KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK"

Átírás

1 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-SH1000 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení ukázkové sekvence displeje najdete na str. 8. A kijelző bemutatóprogramjának törléséhez lásd a 8. oldalt. Informacje o montażu urządzenia i podłączaniu przewodów zamieszczono w odrębnej instrukcji. Instalace a připojení jsou popsány v samostatné příručce. A beszerelést és a csatlakoztatásokat lásd a külön kézikönyvben. INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBS UGI P ÍRUâKA K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁSA GET A [EY]

2 POLSKI Dziękujemy za nabycie produktu JVC. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, co umożliwi optymalne wykorzystanie jego możliwości. WAŻNE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie zdejmować górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. 3. UWAGA: W przypadku otwarcia obudowy i uszkodzenia lub usunięcia zabezpieczenia może dojść do emisji niewidocznego promieniowania laserowego. Unikać bezpośredniego kontaktu z wiązką lasera. 4. NALEPKA INFORMACYJNA: NALEPKĘ OSTRZEGAWCZĄ UMIESZCZONA NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA. Ostrzeżenie: Zerowanie pamięci urządzenia Obsługa radioodtwarzacza podczas prowadzenia samochodu wymaga zachowania szczególnej ostrożności, aby uniknąć wypadku. 2 Ostrzeżenie dotyczące głośności: Dźwięk z płyt charakteryzuje się bardzo niskim poziomem szumu. Należy obniżyć poziom głośności przed odtwarzaniem płyty, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego przyrostu mocy fali dźwiękowej. Informacja: Wyświetlacz wbudowany w to urządzenie został wyprodukowany z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, może jednak posiadać pewną liczbę nieaktywnych punktów. Nie ma to wpływu na działanie i nie jest uważane za usterkę. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie jest dostarczane z kartą kodową. Zawiera ona taki sam numer, jak numer umieszczony na obudowie radioodtwarzacza. Kartę należy umieścić w bezpiecznym miejscu, ponieważ w przypadku kradzieży radioodtwarzacza może ona ułatwić jego odzyskanie. Wszelkie zaprogramowane ustawienia zostaną skasowane. Wymuszenie wysunięcia płyty Jeśli karta SD jest włożona, należy ją najpierw wysunąć (patrz strona 14). 1 2 Jeśli to nie pomaga, spróbuj wyzerować pamięć urządzenia. Należy uważać, aby płyta nie wypadła po wysunięciu.

3 Korzystanie z instrukcji Czynności wykonywane z użyciem przycisków są opisane głównie za pomocą ilustracji z poniższej tabeli. Niektóre informacje i wskazówki znajdują się w rozdziale Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu (patrz strony 34 38). Naciśnij krótko. Naciśnij kilkukrotnie. Naciśnij jeden lub drugi. Naciśnij i przytrzymaj do momentu wykonania funkcji. Naciśnij i przytrzymaj równocześnie oba przyciski. Poniższe oznaczenia używane są w celu wskazania... : Wbudowanych operacji odtwarzacza CD. : Operacji zewnętrznego zmieniacza CD. : Funkcje odtwarzacza SD. Naciśnij przycisk A, a następnie B. : Operacji zewnętrznej pamięci USB. Ze względów bezpieczeństwa... Nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności, ponieważ do uszu kierowcy nie będą docierały dźwięki z zewnątrz. Przed wykonaniem jakiejkolwiek skomplikowanej czynności należy zatrzymać samochód. Temperatura w samochodzie... Jeśli wewnątrz samochodu jest bardzo gorąco lub zimno, przed włączeniem radioodtwarzacza należy odczekać, aż temperatura osiągnie normalny poziom. SPIS TREŚCI Panel sterowania... 5 Zdalne sterowanie RM-RK Jak zacząć... 7 Podstawowa obsługa... 7 Obsługa radia... 8 Obsługa FM RDS Wyszukiwanie ulubionych programów FM RDS Obsługa płyt/kart SD/pamięci USB Odtwarzanie płyty w odtwarzaczu Odtwarzanie płyty w zmieniaczu CD Odtwarzanie z karty SD Odtwarzanie z pamięci USB Regulowanie dźwięku Wybór trybów DSP (DSP) Użycie korektora EQ Włączanie zwrotnicy częstotliwości Wybór trybów dźwięku SEL Ustawienia ogólne PSM Nadawanie tytułu Obsługa odtwarzacza ipod /D Obsługa tunera DAB Obsługa innych komponentów zewnętrznych Konserwacja Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu Znajdowanie i usuwanie problemów Specyfikacje POLSKI 3

4 POLSKI Odłączanie/podłączanie panelu sterowania Odłączanie... Wyświetlanie różnych menu Główne menu zawiera siedem opcji (MODE, PSM, SEL, TITLE, BBE, EQ, DSP). Jeśli przez 5 sekund nie zostanie przeprowadzona żadna operacja, ekran menu zostanie anulowany. 1 2 Wybierz żądane menu. Wskaźnik odliczania czasu Podłączanie... 3 Wejdź do wybranego menu. 1 2 Sposób zmiany kąta panelu kontrolnego Aby powrócić do poprzedniego ekranu lub aby wyjść z ekranu MENU, należy kilkakrotnie wcisnąć przycisk BACK. 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Aby wrócić do ekranu MENU, naciśnij ikonę MENU. Podczas korzystania z pilota Uwaga: 4

5 Zmiana wyświetlanych informacji i wzorów Np.: Jeśli wybrano odbiornik jako źródło Początkowy format wyświetlania Wyświetlenie informacji tekstowej dla stacji FM RDS i usług DAB Wyświetlanie czasu POLSKI Wyświetlanie dużych grafik (pełny rozmiar wyświetlacza) Wyświetlanie małych grafik Panel sterowania Objaśnienie elementów 1 Przycisk BAND 2 Przycisk SOURCE 3 Pokrętło wielofunkcyjne Przycisk POWER/ATT (tłumik)/enter 4 Przycisk MENU 5 Przyciski 5 (w górę) / (w dół) 6 Wyświetlacz 7 Przycisk DISP (wyświetlacz) 8 Terminal wejściowy USB (Universal Serial Bus) 9 Przycisk T/P (informacje drogowe/typ programu) p Przycisk 0 (wysuń) / (kąt) q Przyciski 4 / w Czujnik pilota zdalnego sterowania NIE WOLNO wystawiać czujnika pilota zdalnego sterowania na silne światło słoneczne lub sztuczne. e Przycisk BACK r Przycisk resetowania t Przycisk (odłączenie panelu sterowania) 5

6 Zdalne sterowanie RM-RK300 POLSKI Instalacja baterii litowej (CR2025) Uwaga: Skieruj pilota zdalnego sterowania bezpośrednio na czujnik zdalnego sterowania urządzenia. Czujnik nie powinien być niczym zasłonięty. Ostrzeżenie: Nie wolno instalować baterii innych niż CR2025 lub ich odpowiedniki, ponieważ może to spowodować eksplozję. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć wypadku. Aby uniknąć przegrzania baterii, jej uszkodzenia lub zaprószenia ognia, nie należy: Ładować baterii, powodować spięcia, rozmontowywać, ogrzewać ani wrzucać do ognia. Pozostawiać baterii na przedmiotach z metalu. Sciskać baterii kombinerkami lub podobnym narzędziem. Przechowywać lub wyrzucać baterii bez owinięcia jej materiałem izolującym. Radioodtwarzacz może być obsługiwany zdalnie za pomocą układu sterowania na kierownicy. Informacje o podłączaniu znajdują się w Instrukcja montażu/podłączania przewodów (oddzielnej). Główne elementy i funkcje 6 1 Przycisk (włączania/wyłączania/ wyciszania) Włącza zasilanie po krótkim naciśnięciu lub wycisza dźwięk, gdy zasilanie jest włączone. Wyłącza zasilanie po naciśnięciu i przytrzymaniu.

7 2 Przycisk SOURCE Służy do wyboru źródła. 3 Przyciski 5 (w górę) / (w dół) Dla DAB: Zmienia usługę. Dla MP3/WMA/SD/USB: Zmienia foldery. Podczas słuchania odtwarzacza Apple ipod lub JVC D.: Wstrzymuje/zatrzymuje lub wznawia odtwarzanie za pomocą. Wchodzi do menu głównego za pomocą przycisku 5. (Teraz przyciski 5/ /4/ ziałają jak przyciski wyboru menu).* 4 Przyciski VOL (głośnośc) + / Reguluje poziom głośności. 5 Przyciski numeryczne Dla stacji FM/AM/DAB: Naciśnięcie wybiera zaprogramowane stację (lub programy), a naciśnięcie i przytrzymanie powoduje zaprogramowanie stacji (lub programów). Dla płyt CD/CD Text: Wybiera ścieżki dźwiękowe. Dla MP3/WMA/SD/USB: Wybiera foldery. Zmieniacz CD: Wybiera płyty. 6 Przycisk ANGLE Reguluje kąt panelu sterowania. 7 Przycisk BAND Wybierz zakres. 8 Przyciski 4 / Dla stacji FM/AM/DAB: Naciśnięcie wyszukuje stację (lub kanały), naciśnięcie i przytrzymaje powoduje przeskakiwanie częstotliwości. Dla CD/CD Text/MP3/WMA/SD/USB: Naciśnięcie zmienia ścieżkę dźwiękową, a naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przejście do następnej lub poprzedniej ścieżki. Podczas słuchania odtwarzacza ipod lub D. (w trybie wyboru menu): Po krótkim naciśnięciu wybiera pozycję. (Następnie, naciśnięcie potwierdza wybór). Naciśnięcie i przytrzymanie pomija 10 pozycji jednocześnie. * 5 : Wraca do poprzedniego menu. : Potwierdza wybór. Jak zacząć Włącza lub wyłącza zwrotnicę częstotliwości (patrz strona 21) przed włączeniem zasilania. Podstawowa obsługa ~ Włączanie zasilania. Ÿ! FM/AM = DAB* = CD* = SD* = USB* = CD-CH*/iPod*/D. player* (lub EXT-IN) = LINE-IN = (z powrotem do początku) * Nie można wybrać tych źródeł, jeśli nie są podłączone i gotowe. Dla tunera FM/AM Dla tunera DAB Regulacja Dostosuj głośność do wymaganego poziomu. (Patrz strony 18 22). POLSKI Ciąg dalszy na następnej stronie 7

8 POLSKI Chwilowe wyciszenie (ATT) Aby przywrócić poprzedni poziom dźwięku, naciśnij ten przycisk ponownie. Wyłączanie zasilania Obsługa radia ~ Ÿ Ustawienia podstawowe Patrz również sekcja Ustawienia ogólne PSM na stronach Wejdź do menu PSM (patrz strona 4). 2 1 Anulowanie trybu demonstracyjnego Wybierz opcję Demo, a następnie Off. 2 Ustawianie zegara Wybierz Clock H (godzina), i ustaw godzinę. Wybierz Clock M (minuta), i ustaw minutę. Wybierz opcję 24H/12H, a następnie 24Hours lub 12Hours. 3 Zakończ procedurę. Sprawdzanie aktualnego czasu przy wyłączonym zasilaniu! Rozpocznij wyszukiwanie stacji. Wyświetla się wybrany zakres. Wyszukiwanie zatrzymuje się po natrafieniu na stację. Aby zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij ponownie ten sam przycisk. Ręczne dostrajanie stacji W etapie! powyżej Wybierz żądaną częstotliwość stacji. Jeśli występują trudności z odbiorem sygnału FM stereo 1 Wejdź do menu MODE (patrz strona 4)

9 4 MO zapala się kontrolka. Jakość odbioru poprawia się, ale efekt stereo jest wyłączony. Aby przywrócić efekt stereo, powtórz tę samą procedurę i wybierz opcję Off w czynności 3 Wskaźnik MO zniknie. Nastrojenie jedynie do stacji FM o mocnym sygnale LO (lokalnej)/dx (Odległe-Skrajne) 1 Wejdź do menu MODE (patrz strona 4). Zapamiętywanie stacji Można zaprogramować do sześciu stacji w każdym zakresie. Automatyczne programowanie stacji FM SSM (Sekwencyjne Zapamiętywanie Silnych Stacji) 1 Wybierz zakres FM (FM1 FM3), w którym będzie wykonane programowanie. POLSKI Wejdź do menu MODE (patrz strona 4) Wskaźnik DX zgaśnie, a zapali się wskaźnik LO. Zostaną wykryte tylko stacje o wystarczająco mocnym sygnale. Aby nastroić wszystkie odbierane stacje, należy powtórnie przeprowadzić tę samą procedurę i wybrać DX w czynności 3. Wskaźnik LO zgaśnie, a zapali się wskaźnik DX. Lokalne stacje FM o najsilniejszym sygnale zostaną automatycznie zaprogramowane w wybranym zakresie. Ręczne programowanie Np.: Zapamiętywanie stacji o częstotliwości 92,5 MHz pod numerem 4 w zakresie FM Wejdź do menu MODE (patrz strona 4). Wciśnięcie 5/ powoduje wyświetlenie na ekranie Listy zaprogramowanych stacji (przejdź do czynności 6). Ciąg dalszy na następnej stronie 9

10 POLSKI Wybierz zaprogramowany numer. Słuchanie zaprogramowanych stacji 1 2 Wejdź do menu MODE (patrz strona 4). 3 Możesz przejść do listy innych pasm FM poprzez przekręcenie regulatora. 7 Zapisywanie stacji. 4 5 Wybierz zaprogramowany numer. Podczas korzystania z pilota Po nastrojeniu stacji, którą chcesz zapamiętać... Możesz przejść do listy innych pasm FM poprzez przekręcenie regulatora. Podczas korzystania z pilota Aby bezpośrednio wybrać zaprogramowany numer. 10

11 Obsługa FM RDS Ÿ Wybierz kod PTY. Co umożliwia RDS RDS (Radio Data System) umożliwia stacjom FM wysyłanie dodatkowych sygnałów wraz z podstawowym sygnałem programu. Odbierając dane RDS, radioodtwarzacz może wykonać następujące funkcje: Wyszukiwanie typu programu (PTY) (patrz dalej) Odbiór w tle TA (Informacji drogowych) i programów PTY (patrz strony 12 i 24) Automatyczne śledzenie tego samego programu Network Tracking Reception (patrz strona 13) Wyszukiwanie programów (patrz strona 13) Odbieranie komunikatów tekstowych RDS Radiotext (RT) (patrz strona 13) Wyszukiwanie ulubionych programów FM RDS Można wyszukiwać swoje ulubione nadawane programy, poprzez wybranie kodu PTY swojego ulubionego programu. Kody PTY NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (muzyka), ROCK M (muzyka), EASY M (muzyka), LIGHT M (muzyka), CLASSICS, OTHER M (muzyka), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (muzyka), OLDIES, FOLK M (muzyka), DOCUMENT Można wybrać jeden z 29 kodów PTY, łącznie z pierwszymi 6 kodami, które można zaprogramować zgodnie z własnymi preferencjami (patrz dalej).! Rozpocznij wyszukiwanie ulubionego programu. Jeśli istnieje stacja nadająca program o tym samym kodzie PTY, który został wybrany, zostanie ona nastrojona. Zapamiętywanie ulubionych typów programów Można zapisać swoje ulubione kody PTY w Liście zaprogramowanych PTY. 1 2 Wybierz kod PTY. 3 Wprowadź zaprogramowaną listę. POLSKI ~ Pojawia się Lista zaprogramowanych PTY. 1 Pop M 4 Classics 2 Rock M 5 Affairs 3 Easy M 6 Varied 4 Wybierz zaprogramowany numer. Ciąg dalszy na następnej stronie 11

12 5 Zapisz ustawienie. Wyłączanie odbioru w tle informacji drogowych POLSKI 6 Aby zapisać inne kody PTY pod innymi zaprogramowanymi numerami. Powtórzyć czynności 2 do 5. 7 Zakończ procedurę. Wskaźnik TP zniknie. Odbiór w tle programów PTY Odbiór w tle programów PTY umozliwia czasowe przelaczanie się radioodtwarzacza na ulubiony program PTY z dowolnego źródła, innego niż AM. Jeśli podłączono odbiornik DAB, odbiór w tle obsługuje również przeszukiwanie usług DAB. 12 Korzystanie z odbioru w tle Odbiór w tle informacji drogowych Odbiór w tle informacji drogowych umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na informacje drogowe (TA) z dowolnego źródła, innego niż AM. Poziom głośności zmieni się na uprzednio zaprogramowany poziom TA, jeśli aktualny jest niższy od zaprogramowanego (patrz strona 24). Jeśli podłączono odbiornik DAB, odbiór w tle obsługuje również przeszukiwanie usług nadających informacje drogowe. Uaktywnianie odbioru w tle informacji drogowych Wskaźnik TP (Program drogowy) wyświetla się lub miga. Jeśli wskaźnik TP jest wyświetlony, odbiór informacji drogowych jest aktywny. Jeśli wskaźnik TP miga, odbiór informacji drogowych nie jest aktywny. (Zdarza się to wtedy, jeśli ustawiona jest stacja FM bez sygnału RDS wymaganego dla funkcji TA). Aby uaktywnić odbiór informacji drogowych w tle, należy przełączyć na stację (lub usługę DAB), która wysyła odpowiednie sygnały. Wskaźnik TP przestanie wtedy migać i pozostanie wyświetlony. Wybór kodu PTY ulubionego programu do odbioru w tle, patrz strona 24. Wskaźnik PTY wyświetla się lub miga. Włączanie odbioru w tle informacji PTY 1 Wejdź do menu MODE (patrz strona 4). 2 3 Wybierz jeden z kodów PTY. 4 Zakończ procedurę. 29 kod PTY Wskaźnik PTY wyświetla się lub miga. Jeśli wskaźnik PTY jest wyświetlony, odbiór programu PTY jest aktywny. Jeśli wskaźnik PTY miga, odbiór programu PTY nie jest aktywny. Aby uaktywnić odbiór programu PTY, należy przełączyć na stację, która wysyła odpowiednie sygnały. Wskaźnik PTY przestanie wtedy migać i pozostanie wyświetlony. Aby wyłączyć Odbiór PTY w tle, należy wybrać Off w czynności 3. Wskaźnik PTY zniknie.

13 Śledzenie tego samego programu funkcja Network-Tracking Reception Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór fal FM nie jest wystarczająco silny, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na inną stację FM RDS w tej samej sięci, nadającą ten sam program, z silniejszym sygnałem (patrz ilustracja poniżej). Program A nadawany na różnych częstotliwościach w różnych obszarach (01 05) Korzystanie z komunikatów tekstowych RDS Radiotext (RT) Co to jest RDS Radiotext RDS Radiotext jest częścią danych RDS, służącą do przekazywania różnych informacji tekstowych (np. informacji o programie, numerów telefonu, adresów www i , wykonawców i tytułów piosenek oraz nagłówków wiadomości). Obsługa komunikatów tekstowych jest częścią sygnału RDS. Jeden komunikat może składać się maksymalnie z 64 znaków. POLSKI Obsługa komunikatów jest opcjonalna i nie jest używana przez wszystkie rozgłośnie. Po dostrojeniu do stacji, która obsługuje komunikaty tekstowe, ich odbiór jest aktywny automatycznie. Funkcja Network-Tracking Reception jest zawsze aktywna, jeśli została fabrycznie wbudowana. Zmiana ustawień funkcji Network-Tracking Reception, patrz AF-Reg na stronie 24. Automatyczny wybór stacji Wyszukiwanie programu Zazwyczaj po naciśnięciu przycisków numerycznych, nastawiona jest zaprogramowana stacja. Jeśli sygnały z zaprogramowanej stacji FM RDS nie są wystarczające dla dobrego odbioru, urządzenie to, dzięki użyciu danych AF, nastraja się do innej częstotliwości nadającej ten sam program nadawany przez oryginalnie zaprogramowaną stację. Urządzenie potrzebuje czasu, aby nastroić się na inną stację przy pomocy wyszukiwania programu. Patrz także strona 24. Wyświetlanie komunikatów RDS Radiotext (RT) Podczas odbioru stacji obsługującej RT... Zostaje wyświetlony ekran Radiotext. Ekran Radiotext będzie czasowo anulowany podczas obsługi odbiornika. Załadowanie danych może zająć trochę czasu. Podczas pobierania pojawia się komunikat Loading i wskaźnik postępu. Dzięki wskaźnikom, widoczny jest przybliżony procent pobrania. Jeśli komunikat tekstowy jest niedostępny, ekran tekstowy zmieni się na ekran obsługi źródeł. Jeśli komunikat tekstowy stanie się dostępny później, ekran tekstowy pojawi się automatycznie. 13

14 POLSKI Obsługa płyt/kart SD/ pamięci USB Odtwarzanie płyty w odtwarzaczu Wszystkie ścieżki będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła lub wysunięcia płyty. Odtwarzanie z karty SD Przed odłączeniem panelu sterowania, należy wyłączyć zasilanie. ~ Ÿ Otwór ładowania kart SD Zatrzymanie odtwarzania i wysunięcie płyty Informacja: Jeśli pamięć USB jest podłączona do urządzenia, nie ma możliwości wysunięcia płyty. Please Eject USB miga na wyświetlaczu. Jeśli tak się dzieje, odłącz pamięć USB, a następnie naciśnij ponownie przycisk 0 /. Karta SD Odtwarzanie płyty w zmieniaczu CD Wszystkie płyty w magazynku będą odtwarzane wielokrotnie, aż źródło zostanie zmienione. Wyjęcie magazynka również zatrzyma odtwarzanie. lub Dociśnij kartę SD do usłyszenia kliknięcia. Aby wyjąć kartę SD, należy ją ponownie nacisnąć. Wciśnij delikatnie kartę SD (nie zwalniaj nacisku za szybko), gdyż w przeciwnym wypadku karta SD wysunie się z urządzenia. * Jeśli zmieniono ustawienie wejścia zewnętrznego na Ext In (patrz strona 25), nie można wybrać zmieniacza CD. 14

15 ! Podłącz panel sterowania. Uwaga: Należy unikać używania karty SD/pamięci USB, jeśli może to spowodować zagrożenie podczas jazdy. Aby uniknąć utraty ważnych danych, należy sporządzić ich kopię zapasową. POLSKI Panel kontrolny powróci do poprzedniej pozycji. Jeśli karta SD lub pamięć USB została podłączona... Jeśli nagrane są ścieżki, odtwarzanie uruchamiane jest automatycznie. Odtwarzanie z pamięci USB To urządzenie może odtwarzać ścieżki MP3/ WMA zapisane w pamięci USB. Wszystkie ścieżki w pamięci USB będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła. Wyjęcie pamięci USB również zatrzyma odtwarzanie. ~ Ÿ Pamięć USB Terminal wejściowy USB Aby odłączyć pamięć USB, należy prosto wyciągnąć ją z urządzenia. Odtwarzanie rozpocznie się w tym samym miejscu, w którym zostało zatrzymane. Jeśli podłączona jest inna karta SD lub pamięć USB, odtwarzanie rozpocznie się od początku. Informacje o płytach MP3 i WMA Płyty MP3 i WMA zawierają ścieżki (słowa plik i ścieżka będą używane zamiennie) zebrane w folderach. Informacje o zmieniaczu CD Zaleca się używanie zmieniacza kompatybilnego z MP3 firmy JVC z tym radioodtwarzaczem. Można także podłączyć zmieniacze CD niekompatybilne z MP3. Jednak te urządzenia nie są kompatybilne z płytami MP3. Z tym urządzeniem nie można używać zmieniaczy CD CH-X99, CH-X100 i serii KD-MK. Nie można odtwarzać płyt WMA w zmieniaczu CD. Informacje tekstowe nagrane na płycie CD Text mogą być wyświetlane, jeśli podłączony jest zmieniacz firmy JVC kompatybilny ze standardem CD Text. Informacje o podłączaniu znajdują się w Instrukcja montażu/podłączania przewodów (oddzielnej). Przewijanie ścieżki w przód i w tył Ciąg dalszy na następnej stronie 15

16 Przejście do następnego lub poprzedniego ścieżki 4 Potwierdź wybór. POLSKI Przejście do następnego lub poprzedniego folderu (tylko dla nośników MP3/WMA/SD/USB) Dla ścieżek MP3: Spowoduje to wyświetlenie wybranej listy. Możesz przejść do innej listy poprzez przekręcenie regulatora. 5 Wybór płyty/folderu/pliku z listy. Aktualny folder Dla ścieżek WMA: Przytrzymanie tych przycisków wyświetla listę płyt ( ) i listę folderów ( / / ) jak następuje. Np.: Jeżeli w czynności 3 wybrano Folder Tylko dla MP3/WMA/SD/USB: Jeśli zostanie wybrana aktualna płyta (podświetlona na ekranie), pojawi się lista folderów/plików. 6 Rozpocznij odtwarzanie. Inne funkcje podstawowe Wybór płyty/folderu/ścieżk na liście Ta funkcja nie jest dostępna dla płyt CD audio lub CD Text, jeśli źródłem jest CD. 1 Wejdź do menu MODE (patrz strona 4). 2 Podczas korzystania z pilota Do bezpośredniego wybierania płyty ( ) Do bezpośredniego wybierania ścieżki na płycie CD audio lub CD Text ( ) Do bezpośredniego wybierania folderu MP3/WMA ( / / ) Wybór numeru 1 do 6: 3 Wybierz typ listy. Wybór numeru od 7 (1) 12 (6): 16 * 1 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest CD-CH. * 2 Pojawia się tylko dla MP3/WMA/SD/USB. Dla folderów MP3/WMA: Wymagane jest oznaczenie folderów dwucyfrowymi liczbami na początku nazwy 01, 02, 03 itd.

17 Zapobieganie wysunięciu płyty Można zablokować płytę w szczelinie odtwarzacza. 1 2 Po upewnieniu się, że wybrano (zaznaczono) opcję No Eject?... No Eject i nie będzie można wysunąć płyty. Wprowadzenie Odtwarzane jes 15 pierwszych sekund... Track Folder* 1 Disc* 2 Off Powtarzanie : Wszystkie ścieżki na bieżącym nośniku nagrania. [ ] : Pierwszy utwór lub wszystkie foldery z bieżącego nośnika nagrania. [ ] : Pierwszych ścieżek wszystkich włożonych płyt. [ ] : Anulowanie. Powtarzanie POLSKI Aby anulować zakaz, należy powtórzyć tę samą procedurę po upewnieniu się, że wybrano Eject OK?. Na ekranie pojawia się komunikat Eject OK. Wybór trybów odtwarzania Można używać tylko jednego z następujących trybów odtwarzania w danym czasie. 1 Wejdź do menu MODE (patrz strona 4). 2 Wybierz jeden z trybów odtwarzania. 3 Wybierz jedną z poniższych pozycji (patrz poniższa tabela). Track : Bieżąca ścieżka. [ ] Folder* 1 : Wszystkie ścieżki w bieżącym folderze. [ ] Dsc* 2 : Wszystkie ścieżki na włożonej płycie. [ ] Off : Anulowanie. Losowo Folder* 1 Disc All* 3 Off Odtwarza losowo : Wszystkie ścieżki w bieżącym folderze, następnie ścieżki w następnym folderze itd. [ ] : Wszystkie ścieżki na bieżącej płycie. [ ] : Wszystkie ścieżki na bieżącej płycie/nośniku. [ ] : Anulowanie. * 1 Tylko podczas odtwarzania nośnika (MP3/ WMA/SD/USB). * 2 Tylko wtedy, gdy źródłem jest CD-CH. * 3 Tylko jeśli źródłem jest CD-CH, SD lub USB. 4 Zakończ procedurę. 17

18 Regulowanie dźwięku Aby wprowadzić bardziej dokładne ustawienia, patrz jak następuje. POLSKI Wybór trybów DSP (DSP) Można stworzyć bardziej akustyczny zakres dźwięku tak, jak na przykład w teatrze, sali itd. Po włączeniu zwrotnicy częstotliwości (patrz strona 21), tryb DSP jest ustawiony jako Defeat. Tryby DSP Defeat (Nie zastosowano efektów akustycznych), Theater, Hall, Club, Dome, Studio, V. Cancel (Voice Cancel: Funkcja ta redukuje dzwięk głosu. Można wykorzystać go jako funkcję Karaoke). Aby usunąć efekt akustyczny, wybierz opcję Defeat w czynności Ÿ. Uściślij ustawienia dla trybów DSP 1 Wybierz tryb DSP. 2 Wybierz liczbę wbudowanych głośników. Dla Defeat oraz V.Cancel liczba głośników jest nastawiona na 4ch. ~ Wejdź do menu DSP (patrz strona 4). Ÿ Wybierz jeden z trybów DSP. 3 Wybierz pozycję siedzenia. Aby zakończyć procedurę Aby dostosować poziom efektu Przejdź do czynności!. 4 Wybierz regulowany głośnik. Dla wartości Defeat oraz V.Cancel, poziomu efektu nie można regulować.! Wybierz poziom efektu. Aby zakończyć procedurę * Pojawia się tylko wtedy, gdy w czynności 2. wybrano opcję 4ch. 18

19 5 Wybierz odległość pomiędzy wybranym głośnikiem a siedzeniem. 2 Wybierz poziom efektu. Kiedy odległość zostanie wybrana, jest ona zapamiętywana dla każdej pozycji siedzenia w czynności 3. Zapamiętane ustawienia są wywoływane przy następnym wyborze pozycji siedzenia. Aby zmienić urządzenie pomiarowe 3 Zakończ procedurę. Użycie korektora EQ POLSKI 6 Powtórz czynności 4 i 5 w celu wyregulowania odległości od każdego głośnika. 7 Zakończ procedurę. Wzory korekty dźwięku można dopasować do oczekiwań przy użyciu dwóch trybów korektora -Graphic EQ i Parametric EQ. Nastaw korektor zgodnie z odtwarzalnym zakresem częstotliwości głośników; w przeciwnym razie regulacja może nie być optymalna. Włączanie BBE Digital BBE Digital stanowi nową metodę przetwarzania cyfrowego, pozwalającą na odtworzenie oryginalnej jakości i czystości dźwięku, odtwarzanego z takich źródeł, jak odtwarzacz płyt kompaktowych, tuner radiowy itp. Podczas odtwarzania dźwięku przez głośniki wprowadzane jest przesunięcie fazowe zależne od częstotliwości, przez co dźwięki o wysokiej częstotliwości docierają do ucha w dłuższym czasie niż dźwięki o niskich częstotliwościach. BBE Digital dostosowuje powiązania fazowe pomiędzy niskimi, średnimi i wysokimi częstotliwościami poprzez dodanie stopniowo dłuższego czas opóźnienia do niskich i średnich częstotliwości tak, że wszystkie częstotliwości są słyszane przez słuchacza we właściwym czasie. Słychać doskonalszy i czystszy dźwięk. 1 Wejdź do menu BBE (patrz strona 4). Wybór zaprogramowanych trybów dźwięku Graphic EQ Tryby dźwięku Flat (Bez efektów dźwiękowych), HardRock, R&B (Rhythm&Blues), Pop, Jazz, Dance, Country, Reggae, Classic, User 1, User 2, User 3 1 Wejdź do menu EQ (patrz strona 4). 2 3 Wybierz tryb dźwięku. 4 Zakończ procedurę. 19

20 POLSKI Zapamiętywanie własnych trybów dźwięku 1 Wybierz tryb dźwięku. 2 Wybierz zakres częstotliwości. 3 Wybierz zakres. Band1 : 20,0 Hz 1.2 khz Band2 : 80,0 Hz 5.0 khz Band3 : 315,0 Hz 20 khz 4 Dostosuj poziom zaawansowany dla wybranego zakresu częstotliwości. 3 Dostosuj poziom zaawansowany dla wybranego zakresu częstotliwości. 5 Wybrać częstotliwość. 4 Powtarzaj czynności 2 i 3 do wyregulowania innych zakresów. 5 6 Wybierz jeden z trybów użytkownika. 7 Zapisz ustawienie. Pasma Band 1/2/3 muszą być zaprogramowane z zachowaniem przerwy przynajmniej 5 czynności (częstotliwości) między sobą. (Na ekranie wyświetlane są jedynie możliwe do wybrania częstotliwości) 6 Wybierz szerokość pasma (Q). Nastawianie korektora Parametric EQ 1 Wejdź do menu EQ (patrz strona 4). 2 Aby nastawić inne pasma, naciśnij przycisk BACK. Następnie powtórz czynności 3 do 6. 7 Zakończ procedurę. Po wprowadzeniu, ustawienia są zapamiętywane. Zapamiętane ustawienia są wywoływane przy następnym wyborze trybu Parametric EQ. 20

21 Włączanie zwrotnicy częstotliwości Dzięki włączeniu zwrotnicy częstotliwości możesz przemieszczać różne zakresy częstotliwości sygnału dźwięku do różnych głośników w sposób odpowiadający ich charakterystyce. Jeśli w samochodzie zainstalowany jest system głośników trójdrożnych, uwzględnij następujące wskazówki: Przed użyciem systemu, włącz zwrotnicę częstotliwości i zaprogramuj odpowiednie częstotliwości odcięcia dla HPF/LPF (szczególnie dla HPF), w przeciwnym razie głośniki mogą ulec uszkodzeniu. Informacje dotyczące systemu głośników trójdrożnych znajdują się w instrukcji instalacji/podłączania (oddzielnej). Przed zakończeniem następującej procedury, nie można przejść do innych działań. Kiedy zasilanie jest wyłączone... ~ Ÿ Aby anulować Crossover, należy powtórzyć tę samą procedurę. Upewnij się, że X-Over Off OK? pojawia się na wyświetlaczu. wskaźnik gaśnie. Wybór trybów dźwięku SEL Można dostosować charakterystykę dźwięku do swoich preferencji. ~ Wejdź do menu SEL (patrz strona 4). Ÿ Wybierz opcję do regulacji. * Pojawia się jedynie wtedy, gdy zwrotnica częstotliwości jest włączona (patrz lewa kolumna). Po wybraniu opcji Fad/Bal, X-Over lub S.woofer, naciśnij przycisk POWER/ ATT/ENTER, aby wejść do podmenu.! Wyreguluj wybraną opcję. (Szczegóły, patrz niżej.) Aby wprowadzić inne ustawienia SEL, naciśnij przycisk BACK. Następnie powtórz czynności Ÿ oraz!. Zakończ procedurę. POLSKI! Aby anulować procedurę, naciśnij i przytrzymaj przycisk POWER/ATT/ ENTER. Zasilanie zostaje wyłączone. Wybór balansu tył/przód i balans Fad/Bal Fad (balans przód-tył) Regulacja balansu między przednimi i tylnymi głośnikami. Zakończ procedurę. wskaźnik świeci się (w sekwencji z innymi wskaźnikami). Bal (balans) Regulacja balansu między prawymi i lewymi głośnikami. 21

22 POLSKI Wybór słyszalnego poziomu częstotliwości X-Over To ustawienie jest możliwe tylko przy aktywnej zwrotnicy częstotliwości (patrz strona 21). 1 Wybierz filtr. Dostosowanie wyjścia subwoofera S.woofer 1 Wybierz poziom wyjścia. HPF (Przód/Tył) : Częstotliwości niższe od wybranego poziomu są odcinane. 2 Wybierz odcinaną częstotliwość, zgodnie z podłączonym subwooferem. LPF (Tył) : Częstotliwości wyższe od wybranego poziomu są odcinane. 2 Wybierz On, aby włączyć wybrany filtr. Jeśli podłączono głośniki o wysokim zakresie tonów do wyjścia przedniego lub rear, wybierz On dla odpowiednich HPF, aby zapobiec uszkodzeniu głośników. 3 Wybierz odcinaną częstotliwość, zgodnie z podłączonymi głośnikami. 3 Dostosuj ciągłość dźwięku pomiędzy głośnikami (nachylenie). Regulacja poziomu wejściowego wszystkich źródeł Vol Adj To ustawienie jest wymagane dla każdego źródła z wyjątkiem UKF. Kiedy regulacja zostanie ustawiona, zostanie zapamiętana. Kiedy źródło ulegnie zmianie, poziom głośności zostanie automatycznie zwiększony lub zmniejszony, zgodnie z ustawionym poziomem. 1 Wybierz źródło przed wejściem do menu SEL. 1.6kHz 16.0kHz : Opcje przednich HPF i tylnich LPF 31.5 Hz 200.0Hz : Tylnich HPF 2 Dostosuj do poziomu wejściowego dźwięku UKF. 4 Dostosuj ciągłość dźwięku pomiędzy głośnikami (nachylenie). 22

23 Ustawienia ogólne PSM Można zmieniać parametry PSM (preferowane ustawienia) wyszczególnione w poniższej tabeli. 1 Wejdź do menu PSM (patrz strona 4). 3 Wybierz lub ustaw wybrany element PSM. POLSKI 2 Wybór pozycji PSM. 4 Kroki 2 i 3 można powtarzać aby ustawić lub wyregulować inne pozycje PSM. 5 Zakończ procedurę. Wskaźniki Elementy Parametry, [strona z opisem] Demo Tryb demonstracyjny Anime Animacja Clock H Dostosowanie godziny Clock M Dostosowanie minuty 24H/12H Tryb wyświetlania godziny CLK Adj Automatyczne ustawienie zegara Scroll* 1 On [Ustawienie początkowe] Off On [Ustawienie początkowe] Off 0 23 (1 12) [Ustawienie początkowe: 0 (0:00)] [Ustawienie początkowe: 00 (0:00)] 12Hours 24Hours [Ustawienie początkowe] Auto [Ustawienie początkowe] Off Once [Ustawienie początkowe] Auto Off : Demonstracja zostanie uruchomiona, jeśli nie będzie wykonana żadna czynność przez około 20 sekund, [8]. : Anulowanie. : Animacja pojawia się po włączeniu lub wyłączeniu zasilania, zmianie źródła oraz wyborze EQn, MENU lub DSP. : Anulowanie. : Ustawienia - patrz również strona 8. : Ustawienia - patrz również strona 8. : Ustawienia - patrz również strona 8. : Wbudowany zegar jest automatycznie ustawiany na podstawie danych CT (czas) w sygnale RDS. : Anulowanie. : W celu wyszukania informacji: przewija informacje o ścieżce jeden raz. RDS Radiotext: komunikaty są przewijane stale. Tekst DAB: przewijanie tekstu DAB. : W celu wyszukania informacji: ponowić przewijanie (w odstępach 5-sekundowych). RDS Radiotext: komunikaty są przewijane stale. Tekst DAB: przewijanie tekstu DAB. : W celu wyszukania informacji: anulowanie. RDS Radiotext: wyświetlany jest tylko pierwszy ekran komunikatu. Tekst DAB: wyświetlany jest tylko nagłówek, jeśli istnieje. Ciąg dalszy na następnej stronie 23

24 POLSKI Wskaźniki Elementy Parametry, [strona z opisem] Dimmer Bright Jasność wyświetlacza ID3 Tag Wyświetlenie znaczników Theme Motyw wyświetlacza PTY Stby Odbiór PTY w tle AF-Reg Odbiór alternatywnej częstotliwości/ regionalizacja TA Vol Głośność informacji drogowych P-Search Wyszukiwanie programów IF Band Zakres średniej częstotliwości DAB AF* 3 Wyszukiwanie alternatywnej częstotliwości Announce* 3 Odbiór w tle komunikatów Auto [Ustawienie początkowe] Time Set Off On 1 10 [Ustawienie początkowe: 8] On [Ustawienie początkowe] Off Large (1 [Ustawienie początkowe] lub 2) Small (1 [Ustawienie początkowe] lub 2) 29 kodów PTY (patrz strona 11) [Ustawienie początkowe: News] AF [Ustawienie początkowe] AF Reg Off 0 30 lub 50* 2 [Ustawienie początkowe: 15] On Off [Ustawienie początkowe] Auto [Ustawienie początkowe] Wide On [Ustawienie początkowe] Off 9 rodzajów komunikatów (patrz strona 31) [Ustawienie początkowe: Travel] : Ekran jest ściemniany po włączeniu świateł. : Ustawia czas ściemniacza, ustawienia patrz strona 25. Od: Dowolna godzina; Do: Dowolna godzina : Anulowanie. : Przyciemnianie aktywne. (Nie działa, gdy Bright jest ustawiony na 1 ). : Wyreguluj kontrast ekranu, aby wskaźniki były dobrze widoczne i czytelne. (Jeśli Dimmer jest ustawiony na On, wybór 1 do 4 nie daje żadnych efektów). : Wyświetla informacje znacznika podczas odtwarzania pliku MP3/WMA. : Anulowanie. : Wybierz motyw wyświetlacza dla wyświetlacza dużych grafik, [5]. Ustawienia - patrz strona 26. : Wybierz motyw wyświetlacza dla wyświetlacza małych grafik, [5]. Ustawienia - patrz strona 26. : Aktywacja odbioru w tle programów PTY z jednym z kodów PTY, [12]. : Kiedy bieżący odbierany sygnał słabnie, urządzenie przełącza się na inną stację lub usługę (program może różnić się od obecnie otrzymywanego), [13, 31]. : Kiedy bieżące odbierane sygnały słabną, urządzenie przełącza się na inną stację nadającą ten sam program. : Anulowanie (nie można wybrać, jeśli opcja DAB AF ma wartość ON ). : Po odebraniu informacji drogowych, poziom głośności dostosowuje się automatycznie do zaprogramowanej wartości. : Włącza wyszukiwanie programu, [13]. : Anulowanie. : Zwiększanie selektywności odbiornika, aby zredukować szumy spowodowane interferencją między stacjami. (Efekt stereo może być utracony). : Istnieje możliwość wystąpienia szumów z powodu interferencji pobliskich stacji, ale jakość dźwięku nie będzie obniżona, a efekt stereo będzie zachowany. : Śledzenie programu w obrębie serwisów DAB oraz stacji FM RDS, [31]. Wskaźnik AF wyświetlony. : Anulowanie. : Można wybrać jeden z rodzajów komunikatów, które będą odbierane w tle. 24

25 Wskaźniki Elementy Parametry, [strona z opisem] Beep Dźwięk klawiszy Ext In* 4 Wejście zewnętrzne Tel Wyciszanie przy rozmowie telefonicznej Amp Gain Sterowanie mocą wzmacniacza On [Ustawienie początkowe] Off Changer [Ustawienie początkowe] Ext In Muting 1/ Muting 2 Off [Ustawienie początkowe] High PWR Low PWR Off : Uaktywnia dźwięk klawiszy. : Anuluje dźwięk klawiszy. : Użycie zmieniacza CD JVC, [14] lub Apple ipod lub odtwarzacza JVC D., [27]. : Użycie innego komponentu zewnętrznego niż powyższe, [32]. : Należy wybrać jedną z opcji wyciszających dźwięk podczas korzystania z telefonu komórkowego. Jeśli jako źródło wybrano CD/CD-CH/SD/USB/iPod/D. player odtwarzanie będzie przerywane na czas rozmowy telefonicznej. : Anulowanie. : Volume 00 Volume 50 : Volume 00 Volume 30 (Należy wybrać tę opcję, jeśli maksymalna moc głośników jest niższa niż 50 W, aby zapobiec ich uszkodzeniu). : Wyłącza wbudowany wzmacniacz. * 1 Niektóre znaki lub symbole nie będą prawidłowo wyświetlane (lub będą zastąpione pustymi miejscami) na wyświetlaczu. * 2 Zależy od poziomu wzmocnienia wzmacniacza. * 3 Wyświetlany tylko wtedy, jeśli podłączony jest odbiornik DAB. * 4 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli wybrano następujące źródła FM, AM, CD, SD, USB lub LINE-IN. POLSKI Wybór czasu ściemniacza Można ściemniać ekran w ciągu nocy oraz zgodnie z ustawionym czasem. 1 Wybierz Dimmer z menu PSM. 2 Wybierz opcję Time Set. 2 Ustaw godzinę końcową ściemniaćza. 24Hours: [0 23] 12Hours: [1A (1AM) 12A (12AM); 1P (1PM) 12P (12PM)] 3 Dostosuj czas ściemniaćza. 1 Ustaw godzinę początkową ściemniaćza. 24Hours: [0 23] 12Hours: [1A (1AM) 12A (12AM); 1P (1PM) 12P (12PM)] 4 Zakończ procedurę. 25

26 POLSKI Wybór motywu graficznego Możesz wybrać motyw graficzny dla dużych i małych rozmiarów wyświetlacza (patrz również strona 5). 1 Wybierz Theme z menu PSM. Nadawanie tytułu Można przypisywać tytuły płytom (w odtwarzaczu oraz zmieniaczu CD) oraz komponentom zewnętrznym (LINE-IN i EXT-IN). 2 Wybór rozmiar wyświetlacza. Źródła CDs/CD-CH* Maksymalna liczba znaków Do 32 znaków (do 30 płyt) 3 Wybór motywu. 4 Powtórz czynności 2 i 3 w celu wyboru innego rozmiaru wyświetlacza i motywu. 5 Zakończ procedurę. Komponent zewnętrzny Do 16 znaków * Nie można przypisać nazwy do żadnego rodzaju płyty innego niż standardowy CD. 1 Wybierz źródła. Dla płyt CD w odtwarzaczu: Włóż płytę CD. Dla płyt CD w zmieniaczu: Wybierz opcję CD-CH, a następnie wybierz numer płyty. Dla komponentu zewnętrznego: Wybierz opcję LINE-IN lub EXT-IN. 2 Wejdź do menu TITLE (patrz strona 4). Aby pokazać wybrany motyw wyświetlacza, naciśnij kilkakrotnie DISP jednocześnie odtwarzając źródło. 3 Przypisz nazwę. 1 Wybierz zestaw znaków. A (A Z: duże litery) = a (a z: małe litery) = 0 (liczby i symbole) = Á (Litery akcentowane: duże litery) = á (Litery akcentowane: małe litery) = (z powrotem do początku) 2 Wybierz znak. 26

27 3 Przejdź do położenia następnego (lub poprzedniego) znaku. 4 Powtórz czynności 1 i 3 do zakończenia wprowadzania tytułu. 4 Zakończ procedurę. Aby anulować wpisanie tytułu bez rejestracji, naciśnij opcję MENU. Wymazywanie całego tytułu W czynności 3... Obsługa odtwarzacza ipod /D. Urządzenie może służyć do obsługi odtwarzacza Apple ipod lub JVC D. za pomocą panelu sterowania. Przed obsługą odtwarzacza ipod lub D: Podłącz jeden z następujących adapterów (do kupienia oddzielnie) do gniazda zmieniacza CD z tyłu urządzenia. Adaptera interfejsu dla ipod KS-PD100 do sterowania odtwarzaczem ipod. Adaptera interfejsu odtwarzacza D. KS-PD500 do sterowania odtwarzaczem D. Informacje o podłączaniu znajdują się w Instrukcja montażu/podłączania przewodów (oddzielnej). Szczegółowe informacje znajdują się również w instrukcji dołączonej do adaptera interfejsu. POLSKI Dostępne znaki Poza znakami alfabetu łacińskiego (A Z, a z), będą używane następujące znaki. Litery akcentowane: duże litery Uwaga: Przed podłączeniem lub odłączeniem odtwarzacza ipod lub D., należy wyłączyć urządzenie lub wyłączyć zasilanie pojazdu przekręcając kluczyk w stacyjce. Litery akcentowane: małe litery Przygotowanie: Upewnij się, że ustawienie wejścia zewnętrznego ma wartość Changer, patrz strona 25. ~ Cyfry i symbole Ÿ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie od miejsca, gdzie zostało wcześniej wstrzymane* 1 lub zatrzymane* 2. Ciąg dalszy na następnej stronie 27

28 ! Regulacja głośności. Wybór ścieżki z menu POLSKI 1 Wejdź do menu głównego. Dostosuj głośność do wymaganego poziomu. (Patrz strony 18 22). Upewnij się, że korektor w odtwarzaczu ipod lub D. jest wyłączony. Wstrzymywanie* 1 lub zatrzymywanie* 2 odtwarzania Aby wznowić odtwarzanie, należy ponownie nacisnąć przycisk. Przewijanie ścieżki w przód i w tył Przejście do następnego lub poprzedniego ścieżki * 1 Dla odtwarzacza ipod * 2 Dla odtwarzacza D. Przyciski 5/ /4 / działają teraz jako przyciski wyboru menu*. * Tryb wyboru pozycji menu zostanie anulowany: Jeśli przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja. Gdy wybór ścieżki zostanie potwierdzony. 2 Wybierz żądane menu. Dla odtwarzacza ipod: Playlists Ô Artists Ô Albums Ô Songs Ô Genres Ô Composers Ô (z powrotem do początku) Dla odtwarzacza D.: Playlist Ô Artist Ô Album Ô Genre Ô Track Ô (z powrotem do początku) 3 Potwierdź wybór. Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk 5. Jeśli ścieżka jest wybrana, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli wybrana pozycja posiada inny poziom, nastąpi przejście do tego poziomu. Powtarzaj kroki 2 i 3, aż do odtworzenia żądanej ścieżki. Przytrzymując przyciski 4 / możesz jednocześnie pominąć 10 pozycji. 28

29 Wybór trybów odtwarzania 1 Wejdź do menu MODE (patrz strona 4). 2 Wybierz jeden z trybów odtwarzania. 3 Wybierz element (patrz poniższa tabela). Obsługa tunera DAB Co to jest system DAB? Digital Audio Broadcasting (DAB) zapewnia dźwięk cyfrowej jakości bez zakłóceń sygnału i interferencji. Ponadto w tym standardzie można przekazywać tekst, obrazy i dane. Podczas transmisji DAB łączone są różne sygnały (zwane serwisami ), tworząc jeden program. Ponadto każdy serwis zwany serwisem podstawowym można podzielić na komponenty (zwane serwisami dodatkowymi ). Typowy program składa się z sześciu lub więcej (serwisów) przekazywanych w tym samym czasie. POLSKI 4 Zakończ procedurę. Powtarzanie One : Działa tak samo jak funkcja Repeat One odtwarzacza ipod lub Tryb powtarzania = Włączony odtwarzacza D. All : Działa tak samo jak funkcja Repeat All odtwarzacza ipod lub Tryb powtarzania = Wszystko odtwarzacza D. Off : Anulowanie. Odtwarzanie losowe Album* : Działa tak samo jak funkcja Shuffle Albums odtwarzacza ipod. Song/On : Działa tak samo jak funkcja Shuffle Songs odtwarzacza ipod lub Odtwarzanie losowe = Włączone odtwarzacza D. Off : Anulowanie. * Dla odtwarzacza ipod: Tylko po wybraniu wartości All w opcji Albums w MENU głównym. Po podłączeniu odbiornika DAB, funkcje tego odtwarzacza obejmują: Automatyczne śledzenie tego samego programu Alternative Frequency Reception (patrz sekcja DAB AF na stronie 24). Zalecane jest korzystanie z odbiornika DAB model KT-DB1000 z tym odtwarzaczem. Jeśli dysponujesz innym odbiornikiem DAB, konieczne jest zastosowanie transformatora, który można nabyć u przedstawicieli handlowych JVC samochodowego sprzętu grającego. Przeczytaj instrukcję obsługi odbiornika DAB. ~ Ÿ! Rozpocznij szukanie programu. Wyszukiwanie zatrzymuje się po natrafieniu na kanał. Aby zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij ponownie ten sam przycisk. Ciąg dalszy na następnej stronie 29

30 Wybierz serwis (podstawowy lub dodatkowy), którego chcesz słuchać. 4 Zakończ procedurę. POLSKI Wskaźnik DRC będzie podświetlony tylko wtedy, gdy odbierane są sygnały DRC. Ręczne dostrajanie kanału Rozpocznij wyszukiwanie kanału, jak w czynności! Wybierz żądaną częstotliwość kanału. Wyszukiwanie ulubionych stacji Można wyszukiwac dynamiczne i statyczne kody PTY. Czynności są dokładnie takie same, jak opisane na stronach 11 i 12 dla stacji FM RDS. Nie można oddzielnie programować kodów PTY dla odbiornika DAB i FM. Przeszukiwanie zostanie wykonane tylko dla odbiornika DAB. Jeśli dźwięki otaczająace są hałlaśliwe Niektóre stację wysyłają sygnały Dynamic Range Control (DRC) wraz z normalnymi sygnałami programu. Funkcja DRC wzmacnia dźwięki na niskim poziomie, poprawiając słyszalność. 1 Wejdź do menu MODE (patrz strona 4). 2 Wybierz opcję DRC. Zapamiętywanie usług DAB Można zaprogramować sześć usług DAB (podstawowych) dla każdego zakresu. 1 Wybierz żądaną usługę. 2 Wejdź do menu MODE (patrz strona 4). 3 Wybierz opcję List. 3 Wybierz jeden z poziomów sygnałów DRC (1, 2 lub 3). 4 Wybierz zaprogramowany numer. Możesz przejść do listy innych pasm DAB, ale nie możesz zapisać usługi dla innych pasm. Poziom wzmocnienia zwiększa się z 1 na 3. 30

31 5 Zapisz usługę. Korzystanie z odbioru w tle Podczas korzystania z pilota Po nastrojeniu usługi, którą chcesz zapamiętać... Odbiór w tle informacji TA (drogowych) Czynności są dokładnie takie same, jak opisane na stronie 11 dla stacji FM RDS. Nie można oddzielnie uaktywnić odbiór w tle informacji TA dla odbiornika DAB i UKF. Poziom głośności zmienia się na ustawiony poziom głośności TA (patrz strona 24). POLSKI Dostrajanie do zaprogramowanego serwisu DAB 1 2 Wejdź do menu MODE (patrz strona 4). 3 Wybierz opcję List. 4 Wybierz zaprogramowany numer. Możesz przejść do listy innych pasm DAB poprzez przekręcenie regulatora. Podczas korzystania z pilota Bezpośredni wybór zaprogramowanego numeru. Odbiór w tle programów PTY Czynności są dokładnie takie same, jak opisane na stronie 11 dla stacji FM RDS. Odbiór w tle programów PTY dla odbiornika DAB działa tylko z wykorzystaniem dynamicznych kodów DAB. Nie można zapamiętać ulubionych programów PTY ani uaktywnić odbioru w tle programów PTY oddzielnie dla odbiornika DAB i UKF. Można włączać i wyłączać odbiór w tle programów PTY, jeśli źródłem jest FM lub DAB. Odbiór w tle komunikatów Odbiór w tle komunikatów umozliwia czasowe przełaczanie radioodtwarzacza na ulubiony serwis (typ komunikatu). Wybór typu komunikatów, patrz strona 24. Typy komunikatów Travel, Warning, News, Weather, Event, Special, Rad Inf (Radio Information), Sports, Finance Włączanie odbioru w tle komunikatów 1 Wejdź do menu MODE (patrz strona 4). 2 Wybierz opcję Announce. Ciąg dalszy na następnej stronie 31

32 POLSKI 3 Wybierz typ komunikatu. 4 Zakończ procedurę. Funkcja Alternative Frequency Reception jest zawsze aktywna, jeśli została fabrycznie wbudowana. Wyłączanie funkcji Alternative Frequency Reception, patrz strona 24. Wyświetlanie informacji Dynamic Label Segment (DLS) Jeśli wskaźnik ANN jest wyświetlony, odbiór komunikatów jest aktywny. Jeśli wskaźnik ANN miga, odbiór komunikatów nie jest aktywny. Aby uaktywnić odbiór, należy nastroić odbiornik na stację nadającą odpowiedni sygnał. Wskaźnik ANN przestanie wtedy migać i pozostanie wyświetlony. Zapala się podczas odbioru usługi z DLS. Wyłączanie odbiór w tle komunikatów Wybierz pozycję Off w czynności 3 powyżej. Wskaźnik ANN zniknie. Śledzenie tego samego programu funkcja Alternative Frequency Reception Można słuchać cały czas tego samego programu przez uaktywnienie funkcji Alternative Frequency Reception. Podczas odbioru usługi DAB: Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór usługi DAB jest niemożliwy, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na inny kanał lub stację FM RDS, nadającą ten sam program. Podczas odbioru stacji FM RDS: Podczas jazdy w terenie, gdzie stacja DAB nadaje ten sam program co stacja FM RDS, radioodtwarzacz automatycznie przełacza się na stację DAB. Powrót do początku Ekran DLS będzie czasowo anulowany podczas obsługi odbiornika. 32

33 Obsługa innych komponentów zewnętrznych Można podłączyć komponent zewnętrzny do wtyczek LINE IN znajdujących się z tyłu urządzenia lub gniazda zmieniacza CD z tyłu urządzenia za pomocą adaptera wejścia liniowego KS-U57 (nie dołączony) lub adaptera wejścia AUX KS-U58 (nie dołączony). Informacje o podłączaniu znajdują się w Instrukcja montażu/podłączania przewodów (oddzielnej). Konserwacja Czyszczenie styków Częste odłączanie panelu powoduje zabrudzenie styków. Aby do tego nie dopuścić należy regularnie przecierać styki bawełnianą szmatką zwilżoną alkoholem, uważając, aby nie ich nie uszkodzić. POLSKI Odtwarzanie z kart SD/pamięci USB, patrz strony 14 17; Odtwarzacz ipod lub D., patrz strony ~ LINE-IN : Do wybierania zewnętrznego komponentu podłączonego do wtyczek LINE IN. EXT-IN : Do wybierania zewnętrznego komponentu podłączonego do gniazdka zmieniacza CD. Jeśli oznaczenie EXT-IN nie pojawi się, patrz strona 25 i wybierz wejście zewnętrzne ( Ext In ). Ÿ Włącz komponent zewnętrzny i rozpocznij odtwarzanie.! Regulacja głośności. Dostosuj głośność do wymaganego poziomu. (Patrz strony 18 22). Styk Skraplanie się wilgoci W następujących sytuacjach na soczewce odtwarzacza CD może skroplić się wilgoć: Po uruchomieniu ogrzewania w samochodzie. Jeśli powietrze w samochodzie jest bardzo wilgotne. W takim wypadku odtwarzacz CD może działać wadliwie. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, należy wyjąć płytę i pozostawić odtwarzacz włączony przez kilka godzin, aby wilgoć wyparowała. Sposób obchodzenia się z płytami Podczas wyciągania płyty Uchwyt środkowy z pudełka, należy nacisnąć uchwyt na środku pudełka i wyjąć płytę, trzymając ją za krawędź. Płytę należy zawsze trzymać za krawędź. Nie wolno dotykać powierzchni płyty. Wkładając płytę do pudełka, należy delikatnie nacisnąć środkową część płyty (powierzchnia z nadrukiem powinna być skierowana ku górze). Po użyciu płyty należy zawsze umieścić ją w pudełku. Ciąg dalszy na następnej stronie 33

34 POLSKI 34 Czyszczenie płyt Brudna płyta może nie dawać się prawidłowo odtworzyć. Jeżeli płyta się zabrudzi należy wytrzeć ją miękką szmatką, ruchami od środka do krawędzi. Nie wolno używać rozpuszczalników (na przykład, środków czyszczących do płyt gramofonowych, rozpuszczalnika w sprayu itp.). Nowe płyty W przypadku nowych płyt, na zewnętrznej i wewnętrznej krawędzi mogą wystąpić nierówności. Radioodtwarzacz może nie przyjąć takiej płyty. Aby usunąć nierówności, można potrzeć krawędź ołówkiem, długopisem lub innym twardym przedmiotem. Sposób użycia karty SD Karty SD są precyzyjnymi elementami elektronicznymi. NIE WOLNO ich uderzać, zginać, upuszczać i moczyć. Nie należy używać takich płyt: Wygięta płyta Nalepka Resztki kleju Etykieta samoprzylepna Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu Podstawowa obsługa Włączanie zasilania Zasilanie można również włączyć naciskając przycisk SOURCE na radioodtwarzaczu. Jeśli źródło jest gotowe, rozpoczyna się również odtwarzanie. Wyłączanie zasilania Jeśli zasilanie zostanie wyłączone podczas odtwarzania płyty, ponowne odtwarzanie będzie uruchomione od miejsca, w którym znajdowała się płyta w momencie wyłączenia. Obsługa tunera Zapamiętywanie stacji Podczas przeszukiwania funkcją SSM... Wszystkie wcześnie zaprogramowane stacje zostaną skasowane i zapamiętane na nowo. Stacje programowane są on numeru 1 (najniższa częstotliwość) do numeru 6 (najwyższa częstotliwość). Po zakończeniu funkcji SSM stacja o numerze 1 zostanie automatycznie wybrana. Podczas ręcznego programowania stacji, poprzednio zaprogramowana stacja będzie skasowana w momencie zapamiętania innej stacji pod tym samym numerem. Obsługa FM RDS Funkcja Network-Tracking Reception wymaga dwóch typów sygnału RDS PI (Programme Identification) i AF (Alternate Frequency), aby poprawnie działać. Bez poprawnego odbioru tych sygnałów, funkcja Network-Tracking Reception nie będzie działać poprawnie. Po odebraniu sygnału wiadomości drogowych za pomocą funkcji Odbioru informacji drogowych w tle, poziom głośności zmieni się automatycznie na poziom uprzednio zaprogramowany (opcja TA VOL), jeśli aktualny jest niższy od zaprogramowanego. Gdy funkcja Alternative Frequency Reception jest aktywna (i opcja AF wybrana), funkcja Network-Tracking Reception jest również automatycznie włączana. Z drugiej strony, funkcja Network-Tracking Reception nie może być wyłączona bez wyłączenia funkcji Alternative Frequency Reception. (Patrz strona 24).

KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI. âesky MAGYAR

KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI. âesky MAGYAR CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G312/KD-G311 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 7. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-LHX552/KD-LHX551 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-LHX552/KD-LHX551 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-LHX552/KD-LHX551 POLSKI âesky MAGYAR MENU DISP Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení

Részletesebben

T/P DISP BACK BAND PICT

T/P DISP BACK BAND PICT T/P DISP BACK BAND POLSKI CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-SHX751 âesky MAGYAR SOURCE KD-SHX751 PICT MENU Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują

Részletesebben

instrukcja obsługi használati útmutató

instrukcja obsługi használati útmutató instrukcja obsługi használati útmutató Iron AidTM Iron AidTM EDI97170W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę internetową www.electrolux.com

Részletesebben

instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie

instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie instrukcja obsługi használati útmutató návod k použití návod na používanie Pralka Mosógép Pračka Práčka EWB 95205 W EWB 105205 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej

Részletesebben

KD-LH911 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-LH911 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-LH911 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 9. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G541 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI ČESKY MAGYAR GET0495-007A [EY]

KD-G541 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI ČESKY MAGYAR GET0495-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G541 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G821 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY]

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-PDR61 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut.

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut. EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut. Do wszystkich części egzaminu dołączone są instrukcje. Przeczytaj

Részletesebben

KD-G431 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0410-007A [EY]

KD-G431 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0410-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G431 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0431-007A [EY]

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0431-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G731 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G421 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G421 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G421 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie használati útmutató

instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie használati útmutató Zmywarka do naczyń Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép ESF 66720 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć

Részletesebben

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G521 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

25193 TOURING CUP 取 扱 説 明 書 取 扱 説 明 書 の 内 容 は 予 조립과 작동 방법. Montaj ve işletme kılavuzu Инструкция по монтажу и эксплуатации 安 装 和 使 用 说 明

25193 TOURING CUP 取 扱 説 明 書 取 扱 説 明 書 の 内 容 は 予 조립과 작동 방법. Montaj ve işletme kılavuzu Инструкция по монтажу и эксплуатации 安 装 和 使 用 说 明 59 TOURIN CUP Montage- und etriebsanleitung Assembly and operating instructions Instructions de montage et d utilisation Instrucciones de uso y montaje Instruções de montagem e modo de utilização Istruzioni

Részletesebben

KD-G612/KD-G611/KD-G511

KD-G612/KD-G611/KD-G511 CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G612/KD-G611/KD-G511 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení ukázkové

Részletesebben

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU Instrukcja obs³ugi LODÓWKO ZAMRA ARKA Z 2 DRZWIAMI PL HU Polski, 1 Magyar, 9 R 24 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3 Widok ogólny Uruchomienie

Részletesebben

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Rádió / CD Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 3 5 1 2 4 6 7 10 9 8 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb a lehajtható és levehetõ

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CDX-S2020 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999167

Az Ön kézikönyve SONY CDX-S2020 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999167 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KD-R501/KD-R402/KD-R401

KD-R501/KD-R402/KD-R401 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-R501/KD-R402/KD-R401 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 HU Magyar, 13 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane techniczne,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KD-G343/KD-G342/KD-G341

KD-G343/KD-G342/KD-G341 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G343/KD-G342/KD-G341 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové

Részletesebben

IAN 89301 DEHUMIDIFIER SLE 420 A1. DEHUMIDIFIER Operating instructions. POCHŁANIACZ WILGOCI Instrukcja obsługi. PÁRÁTLANÍTÓ Kezelési útmutató

IAN 89301 DEHUMIDIFIER SLE 420 A1. DEHUMIDIFIER Operating instructions. POCHŁANIACZ WILGOCI Instrukcja obsługi. PÁRÁTLANÍTÓ Kezelési útmutató DEHUMIDIFIER SLE 420 A1 DEHUMIDIFIER Operating instructions PÁRÁTLANÍTÓ Kezelési útmutató VYSOUŠEČ VZDUCHU Návod k obsluze POCHŁANIACZ WILGOCI Instrukcja obsługi SUŠILEC ZRAKA Navodilo za uporabo ODVLHČOVAČ

Részletesebben

KDC-BT50U KDC-5047U KMR-440U

KDC-BT50U KDC-5047U KMR-440U CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KDC-5047U KMR-440U KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. 10Stepup_IM304_Ref_Hu_02_E

Részletesebben

IDL 40. Zmywarka Instalownaia i uzytcowania. Mosogatógép Beszerelés és használat. ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç êáé ñþóç

IDL 40. Zmywarka Instalownaia i uzytcowania. Mosogatógép Beszerelés és használat. ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç êáé ñþóç IDL 40 Zmywarka Instalownaia i uzytcowania Ìèÿëíà ìàøèíà Èíñòðóêöèè çà èíñòàëèðàíå è óïîòðåáà Mosogatógép Beszerelés és használat ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ ÍÀß ÌÀØÈÍÀ Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç

Részletesebben

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci.

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci. POLISH Kamera cyfrowa VP-M102/M105/M110 Digitális videokamera VP-M102/M105/M110 AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF Automatikus fókuszbeállítás

Részletesebben

ConCorde MIRROR Használati útmutató

ConCorde MIRROR Használati útmutató ConCorde MIRROR Használati útmutató 1 Köszönjük, hogy a ConCorde Mirror MP4 lejátszót választotta. A készülék első használata előtt, kérjük olvassa el ezt a használati útmutatót. Figyelem! A készülék bármely

Részletesebben

DWSC-300. www.dyras.com. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató. Kullanıcı kılavuzu

DWSC-300. www.dyras.com. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató. Kullanıcı kılavuzu 6 5 7 3 4 1 9 8 2 10 11 3 User'sManual for.indd 1 2011.10.07. 17:20:10 www.dyras.com Instruction manual EN Instrukcja obsługi PL Copyright 2011 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the content (including

Részletesebben

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych City1 Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych programowanie za pomocą 3 przycisków i wyświetlacza zasilanie 120V lub 230V do 2 silników 1 fazowych test działania

Részletesebben

KD-G333/KD-G332/KD-G331

KD-G333/KD-G332/KD-G331 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G333/KD-G332/KD-G331 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CQ-C8803N http://hu.yourpdfguides.com/dref/4066471

Az Ön kézikönyve PANASONIC CQ-C8803N http://hu.yourpdfguides.com/dref/4066471 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS B64-2939-00/00

Részletesebben

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása 1. Legfontosabb tulajdonságok 1,5 colos TFT képernyő MP3, WMA, FLAC, APE audio formátumok támogatása MPEG-4 (AVI) video formátum támogatása Beépített FM rádió A zeneszámok szövegének egyidejű kijelzése

Részletesebben

NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005

NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 2-688-631-91(1) NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 Kezelési útmutató HU 2006 Sony Corporation 4 Tartalomjegyzék Mellékelt tartozékok... 6 Menü bemutatása... 7 Alapműveletek Alkatrészek és

Részletesebben

Somfy megoldások Vezérlések és motorok családi házak, lakások automatizálásához

Somfy megoldások Vezérlések és motorok családi házak, lakások automatizálásához Somfy megoldások Vezérlések és motorok családi házak, lakások automatizálásához 1 SOMFY.HU Somfy Magyarország A Somfy Kereskedelmi Kft., mint a Somfy International SAS magyarországi képviselete, több mint

Részletesebben

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE SPORT CLIP MP4 PLAYER MP4 PŘEHRÁVAČ SPORT CLIP MP4 PREHRÁVAČ SPORT CLIP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SPORT CLIP MP4 LEJÁTSZÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-AK350 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3657484

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-AK350 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3657484 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

DIGITÁLIS AUDIO LEJÁTSZÓ YP-T9J

DIGITÁLIS AUDIO LEJÁTSZÓ YP-T9J DIGITÁLIS AUDIO LEJÁTSZÓ YP-T9J Biztonsági elôírások Olvassa el figyelmesen az alábbi tudnivalókat, annak érdekében, hogy a használat során se önmagában, se a készülékben kárt ne tegyen. A készülék használata

Részletesebben

KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R

KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CDX-GT740UI http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999096

Az Ön kézikönyve SONY CDX-GT740UI http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999096 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Rádió / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 7 8 17 16 15 14 13 12 11 10 9 18 19 3 KEZELÕSZERVEK 1 A készülék be- és

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CQC1465N http://hu.yourpdfguides.com/dref/2732704

Az Ön kézikönyve PANASONIC CQC1465N http://hu.yourpdfguides.com/dref/2732704 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available.

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. VR-5580 Instraction Manual For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. 1. POWER OFF 1. Long press the power on button to start it up,power on page

Részletesebben

TAS200. Kezelési útmutató

TAS200. Kezelési útmutató TAS200 Kezelési útmutató m A TAS200 használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót. Tartsa ezt a felhasználói kézikönyvet mindig a járműben. PZ420 00212 HU TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION

Részletesebben

Návod na instalaci a návod na použití pračky LCD

Návod na instalaci a návod na použití pračky LCD Instrukcja instalacji i obs ugi pralki z wys wietlaczem LCD Návod na instalaci a návod na použití pračky LCD Használati és beszerelési útmutató LCD kijelzős mosógépekhez TURBO TIME PLUS Niniejsza instrukcja

Részletesebben

Návod k obsluze LCD televizor

Návod k obsluze LCD televizor Polski TX-40CX680E Návod k obsluze LCD televizor 2 Obsah 3 3 6 8 12 14 15 15 16 17 17 3 * * 4 5 A 1 C D R6 6 2 A 1 C D 3 B 2 7 2 3 3 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV (EPG). 10

Részletesebben

KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE

KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS B64-2595-00/00 (E2W) Treść

Részletesebben

NZ 190 NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA NÁVOD K OBSLUZE NAPAROVACIA ŽEHLIČKA NÁVOD NA OBSLUHU ŻELAZKO NA PARĘ INSTRUKCJA OBSŁUGI GŐZÖLŐS VASALÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

NZ 190 NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA NÁVOD K OBSLUZE NAPAROVACIA ŽEHLIČKA NÁVOD NA OBSLUHU ŻELAZKO NA PARĘ INSTRUKCJA OBSŁUGI GŐZÖLŐS VASALÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NZ 190 NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA NÁVOD K OBSLUZE NAPAROVACIA ŽEHLIČKA NÁVOD NA OBSLUHU ŻELAZKO NA PARĘ INSTRUKCJA OBSŁUGI GŐZÖLŐS VASALÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DAMPFBÜGELEISEN BEDIENUNGSANLEITUNG STEAM IRON INSTRUCTION

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR

OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. A KÉSZÜLÉK BE ÉS KIKAPCSOLÁSA Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához. MEGJEGYZÉS: KÉNYELMI SZEMPONTOKBÓL

Részletesebben

VP-D6550/ D6550i. VP-D6550/ D6550i. Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo AF CCD LCD

VP-D6550/ D6550i. VP-D6550/ D6550i. Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo AF CCD LCD Cyfrowa kamera wideo VP-D6550/ D6550i Digitális videokamera VP-D6550/ D6550i AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF CCD LCD Automatikus fókuszbeállítás

Részletesebben

VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Kamera cyfrowa. Digitális kamkorder AF CCD LCD

VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Kamera cyfrowa. Digitális kamkorder AF CCD LCD Kamera cyfrowa VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) Digitális kamkorder VP-M2050S(B)/M2100S(B) /M2200S(B) AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF

Részletesebben

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ,

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÿ INSTRUKCJA MONTAÝU, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, NÁVOD MONTÁŽE, MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÌÎÍÒÀÆÀ,

Részletesebben

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Kezelési és beszerelési útmutató

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Kezelési és beszerelési útmutató CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Kezelési és beszerelési útmutató Kezelőegységek 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU nyomógomb Röviden nyomva: Felhasználói menü előhívása/bezárása

Részletesebben

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ,

MONTAGEANLEITUNG, INSTRUCTIONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, INSTRUKCIJA MONTAŽE, SZERELÉSI UTASITÁS, INSTRUCÞIUNI DE MONTAJ, ÿ NSTRUKCJA MONTAÝU, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÇÀ ÌÎÍÒÀÆ, NÁVOD MONTÁŽE, MONTAGEANLETUNG, NSTRUCTONS DE MONTAGE, THE ASSEMBLY MANUAL, NSTRUKCJA MONTAŽE, SZERELÉS UTASTÁS, NSTRUCÞUN DE MONTAJ, ÈÍÑÒÐÓÊÖÈ ÌÎÍÒÀÆÀ, SK NÁVOD

Részletesebben

pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi System FW-P750

pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi System FW-P750 pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi ystem FW-P750 pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 2 MAGYARORZÁG Minõségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984.

Részletesebben

Polski. Návod k obsluze LED televizor

Polski. Návod k obsluze LED televizor Polski Návod k obsluze LED televizor Obsah 3 4 7 10 14 16 17 17 18 19 19 2 3 4 * * 10 10 10 10 5 6 R6 7 1 A B 3 C D 2 8 1 A B 3 C D 2 3 2 9 1 2 TV 3 4 5 6 7 8 9 TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV (EPG). 10

Részletesebben

Register your product and get support at www.philips.com/welcome DCM2020. FI Käyttöopas 65

Register your product and get support at www.philips.com/welcome DCM2020. FI Käyttöopas 65 Register your product and get support at www.philips.com/welcome DCM2020 CS DA PL EL RU FI Käyttöopas 65 SK Magyar Biztonság Figyelem használata során. Magyar zenei rendszere a o b n c d e f g h m l a

Részletesebben

AV-29BH11EES COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-29BH11EES COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-29BH11EES ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG RAD-114 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911396

Az Ön kézikönyve LG RAD-114 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911396 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve KENWOOD DNX7280BT http://hu.yourpdfguides.com/dref/3635232

Az Ön kézikönyve KENWOOD DNX7280BT http://hu.yourpdfguides.com/dref/3635232 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci LFTA+ 2164 ZMYWARKA

Instrukcja obs³ugi. Spis treœci LFTA+ 2164 ZMYWARKA Instrukcja obs³ugi ZMYWARKA PL CS HU Polski, 1 Èesky, 13 Magyar, 25 RU Ðóññêèé, 37 Spis treœci Instalacja, 2-3 Ustawianie i poziomowanie Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrze enia dotycz¹ce

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX EUX2243AOX...... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 SZUFLADOWA LV VERTIKĀLI NOVIETOJAMA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 40 SALDĒTAVA SK SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Részletesebben

- 1 - FUB-26 Használait útmutató

- 1 - FUB-26 Használait útmutató FUB-26 Használait útmutató Tartalom 1.1 Óvintézkedések 1.2 Lejátszó jellemzői 1.3 A termék felépítése. A csomag az alábbiakat tartalmazza: 1.4 PC követelmény 2 Funckiók leírása 2.1 Lejátszó kezelői felületének

Részletesebben

Az Ön kézikönyve KENWOOD KDC-5057SD http://hu.yourpdfguides.com/dref/5533140

Az Ön kézikönyve KENWOOD KDC-5057SD http://hu.yourpdfguides.com/dref/5533140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Digital Video Camera Recorder Digitális videókamera Kezelési útmutató Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük szíveskedjen elolvasni a kezelési útmutatót a szakszerű használat érdekében. Cyfrowa

Részletesebben

Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310

Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310 Rádió / CD / MP3 Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 3 KEZELÕSZERVEK 1 Nyomógomb a

Részletesebben

Atlanta CD34 7 643 191 510 Venice Beach CD34 7 643 192 510

Atlanta CD34 7 643 191 510 Venice Beach CD34 7 643 192 510 Rádió Radio / CD Atlanta CD34 7 643 191 510 Venice Beach CD34 7 643 192 510 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 10 9 8 7 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb az elõlap lenyitására

Részletesebben

DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB

DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. Legújabb

Részletesebben

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835. 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835. 26/2006. (IV. 3. 834 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Bizottságának határozatai 835 25/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 835 26/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 836 27/2006. (IV. 3.) ha tá ro zat 837 28/2006.

Részletesebben

Polski. Návod k obsluze LED televizor

Polski. Návod k obsluze LED televizor Polski Návod k obsluze LED televizor Obsah 3 4 7 12 18 20 21 21 22 23 23 2 3 4 * * 10 10 10 10 5 6 7 3 B A 1 A D C F E 4 G 2 3 B A 1 A D C E F 4 G 2 3 B 1 A A 4 G C D E F 2 3 B 1 A A 4 G C D F E 2 2 3

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos. CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos. CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz SELF TIMER F.ADV SLOW X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/ D305(i)/D307(i) Digitális videokamera VP-D301(i)/D303(i)/D303D(i)/ D305(i)/D307(i) AF Automatyczne ustawianie ostroêci

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D26/D26i Digitális videokamera VP-D26/D26i AF Automatyczne ustawianie ostroêci CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny START/ STOP SELF TIMER PHOTO SEARCH

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CDX-GT616U http://hu.yourpdfguides.com/dref/2442657

Az Ön kézikönyve SONY CDX-GT616U http://hu.yourpdfguides.com/dref/2442657 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

d=nq cloj=klk=tsvjmpsrt`

d=nq cloj=klk=tsvjmpsrt` d=nq cloj=klk=tsvjmpsrt` 3 English................................ (Original operating instructions) Français............................... (Notice d'instructions d'origine) Deutsch................................

Részletesebben

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu DENVER CR-612 Návod pro obsluhu 1. ON/OFF/AUTO (zapnout / vypnout / automatické nastavení) 2. LCD displej 3. Přihrádka pro baterie 4. SNOOZE/SLEEP OFF (odložení buzení / deaktivace režimu sleep 5. ALARM

Részletesebben

CN232220X CN232220X CZ SK HU HR SR. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Használati útmutató.

CN232220X CN232220X CZ SK HU HR SR. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Használati útmutató. CN232220X NO FROST CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA typu II FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZÁK typu II FROST ZDARMA CHLADNIČKA-MRAZNIČKA typu II FAGYÁSMENTES HŰTŐSZEKRÉNY-FAGYASZTÓ II-es típus PL FROST FREE HLADNJAK-ZAMRZIVAČ

Részletesebben

Polski. Návod k obsluze LED televizor

Polski. Návod k obsluze LED televizor Polski Návod k obsluze LED televizor 2 Obsah 3 3 6 8 11 13 14 15 16 17 17 3 * * 4 10 10 10 10 5 R6 1 A C D B 3 2 6 2 1 A C D 3 B 2 3 1 2 4 5 3 TV 6 9 8 7 TV TV TV TV TV TV TV TV TV (EPG). 10 11 12 13 14

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX T96699IH http://pl.yourpdfguides.com/dref/4129348

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX T96699IH http://pl.yourpdfguides.com/dref/4129348 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX T96699IH. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

HW70-1202D HW60-1202D HW60-1002D HW50-1202D

HW70-1202D HW60-1202D HW60-1002D HW50-1202D HW70-1202D HW60-1202D HW60-1002D HW50-1202D 03-09 10-15 16-20 TABLE OF CONTENTS BEFORE USE > COMPONENTS... 03 > PREPARATION... 04 > SAFETY INSTRUCTIONS... 05 > INSTALLATION... 06 > CONTROL PANEL... 08

Részletesebben

FM/MW/LW CD-lemez lejátszó

FM/MW/LW CD-lemez lejátszó 2-348-415-21(1) FM/MW/LW CD-lemez lejátszó Kezelési útmutató Az üzembe helyezés és csatlakoztatás részleteit lásd a mellékelt beszerelési/csatlakoztatási útmutatóban. CDX-R6750 2005 Sony Corporation Üdvözöljük!

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzõ

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzõ SELF TIMER A.DUB F.ADV DATE/ TIME SLOW X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D30(i)/D31(i)/D33(i)/ D34(i)/D39(i) Digitális videokamera VP-D30(i)/D31(i)/D33(i)/ D34(i)/D39(i) AF Automatyczne ustawianie ostroêci

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

DAB/FM/MW/LW digitális médialejátszó

DAB/FM/MW/LW digitális médialejátszó 4-583-574-11(1) (HU) DAB/FM/MW/LW digitális médialejátszó Kezelési útmutató HU A kijelző bemutató (DEMO) módjának kikapcsolása: 12. oldal. Csatlakoztatási és beszerelési tudnivalók: 19. oldal. DSX-A300DAB

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo. AF Automatikus fókuszbeállítás CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ

Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo. AF Automatikus fókuszbeállítás CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ Cyfrowa kamera wideo AF VP-D351(i)/D352(i)/ D353(i)/D354(i)/ D355(i) Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny Digitális videokamera VP-D351(i)/D352(i)/

Részletesebben

Használati utasítások

Használati utasítások VOM-1200DV VOM-1200DX 12"Motor onitor és DVD Használati utasítások Video Stream Technologies Világítás Vezeték nélküli hangszóróval is használható (ez csak Figyelem Ne tartson mágneses tárgyat például

Részletesebben

FM136.3 AA / KS 15423 W

FM136.3 AA / KS 15423 W PL CZ SK DE HU KARTA PRODUKTU INFORMAČNÍ LI ÝROBKU INFORMAČNÍ LI PRODUKTDATENBLATT TERMÉK ADATLAP KARTA PRODUKTU PL Nazwa dostawcy Identyfikator modelu (Model) Kategoria modelu urządzenia chłodniczego

Részletesebben

GR-D320E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 17. http://www.jvc.co.

GR-D320E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 17. http://www.jvc.co. Szanowny nabywco, Dziękujemy za zakup niniejszej cyfrowej kamery wideo. Przed użyciem prosimy o przeczytanie informacji i ostrzeżeń dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia, znajdujących się na

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Kamera cyfrowa. Digitális videokamera. AF Automatikus fókuszbeállítás. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ

Kamera cyfrowa. Digitális videokamera. AF Automatikus fókuszbeállítás. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ Kamera cyfrowa VP-D451(i)/D453(i)/ D454(i)/455(i) Digitális videokamera VP-D451(i)/D453(i)/ D454(i)/455(i) AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny

Részletesebben

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS Hungarian/01 (KEE) Tartalomjegyzék Biztonsági előírások 3 Megjegyzések 4 CD-k 5 Az MP3-ról és a WMA-ról 6 Általános

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) CCD Töltéscsatolt eszköz, képalkotó

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) CCD Töltéscsatolt eszköz, képalkotó X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) Digitális videokamera VP-D93(i)/D97(i)/D99(i) AF Automatyczne ustawianie ostroêci CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny START/

Részletesebben

Kamera cyfrowa. Digitális videokamera. AF Automatikus fókuszbeállítás. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ

Kamera cyfrowa. Digitális videokamera. AF Automatikus fókuszbeállítás. CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ Kamera cyfrowa AF VP-D351(i)/D352(i)/ D353(i)/D354(i)/ D355(i) Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny Digitális videokamera VP-D351(i)/D352(i)/ D353(i)/D354(i)/

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PHILIPS DC910 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3431725

Az Ön kézikönyve PHILIPS DC910 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3431725 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben