I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2006-XII-22 B(2006) 7226 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 795/2006 Birtokfejlesztési hitel kamattámogatása Tisztelt Külügyminiszter Asszony! A Bizottság tájékoztatja Magyarországot arról, hogy miután megvizsgálta az Önök hatóságai által a fent említett támogatásra vonatkozóan benyújtott információkat, úgy határozott, hogy nem emel kifogást a szóban forgó támogatás ellen, mivel az összeegyeztethető az EK-Szerződéssel. A Bizottság a következő megfontolások alapján hozta meg e határozatát: I. ELJÁRÁS november 27-én kelt és az átvétel igazolásául ugyanazon a napon iktatott levelében a Magyar Köztársaság Európai Unió melletti Állandó Képviselete az EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésével összhangban tájékoztatta a Bizottságot a fenti intézkedésről. Ezenkívül november 30-án kelt és december 5-én iktatott, valamint december 14-én kelt és aznap iktatott levelében kiegészítő információkat nyújtott be. Célkitűzés II. LEÍRÁS 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás Költségvetés 3. Éves kiadások: 436 millió HUF Teljes költségvetés: 2000 millió HUF Őexellenciája Dr. GÖNCZ Kinga Külügyminiszter Bem rakpart 47 HU BUDAPEST Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telefon: (32-2)

2 Időtartam 4. A Bizottság jóváhagyásától kezdődően ig. A támogatás formája 5. Birtokfejlesztési hitel kamattámogatása. A hitel összege 1 75 millió HUF, futamideje 5 20 évig terjed, a tőketörlesztési türelmi idő pedig legfeljebb 2 év lehet. A kamattámogatás az 5, illetve 10 éves futamidejű magyar államkötvények átlaghozama 1,75 százalékponttal növelt mértékének 50 %-a. A támogatás intenzitása 6. Legfeljebb 24,06 % Kedvezményezettek 7. Mezőgazdasági tevékenységet folytató magánszemélyek vagy magánvállalkozók. A kedvezményezettek száma 501 és 1000 között lesz. Jogalap 8. Eredeti jogalap: 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet az agrárgazdasági és vidékfejlesztési célok évi költségvetési támogatásáról, Új jogalap: A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. ( ) FVM rendelet-tervezete a birtokfejlesztési hitel kamattámogatásáról Támogatási program 9. A bejelentés és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium mellékelt rendelettervezete a jelenlegi, a Bizottságnak augusztus 30-án bejelentett állami támogatási rendszer (jelenlegi támogatás sorszáma: E360/2004) módosítására irányul az állami támogatásra alkalmazandó szabályokkal való összhang biztosítása érdekében. 10. Az állami támogatási rendszer célja, hogy kedvezményes kamatozású hitelt biztosítson azon mezőgazdasági termelők részére, akik legalább 1 hektár kiterjedésű mezőgazdasági földterület tulajdonjogát adásvétel jogcímén kívánják megszerezni, feltéve hogy a termőföldtulajdonuk együttes nagysága nem haladja meg a 300 hektárt vagy 6000 aranykoronát. A magyar hatóságok szerint nagy jelentőséggel bírna ez az állami támogatási eszköz a versenyképes méretű mezőgazdasági földterületek kialakításában, valamint növelné a mezőgazdasági termékek termesztésének jövedelmezőségét. 11. A támogatási rendszer által finanszírozott beruházás ezért a mezőgazdasági földterület méretének optimalizálása révén a termelési költség csökkentésére, valamint a termelés fejlesztésére és átalakítására irányul. 2

3 12. A magyar hatóságok megerősítették azt a tényt, hogy nem nyújtanak támogatást azon munkákra vagy vállalt tevékenységekre, melyek azelőtt kezdődtek, hogy a támogatási kérelmet megfelelően benyújtották volna az illetékes hatóságokhoz és a hatóságok a kérelmet kötelező érvénnyel jóvá nem hagyták. 13. A támogatás elnyeréséhez a kedvezményezett kijelenti, hogy a vállalkozás: a) megfelel a közösségi minimális környezetvédelmi előírásoknak; b) követi a helyes gazdálkodási gyakorlatot; c) gazdaságilag életképes vállalkozásnak minősül; d) és a kedvezményezett rendelkezik mezőgazdasági szakirányú képzettséggel. 14. A pályázó nem jogosult támogatásra, amennyiben: a) visszafizetési kötelezettség áll fenn vele szemben; b) a birtok-összevonási célú állami támogatási rendszer kedvezményezettje. 15. A magyar hatóságok biztosították a Bizottságot arról, hogy a beruházás nem vezet a termelés növekedéséhez. Támogatások halmozása 16. A támogatás nem halmozható más, helyi, regionális, nemzeti vagy közösségi támogatási programból származó támogatással ugyanazon elszámolható költségek fedezésére. A fent említetteknek megfelelően különösen a birtok-összevonási célú állami támogatást kell kizárni. Támogatás fennállása III. ÉRTÉKELÉS 17. Az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében nem engedélyezhető a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. 3

4 18. Jelen esetben teljesülnek ezek a feltételek. Az intézkedés előnyhöz juttatja a kedvezményezetteket. Mivel a mezőgazdasági termékek EU-n belüli kereskedelme rendkívül kiterjedt, és éles verseny jellemző rá 1, az intézkedés torzítja a versenyt 2, vagy legalábbis a verseny torzulásával fenyeget, továbbá érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Az előny biztosítására állami források felhasználásával kerül sor, mivel a támogatási rendszer finanszírozása a tagállam által nyújtott kedvezményes kamatozású hitelen keresztül történik. Az intézkedés szelektív, hiszen a Magyar Köztársaságban működő bizonyos mezőgazdasági vállalkozásoknak kedvez. Következésképpen torzíthatja a versenyt és befolyásolhatja a tagállamok közötti kereskedelmet. 19. Ezért az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése alkalmazandó. Következésképpen meg kell vizsgálni, hogy biztosítható-e eltérés az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti, az állami támogatásnak a közös piaccal való összeegyeztethetetlenségére vonatkozó általános elvtől. A támogatás összeegyeztethetősége 20. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az agrárágazatban nyújtott állami támogatás akkor egyeztethető össze a közös piaccal, ha megfelel az agrárágazatban nyújtott állami támogatásokra vonatkozó közösségi iránymutatásokban 3 (a továbbiakban: az iránymutatások) foglaltaknak. 21. A Bizottság az iránymutatások 4.1. pontjának alapján értékeli a mezőgazdasági vállalkozások beruházási támogatását. Az iránymutatások pontja szerint a támogatott beruházásnak a szóban forgó pontban felsorolt célkitűzésekre vagy azok egyikére - például a termelési költségek csökkentésére és a termelés fejlesztésére, illetve átalakítására kell irányulnia. E levél 11. pontja alapján a bejelentett intézkedés célkitűzése összhangban van az iránymutatások követelményeivel. 22. Az iránymutatások pontja előírja, hogy a támogatás intenzitása maximum 40 %, illetve 50 % a hátrányos helyzetű területeken. A magyar hatóságok által bemutatott számítások szerint a támogatás intenzitása nem fogja meghaladni a támogatható költségek 24,06 %-át. 23. Az iránymutatások pontja felhívja a figyelmet arra, hogy beruházási támogatás csak olyan mezőgazdasági vállalkozásnak nyújtható, amelynek gazdasági életképessége a vállalkozás kilátásainak értékelése során bizonyítható, és a mezőgazdasági termelő megfelelő szakmai ismeretekkel és hozzáértéssel rendelkezik. A vállalkozás eleget tesz a környezetvédelmi, higiénés és állatjóléti Például 2004-ben 1917,8 millió euro értékben importáltak EU-tagállamokból mezőgazdasági termékeket Magyarországra, míg az export értéke 2576,1 millió euro volt (forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Magyarország). A Bíróság joggyakorlata szerint egy vállalkozás versenyhelyzetének valamely állami támogatás hatására jelentkező javulása általában a versenynek az ilyen támogatásban nem részesülő más vállalkozások hátrányára bekövetkező torzulását jelzi, C-730/79. számú ügy, EBHT 1980., o., 11. és 12. bekezdés. HL C 232., , 19. o. 4

5 közösségi minimumkövetelményeknek. E levél 13. pontja értelmében a támogatási rendszer megfelel a fenti követelményeknek. 24. Az iránymutatások pontja szerint beruházási támogatás csak olyan termelésnövelő beruházásokra nyújtható, amelyek számára rendes piaci értékesítési lehetőség található. Az e levél 15. pontjában említetteknek megfelelően a magyar hatóságok tájékoztatták a Bizottságot, hogy a bejelentett intézkedés nem vonatkozik a termelési kapacitást érintő beruházásokra. Ez a feltétel tehát nem alkalmazható. 25. Az iránymutatások pontja értelmében a termőföldvásárlás a beruházási támogatás elszámolható kiadásai közé tartozik, a jogi díjakat, az adókat és a földbejegyzéssel kapcsolatos költségeket is beleértve. A bejelentett program értelmében nem támogatható a termesztési jogok megszerzése. 26. Az iránymutatás 3.6. pontjának megfelelően a magyar hatóságok megerősítették e levél 12. pontjában, hogy támogatásban csak azon beruházások fognak részesülni, amelyek estében a támogatás ösztönző hatással jár. 27. A fenti megfontolások alapján az intézkedés megfelel az agrárágazatban nyújtott állami támogatásokra vonatkozó közösségi iránymutatások 4.1. pontjában előírt feltételeknek. Következésképpen az intézkedés összeegyeztethető a közös piaccal. IV. KÖVETKEZTETÉSEK 28. Miután a Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó szabályok alapján megvizsgálta a bejelentett támogatási programot, arra a következtetésre jutott, hogy az összes feltétel teljesül a Szerződés 87. cikke (3) bekezdése c) pontjának alkalmazásához. 29. A Bizottság felhívja a magyar hatóságok figyelmét arra, hogy december 6-án elfogadásra került az Agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás a időszakra (a továbbiakban: az új iránymutatás). Az új iránymutatás 195. pontja értelmében a 2003-as csatlakozási okmány 4 IV. melléklete 4. fejezetének 4. pontja szerinti meglévő támogatásnak tekintendő támogatási programok és egyéni támogatások értékelésére a december 31-én hatályos, a mezőgazdasági ágazatban nyújtott állami támogatásról szóló iránymutatás alkalmazandó december 31-ig a (196) bekezdés sérelme nélkül, azzal a feltétellel, hogy az ilyen támogatások legkésőbb április 30-tól megfelelnek ezen az iránymutatásnak. Az új iránymutatás 196. pontjában, a Szerződés 88. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Bizottság javasolja a tagállamoknak, hogy módosítsák azon meglévő támogatási programjaikat, amelyek termőföld vásárlására irányuló mezőgazdasági beruházásokat támogatnak, annak érdekében, hogy e programok legkésőbb december 31-től megfeleljenek az új iránymutatásnak. Miután a tagállam a szóban forgó meglévő támogatást termőföld vásárlására irányuló mezőgazdasági beruházások támogatására kívánja fordítani, a támogatási programot megfelelő intézkedések révén összhangba kell hoznia az új iránymutatással legkésőbb december 31-ig. 4 HL L 236,

6 30. Kérjük, szíveskedjenek értesíteni a Bizottságot e levél kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül, ha a levél olyan bizalmas jellegű információt tartalmaz, amely nem juthat harmadik fél tudomására. Amennyiben az előírt határidőn belül e tekintetben a Bizottsághoz nem érkezik be indokolással ellátott kérelem, a Bizottság úgy tekinti, hogy a címzett egyetért a levél teljes terjedelmű hiteles nyelvi változatának harmadik felekkel való közlésével és a következő internetes címen történő közzétételével: A kérelmet ajánlott levélben vagy faxon kell elküldeni a következő címre: European Commission, Directorate General for Agriculture and Rural Development Directorate H: Agricultural legislation H.2 Competition Office: Loi 130 5/128 B-1049 Brussels Fax. (+322) Tisztelettel: a Bizottság részéről Mariann FISCHER BOEL a Bizottság tagja 6

N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.II.28 B(2008)853 Tárgy: N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

Részletesebben

N 276/2007 sz. állami támogatás Magyarország Kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Programok keretein belül

N 276/2007 sz. állami támogatás Magyarország Kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Programok keretein belül EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.VII.18 B(2007) 3382 végleges Tárgy: N 276/2007 sz. állami támogatás Magyarország Kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Programok keretein

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges Tárgy: N 464/2009. sz. állami támogatás Magyarország Előadó-művészeti szervezetek támogatása Tisztelt Miniszter Úr I. AZ ELJÁRÁS 1. A magyar

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország Tisztelt Miniszter Úr! 1. ELJÁRÁS (1) A 2006. október 2-i elektronikus

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges Tárgy: N 646/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény a film- és videógyártó létesítményekbe történő beruházásokhoz

Részletesebben

N 355/2008. sz. állami támogatás Magyarország Magyar JEREMIE kockázatitőke-intézkedés

N 355/2008. sz. állami támogatás Magyarország Magyar JEREMIE kockázatitőke-intézkedés EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 10.12.2008 B(2008) 8350 Tárgy: N 355/2008. sz. állami támogatás Magyarország Magyar JEREMIE kockázatitőke-intézkedés Tisztelt Asszonyom! 1. ELJÁRÁS (1) A magyar hatóságok 2008.

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges Tárgy: N 201/B/2007 számú állami támogatás Magyarország Módszertan az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által kezességvállalás formájában

Részletesebben

Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás

Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás EURÓPAI BIZOTTSÁG, Brüsszel, 2007.01.22 B(2007)232 Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás Tisztelt Miniszter

Részletesebben

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 30.I.2008 B(2008)300 végleges Tárgy: N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.41187 (2015/NN) sz., állami támogatás a dohányipari vállalkozások magyarországi egészségügyi hozzájárulása

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.41187 (2015/NN) sz., állami támogatás a dohányipari vállalkozások magyarországi egészségügyi hozzájárulása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 15.07.2015 C(2015) 4805 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.41187 (2015/NN)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VERSENYSZABÁLYOKRÓL: ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

ÚTMUTATÓ AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VERSENYSZABÁLYOKRÓL: ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint: Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen

Részletesebben

SA.31722 (2011/N) számú állami támogatás Magyarország A magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén

SA.31722 (2011/N) számú állami támogatás Magyarország A magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.09 C(2011)7287 végleges Tárgy: SA.31722 (2011/N) számú állami támogatás Magyarország A magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén

Részletesebben

SA.33861 (2012/N) Magyarország A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás

SA.33861 (2012/N) Magyarország A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.01.23 C(2013) 104 final E határozat közétett változatában az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március

Részletesebben

A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG LEKÜZDÉSE ÉRDEKÉBEN A REÁLGAZDASÁGRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK

A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG LEKÜZDÉSE ÉRDEKÉBEN A REÁLGAZDASÁGRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK Állami támogatások joga 6 (2010/2) 59 72. A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG LEKÜZDÉSE ÉRDEKÉBEN A REÁLGAZDASÁGRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK Staviczky Péter 1 I. Bevezetés A 2007-ben

Részletesebben

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG 2015.4.24. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 136/7 V (Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN)

Részletesebben

A Bizottság 364/2004/EK rendelete

A Bizottság 364/2004/EK rendelete A Bizottság 364/2004/EK rendelete (2004. február 25.) a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról AZ EURÓPAI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA

A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA 1. oldal 1. fejezet Bevezetés A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások, 2014-2020 1 I. RÉSZ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

2014. július 1-től azonban kizárólag az 1407/2013/EU rendeletnek megfelelő Hitelszerződés köthető a Támogatási Programok keretei között.

2014. július 1-től azonban kizárólag az 1407/2013/EU rendeletnek megfelelő Hitelszerződés köthető a Támogatási Programok keretei között. Tájékoztatás az új de minimis rendeletről A Gazdaságfejlesztési Operatív Program ("GOP") és a Közép-Magyarországi Operatív Program ("KMOP") Irányító Hatósága az 1998/2006/EK bizottsági rendelet alapján

Részletesebben

2006.12.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 368/15

2006.12.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 368/15 2006.12.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 368/15 A BIZOTTSÁG 1974/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos 2013. január 23. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

( 8 ) HL L 10., 2001.1.13., 20. o. A legutóbb az 1976/2006/EK rendelettel

( 8 ) HL L 10., 2001.1.13., 20. o. A legutóbb az 1976/2006/EK rendelettel 2008.8.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 214/3 A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETE (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek

Részletesebben

(2008/C 155/02) 1.1. Háttér

(2008/C 155/02) 1.1. Háttér C 155/10 Bizottsági közlemény az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról (2008/C 155/02) Ez a közlemény az EK-Szerződés 87. és 88.

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos 2010. március 1. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.20. C(2013) 1573 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) A 2007 2013 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a

Részletesebben

2006.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/5

2006.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/5 2006.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379/5 A BIZOTTSÁG 1998/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA

A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA Staviczky Péter 1 Bevezetés A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/B. -ában

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) 27.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 371/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1828/2006/EK RENDELETE (2006. december 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai

Részletesebben