N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.II.28 B(2008)853 Tárgy: N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez Tisztelt Miniszter Asszony A Bizottság tájékoztatja Magyarországot arról, hogy miután megvizsgálta az Önök hatóságai által a fent említett támogatásra vonatkozóan benyújtott információkat, úgy határozott, hogy nem emel kifogást a szóban forgó támogatás ellen, mivel az összeegyeztethető az EK-Szerződéssel. A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát: I. ELJÁRÁS március 9-én kelt és az átvétel igazolásául ugyanaznap iktatott levelében a Magyar Köztársaság Európai Unió melletti Állandó Képviselete az EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésével összhangban bejelentette a Bizottságnak a fent említett intézkedést május 31-i, augusztus 23-i, november 13-i és február 5-i levelükben kiegészítő információkat nyújtottak. Célkitűzés II. A TÁMOGATÁSI PROGRAM LEÍRÁSA 2. Mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására és értékesítésére irányuló beruházások támogatása. Költségvetés 3. Éves kiadás: 400 millió HUF Teljes költségvetés: 2600 millió HUF Dr. Göncz Kinga Külügyminiszter Bem rakpart 47. HU BUDAPEST Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Európai Bizottság, B-1049 Brüsszel - Belgium. Telefon: (32-2)

2 Időtartam 4. A Bizottság jóváhagyásától kezdődően december 31-ig. Támogatható költségek 5. A magyar hatóságok nyilatkozata alapján a bejelentett támogatási program keretében támogatott beruházások elszámolható költségei a következőkre terjednek ki: ingatlanok építése, megszerzése és fejlesztése, gépek és berendezések ideértve a számítógépes szoftvereket is vásárlása vagy lízingelése az adott eszköz piaci értékének erejéig. A támogatás formája Mezőgazdasági beruházási hitel 6. A következő költségek jogosultak finanszírozásra: a) mezőgazdasági berendezések és technológiák beszerzése esetén a nettó beszerzési ár, b) állattartó telepek korszerűsítése esetén a beruházás értéke, c) mezőgazdasági termékek feldolgozásához kapcsolódó beruházások esetén a nettó beruházási kiadás. 7. A mezőgazdasági vállalkozás a fenti beruházások kiadásaihoz kamattámogatást, vagy a pénzintézet kezdeményezésére intézményi kezességvállalást vehet igénybe. a) A kamattámogatás a kamat 50 %-a, amennyiben a hitelhez legfeljebb (forint alapú hitel esetén) a kamatmegállapítás időpontjában érvényes három havi BUBOR + 2,0 százalékpontnak megfelelő, vagy (deviza alapú hitel esetén) három havi EURIBOR + 2,0 százalékpontnak megfelelő kamat kapcsolódik. A kölcsön futamideje a szerződés aláírásától számítva öt és hét év között lehet, ezen belül legfeljebb egy év türelmi idővel. A futamidő alatti előtörlesztés esetén az addig igénybe vett kamattámogatás nem számít jogosulatlan támogatás igénybevételének. b) Az intézményi kezességvállalás a hitelszerződés szerinti hitelösszegre és annak 1 éves járulékaira, illetve az ezt követő években a megelőző év december 31-én fennálló tőke + 1 éves járuléktartozásra vehető igénybe. A kezességvállalás mértéke nem haladhatja meg a 80 %-ot. Mezőgazdasági gép- és technológiabeszerzés pénzügyi lízinggel 8. Elszámolható költségnek minősül a lízingtárgy nettó tőkeértéke. 9. A mezőgazdasági gépek és berendezések lízingbevételéhez kötődő beruházáshoz a mezőgazdasági vállalkozás lízingdíj kamattámogatást, valamint a lízingelést végző pénzintézet kezdeményezésére intézményi kezességvállalást igényelhet. a) A lízingdíj kamattámogatás a lízingdíj kamat-tartalmának 50 %-a. A lízing futamidőszak legalább 36 hónap. 2

