KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET A [EY]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY]"

Átírás

1 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-PDR61 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence displeje najdete na str. 4. A kijelző bemutatóprogramjának törléséhez lásd a 4. oldalt. Informacje o montażu urządzenia i podłączaniu przewodów zamieszczono w odrębnej instrukcji. Instalace a připojení jsou popsány v samostatné příručce. A beszerelést és a csatlakoztatásokat lásd a külön kézikönyvben. INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBS UGI P ÍRUâKA K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁSA GET A [EY]

2 POLSKI Dziękujemy za nabycie produktu JVC. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, co umożliwi optymalne wykorzystanie jego możliwości. WAŻNE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie zdejmować górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. 3. UWAGA: Otwarcie spowoduje narażenie na widzialne i/lub niewidzialne promieniowanie lasera klasy 1M. Nie patrzeć bezpośrednio w przyrządy optyczne. 4. NALEPKA INFORMACYJNA: NALEPKĘ OSTRZEGAWCZĄ UMIESZCZONA NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA. Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej. Informacja dla użytkowników, dotycząca utylizacji niesprawnych urządzeń Symbol przedstawiony obok oznacza, że wyrobu opatrzonego tym symbolem nie należy po zakończeniu okresu jego eksploatacji wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. W razie konieczności pozbycia się niniejszego produktu prosimy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami lub innymi zasadami postępowania obowiązującymi w danym kraju i mieście. Dbając o prawidłową utylizację produktu, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zmniejszasz negatywny wpływ oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Ostrzeżenie: Korzystając z urządzenia podczas jazdy samochodem, należy zwracać uwagę na otoczenie, aby uniknąć wypadku drogowego. Używanie przycisków M MODE i SEL Klawisze M MODE i SEL (wybór) pozwalają na przełączenie wyświetlacza i niektórych elementów obsługowych (przykładowo klawiszy numerycznych, klawiszy 4 / klawiszy, 5/ oraz pokrętła wielofunkcyjnego) do odpowiedniego trybu sterowania. Np.: Jeżeli wciśnięty zostanie klawisz numeryczny 1, po uprzednim wciśnięciu klawisza M MODE w celu przejścia do obsługi radia FM. W celu użycia przycisków zgodnie z ich oryginalną funkcją, naciśnij ponownie przycisk M MODE. Nie mniej jednak, wciśnięcie SEL powoduje przejście do innego trybu. Po upływie około 15 sekund (lub 30 sekund w przypadku źródeł typu Bluetooth) od naciśnięcia jednego z tych przycisków, tryb funkcji zostanie automatycznie anulowany. 2

3 Zerowanie pamięci urządzenia SPIS TREŚCI WSTĘP Przygotowanie... 4 POLSKI Zaprogramowane przez użytkownika ustawienia zostaną również skasowane (nie dotyczy zarejestrowanego urządzenia Bluetooth, patrz str. 14 i 15). Wymuszenie wysunięcia płyty Na ekranie pojawia się komunikat Please Eject. Należy uważać, aby płyta nie wypadła po wysunięciu. Jeśli to nie pomaga, spróbuj wyzerować pamięć urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa urządzenie jest dostarczane z kartą kodową. Zawiera ona taki sam numer, jak numer umieszczony na obudowie radioodtwarzacza. Kartę należy umieścić w bezpiecznym miejscu, ponieważ w przypadku kradzieży radioodtwarzacza może ona ułatwić jego odzyskanie. Ze względów bezpieczeństwa... Nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności, ponieważ do uszu kierowcy nie będą docierały dźwięki z zewnątrz. Przed wykonaniem jakiejkolwiek skomplikowanej czynności należy zatrzymać samochód. Temperatura w samochodzie... Jeśli wewnątrz samochodu jest bardzo gorąco lub zimno, przed włączeniem radioodtwarzacza należy odczekać, aż temperatura osiągnie normalny poziom. OBSŁUGA Podstawowa obsługa... 5 Korzystanie z panelu sterowania... 5 Korzystanie z pilota (RM-RK50)... 6 Słuchanie radia... 7 Obsługa odtwarzacza CD Odtwarzanie muzyki z urządzenia USB URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE Korzystanie z urządzeń Bluetooth Obsługa telefonu komórkowego Bluetooth Korzystanie z odtwarzacza audio Bluetooth Odtwarzanie muzyki ze zmieniarki CD Słuchanie ipoda Słuchanie tunera DAB Odtwarzanie muzyki z innych urządzeń zewnętrznych USTAWIENIA Wybieranie zaprogramowanych trybów dźwięku Ustawienia ogólne PSM Ustawienia urządzenia Bluetooth UWAGI Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu Znajdowanie i usuwanie problemów Konserwacja Specyfikacje Instrukcje dotyczące zdejmowania i zakładania panelu sterowania znajdują się na stronie 42. 3

4 POLSKI Przygotowanie Anulowanie trybu demonstracyjnego i ustawianie zegara Patrz także strony 28 i Włączanie zasilania. 2 Wprowadź ustawienia PSM. 3 Anuluj tryb demonstracyjny Wybierz opcję Demo, a następnie Off. Ustaw zegar Wybierz Clock Hr (godzina), i ustaw godzinę. Wybierz Clock Min (minuta), i ustaw minutę. Wybierz opcję 24H/12H, a następnie 24Hours lub 12Hours. 4 Zakończ procedurę. Zmiana wyświetlanych informacji i sposobu ich wyświetlania Kiedy zasilanie jest wyłączone: Sprawdź aktualne wskazanie zegara Np.: Jeśli wybrano odbiornik jako źródło Początkowy format wyświetlania Uwaga: Jeśli temperatura w samochodzie jest poniżej 0 C, animację oraz przewijanie tekstu będzie zatrzymane, aby uniknąć rozmazania wyświetlanych informacji. Po wzroście temperatury do poziomu umożliwiającego normalną obsługę, funkcje te zaczną ponownie działać. Wyświetlacz mierników poziomów audio (Patrz punkt LevelMeter na stronie 28) Ostrzeżenie dotyczące głośności: Urządzenie cyfrowe (CD/USB) wytwarzają niewielki hałas w porównaniu do innych źródeł. Przed rozpoczęciem odtwarzania ze źródeł cyfrowych należy zmniejszyć poziom głośności, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego zwiększenia poziomu głośności. Radioodtwarzacz może być obsługiwany zdalnie za pomocą układu sterowania na kierownicy. Informacje o podłączaniu znajdują się w Instrukcja montażu/podłączania przewodów (oddzielnej). 4 WSTĘP

5 Podstawowa obsługa Korzystanie z panelu sterowania POLSKI 1 DAB: Wybierz usługi DAB CD/USB/CD-CH: Wybierz folder. USB-iPod: Wejdź do menu głównego [przytrzymaj]. ipod: Przejść do menu główne/pauzuj playback/ potwierdź wybór BT-PHONE/BT-AUDIO: Wybierz zarejestrowane urządzenie. 2 Włączanie zasilania. Wyłącz zasilanie [przytrzymaj]. Zmniejsz głośność (jeśli zasilanie jest włączone). 3 Wyświetlacz 4 Wejście USB (Universal Serial Bus) 5 Włączenie/wyłączenie trybu odbioru w tle informacji drogowych. Przejść do trybu wyszukiwania typów programów [przytrzymaj]. 6 Otwieranie panelu sterowania. Aby wyjąć płytę, otwórz panel sterowania i naciśnij 0 na urządzeniu. 7 Wtyczka wejściowa AUX (urządzenia zewnętrzne) 8 TUNER: Wyszukiwanie stacji. DAB: Szukaj innej grupy DAB. CD/USB/CD-CH/USB-iPod/iPod: Wybór ścieżki. BT-AUDIO: Przeskakiwanie do tyłu/do przodu 9 Regulacja głośności [obróć]. Służy do wyboru źródła [Naciśnij] * 1. TUNER = DAB * 2 =CD * 2 = USB * 2 (lub USBiPod) * 2 = CD-CH * 2 /ipod * 2 (lub EXT IN) = BT-PHONE * 2 = BT-AUDIO * 2 = AUX IN = (z powrotem do początku) p Wybierz/dostosuj tryb dźwięku. Wprowadź ustawienia PSM [przytrzymaj]. q TUNER: Wybierz zaprogramowaną stację. DAB: Wybierz domyślną usługę DAB. CD/USB/CD-CH: Wybierz folder/ścieżkę/płytę (dla zmieniarki płyt CD). USB-iPod: Wybór zaprogramowanych pozycji top menu. BT-PHONE: Wybierz zaprogramowany numer telefonu* 3. w Uruchom tryb funkcji. BT-PHONE: Aktywacja wybierania głosowego [przytrzymaj]. e Zmiana wyświetlanych informacji i sposobu ich wyświetlania r TUNER: Wybierz zakresy częstotliwości. USB-iPod/BT-AUDIO: Start/pauza odtwarzania. * 1 Przytrzymanie przycisku SOURCE spowoduje przejście do menu Bluetooth. * 2 Nie można wybrać tych źródeł, jeśli nie są podłączone i gotowe. * 3 Informacje na temat zaprogramowanych numerów telefonów znajdują się na str. 18. OBSŁUGA 5

6 POLSKI Korzystanie z pilota (RM-RK50) Instalacja baterii litowej (CR2025) Przed rozpoczęciem korzystania z pilota: Skieruj pilota zdalnego sterowania bezpośrednio na czujnik zdalnego sterowania urządzenia. Czujnika pilota NIE NALEŻY wystawiać na działanie jasnego światła (bezpośredniego światła słonecznego lub oświetlenia sztucznego). Czujnik pilota zdalnego sterowania Ostrzeżenie (aby zapobiec wypadkom i uszkodzeniom): Nie należy montować baterii innych niż CR2025 lub jej odpowiedniki. Pilota nie należy długotrwale pozostawiać w miejscu (takim jak deska rozdzielcza) narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ładować baterii, powodować spięcia, rozmontowywać, ogrzewać ani wrzucać do ognia. Pozostawiać baterii na przedmiotach z metalu. Sciskać baterii kombinerkami lub podobnym narzędziem. Przechowywać lub wyrzucać baterii bez owinięcia jej materiałem izolującym. 6 1 Włącza zasilanie po krótkim naciśnięciu lub wycisza dźwięk, gdy zasilanie jest włączone. Wyłącza zasilanie po naciśnięciu i przytrzymaniu. 2 Zmienia zakresy FM/AM/DAB za pomocą przycisku 5 U. Zmienia zaprogramowane stacje za pomocą przycisku D. Zmienia folder na nośnikach MP3/WMA/WAV. Podczas odtwarzania dysku MP3 na odtwarzaczu CD zgodnym ze standardem MP3: Krótkie naciśnięcie zmienia dysk. Naciśnięcie i przytrzymanie zmienia folder. W przypadku korzystania z odtwarzacza Apple ipod: Podłączono do adaptera KS-PD100: Wstrzymuje lub wznawia odtwarzanie za pomocą przycisku D. Wchodzi do menu głównego za pomocą przycisku 5 U. (Teraz przyciski 5 U/D /2 R/F 3 działają jak przyciski wyboru menu).* * 5 U : Wraca do poprzedniego menu. D : Potwierdza wybór. Podłączono do gniazda USB: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje przejście do głównego menu. Wybierz żądane menu krótko naciskając przycisk. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje przejście do funkcji fast skip na każdym poziomie menu głównego. 3 Reguluje poziom głośności. 4 Wybiera tryby dźwięku (ieq: inteligentny korektor). 5 Służy do wyboru źródła. 6 W przypadku telefonu komórkowego Bluetooth: Krótkotrwałe naciśnięcie powoduje odbiór połączenia. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje odrzucenie połączenia. 7 Krótkie naciśnięcie powoduje przeszukiwanie stacji. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przewijanie ścieżki. Po krótkim naciśnięciu zmienia ścieżki.

7 W przypadku korzystania z odtwarzacza ipod (w trybie wyboru menu): Podłączono do adaptera KS-PD100: Po krótkim naciśnięciu wybiera pozycję. (Następnie, naciśnięcie D potwierdza wybór). Słuchanie radia Naciśnięcie i przytrzymanie pomija 10 pozycji jednocześnie. Podłączono do gniazda USB: Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku spowoduje bezpośrednie odtwarzanie wybranego folderu. Przeskakiwanie do tyłu/do przodu (audio Bluetooth). POLSKI 1 Wybierz opcję TUNER. 2 Wybierz zakresy częstotliwości. 3 Wyszukaj stacji do odtwarzania automatyczne wyszukiwanie. Wyszukiwanie ręczne: Przytrzymaj jeden z przycisków, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol M, a następnie naciśnij przycisk kilkakrotnie. Jeżeli sygnał radiowy stereo o częstotliwości FM jest dostatecznie mocny, na wyświetlaczu pokazywany jest symbol. 1 2 Jeśli występują trudności z odbiorem sygnału FM stereo Automatyczne programowanie stacji FM SSM (Sekwencyjne Zapamiętywanie Silnych Stacji) Dla każdego zakresu częstotliwości można zaprogramować maksymalnie sześć stacji. 1 Podczas słuchania stacji... Jakość odbioru poprawia się, ale efekt stereo jest wyłączony. Symbol na wyświetlaczu. 3 Zamknij ekran. 2 3 Lokalne stacje FM o najsilniejszym sygnale zostaną automatycznie zaprogramowane w wybranym zakresie. Ciąg dalszy na następnej stronie OBSŁUGA 7

8 POLSKI Ręczne programowanie Np.: Zapamiętywanie stacji o częstotliwości 92,5 MHz pod numerem 4 w zakresie FM1. Korzystanie z klawiszy numerycznych Wybierz pozycję, pod którą ma być zapisany numer. Wciskanie klawisza z numerem 5 ( ) lub 6 ( ) powoduje przejście do innych list zakresów FM. 3 5 Zapisywanie stacji. Lista zaprogramowanych stacji Jeżeli na wyświetlaczu ukazuje się symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 powoduje przejście do poprzedniego ekranu. 1 Wykonaj czynności 1 i 2 z części Korzystanie z klawiszy numerycznych. Wciśnięcie 5 /, powoduje wyświetlenie na ekranie Listy zaprogramowanych stacji (przejdź do czynności 4). 2 Zaprogramowany numer miga przez chwilę. 3 Wyświetl Listę zaprogramowanych stacji. Słuchanie wstępnie ustawionej stacji z listy zaprogramowanych stacji 1 Wyświetl Listę zaprogramowanych stacji, a następnie wybierz żądaną stację. 2 Zmień aktualnie wybraną stację. Poniższe funkcje są dostępne tylko dla stacji FM nadających sygnały RDS. Wyszukiwanie programów FM RDS wyszukiwanie PTY Aby wyszukiwać ulubione nadawane programy, można wybierać kody PTY takich programów. Jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 powoduje przejście do poprzedniego ekranu. 8

9 Jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest symbol /, wciśniecie klawisza numerycznego 5 lub 6 powoduje przejście do innej listy. 1 2 Wybierz opcję Memory. POLSKI 2 Wybierz opcję Search. 3 Wybierz pozycję ( Preset1 Preset6 ), pod która ma być zapisana stacja. Na wyświetlaczu widoczne są trzy wstępnie ustawione kody PTY. 3 Wybierz kod PTY. Kod PTY można wybrać spośród 29 wstępnie ustawionych lub spośród sześciu zapisanych kodów PTY. 4 Wybierz jeden z kodów PTY. 5 Zapisz wybrany kod PTY. W celu zapisania do ulubionych stacji należy. 4 Rozpocznij wyszukiwanie ulubionego programu. Jeśli istnieje stacja nadająca program o tym samym kodzie PTY, który został wybrany, zostanie ona nastrojona. Zapamiętywanie ulubionych typów programów Można zaprogramować sześć ulubionych typów programów. Jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 powoduje przejście do poprzedniego ekranu. 1 Np.: Jeżeli w czynności 5 wybrano Classics 6 Powtórz czynności od 3 do 5, aby zapisać inne kody PTY pod innymi zaprogramowanymi numerami. 7 Zamknij ekran. Włączenie trybu odbioru w tle informacji drogowych/programów PTY Odbiór w tle informacji drogowych Ciąg dalszy na następnej stronie OBSŁUGA 9

10 POLSKI Na ekranie jest zapalony lub błyska symbol. Jeśli zaświeci się wskaźnik, urządzenie tymczasowo przełączy się w tryb odbioru informacji drogowych (TA) (jeśli są dostępne) z innego źródła niż źródło nadające w zakresie AM. Poziom głośności zmieni się na uprzednio zaprogramowany poziom TA, jeśli aktualny jest niższy od zaprogramowanego (patrz strona 30). Jeżeli symbol błyska, odbiór komunikatów drogowych nie jest aktywny. Dostrój do innej stacji nadającej sygnały RDS. Aby wyłączyć odbieranie informacji drogowych (TA) w trybie czuwania, ponownie naciśnij przycisk T/P. Symbol zniknie z wyświetlacza. Odbiór w tle programów PTY 1 Gdy podłączony jest odbiornik DAB, funkcja odbioru w tle informacji drogowych/programów PTY także wyszukuje usługi. (Patrz także strona 23.) Urządzenie nie przełączy się na program Traffic Annoucement lub PTY jeżeli połączenie rozmowy zostało ustanowione przez BT-PHONE. Śledzenie tego samego programu funkcja Network- Tracking Reception Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór fal FM nie jest wystarczająco silny, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na inną stację FM RDS w tej samej sięci, nadającą ten sam program, z silniejszym sygnałem (patrz ilustracja poniżej). Program A nadawany na różnych częstotliwościach w różnych obszarach (01 05) 2 3 Wybierz kod PTY. 4 Zamknij ekran. Na ekranie jest zapalony lub błyska symbol. Jeśli zaświeci się wskaźnik, urządzenie tymczasowo przełączy się na ulubiony program PTY z innego źródła niż źródło nadające w zakresie AM. Jeżeli symbol błyska, odbiór programów w tle PTY nie jest załączony. Dostrój do innej stacji (lub usługi) nadającej sygnały RDS. Aby wyłączyć funkcję odbioru programów PTY w tle, wybierz opcję Off w kroku 2. Wskaźnik wyłączy się. 10 Funkcja Network-Tracking Reception jest zawsze aktywna, jeśli została fabrycznie wbudowana. Zmiana ustawień funkcji Network-Tracking Reception, patrz AF-Regn l na stronie 30. Jeśli odbiornik DAB jest podłączony, zapoznaj się z częścią Śledzenie tego samego programu funkcja Alternative Frequency Reception (DAB AF) na stronie 24. Automatyczny wybór stacji Wyszukiwanie programu Zazwyczaj po naciśnięciu przycisków numerycznych, nastawiona jest zaprogramowana stacja. Jeśli sygnały z zaprogramowanej stacji FM RDS nie są wystarczające dla dobrego odbioru, urządzenie to, dzięki użyciu danych AF, nastraja się do innej częstotliwości nadającej ten sam program nadawany przez oryginalnie zaprogramowaną stację. Urządzenie potrzebuje czasu, aby nastroić się na inną stację przy pomocy wyszukiwania programu. Patrz także strona 30.

11 Obsługa odtwarzacza CD Wszystkie ścieżki będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła lub wysunięcia płyty. Uwaga: Należy upewnić się, że urządzenie USB zostało odłączone przed otwarciem panelu sterowania, ponieważ może ono blokować mechanizm otwierający. Instrukcje dotyczące odłączania urządzenia USB podano na stronie 13. Zatrzymanie odtwarzania i wysunięcie płyty Naciśnij przycisk SOURCE (źródło), aby przejść do innego źródła odtwarzania. Zapobieganie wysunięciu płyty POLSKI Naciśnięcie (lub przytrzymanie) następujących przycisków umożliwia... [Naciśnij] Wybór ścieżki [Przytrzymaj] Przewinięcie ścieżki do tyłu/do przodu * 1 MP3/WMA: Wybór folderu (Przyciski z numerami) * 2 Lokalizacja określonego folderu* 3 (dla płyty MP3/ WMA) lub ścieżki w sposób bezpośredni * 1 Przytrzymanie jednego z tych przycisków powoduje wyświetlenie listy folderów (patrz strona 12). * 2 Naciśnij, aby wybrać numer od 1 do 6; przytrzymaj, aby wybrać numer od 7 do 12. * 3 Wymagane jest, aby nazwy folderów zaczynały się od numerów 2-cyfrowych 01, 02, 03 itd. Aby anulować zabezpieczenie, należy powtórzyć tę samą procedurę. Po naciśnięciu przycisku M MODE, naciśnij następujące przyciski, aby... Przeskocz 10 ścieżek MP3/WMA: W tym samym folderze Repeat Track: Powtórzenie odtwarzania bieżącej ścieżki Repeat Folder: MP3/WMA: Powtarzanie odtwarzania bieżącego folderu Random Folder: MP3/WMA: Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek z bieżącego folderu, a potem z kolejnych folderów Random Disc: Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek Można także anulować tryb odtwarzania, wybierając opcję Off lub naciskając przycisk z numerem 4 ( ). Ciąg dalszy na następnej stronie OBSŁUGA 11

12 POLSKI Wybieranie folderu/ścieżki na liście (tylko pliki MP3/WMA) Jeżeli na wyświetlaczu ukazuje się symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 powoduje przejście do poprzedniego ekranu. 1 5 Zmień aktualnie wybrany element. A Jeśli została wybrana lista plików Spowoduje to usunięcie listy z wyświetlacza i rozpoczęcie odtwarzania. B Jeśli została wybrana lista folderów 2 Wybierz opcję LIST. 3 Wybierz typ listy. Jeśli wybierzesz bieżący folder, pojawi się lista plików. Następnie powtórz kroki 4 i 5 A, aby rozpocząć odtwarzanie. Jeśli wybierzesz inny folder, rozpocznie się odtwarzanie pierwszego pliku w wybranym folderze. 4 Wybierz opcję. Np.: Jeżeli w czynności 3 wybrano File Wciskanie klawisza numerycznego 5 ( ) lub 6 ( ) powoduje przejście do innych list. 12

13 Odtwarzanie muzyki z urządzenia USB Do urządzenia można podłączać urządzenia pamięci masowej USB, takie jak pamięć USB, cyfrowy odtwarzacz audio *, przenośny dysk twardy itp. Do gniazda USB można również podłączyć urządzenie Apple ipod. Dodatkowe informacje znajdują się na str. 20 i 21. To urządzenie może odtwarzać ścieżki MP3/WMA/WMA-DRM10 */WAV zapisane w urządzeniu USB. * Można podłączać zarówno urządzenia MTP (Media Transfer Protocol) jak i urządzenia pamięci masowej USB. Patrz także strona 36. POLSKI Wszystkie ścieżki będą odtwarzane wielokrotnie do momentu zmiany źródła lub odłączenia urządzenia USB. Wtyczka wejściowa USB: 1 2 Pamięć USB Jeśli podłączone zostało urządzenie USB... Odtwarzanie rozpocznie się w tym samym miejscu, w którym zostało zatrzymane. Jeśli podłączone jest inne urządzenie USB, odtwarzanie rozpocznie się od początku. Aby zatrzymać odtwarzanie i odłączyć urządzenie USB Wystarczy wyciągnąć je z radioodtwarzacza. Naciśnij przycisk SOURCE (źródło), aby przejść do innego źródła odtwarzania. Urządzenie USB można obsługiwać w taki sam sposób, jak pliki na płycie. (Patrz strony 11 i 12.) Aby odtwarzać pliki WAV, należy wykonywać czynności przedstawione na stronach 11 i 12 dla plików MP3/WMA. Uwaga: Należy unikać korzystania z urządzenia USB, jeśli może to stwarzać zagrożenie podczas jazdy. Nie należy wyciągać ani podłączać wielokrotnie urządzenia USB, gdy na wyświetlaczu widoczny jest komunikat Reading. Nie uruchamiać silnika, jeśli urządzenie USB jest podłączone. Odtwarzanie plików z niektórych typów urządzeń USB może nie być możliwe. Niektóre urządzenia USB mogą nie działać lub mogą wymagać innego zasilania. Do gniazda USB tego urządzenia nie można podłączyć komputera. Aby uniknąć utraty ważnych danych, należy sporządzić ich kopię zapasową. Nie należy pozostawiać urządzenia USB w samochodzie, wystawiać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego ani na wysoką temperaturę, ponieważ może to doprowadzić do odkształcenia lub uszkodzenia urządzenia. Niektóre urządzenia USB mogą nie działać od razu po włączeniu zasilania. Więcej informacji na temat obsługi urządzeń USB podano na stronie 36. OBSŁUGA 13

14 Korzystanie z urządzeń Bluetooth POLSKI Przed uruchomieniem funkcji Bluetooth konieczne jest podłączenie adaptera Bluetooth (KS-BTA200) do gniazda zmieniarki CD znajdującego się z tyłu urządzenia. Należy również skorzystać z instrukcji dołączonych do adaptera Bluetooth oraz urządzenia Bluetooth. Lista zamieszczona w opakowaniu zawiera informacje o krajach, w których można używać funkcji Bluetooth. Rejestrowanie za pomocą opcji Open Przygotowanie: Sterując urządzeniem, uruchom funkcję Bluetooth. 1 Wybierz opcję BT-PHONE lub BT-AUDIO. Przed pierwszym użyciem urządzenia Bluetooth ( BT- PHONE i BT-AUDIO ) z urządzeniem należy ustanowić bezprzewodowe połączenie pomiędzy urządzeniem a urządzeniem Bluetooth. Po ustanowieniu połączenia pozostaje ono zarejestrowane w urządzeniu nawet po wyzerowaniu pamięci. Zarejestrowanych może zostać maksymalnie pięć urządzeń. Tylko jedno urządzenie może być podłączone jednocześnie do każdego ze źródeł ( BT-PHONE i BT-AUDIO ). 2 Wybierz opcję NEW. 3 Przechodzenie do menu ustawień. 4 Wybierz opcję Open. Rejestrowanie urządzenia Bluetooth Metody rejestracji (przypisywania) Do rejestracji i ustanawiania połączenia z urządzeniem służą następujące opcje w menu Bluetooth. Wybierz opcję BT-PHONE lub BT-AUDIO jako ustawienie źródła do obsługi menu Bluetooth. Open Search 14 Przygotuj urządzenie do ustanowienia nowego połączenia Bluetooth. Połączenie jest ustanawiane za pośrednictwem urządzenia Bluetooth. Przygotuj urządzenie do ustanowienia nowego połączenia Bluetooth. Połączenie jest ustanawiane za pośrednictwem urządzenia. Jeżeli na wyświetlaczu ukazuje się symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 powoduje przejście do poprzedniego ekranu. 5 W urządzeniu wprowadź kod PIN (numer identyfikacyjny produktu). Można wprowadzić dowolny numer (1-cyfrowy lub 16-cyfrowy). [Ustawienie początkowe: 0000] Aby wprowadzić kod PIN zawierający mniej niż 4 cyfry, należy najpierw nacisnąć przycisk 5 ( ) w celu usunięcia pierwotnego kodu PIN (0000). * Niektóre urządzenia posiadają swoje własne kody PIN. Wprowadź określony kod PIN do urządzenia. 1 Przejdź do następnej (lub poprzedniej) pozycji.

15 2 Wprowadź cyfrę lub pozostaw puste miejsce. 2 Wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć. 3 Powtarzaj czynności opisane w punktach 1 i 2, aż do wprowadzenia pełnego kodu PIN. 4 Potwierdź wybór. Na wyświetlaczu miga komunikat Open Użyj urządzenia Bluetooth do wyszukiwania i łączenia. W urządzeniu, które ma zostać podłączone, wprowadź ten sam kod PIN, który został wprowadzony w tym urządzeniu. Na ekranie pojawia się komunikat Connected (i nazwa urządzenia). Połączenie zostało ustanowione i możesz teraz używać urządzenia za pośrednictwem radioodtwarzacza. 3 Dla dostępnych urządzeń... 1 Wprowadź do urządzenia kod PIN odpowiedni dla podłączanego urządzenia. Kody PIN znajdują się w instrukcjach dołączonych do urządzeń. 2 Użyj urządzenia Bluetooth do łączenia. Połączenie zostało ustanowione i możesz teraz używać urządzenia za pośrednictwem radioodtwarzacza. Dla urządzenia specjalnego Połącz urządzenia, korzystając z opcji Open i Search. Podłączanie/odłączanie/usuwanie urządzenia zarejestrowanego 1 Wybierz opcję BT-PHONE lub BT-AUDIO. POLSKI Urządzenie pozostaje zarejestrowane nawet po odłączeniu. Opcja Connect (lub Auto Connect ) umożliwia ponowne podłączenie tego samego urządzenia. (patrz poniżej i na str. 33). Podłączanie urządzenia Wykonaj czynności opisane w punktach 1 3 na stronie 14, a następnie... 1 Wybierz Search (WYSZUKAJ), aby wyszukać dostępne urządzenia. Urządzenie wyszuka i wyświetli listę dostępnych urządzeń. Jeśli żadne urządzenie nie zostało wykryte, pojawi się komunikat Device Not Found. Wybierz Special (SPECJALNE), aby podłączyć urządzenie specjalne. Zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych urządzeń. 2 Wybierz zarejestrowane urządzenie, które chcesz podłączyć/odłączyć/usunąć. 3 Przechodzenie do menu ustawień 4 Wybierz opcję Connect lub Disconnect, aby podłączyć/odłączyć wybrane urządzenie. Ciąg dalszy na następnej stronie URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE 15

