Exportfinanszírozási lehetőségek Dr. Hegyi Gábor, vezérigazgató-helyettes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Exportfinanszírozási lehetőségek Dr. Hegyi Gábor, vezérigazgató-helyettes"

Átírás

1 Exportfinanszírozási lehetőségek Dr. Hegyi Gábor, vezérigazgató-helyettes Nemzetközi Konferencia a Barnamezős revitalizáció és a fenntartható városi fejlődés lehetőségeiről Miskolc, november 14. 1

2 Állami exportösztönzés területei Komplex tevékenységi kör: Külgazdaság-politikai szakmai irányítás (Külgazdasági stratégia) Befektetés-ösztönzés (külföldi közvetlen tőkebefektetések elnyerése ) Külpiaci promóció(rendezvények, vásárok, delegációk) Kockázatvállalás Finanszírozás hivatalosan támogatott exporthitelezési tevékenység erre specializálódott intézmények: exporthitel ügynökségek (ECA) Nemzetközi környezet: WTO Szubvenciós kódex OECD Megállapodás (CIRR kamatfeltétel) egyenlő feltételrendszer az államok között = az exportőrök versenyezzenek, ne az állami támogatások!. 2

3 Megváltozott külgazdasági körülmények Múlt (válság előtt) Jelen (válság valóság) Globális, univerzális bankhálózatok Bő likviditás Magas kockázatvállalási hajlandóság Hitelezési expanzió Fókusz a kulcs piacokra, régiókra, ügyfelekre, tevékenységekre Szűkülő, egyben dráguló források Növekvőtőkekövetelmények, kockázati költségek Csökkenő hitelezési hajlandóság Mi szükség az állami exporthitel ügynökségekre? Egyre nagyobb szerepet kell betöltenie az exporthitel ügynökségeknek! 3

4 Változások, küldetés 2012 nyara : Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása, közös menedzsment az Eximbank és a MEHIB élén. A szervezeti integrációmellett a két intézmény jogilag megmarad, egy közös brand, az EXIM égisze alatt működnek tovább. Az integráció célja: hatékony gazdaságpolitikai ösztönző eszközként működni. Az új üzleti stratégia fontos eleme a széleskörűegyüttműködés leendőés új partnereinkkel: Kereskedelmi bankok, exportőrök közvetlen elérése (HITA, kamarák, ipartestületek, Kárpát Régió Üzleti Hálózat közreműködésével). Külgazdasági Stratégia, keleti nyitás, Wekerle Terv, Kárpát-régió kiemelt jelentősége Olyan kockázatok vállalása, finanszírozás nyújtása, amelyeket a kereskedelmi bankok, biztosítók nem tudnak felvállalni kockázatvállalási képességük, készségük hiánya miatt. 4

5 Jelentıs expanzióhoz igazodó költségvetési lehetıségek 2013-ban: költségvetés által garantált forrásoldali keret: 320 Mrd Ft 1200 Mrd Ft, kereskedelmi és hitelfedezeti garanciakeret 80 Mrd Ft 350 Mrd Ft, kamatkiegyenlítési költségvetési keret: 6,5 Mrd Ft 7 Mrd Ft és a keret felülről nyitottá válik, a nem piacképes kockázatok elleni biztosítások állományának globállimit kerete 500 Mrd Ft. 5

6 Jelenlegi termékpaletta I. -Kockázatátvállalás ALAPANYAG-BESZERZÉS TERMELÉS ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTEL REALIZÁLÁSA Export előfinanszírozás -MEHIB biztosítás gyártási kockázatokra (önköltség megtérítése) -Eximbankhitelfedezeti bankgarancia (exportőr cégkockázatának megosztása) Export utófinanszírozás -MEHIB biztosítás nyitva szállításra - MEHIB vevőhitel biztosítás - MEHIB szállítói hitel biztosítás -MEHIB követelésvásárlás biztosítás Eximbank kereskedelmi bankgaranciák (tender, előleg, teljesítési stb.) 6

7 Jelenlegi termékpalettaii. -Finanszírozás ALAPANYAG-BESZERZÉS TERMELÉS ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTEL REALIZÁLÁSA Export elıfinanszírozás Export utófinanszírozás Közvetett Közvetlen Közvetett Közvetlen refinanszírozás * export elıfinan- refinanszírozás *vevıhitel konstrukciók (CIRR) szírozó hitelek: (CIRR)leszámítolási konstrukciók: rulírozó jellegő középlejáratúfix kamatozású (CIRR) szállítói hitel forfetírozás kötött segélyhitel EUR CIRR: 1,28% p.a. (2-5 éves törlesztés esetében ig) USD CIRR: 1,34% p.a. (2-5 év alatti törlesztés esetében ig) * Az Eximbanknak jelenleg 9 kereskedelmi bankkal van refinanszírozási hitelkeret megállapodása. 7

8 Jelenlegi termékpalettaiii. -Összegzés Nem-piacképes országbeli vevık fizetési kockázatának átvállalása (nyitva szállítás esetén is): 75-95% Magas ország-, illetve bankkockázatok átvállalása: % Exportırök cégkockázatának megosztása a kereskedelmi bankokkal: 50-75%. Kereskedelmi bankgaranciák (tender, elıleg, teljesítési stb.). Nemzetközileg versenyképes, fix kamatozású(cirr alapú) finanszírozás: forgóeszköz finanszírozás, elsısorban refinanszírozáshazai kereskedelmi bankokon keresztül vevıhitel. 8

9 Jövıbeni irányok A klasszikus termékek (előfinanszírozás, utófinanszírozás, garancia és biztosítás) kiegészítéseként alternatív, új pénzügyi eszközök kidolgozása, jogszabályi módosítás révén létrejövő lehetőségek alapján: Nagy exportőrök beszállítóinak finanszírozása (beszállítói láncok), Exportcélú beruházások finanszírozása, ExportcélúEU támogatások önerejének finanszírozása és/vagy előfinanszírozása, 2 évnél rövidebb lejáratú generális termék bevezetése, Projektfinanszírozás, Beszállítói hitelgarancia nyújtása, Import hitelgarancia nyújtása, Befektetési hitelgarancia nyújtása. 9

10 Finanszírozhatóügyfelek Az Eximbank azon ügyfelek részére nyújthat finanszírozást, amelyek a magyar jog szerint legalább egy éve alakultak és érvényesen mőködnek, székhelye a Magyar Köztársaság területén van, a évi XCIII. törvény rendelkezései szerint devizabelföldinek minısülnek. 10

11 Nem finanszírozható ügyletek Az Eximbank nem nyújthat finanszírozást, ha a) a gazdasági társaság csıd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás alatt áll, lejárt esedékességőadó-, vagy adók módjára behajthatóköztartozással bír a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik. b) a finanszírozási igény jogszabályba ütközıtevékenységre, környezetvédelmi elıírásba ütközıtevékenységre, katonai berendezések exportjára, közvetett exportra; re-exportra, két éven túli futamidejő, fix CIRR alapúfinanszírozás esetén mezıgazdasági árucikkek exportjára irányul. 11

12 A magyar tartalomra vonatkozó elıírások, minimális magyar hányad Áruszállítás esetén: a külkereskedelmi szerzıdés minimum 50%-a 5 M EUR fölötti építési, szerelési fıvállalkozások esetén: 25% A magyar származás igazolása:az egyes területi kereskedelmi és iparkamarák által kiadott származási igazolás formájában. 12

13 Barnamezıs beruházások Barnamezıs ún. brownfield ügyletek az ipari övezetekben illetve nagyvárosias környezetben végrehajtott technológia-cserés és épületfelújítási, -bıvítési, terület-kármentesítési ügyletek (meglévı/új) vagy mindezek változatai. Barnamezıs beruházások Ipari övezeti ÚJberuházás teljes bontással, kármentesítéssel MEGLÉVİipari objektum felújítása, bıvítése 13

14 Esettanulmány Meglévı Biokombinát (vakcina-üzem) felújítása Projekt alapadatai: - Mongólia, Ulánbátor -17,5 év futamidejő szállítói hitel -Kötött segélyhitel* ügylet -A projekt értéke: 25M USD -Meglévı közel 40 éves, elavult technológia Ulánbátor külterületén, ipari zónában -Megrendelı: Pénzügyminisztérium/Mongólia Fotó: Vakcina üzem bejárata -Kivitelezés: magyar cégek! Eximbank/MEHIB szerepe: - Komplett finanszírozás és biztosítás management - Mőszaki, környezeti és biztonsági állapotfelmérés, nemzetközi jogszabály megfelelés - Megbízható, nemzetközileg elismert hazai know-how exportja fejlıdı régióba. * Kötött segélyhitel: Az Eximbank a magyar állam megbízásából a MEHIB 100%-os biztosítása mellett nyújt kormányközi megállapodás alapján olyan kamattámogatást és adományt (biztosítási díj) tartalmazóspeciális kondíciójú vevıhitelt, amelyben a kedvezmény mértéke legalább 35%. 14

15 Esettanulmány Projekt bemutatása - Meglévılétesítményen belüli építészeti rekonstrukció; - Központi vakcina elıállítóépület külsıés belsıépítészeti rekonstrukciója; épületen belüli technológiai és energetikai ellátórendszerek átépítése, vakcinák elıállításához szükséges technológiai berendezések cseréje; - Építészeti és technológia rendszerek szállítása, beüzemelése; - Veszélyes hulladékégetı, diesel generátor beüzemelése; 510 m 2 alapterülető új laboratóriumi épület kialakítása; - Épület külsıfalai hıszigetelése, összes technológiai és energetika csıhálózat és kábel elbontása. 15

16 Esettanulmány Pozitív hatások Gazdasági: - Magyar KKV/nagyvállalati exportösztönzés Pénzügyi: -Alacsony kamatteher -Átlátható, gyors, ügyfélorientált hitel-biztosítási csomag Környezeti: - Jelenlegi 40 éves elavult vakcina gyártótechnológia berendezéseinek cseréje, épületek felújítása - Gyógyszeripari hulladékok helyszíni ártalmatlanítása -Szénkazán cseréje, CO 2 emissziócsökkentés -Szennyvíztisztítóbeépítése, városi csatornahálózatra kibocsátott káros szennyvízterhelés megszüntetése További cél: Hasonló, piaci projektek finanszírozása 16

17 Köszönöm megtisztelıfigyelmüket! Magyar Export-Import Bank Zrt. Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Székhely: 1065 Budapest, Nagymezı u Telefon: +36 (1) Telefon: +36(1)

MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Berki Viktor

MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Berki Viktor MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Berki Viktor Általános adatok Alapítás: 1994. Tulajdonos a Magyar Állam 75% MFB Zrt.,25% MNV Zrt. MEHIB -re vonatkozó speciális szabályok: 1994. évi XLII. törvény

Részletesebben

A MAGYAR VÁLLALATOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA Muzamel László MFB Zrt. Kormányzati Koordináció 2008.április.4.

A MAGYAR VÁLLALATOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA Muzamel László MFB Zrt. Kormányzati Koordináció 2008.április.4. A MAGYAR VÁLLALATOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA Muzamel László MFB Zrt. Kormányzati Koordináció 2008.április.4. 1 100% állami tulajdon Mérlegfőösszeg 4,5 Mrd EUR Alkalmazottak száma: 290 fő F

Részletesebben

EXPORTFÓRUM sikeres export Németországba

EXPORTFÓRUM sikeres export Németországba EXPORTFÓRUM sikeres export Németországba Export-import finanszírozási lehetőségek az MKB Banknál Előadó: Dr. Suták Péter Vállalati Termékek MKB Bank Zrt. DUIHK, Budapest, 2014. február 27. MKB Bank múlt

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek a magyar orosz kereskedelemben

Finanszírozási lehetőségek a magyar orosz kereskedelemben gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 492 Finanszírozási lehetőségek a magyar orosz kereskedelemben TÉGLA IMRE Kulcsszavak: orosz gazdasági kapcsolatok, exportfinanszírozási konstrukciók. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,

Részletesebben

Banki segítség a versenyképesség erősítéséhez OTP BANK NYRT.

Banki segítség a versenyképesség erősítéséhez OTP BANK NYRT. Banki segítség a versenyképesség erősítéséhez OTP BANK NYRT. 2014. december 4. ELŐADÓ: SZABÓ ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ-H. BUDAPESTI RÉGIÓ Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban! MINŐSÉG, VERSENYKÉPESSÉG,

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban

Részletesebben

A faktoring piac 2011-ben, 2012. évi fejlődési kilátások, célok, törekvések

A faktoring piac 2011-ben, 2012. évi fejlődési kilátások, célok, törekvések 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 milliárd HUF A faktoring piac 2011-ben, 2012. évi fejlődési kilátások, célok, törekvések (Összeállítás a Magyar Faktoring Szövetség 2012. február 17.-i

Részletesebben

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról

Tájékoztató. Széchenyi Tőkebefektetési Alap c. konstrukciójának elindításáról Tájékoztató a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30.

Értékelés. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről. 2013. április 30. Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi eszközeiről 2013. április 30. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 6 1 Az értékelés kontextusa 9 1.1 Az értékelés célja 9 1.2 Értékelési kérdések

Részletesebben

Miért fontos az Innováció az OTP Banknak?

Miért fontos az Innováció az OTP Banknak? Vállalati hitelezés 2012-ben: lehetőségek és vállalati igények 2012 avagy Miért fontos az Innováció az OTP Banknak? Kovács Pál ügyvezető igazgató OTP Bank Nyrt. Steve megmutatta, hogy amit felépítesz,

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Konszolidált éves beszámoló

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése www.husk-cbc.eu www.hungary-slovakia-cbc.eu A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 projekt keretén belül A

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 6. Vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai 6.1. Hitelügyletek Mit jelent a vállalkozások finanszírozása? Válasz

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG STRATÉGIA

MAGYARORSZÁG STRATÉGIA AZ EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK DOKUMENTUMA MAGYARORSZÁG STRATÉGIA az EBRD Igazgató Tanácsának 2008. január 22-i ülésén jóváhagyva 0HTARTALOMJEGYZÉK 1HTARTALOMJEGYZÉK... 49H2 2HRÖVIDÍTÉSEK...

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

EU-pályázatok 2014-2020

EU-pályázatok 2014-2020 EU-pályázatok 2014-2020 A gazdaság növekedés a bankoknak is érdeke, a kisvállalati, nagyvállalati szektort egyaránt kell segítenünk és finanszíroznunk Mi kell a növekedéshez? Fizikai tőke felhalmozás Technológiai

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben