EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország Tisztelt Miniszter Úr! 1. ELJÁRÁS (1) A október 2-i elektronikus bejelentés útján, amelyet a Bizottság ugyanazon a napon vett nyilvántartásba (SANI 271), a magyar hatóságok bejelentették a fent említett, regionális beruházási támogatásra vonatkozó intézkedést. (2) november 23-án kelt levelében (D/59856) a Bizottság kiegészítő információkat kért a szóban forgó intézkedésről. A magyar hatóságok december 19-én kelt ben (A/40385) küldték meg az információkat. (3) február 13-án, március 29-én és április 25-én kelt leveleiben a Bizottság további kiegészítő információkat kért. A magyar hatóságok március 16-án és 29-én, valamint április 26-án kelt jükben küldték meg az információkat. 2. A TÁMOGATÁSI INTÉZKEDÉS LEÍRÁSA 2.1. A támogatási program célkitűzése (4) A fejlesztési adókedvezmény olyan adóösztönző-rendszer, amelynek célja, hogy fellendítse a termelő beruházásokat Magyarország támogatott térségeiben. A magyarországi regionális támogatási térképről szóló, szeptember 13-i bizottsági határozat 1 szerint minden magyar régió megfelel azoknak a mentességi 1 N 487/2006 sz. állami támogatás Magyarország, A közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térkép Őexcellenciája Dr GÖNCZ Kinga Asszony Külügyminiszter Bem rakpart 47 H BUDAPEST Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: 32 (0)

2 feltételeknek, amelyeket az EK-Szerződés 87. cikk (3) bekezdésének a) pontja vagy a 87. cikk (3) bekezdésének c) pontja ír elő Jogalap (5) A támogatási program jogalapja a következő: A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban a törvény ) A fejlesztési adókedvezményről szóló kormányrendelet (tervezet) (a továbbiakban a kormányrendelet ) 2.3. A program lebonyolítása/a támogatást nyújtó hatóság (6) A programot a Pénzügyminisztérium működteti A program területi hatálya (7) A program Magyarországnak az EK-Szerződés 87. cikk (3) bekezdése a) és c) pontjában előírt mentesség hatálya alá eső támogatott térségeire alkalmazható A támogatási program időtartama (8) A bejelentett program december 31-ig működik. (9) A program az intézkedésnek a Bizottság általi jóváhagyása után alkalmazható A program költségvetése (10) A 2013 végéig becsült adókiesés 140 milliárd forint (hozzávetőlegesen 540 millió euró) Kedvezményezettek (11) A program kedvezményezettje lehet bármilyen típusú vállalkozás (kis, közepes és nagy), amely beruházást végez Magyarország támogatott térségeiben. A kedvezményezettek száma előreláthatólag 101 és 500 közé tehető. (12) A program nem vonatkozik azokra a vállalkozásokra, amelyek a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás2 értelmében nehéz helyzetben lévőnek minősülnek A támogatás jellege és formája (13) A támogatást induló beruházási projektekhez és az induló beruházásokhoz kötődő munkahelyteremtéshez nyújtják adókedvezmény (a társasági adó csökkentése) formájában. A kedvezményezettek a beruházás befejezése utáni első adóévben 2 HL C 244.,

3 (vagy a beruházás befejezésének adóévében) és az azt követő kilenc adóévben élhetnek az adókedvezménnyel, de nem később, mint a kérelem benyújtásának adóévét követő tizennegyedik adóév A program ágazati hatálya és a támogathatóság fő feltételei Ágazati hatály (14) A program a gazdaság minden ágazatában nyújt támogatást, az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek előállítása, a halászat, a szén- és acélipar, a hajógyártás és a szintetikusszál-ipar kivételével. Továbbá ki vannak zárva azok a nagy- és kiskereskedelmi célt szolgáló beruházási projektek is, amelyek esetében a létesítmény szintterülete meghaladja az 1000 négyzetmétert. (15) Támogatás nyújtható azokak a vállalkozásoknak, amelyek az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával és/vagy forgalmazásával foglalkoznak. E tekintetben a magyar hatóságok biztosították az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatások, összes vonatkozó rendelkezésének való megfelelést. Továbbá a 88. cikk (3) bekezdésével összhangban külön bejelentik a Bizottságnak az ilyen beruházásokhoz nyújtott támogatásokat, amennyiben azok elszámolható költsége meghaladja a 25 millió eurót, vagy ahol a támogatás tényleges összege meghaladja a 12 millió eurót Jogosultsági feltételek (16) A program bizonyos kiválasztott tevékenységek adókedvezményre való jogosultsága tekintetében kedvezőbb feltételeket tartalmaz (lényegesen alacsonyabb beruházás szükséges és nincs munkahely-teremtési kötelezettség). (17) A következő tevékenységek jogosultak a támogatásra: a) Legalább 3 milliárd forint (hozzávetőlegesen 11,5 millió euró) értékű beruházások (1 milliárd forint a kevésbé fejlett térségekben), amelyek az adókedvezmény igénybevételének adóévét követő négy adóévben megfelelnek a következő követelmények valamelyikének: o A foglalkoztatottak átlagos létszámának növekedése legalább 150 fő (a kevésbé fejlett térségekben 75 fő), vagy o Az adózónál elszámolt éves bérköltség legalább az adóévre kiszámított érvényes minimálbér hatszázszorosával emelkedik (háromszásszorosával a kevésbé fejlett térségekben). 3 HL C 319.,

4 b) Legalább 100 millió forint (hozzávetőlegesen euró) értékű beruházások, amelyek megfelelnek a következő követelmények valamelyikének: o Korábban már használatba vett, állati eredetű élelmiszert előállító létesítmény jogszabályban meghatározott élelmiszer-higiéniai feltételeinek megteremtését szolgáló beruházások o Környezetvédelmi beruházások (a magyar környezetvédelmi jog meghatározása szerint) o Szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházások o K+F beruházások (alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést szolgáló beruházások), amelyeket a Magyar Tudományos Akadémia, egy felsőoktatási intézmény vagy egy központi költségvetési szerv által alapított kutatóintézet kezelésében lévő területen valósítanak meg 4. c) Olyan beruházások, amelyek bizonyos számú új munkahelyet teremtenek (300 a nagyvállalkozások, 150 a középvállalkozások és 30 a kisvállalkozások esetében, ezek a számok alacsonyabbak a kevésbé fejlett térségekben) és amelyeknél az újonnan alkalmazott munkaerőnek legalább 20 százaléka pályakezdő. A beruházási összegre vonatkozóan nincs további jogosultsági követelmény A támogatásnyújtás mechanizmusa (18) Az adókedvezményt az adófizetőnek magának kell megállapítania a törvény és a kormányrendelet előírásai alapján. (19) Az adókedvezmény igénybevétele céljából az adófizetőnek a beruházási projekt végrehajtásának megkezdése előtt be kell nyújtania a Pénzügyminisztériumnak a következőket: (a) (b) Amennyiben a projekttel kapcsolatos elszámolható költségek jelenértéken nem haladják meg a 100 millió eurót, az adókedvezmény iránti bejelentést a kormányrendeletben meghatározott formában és valamennyi adattal; ilyen esetben az adókedvezmény az elszámolható költségekre automatikusan, a hatóságok általi mérlegelés nélkül jár. Amennyiben a projekttel kapcsolatos elszámolható költségek 100 millió eurónál magasabbak jelenértéken, az adókedvezmény iránti kérelmet a kormányrendeletben meghatározott formában és valamennyi adattal. Ebben az esetben az adókedvezmény a Pénzügyminisztérium által 4 A magyar hatóságok értesítették a Bizottságot arról, hogy e rendelkezés felülvizsgálata folyamatban van. A magyar hatóságok megerősítették, hogy január 1-től legalább az a rendelkezés törlésre kerül, amelynek értelmében a beruházásnak a Magyar Tudományos Akadémia, egy felsőoktatási intézmény vagy egy központi költségvetési szerv által alapított kutatóintézet kezelésében lévő területen kell megvalósulnia. 4

5 meghozott határozat alapján jár. A Pénzügyminisztérium azonban nem utasíthatja el a 100 millió eurót meghaladó beruházások támogatását, amennyiben azok a program feltételeit teljesítik és abban az esetben, ha a Bizottság felé egyedi bejelentés szükséges a Bizottság jóváhagyta a támogatási intézkedést. (c) Amennyiben az adókedvezményen felül az adózó egyéb állami támogatást is igénybe kíván venni a beruházási projekthez, kérelmét a Pénzügyminisztériumhoz benyújtott kérelmével egyidejűleg kell az illetékes hatósághoz benyújtania. Amennyiben a kérelmek benyújtása nem egyidejűleg történik, a későbbi benyújtás időpontja minősül az adókedvezmény iránti kérelem benyújtása időpontjának Az induló beruházás meghatározása (20) Az induló beruházásnak a támogatási programban használt meghatározása megfelel a nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás (a továbbiakban regionális iránymutatás 5 ) 34. pontjának, azaz az adózó abban az esetben jogosult az adókedvezményre, ha a beruházási projekt egy új létesítmény létrehozatalát, egy meglévő létesítmény bővítését vagy az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, illetve a termelési, szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezi. Csak azok a projektek támogathatóak a program értelmében, amelyek költségei a program végleges változatának interneten való közzétételének időpontja után merültek fel Elszámolható költségek (21) Az elszámolható költségek lehetnek tárgyi eszközökhöz vagy immateriális javakhoz kapcsolódó költségek. A magyar hatóságok megerősítették, hogy a számviteli törvény szerint meghatározott, a program keretében elszámolható tárgyi eszközök körébe a telekhatáron kívüli infrastruktúra nem tartozik bele. Továbbá létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök beszerzési költsége szintén elszámolható költségnek minősül. (22) Nagyvállalkozások esetében az immateriális javak, mint a szabadalom, a szoftver, a licenc és a know-how költsége csak a tárgyi eszközök összes elszámolható költségének legfeljebb 50%-áig minősül elszámolhatónak. (23) A szállítási ágazatban gördülőeszköz vásárlásához nem nyújtható az induló beruházásoknak nyújtott támogatás. (24) A pótló beruházás támogatása ki van zárva a programból. (25) KKV-k és felvásárlások kivételével a beszerzett eszközöknek újaknak kell lenniük. Ez nem vonatkozik a földvásárlásra. 5 Iránymutatás a közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról, HL C 54., , 13.o. 5

6 (26) A bérlet abban az esetben számítható be tárgyi vagy immateriális javak beszerzésével kapcsolatos költségnek, amennyiben a bérlet pénzügyi lízing formáját ölti, és amennyiben a szerződés tartalmazza az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget. (27) Kis- és középvállalkozások esetében a beruházással kapcsolatos előkészítő tanulmányok és tanácsadás költségei elszámolható költségeknek minősülnek. (28) A beruházással kapcsolatos munkahelyteremtésre adott támogatás esetében elszámolható költségnek minősül a beruházás megkezdését követően az üzembe helyezését követő harmadik adóév végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségeinek 24 havi összege. A munkahelyteremtés az alkalmazottak számának nettó növekedését jelenti A nagyberuházási projektek meghatározása és az egyedi bejelentési kötelezettség (29) A nagyberuházási projekt a regionális iránymutatás 4.3. pontjával összhangban olyan induló beruházás, amely 50 millió euró feletti elszámolható költséggel rendelkezik. (30) A program keretében nyújtott minden olyan támogatást egyedileg bejelentenek a Bizottságnak, amely esetén az összes forrásból származó, ugyanazon beruházási projekthez nyújtott támogatás a regionális iránymutatás 41. bekezdésével összhangban számított jelenértéke meghaladja azt a maximálisan megengedett támogatási összeget, amelyet egy 100 millió eurónak megfelelő elszámolható költséggel rendelkező beruházás kaphat az iránymutatás 67. pontjában meghatározott szabályok alapján A projekt kezdetének időpontja és az ösztönző hatás elve (31) A program a projekt kezdetének időpontjaként azt a napot határozza meg, amikor a beruházás célját szolgáló első tárgyi eszközt megrendelték, vagy amikor az építkezés megkezdődött. (32) A támogatás odaítélése a jelenértéken 100 millió eurót nem meghaladó elszámolható költségű projektek esetében automatikus, és nem igényel semmilyen közigazgatási határozatot. (33) A jelenértéken 100 millió eurót meghaladó elszámolható költségű projektek esetén a projektet be kell jelenteni a nemzeti hatóságoknak és a Pénzügyminisztérium határozata szükséges. Ebből a szempontból a magyar hatóságok kifejtették, hogy amennyiben az adókedvezményre irányuló kérelem megfelel a program minden követelményének, a Pénzügyminisztériumnak nincsen mérlegelési jogköre, és nem utasíthatja el a 100 euró feletti beruházásokhoz nyújtandó támogatást abban az esetben, ha a projekt nem igényli a Bizottság előzetes határozatát, vagy amennyiben szükséges, a Bizottság jóváhagyását követően A támogatási intenzitás (34) A támogatást az induló beruházási projekt tárgyi és immateriális beruházási költségei vagy a beruházási projekttel kapcsolatos munkahelyek bérköltségei alapján számítják ki. 6

7 (35) A beruházási költségek alapján kiszámított támogatások esetében a támogatás teljes összegét a tervezett elszámolható költségek százalékaként fejezik ki. Amennyiben a ténylegesen felmerülő elszámolható költségek magasabbak, mint a tervezett elszámolható költségek, a tervezett elszámolható költségek alapján meghatározott támogatás összege nem növelhető, így a támogatásnak ez lesz a felső határa. (36) A maximálisan megengedett támogatási intenzitás nem lépi túl az alkalmazandó regionális támogatási felső határokat, amelyeket a Magyarországra vonatkozó regionális támogatási térképben határoztak meg. A maximálisan megengedett támogatási intenzitás, amelyet a program a nagyvállalatok számára határoz meg, a fent említett térkép szerint 25% 50% bruttó támogatási egyenérték (BTE) között van december 31-ig, és 10% 50% BTE között van január 1-től december 31-ig, attól függően, hogy az induló beruházás melyik térségben valósul meg. A kis-, valamint a középvállalkozások 6 (a szállítási ágazatban működő KKVk kivételével) jogosultak a támogatási intenzitás további 20 százalékpontos, illetve 10 százalékpontos növelésére. (37) Azon nagyberuházási projektek számára, amelyek elszámolható költsége meghaladja az 50 millió eurót, a fenti támogatási felső határt a regionális iránymutatás 67. pontjával összhangban kell kiigazítani. A magyar hatóságok megerősítették, hogy a KKV-k kedvezményei nem megengedettek a nagyberuházási projektek esetében. (38) A támogatási intenzitás kiszámítása megfelel a regionális iránymutatás 41. pontjának, azaz a támogatási intenzitás bruttó támogatási egyenértékben kifejezve a támogatás diszkontált értéke az elszámolható költségek diszkontált értékének százalékában kifejezve. Mivel a támogatást adókedvezmény formájában nyújtják, a támogatás részleteinek diszkontálására az adókedvezmények életbe lépésének időpontjában alkalmazandó referencia-ráta alapján kerül sor. (39) KKV-k számára a beruházási projekthez kötődő előkészítő tanulmányokkal vagy tanácsadással kapcsolatosan felmerülő elszámolható költségek esetében a támogatási intenzitás egyenlő 50%-kal Saját hozzájárulás (40) A kedvezményezett hozzájárulása a támogatott beruházás finanszírozásához minden esetben legalább 25% A beruházás vagy az újonnan létrehozott munkahelyek fenntartása (41) A program rendelkezik arról, hogy a beruházást legalább 5 évig fenn kell tartani (3 évig a KKV-k esetében), azokat az újonnan létrehozott munkahelyeket pedig, amelyekhez kapcsolódóan a kedvezményezett az elszámolható költségeket a 6 A Bizottság május 6-i a mikro-, kis- és középvállalkozásokról szóló ajánlásában foglalt meghatározás szerint. HL L 124, május 20. 7

8 támogatási intenzitás számításakor figyelembe vette, szintén legalább öt évig (3 évig a KKV-k esetében) fenn kell tartani Támogatáshalmozódás (42) A program rendelkezik az e program keretében megítélt támogatás halmozásának lehetőségéről egyéb forrásokból kapott támogatással azzal a feltétellel, hogy a támogatás teljes összege nem haladja meg az alkalmazandó támogatási intenzitási felső határt, amelyet a program előír. (43) A magyar hatóságok kifejtették, hogy a támogatáshalmozódásra vonatkozó szabályok betartására bevezetett mechanizmus összhangban áll a regionális iránymutatás 74. pontjának rendelkezéseivel. Amennyiben egy kedvezményezett egyéb támogatásért is folyamodik, a kérelmet egyidejűleg kell benyújtani a Pénzügyminisztériumnak és a támogatást nyújtó másik érintett hatóságnak. Emellett a kormányrendelet értelmében a kedvezményezett köteles adóbevallásában évente benyújtani minden vonatkozó információt, amely igazolja, hogy a támogatáshalmozódással kapcsolatos szabályokat betartották. Végül a szabályoknak való megfelelést az adóhatóság az adókedvezmény első igénybe vételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi. 3. ÉRTÉKELÉS 3.1. A program állami támogatás jellege (44) A javasolt támogatási intézkedés szerint az adókedvezmény (a társasági adó csökkentése) formájában nyújtott támogatást olyan vállalkozásoknak nyújtják, amelyek Magyarország támogatott térségeiben hajtanak végre beruházásokat. (45) Az e program keretében nyújtott támogatás gazdasági előnyt jelent, mivel lehetővé teszi a kedvezményezettnek, hogy csökkentse beruházási költségeit, amelyekkel egyébként számolnia kellene az ilyen típusú projektek végrehajtása során. Ezért a támogatás torzíthatja, vagy azzal fenyegetheti a versenyt. (46) Az intézkedés szelektív, mivel csak azokra a vállalatokra alkalmazzák, amelyek bizonyos összeg felett hajtanak végre beruházásokat vagy bizonyos küszöböt meghaladó számú munkahelyet teremtenek, és mivel azt a kedvezményezett elhelyezkedésétől függően a fent leírtak szerint különböző támogatási intenzitással alkalmazzák. (47) Mivel a program olyan ágazatokra és vállalkozásokra vonatkozik, amelyek érintettek a tagállamok közötti kereskedelemben, fennáll annak a kockázata, hogy a támogatás hatással lehet erre a kereskedelemre. (48) Végül a támogatást a hatóságok állami forrásokon keresztül (az állam elmaradt jövedelme) nyújtják az EK-Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerint. (49) Ennek következtében a javasolt intézkedés az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerint állami támogatásnak minősül. 8

9 3.2. A támogatás jogszerűsége (50) A magyar hatóságok teljesítették az EK-Szerződés 88. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettségüket, mivel a program csak a Bizottság jóváhagyása után fog hatályba lépni A támogatási intézkedés összeegyeztethetősége (51) Miután megállapításra került, hogy a bejelentett program állami támogatást foglal magában az EK-Szerződés 87. cikk (1) bekezdése szerint, meg kell vizsgálni, hogy vajon a program összeegyeztethető-e a közös piaccal. (52) A Bizottság a javasolt támogatási intézkedést az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontja, valamint a regionális iránymutatás fényében vizsgálta meg. Ez az értékelés a következő észrevételekhez vezetett: Nem nyújtanak támogatást olyan vállalatoknak, amelyek érintettek az EK- Szerződés I. mellékletében felsorolt termékek gyártásában, a szén- és acéliparban, a hajógyártásban, a szintetikusszál-iparban és a halászatban a regionális iránymutatás 8. pontjának megfelelően. Az olyan vállalkozásoknak nyújtott támogatás, amelyek az EK-Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozását és/vagy forgalomba hozatalát végzik, összhangban áll az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló a közösségi iránymutatásokkal ( ) 7. A nehéz helyzetben lévő vállalkozások támogatása és/vagy a nehéz helyzetben lévő vállalkozások pénzügyi szerkezetátalakításához nyújtott támogatás ki van zárva a programból a regionális iránymutatás 9. pontjának megfelelően. Bár a program kedvezőbb feltételeket (lényegesen alacsonyabb beruházás szükséges és nincs munkahely-teremtési kötelezettség) ír elő bizonyos kiválasztott tevékenységek esetében, a program mégis biztosítja a megfelelést a regionális iránymutatás 8. pontjával, fenntartva a program multiszektorális és nyílt jellegét. A program induló beruházásokhoz kapcsolódik a regionális iránymutatás 34. pontjának megfelelően; olyan, állóeszközökre és munkahelyteremtésre irányuló beruházásokra vonatkozik, amelyek új létesítmény felállításával, meglévő létesítmény bővítésével, vagy az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, illetve a termelési vagy szolgáltatási folyamat alapvető megváltozásával kapcsolatosak. A gördülőeszköz vásárlása a szállítási ágazatban nem támogatható a regionális iránymutatás 48. lábjegyzetének megfelelően. 7 Lásd a 3. lábjegyzetet. 9

10 A beruházási támogatást a beruházás elszámolható tárgyi és immateriális költségeinek diszkontált értéke százalékaként számolják ki a regionális iránymutatás 41. pontjának megfelelően. A bérköltségek alapján kiszámított támogatást azon újonnan létrehozott munkahelyek várható bérköltségeinek százalékaként számítják ki, ahol a munkahelyteremtés az alkalmazottak számának nettó növekedését jelenti, a regionális iránymutatás 58. pontjának megfelelően. A program hivatkozik a hatályban lévő regionális támogatási térképre, és a támogatási intenzitás felső határai összhangban állnak a hatályban lévő magyar regionális támogatási térképpel, beleértve a felső határok kiigazítását a regionális iránymutatás 67. pontja szerint. A program időtartama összhangban áll a regionális térkép érvényességével. A bejelentett program december 31-ig érvényes. Miután az adókedvezményt automatikusan nyújtják, a regionális iránymutatás 41. lábjegyzete alkalmazható, és ennélfogva a regionális iránymutatás 38. pontja szerinti, ösztönző hatásra vonatkozó feltételeket nem kell teljesíteni. A támogatási intézkedés előírja, hogy a kedvezményezettnek a teljes elszámolható költség legalább 25%-ának megfelelő saját hozzájárulást kell biztosítania, amely mentes bármely állami támogatástól a regionális iránymutatás 39. pontjának megfelelően. A program kizárja a támogatás nyújtását azokhoz a projektekhez, amelyek a jogalap hatályba lépése előtt kezdődtek meg, a regionális iránymutatás 108. pontjával összhangban. A pótló beruházások ki vannak zárva a programból a regionális iránymutatás 34. pontjának megfelelően. A program biztosítja, hogy a beszerzett eszközök újak, kivéve a KKV-k és a felvásárlások esetét, valamint, hogy felvásárlás esetében levonnak minden olyan támogatást, amelyet az eszköz beszerzését megelőzően nyújtottak, és a művelet piaci feltételek mellett történik a regionális iránymutatás 54. pontjának megfelelően. A tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzésével összefüggő bérlet költségként való figyelembevételének feltételei összhangban állnak a regionális iránymutatás 53. pontjával. A program biztosítja, hogy nagyvállalatok esetében az immateriális javakba eszközölt beruházás elszámolható költségei ne haladják meg a projekt teljes elszámolható beruházási költségeinek 50%-át a regionális iránymutatás 55. pontjának megfelelően. Továbbá az intézkedés biztosítja, hogy a támogatható immateriális javakat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használják fel, azokat leírható eszközöknek tekintsék, piaci feltételek mellett vásárolják meg és a vállalat eszközei közé sorolják őket, valamint hogy azok a regionális támogatásban részesülő létesítményben maradjanak legalább öt évig a nagyvállalatok és három évig a KKV-k esetében, a regionális iránymutatás 56. pontjának megfelelően. 10

