Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG, Brüsszel, B(2007)232 Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás Tisztelt Miniszter Asszony! 1. ELJÁRÁS (1) július 18-án kelt elektronikus levelükben, amelyet a Bizottság ugyanezen a napon vett nyilvántartásba, a magyar hatóságok az EK Szerződés 88. cikk (3) bekezdése szerint bejelentették a Bizottságnak a fenti intézkedést (a továbbiakban: "intézkedés"). A bejelentést augusztus 10-én kelt elektronikus levelükkel kiegészítették, amelyet a Bizottság ugyanezen a napon vett nyilvántartásba. (2) A Bizottság október 11-én kelt levelében kiegészítő információkat kért, melyeket Magyarország a november 14-én kelt, a Bizottságnál november 15-én nyilvántartásba vett elektronikus levelében juttatott el. 2. AZ INTÉZKEDÉS LEÍRÁSA 2.1. Célkitűzés (3) Az intézkedés célja rövid lejáratú exporthitel-biztosítás nyújtása KKV-k 1 részére, melyek éves exportforgalma nem haladja meg a 2 millió eurót. Magyarország végre kívánja hajtani az intézkedést, mivel az országban ilyen kockázatokra a piac nem nyújt biztosítást. 1 A évi XXXIV. törvény meghatározása alapján. Ez a meghatározás megfelel a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló, május 6-i bizottsági ajánlás (HL L 124, ) kritériumainak. Őexcellenciája Dr. GÖNCZ Kinga Asszony Külügyminiszter Bem rakpart 47 HU BUDAPEST Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telefon: (32-2)

2 2.2. A biztosítási termék jellemzői és feltételei (4) A biztosítás áruszállításból, szolgáltatás nyújtásából származó exportkövetelésekkel kapcsolatos kockázatokra nyújt fedezetet. A hiteladós lehet magáncég és állami vevő is, emellett a biztosítás mind az EU tagállamaiba, mind harmadik országokba irányuló exportra kiterjed. A termék fedezi a kereskedelmi (például a vevő fizetésképtelensége vagy nemfizetése) és politikai események (például háború, felkelés vagy importtilalom) következtében felmerülő károkat. (5) A termék a teljes forgalom feladás elvén működik, azaz a biztosított minden exportját fedezi. A biztosító a vevők hitelképessége alapján hitellimiteket állapít meg. A maximális kárfizetési hányad a hitellimit 95 %-a (azaz az önrészesedés 5 %). (6) A biztosítás kiterjedhet mind a gyártási, mind a kiszállítás utáni időszakra, amennyiben a teljes kockázati időtartam kevesebb, mint két év. A biztosított követelés igénybe vehető fedezetként is banki finanszírozás esetén. (7) A biztosítás díja a fedezet alá vont vevő országától és a hitel futamidejétől függ. A portfolió tényleges összetételétől függően az átlagos díjtétel [ ] ("piacképes kockázatú" országok esetén [ ]) között várható. A minimális díj HUF (770 EUR). A gyártási időszakra is kiterjedő biztosítás esetén a rendes díjtételen felül 15 % felár fizetendő. A díjak várhatóan elégségesek lesznek a károk és a termékkel kapcsolatos költségek fedezetére Végrehajtó szerv (8) A biztosítást a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (továbbiakban: MEHIB) nyújtja, amely egy teljesen állami tulajdonban lévő exporthitel ügynökség. (9) Az állam kezességet vállal a MEHIB minden kötelezettségéért, melyek az intézkedés végrehajtásából fakadnak Jogalap (10) Az intézkedés alapja a évi XLII. törvény a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról és a 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdés b) pontja Költségvetés (11) A MEHIB által nyújtandó biztosítási fedezet teljes összege 35 milliárd HUF (135 millió EUR) Időbeli hatály (12) Az intézkedés a Bizottság jóváhagyását követően két évig hatályos. Üzleti titok. 2

3 3. ÉRTÉKELÉS (13) A Bizottság megvizsgálta a bejelentett intézkedést az EK-Szerződés 93. cikkének (1) bekezdése értelmében a Szerződés 92. és 93. cikkének a rövid lejáratú exporthitel-biztosításra történő alkalmazásáról szóló, tagállamokhoz címzett bizottsági közlemény 2 (a továbbiakban: Közlemény) alapján. (14) A Közlemény 2.5. pontja meghatározza a "piacképes" kockázatokat mint a Közlemény mellékletében felsorolt országokban székhellyel rendelkező állami és nem állami adósokkal kapcsolatos kockázatokat. Az exporthitel biztosítók részére pénzügyi kedvezmény piacképes kockázatok tekintetében normálisan tiltott. (15) Jelen intézkedés állami kezességet nyújt a MEHIB számára bármely országban székhellyel rendelkező adóssal kapcsolatos kockázatok biztosítására. A Közlemény mellékletében nem szereplő országok esetén a kockázatok "nem piacképesek" a Közlemény értelmében, és az állami segítség ezek biztosítására összhangban van a Közleménnyel. (16) A Közlemény 2.5. pontja értelmében, ha és amennyiben egy tagállamban nincs magánbiztosítói piac, a Közlemény mellékletében felsorolt országokban székhellyel rendelkező adósokkal kapcsolatos kockázatok időszakosan nem piacképesnek minősülnek, amennyiben olyan kis- és középvállalatoknál merülnek föl, amelyek éves exportforgalma nem haladja meg a 2 millió eurót. (17) Azon tagállamoknak, melyek élni kívánnak e védzáradékkal, egy piaci jelentésben kell bemutatniuk hogy a magánbiztosítási piacon nem áll rendelkezésre fedezet ezen kockázatra, és ezt két nagy, közismert, magántulajdonú nemzetközi exporthitel-biztosító, illetve egy hazai hitelbiztosító nyilatkozatával kell alátámasztaniuk. Ezen túlmenően az állami vagy államilag támogatott exporthitel-biztosítónak, amennyire csak lehetséges, az ilyen "nem piacképes" kockázatokra vonatkozó díjait az exporthitel-biztosítók által a szóban forgó kockázattípus esetén máshol felszámított díjakhoz kell igazítania, és be kell nyújtania azoknak a feltételeknek a leírását, amelyeket az állami vagy államilag támogatott exporthitel-biztosító az ilyen kockázatok tekintetében alkalmazni kíván A fedezet hiánya a magánbiztosítási piacon (18) A magyar hatóságok által benyújtott információk alapján két bejegyzett exporthitel biztosítást nyújtó cég működik a magyar piacon, az állami tulajdonú MEHIB és az Euler Hermes. Két további vállalkozás, az ÖKV Coface AG és az Atradius Credit Insurance N.V. fiókteleppel képviselteti magát Magyarországon. (19) Mivel a magánbiztosítók a rövidtávú exporthitel-biztosítást kb. 1-1,5 millió HUF ( EUR) minimális díj mellett nyújtják, és az ésszerű kihasználáshoz legalább 800 millió HUF (3 millió EUR) árbevétellel kell 2 HL C 281., , 4. o., amelyet a HL C 217., , 2. o. és a HL C 325., , 22. o. módosított. 3

4 rendelkezni, ezek a termékek túlzottan drágák 500 millió HUF (1,9 millió EUR) export árbevétel alatt. Továbbá, mivel a legtöbb magyar KKV nem ismeri a hitelbiztosítás működését (különösen a vevőkockázatok kezelését), ezért az ilyen vállalkozásokkal való megállapodás költségesebb és több időt igényel. (20) Ezeket a megállapításokat egy független tanulmány 3 alátámasztotta. A tanulmány az intézkedés lehetséges kedvezményezettjeinek számát 6000 KKVra becsüli. Ezek korlátozott export forgalommal, kevés vevővel és évente néhány kiszállítással jellemezhetőek, ami alapján a magánbiztosítók számára nem vonzóak. A tanulmány azt is megállapítja, hogy bár az exportáló KKV-k hozzávetőleg egyharmada már tapasztalta export vevője nemfizetését vagy fizetésképtelenségét az elmúlt 5 évben, az exporthitel-biztosítást 10 százalékuk sem alkalmazza. Ez egy paradox helyzetet idéz elő, mivel a KKV-k, melyek a legsebezhetőbbek a sikertelen export tranzakciókkal szemben az alacsony likviditásuk miatt, nem jutnak a piacon biztosításhoz, hogy kockázataikat csökkentsék. (21) Bemutatásra került, hogy a magánbiztosítási piacon nem áll rendelkezésre fedezet a kérdéses kockázatra, melyet nyilatkozatával két nagy, közismert, magántulajdonú nemzetközi exporthitel-biztosító, [ ] és [ ], illetve két hazai hitelbiztosító, [ ] és [ ] támasztott alá. A nyilatkozatokat a Bizottság részére elküldték A díjtételek máshol felszámított díjakhoz való igazítása (22) A jogalap, azaz a 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet, előírja a MEHIB számára, hogy díjtételeit a máshol felszámított díjakhoz kell igazítania. (23) A biztosítás díja a vevő országától és a futamidőtől függ. A portfolió tényleges összetételétől függően az átlagos díjtétel [ ] ("piacképes kockázatú" országok esetén [ ]) között várható. (24) A magyar hatóságok szerint egy évben a Prágai Klub számára készült felmérés megállapította, hogy 15 Berni Uniós biztosító KKV biztosítási termékeinek díjai a 0,2-2 % közötti széles sávban mozogtak, és az átlagos díjtétel 0,74 % volt. (25) A magyar hatóságok benyújtottak egy elemzést is négy, az EU-ban tevékenykedő biztosító KKV termékeinek biztosítási díjtételeiről 4. Az átlagos díjtétel [ ] között várható. A díjakat a termékekkel járó számos tényező befolyásolja, mint a biztosított ország, a minimális díj, a futamidő, stb. (26) A tényt, hogy a MEHIB termékének átlagos díjtétele várhatóan kicsivel alacsonyabb lesz, annak néhány fontos jellemzője magyarázza. Egyrészt, ellentétben az összehasonlítás legtöbb más termékével, a MEHIB által nyújtott biztosítás kizárólag a teljes forgalom feladás elvén alapszik, amely a 3 A GFK Hungária Piackutató Intézet, független piackutató vállalat által készített tanulmány. 4 [ ]. 4

5 kockázatokat csökkenti 5. Másrészt, ellentétben a német biztosítók szóban forgó termékeivel, a MEHIB nem alkalmazza a bónusz-málusz rendszert, amely az ügyfél által fizetendő díjtételt hozzáigazítja az egyéni káralakuláshoz, és normálisan az átlagos díjtétel csökkenéséhez vezet idővel. (27) A jelen értékelés alapján a Bizottság megállapítja, hogy az intézkedés teljesíti a Közlemény előírásait, és ezért összeegyeztethető az EK Szerződéssel. 4. HATÁROZAT (28) A Bizottság ennek megfelelően úgy határozott, hogy a "Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitel-biztosítás" intézkedést a közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinti. (29) A határozat időbeli hatálya a határozat keltétől számított két évre korlátozódik. Amennyiben e levél harmadik személyek számára nem nyilvános, bizalmas információkat tartalmaz, úgy kérjük, értesítsék erről a Bizottságot a levél megérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül. Amennyiben a megállapított határidőn belül e tekintetben a Bizottsághoz nem érkezik be indokolással ellátott kérelem, a Bizottság úgy tekinti, hogy a címzett egyetért a levél hiteles nyelvi változata teljes szövegének harmadik felekkel való közlésével és az alábbi internetes oldalon történő közzétételével: A kérelmet ajánlott levélben vagy faxon kell elküldeni a következő címre: European Commission Directorate-General for Competition Directorate State aids I B-1049 Brussels Faxszám: Kérem, Miniszter Asszony, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését a Bizottság részéről Neelie Kroes a Bizottság tagja 5 A teljes forgalom feladás esetében a biztosított vállalkozás köteles biztosítani az összes, az évi értékesítéseiből származó hitelt. Ezzel ellentétben az egyedi értékesítési szerződések jellegüknél fogva csak a kockázatos tranzakciók biztosításához vezetnek. 5

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország Tisztelt Miniszter Úr! 1. ELJÁRÁS (1) A 2006. október 2-i elektronikus

Részletesebben

RÖVID TÁVÚ EXPORTHITEL-BIZTOSÍTÁS A MEHIB ZRT. INTÉZKEDÉSEI A VÁLSÁG HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSÉRE

RÖVID TÁVÚ EXPORTHITEL-BIZTOSÍTÁS A MEHIB ZRT. INTÉZKEDÉSEI A VÁLSÁG HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSÉRE Állami támogatások joga 6 (2010/2) 89 94. RÖVID TÁVÚ EXPORTHITEL-BIZTOSÍTÁS A MEHIB ZRT. INTÉZKEDÉSEI A VÁLSÁG HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSÉRE 2010. május közepén a magyar hatóságok a Mehib Zrt. kérésére hivatalos

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges Tárgy: N 646/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény a film- és videógyártó létesítményekbe történő beruházásokhoz

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges Tárgy: N 201/B/2007 számú állami támogatás Magyarország Módszertan az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által kezességvállalás formájában

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges Tárgy: N 464/2009. sz. állami támogatás Magyarország Előadó-művészeti szervezetek támogatása Tisztelt Miniszter Úr I. AZ ELJÁRÁS 1. A magyar

Részletesebben

N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.II.28 B(2008)853 Tárgy: N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

Részletesebben

A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG LEKÜZDÉSE ÉRDEKÉBEN A REÁLGAZDASÁGRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK

A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG LEKÜZDÉSE ÉRDEKÉBEN A REÁLGAZDASÁGRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK Állami támogatások joga 6 (2010/2) 59 72. A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG LEKÜZDÉSE ÉRDEKÉBEN A REÁLGAZDASÁGRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK Staviczky Péter 1 I. Bevezetés A 2007-ben

Részletesebben

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG 2015.4.24. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 136/7 V (Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN)

Részletesebben

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 30.I.2008 B(2008)300 végleges Tárgy: N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális

Részletesebben

(2008/C 155/02) 1.1. Háttér

(2008/C 155/02) 1.1. Háttér C 155/10 Bizottsági közlemény az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról (2008/C 155/02) Ez a közlemény az EK-Szerződés 87. és 88.

Részletesebben

2006.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/5

2006.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/5 2006.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/5 A BIZOTTSÁG 1998/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.41187 (2015/NN) sz., állami támogatás a dohányipari vállalkozások magyarországi egészségügyi hozzájárulása

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.41187 (2015/NN) sz., állami támogatás a dohányipari vállalkozások magyarországi egészségügyi hozzájárulása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 15.07.2015 C(2015) 4805 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.41187 (2015/NN)

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi forgóeszköz finanszírozási

Részletesebben

A TANÁCS 98/29/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 98/29/EK IRÁNYELVE 1998L0029 HU 05.06.2003 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 98/29/EK IRÁNYELVE (1998. május 7.) a közép-

Részletesebben

SA.33861 (2012/N) Magyarország A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás

SA.33861 (2012/N) Magyarország A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.01.23 C(2013) 104 final E határozat közétett változatában az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszközhitel

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszközhitel Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszközhitel 2015.06.08-tól 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogramja

Részletesebben

A Bizottság 364/2004/EK rendelete

A Bizottság 364/2004/EK rendelete A Bizottság 364/2004/EK rendelete (2004. február 25.) a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról AZ EURÓPAI

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Szentendre Város Önkormányzata (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; PIR törzsszám: 731290; adószám: 15731292-2-13; képviseli: Verseghi-Nagy Miklós polgármester)

Részletesebben

C 37/2010 (ex NN 64/2010). sz. állami támogatás, Magyarország Az FHB feltőkésítése

C 37/2010 (ex NN 64/2010). sz. állami támogatás, Magyarország Az FHB feltőkésítése EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.24. C(2011) 335 végleges E határozat közétett változatában az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Útmutató 1

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program. Útmutató 1 MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program Útmutató 1 2012. 1 Hatályos 2012.09.06-tól Tartalomjegyzék Első rész: Általános rendelkezések... 3 1. Az Útmutató kibocsátásának célja, háttere, alkalmazási köre...

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA

1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖVETELÉS-LESZÁMÍTOLÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA 1.1 A Magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3. Pénzügyi Eszközök Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK

(Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK 2011.2.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 48/1 I (Jogalkotási aktusok) IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/7/EU IRÁNYELVE (2011. február 16.) a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes

Részletesebben

2014. július 1-től azonban kizárólag az 1407/2013/EU rendeletnek megfelelő Hitelszerződés köthető a Támogatási Programok keretei között.

2014. július 1-től azonban kizárólag az 1407/2013/EU rendeletnek megfelelő Hitelszerződés köthető a Támogatási Programok keretei között. Tájékoztatás az új de minimis rendeletről A Gazdaságfejlesztési Operatív Program ("GOP") és a Közép-Magyarországi Operatív Program ("KMOP") Irányító Hatósága az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján

Részletesebben

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2

13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1. A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 13/2007. (03.05.) Kgy. sz. rendelet 1 A helyi vállalkozások munkahelyteremtő-, megőrzőés működési támogatásáról 2 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi vállalkozások támogatása,

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitelprogram

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitelprogram Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitelprogram 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi beruházási hitelprogramja (Program)

Részletesebben