N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.II.28 B(2008)853 Tárgy: N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez Tisztelt Miniszter Asszony A Bizottság tájékoztatja Magyarországot arról, hogy miután megvizsgálta az Önök hatóságai által a fent említett támogatásra vonatkozóan benyújtott információkat, úgy határozott, hogy nem emel kifogást a szóban forgó támogatás ellen, mivel az összeegyeztethető az EK-Szerződéssel. A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát: I. ELJÁRÁS március 9-én kelt és az átvétel igazolásául ugyanaznap iktatott levelében a Magyar Köztársaság Európai Unió melletti Állandó Képviselete az EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésével összhangban bejelentette a Bizottságnak a fent említett intézkedést május 31-i, augusztus 23-i, november 13-i és február 5-i levelükben kiegészítő információkat nyújtottak. Célkitűzés II. A TÁMOGATÁSI PROGRAM LEÍRÁSA 2. Mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására és értékesítésére irányuló beruházások támogatása. Költségvetés 3. Éves kiadás: 400 millió HUF Teljes költségvetés: 2600 millió HUF Dr. Göncz Kinga Külügyminiszter Bem rakpart 47. HU BUDAPEST Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Európai Bizottság, B-1049 Brüsszel - Belgium. Telefon: (32-2)

2 Időtartam 4. A Bizottság jóváhagyásától kezdődően december 31-ig. Támogatható költségek 5. A magyar hatóságok nyilatkozata alapján a bejelentett támogatási program keretében támogatott beruházások elszámolható költségei a következőkre terjednek ki: ingatlanok építése, megszerzése és fejlesztése, gépek és berendezések ideértve a számítógépes szoftvereket is vásárlása vagy lízingelése az adott eszköz piaci értékének erejéig. A támogatás formája Mezőgazdasági beruházási hitel 6. A következő költségek jogosultak finanszírozásra: a) mezőgazdasági berendezések és technológiák beszerzése esetén a nettó beszerzési ár, b) állattartó telepek korszerűsítése esetén a beruházás értéke, c) mezőgazdasági termékek feldolgozásához kapcsolódó beruházások esetén a nettó beruházási kiadás. 7. A mezőgazdasági vállalkozás a fenti beruházások kiadásaihoz kamattámogatást, vagy a pénzintézet kezdeményezésére intézményi kezességvállalást vehet igénybe. a) A kamattámogatás a kamat 50 %-a, amennyiben a hitelhez legfeljebb (forint alapú hitel esetén) a kamatmegállapítás időpontjában érvényes három havi BUBOR + 2,0 százalékpontnak megfelelő, vagy (deviza alapú hitel esetén) három havi EURIBOR + 2,0 százalékpontnak megfelelő kamat kapcsolódik. A kölcsön futamideje a szerződés aláírásától számítva öt és hét év között lehet, ezen belül legfeljebb egy év türelmi idővel. A futamidő alatti előtörlesztés esetén az addig igénybe vett kamattámogatás nem számít jogosulatlan támogatás igénybevételének. b) Az intézményi kezességvállalás a hitelszerződés szerinti hitelösszegre és annak 1 éves járulékaira, illetve az ezt követő években a megelőző év december 31-én fennálló tőke + 1 éves járuléktartozásra vehető igénybe. A kezességvállalás mértéke nem haladhatja meg a 80 %-ot. Mezőgazdasági gép- és technológiabeszerzés pénzügyi lízinggel 8. Elszámolható költségnek minősül a lízingtárgy nettó tőkeértéke. 9. A mezőgazdasági gépek és berendezések lízingbevételéhez kötődő beruházáshoz a mezőgazdasági vállalkozás lízingdíj kamattámogatást, valamint a lízingelést végző pénzintézet kezdeményezésére intézményi kezességvállalást igényelhet. a) A lízingdíj kamattámogatás a lízingdíj kamat-tartalmának 50 %-a. A lízing futamidőszak legalább 36 hónap. 2

3 b) A lízingelést végző pénzintézet kezdeményezésére nyújtott intézményi kezességvállalás a lízingszerződés szerinti lízingdíjhoz kapcsolódik, de nem terjedhet ki a kezelési és egyéb költségekre, az általános forgalmi adó kivételével az adók összegére, a kezességvállalási díjra, és a késedelmi kamatok összegére. A kezességvállalás ezen összeg 80 %-áig terjedhet. A támogatás intenzitása 10. Az egy beruházáshoz igénybe vett támogatások együttes intenzitása nem haladhatja meg a 40 %-ot. 11. Annak érdekében, hogy egy-egy beruházási projekt keretében ne lehessen túllépni a maximális támogatási intenzitást, arra kértük a magyar hatóságokat, hogy nyújtsanak be pontos számításokat arról, hogy a legkedvezőtlenebb esetet feltételezve milyen támogatási intenzitás adódik több támogatási intézkedés (kedvezményes hitelek/lízingdíj-támogatás és állami kezességvállalás) együttes alkalmazása esetén. A legkedvezőtlenebb eset alatt a beruházási projekthez nyújtható lehető legmagasabb támogatást kellett érteni. Megnevezés Hitel Lízing I. II. III. IV. Maximális hitelösszeg A kezességvállalás támogatástartalma A kamattámogatás támogatástartalma Összes támogatástartalom Támogatásintenzitás % 13,8 19,3 10,6 13,8 I. hitel: Átlagos mezőgazdasági beruházási hitelnek minősülő hitel, amelynek esetében a kezességvállalást nyújtó intézetek eljárási szabályai értelmében nyújtható kezességvállalás maximális mértéke 80 % lehet. A hitel futamideje 5 év, türelmi idő nélkül. II. hitel: A kezességvállalást nyújtó intézetek eljárási szabályai értelmében nyújtható maximális mezőgazdasági beruházási hitel, amelynek esetében a kezességvállalás maximális mértéke nem haladhatja meg az 50 %-ot. A hitel futamideje 7 év, egy év türelmi idővel. III. lízing: Átlagos lízing, amelynek esetében a kezességvállalást nyújtó intézet eljárási szabályai értelmében nyújtható kezességvállalás maximális mértéke 80 % lehet. A lízing futamideje 3 év. IV. lízing: A maximális támogatási intenzitás mértékének megfelelő lízing, amelynek esetében a kezességvállalást nyújtó intézetek eljárási szabályai értelmében nyújtható kezességvállalás maximális mértéke nem haladhatja meg az 50 %-ot. A kezességvállalást nyújtó intézetek 200 millió HUF összegig nyújthatnak kezességvállalást. A lízing futamideje 5 év. 3

4 Kedvezményezettek 12. Mezőgazdasági termelők, gyümölcs- és zöldségtermelői szervezetek, termelői csoportok. A magyar hatóságok nyilatkozata szerint a feldolgozásra és értékesítésre irányuló beruházási támogatások kedvezményezettjei a 70/2001/EK rendelet I. mellékletében meghatározottak szerinti kis- és középvállalkozások. A kedvezményezettek száma 501 és 1000 között lesz. Jogalap 13../2007. ( ) FVM rendelet a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel és lízingdíjtámogatás igénybevételének részletes feltételeiről Támogatási program 14. Az állami támogatás célja a mezőgazdasági termékeket előállító, feldolgozó és forgalmazó mezőgazdasági üzemek, illetve termelői szervezetek korszerűsítése és fejlesztése. Az állami támogatás kedvezményes hitelek, lízingdíj-támogatás és állami kezességvállalás formájában fog megvalósulni. 15. A bejelentett támogatási program keretében a következő beruházások támogathatók: a) mezőgazdasági gép és technológia beszerzése: mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések, a növénytermesztésben, állattenyésztésben és kertészetben alkalmazott erőgépek, erőgépek munkagépei, berendezései, majori gépek, állattartás gépei, berendezései, valamint szárítók, pellettáló és brikettáló berendezések, zöldség-, gyümölcs- és szőlőbetakarító gépek, magágykészítő gépek és technológiák beszerzése, b) a mezőgazdasági termékfeldolgozást szolgáló beruházás: a beruházás fő célja a feldolgozási eljárások javítása, illetve ésszerűsítése, a termékek külső megjelenésének és csomagolásának javítása, a melléktermékek vagy hulladékok jobb hasznosításának vagy megsemmisítésének ösztönzése, a környezet védelme és az egészségügyi feltételek javítása, c) állattartó telepek korszerűsítése: szarvasmarha, juh, kecske, sertés és ló állattartó telepeken a képződő trágya kezelésének, tárolásának, illetve felhasználásának fejlesztésére, az állati férőhelyek kialakítására és minőségének javítására, korszerűbb technológia alkalmazására, jó minőségű takarmány előállításának és felhasználásának, valamint a takarmányminőség megőrzésének biztosítására, valamint az állatbetegségek kialakulásának és terjedésének megelőzésére irányuló beruházás. 16. A támogatási program keretében finanszírozott beruházások tehát a termelési költségek csökkentésére, az előállítás javulására és átcsoportosítására, a minőség javítására, a természeti környezet megóvására és minőségének javítására, a higiéniai körülményekkel vagy az állatjólléttel kapcsolatos előírások betartására és a gazdálkodási tevékenységek diverzifikációjára irányulnak. 4

5 17. A támogatás elnyerése érdekében a kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy: a) az állattartó telepek korszerűsítését és a mezőgazdasági termékfeldolgozást szolgáló beruházást a hitelszerződés megkötését követő 12 hónapon belül befejezi, b) a felvett hitelt a 6. bekezdésben meghatározott célra fogja használni, c) a vállalkozását legalább a felvett hitel, illetve lízing futamidejének időszakában, a hitellel, illetve lízinggel megvalósított beruházást pedig legalább 5 évig rendeltetésszerűen működteti, d) mezőgazdasági gép és technológia beszerzése, valamint az állattartó telepek korszerűsítését és a mezőgazdasági termékfeldolgozást szolgáló beruházás esetén biztosítja azt, hogy a hitel lejártáig biztosíték (jelzálog) terhelje meg a megvalósult fejlesztést, e) nem áll csőd, felszámolás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt, f) lejárt köztartozása nem áll fenn. 18. A támogatási program keretében a mezőgazdasági üzemek a pénzintézet kezdeményezésére intézményi kezességvállalást kaphatnak. Annak igazolására, hogy a pénzintézetek semmilyen körülmények között nem fognak az állami támogatásból részesülni, a magyar hatóságok részletesen bemutatták, miként gondoskodnak arról, hogy a kezességvállalás nyújtotta előnyök teljes egészében a mezőgazdasági üzemekhez kerüljenek. 19. A támogatási program nem terjed ki a nehéz helyzetben lévő mezőgazdasági üzemekre. A termelési jogok, állatok és egynyári növények vásárlása, valamint az egynyári növények telepítése ki van zárva a támogatási rendszerből. A hitel nem fordítható helyettesítő beruházásokra, és a használt eszközök sem jogosultak támogatásra. A támogatás nem érinti a tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek előállítását és forgalmazását. 20. A magyar hatóságok megerősítették, hogy a tervezett beruházás elszámolható költségein belül az építési telkektől eltérő földvásárlásra vonatkozó rész legfeljebb 10 % lehet, valamint garantálták, hogy meglévő közösségi, vagy nemzeti előírásoknak való megfelelésre irányuló beruházásokhoz nem engedélyeznek támogatást. 21. A támogatás nem használható fel olyan termékekkel kapcsolatos beruházásokra, amelyekre az EMGA által finanszírozott közös piacszervezés beleértve a közvetlen támogatási rendszereket is termelési vagy közösségi támogatási korlátozásokat állapít meg az egyéni gazdálkodók, gazdaságok vagy feldolgozó üzemek szintjén, és amelyek révén a termelési kapacitás meghaladná az említett korlátozásokat. 22. A bejelentéshez csatolták azt a dokumentációt, amely alátámasztja, hogy a támogatás meghatározott strukturális és területi igényeket és strukturális hátrányokat tükröző, egyértelműen meghatározott célkitűzésekre irányul. 5

6 23. A magyar hatóságok bemutatták, hogy a támogatási intézkedések miként illeszkednek Magyarország vidékfejlesztési programjába. Az EU által társfinanszírozott előcsatlakozási programok (SAPARD), illetve a os időszakban megvalósított programok (AVOP) keretében jelentős források kerültek felhasználásra új gépek vásárlásához. Azonban a bejelentett támogatási program keretében támogatott mezőgazdasági gépbeszerzés kedvezményezettje egy olyan vállalkozói réteg, amely a fent említett programokban nem tudott részt venni. Amennyiben e vállalkozások számára is megnyílik a kedvezményes hitel vagy lízing igénybevételének lehetősége, az javítani fogja a meglévő mezőgazdasági vállalkozások munkaerő megtartó képességét, elő fogja segíteni korszerűsítésüket és erősíteni fogja piaci helyzetüket. Ösztönző hatás 24. A magyar hatóságok megerősítették, hogy a támogatási rendszer keretében csak a támogatási rendszer létrehozása és annak a Bizottság által az EK-Szerződéssel összeegyeztethetőnek való nyilvánítása után elvégzett tevékenységekre, illetve nyújtott szolgáltatásokra ítélhető oda támogatás. Halmozás 25. A támogatás nem halmozható az ugyanazon elszámolható költségek fedezése céljából más - helyi, regionális, nemzeti vagy közösségi támogatási programból kapott támogatással. A támogatás fennállása III. ÉRTÉKELÉS 26. Az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében tilos a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. 27. Jelen esetben teljesülnek ezek a feltételek. Az intézkedés előnyhöz juttatja a kedvezményezetteket. Mivel a mezőgazdasági termékek EU-n belüli kereskedelme rendkívül kiterjedt, és éles verseny jellemző rá 1, az intézkedés torzítja a versenyt, vagy legalábbis a verseny torzulásával fenyeget 2, továbbá érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Az előny biztosítására állami források felhasználásával kerül sor, mivel a támogatási rendszer finanszírozása a tagállam által nyújtott kedvezményes kamatozású hiteleken, lízingdíj kamattámogatáson és állami kezességvállaláson keresztül történik. Az intézkedés szelektív, hiszen a Magyar Köztársaságban 1 2 A mezőgazdasági ágazatban élénk Közösségen belüli kereskedelem tapasztalható ben a mezőgazdasági termékek Közösségen belüli kereskedelme (EU-25) az export tekintetében 199 milliárd eurót, az import tekintetében pedig 196 milliárd eurót tett ki, ami a mezőgazdasági össztermelés 63 % 64 %-ának felel meg. (Forrás: EUROSTAT) A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint egy vállalkozás versenyhelyzetének valamely állami támogatás hatására jelentkező javulása általában a versenynek az ilyen támogatásban nem részesülő más vállalkozások hátrányára bekövetkező torzulását jelzi, C-730/79. számú ügy, EBHT 1980., o., 11. és 12. pont. 6

7 működő bizonyos mezőgazdasági vállalkozásoknak kedvez. Következésképpen torzíthatja a versenyt és befolyásolhatja a tagállamok közötti kereskedelmet. Ezért alkalmazni kell az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdését. 28. Ami az állami kezességvállalás formájában nyújtott támogatást illeti, a Bizottság megerősítette az április 5-i SG(89)D/4328 és október 12-i SG(89)D/12772 leveleiben, hogy minden, az Állam által közvetlenül vagy pénzügyi intézményeken keresztül közvetetten nyújtott kezességvállalást az EK-Szerződés 87. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozónak ítél. Ezen leveleket időközben felváltotta az EK-Szerződés 87 és 88 cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény 3. A kezességvállalási közlemény es pontja megerősíti azt az elvet miszerint az állam által közvetlenül nyújtott kezességvállalás, valamint állami szervek domináns befolyása alatt álló vállalkozások által nyújtott kezességvállalás állami támogatásnak tekintethető az EK-szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében. A jelen esetben a kezességvállalások piaci ára nem került megfizetésre. Ezáltal levonható az a következtetés, hogy e kezességvállalások állami támogatásnak tekinthetőek az EK-szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében. 29. Következésképpen meg kell vizsgálni, hogy engedélyezhető-e eltérés az EK- Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti, az állami támogatásnak a közös piaccal való összeegyeztethetetlenségére vonatkozó általános elvtől. A támogatás összeegyeztethetősége 30. E támogatás esetében az egyetlen engedélyezhető eltérés a 87. cikk (3) bekezdésének c) pontjában található, amely szerint a közös piaccal összeegyeztethető az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatás, amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben. Ezen eltérés alkalmazhatósága érdekében a támogatási intézkedésnek teljesítenie kell az állami támogatással kapcsolatos vonatkozó közösségi jogszabályok előírásait. 31. Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, december 25-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 4 nem irányadó erre az esetre, hiszen a bejelentett támogatás nem korlátozódik a kis- és középvállalkozásokra, és az említett rendelet 1. cikkének (1) bekezdése megállapítja, hogy a rendeletet nem kell alkalmazni a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadásokhoz nyújtott támogatásokra. 32. Következésképpen a Bizottságnak az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások, (a továbbiakban: az iránymutatások) 5 IV.A.2. fejezete alapján kell értékelnie a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó mezőgazdasági üzemek számára nyújtott 3 HL C 71, , 14.o. 4 HL L 358., , 3. o. 5 HL C 319.,

8 beruházási támogatásokat, valamint az iránymutatások IV.B.2. fejezetét kell alkalmaznia a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatásokra vonatkozóan. Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházások támogatása 33. A mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházásokhoz nyújtott támogatások a termelési költségek csökkentését, az előállítás javulását és átcsoportosítását, a minőség javítását, a természeti környezet megóvását és minőségének javítását, a higiéniai körülmények vagy az állatjóllét színvonalának javítását hivatottak elősegíteni (az iránymutatásokban szereplő, az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésére utaló 29. pont). Ahogyan az e levél 16. bekezdésében szerepel, a magyar hatóságok rögzítették, hogy a szóban forgó támogatási program célkitűzése az előállítási költségek csökkentése, az előállítás javulása és átcsoportosítása, a minőség javítása, a természeti környezet megóvása és minőségének javítása, a higiéniai körülményekkel vagy az állatjólléttel kapcsolatos előírások betartása és a gazdálkodási tevékenységek diverzifikációja. 34. A bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40 %- át (kedvezőtlen helyzetű térségekben vagy az 1698/2005/EK rendelet cikke a) pontjának i., ii. és iii. alpontjában említett térségek esetében 50 %-át), és elérheti a 60 %-ot (kedvezőtlen helyzetű térségekben 75 %-ot), amennyiben a beruházások a környezet megóvása és védelme miatt többletköltségeket eredményeznek (az iránymutatásokban szereplő, az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésére utaló 29. pont). 35. Az elszámolható költségek közé tartozik az ingatlanok építése, megszerzése vagy fejlesztése; gépek és berendezések ideértve a számítógépes szoftvereket is vásárlása vagy lízingelése az adott eszköz piaci értékének erejéig; és az e kiadásokhoz kapcsolódó olyan általános költségek, mint az építészek, mérnökök és tanácsadók díjai, a megvalósíthatósági tanulmányok, valamint a szabadalmak és használati engedélyek megszerzése (az iránymutatásokban szereplő, az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (4) bekezdésére utaló 29. pont). 36. Ahogyan az a fenti 10. és 11. bekezdésben szerepel, az egy-egy beruházási projekthez nyújtott támogatás intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40 %-át, ami összhangban van az iránymutatások 29. pontjában szereplő követelményekkel. A fenti 5. és 15. bekezdésben szereplő beruházások elszámolható költségeire alkalmazható az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (4) bekezdése. 37. A magyar hatóságok kötelezettséget vállaltak arra, hogy nem nyújtanak támogatást: a) nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére (az iránymutatásokban szereplő, az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdésére utaló 29. pont) (v.ö. a fenti 19. bekezdéssel), b) meglévő közösségi, vagy nemzeti előírásoknak való megfelelésre irányuló beruházásokhoz (v.ö. a fenti 20. bekezdéssel), 6 HL L 277., , 1. o. 8

9 c) a közös piacszervezések létrehozásáról szóló tanácsi rendeletekben megállapított tiltások vagy korlátozások megszegésével (az iránymutatásokban szereplő, az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdésére utaló 29. pont) (v.ö. a fenti 21. bekezdéssel), d) termelési jogok, állatok és egynyári növények vásárlásához, illetve egynyári növények telepítéséhez (az iránymutatásokban szereplő, az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdésére utaló 29. pont) (v.ö. a fenti 19. bekezdéssel), e) egyszerű helyettesítő beruházásokhoz (az iránymutatásokban szereplő, az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (7) bekezdésére utaló 29. pont) (v.ö. a fenti 19. bekezdéssel), f) tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek előállításához és forgalmazásához (az iránymutatásokban szereplő, az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (10) bekezdésére utaló 29. pont) (v.ö. a fenti 19. bekezdéssel). 38. Az iránymutatások 36. pontja előírja, hogy a mezőgazdasági üzemeknek nyújtandó támogatások bejelentéséhez csatolni kell azt a dokumentációt, amely alátámasztja, hogy a támogatás illeszkedik a vonatkozó vidékfejlesztési programba, valamint meghatározott strukturális és területi igényeket és strukturális hátrányokat tükröző, egyértelműen meghatározott célkitűzésekre irányul. A magyar hatóságok benyújtották azt a dokumentációt, amely bizonyítja, hogy a támogatás meghatározott strukturális és területi igényeket és strukturális hátrányokat tükröző, egyértelműen meghatározott célkitűzésekre irányul (v.ö. a fenti 22. bekezdéssel), és bemutatták, hogy a tervezett intézkedés illeszkedik Magyarország ig terjedő időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programjába (v.ö. a fenti 23. bekezdéssel). Ezért e feltétel teljesültnek tekinthető. 39. Az iránymutatások 39. pontja alapján a Bizottság a használt berendezések megvásárlására irányuló támogatást nem nyilvánítja a Szerződéssel összeegyeztethetőnek, ha a támogatás kedvezményezettjei nagyvállalkozások. Tekintettel arra, hogy e program keretében a használt berendezések vásárlása nem támogatható, ez a feltétel teljesült (v.ö. a fenti 19. bekezdéssel). 40. A fenti megfontolások alapján a mezőgazdasági üzemek számára nyújtott beruházásokra vonatkozó támogatási intézkedések megfelelnek az iránymutatások IV.A.2., az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkére utaló fejezetében előírt feltételeknek. Következésképpen az intézkedés összeegyeztethető a közös piaccal. Feldolgozással és forgalomba hozatallal kapcsolatos beruházási támogatások 41. Az iránymutatások IV.B.2. fejezete a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházási támogatásokra vonatkozik. Az iránymutatások 42. pontja rögzíti, hogy a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalomba hozatalával foglalkozó társaságoknak nyújtott beruházási támogatás akkor nyilvánítható a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) vagy c) pontjával összeegyeztethetőnek, ha megfelel az alább felsorolt rendelkezések valamelyikében szereplő összes feltételnek: 9

10 a) A 70/2001/EK rendelet 7 4. cikke; b) Az 1628/2006/EK bizottsági rendelet 8, c) A as időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásról szóló bizottsági iránymutatások. 42. A szóban forgó intézkedés kedvezményezettjei kis- és középvállalkozások (v.ö. a fenti 12. bekezdéssel). Ezért a beruházási támogatást a 70/2001/EK rendelet 4. cikke alapján kell értékelni. 43. A 4. cikk (5) bekezdése értelmében azokban az esetekben, amikor a támogatást a beruházási költségek alapján számítják ki, a tárgyi beruházások elszámolható költsége a földbe, épületekbe, gépekbe és felszerelésbe történő beruházással kapcsolatos költség lehet. A fenti 5. és 15. bekezdésben szereplő beruházások elszámolható költségei összhangban vannak a 4. cikk (5) bekezdésével. 44. A 4. cikk (7) bekezdése többek között előírja, hogy amennyiben a beruházás a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását érinti, a bruttó támogatásintenzitás nem haladhatja meg az EK- Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja alapján jogosult régiókban a támogatható beruházás 50 %-át, minden egyéb régióban a támogatható beruházás 40 %-át. A magyarországi régiók az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja alapján jogosult régióknak minősülnek. 9 Ezért a szóban forgó támogatási program keretében előirányozott 40 %-os támogatásintenzitás (v.ö. a fenti 10. bekezdéssel) összhangban van a 4. cikk (7) bekezdésében szereplő követelményekkel. 45. Az iránymutatások 44. pontja alapján a Bizottság a használt berendezések megvásárlására irányuló támogatást nem nyilvánítja a Szerződéssel összeegyeztethetőnek, ha a támogatás kedvezményezettjei nagyvállalkozások. Tekintettel arra, hogy a szóban forgó program a kis- és középvállalkozásokra korlátozódik, valamint arra, hogy a használt berendezések vásárlása nem támogatható, ez a feltétel teljesült (v.ö. a fenti 19. bekezdéssel). 46. Az iránymutatások 46. pontja előírja, hogy a mezőgazdasági üzemeknek nyújtandó támogatások bejelentéséhez csatolni kell azt a dokumentációt, amely alátámasztja, hogy a támogatás illeszkedik a vonatkozó vidékfejlesztési programba, valamint meghatározott strukturális és területi igényeket és strukturális hátrányokat tükröző, egyértelműen meghatározott célkitűzésekre irányul. A magyar hatóságok benyújtották azt a dokumentációt, amely bizonyítja, hogy a támogatás meghatározott strukturális és területi igényeket és strukturális hátrányokat tükröző, egyértelműen meghatározott célkitűzésekre irányul (v.ö. a fenti 22. bekezdéssel), és bemutatták, hogy a tervezett intézkedés illeszkedik Magyarország ig terjedő időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programjába (v.ö. a fenti 23. bekezdéssel). Ezért e feltétel teljesültnek tekinthető. 7 HL L 10., , 33. o. 8 HL L 302., , 29. o /2006. számú állami támogatás: A közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térkép, , C(2006)4009 végleges. 10

11 47. Az iránymutatások 47. pontja előírja, hogy amennyiben a közös piacszervezés, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által finanszírozott közvetlen támogatási rendszereket is beleértve, korlátozza a termelést vagy a közösségi támogatást az egyéni mezőgazdasági termelők, mezőgazdasági üzemek vagy feldolgozó üzemek szintjén, állami támogatással nem támogatható semmilyen olyan beruházás, amely ezen korlátozásokon túllépő termelésnövekedést eredményezne. Ez a feltétel teljesült (v.ö. a fenti 21. bekezdéssel). 48. A fenti megfontolások alapján a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra vonatkozó támogatási intézkedés megfelel az iránymutatások IV.B.2. fejezetében előírt feltételeknek. Következésképpen az intézkedés összeegyeztethető a közös piaccal. 49. Felhívjuk a magyar hatóságok figyelmét, hogy a 70/2001/EK bizottsági rendelet június 20-ig van hatályban. IV. KÖVETKEZTETÉSEK 50. Miután a Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alapján megvizsgálta a bejelentett támogatási programot, arra a következtetésre jutott, hogy az összes feltétel teljesül a Szerződés 87. cikke (3) bekezdése c) pontjának alkalmazásához. 51. Kérjük, e levél kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül értesítsék a Bizottságot, ha a levél olyan bizalmas jellegű információt tartalmaz, amely nem juthat harmadik fél tudomására. Amennyiben az előírt határidőn belül nem érkezik a Bizottsághoz indokolással ellátott kérelem, a Bizottság úgy tekinti, hogy a címzett egyetért a levél teljes terjedelmű hiteles nyelvi változatának harmadik felekkel való közlésével és a következő internetes címen történő közzétételével: A kérelmet ajánlott levélben vagy faxon kell elküldeni a következő címre: European Commission Directorate General for Agriculture and Rural Development Directorate H: Agricultural legislation H.2 Competition Office: Loi 130 5/128 B-1049 Brussels Fax. (+322) Kérem, Miniszter Asszony, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését a Bizottság részéről Mariann FISCHER BOEL a Bizottság tagja 11

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges Tárgy: N 464/2009. sz. állami támogatás Magyarország Előadó-művészeti szervezetek támogatása Tisztelt Miniszter Úr I. AZ ELJÁRÁS 1. A magyar

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges Tárgy: N 201/B/2007 számú állami támogatás Magyarország Módszertan az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által kezességvállalás formájában

Részletesebben

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 30.I.2008 B(2008)300 végleges Tárgy: N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2014. április 30. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Környe-Bokod Takarékszövetkezet Kombinált Mikrohitel Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek (b) (c) A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2013. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 2. Általános feltételek

Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 2. Általános feltételek Hatályos: 2011. január 1-től Hitelprogram keretösszege 360 milliárd forint 3 Hitel célja Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Termékleírás 2 Általános feltételek A hitelprogram célja a

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2012. 02.06. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA

A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA 1. oldal 1. fejezet Bevezetés A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások, 2014-2020 1 I. RÉSZ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT 2009 Az Üzletszabályzatot jóváhagyta a Kuratórium a 77/2008. XII. 16. számú határozata. Az Igénylő Lapok,az Útmutató és az

Részletesebben

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek a) Az ÚSZH (GOP) Hitelprogram keretében a útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország

Részletesebben

A Bizottság 364/2004/EK rendelete

A Bizottság 364/2004/EK rendelete A Bizottság 364/2004/EK rendelete (2004. február 25.) a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról AZ EURÓPAI

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Terméktájékoztató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Terméktájékoztató 2011. április 26. 2 Hatályos: 2011. április 26. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a garanciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a garanciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a garanciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS A

Részletesebben

( 8 ) HL L 10., 2001.1.13., 20. o. A legutóbb az 1976/2006/EK rendelettel

( 8 ) HL L 10., 2001.1.13., 20. o. A legutóbb az 1976/2006/EK rendelettel 2008.8.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 214/3 A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETE (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01) Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes: 2012. február 1-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). A program keretében a pályázatnyertes

Részletesebben

Pályázati Útmutató. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz

Pályázati Útmutató. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz Pályázati Útmutató A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz 1 Tartalom Tartalom...2 A. A TÁMOGATÁSOK CÉLJA ÉS HÁTTERE...4

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. MFB Közleményben. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK CÉLJA, HÁTTERE...

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitel

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitel Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitel 2015.06.08-tól 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi beruházási hitelprogramja (Program)

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.41187 (2015/NN) sz., állami támogatás a dohányipari vállalkozások magyarországi egészségügyi hozzájárulása

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.41187 (2015/NN) sz., állami támogatás a dohányipari vállalkozások magyarországi egészségügyi hozzájárulása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 15.07.2015 C(2015) 4805 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.41187 (2015/NN)

Részletesebben

Termékleírás. Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek

Termékleírás. Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A KMH (GOP) Hitelprogram keretében a Közvetítő útján Támogatásra jogosultak azon devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitelprogram

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitelprogram Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitelprogram 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi beruházási hitelprogramja (Program)

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram. Útmutató MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Útmutató 2013. február 13.. 1 1 Módosítva a 2/2013. MFB Közlemény alapján. Hatályos 2013. február 13-tól. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Érvényes: 2012. január 27.-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). Az információk tájékoztató jellegűek és nem

Részletesebben