3«ez«Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3«ez«Általános Iskola"

Átírás

1 M e g n e v e z é s Eredeti Módosított előirányzat Telj esités Teljesit, %-a# 3«ez«Általános Iskola - működési ár és dijbevétel - kiadás - kiadásból bér 2o o42 15o ,24 96,o5 99,38 Közművelődési Gazdasági Ellátó Szervezet - működési ár és dijbevétel - kiadás - kiadásból bér g36 127o o ,47 1 3,49 97,39 Intézmények összesen: - működési ár és dijbevétel - kiadás - kiadásból bér ol lo o lo ,7o 97,53 98,74 Központilag kezelt feladatok - működési ár és díjbevétel - kiadás - kiadásból bér oo ,3o 64,61 97,88 Város összesen: - működési ár és dijbevétel - kiadás - kiadásból bér o oo o629o ,ol 84,82 98,67

2 3#szcinelléklet Az évi fejlesztési költségelőirányzatok teljesítése ezer Ft-bán! M e g n e v e z é s Beruházásiacélu felhasználások Villamesipar - Ady ltp villanyhálózatfejlesztés Rözlekedés_hirközlés - Loncsosi útépítés - Ady ltp. lakásépítéshez tartozó utép* - Könyvtár u«és Bazársor útépítés - Trösztépület telefon vonalai - Galéria telefonvonala - Városi TV stúdió telefonja => Martos Flóra 9/b telefonja - Rákóczi u# 14#sz lakás telefonja - Átadás hírközlés fejlesztésre Vízgazdálkodás - Ady ltp* lakásépítéshez tartozó ivóviz és szennyvízcsatorna épités - Alsóinkámi szennyvízcsatorna Eredeti Módosított Telj esi- Telj# előirányzat tés -a* 21o 21 o 3 413o 863o 8982 lo4,l* 3ooo 3ooo lo6, o ,7 12o 12o o 12o loo,o oo 13oo 13oo loo,o 3ooo 3ooo 14 14o ,0 Egyéb anyagi^tevékenység^ személyigés gazdasági szolgáltatás - Rákóczi telepi kisajátítás - Ady ltp* lakásépítés tereprendezése - Ady ltp* közmüterveés kisajátítás - Táncsics úti lakásépítés közműterve - Ságvári E 0u*13#sz. alatt 16 db szoc. bérlakás - Vörös Október u«8esz* ház vétele - 62 lakás fűtéskorszerűsítése - Ady ltp«lakásépítéshez tartozó távfütésépités Egészségügyig szociális és_kulturális szolgáltatás - ICórh rekonstrukció - Zeneiskola kialakítása - Kórház műszer beszerzése - Szbor-vásárlás - 60sz.Ált.Iskola sportpálya asztfaltozás - Sportcsarnok tetőszerkezete - Galéria tetőszerkezet felújítása 6o3 6 3 l o,e 17oo 17oo le, 15oo 15oo - - lo oo 95, lo5, loo,o ,7 37oo 37oo , ,4 84oo 84oo ,4 loo lőo - - 3oo 3oo ,3-55o 55o loo,o 15oo 15oo 15oo loo,o - 25oo 238o 95,2

3 M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Telje- Telj#" előirányzat sités $&-a*r Közösségi közigazgatási szolgáltatás - fénymásológép beszerzések - városi TVStudió kialakítása - URH állomás kiépitése - Tanácsház belsőépítészeti terve - Gazdálkodási tartalék looo , , lel, 2 lo oo - - Összesen: ,4 Nem beruházásiigélu_felhasználások - Városi TV Stúdió telefonja - Volt KZOSZ épület bontása - KIOSZ bontásával kapcsolatos telefonkiváltás - Rákóczi u 014 sz lakás telefonja - Trösztépület telefen vonalaihoz alapátadás - Kiemelt rétegek lakástámogatási hitele és kamatai - ÍLlamilag irányított lakáscsere - Dolgozók lakásépítési alapja - Társadalmi munka anyag költsége - AGROBANK-tól részvényvásárlás - Pénzvisszaadás HTTROIL-nak - Pénzvisszaadás Alukohónak - OTP kezelési költség - MegyeiOTP-nak kötvénykibocsátás után járó jutalék - Lakossági kötvény kamata «évi hitel visszafizetése + kamata - Lancsosi útépítés - Alsóvárosi ÍBC bővités - Lakásgazdálkodási egyéb feladatok összesen: 9o l 6o o 82, ,2 - lo3 9o 87,4-54o 578 lo7,o 6400 I06II ,9 3ooo 5oog 47o 2 94,o 15oo 196o 2o6o lo5,l 3 oo 3oo 3o6 lo2,o 14oo 14oo 14oo loo,o 5ooo 5ooo 5ooo loo,o 75o 75o - - llo llo 95 86, o 620 loo,o 588o 588o 588o loo,o loo5o lo 5o loo57 1 0, o o o ,2 Összes fejlesztési célú kiadás lo ,1

4

5 B i o t e r j e s z t é s a Városi Tanács 1989o március 24#-i ülésére# Tárgy: A Városi Tanács 1989# évi pénzügyi tervjavaslata# Előadd: B o s t a i n é Tóth Judit pénzügyi osztályvezeto

6

7 Tisztelt Városi Tanács I A Városi Tanács 1989«január 27#~i ülésén előzetesen megvitatta a város 1989«évi költségvetési javaslatát# illást foglalt abban, hogy a végleges keretszámok ismeretében a Végrehajtó Bizottság a tervjavaslatot három változatban terjessze a Tanács elé0 Az "A" változat hitel felvétele nélkül, a nb M változat 2o millió Ft hitel felvétele mellett tartalmazza a megvalósítandó feladatokat, úgy hogy 31 millió Ft bevétellel tervez a tanácsi bérlakások eladásából*,' A 0" változat hitel felvétele nélkül, 46 millió Ft bevételt tartalmaz a bérlakások eladásából# A januári tervjavaslathoz képest a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága módosításokat hajtott végre, az alábbiakban felsoroltak szerint: - az összes bevételi előirányzaton belül csökkent az állami támogatás, növekedett a személyi jövedelemadóból származó bevételek összege, 9357 eft-tal, - a társadalombiztosítási járulék 1989# január 1 -től 43 %-os mértékű, amely a béralap 96 %-a erejéig központilag ellentételezésre került, - az oktatási intézményekben a túlórák létszámositására lebontásra került 972 eft kiaclási, ebből 680 eft bérelőirányzat* A beterjesztett költségvetési javaslat nem tartalmazza a lakóházfenntartási előirányzatot, mértékéről a márciusi Megyei Tanácsülés dönt és annak megfelelően pótelőirányzattal épül be a tervünkbe# (mértéke "A" változat szerint 1283o eft, "B változat szerint 1479o eft#) Mindegyik változat nagyobb mint az előzetes tervben szereplő összeg, amely II8I0 eft volt# Tájékoztató jelleggel közölték, hogy állami támogatás csökkentés várható a nem priorizált területek körében (ut-hid, mg#, kereskedelem, kommunális ellátás, igazgatás, költségvetési szolgáltatás) mégpedig "A" változat szerint 895 eft,' WB változat szerint 1128 eft Összegben* I# _ öltségvetésjsevételi^forrásai: ( 1 #számú melléklet) Magánszemélyek jövedelemadójából 2o7394 eft a várfiató bevételő Népességarányosan került lebontásra az egy főre vetitett összege 7393 Ft# a várható bevétel 22oo eft, amely az előző évi adatokbol"kiindulva tervezhető. Házadó, építményadó, gépjárműadó, földhasználati adó, borforgalmi adó és illeték formájában kerül befizetésre#

8 Az intézmények működési bevétele eft-ra tervezhető, melynél figyelembe kelle^í> venni a terít és díjrendszer változását. Az állasi-íásss^íás eft# Érdekeltségi bevételből az r,a" és "B" változatban eft, a C W vaitoza^ban?7573*"e^t a tervezett előirányzat# á- díjbevételből 3148 eft, településfejlesztési hozzájárulásból 35oő~e^t7 ut-^es^közmüfejlesztési hozzájárulásból 45o eft a várható bevétel# Telekeladásból 7600 eft beszedése tervezhető, részben a Rákóczi Eelepen^^db^telek eladásából, részben a kishaszonbérleti földek eladásából# Laicásforgalmazásb ól származó bevétel az na" és nb változatban 31 5 I T!! i r H r r ff5ff v I I Í o z 5 ^ n "? ^ o o r 'eft, amely a tanácsi bérlakások eladásából származna# A lakosság felé hirdetjük a lakások megvétel! lehetőségén - forgalmi értékén - a VTVBa Igazgatási Osztályon a beérkezett igényeket gyűjtik folyamatosan# A két ülés közötti időszak azonban a reális felmérésekhez kevés volt# A januári tanácsülés óta az Országos Takarékpénztárral történt egyeztetés alapján konkretizálódott, hogy a lakások megvásárlásához szociálpolitikai kedvezmény nem vehető igénybe és hitelt is csak a bankhitel kamatfeltételei mellett vehető igénybe# Ez alapján a 31 millió Ft beszedése is változatlanul bizonytalan, a 46 millió Ft teljesen irreális# Átvett pénzeszközök körében a lakásberuházásokhoz kapcsolódóan számolható ateve eir"" A WB" változatban a bevételek között szerepel 2ojnlllió^Pt hitel, amely a kórházrekonstrukcióhoz kerülne f elhasznál asra7~ Álhiteit "az Agrár Innovációd Bank mivel a Városi Tanács részvénytulajdonos 16,5 %-os kamat mellett biztosítaná középlejáratú hitelként# Ez gyakorlatilag annyit jelentene, hogy 1989 o évben nem fizetnénk kamatot az igénybevételéért csak 1990-tői, a hitel törlesztése pedig 1991# évtől kezdődne 1995o julius 1-ig# A bevételek körében eft az évi génzmaradván^# (jóváhagyása a Megyei Tanács részeroi~majus honápsan~varható) Ez tartalmazza egyrészt a 49ooo eft tartós betétbe elhelyezett lakossági kötvényt, az intézmények és a Tanács számlamaradványát, amely a pénzügyileg áthúzódott kötelezettségvállalások fedezete0 A 49ooo eft tartós betét február hónapban már felbontásra került, mivel a kórház kivitelezője részére kellett biztosítani a költségek fedezetére#

9 H. A^költségvetés^felhasználása^ A Városi Tanács egységes pénzalapja az egyes változatoknak megfelelően más0 A pénzalapon belül ajaeglévo_intézmén hálózat_raüködtetésére* fenntartására forditando* éroiranyzat mindsarőm vaitözatban'*' eft, arányaiban 67-7o % között. Ez tartalmazza a 6 % bérautomatizmust,4 % dologi automatizmust, amely az áremelkedések ellentételezését jelenti# Az állóeszközfelujitás részletes feladattervét a 4#számu melléklet tartalmazza, az ágazati szakosztályokkal történt egyeztetés alapján# Az utak-hidak felujitási és fenntartási előirányzata 631o eft7 metyekre a VTVB* Műszaki Osztály az alábbi feladatok elvégzését tartja fontosnak: - Thököly u# felülkezelése ( 800 eft ) - Körmöcbánya u# vége útjavítás ( I800 eft) - Ujmandulás u felülkezelése (22o eft) - Temetői járda és útépítés (45o eft) - Buszvárók elhelyezése (42o eft) - Utjel felfestése, KRESZ táblák pótlása, hóeltakaritás (l62o eft) - Általános útjavítások, kátyúzással és felületkezeléssel (looo eft) Vízrendezésre 25oo eft a tervezhető előirányzat, melynek terhére megvalósul*"a Pólyán utcai felszíni vízelvezetés, a Sorház utcai áteresz cseréje és árokmeder takarítása, a köves árok alsó szakaszának medertakaritása, a kisebb vízfolyások esetenkénti karbantartása# Köztisztasá^i_feladatokra 5ooo eft, temetőfenntartásra 7oo eft a~rendőtsezesre' a r r eves lehetőség* A vállalkozói szerződés alapján éves szinten 45oo eft a park-_ fenntartásra, játszóterek, közterek fenntartására fordítható"* előirányzat-és looo eft a parkfelújítás fedezete# ^ közvilágitás 6000 eft előirányzatából a városi közvilágítási köítseg~53öo eft# Ezen felül megvalósul a Steinmetz kapitány u«~ Kulich Gyula u# közötti közvilágitás rekonstrukciója, befejeződik a Puskin u# közvilágítása«a szakfeladaton az éves előirányzat 2422~eFt7"amely tartalmazza az Alsóinkám beépítési tervének költségein felül az általános fenntartási és felujitási feladatok fedezetét#

10 - 4 - A pénzügyi törvény értelmében a helyi tanács által elhatározott beruházásoknál a létrehozott létesitmény fenntartásáról is helyi forrásokból kell gondoskodni# Ez alapján a fejlesztési célú kiadási előirányzatból eft került átcsoportosításra a működési költségvetésbe az alábbi feladatokra: - I 3SZ0 Általános Iskola és 2* sz* Általános Iskola fűtési többletköltségeire * évi energia árváltozások fedezetére - Piaccsamok felújítására ( kizárólag 1989#évben) - Gimnázium eszközbeszerzésre (kizárólag 1989#évben) - Ifjúságpolitikai célokra - Pallér Jenő Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet élelmezési szállítási költségeire - Alsóőrsi Úttörőtábor viztársulási hozzájárulására (kizárólag 1989»évben ) - Városi Televízió működtetésére - Tartalék előirányzatra - Diáksportegyesülét működtetésére - Átmenetileg munkába nem helyezhetők rendkívüli segélyére - Szociális étkeztetésre 2o99 ept, 2o6o ept, 6265 ept, looo eft, 45o ept, 256 ept, 2oo ept, 25o ept, 1723 ept, 288o ept, 25o ept, 5o ept, loo ept0 Fejlesztési_célu kiadásokra az AtT változatban ept, a MB valí o z a ^ a n " 1^5757" eft, *a "ffc változatban 16o 787 ept az éves lehetőség* Az "A változat alapján a rendelkezésre álló előirányzat az alábbi feladatokra nyújt fedezetet: - Kórházrekonstrukció ezévi üteme 8837oePt, - Ady lakótelep 12o lakás épitése 3539o ept, - Ságvári úti 16 szociális bérlakás épitése 12ooo eft, - Kiemelt rétegek lakásvásárlási hitele ( MTVB* által biztosított) loooo eft, - Társadalmi munka anyagköltségére 27 ept, összesen eft# E változatban nem tudjuk a lakossági kötvények után szeptemberben esedékes kamatokat (588o ept) az állampolgárok részére kifizetni* Uem nyújt fedezetet jogszabályok alapján kötelező feladatok ellátására-, igy a lakásmobilitásra, lakásépítési alapraf és lehetetlenné válik az előző évi testületi döntéseken alapuló kötelezettségvállalások teljesítése# Az Országos Takarékpénztár felé esedékes bonyolítási dijakat, kiemelt rétegek hitoltörlesztő részletét és kamatait sem tudjuk kifizetni, ami viszont ebben az esetben automatikus meghitelezést vált ki a szabályok értelmében*

11 - 5 - a2 "A" változatban szereplő feladatokon felül lehetővé teszi a lakossági kötvények esedékes kamatának a kifi zetését# Lakásmobilitásra 15oo eft-ot, kiemelt rétegek támogatá sára 5oo eft-ot, dolgozók lakásépitési alapjára 5oo eft-ot, tár sadalmi munka anyagköltségére 237 eft-ot tartalmaz. Fedezetet nyújt a kiemelt rétegek részére biztositott előirány zat éves kamataira, amely - figyelembe véve hogy mértéke 3 %-ról 19,5 $-ra emelkedett és ez a Tanácsot terheli - 15oo eft kiadást jelent. A kórházrekonstrukció ezévi üteme a kivitelezői szerződés alapján március hó végéig esedékes# Ez a már kifizetett 49 millió Ft-on felül további 36 millió Ft-ot jelent, amihez évenbelüli hitelt kell felvenni, melynek kamata 22 $, azaz 2640 eft# Az átmeneti hitelfelvételt az teszi szükségessé, hogy a működtetéshez szük séges előirányzatokhoz képest ilyen nagyságrendű bevétellel egyszerre sohasem rendelkezik a Tanács számlája# E változat lehetővé teszi az 1988# évi Végrehajtó Bizottsági dön téseken alapuló kötelezettségvállalásokat# ( péti városrész szenny víz tanulmány terve, elmaradt bonyolítási dijak az 1988-ban megva lósított beruházások után, tanácsház fűtéskorszerűsítés, OTP ke zelési költség, Bakonygaszt részére ebédlő kiváltási költség, Inotai Aluminiumkohó Vállalatnak pénzvisszaadás#) ^ - esetében teljesül: a kórházrekonstrukció ezévi üteme, a 12o lakás építése az Ady lakótelepen, a 16 lakás építése a Ságvári utcában, a kiemelt rétegek támogatása, a lakossági kötvény után esedékes kamatok kifizetése, az évenbelüli hitel kamatának a kifizetése, az 1988-ról áthúzódó kötelezettségvállalások egy részének kifi zetése Nem nyújt fedezetet a lakásmobilitásra, lakásépitési alapra, a tanácsház fűtés korszerüsitésére, a péti városrész szennyvízcsa torna tanulmány t érvéré #: E változatnál is maradnak el kötelezettségvállalások fedezet hiá nyában, de ennél is nagyobb gond, hogy a forrás oldalában az előző két változathoz képest 31 millió Ft helyett 46 millió Ft a bizony talan bevételi forrás. Ugyanakkor az na M változathoz képest is több feladat megvalósítá sát teszi lehetővé, melyeket h a végrehajtunk és a bevételek pedig nem folynak be komoly likviditási gondot okozhatnak# Tisztelt Városi Tanács! Az elmondottakat mérlegelve kell elhatározni, hogy a beterjesztett változatok közül, melyik lenne a legmegfelelőbb ahhoz, hogy a szű kös anyagi keretek között ha szerényen is, de fejlődjön városunk és ugyanakkor a Tanács pénzügyi helyzete is elfogadható pozícióban maradjon.

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 1003-28/2008. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n JAVASLAT az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések

B E S Z Á M O L Ó. az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és egyéb kapcsolódó előterjesztések MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 4128-4/2007. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) és

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 921 Győr, Városház tér 1..... napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 214. évi költségvetésére Győr, 214. január 29.

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉRŐL Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 22.) önkormányzati

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város 2015. évi költségvetésének megtárgyalása(1. forduló). Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2013.(II.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított rendelet

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz Kiegészítő melléklet Paks Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóhoz 1. Az önkonnányzat által ellátott feladatok értékelése Paks Város Önkormányzata részben 7 intézményével, részben

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Az önkormányzat 2009. évi költségvetése 23.173,3 millió Ft-os bevételi, 28.785,6 millió Ftos kiadási főösszeggel

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1.

Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1. Ügyiratszám: /2010. Napirend: 1. ELŐTERJESZTÉS Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i soron következő ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Meghívottak:

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Napirend: 2. ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére Tárgy: Beszámoló Lesencetomaj Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben