Concorde Nemzetközi Részvény Alap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Concorde Nemzetközi Részvény Alap"

Átírás

1 HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS május Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása alapján nemzetközi tiszta részvény típusú befektetési alap. Az Alapkezelı célja, hogy a befektetési lehetıségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan százalékát fordítsa külföldi kollektív befektetési értékpapírok vásárlására, és ezáltal egy diverzifikált, a külföldi részvénypiacok teljesítményétıl függı portfoliót alakítson ki a Tıkepiacról szóló törvény elıírásainak betartásával. Diverzifikációs, költséghatékonysági és likviditási megfontolásokból korlátozott mértékben hazai kollektív befektetési értékpapírok is az Alap részét képezhetik. Az Alapkezelı aktív portfoliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfolióösszetételét, célja a referenciahozam elérése, illetve annak túlteljesítése. Concorde Nemzetközi Részvény Alap Vállalt kockázat javasolt idıtáv < 1év 1-3 év 3-6 év 6 év < Biztonságra törekvı Magas Kockázat Dinamikus Azoknak ajánljuk akik: - a globális részvénypiacok teljesítményébıl szeretnének részesülni - Japántól az Egyesült Államokig a világ legnagyobb vállalataiba kívánnak befektetni - a magas hozam reményében hajlandóak kockázatot vállalni - legalább 6 éves befektetési lehetıséget keresnek - forintban kibocsátott, de a helyi piacok devizáinak árfolyamalakulásával is tervezı terméket keresnek Referencia index (benchmark) 95% MSCI World, 5% RMAX Összeg / érték (Ezer Ft) Eszközök összesen 6,081, % Folyószámla, készpénz 414, % Egyéb követelés 136, % Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 347, % Diszkontkincstárjegyek 347, % Magyar Államkötvények % Devizás kötvények % Egyéb kötvény % Részvények 5,182, % idıszak Concorde Nemzetközi Részvény 2002** % % % % % % % % % indulástól (3225 nap) 2.13% ** tört év 1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve 4.15% 12.57% 2.43% -1.19% Hazai részvények % Hazai #HIÁNYZIK kötvénypiac: #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK A hazai forint alapú állampapírok piacán kismértékő hozamemelkedés Külföldi részvények 5,182, % következett be a hozamgörbe rövid és hosszú végén. A hazai fizetıeszköz Kollektív befektetési értékpapírok % nagymértékben 6 százalékot vesztett értékébıl a svájci frankkal szemben, a Egyéb eszközök % japán jennel szemben pedig 4 százalékkal került lejjebb. A forint az euróval Kötelezettségek öszesen -249, % szemben stabil maradt. Hitelállomány % Költségek -22, % Egyéb kötelezettség -226, % Nettó eszközérték (saját tıke) 5,831,614 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Nettó eszközérték százalékában (%) Concorde Nemzetközi Részvény Alap bruttó hozam adatai Mi történt a hónap során? referencia hozam % 20.06% -1.45% 26.47% 5.76% -3.33% % 26.31% 20.71% 2.78% Régiós részvények: Magyarország visszavásárolta az orosz Szurgut 21,2%-os MOL részesedését 1,88 milliárd euróért ( forint részvényenkénti áron), mely tranzakció révén az állam lesz a társaság legnagyobb részvényese. A még jóváhagyásra váró ügyletet augusztus végéig kell fejezni. A Szurgut ügylet miatt az OTP-ben is az állam lesz a legnagyobb közvetett részvényes. Nemzetközi részvények: Az amerikai indexek közül a Dow Jones 1,9%-kal csökkent, a technológiai szektor teljesítményét tükrözı Nasdaq 1,3%-ot esett, míg az S&P 1,4%-ot. Az európai indexek teljesítménye is negatív volt májusban: az angol FTSE 1,3%- kal került lejjebb, míg a német DAX 2,9%-kal. A kıolaj ára 9,9%-kal csökkent, így a hónap végén egy hordó olaj ára 102,7 dollár volt. Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke % Részvények földrajzi megoszlása Egyesült Államok 49.4% Eurózóna 14.5% Nagy Britannia 9.8% Ázsia 16.7% Egyéb országok 9.6% Portfólió összetétel Részvények 88.9% DKJ 11.1% Egyéb eszközök 0.0% Költségek Vételi díj max 5% / tranzakció Visszaváltási díj max 5% / tranzakció Büntetı jutalék 5% / 5 munkanapon belül Pénzügyi teljesítés T+2 Concorde Alapkezelı zrt Budapest, Alkotás utca Tel: Fax: Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt., Raiffeisen Bank Zrt,, HVB Bank Zrt., CIB Bank Zrt., BNP Paribas Bank Zrt., Equilor Zrt. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde zrt. fiókjaiban és a forgalmazási helyeken. Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket. Az oldalon megjelenı valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelısséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Concorde Alapkezelı zrt. nem vállal felelısséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

2 Havi Portfóliójelentés május Concorde Pénzpiaci Befektetési Alap* Dátum Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Bruttó hozam éves szinten (annualizált) Bruttó hozam az adott évben (nominális) Benchmark hozam** (nominális) ,000, ,001, % 7.42% 3.59% ,131,413, % 8.89% 3.79% ,419,396, % 8.99% 3.26% ,273,218, % 6.80% 2.38% ,761,323, % 5.02% 2.05% ,817,397, % 9.76% 2.91% ,741,058, % 5.10% 2.84% ,556,423, % 4.50% 2.69% ,457,833, % 5.66% 2.90% ,050,095, % 6.61% 2.85% ,024,612, % 6.92% 2.91% ,970,539, % 3.92% 1.98% ,561,383, % 1.99% 0.79% indulástól (4390 nap) 6,561,383, % % 2.91% * Az alap nettó hozamát tıl 20 százalékos kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintővé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülı egyéb költségek levonásával tehetıek Összeg/érték (Ezer Ft) Nettó eszközérték százalékában (%) Mi történt a hónap során? Eszközök összesen 8,502, % Folyószámla, készpénz % Egyéb követelés % Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 8,501, % Diszkontkincstárjegyek 5,661, % Magyar Államkötvények % Devizás kötvények % Egyéb kötvény 2,839, % Részvények % Hazai részvények % Külföldi részvények % Kollektív befektetési értékpapírok % Egyéb eszközök % Kötelezettségek öszesen -1,940, % Hitelállomány % Költségek -29, % Egyéb kötelezettség -1,911, % Nettó eszközérték (saját tıke) 6,561,383 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke A Concorde Pénzpiaci Alap hozamai % Régiós részvények: Magyarország visszavásárolta az orosz Szurgut 21,2%-os MOL részesedését 1,88 milliárd euróért ( forint részvényenkénti áron), mely tranzakció révén az állam lesz a társaság legnagyobb részvényese. A még jóváhagyásra váró ügyletet augusztus végéig kell fejezni. A Szurgut ügylet miatt az OTP-ben is az állam lesz a legnagyobb közvetett részvényes. Nemzetközi részvények: Az amerikai indexek közül a Dow Jones 1,9%-kal csökkent, a technológiai szektor teljesítményét tükrözı Nasdaq 1,3%- ot esett, míg az S&P 1,4%-ot. Az európai indexek teljesítménye is negatív volt májusban: az angol FTSE 1,3%- kal került lejjebb, míg a német DAX 2,9%-kal. A kıolaj ára 9,9%-kal csökkent, így a hónap végén egy hordó olaj ára 102,7 dollár volt. Hazai kötvénypiac: A hazai forint alapú állampapírok piacán kismértékő hozamemelkedés következett be a hozamgörbe rövid és hosszú végén. A hazai fizetıeszköz nagymértékben 6 százalékot vesztett értékébıl a svájci frankkal szemben, a japán jennel szemben pedig 4 százalékkal került lejjebb. A forint az euróval szemben stabil maradt. 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% A Concorde Pénzpiaci Alap rövid bemutatása Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai likviditási típusú befektetési alap. Az Alapkezelı célja, hogy a forgalmazó cégeknél részvények adásvételét folytató befektetık az Alap Befektetési Jegyeinek megvásárlásával rövid távon be nem fektetett pénzük után legalább banki látraszóló betét szintő hozamot érhessenek el. Ennek érdekében az Alapkezelı törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének változékonysága a lehetı legkisebb legyen. Az Alapkezelı az Alap vagyonát belföldi pénzpiaci eszközökbe állampapírokba, állampapíralapú repomegállapodásokba, bankbetétbe, az Alap vagyonát érintı kamatkockázat csökkentését szolgáló egyéb pénzpiaci eszközökbe fekteti. Az Alap portfoliójaba kizárólag legfeljebb 365 napon belül lejáró eszközök kerülhetnek. Az Alapkezelı törekszik rá, hogy az Alap portfoliójának hátralévı átlagos futamideje a 90 napot ne haladja meg. A Befektetési Jegyek tulajdonosa számára Concorde Pénzpiaci Alap a Concorde Értékpapír Rt-nél adott tızsdei megbízásoknál fedezetül szolgál. ** A benchmark minden hónap elejétıl a hónap végéig a lakossági a magyar bankrendszer egésze alapján számolt havi látra szóló forintbetét átlagkamata. (Forrás: MNB ). Forgalmazási költségek: A Befektetési Jegyek vételének és visszaváltásának jutaléka az árfolyamérték maximum 5 százaléka. (A Forgalmazó a saját üzletszabályának megfelelıen ennél alacsonyabb jutalékot is meghatározhat.) Concorde Alapkezelı zrt Budapest, Alkotás utca 50. Tel: Fax: Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde Zrt. fiókjaiban és a forgalmazási helyeken. Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket. Az oldalon megjelenı valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelısséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Concorde Alapkezelı zrt. nem vállal felelısséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

3 HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS május Concorde Részvény Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai részvénytúlsúlyos befektetési alap. Az Alapkezelı aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfolióösszetételét. Az Alapkezelı az Alap portfoliójában átlagosan 50 százalék fölötti részvényhányadot kíván elérni, míg a fennmaradó hányadot döntı részben állampapírokba kívánja fektetni. Az Alapkezelı elsısorban hazai tızsdei részvényekkel igyekszik feltölteni az Alap portfolióját, de adott esetben az Alap portfoliójának 30 százalékáig külföldi kibocsátású részvényeket és kötvényeket is vásárolhat. A belföldi és külföldi részvények együttes aránya az Alap portfolióján belül nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 85 százalékát. Vállalt kockázat javasolt idıtáv < 1év 1-3 év 3-6 év 6 év < Biztonságra törekvı Jelentıs Kockázat Dinamikus Azoknak ajánljuk akik: - szeretnének egy aktívan kezelt, nagyobb részt részvényekbıl és kisebb részt kötvényekbıl álló értékpapírcsomag teljesítményébıl részesedni - olyan befektetésre vágynak, melyen belül a részvények aktuális hányadát a vagyonkezelıi csapat piaci várakozásai határozzák meg - legalább 5 éves idıtávra keresnek befektetési lehetıséget - a részvényektıl hosszú távon elvárható magasabb hozam érdekében hajlandóak kockázatot vállalni idıszak Concorde Részvény 2001** 12.90% % % % % % % % % Referencia index (benchmark)* 80% RAX, 20% RMAX % indulástól (3715 nap) 14.76% ** tört év Eszközök összesen 3,299, % 1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve Folyószámla, készpénz 109, % 8.16% 21.65% 0.90% 4.33% Egyéb követelés 25, % Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 1,586, % Diszkontkincstárjegyek 568, % Régiós részvények: Magyar Államkötvények 219, % Magyarország visszavásárolta az orosz Szurgut 21,2%-os MOL Devizás kötvények 764, % részesedését 1,88 milliárd euróért ( forint részvényenkénti áron), mely tranzakció révén az állam lesz a társaság legnagyobb Egyéb kötvény 33, % részvényese. A még jóváhagyásra váró ügyletet augusztus végéig Részvények 1,518, % kell fejezni. A Szurgut ügylet miatt az OTP-ben is az állam lesz a Hazai részvények 693, % legnagyobb közvetett részvényes. Külföldi részvények 824, % #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK Kollektív befektetési értékpapírok 58, % Egyéb eszközök 1, % Kötelezettségek öszesen -100, % Hitelállomány % Költségek -34, % Egyéb kötelezettség -65, % Nettó eszközérték (saját tıke) 3,199,155 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke Portfólió összetétel Összeg / érték (Ezer Ft) Nettó eszközérték százalékában (%) 29, % Concorde Részvény Alap bruttó hozam adatai Mi történt a hónap során? referencia hozam -5.32% 6.11% 7.57% 35.79% 35.46% 21.39% 12.40% % 41.90% 1.89% 9.08% Nemzetközi részvények: Az amerikai indexek közül a Dow Jones 1,9%-kal csökkent, a technológiai szektor teljesítményét tükrözı Nasdaq 1,3%-ot esett, míg az S&P 1,4%-ot. Az európai indexek teljesítménye is negatív volt májusban: az angol FTSE 1,3%-kal került lejjebb, míg a német DAX 2,9%-kal. A kıolaj ára 9,9%-kal csökkent, így a hónap végén egy hordó olaj ára 102,7 dollár volt. Hazai kötvénypiac: A hazai forint alapú állampapírok piacán kismértékő hozamemelkedés következett be a hozamgörbe rövid és hosszú végén. A hazai fizetıeszköz nagymértékben 6 százalékot vesztett értékébıl a svájci frankkal szemben, a japán jennel szemben pedig 4 százalékkal került lejjebb. A forint az euróval szemben stabil maradt. DKJ 17.8% Államkötvények 6.9% Részvények 50.4% Egyéb eszközök 23.9% Jelzáloglevél 1.1% Legnagyobb arányú részvény befektetések MTELEKOM TELEFONICA RICHTER GSPARK CEZ Közvetlenül ill. származtatott pozíciókon keresztül közvetve. 1 hónappal késleltetett adat Költségek Vételi díj max 5% / tranzakció Visszaváltási díj max 5% / tranzakció Büntetı jutalék 5% / 5 munkanapon belül Pénzügyi teljesítés T+2 Concorde Alapkezelı zrt Budapest, Alkotás utca Tel: Fax: Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt., BNP Paribas Bank Zrt., CIB Bank Zrt., Commerzbank Zrt., Equilor Zrt., Raiffeisen Bank Zrt, Sopron Bank Zrt., Takarékbank Zrt., Unicredit Bank Zrt., OTP Bank Nyrt. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde zrt. fiókjaiban és a forgalmazási helyeken. Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket. Az oldalon megjelenı valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelısséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Concorde Alapkezelı zrt. nem vállal felelısséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

4 HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS május Concorde Rövid Kötvény Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap neve január 1. elıtt Concorde Fedezeti Befektetési Alap volt. Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai rövid kötvény típusú befektetési alap. Az Alapkezelı célja, hogy állampapírok, vállalati kötvények vásárlásával, valamint fedezeti üzletek kötésével az Alap mőködési költségeit ellensúlyozva, a befektetık nettó hozama alacsony kockázat mellett hosszabb távon meghaladja a rövid futamidejő állampapírok hozamát. Amennyiben lehetıség nyílik rá, az Alapkezelı a tızsdei részvények és BUX-index azonnali és a származékos piacai közötti félreárazásokat kihasználva igyekszik arbitrázs ügyletek (azonnali részvény- vagy indexvásárlás határidıs eladással fedezve) segítségével az állampapírok hozamát meghaladó hozamú ügyleteket kötni. Az alap benchmarkja 80%-ban az RMAX és 20%-ban a MAX index. Vállalt kockázat javasolt idıtáv < 1év 1-3 év 3-6 év 6 év < Biztonságra törekvı Azoknak ajánljuk akik: Közepes Kockázat - biztonságos befektetési formát keresnek legalább féléves idıtávra - banki betéteknél magasabb hozamot szeretnének - nem kívánják befektetésüket kockára tenni Dinamikus Összeg/érték Nettó eszközérték Concorde Rövid idıszak (Ezer Ft) százalékában (%) Kötvény Eszközök összesen 12,221, % % Folyószámla, készpénz 139, % % Egyéb követelés % % Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 12,023, % % Diszkontkincstárjegyek 6,199, % % Magyar Államkötvények 3,129, % % Devizás kötvények 939, % % Egyéb kötvény 1,755, % % Részvények 59, % % Hazai részvények 59, % % Külföldi részvények % % Kollektív befektetési értékpapírok % % Egyéb eszközök % % Kötelezettségek öszesen -558, % indulástól (4767 nap) 9.14% Hitelállomány % Költségek -58, % Egyéb kötelezettség -500, % Nettó eszközérték (saját tıke) 12,805, % Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított abszolút értéke % Concorde Rövid Kötvény Alap bruttó hozam adatai Mi történt a hónap során? referencia hozam 10.73% 16.09% 12.54% 11.54% 9.51% 5.99% 12.10% 8.20% 6.71% 7.36% 7.32% 11.55% 5.76% 9.84% Régiós részvények: Magyarország visszavásárolta az orosz Szurgut 21,2%-os MOL részesedését 1,88 milliárd euróért ( forint részvényenkénti áron), mely tranzakció révén az állam lesz a társaság legnagyobb részvényese. A még jóváhagyásra váró ügyletet augusztus végéig kell fejezni. A Szurgut ügylet miatt az OTP-ben is az állam lesz a legnagyobb közvetett részvényes. Nemzetközi részvények: Az amerikai indexek közül a Dow Jones 1,9%-kal csökkent, a technológiai szektor teljesítményét tükrözı Nasdaq 1,3%-ot esett, míg az S&P 1,4%-ot. Az európai indexek teljesítménye is negatív volt májusban: az angol FTSE 1,3%-kal került lejjebb, míg a német DAX 2,9%-kal. A kıolaj ára 9,9%-kal csökkent, így a hónap végén egy hordó olaj ára 102,7 dollár volt. Hazai kötvénypiac: A hazai forint alapú állampapírok piacán kismértékő hozamemelkedés következett be a hozamgörbe rövid és hosszú végén. A hazai fizetıeszköz nagymértékben 6 százalékot vesztett értékébıl a svájci frankkal szemben, a japán jennel szemben pedig 4 százalékkal került lejjebb. A forint az euróval szemben stabil maradt. Portfólió összetétel Államkötvények DKJ Jelzáloglevelek 30.5% 62.7% 6.8% Költségek Vételi díj max 5% / tranzakció Visszaváltási díj max 5% / tranzakció Büntetı jutalék 5% / 5 munkanapon belül Pénzügyi teljesítés T+2 Concorde Alapkezelı zrt Budapest, Alkotás utca Tel: Fax: Forgalmnazók: Concorde Értékpapír zrt., BNP Paribas, Magyar Takarékszövetkezeti Bank zrt., Unicredit Bank zrt., Raiffeisen Bank zrt., Equilor Befektetési zrt., CIB Bank zrt., Commerzbank zrt., OTP Nyrt. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde Rt. fiókjaiban és a forgalmazási helyeken.befektetési döntésük meghozatalakor a befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket.az oldalon megjelenı valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelısséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Concorde Alapkezelı zrt. nem vállal felelısséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

5 Havi Portfóliójelentés május Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap* Dátum Nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Bruttó hozam éves szinten (annualizált) Bruttó hozam az adott évben (nominális) Benchmark hozam** (nominális) ,000, ,088,359, % ,694,743, % 6.92% 6.62% ,595,551, % 7.48% 7.67% ,078,351, % 6.65% 8.50% ,302,939, % 23.09% 10.79% ,530,168, % 11.54% 5.53% ,491,389, % 0.71% 2.52% indulástól (2055 nap) 23,491,389, % % 7.59% * Az alap nettó hozamát tıl 20 százalékos kamatadó terheli. A bemutatott hozamok nettó szintővé a forgalmazási díj, vételi, eladási, átváltási jutalék, éves számlavezetési díj, illetve esetlegesen felmerülı egyéb költségek levonásával tehetıek, Összeg / érték (ezer Ft) Nettó eszközérték százalékában (%) Eszközök összesen 24,124, % Folyószámla, készpénz 932, % Egyéb követelés 205, % Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 22,973, % Diszkontkincstárjegyek 22,224, % Magyar Államkötvények % Devizás kötvények 555, % Egyéb kötvény 193, % Részvények % Hazai részvények % Külföldi részvények % Kollektív befektetési értékpapírok % Egyéb eszközök 13, % Kötelezettségek öszesen -633, % Hitelállomány % Költségek -123, % Egyéb kötelezettség -510, % Nettó eszközérték (saját tıke) 23,491,389 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke 1,683, % Concorde VM befektetési alap hozamai A Concorde-VM Alap rövid bemutatása Befektetési politika: Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a Tpt. alapján származtatott termékekbe fektetı befektetési alap. Az Alap potenciális befektetési területe a lehetı legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedı, de esı piacon is van lehetısége hozamot elérni. Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetıen technikai alapú idızítéssel, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont az Alapkezelı nem lát megfelelı lehetıséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe fekteti az Alap tıkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetıségek nem adódnak. **A benchmark október 14-tıl, azt követıen pedig minden év elejétıl egy 100%-ban az RMAX-ba ( Rövid Magyar Állampapír Index ) fektetett portfolió teljesítménye. Forgalmazási költségek: A Befektetési Jegyek vételének és visszaváltásának jutaléka az árfolyamérték maximum 5 százaléka. (A Forgalmazó a saját üzletszabályának megfelelıen ennél alacsonyabb jutalékot is meghatározhat.) Amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás idıpontjától számított 5 munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást, akkor a Forgalmazó a visszaváltási jutalékon felül jogosult további 5%-os jutalékot is felszámolni, mely az Alapot illeti meg. Ennek alapja a visszaváltott Befektetési Jegy(ek) visszaváltáskori árfolyamértéke. 25% 23% 20% 18% 15% 13% 10% 8% 5% 3% 0% 23.1% 11.5% 6.9% 7.5% 6.6% Mi történt a hónap során? Az április végi Oszama-csúcsról ereszkedni, oldalazni kezdtek a részvénypiacok a gazdaság lassulását mutató hírek közepette, és jelentıs intézményi eladások mellett: elromlott a részvénypiaci viselkedés. Az áprilisban nyitott Nasdaq100 vételt jó idıben zártuk, majd pedig egy bukó sorozat következett, három nagyobb és több kisebb üzleten is veszteséget szenvedtünk el zsinórban, emiatt 1,4%-ot esett az alap árfolyama a hónap során. A részvénypiacról úgy vélekedünk, hogy a technikailag elromlott viselkedés miatt veszélyes a vételi oldal, viszont a felhalmozódott egyre nagyobb pesszimizmus veszélyeket jelent az eladói oldalon: elıbb-utóbb ebbıl jó középtávú lehetıségek lesznek, de amíg a helyzet így vagy úgy nem oldódik fel (pl. marad a pesszimizmus és megjavul a viselkedés, vagy érdemben nem javul a viselkedés, de eltőnik a pesszimizmus), kivárunk, és legfeljebb rövidtávú üzletekben gondolkodunk. A fıbb indexek teljesítménye (saját devizában) Európa Hozam a hónapban Hozam Év eleje óta BUX -3.25% 9.61% DAX -2.94% 5.49% WIG -0.33% 5.81% PX -0.96% 1.97% CETOP -2.06% 7.32% USA S&P % 6.96% Dow Jones -1.88% 8.57% Nasdaq -1.33% 6.88% Magyar kötvénypiac RMAX 0.46% 2.52% MAX 0.03% 6.65% Concorde Alapkezelı zrt Budapest, Alkotás utca Tel: Fax: Forgalmazók: Concorde Értékpapír zrt., Magyar Takarékszövetkezeti Bank zrt., Raiffeisen Bank zrt., Equilor Befektetési zrt., CIB Bank zrt., OTP Bank Nyrt. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde Zrt. fiókjaiban és a forgalmazási helyeken. Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket. Az oldalon megjelenı valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelısséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Concorde Alapkezelı zrt. nem vállal felelısséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

6 HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS május Concorde 2000 Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési alap. Az Alapkezelı aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfolió-összetételét. Az Alapkezelı célja, hogy a befektetési lehetıségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan százalékát fordítsa részvények vásárlására, míg a fennmaradó hányadot döntı részben állampapírokba, illetve vállalati és egyéb kötvényekbe, jelzáloglevelekbe fektesse. Vállalt kockázat javasolt idıtáv Közepes Kockázat < 1év 1-3 év 3-6 év 6 év < Biztonságra törekvı Dinamikus Azoknak ajánljuk akik: - szeretnének egy aktívan kezelt, nagyobb részt kötvényekbıl és kisebb részt részvényekbıl álló értékpapírcsomag teljesítményébıl részesedni - olyan befektetésre vágynak, melyen belül a kötvények és a részvények aktuális hányadát egy profi vagyonkezelıi csapat piaci várakozásai határozzák meg - a magasabb hozam reményében hajlandóak kiegyensúlyozott mértékő kockázatot vállalni - legalább 2-3 évre keresnek befektetési lehetıséget Concorde 2000 Alap bruttó hozam adatai idıszak Concorde 2000 referencia hozam 1997** 9.42% % % % Referencia index (benchmark)* 35% RAX, 65% RMAX % Összeg/érték Nettó eszközérték % (Ezer Ft) százalékában (%) % Eszközök összesen 6,714, % % Folyószámla, készpénz 113, % % Egyéb követelés 11, % % Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 4,869, % % Diszkontkincstárjegyek 2,401, % % Magyar Államkötvények 1,020, % % Devizás kötvények 1,016, % % Egyéb kötvény 431, % indulástól (5023 nap) 12.99% Részvények 1,583, % ** tört év Hazai részvények 615, % 1év 2 év évesítve 3 év évesítve 5 év évesítve Külföldi részvények 968, % 7.77% 17.29% 6.45% 6.92% Kollektív befektetési értékpapírok 134, % Mi történt a hónap során? Egyéb eszközök % #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK Kötelezettségek öszesen -202, % Régiós részvények: Magyarország visszavásárolta az orosz Szurgut 21,2%-os MOL részesedését Hitelállomány % 1,88 milliárd euróért ( forint részvényenkénti áron), mely tranzakció Költségek -39, % révén az állam lesz a társaság legnagyobb részvényese. A még jóváhagyásra Egyéb kötelezettség -163, % váró ügyletet augusztus végéig kell fejezni. A Szurgut ügylet miatt az Nettó eszközérték (saját tıke) 6,511,222 OTP-ben is az állam lesz a legnagyobb közvetett részvényes. Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke Portfólió összetétel 15, % 6.46% 0.21% 19.58% 3.15% -1.94% 8.02% 6.68% 22.47% 20.19% 13.14% 9.92% % 24.03% 4.17% 8.44% Nemzetközi részvények: Az amerikai indexek közül a Dow Jones 1,9%-kal csökkent, a technológiai szektor teljesítményét tükrözı Nasdaq 1,3%-ot esett, míg az S&P 1,4%-ot. Az európai indexek teljesítménye is negatív volt májusban: az angol FTSE 1,3%-kal került lejjebb, míg a német DAX 2,9%-kal. A kıolaj ára 9,9%-kal csökkent, így a hónap végén egy hordó olaj ára 102,7 dollár volt. Részvény 24.3% DKJ 37.8% Államkötvény 15.7% Jelzáloglevél 3.6% Egyéb kötvény 18.6% Hazai kötvénypiac: A hazai forint alapú állampapírok piacán kismértékő hozamemelkedés következett be a hozamgörbe rövid és hosszú végén. A hazai fizetıeszköz nagymértékben 6 százalékot vesztett értékébıl a svájci frankkal szemben, a japán jennel szemben pedig 4 százalékkal került lejjebb. A forint az euróval szemben stabil maradt. Legnagyobb arányú részvény befektetések MTELEKOM GSPARK RICHTER CEZ VALERO Közvetlenül ill. származtatott pozíciókon keresztül közvetve. 1 hónappal késleltetett adat Költségek Vételi díj max 5% / tranzakció Visszaváltási díj max 5% / tranzakció Büntetı jutalék 5% / 5 munkanapon belül Pénzügyi teljesítés T+2 Concorde Alapkezelı zrt Budapest, Alkotás utca Tel: Fax: Forgalmazók: Concorde Értékpapír Zrt., BNP Paribas Bank Zrt., CIB Bank Zrt., Commerzbank Zrt., Equilor Zrt., Raiffeisen Bank Zrt, Sopron Bank Zrt., Takarékbank Zrt., Unicredit Bank Zrt., OTP Bank Nyrt. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde zrt. fiókjaiban és a forgalmazási helyeken. Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket. Az oldalon megjelenı alamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelısséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Concorde Alapkezelı zrt. nem vállal felelısséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

7 Concorde CEE Smallcap Fund Monthly update May-11 Portfolio Managers' Comment Markets were down on the lack of buyers in the month of May. U.S. economic growth so far this year looks to have been somewhat slower than expected. Supply chain disruptions associated with the earthquake and tsunami in Japan are hampering economic activity. A number of indicators also suggest some loss of momentum in the labor market. Magyar Telekom has reported its 1Q11 numbers, which were above our and the market's estimates, thanks to slower erosion in the mobile segment, and lower costs and taxes. The company maintained its cautious outlook for 2011, as even it is seeing headwinds from strong competition that cannot be offset by the slowly-improving macro economy. Investment objectives Concorde Cee Smallcap Fund is an open-end balanced fund incorporated in Hungary. The Fund invests its assets primarily in undervalued small and midcap equities in the CEE region with a marketcap under one billion Euros. The long-term average target equity exposure is 50 percent. The Fund is actively managed based on bottom-up fundamental stock picking investment philosophy. Fund information Management Company Concorde Asset Management Ltd. Fund inception October 4, 2006 Domicile Hungary Custodian Unicredit Bank Ltd ISIN HU Public Marketing Hungary, Spain Dealing Daily (17 CET) Number of equity holdings 28 Unit A (HUF) Unit B (EUR) NAV/Share Management fee 1.5% 1.5% Incentive fee 20% of return that exceeds RMAX Subscription fee - - Redemption fee - - Minimum subscription 0 0 Bloomberg code CONCEEB HB NAV movements can be followed in: Bloomberg, Performance (Unit B, net of fees) Period 2006 Q4* Concorde CEE Smallcap 3.74% YTD 9.31% % 20.97% 5.04% 0.77% Sector allocation of equity holdings Asset allocation 70% Pharmacy 6.3% Publishing 7.5% Other 17.3% Chemicals 4.6% Construction 3.0% 60% 50% 40% 60.6% Electricity 0.1% 30% 25.4% Real Estate 32.4% Industrials 6.5% IT 10.5% Telecom 11.6% 20% 10% 0% 8.3% 5.7% Equity T-Bonds, T-Notes T-Bills Corporate Bonds Concorde Asset Management Alkotás 50, Budapest, 1123 HUNGARY Tel: Fax: Data is historical. Past performance is not a guarantee of future results. More recent returns may be more or less than those shown. Investment return and principal value will fluctuate, and you may have gain or a loss when you sell your shares. Performance assumes reinvestment of distributions and does not account for taxes. Sectors and holding will vary over time. While diversification and rebalancing can help protect returns from excessive volatility, they cannot ensure protection against market loss. The portfolios invest in international investments, which involve risks such as currency fluctuations, economic instability, and political developments. The portfolios invest their assets in small and/or midsize companies. Such investments increase the risk of greater price fluctuations. The portfolios can also have a significant portion of their holdings in bonds. Mutual funds that invest in bonds are subject to certain risks including interest rate risk, credit risk, and inflation risk. As interest rates rise, the prices of bonds fall. Long-term bonds have more exposure to interest rate risk than short-term bonds. Lower-rated bonds may offer higher yields in return for more risk. Unlike bonds, bond funds have ongoing fees and expenses.

8 HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS május Az Alap befektetési politikája Concorde Columbus Alap Az Alap 2007 szeptember elején kezdte meg mőködését. Az Alap potenciális befektetési területe a lehetı legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, bankbetétek, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban tér el, hogy nem csak emelkedı, de - akár short pozíciók felvételével - esı piacon is van lehetısége hozamot elérni. Az Alapkezelı törekszik arra, hogy az Alap összetételén belül a nemzetközi részvények aránya meghaladja az 50 százalékot. Az Alap célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat is vásárol és ad el, alapvetıen fundamentális elemzésekre támaszkodva, de technikai alapú idızítést is figyelembe véve. Az Alapkezelı az egyes értékpapírok kiválasztásánál értékalapú szemléletet követ, alacsonyan árazott eszközöket vásárolva a portfólióba. Ennek érdekében az Alap jelentıs mértékben fektet be alacsonyabb kapitalizációjú részvényekbe, ahol a kisebb elemzıi lefedettség gyakrabban vezethet alulértékeltséghez. A bizonytalan nemzetközi hangulat miatt a portfólió részvényekkel történı fokozatos feltöltése mellett döntöttünk. Vállalt kockázat javasolt idıtáv < 1év 1-3 év 3-6 év 6 év < Biztonságra törekvı Azoknak ajánljuk akik: Magas Kockázat - a befektetésükkel hosszú távon gondolkodnak - nem félnek nagy kockázatot vállalni nagy várható hozam reményében - szeretnének részesedni egy globális részvényportfólió hasznaiból - a pénzügyi piacok esésébıl is szeretnének profitálni Dinamikus Referencia index (benchmark) RMAX Összeg / érték (ezer Ft) Nettó eszközérték százalékában (%) Eszközök összesen 8,024, % Folyószámla, készpénz 323, % Egyéb követelés 79, % Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 5,544, % Diszkontkincstárjegyek 2,987, % Magyar Államkötvények 163, % Devizás kötvények 1,955, % Egyéb kötvény 439, % Részvények 1,974, % Hazai részvények -39, % Külföldi részvények 2,014, % Mi történt a hónap során? Kollektív befektetési értékpapírok 30, % Egyéb eszközök 70, % Régiós #HIÁNYZIK részvények: #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK #HIÁNYZIK Kötelezettségek öszesen -1,199, % Magyarország visszavásárolta az orosz Szurgut 21,2%-os MOL Hitelállomány % részesedését 1,88 milliárd euróért ( forint részvényenkénti Költségek -38, % áron), mely tranzakció révén az állam lesz a társaság legnagyobb Egyéb kötelezettség -1,161, % részvényese. A még jóváhagyásra váró ügyletet augusztus Nettó eszközérték (saját tıke) 6,824,657 végéig kell fejezni. A Szurgut ügylet miatt az OTP-ben is az állam lesz a legnagyobb közvetett részvényes. Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke Portfólió összetétel idıszak 2007 (tört év) ,201, % Részvények 28.9% Államkötvények 2.4% Egyéb eszközök 68.7% Columbus -2.16% % Nominális hozamok Referencia 2.28% 8.45% % 10.79% % 5.53% Költségek Vételi díj max 5% / tranzakció Visszaváltási díj max 5% / tranzakció Büntetı jutalék 5% / 5 munkanapon belül Pénzügyi teljesítés T+3 Nemzetközi részvények: Az amerikai indexek közül a Dow Jones 1,9%-kal csökkent, a technológiai szektor teljesítményét tükrözı Nasdaq 1,3%-ot esett, míg az S&P 1,4%-ot. Az európai indexek teljesítménye is negatív volt májusban: az angol FTSE 1,3%-kal került lejjebb, míg a német DAX 2,9%-kal. A kıolaj ára 9,9%-kal csökkent, így a hónap végén egy hordó olaj ára 102,7 dollár volt. Hazai kötvénypiac: A hazai forint alapú állampapírok piacán kismértékő hozamemelkedés következett be a hozamgörbe rövid és hosszú végén. A hazai fizetıeszköz nagymértékben 6 százalékot vesztett értékébıl a svájci frankkal szemben, a japán jennel szemben pedig 4 százalékkal került lejjebb. A forint az euróval szemben stabil maradt. Concorde Alapkezelı zrt Budapest, Alkotás utca Tel: Fax: Forgalmazók: Concorde Értékpapír zrt., Raiffeisen Bank zrt., Sopron Bank zrt., Commerzbank zrt., OTP Bank Nyrt. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde Zrt. fiókjaiban és a forgalmazási helyeken. Befektetési döntésük meghozatalakor a befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket. Az oldalon megjelenı valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelısséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Concorde Alapkezelı zrt. nem vállal felelısséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

9 HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS május Concorde Kötvény Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégő, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai hosszú kötvény típusú befektetési alap. Az Alapkezelı célja, hogy a magyar állampapírpiaci befektetéseket tegye elérhetıvé a Befektetési jegyek tulajdonosai számára. Az Alapkezelı az Alap eszközeit legfıképpen a Magyar Állam által kibocsátott államkötvényekben és diszkontkincstárjegyekben, igyekszik tartani, valamint alacsony kockázatú fix és változó kamatozású vállalati kötvényekbe, egyéb hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokba és egyéb alacsony kockázatú tıke- és pénzpiaci eszközökbe, ügyletekbe fektetheti. Megfelelı nemzetközi tıkepiaci környezet esetén az Alap portfoliójának 30%-ig külföldi kibocsátású állampapírokat és vállalati kötvényeket vásárolhat az Alapkezelı. A belföldi és külföldi részvények együttes aránya az Alap portfolióján belül nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének 10 százalékát. Vállalt kockázat javasolt idıtáv < 1év 1-3 év 3-6 év 6 év < Biztonságra törekvı Közepes Kockázat Azoknak ajánljuk akik: - biztonságos befektetést keresnek, 1 évet meghaladó idıtávra - szeretnék élvezni annak elınyét, hogy kötvénybefektetéseiknek futamidejét egy profi vagyonkezelıi csapat várakozásai határozzák meg - befektetésüket nem kívánják jelentıs kockázatnak kitenni Dinamikus Összeg/érték (Ezer Ft) Nettó eszközérték százalékában (%) idıszak Concorde Kötvény 2001* 7.74% Eszközök összesen 1,304, % % Folyószámla, készpénz 18, % % Egyéb követelés % % Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 1,285, % % Diszkontkincstárjegyek 105, % % Magyar Államkötvények 963, % % Devizás kötvények 87, % % Egyéb kötvény 129, % % Részvények % % Hazai részvények % indulástól (3715 nap) 7.84% Külföldi részvények % * tört év Kollektív befektetési értékpapírok % :00 Egyéb eszközök % Kötelezettségek öszesen -8, % Hitelállomány % Költségek -8, % Egyéb kötelezettség % Nettó eszközérték (saját tıke) 1,296,253 Egy jegyre jutó nettó eszközérték Származtatott ügyletek nettósított, abszolút értéke % Concorde Kötvény Alap bruttó hozam adatai Mi történt a hónap során? referencia hozam 10.10% 10.11% 1.17% 13.44% 8.57% 6.96% 6.11% 2.59% 14.14% 6.40% 8.42% Régiós részvények: Magyarország visszavásárolta az orosz Szurgut 21,2%-os MOL részesedését 1,88 milliárd euróért ( forint részvényenkénti áron), mely tranzakció révén az állam lesz a társaság legnagyobb részvényese. A még jóváhagyásra váró ügyletet augusztus végéig kell fejezni. A Szurgut ügylet miatt az OTP-ben is az állam lesz a legnagyobb közvetett részvényes. Nemzetközi részvények: Az amerikai indexek közül a Dow Jones 1,9%-kal csökkent, a technológiai szektor teljesítményét tükrözı Nasdaq 1,3%-ot esett, míg az S&P 1,4%-ot. Az európai indexek teljesítménye is negatív volt májusban: az angol FTSE 1,3%-kal került lejjebb, míg a német DAX 2,9%-kal. A kıolaj ára 9,9%-kal csökkent, így a hónap végén egy hordó olaj ára 102,7 dollár volt. Hazai kötvénypiac: A hazai forint alapú állampapírok piacán kismértékő hozamemelkedés következett be a hozamgörbe rövid és hosszú végén. A hazai fizetıeszköz nagymértékben 6 százalékot vesztett értékébıl a svájci frankkal szemben, a japán jennel szemben pedig 4 százalékkal került lejjebb. A forint az euróval szemben stabil maradt. Portfólió összetétel Államkötvények DKJ Jelzáloglevelek Egyéb 74.32% 8.12% 10.02% 7.55% Költségek Vételi díj max 5% / tranzakció Visszaváltási díj max 5% / tranzakció Büntetı jutalék 5% / 5 munkanapon belül Pénzügyi teljesítés T+2 Concorde Alapkezelı zrt Budapest, Alkotás utca Tel: Fax: Forgalmazók: Concorde Értékpapír zrt., BNP Paribas, Magyar Takarékszövetkezet zrt., Unicredit Bank zrt., Raiffeisen Bank zrt., Equilot Befektetési zrt., CIB Bank zrt., OTP Bank Nyrt. Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövıbeni teljesítményre, hozamra. Az alap kezelési szabályzata megtekinthetı a Concorde Rt. fiókjaiban és a forgalmazási helyeken.befektetési döntésük meghozatalakor a befektetıknek saját maguknak kell felmérniük a befektetéshez kapcsolódó kockázatokat és lehetıségeket.az oldalon megjelenı valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Törekszünk ezen információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor semmiféle felelısséget nem vállalunk az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai miatt. A Concorde Alapkezelı zrt. nem vállal felelısséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

10 Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat május Piaci környezet A magyar részvénypiac vezető indexe a BUX májusban csökkenni kezdett, közel 3,5%-os veszteséget halmozott fel a hónap során. Május legérdekesebb híre, hogy a magyar állam 25% körüli részesedést szerzett a MOL-ban. A tranzakció megítélése nem egyértelmű, előnyök és kockázatok is bőségesen rejlenek az ügyletben. A CIG Biztosító és az alternatív energiaszolgáltatásban érdekelt Pannergy tudott enyhén pozitív hónapot produkálni, míg a többiek estek. A Richter és az EGIS végre nem lógtak ki a sorból, de árfolyamuk tovább csökkent. A MOL és az OTP lefelé korrigált, előbbit a nyersanyagpiac korrekciója, utóbbit az európai adósságválság újabb epizódja nyomán rekordszintre erősödő svájci frank árfolyam sújtotta. A MTEL árfolyamából kiesett az osztaléka, ezért látszólag sokat esett, de osztalékkal korrigálva látható, hogy lényegében stagnált. Az utóbbi hónapok sikerpapírja az ESTAR (RFV) tíz százalékot meghaladó korrekciót szenvedett el, leginkább a várakozásoktól elmaradó gyorsjelentésének köszönhetően. Az Econet megítélésében semmiféle változás nem történt, az egyre nehezebb helyzetben levő vállalat részvényárfolyama tovább esett. A hónap során az alap megszüntette OTP és MOL felülsúlyozását, valamint csökkentette CIG alulsúlyozottságát. Alapinformációk Befektetési cél: a hazai részvénypiac elsődleges részvényindexének, a BUX indexnek az alakulását követő teljesítmény elérése, az index összetételéhez hasonló részvényportfólió kialakításán keresztül. Befektetési eszközök: a BUX indexben szereplő részvények, valamint a likviditás biztosítása értékben a portfólió maximum 10%-a erejéig hazai állampapírok és pénzpiaci eszközök. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Referencia befektetés: 100% BUX (2011. január 14-től) BAMOSZ besorolás*: Tiszta részvény alap Az Alap indulása: január 24. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Teljes nettó eszközérték én: Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték én A sorozat: 2, Ft ISIN kód: HU Javasolt minimális befektetési idő: 3-5 év Devizanem: HUF Az indulástól ig elért nettó hozam Forrás: Bloomberg Pioneer Magyar Részvény Alap befektetés Pioneer Magyar Részvény Alap referencia befektetés A portfólió összetétele Magyar részvények Egyéb eszközök* Eszközök összesen Ft Ft Ft 4,1% * Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévô tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidôs pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke 0 Ft. 95,9% Hozamadatok* Egyéves kerekített értékek Referencia Referencia Alap befektetés hozamok* Alap befektetés Kockázat * forrás: BAMOSZ Év elejétől számított hozam* 12 hónap* 2 évre** 3 évre** 4 évre** 5 évre** - 1,10% 11,95% -2,68% -6,54% 1,95% * forgalmazási költségek levonás előtti nominális, nem évesített nettó hozam ** évesített hozamok - 3,80% 19,43% 1,34% -2,65% 1,34% * nettó hozamok -2,25% 33,62% -42,26% 15,04% 30,18% 33,17% 23,02% 13,20% 4,69% -11,73% -0,14% 56,77% -45,17% 4,59% 15,91% 34,42% 46,72% 16,30% 6,38% -6,55% nagyon magas magas közepes mérsékelt alacsony ***Kockáztatott érték mutató, konfidencia szint: 99%, tartási periódus: 1 nap Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. VaR mutató *** Referencia Alap befektetés 3,02% 2,43% A referencia hozam a referencia index hozama. Ez tehát a befektetések esetén egy olyan viszonyítási alapként használt irányadó hozamot jelent, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Jelen hirdetés nem minősül ajánlatételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap mindenkor aktuális hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, amelyek megtalálhatók az Alapkezelő című honlapján, az Alap forgalmazási helyein és a Vezető Forgalmazó című honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó forgalmazási költségekről a Tájékoztató és Kezelési szabályzat mellet a Forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája is tájékoztatást nyújt. Jelen kiadványt a Pioneer Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tev. eng. száma: [PSZÁF III/ /2002]) jelentette meg. A Pioneer Alapkezelő Zrt. folyamatosan törekszik a jelen kiadványban szereplő információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor nem vállal felelősséget az információk esetleg hiányosságai vagy pontatlanságai miatt. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. száma: I-1523/2003) a Budapesti Értéktőzsde tagja. UniCredit Telebank:

11 Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat május Piaci környezet A vezető amerikai indexek 1,5% körüli gyengülést mutattak májusban, azonban a megforduló devizapiaci folyamatok (a dollár erősödött az euró gyengült májusban) ezt a csökkenést alig tették érzékelhetővé. A negatív hangulatot Amerikában a makrogazdasági folyamatok kedvezőtlen alakulása okozta. Pánikra utaló jelek nem mutatkoztak az amerikai piacon, de csökkenő forgalmak és lassan lefelé csorgó árak jellemezték a májusi kereskedést, a sell in may and go away mondás igazsága ebben az évben újabb megerősítést nyert. Alapinformációk Befektetési cél: az észak-amerikai (elsősorban USA) részvénypiacokra irányuló, megfelelően diverzifi kált befektetéssel hosszabb távon maximális tőkenövekmény elérése. Befektetési eszközök: az Alap befektetési célját elsősorban az USA részvénypiacát megcélzó befektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsődleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelő csoport regionális alapjai jelentik, ezen túl egyéb, a régióban befektető befektetési alapok, tőzsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek) is helyt kaphatnak a portfólióban. Az Alap likvid hányadát rövid lejáratú magyar állampapírok és pénzpiaci eszközök alkotják. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Kockázati tényezők: elsőként említendő a nemzetközi gazdasági és politikai tényezőket együttesen megragadó részvénypiaci kockázat. Semmilyen garancia nem adható arra, hogy a részvények árfolyama minden esetben emelkedő tendenciát mutat. Azonban ezt a kockázatot a szélesen diverzifi kált portfólió tompítja. Minimális kockázat az egyes társaságok csődkockázata, hiszen ezek a piac vezető cégei, illetve ezt a diverzifi káció csökkenti. Az USA dollár/forint árfolyam változása is befolyásolja az alap teljesítményét: ezen nyerni és veszíteni egyaránt lehet. Referencia befektetés: 95% S&P 100, 5% RMAX BAMOSZ besorolás*: Részvénytúlsúlyos alap Az Alap indulása: január 4. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Teljes nettó eszközérték én: Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték én A sorozat: 0, Ft ISIN kód: HU Javasolt minimális befektetési idő: 3 év Devizanem: HUF * forrás: BAMOSZ Az indulástól ig elért nettó hozam Forrás: Bloomberg Pioneer USA Devizarészvény Alap befektetés Pioneer USA Devizarészvény Alap referencia befektetés A portfólió összetétele Magyar állampapír Nyílt végű alap befektetési jegye Egyéb eszközök* Eszközök összesen Hozamadatok* * forgalmazási költségek levonás előtti nominális, nem évesített nettó hozam ** évesített hozamok Ft Ft Ft Ft * nettó hozamok * Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévô tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidôs pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke Ft. Referencia Referencia kerekített értékek Alap befektetés hozamok* Alap befektetés Kockázat Év elejétől számított hozam* 12 hónap* 2 évre** 3 évre** 4 évre** 5 évre** - 3,73% 14,81% 3,92% -2,09% 0,16% - 0,07% 12,64% 3,51% -3,87% -1,95% Egyéves ,02% 17,12% -29,41% -2,03% 4,52% 17,46% -8,07% 12,64% -34,08% -12,63% 21,37% 16,34% -29,81% -8,36% 2,12% 14,21% -9,03% 10,88% -33,52% -13,50% nagyon magas magas közepes mérsékelt alacsony ***Kockáztatott érték mutató, konfidencia szint: 99%, tartási periódus: 1 nap Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. VaR 6,1% 0,2% 93,7% mutató *** Referencia Alap befektetés 2,06% 2,38% A referencia hozam a referencia index hozama. Ez tehát a befektetések esetén egy olyan viszonyítási alapként használt irányadó hozamot jelent, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Jelen hirdetés nem minősül ajánlatételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap mindenkor aktuális hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, amelyek megtalálhatók az Alapkezelő című honlapján, az Alap forgalmazási helyein és a Vezető Forgalmazó című honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó forgalmazási költségekről a Tájékoztató és Kezelési szabályzat mellet a Forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája is tájékoztatást nyújt. Jelen kiadványt a Pioneer Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tev. eng. száma: [PSZÁF III/ /2002]) jelentette meg. A Pioneer Alapkezelő Zrt. folyamatosan törekszik a jelen kiadványban szereplő információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor nem vállal felelősséget az információk esetleg hiányosságai vagy pontatlanságai miatt. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. száma: I-1523/2003) a Budapesti Értéktőzsde tagja. UniCredit Telebank:

