EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges Tárgy: N 646/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény a film- és videógyártó létesítményekbe történő beruházásokhoz a fejlesztési adókedvezményről szóló N 651/2006. sz. támogatási program módosítása Tisztelt Miniszter Asszony 1. ELJÁRÁS (1) A magyar hatóságok november 7-én elektronikus bejelentés útján (SANI 752), az EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése szerint értesítették a Bizottságot az N 651/2006. sz. fejlesztési adókedvezmény létező támogatási program módosításáról. (2) A Bizottság december 6-án (D/54870) és február 8-án (D/50540) kelt levelében kiegészítő információkat kért, amelyeket a magyar hatóságok december 19-én (A/40474) és március 6-án (A/4513) kelt levelükben bocsátottak a Bizottság rendelkezésére. (3) A Bizottság május 11-én (SG-Greffe (2007) D/202806) jóváhagyta az N 651/2006. sz. támogatási programot. E program a jóváhagyás után hatályba lépett és december 31-ig alkalmazandó. 2. A TÁMOGATÁSI PROGRAM LEÍRÁSA 2.1. A létező támogatási program fő jellemzői (4) A fejlesztési adókedvezmény olyan adóösztönző-program, amelynek célja, hogy fellendítse a termelőberuházásokat a Magyarország január 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképe által Őexcellenciája Dr GÖNCZ Kinga Asszony Külügyminiszter Bem rakpart 47 H BUDAPEST Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 meghatározott támogatott régiókban. 1 Minden magyar régió megfelel az EK- Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) vagy c) pontjában meghatározott kivételeknek. (5) Az adókedvezményre való jogosultsághoz a beruházási projekteknek meg kell felelniük bizonyos támogathatósági feltételeknek (a beruházás minimális összegére, és/vagy a létrehozott új munkahelyek számára és/vagy a beruházás típusára vonatkozóan). Ezek a követelmények meghaladják a közötti időszakra vonatkozó, nemzeti regionális támogatásokról szóló közösségi iránymutatásban 2 (a továbbiakban: a regionális támogatásokról szóló iránymutatás) meghatározott jogosultsági feltételeket. (6) Azok a társasági adózók, amelyek támogatható beruházásokat eszközölnek, legfeljebb 10 éven keresztül adókötelezettségük legfeljebb 80 százalékáig adókedvezményben részesülnek. (7) Az ezen adókedvezmény által nyújtott támogatás mértéke összevonható egyéb forrásokból származó támogatással. A támogatás teljes mértékét a Magyarország regionális támogatási térképe által előirányzott maximális támogatási intenzitás határozza meg. (8) A támogatási program december 31-ig van hatályban. (9) A fejlesztési adókedvezmény program jogi alapját a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 22/B. -a, valamint a fejlesztési adókedvezményről szóló 206/2006. (X.16.) Kormányrendelet tartalmazza A jogosultsági követelmények bejelentett módosítása (10) A magyar hatóságok a létező támogatási program módosítását kezdeményezik az adókedvezményre való jogosultsági követelmények tekintetében. A bejelentett módosítás megfelelő értelmezéséhez szükséges röviden ismertetni a jelenleg hatályos jogosultsági követelményeket A létező támogatási program jogosultsági követelményei (11) Az adókedvezményre való jogosultsághoz a létező támogatási program előírja, hogy a beruházási projektek a (beruházási érték és/vagy a létrehozott új munkahelyek száma és/vagy a beruházás jellege által meghatározott) következő kategóriák egyikébe tartozzanak: a) Legalább 3 milliárd HUF (hozzávetőlegesen 12 millió EUR) (a kevésbé fejlett térségekben 1 milliárd HUF) értékű beruházások, amelyek az adókedvezmény első igénybevételének adóévét követő négy adóévben megfelelnek a következő követelmények valamelyikének: 1 2 N 487/2006. sz. állami támogatás Magyarország - A közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térkép HL C 256., , 7. o. HL C 54.., , 13. o. 2

3 a foglalkoztatottak átlagos létszámának növekedése legalább 150 fő (a kevésbé fejlett térségekben 75 fő), vagy az adózónál elszámolt éves bérköltség legalább az adóévre kiszámított érvényes minimálbér 600-szorosával emelkedik (a kevésbé fejlett térségekben 300-szorosával). b) Legalább 100 millió HUF (hozzávetőlegesen EUR) értékű beruházások, amelyek megfelelnek a következő követelmények valamelyikének: a korábban már használatba vett, állati eredetű élelmiszert előállító létesítmény jogszabályban meghatározott élelmiszer-higiéniai feltételeinek megteremtését szolgáló beruházás; környezetvédelmi beruházás (a magyar környezetvédelmi jog meghatározása szerint); szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházás; K+F beruházások alapkutatással, alkalmazott kutatással vagy kísérleti fejlesztéssel kapcsolatban. c) Olyan beruházások, amelyek bizonyos számú új munkahelyet teremtenek (300 a nagyvállalkozások, 150 a középvállalkozások és 30 a kisvállalkozások esetében, e számok alacsonyabbak a kevésbé fejlett térségekben) és amelyeknél az újonnan alkalmazott munkaerőnek legalább 20 százaléka pályakezdő. A beruházási összegre vonatkozóan nincs további jogosultsági követelmény Bejelentett módosítás (12) A módosítással a film- és videógyártó létesítményekbe történő beruházásokhoz nyújtott támogatás adókedvezményre jogosulttá válik, ha a beruházás legalább 100 millió HUF ( EUR) összegű, ugyanakkor a jogosultságnak nem feltétele meghatározott minimális számú munkahely létrehozása vagy a bérköltségek emelése. (13) A magyar hatóságok meghatározása szerint a film- és videógyártó létesítményekbe történő beruházásnak tekintendők a kizárólag a film- és videógyártáshoz használt épületekre, gépekre és berendezésekre fordított beruházások. Ez elsősorban stúdiókat és kiszolgáló létesítményeket foglal magában. Csak a regionális támogatásokról szóló iránymutatás (34) bekezdése szerinti induló beruházás támogatható. (14) Az adókedvezmény nem fordítható egy adott stúdióban forgatott meghatározott filmhez speciálisan igényelt berendezés vásárlására, mivel előírás, hogy a berendezést tartósan kell használni és a beruházás befejezése után legalább öt évig fenn kell tartani A költségvetésben jelentkező változás (15) A jogosultsági követelmények enyhítése miatt a magyar hatóságok éves szinten 700 millió HUF-ra (mintegy 2,8 millió EUR) becslik a támogatás nagyságát (azaz az állam számára megnövekedett adóbevétel-kiesést). Összevetésként, az N 651/2006. sz. létező támogatási program becsült összköltségvetése 2013 végéig 140 milliárd HUF (560 millió EUR). 3

4 (16) A magyar hatóságok szerint az összes kedvezményezett becsült száma tíznél kevesebb. 3. A MÓDOSÍTOTT TÁMOGATÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE (17) A Bizottság úgy döntött, hogy nem emel kifogást az N 651/2006. sz. támogatási programmal szemben, mivel az az EK-Szerződés 87. cikkével és a regionális támogatási iránymutatással összeegyeztethető. (18) Az N 651/2006. sz. létező támogatási program bejelentett módosítása tekintetében a Bizottság az alábbi észrevételeket teszi. (19) A regionális támogatási iránymutatás (10) bekezdése értelmében, általános szabályként a regionális támogatást olyan multiszektorális támogatási program keretében kell nyújtani, amely egy világosan meghatározott célkitűzésekkel rendelkező regionális fejlesztési stratégia szerves részét képezi. Kivételesen, egyetlen vállalkozásnak nyújtott egyedi ad hoc támogatás, illetve egy tevékenységi területre korlátozott támogatás esetén a tagállam felelőssége bizonyítani, hogy a projekt hozzájárul egy következetes regionális fejlesztési stratégia megvalósításához és figyelembe véve a projekt természetét és méretét nem vezet a verseny elfogadhatatlan mértékű torzulásához. (20) Bár a bejelentett intézkedés alapját képező, N 651/2006. sz. létező támogatási program multiszektorális, a bejelentett módosítás kedvezőbb feltételeket (azaz a program keretében általános 3 milliárd HUF [vagy a kevésbé fejlett régiókban 1 milliárd HUF] helyett csak minimum 100 millió HUF elszámolható költség, valamint a minimális számú munkahely létrehozására vonatkozó követelmény elhagyása) eredményez a film- és videógyártás külön ágazata számára. Ez egy tevékenységi területre korlátozott ágazati támogatásnak tekinthető. (21) A magyar hatóságok az alábbiakkal indokolták az érintett ágazat külön kezelésének szükségességét, valamint az ágazat regionális fejlődéshez történő hozzájárulását: Az elszámolható költségek minimális szintjének csökkentése azért szükséges, hogy a kisebb stúdiók is jogosulttá válhassanak az adókedvezményre. A magyarországi kereskedelmi stúdiókba történő beruházások jellemzően nem érik el a támogatási program általános feltételei által előírt szintet, következésképpen ki lennének zárva a programból. A magyar hatóságok szerint, a minimális számú munkahelyteremtést előíró kötelezettség ami egyébként a támogatási program általános jogosultsági feltételeinek része elhagyása indokolt, mivel a film- és videógyártásba történő beruházások által generált munkahelyek többsége jellemzően közvetett, így azokat nem magukban a stúdiókban hozzák létre. Ide tartozik a filmgyártás különböző fázisaira szakosodott vállalkozásoknál végzett munka, valamint közvetett állások a turizmus, kereskedelem és a szállodaipar terén. 4

5 A fejlesztés tekintetében számos előny fakad a film- és videógyártás ágazatának támogatásából. A magát a filmipart érintő közvetlen hatásokon túlmenően az ilyen támogatásnak közvetett és indukált multiplikátor-hatása is van, kihat például más kreatív iparágakra, valamint erősíti az országimázst, így vonzza a turistákat. Egy közelmúltban készült brit tanulmány rávilágít arra, hogy mennyire jelentősek lehetnek a filmipar gazdasági hatásai 3. Az EU MEDIA 2007 programja 4 ugyancsak elismeri a filmipar fontosságát: Az audiovizuális ágazat az európai kulturális értékek közvetítésének és fejlesztésének, valamint a magas képzettséget igénylő, jövőorientált munkahelyek teremtésének alapvető eszköze. Az ágazat kreativitása olyan pozitív tényező, amely növeli a versenyképességet és kulturális vonzerőt jelent a nyilvánosság számára. A magyar filmipar interim eljárás alapján 2007 végéig jóváhagyott támogatási programjával (HU 4/2004) kapcsolatos tapasztalatok pozitívak: míg 2003-ban az elavult infrastruktúra miatt a filmipar csak 1 milliárd HUF értékű bérmunkát valósított meg, 2006-ban 16 milliárd HUF, 2007-ben pedig 28 milliárd HUF értékű megrendeléseket teljesített (amelynek fele bérmunka volt, a másik fele pedig magyar alkotás). Két új stúdió részesült adókedvezményben. (22) A támogatás versenyre gyakorolt valószínű hatásait tekintve megjegyzendő, hogy a módosítás csak kisebb (azaz kevesebb, mint 3 milliárd HUF vagy kb. 12 millió EUR), a film- és videógyártó létesítményekbe történő beruházásokat érint, mivel az e szintet meghaladó beruházások az N 651/2006. sz. létező támogatási program általános feltételei alapján egyébként is jogosultak az adókedvezményre. A módosítás becsült költségvetési kihatásai ezért viszonylag csekélyek (éves szinten további 700 millió HUF, azaz mintegy 2,8 millió EUR adóbevétel-kiesés az állam számára). (23) A támogatási program az abban foglalt feltételek teljesülése esetén automatikus adókedvezményt nyújt. A hatóságok tehát nem választhatják ki saját belátásuk szerint a kedvezményezetteket, ami ugyancsak korlátozhatja a verseny esetleges torzulását. (24) A fenti megfontolások fényében a Bizottság úgy véli, hogy a módosítás ágazati jellege ellenére mindent összevetve elfogadható, mivel a projekt hozzájárul egy következetes regionális fejlesztési stratégia megvalósításához és figyelembe véve a projekt természetét és méretét nem vezet a verseny elfogadhatatlan mértékű torzulásához. 3 The Economic Impact of the UK Film Industry, Oxford Economics, július (az Egyesült Királyság Filmtanácsa és a Pinewood Shepperton által szponzorált tanulmány). A tanulmány többek között azt a következtetést vonja le, hogy az Egyesült Királyságban a filmipar figyelembe véve annak multiplikátor hatásait is 2006-ban összesen több mint 4,3 milliárd fonttal járult hozzá az ország GDPjéhez (azaz több mint kétszer annyival, mint például a szerszámgépgyártó ipar), és több mint 1,1 milliárd fonttal az államkincstárhoz. A filmipar biztosít munkát az Egyesült Királyság számos kiválóan képzett munkavállalója számára. A produkciós munkákban résztvevők 59%-a egyetemi végzettségű, 23%-a pedig kifejezetten a filmipar területén szerzett szakirányú felsőfokú végzettséget. 4 Az Európai Parlament és a Tanács 1718/2006/EK határozata (2006. november 15.) az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtásáról (MEDIA 2007), HL L 327.,

6 (25) Mivel egyébként a társasági adókedvezményt továbbra is ugyanabban a formában nyújtják és arra ugyanolyan mértékű támogatási intenzitást alkalmaznak, mint az N 651/2006. sz. létező támogatási program esetében, a módosított program továbbra is eleget tesz a regionális támogatásokról szóló iránymutatásban meghatározott követelményeknek. 4. HATÁROZAT (26) Az előzőekben foglalt értékelés alapján, a Szerződés 87. cikke szerint a Bizottság úgy döntött, hogy nem emel kifogást a bejelentett módosítás ellen, mert a módosított támogatási program továbbra is eleget tesz a regionális támogatásokról szóló iránymutatásban meghatározott követelményeknek, így az EK-szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja szerint összeegyeztethető a közös piaccal. Kérjük, e levél kézhezvételétől számított tizenöt munkanapon belül szíveskedjenek értesíteni a Bizottságot, ha e levél olyan bizalmas jellegű információt tartalmaz, amely nem juthat harmadik fél tudomására. Amennyiben az előírt határidőn belül nem érkezik a Bizottsághoz indokolással ellátott kérelem, a Bizottság úgy tekinti, hogy Önök egyetértenek azzal, hogy a levél teljes szövegét harmadik felek tudomására hozzák és annak hiteles nyelvi változatát közzétegyék az alábbi weboldalon: A kérelmet ajánlott levélben vagy faxon kell elküldeni a következő címre: European Commission (Európai Bizottság) Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság) State Aid Greffe (Állami Támogatások Hivatala) B-1049 Brussels (Brüsszel) Faxszám: Kérem, Miniszter Asszony, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését. a Bizottság részéről Neelie KROES a Bizottság tagja 6

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország Tisztelt Miniszter Úr! 1. ELJÁRÁS (1) A 2006. október 2-i elektronikus

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges Tárgy: N 464/2009. sz. állami támogatás Magyarország Előadó-művészeti szervezetek támogatása Tisztelt Miniszter Úr I. AZ ELJÁRÁS 1. A magyar

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges Tárgy: N 201/B/2007 számú állami támogatás Magyarország Módszertan az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által kezességvállalás formájában

Részletesebben

N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.II.28 B(2008)853 Tárgy: N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

Részletesebben

SA.33861 (2012/N) Magyarország A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás

SA.33861 (2012/N) Magyarország A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.01.23 C(2013) 104 final E határozat közétett változatában az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.41187 (2015/NN) sz., állami támogatás a dohányipari vállalkozások magyarországi egészségügyi hozzájárulása

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.41187 (2015/NN) sz., állami támogatás a dohányipari vállalkozások magyarországi egészségügyi hozzájárulása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 15.07.2015 C(2015) 4805 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.41187 (2015/NN)

Részletesebben

A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA

A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA Staviczky Péter 1 Bevezetés A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/B. -ában

Részletesebben

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 30.I.2008 B(2008)300 végleges Tárgy: N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális

Részletesebben

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG 2015.4.24. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 136/7 V (Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN)

Részletesebben

( 8 ) HL L 10., 2001.1.13., 20. o. A legutóbb az 1976/2006/EK rendelettel

( 8 ) HL L 10., 2001.1.13., 20. o. A legutóbb az 1976/2006/EK rendelettel 2008.8.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 214/3 A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETE (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek

Részletesebben

Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban

Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban EU HÍRMONDÓ T A R I A N D R Á S PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális politika és gazdaságtan doktori iskola Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban 1.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA

A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA 1. oldal 1. fejezet Bevezetés A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások, 2014-2020 1 I. RÉSZ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A Bizottság 364/2004/EK rendelete

A Bizottság 364/2004/EK rendelete A Bizottság 364/2004/EK rendelete (2004. február 25.) a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról AZ EURÓPAI

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VERSENYSZABÁLYOKRÓL: ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

ÚTMUTATÓ AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VERSENYSZABÁLYOKRÓL: ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerint: Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen

Részletesebben

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 Budapest, 2014. augusztus 29. 8. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 1568 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 2014. évi XXXIV. törvény 165/2014. (VII. 17.)

Részletesebben

N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program

N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.VII.16 C(2008)3543 végleges Tárgy : N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program Tisztelt Miniszter Asszony, 1. ÖSSZEFOGLALÁS (1) Örömmel

Részletesebben

A 2014-TŐL ALKALMAZANDÓ REGIONÁLIS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYMUTATÁS HARGITA ESZTER POTVORSZKI GÁBOR *

A 2014-TŐL ALKALMAZANDÓ REGIONÁLIS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYMUTATÁS HARGITA ESZTER POTVORSZKI GÁBOR * Állami Támogatások Joga 20 (2013/4) 21 39. A 2014-TŐL ALKALMAZANDÓ REGIONÁLIS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYMUTATÁS HARGITA ESZTER POTVORSZKI GÁBOR * Tárgyszavak: beruházási támogatás, regionális iránymutatás,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.20. C(2013) 1573 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) A 2007 2013 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG LEKÜZDÉSE ÉRDEKÉBEN A REÁLGAZDASÁGRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK

A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG LEKÜZDÉSE ÉRDEKÉBEN A REÁLGAZDASÁGRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK Állami támogatások joga 6 (2010/2) 59 72. A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG LEKÜZDÉSE ÉRDEKÉBEN A REÁLGAZDASÁGRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK Staviczky Péter 1 I. Bevezetés A 2007-ben

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról 6634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 74. szám A nemzetgazdasági miniszter 16/2015. (V. 29.) NGM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról Az államháztartásról szóló

Részletesebben

NAGYBERUHÁZÁSI PROJEKTEKHEZ NYÚJTOTT REGIONÁLIS TÁMOGATÁSOK HARGITA ESZTER

NAGYBERUHÁZÁSI PROJEKTEKHEZ NYÚJTOTT REGIONÁLIS TÁMOGATÁSOK HARGITA ESZTER Állami támogatások joga 1 (2009/1) 55 65. NAGYBERUHÁZÁSI PROJEKTEKHEZ NYÚJTOTT REGIONÁLIS TÁMOGATÁSOK Tanulmányunk a regionális iránymutatás alapján 2009-ben megjelent, a nagyberuházási projektekhez nyújtott

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 27/2009. (VI. 30.) sz. rendelete Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 27/2009. (VI. 30.) sz. rendelete Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 27/2009. (VI. 30.) sz. rendelete Miskolc vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési programjáról (egységes szerkezetben a módosításáról 32/2008. (XI. 26.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2/2009. (I.30.) számú rendelete Eger Megyei Jogú Város vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitelprogram

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitelprogram Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitelprogram 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi beruházási hitelprogramja (Program)

Részletesebben