11 A program magában foglalja a KKV-k elszámolható költségei között a beruházással kapcsolatos előkészítő tanulmányok és tanácsadás költségeit a felmerülő valós kiadások maximálisan 50%-ig terjedő támogatási intenzitással a regionális iránymutatás 51. pontjának megfelelően. A támogatás feltétele, hogy legalább öt éven keresztül (vagy három évig a KKVk esetében) fenntartsák a beruházást vagy a létrehozott munkahelyeket a regionális iránymutatás 40. pontjának megfelelően. Az egyedi bejelentési kötelezettség összhangban áll a regionális iránymutatás 64. pontjával. (53) A fentieket figyelembe véve a Bizottság úgy véli, hogy a bejelentett támogatási program összeegyeztethető a közös piaccal az EK-Szerződés 87. cikk (3) bekezdése a) és c) pontja szerint. 4. HATÁROZAT (54) A Bizottság ennek megfelelően úgy határozott, hogy a támogatási program összeegyeztethető az EK-Szerződéssel. (55) A Bizottság emlékezteti a magyar hatóságokat az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 794/2004/EK bizottsági rendeletben előírt jelentési feltételek betartására. (56) A Bizottság továbbá emlékezteti a magyar hatóságokat, hogy amennyiben módosítani kívánják ezt a támogatási programot, azt minden esetben be kell jelenteni a Bizottságnak. A Bizottság felkéri Önöket, hogy abban az esetben, ha e levél harmadik személyek számára nem nyilvános, bizalmas információkat tartalmaz, e levél megérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül értesítsék arról. Amennyiben az előírt határidőn belül e tekintetben a Bizottsághoz nem érkezik be indoklással ellátott kérvény, a Bizottság úgy tekinti, hogy Önök egyetértenek azzal, hogy a levél teljes szövege harmadik személyek előtt hiteles nyelven közzétételre kerüljön a következő weboldalon: A kérvényt ajánlott levélben vagy faxon kell a következő címre elküldeni: European Commission (Európai Bizottság) Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság) State Aid Greffe (Állami Támogatások Hivatala) B 1049 Brussels Fax: Tisztelettel: a Bizottság részéről Neelie KROES a Bizottság tagja 11

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges Tárgy: N 735/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény szabályozott piacra belépő vállalkozásoknak a fejlesztési adókedvezményről

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges Tárgy: N 646/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény a film- és videógyártó létesítményekbe történő beruházásokhoz

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA. 37043 (2013/N) számú állami támogatás Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA. 37043 (2013/N) számú állami támogatás Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 11.09.2013 C (2013) 5831 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA. 37043

Részletesebben

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo-

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo- Állami támogatások joga 7 (2010/3) 3 8. A BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK ESETÉBEN BUDAPESTRE ALKALMAZANDÓ MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 2011-TŐL TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ EGYES KÉRDÉSEK Hargita

Részletesebben

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2006-XII-22 B(2006) 7226 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 795/2006 Birtokfejlesztési hitel kamattámogatása Tisztelt Külügyminiszter Asszony! A Bizottság

Részletesebben

N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez

N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.11.26 C(2008) 7519 Tárgy: N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez Tisztelt Miniszter

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

SA.35448 (2013/N) - számú állami támogatás Magyarország MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program

SA.35448 (2013/N) - számú állami támogatás Magyarország MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.06.05 C(2013) 3200 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.35448 (2013/N)

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final E határozat közétett változatában az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat)

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brussels, 2006-XII-19 B(2006) 7070 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) Tisztelt Külügyminiszter Asszony!

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA

A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA Staviczky Péter 1 Bevezetés A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/B. -ában

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010)

NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IX.29 C(2008)5255 Tárgy: NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010) Tisztelt Miniszter Asszony,

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Társasági adókedvezmények 2011 HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Áttekintés Társasági adókedvezmény típusok Beruházási adókedvezmények Térségi és egyéb adókedvezmények (módosult /módosuló szabályozás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

A szabad vállalkozási zónák előnyei 2013. Készítette: Nagypál Imre Pécs, 2013. június 03.

A szabad vállalkozási zónák előnyei 2013. Készítette: Nagypál Imre Pécs, 2013. június 03. A szabad vállalkozási zónák előnyei 2013. Készítette: Nagypál Imre Pécs, 2013. június 03. Jogszabályi há.ér 1996. évi XXI. tv. - A terüle2ejlesztésről és a területrendezésről 2012. évi CCVII. tv. - módosító

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás

Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás EURÓPAI BIZOTTSÁG, Brüsszel, 2007.01.22 B(2007)232 Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás Tisztelt Miniszter

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről OptiJus Opten Kft. I. 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések 1 A rendelet

Részletesebben

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai Kis- és középvállalkozások beruházásai kapcsán igénybe vehető egyes kedvezmények az uniós szabályozásra is figyelemmel [Tao. tv. 4. 23/d. pont, 7. (12) bekezdés, 22/A. (4) bekezdés, 1. számú melléklet

Részletesebben

III. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk

III. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk HU III. MELLÉKLET Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ A 12. cikknek megfelelően a bizottsági számítógépes alkalmazásban megjelenítendő adatok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám MAGYAR KÖZLÖNY 97. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 17., csütörtök Tartalomjegyzék 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet A fejlesztési adókedvezményről 11192 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet

Részletesebben

Tá mogátá si leheto se gek Mágyárorszá gon megválo sulo beruhá zá shoz

Tá mogátá si leheto se gek Mágyárorszá gon megválo sulo beruhá zá shoz Tá mogátá si leheto se gek Mágyárorszá gon megválo sulo beruhá zá shoz A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) egy-ablakos i rendszert működtet a Magyarországon beruházást megvalósító vállalatok részére.

Részletesebben

Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás!

Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás! Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás! A pályázat alapján 1,5 milliárd Ft támogatási keretösszeg

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l.

LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M. 3. S z á m T á r g y O l d a l. LXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. április 2. A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA T A R T A L O M 3. S z á m T á r g y O l d a l Közlemény Tájékoztató a mezőgazdasági- és az általános csekély összegű

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás-ösztönző programjáról szóló 18/2011. (IX. 20.) rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Kihirdetve: 2013. december 19. Kifüggesztve: 2013. december 19-2014. január

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.39669. (2014/N) sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.39669. (2014/N) sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.01.16 C(2015) 61 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.39669. (2014/N)

Részletesebben

4. A kabai bioetanol-üzem építéséhez nyújtott beruházási támogatás. 5. Teljes költségvetés: 4 844 164 000 millió Ft (mintegy 19,4 millió EUR)

4. A kabai bioetanol-üzem építéséhez nyújtott beruházási támogatás. 5. Teljes költségvetés: 4 844 164 000 millió Ft (mintegy 19,4 millió EUR) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel 2007-XII-04 B(2007) 6144 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: NN 32/2007 EM-Bioetanol Kft-nek nyújtott támogatás a fejlesztési adókedvezmény

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTER a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2015.03.13. Jóváhagyom: Csépainé Havas Ágnes Vezérigazgató

Részletesebben

N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.II.28 B(2008)853 Tárgy: N 129/2007 számú Állami Támogatás -Magyarország Kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez

Részletesebben

I. 1. Alapvető fogalmak a Rendelet alkalmazásában

I. 1. Alapvető fogalmak a Rendelet alkalmazásában 5 I. BEVEZETÉS Az állami támogatás nyújtása főszabály szerint összeegyeztethetetlen a közös piaccal. A 2009. december 1-jén életbe lépett Lisszaboni Szerződés módosította az alapszabályokat lefektető,

Részletesebben

SA.27308 (2011/NN) számú állami támogatás Magyar Köztársaság A Mercedes Benz Hungary földvásárlása

SA.27308 (2011/NN) számú állami támogatás Magyar Köztársaság A Mercedes Benz Hungary földvásárlása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.06.29 C(2011)4455 végleges Tárgy: SA.27308 (2011/NN) számú állami támogatás Magyar Köztársaság A Mercedes Benz Hungary földvásárlása Tisztelt Miniszter Úr, 1. ELJÁRÁS 1)

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Brüsszel, 2010.7.20. C(2010)4929 végleges

Brüsszel, 2010.7.20. C(2010)4929 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.7.20. C(2010)4929 végleges Tárgy: N 705/2009 a kezességvállalás támogatási elemének kiszámításához használt módszertan módosítása az N 201b/2007 és az N 125/2008 számú

Részletesebben

N 123/2005 számú állami támogatás Magyarország Turisztikai célelőirányzatból nyújtandó kulturális célú támogatás

N 123/2005 számú állami támogatás Magyarország Turisztikai célelőirányzatból nyújtandó kulturális célú támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2005.VII.20 B(2005)2707 végleges Tárgy: N 123/2005 számú állami támogatás Magyarország Turisztikai célelőirányzatból nyújtandó kulturális célú támogatás Tisztelt Miniszter Úr!

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722

Budapest, 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 Budapest, 2014. augusztus 29. 8. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1568 1718 II. GAZDASÁG 1719 1722 1568 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 2014. évi XXXIV. törvény 165/2014. (VII. 17.)

Részletesebben

NN 27/2009 (ex N 25/2009) Magyarország Támogatás a magyarországi múzeumi gyűjtemények mobilitásához

NN 27/2009 (ex N 25/2009) Magyarország Támogatás a magyarországi múzeumi gyűjtemények mobilitásához EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.7.13. C(2009) 5495 végleges Tárgy: NN 27/2009 (ex N 25/2009) Magyarország Támogatás a magyarországi múzeumi gyűjtemények mobilitásához Tisztelt Miniszter Úr! I. AZ ELJÁRÁS

Részletesebben

PROJECT ZONE Szociális Szövetkezet 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 21. www.project-zone.hu projectzone@project-zone.hu +36 20 503 5883

PROJECT ZONE Szociális Szövetkezet 6723 Szeged, Brüsszeli krt. 21. www.project-zone.hu projectzone@project-zone.hu +36 20 503 5883 Pályázat neve Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma GINOP-1.2.2-15 Beadás kezdete 2015. 07. 09. Beadási határidő 2017. 07. 10. Támogatás célja

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Monor Város Önkormányzatának

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

Nemzeti Befektetési Ügynökség HIPA. Értékmegőrzés generációkon át 2015. 09. 23

Nemzeti Befektetési Ügynökség HIPA. Értékmegőrzés generációkon át 2015. 09. 23 Nemzeti Befektetési Ügynökség HIPA Értékmegőrzés generációkon át 2015. 09. 23 Misszió Munkánkkal hozzájárulunk a nemzetgazdaság és a magyar társadalom fejlődéséhez a külföldi működőtőke bevonásával, új

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg GINOP-1.2.5-15 4 milliárd Ft 25 100 millió Ft Intenzitás maximum 50% Pályázók köre Területi szűkítés

Részletesebben

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai I. Háttér Egy támogatás általános megközelítésben - akkor minősül ún. állami támogatásnak, ha a következő feltételek mindegyike teljesül: A támogatás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak Támogatás célja támogatása GINOP-1.2.2-15 A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése,

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ

II. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ II. MELLÉKLET Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ a bizottsági számítógépes alkalmazás útján küldendő meg a 11. cikkben foglaltaknak megfelelően

Részletesebben

N 201/a/2007. számú állami támogatás Magyarország Módszertan a Hitelgarancia Zrt. által nyújtott kezességvállalás támogatástartalmának kiszámításához

N 201/a/2007. számú állami támogatás Magyarország Módszertan a Hitelgarancia Zrt. által nyújtott kezességvállalás támogatástartalmának kiszámításához EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.XI.12 C(2008) 6357 végleges Tárgy: N 201/a/2007. számú állami támogatás Magyarország Módszertan a Hitelgarancia Zrt. által nyújtott kezességvállalás támogatástartalmának

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

I. ELJÁRÁS. 2. Technikai segítségnyújtás és a mezőgazdasági termékek reklámozásához nyújtott támogatás

I. ELJÁRÁS. 2. Technikai segítségnyújtás és a mezőgazdasági termékek reklámozásához nyújtott támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.30 B(2008) 1778 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 364/2007 Közösségi agrármarketing támogatás Tisztelt Hölgyem! A Bizottság tájékoztatja Magyarországot

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA 2015. OKTÓBER 7.

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA 2015. OKTÓBER 7. ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA 2015. OKTÓBER 7. 107. cikk (1) bek.: Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, az állami támogatás összeegyeztethetetlen a belső piaccal. 107. cikk (1)

Részletesebben

Fejlesztési adókedvezmény gyakorlati kérdések, hasznos tanácsok. Hír-ADÓ

Fejlesztési adókedvezmény gyakorlati kérdések, hasznos tanácsok. Hír-ADÓ Fejlesztési adókedvezmény gyakorlati kérdések, hasznos tanácsok Hír-ADÓ Hírlevelünk célja, hogy a fejlesztési adókedvezmény igénybe vétel során előforduló gyakorlati problémákra, az igénybevételt veszélyeztető

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata Berente Község Önkormányzata képviselő-testületének../2014.(..) önkormányzati rendelete Berente község vállalkozásfejlesztési és befektetés - támogató programjáról Berente Község Önkormányzata az Alaptörvény

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

N 276/2007 sz. állami támogatás Magyarország Kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Programok keretein belül

N 276/2007 sz. állami támogatás Magyarország Kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Programok keretein belül EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.VII.18 B(2007) 3382 végleges Tárgy: N 276/2007 sz. állami támogatás Magyarország Kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Programok keretein

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet 29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Fejlesztés Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozásoknak...2-3. oldal

Tartalomjegyzék. Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozásoknak...2-3. oldal 1 Tartalomjegyzék Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozásoknak...2-3. oldal Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozásoknak....4-5. oldal Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozásoknak..6-7.

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A konstrukció célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis-

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben