M E G H Í V Ó november 24-én (csütörtök) 16 órakor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2011. november 24-én (csütörtök) 16 órakor"

Átírás

1 Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 24-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom! Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Napirend: 1./ Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzatának háromnegyedévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Fazekas László polgármester 2./ Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciójáról Előadó: Fazekas László polgármester 3./ Előterjesztés a növények telepítési távolságáról szóló rendelet megalkotásáról Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző 4./ Előterjesztés a piaci bérleti díjak és helypénzek mértékének meghatározásáról Előadó: Fazekas László polgármester 5./ Előterjesztés Albertirsa város közműveinek (víz-csatorna) hosszú távú koncepciójáról, fenntartásáról, rekonstrukciójáról, fejlesztéséről Előadó: Fazekas László polgármester 6./ Előterjesztés az albertirsai szennyvíztisztító telepre vonatkozó szennyezés-csökkentési ütemterv megvalósításáról Előadó: Fazekas László polgármester 7./ Előterjesztés a Viziközmű Üzemeltető Intézmény évi víz- és csatornadíj javaslata vonatkozásában Előadó: Boros Ottó intézményvezető 8./ Előterjesztés a Lurkó Bölcsődében folyó szakmai munkáról Előadó: Diós Éva intézményvezető 9./ Előterjesztés a Lurkó Bölcsőde Alapító Okirata, valamint Szakmai programja, a Szociális Segítőház Alapító Okirata, valamint az intézmény fenntartására létrejött Társulási megállapodás módosítása tárgyában Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző

2 10./ Előterjesztés a gyógyvizű fürdő további üzemeltetésének lehetséges módozatai tárgyában Előadó: Fazekas László polgármester 11./ Előterjesztés a Jövő Nemzedékéért és a Teljesebb Életért önkormányzati alapítvány tevékenységéről Előadó: Fazekas László polgármester, valamint az alapítványok kuratóriumi elnökei 12./ Civil szervezetek pályáztatási rendszerének tapasztalatai Előadó: Kaáriné Kabay Lilla, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 13./ Előterjesztés az egyházaknak és a civil szervezeteknek nyújtott támogatás elszámolása tárgyában Előadó: Fazekas László polgármester 14/ Előterjesztés a évi parlagfű elleni védekezés hatékonyságáról Előadó: Kaáriné Kabay Lilla, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 15./ Előterjesztés a GlaxoSmithKline Kft-vel történő szerződéskötésről Előadó: Fazekas László polgármester 16./ Előterjesztés a MÁV-START Zrt. motorvonat beszerzésének támogatásáról Előadó: Fazekas László polgármester 17./ Előterjesztés az Alberti község újjátelepítésének 300. évfordulója tiszteletére szervezett programsorozat értékeléséről Előadó: Fazekas László polgármester 18./ Egyebek Zárt ülés: - Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálásáról Előadó: Szőke Szabolcs, a Kulturális Bizottság elnöke Albertirsa, november 17. Fazekas László polgármester

3 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-ei ülésére Ügyiratszám: Minősítés: Napirendi pont: 1. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzatának háromnegyedévi költségvetési gazdálkodásáról A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Török Andrea pénzügyi irodavezető Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Pénzügyi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. Megjegyzések: Kiadási dátum: november 16.

4 SZÖVEGES TÁJÉKOZTATÓ Albertirsa Város Önkormányzatának háromnegyedévi költségvetési gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 79. -a alapján, figyelembe véve ezen jogszabályban, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről, a következő esztendő költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza az eredeti, és a módosított előirányzatokat, valamint a szeptember 30-ig realizálódott teljesítéseket. Tájékoztatómat, az alábbiakban teszem meg. I. BEVÉTELEK 1. Saját bevételek Mint a 2. számú táblázatból nyomon követhető, az alaptevékenység bevételeinél az előirányzatok teljesülése változó. Egyes tételek elmaradnak a remélttől, mások pedig meghaladják azt. A legnagyobb mértékű bevétel elmaradás összegszerűen a tábornál mutatkozik, itt 65,41 %-os a teljesítés. A e Ft bevétel csökkenést, a tervhez képest alacsonyabb kihasználtság eredményezte. Az étkezési térítési díjak, az újság, képeslapok, könyvek eladásából származó bevételek összességében a terv szerint teljesültek. A kötbér, bírság, egyéb kártérítésből származó bevételeink 418,57 %-on, jóval a tervezett felett realizálódtak. A túllépés, a megnövekedett közigazgatási bírságok behajtásából ered. A mástól átvett, beszedett bírság bevétel 64,40 %-on, az igazgatási, szolgáltatási díj bevételeink 82,50 %-on realizálódtak. A közüzemi díjak megtérülése a forgalomból adódóan kiadási és bevételi oldalon egyaránt alacsonyabb a vártnál. A lakbér bevétel 102,11%os, a szemétszállítási díj 111,25-os teljesülésének oka, hogy mindkét esetben fizetési felszólítások kerültek kiküldésre, ami jelentős összegű hátralék beszedését eredményezte. A piac bérleti jog beszedése december hónapban történik. Kamatbevételeink szeptember 30-án meghaladta az éves tervet, 148,33 %-on teljesültek. Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése továbbra is folyamatos. Adó bevételeink az időarányosnál magasabban teljesültek: az iparűzési adó 99,11%, a kommunális adó 105,75%, a gépjárműadó pedig 100,26%. A hátralékok beszedésére évben nagy hangsúlyt fordítottunk, illetőleg a kommunális adó felhívásra, visszamenőleg 167 adózó adta be bevallását, e Ft összegben.

5 Az SZJA helyben maradó, és a jövedelem differenciálás mérséklésére juttatott rész teljesítése, valamint a költségvetési támogatások 75,70 %-on, a 292/2009.(XII.19.) Korm. rend. előírásai szerint teljesültek. A központosított előirányzatok a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit, valamint a feladatoktól függő, központosított juttatásokat tartalmazzák. Működési célú pénzeszköz átvételeink kötöttek, a gyermektartás díj megelőlegezések előre nem tervezhetőek, mert a mutatkozó igények mértékéről, a költségvetés készítésekor nem tudunk. A családsegítőhöz átvett pénzek bevétele a társönkormányzatoktól, 42,55 %-on teljesült. Az elmaradás oka, hogy Dánszentmiklós évben egyetlen számlát sem fizetett ki. Mikebudától, a körjegyzőségre átvett pénzeszköz 71,62 %-on realizálódott. A Munkaerőpiaci Alaptól, a megváltozott munkaképességű és közhasznú dolgozók után járó támogatási összeget, június és július hónapban kaptuk meg. Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatási támogatás bevételek elmaradtak a tervezettől. Ennek oka, hogy február 28-ig, illetve kifutó rendszerben terveztük a foglalkoztatást, de január 31-én minden dolgozóval, közös megegyezéssel felbontottuk a munkaszerződést, mivel február 01-től új, pályázati formában nyílt lehetőség a közfoglalkoztatásra. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz az első félévben időarányosan teljesült. Pályázati bevételeinknél a Thököly és a Boglárka utca útburkolási munkálatainak, a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP) pénzügyi elszámolása megtörtént, és elfogadásra került. Mindkét esetben a támogatási összeg átutalásra került, ám az ÁROP már az utolsó negyedévben történt. A Bölcsőde felújítás pénzügyi zárása még folyamatban van. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételeink, a Balatonszárszói Ifjúsági Táborhoz kapcsolódóan a háromnegyedévben 60,38 %-on teljesültek. A függő, átfutó bevételek segélyeket, támogatásokat, kétszeres befizetéseket tartalmaznak. 2. Intézményi bevételek Intézményeink bevételei 78,58 % -on, az időarányosnál magasabban teljesültek. Az intézményi bevételek vizsgálatakor - ha nem vesszük figyelembe az előző évi pénzmaradvány felosztását - jól látható, hogy intézményeink törekedtek bevételeik teljesítésére, illetve növelésére. A Bölcsőde esetében új bevételi forrást jelent a sószoba használata. A Könyvtár bevételei az internet használatból, és pártolói díjakból adódnak. A Művelődési Ház, és a Tessedik Sámuel Általános Iskola bevételeinek jelentős része a terembérletből származik. A Vízmű bevételei 73,67 %-ra teljesültek. Összességében, önkormányzati szinten, a háromnegyedévi bevétel e Ft,

6 ami 80,95 %-os teljesülést jelent. II. KIADÁSOK 1. Működési kiadások A zöldterület kezelése soron / virágosítás, önkormányzati területek gyommentesítése, ároktisztítás, permetezés, földutak útszéli nyesése, nyesedék aprítása / háromnegyedévben a kiadás 52,36%, mivel a munkálatok jelentős része az őszi hónapokra tevődik. Az üdültetés szakfeladaton a teljesülés 59,74%, egyrészt az alacsony kihasználtságból adódóan, másrészt a közüzemi elszámolások október-november hónapban történnek. Az étkeztetési kiadások összességében időarányosan teljesültek. A helyi közutak, alagutak üzemeltetése szakfeladat tartalmazza a kátyúzások, földút rendbetételek költségeit. A teljesítés 45,10 %. Az elmaradás oka, hogy az utolsó negyedévben kerülnek megvételre a síkosság mentesítéshez szükséges anyagok, illetve a hótolásra tervezett összeg is ezen a soron jelenik meg. A város- és községgazdálkodás, műhely, közfoglalkoztatáson a teljesülés alacsonyabb az időarányosnál. Ennek oka, hogy kisebb a közfoglalkoztatott létszámunk, mint azt év elején terveztük. A közvilágítási feladatok, a fizikoterápiás szolgáltatás, a laboratóriumi szolgáltatás, a járóbetegek szakorvosi ellátása, a védőnői szolgálat szakfeladatokon a kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak. Az állategészségügyi tevékenység a gyepmesteri feladatvégzés költségét tartalmazza, ami meghaladta az időarányos tervet, 85,07 %-on teljesült. A segélyek többségénél az időarányosnál kisebb, illetve a tervnek megfelelő a teljesítés. Ám ezen a területen az év utolsó hetei mindig aránytalanul megnövelik a kiadásokat. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kifizetésére évente kétszer, augusztusban és novemberben kerül sor. Az adósságkezelési támogatás forgalma mindig a felmerülő igényektől függ, a teljesítés 90,15%. Ezen a soron szükség lesz előirányzat módosításra, mert már most látható, hogy a kiadás meghaladja az eredetileg tervezett összeget. A gyermek átmeneti segély szakfeladaton a kiadás 72,53 % teljesült. A köztemetés kiadásai szerencsés módon alacsonyak, ám sok éves tapasztalat, hogy ezzel a tétellel rendkívül óvatosan kell bánni. A temetési segélyek magas kiadás teljesülése miatt, szintén előirányzat módosítást kérek majd. Ez azonban más szociális kiadási előirányztok terhére teljesíthető lesz. A támogatás értékű pénzeszköz átadások 99,33 % -ra teljesültek, a kifizetéseket a szervezetekkel kötött megállapodásoknak megfelelően ütemeztük. A működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szervnek szakfeladaton a teljesülés elmaradásának oka, hogy nem történt meg a támogatás átadása a Pest Megyei Önkormányzatnak, a Művészeti Iskola fenntartási feladataira. Ez a tétel az októberi költségvetés módosításkor a tartalék összegét megemelte. 2. Intézmények működési kiadásai Intézményeink gazdálkodása időarányos teljesítést mutat (68,51 %).

7 A Polgármesteri Hivatal egyéb folyó kiadásainál az alacsonyabb teljesülés oka, hogy az ÁFA befizetés a dologi kiadásoknál jelentkezik. A Tessedik Sámuel Általános Iskola háromnegyedévi működési kiadásai 73,70 %- ra teljesültek. A Művelődési Ház, a Bölcsőde, a Könyvtár, a Családsegítő, az Óvoda, és a Vízmű esetében a háromnegyedévi teljesítés megközelítőleg azonos, 70 % körüli. A kiadások 75% alatti teljesülése szigorú és fegyelmezett munka eredménye. Minden kiadás időben történő teljesítését, a költségvetésben megszabott feladatok kiegyensúlyozott, tervszerű ellátását folyamatosan biztosítottuk. 3. Beruházások, felújítások A beruházások és felújítások háromnegyedévi teljesítése e Ft, a módosított előirányzat 44,73 %-a (6. számú melléklet). Az alábbi beruházások valósultak meg: a Bölcsőde előtti járdaszakasz aszfaltozása elkészült, a tábor felújítási munkálatai, a Pesti út 29. szám előtti leállósáv építése, az Árok utcai csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése megvalósult, a szivattyúk felújítása, nyomáskapcsoló cseréje, a vízmű kutak termelőcsöveinek cseréje, valamint a Renault Master tehergépkocsi vásárlása megtörtént, a mobil zagyszivattyú beszerzésre került, a Vágóhíd utcai parkolók aszfaltozása elkészült, a Vágóhíd utcai csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésre került, a fülkés traktor vásárlása megtörtént, a főzőkonyha elektromos főelosztó cseréje elkészült, a Sportcentrum lelátón a térdfalra elhelyezésre került a védőkorlát, a Tündérkert Óvodában (Luther u.8.) a villanyhálózat felújítása megvalósult, a tanyagondnoki autó cseréje megtörtént, a Családsegítőnél a Dózsa Gy. utcai épülettel kapcsolatos munkálatok elkészültek (a számlák kifizetése az utolsó negyedévre húzódik át), a tornaterem üvegfalának, valamint 2 db párnázott ajtójának a cseréje elkészült, a Szennyvíztelep riasztórendszerének újraépítése megtörtént (a számla október hónapban került kifizetésre), a szalagkorlát kihelyezése a Pesti-Dánosi út sarokra elkészült, a főzőkonyha szennyvíz elvezetése, zsírfogó beépítése megtörtént, Előkészítő szakaszban, illetve folyamatban lévő beruházásaink, beszerzéseink: Intézmények érintésvédelmi, szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálata során feltárt javítások (folyamatos) Informatikai stratégiai feladatok 2011-ben elvégzendő feladatai (folyamatos), Rekultivált szeméttelep utógondozása (folyamatos), Labdarúgó edzőpálya építése miután elhárult minden környezetvédelmi indíttatású akadály, a szükséges műszaki dokumentáció elkészült. Ennek alapján 2012-ben végre sor kerülhet a kivitelezésre, Olajfogó építése a Sportcentrum területére tervezett parkolóhoz (beépítése folyamatban van), Szaletli befejezése a Faluházban a kivitelezést a megfelelő szakember első negyedévére vállalta,

8 Víztorony statikai és tartószerkezeti felülvizsgálata ( árajánlatok megkérése megtörtént) 4. Hiteltörlesztés Az éves betervezett hiteltörlesztés összege e Ft. Ebből a háromnegyedévben e Ft-ot, 92,92 %-ot törlesztettünk (Viziközmű Társulat beruházási hitele, Suzuki SX4, Ford Tranzit, Renault Fluence és a Sportcentrum hitel). A kifizetések a szerződésben meghatározott időpontokban történnek. A kiadások teljesítése III. negyedévben e Ft, ami a módosított előirányzat 67,30 %-a. Tisztelt Képviselő-testületet! Úgy gondolom, az ismertetett adatok összességében kiegyensúlyozott, megnyugtató gazdasági helyzetet jeleznek, ami manapság különösen nagy érték. Megjegyzem ugyanakkor, hogy a évi költségvetési törvény tervezetének paraméterei így is rendkívül takarékos, az eddigiekhez képest több vonatkozásban új szemléletet alkalmazó tervezést követelnek tőlünk. Mindezek alapján, tisztelettel kérem, a háromnegyedéves tájékoztató megtárgyalását és elfogadását. Albertirsa, november 16. Fazekas László polgármester

9 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-ei ülésére Ügyiratszám: Minősítés: Napirendi pont: 2. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Albertirsa Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Török Andrea pénzügyi irodavezető Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Pénzügyi Bizottság - Jogi, Ügyrendi Bizottság - Kulturális Bizottság - Népjóléti Bizottság - Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. Megjegyzések: Kiadási dátum: november 16.

10 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-ei ülésére Albertirsa Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 70 -a alapján a polgármester a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - benyújtja a Képviselő-testületnek. A jegyző a költségvetési koncepciót az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben foglaltak szerint készítette el. A koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás. Elsődleges célja a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása, azok nagyvonalú megfogalmazása mellett. Az irányelvek, szempontok kialakítása során kell és lehet áttekinteni a következő évre vonatkozó szakmai feladatokat és elképzeléseket. A koncepció előkészítésének időszakában kell számba venni a forráslehetőségeket, és rangsorolni a feladatokat, valamint a megvalósításukhoz szükséges pénzeszközök nagyságát és ütemezését. Már a koncepció készítés során biztosítani kell, hogy az alapellátást nyújtó intézmények, és a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetéséhez szükséges források rendelkezésre álljanak. A koncepcionális elvek kialakításához elsősorban a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365) állt rendelkezésre. A koncepcióban javasolt törekvések mellett, a évre szóló gazdasági program elsődleges célkitűzése a gazdálkodás biztonságának megtartása, a likviditás megőrzése, a beruházások ütemezett megvalósítása, a szociális, valamint a működési kiadások feltételeinek ésszerű és takarékos körvonalazása, az önkormányzati munka hatékonyságának növelése, és a nyújtott szolgáltatások magas színvonalának biztosítása. Ennek értelmében kell megfogalmazni az önkormányzat évre szóló gazdasági programját, amelynek elsődleges célja, a költségvetési egyensúly megtartása.

11 I. A Kormányzat gazdaságpolitikája Az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági fejleményei azt bizonyítják, hogy az Európai Unió még éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet lesz. Magyarországnak ebben a nemzetközi gazdasági környezetben kell sikeresnek lennie. Az elhúzódó válságot alapvetően az okozza, hogy az országok jelentős része nem tudja megállítani államadósságának növekedését. A Kormány gazdaságpolitikájának alapja az államadósság csökkentése és a költségvetési egyensúly helyreállítása melletti szilárd elkötelezettség. A évi költségvetés kidolgozásánál ehhez a főbb követelményhez igazodóan, alapvető prioritásként kell kezelni a következőket: az államháztartási hiány tekintetében a Konvergencia programban meghatározott 2,5%-os GDP-arányos hiánycél nem növelhető, a nyugdíjak védelme céljából zárttá kell tenni a nyugdíjkasszát, csak így érhető el, hogy az állami pillérbe visszalépők garantáltan hozzájussanak a nekik járó öregségi nyugdíjhoz, az egészségügyi ellátások biztosítása céljából lépéseket kell tenni az egészségügyi kassza zárttá tétele irányába, a Kormány elkötelezett az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó kialakítása mellett, az adózásban határozott lépésekkel vissza kell szorítani a visszaéléseket, csalásokat, be kell zárni a ma még meglévő szabályozási kiskapukat. Ezzel párhuzamosan meg kell erősíteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tevékenységét, a foglalkoztatás növelése és a munka világának kiszélesítése céljából el kell indítani a Startmunka programot, amelynek keretében jelentős mértékben növelni szükséges a foglalkoztatottak létszámát. Ennek a költségvetési hátterét meg kell teremteni. E követelmények megalapozását szolgálta már a Kormány 2011 tavaszán elfogadott Széll Kálmán Terve. A Terv mélyreható intézkedései, a Kormányzat álláspontja szerint, az ország megújítását, az állami működés egészének (oktatás, egészségügy, önkormányzati rendszer, közösségi közlekedés) átszervezését, a munka becsületének visszaállítását célozzák. Egyensúlyi követelmény, fiskális eszközrendszer A évi költségvetési kiadási előirányzatok már számos reformelemet tartalmaznak, de a kialakult helyzetben az egyenlegjavulás további takarékos költségvetési tervezést igényel. Ennek megfelelően: - a közszférában nem emelkednek az illetmények, de az alacsony keresetű munkavállalóknál megmarad az adójóváírás fokozatos szűkítését ellensúlyozó bérkompenzáció, - a központi költségvetési szerveknél jelentősen szigorodnak a pénzköltési szabályok, aminek következtében a dologi kiadások csökkennek, - a költségvetési fejezetek a évi stabilizációs tartalékkal csökkentett bázisra tervezték a kiadási előirányzataikat, - a Kormány szándékai szerint újabb lépéseket tesz a munkajövedelemből élők számának további növelése érdekében, megteremti az aktív korú, munkaképes, az elsődleges munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók foglalkoztatásának lehetőségét és a szociális ellátások rendszerét úgy alakítja át, hogy az jobban ösztönözzön a munkavállalásra, - csökkennek az ártámogatások: a gyógyszerkassza állami ráfordításai érdemben mérséklődnek, a gyógyszer-támogatási rendszer átalakítása révén a kiadások mérséklődnek. A

12 korábbi gáz- és távhőtámogatás kibővített lakásfenntartási támogatássá alakul, de a célzottság megőrzésével, - a közösségi közlekedés szervezeti stabilitása, az egyes területek összehangolása lehetővé teszi, hogy a közlekedési társaságok működése hatékonyabbá váljon, - megkezdődik a nagy ellátórendszerek (köz- és felsőoktatás, egészségügy) rendszerszintű átalakítása, - elindul az önkormányzatok átszervezése és a központi igazgatás racionalizálása.a Kormány az irányítása alá tartozó intézményeknél jelentős mértékű létszámleépítést foganatosít. Adó- és járulékpolitikai célkitűzések A Kormány a évben folytatja a hazai adórendszer 2010 II. félévében megkezdett érdemi átalakítását. A következő évre vonatkozó szabályozási változásokat hármas szándék vezérli. A kedvezőtlen világgazdasági körülményekre való tekintettel, az államadósság csökkentésének elemi érdekét szem előtt tartva, biztosítani kell a kitűzött hiánycél eléréséhez szükséges költségvetési bevételeket. A Nyugdíjbiztosítási Alap kiegyensúlyozását segítő korábbi lépések mellett az Egészségbiztosítási Alap egyenlegét is javítani szükséges, így a Kormány az Alap bevételeinek növelésére tesz javaslatot. Harmadrészt az adópolitikai lépéseket az arányos és egységes adórendszer megteremtésére, az adózási kiskapuk bezárására való törekvés jellemzi, amely a kormányprogram kiemelt célja. A személyi jövedelemadó esetében a szuperbruttósítás részleges kivezetésével és az adójóváírás megszüntetésével a Kormány további lépést tesz a tisztán egykulcsos, 16%-os adórendszer megteremtése felé. A béren kívüli juttatások körén belül változás, hogy a reprezentáció és üzleti ajándékozás szja-mentessége megszűnik, így a szabályozás ismét visszakerül a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá. A társasági adózás területén az adóbevételek kiszámíthatóbbá tétele érdekében 2012-től az elhatárolt veszteség az adóalap 50%-áig lesz felhasználható. A reprezentáció és az üzleti ajándék, mint adóalap növelő tétel, kikerül a társasági adó hatálya alól, és 2012-től a személyi jövedelemadó rendszerében kerül megadóztatásra. Az általános forgalmi adó esetében az általános 25%-os ÁFA-kulcs 27%-ra emelkedik. A jövedéki adó 2011 novemberétől a legtöbb termék esetében növekszik. A gázolaj adómértékének megemelése oly módon történik, hogy az adómérték az uniós adóminimum arányát képezi le (8%-os eltérés lesz a két üzemanyag között, a jelenlegi 20% helyett). Így a benzin adómértéke marad 120 Ft/liter, a gázolaj adómértéke 97,35 Ft/literről 110,35 Ft/literre emelkedik. Az illetékekkel összefüggő szabályok 2012-től hatályba lépő módosítása eredményeként a gépjárművek visszterhes vagyonszerzését terhelő illetéket a jármű korának és hajtómotorjának teljesítménye függvényében kell megfizetni, a megyei önkormányzatok illeték bevételi részesedését pedig más központi forrás váltja fel. A cégautóadó köteles gépkocsik adóztatása is a jármű korának és hajtómotorjának teljesítménye függvényében történik 2012-től, így ez a közteher is értékarányosabbá válik. A társadalombiztosítás területén sor kerül a munkavállalói járulék 1 százalékpontos emelésére, az egyéni és társas vállalkozók járulékalapjának szélesítésére, valamint új adónemként baleseti adó bevezetésére. Ezek a lépések az Egészségbiztosítási Alap egyenlegének javítása érdekében szükségesek.

13 II. A évi költségvetési törvényjavaslat önkormányzatokra vonatkozó általános indokolása A helyi önkormányzatok beleértve a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is 2012-ben hitelforrások nélkül csaknem 3200,0 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés állami támogatás és helyben maradó személyi jövedelemadó révén mintegy 1140,6 milliárd forintot biztosít, amely összeg a évi korrigált bázis irányszám 100,7%-a. A évi változások bemutatását megelőzően megemlítendő, hogy az önkormányzati finanszírozási rendszer feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó, 2013-tól történő jelentős átalakítása előtt a normatív hozzájárulások és támogatások rendszerében alapvető változásokat nem indokolt végrehajtani. A közfoglalkoztatási rendszer és az álláskeresési ellátások átalakítására is tekintettel kerültek meghatározásra az önkormányzati hatáskörű segélyek, kiemelten az FHT (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, volt BPJ) forrásai. A Kormányzat elképzelései szerint, így a szakmai és pénzügyi szabályozásban határozottabban megjelenik a foglalkoztatási szándék, megszűnik a munkavállalással szembeni ellenösztönző hatás: az aktív korúak ellátásának támogatási összegei az egyéneket erőteljesebben motiválják a munkaerőpiacra való visszatérésben. Emellett évek óta visszatérő anomáliát kíván rendezni a javaslat azzal, hogy a szociális törvény módosításával összhangban a pénzügyi szabályozás eszközeivel is elő kívánja segíteni a különféle segélyezési formák célzottságának és a normatív szempontoknak az erősítését. A cél az, hogy a valóban rászorultak változatlanul számíthassanak a szociális háló biztonságára. E célt szolgálja az is, hogy az önkormányzati segélyezéshez hozzájáruló, ún. pénzbeli szociális juttatások előirányzat a jelenleginél célzottabban kerül elosztásra: 2012-ben valamennyi településen biztosítja majd a normatív segélyekhez nyújtandó önrészt, de a Kormány szerint hatékonyabban fogja segíteni a valós gondokkal (magasabb segélyezetti létszámmal, ezáltal több kiadással) sújtott önkormányzatokat szeptemberétől a korábbi gázár- és távhőtámogatás beépült az önkormányzati lakásfenntartási támogatásba. Az új, kedvezőbb feltételek mentén jelentősen megemelkedik az e támogatásban részesülők száma. Az ezáltal megnövekedő önkormányzati kiadásokhoz 26,5 milliárd forintos többletforrást biztosít a jövő évi költségvetés. A tapasztalatok szerint számos önkormányzat nem tett eleget a gyermekétkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó szociális kedvezményekre vonatkozó törvényi kötelezettségének. A költségvetési törvényjavaslat immár a pénzügyi szabályozás eszközeivel is elősegíti e kötelezettségek betartását azzal, hogy az étkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó normatívákat jövőre a kötött támogatások közé sorolja. A javaslat szerint szintén a kötött normatívák közé kerül a közoktatási informatikai feladatok támogatása, garanciát teremtve e fontos területhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére.

14 A tervezési és a beszámolási folyamatokat egyszerűsítendő 2012-től az állami támogatások egyidejű és azonos összegű megemelése mellett a helyi önkormányzatok átengedett személyi jövedelemadó részesedése javarészt megszűnik, a helyben maradó személyi jövedelemadóból a 8%-os részesedés ugyanakkor változatlan formában és mértékben fennmarad. A belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó továbbra is teljes egészében az önkormányzatot illeti meg, csakúgy, mint a termőföld bérbeadásából származó jövedelem után a települési önkormányzat által beszedett adó. A személyi juttatások számításához figyelembe vehető mutatók évi szinten maradtak: o a köztisztviselői illetményalap Ft, o a közalkalmazotti bértábla változatlan, o a közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja Ft, o a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja Ft/fő/hó. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban SZJA törvény) módosítása megszünteti az adójóváírás intézményét, és megváltoztatja az adóalap-kiegészítés figyelembevételének rendszerét. Az adókötelezettség alá eső, az összevont adóalapba tartozó jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meghaladó része után az adóalap-kiegészítés mértéke 27 százalék. A reprezentáció és az üzleti ajándékok juttatása adókötelessé válik. A juttatás értékének 1,19-szeresét 16 százalék szja és 27 százalék eho (összesen 43 százalék) terheli. Jelentősen átalakul a béren kívüli juttatások köre, előtérbe kerül a Széchenyi Pihenő Kártya. A kártyára utalt támogatás három egymástól elkülönített, különböző célt szolgáló kártya számlájára utalható a következők szerint: o szálláshely kártya számlájára utalható, szálláshely szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 225 ezer forint támogatás, o vendéglátás kártya számlájára utalható, melegkonyhás vendéglátó-helyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) étkezési szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 150 ezer forint támogatás, o szabadidő kártya számlájára utalható, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 75 ezer forint támogatás. Kikerül a béren kívüli juttatások közül az internet szolgáltatás biztosítása, illetve az erről szóló számla 5000 forintig történő megtérítésének formájában biztosított juttatás. A többi juttatás változatlan szabályok szerint biztosítható (iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, iskolarendszerű képzés költségeinek átvállalása). A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a évhez képest nem változott, évben is Ft/fő/év január 1-jétől 25 százalékról 27 százalékra emelkedik a normál áfa kulcs.

15 A helyi adókról szóló évi C. törvény legfontosabb változása, hogy kiteljesíti a települési önkormányzatok szabad adó-megállapításhoz fűződő jogát. A módosítás az önkormányzati adóztatási mozgástér bővítése keretében lehetővé teszi az önkormányzat számára az ún. települési adó megállapítását, melynek főbb szabályait a jelenlegi helyi adószabályozáshoz képest nem tartalmazza, azonban több garanciális feltételt fűz a túladóztatás elkerülése érdekében. A települési adó első ízben történő bevezetése esetén az adóalany fizetési kötelezettsége (több települési adó esetén is) maximum forint lehet. További javaslat bővíti a telekadóztatásban és az építményadóztatásban az önkormányzatok adóhatókörét, elvi lehetőséget teremtve az önkormányzatok számára a forrásbővítésre. Eltörli az építmény és telekadó adómaximumát. A túladóztatás elkerülése érdekében azonban az adóösszeg nem lehet magasabb az ingatlan forgalmi értékének 3 százalékánál. Az adóztatási mozgástér íly módon történő bővítésének gyakorlati jelentőségét erősen csökkenti a valós gazdasági környezet, az emberek tényleges életszínvonala januárjától új közfoglalkoztatási rendszer lép életbe. Az álláskeresési járadék eddigi maximális 270 napos folyósítási ideje 90 napra csökken, és az álláskeresési segély amely eddig további 90 napig biztosított ellátást megszűnik. A három szintű modell országosan megvalósuló elemei, a deklarált célok szerint, sok ember munkáját igénylő beruházásokat segítenek, mint például gátak, víztárolók építését, belvízelvezető csatornák kialakítását és karbantartását (8 órás foglalkoztatás). A helyi, térségi szinten megvalósuló programok továbbra is az önkormányzati (helyi, kisebbségi), egyházi, illetve civil szervezetek által történő rövid időtartamú közfoglalkoztatást fogják támogatni (4 órás foglalkoztatás). A harmadik szinten megvalósuló közfoglalkoztatás koncepciójának kidolgozása folyamatban van. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezete A törvény tervezet - kiindulópontja, hogy a köznevelés nem szolgáltatás, hanem közszolgálat, - kinyilvánítja, hogy a köznevelés ellátása alapvetően a Magyar Állam feladata, - egyértelművé teszi a köznevelés szereplőinek helyzetét a hatáskörök, a kötelességek és a jogok egyensúlyának megteremtésével, - nagyobb állami szerepvállalást ír elő, - új finanszírozási és bérezési rendszer elveit fekteti le. Az intézményrendszer irányítása és fenntartása főszabály szerint a kormányhivatalokon keresztül az állam feladata. A 2000 főt meghaladó lakosságú települési önkormányzat törvényben meghatározott feltételek alapján átvállalhatja a fenntartást, azt szerződéssel veheti át az államtól, az alábbi feladatot ellátó intézmények esetében: - általános iskola, - középiskola, - alapfokú művészeti iskola, - kollégium, - többcélú intézmény, - gyógypedagógiai intézmény, - felnőttoktatás. A köznevelési szerződés keretében a települési önkormányzat vállalja a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bérén, és annak járulékain felül jelentkező összes működtetési költség saját forrásból történő finanszírozását. A települési önkormányzat vállalja

16 az átvett intézmény épülete állagának megóvását. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújt. A köznevelési szerződés érvényességének ideje alatt a települési önkormányzat legalább olyan színvonalon biztosítja az intézmény fenntartását, mint azt az állam az intézmény átvételének idején biztosította. Ha bebizonyosodik a feltételek romlása, a kormányhivatal szankcionálhat. a települési önkormányzattal kötött köznevelési szerződés többek között tartalmazza az intézményvezető megbízási, és a megbízás visszavonási fenntartói jogról való lemondást a kormányhivatal vagy az oktatásért felelős miniszter javára. A szerződés meghatározza a feladatellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra tulajdonviszonyait is. A szerződés érvényességi ideje öt év. A szerződés érvényességének ideje alatt az átvett intézmény épülete beleértve a székhelyen, és az összes telephelyen található épületet nem idegeníthető el, nem adható bérbe, nem terhelhető meg, az oktatásból nem vonható ki. Ha a szerződésben foglalt feltételek teljesítését nem veszélyezteti, e bekezdésben foglalt kötelezettség alól a szerződést kötő kormányhivatal felmentést adhat vagy engedélyezheti az elidegenítést, hasznosítást. A tervezet szerint, elfogadása esetén, a törvény szeptember 1-jén, a települési önkormányzatokkal kötött köznevelési szerződés január 1-jén lép hatályba. III. Alapelvek, helyi sajátosságok Albertirsa Város Önkormányzatánál érvényesülnie kell a kiadási előirányzatok mérséklésének, a megtakarítást eredményező hatékony gazdálkodásnak. Tudomásul kell vennünk, hogy a pénzügyi világválság hatásai nem kerülhetik el az önkormányzatokat sem, ők is szerves részei az államháztartásnak. Az önkormányzat költségvetési bevételeinek nagyságát a működtetés területén, a szabályozórendszeren keresztül leosztott állami hozzájárulások és támogatások, az adóbevételek, valamint az önkormányzati sajátos működési bevételek határozzák meg. Ezen források képezik az alapját annak, hogy az önkormányzat a kötelező feladatokon felül milyen önként vállalt feladatokat, szolgáltatásokat nyújthat a lakosság különféle rétegeinek. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megfigyelhető, hogy e bevételek volumene csökken ben fő követelmény, hogy a költségvetési keretszámokat a megváltozott pénzügyi lehetőségekhez kell igazítani, és olyan mértékű kötelezettségeket lehet felvállalni, amelyek alapján garantálható a biztonságos működtetés. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzati gazdálkodással és tervezéssel kapcsolatos az ezzel összefüggő intézkedéseiből kirajzolódó - stratégiai álláspontja az, hogy a költségvetésnek az állami költségvetésben meghatározott fő céljai, valamint a térségi programok figyelembe vételével úgy kell biztosítania az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges feltételrendszert (és ennek összefüggésében a működési kiadások és bevételek egyensúlyát), hogy a működéshez fő szabályként felhalmozási bevétel ne kerüljön felhasználásra. Ezt a évi tervezés és gazdálkodási gyakorlat során sikerült teljesíteni, működési hitelt nem kellett felvennünk.

17 Általános szempontok Általános alapelvként kell érvényesíteni, hogy a évi kiadások szükséglete a reálisan számításba vett bevételi forrásokkal arányosan, és a lehető legszigorúbb takarékosság mellett kerüljön megtervezésre. Csak így oldható meg a működési kiadások biztonságos finanszírozása, feladataink lehetőségekhez mért legjobb ellátása. A jövő évi költségvetési tervezetben a évre tervezett feladatok számbavételén túl, a évi képviselő-testületi döntésekben, a évi költségvetés terhére vállalt kötelezettségek mellett, az egyéb, évről áthúzódó, már megkezdett feladatok, megkötött szerződések alapján várható kifizetések összegeinek szerepelniük kell. Tisztelt Képviselő-testület! A végleges költségvetés elkészítését megalapozó koncepció irányelveinek megfogalmazása nagy felelősséget ró az előkészítőkre, és a döntést hozó Testületre. Nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon a bevételek tervezése, új bevételi források feltárása, és a jelenlegi bevételek díjtételeit szabályozó, valamint a kiadások nagyságrendjét meghatározó önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, esetleges módosítása. Mindezeken túl, fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a költségvetés végrehajtása során mindvégig takarékos, fegyelmezett, a jogszabályi előírásokat folyamatosan szem előtt tartó gazdálkodásra van szükség. Úgy vélem, hogy a költségvetési tervezési irányelvekben foglaltak végrehajtása a korábbi évekhez képest új, megváltozott szemléletet, magasabb szintű együttműködést igényel. Az itt következő határozati javaslat összeállításakor, az irányelvekben leírtakat maximálisan igyekeztem figyelembe venni. Albertirsa, november 10. Fazekas László polgármester

18 Határozati javaslat Albertirsa Város Önkormányzata és az Intézményei a évre vonatkozó költségvetési javaslatukat az alábbi irányelvek alapján készíthetik el: 1., A költségvetési terv összeállításánál alapvető célkitűzés az önkormányzat működőképességének biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása. 2., A évre vonatkozó költségvetési rendelet összeállításakor a kötelező önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos működési kiadások az elsődlegesek. 3., A már vállalt pénzügyi kötelezettségek teljesíthetőségét biztosítani kell. 4., Általános béremelés nem tervezhető. A Ktv. és a Kjt. szerinti soros előrelépések ill. egyéb kötelező növekedések (az érvényes minimálbér és garantált bérminimum, stb.) fedezetét a költségvetésben biztosítani kell. Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos gazdálkodásra. Különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére, valamint a költségvetések szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára. A költségvetés készítése során a személyi juttatások és a munkáltatói kötelezettségek megállapításánál az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormány rendelet ában rögzített tervezési elveket kell figyelembe venni. 5., Az egyéb személyi juttatások, pótlékok, költségtérítések mértéke a törvényekben rögzített kötelező szint felett, csak a helyi önkormányzat által már jóváhagyott, és az előző évi költségvetésekben szereplő mértékű lehet. 6., A tervezhető létszámkeret a december 31. napján érvényes engedélyezett létszámkeret. 7., A dologi kiadások összege a évi előirányzathoz viszonyítva nem növelhető.(az előző évi eredeti előirányzatot korrigálni kell a feladat ellátás megváltozásából adódó tételekkel.) 8., A felhalmozási kiadások nevesítve, a már kötelezettséggel terhelt, illetve a halaszthatatlan feladatok tervezhetőek a költségvetésben. 9., További felhalmozási előirányzatot a Képviselő-testület csak akkor tervezhet, ha a kötelező önkormányzati feladatok maradéktalan megvalósítása ezzel nem kerül veszélybe, és a költségvetés egyensúlya biztosítható, illetve ha a fejlesztés pályázat útján valósulhat meg, és a támogatás mértéke minimum az 50%-ot eléri. 10., A évi költségvetési források között kizárólag szerződésekkel, számításokkal, és egyéb dokumentumokkal alátámasztott, nagy biztonsággal teljesülő bevételeket lehet tervezni. 11, A normatív állami hozzájárulásokat a hatályos költségvetési törvény szabályai szerint, a vonatkozó Kormány-rendeletben meghatározott összegben kell tervezni. 12., Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a szigorú végrehajtási tevékenységet.

19 13, Az intézményi kiadásokat racionálisan csökkenteni kell, és az intézmények törekedjenek saját bevételeik növelésére. Az intézmények a évi költségvetési törvény ismeretében készítsenek konkrét intézkedési tervet kiadásaik csökkentésére, valamint bevételeik növelésére. 14., Feladatváltozással kalkuláló intézmények esetében a pénzügyi iroda és az intézményvezetők egyeztessenek, tárjanak fel megtakarítási lehetőségeket. 15., A évi költségvetés egyensúlyának megteremtése, továbbá feladataink teljes körének legalább az eddigi színvonalon történő ellátása érdekében, egyéb döntések is szükségesek: a 70 éven felülieknek adott mentességek felülvizsgálata, jövedelemhatár meghatározása (kommunális adó, talajterhelési díj, szemétszállítási díj), a szakrendelések fizetőssé tétele, a kommunális adó díjtételének emelése, amivel elkerülhető új adónem bevezetése, a 2011/2012-es tanév szorgalmi időszakának befejeztével, haladéktalanul intézkedni kell, a Tessedik Sámuel Általános Iskola Táncsics úti telephelyének megszüntetéséről, a Győzelem úti épületbe történő átszervezéssel, a Polgármesteri Hivatalban Városüzemeltetési Iroda létrehozása (belső átszervezéssel, létszámnövekedés nélkül), a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata, pontosítása és szigorítása, a béren kívüli juttatások mértékének felülvizsgálata, egységesítése. 16., A költségvetési koncepcióban pályázati önerő kerüljön meghatározásra. 17., A évi költségvetésben szerepeltetni kell a fürdő üzemeltetését. 18., A évi költségvetés összeállításakor.eft összegű hiánynál magasabb összeg nem tervezhető/hiány nem tervezhető. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy az Ámr. 36. (3) bekezdése szerint gondoskodjon az intézményi költségvetési egyeztető tárgyalások lebonyolításáról. Határidő: folyamatos, legkésőbb január 31. Felelős: Fazekas László polgármester Kovács Zoltánné dr. jegyző

20 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-ei ülésére Ügyiratszám: Minősítés: Napirendi pont: 3. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: a növények telepítési távolságáról szóló rendelet megalkotásáról A napirendi pont előterjesztője: Kovács Zoltánné dr. jegyző Az előterjesztést készítette: dr. Kovács Tímea aljegyző Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Jogi, Ügyrendi Bizottság - Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. Megjegyzések: Kiadási dátum: november 15.

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 1 144/00. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501. 2008/51. szám MAGYAR KÖZLÖNY 2501 A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 33/2008. (III. 27.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

1. (1) A HÉSZ 11. (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés kerül

1. (1) A HÉSZ 11. (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés kerül Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete Heves város építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 7/2006. (II. 24.) rendeletének módosítására

Részletesebben

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE

1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 15/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. függeléke 1. A RENDELET MEGALKOTÁSAKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 5. (20) Veszélyességi zónák övezetére vonatkozó hatályos jogszabály: a veszélyes

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez

2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez 2. számú függelék a 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez Helyi védelemre javasolt természeti területek, értékek, egyedi tájértékek: - az Érdi sziget (Beliczay-sziget) természetközeli területei,

Részletesebben

Pereszteg Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési tervkoncepciója

Pereszteg Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési tervkoncepciója Pereszteg Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési tervkoncepciója Tisztelt Képviselő-testület! Az 1992. évi XXXVIII. Tv. 70.. értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési

Részletesebben

Értékelés. alkalmazott szakszemélyzet képzettsége középfokú Bizonyítvány másolat 5 A beruházás keretében

Értékelés. alkalmazott szakszemélyzet képzettsége középfokú Bizonyítvány másolat 5 A beruházás keretében 1. számú melléklet a 144/008. (XI. 7.) FVM rendelethez Értékelés Értékelési szem megnevezése Értékelés/ellenőrzés módja Maximális szám Szakmai szemok Az erdőgazdálkodó vagy az felsőfokú Bizonyítvány másolat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

2. SZ. MELLÉKLET SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNNYEL ÉRINTETT INGATLANOK JEGYZÉKE

2. SZ. MELLÉKLET SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNNYEL ÉRINTETT INGATLANOK JEGYZÉKE 2. SZ. MELLÉKLET SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNNYEL ÉRINTETT INGATLANOK JEGYZÉKE 2/a ÉPÍTÉSI- ÉS TELEKALAKÍTÁSI TILALOMMAL ÉRINTETT INGATLANOK Hrsz.: 3240, 3291/1, 3291/2, 5004, 5141, 5143/2, 11182/15, 11182/16,

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. /2012. (..) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. /2012. (..) sz. önkormányzati rendelete 150/2012. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének /2012. (..) sz. önkormányzati rendelete a fák védelmének helyi szabályairól, illetve a fapótlási kötelezettségrıl

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

2010.évi bevételi előirányzatok

2010.évi bevételi előirányzatok Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (V.5.) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 2/ 2010.( III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

2011. április 13-án (szerda) 18.30 órakor

2011. április 13-án (szerda) 18.30 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 13-án (szerda) 18.30 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet Az előterjesztés száma: 3/2016. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. január 27-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8

Hajóállomás Veránka 0168, 0155/5, 0155/8 lelőhely azonosító szám név HRSZ 1. függelék /2016.( ) önkormányzati rendelethez 0149/7, 0149/6, 0149/8, 0155/2, 0148/3, 0148/4, 0146, 0145, 0149/2, 0148/2, 0155/8 27454 1 Hajóállomás 27455 2 Veránka 0168,

Részletesebben

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humánpolitikai Bizottság Részönkormányzat

Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Humánpolitikai Bizottság Részönkormányzat Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2012. Sorszám: 2. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26. napján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. évi költségvetési tervezet előterjesztése Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 18-i ülésére Ikt.szám: 5190-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

46/2009. (IV. 16.) FVM

46/2009. (IV. 16.) FVM 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 ELŐTERJESZTÉS Bazsi Község Önkormányzata 2012. szeptember 6 -i ülésére Tárgy: Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2012.

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-115/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA. Pályázati felhívás március

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA. Pályázati felhívás március VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATANÁK KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPJA Pályázati felhívás Környezetvédelmi és természetvédelmi közcélú feladatok végrehajtására 2009. március Veresegyház Város Önkormányzatának Környezetvédelmi

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadására

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben