component System Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU CMT-NEZ7DAB 2005 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Nevystavujte přístroj dešti ani vlhku, abyste snížili riziko vzniku nebezpečí

Részletesebben

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd.

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Forrasztó állomás Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Csomagolási jegyzék és az alkatrészek megnevezése Az alkatrészek megnevezése Hőlégfúvó tartó Hőmérséklet

Részletesebben

BT-23 használati utasítás

BT-23 használati utasítás BT-23 használati utasítás Megjelenés és funkciók Az akkumulátor feltöltése A beépített újratölthető akkumulátor a felszerelt töltővel tölthető. Mielőtt először használná a terméket, kérjük, töltse fel

Részletesebben

Albacomp Activa H782B TFT LCD monitor (17") Albacomp Activa H982B TFT LCD monitor (19")

Albacomp Activa H782B TFT LCD monitor (17) Albacomp Activa H982B TFT LCD monitor (19) Albacomp Activa H782B TFT LCD monitor (17") Albacomp Activa H982B TFT LCD monitor (19") Kezelési útmutató Biztonsági óvintézkedések 1. Áramtalanítsa a készüléket, mielőtt tisztítaná azt! Mindig puha törlőkendővel

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7. 1. Normál mérés 7. 2. Mérés tárával 7. 3. Instabil tömeg mérése 8

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7. 1. Normál mérés 7. 2. Mérés tárával 7. 3. Instabil tömeg mérése 8 TELECOM TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 FELÉPÍTÉS 5 NYOMÓGOMBOK 6 MŰVELETEK 7 1. Normál mérés 7 2. Mérés tárával 7 3. Instabil tömeg mérése 8 Automatikus kikapcsolás 8 MELLÉKELET 9 Az elem 9 Hibaüzenetek 9

Részletesebben

POOL BASIC EVO DOUBLE

POOL BASIC EVO DOUBLE POOL BASIC EVO DOUBLE Kezelési utasítás 2000 Szentendre,Kızúzó u. 24., Tel.:(26)500-692, Fax:(26)500-693 Honlap: http://www.szeusz.eu E-mail: kereskedelem@szeusz.eu A CSOMAG TARTALMA A. Pool Basic Double

Részletesebben

SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés

SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés SA03 HEAD vezérlőegység oldal: 1 összes: 5 SA 03 HEAD kétmotoros vezérlés Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca SA03 típusú vezérlőegységet választotta. A Beninca cég kínálatában található

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R)

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok előzetes figyelmeztetés

Részletesebben

AX-PH02. 1. Az eszköz részei

AX-PH02. 1. Az eszköz részei AX-PH02 1. Az eszköz részei A. PH/TEMP kapcsoló: üzemmód kapcsoló: állítsa a kapcsolót PH érték, hőmérséklet vagy nedvességtartalom állásba. B. ON gomb: a bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot. C. ÉRZÉKELŐ

Részletesebben

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Az ESP modulos id kapcsoló kiskertek és közepes méret közterületek öntöz rendszeréhez kifejlesztett id kapcsoló. Az ESP modulos id kapcsoló kültéren és

Részletesebben

FEKETE-FEHÉR MINI TV

FEKETE-FEHÉR MINI TV FEKETE-FEHÉR MINI TV HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el fi gyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha a terméket továbbadja

Részletesebben

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych City1 Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych programowanie za pomocą 3 przycisków i wyświetlacza zasilanie 120V lub 230V do 2 silników 1 fazowych test działania

Részletesebben

WL 80. H Wake-up light Használati útmutató. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

WL 80. H Wake-up light Használati útmutató. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com WL 80 H H Wake-up light Használati útmutató BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com MAGYAR Figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót, és tartsa be a benne foglalt utasításokat.

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou ERN29801 2 electrolux TARTALOMJEGYZÉK Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat

Részletesebben

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Színt hoz az életébe 4 divatos színben Jobb olvashatóság a legmagasabb kontraszt által Wellion CALLA Light Egyszerűen kezelhető Zárt egységek

Részletesebben

SJ5000 Felhasználói útmutató

SJ5000 Felhasználói útmutató SJ5000 Felhasználói útmutató E l e c t r o p o i n t K f t., 1 0 4 4, B u d a p e s t M e g y e r i ú t 1 1 6. F s z. 1. Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Hűtőszekrény - fagyasztószekrény Chłodziarko - zamrażarka Chladnička - mraznička ENB 43691 S Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük,

Részletesebben

www.fisher-price.com

www.fisher-price.com www.fisher-price.com Informacje dla konsumentów Vásárlóknak szóló tájékoztatás GREAT BRITAIN Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline: 01628 500303; www.service.mattel.com/uk.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Felhasználói kézikönyv BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Tartalom 1. Bevezető... 3 1.1. Tulajdonságok... 3 1.2. Tartozékok... 3 2. Specifikáció... 3 2.1. Nyomtató... 3 2.2. Üzemeltetési feltételek... 4 2.3.

Részletesebben

User Manual. Car DVR with GPS Logger & Speed Camera Detector (optional)

User Manual. Car DVR with GPS Logger & Speed Camera Detector (optional) Car DVR with GPS Logger & Speed Camera Detector (optional) 1080P Full HD GPS Logger Speed Camera Detector (OPTIONAL) Lighting Keyboard CPL & UV Lens available User Manual Product Picture & Function...2

Részletesebben

Köszönjük, hogy a ConCorde-6025CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Köszönjük, hogy a ConCorde-6025CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Köszönjük, hogy a ConCorde-6025CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A telefonkészülék használata közben

Részletesebben

Poolcontroller. Felhasználói leírás

Poolcontroller. Felhasználói leírás Poolcontroller Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató Ultrahangos távolságmérő Modell: JT-811 Használati útmutató I. Funkciók 1) A mérés angolszász/metrikus mértékegységekben 2) Lehetőség van a kezdeti mérési pont kiválasztására 3) Adatrögzítés/adatok előhívása

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 844A Digitális Zajszintmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 1 2. Termékjellemzők... 2 3. A készülék felépítése... 2 4. LCD kijelző... 2 5. Műszaki jellemzők... 3 6. A műszer használata...

Részletesebben

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Részletesebben

DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás

DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás DF-1050 10 digitális képkeret Használati utasítás Biztonsági előírások Mindig tartsa be az alábbi előírásokat. Ezzel elkerülhető, hogy a képkeret használata során tűz, áramütés, vagy egyéb sérülés érje.

Részletesebben

Műszaki leírás MDCU-05D. Típusú asztali diszpécser kezelőegységhez

Műszaki leírás MDCU-05D. Típusú asztali diszpécser kezelőegységhez D Műszaki leírás MDCU-05D Típusú asztali diszpécser kezelőegységhez MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ 1. 03.08. 01 DCULS3208/-D 1 1. A kezelőegység szolgáltatásai: Az MDCU-05B típusú asztali diszpécser kezelőegység

Részletesebben

Használati útmutató. Rojaflex RHST5 I RHST15 5- és 15-csatornás távirányító Timer-es. Minden Rojaflex rádiómotorhoz és rádióvevőhöz.

Használati útmutató. Rojaflex RHST5 I RHST15 5- és 15-csatornás távirányító Timer-es. Minden Rojaflex rádiómotorhoz és rádióvevőhöz. Használati útmutató RoHS compliant 2002/95/EC Rojaflex RHST5 I RHST15 5- és 15-csatornás távirányító Timer-es Minden Rojaflex rádiómotorhoz és rádióvevőhöz. Vezérlés / Technikai adatok / Alaptartozékok...1

Részletesebben

CADET WIRELESS. kitsound.co.uk. Manual Instrukcja Útmutató Návod k použití Návod

CADET WIRELESS. kitsound.co.uk. Manual Instrukcja Útmutató Návod k použití Návod kitsound.co.uk EN Please recycle this packaging responsibly PL Prosimy o właściwy recykling tego opakowania HU Kérjük, hasznosítsa újra a csomagolást CZ Recyklujte toto balení šetrně SK Obal zodpovedne

Részletesebben

MAXON CM10 CB rádió használati utasítás

MAXON CM10 CB rádió használati utasítás MAXON CM10 CB rádió használati utasítás 1. AM / FM választó Ez a gomb 0, hogy kiválassza az AM vagy FM üzemmódot (RX és TX). Az AM / FM üzemmód kiválasztása csak úgy lehetséges, ha engedélyezve van a programozott

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT10 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. Monitor működése...4 4. Hívás és Zárnyitás működése...5 5. Csengőhang beállítás...6 6. Monitor időidőzítés...6

Részletesebben

RDS AUTÓRÁDIÓ CD/MP3 LEJÁTSZÓ AM / FM SZTEREÓ RDS FUNKCIÓ ( PTY/TA/AF) LOPÁS ELLENI, LESZERELHETİ ELİLAP KIMENETI TELJESÍTMÉNY 60 WATT

RDS AUTÓRÁDIÓ CD/MP3 LEJÁTSZÓ AM / FM SZTEREÓ RDS FUNKCIÓ ( PTY/TA/AF) LOPÁS ELLENI, LESZERELHETİ ELİLAP KIMENETI TELJESÍTMÉNY 60 WATT MCX 10 RDS AUTÓRÁDIÓ CD/MP3 LEJÁTSZÓ AM / FM SZTEREÓ RDS FUNKCIÓ ( PTY/TA/AF) LOPÁS ELLENI, LESZERELHETİ ELİLAP KIMENETI TELJESÍTMÉNY 60 WATT HASZNÁLATI ÉS FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ 1 1. Felszerelés Óvintézkedések

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. GPS* SOLAR óra. A világ mind a 39 időzónáját felismeri.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. GPS* SOLAR óra. A világ mind a 39 időzónáját felismeri. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Jellemzők: GPS* SOLAR óra. Egyetlen gomb megnyomásával beállíthatjuk a pontos helyi időt bárhol a világon. Az óra a GPS műholdak jeleit fogadva gyorsan beáll a pontos időre. A világ

Részletesebben

QZERTIFIKAT. Használati utasítás HAUPA akkumulátoros üzemű hidraulikus tápegységhez. Használati útmutató. Cikkszám: 21 63 54/56

QZERTIFIKAT. Használati utasítás HAUPA akkumulátoros üzemű hidraulikus tápegységhez. Használati útmutató. Cikkszám: 21 63 54/56 Használati útmutató Használati utasítás HAUPA akkumulátoros üzemű hidraulikus tápegységhez Cikkszám: 21 63 54/56 Hidraulikus, akkumulátor üzemı tápegység 21 63 54 Hidraulikus, elektromos üzemı tápegység

Részletesebben

SPARTAN SPORT CROSSTRAINER ERGOMETER. Cikk szám: 1011. Összeszerelési útmutató. Tartalomjegyzék

SPARTAN SPORT CROSSTRAINER ERGOMETER. Cikk szám: 1011. Összeszerelési útmutató. Tartalomjegyzék SPARTAN SPORT CROSSTRAINER ERGOMETER Cikk szám: 1011 Összeszerelési útmutató Tartalomjegyzék Alkatrészek listája Szerelés leírása Kijeljzö kezelése Alkatrészek listája SZ MEGNEVEZÉS DB A Számláló, kijelzö

Részletesebben

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS 2.oldal Somfy ezúton igazolja, hogy a termék megfelel az 1999/5/CE direktíva követelményeinek és egyéb idevonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi

Részletesebben

&203$&7&20321(176<67(0.203$.71Ë=98.29È62835$9$ 6<67(008=<&=1<.20%,1È/7.203$.75(1'6=(5

&203$&7&20321(176<67(0.203$.71Ë=98.29È62835$9$ 6<67(008=<&=1<.20%,1È/7.203$.75(1'6=(5 STANDBY/ON 1 2 3 PLAY MODE 4 5 6 REPEAT 7 8 9 FM MODE 10 + 10 BASS TREBLE MD/AUX PTY SEARCH FM/AM AHB PRO COLOR DISPLAY MODE CLOCK /TIMER SET PTY SELECT DIMMER DISPLAY OPEN/ CLOSE CANCEL TA/NEWS /INFO

Részletesebben

Vezérlőelektronika egyfázisú motorokhoz

Vezérlőelektronika egyfázisú motorokhoz Vezérlőelektronika egyfázisú motorokhoz Megjegyzés A telepítés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Győződjön meg arról, hogy minden helyi előírásnak és szabályozásnak megfelelő

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUF 27391 W5 Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

TVF40276WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVF40276WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVF40276WEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ SK PL HU BAREVNÝ TELEVIZNÍ PØÍJÍMAÈ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAÈ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR

Részletesebben

KDC-4024 KDC-4024V KDC-3024 KDC-307

KDC-4024 KDC-4024V KDC-3024 KDC-307 KDC-4024 KDC-4024V KDC-3024 KDC-307 RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU B64-2489-00 / 00 (E2WN) Obsah Česky Bezpečnostní

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A BX-324 tolókapumotor egy a CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.a által tervezett és gyártott elektromos kapunyitó berendezés. A termék háza IP54 védelemmel lett gyártva. Maximális terhelhetıség

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás Návod k použití Kezelési utasítás Digital Video Camera Model No. NV-GS180EP Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Bezpečnostní

Részletesebben