Éves Jelentés. 08Az MFB bankcsoport tagja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves Jelentés. 08Az MFB bankcsoport tagja"

Átírás

1 Éves Jelentés 08Az MFB bankcsoport tagja

2 Tartalom A kockázat el van vetve Bevezető A MEHIB Zrt évi exporthitel-biztosítási tevékenységének fő jellemzői A MEHIB Zrt évi fedezetbevételének legnagyobb forgalmú viszonylatai A MEHIB Zrt. üzleti aktivitását támogató tevékenységek Együttműködés a nemzetközi szervezetekkel MEHIB Zrt. összevont mérlege (M Ft) Eredménykimutatás (M Ft) A Felügyelő Bizottsági jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Mehib Zrt. tisztségviselői 2008-ban 1

3 Bevezető A MEHIB évi működését alapvetően három fontos körülmény határozta meg: a piacképes szerződéses állomány átruházása, az oroszországi és FÁK államokbeli üzleti aktivitás további térnyerése, valamint az év második felében kibontakozó világgazdasági krízis okozta növekvő kockázatok megjelenése. A piacképes szerződéses állomány átruházásának folyamata január elsejével zárult le, melynek következtében a MEHIB az Európai Uniós tagállami biztosítókhoz hasonlóan 2008-ban ismét teljes mértékben alapküldetésére, az állami hátterű nem-piacképes exporthitel kockázatok biztosítására koncentrálhatott. Tevékenységével a Biztosító érdemben segítette a magyar áru-/szolgáltatásexport növekedését, eszközrendszerét folyamatosan fejlesztve optimalizálta a rendelkezésre álló költségvetési erőforrásokat. Együttműködése a kereskedelmi bankokkal töretlen maradt és a pénzügyi intézményrendszerben a piaci szereplők kiegészítő intézményeként lépett fel. A szűkített tevékenységi kör ellenére a MEHIB 2008-ban fennállásának eddigi legeredményesebb évét zárta. Mindez köszönhető volt az üzleti aktivitás fokozásának, a már megszokott prudens kockázatkezelésnek, a növekvő ám még mindig terv alatti káralakulásnak, a kedvező befektetési eredménynek, valamint a költségtakarékos működésnek. Az év során viszonylati szempontból az orosz és FÁK államokbeli exporthitel biztosítási ügyletek előtérbe kerülése volt a meghatározó. A rövid lejáratú ügyletek jelentős része gyógyszeripari termékek exportjában, míg a közép-/hosszú lejáratúaknál egészségügyi, illetve tervezési, építési és szerelési jellegű projektek kivitelezésében testesült meg. A FÁK piacokon tervezett ügyletek előkészítésében, sikeres megvalósításában és monitoringjában jelentős szerepet játszik a Biztosító moszkvai képviselete. Az év utolsó negyedévében az egyre erőteljesebben kialakuló világgazdasági recesszió és a globális hitelválság okozta finanszírozási nehézségek már éreztették hatásukat a MEHIB tevékenységében. Ezek mérséklése érdekében a Biztosító a nemzetközi partnerintézetek példáját értékelve intézkedési csomagot dolgozott ki. Sikerrel kezdeményezte, hogy a költségvetési törvényben évenként meghatározott, a biztosítási vállalhatóság felső határát jelentő un. globállimit keret a es időszakban megnövelésre kerüljön. A banki exporthitelezés újraindításához a Biztosító széleskörű egyeztetést folytatott a hazai partnerintézményekkel abból a célból, hogy komplex finanszírozási termékeken keresztül segítse a hazai exportőrök finanszírozási forrásokhoz való hozzájutását. Válaszul a banki és vállalati hitelezésben megjelenő növekvő fedezeti igény kielégítésére a Biztosító kiterjesztette fedezetnyújtását: a közép-/ hosszú lejáratú hitelek esetében lehetővé tette a 100%, a rövid lejáratú hitelek esetében pedig a 99%-os fedezet igénybevételét az ügyfeleknek. A pénzügyi válság hatásainak kezeléséhez javaslatot dolgozott ki a jogszabályi környezet megújítására, rugalmasabbá tételére abból a célból, hogy az a pénzügyi és kereskedelmi folyamatokra reagáló biztosítási termékek és szolgáltatások kialakítását lehetővé tegye. A Magyar Fejlesztési Bank csoport tagjaként a MEHIB tevékenysége, kockázatmegosztó képessége és termékkínálata jól illeszkedik a csoport működéséhez. A Biztosító hozzájárul ahhoz, hogy a csoport komplex pénzügyi termékválasztékkal széles körben, hatékony feltételek mellett tudja kielégíteni a hazai piaci szereplők igényeit és elősegítse számukra a válság okozta nehéz időszak minél sikeresebb átvészelését. dr. Csillag István elnök Szakács Tibor vezérigazgató 3

4 A MEHIB Zrt évi exporthitel-biztosítási tevékenységének fő jellemzői (M Ft) Megnevezés Nem-piacképes Piacképes Összesen A MEHIB Zrt évi fedezetbevételének legnagyobb forgalmú viszonylatai Ország A évi fedezetbevétel főbb viszonylatonkénti megoszlása (%) Egyedi üzletek Nem-piacképes rövid lejáratú üzletek Összes Fedezetbevétel , , , ,6 Bruttó díjbevétel 1.357, ,9 427, , ,9 Kárfizetés 0,0 0,4 332,8 443,7 332,8 444,1 Kármegtérülés 2,8 6,1 20,8 5,3 23,6 11,4 Ausztria - 0,3 0,3 Belarusz - 0,9 0,9 Horvátország - 0,4 0,4 Kazahsztán 28,0-28,0 A Biztosító 2008-ban közel 110 Mrd Ft összegű forgalomhoz nyújtott biztosítási fedezetet, ami 60%-kal haladta meg az előző évi nem-piacképes fedezetbevételi adatot. A MEHIB Zrt. a nem-piacképes, közép/hosszú lejáratú egyedi biztosításokkal a hagyományos piacokra irányuló exportot segítette elő. Az üzletág díjbevétele 2008-ban meghaladta a 2,5 Mrd Ft-ot, ami a évi díjbevételhez viszonyítva 87%-os növekedést jelent. A MEHIB Zrt. ezzel az alapítása óta eltelt időszak legmagasabb összegű díjbevételét érte el ban a nem-piacképes rövid lejáratú üzletek díjbevétele 198,3 M Ft volt. Ebben a módozatcsoportban jelentősen megnövekedett az Oroszországba irányuló biztosított forgalom. Ezt követi a szerb, a belorusz és ukrán forgalom. Szélesedett azon piacképes országok köre (Ausztria, Csehország, Németország, Lengyelország, Lettország, Észtország, Görögország, Románia, Szlovénia), amelyek a KKV módozat révén nempiacképes relációnak számítanak. Az egyes exportrelációk részaránya a nem piacképes rövídlejáratú kötvények forgalmán belül Moldova - 0,8 0,8 Montenegró 0,9-0,9 Nagy-Britannia - 0,7 0,7 Németország - 0,4 0,4 Oroszország 20,1 38,5 58,6 Szerbia - 3,6 3,6 Tadzsikisztán 0,6-0,6 Ukrajna 1,8 0,9 2,7 USA 0,3 0,3 Egyéb - 1,8 1,8 Összesen 51,4 48,6 100,0 5

5 A MEHIB Zrt. üzleti aktivitását támogató tevékenységek 2008-ban a biztosítási portfolió jelentős része, közel 60%-a orosz viszonylatú volt, emellett Kazahsztán képvisel még komoly, 28%-os hányadot a teljes portfolión belül. Az előző évi visszaesés után 2008-ban ismét emelkedett az ukrán biztosítási forgalom, és az összes fedezetbevételen belül növekedett a szerbiai és moldovai viszonylat súlya. Az egyedi üzletekkel összehasonlítva a nem-piacképes rövid lejáratú üzletág viszonylati megoszlása diverzifikáltabb. Kárfizetés, kármegtérülés A piacképes szerződéses állomány január 1-jével történő átruházását követően a év végéig fedezetbe vett állomány utógondozása, így a kapcsolódó kárkezelési feladatok ellátása, továbbá a viszontbiztosításon alapuló, az új állománytulajdonos kárfizetéseihez kapcsolódó megtérítési kötelezettség a MEHIB Zrt-nél maradt. Ennek megfelelően a Biztosító évben összesen 444,1 M Ft-ot fizetett ki károkra, melyeknek majdnem teljes összege a piacképes üzletágban keletkezett. A nem-piacképes üzletágban mindössze 0,4 M Ft összegű kár kifizetésére került sor. A kármegtérülés 11,4 M Ft-ot tett ki, ebből 6,1 M Ft a nem-piacképes és 5,3 M Ft a piacképes kockázatú károk megtérüléséből származik. Kockázatelbírálás A közép-, hosszú lejáratú nem-piacképes üzletek kockázatának megállapítására a MEHIB Zrt. megalakulása óta rendelkezik saját országkockázat minősítő rendszerrel, amelyet folyamatosan fejleszt. Félévente minősíti szuverén kockázat szempontjából a világ országait és ez alapján alakítja ki fedezeti politikáját, amelyet az Igazgatóság hagy jóvá. Az országbesorolás, valamint az OECD minősítése együttesen hat a megfelelő díjpolitika kialakítására. A konkrét biztosítási ügyletek befogadását megelőzően részletes országértékelő anyag készül. Az ügyletek vevőkockázatának elemzése az országkockázat figyelembevételével kiterjed bankok, szakágazatok, illetve a projektek speciális kockázatának értékelésére. A MEHIB Zrt. saját bankelemzési rendszerrel rendelkezik ban tovább folytatódott a minősítésre került bankadatbázis növelése konkrét ügyletek kapcsán, illetve banki megkeresésre. Ezzel 135-re nőtt a bevizsgált, limittel rendelkező bankok száma. A megadott limitek alapján az exportálni szándékozó vállalatok fontos információkhoz jutnak a potenciális vevőkkel kapcsolatos körülményekről. A közép-, hosszú távú ügyletekre az egységes értékelési szempontok szerint kialakított cégkockázat minősítési- és limitrendszer vonatkozik ban folytatódott az előző évi tendencia, miszerint számában és volumenében egyaránt jelentős érdeklődés mutatkozott az ún. sub-sovereign típusú kockázati hátterű ügyletek iránt. A rövid lejáratú ügyletekre jellemző kockázatelbírálási tevékenység felöleli a klasszikus ún. underwriting tevékenységek teljes körét. Ide tartozik az új vevőlimitek megállapítása, a meglévők időszakos felülvizsgálata, a limit növelési kérelmek elbírálása, továbbá speciális tevékenységek végzése (pl. faktoring biztosítás, az ügyfél saját hatáskörében eldönthető limitek kiadása). A piacképes üzletághoz tartozó vevőállomány január 1-jei átruházása jelentős mértékben csökkentette a Biztosító rövid lejáratú vevőlimit portfolióját. Termékfejlesztés A MEHIB Zrt ban elkészítette a es stratégiai időszakra vonatkozóan a termékfejlesztési elképzeléseit, amiről tájékoztatta a Társaság Igazgatóságát. A tervben szerepel a bank által megvásárolt középvagy hosszú lejáratú szállítóihitel-követelések (forfeiting) biztosítása mind kereskedelmi, mind politikai biztosítási eseményekre. Egy másik tervezett módozat a külföldi vállalkozáshoz kapcsolódóan pénzügyi intézmény által nyújtott hitel biztosítása (non-shareholder s loan biztosítás), mely a hitel részbeni vagy teljes egészében vissza nem fizetésének kockázatára nyújt fedezetet a bank számára kereskedelmi és politikai biztosítási eseményekre. Az export előfinanszírozó hitel biztosításának keretében a MEHIB Zrt. az exportőrök teljesítési és fizetési kockázatát vállalná föl. A rövid, közép- és hosszú lejáratú üzletekhez kapcsolódó terméknél az export előfinanszírozást (gyártás finanszírozást) nyújtó bank a biztosított, amely hitelmegállapodást köt az exportőrrel. A Biztosító az exportőr bármely okból történő nemfizetésének kockázatára nyújtana fedezetet a bank számára, esetleges kárfizetés esetén amennyiben a biztosítási esemény az exportőrnek felróható okból következik be az exportőrrel szembeni visszkereset mellett. Marketing tevékenység A MEHIB Zrt. marketing koncepciójának alapja, hogy makrogazdasági és saját üzleti előnyökön alapuló szemlélettel, állami részvénytársaságként, korrekt üzleti partnere legyen célcsoportjának. A Biztosító marketing tevékenységével 2008-ban is az üzleti tervben megfogalmazott célok elérését támogatta, célcsoportjában nevének ismertségét, imázsának növelését tartotta fő feladatának. Ezt tematikus reklámkampányokkal, valamint a külgazdasági kapcsolatok fejlesztésében érdekelt társintézményekkel, szakmai szövetségekkel együttműködve valósította meg. A MEHIB Zrt. előadások és konzultációk tartásával vett részt partnereivel valamennyi régióban különböző szakmai rendezvényeken, konferenciákon, vállalkozói fórumokon. 7

6 Együttműködés a nemzetközi szervezetekkel MEHIB Zrt. összevont mérlege (M Ft) Európai Unió A KKV biztosítás engedélyének meghosszabbítása A MEHIB Zrt. az Európai Unió Bizottsága évi Határozatával vált jogosulttá állami hátérrel, rövid lejáratú exporthitel biztosítás nyújtására, a meghatározott méretű KKV exportőrök részére. A Biztosító őszén kezdeményezte a KKV termék engedélyének hosszabbítását tekintve, hogy a KKV exportőrök helyzete a termék bevezetése óta nem javult, sőt a pénzügyi válság miatt ezen cégek export hitelezési lehetőségeik beszűkülésével még sérülékenyebbekké váltak. Az Európai Unió Bizottsága a kérelmet megalapozottnak találta, és 2009 januárjában két évre meghosszabbította a KKV termék engedélyét. OECD A Biztosító az egyedi (két év és az azt meghaladó futamidejű) ügyleteinek feltételeinél rendre érvényesítette az OECD előírásokat. A Biztosító, mint költségvetési háttérrel működő intézmény üzleti tevékenysége során maradéktalanul érvényesíti a közös társadalmi felelősséggel kapcsolatos OECD egyezményekből fakadó meglévő és legújabb kötelezettségeit is, nevezetesen: minden esetben lefolytatta a környezetvédelmi eljárást és megfelelt a nemzetközi elvárásoknak, mivel környezeti szempontból kockázatos ügyletet nem vett fedezetbe, a Biztosító a kötelező gondossággal járt el a korrupció, a korrupció-ellenes intézkedések egyezményes eljárásának alkalmazásában, az uniós nemzetközi szankciós egyezmények előírásait adott esetben, az üzletkötés során figyelembe vette, a legkevésbé fejlett viszonylatokba irányuló exporthitel ügyletek esetében a fenntartható hitelezés/adósságkezelés egyezményes feltételeinek megfelelően bírálta el az ügyleteket Berni Unió A MEHIB Zrt. 11 éve aktív tagja a az Exporthitel- és Befektetésbiztosítók Nemzetközi Szövetségének, a Berni Uniónak. A Berni Unió és a Berni Uniós tagságra készülő fejlődő gazdaságokban működő intézményeket tömörítő ún. Prágai Klub nélkülözhetetlen szakmai hátteret jelent a MEHIB Zrt. számára. Félévente tartott rendezvényeik a rendszeres szakmai tapasztalatcsere lehetőségét nyújtják a munkatársaknak. Informatika A MEHIB Zrt. informatikai rendszere az EU normáival összhangban biztosítja a személyes adatok védelmét, a nyilvántartott adatok konzisztenciájának ellenőrzését és az adatvédelmet. A Biztosító 2008-ban is nagy figyelmet fordított az informatikai üzemeltetés és adatbiztonság területére. A MEHIB2000 ügyviteli rendszer fejlesztői környezetében folytatódtak az új KKV termék nyilvántartásának programozói munkái. Átadásra kerültek a KKV üzletágat érintő kárkezelési modulok lefejlesztett és korszerűsített moduljai, eljárásai. A fejlesztések átadás-átvételét követően további változáskövetések, esetlegesen felmerülő hibakezelések elvégzése van folyamatban. Megnevezés Immateriális javak 42,2 35,4 Befektetések 8880, ,8 Ingatlanok 0,2 6,2 Befektetések kapcsolt vállalkozásokban 0,0 0,0 Egyéb befektetések 8880, ,6 Követelések 266,4 120,1 Biztosítási ügyletekből 122,9 47,4 Viszontbiztosítói ügyletekből 83,7 67,1 Egyéb követelések 59,8 5,6 Egyéb eszközök 77,5 82,5 Aktív időbeli elhatárolások 153,3 295,9 Eszközök (aktívák) összesen 9420, ,7 Saját tőke 6583,2 6977,8 Jegyzett tőke 4250,0 4250,0 Eredménytartalék 2289,9 2324,2 Lekötött tartalék 14,9 9,0 Mérleg szerinti eredmény 28,4 394,6 Biztosítástechnikai tartalékok 2584,0 3622,3 Céltartalékok 0,0 406,6 Kötelezettségek 147,1 127,4 Passzív időbeli elhatárolások 105,9 50,6 Források (passzívák) összesen 9420, ,7 9

7 Felügyelő Bizottsági jelentés a MEHIB Zrt évi beszámolójához Eredménykimutatás (M Ft) MEGNEVEZÉS Biztosítástechnikai bevétel 1039,9 1225,0 Biztosítástechnikai ráfordítás 1594,1 1269,7 Biztosítástechnikai eredmény -554,2-44,7 Befektetési bevételek 652,3 938,8 Befektetési ráfordítások(-) 22,3 23,6 Befektetési eredmény 630,0 915,2 Egyéb bevételek 8,2 11,6 Egyéb ráfordítások(-) 49,4 500,9 Szokásos váll.eredmény 34,7 381,2 Rendkívüli bevételek 0,1 222,6 Rendkívüli ráfordítások (-) 0,0 61,5 Rendkívüli eredmény 0,1 161,1 Adózás előtti eredmény 34,8 542,3 Adófizetési kötelezettség 6,4 147,7 Adózás utáni eredmény 28,4 394,6 A Felügyelő Bizottság összetétele a üzleti évben nem változott. A tagok száma változatlanul 7 fő. A Felügyelő Bizottság a évi munkatervében megfogalmazottakat teljesítette. A Felügyelő Bizottság elnöke rendszeresen részt vett az Igazgatóság ülésein. A Felügyelő Bizottság év folyamán 7 ülést tartott. A Felügyelő Bizottság évben irányította és folyamatosan beszámoltatta a belső ellenőrt, szakmailag felügyelte a munkáját. A Felügyelő Bizottság március 18-án megtartott ülésén tűzte napirendjére a MEHIB Zrt évi éves beszámolójának megtárgyalását és jelentésének elfogadását. A Felügyelő Bizottság álláspontjának kialakításához felhasználta a márciusi 02-ai keltezésű Beszámolót a MEHIB Zrt évi üzleti tevékenységéről és gazdálkodásáról, ennek kiegészítő mellékleteit, a belső ellenőr jelentéseit a évre vonatkozó ellenőrzésekről, a felügyelő bizottsági és az igazgatósági üléseken szerzett tapasztalatokat, valamint a társaság vezetésével folytatott rendszeres megbeszéléseket. A Felügyelő Bizottság 2008-ban kiemelten foglalkozott: a piacképes portfolió értékesítését követően kialakult helyzet értékelésével, a MEHIB Zrt. gazdálkodásának alakulásával, a bevezetett KKV termék sorsával, a befektetési politikával, az informatika kérdéskörével, mindazokkal a kérdésekkel, amelyek kockázatot jelentettek a MEHIB Zrt évi tervének megvalósításánál. A Társaság pénzügyi helyzetének és a december 31-én végződő év működési eredményének, illetve a könyvvizsgálat tartalmának jobb megértése érdekében az éves beszámolóból kivonatolt mérleg és az eredmény-kimutatás az őket tartalmazó éves beszámolóval, illetve az arról készült márciusi 02-ai keltezésű könyvvizsgálói jelentéssel együtt olvasandó. A MEHIB Zrt. gazdálkodását és üzleti tevékenységét év folyamán a többségi tulajdonos vizsgálta. A Társaság szabályozó rendszerét megfelelőnek találta. Néhány esetben a szabályzatok korrekcióját vagy kiegészítését javasolta. A Felügyelő Bizottság ellenőrizte a kért korrekciókat, illetve kiegészítéseket. A Felügyelő Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a MEHIB Zrt. vezetésének adatszolgáltatásait mind a tulajdonosok, mind a PSZÁF felé. A Felügyelő Bizottság különös figyelmet szentelt a belső szabályzatoknak való megfelelésnek. A Felügyelő Bizottság külön foglalkozott a társaság éves gazdálkodási tervével és negyedévente ellenőrizte annak megvalósítását. A Felügyelő Bizottság a tulajdonosok számára készített éves beszámolót a MEHIB Zrt. vezetőinek és a könyvvizsgálónak az írásbeli jelentése figyelembevételével március 18-ai ülésén megvitatta, és azt elfogadásra javasolta. A Felügyelő Bizottság megállapítása szerint a évi beszámoló a hatályos jogszabályoknak megfelelően készült és a MEHIB Zrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi viszonyairól megbízható és valós képet ad. Budapest, március Sajósiné dr. Kováts Magdolna FB-elnök

8 Független könyvvizsgálói jelentés A Mehib Zrt. tisztségviselői 2008-ban Igazgatóság Dr. Csillag István, elnök Dr. Bodnár Zoltán Szakács Tibor Gaál Gyula Király Zita Dr.Parragh László Rajnai Attila Szöllősi Endre Dr. Stukovszky Zsolt Felügyelő Bizottság Sajósiné dr.kováts Magdolna, elnök Berecz Marianne Czágler Péter Dr. Haraszti Katalin Somfai Róbert Szecsei István Könyvvizsgáló KPMG Hungaria Kft. (1037 Budapest, Váci út 99.) Bejegyzett könyvvizsgáló: Leposa Csilla Licence No

9 A kockázat el van vetve MAGYAR EXPORTHITEL BIZTOSÍTÓ ZRT Budapest, Nagymezô u Telefon: , Telefax: Internet cím: A MEHIB moszkvai képviselete: Képviselet vezető: Réthi Sándor Moszkva , ul. Druzhinnikovskaya 15, office 509. Tel.: +7 (499) Fax: +7 (499)

felügyelôbizottságként jár el.

felügyelôbizottságként jár el. Éves Jelentés 2010 B e v e z e tô A MEHIB tevékenységének fô célja volt és a jövôben is erre törekszik, hogy elôsegítse a magyar vállalatok piacra jutását, a magyar exportot ösztönözze és hozzájáruljon

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2015. április 23-án tartandó éves rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2015. április 1. TARTALOM KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT: Közgyűlési

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT.

MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. Rákóczi út 7. H-1088 Budapest Tel.: 00361/328 6666 Fax: 00361/328 6660 MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. volksbank@volksbank.hu www.volksbank.hu 4 Ebben az Éves Jelentésben három magyar festõművész, Radák Eszter,

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Tartalom. Köszöntô 5. Függelék Az MFB Rt. Igazgatósága 30 Az MFB Rt. Felügyelô Bizottsága 31 Az MFB Rt. vezetése 32 Az MFB Rt. képviseleti hálózata 33

Tartalom. Köszöntô 5. Függelék Az MFB Rt. Igazgatósága 30 Az MFB Rt. Felügyelô Bizottsága 31 Az MFB Rt. vezetése 32 Az MFB Rt. képviseleti hálózata 33 Tartalom Köszöntô 5 A Bank gazdasági környezete 6 MFB Rt.: jegyzett tôke, saját tôke és mérlegfôösszeg 7 Független Könyvvizsgálói Jelentés 8 A magyar számviteli elôírások szerint összeállított mérleg 9

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak

Részletesebben

EGY HAZAI BANK A TAKARÉKSZÖVETKEZETI INTEGRÁCIÓ SIKERÉÉRT FŐ PÉNZÜGYI ADATOK

EGY HAZAI BANK A TAKARÉKSZÖVETKEZETI INTEGRÁCIÓ SIKERÉÉRT FŐ PÉNZÜGYI ADATOK ÉVES JELENTÉS 2012 TARTALOM Egy hazai bank a Takarékszövetkezeti Integráció sikeréért 4 Fő pénzügyi adatok 5 Az Elnök vezérigazgató üzenete 6 A Felügyelőbizottság Elnökének üzenete 10 Tulajdonosi háttér

Részletesebben

MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Berki Viktor

MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Berki Viktor MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Berki Viktor Általános adatok Alapítás: 1994. Tulajdonos a Magyar Állam 75% MFB Zrt.,25% MNV Zrt. MEHIB -re vonatkozó speciális szabályok: 1994. évi XLII. törvény

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI III. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓJA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014. ÉVI III. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 214. ÉVI III. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/212/EU

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 09-02-000180... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december

JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december JELENTÉS a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről 0647 2006. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-12-38/2006.

Részletesebben

2005. évi Éves konszolidált beszámolója. IAS-IFRS standardok szerint

2005. évi Éves konszolidált beszámolója. IAS-IFRS standardok szerint A FreeSoft Rt. 2005. évi Éves konszolidált beszámolója IAS-IFRS standardok szerint 2006. március 27. Keresztesi János vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Részvénytársaság

Részletesebben

952/2015. Kiegészítő melléklet

952/2015. Kiegészítő melléklet 952/2015. Kiegészítő melléklet Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az 1993. évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály,

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk

A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk A GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: GRÁNIT Bank vagy Bank) jogutódja a Milton Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak,

Részletesebben

VII. kerület, Dob utca 75-81.

VII. kerület, Dob utca 75-81. VII. kerület, Dob utca 75-81. Főigazgatói ajánlás Tisztelt Olvasó! Tisztelettel ajánljuk az Olvasó figyelmébe a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága megalakulásának 15 éves évfordulójára készült kiadványt. Az

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

Amikor 2003-ban a FreeSoft növekedési pályára állítása mellett döntöttünk, fő célunk az volt, hogy az informatikai fejlesztések, szolgáltatások és

Amikor 2003-ban a FreeSoft növekedési pályára állítása mellett döntöttünk, fő célunk az volt, hogy az informatikai fejlesztések, szolgáltatások és FREESOFT NYRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS IAS-IFRS standardok szerint a 2010-es üzleti évről Közgyűlés 2011. április 19-én fogadta el. 2011. április 19. Eck Ilona vezérigazgató FreeSoft Szoftverfejlesztő

Részletesebben

A Szövetség feladatai közé tartozik a fenti kötelezettségek teljesítésével összefüggésben

A Szövetség feladatai közé tartozik a fenti kötelezettségek teljesítésével összefüggésben 1 1. Bevezetés 1.1. A 2010. év legfontosabb feladatai A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (továbbiakban: MSZKSZ, vagy Szövetség) 2010. évi, földgázkészletezést érintő, egyik kiemelt feladata a 2006.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

Ezúton is szeretném megköszönni a KELER Csoport tulajdonosainak,

Ezúton is szeretném megköszönni a KELER Csoport tulajdonosainak, Éves jelentés 2013 Tartalom 1. Elnöki köszöntő 3 2. Piaci környezet 5 3. A KELER Csoport átalakulása: tevékenység-átruházás 7 4. Szabályozói környezet 8 5. A KELER gazdálkodása 9 6. Treasury 11 7. Központi

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő

Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő Kötvény Kibocsátá si Isme r t e t ő a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról 2012/2013. Budapest, 2012. szeptember 21. 1 Tartalomjegyzék Általános információk 3 I. A kibocsátó

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2013. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2013. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2013. harmadik negyedév Budapest, 2013. november 14. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2012.09.30 2013.06.30 2013.09.30 2013.09.30/

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2014 1 TARTALOM A TVK-ról röviden... 4 Fő tevékenységünk... 4 Fő célkitűzéseink versenyképesség, hatékonyság, eredményesség... 5

Részletesebben