N 276/2007 sz. állami támogatás Magyarország Kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Programok keretein belül

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N 276/2007 sz. állami támogatás Magyarország Kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Programok keretein belül"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.VII.18 B(2007) 3382 végleges Tárgy: N 276/2007 sz. állami támogatás Magyarország Kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Programok keretein belül Tisztelt Miniszter Asszony! I. AZ ELJÁRÁS május 16-i, aznap iktatott jükben a magyar hatóságok új támogatási programot jelentettek be, amely a Regionális Fejlesztés Operatív Programok alá tartozó, kulturális célú intézkedéseket tartalmaz június 5-i levelében a Bizottság kiegészítő tájékoztatást kért, amit a magyar hatóságok június 19-i, aznap iktatott jükben nyújtottak be. A magyar hatóságok további információval szolgáltak június 26-i, aznap iktatott e- mailjükben. II. AZ INTÉZKEDÉS LEÍRÁSA 3. Jogalap: A magyar hatóságok megküldték a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló miniszteri rendelet tervezetének (a továbbiakban: a rendelettervezet) megfelelő részeit. A rendelet kiterjed a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség költségvetési fejezetéhez tartozó, mind a hét Regionális Fejlesztés Operatív Programra meghatározott előirányzat felhasználására, kezelésére és működtetésére. A pályáztatás szabályait, a pályázatok tartalmi követelményeit, elbírálásuk rendjét, a támogatási szerződések megkötésének szabályait, a támogatások kifizetését, valamint a támogatási programok lezárását és ellenőrzési rendszerét külön rendelet szabályozza. 4. Célkitűzés: A támogatási program elsődlegesen a kultúra támogatását, másodlagosan pedig a kulturális örökség megőrzését tűzi ki célul. 5. A támogatási program tartalma: A rendelettervezet meghatározza a Regionális Fejlesztés Operatív Programok azon célkitűzéseit, amelyekre támogatás nyújtható. A bejelentett támogatási program alá tartozó intézkedések forrásai az alábbi jogcímeken használhatók fel: Őexcellenciája Dr Kinga GÖNCZ Asszony Külügyminiszter Bem rakpart 47 H BUDAPEST Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 1) régészeti lelőhelyek feltárása, műemléki létesítmények, kastélyok, várak, múzeumok helyreállítása, értékőrző megújítása, látogatóbarát fejlesztése (a rendelettervezet 4. paragrafusának a) pontja); 2) örökségvédelem, a történelmi és kulturális örökség fenntartható hasznosítása (a rendelettervezet 4. paragrafusának b) pontja); 3) kulturális létesítmények kialakítása, fejlesztése, fenntartható munkahelyek létesítése (a rendelettervezet 4. paragrafusának c) pontja); 4) kulturális, vallási, művészeti, gasztronómiai rendezvények, fesztiválok infrastrukturális fejlesztése, lebonyolítása (a rendelettervezet 4. paragrafusának i) pontja). 6. E négy jogcím alapján, amennyiben az elősegíti a kultúra és a kulturális örökség megőrzését, kulturális célú támogatás nyújtható, amennyiben az erre vonatkozó támogatási programot az Európai Bizottság az EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében 1 meghatározott eljárásban engedélyezte. A fenti jogcímek (4. paragrafus a) c), i)) olyan további támogatási intézkedések jogalapját is képezik, amelyek nem szerepelnek e bejelentésben. Mind a hét Regionális Fejlesztés Operatív Program tartalmaz kulturális célú intézkedéseket, amelyek az e bejelentésben nem szereplő egyéb intézkedésekkel együttesen a magyarországi turisztika vonzerejének fejlesztését célzó prioritási tengely részét képezik. 7. A magyar hatóságok tájékoztatták a Bizottságot, hogy a 4. paragrafusban található a) jogcím a bejelentett támogatási rendszer alkalmazásában a régiók turisztikai vonzerejének fejlesztését célozza, műemlékekkel, kastélyokkal, múzeumokkal stb. kapcsolatos projektek támogatásával, a régészeti feltárástól a látogatóbarát létesítmények elkészültéig, mindig maradéktalanul figyelembe véve a kultúra, illetve a kulturális örökség megőrzését mint célt. 8. A bejelentett támogatási program alkalmazásában a 4. paragrafusban található b) jogcímről a magyar hatóságok kifejtették, hogy e jogcím a kulturális örökségvédelem céljából folytatott településrehabilitáció kereteibe tartozó projekteket fedi le, amelyek során például műemlék épületeket, szobrokat, homlokzatokat újítanak fel, leromlott állapotú múzeumokat, történelmi városképet állítanak helyre. Az a) jogcímmel ugyan található bizonyos átfedés, alkalmazásukat azonban indokolja az adott projektek eltérő megközelítése, valamint végső célja: a 4. cikkben található a) jogcím az adott térség turisztikai vonzerejét kívánja fejleszteni, míg a b) jogcím célja a településrehabilitáció. 9. A magyar hatóságok továbbá kifejtették, hogy a 4. paragrafusban szereplő c) jogcím a bejelentett támogatási program alkalmazásában olyan intézkedéseket tartalmaz majd, amelyek az elsősorban kisebb méretű településeken szükséges közösségi kulturális funkciót ellátó létesítmények kialakítását, a helyi kulturális életet mozdítják elő. Ilyen fejlesztés lehet pl. kulturális funkciót betöltő, már létező épületek (közösségi házak, színházak) felújítása, újak kialakítása, valamint olyan infrastruktúra kiépítése, amely a kulturális hagyományok, szellemi kulturális értékek megőrzését, illetve továbbvitelét szolgáló kulturális, hagyományőrző rendezvények, helyi ünnepségek, hagyományőrző fesztiválok tartását is lehetővé teszi. A magyar hatóságok kijelentették, hogy e jogcím keretében nem kívánnak közvetlenül munkahelyteremtést támogatni ez csupán az intézkedésekesetleges közvetett hatása lehet. Nem kívánnak továbbá támogatni 1 A rendelettervezet 7. paragrafus (1) bekezdésének e) pontja. 2

3 kereskedelmi jellegű, profitszerzési céllal megrendezett eseményeket (pl. rockfesztiválok, mint a Sziget Fesztivál). Céljuk kizárólag olyan események támogatása, amelyek pályázati források nélkül nem valósulnának meg, azonban létrehozásuk, fenntartásuk a szellemi és kulturális hagyományok továbbélését biztosítja. 10. A bejelentett támogatási program alkalmazásában a 4. paragrafusban szereplő i) jogcím célja a magyar hatóságok szerint az, hogy a régiók számos adottságának (szellemi kulturális értékek, gasztronómia) turisztikai vonzerejét fokozza infrastrukturális fejlesztések (pl. színpad, hangtechnika) és bizonyos esetekben (pl. regionális vonzerejű hagyományőrző és kulturális fesztiválok esetén) rendezvények megrendezésének támogatásával. E jogcím alatt sem kívánnak támogatni csak profitszerzési céllal megrendezett eseményeket. A magyar hatóságok elkötelezték magukat a kizárólag olyan események támogatása mellett, amelyek pályázati források nélkül nem valósulnának meg, azonban létrehozásuk, fenntartásuk a szellemi és kulturális hagyományok továbbélését biztosítja. 11. A magyar hatóságok továbbá megerősítették, hogy a bejelentés csak kulturális célú intézkedéseket érint, és nem terjed ki a következők támogatására: szabadidős és sportlétesítmények kialakítása, fejlesztése; a kulturálistól eltérő célú turizmus fejlesztése és előmozdítása; szállásfejlesztés, konferenciaturizmus, valamint kapcsolódó szolgáltatások kialakítása; sportrendezvények infrastrukturális fejlesztése; közvetlen munkahelyteremtés; kulturálisnak nem minősíthető, nem a hagyományőrzés céljait szolgáló fesztiválok; valamint bármely egyéb olyan tevékenység, amely nem segíti elő közvetlenül a kultúra és a kulturális örökség megőrzését, közvetlenül profitszerzési célt szolgál és a támogatás nélkül is megvalósulna. 12. Időtartam: Az intézkedés a közötti programozási időszakra terjed ki. A magyar hatóságok a támogatást szeptember 1. és december 31. között kívánják nyújtani, amennyiben azt az Európai Bizottság az EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésében meghatározott eljárásban engedélyezte. 13. Kedvezményezettek: Az intézkedés kedvezményezettjeinek a 0092 NACE-kódnak megfelelően a szórakoztatás, kultúra és sporttevékenységek körében kell tevékenykedniük. A tevékenység helyét illetően mivel a strukturális alapok kifejezett célja bizonyos régiók fejlesztése elengedhetetlen, hogy a támogatás kedvezményezettjének legalább egy fióktelepe legyen a hét magyarországi NUTS-II. régió valamelyikében. A magyar hatóságok a kedvezményezettek számát közé becslik. A kedvezményezettek nagysága tekintetében nincsenek korlátozások. A magyar hatóságok szerint általában véve nem lehet meghatározni, hogy a lehetséges kedvezményezettek között melyek a gazdasági tevékenységet végző vállalkozások. 14. A támogatás kedvezményezettjei lehetnek különösen a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók, valamint önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, szövetkezetek, kereskedelmi szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák, non-profit szervezetek, közhasznú adatbázisokat kezelő intézmények és közszolgáltatók. 15. A rendelettervezet alapján kulturális célú támogatás kizárólag olyan tevékenységekhez nyújtható, amelyek igazoltan elősegítik a kultúra és a kulturális örökség megőrzését, 3

4 amelyek kulturális örökségvédelmi szempontból megkülönböztetett jelentőségűek, valamint az olyan tevékenységek, amelyek célja a nemzeti kulturális örökség veszélyeztetett emlékeinek megmentése 2. Ennek megfelelően valamint a rendelettervezet 4. paragrafusában található a) c) és i) pontban meghatározottak alapján a támogatás jogalapjával összhangban kulturális célú támogatásra különösen a következők pályázhatnak: 1) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műemléki nyilvántartásában szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői; 2) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyek feltárására, régészeti bemutatóhelyek állagmegóvására, helyreállítására, kialakítására és régészeti feltárásra jogosult intézmények tulajdonosai, vagyonkezelői; 3) azokat a tevékenységeket ellátó személyek, szervezetek, amelyek tevékenységének célja műemlékek örökségvédelmi szempontú restaurálása, eredeti állapotának helyreállítása, eredeti állapot kutatása; 4) a kulturális örökség megőrzését, terjesztését szolgáló rendezvények szervezői; 5) a muzeális intézmények tulajdonosai, vagyonkezelői; 6) műtárgyak védelmét célzó tevékenységeket ellátó személyek, szervezetek; 7) az örökségvédelem területén működő szervezetek. 16. A támogatás formája: A támogatás közvetlen támogatás, kedvezményes kamatozású kölcsön vagy kamattámogatás fomájában valósulhat meg. 17. Költségvetés: A támogatásra szánt éves költségvetés millió HUF (~ 134 millió EUR). A teljes költségvetés millió HUF (~ 940 millió EUR). 18. A támogatás finanszírozása: A támogatás 85%-ban közösségi (ERFA), 15%-ban pedig nemzeti finanszírozású (központi és/vagy önkormányzati költségvetés). 19. A támogatást nyújtó hatóság: A támogatást nyújtó hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, amely a Regionális Fejlesztés Operatív Programok irányító hatósága. 20. Támogatás odaítélése: Támogatás pályázati felhívás alapján nyújtható; illetve kiemelt 3 vagy nagyprojekteknél 4 pályázati eljárás nélkül. A kiemelt és nagyprojektek kiválasztásáról szóló jogi szabályozás az ERFA-ból, az ESZA-ból és a Kohéziós Alapból származó források felhasználásának megfelelő szabályairól, a felelős 2 A rendelettervezet 21. paragrafusának (1) bekezdése. 3 Kiemelt projekt lehet: beruházási projekt vagy beruházás-előkészítési projekt, ha a támogatása meghaladja az 500 millió Ft-ot, az összköltsége pedig Regionális Fejlesztés Operatív Programnál az 1 milliárd Ft-ot; nem beruházási projekt (az ESZA-nál), ha támogatása meghaladja a 100 millió Ft-ot; vagy a fenti értékhatárok alatti nem pályázati projekt, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének egyedi jóváhagyása esetén. Forrás: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja, 4 Nagyprojekt az ERFA-ból vagy a Kohéziós Alapból finanszírozott olyan projekt, amelynek összköltsége meghaladja az 50 millió eurót, és amely műszaki gazdasági szempontból nem bontható önálló részekre. Forrás: Regionális Fejlesztés Operatív Programok, 4

5 intézményekről, valamint az eljárási szabályokról szóló két kormányrendeletben található Elszámolható költségek és támogatásintenzitás: Az elszámolható költségek körébe a kultúra és a kulturális örökség, kulturális értékek megóvása során közvetlenül felmerülő, igazoltan e célra fordított költségek tartoznak. A támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át. A támogatás mértékének felső határát, a támogatható tevékenységeket és az elszámolható költségek körét a pályázati dokumentáció tartalmazza. Kiemelt projekteknél a támogatható tevékenységek, az elszámolható költségek és az ellenőrzésre vonatkozó részletek a támogatásról szóló szerződésben találhatók. 22. Kumulációs szabály: A támogatás azonos elszámolható költségek fedezése céljából nem kumulálható más helyi, regionális, nemzeti vagy közösségi támogatási programból kapott támogatással. III. AZ INTÉZKEDÉS ÉRTÉKELÉSE Állami támogatás megléte az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében 23. A Bizottság először azt vizsgálta, hogy a bejelentett intézkedés állami támogatásnak minősül-e az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében, amely szerint ha e szerződés másként nem rendelkezik, a közös piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. 24. Állami források jelenléte: A bejelentett támogatási program egyértelűen tartalmaz állami forrásokat, mivel 15%-ban nemzeti (központi és/vagy önkormányzati költségvetés), 85%-ban pedig közösségi (ERFA) finanszírozású. 25. Vállalkozásoknak biztosított gazdasági előnyök: A kedvezményezettek az intézkedés révén előnyhöz jutnak, mivel rendes piaci körülmények között nem kapnák meg a közvetlen támogatásokat, kedvezményes kamatozású kölcsönöket vagy a kamattámogatást. Mindazonáltal egyes kedvezményezetteket nem lehet az EK- Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében vállalkozásoknak tekinteni, hiszen nem fejtenek ki adott piacon áruk vagy szolgáltatások kínálására irányuló gazdasági tevékenységet. Így várhatóan a bejelentett támogatási program kedvezményezetteinek jelentős része, mint pl. a magánszemélyek, templomok vagy helyi múzeumok nem számítanak a bejelentésben szereplő projekttípus vonatkozásában gazdasági tevékenységet végző vállalkozásoknak. 5 A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII.8.). Kormányrendelet, illetve a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet. 5

6 26. Szelektivitás: Mivel támogatásban csak egy adott ágazat egyes kedvezményezettjei részesülnek, a támogatási program szelektíven nyújt gazdasági előnyt. 27. A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás és a verseny torzítása: A bejelentett program által támogatott tevékenységek számos esetben helyi jellegűek (pl. kistelepülések helyi kulturális életét szolgáló épületek felújítása), és nagyon kicsi a valószínűsége, hogy e tevékenységek különösen a határon túli turizmus vonzásával befolyásolnák a kereskedelmet. Ezzel egyidejűleg, noha a támogatás jogcímeihez kapcsolódó számos tevékenység nem feltétlenül érinti a tagállamok közötti kereskedelmet, nem lehet azonban kizárni, hogy egyes projekteknek, pl. fontos és neves műemlékeknek vagy külföldön is ismert kulturális eseményeknek és fesztiváloknak nyújtott támogatás vonzerővel hathat a nemzetközi turizmusra, így a nyújtott támogatás mégis érintheti a közösségen belüli kereskedelmet. 28. A fentiek fényében a Bizottság úgy véli, hogy a bejelentett támogatási program alá tartozó projektek egy része nem minősül állami támogatásnak az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében, mivel vagy a kedvezményezettek nem számítanak gazdasági tevékenységet végző vállalkozásoknak, vagy pedig nincsenek hatással a tagállamok közötti kereskedelemre, és nem torzítják a versenyt. Egyes projektek esetén azonban a szóban forgó támogatási program állami támogatásnak minősül az EK- Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében. A támogatás összeegyeztethetősége 29. Az EK-Szerződés 151. cikke kimondja, hogy a Közösség hozzájárul a tagállamok kultúrájának virágzásához, tiszteletben tartva nemzeti és regionális sokszínűségüket, ugyanakkor előtérbe helyezve a közös kulturális örökséget A Közösség az e szerződés egyéb rendelkezései alá tartozó tevékenysége során, különösen kultúrái sokszínűségének tiszteletben tartása és támogatása érdekében, figyelembe veszi a kulturális szempontokat. 30. Az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének d) pontja szerint a közös piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás, ha az a Közösségen belüli kereskedelmi és versenyfeltételeket nem befolyásolja a közös érdekkel ellentétes mértékben. 31. A vizsgált támogatási program célja valóban a kultúra és a kulturális örökség megőrzése. 32. A Bizottság véleménye szerint a vizsgált támogatási programra szükség van a kultúra és a kulturális örökség megőrzéséhez. A magyar hatóságok állítása szerint a támogatásban részesíteni kívánt, kulturális értékeket őrző létesítmények (pl. múzeumok, kiállítások, egyházi helyszínek) fenntartói folyamatosan tőkeszegény állapotban vannak; saját forrásaik és a jelenleg kapott, a bejelentett programon kívüli támogatások gyakran még a szintentartó beruházásokhoz sem elegendőek. Hogy ezek a kulturális értékek jelentős turisztikai vonzerőt képviselhessenek, ezen beruházásokhoz nem nélkülözhető az állami segítség, különösen mivel a műemlék jellegből következően sajátos, igen szigorú jogi/hatósági feltételeknek kell megfelelni (pl. igazolás a Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól, régészeti feltárási kötelezettség, speciális építőipari anyagok használata, bizonyos épületrészek funkcióinak megkötése). Az így jelentkező magasabb beruházási és fenntartási költségek jelentősen megnövelik a megtérülési időt, így kulturális célú állami támogatás nélkül 6

7 ezen beruházások végrehajtása nem lehetséges, mivel az nem áll a magántőke érdekében. 33. A hagyományőrző kulturális rendezvények, fesztiválok, fórumok megrendezése jellemzően nem profitszerzés céljából történik. Ezek gyakran ingyenes események, hiszen elsődleges céljuk a kultúra terjesztése, megőrzése, ismertetése a nagyközönség számára. Az esetlegesen keletkező bevételek jellemzően nem fedezik a rendezvények megtartásának költségeit. Így az állami támogatás nyújtása elengedhetetlen a színvonalas rendezvények megtartásához, számának bővítéséhez. A bejelentett támogatási program szükséges továbbá azért is, mert a kereskedelmileg kifizetődő rendezvények nem tartoznak a támogatás körébe, továbbá mert támogatás kizárólag olyan eseményekre nyújtható, amelyek célja a hagyományőrzés, és amelyek a támogatási program forrásai nélkül nem valósulnának meg. 34. A Bizottság álláspontja szerint az intézkedés arányos. A pályázati felhívásokban és a projektek megvalósítása során előírás a pályázó számára azon feltételek részletes bemutatása, amelyeknek meg kell felelniük, és a tervezett költségek részletezése annak érdekében, hogy a támogatás mértékének indokoltsága megítélhető legyen. A támogatás kulturális célú többletköltségekre való korlátozása biztosítja, hogy a támogatás a szükséges minimumra korlátozódik és nincs túlkompenzáció, ám megteremti ezáltal a kulturális cél végrehajtását. Emellett az örökségvédelmi hatóságoktól a kedvezményezetteknek igazolással kell rendelkezniük a támogatás elnyerésének feltételeként. 35. A program által támogatott tevékenységek túlnyomóan helyi jellegéből következően a Bizottság úgy véli, viszonylag kicsi annak a valószínűsége, hogy az intézkedés befolyásolná a kereskedelmi feltételeket. 36. Ezen okokból kifolyólag a Bizottság úgy ítéli meg, hogy amennyiben az intézkedés állami támogatást tartalmaz, annak mértéke szükséges és arányos a kultúra és a kulturális örökség megőrzésének előmozdításához, továbbá nem befolyásolja a Közösségen belüli kereskedelmi és versenyfeltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének d) pontja értelmében. IV. KÖVETKEZTETÉS 37. A fenti értékelés alapján a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az EK- Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében a bejelentett támogatási program egyes intézkedései nem minősülnek állami támogatásnak, mások azonban annak számítanak. A bejelentett támogatási program alá tartozó, állami támogatást megvalósító intézkedések összeegyeztethetők az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének d) pontjával. 38. Meg kell jegyezni, hogy e határozat a támogatási intézkedéseknek csak az állami támogatásra vonatkozó közösségi szabályok alapján való értékelésére vonatkozik, és nem érinti a magyar Regionális Fejlesztés Operatív Programok elfogadásáról, valamint az ERFA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokról szóló határozatokat. 7

8 V. HATÁROZAT 39. A Bizottság tehát úgy határozott, hogy nem emel kifogást a fent említett intézkedés ellen, mivel az részben nem valósít meg állami támogatást, részben pedig az EK- Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének d) pontjával összeegyeztethető állami támogatásnak minősül. Amennyiben e levél harmadik személyek számára nem nyilvános, bizalmas információkat tartalmaz, kérjük, értesítse erről a Bizottságot a levél megérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül. Amennyiben az előírt határidőn belül e tekintetben nem érkezik a Bizottsághoz indokolással ellátott kérelem, a Bizottság úgy tekinti, hogy a címzett egyetért a levél teljes terjedelmű, hiteles nyelvi változatának harmadik felekkel való közlésével és a következő internetes címen történő közzétételével: A kérelmet ajánlott levélben vagy faxon kell elküldeni a következő címre: European Commission (Európai Bizottság) Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság) State Aid Greffe (Állami Támogatások Hivatala) SPA3 6/5 B-1049 Brussels (Brüsszel) Fax: Kérem, Miniszter Asszony, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését, a Bizottság részéről Neelie KROES a Bizottság tagja 8

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 30.I.2008 B(2008)300 végleges Tárgy: N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges Tárgy: N 464/2009. sz. állami támogatás Magyarország Előadó-művészeti szervezetek támogatása Tisztelt Miniszter Úr I. AZ ELJÁRÁS 1. A magyar

Részletesebben

N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.II.28 B(2008)853 Tárgy: N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország Tisztelt Miniszter Úr! 1. ELJÁRÁS (1) A 2006. október 2-i elektronikus

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges Tárgy: N 646/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény a film- és videógyártó létesítményekbe történő beruházásokhoz

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges Tárgy: N 201/B/2007 számú állami támogatás Magyarország Módszertan az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által kezességvállalás formájában

Részletesebben

Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás

Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás EURÓPAI BIZOTTSÁG, Brüsszel, 2007.01.22 B(2007)232 Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás Tisztelt Miniszter

Részletesebben

N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program

N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.VII.16 C(2008)3543 végleges Tárgy : N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program Tisztelt Miniszter Asszony, 1. ÖSSZEFOGLALÁS (1) Örömmel

Részletesebben

SA.31722 (2011/N) számú állami támogatás Magyarország A magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén

SA.31722 (2011/N) számú állami támogatás Magyarország A magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.09 C(2011)7287 végleges Tárgy: SA.31722 (2011/N) számú állami támogatás Magyarország A magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén

Részletesebben

SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL

SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a SZEKERES LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNNYAL (a továbbiakban: SZLA) együttműködve nyílt pályázatot hirdet 1. A pályázat célja: A Szerbiában

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdet

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása. A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása. A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.1-15 FELHÍVÁS Jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítására. A felhívás címe: Vállalatok K+F+I

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VERSENYSZABÁLYOKRÓL: ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

ÚTMUTATÓ AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VERSENYSZABÁLYOKRÓL: ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint: Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen

Részletesebben

Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakában

Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakában Általános pályázati útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakában Az Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz program keretében megjelenő pályázati felhívásokra, illetve támogatott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 PA16

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 PA16 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 PA16 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Városi épített örökség megőrzése c. intézkedéséhez Kódszám: HU07PA16-A1-2013

Részletesebben

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására FELHÍVÁS szakaszolt projektek megvalósítására A Felhívás címe: Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése szakaszolt projektek A Felhívás kódszáma: KEHOP-3.2.2 Magyarország

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

A magyar kultúráért és oktatásért KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A magyar kultúráért és oktatásért KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A magyar kultúráért és oktatásért KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a végrehajtását szabályozó 367/2010. (XII.30.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) a BGA Komárom irodájának közreműködésével nyílt pályázatot hirdet 1. A pályázat célja: A Szlovákiában élő magyarság szülőföldjén

Részletesebben

A magyar kultúráért és oktatásért KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A magyar kultúráért és oktatásért KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A magyar kultúráért és oktatásért KÖZPONTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a végrehajtását szabályozó 367/2010. (XII.30.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió kulturális helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása c. komponenséhez Kódszám: NYDOP-2.1.1/A-13 1 Tartalomjegyzék A.

Részletesebben

Vállalati K+F+I kiírások tervezete, 2015. augusztus FELHÍVÁS

Vállalati K+F+I kiírások tervezete, 2015. augusztus FELHÍVÁS FELHÍVÁS Jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, nemzetközi szinten is új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusai kifejlesztésének megvalósítására. A felhívás

Részletesebben

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak EU kapcsolatok szakirány Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Készítette: Kovács

Részletesebben

Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban

Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban EU HÍRMONDÓ T A R I A N D R Á S PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális politika és gazdaságtan doktori iskola Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban 1.

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet. a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet. a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

SA.33861 (2012/N) Magyarország A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás

SA.33861 (2012/N) Magyarország A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.01.23 C(2013) 104 final E határozat közétett változatában az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március

Részletesebben

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 2007-2013 programozási időszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások... 3 2.2.

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben