KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK"

Átírás

1 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G821 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence displeje najdete na str. 6. A kijelző bemutatóprogramjának törléséhez lásd a 6. oldalt. Informacje o montażu urządzenia i podłączaniu przewodów zamieszczono w odrębnej instrukcji. Instalace a připojení jsou popsány v samostatné příručce. A beszerelést és a csatlakoztatásokat lásd a külön kézikönyvben. INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBS UGI P ÍRUâKA K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁSA GET A [EY]

2 POLSKI Dziękujemy za nabycie produktu JVC. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, co umożliwi optymalne wykorzystanie jego możliwości. WAŻNE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie zdejmować górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. 3. UWAGA: W przypadku otwarcia obudowy i uszkodzenia lub usunięcia zabezpieczenia może dojść do emisji niewidocznego promieniowania laserowego. Unikać bezpośredniego kontaktu z wiązką lasera. 4. NALEPKA INFORMACYJNA: NALEPKĘ OSTRZEGAWCZĄ UMIESZCZONA NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA. Zerowanie pamięci urządzenia Wszelkie zaprogramowane ustawienia zostaną skasowane. Wymuszenie wysunięcia płyty Używanie przycisku MODE/SEL Klawisze MODE i SEL (wybór) pozwalają na przełączenie wyświetlacza i niektórych elementów obsługowych (przykładowo klawiszy numerycznych, klawiszy 4/ klawiszy, 5/ oraz pokrętła wielofunkcyjnego) do odpowiedniego trybu sterowania. Np.: Jeżeli wciśnięty zostanie klawisz numeryczny 1, po uprzednim wciśnięciu klawisza MODE w celu przejścia do obsługi radia FM. Na ekranie pojawia się komunikat Please Eject. 2 Działa jak licznik czasu. Jeśli to nie pomaga, spróbuj wyzerować pamięć W celu przywrócenia pierwotnych funkcji urządzenia. klawiszy, nie wciskać żadnego z tych klawiszy Należy uważać, aby płyta nie wypadła po przez 15 sekund. wysunięciu. Oryginalne funkcje są również przywracane po ponownym wciśnięciu klawisza MODE. Nie mniej jednak, wciśnięcie SEL powoduje przejście do innego trybu. Uwaga: Jeśli temperatura w samochodzie jest poniżej 0 C, animację oraz przewijanie tekstu będzie zatrzymane, aby uniknąć rozmazania wyświetlanych informacji. Po wzroście temperatury do poziomu umożliwiającego normalną obsługę, funkcje te zaczną ponownie działać.

3 Korzystanie z instrukcji Czynności wykonywane z użyciem przycisków są opisane głównie za pomocą ilustracji z poniższej tabeli. Niektóre informacje i wskazówki znajdują się w rozdziale Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu (patrz strony 35 39). Naciśnij krótko. Naciśnij kilkukrotnie. Naciśnij jeden lub drugi. Naciśnij i przytrzymaj do momentu wykonania funkcji. Naciśnij i przytrzymaj równocześnie oba przyciski. Poniższe oznaczenia używane są w celu wskazania... : Wbudowanych operacji odtwarzacza CD. : Operacji zewnętrznego zmieniacza CD. : Operacji zewnętrznej pamięci USB. Ostrzeżenie: Obsługa radioodtwarzacza podczas prowadzenia samochodu wymaga zachowania szczególnej ostrożności, aby uniknąć wypadku. Ostrzeżenie dotyczące głośności: Dźwięk z płyt charakteryzuje się bardzo niskim poziomem szumu. Należy obniżyć poziom głośności przed odtwarzaniem płyty, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego przyrostu mocy fali dźwiękowej. SPIS TREŚCI Panel sterowania... 4 Zdalne sterowanie RM-RK Jak zacząć... 6 Podstawowa obsługa... 6 Obsługa radia... 7 Obsługa FM RDS... 9 Wyszukiwanie ulubionych programów FM RDS Obsługa płyty / pamięci USB Odtwarzanie płyty w odtwarzaczu Odtwarzanie płyty w zmieniaczu CD Odtwarzanie z pamięci USB Regulowanie dźwięku Ustawienia ogólne PSM Nadawanie tytułu Obsługa odtwarzacza ipod /D Obsługa innych komponentów zewnętrznych Obsługa tunera DAB Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu Konserwacja Znajdowanie i usuwanie problemów Specyfikacje Ze względów bezpieczeństwa... Nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności, ponieważ do uszu kierowcy nie będą docierały dźwięki z zewnątrz. Przed wykonaniem jakiejkolwiek skomplikowanej czynności należy zatrzymać samochód. Temperatura w samochodzie... Jeśli wewnątrz samochodu jest bardzo gorąco lub zimno, przed włączeniem radioodtwarzacza należy odczekać, aż temperatura osiągnie normalny poziom. POLSKI Ze względów bezpieczeństwa urządzenie jest dostarczane z kartą kodową. Zawiera ona taki sam numer, jak numer umieszczony na obudowie radioodtwarzacza. Kartę należy umieścić w bezpiecznym miejscu, ponieważ w przypadku kradzieży radioodtwarzacza może ona ułatwić jego odzyskanie. 3

4 Panel sterowania POLSKI Objaśnienie elementów 1 Przycisk BAND 2 Pokrętło wielofunkcyjne Przycisk (włączanie/wyłączanie i wyciszanie) 3 Przycisk DISP (wyświetlacz) 4 Czujnik pilota zdalnego sterowania NIE WOLNO wystawiać czujnika pilota zdalnego sterowania na silne światło słoneczne lub sztuczne. 5 Wyświetlacz 6 Przyciski 5 (w górę) / (w dół) Odłączanie/podłączanie panelu sterowania Odłączanie... 7 Przycisk T/P (informacje drogowe/typ programu) 8 Przycisk 0 (wysunięcia) 9 Terminal wejściowy USB (Universal Serial Bus) p Przycisk SRC (źródło) q Przycisk (odłączenie panelu sterowania) w Przycisk SEL (wybór) e Przycisk MODE r Przyciski numeryczne t Przyciski 4/ Podłączanie... Dźwignia UWAGA: Gdy panel jest odłączony, dźwignia wysuwa się po naciśnięciu przycisku 0. Jeśli to nastąpi, przed podłączeniem panela należy ponownie umieścić dźwignie w pozycji zablokowanej. 4

5 Zdalne sterowanie RM-RK50 Instalacja baterii litowej (CR2025) Główne elementy i funkcje POLSKI Skieruj pilota zdalnego sterowania bezpośrednio na czujnik zdalnego sterowania urządzenia. Czujnik nie powinien być niczym zasłonięty. Ostrzeżenie: Nie wolno instalować baterii innych niż CR2025 lub ich odpowiedniki, ponieważ może to spowodować eksplozję. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć wypadku. Aby uniknąć przegrzania baterii, jej uszkodzenia lub zaprószenia ognia, nie należy: Ładować baterii, powodować spięcia, rozmontowywać, ogrzewać ani wrzucać do ognia. Pozostawiać baterii na przedmiotach z metalu. Sciskać baterii kombinerkami lub podobnym narzędziem. Przechowywać lub wyrzucać baterii bez owinięcia jej materiałem izolującym. Uwaga: 1 Przycisk (włączania/wyłączania/ wyciszania) Włącza zasilanie po krótkim naciśnięciu lub wycisza dźwięk, gdy zasilanie jest włączone. Wyłącza zasilanie po naciśnięciu i przytrzymaniu. 2 Przyciski 5 U (w górę) / D (w dół) Zmienia zakresy FM/AM/DAB za pomocą przycisku 5 U. Zmienia zaprogramowane stacje (lub usługi) za pomocą przycisku D. Zmienia folder na nośnikach MP3/WMA/ USB. Podczas odtwarzania dysku MP3 na odtwarzaczu CD zgodnym ze standardem MP3: Krótkie naciśnięcie zmienia dysk. Naciśnięcie i przytrzymanie zmienia folder. Podczas słuchania odtwarzacza Apple ipod lub JVC D.: Wstrzymuje/zatrzymuje lub wznawia odtwarzanie za pomocą przycisku D. Wchodzi do menu głównego za pomocą przycisku 5 U. (Teraz przyciski 5U/ D /2 R/F 3 działają jak przyciski wyboru menu.)* 3 Przyciski VOL / VOL + Reguluje poziom głośności. 4 Przycisk SOUND Wybiera tryby dźwięku (i-eq: inteligentny korektor). * 5 U: Wraca do poprzedniego menu. D : Potwierdza wybór. Ciąg dalszy na następnej stronie... 5

6 POLSKI 5 Przycisk SOURCE Służy do wyboru źródła. 6 Przyciski 2 R (wstecz) / F (w przód) 3 Krótkie naciśnięcie powoduje przeszukiwanie stacji (lub serwisów). Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje wyszukiwanie kanałów. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przewijanie ścieżki. Po krótkim naciśnięciu zmienia ścieżki. Podczas słuchania odtwarzacza ipod lub D. (w trybie wyboru menu): Po krótkim naciśnięciu wybiera pozycję. (Następnie, naciśnięcie D potwierdza wybór). Naciśnięcie i przytrzymanie pomija 10 pozycji jednocześnie.! Dla tunera FM/AM Dla tunera DAB Regulacja głośności. Radioodtwarzacz może być obsługiwany zdalnie za pomocą układu sterowania na kierownicy. Informacje o podłączaniu znajdują się w Instrukcja montażu/podłączania przewodów (oddzielnej). Jak zacząć Podstawowa obsługa ~ Włączanie Dostosuj głośność do wymaganego poziomu. (Patrz strony 17 19). Chwilowe wyciszenie (ATT) Wyłączanie zasilania Aby przywrócić poprzedni poziom dźwięku, naciśnij ten przycisk ponownie. Ÿ Ustawienia podstawowe Patrz również sekcja Ustawienia ogólne PSM na stronach * Nie można wybrać tych źródeł, jeśli nie są podłączone i gotowe. 2-1 Anulowanie trybu demonstracyjnego Ustaw Demo/Link na Off za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego.

7 2-2 Ustawianie zegara 1 Wciśnij klawisz numeryczny 4 ( ). Spowoduje to wyświetlenie pozycji Clock Hr (godzina). Następnie ustaw godzinę za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego. 2 Wciśnij w celu wybrania pozycji Clock Min (minuty). Następnie ustaw minuty za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego. 3 Wciśnij w celu wybrania pozycji 24H/12H. Następnie za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego wybierz żądany format wyświetlania czasu 24Hours lub 12Hours. Wyświetlanie LARGE grafiki (format pełnowymiarowy)* 1. Wyświetlanie korektora dźwięku (Proszę porównać z LevelMeter na stronie 20). Powrót do początkowego formatu wyświetlania. * 2 POLSKI 3 Zamknij ekran. Sprawdzanie aktualnego czasu przy wyłączonym zasilaniu Zmiana formatu wyświetlania Np.: Jeśli wybrano odbiornik jako źródło * 1 Na ekranie graficznym można wyświetlać własny plik (porównać z informacjami na stronach 23 26). Czas wymagany do pokazania pliku na wyświetlaczu zależy od jego wielkości. * 2 Pasek z informacjami jest usuwany z wyświetlacza, jeśli przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja. Obsługa radia ~ Ÿ! Rozpocznij wyszukiwanie stacji. Początkowy format wyświetlania Wyświetlanie SMALL grafiki (kieszeń na CD)* 1. Wyszukiwanie zatrzymuje się po natrafieniu na stację. Jeżeli sygnał radiowy stereo o częstotliwości FM jest dostatecznie mocny, na wyświetlaczu pokazywany jest symbol. Aby zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij ponownie ten sam przycisk. Ciąg dalszy na następnej stronie... 7

8 POLSKI Ręczne dostrajanie stacji W czynności! na stronie Wybierz żądaną częstotliwość stacji. 2 3 Wybierz opcję SSM. Jeśli występują trudności z odbiorem sygnału FM stereo Lokalne stacje FM o najsilniejszym sygnale zostaną automatycznie zaprogramowane w wybranym zakresie. 3 Zamknij ekran. Symbol na wyświetlaczu. Jakość odbioru poprawia się, ale efekt stereo jest wyłączony. W celu przywrócenia odtwarzania stereo, wybierz Mono Off w czynności 2. przestanie być pokazywany na wyświetlaczu. Zapamiętywanie stacji Można zaprogramować do sześciu stacji w każdym zakresie. Automatyczne programowanie stacji FM SSM (Sekwencyjne Zapamiętywanie Silnych Stacji) 1 Wybierz zakres FM (FM1 FM3), w którym będzie wykonane programowanie. Ręczne programowanie Np.: Zapamiętywanie stacji o częstotliwości 92,5 MHz pod numerem 4 w zakresie FM1. Korzystanie z klawiszy numerycznych Lista zaprogramowanych stacji Jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 powoduje przejście do poprzedniego ekranu. 8

9 1 Postępuj zgodnie z procedurą w czynnościach 1 i 2, w punkcie Korzystanie z klawiszy numerycznych na stronie 8. Wciśnięcie 5 /, powoduje wyświetlenie na ekranie Listy zaprogramowanych stacji (przejdź do czynności 4). Słuchanie zaprogramowanych stacji Korzystanie z klawiszy numerycznych 1 POLSKI 2 3 Wyświetl Listę zaprogramowanych stacji. 2 Wybierz jedną z zaprogramowanych stacji (1 6), która ma być odsłuchiwana. Lista zaprogramowanych stacji 1 Wyświetl Listę zaprogramowanych stacji, a następnie wybierz żądaną stację. 4 Wybierz pozycję, pod która ma być zapisana stacja. 2 Zmień aktualnie wybraną stację. Wciskanie klawisza z numerem 5 ( ) lub 6 ( ) powoduje przejście do innych list zakresów FM. 5 Zapisywanie stacji. Obsługa FM RDS Co umożliwia RDS RDS (Radio Data System) umożliwia stacjom FM wysyłanie dodatkowych sygnałów wraz z podstawowym sygnałem programu. Odbierając dane RDS, radioodtwarzacz może wykonać następujące funkcje: Wyszukiwanie typu programu (PTY) (patrz strona 10) Odbiór w tle TA (Informacji drogowych) i programów PTY (patrz strona 11) Automatyczne śledzenie tego samego programu Network Tracking Reception (patrz strona 12) Wyszukiwanie programów (patrz strona 21) Ciąg dalszy na następnej stronie... 9

10 POLSKI Wyszukiwanie ulubionych programów FM RDS Można nastroić stację nadającą ulubiony program przez wyszukiwanie kodu PTY. Jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 powoduje przejście do poprzedniego ekranu. ~ Rozpocznij wyszukiwanie ulubionego programu. Jeśli istnieje stacja nadająca program o tym samym kodzie PTY, który został wybrany, zostanie ona nastrojona. Ÿ Wybierz opcję Search. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona zaprogramowana lista PTY zawierająca sześć zaprogramowanych kodów PTY. Zapamiętywanie ulubionych typów programów Można zaprogramować sześć ulubionych typów programów. Jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 powoduje przejście do poprzedniego ekranu. 1! Wybierz kod PTY (patrz strona 12). 2 Wybierz opcję Memory. Można wybrać jeden z 35 kodów PTY, łącznie z pierwszymi 6 kodami, które można zaprogramować zgodnie z własnymi preferencjami (patrz dalej). Aby wyświetlić inne zaprogramowane listy PTY, naciśnij wielokrotnie przycisk numeryczny 5 ( ) lub 6 ( ). 3 Wybierz pozycję ( Preset1 Preset6 ), pod która ma być zapisana stacja. 4 Wybierz jeden z kodów PTY. 10

11 5 Zapisz wybrany kod PTY. Wyłączanie odbioru w tle informacji drogowych Np.: Jeżeli w czynności 4 na stronie 10 wybrano Classics 6 Powtarzaj kroki 3 do 5, aby zapamiętać inne kody PTY pod innymi numerami. 7 Zamknij ekran. przestanie być pokazywany na wyświetlaczu. Odbiór w tle programów PTY Odbiór w tle programów PTY umożliwia tymczasowe przełączanie się na ulubiony program PTY z dowolnego źródła, innego niż AM. Ta funkcja działa również dla tunera DAB. W celu załączenia odbioru w tle PTY i wybrania kodu PTY 1 POLSKI Korzystanie z odbioru w tle Odbiór w tle informacji drogowych Odbiór w tle informacji drogowych umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na informacje drogowe (TA) z dowolnego źródła, innego niż AM. Gdy stacja rozpoczyna nadawanie informacji drogowych, na ekranie pojawia się komunikat Traffic News, a odbiornik dostraja się tymczasowo do tej stacji. Poziom głośności zmieni się na uprzednio zaprogramowany poziom TA, jeśli aktualny jest niższy od zaprogramowanego (patrz strona 21). Uaktywnianie odbioru w tle informacji drogowych Na ekranie jest zapalony lub błyska symbol. Zapalenie symbolu informuje, że aktywny jest odbiór komunikatów drogowych. Jeżeli symbol błyska, odbiór komunikatów drogowych nie jest aktywny. (Zdarza się to wtedy, jeśli ustawiona jest stacja FM bez sygnału RDS wymaganego dla funkcji TA). W celu aktywowania odbioru komunikatów drogowych, dostroić do innej stacji, wysyłającej odpowiednie sygnały. Symbol przestanie błyskać i będzie zapalony. 2 Załącz odbiór programów w tle PTY. Wyświetl aktualnie wybrany kod PTY. 3 Wybierz kod PTY. 4 Zamknij ekran. Na ekranie jest zapalony lub błyska symbol. Zapalenie symbolu informuje, że odbiór programów w tle PTY jest załączony. Jeżeli symbol błyska, odbiór programów w tle PTY nie jest załączony. W celu załączenia odbioru programów w tle PTY, przejść do innej stacji, wysyłającej żądane sygnały. Symbol przestanie błyskać i będzie zapalony. Wyłączanie odbioru w tle informacji PTY Wybierz pozycję PTY Off w czynności 2 powyżej. przestanie być pokazywany na wyświetlaczu. 11

12 POLSKI Śledzenie tego samego programu funkcja Network-Tracking Reception Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór fal FM nie jest wystarczająco silny, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na inną stację FM RDS w tej samej sięci, nadającą ten sam program, z silniejszym sygnałem (patrz ilustracja poniżej). Obsługa płyty / pamięci USB Odtwarzanie płyty w odtwarzaczu Wszystkie ścieżki będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła lub wysunięcia płyty. Funkcja Network-Tracking Reception jest zawsze aktywna, jeśli została fabrycznie wbudowana. Zmiana ustawień funkcji Network-Tracking Reception, patrz AF-Regn l na stronie 21. Program A nadawany na różnych częstotliwościach w różnych obszarach (01 05) Zatrzymanie odtwarzania i wysunięcie płyty Kody PTY News, Affairs, Info, Sport, Educate, Drama, Culture, Science, Varied, Pop M (muzyka), Rock M (muzyka), Easy M (muzyka), Light M (muzyka), Classics, Other M (muzyka), Weather, Finance, Children, Social, Religion, Phone In, Travel, Leisure, Jazz, Country, Nation M (muzyka), Oldies, Folk M (muzyka), Document Odtwarzanie płyty w zmieniaczu CD Wszystkie płyty w magazynku będą odtwarzane wielokrotnie, aż źródło zostanie zmienione. Wyjęcie magazynka również zatrzyma odtwarzanie. ~ * Jeśli zmieniono ustawienie wejścia zewnętrznego na Ext In (patrz strona 22), nie można wybrać zmieniacza CD. Ÿ Wybierz płytę. Dla numeru płyty od 01 06: Dla numeru płyty od 07 12: 12

13 Odtwarzanie z pamięci USB To urządzenie może odtwarzać ścieżki MP3/ WMA zapisane w pamięci USB. Wszystkie ścieżki w pamięci USB będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła. Wyjęcie pamięci USB również zatrzyma odtwarzanie. ~ Informacje o ścieżce i folderze (CD/CD Text/ MP3/WMA/USB) Po włożeniu dysku lub pamięci USB, wyświetlana jest sumaryczna liczba utworów/czas odtwarzania (dla CD/CD Text) lub sumaryczna liczba folderów/ sumaryczna liczba utworów (dla MP3/ WMA/USB), a następnie informacje: Np.: Jeśli jako Źródło wybrano CD-CH POLSKI Numer aktualnego folderu* 1 Numer aktualnej płyty* 2 Czas odtwarzania Typ pliku* 1 * 3 Numer bieżącego ścieżki Ÿ Terminal wejściowy USB Dla płyt audio CD lub CD Text: Nazwa dysku* 4 i Nazwa utworu* 5 Dla MP3/WMA/USB: Nazwa folderu i Nazwa pliku, lub Album/wykonawca* 6 i Nazwa utworu* 6 Jeśli podłączona została pamięć USB... Odtwarzanie rozpocznie się w tym samym miejscu, w którym zostało zatrzymane. Jeśli podłączona jest inna pamięć USB, odtwarzanie rozpocznie się od początku. Aby odłączyć pamięć USB, należy prosto wyciągnąć ją z urządzenia. Uwaga: Pamięć USB Należy unikać używania pamięci USB, jeśli może to spowodować zagrożenie podczas jazdy. Aby uniknąć utraty ważnych danych, należy sporządzić ich kopię zapasową. Sumaryczne wartości nie są wyświetlane dla zmieniacza CD. * 1 Wyświetla się wyłącznie w przypadku odtwarzania MP3/WMA. * 2 Wyświetla się po wybraniu jako źródło CD-CH. * 3 Wyświetla się wskaźnik MP3 lub WMA, w zależności od formatu pierwszego wykrytego pliku. * 4 Nazwa pojawia się tylko dla płyt CD i CD Text, jeśli została nagrana lub przypisana. (Jeżeli nie zapisano nazwy, na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat No Name ). * 5 Wyświetla się tylko dla płyt CD Text. (Jeżeli nie zapisano nazwy, na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat No Name ). * 6 Wyświetla się wyłącznie po ustawieniu pozycji Tag na On (patrz strona 21). 13

14 POLSKI Informacje o płytach MP3 i WMA Płyty MP3 i WMA zawierają ścieżki (słowa plik i ścieżka będą używane zamiennie) zebrane w folderach. Przejście do następnego lub poprzedniego folderu (tylko dla nośników MP3/WMA/USB) Dla ścieżek MP3: Dla ścieżek WMA: Jeśli dysk MP3 lub WMA zawiera plik graficzny <jtw>, utworzony za pomocą programu Image Converter (Wer. 3,0) dostarczanego na płycie CD-ROM obraz ten może być wyświetlany na ekranie podczas odtwarzania plików w tym folderze funkcja Image Link. (Szczegóły, patrz strony 20 i 37). Informacje o zmieniaczu CD Zaleca się używanie zmieniacza kompatybilnego z MP3 firmy JVC z tym radioodtwarzaczem. Można także podłączyć zmieniacze CD niekompatybilne z MP3. Urządzenia te nie są jednak kompatybilne z płytami MP3. Z tym urządzeniem nie można używać zmieniaczy CD CH-X99, CH-X100 i serii KD-MK. Nie można odtwarzać płyt WMA w zmieniaczu CD. Informacje tekstowe nagrane na płycie CD Text mogą być wyświetlane, jeśli podłączony jest zmieniacz firmy JVC kompatybilny ze standardem CD Text. Informacje o podłączaniu znajdują się w Instrukcja montażu/podłączania przewodów (oddzielnej). Przewijanie ścieżki w przód i w tył Odtwarzacz: Przytrzymanie tych przycisków wyświetla listę folderów (patrz strona 15). Zmieniacz CD: Przytrzymanie tych przycisków wyświetla listę dysków (patrz strona 15). Odnajdowanie konkretnej ścieżki (dla CD) lub folderu (dla nośników MP3/WMA/USB) Wybór numeru od 01 06: Wybór numeru od 07 12: Aby używać bezpośredniego dostępu do folderów na nośnikach MP3/WMA/USB, wymagane jest oznaczenie folderów dwiema cyframi na początku ich nazw 01, 02, 03 itd. Aby wybrać określoną ścieżkę dźwiękową w folderze (dla nośników MP3/WMA/USB): Przejście do następnego lub poprzedniego ścieżki 14

15 Inne funkcje podstawowe Wybór płyty/folderu/ścieżk na liście Jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 powoduje przejście do poprzedniego ekranu. 1 5 Zmień aktualnie wybrany element. Spowoduje to usunięcie listy z wyświetlacza i rozpoczęcie odtwarzania. Szybkie pomijanie ścieżek podczas odtwarzania POLSKI 2 Wybierz opcję LIST. 3 Wybierz typ listy. Możliwe tylko dla zmieniacza CD firmy JVC kompatybilnego z MP3 Dla nośników MP3/WMA/USB, można pominąć ścieżki w tym samym folderze. Np.: Aby wybrać ścieżkę 32 podczas odtwarzania ścieżki, której numer jest jednocyfrowy (od 1 do 9). 1 2 * 1 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest CD-CH. * 2 Można wybrać wyłącznie, jeżeli nośnik to MP3, WMA lub USB. 4 Wybierz opcję. 3 Po następnym naciśnięciu tego przycisku można przeskoczyć 10 ścieżek. Po osiągnięciu ostatniej ścieżki, zostanie wybrana pierwsza i odwrotnie. Np.: Jeżeli w czynności 3 wybrano File Wciskanie klawisza numerycznego 5 ( ) lub 6 ( ) powoduje wyświetlenie innych list. 15

16 Zapobieganie wysunięciu płyty 7 Powtarzanie POLSKI Można zablokować płytę w szczelinie odtwarzacza. Na ekranie pojawia się komunikat No Eject. Aby anulować zabezpieczenie, należy powtórzyć tę samą procedurę. Na ekranie pojawia się komunikat Eject OK. Tryb Powtarzanie Track: Bieżąca ścieżka [ ]. Folder* 1 : Wszystkie ścieżki w bieżącym folderze [ ]. Disc* 2 : Wszystkie ścieżki na bieżącej płycie [ ]. Off: Anulowanie. Wybór trybów odtwarzania 7 Odtwarzanie losowe Można używać tylko jednego z następujących trybów odtwarzania w danym czasie. 1 2 Wybierz wymagany tryb odtwarzania. 7 Funkcja Intro Tryb Track: Folder* 1 : Disc* 2 : Off: Odtwarzane jes 15 pierwszych sekund... Wszystkich ścieżek na aktualnej płycie lub pamięci USB [ ]. Pierwszych ścieżek ze wszystkich folderów [ ]. Pierwszych ścieżek wszystkich włożonych płyt [ ]. Anulowanie. Tryb Odtwarza losowo Folder* 1 : Wszystkie ścieżki w bieżącym folderze, następnie ścieżki w następnym folderze itd [ ]. Disc* 3 : Wszystkie ścieżki na bieżącej płycie [ ]. All* 4 : Wszystkie utwory na załadowanych dyskach lub w pamięci USB [ ]. Off: Anulowanie. * 1 Tylko podczas odtwarzania nośnika (MP3/ WMA/USB). * 2 Tylko podczas odtwarzania płyt w zmieniaczu CD. * 3 Wyłącznie w czasie odtwarzania dysku. * 4 Wyłącznie w czasie odtwarzania dysków załadowanych do zmieniacza lub zapisanych w pamięci USB. Odtwarzanie można również anulować wciskając klawisz numeryczny 4 ( ) w czynności 2. 16

17 Regulowanie dźwięku Regulacja dźwięku Można dostosować charakterystykę dźwięku do swoich preferencji. Jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 powoduje przejście do poprzedniego ekranu Hz: Częstotliwości większe niż 80 Hz są odcinane. 120Hz: Częstotliwości większe niż 120 Hz są odcinane. 160Hz: Częstotliwości większe niż 160 Hz są odcinane. 3 Ustaw poziom tonów niskich za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego. [0 do 8] C VolAdjust Wybierz poziom dźwięku dla każdego źródła (za wyjątkiem FM), za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego. [ 5 do +5] Dostosuj te ustawienia do głośności dźwięku FM. Przed ustawianiem wybierz odpowiednie źródło dźwięku. POLSKI Sposób ustawiania korektora EQ opisano poniżej. D Loudness Wybierz odpowiednie ustawienie za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego w celu uzyskania dobrze brzmiącego dźwięku przy małej głośności. [Off lub On] 3 Wyreguluj wybraną opcję. A Fad/Bal (Balans przód-tył/balans) 1 Wciśnij klawisz numeryczny 1 ( ) w celu przejścia do ekranu ustawiania Fad/Bal. 2 Wciśnij: 5 / : w celu ustawienia rozkładu dźwięku pomiędzy przednimi i tylnymi głośnikami. [F06 do R06] 4/ : w celu ustawienia rozkładu dźwięku pomiędzy lewymi i prawymi głośnikami [L06 do R06] B Subwoofer 1 Wciśnij klawisz numeryczny 1 ( ) w celu przejścia do ekranu ustawiania tonów niskich Subwoofer. 2 Za pomocą 4/ ustaw częstotliwość graniczną dla tonów niskich. 4 Zamknij ekran. Wybór zaprogramowanych trybów dźwięku (i-eq: inteligentny korektor) Można wybrać zaprogramowany tryb dźwięku, odpowiedni dla rodzaju muzyki. Dostępne tryby dżwięku FLAT (Bez efektów dźwiękowych), H.ROCK (Hard rock), R & B (Rhythm & blues), POP, JAZZ, DANCE, COUNTRY, REGGAE, CLASSIC, USER 1, USER 2, USER 3 Jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 powoduje przejście do poprzedniego ekranu. Ciąg dalszy na następnej stronie... 17

18 1 3 Wciśnij klawisz numeryczny 2 ( ), a następnie wybierz szerokość pasma. POLSKI 2 Wybierz tryb dźwięku. W celu wyświetlenia pozostałych 3 Zamknij ekran. Zapamiętywanie własnych trybów dźwięku Można wyregulować tryby dźwięku i zapisać ustawienia w pamięci. Jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 powoduje przejście do poprzedniego ekranu. Elementy dźwięku Poziom FREQ (Częstotliwość) Q (szerokość pasma) Zakres/dostępne ustawienia Low Mid High 06 do Hz 80 Hz 100 Hz 200 Hz Q1.0 Q1.25 Q1.5 Q do Hz 1 khz 1.5kHz 2.5kHz Q0.5 Q0.75 Q1.0 Q do khz 12.5kHz 15 khz 17.5kHz Stałe 4 Powtarzaj czynności 2 i 3 w celu ustawienia pozostałych zakresów częstotliwości. 5 Zapisz ustawienie. 1 Postępuj zgodnie z czynnościami 1 i 2. 2 Wybierz zakres częstotliwości Ustaw składowe dźwięku wybranego zakresu częstotliwości. 1 Za pomocą 5 / ustaw poziom. 2 Naciśnij przycisk numeryczny 2 ( ), a następnie obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby wybrać częstotliwość.

19 Zamieszczona poniżej tabela zawiera ustawienia początkowe dla wszystkich trybów dźwięku: Tryby dźwięku Poziom Wartości ustawione Low Mid High FREQ (Częstotliwość) Q (szerokość pasma) Poziom FREQ (Częstotliwość) Q (szerokość pasma) Poziom FLAT Hz Q khz Q khz H.ROCK Hz Q khz Q khz R & B Hz Q khz Q khz POP Hz Q khz Q khz JAZZ Hz Q khz Q khz DANCE Hz Q khz Q khz COUNTRY Hz Q khz Q kHz REGGAE Hz Q khz Q kHz CLASSIC Hz Q khz Q khz FREQ Q (Częstotliwość) (szerokość pasma) Stałe POLSKI Ustawienia ogólne PSM Procedura podstawowa Można zmieniać parametry PSM (preferowane ustawienia) wyszczególnione w poniższej tabeli. 1 3 Wybór pozycji PSM. Wciskanie obydwu klawiszy pozwala na przejście do wyświetlania pozycji, należących do innych kategorii. 4 Ustaw wybrany element PSM. Na wyświetlaczu pokazywany jest poprzednio wybrany element. 2 Wybierz kategorię PSM. W celu wyświetlenia pozostałych 5 Kroki 2 do 4 można powtarzać aby ustawić lub wyregulować inne pozycje PSM. 6 Zamknij ekran. Ciąg dalszy na następnej stronie... 19

20 POLSKI Kategoria Wskaźniki Regulowane parametry, [strona z opisem] MOVIE CLOCK DISPLAY Demo/Link Tryb demonstracyjny LevelMeter Mierniki poziomu audio Pict Obrazy Clock Hr Dostosowanie godziny Clock Min Dostosowanie minuty 24H/12H Tryb wyświetlania godziny Clock Adj Automatyczne ustawienie zegara Scroll Przewijanie Dimmer Przyciemnianie From To* 1 : Demo: [Ustawienie początkowe]; Ekran demonstracyjny wyświetlacza załączany automatycznie, [6]. Image Link: Wyświetlanie obrazu w czasie odtwarzania utworów MP3/WMA, [14, 37]. Off: Anulowanie. Obraz nieruchomy jest wyświetlany, jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja. Korektor dźwięku można wyświetlać w różnych formatach. Meter 1 [Ustawienie początkowe] O Meter 2 Aby wyświetlić wybrany miernik poziomu, należy kilkokrotnie nacisnąć ikonę DISP. Download: [Ustawienie początkowe]; Pobieranie plików, [24]. Set: Wybranie jednego z zapisanych plików, [26] Delete: Usuwanie zapisanych plików, [24] (1 12AM/1 12PM), [7] [Ustawienie początkowe: 0 (0:00)] 00 59, [7] [Ustawienie początkowe: 00 (0:00)] 12Hours 24Hours, [7] [Ustawienie początkowe: 24Hours] Auto: Off: Once: Auto: Off: [Ustawienie początkowe]; Wbudowany zegar jest automatycznie ustawiany na podstawie danych CT (czas) w sygnale RDS. Anulowanie. [Ustawienie początkowe]; Informacje o płycie: informacje o płycie przewijane są tylko raz. Tekst DAB: przewijanie tekstu DAB. Informacje o płycie: przewijanie jest powtarzane (w odstępach 5-sekundowych). Tekst DAB: przewijanie tekstu DAB. Informacje o płycie: anulowanie. Tekst DAB: wyświetlany jest tylko nagłówek, jeśli istnieje. Naciśnięcie przycisku DISP przez ponad jedną sekundę powoduje przewinięcie wyświetlanych informacji, bez względu na to ustawienie. Auto: [Ustawienie początkowe]; Ekran jest ściemniany po włączeniu świateł. Off: Anulowanie. On: Przyciemnianie aktywne. Time Set: Ustawianie czasu ściemniaćza, [26]. Od godziny do godziny [Ustawienie początkowe: 18 7] 20

21 Kategoria Wskaźniki Regulowane parametry, [strona z opisem] DISPLAY TUNER Contrast Kontrast LCD Type Typ wyświetlacza Font Type Rodzaj czcionki Tag Wyświetlenie znaczników AF-Regn l Odbiór alternatywnej częstotliwości/ regionalizacja TA Volume Głośność informacji drogowych P-Search Wyszukiwanie programów 1 10: [Ustawienie początkowe: 5]; Wyreguluj kontrast ekranu, aby wskaźniki były dobrze widoczne i czytelne. Negative: [Ustawienie początkowe]; Wzór negatywowy na wyświetlaczu (z wyjątkiem obrazów i animacji). Auto: Wzór pozytywowy będzie używany w dzień* 2, natomiast wzór negatywowy w nocy* 2. Positive: Wzór pozytywowy na wyswietlaczu. Można wybrać rodzaj czcionki. 1 [Ustawienie początkowe] O 2 On: Off: [Ustawienie początkowe]; Wyświetlanie znacznika w czasie odtwarzania utworów MP3/WMA, [13]. Anulowanie. Jeżeli sygnał z aktualnie odbieranej stacji FM RDS osłabnie... AF: [Ustawienie początkowe]; Przełącza na inną stację (lub usługę) (program może się różnić od aktualnie odbieranego), [12, 34]. Wskaźnik AF wyświetlony. AF REG: Przełączanie na inną stację nadającą ten sam program. Wskaźnik AF i REG wyświetlony. Off: Anulowanie (nie można wybrać, jeśli opcja DAB AF ma wartość On ) lub 0 50* 3, [11] [Ustawienie początkowe 15] On: Off: Korzystając z danych AF, radioodtwarzacz dostraja się do innej częstotliwości, na której nadawany jest ten sam program, jaki nadaje zaprogramowana stacja RDS, jeśli sygnał tej stacji jest zbyt słaby. [Ustawienie początkowe]; Anulowanie * 1 Parametr można zmieniać tylko, jeżeli Dimmer ustawiono na Time Set. * 2 Zależy od ustawienia opcji Dimmer. * 3 Zależy od poziomu wzmocnienia wzmacniacza. POLSKI Ciąg dalszy na następnej stronie... 21

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T Instrukcja obsługi TechniSat CE-T PL HU EN Dekoder TechniSat do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej Suma wszystkich zalet www.technisat.pl Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 1 Złącza

Részletesebben

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift 6 Klawisz zmniejszania

Részletesebben

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Részletesebben

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH

SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH Polski Česky DD-8 DD-3 Magyar This manual explains the network function of this system. V této příručce se popisuje sít ová funkce tohoto systému. Instrukcja zawiera informacje objaśniające funkcje sieciowe

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika

Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika Felhasználói kézikönyv Users Manual Instrukcja użytkownika Tartalomjegyzék Biztonsági óvintézkedések... 4 A telefon... 7 A készülék felépítése... 8 Megjelenés... 8 Ikonok... 9 Az érintőképernyő használata...

Részletesebben

2 d e f 7 3 4 5 10 1 6 8 9 d a e b f c 3 User'sManual BPSS-6129.indd 1 User'sManual BPSS-6129.indd 1 2012.10.30. 10:24:46 2012.10.30.

2 d e f 7 3 4 5 10 1 6 8 9 d a e b f c 3 User'sManual BPSS-6129.indd 1 User'sManual BPSS-6129.indd 1 2012.10.30. 10:24:46 2012.10.30. 2 d e f 7 5 4 3 10 6 1 8 9 d a e b c f 3 User'sManual.indd 1 2012.10.30. 10:24:46 www.dyras.com Instruction manual EN Instrukcja obsługi PL Copyright 2012 The dyras wwe.factory LLC U.S.A. No part of the

Részletesebben

User manual. Car DVR with GPS logger & Speed camera detector TRUECAM A7

User manual. Car DVR with GPS logger & Speed camera detector TRUECAM A7 Car DVR with GPS logger & Speed camera detector 2304x1296@30FPS GPS logger & Speed camera detector Illuminated keyboard CPL & UV lens available TRUECAM A7 User manual Product picture & function...2 a)

Részletesebben

instrukcja obsługi uživatelská p íručka felhasználói kézikönyv

instrukcja obsługi uživatelská p íručka felhasználói kézikönyv skanery hp scanjet 4500c i 5500c skenery hp scanjet ady 4500c a 5500c hp scanjet 4500c és 5500c sorozatú lapolvasók instrukcja obsługi uživatelská p íručka felhasználói kézikönyv Po polsku skanery hp

Részletesebben

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci.

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci. POLISH Kamera cyfrowa VP-M102/M105/M110 Digitális videokamera VP-M102/M105/M110 AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF Automatikus fókuszbeállítás

Részletesebben

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850 PL H Instrukcja obsługi Használati útasítás 800/850 1. Spis treści 2 Szare pole oznacza zakres czyności użytkownika 1. Spis treści 2. Obsługa 3 3. Wskazówki instalacyjne 4 3.1 Instalacja 5 / 6 3.2 Podłączenie

Részletesebben

VP-D6550/ D6550i. VP-D6550/ D6550i. Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo AF CCD LCD

VP-D6550/ D6550i. VP-D6550/ D6550i. Digitális videokamera. Cyfrowa kamera wideo AF CCD LCD Cyfrowa kamera wideo VP-D6550/ D6550i Digitális videokamera VP-D6550/ D6550i AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF CCD LCD Automatikus fókuszbeállítás

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D26/D26i Digitális videokamera VP-D26/D26i AF Automatyczne ustawianie ostroêci CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny START/ STOP SELF TIMER PHOTO SEARCH

Részletesebben

HEART RATE MONITOR PC 25. ČESKÝ magyar POLSKI

HEART RATE MONITOR PC 25. ČESKÝ magyar POLSKI HEART RATE MONITOR PL HU CZ PC 25 ČESKÝ magyar POLSKI OBSAH 1. Předmluva A obsah balení 3 2. Zâkladní funkční princip 4 2.1 Přehled funkcí 4 2.2 Obsazení tlačítek a princip navigace 6 2.3 Přiložení hrudního

Részletesebben

Appareil photo numérique Digital Camera

Appareil photo numérique Digital Camera Appareil photo numérique Digital Camera MODE D EMPLOI - INSTRUCTION MANUAL Français / English / Español / Português / Italiano / Deutsch / Nederlands DJ018SP 8 5 POWER MODE 7 6 9 1 2 10 3 4 ENGLISH 1.

Részletesebben

Gas Alarm Operation and Safety Notes. Alarm gazowy Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

Gas Alarm Operation and Safety Notes. Alarm gazowy Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Gas alarm GA 617 IMPORTANT INFORMATION FOLLOWING AN ALARM If the alarm indicates a gas leak or you can smell gas: g DANGER OF EXPLOSION! Extinguish all open flames, embers and burning tobacco! h Do not

Részletesebben

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás DSA25020 PL CZ SK SL HU LV Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie Navodila za uporabo Használati utasitás Lietošanas instrukcija UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności

Részletesebben

Infinity. Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet. Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel

Infinity. Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet. Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel Infinity s podporou 3D Full HD multimediálny pr s podporou 3D a prístupom na Internet Full HD média lejátszó 3D-s támogatással, és internet-hozzáféréssel Full HD multimedia player with 3D playback and

Részletesebben

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV]

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV] Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G68 Sklada se z CA-UXG68 a SP-UXG68 Składa sie z CA-UXG68 i SP-UXG68 A CA-UXG68-bol es az SP-UXG68-bol

Részletesebben

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A10 Consists of RX-EXA10, SP-EXA10 and XV-EXA10 Sestávající z RX-EXA10, SP-EXA10 a XV-EXA10 Składa się z RX-EXA10,

Részletesebben

MORA GORENJE BUDAPEST KFT

MORA GORENJE BUDAPEST KFT CZ SK PL HU NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERAWACJI KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných

Részletesebben

Minden jog fenntartva

Minden jog fenntartva Minden jog fenntartva Az alábbi leírásban szereplô terméket nemzetközi szerzôi jog védi. Ennek megfelelôen tilos az eszköz vagy a szoftver bármilyen célból történô másolása. Tilos az alábbi kiadvány egészének

Részletesebben

Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Montage-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften DV Pagina 9-16 (Vertaling van het orgineel)

Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Montage-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften DV Pagina 9-16 (Vertaling van het orgineel) DK NL PL HU Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Tagventilatorer DV Side -8 (Oversættelse af den originale) Montage-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften DV Pagina 9-16 (Vertaling van

Részletesebben

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER Česky COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Sestávající z CA-EXAK1 a SP-EXAK1 Składa się z CA-EXAK1 i SP-EXAK1 Tartalma:

Részletesebben

Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220

Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220 Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. fejezet Biztonsági szabályok A multiméter tervezése és gyártása megfelel az elektronikus mérőműszerekről és kézi digitális

Részletesebben

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A5 Sestávající z CA-EXA5 a SP-EXA5 Składa się z CA-EXA5 i SP-EXA5 Tartalma: CA-EXA5 és SP-EXA5 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Részletesebben

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga ČESKY R-239 MIKROVLNNÁ TROUBA - NÁVOD K POUŽITÍ, VČETNĚ KUCHAŘKY MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZAKÁCSKÖNYVVEL MIKROVLNNÁ RÚRA - NÁVOD NA OBSLUHU S KUCHÁRSKOU

Részletesebben

LED TV * *MFL68027011* P/NO : MFL68027011(1403-REV00) Printed in Korea OWNER S MANUAL. www.lg.com

LED TV * *MFL68027011* P/NO : MFL68027011(1403-REV00) Printed in Korea OWNER S MANUAL. www.lg.com OWNER S MANUAL LED TV * * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Click! User Guide Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LB63** LB69**

Részletesebben

M145-97TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M145-97TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M145-97TC Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Részletesebben

M185-107TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M185-107TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M85-07TC Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Részletesebben

Pomoc państwa SA.41187 (2015/NN) Węgry Składka na cele zdrowotne wnoszona przez sektor tytoniowy

Pomoc państwa SA.41187 (2015/NN) Węgry Składka na cele zdrowotne wnoszona przez sektor tytoniowy C 277/24 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.8.2015 Pomoc państwa SA.41187 (2015/NN) Węgry Składka na cele zdrowotne wnoszona przez sektor tytoniowy Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art.

Részletesebben