N 355/2008. sz. állami támogatás Magyarország Magyar JEREMIE kockázatitőke-intézkedés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N 355/2008. sz. állami támogatás Magyarország Magyar JEREMIE kockázatitőke-intézkedés"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, B(2008) 8350 Tárgy: N 355/2008. sz. állami támogatás Magyarország Magyar JEREMIE kockázatitőke-intézkedés Tisztelt Asszonyom! 1. ELJÁRÁS (1) A magyar hatóságok július 16-án kelt és a Bizottságnál ugyanezen a napon iktatott levelükben az EK-Szerződés 88. cikke (3) bekezdésének megfelelően bejelentették a fent említett támogatási intézkedést. A Bizottság az intézkedést a kisés középvállalkozásokba történő kockázatitőke-befektetések előmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás 1 (a továbbiakban: kockázatitőkeiránymutatás) alapján értékelte. (2) A megküldött információk első véleményezésekor a Bizottság a bejelentést hiányosnak ítélte, és szeptember 16-i levelében további tájékoztatást kért a magyar hatóságoktól. A magyar hatóságok október 10-én kelt levelükben válaszoltak. 1 HL C 194., , o. Őexcellenciája Dr GÖNCZ Kinga Asszony Külügyminiszter Bem rakpart 47. H 1027 BUDAPEST Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefon: +32 (0)

2 2. AZ INTÉZKEDÉS LEÍRÁSA 2.1. Általános célkitűzés (3) A magyar JEREMIE 2 kockázatitőke-intézkedés célja, hogy kockázati tőkével kapcsolatos támogatási és kezelői szolgáltatásokat nyújtson kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára Magyarországon a megcélzott vállalkozások nyereségének növelése és fejlődésének elősegítése érdekében. Az intézkedést a Közös Alap alprogram és a Co-investment alprogram révén szándékoznak véghezvinni. (4) A Közös Alap alprogram a korai (magvető és induló), valamint növekedési életszakaszban lévő megcélzott vállalkozások sikeres gazdálkodását segítő kockázatitőke-finanszírozását tűzi ki célul. Az alprogram keretében a Holdingalap és magánbefektetők részvételével közös alapok jönnek létre. (5) A Co-investment alprogram ugyancsak a korai (magvető és induló), valamint növekedési életszakaszban lévő vállalkozások sikeres gazdálkodását segítő kockázatitőke-finanszírozását tűzi ki célul. Ezen alprogram keretében azonban a Holdingalap olyan saját alap létrehozását kezdeményezi, amelynek részvényei teljes mértékben a Holdingalap tulajdonában állnak, és amely magánbefektetőkkel közösen fektet be a megcélzott vállalkozásokba. (6) Az intézkedés további célja, hogy a magánbefektetőket/alapkezelőket a kockázatitőkepiac e részére történő belépésre, illetve tevékenységük e területen történő megerősítésére ösztönözze. Ezáltal mindkét alprogram kiegészítő ösztönzőket nyújt a befektetőknek/alapkezelőknek, hogy nagyobb hajlandósággal hajtsanak végre befektetéseket, illetve nyújtsanak alapkezelői szolgáltatásokat Piaci hiányosság (7) Magyarországon a kockázatitőke-befektetések nagy része néhány, magánbefektetők által működtetett nagy értékű vállalkozáshoz kapcsolódik. A KKV-k különösen a korai életszakaszban lévő vállalkozások emiatt nagyon nehezen jutnak tőkéhez. A magánbefektetők nem szívesen finanszíroznak innovatív kisvállalkozásokat, ennek okai többek között a következők lehetnek: a régiókkal, a befektetési célokkal és a lehetséges társbefektetőkkel kapcsolatos információhiány, a tőkealap pontos mérete meghatározásának nehézségei, valamint az üzleti angyalok és magvető alapok hiánya. (8) A Magyarországon és az Európai Unióban működő megcélzott vállalkozások kockázatitőke- és magántőke-befektetéseinek életszakasz szerinti összehasonlítása azt mutatja, hogy a korai és a növekedési szakaszban történő finanszírozás Magyarországon jelentősen elmarad az uniós átlagtól. 2 A mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai források program (JEREMIE) az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósága, az Európai Beruházási Alap és az Európai Befektetési Bank kezdeményezése. 2

3 Életsz akasz Korai szakasz Növekedési szakasz Kiváltási tőke (felvásárlás) Befektetés összesen HU EU HU EU HU EU HU EU ,0 % 5,2 % 22,8 % 26,6 % 76,2 % 68,2 % 100 % 100 % ,8 % 10,4 % 4,3 % 21,0 % 94,9 % 68,6 % 100 % 100 % Forrás: EVCA évkönyv 2007, valamint a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület statisztikái (9) Magyarországon több mint olyan potenciális megcélzott vállalkozás található, amely öt évnél rövidebb ideje működik. Az innovatív KKV-k száma jelentős, ezek azonban a potenciális befektetésekre igényt tartó vállalkozásoknak csak egy részét teszik ki. Ugyanakkor a kockázatitőke-alap kezelők részéről élénk érdeklődés tapasztalható az e programban való részvétel iránt. (10) A finanszírozási hiányt az Európai Beruházási Alap (EIF) által elvégzett elemzés is igazolja, amely megállapítja, hogy a magyarországi kockázatitőke-ágazat a többi EUtagállaméhoz képest általában alulfejlett. Az EIF ezért azt javasolja, hogy a magvető és induló szakaszban lévő különösen az innovatív jellegű vállalkozások számára nyújtsanak sajáttőke-befektetéssel kapcsolatos támogatást, valamint figyelembe véve az 1 millió eurót meghaladó sajáttőke-befektetések viszonylagos hiányát azt is javasolja, hogy hozzanak létre a növekedési szakaszban lévő vállalkozásokat megcélzó vállalkozásitőke-alapokat Jogalap (11) Az intézkedés jogalapjai a következők: 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. prioritására, a Gazdaságfejlesztési Operatív Programra és a Közép- Magyarországi Operatív Program 1. prioritására vonatkozó részletes szabályokról; 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról; 2/2008. (V. 29.) NFGM PM együttes rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott pénzügyi eszközök keretében nyújtható KKV támogatások felhasználására, valamint a forráskezelő szervezetre vonatkozó különös szabályokról; évi CXX. törvény a magyarországi tőkepiacról. (12) Az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja, illetve 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti jogosultság értelmében Magyarország egész területe támogatott régiónak minősül, amint azt a közötti időszakra vonatkozó magyarországi regionális támogatási térkép meghatározta. 3

4 2.4. A támogatást nyújtó hatóság (13) A támogatást nyújtó hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság (1077 Budapest, Wesselényi u , Magyarország) Időtartam (14) A magyar hatóságok addig nem hajtják végre az intézkedést, amíg a Bizottság nem hoz a jóváhagyásáról szóló határozatot. A kezdeti ötéves befektetési időszakot újabb öt év követi, amely alatt valamennyi befektetés futamideje teljes mértékben lejár vagy azokat visszafizetik. Az intézkedéssel kapcsolatos befektetési döntéseket előreláthatólag december 31-ig hozzák meg Költségvetés (15) Az alapba befektetett tőke teljes összege 182,91 millió EUR ( millió HUF 3 ). A támogatási programot a strukturális alapokból és a következő kiegészítő nemzeti hozzájárulásokból finanszírozzák: 166,06 millió EUR ( millió HUF) a Gazdaságfejlesztési Operatív Programból és 16,85 millió EUR (4 179 millió HUF) a Közép-Magyarországi Operatív Programból. (16) A Közös Alap alprogramot a Gazdaságfejlesztési Operatív Programból finanszírozzák. A Co-investment alprogramot a Gazdaságfejlesztési Operatív Programból és a Közép- Magyarországi Operatív Programból finanszírozzák Kedvezményezettek (17) Az intézkedés kedvezményezettjei magánbefektetők és KKV-k. (18) A programban való részvétel és befektetési tevékenységük előmozdítása céljából a magánbefektetőket veszteségmérsékléssel és (az állami befektetőkre vonatkozó) hozamkorlátozással ösztönzik. (19) A megcélzott vállalkozások olyan, Magyarországon bejegyzett KKV-k 4, amelyeket a befektetési döntés meghozatalához viszonyítva öt évnél korábban alapítottak, és amelyek nettó évi árbevétele egyik megelőző üzleti évben sem haladta meg az 1,5 milliárd forintot (6 millió eurót). A megcélzott vállalkozásoknak és a magánbefektetőknek egymástól függetlennek kell lenniük. A megcélzott vállalkozás nem lehet nehéz helyzetben lévő vállalkozás 5, illetve a hajógyártásban 6, valamint a 3 A magyar forintban (HUF) megadott összegek kiszámítása 248 Ft/Euro átváltási árfolyamon történt. 4 A mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló, május 6-i bizottsági ajánlás meghatározása szerint, HL L 124., , o. 5 A nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatásban meghatározottak szerint, HL C 244., , 2. o. 6 A hajógyártáshoz nyújtott állami támogatás keretszabályában megállapított fogalommeghatározások alkalmazandók, HL C 317., , 11. o. 4

5 szén 7 - és acéliparban 8 működő vállalkozás. Az intézkedés nem nyújthat támogatást exporthoz kapcsolódó tevékenységekhez A támogatás formája (20) A befektetők vonatkozásában a hozamkorlátozás azt jelenti, hogy az intézkedés a magánbefektetőknek a tényleges magyar referencia-kamatláb feletti teljes hozamot biztosítja, vagyis az állami befektetők nem jogosultak a referencia-kamatláb feletti nyereségre. Az intézkedés a magánbefektetők számára továbbá a veszteségmérséklésnek 9 hívott ösztönzőt is nyújtja, amelynek értelmében az állami tulajdonosokat a közös vagy saját alap működési költségekkel csökkentett legmagasabb befizetett jegyzett tőkéje legfeljebb 5%-ának megfelelő mértékű veszteségrész terheli. A fennmaradó veszteség az alap befektetőit hozzájárulásuk arányában terheli (70% állami befektető 30% magánbefektető), ami azt jelenti, hogy például 20%-os veszteségből 15,5% terhelné az állami befektetőket (5% + 15% * 0,7) és 4,5% terhelné a magánbefektetőket (15% * 0,3). (21) Amennyiben az alap futamidejének végén az időközi kifizetéseket is figyelembe véve összességében a referencia-kamatláb feletti nyereséget termel, a hozamkorlátozásra vonatkozó szabályok alkalmazandók. Amennyiben azonban az alap a működési költségeket meghaladó veszteséget termel, a veszteségmérséklésre vonatkozó szabályok alkalmazandók. Ezeket az ösztönzőket a magyar kockázatitőkepiaci szereplőkkel folytatott, hosszan tartó, többoldalú tárgyalások eredménye alapján dolgozták ki. Csak ezen pénzügyi ösztönzők bevezetésével lehetett biztosítani azt, hogy a piaci hiányosságokra tekintettel a magánbefektetők részt vegyenek az intézkedésben, valamint hajlandóak legyenek befektetni ebbe a piaci szegmensbe. Az intézkedésben ugyanakkor bármely magánbefektető részt vehet. (22) A megcélzott vállalkozások vonatkozásában az intézkedés a KKV-k számára sajáttőke- és adósságfinanszírozást, valamint menedzsment szolgáltatásokat nyújt. Valamennyi kölcsönt a referencia-kamatláb és a leszámítolási kamatláb megállapítási módjának módosításáról szóló bizottsági közleményben 10 foglaltaknak megfelelő piaci feltételek alapján nyújtják A Közös Alap alprogram és a Co-investment alprogram keretében nyújtott kockázati tőke leírása (23) Az intézkedés alapját a Holdingalap képezi, amelynek általános célja, hogy biztosítsa a KKV-k finanszírozási forrásokhoz való folyamatos hozzáférését. A Holdingalap kezelője a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. A kockázatitőke-finanszírozást a 7 Szén : az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén. 8 A közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás I. mellékletében található fogalommeghatározás alkalmazandó, HL C 54., , 13. o. 9 A veszteségmérséklést az ERFA Szászország növekedési alap közös tőkealap alapján határozták meg. 10 HL C 14., , 6. o. 5

6 Közös Alap alprogramon és a Co-investment alprogramon keresztül biztosítják, amelyek közvetítőkként eljuttatják a támogatást a megcélzott vállalkozásoknak. (24) A befektetés összege vállalkozásonként minden egyes 12 hónapos időszakban legfeljebb 1,5 millió eurónak megfelelő ügyletméretig terjedhet, amelynek legfeljebb 70%-a származhat állami forrásból. A magánbefektetők részvétele az egyes befektetésekben minden esetben legalább 30%-ot tesz ki. A megcélzott vállalkozásokba legfeljebb három egymást követő pénzügyi évben lehet befektetni. A befektetések kizárólag a meghatározott szintet el nem érő éves árbevétellel rendelkező KKV-k korai (magvető és induló) és növekedési életszakaszának finanszírozását szolgálhatja. (25) Az intézkedés összköltségvetésének legalább 75%-át a megcélzott kkv-kba történő sajáttőke-befektetés formájában biztosítja. Az adósságfinanszírozás aránya az alapok mindenkori jegyzett tőkéjének legfeljebb 25%-a lehet. (26) Az alapkezelőket nyílt pályázati eljárás keretében választják ki. Az alapkezelő olyan független szervezet, amely a legjobb gyakorlatokat követve megfelelő referenciákkal és érvényes engedéllyel 11 rendelkezik, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyása alapján bejegyzett kockázatitőke-alapok kezelésére jogosult. Az alapkezelő és a Holdingalap között jogi megállapodás jön létre, mely részletezi az alapkezelő jogait és kötelezettségeit. Az alapkezelő javadalmazása az alap mérete után fizetett fix díjból, valamint sikerdíjból áll. A fix díjat az alapkezelők pályázati eljárása során határozzák meg, azzal, hogy semmilyen esetben sem haladhatja meg a jegyzett tőke 3%-át. A sikerdíj megállapodás függvénye. (27) Az alapot működtető alapkezelő a befektetési döntéseket a magánbefektetőkkel kötött megállapodás alapján hozza meg az egyes befektetésekre vonatkozó üzleti tervnek megfelelően, amely részletesen ismerteti a termék, az értékesítés és a jövedelmezőség alakulását, valamint megállapítja a projekt előzetes életképességét. Az alapkezelő a megfelelő kilépésről is dönt. Az állam a befektetési döntés meghozatalában sem a tőkealap-jegyek tulajdonosaként, sem az alapkezelő többségi tulajdonosaként nem vehet részt. Ez a befektetési döntésekre gyakorolt közvetlen vagy közvetett (például meghatalmazott tisztviselők általi) állami befolyást is kizárja. (28) Az intézkedés nem tartalmaz ágazati korlátozásokat A Közös Alap alprogram további kritériumai (29) Közös alap a Holdingalap legfeljebb 70%-os és a magánbefektetők legalább 30%-os részvételével jön létre. A közös alap olyan bejegyzett jogi személy, melynek fő tevékenysége részesedésszerzésen alapuló tőkebefektetések végrehajtása és az ehhez kapcsolódó finanszírozás a tulajdonosok által meghatározott befektetési politika alapján. (30) Ezen alprogram keretében a közép-magyarországi régióban működő KKV-k nem támogathatók. 11 A magyarországi tőkepiacról szóló évi CXX. törvény 296/G. pontja (1) bekezdésének megfelelően. 6

7 (31) Az alapkezelőket nyílt pályázati eljárás keretében választják ki. Az alapkezelők az alap tulajdonosaival kötött megállapodás alapján döntenek a befektetésekről, a kilépésekről és kezelik a portfóliót. Az alapkezelőnek először a magánbefektetőkkel kell megállapodnia, majd e megállapodás alapján az alapkezelőnek képviselnie kell őket a döntéshozatalban. (32) Az alapkezelő a magánbefektetőkkel kötött megállapodása alapján, kizárólag a közös alap felszámolásakor sikerdíjban részesedhet, amennyiben a hozam meghaladja a közös alap nyilvántartásba vételekor irányadó referencia-kamatláb mértékét A Co-investment alprogram további kritériumai (33) A Holdingalap saját alap indítását kezdeményezi, amelynek jegyzett tőkéje teljes egészében a Holdingalapból kerül befizetésre. A saját alap magánbefektetőkkel közösen fektet be a megcélzott vállalkozásokba, ennek során a saját alap részvétele legfeljebb 70%-os. (34) Ezen alprogram keretében a Magyarország területén működő valamennyi KKV támogathatónak minősül. (35) Az alapkezelőket nyílt pályázati eljárás keretében választják ki. Az alapkezelők az alap tulajdonosaival kötött megállapodás alapján döntenek a befektetésekről, a kilépésekről és kezelik a portfóliót. Az alapkezelőnek minden egyes befektetésről meg kell állapodnia a magánbefektetőkkel. (36) Az alapkezelő a Holdingalappal kötött megállapodás alapján részesedhet sikerdíjban, feltéve, hogy a saját alap likvidáláskori saját tőkéje legalább a referencia-kamatláb feletti éves hozamot biztosít. A sikerdíjat csak a saját alap felszámolásakor lehet kifizetni, amennyiben a hozam meghaladja a saját alap nyilvántartásba vételekor irányadó referencia-kamatláb mértékét Más támogatásokkal való halmozódás (37) A magyar hatóságok kötelezettséget vállaltak a kockázatitőke-iránymutatás 6. szakaszában foglalt kumulációs rendelkezéseknek történő megfelelésre Ellenőrzés és jelentés (38) A magyar hatóságok kötelezettséget vállaltak a kockázatitőke-iránymutatás 7.1. szakaszában foglalt ellenőrzési és jelentési rendelkezéseknek történő megfelelésre. A Bizottságnak éves jelentést nyújtanak be, amely tartalmazza az intézkedés által érintett befektetésekre vonatkozó tájékoztatást, ideértve valamennyi kedvezményezett vállalkozás felsorolását, valamint a tevékenységek rövid leírását. (39) Az intézkedést addig nem hajtják végre, amíg annak teljes szövegét közzé nem teszik a weboldalon. (40) A magyar hatóságok vállalták, hogy az intézkedés keretében nyújtott támogatás részletes dokumentációját legalább 10 évig megőrzik. 7

8 3. ÉRTÉKELÉS 3.1. Az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami támogatás megléte és a közös piaccal való összeegyeztethetősége Kölcsön formájában nyújtott állami támogatás (41) Az intézkedés piaci feltételek alapján nyújt kölcsönt KKV-knak, a fenti 2.8. pontban megállapítottak szerint. (42) A Bizottság így arra a következtetésre juthat, hogy az intézkedésből származó kölcsönök nem minősülnek az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami támogatásnak Kockázati tőke formájában nyújtott támogatás (43) A kockázatitőke-iránymutatás 3.2. szakasza alapján magánbefektetők és a megcélzott KKV-k kockázatitőke-program keretében részesülhetnek előnyben. Továbbá azt is mérlegelni kell, vajon az alap és kezelői előnyben részesülnek-e az állami támogatásból Állami támogatás a befektetőknek (44) A kockázatitőke-iránymutatás 3.2. szakasza alapján, amennyiben az intézkedés lehetővé teszi a magánbefektetők részére, hogy egy vállalkozásba vagy vállalkozáscsoportba olyan feltételek mellett eszközöljenek sajáttőke- vagy kvázi sajáttőke-befektetéseket, amelyek kedvezőbbek az állami befektetőkénél, vagy annál, mintha az intézkedés megléte nélkül vettek volna részt ilyen befektetésben, akkor úgy tekintik, hogy ezek a magánbefektetők előnyben részesülnek. Az ilyen előny a kockázatitőke-iránymutatás 4.2. szakasza alapján különböző formát ölthet, így lehet például garancia a kockázatitőke-befektetőknek a befektetési veszteségek egy részére, valamint egyéb pénzügyi instrumentumok a kockázatitőke-befektetők javára. (45) A fenti 2.8. pontban megállapítottak szerint az intézkedés a magánbefektetőknek hozamkorlátozás és veszteségmérséklés formájában nyújt ösztönzőket. Ezek arra sarkallják a magánbefektetőket, hogy a megcélzott vállalkozásoknak kockázati tőkét nyújtsanak. Az ösztönzők a piaci szereplőkkel folytatott megbeszélések alapján kötött kölcsönös egyezségen alapulnak annak érdekében, hogy biztosíthassák a lehető legkisebb mértékű állami beavatkozást és kizárhassák a magánbefektetők túlkompenzálását. Az intézkedésben bármely magánbefektető részt vehet, ami csökkenti a verseny torzulásának lehetőségét. (46) Következésképpen a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az intézkedés lehetővé teszi a magánbefektetők számára, hogy az állami befektetőkhöz képest kedvezőbb feltételekkel fektessenek be. Az intézkedés ennek következtében az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami támogatást nyújt a befektetők számára. Ez a támogatás nem tűnik aránytalannak a befektetők intézkedésbe való bevonása tekintetében Állami támogatás az alapnak és kezelőjének (47) A kockázatitőke-iránymutatás 3.2. szakasza alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy befektetési alap vagy befektetési eszköz inkább a támogatást a befektetőkhöz 8

9 és/vagy a befektetéssel megcélzott vállalkozásokhoz eljuttató közvetítő eszköznek minősül, mintsem a támogatás kedvezményezettjének. Vélelmezni lehet továbbá a támogatás hiányát, ha az alapkezelőket vagy az alapkezelő vállalkozást nyílt és átlátható közbeszerzési eljárásban választották ki, illetve ha nem jutnak más, állam által adott előnyhöz. (48) A fenti 2.9. pontban megállapítottak szerint az alap csak közvetítő eszközként működik, az alapkezelő kiválasztása pedig nyílt pályázat keretében történik. A közös alapok, a saját alapok és az alapkezelők ezért nem tekinthetők az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami támogatás kedvezményezettjének Állami támogatás a megcélzott vállalkozásoknak (49) A kockázatitőke-iránymutatás 3.2. pontjának utolsó bekezdése további tényezőkről rendelkezik, amelyeket figyelembe kell venni annak meghatározásakor, hogy a befektetéssel megcélzott vállalkozás részesül-e támogatásban. Különösen, amennyiben támogatást nyújtanak a befektetőknek vagy a befektetési alapnak, a Bizottság általában úgy tekinti, hogy abból legalábbis részben a megcélzott vállalkozások is részesülnek, így az náluk is megjelenik. Ez ebben az esetben is így van. (50) A hozamkorlátozásra és veszteségmérséklésre vonatkozó szabályok továbbá azt mutatják, hogy az intézkedés kockázatitőke-finanszírozást nyújt KKV-k számára, nevezetesen saját tőkét olyan feltételek mellett, amelyek a szokásos piaci környezetben működő magánbefektető számára nem lennének elfogadhatóak. A megcélzott vállalkozásoknak nyújtott előnyt nem lehet kizárni, mivel csak egyes vállalkozások (a meghatározott szintet el nem érő éves árbevétellel rendelkező, nemrég alapított KKV-k) részesülnek előnyben a részben állami finanszírozásból. Az intézkedés így szelektív, és állami forrást foglal magában. A megcélzott vállalkozások részt vesznek a tagállamok közötti versenyben és kereskedelemben, amelynek következtében torzulhat a verseny és a kereskedelmet hátrányos hatások érhetik. Következésképpen a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a megcélzott vállalkozások vonatkozásában a kockázatitőke-intézkedések az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami támogatásnak minősülnek Az EK-Szerződés 88. cikke (3) bekezdésének való megfelelés (51) A magyar hatóságok azáltal, hogy a végrehajtása előtt bejelentették a támogatási rendszert, eleget tettek az EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése szerinti kötelezettségüknek Alkalmazandó közösségi szabályok (52) A fenti 2.7. pontban megállapítottak szerint a kockázatitőke-iránymutatás 2.1. szakaszában előírt valamennyi kizárási feltétel teljesül. A Bizottság ezen túlmenően megjegyzi, hogy az intézkedés nem irányul egyetlen konkrét ágazatra sem. Következésképpen a Bizottság értékelését a kockázatitőke-iránymutatásra alapozta A kockázatitőke-intézkedések összeegyeztethetőségének értékelése (53) Mivel az említett intézkedés a magánbefektetők és a megcélzott kkv-k vonatkozásában állami támogatásnak minősül, összeegyeztethetőségét a kockázatitőkeiránymutatásban foglalt feltételek alapján kell megvizsgálni. 9

10 (54) A kockázatitőke-iránymutatás 4.2. szakasza alapján valamely támogatási intézkedés formájának megválasztása általában a tagállam döntésétől függ, és ez a következő kockázatitőke-befektetéssel kapcsolatos intézkedésekre nézve is igaz: befektetési alapok létrehozása ( vállalkozásitőke-alapok ), amelyekben az állam partner, befektető vagy résztvevő, még ha kevésbé előnyös feltételekkel is, mint egyéb befektetők, garanciák a kockázatitőke-befektetőknek vagy vállalkozásitőke-alapoknak, egyéb pénzügyi instrumentumok a kockázatitőke-befektetők vagy a vállalkozásitőke-alapok javára a befektetéshez többlettőke biztosítása céljából, kockázatitőke-befektetésre irányuló adózási ösztönzők befektetési alapoknak és/vagy kezelőiknek, vagy befektetőknek. (55) A fenti 2.8 pontban megállapítottak szerint az intézkedés a magánbefektetők számára két ösztönzőt nyújt annak érdekében, hogy olyan vállalkozásitőke-alapba fektessenek be, illetve olyan vállalkozásitőke-alap társbefektetői legyenek, amely az egyéb pénzügyi instrumentumok típusába tartozik. A megcélzott vállalkozásoknak nyújtott támogatás formája saját tőke és kiegészítő menedzsment szolgáltatások biztosítása. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kockázatitőke-iránymutatásban meghatározott formai követelmények teljesültek. (56) A kockázatitőke-iránymutatás szakasza előírja, hogy a kockázatitőkebefektetéssel kapcsolatos intézkedés egy-egy 12 hónapos időszak során nem állhat 1,5 millió EUR-nál nagyobb finanszírozási összegekből megcélzott kkv-nként, függetlenül attól, hogy részben vagy egészben finanszírozzák állami támogatásból. (57) A fenti 2.9. pontban megállapítottak szerint az intézkedést e küszöbértéknek megfelelően fogják végrehajtani. (58) A kockázatitőke-iránymutatás szakasza előírja, hogy az intézkedésnek a támogatott területeken található kis- vagy középvállalkozásokra kell korlátozódnia, a nem támogatott területeken található középvállalkozások esetében pedig az indulási életszakaszig tartó finanszírozásra kell korlátozódnia. (59) A fenti 2.9. pontban megállapítottak szerint az intézkedést e követelményeknek megfelelően fogják végrehajtani, mivel csak a meghatározott szintet el nem érő éves árbevétellel rendelkező, korai (magvető és induló) és növekedési életszakaszban lévő KKV-k támogathatók. Az intézkedés keretében alkalmazott KKV-meghatározás megfelel a piaci hiányosságok által leginkább sújtott KKV-k jellemzőinek. A növekedési életszakasz figyelembevételét az a tény indokolja, hogy az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének a) pontja, illetve 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja szerinti jogosultság értelmében Magyarország egész területe támogatott régiónak minősül, a fenti 2.3. pontban leírtak szerint. (60) A kockázatitőke-iránymutatás szakasza előírja, hogy az intézkedés költségvetésének legalább 70%-át sajáttőke- és kvázi sajáttőke-befektetési eszköz formájában kell nyújtani. (61) A fenti 2.9. pontban megállapítottak szerint az intézkedést e követelménynek megfelelően fogják végrehajtani. 10

11 (62) A kockázatitőke-iránymutatás szakasza előírja, hogy a kockázatitőkebefektetéssel kapcsolatos intézkedés keretében eszközölt befektetéseket legalább 50%- ban magánbefektetők révén kell finanszírozni, vagy támogatott területeken található KKV-kat megcélzó intézkedés esetén legalább 30%-ban magánbefektetők révén. (63) A fenti 2.9. pontban megállapítottak szerint e követelménnyel mind a Közös Alap alprogram amelynél a közös alap a Holdingalap legfeljebb 70%-os és a magánbefektetők legalább 30%-os részvételével jön létre, mind a Co-investment alprogram amelynél a Holdingalap egy általa finanszírozott saját alap indítását kezdeményezi, és amely magánbefektetőkkel közösen fektet be (maximum 70%-ig) a megcélzott vállalkozásokba összhangban áll. (64) A kockázatitőke-iránymutatás szakasza kumulációs kritériumokat tartalmaz az intézkedés keretében hozott befektetési döntések nyereségorientált jellegének megítélése érdekében. Először is, a magánbefektetők tőkéjét üzleti alapon jelentős mértékben be kell vonni közvetlen vagy közvetett módon a megcélzott vállalkozások sajáttőkéjébe. Másodszor, minden egyes befektetésnél rendelkezésre kell állnia a projekt előzetes életképességének megállapítását tartalmazó üzleti tervnek. Harmadszor, minden egyes befektetés esetében világos és valós kilépési stratégiával kell rendelkezni. (65) A fenti 2.9. pontban megállapítottak szerint a befektetési döntéseket az alapkezelők a magánbefektetőkkel megállapodva hozzák meg. Valamennyi döntést a minden egyes befektetésre vonatkozó, a termék, az értékesítés és a jövedelmezőség alakulását, valamint a projekt előzetes életképességének megállapítását tartalmazó üzleti terv és a megfelelő kilépési stratégia alapján hozzák meg. A magánbefektetők befektetési döntésekre gyakorolt jelentős befolyása mindkét esetben biztosított, ami lehetővé teszi, hogy csak a megfelelő üzleti tervvel, stratégiával és vezetéssel rendelkező KKVkat finanszírozzák, valamint hogy a befektetéseket üzleti alapon hajtsák végre. (66) A kockázatitőke-iránymutatás szakasza kumulációs kritériumokat tartalmaz, amelyek teljesítése lehetővé teszi annak megítélését, hogy az intézkedést üzleti alapon hajtják-e végre. Először is, létezik egy megállapodás az alapkezelő és az alapban résztvevők között, amely rendelkezik a vezetők javadalmazásának teljesítményéhez kötéséről, valamint meghatározza az alap célkitűzéseit és a befektetések javasolt időzítéseit. Másodszor, a magánbefektetőknek képviseltetniük kell magukat a döntéshozatalban. Harmadszor, az alapkezelésnek a legjobb gyakorlatok alkalmazásával és szabályozói felügyelet mellett kell történnie. (67) A fenti 2.9. pontban megállapítottak szerint az alapkezelőket nyílt pályázati eljárás keretében választják ki, továbbá az alapkezelő és a Holdingalap között jogi megállapodás jön létre, mely részletezi az alapkezelő jogait és kötelezettségeit. A sikerdíj biztosítja, hogy az alapkezelő javadalmazása a teljesítményhez kapcsolódik. A magánbefektetőket közvetlenül vagy közvetetten az alapkezelők képviselik, akik a portfóliót kezelik. Az alapkezelő olyan független szervezet, amelynek megfelelő referenciákkal kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy a legjobb gyakorlatokat követi. Rendelkeznie kell továbbá érvényes engedélyekkel is, és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyása alapján bejegyzett (közös vagy saját) kockázatitőke-alapokat kell kezelnie. Ezek a követelmények biztosítják, hogy az intézkedést üzleti alapon kezelik, továbbá megfelel a legjobb gyakorlatoknak és a jogszabályi felügyeleti kötelezettségeknek. 11

12 (68) A Bizottság megállapítja, hogy az intézkedés keretében nyújtott támogatás összhangban áll a kockázatitőke-iránymutatás 4. szakaszával Halmozódás (69) A kockázatitőke-iránymutatás 6. szakasza a szóban forgó intézkedés keretében nyújtott támogatási intenzitás csökkentéséről rendelkezik, amennyiben más csoportmentességi rendeletek, iránymutatások, keretszabályok vagy egyéb állami támogatásról szóló dokumentumok alapján támogatható beruházások vagy egyéb költségek fedezésére használják. E szakasz arról is rendelkezik, hogy ez a csökkentés nem alkalmazandó azokra a támogatási intenzitásokra, amelyeket a kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott állami támogatás közösségi keretszabálya vagy annak utódszabálya ír elő. (70) A fenti pontban megállapítottak szerint a magyar hatóságok kötelezettséget vállaltak a kockázatitőke-iránymutatás 6. szakaszában foglalt kumulációs rendelkezéseknek történő megfelelésre. Az intézkedés keretében nyújtott támogatást így a kockázatitőke-iránymutatás 6. szakaszában foglalt kumulációs rendelkezéseknek megfelelően biztosítják Ellenőrzés és jelentés (71) A kockázatitőke-iránymutatás 7.1. szakasza előírja, hogy a tagállamok éves jelentéseket nyújtsanak be a Bizottság számára. A jelentéseknek tartalmazniuk kell az alap által vagy a kockázatitőke-befektetéssel kapcsolatos intézkedés alapján végrehajtott befektetéseket felsoroló összefoglaló táblázatot, a kockázatitőkebefektetéssel kapcsolatos intézkedéseken keresztül előnyben részesülő összes vállalkozás jegyzékével együtt. A jelentéseknek továbbá röviden ismertetniük kell a befektetési alapok tevékenységeit a megvizsgált potenciális ügyletek és a ténylegesen megvalósult tranzakciók adataival együtt, és be kell mutatnia a befektetési eszközök teljesítményét is az eszközzel szerzett tőke összegének aggregált adataival együtt. A Bizottság a támogatásnyújtást illetően további információkat kérhet annak ellenőrzésére, hogy betartották-e a támogatási intézkedést jóváhagyó bizottsági határozat feltételeit. (72) A támogatási programot nem szabad az információk interneten való közzététele előtt elindítani. (73) A tagállamoknak részletes nyilvántartást kell vezetniük minden kockázatitőkebefektetéssel kapcsolatos intézkedésre nyújtott támogatásról, és a nyilvántartást a támogatás odaítélésétől számított 10 éven át kell vezetni. (74) A fenti pontban megállapítottak szerint a magyar hatóságok kötelezettséget vállaltak a kockázatitőke-iránymutatás 7.1. szakaszában foglalt ellenőrzési és jelentési rendelkezéseknek történő megfelelésre. 4. HATÁROZAT (75) A Bizottság a fenti értékelés alapján arra a következtetésre jutott, hogy a Közös Alap alprogramot és a Co-investment alprogramot is magában foglaló magyar JEREMIE kockázatitőke-intézkedés összeegyeztethető az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontjával. 12

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA. 37043 (2013/N) számú állami támogatás Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA. 37043 (2013/N) számú állami támogatás Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 11.09.2013 C (2013) 5831 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA. 37043

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges Tárgy: N 735/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény szabályozott piacra belépő vállalkozásoknak a fejlesztési adókedvezményről

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL

KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK JEREMIE FORRÁSBÓL MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Vingelman József vezérigazgató A JEREMIE Programról (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) JEREMIE

Részletesebben

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2006-XII-22 B(2006) 7226 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 795/2006 Birtokfejlesztési hitel kamattámogatása Tisztelt Külügyminiszter Asszony! A Bizottság

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges Tárgy: N 646/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény a film- és videógyártó létesítményekbe történő beruházásokhoz

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.32825 (2012/N) sz. állami támogatás Magyarország Regionális Tőkebefektetési Alap program

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.32825 (2012/N) sz. állami támogatás Magyarország Regionális Tőkebefektetési Alap program EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.03.20 C(2013) 1519 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.32825 (2012/N)

Részletesebben

N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez

N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.11.26 C(2008) 7519 Tárgy: N 343/2008. sz. állami támogatás Magyarország Egyedi támogatás a Nyíregyházi Főiskolának a Partium Tudásközpont fejlesztéséhez Tisztelt Miniszter

Részletesebben

NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010)

NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IX.29 C(2008)5255 Tárgy: NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010) Tisztelt Miniszter Asszony,

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország Tisztelt Miniszter Úr! 1. ELJÁRÁS (1) A 2006. október 2-i elektronikus

Részletesebben

Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás

Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás EURÓPAI BIZOTTSÁG, Brüsszel, 2007.01.22 B(2007)232 Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás Tisztelt Miniszter

Részletesebben

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat)

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brussels, 2006-XII-19 B(2006) 7070 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) Tisztelt Külügyminiszter Asszony!

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final E határozat közétett változatában az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március

Részletesebben

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum Távoli területek lakosainak közlekedésére irányuló szociális támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

SA.27308 (2011/NN) számú állami támogatás Magyar Köztársaság A Mercedes Benz Hungary földvásárlása

SA.27308 (2011/NN) számú állami támogatás Magyar Köztársaság A Mercedes Benz Hungary földvásárlása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.06.29 C(2011)4455 végleges Tárgy: SA.27308 (2011/NN) számú állami támogatás Magyar Köztársaság A Mercedes Benz Hungary földvásárlása Tisztelt Miniszter Úr, 1. ELJÁRÁS 1)

Részletesebben

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3027. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2007. május 2007.

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt.

START Tőkegarancia Zrt. START Tőkegarancia Zrt. ÚJ TERMÉK A KKV-K SZÁMÁRA EU-S TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE Az értékteremtő befektetés garanciája Szakmai Nap - 2007. június 26. Pályázati források a KKV-k részére

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTER a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.39669. (2014/N) sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.39669. (2014/N) sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.01.16 C(2015) 61 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.39669. (2014/N)

Részletesebben

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum A kkv-k finanszírozási eszközökhöz való hozzáférését elősegítő támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának

Részletesebben

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10.

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10. A JEREMIE program EU pályázatok felül- és alulnézetben 2007. május 10. JEREMIE Program JEREMIE = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Az Európai Bizottság és az EIB/EIF közös kezdeményezése.

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

Tőkefinanszírozás. Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, 2013. június 3.

Tőkefinanszírozás. Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, 2013. június 3. Tőkefinanszírozás Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, 2013. június 3. 1. A Széchenyi Tőkebefektetési Alap működésének általános keretei Az Alapot a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezeli, alapítói

Részletesebben

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2007. november 1 Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2008. augusztus 2 ÚJ, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATI KIÍRÁS JELENT MEG A hazai vállalkozások körében népszerű,

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi

Részletesebben

NN 27/2009 (ex N 25/2009) Magyarország Támogatás a magyarországi múzeumi gyűjtemények mobilitásához

NN 27/2009 (ex N 25/2009) Magyarország Támogatás a magyarországi múzeumi gyűjtemények mobilitásához EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.7.13. C(2009) 5495 végleges Tárgy: NN 27/2009 (ex N 25/2009) Magyarország Támogatás a magyarországi múzeumi gyűjtemények mobilitásához Tisztelt Miniszter Úr! I. AZ ELJÁRÁS

Részletesebben

2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA

2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA 40 2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA Kis- és középvállalkozás fogalma (részletesen lásd általános csoportmentességi rendelet I. melléklet) A vállalkozástípus meghatározása az alkalmazotti

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges Tárgy: N 464/2009. sz. állami támogatás Magyarország Előadó-művészeti szervezetek támogatása Tisztelt Miniszter Úr I. AZ ELJÁRÁS 1. A magyar

Részletesebben

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum Természeti katasztrófa okozta károk helyreállítására nyújtott támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.07.13. C(2009)5645

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.07.13. C(2009)5645 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.07.13. C(2009)5645 Tárgy: N 35/2009. számú állami támogatás Magyarország Módszertan a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a mezőgazdasági és a halászati ágazatban nyújtott

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. január Hírlevél 2011. január 2 MILLIÁRD FELETT A JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEALAPOK BEFEKTETÉSEI A 2010 első félévében, az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 29. (OR. en) 5549/15 ACP 12 FIN 69 PTOM 6 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: az AKCS-munkacsoport az Állandó Képviselők Bizottsága/a

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 4. Jeremie típusú pénzügyi eszközök

Részletesebben

Hírlevél 2012. november

Hírlevél 2012. november Hírlevél 2012. november 1 Hírlevél 2012. november START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2012. november 2 A JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEALAPOK ÖTÖDÉT FEKTETTÉK BE TŐKÉJÜKNEK 2011 VÉGÉIG Az Új Magyarország Kockázati

Részletesebben

SA.35448 (2013/N) - számú állami támogatás Magyarország MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program

SA.35448 (2013/N) - számú állami támogatás Magyarország MFB Közösségi Közlekedésfejlesztés Finanszírozási Program EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.06.05 C(2013) 3200 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.35448 (2013/N)

Részletesebben

Konzultációs dokumentum. A kkv-k kockázati tőkéhez jutását elősegítő állami támogatások

Konzultációs dokumentum. A kkv-k kockázati tőkéhez jutását elősegítő állami támogatások Konzultációs dokumentum A kkv-k kockázati tőkéhez jutását elősegítő állami támogatások Jelen konzultációnk során a kis- és középvállalkozásokba történő kockázatitőkebefektetések előmozdítását célzó állami

Részletesebben

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo-

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo- Állami támogatások joga 7 (2010/3) 3 8. A BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK ESETÉBEN BUDAPESTRE ALKALMAZANDÓ MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 2011-TŐL TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ EGYES KÉRDÉSEK Hargita

Részletesebben

N 123/2005 számú állami támogatás Magyarország Turisztikai célelőirányzatból nyújtandó kulturális célú támogatás

N 123/2005 számú állami támogatás Magyarország Turisztikai célelőirányzatból nyújtandó kulturális célú támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2005.VII.20 B(2005)2707 végleges Tárgy: N 123/2005 számú állami támogatás Magyarország Turisztikai célelőirányzatból nyújtandó kulturális célú támogatás Tisztelt Miniszter Úr!

Részletesebben

A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE (OK?) FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT Általános csoportmentességi rendelet (651/2014/EU rendelet) munkadokumentum Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás Először az általános csoportmentességi rendelet alkalmazásának általános feltételeit

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBA TÖRTÉNŐ KOCKÁZA- TITŐKE-BEFEKTETÉSEK ELŐMOZDÍTÁSÁT CÉLZÓ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (2006/C 194/02)

KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBA TÖRTÉNŐ KOCKÁZA- TITŐKE-BEFEKTETÉSEK ELŐMOZDÍTÁSÁT CÉLZÓ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (2006/C 194/02) C 194/2 2006.8.18. KÖZÖSSÉGI IRÁNYMUTATÁS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKBA TÖRTÉNŐ KOCKÁZA- TITŐKE-BEFEKTETÉSEK ELŐMOZDÍTÁSÁT CÉLZÓ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (2006/C 194/02) (EGT vonatkozású szöveg) 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

- a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége. dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök

- a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége. dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök - a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök 1. Jövőkép és koncepció hiánya Hazánkban a Széchenyi Terv volt az első és utolsó gazdaságpolitika

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

Brüsszel, 2010.7.20. C(2010)4929 végleges

Brüsszel, 2010.7.20. C(2010)4929 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.7.20. C(2010)4929 végleges Tárgy: N 705/2009 a kezességvállalás támogatási elemének kiszámításához használt módszertan módosítása az N 201b/2007 és az N 125/2008 számú

Részletesebben

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai Kis- és középvállalkozások beruházásai kapcsán igénybe vehető egyes kedvezmények az uniós szabályozásra is figyelemmel [Tao. tv. 4. 23/d. pont, 7. (12) bekezdés, 22/A. (4) bekezdés, 1. számú melléklet

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI

Részletesebben

N 201/a/2007. számú állami támogatás Magyarország Módszertan a Hitelgarancia Zrt. által nyújtott kezességvállalás támogatástartalmának kiszámításához

N 201/a/2007. számú állami támogatás Magyarország Módszertan a Hitelgarancia Zrt. által nyújtott kezességvállalás támogatástartalmának kiszámításához EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.XI.12 C(2008) 6357 végleges Tárgy: N 201/a/2007. számú állami támogatás Magyarország Módszertan a Hitelgarancia Zrt. által nyújtott kezességvállalás támogatástartalmának

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással. Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6.

Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással. Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6. Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6. A tőkefinanszírozás lényege: a) részesedés szerzése, b) pénzügyi forrás biztosítása, c) ellenőrzés,

Részletesebben

Amikor az önerő nem elég

Amikor az önerő nem elég Amikor az önerő nem elég Pénzintézetek által biztosított finanszírozási lehetőségek Tabák Gábor cégvezető amiről szó lesz a szolgáltatások tárgya: a fejlesztés tanácsadói szolgáltatások banki szolgáltatások

Részletesebben

I. ELJÁRÁS. 2. Technikai segítségnyújtás és a mezőgazdasági termékek reklámozásához nyújtott támogatás

I. ELJÁRÁS. 2. Technikai segítségnyújtás és a mezőgazdasági termékek reklámozásához nyújtott támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.30 B(2008) 1778 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 364/2007 Közösségi agrármarketing támogatás Tisztelt Hölgyem! A Bizottság tájékoztatja Magyarországot

Részletesebben

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás

Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Hatályos: 2013. december 21. 1 Hitelprogram keretösszege 8 milliárd forint. 2 Hitel célja Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok

Részletesebben

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI

INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT TAPASZTALATAI Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Korányi Daniella INTERREG IVC FIN-EN PROJEKT BEMUTATÁSA

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS

KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS TERVEZET! KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS A GOP 4. PRIORITÁS ÉS A KMOP 1.3 INTÉZKEDÉS KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT ÚJ MAGYARORSZÁG KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOK KMOP 1.3 (PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) INTÉZKEDÉS KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.2.2005 COM(2005) 36 végleges 2005/0005 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2792/1999/EK rendeletnek a 2004. évi cunami által sújtott országok részére történő

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki:

1. A helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 4. -a a következő (3)- (12) bekezdésekkel egészül ki: Lovászpatona Község Önkormányzatának 12/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Tőkefinanszírozás kisvállalkozásoknak. dr. Csuhaj V. Imre

Tőkefinanszírozás kisvállalkozásoknak. dr. Csuhaj V. Imre Tőkefinanszírozás kisvállalkozásoknak dr. Csuhaj V. Imre elnök-vezérigazgató EU-pályázatok fóruma Gazdaságfejlesztési programok a kkv-k versenyképességének javításáért Budapest, 2014. április 30. Tartalom

Részletesebben

KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS

KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS TERVEZET! KÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉS A GOP 4. PRIORITÁS ÉS A KMOP 1.3 INTÉZKEDÉS KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT ÚJ MAGYARORSZÁG KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOK GOP 4. (PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) PRIORITÁS KERETÉBEN FINANSZÍROZOTT

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram Kódszám: VEKOP-1.2.3-16. A Hitelprogram célja A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez

Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Útmutató kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

A JEREMIE PROGRAMOK EREDMÉNYEI, TAPASZTALATAI

A JEREMIE PROGRAMOK EREDMÉNYEI, TAPASZTALATAI A JEREMIE PROGRAMOK EREDMÉNYEI, TAPASZTALATAI GARAMVÖLGYI BALÁZS MV-MAGYAR VÁLLALKOZÁSFINANSZÍROZÁSI ZRT. VEZÉRIGAZGATÓ JEREMIE PROGRAM (JOINT EUROPEAN RESOURCES FOR MICRO TO MEDIUM ENTERPRISES) Uniós,

Részletesebben

SA.37718 (2013/N) sz. állami támogatás Magyarország Regionális támogatási térkép 2014-2020

SA.37718 (2013/N) sz. állami támogatás Magyarország Regionális támogatási térkép 2014-2020 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.11 C(2014) 1298 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság bels dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhet vé. Tárgy: SA.37718 (2013/N)

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 24/2015. (12.17.) önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

Értelmező rendelkezések 1/A.

Értelmező rendelkezések 1/A. Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA

A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA Staviczky Péter 1 Bevezetés A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/B. -ában

Részletesebben

TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA TÁJÉKOZTATÓ

TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA TÁJÉKOZTATÓ a 2016. évre módosítani tervezett helyi iparűzési adóról szóló rendelet előkészítéséhez az önkormányzati adóhatóságok számára Hivatkozással a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A helyi adókról szóló 16/2015.(IX.09.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

N 276/2007 sz. állami támogatás Magyarország Kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Programok keretein belül

N 276/2007 sz. állami támogatás Magyarország Kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Programok keretein belül EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.VII.18 B(2007) 3382 végleges Tárgy: N 276/2007 sz. állami támogatás Magyarország Kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Programok keretein

Részletesebben

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2013.3.12. COM(2013) 145 final 2011/0268 (COD) Javaslat az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2015.03.13. Jóváhagyom: Csépainé Havas Ágnes Vezérigazgató

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A.

A helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. -a a következő 2/A. -sal egészül ki: 2/A. Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 19/2010. (XII.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3 2005.10.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3 A BIZOTTSÁG 1751/2005/EK RENDELETE (2005. október 25.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

Pénzügyieszközök -a kohéziós politikában. Dr NYIKOS Györgyi PhD

Pénzügyieszközök -a kohéziós politikában. Dr NYIKOS Györgyi PhD Pénzügyieszközök -a kohéziós politikában Dr NYIKOS Györgyi PhD Növekvő nyomás az állami költségvetéseken Stabilitási és Növekedési Paktum Europe 2020 A pénzügyi helyzet hatása a gazdasági növekedésre hatékony

Részletesebben

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

A helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 18/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. 72 számú melléklet a helyi adókról szóló 27/2002. önkormányzati rendelethez NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Mikro-, kis- és középvállalkozások részére Brossura_210x210_j5.indd 1 Új Széchenyi Hitel Támogatható hitelcél: gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök, illetve immateriális

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁMOGATÁS AZ ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET ALAPJÁN

KÉPZÉSI TÁMOGATÁS AZ ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET ALAPJÁN Állami Támogatások Joga 26 (2015/6) 25 31. KÉPZÉSI TÁMOGATÁS AZ ÁLTALÁNOS CSOPORTMENTESSÉGI RENDELET ALAPJÁN KULIN-PINTÉR Veronika * Tárgyszavak: állami támogatási szabályok modernizációja, állami támogatás,

Részletesebben

COSME garancia fedezetével igénybevett finanszírozás elsődleges feltételei

COSME garancia fedezetével igénybevett finanszírozás elsődleges feltételei COSME garancia fedezetével igénybevett finanszírozás elsődleges feltételei A Hitelszerződés aláírásának napján a Vállalkozás: a) nem áll csőd-, felszámolási-, törlési- végelszámolási eljárás hatálya alatt,

Részletesebben

(3) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost. Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a.

(3) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost. Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a. Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I.26.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X.2.) önkormányzati rendelet módosításáról Hárskút Község Önkormányzat képviselő

Részletesebben