EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország Tisztelt Miniszter Úr! 1. ELJÁRÁS (1) A október 2-i elektronikus bejelentés útján, amelyet a Bizottság ugyanazon a napon vett nyilvántartásba (SANI 271), a magyar hatóságok bejelentették a fent említett, regionális beruházási támogatásra vonatkozó intézkedést. (2) november 23-án kelt levelében (D/59856) a Bizottság kiegészítő információkat kért a szóban forgó intézkedésről. A magyar hatóságok december 19-én kelt ben (A/40385) küldték meg az információkat. (3) február 13-án, március 29-én és április 25-én kelt leveleiben a Bizottság további kiegészítő információkat kért. A magyar hatóságok március 16-án és 29-én, valamint április 26-án kelt jükben küldték meg az információkat. 2. A TÁMOGATÁSI INTÉZKEDÉS LEÍRÁSA 2.1. A támogatási program célkitűzése (4) A fejlesztési adókedvezmény olyan adóösztönző-rendszer, amelynek célja, hogy fellendítse a termelő beruházásokat Magyarország támogatott térségeiben. A magyarországi regionális támogatási térképről szóló, szeptember 13-i bizottsági határozat 1 szerint minden magyar régió megfelel azoknak a mentességi 1 N 487/2006 sz. állami támogatás Magyarország, A közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térkép Őexcellenciája Dr GÖNCZ Kinga Asszony Külügyminiszter Bem rakpart 47 H BUDAPEST Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: 32 (0)

2 feltételeknek, amelyeket az EK-Szerződés 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja vagy a 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja ír elő Jogalap (5) A támogatási program jogalapja a következő: A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban a törvény ) A fejlesztési adókedvezményről szóló kormányrendelet (tervezet) (a továbbiakban a kormányrendelet ) 2.3. A program lebonyolítása/a támogatást nyújtó hatóság (6) A programot a Pénzügyminisztérium működteti A program területi hatálya (7) A program Magyarországnak az EK-Szerződés 87. cikk (3) bekezdése a) és c) pontjában előírt mentesség hatálya alá eső támogatott térségeire alkalmazható A támogatási program időtartama (8) A bejelentett program december 31-ig működik. (9) A program az intézkedésnek a Bizottság általi jóváhagyása után alkalmazható A program költségvetése (10) A 2013 végéig becsült adókiesés 140 milliárd forint (hozzávetőlegesen 540 millió euró) Kedvezményezettek (11) A program kedvezményezettje lehet bármilyen típusú vállalkozás (kis, közepes és nagy), amely beruházást végez Magyarország támogatott térségeiben. A kedvezményezettek száma előreláthatólag 101 és 500 közé tehető. (12) A program nem vonatkozik azokra a vállalkozásokra, amelyek a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás2 értelmében nehéz helyzetben lévőnek minősülnek A támogatás jellege és formája (13) A támogatást induló beruházási projektekhez és az induló beruházásokhoz kötődő munkahelyteremtéshez nyújtják adókedvezmény (a társasági adó csökkentése) formájában. A kedvezményezettek a beruházás befejezése utáni első adóévben 2 HL C 244.,

3 (vagy a beruházás befejezésének adóévében) és az azt követő kilenc adóévben élhetnek az adókedvezménnyel, de nem később, mint a kérelem benyújtásának adóévét követő tizennegyedik adóév A program ágazati hatálya és a támogathatóság fő feltételei Ágazati hatály (14) A program a gazdaság minden ágazatában nyújt támogatást, az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek előállítása, a halászat, a szén- és acélipar, a hajógyártás és a szintetikusszál-ipar kivételével. Továbbá ki vannak zárva azok a nagy- és kiskereskedelmi célt szolgáló beruházási projektek is, amelyek esetében a létesítmény szintterülete meghaladja az 1000 négyzetmétert. (15) Támogatás nyújtható azokak a vállalkozásoknak, amelyek az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával és/vagy forgalmazásával foglalkoznak. E tekintetben a magyar hatóságok biztosították az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások, összes vonatkozó rendelkezésének való megfelelést. Továbbá a 88. cikk (3) bekezdésével összhangban külön bejelentik a Bizottságnak az ilyen beruházásokhoz nyújtott támogatásokat, amennyiben azok elszámolható költsége meghaladja a 25 millió eurót, vagy ahol a támogatás tényleges összege meghaladja a 12 millió eurót Jogosultsági feltételek (16) A program bizonyos kiválasztott tevékenységek adókedvezményre való jogosultsága tekintetében kedvezőbb feltételeket tartalmaz (lényegesen alacsonyabb beruházás szükséges és nincs munkahely-teremtési kötelezettség). (17) A következő tevékenységek jogosultak a támogatásra: a) Legalább 3 milliárd forint (hozzávetőlegesen 11,5 millió euró) értékű beruházások (1 milliárd forint a kevésbé fejlett térségekben), amelyek az adókedvezmény igénybevételének adóévét követő négy adóévben megfelelnek a következő követelmények valamelyikének: o A foglalkoztatottak átlagos létszámának növekedése legalább 150 fő (a kevésbé fejlett térségekben 75 fő), vagy o Az adózónál elszámolt éves bérköltség legalább az adóévre kiszámított érvényes minimálbér hatszázszorosával emelkedik (háromszásszorosával a kevésbé fejlett térségekben). 3 HL C 319.,

4 b) Legalább 100 millió forint (hozzávetőlegesen euró) értékű beruházások, amelyek megfelelnek a következő követelmények valamelyikének: o Korábban már használatba vett, állati eredetű élelmiszert előállító létesítmény jogszabályban meghatározott élelmiszer-higiéniai feltételeinek megteremtését szolgáló beruházások o Környezetvédelmi beruházások (a magyar környezetvédelmi jog meghatározása szerint) o Szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházások o K+F beruházások (alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést szolgáló beruházások), amelyeket a Magyar Tudományos Akadémia, egy felsőoktatási intézmény vagy egy központi költségvetési szerv által alapított kutatóintézet kezelésében lévő területen valósítanak meg 4. c) Olyan beruházások, amelyek bizonyos számú új munkahelyet teremtenek (300 a nagyvállalkozások, 150 a középvállalkozások és 30 a kisvállalkozások esetében, ezek a számok alacsonyabbak a kevésbé fejlett térségekben) és amelyeknél az újonnan alkalmazott munkaerőnek legalább 20 százaléka pályakezdő. A beruházási összegre vonatkozóan nincs további jogosultsági követelmény A támogatásnyújtás mechanizmusa (18) Az adókedvezményt az adófizetőnek magának kell megállapítania a törvény és a kormányrendelet előírásai alapján. (19) Az adókedvezmény igénybevétele céljából az adófizetőnek a beruházási projekt végrehajtásának megkezdése előtt be kell nyújtania a Pénzügyminisztériumnak a következőket: (a) (b) Amennyiben a projekttel kapcsolatos elszámolható költségek jelenértéken nem haladják meg a 100 millió eurót, az adókedvezmény iránti bejelentést a kormányrendeletben meghatározott formában és valamennyi adattal; ilyen esetben az adókedvezmény az elszámolható költségekre automatikusan, a hatóságok általi mérlegelés nélkül jár. Amennyiben a projekttel kapcsolatos elszámolható költségek 100 millió eurónál magasabbak jelenértéken, az adókedvezmény iránti kérelmet a kormányrendeletben meghatározott formában és valamennyi adattal. Ebben az esetben az adókedvezmény a Pénzügyminisztérium által 4 A magyar hatóságok értesítették a Bizottságot arról, hogy e rendelkezés felülvizsgálata folyamatban van. A magyar hatóságok megerősítették, hogy január 1-től legalább az a rendelkezés törlésre kerül, amelynek értelmében a beruházásnak a Magyar Tudományos Akadémia, egy felsőoktatási intézmény vagy egy központi költségvetési szerv által alapított kutatóintézet kezelésében lévő területen kell megvalósulnia. 4

5 meghozott határozat alapján jár. A Pénzügyminisztérium azonban nem utasíthatja el a 100 millió eurót meghaladó beruházások támogatását, amennyiben azok a program feltételeit teljesítik és abban az esetben, ha a Bizottság felé egyedi bejelentés szükséges a Bizottság jóváhagyta a támogatási intézkedést. (c) Amennyiben az adókedvezményen felül az adózó egyéb állami támogatást is igénybe kíván venni a beruházási projekthez, kérelmét a Pénzügyminisztériumhoz benyújtott kérelmével egyidejűleg kell az illetékes hatósághoz benyújtania. Amennyiben a kérelmek benyújtása nem egyidejűleg történik, a későbbi benyújtás időpontja minősül az adókedvezmény iránti kérelem benyújtása időpontjának Az induló beruházás meghatározása (20) Az induló beruházásnak a támogatási programban használt meghatározása megfelel a nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás (a továbbiakban regionális iránymutatás 5 ) 34. pontjának, azaz az adózó abban az esetben jogosult az adókedvezményre, ha a beruházási projekt egy új létesítmény létrehozatalát, egy meglévő létesítmény bővítését vagy az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, illetve a termelési, szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezi. Csak azok a projektek támogathatóak a program értelmében, amelyek költségei a program végleges változatának interneten való közzétételének időpontja után merültek fel Elszámolható költségek (21) Az elszámolható költségek lehetnek tárgyi eszközökhöz vagy immateriális javakhoz kapcsolódó költségek. A magyar hatóságok megerősítették, hogy a számviteli törvény szerint meghatározott, a program keretében elszámolható tárgyi eszközök körébe a telekhatáron kívüli infrastruktúra nem tartozik bele. Továbbá létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök beszerzési költsége szintén elszámolható költségnek minősül. (22) Nagyvállalkozások esetében az immateriális javak, mint a szabadalom, a szoftver, a licenc és a know-how költsége csak a tárgyi eszközök összes elszámolható költségének legfeljebb 50%-áig minősül elszámolhatónak. (23) A szállítási ágazatban gördülőeszköz vásárlásához nem nyújtható az induló beruházásoknak nyújtott támogatás. (24) A pótló beruházás támogatása ki van zárva a programból. (25) KKV-k és felvásárlások kivételével a beszerzett eszközöknek újaknak kell lenniük. Ez nem vonatkozik a földvásárlásra. 5 Iránymutatás a közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról, HL C 54., , 13.o. 5

6 (26) A bérlet abban az esetben számítható be tárgyi vagy immateriális javak beszerzésével kapcsolatos költségnek, amennyiben a bérlet pénzügyi lízing formáját ölti, és amennyiben a szerződés tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. (27) Kis- és középvállalkozások esetében a beruházással kapcsolatos előkészítő tanulmányok és tanácsadás költségei elszámolható költségeknek minősülnek. (28) A beruházással kapcsolatos munkahelyteremtésre adott támogatás esetében elszámolható költségnek minősül a beruházás megkezdését követően az üzembe helyezését követő harmadik adóév végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségeinek 24 havi összege. A munkahelyteremtés az alkalmazottak számának nettó növekedését jelenti A nagyberuházási projektek meghatározása és az egyedi bejelentési kötelezettség (29) A nagyberuházási projekt a regionális iránymutatás 4.3. pontjával összhangban olyan induló beruházás, amely 50 millió euró feletti elszámolható költséggel rendelkezik. (30) A program keretében nyújtott minden olyan támogatást egyedileg bejelentenek a Bizottságnak, amely esetén az összes forrásból származó, ugyanazon beruházási projekthez nyújtott támogatás a regionális iránymutatás 41. bekezdésével összhangban számított jelenértéke meghaladja azt a maximálisan megengedett támogatási összeget, amelyet egy 100 millió eurónak megfelelő elszámolható költséggel rendelkező beruházás kaphat az iránymutatás 67. pontjában meghatározott szabályok alapján A projekt kezdetének időpontja és az ösztönző hatás elve (31) A program a projekt kezdetének időpontjaként azt a napot határozza meg, amikor a beruházás célját szolgáló első tárgyi eszközt megrendelték, vagy amikor az építkezés megkezdődött. (32) A támogatás odaítélése a jelenértéken 100 millió eurót nem meghaladó elszámolható költségű projektek esetében automatikus, és nem igényel semmilyen közigazgatási határozatot. (33) A jelenértéken 100 millió eurót meghaladó elszámolható költségű projektek esetén a projektet be kell jelenteni a nemzeti hatóságoknak és a Pénzügyminisztérium határozata szükséges. Ebből a szempontból a magyar hatóságok kifejtették, hogy amennyiben az adókedvezményre irányuló kérelem megfelel a program minden követelményének, a Pénzügyminisztériumnak nincsen mérlegelési jogköre, és nem utasíthatja el a 100 euró feletti beruházásokhoz nyújtandó támogatást abban az esetben, ha a projekt nem igényli a Bizottság előzetes határozatát, vagy amennyiben szükséges, a Bizottság jóváhagyását követően A támogatási intenzitás (34) A támogatást az induló beruházási projekt tárgyi és immateriális beruházási költségei vagy a beruházási projekttel kapcsolatos munkahelyek bérköltségei alapján számítják ki. 6

7 (35) A beruházási költségek alapján kiszámított támogatások esetében a támogatás teljes összegét a tervezett elszámolható költségek százalékaként fejezik ki. Amennyiben a ténylegesen felmerülő elszámolható költségek magasabbak, mint a tervezett elszámolható költségek, a tervezett elszámolható költségek alapján meghatározott támogatás összege nem növelhető, így a támogatásnak ez lesz a felső határa. (36) A maximálisan megengedett támogatási intenzitás nem lépi túl az alkalmazandó regionális támogatási felső határokat, amelyeket a Magyarországra vonatkozó regionális támogatási térképben határoztak meg. A maximálisan megengedett támogatási intenzitás, amelyet a program a nagyvállalatok számára határoz meg, a fent említett térkép szerint 25% 50% bruttó támogatási egyenérték (BTE) között van december 31-ig, és 10% 50% BTE között van január 1-től december 31-ig, attól függően, hogy az induló beruházás melyik térségben valósul meg. A kis-, valamint a középvállalkozások 6 (a szállítási ágazatban működő KKVk kivételével) jogosultak a támogatási intenzitás további 20 százalékpontos, illetve 10 százalékpontos növelésére. (37) Azon nagyberuházási projektek számára, amelyek elszámolható költsége meghaladja az 50 millió eurót, a fenti támogatási felső határt a regionális iránymutatás 67. pontjával összhangban kell kiigazítani. A magyar hatóságok megerősítették, hogy a KKV-k kedvezményei nem megengedettek a nagyberuházási projektek esetében. (38) A támogatási intenzitás kiszámítása megfelel a regionális iránymutatás 41. pontjának, azaz a támogatási intenzitás bruttó támogatási egyenértékben kifejezve a támogatás diszkontált értéke az elszámolható költségek diszkontált értékének százalékában kifejezve. Mivel a támogatást adókedvezmény formájában nyújtják, a támogatás részleteinek diszkontálására az adókedvezmények életbe lépésének időpontjában alkalmazandó referencia-ráta alapján kerül sor. (39) KKV-k számára a beruházási projekthez kötődő előkészítő tanulmányokkal vagy tanácsadással kapcsolatosan felmerülő elszámolható költségek esetében a támogatási intenzitás egyenlő 50%-kal Saját hozzájárulás (40) A kedvezményezett hozzájárulása a támogatott beruházás finanszírozásához minden esetben legalább 25% A beruházás vagy az újonnan létrehozott munkahelyek fenntartása (41) A program rendelkezik arról, hogy a beruházást legalább 5 évig fenn kell tartani (3 évig a KKV-k esetében), azokat az újonnan létrehozott munkahelyeket pedig, amelyekhez kapcsolódóan a kedvezményezett az elszámolható költségeket a 6 A Bizottság május 6-i a mikro-, kis- és középvállalkozásokról szóló ajánlásában foglalt meghatározás szerint. HL L 124, május 20. 7

8 támogatási intenzitás számításakor figyelembe vette, szintén legalább öt évig (3 évig a KKV-k esetében) fenn kell tartani Támogatáshalmozódás (42) A program rendelkezik az e program keretében megítélt támogatás halmozásának lehetőségéről egyéb forrásokból kapott támogatással azzal a feltétellel, hogy a támogatás teljes összege nem haladja meg az alkalmazandó támogatási intenzitási felső határt, amelyet a program előír. (43) A magyar hatóságok kifejtették, hogy a támogatáshalmozódásra vonatkozó szabályok betartására bevezetett mechanizmus összhangban áll a regionális iránymutatás 74. pontjának rendelkezéseivel. Amennyiben egy kedvezményezett egyéb támogatásért is folyamodik, a kérelmet egyidejűleg kell benyújtani a Pénzügyminisztériumnak és a támogatást nyújtó másik érintett hatóságnak. Emellett a kormányrendelet értelmében a kedvezményezett köteles adóbevallásában évente benyújtani minden vonatkozó információt, amely igazolja, hogy a támogatáshalmozódással kapcsolatos szabályokat betartották. Végül a szabályoknak való megfelelést az adóhatóság az adókedvezmény első igénybe vételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi. 3. ÉRTÉKELÉS 3.1. A program állami támogatás jellege (44) A javasolt támogatási intézkedés szerint az adókedvezmény (a társasági adó csökkentése) formájában nyújtott támogatást olyan vállalkozásoknak nyújtják, amelyek Magyarország támogatott térségeiben hajtanak végre beruházásokat. (45) Az e program keretében nyújtott támogatás gazdasági előnyt jelent, mivel lehetővé teszi a kedvezményezettnek, hogy csökkentse beruházási költségeit, amelyekkel egyébként számolnia kellene az ilyen típusú projektek végrehajtása során. Ezért a támogatás torzíthatja, vagy azzal fenyegetheti a versenyt. (46) Az intézkedés szelektív, mivel csak azokra a vállalatokra alkalmazzák, amelyek bizonyos összeg felett hajtanak végre beruházásokat vagy bizonyos küszöböt meghaladó számú munkahelyet teremtenek, és mivel azt a kedvezményezett elhelyezkedésétől függően a fent leírtak szerint különböző támogatási intenzitással alkalmazzák. (47) Mivel a program olyan ágazatokra és vállalkozásokra vonatkozik, amelyek érintettek a tagállamok közötti kereskedelemben, fennáll annak a kockázata, hogy a támogatás hatással lehet erre a kereskedelemre. (48) Végül a támogatást a hatóságok állami forrásokon keresztül (az állam elmaradt jövedelme) nyújtják az EK-Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerint. (49) Ennek következtében a javasolt intézkedés az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerint állami támogatásnak minősül. 8

9 3.2. A támogatás jogszerűsége (50) A magyar hatóságok teljesítették az EK-Szerződés 88. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettségüket, mivel a program csak a Bizottság jóváhagyása után fog hatályba lépni A támogatási intézkedés összeegyeztethetősége (51) Miután megállapításra került, hogy a bejelentett program állami támogatást foglal magában az EK-Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerint, meg kell vizsgálni, hogy vajon a program összeegyeztethető-e a közös piaccal. (52) A Bizottság a javasolt támogatási intézkedést az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja, valamint a regionális iránymutatás fényében vizsgálta meg. Ez az értékelés a következő észrevételekhez vezetett: Nem nyújtanak támogatást olyan vállalatoknak, amelyek érintettek az EK- Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek gyártásában, a szén- és acéliparban, a hajógyártásban, a szintetikusszál-iparban és a halászatban a regionális iránymutatás 8. pontjának megfelelően. Az olyan vállalkozásoknak nyújtott támogatás, amelyek az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozását és/vagy forgalomba hozatalát végzik, összhangban áll az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló a közösségi iránymutatásokkal ( ) 7. A nehéz helyzetben lévő vállalkozások támogatása és/vagy a nehéz helyzetben lévő vállalkozások pénzügyi szerkezetátalakításához nyújtott támogatás ki van zárva a programból a regionális iránymutatás 9. pontjának megfelelően. Bár a program kedvezőbb feltételeket (lényegesen alacsonyabb beruházás szükséges és nincs munkahely-teremtési kötelezettség) ír elő bizonyos kiválasztott tevékenységek esetében, a program mégis biztosítja a megfelelést a regionális iránymutatás 8. pontjával, fenntartva a program multiszektorális és nyílt jellegét. A program induló beruházásokhoz kapcsolódik a regionális iránymutatás 34. pontjának megfelelően; olyan, állóeszközökre és munkahelyteremtésre irányuló beruházásokra vonatkozik, amelyek új létesítmény felállításával, meglévő létesítmény bővítésével, vagy az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, illetve a termelési vagy szolgáltatási folyamat alapvető megváltozásával kapcsolatosak. A gördülőeszköz vásárlása a szállítási ágazatban nem támogatható a regionális iránymutatás 48. lábjegyzetének megfelelően. 7 Lásd a 3. lábjegyzetet. 9

10 A beruházási támogatást a beruházás elszámolható tárgyi és immateriális költségeinek diszkontált értéke százalékaként számolják ki a regionális iránymutatás 41. pontjának megfelelően. A bérköltségek alapján kiszámított támogatást azon újonnan létrehozott munkahelyek várható bérköltségeinek százalékaként számítják ki, ahol a munkahelyteremtés az alkalmazottak számának nettó növekedését jelenti, a regionális iránymutatás 58. pontjának megfelelően. A program hivatkozik a hatályban lévő regionális támogatási térképre, és a támogatási intenzitás felső határai összhangban állnak a hatályban lévő magyar regionális támogatási térképpel, beleértve a felső határok kiigazítását a regionális iránymutatás 67. pontja szerint. A program időtartama összhangban áll a regionális térkép érvényességével. A bejelentett program december 31-ig érvényes. Miután az adókedvezményt automatikusan nyújtják, a regionális iránymutatás 41. lábjegyzete alkalmazható, és ennélfogva a regionális iránymutatás 38. pontja szerinti, ösztönző hatásra vonatkozó feltételeket nem kell teljesíteni. A támogatási intézkedés előírja, hogy a kedvezményezettnek a teljes elszámolható költség legalább 25%-ának megfelelő saját hozzájárulást kell biztosítania, amely mentes bármely állami támogatástól a regionális iránymutatás 39. pontjának megfelelően. A program kizárja a támogatás nyújtását azokhoz a projektekhez, amelyek a jogalap hatályba lépése előtt kezdődtek meg, a regionális iránymutatás 108. pontjával összhangban. A pótló beruházások ki vannak zárva a programból a regionális iránymutatás 34. pontjának megfelelően. A program biztosítja, hogy a beszerzett eszközök újak, kivéve a KKV-k és a felvásárlások esetét, valamint, hogy felvásárlás esetében levonnak minden olyan támogatást, amelyet az eszköz beszerzését megelőzően nyújtottak, és a művelet piaci feltételek mellett történik a regionális iránymutatás 54. pontjának megfelelően. A tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésével összefüggő bérlet költségként való figyelembevételének feltételei összhangban állnak a regionális iránymutatás 53. pontjával. A program biztosítja, hogy nagyvállalatok esetében az immateriális javakba eszközölt beruházás elszámolható költségei ne haladják meg a projekt teljes elszámolható beruházási költségeinek 50%-át a regionális iránymutatás 55. pontjának megfelelően. Továbbá az intézkedés biztosítja, hogy a támogatható immateriális javakat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használják fel, azokat leírható eszközöknek tekintsék, piaci feltételek mellett vásárolják meg és a vállalat eszközei közé sorolják őket, valamint hogy azok a regionális támogatásban részesülő létesítményben maradjanak legalább öt évig a nagyvállalatok és három évig a KKV-k esetében, a regionális iránymutatás 56. pontjának megfelelően. 10

11 A program magában foglalja a KKV-k elszámolható költségei között a beruházással kapcsolatos előkészítő tanulmányok és tanácsadás költségeit a felmerülő valós kiadások maximálisan 50%-ig terjedő támogatási intenzitással a regionális iránymutatás 51. pontjának megfelelően. A támogatás feltétele, hogy legalább öt éven keresztül (vagy három évig a KKVk esetében) fenntartsák a beruházást vagy a létrehozott munkahelyeket a regionális iránymutatás 40. pontjának megfelelően. Az egyedi bejelentési kötelezettség összhangban áll a regionális iránymutatás 64. pontjával. (53) A fentieket figyelembe véve a Bizottság úgy véli, hogy a bejelentett támogatási program összeegyeztethető a közös piaccal az EK-Szerződés 87. cikk (3) bekezdése a) és c) pontja szerint. 4. HATÁROZAT (54) A Bizottság ennek megfelelően úgy határozott, hogy a támogatási program összeegyeztethető az EK-Szerződéssel. (55) A Bizottság emlékezteti a magyar hatóságokat az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 794/2004/EK bizottsági rendeletben előírt jelentési feltételek betartására. (56) A Bizottság továbbá emlékezteti a magyar hatóságokat, hogy amennyiben módosítani kívánják ezt a támogatási programot, azt minden esetben be kell jelenteni a Bizottságnak. A Bizottság felkéri Önöket, hogy abban az esetben, ha e levél harmadik személyek számára nem nyilvános, bizalmas információkat tartalmaz, e levél megérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül értesítsék arról. Amennyiben az előírt határidőn belül e tekintetben a Bizottsághoz nem érkezik be indoklással ellátott kérvény, a Bizottság úgy tekinti, hogy Önök egyetértenek azzal, hogy a levél teljes szövege harmadik személyek előtt hiteles nyelven közzétételre kerüljön a következő weboldalon: A kérvényt ajánlott levélben vagy faxon kell a következő címre elküldeni: European Commission (Európai Bizottság) Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság) State Aid Greffe (Állami Támogatások Hivatala) B 1049 Brussels Fax: Tisztelettel: a Bizottság részéről Neelie KROES a Bizottság tagja 11

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről OptiJus Opten Kft. I. 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések 1 A rendelet

Részletesebben

A Bizottság 364/2004/EK rendelete

A Bizottság 364/2004/EK rendelete A Bizottság 364/2004/EK rendelete (2004. február 25.) a 70/2001/EK rendelet alkalmazási körének a kutatási és fejlesztési támogatásokra történő kiterjesztése tekintetében való módosításáról AZ EURÓPAI

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 Budapest, 2014. augusztus 29. 8. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 1568 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 2014. évi XXXIV. törvény 165/2014. (VII. 17.)

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges Tárgy: N 464/2009. sz. állami támogatás Magyarország Előadó-művészeti szervezetek támogatása Tisztelt Miniszter Úr I. AZ ELJÁRÁS 1. A magyar

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitelprogram

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitelprogram Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitelprogram 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi beruházási hitelprogramja (Program)

Részletesebben

( 8 ) HL L 10., 2001.1.13., 20. o. A legutóbb az 1976/2006/EK rendelettel

( 8 ) HL L 10., 2001.1.13., 20. o. A legutóbb az 1976/2006/EK rendelettel 2008.8.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 214/3 A BIZOTTSÁG 800/2008/EK RENDELETE (2008. augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitel

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitel Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi beruházási hitel 2015.06.08-tól 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi beruházási hitelprogramja (Program)

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.02 B(2008)1098 végleges Tárgy: N 201/B/2007 számú állami támogatás Magyarország Módszertan az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által kezességvállalás formájában

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya az újonnan létrehozásra kerülő és a működő vállalkozások jelen rendeletben

(3) A rendelet hatálya az újonnan létrehozásra kerülő és a működő vállalkozások jelen rendeletben Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének 27/2014.(XII.13.) önkormányzati rendelete Berente község vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról (egységes szerkezetben) Berente

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

SA.33861 (2012/N) Magyarország A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás

SA.33861 (2012/N) Magyarország A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.01.23 C(2013) 104 final E határozat közétett változatában az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március

Részletesebben

85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet

85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet az Európai Közöséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről A Kormány

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 2. Általános feltételek

Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 2. Általános feltételek Hatályos: 2011. január 1-től Hitelprogram keretösszege 360 milliárd forint 3 Hitel célja Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Termékleírás 2 Általános feltételek A hitelprogram célja a

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

A 2014-TŐL ALKALMAZANDÓ REGIONÁLIS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYMUTATÁS HARGITA ESZTER POTVORSZKI GÁBOR *

A 2014-TŐL ALKALMAZANDÓ REGIONÁLIS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYMUTATÁS HARGITA ESZTER POTVORSZKI GÁBOR * Állami Támogatások Joga 20 (2013/4) 21 39. A 2014-TŐL ALKALMAZANDÓ REGIONÁLIS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYMUTATÁS HARGITA ESZTER POTVORSZKI GÁBOR * Tárgyszavak: beruházási támogatás, regionális iránymutatás,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA

A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA 1. oldal 1. fejezet Bevezetés A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások, 2014-2020 1 I. RÉSZ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.20. C(2013) 1573 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) A 2007 2013 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi forgóeszköz finanszírozási

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

De minimis támogatások

De minimis támogatások Üzleti Navigátor Füzetek Dr. Badak Béla De minimis támogatások Opten Kft. Budapest, 2007 1 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu ISBN 978 963

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben

Pályázati Útmutató. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz

Pályázati Útmutató. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz Pályázati Útmutató A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhívásainak vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz 1 Tartalom Tartalom...2 A. A TÁMOGATÁSOK CÉLJA ÉS HÁTTERE...4

Részletesebben

(2008/C 155/02) 1.1. Háttér

(2008/C 155/02) 1.1. Háttér C 155/10 Bizottsági közlemény az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kezességvállalás formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról (2008/C 155/02) Ez a közlemény az EK-Szerződés 87. és 88.

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 30.I.2008 B(2008)300 végleges Tárgy: N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális

Részletesebben