SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH"

Átírás

1 Polski Česky DD-8 DD-3 Magyar This manual explains the network function of this system. V této příručce se popisuje sít ová funkce tohoto systému. Instrukcja zawiera informacje objaśniające funkcje sieciowe tego systemu. Az útmutató a rendszer hálózati funkcióját ismerteti. SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH KÜLÖN KÖTET ÚTMUTATÁSOK A HÁLÓZATI FUNKCIÓHOZ LVT A [EV]

2 Informace o DLNA Česky Přehrávač zvukových/video/obrazových souborů DLNA CERTIFIED TM Tento systém splňuje požadavky směrnice DLNA 1.0. Pomocí sít ové funkce tohoto systému lze přehrávat následující typy souborů. LPCM, WAV, MP3, WMA, JPEG, ASF, DivX, MPEG1, MPEG2 POZNÁMKA DLNA je zkratkou organizace Digital Living Network Alliance. Podrobnosti najdete na následujících webových stránkách. CyberLink Media Server je registrovaná ochranná známka spolu s dalšími názvy společností a produktů uvedenými v této příručce. Tyto ochranné známky se používají pro účely identifikace a zůstávají ve výlučném držení svých příslušných vlastníků. DLNA a DLNA CERTIFIED jsou ochrannými známkami a/nebo ochrannými známkami pro služby organizace Digital Living Network Alliance. Microsoft, Windows, Windows XP jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích. 1

3 Obsah Úvod Úvod...3 Úvod do sít ové funkce...3 Obecné blokové schéma sít ové funkce...4 Příprava...5 Počítač...5 Sít ová zařízení...5 Připojení Připojení...6 Připojení hlavní jednotky ke směrovači...6 Instalace softwaru CyberLink Media Server Instalace softwaru CyberLink Media Server...7 Instalace softwaru CyberLink Media Server... 7 Určení sdílených složek...8 Ověření připojení k počítači Ověření připojení k počítači...9 Spuštění CyberLink Media Server...9 Nastavení adresy IP Nastavení adresy IP...11 Případy vyžadující nastavení adresy IP...11 Stanovení adresy IP počítače...11 Přiřazení adresy IP hlavní jednotce...13 Přehrávání souborů uložených v počítači Přehrávání souborů uložených v počítači...16 Přehrávání zvukových souborů...16 Odkazy Odkazy...18 Přidání sdílených složek...18 Přímé připojení hlavní jednotky k počítači...19 Řešení problémů...20 Česky 2

4 Úvod Úvod Česky Úvod do sít ové funkce Stručný přehled sít ové funkce Nastavením sít ového propojení mezi počítačem a hlavní jednotkou lze přehrávat obrazové a zvukové soubory a snímky uložené v počítači. Typy souborů kompatibilních s tímto systémem Pomocí sít ové funkce tohoto systému lze přehrávat následující typy souborů. LPCM, WAV, MP3, WMA, JPEG, ASF, DivX, MPEG1, MPEG2 Internet Modem Směrovač Počítač Hlavní jednotka Používané prostředí Z dodaného disku CD-ROM musíte do počítače nainstalovat CyberLink Media Server. CyberLink Media Server je software určený k přenosu obrazových a zvukových souborů a snímků uložených v počítači do hlavní jednotky. Sít lze snadno nastavit bez nutnosti ruční konfigurace adresy IP hlavní jednotky jednoduchým připojením směrovače vybaveného funkcí DHCP k hlavní jednotce. Funkce DHCP směrovače automaticky přiřazuje hlavní jednotce adresu IP. POZNÁMKA Pokud směrovač neobsahuje funkci DHCP nebo tuto funkci nepoužíváte, můžete hlavní jednotce přiřadit adresu IP ručně. Sít ovou funkci je také možno využít při přímém připojení hlavní jednotky k počítači. (Viz strana 19.) 3

5 Obecné blokové schéma sít ové funkce Nastavte systém podle blokového schématu uvedeného níže. Postup nastavování systému se liší podle používaného prostředí. Připojte hlavní jednotku ke směrovači připojenému k počítači. Strana 6 Úvod Česky Nainstalujte do počítače CyberLink Media Server. Strana 7 Určete sdílené složky. Strana 8 Spust te CyberLink Media Server a přesvědčte se, zda hlavní jednotka rozpoznala CyberLink Media Server. Strana 9 Rozpoznala hlavní jednotka CyberLink Media Server? Ano Ne Přesvědčte se, že je hlavní jednotka zapnutá. Zkontrolujte zapojení kabelů. Strana 10 Adresa IP se přiřazuje automaticky pomocí funkce DHCP směrovače. Rozpoznala hlavní jednotka CyberLink Media Server? Ano Adresu IP je nutno nastavit ručně. Ukončete CyberLink Media Server. Ne Strana 10 Zjistěte adresu IP svého počítače. Strana 11 Nastavení je ukončeno. Nyní lze přehrávat soubory uložené v počítači! Přiřaďte adresu IP hlavní jednotce. Strana 16 Strana 13 POZNÁMKA Přímé připojení hlavní jednotky k počítači je popsáno v odstavci Přímé připojení hlavní jednotky k počítači na straně 19. 4

6 Příprava Úvod Česky Proveďte následující nastavení počítače a sít ového prostředí. Počítač Chcete-li pomocí tohoto systému přehrávat soubory uložené v počítači, musíte z dodaného disku CD- ROM nainstalovat software CyberLink Media Server. Systémové požadavky Sít ová zařízení Ujistěte se, že je na směrovači k dispozici volný terminál LAN. Internet Modem Směrovač Operační systém Požadavek: Microsoft Windows XP Home Edition SP2, Windows XP Professional SP2, Windows XP Media Center Edition SP2 Procesor Požadavek: Procesor s taktovací frekvencí 800 MHz, např. procesor Intel Pentium III nebo Advanced Micro Devices (AMD) Doporučeno: Procesor s taktovací frekvencí 2,0 GHz nebo vyšší Operační pamět (RAM) Požadavek: 256 MB Doporučeno: 512 MB Prostor na pevném disku Požadavek: 50 MB Doporučeno: 200 MB Sít ová karta Požadavek: Sít ový adaptér Ethernet (802.3) nebo WiFi (802.11a nebo g) VGA Požadavek: Karta Intel, nvidia nebo ATI VGA s 64 MB VRAM Připravte si kabel Ethernet (přímý kabel, není součástí dodávky). Tento kabel slouží k propojení směrovače a hlavní jednotky, jak je ilustrováno na straně 6. POZNÁMKA Počítač Používané prostředí Přímé připojení hlavní jednotky k počítači je popsáno v odstavci Přímé připojení hlavní jednotky k počítači na straně 19. 5

7 Připojení V tomto odstavci se popisuje postup připojování hlavní jednotky k počítači prostřednictvím směrovače pomocí kabelu Ethernet a ověřování správného zapojení kabelu. POZNÁMKA Před zahájením tohoto postupu zapojte hlavní jednotku, reproduktory a televizor podle hlavní provozní příručky tohoto systému. Přímé připojení hlavní jednotky k počítači je popsáno v odstavci Přímé připojení hlavní jednotky k počítači na straně Druhý konec kabelu Ethernet připojte k terminálu LAN na hlavní jednotce. Připojení Česky Připojení hlavní jednotky ke směrovači V tomto odstavci se vysvětluje postup připojování hlavní jednotky k počítači připojenému k Internetu prostřednictvím směrovače. Internet Modem Směrovač K terminálu LAN na směrovači Počítač Kabel Ethernet (přímý kabel, není součástí dodávky) Ke zjednodušení výše uvedeného schématu bylo vynecháno připojení hlavní jednotky, reproduktorů a televizoru. Připojení zařízení ilustrovaných výše se popisuje v hlavní provozní příručce. Na dalších schématech se vynechávají symboly Internetu a modemu. 1 Připojte jeden konec kabelu Ethernet (přímý kabel, není součástí dodávky) k terminálu LAN na směrovači. 6

8 Instalace softwaru CyberLink Media Server Instalace softwaru CyberLink Media Server Česky Příklady obrazovek na televizoru a počítači použité v této příručce se mohou lišit od skutečných obrazovek. Instalace softwaru CyberLink Media Server CyberLink Media Server je software určený k přenosu obrazových a zvukových souborů a snímků uložených v počítači do hlavní jednotky. V tomto odstavci se popisuje postup instalace softwaru CyberLink Media Server z dodaného disku CD-ROM do počítače. POZNÁMKA Před zahájením instalace ukončete všechny antivirové a další aplikace spuštěné na počítači. V této příručce se jako příklady při popisu postupů používají anglické mutace Windows XP a CyberLink Media Server. Při provádění operací ve vaší jazykové verzi postupujte podle tohoto vysvětlení. Přihlaste se k počítači jako uživatel s právy správce (Správci). (Na počítači) 1 Spust te Windows a umístěte do jednotky CD-ROM počítače disk se softwarem CyberLink Media Server. Automaticky by se měl spustit instalační program. Otevře se obrazovka uvedená níže. 2 Zvolte požadovanou jazykovou verzi instalace a klepněte na [OK]. Spustí se program a zobrazí se okno Install CyberLink MediaServer. 3 Klepněte na [Next >]. Zobrazí se licenční smlouva. Po ukončení tohoto kroku proveďte instalaci softwaru CyberLink Media Server podle pokynů na obrazovce. 4 Ověřte, zda se na pracovní ploše objevila ikona CyberLink MediaServer. Instalace softwaru CyberLink Media Server je nyní ukončena. 7

9 3 Klepněte na [View Sharing]. 4 Zkontrolujte, zda seznam obsahuje názvy sdílených složek. V tomto odstavci se vysvětluje postup výběru výchozích složek ( My Videos, My Pictures a My Music ). 1 (Na počítači) Dvakrát klepněte na ikonu CyberLink MediaServer na pracovní ploše. Spustí se CyberLink Media Server. 2 Zvolte zaškrtávací políčka vedle My Videos, My Pictures a My Music a klepněte na [Apply]. POZNÁMKA POZNÁMKA Postup výběru složek jiných, než jsou výchozí složky viz Přidání sdílených složek na straně 18. Do jedné složky lze ukládat soubory různých typů. Pokud jsou například do složky My Music uloženy obrazové soubory a snímky, lze tyto soubory přesto přehrávat. Zrušení sdílení složky Zrušte výběr zaškrtávacího políčka vedle požadované složky a klepněte na [Apply]. Návrat na předchozí obrazovku Klepněte na [+] v levém horním rohu obrazovky. Ukončení CyberLink Media Server Klepněte na [M ] v pravém horním rohu obrazovky. 8 Instalace softwaru CyberLink Media Server Určení sdílených složek Česky DD-83[EV].book Page 8 Wednesday, August 30, :49 PM

10 Ověření připojení k počítači Ověření připojení k počítači Česky V tomto odstavci se vysvětluje první spuštění softwaru CyberLink Media Server a provádění následujících činností: Kontrola, zda hlavní jednotka rozpoznala počítač. Spuštění CyberLink Media Server (Na dálkovém ovladači) 1 Stisknutím [F AUDIO] spust te hlavní jednotku. (Na počítači) 2 Dvakrát klepněte na ikonu CyberLink MediaServer na pracovní ploše. Spustí se CyberLink Media Server. (Na dálkovém ovladači) 3 Stiskněte [NETWORK 3]. 4 Zkontrolujte, zda se na televizoru zobrazí CyberLink Media Server. Televzor CyberLink Media Server Postupujte podle odstavce Přehrávání souborů uložených v počítači na straně 16. 9

11 Pokud se název počítače nezobrazí Hlavní jednotka nemusí rozpoznat CyberLink Media Server z následujících důvodů. Určete důvod podle bodů A a B uvedených níže. A Nesprávné zapojení kabelu Ethernet. Možná příčina: Je použit nesprávný typ kabelu Ethernet (překřížený kabel) nebo není kabel pevně zasunut. Možné řešení: Kontrola, zda je použit přímý kabel Ethernet a jeho bezpečné zapojení se popisuje v odstavci Připojení hlavní jednotky ke směrovači na straně 6. B Používaný směrovač možná vyžaduje ruční nastavení adresy IP. Možná příčina: Směrovač připojený k hlavní jednotce není vybaven funkcí DHCP, která zajišt uje automatické přiřazení adresy IP. Další možností je to, že adresy IP mohou být přiřazeny ručně bez použití funkce DHCP směrovače. Možné řešení: Adresu IP hlavní jednotky je nutno nastavit ručně. Klepnutím na [Cancel] zavřete obrazovku na monitoru počítače a ukončete CyberLink Media Server. Přiřaďte hlavní jednotce adresu IP podle postupu, který se popisuje v odstavci Nastavení adresy IP na straně 11. Ověření připojení k počítači Česky 10

12 Nastavení adresy IP Nastavení adresy IP Česky Tuto kapitolu můžete přeskočit v případě, že je hlavní jednotka a počítač připojen ke směrovači vybavenému funkcí DHCP. Případy vyžadující nastavení adresy IP Hlavní jednotce je nutno přiřadit adresu IP ručně v následujících případech. Případ 1:Pokud jste přiřadili počítači ručně adresu IP Příklad: Ruční nastavení adresy IP Směrovač Ruční nastavení adresy IP Stanovení adresy IP počítače V tomto odstavci se popisuje postup zjištění adresy IP počítače pomocí okna nastavení sítě. POZNÁMKA Podle nastavení počítače se při tomto postupu mohou jednotlivé operace lišit od operací uvedených v tomto odstavci. Následující kroky se popisují v Helpu systému Windows. (Na počítači) 1 Klepněte na [Start] a poté na Control Panel. Příklad: Případ 2:Pokud jste hlavní jednotku připojili přímo k počítači Viz také Přímé připojení hlavní jednotky k počítači na straně 19. Příklad: Příklad: Ruční nastavení adresy IP Ruční nastavení adresy IP Otevře se dialogové okno Control Panel. 11

13 2 Klepněte na Network and Internet Connections. POZNÁMKA V závislosti na nastavení počítače se otevře dialogové okno Control Panel, jak je ilustrováno níže. 4 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Local Area Connection a poté klepněte na [Properties]. Nastavení adresy IP Česky Zobrazí se dialogové okno Local Area Connection Properties. 5 Klepněte na Internet Protocol (TCP/IP) a poté na [Properties]. V tomto případě dvakrát klepněte na ikonu Network Connections a přejděte na krok 4. 3 Klepněte na Network Connections. Zobrazí se dialogové okno Network Connections. Zobrazí se dialogové okno Internet Protocol (TCP/IP) Properties. (Pokračování na další straně.) 12

14 Nastavení adresy IP Česky 6 Potvrďte hodnoty zobrazené v IP address: (Adresa IP) a Subnet mask: (Maska podsítě). Příklad: Přiřazení adresy IP hlavní jednotce V tomto odstavci se vysvětluje postup ručního nastavení adresy IP hlavní jednotky. Tuto kapitolu můžete přeskočit v případě, že je hlavní jednotka a počítač připojen ke směrovači vybavenému funkcí DHCP. Do prázdného sloupce vložte hodnoty. (Tyto hodnoty se používají v kroku 8 na straně 15.) Adresa IP... Maska podsítě... 7 Klepněte na [Cancel]. Dialogové okno se zavře. Potvrzování adresy IP počítače je nyní ukončeno. Volič režimu dálkového ovladače Číselná tlačítka POZNÁMKA Před přiřazením adresy IP hlavní jednotce zvolte stisknutím [NETWORK 3] jako zdroj připojený počítač. Pokud je zvolen jiný zdroj, je zakázán NETWORK SETUP na obrazovce s předvolbami. (Na dálkovém ovladači) 1 Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do polohy [AUDIO]. 13

15 2 Stiskněte [SET UP]. Na televizoru se zobrazí obrazovka s předvolbami. Televizor 5 Zvolte OBTAIN IP a stiskněte [ENTER]. 6 Stisknutím 5nebo / zvolte STATIC IP a stiskněte [ENTER]. Nastavení adresy IP Česky 3 Opakovaně stiskněte 3, dokud se nezobrazí OTHERS. POZNÁMKA Pokud nastavení připojení k Internetu upravujete pomocí směrovače DHCP nebo jiných zařízení přiřazujících adresy IP automaticky, zvolte u položky OBTAIN IP možnost DHCP. 7 Stisknutím / zvolte STATIC IP ADDRESS a stiskněte [ENTER]. 4 Stisknutím / zvolte NETWORK SETUP a poté stiskněte [ENTER]. (Pokračování na další straně.) 14

16 Nastavení adresy IP Česky 8 Pomocí číselných tlačítek zadejte adresu IP. Potvrďte adresu IP, kterou jste zapsali do sloupce na straně 13. Do první, druhé a třetí skupiny číslic adresy IP počítače zadejte stejné hodnoty (první, druhý a třetí číselný blok zleva). Do čtvrté skupiny číslic (první číselný blok zprava) zadejte libovolnou hodnotu (1-254), která se liší od hodnoty použité v adrese IP počítače. Příklad nastavení: Adresa IP počítače Adresa IP hlavní jednotky První skupina Druhá skupina Třetí skupina (= ) Čtvrtá skupina (Pouze tato hodnota se musí lišit od hodnoty nastavené v adrese IP počítače.) Povšimněte si, že se čtvrtá skupina číslic musí lišit od hodnot nastavených pro další zařízení připojená k síti. 9 Stiskněte [ENTER]. 10 Stisknutím / zvolte STATIC SUBNET MASK a stiskněte [ENTER]. 11 Pomocí číselných tlačítek zadejte masku podsítě. Potvrďte masku podsítě, kterou jste zapsali ve sloupci na straně 13 a poté zadejte stejnou hodnotu. Příklad nastavení: Maska podsítě počítače 12 Stiskněte [ENTER]. 13 Stisknutím / zvolte APPLY NOW a stiskněte [ENTER]. Nastavení se uloží (= ) Maska podsítě hlavní jednotky Nastavení adresy IP hlavní jednotky je nyní ukončeno. Vrat te se na stranu 8. POZNÁMKA Obvykle není třeba provádět nastavení DEFAULT GATEWAY. Při normálním použití ponechejte nezměněna výchozí nastavení. DEFAULT GATEWAY nastavte pouze v případě, že chcete přehrávat soubory uložené na počítači patřícím k jiné síti. 15

17 Přehrávání souborů uložených v počítači Přehrávání zvukových souborů V tomto odstavci se popisuje postup přehrávání zvukových souborů uložených v počítači. Při přehrávání obrazových souborů a snímků lze využít téměř stejného postupu. (Na počítači) 1 Spust te CyberLink Media Server. (Na dálkovém ovladači) 2 Stiskněte [NETWORK 3]. Zobrazí se CyberLink Media Server. CyberLink Media Server 3 Stisknutím / zvolte CyberLink Media Server. Přehrávání souborů uložených v počítači Česky Vybraná položka se zvýrazní. POZNÁMKA Před pokračováním dále uložte soubory, které chcete přehrávat, do sdílených složek. V tomto odstavci se jako příklad při popisování postupu přehrávání používá soubor TRACK0001 uložený ve složce My Music. Podrobnosti o provozování hlavní jednotky najdete v hlavní provozní příručce. (Pokračování na další straně.) 16

18 Přehrávání souborů uložených v počítači Česky 4 Stiskněte [ENTER]. Zobrazí se sdílené složky. Příklad: 5 Stisknutím / zvolte My Music. 7 Stisknutím 5 nebo / vyberte soubor, který chcete přehrávat. 8 Stiskněte [ENTER]. Zahájí se přehrávání. 6 Stiskněte [ENTER]. Zobrazí se seznam zvukových souborů. POZNÁMKA Pokud se seznam nezobrazí ověřte, zda jsou požadované soubory k přehrávání uloženy ve sdílené složce. Přehrávání lze přerušit stisknutím 7. POZNÁMKA K pohybu mezi stranami můžete použít tlačítka uvedená níže. Stisknutím 2 nebo 3 lze zobrazit předchozí nebo následující stranu. Stisknutím 1 nebo lze přeskočit o 10 stran dopředu nebo zpět. Stisknutím 4 nebo se lze přesunout na začátek nebo konec složky/seznamu souborů. V tomto odstavci se popisuje pouze základní postup přehrávání souborů. 17

19 DD-83[EV].book Page 18 Wednesday, August 30, :49 PM Přidání sdílených složek 4 Zvolte zaškrtávací políčko vedle [DATA] a klepněte na [Apply]. 5 Klepněte na [View Sharing]. 6 Zkontrolujte, zda se složka DATA přidala do seznamu sdílených složek. Česky Odkazy Odkazy V této kapitole se vysvětluje postup přidávání sdílených složek (složek, do kterých se ukládají soubory k přehrávání). Sdílenou složku můžete přidat 1) uložením požadované složky do jedné z výchozích složek a 2) zvolením požadované složky pomocí softwaru CyberLink Media Server. POZNÁMKA K požadované složce můžete také přistupovat pomocí softwaru CyberLink Media Server přesunutím z místního disku do podadresářů. V tomto odstavci se jako příklad popisuje uložení složky DATA do výchozí složky My Videos a přidání složky DATA do sdílených složek. 1 Pomocí Windows uložte složku DATA do složky My Videos. 2 Dvakrát klepněte na ikonu CyberLink MediaServer na pracovní ploše. Spustí se CyberLink Media Server. 3 Klepněte na [My Videos]. POZNÁMKA Zrušení sdílení složky Zrušte výběr zaškrtávacího políčka vedle požadované složky a klepněte na [Apply]. Návrat na předchozí obrazovku Klepněte na [+] v levém horním rohu obrazovky. Ukončení CyberLink Media Server Klepněte na [M ] v pravém horním rohu obrazovky. 18

20 Odkazy Česky Přímé připojení hlavní jednotky k počítači V tomto odstavci se popisuje postup přímého připojení hlavní jednotky k počítači. Před připojením hlavní jednotky k počítači musíte do počítače nainstalovat software CyberLink Media Server. (Viz strana 7.) 1 Připojte hlavní jednotku k počítači podle níže uvedeného schématu. Kabel Ethernet (přímý nebo překřížený kabel, není součástí dodávky) 2 Nastavte počítač tak, aby mohl automaticky získat adresu IP. V kroku 6 na straně 13 zvolte Obtain an IP address automatically a poté klepněte na [OK]. 3 Nastavte hlavní jednotku tak, aby mohla automaticky získat adresu IP. V kroku 6 na straně 14 zvolte DHCP a poté klepněte na [ENTER]. (Jako výchozí nastavení je zvoleno DHCP.) Hlavní jednotka a počítač zahájí získávání adres IP, které jsou schopny vzájemně rozpoznat. Toto nastavení trvá přibližně jednu minutu. POZNÁMKA Adresám IP lze také přiřadit libovolnou hodnotu pomocí postupu uvedeného na stranách 11 až Ověřte připojení k počítači. Nastavte sdílené složky podle odstavce Určení sdílených složek na straně 8 a Ověření připojení k počítači na straně 9. Po nastavení sdílených složek postupujte podle odstavce Přehrávání souborů uložených v počítači na straně

21 Řešení problémů Problém Možná příčina Možné řešení Nezobrazují se soubory uložené v počítači. Soubor se nepřehrává správně. Nelze přehrávat obrazový či zvukový soubor nebo snímky. Není zapojen kabel Ethernet. Je použit nesprávný kabel. Není nainstalován CyberLink Media Server. Při ručním nastavování adresy IP byla zadána nesprávná hodnota. (Pokud se nepoužívá funkce DHCP) Sít připojenou k hlavní jednotce používá jiné zařízení. Typ souboru není kompatibilní s tímto systémem. Zkontrolujte správné zapojení kabelu Ethernet. (Při zapojování kabelu Ethernet musíte uslyšet cvaknutí.) Při připojování hlavní jednotky ke směrovači použijte přímý kabel. Nainstalujte do počítače CyberLink Media Server. Zkontrolujte, zda jsou v první, druhé a třetí skupině číslic zadány stejné hodnoty, a zda jsou ve čtvrté skupině číslic zadány různé hodnoty pro hlavní jednotku a počítač. Pokud při přehrávání souboru hlavní jednotkou používá sít jiné zařízení, může dojít k dezorientaci sítě, výpadkům obrazových rámečků a přeskakování zvuku. Před přehráváním souboru je nutno takové zařízení odpojit od sítě. Použijte soubor typu, který lze přehrávat. Odkaz na stranu Soubor je porušený. Porušené soubory nelze přehrávat Odkazy Česky 20

22 Informacje o DLNA DLNA CERTIFIED TM Odtwarzacz plików audio/ wideo/obrazów Ten system jest zgodny z DLNA Guidelines 1.0. Możesz odtwarzać następujące typy plików za pomocą funkcji sieciowych tego systemu. LPCM, WAV, MP3, WMA, JPEG, ASF, DivX, MPEG1, MPEG2 Polski UWAGA DLNA oznacza Digital Living Network Alliance. Aby uzyskać szczegółowe informacje odwiedź poniższą stronę internetową. CyberLink Media Server to zarejestrowany znak handlowy, podobnie jak i inne nazwy firm i produktów użyte w tej publikacji, został on wymieniony dla celów informacyjnych i stanowi własność prawowitych właścicieli. DLNA oraz DLNA CERTIFIED to znaki handlowe i/lub serwisowe Digital Living Network Alliance. Microsoft, Windows, Windows XP są zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi Microsoft Corporation. 1

23 Spis treści Wstęp Wstęp...3 Funkcja sieciowa wprowadzenie...3 Ogólny opis sposobu postępowania podczas instalacji funkcji sieciowych...4 Przygotowanie do instalacji...5 Komputer...5 Urządzenie sieciowe...5 Podłączanie Podłączanie...6 Łączenie urządzenia z routerem...6 Instalacja CyberLink Media Server Instalacja CyberLink Media Server...7 Instalacja CyberLink Media Server...7 Określanie folderów udostępnionych...8 Sprawdzanie połączenia z komputerem Sprawdzanie połączenia z komputerem...9 Uruchamianie programu CyberLink Media Server...9 Przypisywanie adresu IP Przypisywanie adresu IP...11 Sytuacje wymagające ręcznego przypisania adresu IP...11 Określanie adresu IP komputera...11 Przypisywanie adresu IP do urządzenia...13 Odnośnik Odnośnik...18 Dodawanie folderów udostępnionych...18 Bezpośrednie łączenie urządzenia z komputerem...19 Rozwiązywanie problemów...20 Polski Odtwarzanie plików zgromadzonych na komputerze Odtwarzanie plików zgromadzonych na komputerze...16 Odtwarzanie plików audio

24 Wstęp Wstęp Polski Funkcja sieciowa wprowadzenie Ogólny zarys funkcji sieciowej Możesz odtwarzać zapisane na twoim komputerze pliki audio, wideo oraz zdjęcia dzięki połączeniu sieciowemu pomiędzy komputerem a urządzeniem. Internet Modem Router Typy plików kompatybilne z tym systemem Możesz odtwarzać następujące typy plików za pomocą funkcji sieciowej tego systemu. LPCM, WAV, MP3, WMA, JPEG, ASF, DivX, MPEG1, MPEG2 Komputer Urządzenie Środowisko użytkowania Musisz zainstalować na twoim komputerze pakiet oprogramowania CyberLink Media Server zawarty na dołączonej płycie CD-ROM. CyberLink Media Server to oprogramowanie służące do wysyłania do urządzenia plików audio, video oraz zdjęć zgromadzonych na twoim komputerze. Sieć można w łatwy sposób skonfigurować bez potrzeby ręcznego wprowadzania adresu IP urządzenia wystarczy połączyć z urządzeniem router posiadający funkcję DHCP. Funkcja DHCP routera automatycznie przydzieli adres IP temu urządzeniu. UWAGA Jeżeli router nie posiada funkcji DHCP lub jeśli nie używasz funkcji DHCP, musisz przypisać adres IP do urządzenia ręcznie. Możesz również użyć funkcji sieciowych, aby bezpośrednio połączyć urządzenie z komputerem. (Patrz str. 19.) 3

25 Ogólny opis sposobu postępowania podczas instalacji funkcji sieciowych Zainstaluj system zgodnie z poniższym schematem. Procedura instalacji systemu może się różnić wzależności od środowiska użytkowania. Połącz urządzenie z routerem, do którego podłączony jest komputer. Zainstaluj program CyberLink Media Server na twoim komputerze. Określ współdzielone foldery. Strona 6 Strona 7 Strona 8 Wstęp Polski Uruchom CyberLink Media Server i upewnij się, że urządzenie wykrywa CyberLink Media Server. Strona 9 Czy urządzenie wykrywa CyberLink Media Server? Tak Nie Upewnij się, że urządzenie jest podłączone. Sprawdź czy przewody są prawidłowo podłączone. Strona 10 Adres IP jest przypisywany automatycznie dzięki funkcji DHCP routera. Czy urządzenie wykrywa CyberLink Media Server? Tak Adres IP musi zostać przypisany ręcznie. Wyjdź z programu CyberLink Media Server. Nie Strona 10 Sprawdź adres IP twojego komputera. Strona 11 Wprowadź adres IP do urządzenia. Instalacja zakończona. Teraz możesz odtwarzać pliki zgromadzone na twoim komputerze! Strona 16 Strona 13 UWAGA Aby podłączyć urządzenie bezpośrednio do komputera, patrz Bezpośrednie łączenie urządzenia z komputerem na stronie 19. 4

26 Przygotowanie do instalacji Skonfiguruj komputer oraz środowisko sieciowe według poniższych wskazówek. Komputer Urządzenie sieciowe Upewnij się, że na routerze jest dostępny port LAN. Wstęp Polski Aby odtwarzać za pomocą tego systemu pliki zgromadzone na twoim komputerze, musisz zainstalować pakiet oprogramowania CyberLink Media Server zawarty na dołączonej płycie CD-ROM. Wymagania systemowe System operacyjny Wymagany: Microsoft Windows XP Home Edition SP2, Windows XP Professional SP2, Windows XP Media Center Edition SP2 Procesor Wymagany: Procesor o częstotliwości 800 MHz, taki jak Intel Pentium III lub Advanced Micro Devices (AMD) Zalecane: Procesor 2,0 GHz lub szybszy Pamięć RAM Wymagane: 256 MB Zalecane: 512 MB Wolne miejsce na dysku twardym Wymagane: 50 MB Zalecane: 200 MB Karta sieciowa Wymagane: Karta sieciowa: Ethernet (802.3) lub WiFi (802.11a lub g) Karta graficzna VGA Wymagana: Intel, nvidia lub ATI VGA z 64 MB pamięci VRAM Internet Modem Router Komputer Środowisko użytkowania Upewnij się również, czy posiadasz kabel ethernetowy (kabel zwykły, brak w zestawie). Kabel ten służy do połączenia routera zurządzeniem, tak jak jest to przedstawione na stronie 6. UWAGA Aby podłączyć urządzenie bezpośrednio do komputera, patrz Bezpośrednie łączenie urządzenia z komputerem na stronie 19. 5

27 Podłączanie W tym rozdziale opisana jest procedura podłączania urządzenia do komputera poprzez router za pomocą kabla -ethernetowego oraz sposób weryfikacji, czy operacja została wykonana prawidłowo. 2 Podłącz drugi koniec kabla ethernetowego z portem LAN na urządzeniu. UWAGA Przed przystąpieniem do tej procedury, podłącz urządzenie, głośniki oraz telewizor zgodnie z opisem zawartym w głównej części podręcznika obsługi. Aby podłączyć urządzenie bezpośrednio do komputera, patrz Bezpośrednie łączenie urządzenia z komputerem na stronie 19. Łączenie urządzenia z routerem W tym rozdziale wyjaśniona jest procedura podłączania urządzenia do komputera połączonego z internetem poprzez router. Podłączanie Polski Internet Modem Router Do portu LAN routera Komputer Kabel ethernetowy (kabel zwykły, brak w zestawie) Powyższy schemat został uproszczony poprzez pominięcie połączeń pomiędzy urządzeniem, głośnikami a telewizorem. Zasady łączenia powyższych urządzeń opisane zostały w głównej instrukcji obsługi. Oznaczenia internetu i modemu zostały pominięte w dalszej części instrukcji. 1 Połącz jeden koniec kabla ethernetowego (kabel zwykły, brak w zestawie) do portu LAN routera. 6

28 Instalacja CyberLink Media Server Instalacja CyberLink Media Server Polski Przykładowe zrzuty ekranowe z telewizora i komputera, użyte w tej instrukcji, mogą różnić się od wyświetlanych w rzeczywistości. Instalacja CyberLink Media Server CyberLink Media Server to oprogramowanie służące do wysyłania do urządzenia plików audio, wideo oraz zdjęć zgromadzonych na twoim komputerze. W tym rozdziale wyjaśniona jest procedura instalacji na komputerze pakietu oprogramowania CyberLink Media Server zawartego na dołączonej płycie CD-ROM. UWAGA Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że zostały zamknięte wszelkie programy antywirusowe oraz inne aplikacje, które były uruchomione na twoim komputerze. Ta instrukcja prezentuje sposób przeprowadzenia instalacji na przykładzie angielskich wersji systemu Windows XP i programu CyberLink Media Server. Postępuj zgodnie z instrukcją odnosząc się do faktycznych komunikatów twojej wersji językowej. Zaloguj się na komputerze z prawami administratora (Administratorzy). (Na komputerze) 1 Uruchom system Windows i włóż do napędu CD-ROM płytę CD-ROM z oprogramowaniem CyberLink Media Server. Instalacja powinna rozpocząć się automatycznie, a na ekranie powinien pojawić się poniższy obraz. 2 Wybierz wersję językową, którą chcesz zainstalować, a następnie kliknij [OK]. Program zostanie uruchomiony, a na ekranie pojawi się okno Install CyberLink MediaServer (Zainstaluj CyberLink MediaServer). 3 Kliknij [Next >] (Dalej). Na ekranie wyświetlona zostaje umowa licencyjna. Po zakończeniu tego etapu, zainstaluj CyberLink Media Server według instrukcji wyświetlanych na ekranie komputera. 4 Sprawdź czy ikona CyberLink MediaServer jest widoczna na pulpicie. Zakończyłeś instalację CyberLink Media Server. 7

29 DD-83[EV].book Page 8 Thursday, August 31, :43 PM Określanie folderów udostępnionych 3 Kliknij [View Sharing] (Pokaż udostępnione). 4 Sprawdź, czy nazwy udostępnionych folderów są wyświetlane na liście. (Na komputerze) Kliknij dwukrotnie ikonę CyberLink MediaServer znajdującą się na pulpicie. CyberLink Media Server zostaje uruchomiony. 2 Instalacja CyberLink Media Server 1 Polski W tym rozdziale opisana jest procedura wyboru przykładowych domyślnych folderów ( My Videos, My Pictures oraz My Music ). Zaznacz pola wyboru obok folderów My Videos, My Pictures My Music i kliknij [Apply] (Zastosuj). UWAGA UWAGA Aby wybrać foldery inne niż domyślne, patrz sekcja Dodawanie folderów udostępnionych na stronie 18. Możesz gromadzić w jednym folderze pliki różnego typu. Na przykład, nawet gdy pliki wideo oraz zdjęcia są przechowywane w folderze My Music, możesz odtwarzać te pliki. Aby zaprzestać udostępniania folderu Wyczyść pole wyboru obok folderu i kliknij [Apply] (Zastosuj). Aby wrócić do poprzedniego ekranu Kliknij [+] w lewej górnej części ekranu. Aby wyjść z CyberLink Media Server Kliknij [M] w prawej górnej części ekranu. 8

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Netis vezeték nélküli, N típusú Router Gyors Telepítési Útmutató Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A router webes felületen történő beüzemelése... 2 4. Hibaelhárítás...

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú, router

Netis vezeték nélküli, N típusú, router Netis vezeték nélküli, N típusú, router Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típusok: WF-2409/WF2409/WF2409D A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli, N típusú, router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv,

Részletesebben

Bluetooth USB Adapter

Bluetooth USB Adapter Bluetooth USB Adapter Belkin Corporation 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220-5221, USA +1 310 898 1100 +1 310 898 1111 fax Belkin Ltd. Express Business Park, Shipton Way Rushden NN10 6GL, United

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési kézikönyv

Gyors üzembe helyezési kézikönyv Netis vezeték nélküli, kétsávos router Gyors üzembe helyezési kézikönyv WF2471/WF2471D A csomagolás tartalma (Két sávos router, hálózati adapter, ethernet kábel, kézikönyv) 1. Csatlakozás 1. Kapcsolja

Részletesebben

Gyors telepítési kézikönyv

Gyors telepítési kézikönyv netis Vezeték nélküli, N router Gyors telepítési kézikönyv 1. A csomagolás tartalma (Vezeték nélküli,n Router, Hálózati adapter, Ethernet kábel, Kézikönyv) * A kézikönyv, az összes, Netis, 150Mbps/300Mbps

Részletesebben

NPS-520. Rövid kezelési útmutató. MFP nyomtatókiszolgáló. Verziószám 1.00 2. kiadás 2007/1. Copyright 2007. Minden jog fenntartva.

NPS-520. Rövid kezelési útmutató. MFP nyomtatókiszolgáló. Verziószám 1.00 2. kiadás 2007/1. Copyright 2007. Minden jog fenntartva. NPS-520 MFP nyomtatókiszolgáló Rövid kezelési útmutató Verziószám 1.00 2. kiadás 2007/1 Copyright 2007. Minden jog fenntartva. Áttekintés Az NPS-520 nyomtatókiszolgáló egy Ethernet porttal és egy USB (v2.0)

Részletesebben

Gyors üzembe helyezési kézikönyv

Gyors üzembe helyezési kézikönyv Netis 150Mbps, vezeték nélküli, kültéri, N hozzáférési pont Gyors üzembe helyezési kézikönyv Típus szám: WF2301 A csomagolás tartalma *WF2301 *PoE adapter *Gyors üzembe helyezési kézikönyv LED-ek LED Állapot

Részletesebben

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját.

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját. A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, 2000, Me, and 98SE Kezdő lépések DSM-320 Vezeték nélküli Médialejátszó A következőkre lesz szüksége: Windows XP, 2000, Me vagy 98SE, 500MHz-es

Részletesebben

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató

Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Netis Vezetékes ADSL2+, N Modem Router Gyors Telepítési Útmutató Modell szám: DL4201 Tartalomjegyzék 1. A csomag tartalma... 1 2. Hardware csatlakoztatása... 1 3. A modem webes felületen történő beüzemelése...

Részletesebben

Windows Vista /Windows 7 Telepítési útmutató

Windows Vista /Windows 7 Telepítési útmutató Lézeres nyomtató sorozat Windows Vista / 7 Telepítési útmutató A nyomtató használata előtt állítsa be a nyomtató hardverét és telepítse az illesztőprogramot. A megfelelő telepítési és beállítási útmutatásért

Részletesebben

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available.

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. VR-5580 Instraction Manual For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. 1. POWER OFF 1. Long press the power on button to start it up,power on page

Részletesebben

Internetkonfigurációs követelmények. A számítógép konfigurálása. Beállítások Windows XP alatt

Internetkonfigurációs követelmények. A számítógép konfigurálása. Beállítások Windows XP alatt Internetkonfigurációs követelmények Annak érdekében, hogy csatlakoztatni tudja a Hozzáférési Pontját a Hozzáférési Pont Kezelőhöz, a következő konfigurációs paramétereket kell beállítania a számítógépe

Részletesebben

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter Ez a termék a következő operációs rendszereket támogatja: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter Előfeltételek Legalább az alábbiakkal

Részletesebben

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató EPSON Digitális fényképezőgép / Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv a SEIKO EPSON CORPORATION előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben sem egészben nem

Részletesebben

Útmutató az alkalmazás elindítására

Útmutató az alkalmazás elindítására Útmutató az alkalmazás elindítására NÁVOD NA SPUSTENIE APLIKÁCIE A PC- re VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK A hardverre vonatkozó követelmények a JasPCP-HU alkalmazás működésére jelenleg a piacon kereskedelmi forgalomban

Részletesebben

3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül

3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Hikvision IP kamera Gyorsindítási útmutató 3 A hálózati kamera beállítása LAN hálózaton keresztül Megjegyzés: A kezelő tudomásul veszi, hogy a kamera internetes vezérlése hálózati biztonsági kockázatokkal

Részletesebben

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik:

Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a felhasználói útmutató a következő modellekre vonatkozik: HL-L850CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L900CDW/L900CDWT DCP-L8400CDN/L8450CDW MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW A verzió HUN

Részletesebben

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv Médiatár Rövid felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés Tartalomjegyzék Bevezetés Bevezetés... 3 Kezdô gondolatok... 4 Hálózati követelmények... 4 Támogatott operációs rendszerek a számítógépeken...

Részletesebben

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea DLF39285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství...

Részletesebben

DLNA- beállítási útmutató

DLNA- beállítási útmutató MAGYAR DLNA- beállítási útmutató LAN hálózati csatlakozáshoz Tapasztalja meg a valóságot AQUOS LCD-TV 2011 tavasz/nyár Oldal - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Tartalom: 1. A PC előkészítése

Részletesebben

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4GHz Vezeték nélküli Cardbus Adapter

DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4GHz Vezeték nélküli Cardbus Adapter A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se DWL-G650 AirPlus Xtreme G 2.4GHz Vezeték nélküli Cardbus Adapter Kezdő lépések Legalább az alábbiakkal

Részletesebben

Szoftvertelepítési útmutató NPD4758-00 HU

Szoftvertelepítési útmutató NPD4758-00 HU Szoftvertelepítési útmutató NPD4758-00 HU Szoftvertelepítés Megjegyzés az USB-csatlakozáshoz: Ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg nem kap rá utasítást. Ha megjelenik ez a képernyő, kattintson a Cancel(Mégse)

Részletesebben

Köszönjük, hogy a Conceptronic DVB-T USB-adaptert választotta.

Köszönjük, hogy a Conceptronic DVB-T USB-adaptert választotta. MAGYAR Conceptronic CTVDIGU2 Gyorstelepítési útmutató Köszönjük, hogy a Conceptronic DVB-T USB-adaptert választotta. A hardver telepítése céljából csatolt útmutató lépésről lépésre elmagyarázza, miként

Részletesebben

SonicStage Ver. 2.3 for Micro HI-FI Component System

SonicStage Ver. 2.3 for Micro HI-FI Component System 2-591-387-71(1) SonicStage Ver. 2.3 for Micro HI-FI Component System Instrukcja instalacji/obsługi Příručka pro instalaci a použití Telepítési/használati útmutató PL CZ HU 2005 Sony Corporation 2-PL Prawa

Részletesebben

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter

Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Netis vezeték nélküli, N típusú USB adapter Gyors üzembe helyezési útmutató WF-2109, WF-2111, WF-2116, WF-2119, WF-2119S, WF-2120, WF-2123, WF-2150, WF-2151, WF-2190, WF-2503 1 A csomag tartalma A csomag,

Részletesebben

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez

KISOKOS Windows TARTALOM. Vista rendszerhez KISOKOS Windows Vista rendszerhez TARTALOM 1. fejezet: RENDSZERKöVETELMéNYEK...1 2. fejezet: NYOMTATóSZOFTVER TELEPíTéSE WINDOWS HASZNáLATA ESETéN...2 Szoftver telepítése helyi nyomtatáshoz... 2 Szoftver

Részletesebben

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter

CD-ROM (Szoftver, Használati útmutató, garancia) 5V DC, 2.5A Áram-adapter Ez a terméket bármely ma használatos web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 7.0) beállítható. Kezdő lépések DP-G321 AirPlus G 802.11g/2.4GHz Vezeték nélküli Multi-Port Nyomtató

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 4-264-740-42(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Digital Video Camera Recorder Instrukcja obsługi Návod k použití A

Részletesebben

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója 9234594 2. kiadás A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation bejegyzett védjegyei. Copyright 2005 Nokia. Minden jog

Részletesebben

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY]

KD-PDR61 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0524-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-PDR61 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Részletesebben

Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához

Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához Tájékoztató a kollégiumi internet beállításához V 1.3 A támogatott operációs rendszerekhez tartozó leírás hamarosan bıvülni fog, jelenleg a következı leírásokat tartalmazza: Windows XP, Windows Vista,

Részletesebben

DWL-G650+ AirPlus G+ 2,4GHz Vezeték

DWL-G650+ AirPlus G+ 2,4GHz Vezeték Ez a termék a következő operációs rendszereket támogatja: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se Előfeltételek Ellenőrizze a doboz tartalmát Ezek a DWL-G650+ dobozában található elemek: DWL-G650+

Részletesebben

HP Deskjet 6800 series. P íručka pro práci v síti Hálózati kézikönyv

HP Deskjet 6800 series. P íručka pro práci v síti Hálózati kézikönyv HP Deskjet 6800 series P íručka pro práci v síti Hálózati kézikönyv Česky Česky První vydání, květen 2004 Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Upozorn ní Kopírování, úpravy či překlad

Részletesebben

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar OTOsuite Telepítési útmutató Magyar Ez a dokumentum leírja miképp telepítse az OTOsuite szoftvert DVD-ről, pendrive-ról vagy tömörített fájlból. Rendszerkövetelmények 1,5 GHz processzor vagy gyorsabb (ajánlott:

Részletesebben

15.5.1 Laborgyakorlat: Egy vezeték nélküli NIC beszerelése

15.5.1 Laborgyakorlat: Egy vezeték nélküli NIC beszerelése 15.5.1 Laborgyakorlat: Egy vezeték nélküli NIC beszerelése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot, és végezd el a lépéseit! A laborgyakorlat során egy vezeték nélküli hálózati kártya beszerelését és

Részletesebben

DWL-G122 Vezeték nélküli USB Adapter. CD-ROM (amely tartalmazza a drivereket, a használati útmutatót és a garanciát)

DWL-G122 Vezeték nélküli USB Adapter. CD-ROM (amely tartalmazza a drivereket, a használati útmutatót és a garanciát) A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98se DWL-G122 AirPlus G Nagysebességű 802.11g USB Vezeték nélküli Adapter Kezdő lépések Legalább az alábbiakkal

Részletesebben

Wi-Fi beállítási útmutató

Wi-Fi beállítási útmutató Wi-Fi beállítási útmutató Wi-Fi- Csatlakoztatás a nyomtatóhoz Csatlakoztatás számítógéphez Wi-Fi útválasztón keresztül A számítógép közvetlen csatlakoztatása Csatlakoztatás intelligens eszközhöz Wi-Fi

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700 Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD Típusszám / Model è. / Nr modelu DVD-S500 DVD-S700 MAGYAR ÈESKY POLSKI DVD-S700 (kizárólag

Részletesebben

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK

DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK 4-209-890-41(1) Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. DCR-SR15E/SR20E/SX15E/SX20E/SX20EK http://www.sony.net/ PL/CZ/HU/SK

Részletesebben

Általános nyomtató meghajtó útmutató

Általános nyomtató meghajtó útmutató Általános nyomtató meghajtó útmutató Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) B verzió HUN 1 Áttekintés 1 A Brother

Részletesebben

Windows Vista Telepítési útmutató

Windows Vista Telepítési útmutató Windows Vista Telepítési útmutató A számítógép használata előtt be kell állítania a hardvert és telepíteni kell az illesztőprogramot. A megfelelő beállítás és telepítés érdekében olvassa el a Gyorstelepítési

Részletesebben

SonicStage Ver. 3.0 for Personal Audio System

SonicStage Ver. 3.0 for Personal Audio System 2-598-716-81(1) SonicStage Ver. 3.0 for Personal Audio System Instrukcja instalacji/obsługi Příručka pro instalaci a použití Telepítési/használati útmutató PL CZ HU Printed on 100 % recycled paper using

Részletesebben

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére

Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére FONTOS: Telepítési megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 felhasználók részére Sajnálattal értesítjük, hogy a készülékkel együtt szállított CD vagy DVD lemezen található automata telepítőprogramok

Részletesebben

I: ADSL vezeték csatlakozója

I: ADSL vezeték csatlakozója Termékismertető A B C D E F G H I J K L M N O P A: Üzemjelző B:. LAN port kijelző C:. LAN port kijelző D:. LAN port kijelző E: 4. LAN port kijelző F: ADSL adatforgalom kijelzője G: ADSL csatlakozás kijelző

Részletesebben

Hálózati projektor használati útmutató

Hálózati projektor használati útmutató Hálózati projektor használati útmutató Tartalomjegyzék Előkészületek...3 Projektor csatlakoztatása a számítógéphez...3 Vezetékes kapcsolat... 3 A projektor távvezérlése LAN-on keresztül...5 Támogatott

Részletesebben

DI-604 Express Ethernetwork Szélessávú Router. Ethernet (CAT5 UTP/Egyenes) kábel. 5V 2A váltóáram adapter

DI-604 Express Ethernetwork Szélessávú Router. Ethernet (CAT5 UTP/Egyenes) kábel. 5V 2A váltóáram adapter Ez a termék a bármely mai ismert web böngészővel (pl. Internet Explorer 5x vagy Netscape Navigator 4x) beállítható. DI-604 Express EtherNetwork Szélessávú Router Előfeltételek 1. Amennyiben ezt a routert

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás SDX Professional 1.0 Telepítési leírás Készült: 2003. július 21. Utolsó módosítás időpontja: 2004. szeptember 22. E-Group Magyarország Rt. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Hardver és szoftver követelmények...3

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2010 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Figyelem! Ne tegye ki a Sweex Wireless 300N Adapter USB szélsőséges hőmérsékleti viszonyoknak. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze azt

Részletesebben

AirPrint útmutató. A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. 0 verzió HUN AirPrint útmutató A Használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: MFC-J650DW/J670DW/J690DW 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása A használati útmutatóban a megjegyzéseket végig az alábbi stílusban

Részletesebben

5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése

5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése 5.4.2 Laborgyakorlat: A Windows XP telepítése Bevezetés Nyomtasd ki a laborgyakorlatot és végezd el lépéseit! A laborgyakorlat során a Windows XP operációs rendszert fogjuk telepíteni. Szükséges eszközök

Részletesebben

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D

Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Gyors Telepítési Útmutató N típusú, Vezeték Nélküli, ADSL2+ Modem DL-4305, DL-4305D Tartalomjegyzék 1. Hardver telepítése... 1 2. Számítógép beállításai... 2 3. Bejelentkezés... 4 4. Modem beállítások...

Részletesebben

Telepítés Windows XP és Vista operációs rendszerekre

Telepítés Windows XP és Vista operációs rendszerekre LW056V2 Sweex vezeték nélküli LAN cardbus adapter, 54 Mb/mp A termék bemutatása A Sweex 54 Mb/mp sebességű vezeték nélküli LAN cardbus adaptert szélsőséges hőmérsékletektől óvja. Ne tegye ki közvetlen

Részletesebben

A csomag tartalma. AC1200 WiFi router R6100 típus Telepítési útmutató

A csomag tartalma. AC1200 WiFi router R6100 típus Telepítési útmutató Védjegyek A NETGEAR, a NETGEAR logó, valamint a Connect with Innovation a NETGEAR, Inc. és/vagy leányvállalatai védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az

Részletesebben

Magyar Gyors felhasználói útmutató A GW-7100PCI driver telepítése Windows 98, ME, 2000 és XP operációs rendszerek alatt

Magyar Gyors felhasználói útmutató A GW-7100PCI driver telepítése Windows 98, ME, 2000 és XP operációs rendszerek alatt 43 Magyar Gyors felhasználói útmutató Ez a telepítési útmutató végigvezeti Önt a GW-7100PCI adapter és szoftver telepítésének folyamatán. A vezeték nélküli hálózati kapcsolat létrehozásához kövesse a következő

Részletesebben

A B C D E F. F: 4. LAN port LED G: Táp csatlakozó H: 4. LAN port I: 3. LAN port J: 2. LAN port

A B C D E F. F: 4. LAN port LED G: Táp csatlakozó H: 4. LAN port I: 3. LAN port J: 2. LAN port Termékinformáció A B C D E F G H I J K L M A: Tápfeszültség LED B: WAN port LED C:. LAN port LED D:. LAN port LED E:. LAN port LED F: 4. LAN port LED G: Táp csatlakozó H: 4. LAN port I:. LAN port J:. LAN

Részletesebben

Az EV3. Az EV3 technológia csatlakoztatása. LEGO.com/mindstorms. Az EV3 Brick (Tégla) csatlakoztatása a számítógéphez

Az EV3. Az EV3 technológia csatlakoztatása. LEGO.com/mindstorms. Az EV3 Brick (Tégla) csatlakoztatása a számítógéphez Az EV3 csatlakoztatása Az EV3 Brick (Tégla) csatlakoztatása a számítógéphez Csatlakoztassuk az EV3 Brick-et a számítógépünkhöz USB kábellel, vagy vezeték nélküli módon Bluetooth vagy Wi-Fi segítségével.

Részletesebben

Útmutató a vezeték nélküli hálózat beállításához NPD4759-00 HU

Útmutató a vezeték nélküli hálózat beállításához NPD4759-00 HU Útmutató a vezeték nélküli hálózat beállításához NPD4759-00 HU A hálózat ellenőrzése Ellenőrizze számítógépe hálózati beállításait, majd határozza meg a következő teendőket. Kövesse a saját, környezetére

Részletesebben

A csomag tartalma. R6100 WiFi útválasztó Telepítési útmutató

A csomag tartalma. R6100 WiFi útválasztó Telepítési útmutató Védjegyek A NETGEAR, a NETGEAR logó, valamint a Connect with Innovation a NETGEAR, Inc. és/vagy leányvállalatai védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az

Részletesebben

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési utasítás For PC Connection Before use, please read these instructions completely. Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA kamerát választotta GZ-MS120AE/BE/SE/PE Podrobnější informace o obsluze přístroje viz NÁVOD K OBSLUZE na disku CD-ROM. CZ LYT2008-007A-M HU Vážený zákazníku Děkujeme vám za koupi

Részletesebben

1. fejezet: Bevezetés

1. fejezet: Bevezetés 1. fejezet: Bevezetés 1.1 A csomag tartalma Ha átvette a TVGo A03 csomagot, ellenőrizze, hogy megvannak-e a következő tartozékok. TVGo A03 CD lemez driverrel Távirányító Gyors útmutató Video- és audióbemeneti

Részletesebben

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját.

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját. Ez a termék megfelel a jelenleg érvényes UPnP és Intel Media Network Product követelményeknek. Kezdő lépések DSM-320 Vezeték nélküli Médialejátszó A következőkre lesz szüksége: Windows XP, 2000, Me vagy

Részletesebben

DI-624+ AirPlus G+ 2,4GHz

DI-624+ AirPlus G+ 2,4GHz Ez a termék a bármely mai ismert web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 vagy Netscape Navigator 6.2.3) beállítható. DI-624+ AirPlus G+ 2,4GHz Vezeték nélküli Router Előfeltételek 1. Amennyiben ezt a

Részletesebben

A B C D. 2 Telepítse a meghajtóprogramot. 3 Nincs szükség semmilyen lépésre 4 MD-3100 USB ADSL MODEM. Termékismertetõ

A B C D. 2 Telepítse a meghajtóprogramot. 3 Nincs szükség semmilyen lépésre 4 MD-3100 USB ADSL MODEM. Termékismertetõ MD-300 USB ADSL MODEM Termékismertetõ A. Tápfeszültség kijelzõ (be: USB-hez csatlakoztatva és a PC be van kapcsolva / ki: nincs csatlakoztatva vagy a PC ki van kapcsolva. B. ADSL LINK jelzõfény (villog:

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV WF-2322 Vezetéknélküli Hozzéférési Pont Netis Vezetéknélküli Hozzáférési Pont Felhasználói Kézikönyv Netis Vezetéknélküli Hozzáférési Pont Felhasználói Kézikönyv 1. A csomag tartalma

Részletesebben

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató Bluetooth párosítás Felhasználói útmutató Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei.

Részletesebben

Magyar változat. Telepítés Windows XP és Vista operációs rendszerre. LW311 Sweex Vezeték nélküli LAN cardbus adapter, 300 MB/mp

Magyar változat. Telepítés Windows XP és Vista operációs rendszerre. LW311 Sweex Vezeték nélküli LAN cardbus adapter, 300 MB/mp LW311 Sweex Vezeték nélküli LAN cardbus adapter, 300 MB/mp A Sweex 300 Mb/mp sebességű vezeték nélküli LAN cardbus adaptert szélsőséges hőmérsékletektől óvja. Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne

Részletesebben

WLAN router telepítési segédlete

WLAN router telepítési segédlete Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása

Részletesebben

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Gyorstelepítési útmutató www.eicon.com Tartalom Bevezetés... 2 Jelzõlámpák... 2 Kábelek csatlakoztatása... 2 Telepítés Windows 98 alatt... 3 Telepítés Windows Me alatt... 4 Telepítés

Részletesebben

DWL-G520+ AirPlus G+ 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter

DWL-G520+ AirPlus G+ 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter Ez a termék a következő operációs rendszereket támogatja: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE Előfeltételek DWL-G520+ AirPlus G+ 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter Legalább az alábbiakkal

Részletesebben

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN irprint útmutató 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk: Megjegyzés Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére,

Részletesebben

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0431-007A [EY]

KD-G731 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK GET0431-007A [EY] ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G731 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Multi-Protocol On-board Multi-function Nyomtató kiszolgáló HÁLÓZATI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük olvassa el ezt az útmutatót figyelmesen mielőtt a készüléket hálózatra csatlakoztatva használná. Az útmutaót

Részletesebben

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN AirPrint útmutató 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk: Megjegyzés A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére,

Részletesebben

DI-784 11a/11g Kétsávos 108Mbps Vezeték nélküli Router

DI-784 11a/11g Kétsávos 108Mbps Vezeték nélküli Router Ez a termék a bármely mai ismert web böngészővel (pl. Internet Explorer 6 vagy Netscape Navigator 6.2.3) beállítható. DI-784 11a/11g Kétsávos 108Mbps Vezeték nélküli Router Kezdő lépések 1. Amennyiben

Részletesebben

Fontos megjegyzés: Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a VideoCAM ExpressII eszközt az USB porthoz!

Fontos megjegyzés: Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a VideoCAM ExpressII eszközt az USB porthoz! Fontos megjegyzés: Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a VideoCAM ExpressII eszközt az USB porthoz! Telepítés előtt olvassa el ezt a fontos megjegyzést! 1. A VideoCAM ExpressII

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Environmentální informace... 3 Funkce TV... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Sledování TV... 4 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Funkce tlačítek dálkového ovládání - Normální

Részletesebben

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS

A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója. Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS A Windows 7 operációs rendszerrel kompatibilis DS150E felhasználói útmutatója Dangerfield,február 2010 V1.0 Delphi PSS 1 TARTALOM Főalkatrészek. 3 Telepítési útmutató...5 A Bluetooth telepítése....17 A

Részletesebben

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik:

Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik: AirPrint útmutató Ez a Használati útmutató az alábbi modellekre vonatkozik: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW A verzió HUN Megjegyzések meghatározása

Részletesebben

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK

KD-G821 INSTRUCTIONS CD RECEIVER POLSKI ČESKY MAGYAR. RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK ČESKY POLSKI CD RECEIVER RADIOODTWARZACZ CD CD P EHRÁVAâ CD-JÁTSZÓ VEVÃKÉSZÜLÉK KD-G821 MAGYAR Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 6. Zrušení ukázkové sekvence

Részletesebben

Gyors üzembe helyezés

Gyors üzembe helyezés Támogatás Köszönjük, hogy ezt a NETGEAR terméket választotta. A készülék telepítését követően keresse meg a gyári számot a készülék címkéjén, és a számmal regisztrálja a terméket a következő webhelyen:

Részletesebben

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések

1. fejezet: Bevezetés. 2. fejezet: Első lépések 1. fejezet: Bevezetés A Media Player 100 olyan digitális médialejátszó, amely USB memóriához és kártyaolvasókhoz egyaránt csatlakoztatható. Az otthoni szórakoztatóközpontra csatlakozik, és lehetővé teszi

Részletesebben

VideoJet X10/X20/X40. Hálózati videokiszolgáló. Gyorstelepítési útmutató

VideoJet X10/X20/X40. Hálózati videokiszolgáló. Gyorstelepítési útmutató VideoJet X10/X20/X40 Hálózati videokiszolgáló hu Gyorstelepítési útmutató VideoJet X10/X20/X40 Általános tájékoztató hu 2 1 Általános tájékoztató A Gyorstelepítési útmutató utasításai a VideoJet X10, VideoJet

Részletesebben

Protection Service for Business. Az első lépések Windows-számítógépeken

Protection Service for Business. Az első lépések Windows-számítógépeken Protection Service for Business Az első lépések Windows-számítógépeken Rendszerkövetelmények Rendszerkövetelmények Támogatott operációs rendszerek Microsoft Windows 7, Windows 8 és Vista Windows-munkaállomások

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Rychlá nabídka...2 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení baterií do dálkového ovladače...4

Részletesebben

4 Az eszközvezérlő telepítése

4 Az eszközvezérlő telepítése 1 Bevezetés Gratulálunk a Trust 100MB Speedshare USB csatoló megvásárlásához. A Trust 100MB Speedshare USB csatoló könnyű telepítést tesz lehetővé anélkül, hogy ki kellene nyitni a számítógépet, amely

Részletesebben

Csatlakoztatás a számítógéphez

Csatlakoztatás a számítógéphez All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring, lending, public performance and broadcasting prohibited. 2004 oyal Philips Electronics www.philips.com / www.philips.com\support.12nc 3141

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató Bluetooth párosítás Felhasználói útmutató Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei.

Részletesebben

WLAN router telepítési segédlete

WLAN router telepítési segédlete Annak érdekében, hogy jogosulatlan felhasználóknak a routerhez való hozzáférése elkerülhető legyen, javasoljuk olyan biztonsági mechanizmusok használatát, mint a WEP, WPA vagy azonositó és jelszó beállitása

Részletesebben

Kapcsolat útmutató. Támogatott operációs rendszerek. A nyomtató telepítése. Kapcsolat útmutató

Kapcsolat útmutató. Támogatott operációs rendszerek. A nyomtató telepítése. Kapcsolat útmutató Oldal: 1 / 5 Kapcsolat útmutató Támogatott operációs rendszerek A Szoftver és dokumentáció CD használatával telepítheti a nyomtatószoftvert a következő operációs rendszereken: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Részletesebben

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router

LW310V2 Sweex Wireless 300N Router LW310V2 Sweex Wireless 300N Router Figyelem! A dobozban található CD-ROM-on találja a Beállítás Varázslót. Ez az egyszerű telepítési útmutató megmutatja Önnek, hogyan állítsa be a routert lépésről lépésre.

Részletesebben

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Részletesebben

Szoftverfrissítés Felhasználói útmutató

Szoftverfrissítés Felhasználói útmutató Szoftverfrissítés Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

A telepítési útmutató tartalma

A telepítési útmutató tartalma 1 A telepítési útmutató tartalma 3 Kompatibilitás és rendszerkövetelmények A telepítési folyamat röviden 4 A telepítés indítása 5 Adatbáziskezelő beállítása / telepítése 8 Telepítési módozatok 11 Az ENSO

Részletesebben