SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH"

Átírás

1 Polski Česky DD-8 DD-3 Magyar This manual explains the network function of this system. V této příručce se popisuje sít ová funkce tohoto systému. Instrukcja zawiera informacje objaśniające funkcje sieciowe tego systemu. Az útmutató a rendszer hálózati funkcióját ismerteti. SEPARATE VOLUME INSTRUCTIONS FOR NETWORK FUNCTION SAMOSTATNÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO SÍŤOVOU FUNKCI INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA WSTĘP DO FUNKCJI SIECIOWYCH KÜLÖN KÖTET ÚTMUTATÁSOK A HÁLÓZATI FUNKCIÓHOZ LVT A [EV]

2 Informace o DLNA Česky Přehrávač zvukových/video/obrazových souborů DLNA CERTIFIED TM Tento systém splňuje požadavky směrnice DLNA 1.0. Pomocí sít ové funkce tohoto systému lze přehrávat následující typy souborů. LPCM, WAV, MP3, WMA, JPEG, ASF, DivX, MPEG1, MPEG2 POZNÁMKA DLNA je zkratkou organizace Digital Living Network Alliance. Podrobnosti najdete na následujících webových stránkách. CyberLink Media Server je registrovaná ochranná známka spolu s dalšími názvy společností a produktů uvedenými v této příručce. Tyto ochranné známky se používají pro účely identifikace a zůstávají ve výlučném držení svých příslušných vlastníků. DLNA a DLNA CERTIFIED jsou ochrannými známkami a/nebo ochrannými známkami pro služby organizace Digital Living Network Alliance. Microsoft, Windows, Windows XP jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích. 1

3 Obsah Úvod Úvod...3 Úvod do sít ové funkce...3 Obecné blokové schéma sít ové funkce...4 Příprava...5 Počítač...5 Sít ová zařízení...5 Připojení Připojení...6 Připojení hlavní jednotky ke směrovači...6 Instalace softwaru CyberLink Media Server Instalace softwaru CyberLink Media Server...7 Instalace softwaru CyberLink Media Server... 7 Určení sdílených složek...8 Ověření připojení k počítači Ověření připojení k počítači...9 Spuštění CyberLink Media Server...9 Nastavení adresy IP Nastavení adresy IP...11 Případy vyžadující nastavení adresy IP...11 Stanovení adresy IP počítače...11 Přiřazení adresy IP hlavní jednotce...13 Přehrávání souborů uložených v počítači Přehrávání souborů uložených v počítači...16 Přehrávání zvukových souborů...16 Odkazy Odkazy...18 Přidání sdílených složek...18 Přímé připojení hlavní jednotky k počítači...19 Řešení problémů...20 Česky 2

4 Úvod Úvod Česky Úvod do sít ové funkce Stručný přehled sít ové funkce Nastavením sít ového propojení mezi počítačem a hlavní jednotkou lze přehrávat obrazové a zvukové soubory a snímky uložené v počítači. Typy souborů kompatibilních s tímto systémem Pomocí sít ové funkce tohoto systému lze přehrávat následující typy souborů. LPCM, WAV, MP3, WMA, JPEG, ASF, DivX, MPEG1, MPEG2 Internet Modem Směrovač Počítač Hlavní jednotka Používané prostředí Z dodaného disku CD-ROM musíte do počítače nainstalovat CyberLink Media Server. CyberLink Media Server je software určený k přenosu obrazových a zvukových souborů a snímků uložených v počítači do hlavní jednotky. Sít lze snadno nastavit bez nutnosti ruční konfigurace adresy IP hlavní jednotky jednoduchým připojením směrovače vybaveného funkcí DHCP k hlavní jednotce. Funkce DHCP směrovače automaticky přiřazuje hlavní jednotce adresu IP. POZNÁMKA Pokud směrovač neobsahuje funkci DHCP nebo tuto funkci nepoužíváte, můžete hlavní jednotce přiřadit adresu IP ručně. Sít ovou funkci je také možno využít při přímém připojení hlavní jednotky k počítači. (Viz strana 19.) 3

5 Obecné blokové schéma sít ové funkce Nastavte systém podle blokového schématu uvedeného níže. Postup nastavování systému se liší podle používaného prostředí. Připojte hlavní jednotku ke směrovači připojenému k počítači. Strana 6 Úvod Česky Nainstalujte do počítače CyberLink Media Server. Strana 7 Určete sdílené složky. Strana 8 Spust te CyberLink Media Server a přesvědčte se, zda hlavní jednotka rozpoznala CyberLink Media Server. Strana 9 Rozpoznala hlavní jednotka CyberLink Media Server? Ano Ne Přesvědčte se, že je hlavní jednotka zapnutá. Zkontrolujte zapojení kabelů. Strana 10 Adresa IP se přiřazuje automaticky pomocí funkce DHCP směrovače. Rozpoznala hlavní jednotka CyberLink Media Server? Ano Adresu IP je nutno nastavit ručně. Ukončete CyberLink Media Server. Ne Strana 10 Zjistěte adresu IP svého počítače. Strana 11 Nastavení je ukončeno. Nyní lze přehrávat soubory uložené v počítači! Přiřaďte adresu IP hlavní jednotce. Strana 16 Strana 13 POZNÁMKA Přímé připojení hlavní jednotky k počítači je popsáno v odstavci Přímé připojení hlavní jednotky k počítači na straně 19. 4

6 Příprava Úvod Česky Proveďte následující nastavení počítače a sít ového prostředí. Počítač Chcete-li pomocí tohoto systému přehrávat soubory uložené v počítači, musíte z dodaného disku CD- ROM nainstalovat software CyberLink Media Server. Systémové požadavky Sít ová zařízení Ujistěte se, že je na směrovači k dispozici volný terminál LAN. Internet Modem Směrovač Operační systém Požadavek: Microsoft Windows XP Home Edition SP2, Windows XP Professional SP2, Windows XP Media Center Edition SP2 Procesor Požadavek: Procesor s taktovací frekvencí 800 MHz, např. procesor Intel Pentium III nebo Advanced Micro Devices (AMD) Doporučeno: Procesor s taktovací frekvencí 2,0 GHz nebo vyšší Operační pamět (RAM) Požadavek: 256 MB Doporučeno: 512 MB Prostor na pevném disku Požadavek: 50 MB Doporučeno: 200 MB Sít ová karta Požadavek: Sít ový adaptér Ethernet (802.3) nebo WiFi (802.11a nebo g) VGA Požadavek: Karta Intel, nvidia nebo ATI VGA s 64 MB VRAM Připravte si kabel Ethernet (přímý kabel, není součástí dodávky). Tento kabel slouží k propojení směrovače a hlavní jednotky, jak je ilustrováno na straně 6. POZNÁMKA Počítač Používané prostředí Přímé připojení hlavní jednotky k počítači je popsáno v odstavci Přímé připojení hlavní jednotky k počítači na straně 19. 5

7 Připojení V tomto odstavci se popisuje postup připojování hlavní jednotky k počítači prostřednictvím směrovače pomocí kabelu Ethernet a ověřování správného zapojení kabelu. POZNÁMKA Před zahájením tohoto postupu zapojte hlavní jednotku, reproduktory a televizor podle hlavní provozní příručky tohoto systému. Přímé připojení hlavní jednotky k počítači je popsáno v odstavci Přímé připojení hlavní jednotky k počítači na straně Druhý konec kabelu Ethernet připojte k terminálu LAN na hlavní jednotce. Připojení Česky Připojení hlavní jednotky ke směrovači V tomto odstavci se vysvětluje postup připojování hlavní jednotky k počítači připojenému k Internetu prostřednictvím směrovače. Internet Modem Směrovač K terminálu LAN na směrovači Počítač Kabel Ethernet (přímý kabel, není součástí dodávky) Ke zjednodušení výše uvedeného schématu bylo vynecháno připojení hlavní jednotky, reproduktorů a televizoru. Připojení zařízení ilustrovaných výše se popisuje v hlavní provozní příručce. Na dalších schématech se vynechávají symboly Internetu a modemu. 1 Připojte jeden konec kabelu Ethernet (přímý kabel, není součástí dodávky) k terminálu LAN na směrovači. 6

8 Instalace softwaru CyberLink Media Server Instalace softwaru CyberLink Media Server Česky Příklady obrazovek na televizoru a počítači použité v této příručce se mohou lišit od skutečných obrazovek. Instalace softwaru CyberLink Media Server CyberLink Media Server je software určený k přenosu obrazových a zvukových souborů a snímků uložených v počítači do hlavní jednotky. V tomto odstavci se popisuje postup instalace softwaru CyberLink Media Server z dodaného disku CD-ROM do počítače. POZNÁMKA Před zahájením instalace ukončete všechny antivirové a další aplikace spuštěné na počítači. V této příručce se jako příklady při popisu postupů používají anglické mutace Windows XP a CyberLink Media Server. Při provádění operací ve vaší jazykové verzi postupujte podle tohoto vysvětlení. Přihlaste se k počítači jako uživatel s právy správce (Správci). (Na počítači) 1 Spust te Windows a umístěte do jednotky CD-ROM počítače disk se softwarem CyberLink Media Server. Automaticky by se měl spustit instalační program. Otevře se obrazovka uvedená níže. 2 Zvolte požadovanou jazykovou verzi instalace a klepněte na [OK]. Spustí se program a zobrazí se okno Install CyberLink MediaServer. 3 Klepněte na [Next >]. Zobrazí se licenční smlouva. Po ukončení tohoto kroku proveďte instalaci softwaru CyberLink Media Server podle pokynů na obrazovce. 4 Ověřte, zda se na pracovní ploše objevila ikona CyberLink MediaServer. Instalace softwaru CyberLink Media Server je nyní ukončena. 7

9 3 Klepněte na [View Sharing]. 4 Zkontrolujte, zda seznam obsahuje názvy sdílených složek. V tomto odstavci se vysvětluje postup výběru výchozích složek ( My Videos, My Pictures a My Music ). 1 (Na počítači) Dvakrát klepněte na ikonu CyberLink MediaServer na pracovní ploše. Spustí se CyberLink Media Server. 2 Zvolte zaškrtávací políčka vedle My Videos, My Pictures a My Music a klepněte na [Apply]. POZNÁMKA POZNÁMKA Postup výběru složek jiných, než jsou výchozí složky viz Přidání sdílených složek na straně 18. Do jedné složky lze ukládat soubory různých typů. Pokud jsou například do složky My Music uloženy obrazové soubory a snímky, lze tyto soubory přesto přehrávat. Zrušení sdílení složky Zrušte výběr zaškrtávacího políčka vedle požadované složky a klepněte na [Apply]. Návrat na předchozí obrazovku Klepněte na [+] v levém horním rohu obrazovky. Ukončení CyberLink Media Server Klepněte na [M ] v pravém horním rohu obrazovky. 8 Instalace softwaru CyberLink Media Server Určení sdílených složek Česky DD-83[EV].book Page 8 Wednesday, August 30, :49 PM

10 Ověření připojení k počítači Ověření připojení k počítači Česky V tomto odstavci se vysvětluje první spuštění softwaru CyberLink Media Server a provádění následujících činností: Kontrola, zda hlavní jednotka rozpoznala počítač. Spuštění CyberLink Media Server (Na dálkovém ovladači) 1 Stisknutím [F AUDIO] spust te hlavní jednotku. (Na počítači) 2 Dvakrát klepněte na ikonu CyberLink MediaServer na pracovní ploše. Spustí se CyberLink Media Server. (Na dálkovém ovladači) 3 Stiskněte [NETWORK 3]. 4 Zkontrolujte, zda se na televizoru zobrazí CyberLink Media Server. Televzor CyberLink Media Server Postupujte podle odstavce Přehrávání souborů uložených v počítači na straně 16. 9

11 Pokud se název počítače nezobrazí Hlavní jednotka nemusí rozpoznat CyberLink Media Server z následujících důvodů. Určete důvod podle bodů A a B uvedených níže. A Nesprávné zapojení kabelu Ethernet. Možná příčina: Je použit nesprávný typ kabelu Ethernet (překřížený kabel) nebo není kabel pevně zasunut. Možné řešení: Kontrola, zda je použit přímý kabel Ethernet a jeho bezpečné zapojení se popisuje v odstavci Připojení hlavní jednotky ke směrovači na straně 6. B Používaný směrovač možná vyžaduje ruční nastavení adresy IP. Možná příčina: Směrovač připojený k hlavní jednotce není vybaven funkcí DHCP, která zajišt uje automatické přiřazení adresy IP. Další možností je to, že adresy IP mohou být přiřazeny ručně bez použití funkce DHCP směrovače. Možné řešení: Adresu IP hlavní jednotky je nutno nastavit ručně. Klepnutím na [Cancel] zavřete obrazovku na monitoru počítače a ukončete CyberLink Media Server. Přiřaďte hlavní jednotce adresu IP podle postupu, který se popisuje v odstavci Nastavení adresy IP na straně 11. Ověření připojení k počítači Česky 10

12 Nastavení adresy IP Nastavení adresy IP Česky Tuto kapitolu můžete přeskočit v případě, že je hlavní jednotka a počítač připojen ke směrovači vybavenému funkcí DHCP. Případy vyžadující nastavení adresy IP Hlavní jednotce je nutno přiřadit adresu IP ručně v následujících případech. Případ 1:Pokud jste přiřadili počítači ručně adresu IP Příklad: Ruční nastavení adresy IP Směrovač Ruční nastavení adresy IP Stanovení adresy IP počítače V tomto odstavci se popisuje postup zjištění adresy IP počítače pomocí okna nastavení sítě. POZNÁMKA Podle nastavení počítače se při tomto postupu mohou jednotlivé operace lišit od operací uvedených v tomto odstavci. Následující kroky se popisují v Helpu systému Windows. (Na počítači) 1 Klepněte na [Start] a poté na Control Panel. Příklad: Případ 2:Pokud jste hlavní jednotku připojili přímo k počítači Viz také Přímé připojení hlavní jednotky k počítači na straně 19. Příklad: Příklad: Ruční nastavení adresy IP Ruční nastavení adresy IP Otevře se dialogové okno Control Panel. 11

13 2 Klepněte na Network and Internet Connections. POZNÁMKA V závislosti na nastavení počítače se otevře dialogové okno Control Panel, jak je ilustrováno níže. 4 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Local Area Connection a poté klepněte na [Properties]. Nastavení adresy IP Česky Zobrazí se dialogové okno Local Area Connection Properties. 5 Klepněte na Internet Protocol (TCP/IP) a poté na [Properties]. V tomto případě dvakrát klepněte na ikonu Network Connections a přejděte na krok 4. 3 Klepněte na Network Connections. Zobrazí se dialogové okno Network Connections. Zobrazí se dialogové okno Internet Protocol (TCP/IP) Properties. (Pokračování na další straně.) 12

14 Nastavení adresy IP Česky 6 Potvrďte hodnoty zobrazené v IP address: (Adresa IP) a Subnet mask: (Maska podsítě). Příklad: Přiřazení adresy IP hlavní jednotce V tomto odstavci se vysvětluje postup ručního nastavení adresy IP hlavní jednotky. Tuto kapitolu můžete přeskočit v případě, že je hlavní jednotka a počítač připojen ke směrovači vybavenému funkcí DHCP. Do prázdného sloupce vložte hodnoty. (Tyto hodnoty se používají v kroku 8 na straně 15.) Adresa IP... Maska podsítě... 7 Klepněte na [Cancel]. Dialogové okno se zavře. Potvrzování adresy IP počítače je nyní ukončeno. Volič režimu dálkového ovladače Číselná tlačítka POZNÁMKA Před přiřazením adresy IP hlavní jednotce zvolte stisknutím [NETWORK 3] jako zdroj připojený počítač. Pokud je zvolen jiný zdroj, je zakázán NETWORK SETUP na obrazovce s předvolbami. (Na dálkovém ovladači) 1 Přesuňte volič režimu dálkového ovladače do polohy [AUDIO]. 13

15 2 Stiskněte [SET UP]. Na televizoru se zobrazí obrazovka s předvolbami. Televizor 5 Zvolte OBTAIN IP a stiskněte [ENTER]. 6 Stisknutím 5nebo / zvolte STATIC IP a stiskněte [ENTER]. Nastavení adresy IP Česky 3 Opakovaně stiskněte 3, dokud se nezobrazí OTHERS. POZNÁMKA Pokud nastavení připojení k Internetu upravujete pomocí směrovače DHCP nebo jiných zařízení přiřazujících adresy IP automaticky, zvolte u položky OBTAIN IP možnost DHCP. 7 Stisknutím / zvolte STATIC IP ADDRESS a stiskněte [ENTER]. 4 Stisknutím / zvolte NETWORK SETUP a poté stiskněte [ENTER]. (Pokračování na další straně.) 14

16 Nastavení adresy IP Česky 8 Pomocí číselných tlačítek zadejte adresu IP. Potvrďte adresu IP, kterou jste zapsali do sloupce na straně 13. Do první, druhé a třetí skupiny číslic adresy IP počítače zadejte stejné hodnoty (první, druhý a třetí číselný blok zleva). Do čtvrté skupiny číslic (první číselný blok zprava) zadejte libovolnou hodnotu (1-254), která se liší od hodnoty použité v adrese IP počítače. Příklad nastavení: Adresa IP počítače Adresa IP hlavní jednotky První skupina Druhá skupina Třetí skupina (= ) Čtvrtá skupina (Pouze tato hodnota se musí lišit od hodnoty nastavené v adrese IP počítače.) Povšimněte si, že se čtvrtá skupina číslic musí lišit od hodnot nastavených pro další zařízení připojená k síti. 9 Stiskněte [ENTER]. 10 Stisknutím / zvolte STATIC SUBNET MASK a stiskněte [ENTER]. 11 Pomocí číselných tlačítek zadejte masku podsítě. Potvrďte masku podsítě, kterou jste zapsali ve sloupci na straně 13 a poté zadejte stejnou hodnotu. Příklad nastavení: Maska podsítě počítače 12 Stiskněte [ENTER]. 13 Stisknutím / zvolte APPLY NOW a stiskněte [ENTER]. Nastavení se uloží (= ) Maska podsítě hlavní jednotky Nastavení adresy IP hlavní jednotky je nyní ukončeno. Vrat te se na stranu 8. POZNÁMKA Obvykle není třeba provádět nastavení DEFAULT GATEWAY. Při normálním použití ponechejte nezměněna výchozí nastavení. DEFAULT GATEWAY nastavte pouze v případě, že chcete přehrávat soubory uložené na počítači patřícím k jiné síti. 15

17 Přehrávání souborů uložených v počítači Přehrávání zvukových souborů V tomto odstavci se popisuje postup přehrávání zvukových souborů uložených v počítači. Při přehrávání obrazových souborů a snímků lze využít téměř stejného postupu. (Na počítači) 1 Spust te CyberLink Media Server. (Na dálkovém ovladači) 2 Stiskněte [NETWORK 3]. Zobrazí se CyberLink Media Server. CyberLink Media Server 3 Stisknutím / zvolte CyberLink Media Server. Přehrávání souborů uložených v počítači Česky Vybraná položka se zvýrazní. POZNÁMKA Před pokračováním dále uložte soubory, které chcete přehrávat, do sdílených složek. V tomto odstavci se jako příklad při popisování postupu přehrávání používá soubor TRACK0001 uložený ve složce My Music. Podrobnosti o provozování hlavní jednotky najdete v hlavní provozní příručce. (Pokračování na další straně.) 16

18 Přehrávání souborů uložených v počítači Česky 4 Stiskněte [ENTER]. Zobrazí se sdílené složky. Příklad: 5 Stisknutím / zvolte My Music. 7 Stisknutím 5 nebo / vyberte soubor, který chcete přehrávat. 8 Stiskněte [ENTER]. Zahájí se přehrávání. 6 Stiskněte [ENTER]. Zobrazí se seznam zvukových souborů. POZNÁMKA Pokud se seznam nezobrazí ověřte, zda jsou požadované soubory k přehrávání uloženy ve sdílené složce. Přehrávání lze přerušit stisknutím 7. POZNÁMKA K pohybu mezi stranami můžete použít tlačítka uvedená níže. Stisknutím 2 nebo 3 lze zobrazit předchozí nebo následující stranu. Stisknutím 1 nebo lze přeskočit o 10 stran dopředu nebo zpět. Stisknutím 4 nebo se lze přesunout na začátek nebo konec složky/seznamu souborů. V tomto odstavci se popisuje pouze základní postup přehrávání souborů. 17

19 DD-83[EV].book Page 18 Wednesday, August 30, :49 PM Přidání sdílených složek 4 Zvolte zaškrtávací políčko vedle [DATA] a klepněte na [Apply]. 5 Klepněte na [View Sharing]. 6 Zkontrolujte, zda se složka DATA přidala do seznamu sdílených složek. Česky Odkazy Odkazy V této kapitole se vysvětluje postup přidávání sdílených složek (složek, do kterých se ukládají soubory k přehrávání). Sdílenou složku můžete přidat 1) uložením požadované složky do jedné z výchozích složek a 2) zvolením požadované složky pomocí softwaru CyberLink Media Server. POZNÁMKA K požadované složce můžete také přistupovat pomocí softwaru CyberLink Media Server přesunutím z místního disku do podadresářů. V tomto odstavci se jako příklad popisuje uložení složky DATA do výchozí složky My Videos a přidání složky DATA do sdílených složek. 1 Pomocí Windows uložte složku DATA do složky My Videos. 2 Dvakrát klepněte na ikonu CyberLink MediaServer na pracovní ploše. Spustí se CyberLink Media Server. 3 Klepněte na [My Videos]. POZNÁMKA Zrušení sdílení složky Zrušte výběr zaškrtávacího políčka vedle požadované složky a klepněte na [Apply]. Návrat na předchozí obrazovku Klepněte na [+] v levém horním rohu obrazovky. Ukončení CyberLink Media Server Klepněte na [M ] v pravém horním rohu obrazovky. 18

20 Odkazy Česky Přímé připojení hlavní jednotky k počítači V tomto odstavci se popisuje postup přímého připojení hlavní jednotky k počítači. Před připojením hlavní jednotky k počítači musíte do počítače nainstalovat software CyberLink Media Server. (Viz strana 7.) 1 Připojte hlavní jednotku k počítači podle níže uvedeného schématu. Kabel Ethernet (přímý nebo překřížený kabel, není součástí dodávky) 2 Nastavte počítač tak, aby mohl automaticky získat adresu IP. V kroku 6 na straně 13 zvolte Obtain an IP address automatically a poté klepněte na [OK]. 3 Nastavte hlavní jednotku tak, aby mohla automaticky získat adresu IP. V kroku 6 na straně 14 zvolte DHCP a poté klepněte na [ENTER]. (Jako výchozí nastavení je zvoleno DHCP.) Hlavní jednotka a počítač zahájí získávání adres IP, které jsou schopny vzájemně rozpoznat. Toto nastavení trvá přibližně jednu minutu. POZNÁMKA Adresám IP lze také přiřadit libovolnou hodnotu pomocí postupu uvedeného na stranách 11 až Ověřte připojení k počítači. Nastavte sdílené složky podle odstavce Určení sdílených složek na straně 8 a Ověření připojení k počítači na straně 9. Po nastavení sdílených složek postupujte podle odstavce Přehrávání souborů uložených v počítači na straně

21 Řešení problémů Problém Možná příčina Možné řešení Nezobrazují se soubory uložené v počítači. Soubor se nepřehrává správně. Nelze přehrávat obrazový či zvukový soubor nebo snímky. Není zapojen kabel Ethernet. Je použit nesprávný kabel. Není nainstalován CyberLink Media Server. Při ručním nastavování adresy IP byla zadána nesprávná hodnota. (Pokud se nepoužívá funkce DHCP) Sít připojenou k hlavní jednotce používá jiné zařízení. Typ souboru není kompatibilní s tímto systémem. Zkontrolujte správné zapojení kabelu Ethernet. (Při zapojování kabelu Ethernet musíte uslyšet cvaknutí.) Při připojování hlavní jednotky ke směrovači použijte přímý kabel. Nainstalujte do počítače CyberLink Media Server. Zkontrolujte, zda jsou v první, druhé a třetí skupině číslic zadány stejné hodnoty, a zda jsou ve čtvrté skupině číslic zadány různé hodnoty pro hlavní jednotku a počítač. Pokud při přehrávání souboru hlavní jednotkou používá sít jiné zařízení, může dojít k dezorientaci sítě, výpadkům obrazových rámečků a přeskakování zvuku. Před přehráváním souboru je nutno takové zařízení odpojit od sítě. Použijte soubor typu, který lze přehrávat. Odkaz na stranu Soubor je porušený. Porušené soubory nelze přehrávat Odkazy Česky 20

22 Informacje o DLNA DLNA CERTIFIED TM Odtwarzacz plików audio/ wideo/obrazów Ten system jest zgodny z DLNA Guidelines 1.0. Możesz odtwarzać następujące typy plików za pomocą funkcji sieciowych tego systemu. LPCM, WAV, MP3, WMA, JPEG, ASF, DivX, MPEG1, MPEG2 Polski UWAGA DLNA oznacza Digital Living Network Alliance. Aby uzyskać szczegółowe informacje odwiedź poniższą stronę internetową. CyberLink Media Server to zarejestrowany znak handlowy, podobnie jak i inne nazwy firm i produktów użyte w tej publikacji, został on wymieniony dla celów informacyjnych i stanowi własność prawowitych właścicieli. DLNA oraz DLNA CERTIFIED to znaki handlowe i/lub serwisowe Digital Living Network Alliance. Microsoft, Windows, Windows XP są zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi Microsoft Corporation. 1

23 Spis treści Wstęp Wstęp...3 Funkcja sieciowa wprowadzenie...3 Ogólny opis sposobu postępowania podczas instalacji funkcji sieciowych...4 Przygotowanie do instalacji...5 Komputer...5 Urządzenie sieciowe...5 Podłączanie Podłączanie...6 Łączenie urządzenia z routerem...6 Instalacja CyberLink Media Server Instalacja CyberLink Media Server...7 Instalacja CyberLink Media Server...7 Określanie folderów udostępnionych...8 Sprawdzanie połączenia z komputerem Sprawdzanie połączenia z komputerem...9 Uruchamianie programu CyberLink Media Server...9 Przypisywanie adresu IP Przypisywanie adresu IP...11 Sytuacje wymagające ręcznego przypisania adresu IP...11 Określanie adresu IP komputera...11 Przypisywanie adresu IP do urządzenia...13 Odnośnik Odnośnik...18 Dodawanie folderów udostępnionych...18 Bezpośrednie łączenie urządzenia z komputerem...19 Rozwiązywanie problemów...20 Polski Odtwarzanie plików zgromadzonych na komputerze Odtwarzanie plików zgromadzonych na komputerze...16 Odtwarzanie plików audio

24 Wstęp Wstęp Polski Funkcja sieciowa wprowadzenie Ogólny zarys funkcji sieciowej Możesz odtwarzać zapisane na twoim komputerze pliki audio, wideo oraz zdjęcia dzięki połączeniu sieciowemu pomiędzy komputerem a urządzeniem. Internet Modem Router Typy plików kompatybilne z tym systemem Możesz odtwarzać następujące typy plików za pomocą funkcji sieciowej tego systemu. LPCM, WAV, MP3, WMA, JPEG, ASF, DivX, MPEG1, MPEG2 Komputer Urządzenie Środowisko użytkowania Musisz zainstalować na twoim komputerze pakiet oprogramowania CyberLink Media Server zawarty na dołączonej płycie CD-ROM. CyberLink Media Server to oprogramowanie służące do wysyłania do urządzenia plików audio, video oraz zdjęć zgromadzonych na twoim komputerze. Sieć można w łatwy sposób skonfigurować bez potrzeby ręcznego wprowadzania adresu IP urządzenia wystarczy połączyć z urządzeniem router posiadający funkcję DHCP. Funkcja DHCP routera automatycznie przydzieli adres IP temu urządzeniu. UWAGA Jeżeli router nie posiada funkcji DHCP lub jeśli nie używasz funkcji DHCP, musisz przypisać adres IP do urządzenia ręcznie. Możesz również użyć funkcji sieciowych, aby bezpośrednio połączyć urządzenie z komputerem. (Patrz str. 19.) 3

25 Ogólny opis sposobu postępowania podczas instalacji funkcji sieciowych Zainstaluj system zgodnie z poniższym schematem. Procedura instalacji systemu może się różnić wzależności od środowiska użytkowania. Połącz urządzenie z routerem, do którego podłączony jest komputer. Zainstaluj program CyberLink Media Server na twoim komputerze. Określ współdzielone foldery. Strona 6 Strona 7 Strona 8 Wstęp Polski Uruchom CyberLink Media Server i upewnij się, że urządzenie wykrywa CyberLink Media Server. Strona 9 Czy urządzenie wykrywa CyberLink Media Server? Tak Nie Upewnij się, że urządzenie jest podłączone. Sprawdź czy przewody są prawidłowo podłączone. Strona 10 Adres IP jest przypisywany automatycznie dzięki funkcji DHCP routera. Czy urządzenie wykrywa CyberLink Media Server? Tak Adres IP musi zostać przypisany ręcznie. Wyjdź z programu CyberLink Media Server. Nie Strona 10 Sprawdź adres IP twojego komputera. Strona 11 Wprowadź adres IP do urządzenia. Instalacja zakończona. Teraz możesz odtwarzać pliki zgromadzone na twoim komputerze! Strona 16 Strona 13 UWAGA Aby podłączyć urządzenie bezpośrednio do komputera, patrz Bezpośrednie łączenie urządzenia z komputerem na stronie 19. 4

26 Przygotowanie do instalacji Skonfiguruj komputer oraz środowisko sieciowe według poniższych wskazówek. Komputer Urządzenie sieciowe Upewnij się, że na routerze jest dostępny port LAN. Wstęp Polski Aby odtwarzać za pomocą tego systemu pliki zgromadzone na twoim komputerze, musisz zainstalować pakiet oprogramowania CyberLink Media Server zawarty na dołączonej płycie CD-ROM. Wymagania systemowe System operacyjny Wymagany: Microsoft Windows XP Home Edition SP2, Windows XP Professional SP2, Windows XP Media Center Edition SP2 Procesor Wymagany: Procesor o częstotliwości 800 MHz, taki jak Intel Pentium III lub Advanced Micro Devices (AMD) Zalecane: Procesor 2,0 GHz lub szybszy Pamięć RAM Wymagane: 256 MB Zalecane: 512 MB Wolne miejsce na dysku twardym Wymagane: 50 MB Zalecane: 200 MB Karta sieciowa Wymagane: Karta sieciowa: Ethernet (802.3) lub WiFi (802.11a lub g) Karta graficzna VGA Wymagana: Intel, nvidia lub ATI VGA z 64 MB pamięci VRAM Internet Modem Router Komputer Środowisko użytkowania Upewnij się również, czy posiadasz kabel ethernetowy (kabel zwykły, brak w zestawie). Kabel ten służy do połączenia routera zurządzeniem, tak jak jest to przedstawione na stronie 6. UWAGA Aby podłączyć urządzenie bezpośrednio do komputera, patrz Bezpośrednie łączenie urządzenia z komputerem na stronie 19. 5

27 Podłączanie W tym rozdziale opisana jest procedura podłączania urządzenia do komputera poprzez router za pomocą kabla -ethernetowego oraz sposób weryfikacji, czy operacja została wykonana prawidłowo. 2 Podłącz drugi koniec kabla ethernetowego z portem LAN na urządzeniu. UWAGA Przed przystąpieniem do tej procedury, podłącz urządzenie, głośniki oraz telewizor zgodnie z opisem zawartym w głównej części podręcznika obsługi. Aby podłączyć urządzenie bezpośrednio do komputera, patrz Bezpośrednie łączenie urządzenia z komputerem na stronie 19. Łączenie urządzenia z routerem W tym rozdziale wyjaśniona jest procedura podłączania urządzenia do komputera połączonego z internetem poprzez router. Podłączanie Polski Internet Modem Router Do portu LAN routera Komputer Kabel ethernetowy (kabel zwykły, brak w zestawie) Powyższy schemat został uproszczony poprzez pominięcie połączeń pomiędzy urządzeniem, głośnikami a telewizorem. Zasady łączenia powyższych urządzeń opisane zostały w głównej instrukcji obsługi. Oznaczenia internetu i modemu zostały pominięte w dalszej części instrukcji. 1 Połącz jeden koniec kabla ethernetowego (kabel zwykły, brak w zestawie) do portu LAN routera. 6

28 Instalacja CyberLink Media Server Instalacja CyberLink Media Server Polski Przykładowe zrzuty ekranowe z telewizora i komputera, użyte w tej instrukcji, mogą różnić się od wyświetlanych w rzeczywistości. Instalacja CyberLink Media Server CyberLink Media Server to oprogramowanie służące do wysyłania do urządzenia plików audio, wideo oraz zdjęć zgromadzonych na twoim komputerze. W tym rozdziale wyjaśniona jest procedura instalacji na komputerze pakietu oprogramowania CyberLink Media Server zawartego na dołączonej płycie CD-ROM. UWAGA Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że zostały zamknięte wszelkie programy antywirusowe oraz inne aplikacje, które były uruchomione na twoim komputerze. Ta instrukcja prezentuje sposób przeprowadzenia instalacji na przykładzie angielskich wersji systemu Windows XP i programu CyberLink Media Server. Postępuj zgodnie z instrukcją odnosząc się do faktycznych komunikatów twojej wersji językowej. Zaloguj się na komputerze z prawami administratora (Administratorzy). (Na komputerze) 1 Uruchom system Windows i włóż do napędu CD-ROM płytę CD-ROM z oprogramowaniem CyberLink Media Server. Instalacja powinna rozpocząć się automatycznie, a na ekranie powinien pojawić się poniższy obraz. 2 Wybierz wersję językową, którą chcesz zainstalować, a następnie kliknij [OK]. Program zostanie uruchomiony, a na ekranie pojawi się okno Install CyberLink MediaServer (Zainstaluj CyberLink MediaServer). 3 Kliknij [Next >] (Dalej). Na ekranie wyświetlona zostaje umowa licencyjna. Po zakończeniu tego etapu, zainstaluj CyberLink Media Server według instrukcji wyświetlanych na ekranie komputera. 4 Sprawdź czy ikona CyberLink MediaServer jest widoczna na pulpicie. Zakończyłeś instalację CyberLink Media Server. 7

29 DD-83[EV].book Page 8 Thursday, August 31, :43 PM Określanie folderów udostępnionych 3 Kliknij [View Sharing] (Pokaż udostępnione). 4 Sprawdź, czy nazwy udostępnionych folderów są wyświetlane na liście. (Na komputerze) Kliknij dwukrotnie ikonę CyberLink MediaServer znajdującą się na pulpicie. CyberLink Media Server zostaje uruchomiony. 2 Instalacja CyberLink Media Server 1 Polski W tym rozdziale opisana jest procedura wyboru przykładowych domyślnych folderów ( My Videos, My Pictures oraz My Music ). Zaznacz pola wyboru obok folderów My Videos, My Pictures My Music i kliknij [Apply] (Zastosuj). UWAGA UWAGA Aby wybrać foldery inne niż domyślne, patrz sekcja Dodawanie folderów udostępnionych na stronie 18. Możesz gromadzić w jednym folderze pliki różnego typu. Na przykład, nawet gdy pliki wideo oraz zdjęcia są przechowywane w folderze My Music, możesz odtwarzać te pliki. Aby zaprzestać udostępniania folderu Wyczyść pole wyboru obok folderu i kliknij [Apply] (Zastosuj). Aby wrócić do poprzedniego ekranu Kliknij [+] w lewej górnej części ekranu. Aby wyjść z CyberLink Media Server Kliknij [M] w prawej górnej części ekranu. 8

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A10 Consists of RX-EXA10, SP-EXA10 and XV-EXA10 Sestávající z RX-EXA10, SP-EXA10 a XV-EXA10 Składa się z RX-EXA10,

Részletesebben

"4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L

4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L CZ d a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC6507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB AMP AUDIO 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK - - VOL

Részletesebben

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi

Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi Telefon Euroset 5020 skrócona instrukcja obsługi 8 7 6 Klawisze 1 Klawisze prostego wybierania 2 Klawisz ponownego wybierania 3 Klawisz oddzwaniania 4 Klawisz wyciszania 5 Klawisz Shift 6 Klawisz zmniejszania

Részletesebben

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T

Instrukcja obsługi. TechniSat CE-T Instrukcja obsługi TechniSat CE-T PL HU EN Dekoder TechniSat do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej Suma wszystkich zalet www.technisat.pl Spis treści 1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 1 Złącza

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...2 Upozornění, funkce a příslušenství...2 Vlastnosti...2 Připojení napájení...3

Részletesebben

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Részletesebben

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga ČESKY R-239 MIKROVLNNÁ TROUBA - NÁVOD K POUŽITÍ, VČETNĚ KUCHAŘKY MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZAKÁCSKÖNYVVEL MIKROVLNNÁ RÚRA - NÁVOD NA OBSLUHU S KUCHÁRSKOU

Részletesebben

Útmutató a vezeték nélküli hálózat beállításához NPD4759-00 HU

Útmutató a vezeték nélküli hálózat beállításához NPD4759-00 HU Útmutató a vezeték nélküli hálózat beállításához NPD4759-00 HU A hálózat ellenőrzése Ellenőrizze számítógépe hálózati beállításait, majd határozza meg a következő teendőket. Kövesse a saját, környezetére

Részletesebben

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW...

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW... EUF2241AOW EU2242AOW... CS MRAZNIČKA HU FAGYASZTÓ PL ZAMRAŻARKA SL ZAMRZOVALNIK... NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 NAVODILA ZA UPORABO 54 2 www.electrolux.com OBSAH 1. 2.

Részletesebben

MORA GORENJE BUDAPEST KFT

MORA GORENJE BUDAPEST KFT CZ SK PL HU NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERAWACJI KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných

Részletesebben

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou Chłodziarko-zamrażarka Køle-/fryseskab ERB29033X ERB34033X ERB36033W ERB36033X ERB40033W ERB40033X

Részletesebben

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850

Instrukcja obsługi. Használati útasítás 800/850 PL H Instrukcja obsługi Használati útasítás 800/850 1. Spis treści 2 Szare pole oznacza zakres czyności użytkownika 1. Spis treści 2. Obsługa 3 3. Wskazówki instalacyjne 4 3.1 Instalacja 5 / 6 3.2 Podłączenie

Részletesebben

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ

Digitális videokamera. Cyfrowa Kamera Video. AF Autófókusz CCD Töltéscsatolt eszköz LCD Folyadékkristályos kijelzœ X2 POLISH Cyfrowa Kamera Video VP-D26/D26i Digitális videokamera VP-D26/D26i AF Automatyczne ustawianie ostroêci CCD Przetwornik obrazu LCD WyÊwietlacz ciek okrystaliczny START/ STOP SELF TIMER PHOTO SEARCH

Részletesebben

L51W Alkalmazás útmutató

L51W Alkalmazás útmutató Projektor L51W Alkalmazás útmutató Támogatott alkalmazások MirrorOp Lite (Windowshoz) MirrorOp Sender Lite (Mac-hez) MirrorOp Receiver (ios-hez és Androidhoz) MobiShow Lite (ios-he) / MobiShow (Androidhoz)

Részletesebben

Használati útmutató NPD4756-00 HU

Használati útmutató NPD4756-00 HU NPD4756-00 HU Tartalomjegyzék Bevezetés Szerzői jogok és védjegyek... 11 Az útmutató használata... 12 Egyezmény... 12 Illegális másolatok és nyomtatványok... 13 Termékjellemzők... 13 Jellemzők... 13 Fejezet

Részletesebben

M145-97TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M145-97TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M145-97TC Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Részletesebben

M185-107TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete.

M185-107TC. Prosimo, da navodila za uporabo skrbno preberete in se pred uporabo stroja prepričate, da jih razumete. M85-07TC Návod k použití Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a přesvědčete se, zda mu plně rozumíte před tím, než spustíte stroj. Upute za uporabu Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute. Potrudite

Részletesebben

Windows 8 frissítési útmutató lépésről lépésre BIZALMAS 1/53

Windows 8 frissítési útmutató lépésről lépésre BIZALMAS 1/53 Windows 8 frissítési útmutató lépésről lépésre BIZALMAS 1/53 Tartalom 1. 1. A Windows 8 telepítési folyamata 2. Rendszerkövetelmények 3. Előkészületek 2. 3. ESD 4. a 5. 6. 1. Személyre szabás 2. Vezeték

Részletesebben

Szkenner kezelési útmutató

Szkenner kezelési útmutató Felhasználói kézikönyv Szkenner kezelési útmutató 1 2 3 4 5 6 7 Beolvasott fájl küldése e-mailben Szkennelt fájlok küldése mappákba Fájlok tárolása a szkenner funkcióval Beolvasott fájlok kézbesítése Eredeti

Részletesebben

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Felhasználói kézikönyv

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Felhasználói kézikönyv LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Felhasználói kézikönyv LaserJet Pro 100 color MFP M175 Felhasználói kézikönyv Copyright és licenc 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Előzetes írásbeli

Részletesebben

xtab-100 Tablet PC Használati utasítás

xtab-100 Tablet PC Használati utasítás xtab-100 Tablet PC Használati utasítás Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 I - KEZDETI LÉPÉSEK... 4 Biztonsági figyelmeztetések... 4 Kijelző tisztítása... 5 A Tablet tisztítása... 5 Jellemzők...

Részletesebben

DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX

DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX Preventívne a bezpečnostné opatrenia Varovania: varovania znamenajú činnosť alebo situáciu, ktorá môže mať za následok poškodenie alebo zničenie zariadenia,

Részletesebben

Kaspersky Anti-Virus Felhasználói útmutató

Kaspersky Anti-Virus Felhasználói útmutató Kaspersky Anti-Virus Felhasználói útmutató A L K A L M A Z Á S V E R Z I Ó J A : 1 5. 0 Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy termékünket választotta. Reméljük, hogy ez a dokumentum segít a munkájában,

Részletesebben

A gyártó a dokumentumban található információkat előzetes figyelmeztetés nélkül módosíthatja.

A gyártó a dokumentumban található információkat előzetes figyelmeztetés nélkül módosíthatja. Első lépések Szerzői jog és licenc Az egyetlen szavatosság a Hewlett-Packard termékekre és szolgáltatásokra az ilyen termékeket és szolgáltatásokat kísérő kifejezett nyilatkozatban van közzétéve. A jelen

Részletesebben

Kaspersky Internet Security Felhasználói útmutató

Kaspersky Internet Security Felhasználói útmutató Kaspersky Internet Security Felhasználói útmutató A L K A L M A Z Á S V E R Z I Ó J A : 1 5. 0 Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy termékünket választotta. Reméljük, hogy ez a dokumentum segít a munkájában,

Részletesebben

5. Fejezet Távoli elérés rendszere RPB

5. Fejezet Távoli elérés rendszere RPB 5. Fejezet Távoli elérés rendszere 5. Fejezet Távoli elérés rendszere RPB A távoli elérés (továbbiakban RPB) rendszerének segítségével lehetőségünk nyílik a rögzített és tárolt felvételek elérésére, áttöltésére

Részletesebben

KX-PRW110 KX-PRW120. Smartphone Connect alkalmazás útmutatója. Prémium dizájntelefon Smartphone Connect funkcióval. Típus

KX-PRW110 KX-PRW120. Smartphone Connect alkalmazás útmutatója. Prémium dizájntelefon Smartphone Connect funkcióval. Típus Smartphone Connect alkalmazás útmutatója Prémium dizájntelefon Smartphone Connect funkcióval Típus KX-PRW110 KX-PRW120 Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum a Smartphone Connect

Részletesebben

Mielőtt használatba veszi a nyomtatót, olvassa el ezt a Gyors telepítési útmutatót a helyes telepítés és üzembe helyezés érdekében.

Mielőtt használatba veszi a nyomtatót, olvassa el ezt a Gyors telepítési útmutatót a helyes telepítés és üzembe helyezés érdekében. Gyors telepítési útmutató Kezdje itt (Csak EU) HL-5340D/HL-5350DN Mielőtt használatba veszi a nyomtatót, olvassa el ezt a Gyors telepítési útmutatót a helyes telepítés és üzembe helyezés érdekében. FONTOS

Részletesebben

ASUS Transformer Pad Felhasználói kézikönyv

ASUS Transformer Pad Felhasználói kézikönyv HUG7360 ASUS Transformer Pad Felhasználói kézikönyv TF300T/TF300TG/TF300TL Az akkumulátor feltöltése Amennyiben akkumulátorról kívánja működtetni a számítógépet, ne feledje teljesen feltölteni az akkumulátort,

Részletesebben

F-Secure Biztonsági megoldás. Az első lépések Windows-számítógépeken

F-Secure Biztonsági megoldás. Az első lépések Windows-számítógépeken F-Secure Biztonsági megoldás Az első lépések Windows-számítógépeken Rendszerkövetelmények Rendszerkövetelmények Támogatott operációs rendszerek Microsoft Windows 7, Windows 8 és Vista Windows-munkaállomások

Részletesebben