3 b) A lízingelést végző pénzintézet kezdeményezésére nyújtott intézményi kezességvállalás a lízingszerződés szerinti lízingdíjhoz kapcsolódik, de nem terjedhet ki a kezelési és egyéb költségekre, az általános forgalmi adó kivételével az adók összegére, a kezességvállalási díjra, és a késedelmi kamatok összegére. A kezességvállalás ezen összeg 80 %-áig terjedhet. A támogatás intenzitása 10. Az egy beruházáshoz igénybe vett támogatások együttes intenzitása nem haladhatja meg a 40 %-ot. 11. Annak érdekében, hogy egy-egy beruházási projekt keretében ne lehessen túllépni a maximális támogatási intenzitást, arra kértük a magyar hatóságokat, hogy nyújtsanak be pontos számításokat arról, hogy a legkedvezőtlenebb esetet feltételezve milyen támogatási intenzitás adódik több támogatási intézkedés (kedvezményes hitelek/lízingdíj-támogatás és állami kezességvállalás) együttes alkalmazása esetén. A legkedvezőtlenebb eset alatt a beruházási projekthez nyújtható lehető legmagasabb támogatást kellett érteni. Megnevezés Hitel Lízing I. II. III. IV. Maximális hitelösszeg A kezességvállalás támogatástartalma A kamattámogatás támogatástartalma Összes támogatástartalom Támogatásintenzitás % 13,8 19,3 10,6 13,8 I. hitel: Átlagos mezőgazdasági beruházási hitelnek minősülő hitel, amelynek esetében a kezességvállalást nyújtó intézetek eljárási szabályai értelmében nyújtható kezességvállalás maximális mértéke 80 % lehet. A hitel futamideje 5 év, türelmi idő nélkül. II. hitel: A kezességvállalást nyújtó intézetek eljárási szabályai értelmében nyújtható maximális mezőgazdasági beruházási hitel, amelynek esetében a kezességvállalás maximális mértéke nem haladhatja meg az 50 %-ot. A hitel futamideje 7 év, egy év türelmi idővel. III. lízing: Átlagos lízing, amelynek esetében a kezességvállalást nyújtó intézet eljárási szabályai értelmében nyújtható kezességvállalás maximális mértéke 80 % lehet. A lízing futamideje 3 év. IV. lízing: A maximális támogatási intenzitás mértékének megfelelő lízing, amelynek esetében a kezességvállalást nyújtó intézetek eljárási szabályai értelmében nyújtható kezességvállalás maximális mértéke nem haladhatja meg az 50 %-ot. A kezességvállalást nyújtó intézetek 200 millió HUF összegig nyújthatnak kezességvállalást. A lízing futamideje 5 év. 3

4 Kedvezményezettek 12. Mezőgazdasági termelők, gyümölcs- és zöldségtermelői szervezetek, termelői csoportok. A magyar hatóságok nyilatkozata szerint a feldolgozásra és értékesítésre irányuló beruházási támogatások kedvezményezettjei a 70/2001/EK rendelet I. mellékletében meghatározottak szerinti kis- és középvállalkozások. A kedvezményezettek száma 501 és 1000 között lesz. Jogalap 13../2007. ( ) FVM rendelet a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel és lízingdíjtámogatás igénybevételének részletes feltételeiről Támogatási program 14. Az állami támogatás célja a mezőgazdasági termékeket előállító, feldolgozó és forgalmazó mezőgazdasági üzemek, illetve termelői szervezetek korszerűsítése és fejlesztése. Az állami támogatás kedvezményes hitelek, lízingdíj-támogatás és állami kezességvállalás formájában fog megvalósulni. 15. A bejelentett támogatási program keretében a következő beruházások támogathatók: a) mezőgazdasági gép és technológia beszerzése: mezőgazdasági gépek és technológiai berendezések, a növénytermesztésben, állattenyésztésben és kertészetben alkalmazott erőgépek, erőgépek munkagépei, berendezései, majori gépek, állattartás gépei, berendezései, valamint szárítók, pellettáló és brikettáló berendezések, zöldség-, gyümölcs- és szőlőbetakarító gépek, magágykészítő gépek és technológiák beszerzése, b) a mezőgazdasági termékfeldolgozást szolgáló beruházás: a beruházás fő célja a feldolgozási eljárások javítása, illetve ésszerűsítése, a termékek külső megjelenésének és csomagolásának javítása, a melléktermékek vagy hulladékok jobb hasznosításának vagy megsemmisítésének ösztönzése, a környezet védelme és az egészségügyi feltételek javítása, c) állattartó telepek korszerűsítése: szarvasmarha, juh, kecske, sertés és ló állattartó telepeken a képződő trágya kezelésének, tárolásának, illetve felhasználásának fejlesztésére, az állati férőhelyek kialakítására és minőségének javítására, korszerűbb technológia alkalmazására, jó minőségű takarmány előállításának és felhasználásának, valamint a takarmányminőség megőrzésének biztosítására, valamint az állatbetegségek kialakulásának és terjedésének megelőzésére irányuló beruházás. 16. A támogatási program keretében finanszírozott beruházások tehát a termelési költségek csökkentésére, az előállítás javulására és átcsoportosítására, a minőség javítására, a természeti környezet megóvására és minőségének javítására, a higiéniai körülményekkel vagy az állatjólléttel kapcsolatos előírások betartására és a gazdálkodási tevékenységek diverzifikációjára irányulnak. 4

5 17. A támogatás elnyerése érdekében a kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy: a) az állattartó telepek korszerűsítését és a mezőgazdasági termékfeldolgozást szolgáló beruházást a hitelszerződés megkötését követő 12 hónapon belül befejezi, b) a felvett hitelt a 6. bekezdésben meghatározott célra fogja használni, c) a vállalkozását legalább a felvett hitel, illetve lízing futamidejének időszakában, a hitellel, illetve lízinggel megvalósított beruházást pedig legalább 5 évig rendeltetésszerűen működteti, d) mezőgazdasági gép és technológia beszerzése, valamint az állattartó telepek korszerűsítését és a mezőgazdasági termékfeldolgozást szolgáló beruházás esetén biztosítja azt, hogy a hitel lejártáig biztosíték (jelzálog) terhelje meg a megvalósult fejlesztést, e) nem áll csőd, felszámolás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt, f) lejárt köztartozása nem áll fenn. 18. A támogatási program keretében a mezőgazdasági üzemek a pénzintézet kezdeményezésére intézményi kezességvállalást kaphatnak. Annak igazolására, hogy a pénzintézetek semmilyen körülmények között nem fognak az állami támogatásból részesülni, a magyar hatóságok részletesen bemutatták, miként gondoskodnak arról, hogy a kezességvállalás nyújtotta előnyök teljes egészében a mezőgazdasági üzemekhez kerüljenek. 19. A támogatási program nem terjed ki a nehéz helyzetben lévő mezőgazdasági üzemekre. A termelési jogok, állatok és egynyári növények vásárlása, valamint az egynyári növények telepítése ki van zárva a támogatási rendszerből. A hitel nem fordítható helyettesítő beruházásokra, és a használt eszközök sem jogosultak támogatásra. A támogatás nem érinti a tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek előállítását és forgalmazását. 20. A magyar hatóságok megerősítették, hogy a tervezett beruházás elszámolható költségein belül az építési telkektől eltérő földvásárlásra vonatkozó rész legfeljebb 10 % lehet, valamint garantálták, hogy meglévő közösségi, vagy nemzeti előírásoknak való megfelelésre irányuló beruházásokhoz nem engedélyeznek támogatást. 21. A támogatás nem használható fel olyan termékekkel kapcsolatos beruházásokra, amelyekre az EMGA által finanszírozott közös piacszervezés beleértve a közvetlen támogatási rendszereket is termelési vagy közösségi támogatási korlátozásokat állapít meg az egyéni gazdálkodók, gazdaságok vagy feldolgozó üzemek szintjén, és amelyek révén a termelési kapacitás meghaladná az említett korlátozásokat. 22. A bejelentéshez csatolták azt a dokumentációt, amely alátámasztja, hogy a támogatás meghatározott strukturális és területi igényeket és strukturális hátrányokat tükröző, egyértelműen meghatározott célkitűzésekre irányul. 5

6 23. A magyar hatóságok bemutatták, hogy a támogatási intézkedések miként illeszkednek Magyarország vidékfejlesztési programjába. Az EU által társfinanszírozott előcsatlakozási programok (SAPARD), illetve a os időszakban megvalósított programok (AVOP) keretében jelentős források kerültek felhasználásra új gépek vásárlásához. Azonban a bejelentett támogatási program keretében támogatott mezőgazdasági gépbeszerzés kedvezményezettje egy olyan vállalkozói réteg, amely a fent említett programokban nem tudott részt venni. Amennyiben e vállalkozások számára is megnyílik a kedvezményes hitel vagy lízing igénybevételének lehetősége, az javítani fogja a meglévő mezőgazdasági vállalkozások munkaerő megtartó képességét, elő fogja segíteni korszerűsítésüket és erősíteni fogja piaci helyzetüket. Ösztönző hatás 24. A magyar hatóságok megerősítették, hogy a támogatási rendszer keretében csak a támogatási rendszer létrehozása és annak a Bizottság által az EK-Szerződéssel összeegyeztethetőnek való nyilvánítása után elvégzett tevékenységekre, illetve nyújtott szolgáltatásokra ítélhető oda támogatás. Halmozás 25. A támogatás nem halmozható az ugyanazon elszámolható költségek fedezése céljából más - helyi, regionális, nemzeti vagy közösségi támogatási programból kapott támogatással. A támogatás fennállása III. ÉRTÉKELÉS 26. Az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében tilos a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. 27. Jelen esetben teljesülnek ezek a feltételek. Az intézkedés előnyhöz juttatja a kedvezményezetteket. Mivel a mezőgazdasági termékek EU-n belüli kereskedelme rendkívül kiterjedt, és éles verseny jellemző rá 1, az intézkedés torzítja a versenyt, vagy legalábbis a verseny torzulásával fenyeget 2, továbbá érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Az előny biztosítására állami források felhasználásával kerül sor, mivel a támogatási rendszer finanszírozása a tagállam által nyújtott kedvezményes kamatozású hiteleken, lízingdíj kamattámogatáson és állami kezességvállaláson keresztül történik. Az intézkedés szelektív, hiszen a Magyar Köztársaságban 1 2 A mezőgazdasági ágazatban élénk Közösségen belüli kereskedelem tapasztalható ben a mezőgazdasági termékek Közösségen belüli kereskedelme (EU-25) az export tekintetében 199 milliárd eurót, az import tekintetében pedig 196 milliárd eurót tett ki, ami a mezőgazdasági össztermelés 63 % 64 %-ának felel meg. (Forrás: EUROSTAT) A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint egy vállalkozás versenyhelyzetének valamely állami támogatás hatására jelentkező javulása általában a versenynek az ilyen támogatásban nem részesülő más vállalkozások hátrányára bekövetkező torzulását jelzi, C-730/79. számú ügy, EBHT 1980., o., 11. és 12. pont. 6

7 működő bizonyos mezőgazdasági vállalkozásoknak kedvez. Következésképpen torzíthatja a versenyt és befolyásolhatja a tagállamok közötti kereskedelmet. Ezért alkalmazni kell az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdését. 28. Ami az állami kezességvállalás formájában nyújtott támogatást illeti, a Bizottság megerősítette az április 5-i SG(89)D/4328 és október 12-i SG(89)D/12772 leveleiben, hogy minden, az Állam által közvetlenül vagy pénzügyi intézményeken keresztül közvetetten nyújtott kezességvállalást az EK-Szerződés 87. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozónak ítél. Ezen leveleket időközben felváltotta az EK-Szerződés 87 és 88 cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló bizottsági közlemény 3. A kezességvállalási közlemény es pontja megerősíti azt az elvet miszerint az állam által közvetlenül nyújtott kezességvállalás, valamint állami szervek domináns befolyása alatt álló vállalkozások által nyújtott kezességvállalás állami támogatásnak tekintethető az EK-szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében. A jelen esetben a kezességvállalások piaci ára nem került megfizetésre. Ezáltal levonható az a következtetés, hogy e kezességvállalások állami támogatásnak tekinthetőek az EK-szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében. 29. Következésképpen meg kell vizsgálni, hogy engedélyezhető-e eltérés az EK- Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti, az állami támogatásnak a közös piaccal való összeegyeztethetetlenségére vonatkozó általános elvtől. A támogatás összeegyeztethetősége 30. E támogatás esetében az egyetlen engedélyezhető eltérés a 87. cikk (3) bekezdésének c) pontjában található, amely szerint a közös piaccal összeegyeztethető az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatás, amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben. Ezen eltérés alkalmazhatósága érdekében a támogatási intézkedésnek teljesítenie kell az állami támogatással kapcsolatos vonatkozó közösségi jogszabályok előírásait. 31. Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termékek előállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, december 25-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 4 nem irányadó erre az esetre, hiszen a bejelentett támogatás nem korlátozódik a kis- és középvállalkozásokra, és az említett rendelet 1. cikkének (1) bekezdése megállapítja, hogy a rendeletet nem kell alkalmazni a mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadásokhoz nyújtott támogatásokra. 32. Következésképpen a Bizottságnak az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások, (a továbbiakban: az iránymutatások) 5 IV.A.2. fejezete alapján kell értékelnie a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó mezőgazdasági üzemek számára nyújtott 3 HL C 71, , 14.o. 4 HL L 358., , 3. o. 5 HL C 319.,

8 beruházási támogatásokat, valamint az iránymutatások IV.B.2. fejezetét kell alkalmaznia a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott beruházási támogatásokra vonatkozóan. Mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházások támogatása 33. A mezőgazdasági üzemekben végrehajtott beruházásokhoz nyújtott támogatások a termelési költségek csökkentését, az előállítás javulását és átcsoportosítását, a minőség javítását, a természeti környezet megóvását és minőségének javítását, a higiéniai körülmények vagy az állatjóllét színvonalának javítását hivatottak elősegíteni (az iránymutatásokban szereplő, az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésére utaló 29. pont). Ahogyan az e levél 16. bekezdésében szerepel, a magyar hatóságok rögzítették, hogy a szóban forgó támogatási program célkitűzése az előállítási költségek csökkentése, az előállítás javulása és átcsoportosítása, a minőség javítása, a természeti környezet megóvása és minőségének javítása, a higiéniai körülményekkel vagy az állatjólléttel kapcsolatos előírások betartása és a gazdálkodási tevékenységek diverzifikációja. 34. A bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40 %- át (kedvezőtlen helyzetű térségekben vagy az 1698/2005/EK rendelet cikke a) pontjának i., ii. és iii. alpontjában említett térségek esetében 50 %-át), és elérheti a 60 %-ot (kedvezőtlen helyzetű térségekben 75 %-ot), amennyiben a beruházások a környezet megóvása és védelme miatt többletköltségeket eredményeznek (az iránymutatásokban szereplő, az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésére utaló 29. pont). 35. Az elszámolható költségek közé tartozik az ingatlanok építése, megszerzése vagy fejlesztése; gépek és berendezések ideértve a számítógépes szoftvereket is vásárlása vagy lízingelése az adott eszköz piaci értékének erejéig; és az e kiadásokhoz kapcsolódó olyan általános költségek, mint az építészek, mérnökök és tanácsadók díjai, a megvalósíthatósági tanulmányok, valamint a szabadalmak és használati engedélyek megszerzése (az iránymutatásokban szereplő, az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (4) bekezdésére utaló 29. pont). 36. Ahogyan az a fenti 10. és 11. bekezdésben szerepel, az egy-egy beruházási projekthez nyújtott támogatás intenzitása nem haladhatja meg az elszámolható költségek 40 %-át, ami összhangban van az iránymutatások 29. pontjában szereplő követelményekkel. A fenti 5. és 15. bekezdésben szereplő beruházások elszámolható költségeire alkalmazható az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (4) bekezdése. 37. A magyar hatóságok kötelezettséget vállaltak arra, hogy nem nyújtanak támogatást: a) nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére (az iránymutatásokban szereplő, az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdésére utaló 29. pont) (v.ö. a fenti 19. bekezdéssel), b) meglévő közösségi, vagy nemzeti előírásoknak való megfelelésre irányuló beruházásokhoz (v.ö. a fenti 20. bekezdéssel), 6 HL L 277., , 1. o. 8

9 c) a közös piacszervezések létrehozásáról szóló tanácsi rendeletekben megállapított tiltások vagy korlátozások megszegésével (az iránymutatásokban szereplő, az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (6) bekezdésére utaló 29. pont) (v.ö. a fenti 21. bekezdéssel), d) termelési jogok, állatok és egynyári növények vásárlásához, illetve egynyári növények telepítéséhez (az iránymutatásokban szereplő, az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdésére utaló 29. pont) (v.ö. a fenti 19. bekezdéssel), e) egyszerű helyettesítő beruházásokhoz (az iránymutatásokban szereplő, az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (7) bekezdésére utaló 29. pont) (v.ö. a fenti 19. bekezdéssel), f) tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítő termékek előállításához és forgalmazásához (az iránymutatásokban szereplő, az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkének (10) bekezdésére utaló 29. pont) (v.ö. a fenti 19. bekezdéssel). 38. Az iránymutatások 36. pontja előírja, hogy a mezőgazdasági üzemeknek nyújtandó támogatások bejelentéséhez csatolni kell azt a dokumentációt, amely alátámasztja, hogy a támogatás illeszkedik a vonatkozó vidékfejlesztési programba, valamint meghatározott strukturális és területi igényeket és strukturális hátrányokat tükröző, egyértelműen meghatározott célkitűzésekre irányul. A magyar hatóságok benyújtották azt a dokumentációt, amely bizonyítja, hogy a támogatás meghatározott strukturális és területi igényeket és strukturális hátrányokat tükröző, egyértelműen meghatározott célkitűzésekre irányul (v.ö. a fenti 22. bekezdéssel), és bemutatták, hogy a tervezett intézkedés illeszkedik Magyarország ig terjedő időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programjába (v.ö. a fenti 23. bekezdéssel). Ezért e feltétel teljesültnek tekinthető. 39. Az iránymutatások 39. pontja alapján a Bizottság a használt berendezések megvásárlására irányuló támogatást nem nyilvánítja a Szerződéssel összeegyeztethetőnek, ha a támogatás kedvezményezettjei nagyvállalkozások. Tekintettel arra, hogy e program keretében a használt berendezések vásárlása nem támogatható, ez a feltétel teljesült (v.ö. a fenti 19. bekezdéssel). 40. A fenti megfontolások alapján a mezőgazdasági üzemek számára nyújtott beruházásokra vonatkozó támogatási intézkedések megfelelnek az iránymutatások IV.A.2., az 1857/2006/EK rendelet 4. cikkére utaló fejezetében előírt feltételeknek. Következésképpen az intézkedés összeegyeztethető a közös piaccal. Feldolgozással és forgalomba hozatallal kapcsolatos beruházási támogatások 41. Az iránymutatások IV.B.2. fejezete a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházási támogatásokra vonatkozik. Az iránymutatások 42. pontja rögzíti, hogy a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalomba hozatalával foglalkozó társaságoknak nyújtott beruházási támogatás akkor nyilvánítható a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) vagy c) pontjával összeegyeztethetőnek, ha megfelel az alább felsorolt rendelkezések valamelyikében szereplő összes feltételnek: 9

10 a) A 70/2001/EK rendelet 7 4. cikke; b) Az 1628/2006/EK bizottsági rendelet 8, c) A as időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásról szóló bizottsági iránymutatások. 42. A szóban forgó intézkedés kedvezményezettjei kis- és középvállalkozások (v.ö. a fenti 12. bekezdéssel). Ezért a beruházási támogatást a 70/2001/EK rendelet 4. cikke alapján kell értékelni. 43. A 4. cikk (5) bekezdése értelmében azokban az esetekben, amikor a támogatást a beruházási költségek alapján számítják ki, a tárgyi beruházások elszámolható költsége a földbe, épületekbe, gépekbe és felszerelésbe történő beruházással kapcsolatos költség lehet. A fenti 5. és 15. bekezdésben szereplő beruházások elszámolható költségei összhangban vannak a 4. cikk (5) bekezdésével. 44. A 4. cikk (7) bekezdése többek között előírja, hogy amennyiben a beruházás a Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását érinti, a bruttó támogatásintenzitás nem haladhatja meg az EK- Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja alapján jogosult régiókban a támogatható beruházás 50 %-át, minden egyéb régióban a támogatható beruházás 40 %-át. A magyarországi régiók az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja alapján jogosult régióknak minősülnek. 9 Ezért a szóban forgó támogatási program keretében előirányozott 40 %-os támogatásintenzitás (v.ö. a fenti 10. bekezdéssel) összhangban van a 4. cikk (7) bekezdésében szereplő követelményekkel. 45. Az iránymutatások 44. pontja alapján a Bizottság a használt berendezések megvásárlására irányuló támogatást nem nyilvánítja a Szerződéssel összeegyeztethetőnek, ha a támogatás kedvezményezettjei nagyvállalkozások. Tekintettel arra, hogy a szóban forgó program a kis- és középvállalkozásokra korlátozódik, valamint arra, hogy a használt berendezések vásárlása nem támogatható, ez a feltétel teljesült (v.ö. a fenti 19. bekezdéssel). 46. Az iránymutatások 46. pontja előírja, hogy a mezőgazdasági üzemeknek nyújtandó támogatások bejelentéséhez csatolni kell azt a dokumentációt, amely alátámasztja, hogy a támogatás illeszkedik a vonatkozó vidékfejlesztési programba, valamint meghatározott strukturális és területi igényeket és strukturális hátrányokat tükröző, egyértelműen meghatározott célkitűzésekre irányul. A magyar hatóságok benyújtották azt a dokumentációt, amely bizonyítja, hogy a támogatás meghatározott strukturális és területi igényeket és strukturális hátrányokat tükröző, egyértelműen meghatározott célkitűzésekre irányul (v.ö. a fenti 22. bekezdéssel), és bemutatták, hogy a tervezett intézkedés illeszkedik Magyarország ig terjedő időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programjába (v.ö. a fenti 23. bekezdéssel). Ezért e feltétel teljesültnek tekinthető. 7 HL L 10., , 33. o. 8 HL L 302., , 29. o /2006. számú állami támogatás: A közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térkép, , C(2006)4009 végleges. 10

11 47. Az iránymutatások 47. pontja előírja, hogy amennyiben a közös piacszervezés, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által finanszírozott közvetlen támogatási rendszereket is beleértve, korlátozza a termelést vagy a közösségi támogatást az egyéni mezőgazdasági termelők, mezőgazdasági üzemek vagy feldolgozó üzemek szintjén, állami támogatással nem támogatható semmilyen olyan beruházás, amely ezen korlátozásokon túllépő termelésnövekedést eredményezne. Ez a feltétel teljesült (v.ö. a fenti 21. bekezdéssel). 48. A fenti megfontolások alapján a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra vonatkozó támogatási intézkedés megfelel az iránymutatások IV.B.2. fejezetében előírt feltételeknek. Következésképpen az intézkedés összeegyeztethető a közös piaccal. 49. Felhívjuk a magyar hatóságok figyelmét, hogy a 70/2001/EK bizottsági rendelet június 20-ig van hatályban. IV. KÖVETKEZTETÉSEK 50. Miután a Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alapján megvizsgálta a bejelentett támogatási programot, arra a következtetésre jutott, hogy az összes feltétel teljesül a Szerződés 87. cikke (3) bekezdése c) pontjának alkalmazásához. 51. Kérjük, e levél kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül értesítsék a Bizottságot, ha a levél olyan bizalmas jellegű információt tartalmaz, amely nem juthat harmadik fél tudomására. Amennyiben az előírt határidőn belül nem érkezik a Bizottsághoz indokolással ellátott kérelem, a Bizottság úgy tekinti, hogy a címzett egyetért a levél teljes terjedelmű hiteles nyelvi változatának harmadik felekkel való közlésével és a következő internetes címen történő közzétételével: A kérelmet ajánlott levélben vagy faxon kell elküldeni a következő címre: European Commission Directorate General for Agriculture and Rural Development Directorate H: Agricultural legislation H.2 Competition Office: Loi 130 5/128 B-1049 Brussels Fax. (+322) Kérem, Miniszter Asszony, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését a Bizottság részéről Mariann FISCHER BOEL a Bizottság tagja 11

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2006-XII-22 B(2006) 7226 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 795/2006 Birtokfejlesztési hitel kamattámogatása Tisztelt Külügyminiszter Asszony! A Bizottság

Részletesebben

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat)

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brussels, 2006-XII-19 B(2006) 7070 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) Tisztelt Külügyminiszter Asszony!

Részletesebben

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához

Segédlet a kezesség támogatási kategóriájának megállapításához Segédlet a kezesség kategóriájának megállapításához Jelen Segédlet célja, hogy segítséget nyújtson a kezesség kategóriájának kiválasztásában. A kezesség alapvetően az ügylet cél szerinti tevékenységi köre

Részletesebben

I. ELJÁRÁS. 2. Technikai segítségnyújtás és a mezőgazdasági termékek reklámozásához nyújtott támogatás

I. ELJÁRÁS. 2. Technikai segítségnyújtás és a mezőgazdasági termékek reklámozásához nyújtott támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.30 B(2008) 1778 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 364/2007 Közösségi agrármarketing támogatás Tisztelt Hölgyem! A Bizottság tájékoztatja Magyarországot

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA. 37043 (2013/N) számú állami támogatás Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA. 37043 (2013/N) számú állami támogatás Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 11.09.2013 C (2013) 5831 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA. 37043

Részletesebben

4. A kabai bioetanol-üzem építéséhez nyújtott beruházási támogatás. 5. Teljes költségvetés: 4 844 164 000 millió Ft (mintegy 19,4 millió EUR)

4. A kabai bioetanol-üzem építéséhez nyújtott beruházási támogatás. 5. Teljes költségvetés: 4 844 164 000 millió Ft (mintegy 19,4 millió EUR) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel 2007-XII-04 B(2007) 6144 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: NN 32/2007 EM-Bioetanol Kft-nek nyújtott támogatás a fejlesztési adókedvezmény

Részletesebben

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege

is. A támogatott célterületek, a támogatás jellege HÍRLEVÉL 2007/9. Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó pályázatok végleges változatának rövid leírásán kívül figyelmükbe ajánlunk egy tervezetet a beruházások kedvezményes finanszírozására

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hatályos: 2013. december 21. 1 Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. 2 Hitel célja Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. február 13. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 233/2009 Egyes erdészeti közcélú feladatok támogatása

Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 233/2009 Egyes erdészeti közcélú feladatok támogatása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.10.28 C(2009) 8359 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 233/2009 Egyes erdészeti közcélú feladatok támogatása Tisztelt Külügyminiszter Úr! A Bizottság

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2012. június 15. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban az

Részletesebben

/2015. ( ) FM rendelet az agrárágazatban a csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás szabályairól

/2015. ( ) FM rendelet az agrárágazatban a csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás szabályairól /2015. ( ) FM rendelet az agrárágazatban a csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final E határozat közétett változatában az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2014. április 30. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos 2010. március 1. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet. I. Fejezet. Fogalommeghatározások

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet. I. Fejezet. Fogalommeghatározások 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről

78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát:

A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.01.10 C(2013) 52 final Tárgy: Állami támogatás Magyarország SA.33968 (2011/N) számú támogatás Erdő-környezetvédelmi intézkedések EMVA (az 1698/2005/EK rendelet 47. cikke)

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.07.13. C(2009)5645

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.07.13. C(2009)5645 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.07.13. C(2009)5645 Tárgy: N 35/2009. számú állami támogatás Magyarország Módszertan a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a mezőgazdasági és a halászati ágazatban nyújtott

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció. Előadó: Nagy Lajos

MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció. Előadó: Nagy Lajos MFB Zrt. 2013. évi országjárás Agrárszekció Előadó: Nagy Lajos Támogatott hitelcélok Infrastruktúra Agrár Környezetvédelmi beruházás Oktatási célú fejlesztések Turisztika, sport, szabadidő Vidékfejlesztés

Részletesebben

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai Kis- és középvállalkozások beruházásai kapcsán igénybe vehető egyes kedvezmények az uniós szabályozásra is figyelemmel [Tao. tv. 4. 23/d. pont, 7. (12) bekezdés, 22/A. (4) bekezdés, 1. számú melléklet

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 10. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és középvállalatok,

Részletesebben

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum Távoli területek lakosainak közlekedésére irányuló szociális támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 7184 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 79. szám A földművelésügyi miniszter 31/2015. (VI. 9.) FM rendelete a mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben

SA.35448 (2013/N) - számú állami támogatás Magyarország MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program

SA.35448 (2013/N) - számú állami támogatás Magyarország MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.06.05 C(2013) 3200 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.35448 (2013/N)

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet a Sikeres Magyarországért Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

2/2016. (I.26.) 13/2015. (XI.24.)

2/2016. (I.26.) 13/2015. (XI.24.) Baj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010)

NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IX.29 C(2008)5255 Tárgy: NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010) Tisztelt Miniszter Asszony,

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(I.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 12/2015.(XI.27.) rendelet módosításáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A.

A helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A. Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.)

1/2016.(II.1.) 8/2014. (X.19.) Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Bakonyszücs Község Önkormányzata

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos 2013. január 23. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.30.)) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról (Módosította a 24/2012. (VI.28.), a 16/2015. (V.7.), a 34/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás

Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás EURÓPAI BIZOTTSÁG, Brüsszel, 2007.01.22 B(2007)232 Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás Tisztelt Miniszter

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ivád Község Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 5/2014. (VII.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról

Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról Szatymaz Község Képviselő-testületének 16/2015. (XI.20.) Ör. rendelet a helyi iparűzési adóról Egységes szerkezetben az 19/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelettel. Szatymaz Község Képviselő-testülete

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország Tisztelt Miniszter Úr! 1. ELJÁRÁS (1) A 2006. október 2-i elektronikus

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki:

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki: Lovászpatona Község Önkormányzatának 12/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 24/2015. (12.17.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Baj község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról

Baj község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete. A helyi adókról Baj község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelete A helyi adókról Baj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében

Részletesebben

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

30/2015. (XII.17.) 51/2011. (XII.

30/2015. (XII.17.) 51/2011. (XII. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 51/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Bakonyszücs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C.

Részletesebben

108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet

108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet a Sikeres Magyarországért Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2013. december 21. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, melyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. 72 számú melléklet a helyi adókról szóló 27/2002. önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2014. április 30. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l.

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l. LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 3. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény Tájékoztató a mezőgazdasági- és az általános csekély összegű

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges Tárgy: N 646/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény a film- és videógyártó létesítményekbe történő beruházásokhoz

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges Tárgy: N 735/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény szabályozott piacra belépő vállalkozásoknak a fejlesztési adókedvezményről

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (..) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (..) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. (..) FVM rendelete a 2007. évben aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kedvezményes hitelhez jutási lehetőségéről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete a településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 20. szám szeptember 23.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 20. szám szeptember 23. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 20. szám 2008. szeptember 23. Tartalomjegyzék Indulnak a vidékfejlesztési programok (ÚMVP)... 2 Lízingdíj- és kamattámogatás gazdáknak...

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Kihirdetve: 2013. december 19. Kifüggesztve: 2013. december 19-2014. január

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi miniszter 48/2015. (VIII. 12.) FM rendelete az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról M A G Y A R K

Részletesebben

Értelmező rendelkezések 1/A.

Értelmező rendelkezések 1/A. Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 16/2014. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonederics Község

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 37/2012. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

NN 27/2009 (ex N 25/2009) Magyarország Támogatás a magyarországi múzeumi gyűjtemények mobilitásához

NN 27/2009 (ex N 25/2009) Magyarország Támogatás a magyarországi múzeumi gyűjtemények mobilitásához EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.7.13. C(2009) 5495 végleges Tárgy: NN 27/2009 (ex N 25/2009) Magyarország Támogatás a magyarországi múzeumi gyűjtemények mobilitásához Tisztelt Miniszter Úr! I. AZ ELJÁRÁS

Részletesebben

(3) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost. Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a.

(3) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost. Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a. Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Hárskút Község Önkormányzat képviselő

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete Révfülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 13/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról Révfülöp Község Önkormányzata

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2016.(V.2.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról szóló 22/2001.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására Ráckeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató

Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató ELSŐ EGERSZEGI HITEL ZRT. Új Széchenyi Mikrohitel Tájékoztató Hiteltermék Kedvezményezettjei: A devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII...) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII...) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (XII....) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 23/2011. (XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról Kerekegyháza Városi Önkormányzat

Részletesebben

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek

MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2015. február 4. 1 MFB Élelmiszeripai Forgóeszköz Hitelprogram 2020 Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 6 milliárd forint, ebből 4 milliárd forint a nagyvállalatok és

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. sz. melléklet az 1/2016.(II.02.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát:

A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.19. C(2013) 3945 final Tárgy: Állami támogatás/magyarország SA.35984 (2013/NN) számú támogatás A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös termőföldtulajdon

Részletesebben

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet

114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet a mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeiről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Európai Halászati Alapból nyújtandó támogatások összefoglalása (26/2009. FVM rendelet)

Európai Halászati Alapból nyújtandó támogatások összefoglalása (26/2009. FVM rendelet) Európai Halászati Alapból nyújtandó támogatások összefoglalása (26/2009. FVM rendelet) az akvakultúra (beleértve az intenzív iparszerű üzemeket is) termelési kapacitás növelése új halgazdaságok építésével;

Részletesebben

CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.27.) Rendelete. - a helyi iparűzési adóról -

CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.27.) Rendelete. - a helyi iparűzési adóról - CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2016. (I.27.) Rendelete - a helyi iparűzési adóról - Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Bak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I. 15.) önkormányzatai rendelete A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 9/2015. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Monor Város Önkormányzatának

Részletesebben