16 Wybierz Delete, a następnie potwierdź wybór. POLSKI Naciśnij przycisk numeryczny 3, aby wybrać opcję No lub wróć do poprzedniego ekranu. Można ustawić urządzenie, tak aby urządzenie Bluetooth było przyłączane automatycznie, gdy urządzenie jest włączone. (Patrz punkt Auto Connect na stronie 33). Obsługa telefonu komórkowego Bluetooth 1 Wybierz opcję BT-PHONE. 2 Otwórz menu Bluetooth. 3 Nawiąż połączenie z urządzeniem, a następnie wykonaj połączenie (lub wprowadź ustawienia za pomocą menu Bluetooth). W przypadku połączenia przychodzącego... Źródło zostaje automatycznie zmienione na BT- PHONE. Gdy funkcja Auto Answer jest włączona... Urządzenie odpowiada automatycznie na przychodzące połączenia, patrz strona 33. Aby odebrać połączenie przychodzące gdy funkcja Auto Answer jest wyłączona, naciśnij dowolny przycisk (z wyjątkiem /pokrętła regulacji). W przypadku przychodzącej wiadomości SMS... Jeśli telefon komórkowy obsługuje usługę SMS (Short Message Service) i jest ustawiony tryb Auto funkcji Message Info (patrz strona 33), urządzenie generuje sygnał dźwiękowy i jest wyświetlany komunikat Received Message informujący o odebraniu wiadomości. Aby zakończyć połączenie Przytrzymaj dowolny przycisk (z wyjątkiem / pokrętła regulacji). Istnieje możliwość regulacji poziomu głośności mikrofonu (patrz strona 33). 16

17 Wykonywanie połączenia Połączenie można wykonywać za pomocą jednego z elementów menu Dial Menu. Jeżeli na wyświetlaczu ukazuje się symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 powoduje przejście do poprzedniego ekranu. 1 Wybierz opcję BT-PHONE. * Jest wyświetlana tylko wtedy, gdy telefon komórkowy jest wyposażony w odpowiednie funkcje. Jeśli nie jest wyświetlana, należy przenieść książkę telefoniczną telefonu komórkowego do urządzenia. (Informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi telefonu komórkowego). W przypadku niektórych telefonów komórkowych zawartość książki telefonicznej jest przenoszona automatycznie. POLSKI 2 Przechodzenie do menu ustawień. 5 Wybierz nazwę rozmówcy/numer telefonu, z którym chcesz się połączyć. 3 Wybierz opcję Dial Menu. Sposób wprowadzania numeru telefonu 4 Wybierz sposób wybierania numeru w celu nawiązania połączenia. Wybierz numer. Redial *: Umożliwia wyświetlenie listy numerów telefonów, jakie zostały wybrane. Przejdź do kolejnego kroku. Received *: Umożliwia wyświetlenie listy odebranych połączeń. Przejdź do kolejnego kroku. Phonebook *: Umożliwia wyświetlenie książki telefonicznej podłączonego telefonu komórkowego. Przejdź do kolejnego kroku. Missed *: Umożliwia wyświetlenie listy połączeń nieodebranych. Przejdź do kolejnego kroku. Number: Umożliwia wyświetlenie ekranu wprowadzania numeru telefonu. Informacje zawiera część Sposób wprowadzania numeru telefonu w prawej kolumnie. Voice Dial (dostępne tylko wówczas, jeśli w podłączonym telefonie komórkowym dostępny jest system rozpoznawania mowy): Wypowiedz nazwę rozmówcy (zarejestrowane słowa), z którym chcesz się połączyć. Wybierz pozycję wpisu. Potwierdź wybór. Ciąg dalszy na następnej stronie URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE 17

18 POLSKI Korzystanie z poleceń głosowych 1 Na ekranie pojawia się komunikat Say Wypowiedz nazwę rozmówcy (zarejestrowane słowa), z którym chcesz się połączyć. Można również użyć komend głosowych z menu wyboru połączenia. Wybierz opcję Voice Dial z menu wyboru połączeń. Jeżeli telefon komórkowy nie obsługuje systemu rozpoznawania mowy, jest wyświetlany komunikat Error. 2 Wybierz numer telefonu. Można także wprowadzić nowy numer telefonu (patrz Sposób wprowadzania numeru telefonu na stronie 17) przeznaczony do zapisania. 3 Wybierz zaprogramowany numer przeznaczony do zapisania. Programowanie numeru telefonu Można zaprogramować maksymalnie sześć numerów telefonów. Jeżeli na wyświetlaczu ukazuje się symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 powoduje przejście do poprzedniego ekranu. 1 Wyświetl numer telefonu przeznaczony do zaprogramowania, korzystając z jednego z elementów menu Dial Menu. Aby wybrać zaprogramowany numer Z funkcją telefonu Bluetooth... Korzystanie z odtwarzacza audio Bluetooth Czynności i wskazania wyświetlacza różnią się w zależności od ich dostępności na podłączonym odtwarzaczu audio. Wybierz opcję BT-AUDIO. Jeśli odtwarzanie nie rozpocznie się automatycznie, należy rozpocząć odtwarzanie za pośrednictwem odtwarzacza audio Bluetooth. Przeskakiwanie do tyłu/do przodu Start/pauza odtwarzania Przejdź do menu ustawień (lista urządzeń) Informacje na temat podłączania/odłączania/ usuwania zarejestrowanych urządzeń znajdują na stronie 15 i 16. Bluetooth informacje: Więcej informacji o urządzeniu Bluetooth znajduje się na stronie internetowej firmy JVC: < 18

19 Odtwarzanie muzyki ze zmieniarki CD Zaleca się używanie zmieniacza kompatybilnego z MP3 firmy JVC z tym radioodtwarzaczem. Zmieniarkę CD można podłączyć do gniazda zmieniarki CD znajdującego się z tyłu urządzenia. Można odtwarzać jedynie konwencjonalne płyty CD (w tym płyty CD Text) i płyty MP3. POLSKI Przygotowanie: Upewnij się, że ustawienie wejścia zewnętrznego ma wartość Changer, patrz strona Wybierz opcję CD-CH. 2 Wybierz płytę do odtwarzania. [Naciśnij] Aby wybrać płytę numer 1 6. [Przytrzymaj] Aby wybrać płytę numer [Naciśnij] Wybór ścieżki [Przytrzymaj] Przewinięcie ścieżki do tyłu/do przodu * MP3: Wybór folderów * Przytrzymanie jednego z tych przycisków powoduje wyświetlenie listy płyt (patrz strona 12). Wybór płyty/folderu/ścieżki na liście Zobacz Wybieranie folderu/ścieżki na liście (tylko pliki MP3/WMA) na stronie 12. Wybierz Disc w kroku 3, aby wyświetlić listę płyt zmieniarki CD. Po naciśnięciu przycisku M MODE, naciśnij następujące przyciski, aby... Przeskocz 10 ścieżek MP3: W tym samym folderze Repeat Track: Powtórzenie odtwarzania bieżącej ścieżki Repeat Folder: MP3: Powtarzanie odtwarzania wszystkich ścieżek z bieżącego folderu Repeat Disc: Powtarzanie odtwarzania wszystkich ścieżek na bieżącej płycie Random Folder: MP3: Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek z bieżącego folderu, następnie z kolejnych folderów Random Disc: Odtwarzanie w kolejności losowej wszystkich ścieżek z bieżącej płyty Random All: Odtwarzanie losowe wszystkich ścieżek dysków znajdujących się w zmieniaczu Można także anulować tryb odtwarzania, wybierając opcję Off lub naciskając przycisk z numerem 4 ( ). URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE 19

20 Słuchanie ipoda POLSKI Odtwarzanie utworów z urządzenia Apple ipod jest możliwe poprzez: Podłączenie go do gniazda USB na panelu sterowania za pomocą kabla USB załączonego w zestawie z urządzeniem ipod Podłączenie adaptera interfejsu dla urządzenia ipod, KS-PD100 (nie w zestawie), do gniazda zmieniarki CD na tylnej części urządzenia Przygotowanie: Upewnij się, że ustawienie wejścia zewnętrznego ma wartość Changer, patrz strona 30. Odtwarzaniem można sterować z odbiornika. Odłączenie odtwarzacza ipod zatrzyma odtwarzanie. Naciśnij przycisk SOURCE (źródło), aby przejść do innego źródła odtwarzania. Szczegółowe informacje znajdują się również w instrukcji dołączonej do odtwarzacza ipod. Uwaga: Nie należy używać odtwarzacza ipod, jeśli może to spowodować zagrożenie podczas jazdy. Aby uniknąć utraty ważnych danych, należy sporządzić ich kopię zapasową. 1 Podłącz urządzenie ipod do gniazda USB lub za pomocą adaptera KS-PD100. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie w tym samym miejscu, w którym zostało wstrzymane. Po podłączeniu urządzenia ipod, naciśnij SOURCE i wybierz USB-iPod lub ipod jako źródło odtwarzania. 2 Wybierz utwór Dostosuj głośność i jakość dźwięku do żądanego poziomu. (Patrz strony 26 i 27). Sterowanie odtwarzaniem z odbiornika Przycisk Dla urządzenia ipod podłączonego za pomocą adaptera KS-PD100 [Naciśnij] Przejście do następnej lub poprzedniej ścieżki [Przytrzymaj] Przewinięcie do przodu lub do tyłu w trakcie odtwarzania [Naciśnij] Wejście do głównego menu po naciśnięciu przycisku 5. Zatrzymanie/wznowienie odtwarzania po naciśnięciu przycisku. Dla urządzenia ipod podłączonego do gniazda USB [Naciśnij] Przejście do następnej lub poprzedniej ścieżki [Przytrzymaj] Przewinięcie do przodu lub do tyłu w trakcie odtwarzania [Przytrzymaj] Wejście do menu głównego [Naciśnij] Przejdź do menu Playlists, Artists, Albums, Songs, Podcasts, Genres, Composers, lub Audiobooks w menu głównym. Naciśnięcie przycisków numerycznych (1 6) lub przytrzymanie przycisków 1 (7) i 2 (8) pozwala również wybrać zaprogramowane top menu. [Naciśnij] Wstrzymanie/zatrzymanie odtwarzania.

21 Wybór ścieżki z menu Nr Działanie Dla urządzenia ipod podłączonego za pomocą adaptera KS-PD100 1 Wejdź do menu głównego. Dla urządzenia ipod podłączonego do gniazda USB POLSKI 2 Wybierz żądane menu. 3 Potwierdź wybór. Playlists Ô Artists Ô Albums Ô Songs Ô Genres Ô Composers Playlists Ô Artists Ô Albums Ô Songs Ô Podcasts Ô Genres Ô Composers Ô Audiobooks Przytrzymując przycisk 4 /, można wybrać funkcję fast skip przy wyszukiwaniu utworów w menu głównym. Przytrzymanie przycisku spowoduje bezpośrednie odtwarzanie wybranej pozycji. Przytrzymanie przycisku 4 spowoduje powrót do poprzedniego menu. Przytrzymując przycisk 5/, można użyć funkcji fast skip na każdym poziomie menu głównego. Jeśli ścieżka jest wybrana, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli wybrana pozycja posiada inny poziom, nastąpi przejście do tego poziomu. Powtarzaj kroki 2 i 3, aż do odtworzenia żądanej ścieżki. Po naciśnięciu przycisku M MODE, naciśnij następujące przyciski, aby... Repeat One: Działa jak funkcja Repeat One. Repeat All: Działa jak funkcja Repeat All. Repeat Off: Anulowanie. Random Album *: Działa jak funkcja Shuffle Albums. Random Song: Działa jak funkcja Shuffle Songs. Random Off: Anulowanie. * Tylko po wybraniu wartości All Albums lub All w opcji Albums w MENU. Tryb wyboru pozycji menu zostanie anulowany: Jeśli żadne operacje nie zostaną przeprowadzone przez około: 5 sekund dla urządzenia ipod podłączonego za pomocą adaptera KS-PD sekund dla urządzenia ipod podłączonego do gniazda USB. Gdy wybór ścieżki zostanie potwierdzony. URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE 21

22 Słuchanie tunera DAB POLSKI Przed uruchomieniem podłącz tuner JVC DAB, KT-DB1000 (nabyty oddzielnie) do gniazda zmieniacza płyt z tyłu urządzenia. Przygotowanie: Upewnij się, że ustawienie wejścia zewnętrznego ma wartość Changer, patrz strona Wybierz opcję DAB. 2 Wybierz zakresy częstotliwości. 3 Rozpocznij wyszukiwanie kanału. Wyszukiwanie ręczne: Przytrzymaj jeden z przycisków, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol M, następnie naciśnij przycisk kilkakrotnie. 4 Wybierz serwis (podstawowy lub dodatkowy), którego chcesz słuchać. Jeśli dźwięki otaczająace są hałlaśliwe Niektóre stacje wysyłają sygnały Dynamic Range Control (DRC) wraz z normalnymi sygnałami programu. Funkcja DRC wzmacnia dźwięki na niskim poziomie, poprawiając słyszalność. 1 2 Wybierz jeden z poziomów sygnałów DRC (1, 2 lub 3). 22 Wzrastające liczby odpowiadają wzrastającemu poziomowi efektu. 3 Zamknij ekran. Na ekranie pojawia się komunikat. jest podświetlany tylko wtedy, gdy odbierane są sygnały DRC z dostrojonego serwisu. Zapamiętywanie usług DAB Można zaprogramować sześć usług DAB (podstawowych) dla każdego zakresu. Jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 powoduje przejście do poprzedniego ekranu. Jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest symbol /, wciśniecie klawisza numerycznego 5 lub 6 powoduje przejście do innej listy. Np.: Zapamiętywanie kanałów DAB (usługi podstawowej) pod numerem 4 w zakresię DAB 1.

23 Korzystanie z klawiszy numerycznych 1 2 Wybierz kanał (usługę podstawową). Odtwarzanie zaprogramowanej usługi za pośrednictwem listy zaprogramowanych usług 1 Wyświetl Listę zaprogramowanych usług, a następnie wybierz żądaną usługę DAB. POLSKI 3 Na wyświetlaczu pojawi się numer ustawienia P4. 2 Zmień aktualnie wybraną Usługę DAB. Lista zaprogramowanych stacji 1 Postępuj zgodnie z czynnościami 1 i 2 powyżej. Wciskanie 5 / powoduje wyświetlenie Listy zaprogramowanych usług (przejdź do czynności 4). 2 3 Wyświetl Listę zaprogramowanych usług. Korzystanie z odbioru w tle Można korzystac z trzech rodzajów odbioru w tle. Odbiór informacji drogowych (TA) w tle Odbiór w tle komunikatów Odbiór w tle programów PTY Włączenie/wyłączenie trybu odbioru w tle informacji drogowych/programów PTY Czynności są dokładnie takie same, jak opisane na stronach 9 i 10 dla stacji FM RDS. Nie można zapamiętać kodów PTY osobno dla odbiornika DAB i FM. Odbiór w tle komunikatów Odbiór w tle komunikatów umozliwia czasowe przełaczanie radioodtwarzacza na ulubiony serwis (typ komunikatu). 4 Wybierz pozycję, pod która ma być zapisana stacja. W celu załączenia odbioru w tle komunikatów oraz wybrania typu komunikatów 1 5 Zapisz usługę. Na wyświetlaczu pojawi się numer ustawienia P4. Ciąg dalszy na następnej stronie URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE 23

24 POLSKI 2 Załączanie odbioru komunikatów w tle. Wyświetl aktualnie wybrany typ komunikatów. 3 Wybierz typ komunikatów. 4 Zamknij ekran. Na ekranie odtwarzania jest zapalony lub błyska symbol. Zapalenie symbolu informuje, że odbiór w tle komunikatów jest załączony. Jeżeli symbol błyska, odbiór w tle komunikatów nie jest jeszcze załączony. W celu załączenia, należy wybrać usługę dostarczającą odpowiednie sygnały. Symbol przestanie błyskać i będzie zapalony. Wyłączanie odbioru w tle komunikatów Wybierz opcję wyłączenia Announce Off w kroku 2. przestanie być pokazywany na wyświetlaczu. Typy komunikatów Travel, Warning, News, Weather, Event, Special, Rad Inf (informacje radiowe), Sports, Finance Śledzenie tego samego programu funkcja Alternative Frequency Reception (DAB AF) Można słuchać cały czas tego samego programu przez uaktywnienie funkcji Alternative Frequency Reception. Podczas odbioru usługi DAB: Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór usługi jest niemożliwy, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na inny kanał lub stację FM RDS, nadającą ten sam program. Podczas odbioru stacji FM RDS: Podczas jazdy w terenie, gdzie stacja DAB nadaje ten sam program co stacja FM RDS, radioodtwarzacz automatycznie przełacza się na stację DAB. Funkcja Alternative Frequency Reception jest zawsze aktywna, jeśli została fabrycznie wbudowana. Wyłączanie funkcji Alternative Frequency Reception, patrz strona 30. Wyświetlanie informacji Dynamic Label Segment (DLS) Podczas odbioru kanału obsługującego DLS... Wskaźnik jest wyświetlany, jeśli odbierany jest sygnał Dynamic Label Segment (DLS) radiotekst DAB. Widok DLS będzie czasowo anulowany podczas obsługi urządzenia. 24

25 Odtwarzanie muzyki z innych urządzeń zewnętrznych Nie można podłączyć zewnętrznego urządzenia do: do gniazda zmieniacza płyt z tyłu urządzenia za pomocą następujących przejściówek: Adapter wejścia liniowego, KS-U57 Adapter wejścia AUX, KS-U58 Przygotowanie: Upewnij się, że ustawienie wejścia zewnętrznego ma wartość Ext Input, patrz strona 30. Złącze wejścia AUX (urządzenia zewnętrzne) na panelu sterowania. 1 Wybierz opcję EXT IN lub AUX IN. POLSKI 2 Włącz komponent zewnętrzny i rozpocznij odtwarzanie. 3 Regulacja głośności. 4 Dokonaj ustawień dźwięku na podstawie własnych preferencji (patrz strona 26 i 27). Podłączanie zewnętrznego urządzenia do złącza wejścia AUX Mini-wtyczka stereo 3,5 mm (nie ma w wyposażeniu) Przenośny odtwarzacz audio itp. URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE 25

26 Wybieranie zaprogramowanych trybów dźwięku POLSKI Można wybrać zaprogramowany tryb dźwięku, odpowiedni dla rodzaju muzyki (ieq: inteligentny korektor). 1 Przechodzenie do menu ustawień 2 Wybierz opcję EQ. 3 Wybierz tryb dźwięku. USER, ROCK, CLASSIC, POPS, HIP HOP, JAZZ Zaprogramowane ustawienie wartości dla każdego trybu dźwięku Tryb dźwięku Wartość zaprogramowana BasMid (średni zakres) Sopran Częst. Poziom Q Częst. Poziom Q Częst. Poziom Q USER 60 Hz 00 Q khz 00 Q khz 00 ROCK 100 Hz +03 Q khz 00 Q khz +02 CLASSIC 80 Hz +01 Q khz 00 Q khz +03 POPS 100 Hz +02 Q khz +01 Q khz +02 HIP HOP 60 Hz +04 Q khz 02 Q khz +01 JAZZ 80 Hz +03 Q khz 00 Q khz +03 Częst.: Częstotliwość Q: Spadek jakości Regulacja dźwięku Można dostosować charakterystykę dźwięku do swoich preferencji. Jeżeli na wyświetlaczu ukazuje się symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 lub 6 powoduje przejście do poprzedniego ekranu. 1 2 Sposób ustawiania korektora EQ opisano powyżej. * Wyświetlane tylko wówczas, jeśli tryb L/O Mode (tryb wyjścia liniowego) ustawiony jest na Woofer (głośnik niskotonowy) (patrz str. 30) Wyreguluj wybraną opcję. A Fad/Bal (Balans przód-tył/balans) 1 Wciśnij klawisz numeryczny 1 ( ) w celu przejścia do ekranu ustawiania Fad/Bal. 2 Wciśnij: 5 / : w celu ustawienia rozkładu dźwięku pomiędzy przednimi i tylnymi głośnikami. [F6 do R6] 4 / : w celu ustawienia rozkładu dźwięku pomiędzy lewymi i prawymi głośnikami. [L6 do R6]

27 B Subwoofer 1 Wciśnij klawisz numeryczny 1 ( ) w celu przejścia do ekranu ustawiania tonów niskich Subwoofer. 2 Za pomocą 4 / ustaw częstotliwość graniczną dla tonów niskich. OFF: Wszystkie sygnały przesyłane 80Hz: są do subwoofera. Częstotliwości większe niż 80 Hz są odcinane. 120Hz: Częstotliwości większe niż 120 Hz są odcinane. 160Hz: Częstotliwości większe niż 160 Hz są odcinane. 3 Ustaw poziom tonów niskich za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego. [0 do 8] 4 Wciśnij klawisz numeryczny 1 ( ), aby wybrać fazę subwoofera. [0 (normalna) lub 180 (odwrócona)] C VolAdjust, [ 5 do +5] Wybierz poziom dźwięku dla każdego źródła (za wyjątkiem FM), za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego. Dostosuj te ustawienia do głośności dźwięku FM. Przed ustawianiem wybierz odpowiednie źródło dźwięku. D Loudness, [Off lub On] Obróć pokrętło regulacji, aby wybrać opcję Off lub On. Po wybraniu opcji On wzmacniane są wysokie i niskie częstotliwości w celu uzyskania dobrze zbalansowanego dźwięku przy niskim poziomie głośności. 2 Wybierz tryb dźwięku. 3 Wybierz zakres częstotliwości. 4 Ustaw składowe dźwięku wybranego zakresu częstotliwości. 1 Za pomocą 5 / ustaw poziom. 2 Naciśnij przycisk numeryczny 5 ( ), a następnie obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby wybrać częstotliwość. 3 Wciśnij klawisz numeryczny 5 ( ), a następnie za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego wybierz spadek jakości (Q). Elementy dźwięku Częstotliwość Poziom Q (Spadek jakości) Zakres/dostępne ustawienia Low Mid High 60 Hz 80 Hz 100 Hz 200 Hz 6 do +6 Q1.0 Q1.25 Q1.5 Q Hz 1 khz 1.5 khz 2.5 khz 6 do +6 Q0.5 Q0.75 Q1.0 Q khz 12.5 khz 15 khz 17.5 khz 6 do +6 Fix (Stałe) POLSKI 4 Zamknij ekran. 5 Powtarzaj czynności 3 i 4 do wyregulowania innych zakresów. Zapamiętywanie własnych trybów dźwięku Można wyregulować tryby dźwięku i zapisać ustawienia w pamięci. Jeżeli na wyświetlaczu ukazuje się symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 6 powoduje przejście do poprzedniego ekranu. 1 6 Zapisz ustawienie. USTAWIENIA 27

28 Ustawienia ogólne PSM POLSKI Można zmieniać parametry PSM (preferowane ustawienia) wyszczególnione w tabeli poniżej oraz na stronach Wprowadź ustawienia PSM. 4 Ustaw wybrany element PSM. 2 Wybierz kategorię PSM. 5 Aby ustawić inne pozycje PSM, powtórz kroki 2 do 4. W celu wyświetlenia pozostałych 6 Zakończ procedurę. 3 Wybór pozycji PSM. Wielokrotne naciskanie jednego z tych klawiszy umożliwia przejście do pozycji należących do innych kategorii. Kategoria Wskaźnik Pozycja ( : Ustawienie początkowe) 28 MOV (movie) CLOCK Demo Tryb demonstracyjny LevelMeter Mierniki poziomu audio Clock Disp* 1 Zegar On Off Meter 1 Meter 2 On Off Parametr, [strona z opisem] : Demonstracja zostanie uruchomiona, jeśli nie będzie wykonana żadna czynność przez około 20 sekund, [4]. : Anulowanie. : Wybierz inny sposób wyświetlania miernika poziomu audio. Aby wyświetlić wybrany miernik poziomu, naciskaj przycisk DISP. : Zegar jest wyświetlany na wyświetlaczu przez cały czas, gdy zasilanie jest wyłączone. : Anuluje; przyciśnięcie DISP spowoduje wyświetlenie zegara przez około 5 sekund, gdy zasilanie jest wyłączone, [4]. * 1 Jeżeli zasilanie nie ulega zakłóceniu poprzez przekręcenie kluczyka zapłonu w Twoim samochodzie, zaleca się wybranie Off, aby oszczędzić akumulator samochodu.

29 Kategoria Wskaźnik Pozycja ( : Ustawienie początkowe) CLOCK DISP (wyświetlacz) Clock Hr Dostosowanie godziny Clock Min Dostosowanie minuty 24H/12H Tryb wyświetlania godziny Clock Adj Automatyczne ustawienie zegara Scroll * 2 Przewijanie Dimmer Przyciemnianie From To * 3 Contrast Kontrast LCD Type Typ wyświetlacza Tag Wyświetlenie znaczników Parametr, [strona z opisem] 0 23 : Ustawienie początkowe: 0 (0:00AM), [4]. (1 12AM/ 1 12PM) : Ustawienie początkowe: 00 (0:00AM), [4]. 12Hours 24Hours Auto Off Once Auto Off Auto Off On Time Set 1 8 Ustawienie początkowe: 5 Auto Positive Negative On Off : Ustawienia - patrz również strona 4. : Wbudowany zegar jest automatycznie ustawiany na podstawie danych CT (czas) w sygnale RDS. : Anulowanie. : W celu wyszukania informacji: przewija informacje o ścieżce jeden raz. Tekst DAB: przewijanie tekstu DAB. : W celu wyszukania informacji: przewijanie jest powtarzane (w odstępach 5-sekundowych). Tekst DAB: przewijanie tekstu DAB. : W celu wyszukania informacji: anulowanie. Tekst DAB: wyświetlany jest tylko nagłówek, jeśli istnieje. Naciśnięcie przycisku DISP przez ponad jedną sekundę powoduje przewinięcie wyświetlanych informacji, bez względu na to ustawienie. : Ekran jest ściemniany po włączeniu świateł. : Anulowanie. : Przygasza natężenie podświetlenia przycisku. : Ustawianie czasu ściemniaćza, [31]. Od godziny do godziny : Ustawienie początkowe: : Wyreguluj kontrast ekranu, aby wskaźniki były dobrze widoczne i czytelne. : Wzór pozytywowy będzie używany w dzień* 4, natomiast wzór negatywowy w nocy* 4. : Wzór pozytywowy na wyswietlaczu. : Wzór negatywowy na wyświetlaczu. : Wyświetla znaczniki podczas odtwarzania ścieżek MP3/ WMA/WAV. : Anulowanie. * 2 Niektóre znaki lub symbole nie będą prawidłowo wyświetlane (lub będą zastąpione pustymi miejscami) na wyświetlaczu. * 3 Parametr można zmieniać tylko, jeżeli Dimmer ustawiono na Time Set. * 4 Zależy od ustawienia opcji Dimmer. Ciąg dalszy na następnej stronie USTAWIENIA 29 POLSKI

30 POLSKI Kategoria Wskaźnik Pozycja ( : Ustawienie początkowe) 30 TUNER AUDIO AF-Regn l Odbiór alternatywnej częstotliwości/ regionalizacja TA Volume Głośność informacji drogowych P-Search Wyszukiwanie programów IF Band Zakres średniej częstotliwości DAB AF * 6 Wyszukiwanie alternatywnej częstotliwości Ext Input * 7 Wejście zewnętrzne Telephone Wyciszanie przy rozmowie telefonicznej AudioBooks * 8 Sterowanie szybkością funkcji Audiobook (audioksiążka) L/O Mode Tryb wyjścia liniowego AF AF REG Off Volume 0 Volume 30 Volume 0 Volume 50 * 5 On Off Auto Wide On Off Changer Ext In Muting1/ Muting2 Off Normal Faster Slower Rear Woofer Parametr, [strona z opisem] : Kiedy odbierane sygnały słabną, urządzenie przełącza się na inną stację lub na inną usługę (program może różnić się od obecnie odbieranego) [10]. : Kiedy bieżące odbierane sygnały słabną, urządzenie przełącza się na inną stację nadającą ten sam program. : Anulowanie (nie można wybrać, jeśli opcja DAB AF ma wartość On ). : Ustawienie początkowe: Volume 15 : Włącza wyszukiwanie programu, [10]. : Anulowanie. : Zwiększa selektywność odbiornika, aby zredukować szumy spowodowane interferencją między sąsiadującymi stacjami. (Efekt stereo może być utracony). : Istnieje możliwość wystąpienia szumów z powodu interferencji pobliskich stacji, ale jakość dźwięku nie będzie obniżona, a efekt stereo będzie zachowany. : Śledzenie programu w obrębie serwisów DAB oraz stacji FM RDS, [24]. : Anulowanie. : Do podłączania zmieniarki CD JVC, [19], tunera JVC DAB, [22] lub odtwarzacza Apple ipod, [20]. : Użycie innego komponentu zewnętrznego niż powyższe, [25]. : Należy wybrać jedną z opcji wyciszających dźwięk podczas korzystania z telefonu komórkowego. : Anulowanie. Odtwarzanie zostaje wstrzymane/dźwięk wyciszony, gdy wyciszony jest dźwięk telefonu. : Służy do ustawiania prędkości odtwarzania pliku dźwiękowego audioksiążki z urządzenia ipod. Od ustawień odtwarzacza ipod zależy, która pozycja zostanie wczytana jako pierwsza. : Wybrać, jeśli złącza REAR LINE OUT są wykorzystywane do podłączania tylnych głośników (przez wzmacniacz zewnętrzny). : Należy wybrać, jeśli styki REAR LINE OUT są wykorzystywane do podłączania głośnika niskotonowego (za pośrednictwem wzmacniacza liniowego). * 5 Zależy od poziomu wzmocnienia wzmacniacza. * 6 Wyświetlany tylko wtedy, jeśli podłączony jest odbiornik DAB. * 7 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli wybrano następujące źródła TUNER, DAB, CD, USB lub Bluetooth. * 8 Wyświetlane tylko jeśli urządzenie ipod jest podłączone do gniazda USB, a odtwarzanie jest sterowane z odbiornika.

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G821 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0431-007A [EY]

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0431-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G731 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G541 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI ČESKY MAGYAR GET0495-007A [EY]

KD-G541 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI ČESKY MAGYAR GET0495-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G541 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G431 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0410-007A [EY]

KD-G431 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0410-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G431 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G421 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G421 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G421 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G521 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-LH911 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-LH911 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-LH911 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 9. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

T/P DISP BACK BAND PICT

T/P DISP BACK BAND PICT T/P DISP BACK BAND POLSKI CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-SHX751 âesky MAGYAR SOURCE KD-SHX751 PICT MENU Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują

Részletesebben

KD-LHX552/KD-LHX551 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-LHX552/KD-LHX551 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-LHX552/KD-LHX551 POLSKI âesky MAGYAR MENU DISP Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení

Részletesebben

KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI. âesky MAGYAR

KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI. âesky MAGYAR CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G312/KD-G311 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 7. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-R501/KD-R402/KD-R401

KD-R501/KD-R402/KD-R401 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-R501/KD-R402/KD-R401 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-SH1000 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G343/KD-G342/KD-G341

KD-G343/KD-G342/KD-G341 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G343/KD-G342/KD-G341 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS B64-2939-00/00

Részletesebben

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available.

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. VR-5580 Instraction Manual For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. 1. POWER OFF 1. Long press the power on button to start it up,power on page

Részletesebben

KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R

KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI

Részletesebben

KD-G333/KD-G332/KD-G331

KD-G333/KD-G332/KD-G331 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G333/KD-G332/KD-G331 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE

KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS B64-2595-00/00 (E2W) Treść

Részletesebben

KD-G612/KD-G611/KD-G511

KD-G612/KD-G611/KD-G511 CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G612/KD-G611/KD-G511 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení ukázkové

Részletesebben

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX EUX2243AOX...... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 SZUFLADOWA LV VERTIKĀLI NOVIETOJAMA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 40 SALDĒTAVA SK SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Részletesebben

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK 4-209-890-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK http://www.sony.net/ PL/CZ/HU/SK

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-271-344-42(1) 3D Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie PL CZ HU SK Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej

Részletesebben

Spis treści. Polski - 1 -

Spis treści. Polski - 1 - Spis treści Funkcje... 2 Wprowadzenie... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 2 Podłączenie do system dystrybucji telewizji (telewizja kablowa, itp.) poprzez tuner... 4 Zawartość pakietu... 4

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-264-740-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A

Részletesebben

pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi System FW-P750

pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi System FW-P750 pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi ystem FW-P750 pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 2 MAGYARORZÁG Minõségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984.

Részletesebben

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift 6 Klawisz zmniejszania

Részletesebben

ë Połączenie oczekujące š Połączenie anonimowe włączone

ë Połączenie oczekujące š Połączenie anonimowe włączone Telefon Gigaset 5020 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift 6 Klawisz zmniejszania

Részletesebben

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-271-483-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití

Részletesebben

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych City1 Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych programowanie za pomocą 3 przycisków i wyświetlacza zasilanie 120V lub 230V do 2 silników 1 fazowych test działania

Részletesebben

GR-D320E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 17. http://www.jvc.co.

GR-D320E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 17. http://www.jvc.co. Szanowny nabywco, Dziękujemy za zakup niniejszej cyfrowej kamery wideo. Przed użyciem prosimy o przeczytanie informacji i ostrzeżeń dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia, znajdujących się na

Részletesebben

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu DENVER CR-612 Návod pro obsluhu 1. ON/OFF/AUTO (zapnout / vypnout / automatické nastavení) 2. LCD displej 3. Přihrádka pro baterie 4. SNOOZE/SLEEP OFF (odložení buzení / deaktivace režimu sleep 5. ALARM

Részletesebben

Polski Česky Magyar Română. Doro PhoneEasy. 332gsm

Polski Česky Magyar Română. Doro PhoneEasy. 332gsm Polski Česky Magyar Română Doro PhoneEasy 332gsm 23 Polski 1. Blokada klawiszy 2. Klawisz boczny (głośność) 3. Klawisz latarki 4. Wyświetlacz 5. Lewy klawisz programowalny 6. Klawisz wywołania 7. Klawisze

Részletesebben

Instrukcja obsługi. System wideodomofonowy Model Seria VL-SVN511. Polski Română Magyar. Instrukcja montażu jest dostarczana oddzielnie.

Instrukcja obsługi. System wideodomofonowy Model Seria VL-SVN511. Polski Română Magyar. Instrukcja montażu jest dostarczana oddzielnie. Instrukcja obsługi System wideodomofonowy Model Seria VL-SVN511 Polski omână Magyar Dziękujemy za zakup produktu firmy Panasonic. Prosimy przeczytać tę instrukcję przed użyciem produktu i zachować ją do

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Digital Video Camera Recorder Digitális videókamera Kezelési útmutató Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük szíveskedjen elolvasni a kezelési útmutatót a szakszerű használat érdekében. Cyfrowa

Részletesebben

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-290-841-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A

Részletesebben

GR-D650E GR-D640E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 19

GR-D650E GR-D640E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 19 CYFROWA KAMERA WIDEO GR-D650E GR-D640E Wyposażenie: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Szanowny nabywco, Dziękujemy za zakup niniejszej cyfrowej kamery wideo. Przed użyciem prosimy o przeczytanie

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 SK Slovenský,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

ë Połączenie oczekujące

ë Połączenie oczekujące Telefon Gigaset 5015 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania ostatniego numeru 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-450-149-41(1) 3D Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie PL CZ HU SK Przydać się mogą również informacje na stronie: Další

Részletesebben

PMR Twintalker 2-Way Radio Set

PMR Twintalker 2-Way Radio Set PMR Twintalker 2-Way Radio Set GB PMR Twintalker 2-Way Radio Set User manual and service information PL Zestaw do komunikacji radiowej Instrukcja obsługi oraz informacje o serwisie HU PMR rádiós adóvevő

Részletesebben

PL/CZ/HU/SK (1)

PL/CZ/HU/SK (1) 4-170-099-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. http://www.sony.net/ PL/CZ/HU/SK DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX33E/

Részletesebben

www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv

www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv HD Box fuzet 8 1oldal.qxp 2008.05.15. 10:16 Page 1 Hello HD Box Üzembe helyezési útmutató www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv HD Box fuzet 8 1oldal.qxp 2008.05.15. 10:16 Page 2 Rozpakowywanie

Részletesebben

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-299-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane

Részletesebben

OPIS OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 1. Antena 2. Przycisk PTT (Push-To-Talk) 3. Wyświetlacz LCD 4. Przycisk ON/OFF / MENU 5. Przycisk ZADZWOŃ 6. Przycisk ZWIĘKSZ AKUMULATORÓW 7. Przycisk ZMNIEJSZ 8.

Részletesebben

BeSMART. Termosztát / Programator HU GYORS ÚTMUTATÓ A KRONOTERMOSZTÁTHOZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA ESC MODE SET PROG RESET

BeSMART. Termosztát / Programator HU GYORS ÚTMUTATÓ A KRONOTERMOSZTÁTHOZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA ESC MODE SET PROG RESET cod. BeSMART_QS rev. 0 11/16 BeSMART SET PROG RESET ESC MODE Termosztát / Programator GYORS ÚTMUTATÓ A KRONOTERMOSZTÁTHOZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA ALAPINFORMÁCIÓK INFORMACJE PODSTAWOWE 5 6 4

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-419-002-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUF 27391 W5 Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi

használati útmutató instrukcja obsługi használati útmutató instrukcja obsługi Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa ECN21109W 2 electrolux Tartalomjegyzék Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 SK Slovenský,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6

1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6 NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY 1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6. NASTAVIT ČAS 7. NASTAVIT AUTOMATICKÉ

Részletesebben

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL GENUS PREMIUM EVO FS 18/25/35 ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM SOLARNYM KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL SZOLÁR

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Hűtőszekrény - fagyasztószekrény Chłodziarko - zamrażarka Chladnička - mraznička ENB 43691 S Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük,

Részletesebben

Minden jog fenntartva

Minden jog fenntartva Minden jog fenntartva Az alábbi leírásban szereplô terméket nemzetközi szerzôi jog védi. Ennek megfelelôen tilos az eszköz vagy a szoftver bármilyen célból történô másolása. Tilos az alábbi kiadvány egészének

Részletesebben

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás For PC Connection Before use, please read these instructions completely. Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 HU Magyar, 13 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane techniczne,

Részletesebben

www.fisher-price.com

www.fisher-price.com www.fisher-price.com Informacje dla konsumentów Vásárlóknak szóló tájékoztatás GREAT BRITAIN Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline: 01628 500303; www.service.mattel.com/uk.

Részletesebben

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE SPORT CLIP MP4 PLAYER MP4 PŘEHRÁVAČ SPORT CLIP MP4 PREHRÁVAČ SPORT CLIP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SPORT CLIP MP4 LEJÁTSZÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ

Részletesebben

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T Instrukcja obsługi TechniSat CE-T PL HU EN Dekoder TechniSat do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej Suma wszystkich zalet www.technisat.pl Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 1 Złącza

Részletesebben

Piekarnik do zabudowy

Piekarnik do zabudowy Piekarnik do zabudowy Instrukcja instalacji i obsługi NV75K554RS / NV75K554RB / NV75K554BS / NV75K554BB NV75K554RB_EO_DG68-00742A-02_PL.indd 207-06-02 2:4: Spis treści Korzystanie z instrukcji Inteligentne

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou ERN29801 2 electrolux TARTALOMJEGYZÉK Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat

Részletesebben

Bluetooth USB Adapter

Bluetooth USB Adapter Bluetooth USB Adapter Belkin Corporation 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220-5221, USA +1 310 898 1100 +1 310 898 1111 fax Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden NN10 6GL, United

Részletesebben

Undercupboard Radio SKRP 1000 A1

Undercupboard Radio SKRP 1000 A1 4 Undercupboard Radio SKRP 1000 A1 Undercupboard Radio Operating manual Radio podwieszane Instrukcja obsługi Rádió Használati utasítás Podelementni radio Navodila za uporabo Rádio na vestavění Návod k

Részletesebben

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU Instrukcja obs³ugi LODÓWKO ZAMRA ARKA Z 2 DRZWIAMI PL HU Polski, 1 Magyar, 9 R 24 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3 Widok ogólny Uruchomienie

Részletesebben

Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220

Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220 Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. fejezet Biztonsági szabályok A multiméter tervezése és gyártása megfelel az elektronikus mérőműszerekről és kézi digitális

Részletesebben

MC60BT USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUHE HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MC60BT USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUHE HASZNÁLATI UTASÍTÁS USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUHE HASZNÁLATI UTASÍTÁS HI-FI MUSIC CENTER FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KAROKE Wieża Hi-Fi FM/Bluetooth/MP3/USB/Karaoke HI-FI PŘEHRÁVAČ/FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE

Részletesebben

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850 PL H Instrukcja obsługi Használati útasítás 800/850 1. Spis treści 2 Szare pole oznacza zakres czyności użytkownika 1. Spis treści 2. Obsługa 3 3. Wskazówki instalacyjne 4 3.1 Instalacja 5 / 6 3.2 Podłączenie

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0 HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI

Részletesebben

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH Polski Česky DD-8 DD-3 Magyar This manual explains the network function of this system. V této příručce se popisuje sít ová funkce tohoto systému. Instrukcja zawiera informacje objaśniające funkcje sieciowe

Részletesebben

KDC-BT50U KDC-5047U KMR-440U

KDC-BT50U KDC-5047U KMR-440U CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KDC-5047U KMR-440U KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. 10Stepup_IM304_Ref_Hu_02_E

Részletesebben

Pokyny pro používání NAPÁJENÍ SEZNÁMENÍ S ČÁSTMI A FUNKCEMI PŘÍJEM NASTAVENÍ HODIN POPIS ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI LCD

Pokyny pro používání NAPÁJENÍ SEZNÁMENÍ S ČÁSTMI A FUNKCEMI PŘÍJEM NASTAVENÍ HODIN POPIS ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI LCD _ L Pokyny pro používání DIGITÁLNÍ 9PÁSMOVÉ MINIRÁDIO VKV/SV/KV1-7 S BUDÍKEM NAPÁJENÍ Vložení baterií I. K napájení tohoto rádia slouží dvě baterie UM1 1,5 V; vložte nové baterie do přihrádky podle příslušné

Részletesebben

Wireless Optical Desktop Kit

Wireless Optical Desktop Kit Wireless Optical Desktop Kit Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden, NN0 GL, United Kingdom T: + (0) 9 000 F: + (0) 9 000 Belkin B.V. Starparc Building, Boeing Avenue 9 PH Schiphol-Rijk,

Részletesebben

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Rádió / CD Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 3 5 1 2 4 6 7 10 9 8 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb a lehajtható és levehetõ

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 BF7. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 BF7. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 GB English,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

Forehead & Ear Thermometer

Forehead & Ear Thermometer PERSONAL CARE Forehead & Ear Thermometer Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony

Részletesebben

Instrukcja obsługi i konserwacji Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv

Instrukcja obsługi i konserwacji Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv AKZM 6550 Instrukcja obsługi i konserwacji Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

Részletesebben

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL GENUS PREMIUM EVO FS 18/25/35 ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM SOLARNYM KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL SZOLÁR

Részletesebben

TEMPERATURE STATION. Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila

TEMPERATURE STATION. Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa. Navodila za upravljanje in varnostna opozorila TEMPERATURE STATION TEMPERATURE STATION Operation and Safety Notes STACJA METEO Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa BEL- ÉS KÜLTÉRI HŐMÉRŐ Kezelési és biztonsági utalások TEMPERATURNA POSTAJA

Részletesebben

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása 1. Legfontosabb tulajdonságok 1,5 colos TFT képernyő MP3, WMA, FLAC, APE audio formátumok támogatása MPEG-4 (AVI) video formátum támogatása Beépített FM rádió A zeneszámok szövegének egyidejű kijelzése

Részletesebben

PL ZMYWARKA RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 MANUAL DE UTILIZARE 41

PL ZMYWARKA RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 MANUAL DE UTILIZARE 41 ESI4500LOX HU MOSOGATÓGÉP PL ZMYWARKA RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 MANUAL DE UTILIZARE 41 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4

Részletesebben

DIGITÁLIS AUDIO LEJÁTSZÓ YP-T9J

DIGITÁLIS AUDIO LEJÁTSZÓ YP-T9J DIGITÁLIS AUDIO LEJÁTSZÓ YP-T9J Biztonsági elôírások Olvassa el figyelmesen az alábbi tudnivalókat, annak érdekében, hogy a használat során se önmagában, se a készülékben kárt ne tegyen. A készülék használata

Részletesebben

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 42

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 42 ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 42 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...

Részletesebben

Welcome to Philips! Register on WWW.PHILIPS.COM/WELCOME and you will receive tips and

Welcome to Philips! Register on WWW.PHILIPS.COM/WELCOME and you will receive tips and Super automatic espresso machine 4000 series Quick Instruction Guide HD8847 HD8848 English READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMETE INSTRUCTIONS DOWNLOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie

használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie használati útmutató instrukcja obsługi návod k použití návod na používanie Hűtőszekrény - fagyasztószekrény Chłodziarko - zamrażarka Chladnička - mraznička Chladnička s mrazničkou ENN28600 2 electrolux

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja obsługi

Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja obsługi Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja obsługi Magyar... 3 English... 23 Polski... 41 Slovenský... 51 České... 77 2 Tartalomjegyzék Biztonsági óvintézkedések... 4 A telefon... 7 A készülék felépítése...

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ hűtőszekrény - fagyasztószekrény / chłodziarka - zamrażarka / chladnička - mraznička KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ ERN 29850 HU PL CS 2223 335-71 FIGYELMEZTETÉSEK Nagyon fontos,

Részletesebben

TAS200. Kezelési útmutató

TAS200. Kezelési útmutató TAS200 Kezelési útmutató m A TAS200 használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót. Tartsa ezt a felhasználói kézikönyvet mindig a járműben. PZ420 00212 HU TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION

Részletesebben

ConCorde MIRROR Használati útmutató

ConCorde MIRROR Használati útmutató ConCorde MIRROR Használati útmutató 1 Köszönjük, hogy a ConCorde Mirror MP4 lejátszót választotta. A készülék első használata előtt, kérjük olvassa el ezt a használati útmutatót. Figyelem! A készülék bármely

Részletesebben

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci.

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci. POLISH Kamera cyfrowa VP-M102/M105/M110 Digitális videokamera VP-M102/M105/M110 AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF Automatikus fókuszbeállítás

Részletesebben

Kuchenka mikrofalowa

Kuchenka mikrofalowa mw73b Kuchenka mikrofalowa Instrukcja obsługi i zasady przygotowywania potraw wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Zarejestruj swoje urządzenie na stronie www.samsung.com/register

Részletesebben

CH-7515. www.dyras.com. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató

CH-7515. www.dyras.com. Instruction manual. Instrukcja obsługi. Návod na použití. Návod na použitie. Kezelési útmutató 4 5 3 1 2 3 User'sManual for.indd 1 2011.06.29. 18:30:32 www.dyras.com Instruction manual EN Instrukcja obsługi PL Copyright 2009 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the content (including logos,

Részletesebben

Az ipod -lejátszó használata

Az ipod -lejátszó használata Az ipod -lejátszó használata Az ipod-lejátszó használata ipod-készülék csatlakoztatása után ipod zene- vagy videofájlokat játszhat le. A vevőkészülékkel végrehajthat olyan műveleteket, mint egy fájl kiválasztása

Részletesebben

CAR RADIO TORONTO 440. Enjoy it. Kezelési és beszerelési utasítás

CAR RADIO TORONTO 440. Enjoy it. Kezelési és beszerelési utasítás CAR RADIO TORONTO 440 Enjoy it. Kezelési és beszerelési utasítás Kezelőegységek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13 12 11 10 1 nyomógomb Levehető kezelőpanel kireteszelése 2 MENU nyomógomb Röviden nyomni:

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika

Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika Tartalomjegyzék Biztonsági óvintézkedések... 4 A telefon... 7 A készülék felépítése... 8 Megjelenés... 8 Ikonok... 9 Az érintőképernyő használata...

Részletesebben

Kuchenka mikrofalowa. Instrukcja obsługi MG23K3515**

Kuchenka mikrofalowa. Instrukcja obsługi MG23K3515** Kuchenka mikrofalowa Instrukcja obsługi MG23K3515** MG23K3515AS_EO_DE68-04421B-00_PL.indd 1 3/11/2016 11:06:28 AM Spis treści Korzystanie z instrukcji obsługi 3 Korzystanie z kuchenki 12 Spis treści W

Részletesebben

EN3454NOX. HU Hűtő - fagyasztó Használati útmutató 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 15

EN3454NOX. HU Hűtő - fagyasztó Használati útmutató 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 15 EN3454NOX HU Hűtő - fagyasztó Használati útmutató 2 PL Chłodziarko-zamrażarka Instrukcja obsługi 15 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. KEZELŐPANEL...6

Részletesebben

IDL 40. Zmywarka Instalownaia i uzytcowania. Mosogatógép Beszerelés és használat. ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç êáé ñþóç

IDL 40. Zmywarka Instalownaia i uzytcowania. Mosogatógép Beszerelés és használat. ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç êáé ñþóç IDL 40 Zmywarka Instalownaia i uzytcowania Ìèÿëíà ìàøèíà Èíñòðóêöèè çà èíñòàëèðàíå è óïîòðåáà Mosogatógép Beszerelés és használat ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ ÍÀß ÌÀØÈÍÀ Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç

Részletesebben

Internal Card Reader With USB 2.0 All in 1. user s manual MODECOM

Internal Card Reader With USB 2.0 All in 1. user s manual MODECOM Internal Card Reader With USB 2.0 All in 1 user s manual MODECOM Internal Card Reader With USB 2.0 All in 1 User s manual Product introduction Thank you for purchasing the Mode Com MC-CR102 product, we

Részletesebben

RADIO KH RADIO Operating instructions RADIO KOMPAKTOWE Instrukcja obsługi KOMPAKT RÁDIÓ Használati utasítás

RADIO KH RADIO Operating instructions RADIO KOMPAKTOWE Instrukcja obsługi KOMPAKT RÁDIÓ Használati utasítás 4A RADIO KH 2352 RADIO Operating instructions RADIO KOMPAKTOWE Instrukcja obsługi KOMPAKT RÁDIÓ Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH2352-08/08-V1

Részletesebben

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás _EN.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 7 時 45 分 Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás For PC Connection Before use, please read these instructions completely. Przed

Részletesebben