Concorde Nemzetközi Részvény Alap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Concorde Nemzetközi Részvény Alap"

Átírás

1 HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS május Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása alapján nemzetközi tiszta részvény típusú befektetési alap. Az Alapkezelı célja, hogy a befektetési lehetıségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan százalékát fordítsa külföldi kollektív befektetési értékpapírok vásárlására, és ezáltal egy diverzifikált, a külföldi részvénypiacok teljesítményétıl függı portfoliót alakítson ki a Tıkepiacról szóló törvény elıírásainak betartásával. Diverzifikációs, költséghatékonysági és likviditási megfontolásokból korlátozott mértékben hazai kollektív befektetési értékpapírok is az Alap részét képezhetik. Az Alapkezelı aktív portfoliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfolióösszetételét, célja a referenciahozam elérése, illetve annak túlteljesítése. Concorde Nemzetközi Részvény Alap Vállalt kockázat javasolt idıtáv < 1év 1-3 év 3-6 év 6 év < Biztonságra törekvı Magas Kockázat Dinamikus Azoknak ajánljuk akik: - a globális részvénypiacok teljesítményébıl szeretnének részesülni - Japántól az Egyesült Államokig a világ legnagyobb vállalataiba kívánnak befektetni - a magas hozam reményében hajlandóak kockázatot vállalni - legalább 6 éves befektetési lehetıséget keresnek - forintban kibocsátott, de a helyi piacok devizáinak árfolyamalakulásával is tervezı terméket keresnek Referencia index (benchmark) 95% MSCI World, 5% RMAX Összeg / érték (Ezer Ft) Eszközök összesen 6,081, % Folyószámla, készpénz 414, % Egyéb követelés 136, % Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 347, % Diszkontkincstárjegyek 347, % Magyar Államkötvények % Devizás kötvények % Egyéb kötvény % Részvények 5,182, % idıszak Concorde Nemzetközi Részvény 2002** % % % % % % % % % indulástól (3225 nap) 2.13% ** tört év 1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve 4.15% 12.57% 2.43% -1.19% Hazai részvények % Hazai #HIÁNYZIK kötvénypiac: #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK A hazai forint alapú állampapírok piacán kismértékő hozamemelkedés Külföldi részvények 5,182, % következett be a hozamgörbe rövid és hosszú végén. A hazai fizetıeszköz Kollektív befektetési értékpapírok % nagymértékben 6 százalékot vesztett értékébıl a svájci frankkal szemben, a Egyéb eszközök % japán jennel szemben pedig 4 százalékkal került lejjebb. A forint az euróval Kötelezettségek öszesen -249, % szemben stabil maradt. Hitelállomány % Költségek -22, % Egyéb kötelezettség -226, % Nettó eszközérték (saját tıke) 5,831,614 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Nettó eszközérték százalékában (%) Concorde Nemzetközi Részvény Alap bruttó hozam adatai Mi történt a hónap során? referencia hozam % 20.06% -1.45% 26.47% 5.76% -3.33% % 26.31% 20.71% 2.78% Régiós részvények: Magyarország visszavásárolta az orosz Szurgut 21,2%-os MOL részesedését 1,88 milliárd euróért ( forint részvényenkénti áron), mely tranzakció révén az állam lesz a társaság legnagyobb részvényese. A még jóváhagyásra váró ügyletet augusztus végéig kell fejezni. A Szurgut ügylet miatt az OTP-ben is az állam lesz a legnagyobb közvetett részvényes. Nemzetközi részvények: Az amerikai indexek közül a Dow Jones 1,9%-kal csökkent, a technológiai szektor teljesítményét tükrözı Nasdaq 1,3%-ot esett, míg az S&P 1,4%-ot. Az európai indexek teljesítménye is negatív volt májusban: az angol FTSE 1,3%- kal került lejjebb, míg a német DAX 2,9%-kal. A kıolaj ára 9,9%-kal csökkent, így a hónap végén egy hordó olaj ára 102,7 dollár volt. Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke % Részvények földrajzi megoszlása Egyesült Államok 49.4% Eurózóna 14.5% Nagy Britannia 9.8% Ázsia 16.7% Egyéb országok 9.6% Portfólió összetétel Részvények 88.9% DKJ 11.1% Egyéb eszközök 0.0% Költségek Vételi díj max 5% / tranzakció Visszaváltási díj max 5% / tranzakció Büntetı jutalék 5% / 5 munkanapon belül Pénzügyi teljesítés T+2 Concorde Alapkezelı zrt Budapest, Alkotás utca 50. Tel: Fax: Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt,, HVB Bank Zrt., CIB Bank Zrt., BNP Paribas Bank Zrt., Equilor Zrt. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde zrt. fiókjaiban és a forgalmazási helyeken. Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket. Az oldalon megjelenı valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelısséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Concorde Alapkezelı zrt. nem vállal felelısséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

2 Havi Portfóliójelentés május Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap* Dátum Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Bruttó hozam éves szinten (annualizált) Bruttó hozam az adott évben (nominális) Benchmark hozam** (nominális) ,000, ,001, % 7.42% 3.59% ,131,413, % 8.89% 3.79% ,419,396, % 8.99% 3.26% ,273,218, % 6.80% 2.38% ,761,323, % 5.02% 2.05% ,817,397, % 9.76% 2.91% ,741,058, % 5.10% 2.84% ,556,423, % 4.50% 2.69% ,457,833, % 5.66% 2.90% ,050,095, % 6.61% 2.85% ,024,612, % 6.92% 2.91% ,970,539, % 3.92% 1.98% ,561,383, % 1.99% 0.79% indulástól (4390 nap) 6,561,383, % % 2.91% * Az alap nettó hozamát tıl 20 százalékos kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintővé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülı egyéb költségek levonásával tehetıek Összeg/érték (Ezer Ft) Nettó eszközérték százalékában (%) Mi történt a hónap során? Eszközök összesen 8,502, % Folyószámla, készpénz % Egyéb követelés % Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 8,501, % Diszkontkincstárjegyek 5,661, % Magyar Államkötvények % Devizás kötvények % Egyéb kötvény 2,839, % Részvények % Hazai részvények % Külföldi részvények % Kollektív befektetési értékpapírok % Egyéb eszközök % Kötelezettségek öszesen -1,940, % Hitelállomány % Költségek -29, % Egyéb kötelezettség -1,911, % Nettó eszközérték (saját tıke) 6,561,383 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke A Concorde Pénzpiaci Alap hozamai % Régiós részvények: Magyarország visszavásárolta az orosz Szurgut 21,2%-os MOL részesedését 1,88 milliárd euróért ( forint részvényenkénti áron), mely tranzakció révén az állam lesz a társaság legnagyobb részvényese. A még jóváhagyásra váró ügyletet augusztus végéig kell fejezni. A Szurgut ügylet miatt az OTP-ben is az állam lesz a legnagyobb közvetett részvényes. Nemzetközi részvények: Az amerikai indexek közül a Dow Jones 1,9%-kal csökkent, a technológiai szektor teljesítményét tükrözı Nasdaq 1,3%- ot esett, míg az S&P 1,4%-ot. Az európai indexek teljesítménye is negatív volt májusban: az angol FTSE 1,3%- kal került lejjebb, míg a német DAX 2,9%-kal. A kıolaj ára 9,9%-kal csökkent, így a hónap végén egy hordó olaj ára 102,7 dollár volt. Hazai kötvénypiac: A hazai forint alapú állampapírok piacán kismértékő hozamemelkedés következett be a hozamgörbe rövid és hosszú végén. A hazai fizetıeszköz nagymértékben 6 százalékot vesztett értékébıl a svájci frankkal szemben, a japán jennel szemben pedig 4 százalékkal került lejjebb. A forint az euróval szemben stabil maradt. 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% A Concorde Pénzpiaci Alap rövid bemutatása Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai likviditási típusú befektetési alap. Az Alapkezelı célja, hogy a forgalmazó cégeknél részvények adásvételét folytató befektetık az Alap Befektetési Jegyeinek megvásárlásával rövid távon be nem fektetett pénzük után legalább banki látraszóló betét szintő hozamot érhessenek el. Ennek érdekében az Alapkezelı törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének változékonysága a lehetı legkisebb legyen. Az Alapkezelı az Alap vagyonát belföldi pénzpiaci eszközökbe állampapírokba, állampapíralapú repomegállapodásokba, bankbetétbe, az Alap vagyonát érintı kamatkockázat csökkentését szolgáló egyéb pénzpiaci eszközökbe fekteti. Az Alap portfoliójaba kizárólag legfeljebb 365 napon belül lejáró eszközök kerülhetnek. Az Alapkezelı törekszik rá, hogy az Alap portfoliójának hátralévı átlagos futamideje a 90 napot ne haladja meg. A Befektetési Jegyek tulajdonosa számára Concorde Pénzpiaci Alap a Concorde Értékpapír Rt-nél adott tızsdei megbízásoknál fedezetül szolgál. ** A benchmark minden hónap elejétıl a hónap végéig a lakossági a magyar bankrendszer egésze alapján számolt havi látra szóló forintbetét átlagkamata. (Forrás: MNB ). Forgalmazási költségek: A Befektetési Jegyek vételének és visszaváltásának jutaléka az árfolyamérték maximum 5 százaléka. (A Forgalmazó a saját üzletszabályának megfelelıen ennél alacsonyabb jutalékot is meghatározhat.) Concorde Alapkezelı zrt Budapest, Alkotás utca 50. Tel: Fax: Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde Zrt. fiókjaiban és a forgalmazási helyeken. Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket. Az oldalon megjelenı valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelısséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Concorde Alapkezelı zrt. nem vállal felelısséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

3 HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS május Concorde Részvény Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai részvénytúlsúlyos befektetési alap. Az Alapkezelı aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfolióösszetételét. Az Alapkezelı az Alap portfoliójában átlagosan 50 százalék fölötti részvényhányadot kíván elérni, míg a fennmaradó hányadot döntı részben állampapírokba kívánja fektetni. Az Alapkezelı elsısorban hazai tızsdei részvényekkel igyekszik feltölteni az Alap portfolióját, de adott esetben az Alap portfoliójának 30 százalékáig külföldi kibocsátású részvényeket és kötvényeket is vásárolhat. A belföldi és külföldi részvények együttes aránya az Alap portfolióján belül nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 85 százalékát. Vállalt kockázat javasolt idıtáv < 1év 1-3 év 3-6 év 6 év < Biztonságra törekvı Jelentıs Kockázat Dinamikus Azoknak ajánljuk akik: - szeretnének egy aktívan kezelt, nagyobb részt részvényekbıl és kisebb részt kötvényekbıl álló értékpapírcsomag teljesítményébıl részesedni - olyan befektetésre vágynak, melyen belül a részvények aktuális hányadát a vagyonkezelıi csapat piaci várakozásai határozzák meg - legalább 5 éves idıtávra keresnek befektetési lehetıséget - a részvényektıl hosszú távon elvárható magasabb hozam érdekében hajlandóak kockázatot vállalni idıszak Concorde Részvény 2001** 12.90% % % % % % % % % Referencia index (benchmark)* 80% RAX, 20% RMAX % indulástól (3715 nap) 14.76% ** tört év Eszközök összesen 3,299, % 1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve Folyószámla, készpénz 109, % 8.16% 21.65% 0.90% 4.33% Egyéb követelés 25, % Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 1,586, % Diszkontkincstárjegyek 568, % Régiós részvények: Magyar Államkötvények 219, % Magyarország visszavásárolta az orosz Szurgut 21,2%-os MOL Devizás kötvények 764, % részesedését 1,88 milliárd euróért ( forint részvényenkénti áron), mely tranzakció révén az állam lesz a társaság legnagyobb Egyéb kötvény 33, % részvényese. A még jóváhagyásra váró ügyletet augusztus végéig Részvények 1,518, % kell fejezni. A Szurgut ügylet miatt az OTP-ben is az állam lesz a Hazai részvények 693, % legnagyobb közvetett részvényes. Külföldi részvények 824, % #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK Kollektív befektetési értékpapírok 58, % Egyéb eszközök 1, % Kötelezettségek öszesen -100, % Hitelállomány % Költségek -34, % Egyéb kötelezettség -65, % Nettó eszközérték (saját tıke) 3,199,155 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke Portfólió összetétel Összeg / érték (Ezer Ft) Nettó eszközérték százalékában (%) 29, % Concorde Részvény Alap bruttó hozam adatai Mi történt a hónap során? referencia hozam -5.32% 6.11% 7.57% 35.79% 35.46% 21.39% 12.40% % 41.90% 1.89% 9.08% Nemzetközi részvények: Az amerikai indexek közül a Dow Jones 1,9%-kal csökkent, a technológiai szektor teljesítményét tükrözı Nasdaq 1,3%-ot esett, míg az S&P 1,4%-ot. Az európai indexek teljesítménye is negatív volt májusban: az angol FTSE 1,3%-kal került lejjebb, míg a német DAX 2,9%-kal. A kıolaj ára 9,9%-kal csökkent, így a hónap végén egy hordó olaj ára 102,7 dollár volt. Hazai kötvénypiac: A hazai forint alapú állampapírok piacán kismértékő hozamemelkedés következett be a hozamgörbe rövid és hosszú végén. A hazai fizetıeszköz nagymértékben 6 százalékot vesztett értékébıl a svájci frankkal szemben, a japán jennel szemben pedig 4 százalékkal került lejjebb. A forint az euróval szemben stabil maradt. DKJ 17.8% Államkötvények 6.9% Részvények 50.4% Egyéb eszközök 23.9% Jelzáloglevél 1.1% Legnagyobb arányú részvény befektetések MTELEKOM TELEFONICA RICHTER GSPARK CEZ Közvetlenül ill. származtatott pozíciókon keresztül közvetve. 1 hónappal késleltetett adat Költségek Vételi díj max 5% / tranzakció Visszaváltási díj max 5% / tranzakció Büntetı jutalék 5% / 5 munkanapon belül Pénzügyi teljesítés T+2 Concorde Alapkezelı zrt Budapest, Alkotás utca 50. Tel: Fax: Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt., BNP Paribas Bank Zrt., CIB Bank Zrt., Commerzbank Zrt., Equilor Zrt., Raiffeisen Bank Zrt, Sopron Bank Zrt., Takarékbank Zrt., Unicredit Bank Zrt., OTP Bank Nyrt. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde zrt. fiókjaiban és a forgalmazási helyeken. Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket. Az oldalon megjelenı valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelısséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Concorde Alapkezelı zrt. nem vállal felelısséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

4 HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS május Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap neve január 1. elıtt Concorde Fedezeti Befektetési Alap volt. Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai rövid kötvény típusú befektetési alap. Az Alapkezelı célja, hogy állampapírok, vállalati kötvények vásárlásával, valamint fedezeti üzletek kötésével az Alap mőködési költségeit ellensúlyozva, a befektetık nettó hozama alacsony kockázat mellett hosszabb távon meghaladja a rövid futamidejő állampapírok hozamát. Amennyiben lehetıség nyílik rá, az Alapkezelı a tızsdei részvények és BUX-index azonnali és a származékos piacai közötti félreárazásokat kihasználva igyekszik arbitrázs ügyletek (azonnali részvény- vagy indexvásárlás határidıs eladással fedezve) segítségével az állampapírok hozamát meghaladó hozamú ügyleteket kötni. Az alap benchmarkja 80%-ban az RMAX és 20%-ban a MAX index. Vállalt kockázat javasolt idıtáv < 1év 1-3 év 3-6 év 6 év < Biztonságra törekvı Azoknak ajánljuk akik: Közepes Kockázat - biztonságos befektetési formát keresnek legalább féléves idıtávra - banki betéteknél magasabb hozamot szeretnének - nem kívánják befektetésüket kockára tenni Dinamikus Összeg/érték Nettó eszközérték Concorde Rövid idıszak (Ezer Ft) százalékában (%) Kötvény Eszközök összesen 12,221, % % Folyószámla, készpénz 139, % % Egyéb követelés % % Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 12,023, % % Diszkontkincstárjegyek 6,199, % % Magyar Államkötvények 3,129, % % Devizás kötvények 939, % % Egyéb kötvény 1,755, % % Részvények 59, % % Hazai részvények 59, % % Külföldi részvények % % Kollektív befektetési értékpapírok % % Egyéb eszközök % % Kötelezettségek öszesen -558, % indulástól (4767 nap) 9.14% Hitelállomány % Költségek -58, % Egyéb kötelezettség -500, % Nettó eszközérték (saját tıke) 12,805, % Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított abszolút értéke % Concorde Rövid Kötvény Alap bruttó hozam adatai Mi történt a hónap során? referencia hozam 10.73% 16.09% 12.54% 11.54% 9.51% 5.99% 12.10% 8.20% 6.71% 7.36% 7.32% 11.55% 5.76% 9.84% Régiós részvények: Magyarország visszavásárolta az orosz Szurgut 21,2%-os MOL részesedését 1,88 milliárd euróért ( forint részvényenkénti áron), mely tranzakció révén az állam lesz a társaság legnagyobb részvényese. A még jóváhagyásra váró ügyletet augusztus végéig kell fejezni. A Szurgut ügylet miatt az OTP-ben is az állam lesz a legnagyobb közvetett részvényes. Nemzetközi részvények: Az amerikai indexek közül a Dow Jones 1,9%-kal csökkent, a technológiai szektor teljesítményét tükrözı Nasdaq 1,3%-ot esett, míg az S&P 1,4%-ot. Az európai indexek teljesítménye is negatív volt májusban: az angol FTSE 1,3%-kal került lejjebb, míg a német DAX 2,9%-kal. A kıolaj ára 9,9%-kal csökkent, így a hónap végén egy hordó olaj ára 102,7 dollár volt. Hazai kötvénypiac: A hazai forint alapú állampapírok piacán kismértékő hozamemelkedés következett be a hozamgörbe rövid és hosszú végén. A hazai fizetıeszköz nagymértékben 6 százalékot vesztett értékébıl a svájci frankkal szemben, a japán jennel szemben pedig 4 százalékkal került lejjebb. A forint az euróval szemben stabil maradt. Portfólió összetétel Államkötvények DKJ Jelzáloglevelek 30.5% 62.7% 6.8% Költségek Vételi díj max 5% / tranzakció Visszaváltási díj max 5% / tranzakció Büntetı jutalék 5% / 5 munkanapon belül Pénzügyi teljesítés T+2 Concorde Alapkezelı zrt Budapest, Alkotás utca 50. Tel: Fax: Forgalmnazók: Concorde Értékpapír zrt., BNP Paribas, Magyar Takarékszövetkezeti Bank zrt., Unicredit Bank zrt., Raiffeisen Bank zrt., Equilor Befektetési zrt., CIB Bank zrt., Commerzbank zrt., OTP Nyrt. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde Rt. fiókjaiban és a forgalmazási helyeken.befektetési döntésük meghozatalakor a befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket.az oldalon megjelenı valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelısséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Concorde Alapkezelı zrt. nem vállal felelısséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

5 Havi Portfóliójelentés május Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap* Dátum Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Bruttó hozam éves szinten (annualizált) Bruttó hozam az adott évben (nominális) Benchmark hozam** (nominális) ,000, ,088,359, % ,694,743, % 6.92% 6.62% ,595,551, % 7.48% 7.67% ,078,351, % 6.65% 8.50% ,302,939, % 23.09% 10.79% ,530,168, % 11.54% 5.53% ,491,389, % 0.71% 2.52% indulástól (2055 nap) 23,491,389, % % 7.59% * Az alap nettó hozamát tıl 20 százalékos kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintővé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülı egyéb költségek levonásával tehetıek, Összeg / érték (ezer Ft) Nettó eszközérték százalékában (%) Eszközök összesen 24,124, % Folyószámla, készpénz 932, % Egyéb követelés 205, % Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 22,973, % Diszkontkincstárjegyek 22,224, % Magyar Államkötvények % Devizás kötvények 555, % Egyéb kötvény 193, % Részvények % Hazai részvények % Külföldi részvények % Kollektív befektetési értékpapírok % Egyéb eszközök 13, % Kötelezettségek öszesen -633, % Hitelállomány % Költségek -123, % Egyéb kötelezettség -510, % Nettó eszközérték (saját tıke) 23,491,389 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 1,683, % Concorde VM befektetési alap hozamai A Concorde-VM Alap rövid bemutatása Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a Tpt. alapján származtatott termékekbe fektetı befektetési alap. Az Alap potenciális befektetési területe a lehetı legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedı, de esı piacon is van lehetısége hozamot elérni. Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetıen technikai alapú idızítéssel, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelı nem lát megfelelı lehetıséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az Alap tıkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetıségek nem adódnak. **A benchmark október 14-tıl, azt követıen pedig minden év elejétıl egy 100%-ban az RMAX-ba ( Rövid Magyar Állampapír Index ) fektetett portfolió teljesítménye. Forgalmazási költségek: A Befektetési Jegyek vételének és visszaváltásának jutaléka az árfolyamérték maximum 5 százaléka. (A Forgalmazó a saját üzletszabályának megfelelıen ennél alacsonyabb jutalékot is meghatározhat.) Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás idıpontjától számított 5 munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó a visszaváltási jutalékon felül jogosult további 5%-os jutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Ennek alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. 25% 23% 20% 18% 15% 13% 10% 8% 5% 3% 0% 23.1% 11.5% 6.9% 7.5% 6.6% Mi történt a hónap során? Az április végi Oszama-csúcsról ereszkedni, oldalazni kezdtek a részvénypiacok a gazdaság lassulását mutató hírek közepette, és jelentıs intézményi eladások mellett: elromlott a részvénypiaci viselkedés. Az áprilisban nyitott Nasdaq100 vételt jó idıben zártuk, majd pedig egy bukó sorozat következett, három nagyobb és több kisebb üzleten is veszteséget szenvedtünk el zsinórban, emiatt 1,4%-ot esett az alap árfolyama a hónap során. A részvénypiacról úgy vélekedünk, hogy a technikailag elromlott viselkedés miatt veszélyes a vételi oldal, viszont a felhalmozódott egyre nagyobb pesszimizmus veszélyeket jelent az eladói oldalon: elıbb-utóbb ebbıl jó középtávú lehetıségek lesznek, de amíg a helyzet így vagy úgy nem oldódik fel (pl. marad a pesszimizmus és megjavul a viselkedés, vagy érdemben nem javul a viselkedés, de eltőnik a pesszimizmus), kivárunk, és legfeljebb rövidtávú üzletekben gondolkodunk. A fıbb indexek teljesítménye (saját devizában) Európa Hozam a hónapban Hozam Év eleje óta BUX -3.25% 9.61% DAX -2.94% 5.49% WIG -0.33% 5.81% PX -0.96% 1.97% CETOP -2.06% 7.32% USA S&P % 6.96% Dow Jones -1.88% 8.57% Nasdaq -1.33% 6.88% Magyar kötvénypiac RMAX 0.46% 2.52% MAX 0.03% 6.65% Concorde Alapkezelı zrt Budapest, Alkotás utca 50. Tel: Fax: Forgalmazók: Concorde Értékpapír zrt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank zrt., Raiffeisen Bank zrt., Equilor Befektetési zrt., CIB Bank zrt., OTP Bank Nyrt. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde Zrt. fiókjaiban és a forgalmazási helyeken. Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket. Az oldalon megjelenı valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelısséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Concorde Alapkezelı zrt. nem vállal felelısséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

6 HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS május Concorde 2000 Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési alap. Az Alapkezelı aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfolió-összetételét. Az Alapkezelı célja, hogy a befektetési lehetıségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan százalékát fordítsa részvények vásárlására, míg a fennmaradó hányadot döntı részben állampapírokba, illetve vállalati és egyéb kötvényekbe, jelzáloglevelekbe fektesse. Vállalt kockázat javasolt idıtáv Közepes Kockázat < 1év 1-3 év 3-6 év 6 év < Biztonságra törekvı Dinamikus Azoknak ajánljuk akik: - szeretnének egy aktívan kezelt, nagyobb részt kötvényekbıl és kisebb részt részvényekbıl álló értékpapírcsomag teljesítményébıl részesedni - olyan befektetésre vágynak, melyen belül a kötvények és a részvények aktuális hányadát egy profi vagyonkezelıi csapat piaci várakozásai határozzák meg - a magasabb hozam reményében hajlandóak kiegyensúlyozott mértékő kockázatot vállalni - legalább 2-3 évre keresnek befektetési lehetıséget Concorde 2000 Alap bruttó hozam adatai idıszak Concorde 2000 referencia hozam 1997** 9.42% % % % Referencia index (benchmark)* 35% RAX, 65% RMAX % Összeg/érték Nettó eszközérték % (Ezer Ft) százalékában (%) % Eszközök összesen 6,714, % % Folyószámla, készpénz 113, % % Egyéb követelés 11, % % Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 4,869, % % Diszkontkincstárjegyek 2,401, % % Magyar Államkötvények 1,020, % % Devizás kötvények 1,016, % % Egyéb kötvény 431, % indulástól (5023 nap) 12.99% Részvények 1,583, % ** tört év Hazai részvények 615, % 1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve Külföldi részvények 968, % 7.77% 17.29% 6.45% 6.92% Kollektív befektetési értékpapírok 134, % Mi történt a hónap során? Egyéb eszközök % #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK Kötelezettségek öszesen -202, % Régiós részvények: Magyarország visszavásárolta az orosz Szurgut 21,2%-os MOL részesedését Hitelállomány % 1,88 milliárd euróért ( forint részvényenkénti áron), mely tranzakció Költségek -39, % révén az állam lesz a társaság legnagyobb részvényese. A még jóváhagyásra Egyéb kötelezettség -163, % váró ügyletet augusztus végéig kell fejezni. A Szurgut ügylet miatt az Nettó eszközérték (saját tıke) 6,511,222 OTP-ben is az állam lesz a legnagyobb közvetett részvényes. Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke Portfólió összetétel 15, % 6.46% 0.21% 19.58% 3.15% -1.94% 8.02% 6.68% 22.47% 20.19% 13.14% 9.92% % 24.03% 4.17% 8.44% Nemzetközi részvények: Az amerikai indexek közül a Dow Jones 1,9%-kal csökkent, a technológiai szektor teljesítményét tükrözı Nasdaq 1,3%-ot esett, míg az S&P 1,4%-ot. Az európai indexek teljesítménye is negatív volt májusban: az angol FTSE 1,3%-kal került lejjebb, míg a német DAX 2,9%-kal. A kıolaj ára 9,9%-kal csökkent, így a hónap végén egy hordó olaj ára 102,7 dollár volt. Részvény 24.3% DKJ 37.8% Államkötvény 15.7% Jelzáloglevél 3.6% Egyéb kötvény 18.6% Hazai kötvénypiac: A hazai forint alapú állampapírok piacán kismértékő hozamemelkedés következett be a hozamgörbe rövid és hosszú végén. A hazai fizetıeszköz nagymértékben 6 százalékot vesztett értékébıl a svájci frankkal szemben, a japán jennel szemben pedig 4 százalékkal került lejjebb. A forint az euróval szemben stabil maradt. Legnagyobb arányú részvény befektetések MTELEKOM GSPARK RICHTER CEZ VALERO Közvetlenül ill. származtatott pozíciókon keresztül közvetve. 1 hónappal késleltetett adat Költségek Vételi díj max 5% / tranzakció Visszaváltási díj max 5% / tranzakció Büntetı jutalék 5% / 5 munkanapon belül Pénzügyi teljesítés T+2 Concorde Alapkezelı zrt Budapest, Alkotás utca 50. Tel: Fax: Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt., BNP Paribas Bank Zrt., CIB Bank Zrt., Commerzbank Zrt., Equilor Zrt., Raiffeisen Bank Zrt, Sopron Bank Zrt., Takarékbank Zrt., Unicredit Bank Zrt., OTP Bank Nyrt. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde zrt. fiókjaiban és a forgalmazási helyeken. Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket. Az oldalon megjelenı alamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelısséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Concorde Alapkezelı zrt. nem vállal felelısséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

7 Concorde CEE Smallcap Fund Monthly update May-11 Portfolio Managers' Comment Markets were down on the lack of buyers in the month of May. U.S. economic growth so far this year looks to have been somewhat slower than expected. Supply chain disruptions associated with the earthquake and tsunami in Japan are hampering economic activity. A number of indicators also suggest some loss of momentum in the labor market. Magyar Telekom has reported its 1Q11 numbers, which were above our and the market's estimates, thanks to slower erosion in the mobile segment, and lower costs and taxes. The company maintained its cautious outlook for 2011, as even it is seeing headwinds from strong competition that cannot be offset by the slowly-improving macro economy. Investment objectives Concorde Cee Smallcap Fund is an open-end balanced fund incorporated in Hungary. The Fund invests its assets primarily in undervalued small and midcap equities in the CEE region with a marketcap under one billion Euros. The long-term average target equity exposure is 50 percent. The Fund is actively managed based on bottom-up fundamental stock picking investment philosophy. Fund information Management Company Concorde Asset Management Ltd. Fund inception October 4, 2006 Domicile Hungary Custodian Unicredit Bank Ltd ISIN HU Public Marketing Hungary, Spain Dealing Daily (17 CET) Number of equity holdings 28 Unit A (HUF) Unit B (EUR) NAV/Share Management fee 1.5% 1.5% Incentive fee 20% of return that exceeds RMAX Subscription fee - - Redemption fee - - Minimum subscription 0 0 Bloomberg code CONCEEB HB NAV movements can be followed in: Bloomberg, Performance (Unit B, net of fees) Period 2006 Q4* Concorde CEE Smallcap 3.74% YTD 9.31% % 20.97% 5.04% 0.77% Sector allocation of equity holdings Asset allocation 70% Pharmacy 6.3% Publishing 7.5% Other 17.3% Chemicals 4.6% Construction 3.0% 60% 50% 40% 60.6% Electricity 0.1% 30% 25.4% Real Estate 32.4% Industrials 6.5% IT 10.5% Telecom 11.6% 20% 10% 0% 8.3% 5.7% Equity T-Bonds, T-Notes T-Bills Corporate Bonds Concorde Asset Management Alkotás 50, Budapest, 1123 HUNGARY Tel: Fax: Data is historical. Past performance is not a guarantee of future results. More recent returns may be more or less than those shown. Investment return and principal value will fluctuate, and you may have gain or a loss when you sell your shares. Performance assumes reinvestment of distributions and does not account for taxes. Sectors and holding will vary over time. While diversification and rebalancing can help protect returns from excessive volatility, they cannot ensure protection against market loss. The portfolios invest in international investments, which involve risks such as currency fluctuations, economic instability, and political developments. The portfolios invest their assets in small and/or midsize companies. Such investments increase the risk of greater price fluctuations. The portfolios can also have a significant portion of their holdings in bonds. Mutual funds that invest in bonds are subject to certain risks including interest rate risk, credit risk, and inflation risk. As interest rates rise, the prices of bonds fall. Long-term bonds have more exposure to interest rate risk than short-term bonds. Lower-rated bonds may offer higher yields in return for more risk. Unlike bonds, bond funds have ongoing fees and expenses.

8 HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS május Az Alap befektetési politikája Concorde Columbus Alap Az Alap 2007 szeptember elején kezdte meg mőködését. Az Alap potenciális befektetési területe a lehetı legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, bankbetétek, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedı, de - akár short pozíciók felvételével - esı piacon is van lehetısége hozamot elérni. Az Alapkezelı törekszik arra, hogy az Alap összetételén belül a nemzetközi részvények aránya meghaladja az 50 százalékot. Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetıen fundamentális elemzésekre támaszkodva, de technikai alapú idızítést is figyelembe véve. Az Alapkezelı az egyes értékpapírok kiválasztásánál értékalapú szemléletet követ, alacsonyan árazott eszközöket vásárolva a portfólióba. Ennek érdekében az Alap jelentıs mértékben fektet be alacsonyabb kapitalizációjú részvényekbe, ahol a kisebb elemzıi lefedettség gyakrabban vezethet alulértékeltséghez. A bizonytalan nemzetközi hangulat miatt a portfólió részvényekkel történı fokozatos feltöltése mellett döntöttünk. Vállalt kockázat javasolt idıtáv < 1év 1-3 év 3-6 év 6 év < Biztonságra törekvı Azoknak ajánljuk akik: Magas Kockázat - a befektetésükkel hosszú távon gondolkodnak - nem félnek nagy kockázatot vállalni nagy várható hozam reményében - szeretnének részesedni egy globális részvényportfólió hasznaiból - a pénzügyi piacok esésébıl is szeretnének profitálni Dinamikus Referencia index (benchmark) RMAX Összeg / érték (ezer Ft) Nettó eszközérték százalékában (%) Eszközök összesen 8,024, % Folyószámla, készpénz 323, % Egyéb követelés 79, % Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 5,544, % Diszkontkincstárjegyek 2,987, % Magyar Államkötvények 163, % Devizás kötvények 1,955, % Egyéb kötvény 439, % Részvények 1,974, % Hazai részvények -39, % Külföldi részvények 2,014, % Mi történt a hónap során? Kollektív befektetési értékpapírok 30, % Egyéb eszközök 70, % Régiós #HIÁNYZIK részvények: #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK Kötelezettségek öszesen -1,199, % Magyarország visszavásárolta az orosz Szurgut 21,2%-os MOL Hitelállomány % részesedését 1,88 milliárd euróért ( forint részvényenkénti Költségek -38, % áron), mely tranzakció révén az állam lesz a társaság legnagyobb Egyéb kötelezettség -1,161, % részvényese. A még jóváhagyásra váró ügyletet augusztus Nettó eszközérték (saját tıke) 6,824,657 végéig kell fejezni. A Szurgut ügylet miatt az OTP-ben is az állam lesz a legnagyobb közvetett részvényes. Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke Portfólió összetétel idıszak 2007 (tört év) ,201, % Részvények 28.9% Államkötvények 2.4% Egyéb eszközök 68.7% Columbus -2.16% % Nominális hozamok Referencia 2.28% 8.45% % 10.79% % 5.53% Költségek Vételi díj max 5% / tranzakció Visszaváltási díj max 5% / tranzakció Büntetı jutalék 5% / 5 munkanapon belül Pénzügyi teljesítés T+3 Nemzetközi részvények: Az amerikai indexek közül a Dow Jones 1,9%-kal csökkent, a technológiai szektor teljesítményét tükrözı Nasdaq 1,3%-ot esett, míg az S&P 1,4%-ot. Az európai indexek teljesítménye is negatív volt májusban: az angol FTSE 1,3%-kal került lejjebb, míg a német DAX 2,9%-kal. A kıolaj ára 9,9%-kal csökkent, így a hónap végén egy hordó olaj ára 102,7 dollár volt. Hazai kötvénypiac: A hazai forint alapú állampapírok piacán kismértékő hozamemelkedés következett be a hozamgörbe rövid és hosszú végén. A hazai fizetıeszköz nagymértékben 6 százalékot vesztett értékébıl a svájci frankkal szemben, a japán jennel szemben pedig 4 százalékkal került lejjebb. A forint az euróval szemben stabil maradt. Concorde Alapkezelı zrt Budapest, Alkotás utca Tel: Fax: Forgalmazók: Concorde Értékpapír zrt., Raiffeisen Bank zrt., Sopron Bank zrt., Commerzbank zrt., OTP Bank Nyrt. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde Zrt. fiókjaiban és a forgalmazási helyeken. Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket. Az oldalon megjelenı valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelısséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Concorde Alapkezelı zrt. nem vállal felelısséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

9 HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS május Concorde Kötvény Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai hosszú kötvény típusú befektetési alap. Az Alapkezelı célja, hogy a magyar állampapírpiaci befektetéseket tegye elérhetıvé a Befektetési jegyek tulajdonosai számára. Az Alapkezelı az Alap eszközeit legfıképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben és diszkontkincstárjegyekben, igyekszik tartani, valamint alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tıke- és pénzpiaci eszközökbe, ügyletekbe fektetheti. Megfelelı nemzetközi tıkepiaci környezet esetén az Alap portfoliójának 30%-ig külföldi kibocsátású állampapírokat és vállalati kötvényeket vásárolhat az Alapkezelı. A belföldi és külföldi részvények együttes aránya az Alap portfolióján belül nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 10 százalékát. Vállalt kockázat javasolt idıtáv < 1év 1-3 év 3-6 év 6 év < Biztonságra törekvı Közepes Kockázat Azoknak ajánljuk akik: - biztonságos befektetést keresnek, 1 évet meghaladó idıtávra - szeretnék élvezni annak elınyét, hogy kötvénybefektetéseiknek futamidejét egy profi vagyonkezelıi csapat várakozásai határozzák meg - befektetésüket nem kívánják jelentıs kockázatnak kitenni Dinamikus Összeg/érték (Ezer Ft) Nettó eszközérték százalékában (%) idıszak Concorde Kötvény 2001* 7.74% Eszközök összesen 1,304, % % Folyószámla, készpénz 18, % % Egyéb követelés % % Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 1,285, % % Diszkontkincstárjegyek 105, % % Magyar Államkötvények 963, % % Devizás kötvények 87, % % Egyéb kötvény 129, % % Részvények % % Hazai részvények % indulástól (3715 nap) 7.84% Külföldi részvények % * tört év Kollektív befektetési értékpapírok % :00 Egyéb eszközök % Kötelezettségek öszesen -8, % Hitelállomány % Költségek -8, % Egyéb kötelezettség % Nettó eszközérték (saját tıke) 1,296,253 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke % Concorde Kötvény Alap bruttó hozam adatai Mi történt a hónap során? referencia hozam 10.10% 10.11% 1.17% 13.44% 8.57% 6.96% 6.11% 2.59% 14.14% 6.40% 8.42% Régiós részvények: Magyarország visszavásárolta az orosz Szurgut 21,2%-os MOL részesedését 1,88 milliárd euróért ( forint részvényenkénti áron), mely tranzakció révén az állam lesz a társaság legnagyobb részvényese. A még jóváhagyásra váró ügyletet augusztus végéig kell fejezni. A Szurgut ügylet miatt az OTP-ben is az állam lesz a legnagyobb közvetett részvényes. Nemzetközi részvények: Az amerikai indexek közül a Dow Jones 1,9%-kal csökkent, a technológiai szektor teljesítményét tükrözı Nasdaq 1,3%-ot esett, míg az S&P 1,4%-ot. Az európai indexek teljesítménye is negatív volt májusban: az angol FTSE 1,3%-kal került lejjebb, míg a német DAX 2,9%-kal. A kıolaj ára 9,9%-kal csökkent, így a hónap végén egy hordó olaj ára 102,7 dollár volt. Hazai kötvénypiac: A hazai forint alapú állampapírok piacán kismértékő hozamemelkedés következett be a hozamgörbe rövid és hosszú végén. A hazai fizetıeszköz nagymértékben 6 százalékot vesztett értékébıl a svájci frankkal szemben, a japán jennel szemben pedig 4 százalékkal került lejjebb. A forint az euróval szemben stabil maradt. Portfólió összetétel Államkötvények DKJ Jelzáloglevelek Egyéb 74.32% 8.12% 10.02% 7.55% Költségek Vételi díj max 5% / tranzakció Visszaváltási díj max 5% / tranzakció Büntetı jutalék 5% / 5 munkanapon belül Pénzügyi teljesítés T+2 Concorde Alapkezelı zrt Budapest, Alkotás utca 50. Tel: Fax: Forgalmazók: Concorde Értékpapír zrt., BNP Paribas, Magyar Takarékszövetkezet zrt., Unicredit Bank zrt., Raiffeisen Bank zrt., Equilot Befektetési zrt., CIB Bank zrt., OTP Bank Nyrt. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde Rt. fiókjaiban és a forgalmazási helyeken.befektetési döntésük meghozatalakor a befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket.az oldalon megjelenı valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelısséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Concorde Alapkezelı zrt. nem vállal felelısséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

10 Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat május Piaci környezet A magyar részvénypiac vezető indexe a BUX májusban csökkenni kezdett, közel 3,5%-os veszteséget halmozott fel a hónap során. Május legérdekesebb híre, hogy a magyar állam 25% körüli részesedést szerzett a MOL-ban. A tranzakció megítélése nem egyértelmű, előnyök és kockázatok is bőségesen rejlenek az ügyletben. A CIG Biztosító és az alternatív energiaszolgáltatásban érdekelt Pannergy tudott enyhén pozitív hónapot produkálni, míg a többiek estek. A Richter és az EGIS végre nem lógtak ki a sorból, de árfolyamuk tovább csökkent. A MOL és az OTP lefelé korrigált, előbbit a nyersanyagpiac korrekciója, utóbbit az európai adósságválság újabb epizódja nyomán rekordszintre erősödő svájci frank árfolyam sújtotta. A MTEL árfolyamából kiesett az osztaléka, ezért látszólag sokat esett, de osztalékkal korrigálva látható, hogy lényegében stagnált. Az utóbbi hónapok sikerpapírja az ESTAR (RFV) tíz százalékot meghaladó korrekciót szenvedett el, leginkább a várakozásoktól elmaradó gyorsjelentésének köszönhetően. Az Econet megítélésében semmiféle változás nem történt, az egyre nehezebb helyzetben levő vállalat részvényárfolyama tovább esett. A hónap során az alap megszüntette OTP és MOL felülsúlyozását, valamint csökkentette CIG alulsúlyozottságát. Alapinformációk Befektetési cél: a hazai részvénypiac elsődleges részvényindexének, a BUX indexnek az alakulását követő teljesítmény elérése, az index összetételéhez hasonló részvényportfólió kialakításán keresztül. Befektetési eszközök: a BUX indexben szereplő részvények, valamint a likviditás biztosítása értékben a portfólió maximum 10%-a erejéig hazai állampapírok és pénzpiaci eszközök. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Referencia befektetés: 100% BUX (2011. január 14-től) BAMOSZ besorolás*: Tiszta részvény alap Az Alap indulása: január 24. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Teljes nettó eszközérték én: Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték én A sorozat: 2, Ft ISIN kód: HU Javasolt minimális befektetési idő: 3-5 év Devizanem: HUF Az indulástól ig elért nettó hozam Forrás: Bloomberg Pioneer Magyar Részvény Alap befektetés Pioneer Magyar Részvény Alap referencia befektetés A portfólió összetétele Magyar részvények Egyéb eszközök* Eszközök összesen Ft Ft Ft 4,1% * Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévô tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidôs pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke 0 Ft. 95,9% Hozamadatok* Egyéves kerekített értékek Referencia Referencia Alap befektetés hozamok* Alap befektetés Kockázat * forrás: BAMOSZ Év elejétől számított hozam* 12 hónap* 2 évre** 3 évre** 4 évre** 5 évre** - 1,10% 11,95% -2,68% -6,54% 1,95% * forgalmazási költségek levonás előtti nominális, nem évesített nettó hozam ** évesített hozamok - 3,80% 19,43% 1,34% -2,65% 1,34% * nettó hozamok -2,25% 33,62% -42,26% 15,04% 30,18% 33,17% 23,02% 13,20% 4,69% -11,73% -0,14% 56,77% -45,17% 4,59% 15,91% 34,42% 46,72% 16,30% 6,38% -6,55% nagyon magas magas közepes mérsékelt alacsony ***Kockáztatott érték mutató, konfidencia szint: 99%, tartási periódus: 1 nap Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. VaR mutató *** Referencia Alap befektetés 3,02% 2,43% A referencia hozam a referencia index hozama. Ez tehát a befektetések esetén egy olyan viszonyítási alapként használt irányadó hozamot jelent, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Jelen hirdetés nem minősül ajánlatételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap mindenkor aktuális hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, amelyek megtalálhatók az Alapkezelő című honlapján, az Alap forgalmazási helyein és a Vezető Forgalmazó című honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó forgalmazási költségekről a Tájékoztató és Kezelési szabályzat mellet a Forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája is tájékoztatást nyújt. Jelen kiadványt a Pioneer Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tev. eng. száma: [PSZÁF III/ /2002]) jelentette meg. A Pioneer Alapkezelő Zrt. folyamatosan törekszik a jelen kiadványban szereplő információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor nem vállal felelősséget az információk esetleg hiányosságai vagy pontatlanságai miatt. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. száma: I-1523/2003) a Budapesti Értéktőzsde tagja. UniCredit Telebank:

11 Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat május Piaci környezet A vezető amerikai indexek 1,5% körüli gyengülést mutattak májusban, azonban a megforduló devizapiaci folyamatok (a dollár erősödött az euró gyengült májusban) ezt a csökkenést alig tették érzékelhetővé. A negatív hangulatot Amerikában a makrogazdasági folyamatok kedvezőtlen alakulása okozta. Pánikra utaló jelek nem mutatkoztak az amerikai piacon, de csökkenő forgalmak és lassan lefelé csorgó árak jellemezték a májusi kereskedést, a sell in may and go away mondás igazsága ebben az évben újabb megerősítést nyert. Alapinformációk Befektetési cél: az észak-amerikai (elsősorban USA) részvénypiacokra irányuló, megfelelően diverzifi kált befektetéssel hosszabb távon maximális tőkenövekmény elérése. Befektetési eszközök: az Alap befektetési célját elsősorban az USA részvénypiacát megcélzó befektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsődleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelő csoport regionális alapjai jelentik, ezen túl egyéb, a régióban befektető befektetési alapok, tőzsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek) is helyt kaphatnak a portfólióban. Az Alap likvid hányadát rövid lejáratú magyar állampapírok és pénzpiaci eszközök alkotják. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Kockázati tényezők: elsőként említendő a nemzetközi gazdasági és politikai tényezőket együttesen megragadó részvénypiaci kockázat. Semmilyen garancia nem adható arra, hogy a részvények árfolyama minden esetben emelkedő tendenciát mutat. Azonban ezt a kockázatot a szélesen diverzifi kált portfólió tompítja. Minimális kockázat az egyes társaságok csődkockázata, hiszen ezek a piac vezető cégei, illetve ezt a diverzifi káció csökkenti. Az USA dollár/forint árfolyam változása is befolyásolja az alap teljesítményét: ezen nyerni és veszíteni egyaránt lehet. Referencia befektetés: 95% S&P 100, 5% RMAX BAMOSZ besorolás*: Részvénytúlsúlyos alap Az Alap indulása: január 4. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Teljes nettó eszközérték én: Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték én A sorozat: 0, Ft ISIN kód: HU Javasolt minimális befektetési idő: 3 év Devizanem: HUF * forrás: BAMOSZ Az indulástól ig elért nettó hozam Forrás: Bloomberg Pioneer USA Devizarészvény Alap befektetés Pioneer USA Devizarészvény Alap referencia befektetés A portfólió összetétele Magyar állampapír Nyílt végű alap befektetési jegye Egyéb eszközök* Eszközök összesen Hozamadatok* * forgalmazási költségek levonás előtti nominális, nem évesített nettó hozam ** évesített hozamok Ft Ft Ft Ft * nettó hozamok * Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévô tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidôs pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke Ft. Referencia Referencia kerekített értékek Alap befektetés hozamok* Alap befektetés Kockázat Év elejétől számított hozam* 12 hónap* 2 évre** 3 évre** 4 évre** 5 évre** - 3,73% 14,81% 3,92% -2,09% 0,16% - 0,07% 12,64% 3,51% -3,87% -1,95% Egyéves ,02% 17,12% -29,41% -2,03% 4,52% 17,46% -8,07% 12,64% -34,08% -12,63% 21,37% 16,34% -29,81% -8,36% 2,12% 14,21% -9,03% 10,88% -33,52% -13,50% nagyon magas magas közepes mérsékelt alacsony ***Kockáztatott érték mutató, konfidencia szint: 99%, tartási periódus: 1 nap Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. VaR 6,1% 0,2% 93,7% mutató *** Referencia Alap befektetés 2,06% 2,38% A referencia hozam a referencia index hozama. Ez tehát a befektetések esetén egy olyan viszonyítási alapként használt irányadó hozamot jelent, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Jelen hirdetés nem minősül ajánlatételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap mindenkor aktuális hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, amelyek megtalálhatók az Alapkezelő című honlapján, az Alap forgalmazási helyein és a Vezető Forgalmazó című honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó forgalmazási költségekről a Tájékoztató és Kezelési szabályzat mellet a Forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája is tájékoztatást nyújt. Jelen kiadványt a Pioneer Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tev. eng. száma: [PSZÁF III/ /2002]) jelentette meg. A Pioneer Alapkezelő Zrt. folyamatosan törekszik a jelen kiadványban szereplő információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor nem vállal felelősséget az információk esetleg hiányosságai vagy pontatlanságai miatt. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. száma: I-1523/2003) a Budapesti Értéktőzsde tagja. UniCredit Telebank:

12 Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat május Piaci környezet Az európai részvénypiacok áprilisi optimizmusa májusra elmúlt és szinte egyöntetűen estek az indexek, kivétel a svájci SMI index volt, melynek teljesítménye az euró svájci frankkal szembeni gyengülése mellett még impozánsabb. A többiek estek, legjobban a görögök, de az olasz index is megsínylette, hogy a hónap közepén egyre nagyobb aggodalmak láttak napvilágot az ottani adósságproblémákkal kapcsolatosan. Pánikról azonban nem beszélhetünk, 1-3% körüli eséseket mutattak az indexek. Alapinformációk Befektetési cél: a fejlett európai országok részvénypiacaira irányuló, megfelelően diverzifi kált befektetéssel hosszabb távon maximális tőkenövekmény elérése. Befektetési eszközök: az Alap befektetési célját elsősorban a nyugat-európai részvénypiacokat megcélzó befektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsődleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelő csoport regionális alapjai jelentik, ezen túl egyéb, a régióban befektető befektetési alapok, tőzsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek) is helyt kaphatnak a portfólióban. Az Alap likvid hányadát rövid lejáratú magyar állampapírok és pénzpiaci eszközök alkotják. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Kockázati tényezők: elsőként említendő a nemzetközi gazdasági és politikai tényezőket együttesen megragadó részvénypiaci kockázat. Semmilyen garancia nem adható arra, hogy a részvények árfolyama minden esetben emelkedő tendenciát mutat. Azonban ezt a kockázatot a szélesen diverzifi kált portfólió tompítja. Minimális kockázat az egyes társaságok csődkockázata, hiszen ezek a piac vezető cégei, illetve ezt a diverzifi káció csökkenti. Az euró/forint árfolyam változása is befolyásolja az alap teljesítményét: ezen nyerni és veszíteni egyaránt lehet. BAMOSZ besorolás*: Részvénytúlsúlyos alap Referencia befektetés: 95% MSCI Europe, 5% RMAX Az Alap indulása: október 22. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Teljes nettó eszközérték én: Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték én A sorozat: 1, Ft ISIN kód: HU Javasolt minimális befektetési idő: 3-5 év Devizanem: HUF * forrás: BAMOSZ Az indulástól ig elért nettó hozam Forrás: Bloomberg Pioneer Selecta Európai Részvény Alap befektetés Pioneer Selecta Európai Részvény Alap referencia befektetés A portfólió összetétele Külföldi vállalati kötvény Nyílt végű alap befektetési jegye Egyéb eszközök* Eszközök összesen Hozamadatok* * forgalmazási költségek levonás előtti nominális, nem évesített nettó hozam ** évesített hozamok Ft Ft Ft Ft * nettó hozamok * Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévô tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidôs pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke Ft. kerekített értékek Referencia Referencia Alap befektetés hozamok* Alap befektetés Kockázat Év elejétől számított hozam* - 12 hónap* 17,95% 2 évre** 14,20% 3 évre** 1,60% 4 évre** -2,96% 5 évre** 0,14% - 7,82% 9,32% -1,85% -6,55% -3,26% Egyéves ,26% 26,78% -36,73% 3,40% 10,75% 24,56% -0,40% 28,57% -31,59% -19,27% 8,43% 22,99% -38,00% -0,43% 9,79% 21,57% -1,08% 21,32% -32,65% -21,26% 2,8% 0,02% 97,3% nagyon magas magas közepes mérsékelt alacsony ***Kockáztatott érték mutató, konfidencia szint: 99%, tartási periódus: 1 nap Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. VaR mutató *** Referencia Alap befektetés 1,98% 1,95% A referencia hozam a referencia index hozama. Ez tehát a befektetések esetén egy olyan viszonyítási alapként használt irányadó hozamot jelent, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Jelen hirdetés nem minősül ajánlatételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap mindenkor aktuális hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, amelyek megtalálhatók az Alapkezelő című honlapján, az Alap forgalmazási helyein és a Vezető Forgalmazó című honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó forgalmazási költségekről a Tájékoztató és Kezelési szabályzat mellet a Forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája is tájékoztatást nyújt. Jelen kiadványt a Pioneer Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tev. eng. száma: [PSZÁF III/ /2002]) jelentette meg. A Pioneer Alapkezelő Zrt. folyamatosan törekszik a jelen kiadványban szereplő információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor nem vállal felelősséget az információk esetleg hiányosságai vagy pontatlanságai miatt. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. száma: I-1523/2003) a Budapesti Értéktőzsde tagja. UniCredit Telebank:

13 Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap A sorozat május Alapinformációk Piaci környezet Az éven belül lejáró eszközök piacán viszonylag eseménytelenül telt a múlt hónap is (hasonlóan a korábbi hónapokhoz). A három hónapos diszkontkincstárjegy hozama 5,85% körül stagnált, az éves DKJ pedig 5,90%-5,95% körül ingadozott. A forint viszont látványos gyengüléssel reagált a negatív nemzetközi hangulatra. A megugró kockázatkerülés során először a dollár erősödött az euróval szemben, majd a svájci frank értékelődött fel. A CHFHUF 206-os hó eleji szintjéről 220 körülire emelkedett, ami különösen fájdalmas a devizahiteleseknek. Az ő problémáikra jelenthet segítséget a kormány és a bankszövetség által közösen kidolgozott csomag. Az euróval szemben 264-ről 270 fölé gyengült a forint, majd május végére 266,5 körül konszolidálódott. A dollárral szemben is hasonló utat járt be a hazai fizetőeszköz, csak nagyobb kilengésekkel: ,5. Májusban a monetáris tanács változatlanul 6%-on hagyta a jegybanki alapkamatot. Nem várható az alapkamat változása a következő hónapokban. Ezt árazza a piac is, amikor az összes éven belüli DKJ-t kicsivel hat százalék alatt kereskedik. A pénzpiaci alap továbbra is nagyon konzervatív befektetési stratégiát folytat, a portfólió döntően rövid futamidejű állampapírokból (főként diszkont-kincstárjegyekből), valamint bankbetétekből áll. Az alacsony kamatkockázatnak köszönhetően továbbra is kiegyensúlyozott teljesítmény azaz fokozatos árfolyam-emelkedés jellemezte az alapot. Az indulástól ig elért nettó hozam Befektetési cél: kiegyensúlyozott árfolyam-növekedés és nagyfokú likviditás biztosítása alacsony kockázat felvállalása mellett. Befektetési eszközök: elsősorban rövid lejáratú magyar állampapírok és egyéb pénzpiaci eszközök (pl. bankbetétek). Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Referencia befektetés: 100% RMAX Index BAMOSZ besorolás*: Pénzpiaci alap Az Alap indulása: január 23. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Teljes nettó eszközérték én: Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték én A sorozat: 3, Ft ISIN kód: HU Javasolt minimális befektetési idő: 1-3 hónap Devizanem: HUF Forrás: AKK, MNB Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap befektetés Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap referencia befektetés Lekötött betét A portfólió összetétele Magyar állampapír Egyéb eszközök* Eszközök összesen Ft Ft Ft 26,1% * Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévô tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidôs pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke 0 Ft. Hozamadatok* Egyéves kerekített értékek Referencia Referencia Alap befektetés hozamok* Alap befektetés Kockázat 73,9% * forrás: BAMOSZ 3 hónap* 6 hónap* 12 hónap* 2 évre** 3 évre** 4 évre** 5 évre** 1,23% 2,52% 4,69% 6,20% 6,96% 6,91% 6,86% * forgalmazási költségek levonás előtti nominális, nem évesített nettó hozam ** évesített hozamok 1,18% 2,48% 4,37% 6,39% 7,11% 6,84% 6,74% * nettó hozamok 4,90% 8,92% 7,80% 6,98% 5,86% 6,81% 11,11% 6,87% 8,69% 10,74% 4,53% 9,74% 7,42% 6,67% 5,59% 7,28% 11,04% 5,02% 9,10% 10,38% nagyon magas magas közepes mérsékelt alacsony ***Kockáztatott érték mutató, konfidencia szint: 99%, tartási periódus: 1 nap Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. VaR mutató *** Referencia Alap befektetés 0,03% 0,06% A referencia hozam a referencia index hozama. Ez tehát a befektetések esetén egy olyan viszonyítási alapként használt irányadó hozamot jelent, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Jelen hirdetés nem minősül ajánlatételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap mindenkor aktuális hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, amelyek megtalálhatók az Alapkezelő című honlapján, az Alap forgalmazási helyein és a Vezető Forgalmazó című honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó forgalmazási költségekről a Tájékoztató és Kezelési szabályzat mellet a Forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája is tájékoztatást nyújt. Jelen kiadványt a Pioneer Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tev. eng. száma: [PSZÁF III/ /2002]) jelentette meg. A Pioneer Alapkezelő Zrt. folyamatosan törekszik a jelen kiadványban szereplő információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor nem vállal felelősséget az információk esetleg hiányosságai vagy pontatlanságai miatt. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. száma: I-1523/2003) a Budapesti Értéktőzsde tagja. UniCredit Telebank:

14 Pioneer Magyar Kötvény Alap A sorozat május Piaci környezet A forint állampapírok teljesítményét alapvetően a nemzetközi hangulat határozta meg a múlt hónapban. A görög adósságválság újra fókuszba került. Egész májusban kitartott a bizonytalanság, hogy vajon kap-e újabb mentőcsomagot Görögország, vagy pedig lezajlik a Monetáris Unió történelmének első szuverén csődje. Az adósságátstrukturálás réme kockázatkerülővé tette a befektetőket. Amennyiben le kell írni a kibocsátott kötvények névértékéből, illetve ki kell tolni a lejáratot a kötvénytulajdonosoknál hatalmas veszteségek realizálódnak, és nem lehet tudni, ez milyen további csődöket indíthat el. Rontotta a hangulatot az is, hogy nem csak a Monetáris unió, hanem az USA és Japán GDP-arányos adósságpályája és finanszírozási igénye is reflektorfénybe került: a hitelminősítők őket is figyelmeztették. Ráadásul az elmúlt hetekben publikált makro adatok is mind az amerikai növekedés lassulására utaltak. Mindez együtt sem volt elég ahhoz, hogy a hazai kötvények nagyot gyengüljenek, habár néhány bázispontos hozamemelkedést elszenvedtek a befektetők. A hároméves papír kamatszintje 6,45%-ról 6,60%-ra pattant fel, az ötéves hozam 6,75%-ról 7%-ra emelkedett, és a éves szegmens kamata 7%-ról 7,20%-ra kúszott fel. A jellemzően hosszabb futamidejű állampapírokba fektető Pioneer Kötvény Alap portfóliójában levő állampapírok átlagos futamideje a referencia befektetésnél hosszabb volt, amit a hónap végén kezdtünk el rövidíteni. Alapinformációk Befektetési cél: mérsékelt kockázat felvállalása mellett a hazai állampapírokéval versenyképes hozam elérése. Befektetési eszközök: elsősorban közepes és hosszabb futamidejű magyar állampapírok, emellett pénzpiaci eszközök, vállalati kötvények, jelzáloglevelek, külföldi kötvények, eseti jelleggel származtatott eszközök. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Referencia befektetés: 100% MAX Index BAMOSZ besorolás*: Hosszú kötvény alap Az Alap indulása: január 24. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Teljes nettó eszközérték én: Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték én A sorozat: 3, Ft ISIN kód: HU Javasolt minimális befektetési idő: 2 év Devizanem: HUF Az indulástól ig elért nettó hozam Forrás: KSH, AKK Pioneer Magyar Kötvény Alap befektetés Pioneer Magyar Kötvény Alap referencia befektetés Kumulált infl áció A portfólió összetétele Magyar állampapír Vállalati és egyéb kötvények Egyéb eszközök* Eszközök összesen Ft Ft Ft Ft 9,3% 2,8% * forrás: BAMOSZ * Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévô tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidôs pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke Ft. Hozamadatok* kerekített értékek Referencia Referencia Alap befektetés hozamok* Alap befektetés Kockázat Év elejétől számított hozam* 12 hónap* 2 évre** 3 évre** 4 évre** 5 évre** - 5,80% 12,61% 9,24% 6,37% 6,50% * forgalmazási költségek levonás előtti nominális, nem évesített nettó hozam ** évesített hozamok - 5,03% 12,14% 9,11% 6,53% 6,51% Egyéves * nettó hozamok 6,40% 12,08% -0,03% 5,07% 5,85% 8,69% 12,34% -1,17% 9,66% 12,21% 5,08% 12,72% 1,30% 4,90% 5,36% 7,41% 12,60% -1,52% 10,06% 10,94% nagyon magas magas közepes mérsékelt alacsony 87,9% ***Kockáztatott érték mutató, konfidencia szint: 99%, tartási periódus: 1 nap Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. VaR mutató *** Referencia Alap befektetés 0,61% 0,62% A referencia hozam a referencia index hozama. Ez tehát a befektetések esetén egy olyan viszonyítási alapként használt irányadó hozamot jelent, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Jelen hirdetés nem minősül ajánlatételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap mindenkor aktuális hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, amelyek megtalálhatók az Alapkezelő című honlapján, az Alap forgalmazási helyein és a Vezető Forgalmazó című honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó forgalmazási költségekről a Tájékoztató és Kezelési szabályzat mellet a Forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája is tájékoztatást nyújt. Jelen kiadványt a Pioneer Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tev. eng. száma: [PSZÁF III/ /2002]) jelentette meg. A Pioneer Alapkezelő Zrt. folyamatosan törekszik a jelen kiadványban szereplő információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor nem vállal felelősséget az információk esetleg hiányosságai vagy pontatlanságai miatt. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. száma: I-1523/2003) a Budapesti Értéktőzsde tagja. UniCredit Telebank:

15 Pioneer Közép-Európai Részvény Alap A sorozat május Alapinformációk Befektetési cél: döntően közép-európai, kisebb mértékben más kelet-európai (pl. orosz, török) országok részvényeibe történő befektetéseken keresztül hosszabb távon maximális tőkenövekmény elérése. Befektetési eszközök: hazai és közép-európai (elsősorban magyar, cseh, lengyel, másodsorban török, orosz, osztrák) részvénypiacok ígéretes növekedési potenciál- lal rendelkező részvényei Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Referencia befektetés: 90% CETOP20, 10% RMAX Index BAMOSZ besorolás*: Részvénytúlsúlyos alap Az Alap indulása: január 13. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Teljes nettó eszközérték én: Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték én A sorozat: 8, Ft ISIN kód: HU Javasolt minimális befektetési idő: 3 5 év Devizanem: HUF * forrás: BAMOSZ Piaci környezet A közép-európai régió csökkenéssel zárta a májust, igaz enyhe, ca.1,5% volt a CETOP20 index forintban mért visszaesése. Az olaj és nyersanyag cégek megszenvedték az árupiaci korrekciót, a bankokat pedig az európai adósságválság újabb fordulója érintette kedvezőtlenül. A hónap sztorija azonban a magyar kormány által megvalósított tulajdonszerzés volt, melynek során az orosz tulajdonos eladta részvénycsomagját, így a magyar állam a nyugdíjpénztárak által átadott részesedésekkel 25% körüli tulajdonossá lépett elő. Májusban technikai és fundamentális tényezők is inkább a részvénypiacok emelkedése ellen hatottak. Fundamentális oldalról Amerikából folyamatosan a várakozásoknál kedvezőtlenebb makrogazdasági adatok érkeztek, az euró-zóna adósságproblémái újabb tagországokban bizonyultak problémásnak, technikailag pedig a híres sell in may and go away mondás igazolta ismét érvényességét, vagyis jobb ha a befektető májustól nyári szabadságát tölti. A lengyel részvények egy árnyalatnyival jobban teljesítettek ebben a hónapban, különösen a PZU biztosítótársaság, a PGE elektromos áram termelő és elosztó vállalat valamint a TPS a lengyel távközlési vállalat. Az alap továbbra sem kockázatkerülő, de májusban a magyar részvények arányát enyhén csökkentette az alapkezelő. Az indulástól ig elért nettó hozam Forrás: Bloomberg Pioneer Közép-Európai Részvény Alap befektetés Pioneer Közép-Európai Részvény Alap referencia befektetés A portfólió összetétele Magyar részvények Külföldi részvények Egyéb eszközök* Eszközök összesen Hozamadatok* * forgalmazási költségek levonás előtti nominális, nem évesített nettó hozam ** évesített hozamok Ft Ft Ft Ft * nettó hozamok * Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévô tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidôs pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke Ft. kerekített értékek Referencia Referencia Alap befektetés hozamok* Alap befektetés Kockázat Év elejétől számított hozam* - 12 hónap* 12,67% 2 évre** 21,03% 3 évre** -4,88% 4 évre** -7,93% 5 évre** -0,28% - 9,79% 22,69% -3,36% -5,15% -0,08% Egyéves ,57% 30,12% -51,20% 10,41% 24,82% 42,51% 31,41% 25,70% 2,79% -12,80% 13,99% 34,47% -48,22% 9,52% 15,37% 41,59% 41,04% 27,27% -0,66% -15,63% nagyon magas magas közepes mérsékelt alacsony ***Kockáztatott érték mutató, konfidencia szint: 99%, tartási periódus: 1 nap Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. VaR 5,9% 76,6% 17,5% mutató *** Referencia Alap befektetés 1,87% 1,60% A referencia hozam a referencia index hozama. Ez tehát a befektetések esetén egy olyan viszonyítási alapként használt irányadó hozamot jelent, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Jelen hirdetés nem minősül ajánlatételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap mindenkor aktuális hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, amelyek megtalálhatók az Alapkezelő című honlapján, az Alap forgalmazási helyein és a Vezető Forgalmazó című honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó forgalmazási költségekről a Tájékoztató és Kezelési szabályzat mellet a Forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája is tájékoztatást nyújt. Jelen kiadványt a Pioneer Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tev. eng. száma: [PSZÁF III/ /2002]) jelentette meg. A Pioneer Alapkezelő Zrt. folyamatosan törekszik a jelen kiadványban szereplő információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor nem vállal felelősséget az információk esetleg hiányosságai vagy pontatlanságai miatt. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. száma: I-1523/2003) a Budapesti Értéktőzsde tagja. UniCredit Telebank:

16 Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja A sorozat május Piaci környezet Az ázsiai piacok májusban saját devizában kimondottan gyengén teljesítettek, de forintban elfogadható eredmények születtek a forint enyhe gyengülésének köszönhetően. Vietnamnak és Kínának továbbra is úgy tűnik, hogy gyenge éve lesz, a japán index valamelyest korrigált a földrengést követő sokk után. A májusi kedvezőtlen részvénypiaci hangulat az ázsiai indexekre is kedvezőtlenül hatott, lefelé vették az irányt, de drámai esést csak a vietnami index produkált. Az alapkezelő eszközallokációt érintő döntést májusban nem hozott, semleges részvényarányt tartott, Korea és Kína felülsúlyozása mellett. Alapinformációk Befektetési cél: a tágabban értelmezett távol-keleti és csendes óceáni térség részvénypiacaira irányuló, megfelelően diverzifi kált befektetéssel hosszabb távon maximális tőkenövekmény elérése. Befektetési eszközök: az Alap befektetési célját elsősorban a távol-keleti és csedes-óceáni régióba befektető befektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsődleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelő csoport regionális alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, a régióban befektető befektetési alapok, tőzsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek) is helyt kaphatnak a portfólióban. Az Alap likvid hányadát rövid lejáratú magyar államadósság és pénzpiaci eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) alkotják. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Referencia befektetés: 95%MSCI AC Asia Pacifi c Index forintban vett értéke, 5% RMAX Rövid Lejáratú Magyar Állampapír Index BAMOSZ besorolás*: Részvénytúlsúlyos alap Az Alap indulása: április 19. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Teljes nettó eszközérték én: Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték én A sorozat: 0, Ft ISIN kód: HU Javasolt minimális befektetési idő: 3 5 év Devizanem: HUF Az indulástól ig elért nettó hozam Forrás: Bloomberg Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja befektetés Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja referencia befektetés A portfólió összetétele Nyíltvégű alap befektetési jegye Egyéb eszközök* Eszközök összesen Hozamadatok* Ft Ft Ft * Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévô tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidôs pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke Ft. kerekített értékek Referencia Referencia Alap befektetés hozamok* Alap befektetés Kockázat Év elejétől számított hozam* 12 hónap* 2 évre** 3 évre** 4 évre** - -1,84% 7,35% -2,72% -6,36% - -2,38% 8,53% 0,91% -4,11% Egyéves ** 19,60% 36,39% -47,88% 3,83% 23,11% 30,58% -37,01% -0,35% nagyon magas magas közepes mérsékelt alacsony VaR 0,9% 99,1% mutató *** Referencia Alap befektetés 2,82% 2,69% * forrás: BAMOSZ * forgalmazási költségek levonás előtti nominális, nem évesített nettó hozam ** évesített hozamok * nettó hozamok ***Kockáztatott érték mutató, konfidencia szint: 99%, tartási periódus: 1 nap Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. A referencia hozam a referencia index hozama. Ez tehát a befektetések esetén egy olyan viszonyítási alapként használt irányadó hozamot jelent, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Jelen hirdetés nem minősül ajánlatételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap mindenkor aktuális hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, amelyek megtalálhatók az Alapkezelő című honlapján, az Alap forgalmazási helyein és a Vezető Forgalmazó című honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó forgalmazási költségekről a Tájékoztató és Kezelési szabályzat mellet a Forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája is tájékoztatást nyújt. Jelen kiadványt a Pioneer Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tev. eng. száma: [PSZÁF III/ /2002]) jelentette meg. A Pioneer Alapkezelő Zrt. folyamatosan törekszik a jelen kiadványban szereplő információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor nem vállal felelősséget az információk esetleg hiányosságai vagy pontatlanságai miatt. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. száma: I-1523/2003) a Budapesti Értéktőzsde tagja. UniCredit Telebank:

Concorde 2000 Befektetési Alap

Concorde 2000 Befektetési Alap HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2012. október Concorde 2000 Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.10.31 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 20,822,932,165

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.01.31 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 12,641,232,192

Részletesebben

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint:

Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: Választható alapok a képviselt befektetési kockázat szerint: 1. Alacsony kockázatú alapok 2. Mérsékelt kockázatú alapok 3. Közepes kockázatú alapok 4. Magas kockázatú alapok 5. Kiemelkedő kockázatú alapok

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.08.29 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 22,739,150,358

Részletesebben

AZ ALAP BEFEKTETÉSI STRATÉGIÁJA Az alapot fundamentális és globális szemléletben kezeljük. Mit jelent ez?

AZ ALAP BEFEKTETÉSI STRATÉGIÁJA Az alapot fundamentális és globális szemléletben kezeljük. Mit jelent ez? CONCORDE COLUMBUS ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2013. június PORTFÓLIÓKEZELŐK Móricz Dániel Cser Tamás A Concorde Alapkezelő a legnagyobb a menedzsment többségi tulajdonában lévő független (nem

Részletesebben

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek

SIGNAL Gyémánt. befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás különös feltételek és mellékletek 1 TARTALOMJEGYZÉK SIGNAL Gyémánt befektetési egységekhez kötött folyamatos díjas életbiztosítás

Részletesebben

A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA

A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA A SZERZŐDÉSRE JELLEMZŐ ÉRTÉKEK ÉS A VÁLASZTHATÓ ALAPOK BEMUTATÁSA Kiegészítés a SIGNAL Gold (A0100) unit -linked életbiztosítások Általános Szerződési Feltételének 1. és 3. számú mellékletéhez. SIGNAL

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 01. szeptember 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

UNION-Elán Különös Biztosítási Feltételek Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó életbiztosításokhoz

UNION-Elán Különös Biztosítási Feltételek Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó életbiztosításokhoz 2. sz. melléklet Eszközalapok összetétele és befektetési politika UNION-Elán Különös Biztosítási Feltételek Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó életbiztosításokhoz Befektetési eszközalapokhoz kötött

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ELSŐ MAGYAR DAYTRADE SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: PSZÁF KE-III-50141/2011. számú

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM HEDGE FUND KÖVETŐ SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.08.22. PSZAF:

Részletesebben

A választható eszközalapok befektetési politikája

A választható eszközalapok befektetési politikája A választható eszközalapok befektetési politikája A 1503 kódjelű NOVUM Nyugdíjbiztosítás Szerződési Feltételeinek 3. számú melléklete Hatályos: 2015. március 25-től 1 2 Tartalomjegyzék 1) A befektetési

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA. A Rövidített Tájékoztató nem tartalmaz a felsorolt alapokkal kapcsolatos minden információt.

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓJA. A Rövidített Tájékoztató nem tartalmaz a felsorolt alapokkal kapcsolatos minden információt. Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ DEVIZA SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ESZKÖZALLOKÁCIÓS ALAPOK

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT BEFEKTETÉSI SZABÁLYZAT 2013. JANUÁR 7. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 1 ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. - Befektetési Szabályzat Tartalom Fogalom magyarázat... 3 Összefoglaló... 6 A Vagyonkezelő befektetési politikája...

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Letétkezelő:

Részletesebben

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011 Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS WORLD GOLD TREND NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés

Részletesebben

PSZÁF határozat száma: KE-III-49/2011.

PSZÁF határozat száma: KE-III-49/2011. Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS TOTAL RETURN NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja

Részletesebben

AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2011. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Alfa Származtatott

Részletesebben

Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap

Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.

Részletesebben

Befektetési szabályzat

Befektetési szabályzat Befektetési szabályzat Érvényes: 2013. december 1-től Elfogadva az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Igazgatóságának 6/2013 (IX.28.) sz. határozata által. Oldal: 1 / 23 ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. - Befektetési

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST NÖVEKEDÉSI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP. Éves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/16

CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP. Éves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/16 CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2010 1/16 1. Alapadatok 1.1. A CIB Indexkövető Részvény Alap Megnevezése: CIB Indexkövető

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt XGA ARANYTÉGLA NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2009.05.22

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM MEGGYŐZŐEN KOCKÁZATOS SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2009. Forgalmazó:

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÓ ZRT.

AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI JEGY FORGALMAZÓ ZRT. AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA, AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AEGON CLIMATE CHANGE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP, AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A befektetési politikának minden egyes eszközalapra vonatkozó elemei

A befektetési politikának minden egyes eszközalapra vonatkozó elemei BI002/20150225 A Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. befektetési egységekhez kötött élet- és nyugdíjbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája. Érvényes: 2015.

Részletesebben

I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, KIEGYENSÚLYOZOTT BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, ÉS DINAMIKUS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, KIEGYENSÚLYOZOTT BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, ÉS DINAMIKUS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA 1. sz. Függelék - ESZKÖZALAPOK ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKÁJUK A szerzıdı által választható Befektetési Stratégiákban szereplı eszközalapok és ezek befektetési politikája I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA,

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK

KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK ÁÉKBV Alap Alapdeviza Alapkezelő ÁKK KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás az AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja HUF, azaz magyar

Részletesebben