Általános ismertető az EXIM-ről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános ismertető az EXIM-ről"

Átírás

1 Általános ismertető az EXIM-ről A Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank), valamint a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB) 1994-ben jött létre azzal az alapvető célkitűzéssel, hogy elősegítse a magyar áruk és szolgáltatások külpiacokon történő értékesítését. A két intézmény (EXIM) küldetése állami exporthitel ügynökségként az, hogy az exportösztönzésre allokált kormányzati erőforrások hatékony felhasználásával segítse elő a magyar export növekedését. CIRR Kedvezményes kamatozás Az Eximbank két éven túli közvetlen hiteleinek, refinanszírozási hiteleinek kamatbázisa, illetve minimum kamatlába az OECD Irányelvei szerint a CIRR (Commercial Interest Reference Rate Kereskedelmi referencia kamat). A CIRR egy kedvezményes kamat, amely értékét az OECD havonta határozza meg és a változás minden hónap 15-ével lép életbe. A kamatláb a hitelszerződés aláírásának napján rögzítésre kerül és változatlan marad a hitel teljes futamideje alatt, ezáltal a hitelfelvevőt nem érintik a piaci kamatlábak mozgásai és előre kalkulálható törlesztést biztosít számára. Amennyiben az adott ügylet valamilyen oknál fogva nem vonható be a kedvezményes kamatozású konstrukciókba, lehetőség van az ügylet piaci alapon történő finanszírozására is. Származás igazolása Az Eximbank által finanszírozott, illetve garantált, valamint a Mehib által biztosított exportügyletek esetén az ügylet tárgyát képező termékek és/vagy szolgáltatások magyar származásának igazolása szükséges. Komplex ügyletek esetén az Eximbank egyedi elbírálás alapján határozza meg, hogy a teljes finanszírozott érték minimálisan mely százalékát kitevő áruk és/vagy szolgáltatások esetén szükséges a magyar származás igazolása. Termékpaletta Az EXIM jelenlegi termékskálája nagymértékben lefedi a közvetlen exporttevékenység valamennyi fázisának finanszírozási és biztosítási szükségleteit. Az EXIM export-előfinanszírozó termékeivel az exportteljesítést megelőző időszakra vonatkozóan nyújt finanszírozást az exportőr részére. Az export utófinanszírozó termékekkel az exportteljesítést követő időszak finanszírozása és biztosítása valósul meg, lehetőséget teremtve a magyar exportőr számára, hogy a vevője részére halasztott fizetési feltételeket biztosíthasson, kikerülve a vevő fizetési kockázata alól, miközben ő maga a teljesítést követően azonnal hozzájut annak ellenértékéhez. A konstrukciók akár közvetlen módon az exportőrnek vagy annak vevőjének nyújtanak finanszírozási lehetőséget, illetve közvetetten, magyarországi vagy külföldi hitelintézeteken keresztül is megvalósulhatnak.

2 Az EXIM esetében a hagyományos ECA (Export Credit Agency) konstrukciók (vevőhitelek, szállítói hitelből eredő követelésvásárlások, és ezek refinanszírozása és biztosítása), illetve a közvetlen és közvetett előfinanszírozási konstrukciók a főbb termékek, de ezek mellett a két intézmény további kiegészítő termékekkel is rendelkezik (pl. felülgarantálás, akkreditív igazolás, gyártásbiztosítás, lízingbiztosítás, garanciabiztosítás, befektetés-biztosítás). AZ EXIM a módosult jogszabályi lehetőségeket kihasználva célként határozta meg, hogy egy külkereskedelmi szerződéshez kapcsolódóan minél több folyamatot lefedjen finanszírozási, garanciavállalási és biztosítási konstrukcióival. Ennek érdekében az alábbi új lehetőségeket dolgozta ki: Banki termékek Exportcélú beruházási hitel (Magyarországon), Befektetési hitel (magyar vállalkozás külföldi részesedésszerzése) 2 éven belüli fix kamatozású export előfinanszírozó refinanszírozás Lízing refinanszírozás Biztosítási termékek Külföldi befektetésekhez kapcsolódó hitel biztosítása Export akkreditív igazolásának biztosítása

3 Vevőhitel konstrukciók Vevőhitel konstrukciók esetén az Eximbank a magyar exportőr vevőjének nyújt közvetlenül vagy közvetve jellemzően éven túli hitelt, megfelelő biztosítékok, főszabályként Mehib biztosítás mellett. A külföldi vevőnek nyújtott hitel folyósításakor az export okmányokkal igazolt teljesítése után az Eximbank az exportőrnek kifizeti az áru ellenértékét, ezáltal a külföldi vevőnek keletkezik tartozása az Eximbankkal szemben. A konstrukcióval az exportteljesítést követő időszak kerül megfinanszírozásra. A konstrukció előnyei az exportőr számára: a külpiaci versenyhelyzetet javítja, hozzásegíti a magyar vállalatot külpiaci megrendelésekhez; a magyar exportőr mentesül a külföldi vevő fizetési kockázata alól; az exportőr likviditását javítja, hogy a kereskedelmi szerződés alapján a részteljesítések ellenértékét az Eximbank közvetlenül kifizeti. A vevő szempontjából a konstrukció előnye: képessé teszi a külföldi vevőt, hogy a magyar áru/szolgáltatás vásárlását kedvező kamatozású, államilag támogatott hitel igénybevételével valósítsa meg; rugalmas az exportügylethez igazodó fix vagy változó kamatozású finanszírozás; a fix kamatozás előre kiszámítható finanszírozási költségeket jelent; felgyorsítja a kereskedelmi/fővállalkozói szerződés megkötését. Az Eximbank a közvetlen, klasszikus vevőhitelek mellett közvetett módon, a vevő bankja részére is tud finanszírozást nyújtani bankközi vevőhitel illetve bankközi vevőhitel-keret formájában. A hitelkeret esetén az Eximbank a külföldi bankon keresztül nyújt finanszírozást, amely párhuzamosan több exportőr több kereskedelmi szerződésének finanszírozását teszi lehetővé olyan előre rögzített feltételek szerint. Magyar fővállalkozásban külföldön megvalósuló projektekhez, a külföldi megrendelő számára lehetőség van projektkockázatú vevőhitel nyújtására is. A kötött segélyhiteleken keresztül az Eximbank a magyar állam megbízásából a MEHIB 100%-os biztosítása mellett nyújt olyan kamattámogatást és adományt (biztosítási díj) tartalmazó speciális kondíciójú vevőhitelt, amelyben a nyújtott kedvezmény mértéke legalább 35% (a finanszírozás költségei ennyivel alacsonyabbak egy klasszikus vevőhitelnél).

4 Klasszikus vevőhitel Az Eximbank klasszikus finanszírozási konstrukciója a vevőhitel, amely a szállítást/szolgáltatást követően a vevőnek nyújtott fix vagy változó kamatozású rugalmas finanszírozási forma. A vevőhitel konstrukció a magyar exportőr és a külföldi vevő között létrejött kereskedelmi szereződés tárgyát képező áru és/vagy szolgáltatás hitelből történő megvásárlásának finanszírozása érdekében jön létre. Finanszírozás tárgya A finanszírozás egyedi, a finanszírozandó exportügylet tárgyát figyelembe véve testre szabott. Az Eximbank jellemzően élelmiszeripari, egészségügyi, oktatási, gépipar, vegyipar, energetika, szociális infrastruktúra, környezetvédelmi tárgyú exportügyletek finanszírozásához ajánlja a konstrukciót. Hitel összeg A vevőhitel összege jellemzően minimum 1 millió EUR, maximum 20 millió EUR lehet. 20 millió EUR összeget meghaladó ügyletekben az Eximbank általában kereskedelmi bank(ok) bevonásával társfinanszírozásban vesz részt. 1 millió EUR összeg alatt az Eximbank eseti jelleggel, főleg referencia jellegű ügyletek finanszírozásában vállal szerepet. Devizanem EUR vagy USD. Futamidő A maximális futamidő év, ami a kereskedelmi szerződés tárgyának függvényében kerül meghatározásra. 2 éven belüli futamidővel mezőgazdasági vagy kisebb összegű feldolgozóipari exportügyletek finanszírozása lehetséges. Kamat Állami támogatást hordozó fix CIRR kamat (csak 2 éven túli hitelek esetén), vagy változó EURIBOR, illetve USD LIBOR kamatbázis alapján. Biztosíték A vevőhitel V módozatú MEHIB biztosítás, vagy megfelelő nemzetközi minősítésű, I-II osztályú, vevő bankjának garanciája mellett a magyar áru és szolgáltatás kiszállításához kapcsolódóan kerülhet sor a kereskedelmi/fővállalkozói szerződésből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez. Díjak és jutalékok Az Eximbank a vevőhitelek esetében a hitelösszegre előre fizetendő egyszeri díjat, a rendelkezésre tartott és le nem hívott keretösszegre vonatkozóan rendelkezésre tartási jutalékot számít fel, amely a kamatokkal egyidejűleg utólag fizetendő. Az éven túli futamidejű ügyletek esetében az Eximbank a szerződéskötés évfordulóján, évente fizetendő monitoringdíjat is felszámít. A díjak és jutalékok mértéke egyedi elbírálás alapján kerül meghatározásra.

5 Bankközi vevőhitel Az Eximbank klasszikus finanszírozási konstrukciója a bankközi vevőhitel, amely fix vagy változó kamatozású rugalmas finanszírozási forma. A bankközi vevőhitel konstrukció a magyar exportőr és a külföldi vevő között megkötött kereskedelmi szereződés tárgyát képező áru és/vagy szolgáltatások hitelből történő megvásárlásának finanszírozása érdekében jön létre a vevő bankján keresztül nyújtott kötött bankközi hitel formájában. Ebben a konstrukcióban az Eximbank a vevő bankjának nyújt hitelt, amelyet az továbbhitelez a vevőnek. Finanszírozás tárgya A finanszírozás egyedi, a finanszírozandó exportügylet tárgyát figyelembe véve testre szabott. Az Eximbank jellemzően élelmiszeripari, egészségügyi, oktatási, gépipar, vegyipar, energetika, szociális infrastruktúra, környezetvédelmi tárgyú exportügyletek finanszírozásához ajánlja a konstrukciót. Hitel összeg A vevőhitel összege jellemzően minimum 1 millió EUR, maximum 20 millió EUR lehet. 20 millió EUR-t meghaladó ügyletekben az Eximbank általában kereskedelmi bank(ok) bevonásával társfinanszírozásban vesz részt. 1 millió EUR összeg alatt az Eximbank eseti jelleggel, főleg referencia jellegű ügyletek finanszírozásában vállal szerepet. Devizanem EUR vagy USD. Futamidő A maximális futamidő év, ami a kereskedelmi szerződés tárgyának függvényében kerül meghatározásra. 2 éven belüli futamidővel mezőgazdasági vagy kisebb összegű feldolgozóipari exportügyletek finanszírozása lehetséges. Kamat Állami támogatást hordozó fix CIRR kamat (csak 2 éven túli hitelek esetén), vagy változó EURIBOR, illetve USD LIBOR kamatbázis alapján. Biztosíték A bankközi vevőhitelnyújtásra V módozatú MEHIB biztosítás mellett, vagy 2 éven belüli futamidejű hitelkereteknek megfelelő nemzetközi minősítésű, I-II. osztályú banki partner esetén az Eximbank saját kockázatára kerülhet sor. Díjak és jutalékok Az Eximbank a vevőhitelek esetében a hitelösszegre előre fizetendő egyszeri díjat, a rendelkezésre tartott és le nem hívott keretösszegre vonatkozóan rendelkezésre tartási jutalékot számít fel, amely a kamatokkal egyidejűleg utólag fizetendő. Az éven túli futamidejű ügyletek esetében az Eximbank a szerződéskötés évfordulóján, évente fizetendő monitoringdíjat is felszámít. A díjak és jutalékok mértéke egyedi elbírálás alapján kerül meghatározásra.

6 Bankközi vevőhitelkeret Az Eximbank klasszikus finanszírozási konstrukciója a bankközi vevőhitelkeret, amely hitelkeret az Eximbank által kiválasztott külföldi bankon keresztül a magyar áruk és szolgáltatások kiszállításához kapcsolódóan, a kereskedelmi/fővállalkozói szerződésből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez jön létre. A hitelkeretben konkrét, az Eximbank és a kiválasztott külföldi bank által elfogadott kereskedelmi szerződések alapján kerül sor a magyar exportőrök egyes vevőinek finanszírozására, egyedi befogadások (egyedi vevőhitelek) formájában. Az Eximbank és a kiválasztott külföldi bank között megkötött bankközi vevőhitel keret-megállapodás a befogadás általános szabályait rögzíti. A bankközi vevőhitel keretbe történő befogadások során kerül meghatározásra az adott exportügylethez kapcsolódó hitelösszeg mértéke, futamideje, kamat és díj kondíciói, illetve egyéb feltételei. A vevőhitel keret általános feltételei: Keret célja egyedi vevőhitelek nyújtása a keret mértékéig, a keretbe finanszírozásra befogadott konkrét exportügyletek finanszírozására. Keretösszeg egyedileg megállapított összeg (függ a külföldi bank nemzetközi minősítésétől, illetve a magyar exportlehetőségek mértékétől). Devizanem EUR vagy USD Díjak a rendelkezésre tartott és le nem hívott keretösszegre vonatkozóan rendelkezésre tartási jutalékot számít fel az Eximbank, amelynek mértéke egyedi elbírálás alapján kerül meghatározásra. Biztosíték A bankközi vevőhitelkeret-szerződés megkötésére V módozatú MEHIB biztosítás mellett, vagy 2 éven belüli futamidejű hitelkereteknek megfelelő nemzetközi minősítésű, I-II osztályú banki partner esetén az Eximbank saját kockázatára kerülhet sor. A keretbe befogadott egyedi vevőhitelek általános feltételei: Finanszírozás tárgya élelmiszeripar, egészségügy, oktatás, gépipar, vegyipar, energetika, szociális infrastruktúra, környezetvédelmi technológiák egyéb iparágak, stb. Finanszírozás mértéke A legalább 2 éves futamidejű vevőhitel esetén a konkrét külkereskedelmi/fővállalkozói szerződés maximum 85%-a kerülhet finanszírozásra, minimum 15% előleget a vevő köteles megfizetni a teljesítés megkezdéséig. Futamidő maximum 10 év, amelynek meghatározása függ a kereskedelmi szerződések tárgyától illetve az OECD Megállapodás szerint adható lehetséges maximális futamidőtől (mezőgazdaság esetén csak 2 év alatti finanszírozásra van lehetőség). Összeg jellemzően minimum 1 millió EUR, maximum a szabad keret összege (1 millió EUR érték alatt az Eximbank eseti jelleggel, főleg referencia ügyletek finanszírozásában vállal szerepet). Kamatláb mértéke Állami támogatást hordozó fix CIRR kamat (csak 2 éven túli hitelek esetén), vagy változó EURIBOR, illetve USD LIBOR kamatbázis alapján. Díjak és jutalékok egyszeri díj a befogadott egyedi vevőhitelekre minden befogadáskor; monitoring díj a 2 éven túli futamidejű egyedi vevőhitel befogadásoknál, eseti elbírálás alapján.

7 Projektkockázatú vevőhitel Az Eximbank egyedi elbírálás alapján vállalja a projektkockázatú vevőhitel nyújtását. A konstrukció célja, hogy a magyar fővállalkozó és a külföldi megrendelő között létrejövő fővállalkozói szerződéshez kínált finanszírozási csomaggal az Eximbank javítsa a magyar fővállalkozó versenyképességét és előmozdítsa a komplex projekt kivitelezésére vonatkozó külpiaci megrendelés elnyerését. A konstrukció keretében az Eximbank a MEHIB V módozatú biztosítása mellett a magyar fővállalkozásban külföldön megvalósuló projekthez kapcsolódóan, a fővállalkozói szerződésből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez biztosít forrást a külföldi partner által a beruházás megvalósítása céljából létrehozott projekttársaság számára. Preferált ügyletek és relációk Az Eximbank olyan ügyletek finanszírozásában vesz részt, ahol mind a magyar fővállalkozó, mind a külföldi partner (a külföldi projekttársaság tulajdonosa) rendelkezik a projekt sikeres megvalósításhoz szükséges pénzügyi-gazdasági háttérrel, valamint iparági tapasztalattal. Fontos továbbá, hogy a projekt stabil és a hitel futamidejére előre jelezhető cash-flow termelő képességgel rendelkezzen, amely kisszámú és megfelelő bonitású átvevőtől származik. Az Eximbank elsősorban az alábbi régiókban, illetve országokban megvalósuló projektek finanszírozásában vesz részt: Közép-Kelet-Európa, különös tekintettel a Kárpát-medence térségére; Délkelet-Európa államai, valamint Törökország és Oroszország. Hitel összeg A határon átnyúló projektfinanszírozási ügyletek összetettsége és a magas tranzakciós költségek miatt a konstrukció alkalmazását 4 millió EUR-t vagy annak megfelelő USD összeget meghaladó banki finanszírozási igény esetén ajánlja az Eximbank. Nagy volumenű projektek finanszírozásában az Eximbank hazai, illetve külföldi kereskedelmi banki partnerek bevonásával vesz részt. Devizanem EUR vagy USD. Futamidő A hitelek maximális futamideje a beruházás befejezését követő 14 év lehet. A tényleges futamidő minden esetben az ágazat és az adott projekt sajátosságainak figyelembe vételével, a pénzügyi modell értékelése alapján, egyedileg kerül meghatározásra. Árazás Az Eximbank a konstrukciót jellemzően állami támogatást hordozó, fix kamatozással (CIRR) kínálja. A kamatfelár és az egyéb díjak és jutalékok az ügylet sajátosságainak figyelembe vételével egyedileg kerülnek meghatározásra. Bírálati szempontok Az Eximbank a finanszírozási döntését a MEHIB, illetve független szakértők bevonásával a projekt megvalósításának és működtetésének kockázatait, illetve a hitel visszafizetésének forrásául szolgáló cash-flow megalapozottságát értékelve hozza meg. Biztosíték Az Eximbank a konstrukciót a MEHIB V módozatú hitelbiztosítása mellett a projektfinanszírozási ügyletek esetén elvárt biztosítékok fedezetbe vonása, illetve jellemzően a szponzori/tulajdonosi kör irányába kikötött korlátozott visszkereseti jog mellett kínálja.

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása

Kamattámogatás. Mezőgazdasági export finanszírozása Mezőgazdasági export finanszírozása Az Eximbank előfinanszírozó termékeivel a mezőgazdasági-exportteljesítést megelőző időszakra vonatkozóan nyújt finanszírozást a kis-, közép- és nagyvállalatok részére

Részletesebben

A MAGYAR VÁLLALATOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA Muzamel László MFB Zrt. Kormányzati Koordináció 2008.április.4.

A MAGYAR VÁLLALATOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA Muzamel László MFB Zrt. Kormányzati Koordináció 2008.április.4. A MAGYAR VÁLLALATOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA Muzamel László MFB Zrt. Kormányzati Koordináció 2008.április.4. 1 100% állami tulajdon Mérlegfőösszeg 4,5 Mrd EUR Alkalmazottak száma: 290 fő F

Részletesebben

MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Berki Viktor

MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Berki Viktor MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Berki Viktor Általános adatok Alapítás: 1994. Tulajdonos a Magyar Állam 75% MFB Zrt.,25% MNV Zrt. MEHIB -re vonatkozó speciális szabályok: 1994. évi XLII. törvény

Részletesebben

Exportfinanszírozási lehetőségek Dr. Hegyi Gábor, vezérigazgató-helyettes

Exportfinanszírozási lehetőségek Dr. Hegyi Gábor, vezérigazgató-helyettes Exportfinanszírozási lehetőségek Dr. Hegyi Gábor, vezérigazgató-helyettes Nemzetközi Konferencia a Barnamezős revitalizáció és a fenntartható városi fejlődés lehetőségeiről Miskolc, 2012. november 14.

Részletesebben

EXPORTFÓRUM sikeres export Németországba

EXPORTFÓRUM sikeres export Németországba EXPORTFÓRUM sikeres export Németországba Export-import finanszírozási lehetőségek az MKB Banknál Előadó: Dr. Suták Péter Vállalati Termékek MKB Bank Zrt. DUIHK, Budapest, 2014. február 27. MKB Bank múlt

Részletesebben

Banki segítség a versenyképesség erősítéséhez OTP BANK NYRT.

Banki segítség a versenyképesség erősítéséhez OTP BANK NYRT. Banki segítség a versenyképesség erősítéséhez OTP BANK NYRT. 2014. december 4. ELŐADÓ: SZABÓ ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ-H. BUDAPESTI RÉGIÓ Mert hiszünk azokban, akik hisznek magukban! MINŐSÉG, VERSENYKÉPESSÉG,

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. Korm. rendelet alapján 2013.

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz

MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz MNB Növekedési Hitelprogram 2. szakasz A Sberbank Magyarország Zrt.-nél a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által meghirdetett Növekedési Hitel Program második szakasza is elérhető. A Sberbank Magyarország Zrt

Részletesebben

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Fogalom Adásvételi szerződés Adóstárs ÁFA Annuitásos hitel Árfolyamgarancia Árfolyamkockázat Áruhitel Magyarázat A polgári törvénykönyv megfogalmazása szerint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.08.01.-tól

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hitel-, Kölcsön-, Bankgarancia-, Akkreditív-

Részletesebben

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 6. Vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai 6.1. Hitelügyletek Mit jelent a vállalkozások finanszírozása? Válasz

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei (2012_v1.01) Az RVA Új Széchenyi Terv KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes: 2012. február 1-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). A program keretében a pályázatnyertes

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében Cenzúraszám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti Cenzúraszámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 17-től Elfogadta: a 7/1-2/2014. sz. Ig. határozat Módosította: a 29/1-9/2014. sz. Ig. határozat

Részletesebben

FHB RUGALMAS KÖLCSÖN

FHB RUGALMAS KÖLCSÖN FHB RUGALMAS KÖLCSÖN AMIT AZ FHB RUGALMAS KÖLCSÖNRŐL TUDNI ÉRDEMES. nincs árfolyamkockázat! Az FHB Rugalmas Kölcsön forint alapú, így a havi törlesztőrészlet nagyságát nem befolyásolja az árfolyam alakulása.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. október 13-tól ÜZLETSZABÁLYZAT az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos:

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram második szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

Hitelintézeti fogalomtár

Hitelintézeti fogalomtár Hitelintézeti fogalomtár 2012. A fogalomtár megjelent a Magyar Bankszövetség által, a 25 éves kétszintű bankrendszer évfordulója alkalmából. Szerkesztette Kovács Levente Lektorálta Csillik Péter, Vass

Részletesebben

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI

Terméktájékoztató 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM TARTALMI ELEMEI ÉS ÜZLETI PARAMÉTEREI Terméktájékoztató a Növekedési Hitelprogram második szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről 1 1. A NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT S1.számú melléklet Általános Szerződési Feltételek fogyasztóknak nyújtott ügyletek esetében ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA SM.3.sz. melléklet HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Hitelezés Üzletszabályzata /továbbiakban: Üzletszabályzat / a Bácska Takarékszövetkezet, - 6430 Bácsalmás Gr Teleki u. 2.; Cégjegyzék szám: 03 02 000174;

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel 11. tétel Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a főbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának

Részletesebben

ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK

ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Nyírbéltek ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK Készítette: Szmutkó Illés Ezt a szabályzatot a Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Igazgatósága 5/14.számú határozatával

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témái, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.05. havi tartalmakhoz 1. Szabad-e hitelből fogyasztani? Mit kell/lehet tenni a túlzott eladósodottság érdekében? Mi a hitel,

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1

LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1 LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1 Adós: Az a természetes személy, ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben

Részletesebben