MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Berki Viktor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Berki Viktor"

Átírás

1 MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Berki Viktor

2 Általános adatok Alapítás: Tulajdonos a Magyar Állam 75% MFB Zrt.,25% MNV Zrt. MEHIB -re vonatkozó speciális szabályok: évi XLII. törvény 312/2001. (XII. 28.) Kormányrendelet 232/2003. (XII.16.) Kormányrendelet Nemzetközi szintű szabályozás OECD Konszenzus ( Arrangement ) EU Irányelvek, közlemények Berni Unió Guiding Principles 2

3 A MEHIB küldetése A külgazdasági kapcsolatok ösztönzése és segítése Az export ösztönzése, hagyományos piaci eszközökkel nem biztosítható pénzügyi kockázatainak megosztása A finanszírozás megkönnyítése A vállalkozások versenyképességének növelése Állami hátterű biztosítási termékekkel csökkentse az exporthoz kapcsolódó hitelezés és a garancianyújtás kockázatait 3

4 MEHIB ügyfélköre MEHIB ügyfélköre: Finanszírozó bankok Nagyobb forgalmú vállalatok / nem KKV exportőrök Kis- és középvállalatok MEHIB által közvetlenül a cégeknek, illetve közvetve a finanszírozó bankoknak nyújtott egyedi és teljes forgalmú biztosítási termékeivel közvetve minden esetben az exportőröket segíti Potenciális exportőrök, fővállalkozók zöme a KKV-k köréből kerül ki Ügyfélkör bővítése Új disztribúciós csatornák kialakítása (szorosabb együttműködés kereskedelmi banki partnerekkel) Szakosított szervezetekkel/intézményekkel való együttműködés Külföldi rendezvényeken/konferenciákon való megjelenés Kiemelt ágazatok jelentősebb exportőreinek közvetlen megkeresése MEHIB az üzleti aktivitás fokozása érdekében proaktív módon elébe megy az export lehetőségeknek és figyelemmel kíséri a magyar áru/szolgáltatás export vagy működő tőke befektetések iránti potenciális igényeket! 4

5 Értékelhető kockázati típusok Szuverén kockázatok (központi kormányzat és központi bank) Magas kockázatú országok esetén jellemző Szub-szuverén kockázatok (önkormányzatok, központi kormány szervei a nemzeti bankot és a pénzügyminisztériumot kivéve) Jelentős arány a MEHIB portfólióján belül - várhatóan fennmarad Kulcspiacokon (Oroszország, Belarusz, Ukrajna) a szubszuverén kötelezettségvállalás jogszabályi hátterének felmérésére sor került Bankkockázatok (bankgarancia vagy hitel a bank pénzügyi beszámolója alapján) Bank mint hiteladós vagy garans Magánszektor felé irányuló export elősegítésében kulcsfontosságú Cégkockázatok (pénzügyi beszámoló alapján) Projektfinanszírozási kockázatok (projekt pénzügyi mutatószámai alapján) 5

6 Hitelkockázat típusok Kereskedelmi kockázat Például: fizetésképtelenség, nemfizetés Politikai kockázat Például: állami-, önkormányzati-, hatósági intézkedés, moratórium, háború, stb. 6

7 Hitelbiztosítások és biztosítási módozatok Forgalmi típusú, rövid lejáratú biztosítás Egyedi, közép/hosszú lejáratú biztosítás MEHIB az export üzletek minden cikluselemére vonatkozóan rendelkezik biztosítási termékkel az üzlet megkötésétől a teljesítésen át a fizetésig lefedve a különböző kockázatokat!! 7

8 Forgalmi típusú, rövid lejáratú exporthitel-biztosítások jellemzői Alacsony önrész (5-10 % is lehet), bankok esetében 1 %-os is lehetséges Listaáras szolgáltatás, mindenkinek ugyanolyan feltételekkel elérhető Keretjellegű: Határozatlan idejű biztosítási szerződés, éves biztosítási időszakokkal Évközben bármikor újabb vevők vonhatók biztosításba C módozat Jellemzően nem-piacképes országokbeli vevők felé exportáló nagyobb forgalmú vállalatok számára nyújtott biztosítási fedezet Igény szerint kiegészítő fedezetként gyártási kockázatra is köthető biztosítás CF módozat Faktorálással foglalkozó cégek és hitelintézetek számára az export teljesítés utáni, megvásárolt követelések biztosítását szolgálja KKV módozat Kis- és középvállalkozások exportjához kapcsolódó fizetési kockázatokra nyújt biztosítási fedezetet (EU + OECD országokra is kiterjed) Akár gyártási kockázatokra való kiegészítéssel is 8

9 Egyedi, közép/hosszú-lejáratú biztosítás Szállítói-hitel biztosítás (S módozat) Vevőhitel biztosítás (V módozat) 9

10 Szállítói hitel / szállítói hitel biztosítása Az exportőr a leszállított áruk vagy szolgáltatások ellenértékének fizetési halasztásával hitelt nyújt az importőrnek. A MEHIB biztosítási 10 fedezetet nyújt a magyar exportőrnek.

11 Vevőhitel / Vevőhitel biztosítás Bankok által külföldi vevőknek vagy bankoknak nyújtott magyar származású áruk és szolgáltatások vásárlására nyújtott hitel fizetési 11 kockázatára nyújt fedezetet.

12 MEHIB biztosítási tevékenységének relációs jellemzői, várakozások Fontosabb relációk: Kelet-Közép-Európa, különös a Kárpát-medence országai; FÁK országok, különös tekintettel Oroszország és Ukrajna; Balkáni térség nem EU tagállamai; Kína, India, Délkelet-Ázsia, Észak-Afrika és Közel-Kelet egyes államai (nagyobb értékű, nemzetgazdasági jelentőséggel bíró egyedi ügyletek megvalósításába) Biztosítási módozatok bontásában: Rövid lejáratú: Oroszország, Ukrajna, Szerbia, Kazahsztán, Magyarországgal szomszédos EU államok és a Balkán országai Egyedi, közép/hosszú lejáratú: Oroszország, Ukrajna és a többi FÁK országok, Románia és a Nyugat Balkáni térség Cél a biztosítási portfólió diverzifikálása, nagyobb kockázatvállalás azon exportpiacok vonatozásában, ahol a rosszabb finanszírozási feltételek miatt a MEHIB biztosítás előnyt jelent a magyar exportőrnek (pl. Belarusz, Ukrajna, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, stb.) 12

13 Gyártási kockázat biztosítása (G módozat) Exportőr teljesítése előtti, gyártási időszak alatti kockázatokra nyújt biztosítási fedezetet a külkereskedelmi szerződés szerinti termék/szolgáltatás előállítási költségeire Befektetésbiztosítás (B módozat) A külföldi vállalkozásba befektetett tőkére és hozamára nyújt fedezetet Hazai befektetők külföldi befektetéseire vonatkozóan elsősorban befektetés országához kapcsolódó országkockázati eseményekre nyújt védelmet akár tizenöt évig Garanciabiztosítás (GB, GE módozat) Üzlet teljes életciklusához kapcsolódó garanciarendszer alapján a MEHIB biztosítást nyújt a tendergaranciára, az előleg visszafizetési garanciára, a jóteljesítési, illetve a szavatossági garanciára 13

14 Tervezett új biztosítási termékek - 1 Exporthitel-biztosítás kis- és középvállalkozások részére (KKV-B) Célja azon kis- és középvállalkozások tevékenységének elősegítése, amelyeknek a külső piacokon való megjelenéséhez hazai pénzintézetek hitel-, illetve pénzügyi szolgáltatásait is igénybe veszik finanszírozásként Finanszírozó bankokat vonja be szerződőként a biztosításba, amelyek a biztosítási szerződést hitelbiztosítékként használhatják Bank által megvásárolt szállítóihitel-követelések biztosítása (FOR) Biztosított nem a fővállalkozó (S módozat), hanem a követelésvásárló bank Fedezet nyújtása mind kereskedelmi, mind politikai biztosítási eseményekre Finanszírozó bankot az exportőr teljesítési kockázata nem terheli Export előfinanszírozási hitel biztosítása (EE) MEHIB az exportőrök teljesítési és fizetési kockázatát vállalná föl Rövid, közép- és hosszú lejáratú üzletekhez egyaránt kapcsolódó konstrukcióban gyártás finanszírozást nyújtó bank a biztosított MEHIB a termékkel az exportot előfinanszírozó kereskedelmi banki ügyfeleket kívánja megcélozni 14

15 Tervezett új biztosítási termékek - 2 Kötött segélyhitel (tied aid) biztosítása (TA) Konstrukció biztosítási elemei kedvezőbbek, mint a normál vevőhiteleknél, mivel előleg, önrész, illetőleg a kárfizetési türelmi idő nem kerül alkalmazásra A teljesítést megelőzően folyósított előlegfinanszírozási hitel kockázatait és az exportőr teljesítését követő folyósítások fizetési kockázatait is lefedi Befektetésihitel-biztosítás (NS) Banki finanszírozási háttérrel végrehajtott külföldi tőkebefektetéseket, a magyar vállalatok nemzetköziesedését segíti elő a közép-/hosszú lejáratú üzletekhez kapcsolódóan MEHIB a hitel részbeni vagy teljes egészében vissza nem fizetésének kockázatára nyújt teljes körű fedezetet politikai és kereskedelmi kockázatokra MEHIB a bankok finanszírozási hajlandóságának növelésével a tőkeexportot kívánja elősegíteni Termékek fejlesztésénél a MEHIB egyik legfontosabb szempontja, hogy a termékek megfeleljenek a Basel II. előírásoknak és minél nagyobb export lefedettséget tudjon nyújtani termékpalettájával! 15

16 MEHIB biztosítási tevékenységének ágazati jellemzői rövid- és középtávon MEHIB támogatja olyan ügyletek létrejöttét, melyek egybe esnek az Új Széchenyi tervben megfogalmazott ágazati fókuszokkal: egészségipar (beleértve a kiszolgáló- és háttérágazatokat), járműipar (beleértve az alkatrészgyártást, a járműipari innovációkat), zöld gazdaság (megújuló energia, vízipar) mezőgazdaság (kiemelve a mezőgazdasági technológiaexportot és tudástranszfert) Kiemelt cél a magas magyar hányadú komplex áru- és szolgáltatásexport támogatása!! Rövid lejáratú üzletágban: Továbbra is a gyógyszer-, feldolgozó-, gép-, élelmiszer- és vegyipar vállalatai a legnagyobb biztosítottak Egyedi, közép/hosszú lejáratú üzletágban: Fogyasztási árucikkek egyedi, nagy értékű exportja Külföldi beruházásokhoz kapcsolódóan magyarországi gépek, berendezések exportja, vagy Magyarországon működő vállalat által nyújtott szolgáltatás Magyar exportőrök által külföldön megvalósított komplex projektek 16

17 Célok Egységnyi kockázatvállalás, illetve exporttámogatás minél nagyobb export volument generáljon Minőségi volumennövelés biztosítása érdekében az ügyletekre vonatkozóan komplex értékelési, minősítési rendszer kidolgozása Egyes ügyletek vonatkozásában a magyar hozzáadott érték további, szubjektív elemeket is tartalmazó szempontrendszer szerinti vizsgálata, pl.: Kisebb méretű magyar vállalkozások bevonásra kerülnek-e Magyar szellemi termék, technológia vagy egyéb know-how exportja kapcsolódik-e az ügylethez Export ügylet magyar gazdaságra, hazai foglalkoztatottságra gyakorolt hatása MEHIB üzletpolitikájának az Új Széchenyi tervben megfogalmazott célokkal való összhangjának megteremtése, akár relációs/ágazati szinten Kiemelt cél a KKV-k támogatása exportjuk elősegítéséhez, illetve e szektor nemzetköziesedéséhez Szorosabb, több területre kiterjedő együttműködés az állami költségvetési háttérrel exporthitelezési tevékenységet végző EXIMBANK-kal, mint stratégia partnerrel 17

18 Köszönöm figyelmüket! BERKI VIKTOR Tel: Budapest, Nagymező u

A MAGYAR VÁLLALATOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA Muzamel László MFB Zrt. Kormányzati Koordináció 2008.április.4.

A MAGYAR VÁLLALATOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA Muzamel László MFB Zrt. Kormányzati Koordináció 2008.április.4. A MAGYAR VÁLLALATOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA Muzamel László MFB Zrt. Kormányzati Koordináció 2008.április.4. 1 100% állami tulajdon Mérlegfőösszeg 4,5 Mrd EUR Alkalmazottak száma: 290 fő F

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek a magyar orosz kereskedelemben

Finanszírozási lehetőségek a magyar orosz kereskedelemben gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 492 Finanszírozási lehetőségek a magyar orosz kereskedelemben TÉGLA IMRE Kulcsszavak: orosz gazdasági kapcsolatok, exportfinanszírozási konstrukciók. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,

Részletesebben

EXPORTFÓRUM sikeres export Németországba

EXPORTFÓRUM sikeres export Németországba EXPORTFÓRUM sikeres export Németországba Export-import finanszírozási lehetőségek az MKB Banknál Előadó: Dr. Suták Péter Vállalati Termékek MKB Bank Zrt. DUIHK, Budapest, 2014. február 27. MKB Bank múlt

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

Banki segítség a versenyképesség erősítéséhez OTP BANK NYRT.

Banki segítség a versenyképesség erősítéséhez OTP BANK NYRT. Banki segítség a versenyképesség erősítéséhez OTP BANK NYRT. 2014. december 4. ELŐADÓ: SZABÓ ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ-H. BUDAPESTI RÉGIÓ Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban! MINŐSÉG, VERSENYKÉPESSÉG,

Részletesebben

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30.

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30. Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről 2013. április 30. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 6 1 Az értékelés kontextusa 9 1.1 Az értékelés célja 9 1.2 Értékelési kérdések

Részletesebben

A faktoring piac 2011-ben, 2012. évi fejlődési kilátások, célok, törekvések

A faktoring piac 2011-ben, 2012. évi fejlődési kilátások, célok, törekvések 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 milliárd HUF A faktoring piac 2011-ben, 2012. évi fejlődési kilátások, célok, törekvések (Összeállítás a Magyar Faktoring Szövetség 2012. február 17.-i

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31.

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31. Készfizető kezesség kis és középvállalkozásoknak dr. Ulrich Anikó ügyvezető igazgató 2011. május 31. Napi Gazdaság konferencia: Válhat-e a vidék a fejlődés motorjává Az Alapítványról 1991-ben jött létre

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

101. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. július 30., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3612, Ft. Oldal

101. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. július 30., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3612, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. július 30., hétfõ 101. szám Ára: 3612, Ft TARTALOMJEGYZÉK 196/2007. (VII. 30.) Korm. r. A hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl...

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2014. MÁRCIUS 5.

VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2014. MÁRCIUS 5. VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2014. MÁRCIUS 5. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2014. évi 3. számának tartalmából: teljes tematikus összeállítás a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a kulturális élet szabályozására

Részletesebben

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése www.husk-cbc.eu www.hungary-slovakia-cbc.eu A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 projekt keretén belül A

Részletesebben

196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet. Első rész. Általános rendelkezések. I. Fejezet. Hatály

196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet. Első rész. Általános rendelkezések. I. Fejezet. Hatály 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a hitelintézetekről

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tőkekövetelmény számítási szabályzat Hatályos: 2013.08.07-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BÁZELI TŐKEEGYEZMÉNY... 2 2. MAGYARORSZÁGI JOGGYAKORLAT...

Részletesebben

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27.

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27. PannErgy Nyrt. 2014. évi konszolidált beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2015. március 27. 2014.12.31. TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. IFRS szerinti konszolidált éves

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

Kifelé a zsákutcából

Kifelé a zsákutcából MELLÉKLET INNOVÁCIÓKUTATÁS Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. december (1085 1102. o.) KARSAI JUDIT Kifelé a zsákutcából Állami kockázati tõke és innováció A magyar állam a rendszerváltás óta a kínálat

Részletesebben

AZ EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK DOKUMENTUMA MAGYARORSZÁG STRATÉGIA

AZ EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK DOKUMENTUMA MAGYARORSZÁG STRATÉGIA AZ EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK DOKUMENTUMA MAGYARORSZÁG STRATÉGIA amint azt az Igazgatóság 2011. október 11-i ülésén elfogadta 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1. A BANK PORTFOLIÓJA...

Részletesebben

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel 11. tétel Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a főbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra

3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája 75 3. Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája, különös tekintettel az építőiparra Az Európai Unióban a kis- és középvállalkozások adják a foglalkoztatottság

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

Válság után: változó állami szerep a kockázatitőke-ágazatban

Válság után: változó állami szerep a kockázatitőke-ágazatban Külgazdaság, LVII. évf., 2013. május június (12 34. o.) Válság után: változó állami szerep a kockázatitőke-ágazatban KARSAI JUDIT A nemzetközi piacokon megfigyelt tendenciákat hazai perspektívából is vizsgáló

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Rövidítésjegyzék... 3 I. Bevezető... 5 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés...

Részletesebben

A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és a külföldi értékesítést nehezítő akadályok

A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és a külföldi értékesítést nehezítő akadályok MIKESY ÁLMOS A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és a külföldi értékesítést nehezítő akadályok Egy vállalati felmérés tanulságai A tanulmány a Külgazdaság, LVII. évfolyam,

Részletesebben