M E G H Í V Ó november 24-én (csütörtök) 16 órakor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2011. november 24-én (csütörtök) 16 órakor"

Átírás

1 Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 24-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom! Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Napirend: 1./ Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzatának háromnegyedévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Fazekas László polgármester 2./ Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciójáról Előadó: Fazekas László polgármester 3./ Előterjesztés a növények telepítési távolságáról szóló rendelet megalkotásáról Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző 4./ Előterjesztés a piaci bérleti díjak és helypénzek mértékének meghatározásáról Előadó: Fazekas László polgármester 5./ Előterjesztés Albertirsa város közműveinek (víz-csatorna) hosszú távú koncepciójáról, fenntartásáról, rekonstrukciójáról, fejlesztéséről Előadó: Fazekas László polgármester 6./ Előterjesztés az albertirsai szennyvíztisztító telepre vonatkozó szennyezés-csökkentési ütemterv megvalósításáról Előadó: Fazekas László polgármester 7./ Előterjesztés a Viziközmű Üzemeltető Intézmény évi víz- és csatornadíj javaslata vonatkozásában Előadó: Boros Ottó intézményvezető 8./ Előterjesztés a Lurkó Bölcsődében folyó szakmai munkáról Előadó: Diós Éva intézményvezető 9./ Előterjesztés a Lurkó Bölcsőde Alapító Okirata, valamint Szakmai programja, a Szociális Segítőház Alapító Okirata, valamint az intézmény fenntartására létrejött Társulási megállapodás módosítása tárgyában Előadó: Kovács Zoltánné dr. jegyző

2 10./ Előterjesztés a gyógyvizű fürdő további üzemeltetésének lehetséges módozatai tárgyában Előadó: Fazekas László polgármester 11./ Előterjesztés a Jövő Nemzedékéért és a Teljesebb Életért önkormányzati alapítvány tevékenységéről Előadó: Fazekas László polgármester, valamint az alapítványok kuratóriumi elnökei 12./ Civil szervezetek pályáztatási rendszerének tapasztalatai Előadó: Kaáriné Kabay Lilla, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 13./ Előterjesztés az egyházaknak és a civil szervezeteknek nyújtott támogatás elszámolása tárgyában Előadó: Fazekas László polgármester 14/ Előterjesztés a évi parlagfű elleni védekezés hatékonyságáról Előadó: Kaáriné Kabay Lilla, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 15./ Előterjesztés a GlaxoSmithKline Kft-vel történő szerződéskötésről Előadó: Fazekas László polgármester 16./ Előterjesztés a MÁV-START Zrt. motorvonat beszerzésének támogatásáról Előadó: Fazekas László polgármester 17./ Előterjesztés az Alberti község újjátelepítésének 300. évfordulója tiszteletére szervezett programsorozat értékeléséről Előadó: Fazekas László polgármester 18./ Egyebek Zárt ülés: - Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálásáról Előadó: Szőke Szabolcs, a Kulturális Bizottság elnöke Albertirsa, november 17. Fazekas László polgármester

3 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-ei ülésére Ügyiratszám: Minősítés: Napirendi pont: 1. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Előterjesztés Albertirsa Város Önkormányzatának háromnegyedévi költségvetési gazdálkodásáról A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Török Andrea pénzügyi irodavezető Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Pénzügyi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. Megjegyzések: Kiadási dátum: november 16.

4 SZÖVEGES TÁJÉKOZTATÓ Albertirsa Város Önkormányzatának háromnegyedévi költségvetési gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 79. -a alapján, figyelembe véve ezen jogszabályban, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről, a következő esztendő költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza az eredeti, és a módosított előirányzatokat, valamint a szeptember 30-ig realizálódott teljesítéseket. Tájékoztatómat, az alábbiakban teszem meg. I. BEVÉTELEK 1. Saját bevételek Mint a 2. számú táblázatból nyomon követhető, az alaptevékenység bevételeinél az előirányzatok teljesülése változó. Egyes tételek elmaradnak a remélttől, mások pedig meghaladják azt. A legnagyobb mértékű bevétel elmaradás összegszerűen a tábornál mutatkozik, itt 65,41 %-os a teljesítés. A e Ft bevétel csökkenést, a tervhez képest alacsonyabb kihasználtság eredményezte. Az étkezési térítési díjak, az újság, képeslapok, könyvek eladásából származó bevételek összességében a terv szerint teljesültek. A kötbér, bírság, egyéb kártérítésből származó bevételeink 418,57 %-on, jóval a tervezett felett realizálódtak. A túllépés, a megnövekedett közigazgatási bírságok behajtásából ered. A mástól átvett, beszedett bírság bevétel 64,40 %-on, az igazgatási, szolgáltatási díj bevételeink 82,50 %-on realizálódtak. A közüzemi díjak megtérülése a forgalomból adódóan kiadási és bevételi oldalon egyaránt alacsonyabb a vártnál. A lakbér bevétel 102,11%os, a szemétszállítási díj 111,25-os teljesülésének oka, hogy mindkét esetben fizetési felszólítások kerültek kiküldésre, ami jelentős összegű hátralék beszedését eredményezte. A piac bérleti jog beszedése december hónapban történik. Kamatbevételeink szeptember 30-án meghaladta az éves tervet, 148,33 %-on teljesültek. Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése továbbra is folyamatos. Adó bevételeink az időarányosnál magasabban teljesültek: az iparűzési adó 99,11%, a kommunális adó 105,75%, a gépjárműadó pedig 100,26%. A hátralékok beszedésére évben nagy hangsúlyt fordítottunk, illetőleg a kommunális adó felhívásra, visszamenőleg 167 adózó adta be bevallását, e Ft összegben.

5 Az SZJA helyben maradó, és a jövedelem differenciálás mérséklésére juttatott rész teljesítése, valamint a költségvetési támogatások 75,70 %-on, a 292/2009.(XII.19.) Korm. rend. előírásai szerint teljesültek. A központosított előirányzatok a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat bevételeit, valamint a feladatoktól függő, központosított juttatásokat tartalmazzák. Működési célú pénzeszköz átvételeink kötöttek, a gyermektartás díj megelőlegezések előre nem tervezhetőek, mert a mutatkozó igények mértékéről, a költségvetés készítésekor nem tudunk. A családsegítőhöz átvett pénzek bevétele a társönkormányzatoktól, 42,55 %-on teljesült. Az elmaradás oka, hogy Dánszentmiklós évben egyetlen számlát sem fizetett ki. Mikebudától, a körjegyzőségre átvett pénzeszköz 71,62 %-on realizálódott. A Munkaerőpiaci Alaptól, a megváltozott munkaképességű és közhasznú dolgozók után járó támogatási összeget, június és július hónapban kaptuk meg. Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatási támogatás bevételek elmaradtak a tervezettől. Ennek oka, hogy február 28-ig, illetve kifutó rendszerben terveztük a foglalkoztatást, de január 31-én minden dolgozóval, közös megegyezéssel felbontottuk a munkaszerződést, mivel február 01-től új, pályázati formában nyílt lehetőség a közfoglalkoztatásra. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz az első félévben időarányosan teljesült. Pályázati bevételeinknél a Thököly és a Boglárka utca útburkolási munkálatainak, a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP) pénzügyi elszámolása megtörtént, és elfogadásra került. Mindkét esetben a támogatási összeg átutalásra került, ám az ÁROP már az utolsó negyedévben történt. A Bölcsőde felújítás pénzügyi zárása még folyamatban van. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételeink, a Balatonszárszói Ifjúsági Táborhoz kapcsolódóan a háromnegyedévben 60,38 %-on teljesültek. A függő, átfutó bevételek segélyeket, támogatásokat, kétszeres befizetéseket tartalmaznak. 2. Intézményi bevételek Intézményeink bevételei 78,58 % -on, az időarányosnál magasabban teljesültek. Az intézményi bevételek vizsgálatakor - ha nem vesszük figyelembe az előző évi pénzmaradvány felosztását - jól látható, hogy intézményeink törekedtek bevételeik teljesítésére, illetve növelésére. A Bölcsőde esetében új bevételi forrást jelent a sószoba használata. A Könyvtár bevételei az internet használatból, és pártolói díjakból adódnak. A Művelődési Ház, és a Tessedik Sámuel Általános Iskola bevételeinek jelentős része a terembérletből származik. A Vízmű bevételei 73,67 %-ra teljesültek. Összességében, önkormányzati szinten, a háromnegyedévi bevétel e Ft,

6 ami 80,95 %-os teljesülést jelent. II. KIADÁSOK 1. Működési kiadások A zöldterület kezelése soron / virágosítás, önkormányzati területek gyommentesítése, ároktisztítás, permetezés, földutak útszéli nyesése, nyesedék aprítása / háromnegyedévben a kiadás 52,36%, mivel a munkálatok jelentős része az őszi hónapokra tevődik. Az üdültetés szakfeladaton a teljesülés 59,74%, egyrészt az alacsony kihasználtságból adódóan, másrészt a közüzemi elszámolások október-november hónapban történnek. Az étkeztetési kiadások összességében időarányosan teljesültek. A helyi közutak, alagutak üzemeltetése szakfeladat tartalmazza a kátyúzások, földút rendbetételek költségeit. A teljesítés 45,10 %. Az elmaradás oka, hogy az utolsó negyedévben kerülnek megvételre a síkosság mentesítéshez szükséges anyagok, illetve a hótolásra tervezett összeg is ezen a soron jelenik meg. A város- és községgazdálkodás, műhely, közfoglalkoztatáson a teljesülés alacsonyabb az időarányosnál. Ennek oka, hogy kisebb a közfoglalkoztatott létszámunk, mint azt év elején terveztük. A közvilágítási feladatok, a fizikoterápiás szolgáltatás, a laboratóriumi szolgáltatás, a járóbetegek szakorvosi ellátása, a védőnői szolgálat szakfeladatokon a kiadások a tervezettnek megfelelően alakultak. Az állategészségügyi tevékenység a gyepmesteri feladatvégzés költségét tartalmazza, ami meghaladta az időarányos tervet, 85,07 %-on teljesült. A segélyek többségénél az időarányosnál kisebb, illetve a tervnek megfelelő a teljesítés. Ám ezen a területen az év utolsó hetei mindig aránytalanul megnövelik a kiadásokat. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kifizetésére évente kétszer, augusztusban és novemberben kerül sor. Az adósságkezelési támogatás forgalma mindig a felmerülő igényektől függ, a teljesítés 90,15%. Ezen a soron szükség lesz előirányzat módosításra, mert már most látható, hogy a kiadás meghaladja az eredetileg tervezett összeget. A gyermek átmeneti segély szakfeladaton a kiadás 72,53 % teljesült. A köztemetés kiadásai szerencsés módon alacsonyak, ám sok éves tapasztalat, hogy ezzel a tétellel rendkívül óvatosan kell bánni. A temetési segélyek magas kiadás teljesülése miatt, szintén előirányzat módosítást kérek majd. Ez azonban más szociális kiadási előirányztok terhére teljesíthető lesz. A támogatás értékű pénzeszköz átadások 99,33 % -ra teljesültek, a kifizetéseket a szervezetekkel kötött megállapodásoknak megfelelően ütemeztük. A működési célú pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szervnek szakfeladaton a teljesülés elmaradásának oka, hogy nem történt meg a támogatás átadása a Pest Megyei Önkormányzatnak, a Művészeti Iskola fenntartási feladataira. Ez a tétel az októberi költségvetés módosításkor a tartalék összegét megemelte. 2. Intézmények működési kiadásai Intézményeink gazdálkodása időarányos teljesítést mutat (68,51 %).

7 A Polgármesteri Hivatal egyéb folyó kiadásainál az alacsonyabb teljesülés oka, hogy az ÁFA befizetés a dologi kiadásoknál jelentkezik. A Tessedik Sámuel Általános Iskola háromnegyedévi működési kiadásai 73,70 %- ra teljesültek. A Művelődési Ház, a Bölcsőde, a Könyvtár, a Családsegítő, az Óvoda, és a Vízmű esetében a háromnegyedévi teljesítés megközelítőleg azonos, 70 % körüli. A kiadások 75% alatti teljesülése szigorú és fegyelmezett munka eredménye. Minden kiadás időben történő teljesítését, a költségvetésben megszabott feladatok kiegyensúlyozott, tervszerű ellátását folyamatosan biztosítottuk. 3. Beruházások, felújítások A beruházások és felújítások háromnegyedévi teljesítése e Ft, a módosított előirányzat 44,73 %-a (6. számú melléklet). Az alábbi beruházások valósultak meg: a Bölcsőde előtti járdaszakasz aszfaltozása elkészült, a tábor felújítási munkálatai, a Pesti út 29. szám előtti leállósáv építése, az Árok utcai csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése megvalósult, a szivattyúk felújítása, nyomáskapcsoló cseréje, a vízmű kutak termelőcsöveinek cseréje, valamint a Renault Master tehergépkocsi vásárlása megtörtént, a mobil zagyszivattyú beszerzésre került, a Vágóhíd utcai parkolók aszfaltozása elkészült, a Vágóhíd utcai csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésre került, a fülkés traktor vásárlása megtörtént, a főzőkonyha elektromos főelosztó cseréje elkészült, a Sportcentrum lelátón a térdfalra elhelyezésre került a védőkorlát, a Tündérkert Óvodában (Luther u.8.) a villanyhálózat felújítása megvalósult, a tanyagondnoki autó cseréje megtörtént, a Családsegítőnél a Dózsa Gy. utcai épülettel kapcsolatos munkálatok elkészültek (a számlák kifizetése az utolsó negyedévre húzódik át), a tornaterem üvegfalának, valamint 2 db párnázott ajtójának a cseréje elkészült, a Szennyvíztelep riasztórendszerének újraépítése megtörtént (a számla október hónapban került kifizetésre), a szalagkorlát kihelyezése a Pesti-Dánosi út sarokra elkészült, a főzőkonyha szennyvíz elvezetése, zsírfogó beépítése megtörtént, Előkészítő szakaszban, illetve folyamatban lévő beruházásaink, beszerzéseink: Intézmények érintésvédelmi, szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálata során feltárt javítások (folyamatos) Informatikai stratégiai feladatok 2011-ben elvégzendő feladatai (folyamatos), Rekultivált szeméttelep utógondozása (folyamatos), Labdarúgó edzőpálya építése miután elhárult minden környezetvédelmi indíttatású akadály, a szükséges műszaki dokumentáció elkészült. Ennek alapján 2012-ben végre sor kerülhet a kivitelezésre, Olajfogó építése a Sportcentrum területére tervezett parkolóhoz (beépítése folyamatban van), Szaletli befejezése a Faluházban a kivitelezést a megfelelő szakember első negyedévére vállalta,

8 Víztorony statikai és tartószerkezeti felülvizsgálata ( árajánlatok megkérése megtörtént) 4. Hiteltörlesztés Az éves betervezett hiteltörlesztés összege e Ft. Ebből a háromnegyedévben e Ft-ot, 92,92 %-ot törlesztettünk (Viziközmű Társulat beruházási hitele, Suzuki SX4, Ford Tranzit, Renault Fluence és a Sportcentrum hitel). A kifizetések a szerződésben meghatározott időpontokban történnek. A kiadások teljesítése III. negyedévben e Ft, ami a módosított előirányzat 67,30 %-a. Tisztelt Képviselő-testületet! Úgy gondolom, az ismertetett adatok összességében kiegyensúlyozott, megnyugtató gazdasági helyzetet jeleznek, ami manapság különösen nagy érték. Megjegyzem ugyanakkor, hogy a évi költségvetési törvény tervezetének paraméterei így is rendkívül takarékos, az eddigiekhez képest több vonatkozásban új szemléletet alkalmazó tervezést követelnek tőlünk. Mindezek alapján, tisztelettel kérem, a háromnegyedéves tájékoztató megtárgyalását és elfogadását. Albertirsa, november 16. Fazekas László polgármester

9 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-ei ülésére Ügyiratszám: Minősítés: Napirendi pont: 2. Az előterjesztés minősített többséget igényel: igen nem Az előterjesztés tárgya: Albertirsa Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója A napirendi pont előterjesztője: Fazekas László polgármester Az előterjesztést készítette: Török Andrea pénzügyi irodavezető Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy: - Mellékletek: - Az előterjesztést véleményező Bizottságok: - Pénzügyi Bizottság - Jogi, Ügyrendi Bizottság - Kulturális Bizottság - Népjóléti Bizottság - Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta: Kovács Zoltánné dr. Megjegyzések: Kiadási dátum: november 16.

10 ELŐTERJESZTÉS Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-ei ülésére Albertirsa Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 70 -a alapján a polgármester a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - benyújtja a Képviselő-testületnek. A jegyző a költségvetési koncepciót az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben foglaltak szerint készítette el. A koncepció tartalmára, formájára nincs szigorú, kötelező érvényű előírás. Elsődleges célja a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, főbb célkitűzések meghatározása, azok nagyvonalú megfogalmazása mellett. Az irányelvek, szempontok kialakítása során kell és lehet áttekinteni a következő évre vonatkozó szakmai feladatokat és elképzeléseket. A koncepció előkészítésének időszakában kell számba venni a forráslehetőségeket, és rangsorolni a feladatokat, valamint a megvalósításukhoz szükséges pénzeszközök nagyságát és ütemezését. Már a koncepció készítés során biztosítani kell, hogy az alapellátást nyújtó intézmények, és a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetéséhez szükséges források rendelkezésre álljanak. A koncepcionális elvek kialakításához elsősorban a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/4365) állt rendelkezésre. A koncepcióban javasolt törekvések mellett, a évre szóló gazdasági program elsődleges célkitűzése a gazdálkodás biztonságának megtartása, a likviditás megőrzése, a beruházások ütemezett megvalósítása, a szociális, valamint a működési kiadások feltételeinek ésszerű és takarékos körvonalazása, az önkormányzati munka hatékonyságának növelése, és a nyújtott szolgáltatások magas színvonalának biztosítása. Ennek értelmében kell megfogalmazni az önkormányzat évre szóló gazdasági programját, amelynek elsődleges célja, a költségvetési egyensúly megtartása.

11 I. A Kormányzat gazdaságpolitikája Az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági fejleményei azt bizonyítják, hogy az Európai Unió még éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet lesz. Magyarországnak ebben a nemzetközi gazdasági környezetben kell sikeresnek lennie. Az elhúzódó válságot alapvetően az okozza, hogy az országok jelentős része nem tudja megállítani államadósságának növekedését. A Kormány gazdaságpolitikájának alapja az államadósság csökkentése és a költségvetési egyensúly helyreállítása melletti szilárd elkötelezettség. A évi költségvetés kidolgozásánál ehhez a főbb követelményhez igazodóan, alapvető prioritásként kell kezelni a következőket: az államháztartási hiány tekintetében a Konvergencia programban meghatározott 2,5%-os GDP-arányos hiánycél nem növelhető, a nyugdíjak védelme céljából zárttá kell tenni a nyugdíjkasszát, csak így érhető el, hogy az állami pillérbe visszalépők garantáltan hozzájussanak a nekik járó öregségi nyugdíjhoz, az egészségügyi ellátások biztosítása céljából lépéseket kell tenni az egészségügyi kassza zárttá tétele irányába, a Kormány elkötelezett az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó kialakítása mellett, az adózásban határozott lépésekkel vissza kell szorítani a visszaéléseket, csalásokat, be kell zárni a ma még meglévő szabályozási kiskapukat. Ezzel párhuzamosan meg kell erősíteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tevékenységét, a foglalkoztatás növelése és a munka világának kiszélesítése céljából el kell indítani a Startmunka programot, amelynek keretében jelentős mértékben növelni szükséges a foglalkoztatottak létszámát. Ennek a költségvetési hátterét meg kell teremteni. E követelmények megalapozását szolgálta már a Kormány 2011 tavaszán elfogadott Széll Kálmán Terve. A Terv mélyreható intézkedései, a Kormányzat álláspontja szerint, az ország megújítását, az állami működés egészének (oktatás, egészségügy, önkormányzati rendszer, közösségi közlekedés) átszervezését, a munka becsületének visszaállítását célozzák. Egyensúlyi követelmény, fiskális eszközrendszer A évi költségvetési kiadási előirányzatok már számos reformelemet tartalmaznak, de a kialakult helyzetben az egyenlegjavulás további takarékos költségvetési tervezést igényel. Ennek megfelelően: - a közszférában nem emelkednek az illetmények, de az alacsony keresetű munkavállalóknál megmarad az adójóváírás fokozatos szűkítését ellensúlyozó bérkompenzáció, - a központi költségvetési szerveknél jelentősen szigorodnak a pénzköltési szabályok, aminek következtében a dologi kiadások csökkennek, - a költségvetési fejezetek a évi stabilizációs tartalékkal csökkentett bázisra tervezték a kiadási előirányzataikat, - a Kormány szándékai szerint újabb lépéseket tesz a munkajövedelemből élők számának további növelése érdekében, megteremti az aktív korú, munkaképes, az elsődleges munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók foglalkoztatásának lehetőségét és a szociális ellátások rendszerét úgy alakítja át, hogy az jobban ösztönözzön a munkavállalásra, - csökkennek az ártámogatások: a gyógyszerkassza állami ráfordításai érdemben mérséklődnek, a gyógyszer-támogatási rendszer átalakítása révén a kiadások mérséklődnek. A

12 korábbi gáz- és távhőtámogatás kibővített lakásfenntartási támogatássá alakul, de a célzottság megőrzésével, - a közösségi közlekedés szervezeti stabilitása, az egyes területek összehangolása lehetővé teszi, hogy a közlekedési társaságok működése hatékonyabbá váljon, - megkezdődik a nagy ellátórendszerek (köz- és felsőoktatás, egészségügy) rendszerszintű átalakítása, - elindul az önkormányzatok átszervezése és a központi igazgatás racionalizálása.a Kormány az irányítása alá tartozó intézményeknél jelentős mértékű létszámleépítést foganatosít. Adó- és járulékpolitikai célkitűzések A Kormány a évben folytatja a hazai adórendszer 2010 II. félévében megkezdett érdemi átalakítását. A következő évre vonatkozó szabályozási változásokat hármas szándék vezérli. A kedvezőtlen világgazdasági körülményekre való tekintettel, az államadósság csökkentésének elemi érdekét szem előtt tartva, biztosítani kell a kitűzött hiánycél eléréséhez szükséges költségvetési bevételeket. A Nyugdíjbiztosítási Alap kiegyensúlyozását segítő korábbi lépések mellett az Egészségbiztosítási Alap egyenlegét is javítani szükséges, így a Kormány az Alap bevételeinek növelésére tesz javaslatot. Harmadrészt az adópolitikai lépéseket az arányos és egységes adórendszer megteremtésére, az adózási kiskapuk bezárására való törekvés jellemzi, amely a kormányprogram kiemelt célja. A személyi jövedelemadó esetében a szuperbruttósítás részleges kivezetésével és az adójóváírás megszüntetésével a Kormány további lépést tesz a tisztán egykulcsos, 16%-os adórendszer megteremtése felé. A béren kívüli juttatások körén belül változás, hogy a reprezentáció és üzleti ajándékozás szja-mentessége megszűnik, így a szabályozás ismét visszakerül a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá. A társasági adózás területén az adóbevételek kiszámíthatóbbá tétele érdekében 2012-től az elhatárolt veszteség az adóalap 50%-áig lesz felhasználható. A reprezentáció és az üzleti ajándék, mint adóalap növelő tétel, kikerül a társasági adó hatálya alól, és 2012-től a személyi jövedelemadó rendszerében kerül megadóztatásra. Az általános forgalmi adó esetében az általános 25%-os ÁFA-kulcs 27%-ra emelkedik. A jövedéki adó 2011 novemberétől a legtöbb termék esetében növekszik. A gázolaj adómértékének megemelése oly módon történik, hogy az adómérték az uniós adóminimum arányát képezi le (8%-os eltérés lesz a két üzemanyag között, a jelenlegi 20% helyett). Így a benzin adómértéke marad 120 Ft/liter, a gázolaj adómértéke 97,35 Ft/literről 110,35 Ft/literre emelkedik. Az illetékekkel összefüggő szabályok 2012-től hatályba lépő módosítása eredményeként a gépjárművek visszterhes vagyonszerzését terhelő illetéket a jármű korának és hajtómotorjának teljesítménye függvényében kell megfizetni, a megyei önkormányzatok illeték bevételi részesedését pedig más központi forrás váltja fel. A cégautóadó köteles gépkocsik adóztatása is a jármű korának és hajtómotorjának teljesítménye függvényében történik 2012-től, így ez a közteher is értékarányosabbá válik. A társadalombiztosítás területén sor kerül a munkavállalói járulék 1 százalékpontos emelésére, az egyéni és társas vállalkozók járulékalapjának szélesítésére, valamint új adónemként baleseti adó bevezetésére. Ezek a lépések az Egészségbiztosítási Alap egyenlegének javítása érdekében szükségesek.

13 II. A évi költségvetési törvényjavaslat önkormányzatokra vonatkozó általános indokolása A helyi önkormányzatok beleértve a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is 2012-ben hitelforrások nélkül csaknem 3200,0 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés állami támogatás és helyben maradó személyi jövedelemadó révén mintegy 1140,6 milliárd forintot biztosít, amely összeg a évi korrigált bázis irányszám 100,7%-a. A évi változások bemutatását megelőzően megemlítendő, hogy az önkormányzati finanszírozási rendszer feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó, 2013-tól történő jelentős átalakítása előtt a normatív hozzájárulások és támogatások rendszerében alapvető változásokat nem indokolt végrehajtani. A közfoglalkoztatási rendszer és az álláskeresési ellátások átalakítására is tekintettel kerültek meghatározásra az önkormányzati hatáskörű segélyek, kiemelten az FHT (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, volt BPJ) forrásai. A Kormányzat elképzelései szerint, így a szakmai és pénzügyi szabályozásban határozottabban megjelenik a foglalkoztatási szándék, megszűnik a munkavállalással szembeni ellenösztönző hatás: az aktív korúak ellátásának támogatási összegei az egyéneket erőteljesebben motiválják a munkaerőpiacra való visszatérésben. Emellett évek óta visszatérő anomáliát kíván rendezni a javaslat azzal, hogy a szociális törvény módosításával összhangban a pénzügyi szabályozás eszközeivel is elő kívánja segíteni a különféle segélyezési formák célzottságának és a normatív szempontoknak az erősítését. A cél az, hogy a valóban rászorultak változatlanul számíthassanak a szociális háló biztonságára. E célt szolgálja az is, hogy az önkormányzati segélyezéshez hozzájáruló, ún. pénzbeli szociális juttatások előirányzat a jelenleginél célzottabban kerül elosztásra: 2012-ben valamennyi településen biztosítja majd a normatív segélyekhez nyújtandó önrészt, de a Kormány szerint hatékonyabban fogja segíteni a valós gondokkal (magasabb segélyezetti létszámmal, ezáltal több kiadással) sújtott önkormányzatokat szeptemberétől a korábbi gázár- és távhőtámogatás beépült az önkormányzati lakásfenntartási támogatásba. Az új, kedvezőbb feltételek mentén jelentősen megemelkedik az e támogatásban részesülők száma. Az ezáltal megnövekedő önkormányzati kiadásokhoz 26,5 milliárd forintos többletforrást biztosít a jövő évi költségvetés. A tapasztalatok szerint számos önkormányzat nem tett eleget a gyermekétkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó szociális kedvezményekre vonatkozó törvényi kötelezettségének. A költségvetési törvényjavaslat immár a pénzügyi szabályozás eszközeivel is elősegíti e kötelezettségek betartását azzal, hogy az étkeztetéshez és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó normatívákat jövőre a kötött támogatások közé sorolja. A javaslat szerint szintén a kötött normatívák közé kerül a közoktatási informatikai feladatok támogatása, garanciát teremtve e fontos területhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére.

14 A tervezési és a beszámolási folyamatokat egyszerűsítendő 2012-től az állami támogatások egyidejű és azonos összegű megemelése mellett a helyi önkormányzatok átengedett személyi jövedelemadó részesedése javarészt megszűnik, a helyben maradó személyi jövedelemadóból a 8%-os részesedés ugyanakkor változatlan formában és mértékben fennmarad. A belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó továbbra is teljes egészében az önkormányzatot illeti meg, csakúgy, mint a termőföld bérbeadásából származó jövedelem után a települési önkormányzat által beszedett adó. A személyi juttatások számításához figyelembe vehető mutatók évi szinten maradtak: o a köztisztviselői illetményalap Ft, o a közalkalmazotti bértábla változatlan, o a közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja Ft, o a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja Ft/fő/hó. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (továbbiakban SZJA törvény) módosítása megszünteti az adójóváírás intézményét, és megváltoztatja az adóalap-kiegészítés figyelembevételének rendszerét. Az adókötelezettség alá eső, az összevont adóalapba tartozó jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meghaladó része után az adóalap-kiegészítés mértéke 27 százalék. A reprezentáció és az üzleti ajándékok juttatása adókötelessé válik. A juttatás értékének 1,19-szeresét 16 százalék szja és 27 százalék eho (összesen 43 százalék) terheli. Jelentősen átalakul a béren kívüli juttatások köre, előtérbe kerül a Széchenyi Pihenő Kártya. A kártyára utalt támogatás három egymástól elkülönített, különböző célt szolgáló kártya számlájára utalható a következők szerint: o szálláshely kártya számlájára utalható, szálláshely szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 225 ezer forint támogatás, o vendéglátás kártya számlájára utalható, melegkonyhás vendéglátó-helyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) étkezési szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 150 ezer forint támogatás, o szabadidő kártya számlájára utalható, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatásra felhasználható legfeljebb 75 ezer forint támogatás. Kikerül a béren kívüli juttatások közül az internet szolgáltatás biztosítása, illetve az erről szóló számla 5000 forintig történő megtérítésének formájában biztosított juttatás. A többi juttatás változatlan szabályok szerint biztosítható (iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, iskolarendszerű képzés költségeinek átvállalása). A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a évhez képest nem változott, évben is Ft/fő/év január 1-jétől 25 százalékról 27 százalékra emelkedik a normál áfa kulcs.

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

Előterjesztés Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 22-én megtartandó ülésére. Tét Város Önkormányzatának 2012.

Előterjesztés Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 22-én megtartandó ülésére. Tét Város Önkormányzatának 2012. Előterjesztés Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 22-én megtartandó ülésére 2012. évi költségvetés Tét Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Általános gazdasági helyzet

Általános gazdasági helyzet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

~+"?oín OFX 1.,...»»»"««"» «

~+?oín OFX 1.,...»»»««» « Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ~+"?oín OFX 1 Budapest,.,...»»»"««"» «Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt.

Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt. ELŐTERJESZTÉS Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-i ülésére, az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról 1. napirend Tisztelt Képviselő-testület! Lovászpatona

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata

Szentes Város Önkormányzata Szentes Város Önkormányzata Készült: 2009. november hónapban - 2 - SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Képviselő-testülete 2009. november 27- i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2010.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 29-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 29-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 29-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL A koncepciót az önkormányzat valamennyi bizottsága megtárgyalja Az államháztartásról szóló 2011. évi CCV. törvény 24.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármestere U-25431-4/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület! 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre nyílt Nagykovácsi, 2011. november 24. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester. Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pü.csopv.. Melléklet: Intézményi tervezetek Véleményezi:

Részletesebben

Pereszteg Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési tervkoncepciója

Pereszteg Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési tervkoncepciója Pereszteg Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési tervkoncepciója Tisztelt Képviselő-testület! Az 1992. évi XXXVIII. Tv. 70.. értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

Az önkormányzatunkat megillető 2011. évi lakhelyen maradó személyi jövedelemadó 116 428 ezer forint (a 2010. évi összeg 135 182 ezer forint).

Az önkormányzatunkat megillető 2011. évi lakhelyen maradó személyi jövedelemadó 116 428 ezer forint (a 2010. évi összeg 135 182 ezer forint). ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14-i ülésére Tárgy: A 2011. évi költségvetési koncepció meghatározása Tisztelt Képviselő-testület! Nyergesújfalu város

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére Tárgy: 2015. évi költségvetési koncepció Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A következő évre vonatkozó költségvetési koncepció elkészítésére és képviselő-testület

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára

J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára Előterjesztő: Polgármester Készítette: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 A költségvetési koncepció a jövő évben várhatóan rendelkezésre

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben