CR610 AM / FM ÉBRESZTŐÓRÁS RÁDIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CR610 AM / FM ÉBRESZTŐÓRÁS RÁDIÓ"

Átírás

1 CR610 AM / FM ÉBRESZTŐÓRÁS RÁDIÓ AC 230V ~ 50Hz, 5W AM: kHz FM: MHz KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI ÉS BELTÉRI HASZNÁLATRA Használati utasítás A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el; és a későbbiekben is tartsa meg a használati utasítást.

2 BIZTONSÁG A készülék csak háztartásbeli és beltéri használatra alkalmas. A készüléket egy sík, stabil felületen, hő forrásától távol helyezze el, ahol a készülék megfelelő szellőzése biztosított. A megfelelő szellőzés érdekében a készülék körül biztosítson legalább 5 cm-es sugarú szabad teret. A szellőzőnyílásokat ne korlátozza és ne takarja le. Gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodjanak a készülék közelében, és bizonyosodjunk meg arról, hogy nem játszanak a készülékkel. A készülék és a kábel gyermekek számára ne legyen elérhető. Ez a készülék nem gyermekek, ill. olyan személyek számára készült, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, és addig nem használhatják, míg biztonságosan kezelni nem tudják. Ilyen és ehhez hasonló esetekben (bármilyen személy esetében, aki tapasztalat és megfelelő tudás hiányában van) csak egy az érintett biztonságáért felelős személy felügyelete mellett vagy utasításainak betartásával használható a készülék. Teljesen tekerje le a kábelt a csatlakoztatást megelőzően és bizonyosodjon meg róla, hogy az olyan területen helyezkedik el, ahol nem sérül meg, ill. nem áll fenn áramütés veszélye. Ne működtesse a készüléket, ha az megsérült, vagy ha korábban működési hiba merült fel. Amennyiben a hálózati kábel megsérült, azt egy szakképzett szerelőnek kell a megfelelő alkatrésszel kicserélnie. Ne húzza meg a kábelt a konnektorból való eltávolításhoz. Tartsa a készüléket, a kábelt és a csatlakozót száraz helyen és tartsa távol őket az olyan helyektől, ahol víz cseppenhet rájuk. Ne használja meleg, párás környezetben. Kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból a készüléket mielőtt tisztítani vagy szerelni kezdené. A készülék javítását és szerelését csak szakképzett szerelő végezheti. Bizonyosodjon meg róla, hogy a kábel a hálózati csatlakozásból bármikor kihúzható ne használjon zárható foglalatokat vagy tartós hálózati csatlakozást. FIGYELMEZTETÉS A megfelelő szellőzés érdekében ne fedje le a szellőző nyílásokat olyan tárgyakkal, mint például újságpapírok, asztalterítő, függöny, stb. Nyílt lángforrást, mint például égő gyertyát ne helyezzen se a készülékre, se annak közelébe. Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy fröccsenő víznek, így ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, például vázát sem a készülékre. Ne helyezze a készüléket zárt könyvespolcra vagy olyan állványra, ahol a megfelelő szellőzés nem biztosított. Amennyiben a hálózati csatlakozó vagy a készülék csatolója a készülék lecsatolásához használt eszköz, ebben az esetben a lecsatoló eszköz legyen könnyedén működtethető. Az elemet ne tegye ki extrém hőségnek, mint például napfény, tűz vagy ehhez hasonló jelenségek. A villám alakú nyílhegyes szimbólum az egyenlő szárú háromszögben arra a veszélyforrásra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy nem megfelelően szigetelt a készülék borítása és ez áramütéshez vezethet. FIGYELMEZTETÉS: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BORÍTÁSÁT, HÁTOLDALÁT! JAVÍTÁST CSAK SZAKKÉPZETT SZERELŐ SZEMÉLYZET VÉGEZHET. A felkiáltójel az egyenlő szárú háromszögben arra hívja fel a felhasználó figyelmét, hogy a terméket kísérő dokumentumokban fontos utasításokat talál.

3 KEZELŐELEMEK 1. Ébresztőóra 2. Idő beállítása 3. Alvás beállítása 4. Hálózati csatlakozás 5. FM antenna 6. Szundi gomb 7. Óraérték beállítása 8. Percérték beállítása 9. Hangerőszabályzó 10. Rádióállomás választása 11. Rádióállomás behangolása 12. LED kijelző 13. Funkcióválasztó gomb 14. Auto jelzés 15. Elemek rekesze Elem behelyezése a háttértápba Ajánlatos egy tartalék/háttérelemet helyezni az elemrekeszbe, mellyel megelőzhető, hogy egy esetleges áramkimaradás során a beállítások és az idő elvesszenek. (Az elemet nem tartalmazza a csomag.) Az elem behelyezéséhez csúsztassa el a készülék alján található elemrekesz fedelét. Helyezzen be egy darab 9V-os nagy teljesítményű lúgos (alkaline) elemet. Az elem pozitív (+) kör alakú foglalatát helyezze a negatív pólusú (-) konnektorba. A kör alakú konnektorát illessze az elem negatív pólusú (-) foglalatába. Ügyeljen a polaritások helyes illesztésére. A művelet befejeztével tegye vissza a rekeszt takaró fedelet. Ne tegye ki az elemeket vagy a már behelyezett elemeket magas hőmérséklet hatásának (pl.: tűz, napfény vagy fűtőtesthez közeli pozíció, stb.). MEGJEGYZÉS: A lemerült elemek hulladékfeldolgozására a helyi hatóságok háztartási hulladékra vonatkozó újrahasznosítási eljárásai érvényesek.

4 SOHA NE DOBJON ELEMEKET TŰZBE, MERT AZOK FELROBBANHATNAK! A lemerült elemeket a külön erre a célra kialakított gyűjtőpontokon helyezze el, mert veszélyes hulladéknak számítanak. A készülékbe csak 9 V feszültségű elemeket helyezzen. Győződjön meg róla, hogy a polaritásnak megfelelően helyezte be az elemeket (+és-). Használjon azonos típusú vagy ugyanolyan elemeket. Soha ne keverje a használat során az új és a régi elemeket (az elemeket azonos időpontban cserélje). Soha ne próbálja meg szétszedni az elemeket. Ne okozzon rövidzárlatot a csatlakozóvégeknél. A lemerült vagy teljesen üres elemeket mindig távolítsa el a készülékből és soha ne dobja azokat tűzbe. Ha a terméket huzamosabb ideig nem használja, az elemeket vegye ki belőle. AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA 1. Állítsa a funkció kapcsolót OFF állásba és csatlakoztassa a hálózati kábelt a háztartási konnektorba. A kijelzőn a 12:00 felirat kezd villogni. 2. Nyomja meg és tartsa nyomva a TIME gombot és ezalatt nyomja meg a HOUR gombot, amíg a helyes idő megjelenik a képernyőn. Ha a beállítani kívánt időpont a délutánra vagy az estére esik, akkor pörgesse végig az órákat, amíg a helyes időponthoz ér, és a PM jelzőfelirat megjelenik. 3. Az óra beállítása után nyomja meg a MIN gombot, amíg a helyes percérték megjelenik. 4. Ha befejezte az idő beállítását, elengedheti a TIME gombot. A RÁDIÓ HASZNÁLATA 1. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a háztartási konnektorba. 2. Állítsa a FUNCTION gombot az ON pozícióba. 3. Válassza ki a kívánt hullámsávot a BAND kapcsoló elcsúsztatásával (AM vagy FM). 4. A hallgatni kívánt rádiócsatorna behangolásához használja a TUNING gombot. A rádiófrekvencia skáláján megjelenik a kiválasztott frekvencia. A beépített AM és a külső FM antennák irányíthatóak. Amennyiben egy FM rádióállomást szeretne behangolni, húzza ki a teleszkópantennát vagy mozdítsa el azt a jobb vétel érdekében. Amennyiben egy AM rádióállomást kíván behangolni, fordítsa el az egész készüléket a jobb vételt biztosító irányba. AZ ÉBRESZTŐÓRA BEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA Nyomja meg és tartsa nyomva az ALARM gombot és ezzel egyidejűleg nyomja meg a HOUR gombot, amíg a képernyőn a kívánt ébresztési időpont óraértékei megjelennek. Az óra beállítása után nyomja meg a MIN gombot, amíg a pontos ébresztési időpontot be nem állította. Ha a beállítás sikeres volt, engedje el az ALARM gombot. Az ébresztőóra funkció aktiválásához csúsztassa a FUNCTION kapcsolót a BUZZ jelöléssel ellátott állásba, ha azt szeretné, hogy ébresztőhang keltse és állítsa az AUTO pozícióba, ha a rádió által szeretne felébredni. Amennyiben az ébresztőóra funkciót aktiválta, az AUTO jelzés jelenik meg a kijelzőn. Amikor az ébresztéshez beállított időpont megegyezik az aktuális idővel, az ébresztőóra jelezni fog. Az ébresztő automatikusan újra jelezni fog 1 óra 59 perc után. Az ébresztő elnémításához nyomja meg az ALARM gombot. Az ébresztést jelző felirat továbbra is a kijelzőn marad, és a

5 következő napon az adott időben ismét megszólal, egészen addig, amíg Ön a FUNCTION kapcsolót az OFF állásba nem állítja. A szundi funkció aktiválásához az ébresztőóra jelzésekor nyomja meg a SNOOZE gombot. Az ébresztés elhallgat és maximum 9 perc múltán újra jelez. Az ébresztés tartós kikapcsolásához a FUNCTION kapcsolót csúsztassa az OFF pozícióba. Megjegyzés: a szundi funkció újra és újra alkalmazható a beállított ébresztési időt meghaladó 1 óra 59 percben. AZ ALVÁS FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA Ez a funkció egy előre beállított időintervallum után automatikusan kikapcsolja a készüléket (max. 59perc után). A FUNCTION kapcsolót állítsa az OFF, BUZZ vagy AUTO pozícióba. Nyomja meg és tartsa nyomva a SLEEP gombot, a rádió megszólal és a kijelzőn a 0:59 felirat jelenik meg. Engedje el a gombot, a kijelzőn az óra jelenik meg, és a rádió 59 perc múltán kikapcsol. Egy rövidebb kikapcsolási idő beállításához, nyomja meg és tartsa nyomva a SLEEP gombot, majd ezzel egyidejűleg nyomja meg a MIN gombot egészen addig, amíg a kívánt időtartam a kijelzőn megjelenik. A beállított intervallum letelte után a készülék automatikusan kikapcsol. Az alvás funkció kikapcsolásához nyomja meg a SNOOZE gombot és a rádió nyomban kikapcsol. Megjegyzés: Ha a FUNCTION kapcsoló BUZZ vagy AUTO pozícióba van állítva, az ébresztőóra szintén aktivált állapotban van. Mielőtt beállítaná a kívánt kikapcsolási (alvási) intervallumot, bizonyosodjon meg róla, hogy az ébresztőóra a megfelelő, kívánt ébresztési időpontra van beállítva. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS A külső felületeket egy puha törlőkendővel törölje át. Ha a készülék háza nagyon szennyezett, húzza ki azt a hálózati csatlakozásból, majd egy nedves, vízzel vagy egyéb mosogatószerrel átitatott kendővel tisztítsa meg. Hagyja, hogy a készülék alaposan megszáradjon, mielőtt újra használatba venné. HIBAELHÁRÍTÁSI MUTATÓ HIBAJELENSÉG A készülék nem működik. Nincs hang. A rádió jelvétele gyenge. Az ébresztőfunkció nem működik. Az alvás funkció nem működik. LEHETSÉGES OK / MEGOLDÁS A használatban lévő hálózati foglalatban van áram? A készülék csatlakoztatva van a konnektorhoz? A hangerőszabályzó minimumra van állítva? Húzza ki vagy mozdítsa el az FM antennát a jobb vétel érdekében. A rádió helyzetét változtassa meg a jobb AM vétel érdekében. Az ébresztőfunkciót aktiválta a FUNCTION kapcsoló AUTO vagy BUZZ pozícióba történő állításával? Megtörtént a funkció aktiválása a SLEEP gomb megnyomásával és a FUNCTION kapcsoló OFF, BUZZ vagy AUTO pozícióba történő állításával?

6 TECHNIKAI ADATOK Tápfeszültség Teljesítményfelvétel Frekvenciatartomány Működési határértékek Használati helyzet AC 230V ~ 50 Hz 5W AM kHz FM MHz Hőmérséklet: 5 C- 5 C Páratartalom: 5%-90% Vízszintes Használt, régi elektromos készülékek hulladékkezelése Az Európai Rendelet 2002/96/EC Elektromos és Elektronikus Készülékek Hulladékkezelésére vonatkozóan (WEEE) megköveteli, hogy a háztartási elektronikus készülékek ne a háztartási szortírozatlan hulladékfolyamba kerüljenek. A régi készülékeket szeparáltan kerüljenek begyűjtésre annak érdekében, hogy a tartalmazott anyagok újrafelhasználása és újrahasznosítását optimalizálják és minimalizálják annak emberi és környezeti hatásait. A terméken található áthúzott hulladéktároló szimbóluma arra a kötelességére kívánja Önt emlékeztetni, hogy a készülék hulladékkezelése során Önnek azt szelektíven kell gyűjtenie. A vásárlók a helyes hulladék-elhelyezés érdekében további információkért a helyi hatóságokkal lépjenek kapcsolatba.

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket.

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket. Fontos biztonsági előírások VEVŐTÁJÉKOZTATÓ 1. Olvassa el az alábbi előírásokat 2. Jegyezze meg az előírásokat. 3. Tartsa be az utasításokat. 4. Kövessen minden utasítást. 5. Ne használja a készüléket

Részletesebben

GameCamera. Vadfigyelő kamera. HU Használati útmutató

GameCamera. Vadfigyelő kamera. HU Használati útmutató GameCamera Vadfigyelő kamera HU Használati útmutató Általános információk Használati útmutató Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Csak a használati útmutatónak megfelelő módon használja ezt

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Mc Crypt CMP-960USB DJ-CD-/MP3 lejátszó Rendelési szám: 31 21 22

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: (mikrohullám) Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú

Részletesebben

Olvassa el ezt először

Olvassa el ezt először Olvassa el ezt először Biztonsági tudnivalók A készülékkel kapcsolatos tudnivalók A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa könnyen hozzáférhető helyen. A készülék

Részletesebben

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus U 87 PL 111 02mf4_ManuelAC601_multi6_12008.indd 87 TARTALOMJEGYZÉK VIGYÁZAT...89 A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE AC601...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

EC2218SS / EC2208S. digitális beltéri vevőegység kezelési útmutató

EC2218SS / EC2208S. digitális beltéri vevőegység kezelési útmutató EC2218SS / EC2208S digitális beltéri vevőegység kezelési útmutató Hybrid_hasznalati_nemT.indd 1 Tartalomjegyzék 1. A vevőegység ismertetése... 3 2. Távirányító... 7 3. Első beállítások... 11 4. Biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Úti vízforraló myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Használata... 3 Áttekintő... 4 Általános tudnivalók... 5 Olvassa

Részletesebben

4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES. Kezelési útmutató. 2012 Sony Corporation

4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES. Kezelési útmutató. 2012 Sony Corporation 4-289-035-11(2) (HU) Aktív mélysugárzórendszer SA-NA9ES Kezelési útmutató 2012 Sony Corporation Magyar FIGYELMEZTETÉS A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék,

Részletesebben

T-Home Sat TV-vevôegység. kezelési útmutatója

T-Home Sat TV-vevôegység. kezelési útmutatója T-Home Sat TV-vevôegység kezelési útmutatója Általános bemutatás Ez egy új generációs mûholdvevô készülék, amely beépített merevlemezzel rendelkezik. A kifejlesztett technológiai újításoknak köszönhetôen

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

Használati útmutató axbo Alvásfázis figyel ő ébresztőórához

Használati útmutató axbo Alvásfázis figyel ő ébresztőórához Használati útmutató axbo Alvásfázis figyel ő ébresztőórához Gratulálunk az axbo megvásárlásához, amely a világ els ő alvásfázis figyel ő ébresztőórája! Vezérl ő gombok és a kijelz ő 1. Ébreszt ő 1 2. Ébreszt

Részletesebben

1. A repülés előtt Elemek behelyezése Akkumulátor feltöltése

1. A repülés előtt Elemek behelyezése Akkumulátor feltöltése Igen tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy ezen LRP terméket választotta. Ön a H4 Gravit Nano modell vásárlásával egy kiváló repülőgépes termék mellett döntött. Kérem, olvassa el a következő dokumentációt,

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a készüléket. Használati útmutató A készülékhez az alábbi

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

Használati utasítás. Testösszetételt elemző monitor BF214 IM-HBF-214-EBW-01-08/2012 5337477-2A. All for Healthcare 12K2590

Használati utasítás. Testösszetételt elemző monitor BF214 IM-HBF-214-EBW-01-08/2012 5337477-2A. All for Healthcare 12K2590 Használati utasítás Testösszetételt elemző monitor BF214 All for Healthcare IM-HBF-214-EBW-01-08/2012 5337477-2A 12K2590 BF214 Testösszetételt elemző monitor Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a testösszetételt

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

Biztonsági előírások. HD digitális vevőkészülék a TARR Kft hálózatában való alkalmazásra INTEK HD

Biztonsági előírások. HD digitális vevőkészülék a TARR Kft hálózatában való alkalmazásra INTEK HD Biztonsági előírások Ez a termék megfelel a nemzetközi szabványoknak. A készülék használatbavétele előtt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást és őrizze azt meg. Tápfeszültség AC 90-250, 50/60Hz

Részletesebben

A Nokia PT-3 zsebfényképezõgép Felhasználói kézikönyv. 9356923 2. kiadás

A Nokia PT-3 zsebfényképezõgép Felhasználói kézikönyv. 9356923 2. kiadás A Nokia PT-3 zsebfényképezõgép Felhasználói kézikönyv 9356923 2. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A Nokia Hungary Kft, 1461 Budapest Pf. 392, mint a Nokia Mobile Phones (Keilalahdentie 4,02150 Espoo, Finland)

Részletesebben

www.auraton.pl Használati Útmutató AURATON 3013 для программного обеспечения вер. F0F

www.auraton.pl Használati Útmutató AURATON 3013 для программного обеспечения вер. F0F www.auraton.pl 3013 Használati Útmutató для программного обеспечения вер. F0F AURATON 3013 2 Gratulálunk a termosztát vásárlásához! Az Ön által megvásárolt készülék a legújabb technológiával rendelkezik.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Különleges információ

Különleges információ - - 1 - - Különleges információ A készülék elemekkel vagy egy külső áramforrásról (adapter) működik. Ne üzemeltesse azt más áramforrásról mint amit a kezelési útmutató előír, vagy ami a készülék hátulján

Részletesebben

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX mosogatógép H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

T105 programozható távvezérelt termosztát. Használati utasítás TARTALOM JEGYZÉK

T105 programozható távvezérelt termosztát. Használati utasítás TARTALOM JEGYZÉK T105 programozható távvezérelt termosztát Használati utasítás TARTALOM JEGYZÉK Ez a termosztát a legtöbb háztartási termosztátot helyettesítheti és az árammal, gázzal, illetve olajjal működő hűtő, vagy

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olallal vagy zsírral

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olallal vagy zsírral HU A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehet a legjobb eredményt elérni és a gép biztonságos üzemelését biztosítani. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd

Részletesebben