KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK"

Átírás

1 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G821 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence displeje najdete na str. 6. A kijelző bemutatóprogramjának törléséhez lásd a 6. oldalt. Informacje o montażu urządzenia i podłączaniu przewodów zamieszczono w odrębnej instrukcji. Instalace a připojení jsou popsány v samostatné příručce. A beszerelést és a csatlakoztatásokat lásd a külön kézikönyvben. INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBS UGI P ÍRUâKA K OBSLUZE HASZNÁLATI UTASÍTÁSA GET A [EY]

2 POLSKI Dziękujemy za nabycie produktu JVC. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, co umożliwi optymalne wykorzystanie jego możliwości. WAŻNE W PRZYPADKU PRODUKTÓW LASEROWYCH 1. PRODUKT LASEROWY KLASY 1 2. UWAGA: Nie zdejmować górnej pokrywy. Wewnątrz urządzenia nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Wszelkie naprawy powierzyć wykwalifikowanym serwisantom. 3. UWAGA: W przypadku otwarcia obudowy i uszkodzenia lub usunięcia zabezpieczenia może dojść do emisji niewidocznego promieniowania laserowego. Unikać bezpośredniego kontaktu z wiązką lasera. 4. NALEPKA INFORMACYJNA: NALEPKĘ OSTRZEGAWCZĄ UMIESZCZONA NA ZEWNĄTRZ URZĄDZENIA. Zerowanie pamięci urządzenia Wszelkie zaprogramowane ustawienia zostaną skasowane. Wymuszenie wysunięcia płyty Używanie przycisku MODE/SEL Klawisze MODE i SEL (wybór) pozwalają na przełączenie wyświetlacza i niektórych elementów obsługowych (przykładowo klawiszy numerycznych, klawiszy 4/ klawiszy, 5/ oraz pokrętła wielofunkcyjnego) do odpowiedniego trybu sterowania. Np.: Jeżeli wciśnięty zostanie klawisz numeryczny 1, po uprzednim wciśnięciu klawisza MODE w celu przejścia do obsługi radia FM. Na ekranie pojawia się komunikat Please Eject. 2 Działa jak licznik czasu. Jeśli to nie pomaga, spróbuj wyzerować pamięć W celu przywrócenia pierwotnych funkcji urządzenia. klawiszy, nie wciskać żadnego z tych klawiszy Należy uważać, aby płyta nie wypadła po przez 15 sekund. wysunięciu. Oryginalne funkcje są również przywracane po ponownym wciśnięciu klawisza MODE. Nie mniej jednak, wciśnięcie SEL powoduje przejście do innego trybu. Uwaga: Jeśli temperatura w samochodzie jest poniżej 0 C, animację oraz przewijanie tekstu będzie zatrzymane, aby uniknąć rozmazania wyświetlanych informacji. Po wzroście temperatury do poziomu umożliwiającego normalną obsługę, funkcje te zaczną ponownie działać.

3 Korzystanie z instrukcji Czynności wykonywane z użyciem przycisków są opisane głównie za pomocą ilustracji z poniższej tabeli. Niektóre informacje i wskazówki znajdują się w rozdziale Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu (patrz strony 35 39). Naciśnij krótko. Naciśnij kilkukrotnie. Naciśnij jeden lub drugi. Naciśnij i przytrzymaj do momentu wykonania funkcji. Naciśnij i przytrzymaj równocześnie oba przyciski. Poniższe oznaczenia używane są w celu wskazania... : Wbudowanych operacji odtwarzacza CD. : Operacji zewnętrznego zmieniacza CD. : Operacji zewnętrznej pamięci USB. Ostrzeżenie: Obsługa radioodtwarzacza podczas prowadzenia samochodu wymaga zachowania szczególnej ostrożności, aby uniknąć wypadku. Ostrzeżenie dotyczące głośności: Dźwięk z płyt charakteryzuje się bardzo niskim poziomem szumu. Należy obniżyć poziom głośności przed odtwarzaniem płyty, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego przyrostu mocy fali dźwiękowej. SPIS TREŚCI Panel sterowania... 4 Zdalne sterowanie RM-RK Jak zacząć... 6 Podstawowa obsługa... 6 Obsługa radia... 7 Obsługa FM RDS... 9 Wyszukiwanie ulubionych programów FM RDS Obsługa płyty / pamięci USB Odtwarzanie płyty w odtwarzaczu Odtwarzanie płyty w zmieniaczu CD Odtwarzanie z pamięci USB Regulowanie dźwięku Ustawienia ogólne PSM Nadawanie tytułu Obsługa odtwarzacza ipod /D Obsługa innych komponentów zewnętrznych Obsługa tunera DAB Dodatkowe informacje o radioodtwarzaczu Konserwacja Znajdowanie i usuwanie problemów Specyfikacje Ze względów bezpieczeństwa... Nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności, ponieważ do uszu kierowcy nie będą docierały dźwięki z zewnątrz. Przed wykonaniem jakiejkolwiek skomplikowanej czynności należy zatrzymać samochód. Temperatura w samochodzie... Jeśli wewnątrz samochodu jest bardzo gorąco lub zimno, przed włączeniem radioodtwarzacza należy odczekać, aż temperatura osiągnie normalny poziom. POLSKI Ze względów bezpieczeństwa urządzenie jest dostarczane z kartą kodową. Zawiera ona taki sam numer, jak numer umieszczony na obudowie radioodtwarzacza. Kartę należy umieścić w bezpiecznym miejscu, ponieważ w przypadku kradzieży radioodtwarzacza może ona ułatwić jego odzyskanie. 3

4 Panel sterowania POLSKI Objaśnienie elementów 1 Przycisk BAND 2 Pokrętło wielofunkcyjne Przycisk (włączanie/wyłączanie i wyciszanie) 3 Przycisk DISP (wyświetlacz) 4 Czujnik pilota zdalnego sterowania NIE WOLNO wystawiać czujnika pilota zdalnego sterowania na silne światło słoneczne lub sztuczne. 5 Wyświetlacz 6 Przyciski 5 (w górę) / (w dół) Odłączanie/podłączanie panelu sterowania Odłączanie... 7 Przycisk T/P (informacje drogowe/typ programu) 8 Przycisk 0 (wysunięcia) 9 Terminal wejściowy USB (Universal Serial Bus) p Przycisk SRC (źródło) q Przycisk (odłączenie panelu sterowania) w Przycisk SEL (wybór) e Przycisk MODE r Przyciski numeryczne t Przyciski 4/ Podłączanie... Dźwignia UWAGA: Gdy panel jest odłączony, dźwignia wysuwa się po naciśnięciu przycisku 0. Jeśli to nastąpi, przed podłączeniem panela należy ponownie umieścić dźwignie w pozycji zablokowanej. 4

5 Zdalne sterowanie RM-RK50 Instalacja baterii litowej (CR2025) Główne elementy i funkcje POLSKI Skieruj pilota zdalnego sterowania bezpośrednio na czujnik zdalnego sterowania urządzenia. Czujnik nie powinien być niczym zasłonięty. Ostrzeżenie: Nie wolno instalować baterii innych niż CR2025 lub ich odpowiedniki, ponieważ może to spowodować eksplozję. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć wypadku. Aby uniknąć przegrzania baterii, jej uszkodzenia lub zaprószenia ognia, nie należy: Ładować baterii, powodować spięcia, rozmontowywać, ogrzewać ani wrzucać do ognia. Pozostawiać baterii na przedmiotach z metalu. Sciskać baterii kombinerkami lub podobnym narzędziem. Przechowywać lub wyrzucać baterii bez owinięcia jej materiałem izolującym. Uwaga: 1 Przycisk (włączania/wyłączania/ wyciszania) Włącza zasilanie po krótkim naciśnięciu lub wycisza dźwięk, gdy zasilanie jest włączone. Wyłącza zasilanie po naciśnięciu i przytrzymaniu. 2 Przyciski 5 U (w górę) / D (w dół) Zmienia zakresy FM/AM/DAB za pomocą przycisku 5 U. Zmienia zaprogramowane stacje (lub usługi) za pomocą przycisku D. Zmienia folder na nośnikach MP3/WMA/ USB. Podczas odtwarzania dysku MP3 na odtwarzaczu CD zgodnym ze standardem MP3: Krótkie naciśnięcie zmienia dysk. Naciśnięcie i przytrzymanie zmienia folder. Podczas słuchania odtwarzacza Apple ipod lub JVC D.: Wstrzymuje/zatrzymuje lub wznawia odtwarzanie za pomocą przycisku D. Wchodzi do menu głównego za pomocą przycisku 5 U. (Teraz przyciski 5U/ D /2 R/F 3 działają jak przyciski wyboru menu.)* 3 Przyciski VOL / VOL + Reguluje poziom głośności. 4 Przycisk SOUND Wybiera tryby dźwięku (i-eq: inteligentny korektor). * 5 U: Wraca do poprzedniego menu. D : Potwierdza wybór. Ciąg dalszy na następnej stronie... 5

6 POLSKI 5 Przycisk SOURCE Służy do wyboru źródła. 6 Przyciski 2 R (wstecz) / F (w przód) 3 Krótkie naciśnięcie powoduje przeszukiwanie stacji (lub serwisów). Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje wyszukiwanie kanałów. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje przewijanie ścieżki. Po krótkim naciśnięciu zmienia ścieżki. Podczas słuchania odtwarzacza ipod lub D. (w trybie wyboru menu): Po krótkim naciśnięciu wybiera pozycję. (Następnie, naciśnięcie D potwierdza wybór). Naciśnięcie i przytrzymanie pomija 10 pozycji jednocześnie.! Dla tunera FM/AM Dla tunera DAB Regulacja głośności. Radioodtwarzacz może być obsługiwany zdalnie za pomocą układu sterowania na kierownicy. Informacje o podłączaniu znajdują się w Instrukcja montażu/podłączania przewodów (oddzielnej). Jak zacząć Podstawowa obsługa ~ Włączanie Dostosuj głośność do wymaganego poziomu. (Patrz strony 17 19). Chwilowe wyciszenie (ATT) Wyłączanie zasilania Aby przywrócić poprzedni poziom dźwięku, naciśnij ten przycisk ponownie. Ÿ Ustawienia podstawowe Patrz również sekcja Ustawienia ogólne PSM na stronach * Nie można wybrać tych źródeł, jeśli nie są podłączone i gotowe. 2-1 Anulowanie trybu demonstracyjnego Ustaw Demo/Link na Off za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego.

7 2-2 Ustawianie zegara 1 Wciśnij klawisz numeryczny 4 ( ). Spowoduje to wyświetlenie pozycji Clock Hr (godzina). Następnie ustaw godzinę za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego. 2 Wciśnij w celu wybrania pozycji Clock Min (minuty). Następnie ustaw minuty za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego. 3 Wciśnij w celu wybrania pozycji 24H/12H. Następnie za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego wybierz żądany format wyświetlania czasu 24Hours lub 12Hours. Wyświetlanie LARGE grafiki (format pełnowymiarowy)* 1. Wyświetlanie korektora dźwięku (Proszę porównać z LevelMeter na stronie 20). Powrót do początkowego formatu wyświetlania. * 2 POLSKI 3 Zamknij ekran. Sprawdzanie aktualnego czasu przy wyłączonym zasilaniu Zmiana formatu wyświetlania Np.: Jeśli wybrano odbiornik jako źródło * 1 Na ekranie graficznym można wyświetlać własny plik (porównać z informacjami na stronach 23 26). Czas wymagany do pokazania pliku na wyświetlaczu zależy od jego wielkości. * 2 Pasek z informacjami jest usuwany z wyświetlacza, jeśli przez 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja. Obsługa radia ~ Ÿ! Rozpocznij wyszukiwanie stacji. Początkowy format wyświetlania Wyświetlanie SMALL grafiki (kieszeń na CD)* 1. Wyszukiwanie zatrzymuje się po natrafieniu na stację. Jeżeli sygnał radiowy stereo o częstotliwości FM jest dostatecznie mocny, na wyświetlaczu pokazywany jest symbol. Aby zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij ponownie ten sam przycisk. Ciąg dalszy na następnej stronie... 7

8 POLSKI Ręczne dostrajanie stacji W czynności! na stronie Wybierz żądaną częstotliwość stacji. 2 3 Wybierz opcję SSM. Jeśli występują trudności z odbiorem sygnału FM stereo Lokalne stacje FM o najsilniejszym sygnale zostaną automatycznie zaprogramowane w wybranym zakresie. 3 Zamknij ekran. Symbol na wyświetlaczu. Jakość odbioru poprawia się, ale efekt stereo jest wyłączony. W celu przywrócenia odtwarzania stereo, wybierz Mono Off w czynności 2. przestanie być pokazywany na wyświetlaczu. Zapamiętywanie stacji Można zaprogramować do sześciu stacji w każdym zakresie. Automatyczne programowanie stacji FM SSM (Sekwencyjne Zapamiętywanie Silnych Stacji) 1 Wybierz zakres FM (FM1 FM3), w którym będzie wykonane programowanie. Ręczne programowanie Np.: Zapamiętywanie stacji o częstotliwości 92,5 MHz pod numerem 4 w zakresie FM1. Korzystanie z klawiszy numerycznych Lista zaprogramowanych stacji Jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 powoduje przejście do poprzedniego ekranu. 8

9 1 Postępuj zgodnie z procedurą w czynnościach 1 i 2, w punkcie Korzystanie z klawiszy numerycznych na stronie 8. Wciśnięcie 5 /, powoduje wyświetlenie na ekranie Listy zaprogramowanych stacji (przejdź do czynności 4). Słuchanie zaprogramowanych stacji Korzystanie z klawiszy numerycznych 1 POLSKI 2 3 Wyświetl Listę zaprogramowanych stacji. 2 Wybierz jedną z zaprogramowanych stacji (1 6), która ma być odsłuchiwana. Lista zaprogramowanych stacji 1 Wyświetl Listę zaprogramowanych stacji, a następnie wybierz żądaną stację. 4 Wybierz pozycję, pod która ma być zapisana stacja. 2 Zmień aktualnie wybraną stację. Wciskanie klawisza z numerem 5 ( ) lub 6 ( ) powoduje przejście do innych list zakresów FM. 5 Zapisywanie stacji. Obsługa FM RDS Co umożliwia RDS RDS (Radio Data System) umożliwia stacjom FM wysyłanie dodatkowych sygnałów wraz z podstawowym sygnałem programu. Odbierając dane RDS, radioodtwarzacz może wykonać następujące funkcje: Wyszukiwanie typu programu (PTY) (patrz strona 10) Odbiór w tle TA (Informacji drogowych) i programów PTY (patrz strona 11) Automatyczne śledzenie tego samego programu Network Tracking Reception (patrz strona 12) Wyszukiwanie programów (patrz strona 21) Ciąg dalszy na następnej stronie... 9

10 POLSKI Wyszukiwanie ulubionych programów FM RDS Można nastroić stację nadającą ulubiony program przez wyszukiwanie kodu PTY. Jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 powoduje przejście do poprzedniego ekranu. ~ Rozpocznij wyszukiwanie ulubionego programu. Jeśli istnieje stacja nadająca program o tym samym kodzie PTY, który został wybrany, zostanie ona nastrojona. Ÿ Wybierz opcję Search. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona zaprogramowana lista PTY zawierająca sześć zaprogramowanych kodów PTY. Zapamiętywanie ulubionych typów programów Można zaprogramować sześć ulubionych typów programów. Jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 powoduje przejście do poprzedniego ekranu. 1! Wybierz kod PTY (patrz strona 12). 2 Wybierz opcję Memory. Można wybrać jeden z 35 kodów PTY, łącznie z pierwszymi 6 kodami, które można zaprogramować zgodnie z własnymi preferencjami (patrz dalej). Aby wyświetlić inne zaprogramowane listy PTY, naciśnij wielokrotnie przycisk numeryczny 5 ( ) lub 6 ( ). 3 Wybierz pozycję ( Preset1 Preset6 ), pod która ma być zapisana stacja. 4 Wybierz jeden z kodów PTY. 10

11 5 Zapisz wybrany kod PTY. Wyłączanie odbioru w tle informacji drogowych Np.: Jeżeli w czynności 4 na stronie 10 wybrano Classics 6 Powtarzaj kroki 3 do 5, aby zapamiętać inne kody PTY pod innymi numerami. 7 Zamknij ekran. przestanie być pokazywany na wyświetlaczu. Odbiór w tle programów PTY Odbiór w tle programów PTY umożliwia tymczasowe przełączanie się na ulubiony program PTY z dowolnego źródła, innego niż AM. Ta funkcja działa również dla tunera DAB. W celu załączenia odbioru w tle PTY i wybrania kodu PTY 1 POLSKI Korzystanie z odbioru w tle Odbiór w tle informacji drogowych Odbiór w tle informacji drogowych umożliwia czasowe przełączanie się radioodtwarzacza na informacje drogowe (TA) z dowolnego źródła, innego niż AM. Gdy stacja rozpoczyna nadawanie informacji drogowych, na ekranie pojawia się komunikat Traffic News, a odbiornik dostraja się tymczasowo do tej stacji. Poziom głośności zmieni się na uprzednio zaprogramowany poziom TA, jeśli aktualny jest niższy od zaprogramowanego (patrz strona 21). Uaktywnianie odbioru w tle informacji drogowych Na ekranie jest zapalony lub błyska symbol. Zapalenie symbolu informuje, że aktywny jest odbiór komunikatów drogowych. Jeżeli symbol błyska, odbiór komunikatów drogowych nie jest aktywny. (Zdarza się to wtedy, jeśli ustawiona jest stacja FM bez sygnału RDS wymaganego dla funkcji TA). W celu aktywowania odbioru komunikatów drogowych, dostroić do innej stacji, wysyłającej odpowiednie sygnały. Symbol przestanie błyskać i będzie zapalony. 2 Załącz odbiór programów w tle PTY. Wyświetl aktualnie wybrany kod PTY. 3 Wybierz kod PTY. 4 Zamknij ekran. Na ekranie jest zapalony lub błyska symbol. Zapalenie symbolu informuje, że odbiór programów w tle PTY jest załączony. Jeżeli symbol błyska, odbiór programów w tle PTY nie jest załączony. W celu załączenia odbioru programów w tle PTY, przejść do innej stacji, wysyłającej żądane sygnały. Symbol przestanie błyskać i będzie zapalony. Wyłączanie odbioru w tle informacji PTY Wybierz pozycję PTY Off w czynności 2 powyżej. przestanie być pokazywany na wyświetlaczu. 11

12 POLSKI Śledzenie tego samego programu funkcja Network-Tracking Reception Podczas jazdy w terenie, w którym odbiór fal FM nie jest wystarczająco silny, radioodtwarzacz automatycznie przełącza się na inną stację FM RDS w tej samej sięci, nadającą ten sam program, z silniejszym sygnałem (patrz ilustracja poniżej). Obsługa płyty / pamięci USB Odtwarzanie płyty w odtwarzaczu Wszystkie ścieżki będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła lub wysunięcia płyty. Funkcja Network-Tracking Reception jest zawsze aktywna, jeśli została fabrycznie wbudowana. Zmiana ustawień funkcji Network-Tracking Reception, patrz AF-Regn l na stronie 21. Program A nadawany na różnych częstotliwościach w różnych obszarach (01 05) Zatrzymanie odtwarzania i wysunięcie płyty Kody PTY News, Affairs, Info, Sport, Educate, Drama, Culture, Science, Varied, Pop M (muzyka), Rock M (muzyka), Easy M (muzyka), Light M (muzyka), Classics, Other M (muzyka), Weather, Finance, Children, Social, Religion, Phone In, Travel, Leisure, Jazz, Country, Nation M (muzyka), Oldies, Folk M (muzyka), Document Odtwarzanie płyty w zmieniaczu CD Wszystkie płyty w magazynku będą odtwarzane wielokrotnie, aż źródło zostanie zmienione. Wyjęcie magazynka również zatrzyma odtwarzanie. ~ * Jeśli zmieniono ustawienie wejścia zewnętrznego na Ext In (patrz strona 22), nie można wybrać zmieniacza CD. Ÿ Wybierz płytę. Dla numeru płyty od 01 06: Dla numeru płyty od 07 12: 12

13 Odtwarzanie z pamięci USB To urządzenie może odtwarzać ścieżki MP3/ WMA zapisane w pamięci USB. Wszystkie ścieżki w pamięci USB będą kolejno odtwarzane do momentu zmiany źródła. Wyjęcie pamięci USB również zatrzyma odtwarzanie. ~ Informacje o ścieżce i folderze (CD/CD Text/ MP3/WMA/USB) Po włożeniu dysku lub pamięci USB, wyświetlana jest sumaryczna liczba utworów/czas odtwarzania (dla CD/CD Text) lub sumaryczna liczba folderów/ sumaryczna liczba utworów (dla MP3/ WMA/USB), a następnie informacje: Np.: Jeśli jako Źródło wybrano CD-CH POLSKI Numer aktualnego folderu* 1 Numer aktualnej płyty* 2 Czas odtwarzania Typ pliku* 1 * 3 Numer bieżącego ścieżki Ÿ Terminal wejściowy USB Dla płyt audio CD lub CD Text: Nazwa dysku* 4 i Nazwa utworu* 5 Dla MP3/WMA/USB: Nazwa folderu i Nazwa pliku, lub Album/wykonawca* 6 i Nazwa utworu* 6 Jeśli podłączona została pamięć USB... Odtwarzanie rozpocznie się w tym samym miejscu, w którym zostało zatrzymane. Jeśli podłączona jest inna pamięć USB, odtwarzanie rozpocznie się od początku. Aby odłączyć pamięć USB, należy prosto wyciągnąć ją z urządzenia. Uwaga: Pamięć USB Należy unikać używania pamięci USB, jeśli może to spowodować zagrożenie podczas jazdy. Aby uniknąć utraty ważnych danych, należy sporządzić ich kopię zapasową. Sumaryczne wartości nie są wyświetlane dla zmieniacza CD. * 1 Wyświetla się wyłącznie w przypadku odtwarzania MP3/WMA. * 2 Wyświetla się po wybraniu jako źródło CD-CH. * 3 Wyświetla się wskaźnik MP3 lub WMA, w zależności od formatu pierwszego wykrytego pliku. * 4 Nazwa pojawia się tylko dla płyt CD i CD Text, jeśli została nagrana lub przypisana. (Jeżeli nie zapisano nazwy, na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat No Name ). * 5 Wyświetla się tylko dla płyt CD Text. (Jeżeli nie zapisano nazwy, na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat No Name ). * 6 Wyświetla się wyłącznie po ustawieniu pozycji Tag na On (patrz strona 21). 13

14 POLSKI Informacje o płytach MP3 i WMA Płyty MP3 i WMA zawierają ścieżki (słowa plik i ścieżka będą używane zamiennie) zebrane w folderach. Przejście do następnego lub poprzedniego folderu (tylko dla nośników MP3/WMA/USB) Dla ścieżek MP3: Dla ścieżek WMA: Jeśli dysk MP3 lub WMA zawiera plik graficzny <jtw>, utworzony za pomocą programu Image Converter (Wer. 3,0) dostarczanego na płycie CD-ROM obraz ten może być wyświetlany na ekranie podczas odtwarzania plików w tym folderze funkcja Image Link. (Szczegóły, patrz strony 20 i 37). Informacje o zmieniaczu CD Zaleca się używanie zmieniacza kompatybilnego z MP3 firmy JVC z tym radioodtwarzaczem. Można także podłączyć zmieniacze CD niekompatybilne z MP3. Urządzenia te nie są jednak kompatybilne z płytami MP3. Z tym urządzeniem nie można używać zmieniaczy CD CH-X99, CH-X100 i serii KD-MK. Nie można odtwarzać płyt WMA w zmieniaczu CD. Informacje tekstowe nagrane na płycie CD Text mogą być wyświetlane, jeśli podłączony jest zmieniacz firmy JVC kompatybilny ze standardem CD Text. Informacje o podłączaniu znajdują się w Instrukcja montażu/podłączania przewodów (oddzielnej). Przewijanie ścieżki w przód i w tył Odtwarzacz: Przytrzymanie tych przycisków wyświetla listę folderów (patrz strona 15). Zmieniacz CD: Przytrzymanie tych przycisków wyświetla listę dysków (patrz strona 15). Odnajdowanie konkretnej ścieżki (dla CD) lub folderu (dla nośników MP3/WMA/USB) Wybór numeru od 01 06: Wybór numeru od 07 12: Aby używać bezpośredniego dostępu do folderów na nośnikach MP3/WMA/USB, wymagane jest oznaczenie folderów dwiema cyframi na początku ich nazw 01, 02, 03 itd. Aby wybrać określoną ścieżkę dźwiękową w folderze (dla nośników MP3/WMA/USB): Przejście do następnego lub poprzedniego ścieżki 14

15 Inne funkcje podstawowe Wybór płyty/folderu/ścieżk na liście Jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 powoduje przejście do poprzedniego ekranu. 1 5 Zmień aktualnie wybrany element. Spowoduje to usunięcie listy z wyświetlacza i rozpoczęcie odtwarzania. Szybkie pomijanie ścieżek podczas odtwarzania POLSKI 2 Wybierz opcję LIST. 3 Wybierz typ listy. Możliwe tylko dla zmieniacza CD firmy JVC kompatybilnego z MP3 Dla nośników MP3/WMA/USB, można pominąć ścieżki w tym samym folderze. Np.: Aby wybrać ścieżkę 32 podczas odtwarzania ścieżki, której numer jest jednocyfrowy (od 1 do 9). 1 2 * 1 Wyświetla się tylko wtedy, jeśli źródłem jest CD-CH. * 2 Można wybrać wyłącznie, jeżeli nośnik to MP3, WMA lub USB. 4 Wybierz opcję. 3 Po następnym naciśnięciu tego przycisku można przeskoczyć 10 ścieżek. Po osiągnięciu ostatniej ścieżki, zostanie wybrana pierwsza i odwrotnie. Np.: Jeżeli w czynności 3 wybrano File Wciskanie klawisza numerycznego 5 ( ) lub 6 ( ) powoduje wyświetlenie innych list. 15

16 Zapobieganie wysunięciu płyty 7 Powtarzanie POLSKI Można zablokować płytę w szczelinie odtwarzacza. Na ekranie pojawia się komunikat No Eject. Aby anulować zabezpieczenie, należy powtórzyć tę samą procedurę. Na ekranie pojawia się komunikat Eject OK. Tryb Powtarzanie Track: Bieżąca ścieżka [ ]. Folder* 1 : Wszystkie ścieżki w bieżącym folderze [ ]. Disc* 2 : Wszystkie ścieżki na bieżącej płycie [ ]. Off: Anulowanie. Wybór trybów odtwarzania 7 Odtwarzanie losowe Można używać tylko jednego z następujących trybów odtwarzania w danym czasie. 1 2 Wybierz wymagany tryb odtwarzania. 7 Funkcja Intro Tryb Track: Folder* 1 : Disc* 2 : Off: Odtwarzane jes 15 pierwszych sekund... Wszystkich ścieżek na aktualnej płycie lub pamięci USB [ ]. Pierwszych ścieżek ze wszystkich folderów [ ]. Pierwszych ścieżek wszystkich włożonych płyt [ ]. Anulowanie. Tryb Odtwarza losowo Folder* 1 : Wszystkie ścieżki w bieżącym folderze, następnie ścieżki w następnym folderze itd [ ]. Disc* 3 : Wszystkie ścieżki na bieżącej płycie [ ]. All* 4 : Wszystkie utwory na załadowanych dyskach lub w pamięci USB [ ]. Off: Anulowanie. * 1 Tylko podczas odtwarzania nośnika (MP3/ WMA/USB). * 2 Tylko podczas odtwarzania płyt w zmieniaczu CD. * 3 Wyłącznie w czasie odtwarzania dysku. * 4 Wyłącznie w czasie odtwarzania dysków załadowanych do zmieniacza lub zapisanych w pamięci USB. Odtwarzanie można również anulować wciskając klawisz numeryczny 4 ( ) w czynności 2. 16

17 Regulowanie dźwięku Regulacja dźwięku Można dostosować charakterystykę dźwięku do swoich preferencji. Jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 powoduje przejście do poprzedniego ekranu Hz: Częstotliwości większe niż 80 Hz są odcinane. 120Hz: Częstotliwości większe niż 120 Hz są odcinane. 160Hz: Częstotliwości większe niż 160 Hz są odcinane. 3 Ustaw poziom tonów niskich za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego. [0 do 8] C VolAdjust Wybierz poziom dźwięku dla każdego źródła (za wyjątkiem FM), za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego. [ 5 do +5] Dostosuj te ustawienia do głośności dźwięku FM. Przed ustawianiem wybierz odpowiednie źródło dźwięku. POLSKI Sposób ustawiania korektora EQ opisano poniżej. D Loudness Wybierz odpowiednie ustawienie za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego w celu uzyskania dobrze brzmiącego dźwięku przy małej głośności. [Off lub On] 3 Wyreguluj wybraną opcję. A Fad/Bal (Balans przód-tył/balans) 1 Wciśnij klawisz numeryczny 1 ( ) w celu przejścia do ekranu ustawiania Fad/Bal. 2 Wciśnij: 5 / : w celu ustawienia rozkładu dźwięku pomiędzy przednimi i tylnymi głośnikami. [F06 do R06] 4/ : w celu ustawienia rozkładu dźwięku pomiędzy lewymi i prawymi głośnikami [L06 do R06] B Subwoofer 1 Wciśnij klawisz numeryczny 1 ( ) w celu przejścia do ekranu ustawiania tonów niskich Subwoofer. 2 Za pomocą 4/ ustaw częstotliwość graniczną dla tonów niskich. 4 Zamknij ekran. Wybór zaprogramowanych trybów dźwięku (i-eq: inteligentny korektor) Można wybrać zaprogramowany tryb dźwięku, odpowiedni dla rodzaju muzyki. Dostępne tryby dżwięku FLAT (Bez efektów dźwiękowych), H.ROCK (Hard rock), R & B (Rhythm & blues), POP, JAZZ, DANCE, COUNTRY, REGGAE, CLASSIC, USER 1, USER 2, USER 3 Jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 powoduje przejście do poprzedniego ekranu. Ciąg dalszy na następnej stronie... 17

18 1 3 Wciśnij klawisz numeryczny 2 ( ), a następnie wybierz szerokość pasma. POLSKI 2 Wybierz tryb dźwięku. W celu wyświetlenia pozostałych 3 Zamknij ekran. Zapamiętywanie własnych trybów dźwięku Można wyregulować tryby dźwięku i zapisać ustawienia w pamięci. Jeżeli na wyświetlaczu pokazywany jest symbol, wciśnięcie klawisza numerycznego 3 powoduje przejście do poprzedniego ekranu. Elementy dźwięku Poziom FREQ (Częstotliwość) Q (szerokość pasma) Zakres/dostępne ustawienia Low Mid High 06 do Hz 80 Hz 100 Hz 200 Hz Q1.0 Q1.25 Q1.5 Q do Hz 1 khz 1.5kHz 2.5kHz Q0.5 Q0.75 Q1.0 Q do khz 12.5kHz 15 khz 17.5kHz Stałe 4 Powtarzaj czynności 2 i 3 w celu ustawienia pozostałych zakresów częstotliwości. 5 Zapisz ustawienie. 1 Postępuj zgodnie z czynnościami 1 i 2. 2 Wybierz zakres częstotliwości Ustaw składowe dźwięku wybranego zakresu częstotliwości. 1 Za pomocą 5 / ustaw poziom. 2 Naciśnij przycisk numeryczny 2 ( ), a następnie obróć pokrętło wielofunkcyjne, aby wybrać częstotliwość.

19 Zamieszczona poniżej tabela zawiera ustawienia początkowe dla wszystkich trybów dźwięku: Tryby dźwięku Poziom Wartości ustawione Low Mid High FREQ (Częstotliwość) Q (szerokość pasma) Poziom FREQ (Częstotliwość) Q (szerokość pasma) Poziom FLAT Hz Q khz Q khz H.ROCK Hz Q khz Q khz R & B Hz Q khz Q khz POP Hz Q khz Q khz JAZZ Hz Q khz Q khz DANCE Hz Q khz Q khz COUNTRY Hz Q khz Q kHz REGGAE Hz Q khz Q kHz CLASSIC Hz Q khz Q khz FREQ Q (Częstotliwość) (szerokość pasma) Stałe POLSKI Ustawienia ogólne PSM Procedura podstawowa Można zmieniać parametry PSM (preferowane ustawienia) wyszczególnione w poniższej tabeli. 1 3 Wybór pozycji PSM. Wciskanie obydwu klawiszy pozwala na przejście do wyświetlania pozycji, należących do innych kategorii. 4 Ustaw wybrany element PSM. Na wyświetlaczu pokazywany jest poprzednio wybrany element. 2 Wybierz kategorię PSM. W celu wyświetlenia pozostałych 5 Kroki 2 do 4 można powtarzać aby ustawić lub wyregulować inne pozycje PSM. 6 Zamknij ekran. Ciąg dalszy na następnej stronie... 19

20 POLSKI Kategoria Wskaźniki Regulowane parametry, [strona z opisem] MOVIE CLOCK DISPLAY Demo/Link Tryb demonstracyjny LevelMeter Mierniki poziomu audio Pict Obrazy Clock Hr Dostosowanie godziny Clock Min Dostosowanie minuty 24H/12H Tryb wyświetlania godziny Clock Adj Automatyczne ustawienie zegara Scroll Przewijanie Dimmer Przyciemnianie From To* 1 : Demo: [Ustawienie początkowe]; Ekran demonstracyjny wyświetlacza załączany automatycznie, [6]. Image Link: Wyświetlanie obrazu w czasie odtwarzania utworów MP3/WMA, [14, 37]. Off: Anulowanie. Obraz nieruchomy jest wyświetlany, jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja. Korektor dźwięku można wyświetlać w różnych formatach. Meter 1 [Ustawienie początkowe] O Meter 2 Aby wyświetlić wybrany miernik poziomu, należy kilkokrotnie nacisnąć ikonę DISP. Download: [Ustawienie początkowe]; Pobieranie plików, [24]. Set: Wybranie jednego z zapisanych plików, [26] Delete: Usuwanie zapisanych plików, [24] (1 12AM/1 12PM), [7] [Ustawienie początkowe: 0 (0:00)] 00 59, [7] [Ustawienie początkowe: 00 (0:00)] 12Hours 24Hours, [7] [Ustawienie początkowe: 24Hours] Auto: Off: Once: Auto: Off: [Ustawienie początkowe]; Wbudowany zegar jest automatycznie ustawiany na podstawie danych CT (czas) w sygnale RDS. Anulowanie. [Ustawienie początkowe]; Informacje o płycie: informacje o płycie przewijane są tylko raz. Tekst DAB: przewijanie tekstu DAB. Informacje o płycie: przewijanie jest powtarzane (w odstępach 5-sekundowych). Tekst DAB: przewijanie tekstu DAB. Informacje o płycie: anulowanie. Tekst DAB: wyświetlany jest tylko nagłówek, jeśli istnieje. Naciśnięcie przycisku DISP przez ponad jedną sekundę powoduje przewinięcie wyświetlanych informacji, bez względu na to ustawienie. Auto: [Ustawienie początkowe]; Ekran jest ściemniany po włączeniu świateł. Off: Anulowanie. On: Przyciemnianie aktywne. Time Set: Ustawianie czasu ściemniaćza, [26]. Od godziny do godziny [Ustawienie początkowe: 18 7] 20

21 Kategoria Wskaźniki Regulowane parametry, [strona z opisem] DISPLAY TUNER Contrast Kontrast LCD Type Typ wyświetlacza Font Type Rodzaj czcionki Tag Wyświetlenie znaczników AF-Regn l Odbiór alternatywnej częstotliwości/ regionalizacja TA Volume Głośność informacji drogowych P-Search Wyszukiwanie programów 1 10: [Ustawienie początkowe: 5]; Wyreguluj kontrast ekranu, aby wskaźniki były dobrze widoczne i czytelne. Negative: [Ustawienie początkowe]; Wzór negatywowy na wyświetlaczu (z wyjątkiem obrazów i animacji). Auto: Wzór pozytywowy będzie używany w dzień* 2, natomiast wzór negatywowy w nocy* 2. Positive: Wzór pozytywowy na wyswietlaczu. Można wybrać rodzaj czcionki. 1 [Ustawienie początkowe] O 2 On: Off: [Ustawienie początkowe]; Wyświetlanie znacznika w czasie odtwarzania utworów MP3/WMA, [13]. Anulowanie. Jeżeli sygnał z aktualnie odbieranej stacji FM RDS osłabnie... AF: [Ustawienie początkowe]; Przełącza na inną stację (lub usługę) (program może się różnić od aktualnie odbieranego), [12, 34]. Wskaźnik AF wyświetlony. AF REG: Przełączanie na inną stację nadającą ten sam program. Wskaźnik AF i REG wyświetlony. Off: Anulowanie (nie można wybrać, jeśli opcja DAB AF ma wartość On ) lub 0 50* 3, [11] [Ustawienie początkowe 15] On: Off: Korzystając z danych AF, radioodtwarzacz dostraja się do innej częstotliwości, na której nadawany jest ten sam program, jaki nadaje zaprogramowana stacja RDS, jeśli sygnał tej stacji jest zbyt słaby. [Ustawienie początkowe]; Anulowanie * 1 Parametr można zmieniać tylko, jeżeli Dimmer ustawiono na Time Set. * 2 Zależy od ustawienia opcji Dimmer. * 3 Zależy od poziomu wzmocnienia wzmacniacza. POLSKI Ciąg dalszy na następnej stronie... 21

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY]

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-PDR61 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G541 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI ČESKY MAGYAR GET0495-007A [EY]

KD-G541 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI ČESKY MAGYAR GET0495-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G541 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G431 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0410-007A [EY]

KD-G431 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0410-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G431 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G421 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G421 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G421 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0431-007A [EY]

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0431-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G731 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-LH911 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-LH911 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-LH911 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 9. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

T/P DISP BACK BAND PICT

T/P DISP BACK BAND PICT T/P DISP BACK BAND POLSKI CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-SHX751 âesky MAGYAR SOURCE KD-SHX751 PICT MENU Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują

Részletesebben

KD-LHX552/KD-LHX551 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-LHX552/KD-LHX551 INSTRUCTIONS CD/SD RECEIVER POLSKI. âesky MAGYAR. ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK CD/SD RECEIVER ODTWARZACZ CD/SD P IJÍMAâ CD/SD CD/SD-VEVÃKÉSZÜLÉK KD-LHX552/KD-LHX551 POLSKI âesky MAGYAR MENU DISP Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení

Részletesebben

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G521 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G521 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI. âesky MAGYAR

KD-G312/KD-G311 INSTRUCTIONS. CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK POLSKI. âesky MAGYAR CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G312/KD-G311 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 7. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-R501/KD-R402/KD-R401

KD-R501/KD-R402/KD-R401 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-R501/KD-R402/KD-R401 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-G343/KD-G342/KD-G341

KD-G343/KD-G342/KD-G341 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G343/KD-G342/KD-G341 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-SH1000 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-SH1000 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R

KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R KDC-M6024G KDC-M6024 KDC-V6524 KDC-6024 KDC-5024 KDC-5024V KDC-507 KDC-5094R ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI

Részletesebben

KD-G333/KD-G332/KD-G331

KD-G333/KD-G332/KD-G331 ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G333/KD-G332/KD-G331 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 5. Zrušení ukázkové

Részletesebben

KD-G612/KD-G611/KD-G511

KD-G612/KD-G611/KD-G511 CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G612/KD-G611/KD-G511 POLSKI âesky MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 8. Zrušení ukázkové

Részletesebben

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available.

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. VR-5580 Instraction Manual For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. 1. POWER OFF 1. Long press the power on button to start it up,power on page

Részletesebben

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS B64-2939-00/00

Részletesebben

KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE

KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE KDC-V7521 KDC-B7021 KDC-7021 KDC-7021SE ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH PODRĘCZNIK OBSŁUGI RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS B64-2595-00/00 (E2W) Treść

Részletesebben

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK 4-209-890-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK http://www.sony.net/ PL/CZ/HU/SK

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-264-740-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A

Részletesebben

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-271-483-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití

Részletesebben

Spis treści. Polski - 1 -

Spis treści. Polski - 1 - Spis treści Funkcje... 2 Wprowadzenie... 2 Przygotowanie... 2 Środki bezpieczeństwa... 2 Podłączenie do system dystrybucji telewizji (telewizja kablowa, itp.) poprzez tuner... 4 Zawartość pakietu... 4

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-271-344-42(1) 3D Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie PL CZ HU SK Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej

Részletesebben

pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi System FW-P750

pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi System FW-P750 pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 1 Mini Hi-Fi ystem FW-P750 pg 01-31/P750/34-Eng 3/7/01 2:07 PM Page 2 MAGYARORZÁG Minõségtanúsítás A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984.

Részletesebben

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu

DENVER CR-612 Návod pro obsluhu DENVER CR-612 Návod pro obsluhu 1. ON/OFF/AUTO (zapnout / vypnout / automatické nastavení) 2. LCD displej 3. Přihrádka pro baterie 4. SNOOZE/SLEEP OFF (odložení buzení / deaktivace režimu sleep 5. ALARM

Részletesebben

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX EUX2243AOX...... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 SZUFLADOWA LV VERTIKĀLI NOVIETOJAMA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 40 SALDĒTAVA SK SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Részletesebben

ë Połączenie oczekujące š Połączenie anonimowe włączone

ë Połączenie oczekujące š Połączenie anonimowe włączone Telefon Gigaset 5020 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift 6 Klawisz zmniejszania

Részletesebben

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift 6 Klawisz zmniejszania

Részletesebben

PL/CZ/HU/SK (1)

PL/CZ/HU/SK (1) 4-170-099-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. http://www.sony.net/ PL/CZ/HU/SK DCR-SR58E/SR68E/SR78E/SR88E/SX33E/

Részletesebben

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-416-299-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-450-149-41(1) 3D Digital HD Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója Návod na používanie PL CZ HU SK Przydać się mogą również informacje na stronie: Další

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-290-841-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder Digital Video Camera Recorder Digitális videókamera Kezelési útmutató Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük szíveskedjen elolvasni a kezelési útmutatót a szakszerű használat érdekében. Cyfrowa

Részletesebben

GR-D320E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 17. http://www.jvc.co.

GR-D320E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 17. http://www.jvc.co. Szanowny nabywco, Dziękujemy za zakup niniejszej cyfrowej kamery wideo. Przed użyciem prosimy o przeczytanie informacji i ostrzeżeń dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia, znajdujących się na

Részletesebben

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych

City1. City2+ Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych City1 Cyfrowy programator do bram skrzydłowych (jedno i dwuskrzydłowych) i bram przesuwnych programowanie za pomocą 3 przycisków i wyświetlacza zasilanie 120V lub 230V do 2 silników 1 fazowych test działania

Részletesebben

PMR Twintalker 2-Way Radio Set

PMR Twintalker 2-Way Radio Set PMR Twintalker 2-Way Radio Set GB PMR Twintalker 2-Way Radio Set User manual and service information PL Zestaw do komunikacji radiowej Instrukcja obsługi oraz informacje o serwisie HU PMR rádiós adóvevő

Részletesebben

BeSMART. Termosztát / Programator HU GYORS ÚTMUTATÓ A KRONOTERMOSZTÁTHOZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA ESC MODE SET PROG RESET

BeSMART. Termosztát / Programator HU GYORS ÚTMUTATÓ A KRONOTERMOSZTÁTHOZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA ESC MODE SET PROG RESET cod. BeSMART_QS rev. 0 11/16 BeSMART SET PROG RESET ESC MODE Termosztát / Programator GYORS ÚTMUTATÓ A KRONOTERMOSZTÁTHOZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMATORA ALAPINFORMÁCIÓK INFORMACJE PODSTAWOWE 5 6 4

Részletesebben

GR-D650E GR-D640E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 19

GR-D650E GR-D640E CYFROWA KAMERA WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI PRZYGOTOWANIA 8 NAGRYWANIE I ODTWARZANIE OBRAZÓW 19 CYFROWA KAMERA WIDEO GR-D650E GR-D640E Wyposażenie: http://www.jvc.co.jp/english/accessory/ Szanowny nabywco, Dziękujemy za zakup niniejszej cyfrowej kamery wideo. Przed użyciem prosimy o przeczytanie

Részletesebben

3D Digital HD Video Camera Recorder

3D Digital HD Video Camera Recorder 4-419-002-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane

Részletesebben

Instrukcja obsługi. System wideodomofonowy Model Seria VL-SVN511. Polski Română Magyar. Instrukcja montażu jest dostarczana oddzielnie.

Instrukcja obsługi. System wideodomofonowy Model Seria VL-SVN511. Polski Română Magyar. Instrukcja montażu jest dostarczana oddzielnie. Instrukcja obsługi System wideodomofonowy Model Seria VL-SVN511 Polski omână Magyar Dziękujemy za zakup produktu firmy Panasonic. Prosimy przeczytać tę instrukcję przed użyciem produktu i zachować ją do

Részletesebben

Polski Česky Magyar Română. Doro PhoneEasy. 332gsm

Polski Česky Magyar Română. Doro PhoneEasy. 332gsm Polski Česky Magyar Română Doro PhoneEasy 332gsm 23 Polski 1. Blokada klawiszy 2. Klawisz boczny (głośność) 3. Klawisz latarki 4. Wyświetlacz 5. Lewy klawisz programowalny 6. Klawisz wywołania 7. Klawisze

Részletesebben

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310

Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Rádió / CD Alicante CD34 7 644 172 310 Freiburg CD34 7 644 194 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 3 5 1 2 4 6 7 10 9 8 11 3 KEZELÕSZERVEK 1 nyomógomb a lehajtható és levehetõ

Részletesebben

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Részletesebben

ë Połączenie oczekujące

ë Połączenie oczekujące Telefon Gigaset 5015 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania ostatniego numeru 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift

Részletesebben

Minden jog fenntartva

Minden jog fenntartva Minden jog fenntartva Az alábbi leírásban szereplô terméket nemzetközi szerzôi jog védi. Ennek megfelelôen tilos az eszköz vagy a szoftver bármilyen célból történô másolása. Tilos az alábbi kiadvány egészének

Részletesebben

1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6

1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6 NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY 1. PŘEPÍNAČ ON/OFF/AUTO 2. LED DISPLEJ 3. INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO PROVOZU 4. VYPNOUT DOČASNÉ VYPNUTÍ/AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 5. NASTAVIT/VYPNOUT BUDÍK 6. NASTAVIT ČAS 7. NASTAVIT AUTOMATICKÉ

Részletesebben

OPIS OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 1. Antena 2. Przycisk PTT (Push-To-Talk) 3. Wyświetlacz LCD 4. Przycisk ON/OFF / MENU 5. Przycisk ZADZWOŃ 6. Przycisk ZWIĘKSZ AKUMULATORÓW 7. Przycisk ZMNIEJSZ 8.

Részletesebben

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL GENUS PREMIUM EVO FS 18/25/35 ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM SOLARNYM KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL SZOLÁR

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 SK Slovenský,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

KDC-BT50U KDC-5047U KMR-440U

KDC-BT50U KDC-5047U KMR-440U CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KDC-5047U KMR-440U KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. 10Stepup_IM304_Ref_Hu_02_E

Részletesebben

www.fisher-price.com

www.fisher-price.com www.fisher-price.com Informacje dla konsumentów Vásárlóknak szóló tájékoztatás GREAT BRITAIN Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline: 01628 500303; www.service.mattel.com/uk.

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi

használati útmutató instrukcja obsługi használati útmutató instrukcja obsługi Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa ECN21109W 2 electrolux Tartalomjegyzék Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Hűtőszekrény - fagyasztószekrény Chłodziarko - zamrażarka Chladnička - mraznička ENB 43691 S Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití

Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Felhasználói kézikönyv Instrukcja obsługi Návod k použití Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUF 27391 W5 Üdvözöljük az Electrolux világában electrolux 3 Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0

HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0 HU Használati útmutató 2 Mosogatógép PL Instrukcja obsługi 21 Zmywarka PT Manual de instruções 40 Máquina de lavar loiça F55412W0 F55412M0 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI

Részletesebben

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER

SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU SPORT CLIP MP4 PLAYER SFP 6070 USER S MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE SPORT CLIP MP4 PLAYER MP4 PŘEHRÁVAČ SPORT CLIP MP4 PREHRÁVAČ SPORT CLIP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SPORT CLIP MP4 LEJÁTSZÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ

Részletesebben

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T Instrukcja obsługi TechniSat CE-T PL HU EN Dekoder TechniSat do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej Suma wszystkich zalet www.technisat.pl Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 1 Złącza

Részletesebben

Undercupboard Radio SKRP 1000 A1

Undercupboard Radio SKRP 1000 A1 4 Undercupboard Radio SKRP 1000 A1 Undercupboard Radio Operating manual Radio podwieszane Instrukcja obsługi Rádió Használati utasítás Podelementni radio Navodila za uporabo Rádio na vestavění Návod k

Részletesebben

ConCorde MIRROR Használati útmutató

ConCorde MIRROR Használati útmutató ConCorde MIRROR Használati útmutató 1 Köszönjük, hogy a ConCorde Mirror MP4 lejátszót választotta. A készülék első használata előtt, kérjük olvassa el ezt a használati útmutatót. Figyelem! A készülék bármely

Részletesebben

www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv

www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv HD Box fuzet 8 1oldal.qxp 2008.05.15. 10:16 Page 1 Hello HD Box Üzembe helyezési útmutató www.hellohd.tv 06 40 310 310 info@hellohd.tv HD Box fuzet 8 1oldal.qxp 2008.05.15. 10:16 Page 2 Rozpakowywanie

Részletesebben

Bluetooth USB Adapter

Bluetooth USB Adapter Bluetooth USB Adapter Belkin Corporation 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220-5221, USA +1 310 898 1100 +1 310 898 1111 fax Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden NN10 6GL, United

Részletesebben

NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005

NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 2-688-631-91(1) NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 Kezelési útmutató HU 2006 Sony Corporation 4 Tartalomjegyzék Mellékelt tartozékok... 6 Menü bemutatása... 7 Alapműveletek Alkatrészek és

Részletesebben

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850 PL H Instrukcja obsługi Használati útasítás 800/850 1. Spis treści 2 Szare pole oznacza zakres czyności użytkownika 1. Spis treści 2. Obsługa 3 3. Wskazówki instalacyjne 4 3.1 Instalacja 5 / 6 3.2 Podłączenie

Részletesebben

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci

Instrukcja obs³ugi AVTL 83 PRALKA. Spis treœci Instrukcja obs³ugi PRALKA PL Polski,1 HU Magyar, 13 Spis treœci Instalacja, 2-3 Rozpakowanie i wypoziomowanie, 2 Pod³¹czenie do sieci wodnej i elektrycznej, 2-3 Pierwszy cykl prania, 3 Dane techniczne,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442

Az Ön kézikönyve LG LAC-6710R http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911442 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3

Instrukcja obsługi AQUALTIS SUSZARKA. Spis treści AQC9 4F5. Ważne informacje, 2-3 Instrukcja obsługi SUSZARKA Spis treści Ważne informacje, 2-3 PL PL Polski,1 HU CZ Český,19 SK Slovenský,37 Instalacja, 4 Gdzie zainstalować suszarkę Wentylacja Wypuszczanie wody Podłączenie elektryczne

Részletesebben

DIGITÁLIS AUDIO LEJÁTSZÓ YP-T9J

DIGITÁLIS AUDIO LEJÁTSZÓ YP-T9J DIGITÁLIS AUDIO LEJÁTSZÓ YP-T9J Biztonsági elôírások Olvassa el figyelmesen az alábbi tudnivalókat, annak érdekében, hogy a használat során se önmagában, se a készülékben kárt ne tegyen. A készülék használata

Részletesebben

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Rádió / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 7 8 17 16 15 14 13 12 11 10 9 18 19 3 KEZELÕSZERVEK 1 A készülék be- és

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou ERN29801 2 electrolux TARTALOMJEGYZÉK Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat

Részletesebben

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás For PC Connection Before use, please read these instructions completely. Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne

Részletesebben

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 42

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 42 ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 42 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...

Részletesebben

Piekarnik do zabudowy

Piekarnik do zabudowy Piekarnik do zabudowy Instrukcja instalacji i obsługi NV75K554RS / NV75K554RB / NV75K554BS / NV75K554BB NV75K554RB_EO_DG68-00742A-02_PL.indd 207-06-02 2:4: Spis treści Korzystanie z instrukcji Inteligentne

Részletesebben

Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220

Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220 Multiméter szigetelési ellenállás vizsgálattal 1 kv-ig AX-TI220 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. fejezet Biztonsági szabályok A multiméter tervezése és gyártása megfelel az elektronikus mérőműszerekről és kézi digitális

Részletesebben

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS

GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS GENUS PREMIUM EVO FS GENUS PREMIUM EVO SOLAR FS KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL GENUS PREMIUM EVO FS 18/25/35 ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM SOLARNYM KONDENZÁCIÓS PADLÓKAZÁN TÁROLÓTARTÁLLYAL SZOLÁR

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CQ-C8803N http://hu.yourpdfguides.com/dref/4066471

Az Ön kézikönyve PANASONIC CQ-C8803N http://hu.yourpdfguides.com/dref/4066471 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása 1. Legfontosabb tulajdonságok 1,5 colos TFT képernyő MP3, WMA, FLAC, APE audio formátumok támogatása MPEG-4 (AVI) video formátum támogatása Beépített FM rádió A zeneszámok szövegének egyidejű kijelzése

Részletesebben

PL ZMYWARKA RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 MANUAL DE UTILIZARE 41

PL ZMYWARKA RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 MANUAL DE UTILIZARE 41 ESI4500LOX HU MOSOGATÓGÉP PL ZMYWARKA RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 MANUAL DE UTILIZARE 41 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4

Részletesebben

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci.

CCD Töltéscsatolt eszköz LCD. CCD Przetwornik obrazu CCD LCD. Automatikus fókuszbeállítás. Automatyczna regulacja ostroêci. POLISH Kamera cyfrowa VP-M102/M105/M110 Digitális videokamera VP-M102/M105/M110 AF Automatyczna regulacja ostroêci CCD Przetwornik obrazu CCD LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny AF Automatikus fókuszbeállítás

Részletesebben

TAS200. Kezelési útmutató

TAS200. Kezelési útmutató TAS200 Kezelési útmutató m A TAS200 használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót. Tartsa ezt a felhasználói kézikönyvet mindig a járműben. PZ420 00212 HU TAS200 1 2009 TOYOTA MOTOR CORPORATION

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ hűtőszekrény - fagyasztószekrény / chłodziarka - zamrażarka / chladnička - mraznička KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ ERN 29850 HU PL CS 2223 335-71 FIGYELMEZTETÉSEK Nagyon fontos,

Részletesebben

Kuchenka mikrofalowa

Kuchenka mikrofalowa mw73b Kuchenka mikrofalowa Instrukcja obsługi i zasady przygotowywania potraw wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Zarejestruj swoje urządzenie na stronie www.samsung.com/register

Részletesebben

Pokyny pro používání NAPÁJENÍ SEZNÁMENÍ S ČÁSTMI A FUNKCEMI PŘÍJEM NASTAVENÍ HODIN POPIS ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI LCD

Pokyny pro používání NAPÁJENÍ SEZNÁMENÍ S ČÁSTMI A FUNKCEMI PŘÍJEM NASTAVENÍ HODIN POPIS ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI LCD _ L Pokyny pro používání DIGITÁLNÍ 9PÁSMOVÉ MINIRÁDIO VKV/SV/KV1-7 S BUDÍKEM NAPÁJENÍ Vložení baterií I. K napájení tohoto rádia slouží dvě baterie UM1 1,5 V; vložte nové baterie do přihrádky podle příslušné

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-AK350 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3657484

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-AK350 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3657484 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR

OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR OWNER S MANUAL / FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV D 1440 ENGLISH / MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. A KÉSZÜLÉK BE ÉS KIKAPCSOLÁSA Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához. MEGJEGYZÉS: KÉNYELMI SZEMPONTOKBÓL

Részletesebben

Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310

Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310 Rádió / CD / MP3 Modena MP54 7 644 260 310 Sevilla MP54 7 644 262 310 Kezelési és beszerelési útmutató http://www.blaupunkt.com 2 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 3 KEZELÕSZERVEK 1 Nyomógomb a

Részletesebben

Forehead & Ear Thermometer

Forehead & Ear Thermometer PERSONAL CARE Forehead & Ear Thermometer Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony

Részletesebben

Instrukcja obsługi i konserwacji Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv

Instrukcja obsługi i konserwacji Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv AKZM 6550 Instrukcja obsługi i konserwacji Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

Részletesebben

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Kezelési és beszerelési útmutató

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Kezelési és beszerelési útmutató CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Kezelési és beszerelési útmutató Kezelőegységek 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU nyomógomb Röviden nyomva: Felhasználói menü előhívása/bezárása

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CDX-S2020 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999167

Az Ön kézikönyve SONY CDX-S2020 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3999167 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

IDL 40. Zmywarka Instalownaia i uzytcowania. Mosogatógép Beszerelés és használat. ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç êáé ñþóç

IDL 40. Zmywarka Instalownaia i uzytcowania. Mosogatógép Beszerelés és használat. ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç êáé ñþóç IDL 40 Zmywarka Instalownaia i uzytcowania Ìèÿëíà ìàøèíà Èíñòðóêöèè çà èíñòàëèðàíå è óïîòðåáà Mosogatógép Beszerelés és használat ÏÎÑÓÄÎÌÎÅ ÍÀß ÌÀØÈÍÀ Èíñòðóêöèÿ ïî óñòàíîâêå è ýêñïëóàòàöèè ÐëõíôÞñéï ÅãêáôÜóôáóç

Részletesebben

MC60BT USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUHE HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MC60BT USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUHE HASZNÁLATI UTASÍTÁS USER MANUAL INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUHE HASZNÁLATI UTASÍTÁS HI-FI MUSIC CENTER FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KAROKE Wieża Hi-Fi FM/Bluetooth/MP3/USB/Karaoke HI-FI PŘEHRÁVAČ/FM/BLUETOOTH/MP3/USB/KARAOKE

Részletesebben

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G

KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G KDC-W4531 KDC-W4031 KDC-W409 KDC-3031A KDC-3031G CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS Hungarian/01 (KEE) Tartalomjegyzék Biztonsági előírások 3 Megjegyzések 4 CD-k 5 Az MP3-ról és a WMA-ról 6 Általános

Részletesebben

Kuchenka mikrofalowa. Instrukcja obsługi MG23K3515**

Kuchenka mikrofalowa. Instrukcja obsługi MG23K3515** Kuchenka mikrofalowa Instrukcja obsługi MG23K3515** MG23K3515AS_EO_DE68-04421B-00_PL.indd 1 3/11/2016 11:06:28 AM Spis treści Korzystanie z instrukcji obsługi 3 Korzystanie z kuchenki 12 Spis treści W

Részletesebben

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás _EN.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 7 時 45 分 Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás For PC Connection Before use, please read these instructions completely. Przed

Részletesebben

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut.

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY. Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut. EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA WĘGIERSKIEGO NA POZIOMIE B1 TEST PRZYKŁADOWY Za cały egzamin możesz uzyskać 120 punktów. Egzamin trwa 120 minut. Do wszystkich części egzaminu dołączone są instrukcje. Przeczytaj

Részletesebben

Welcome to Philips! Register on WWW.PHILIPS.COM/WELCOME and you will receive tips and

Welcome to Philips! Register on WWW.PHILIPS.COM/WELCOME and you will receive tips and Super automatic espresso machine 4000 series Quick Instruction Guide HD8847 HD8848 English READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMETE INSTRUCTIONS DOWNLOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Részletesebben

IAN 73761 PHOTO SLIDE SCANNER SND 3600 A2 PHOTO SLIDE SCANNER SKANER SLAJDÓW FILMSZKENNER SKENER DIAPOZITIVŮ DIA-SCANNER. Instrukcja obsługi

IAN 73761 PHOTO SLIDE SCANNER SND 3600 A2 PHOTO SLIDE SCANNER SKANER SLAJDÓW FILMSZKENNER SKENER DIAPOZITIVŮ DIA-SCANNER. Instrukcja obsługi PHOTO SLIDE SCANNER SND 3600 A2 PHOTO SLIDE SCANNER Operating instructions FILMSZKENNER Használati utasítás SKANER SLAJDÓW Instrukcja obsługi SKENER DIAPOZITIVŮ Návod k obsluze DIA-SCANNER Bedienungsanleitung

Részletesebben

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU

Nad szufladkami na owoce i warzywa Nad szufladkami na owoce i warzywa 1DÃMDNLHMNROZLHNÃSyáFH. wyczyszczone ryby ZLH \ÃVHU Instrukcja obs³ugi LODÓWKO ZAMRA ARKA Z 2 DRZWIAMI PL HU Polski, 1 Magyar, 9 R 24 Spis treœci Instalowanie, 2 Ustawienie i pod³¹czenie Zmiana kierunku otwierania drzwi Opis urz¹dzenia, 3 Widok ogólny Uruchomienie

Részletesebben

Internal Card Reader With USB 2.0 All in 1. user s manual MODECOM

Internal Card Reader With USB 2.0 All in 1. user s manual MODECOM Internal Card Reader With USB 2.0 All in 1 user s manual MODECOM Internal Card Reader With USB 2.0 All in 1 User s manual Product introduction Thank you for purchasing the Mode Com MC-CR102 product, we

Részletesebben