12 Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat május Piaci környezet Az európai részvénypiacok áprilisi optimizmusa májusra elmúlt és szinte egyöntetűen estek az indexek, kivétel a svájci SMI index volt, melynek teljesítménye az euró svájci frankkal szembeni gyengülése mellett még impozánsabb. A többiek estek, legjobban a görögök, de az olasz index is megsínylette, hogy a hónap közepén egyre nagyobb aggodalmak láttak napvilágot az ottani adósságproblémákkal kapcsolatosan. Pánikról azonban nem beszélhetünk, 1-3% körüli eséseket mutattak az indexek. Alapinformációk Befektetési cél: a fejlett európai országok részvénypiacaira irányuló, megfelelően diverzifi kált befektetéssel hosszabb távon maximális tőkenövekmény elérése. Befektetési eszközök: az Alap befektetési célját elsősorban a nyugat-európai részvénypiacokat megcélzó befektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsődleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelő csoport regionális alapjai jelentik, ezen túl egyéb, a régióban befektető befektetési alapok, tőzsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek) is helyt kaphatnak a portfólióban. Az Alap likvid hányadát rövid lejáratú magyar állampapírok és pénzpiaci eszközök alkotják. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Kockázati tényezők: elsőként említendő a nemzetközi gazdasági és politikai tényezőket együttesen megragadó részvénypiaci kockázat. Semmilyen garancia nem adható arra, hogy a részvények árfolyama minden esetben emelkedő tendenciát mutat. Azonban ezt a kockázatot a szélesen diverzifi kált portfólió tompítja. Minimális kockázat az egyes társaságok csődkockázata, hiszen ezek a piac vezető cégei, illetve ezt a diverzifi káció csökkenti. Az euró/forint árfolyam változása is befolyásolja az alap teljesítményét: ezen nyerni és veszíteni egyaránt lehet. BAMOSZ besorolás*: Részvénytúlsúlyos alap Referencia befektetés: 95% MSCI Europe, 5% RMAX Az Alap indulása: október 22. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Teljes nettó eszközérték én: Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték én A sorozat: 1, Ft ISIN kód: HU Javasolt minimális befektetési idő: 3-5 év Devizanem: HUF * forrás: BAMOSZ Az indulástól ig elért nettó hozam Forrás: Bloomberg Pioneer Selecta Európai Részvény Alap befektetés Pioneer Selecta Európai Részvény Alap referencia befektetés A portfólió összetétele Külföldi vállalati kötvény Nyílt végű alap befektetési jegye Egyéb eszközök* Eszközök összesen Hozamadatok* * forgalmazási költségek levonás előtti nominális, nem évesített nettó hozam ** évesített hozamok Ft Ft Ft Ft * nettó hozamok * Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévô tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidôs pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke Ft. kerekített értékek Referencia Referencia Alap befektetés hozamok* Alap befektetés Kockázat Év elejétől számított hozam* - 12 hónap* 17,95% 2 évre** 14,20% 3 évre** 1,60% 4 évre** -2,96% 5 évre** 0,14% - 7,82% 9,32% -1,85% -6,55% -3,26% Egyéves ,26% 26,78% -36,73% 3,40% 10,75% 24,56% -0,40% 28,57% -31,59% -19,27% 8,43% 22,99% -38,00% -0,43% 9,79% 21,57% -1,08% 21,32% -32,65% -21,26% 2,8% 0,02% 97,3% nagyon magas magas közepes mérsékelt alacsony ***Kockáztatott érték mutató, konfidencia szint: 99%, tartási periódus: 1 nap Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. VaR mutató *** Referencia Alap befektetés 1,98% 1,95% A referencia hozam a referencia index hozama. Ez tehát a befektetések esetén egy olyan viszonyítási alapként használt irányadó hozamot jelent, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Jelen hirdetés nem minősül ajánlatételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap mindenkor aktuális hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, amelyek megtalálhatók az Alapkezelő című honlapján, az Alap forgalmazási helyein és a Vezető Forgalmazó című honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó forgalmazási költségekről a Tájékoztató és Kezelési szabályzat mellet a Forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája is tájékoztatást nyújt. Jelen kiadványt a Pioneer Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tev. eng. száma: [PSZÁF III/ /2002]) jelentette meg. A Pioneer Alapkezelő Zrt. folyamatosan törekszik a jelen kiadványban szereplő információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor nem vállal felelősséget az információk esetleg hiányosságai vagy pontatlanságai miatt. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. száma: I-1523/2003) a Budapesti Értéktőzsde tagja. UniCredit Telebank:

13 Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap A sorozat május Alapinformációk Piaci környezet Az éven belül lejáró eszközök piacán viszonylag eseménytelenül telt a múlt hónap is (hasonlóan a korábbi hónapokhoz). A három hónapos diszkontkincstárjegy hozama 5,85% körül stagnált, az éves DKJ pedig 5,90%-5,95% körül ingadozott. A forint viszont látványos gyengüléssel reagált a negatív nemzetközi hangulatra. A megugró kockázatkerülés során először a dollár erősödött az euróval szemben, majd a svájci frank értékelődött fel. A CHFHUF 206-os hó eleji szintjéről 220 körülire emelkedett, ami különösen fájdalmas a devizahiteleseknek. Az ő problémáikra jelenthet segítséget a kormány és a bankszövetség által közösen kidolgozott csomag. Az euróval szemben 264-ről 270 fölé gyengült a forint, majd május végére 266,5 körül konszolidálódott. A dollárral szemben is hasonló utat járt be a hazai fizetőeszköz, csak nagyobb kilengésekkel: ,5. Májusban a monetáris tanács változatlanul 6%-on hagyta a jegybanki alapkamatot. Nem várható az alapkamat változása a következő hónapokban. Ezt árazza a piac is, amikor az összes éven belüli DKJ-t kicsivel hat százalék alatt kereskedik. A pénzpiaci alap továbbra is nagyon konzervatív befektetési stratégiát folytat, a portfólió döntően rövid futamidejű állampapírokból (főként diszkont-kincstárjegyekből), valamint bankbetétekből áll. Az alacsony kamatkockázatnak köszönhetően továbbra is kiegyensúlyozott teljesítmény azaz fokozatos árfolyam-emelkedés jellemezte az alapot. Az indulástól ig elért nettó hozam Befektetési cél: kiegyensúlyozott árfolyam-növekedés és nagyfokú likviditás biztosítása alacsony kockázat felvállalása mellett. Befektetési eszközök: elsősorban rövid lejáratú magyar állampapírok és egyéb pénzpiaci eszközök (pl. bankbetétek). Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Referencia befektetés: 100% RMAX Index BAMOSZ besorolás*: Pénzpiaci alap Az Alap indulása: január 23. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Teljes nettó eszközérték én: Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték én A sorozat: 3, Ft ISIN kód: HU Javasolt minimális befektetési idő: 1-3 hónap Devizanem: HUF Forrás: AKK, MNB Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap befektetés Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap referencia befektetés Lekötött betét A portfólió összetétele Magyar állampapír Egyéb eszközök* Eszközök összesen Ft Ft Ft 26,1% * Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévô tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidôs pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke 0 Ft. Hozamadatok* Egyéves kerekített értékek Referencia Referencia Alap befektetés hozamok* Alap befektetés Kockázat 73,9% * forrás: BAMOSZ 3 hónap* 6 hónap* 12 hónap* 2 évre** 3 évre** 4 évre** 5 évre** 1,23% 2,52% 4,69% 6,20% 6,96% 6,91% 6,86% * forgalmazási költségek levonás előtti nominális, nem évesített nettó hozam ** évesített hozamok 1,18% 2,48% 4,37% 6,39% 7,11% 6,84% 6,74% * nettó hozamok 4,90% 8,92% 7,80% 6,98% 5,86% 6,81% 11,11% 6,87% 8,69% 10,74% 4,53% 9,74% 7,42% 6,67% 5,59% 7,28% 11,04% 5,02% 9,10% 10,38% nagyon magas magas közepes mérsékelt alacsony ***Kockáztatott érték mutató, konfidencia szint: 99%, tartási periódus: 1 nap Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. VaR mutató *** Referencia Alap befektetés 0,03% 0,06% A referencia hozam a referencia index hozama. Ez tehát a befektetések esetén egy olyan viszonyítási alapként használt irányadó hozamot jelent, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Jelen hirdetés nem minősül ajánlatételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap mindenkor aktuális hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, amelyek megtalálhatók az Alapkezelő című honlapján, az Alap forgalmazási helyein és a Vezető Forgalmazó című honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó forgalmazási költségekről a Tájékoztató és Kezelési szabályzat mellet a Forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája is tájékoztatást nyújt. Jelen kiadványt a Pioneer Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tev. eng. száma: [PSZÁF III/ /2002]) jelentette meg. A Pioneer Alapkezelő Zrt. folyamatosan törekszik a jelen kiadványban szereplő információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor nem vállal felelősséget az információk esetleg hiányosságai vagy pontatlanságai miatt. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. száma: I-1523/2003) a Budapesti Értéktőzsde tagja. UniCredit Telebank:

14 Pioneer Magyar Kötvény Alap A sorozat május Piaci környezet A forint állampapírok teljesítményét alapvetően a nemzetközi hangulat határozta meg a múlt hónapban. A görög adósságválság újra fókuszba került. Egész májusban kitartott a bizonytalanság, hogy vajon kap-e újabb mentőcsomagot Görögország, vagy pedig lezajlik a Monetáris Unió történelmének első szuverén csődje. Az adósságátstrukturálás réme kockázatkerülővé tette a befektetőket. Amennyiben le kell írni a kibocsátott kötvények névértékéből, illetve ki kell tolni a lejáratot a kötvénytulajdonosoknál hatalmas veszteségek realizálódnak, és nem lehet tudni, ez milyen további csődöket indíthat el. Rontotta a hangulatot az is, hogy nem csak a Monetáris unió, hanem az USA és Japán GDP-arányos adósságpályája és finanszírozási igénye is reflektorfénybe került: a hitelminősítők őket is figyelmeztették. Ráadásul az elmúlt hetekben publikált makro adatok is mind az amerikai növekedés lassulására utaltak. Mindez együtt sem volt elég ahhoz, hogy a hazai kötvények nagyot gyengüljenek, habár néhány bázispontos hozamemelkedést elszenvedtek a befektetők. A hároméves papír kamatszintje 6,45%-ról 6,60%-ra pattant fel, az ötéves hozam 6,75%-ról 7%-ra emelkedett, és a éves szegmens kamata 7%-ról 7,20%-ra kúszott fel. A jellemzően hosszabb futamidejű állampapírokba fektető Pioneer Kötvény Alap portfóliójában levő állampapírok átlagos futamideje a referencia befektetésnél hosszabb volt, amit a hónap végén kezdtünk el rövidíteni. Alapinformációk Befektetési cél: mérsékelt kockázat felvállalása mellett a hazai állampapírokéval versenyképes hozam elérése. Befektetési eszközök: elsősorban közepes és hosszabb futamidejű magyar állampapírok, emellett pénzpiaci eszközök, vállalati kötvények, jelzáloglevelek, külföldi kötvények, eseti jelleggel származtatott eszközök. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Referencia befektetés: 100% MAX Index BAMOSZ besorolás*: Hosszú kötvény alap Az Alap indulása: január 24. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Teljes nettó eszközérték én: Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték én A sorozat: 3, Ft ISIN kód: HU Javasolt minimális befektetési idő: 2 év Devizanem: HUF Az indulástól ig elért nettó hozam Forrás: KSH, AKK Pioneer Magyar Kötvény Alap befektetés Pioneer Magyar Kötvény Alap referencia befektetés Kumulált infl áció A portfólió összetétele Magyar állampapír Vállalati és egyéb kötvények Egyéb eszközök* Eszközök összesen Ft Ft Ft Ft 9,3% 2,8% * forrás: BAMOSZ * Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévô tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidôs pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke Ft. Hozamadatok* kerekített értékek Referencia Referencia Alap befektetés hozamok* Alap befektetés Kockázat Év elejétől számított hozam* 12 hónap* 2 évre** 3 évre** 4 évre** 5 évre** - 5,80% 12,61% 9,24% 6,37% 6,50% * forgalmazási költségek levonás előtti nominális, nem évesített nettó hozam ** évesített hozamok - 5,03% 12,14% 9,11% 6,53% 6,51% Egyéves * nettó hozamok 6,40% 12,08% -0,03% 5,07% 5,85% 8,69% 12,34% -1,17% 9,66% 12,21% 5,08% 12,72% 1,30% 4,90% 5,36% 7,41% 12,60% -1,52% 10,06% 10,94% nagyon magas magas közepes mérsékelt alacsony 87,9% ***Kockáztatott érték mutató, konfidencia szint: 99%, tartási periódus: 1 nap Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. VaR mutató *** Referencia Alap befektetés 0,61% 0,62% A referencia hozam a referencia index hozama. Ez tehát a befektetések esetén egy olyan viszonyítási alapként használt irányadó hozamot jelent, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Jelen hirdetés nem minősül ajánlatételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap mindenkor aktuális hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, amelyek megtalálhatók az Alapkezelő című honlapján, az Alap forgalmazási helyein és a Vezető Forgalmazó című honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó forgalmazási költségekről a Tájékoztató és Kezelési szabályzat mellet a Forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája is tájékoztatást nyújt. Jelen kiadványt a Pioneer Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tev. eng. száma: [PSZÁF III/ /2002]) jelentette meg. A Pioneer Alapkezelő Zrt. folyamatosan törekszik a jelen kiadványban szereplő információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor nem vállal felelősséget az információk esetleg hiányosságai vagy pontatlanságai miatt. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. száma: I-1523/2003) a Budapesti Értéktőzsde tagja. UniCredit Telebank:

15 Pioneer Közép-Európai Részvény Alap A sorozat május Alapinformációk Befektetési cél: döntően közép-európai, kisebb mértékben más kelet-európai (pl. orosz, török) országok részvényeibe történő befektetéseken keresztül hosszabb távon maximális tőkenövekmény elérése. Befektetési eszközök: hazai és közép-európai (elsősorban magyar, cseh, lengyel, másodsorban török, orosz, osztrák) részvénypiacok ígéretes növekedési potenciál- lal rendelkező részvényei Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Referencia befektetés: 90% CETOP20, 10% RMAX Index BAMOSZ besorolás*: Részvénytúlsúlyos alap Az Alap indulása: január 13. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Teljes nettó eszközérték én: Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték én A sorozat: 8, Ft ISIN kód: HU Javasolt minimális befektetési idő: 3 5 év Devizanem: HUF * forrás: BAMOSZ Piaci környezet A közép-európai régió csökkenéssel zárta a májust, igaz enyhe, ca.1,5% volt a CETOP20 index forintban mért visszaesése. Az olaj és nyersanyag cégek megszenvedték az árupiaci korrekciót, a bankokat pedig az európai adósságválság újabb fordulója érintette kedvezőtlenül. A hónap sztorija azonban a magyar kormány által megvalósított tulajdonszerzés volt, melynek során az orosz tulajdonos eladta részvénycsomagját, így a magyar állam a nyugdíjpénztárak által átadott részesedésekkel 25% körüli tulajdonossá lépett elő. Májusban technikai és fundamentális tényezők is inkább a részvénypiacok emelkedése ellen hatottak. Fundamentális oldalról Amerikából folyamatosan a várakozásoknál kedvezőtlenebb makrogazdasági adatok érkeztek, az euró-zóna adósságproblémái újabb tagországokban bizonyultak problémásnak, technikailag pedig a híres sell in may and go away mondás igazolta ismét érvényességét, vagyis jobb ha a befektető májustól nyári szabadságát tölti. A lengyel részvények egy árnyalatnyival jobban teljesítettek ebben a hónapban, különösen a PZU biztosítótársaság, a PGE elektromos áram termelő és elosztó vállalat valamint a TPS a lengyel távközlési vállalat. Az alap továbbra sem kockázatkerülő, de májusban a magyar részvények arányát enyhén csökkentette az alapkezelő. Az indulástól ig elért nettó hozam Forrás: Bloomberg Pioneer Közép-Európai Részvény Alap befektetés Pioneer Közép-Európai Részvény Alap referencia befektetés A portfólió összetétele Magyar részvények Külföldi részvények Egyéb eszközök* Eszközök összesen Hozamadatok* * forgalmazási költségek levonás előtti nominális, nem évesített nettó hozam ** évesített hozamok Ft Ft Ft Ft * nettó hozamok * Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévô tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidôs pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke Ft. kerekített értékek Referencia Referencia Alap befektetés hozamok* Alap befektetés Kockázat Év elejétől számított hozam* - 12 hónap* 12,67% 2 évre** 21,03% 3 évre** -4,88% 4 évre** -7,93% 5 évre** -0,28% - 9,79% 22,69% -3,36% -5,15% -0,08% Egyéves ,57% 30,12% -51,20% 10,41% 24,82% 42,51% 31,41% 25,70% 2,79% -12,80% 13,99% 34,47% -48,22% 9,52% 15,37% 41,59% 41,04% 27,27% -0,66% -15,63% nagyon magas magas közepes mérsékelt alacsony ***Kockáztatott érték mutató, konfidencia szint: 99%, tartási periódus: 1 nap Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. VaR 5,9% 76,6% 17,5% mutató *** Referencia Alap befektetés 1,87% 1,60% A referencia hozam a referencia index hozama. Ez tehát a befektetések esetén egy olyan viszonyítási alapként használt irányadó hozamot jelent, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Jelen hirdetés nem minősül ajánlatételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap mindenkor aktuális hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, amelyek megtalálhatók az Alapkezelő című honlapján, az Alap forgalmazási helyein és a Vezető Forgalmazó című honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó forgalmazási költségekről a Tájékoztató és Kezelési szabályzat mellet a Forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája is tájékoztatást nyújt. Jelen kiadványt a Pioneer Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tev. eng. száma: [PSZÁF III/ /2002]) jelentette meg. A Pioneer Alapkezelő Zrt. folyamatosan törekszik a jelen kiadványban szereplő információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor nem vállal felelősséget az információk esetleg hiányosságai vagy pontatlanságai miatt. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. száma: I-1523/2003) a Budapesti Értéktőzsde tagja. UniCredit Telebank:

16 Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja A sorozat május Piaci környezet Az ázsiai piacok májusban saját devizában kimondottan gyengén teljesítettek, de forintban elfogadható eredmények születtek a forint enyhe gyengülésének köszönhetően. Vietnamnak és Kínának továbbra is úgy tűnik, hogy gyenge éve lesz, a japán index valamelyest korrigált a földrengést követő sokk után. A májusi kedvezőtlen részvénypiaci hangulat az ázsiai indexekre is kedvezőtlenül hatott, lefelé vették az irányt, de drámai esést csak a vietnami index produkált. Az alapkezelő eszközallokációt érintő döntést májusban nem hozott, semleges részvényarányt tartott, Korea és Kína felülsúlyozása mellett. Alapinformációk Befektetési cél: a tágabban értelmezett távol-keleti és csendes óceáni térség részvénypiacaira irányuló, megfelelően diverzifi kált befektetéssel hosszabb távon maximális tőkenövekmény elérése. Befektetési eszközök: az Alap befektetési célját elsősorban a távol-keleti és csedes-óceáni régióba befektető befektetési alapokon keresztül valósítja meg. A portfólió elsődleges elemeit a Pioneer nemzetközi alapkezelő csoport regionális alapjai jelentik. Ezen túl egyéb, a régióban befektető befektetési alapok, tőzsdén kereskedett indexalapok (ETF-ek) is helyt kaphatnak a portfólióban. Az Alap likvid hányadát rövid lejáratú magyar államadósság és pénzpiaci eszközök (kincstárjegyek, államkötvények, repo megállapodások, bankbetétek) alkotják. Az alap esetében nincs tőkeáttétel, az alapkezelő a devizakockázat csökkentése érdekében fedezeti ügyleteket köthet. Referencia befektetés: 95%MSCI AC Asia Pacifi c Index forintban vett értéke, 5% RMAX Rövid Lejáratú Magyar Állampapír Index BAMOSZ besorolás*: Részvénytúlsúlyos alap Az Alap indulása: április 19. Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt. Könyvvizsgáló: KPMG Hungária Kft. Teljes nettó eszközérték én: Ft Egy jegyre jutó nettó eszközérték én A sorozat: 0, Ft ISIN kód: HU Javasolt minimális befektetési idő: 3 5 év Devizanem: HUF Az indulástól ig elért nettó hozam Forrás: Bloomberg Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja befektetés Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja referencia befektetés A portfólió összetétele Nyíltvégű alap befektetési jegye Egyéb eszközök* Eszközök összesen Hozamadatok* Ft Ft Ft * Az egyéb eszközök az alap folyószámla-egyenlegét, pénzpiaci betéteit, az úton lévô tételeket, a napi forgalmazás egyenlegét, a határidôs pozíciók nettó értékét és a költségeket foglalják magukban. Havi záráskor a határidős pozíciók nettó értéke Ft. kerekített értékek Referencia Referencia Alap befektetés hozamok* Alap befektetés Kockázat Év elejétől számított hozam* 12 hónap* 2 évre** 3 évre** 4 évre** - -1,84% 7,35% -2,72% -6,36% - -2,38% 8,53% 0,91% -4,11% Egyéves ** 19,60% 36,39% -47,88% 3,83% 23,11% 30,58% -37,01% -0,35% nagyon magas magas közepes mérsékelt alacsony VaR 0,9% 99,1% mutató *** Referencia Alap befektetés 2,82% 2,69% * forrás: BAMOSZ * forgalmazási költségek levonás előtti nominális, nem évesített nettó hozam ** évesített hozamok * nettó hozamok ***Kockáztatott érték mutató, konfidencia szint: 99%, tartási periódus: 1 nap Az Alap múltbéli teljesítménye nem jelent garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. A Pioneer Alapkezelő Zrt. jelen kiadványában a PSZÁF Ajánlásban és a BAMOSZ Teljesítménybemutatási és Hirdetési normáiban meghatározott időszakokra vonatkozóan mutatja be az alapok teljesítményét. A referencia hozam a referencia index hozama. Ez tehát a befektetések esetén egy olyan viszonyítási alapként használt irányadó hozamot jelent, amelyhez egy portfólió vagy befektetési alap teljesítményét mérik. Jelen hirdetés nem minősül ajánlatételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási és egyéb költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap mindenkor aktuális hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából, amelyek megtalálhatók az Alapkezelő című honlapján, az Alap forgalmazási helyein és a Vezető Forgalmazó című honlapján. Az Alaphoz kapcsolódó forgalmazási költségekről a Tájékoztató és Kezelési szabályzat mellet a Forgalmazó mindenkor hatályos kondíciós listája is tájékoztatást nyújt. Jelen kiadványt a Pioneer Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (tev. eng. száma: [PSZÁF III/ /2002]) jelentette meg. A Pioneer Alapkezelő Zrt. folyamatosan törekszik a jelen kiadványban szereplő információk folyamatos frissítésére, ugyanakkor nem vállal felelősséget az információk esetleg hiányosságai vagy pontatlanságai miatt. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. száma: I-1523/2003) a Budapesti Értéktőzsde tagja. UniCredit Telebank:

17 Raiffeisen Részvény Alap Havi jelentés a május május 31. időszakra Alap Adatok Az alap indulása Alapkezelő Al-alapkezelő - Letétkezelő Könyvvizsgáló KPMG Hungária Vezető forgalmazó Az alap típusa részvénytúlsúlyos alap Referencia index 50% CETOP20 30% BUX 20% RMAX Max. éves alapkezelési díj 2,0% Letétkezelő éves díja 0,25% 1054 Bp. Akadémia u Stratégia Az Alap eszközeinek legalább 70%-át részvényekbe, a fennmaradó részt likvid eszközökbe fekteti. Az Alapkezelő a piaci helyzet mindenkori megítélésének megfelelően dönt a részvényeknek és egyéb eszközöknek az alap saját tőkéjén belüli arányáról, így előfordulhat olyan piaci szituáció, amikor a részvényhányadot az Alapkezelő 70% alá csökkenti. Kedvező tőkepiaci helyzetben ugyanakkor a részvények aránya megközelítheti a 100%-ot is. Az Alapkezelő a hazai és egyéb kelet-európai tőzsdén jegyzett vállalatok elemzése alapján olyan befektetési stratégiát alakít ki, amely középtávon az egyedi részvényekbe történő befektetés kockázati szintjénél alacsonyabb kockázat mellett a kötvénybefektetések hozamát meghaladó megtérülést biztosít. Hozamok Befektetési horizont és kockázat árfolyamváltozás (az időszak végén) hozama befektetési időtáv árfolyam nettó eszközérték bruttó éves hozam referenciaindex ajánlott minimális vállalt kockázat január 1-től május 31-ig: 5 év magas ,89% 2, Ft Ft 3,57% 3,29% 3 év Korábbi években: 2 év ,18% 2, Ft Ft 8,87% 9,77% 1 év közepes ,80% 1, Ft Ft 40,96% 44,28% 6 hónap ,65% 1, Ft Ft -41,14% -39,42% 1 hónap ,33% 2, Ft Ft 11,59% 8,43% 1 hét alacsony ,73% 2, Ft Ft 20,79% 18,58% ,00% 1, Ft Ft 36,34% 39,46% ,17% 1, Ft Ft 40,65% 44,13% ,01% 1, Ft Ft 12,40% 7,68% ,35% 0, Ft Ft 7,81% 6,15% ,72% 0, Ft Ft -7,19% -17,18% A bruttó hozam kifejezés azt jelenti, hogy az alapot terhelő költségeket nem vettük figyelembe a hozam kiszámításánál, így az összehasonlítható a referenciaindex hozamával. Az árfolyamváltozás százalékos mértéke a befektető által elérhető vagyonnövekedést mutatja be, amennyiben a teljes évben megtartotta befektetését. A fenti hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve és nincsenek összefüggésben az alapok jövőbeni hozamaival. A közölt hozamadatok nominálisak és az adott naptári évre vonatkoznak. Az alap indulásának évében a hozamok egy évnél rövidebb időre vonatkoznak. A portfolió 5 legnagyobb hányadú eleme MOL 13% OTP Bank 13% Richter 6% Erste Bank 5% CEZ 5% Kiegészítő információk A tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ). A Raiffeisen Részvény Alap "részvénytúlsúlyos alap" a BAMOSZ kategorizálása szerint, így részvénytípusú eszközeit 70% és 90% közt tartja. Mivel a részvénytípusú eszközök aránya a portfolióban hónap végén 77% volt, így ennek a feltételnek az alap megfelel. Az alapnak és referenciaindexének bruttó árfolyama 350% 300% Az alap bruttó árfolyama Referenciaindex 250% 200% 150% 100% 50% Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a jelenlegi szabályozás alapján a befektetési alapokon elért hozam a kamatadó hatálya alá tartozik, és azt a jelenlegi szabályozás alapján 16%-os mértékű adó terheli, amennyiben a befektetési jegyek megvétele augusztus 31. után történt. Felhívjuk továbbá arra is a figyelmet, hogy a befektetőket számlavezetési és egyéb költségek, valamint befektetési jegyek forgalmazása során a vételi, eladási és átváltási jutalék is terheli. A fenti költségek mértékéről a befektetési alap tájékoztatója és a befektetési jegy forgalmazójának kondíciós listája ad pontos tájékoztatást. 1

18 Piaci események Májusban a részvénypiacokat lassú, érdektelen lemorzsolódás jellemezte. A kockázat kerülése szinte minden régiót érintett; a kelet-középeurópai összességében esett, a CETOP20 index értéke forintban -1,1%-kal változott. Az egyes országok részvénypiacai viszont egymástól eltérően mozogtak (forintban): a lengyel WIG20 +0,6%-kal, a BUX -3,3%--kal és a cseh PX -1,1%-kal módosult április 29-ről május 31-re. A legfontosabb hazai gazdasági hírnek a devizahiteleseknek összeállított árfolyamfixálással egybekötött program, és a MOL több mint 21%-os pakettjének állami vétele számított. Habár mindkét hír fontos befolyásoló tényező lesz a következő években a két nagy magyar tőzsdei cég (OTP, MOL) életére és értékére, rövid távon azonban nem indukált jelentős elmozdulást a részvények árában. A régióban egyes lengyel cégek voltak keresettek (PZU biztosító +3,8%, PGE +2,4%, TPSA telefontársaság +2,4%), de többnyire csökkentek a részvények árai. A MOL 4,4%-ot, míg az OTP 3,5%-ot esett májusban. A Richter fizetett 860 forint osztalékot, de így is negatív havi hozammal zárta a hónapot (-2,1%). Az EURHUF árfolyam valamelyest emelkedett, a hónap eleji 264-ről 266,50-re változott. A hónapban a sáv teteje 271, az alja pedig 263,50 volt, tehát inkább gyengült a hazai deviza. A dollárral szemben is leértékelődött a forint, 178-ról 185-re gyengülve, miközben a hónap során volt 193 is az árfolyam. A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa nem változtatott a jelenlegi 6 százalékos alapkamat szintjén. A portfolió szerkezete Hazai benchmark részvény; 37,53% Hazai nem benchmark részvény; 1,67% Készpénz; 22,84% Külföldi nem benchmark részvény; 0,00% Külföldi benchmark részvény; 37,96% Országsúlyok a referencia indexhez képest Szektorsúlyok a referencia indexhez képest Ausztria Szlovénia Horvátország Lengyelország Technológia Ipar Energetika Kommunikáció Pénzügy Közszolgáltatók Csehország Magyarország -1,8% -1,6% -1,4% -1,2% -1,0% -0,8% -0,6% -0,4% -0,2% 0,0% Ciklikus fogy. javak Nem ciklikus fogy. javak Alapanyag -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% Kockázati mutatók Szórás 16,38% Követési hiba 6,47% Sharpe-mutató 0,08 Információs hányados 0,02 Alfa 0,12% Átlagos hátralevő futamidő (év) - A kockázati mutatók értelmezése: Szórás A befektetési alap árfolyamingadozásának erősségét mutatja meg. Minél magasabb az értéke, az alap havi hozamai átlagosan annál jobban eltérhetnek az - indulás óta mért - átlagos havi hozamszinttől. Követési hiba Sharpe-mutató Alfa Információs hányados Átlagos hátralevő futamidő Azt méri, hogy a befektetési alap milyen mértékben tér el a referenciaindexétől. Az eltérés mérőszáma az alap hozamából és a referenciaindex hozamából képzett különbségnek a szórása. A kockázatmentes hozam feletti hozamtöbblet osztva a hozamok szórásával. Az egységnyi kockázatra jutó többlethozamot mutatja meg, csak pozitív értéke értelmezhető. Az alapkezelő által elért, a piac teljesítményéhez viszonyított többlethozam. A piacot jelen esetben a referenciaindex jelenti. Szintén csak a pozitív értékek értelmezhetőek. A felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mutatószáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlethozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez. A kötvényportfolió érzékenységét méri a hozamváltozásra. Ez a hozamérzékenység ugyanakkora, mint a módosított átlagidővel azonos futamidejű diszkontkincstárjegyé. Csak kötvényportfoliókra számítható. Befektetési döntése előtt minden esetben olvassa el az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyeket az alapok forgalmazási helyein, illetve az Alapkezelőnél lehet beszerezni. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el az Alapkezelő nem tud garanciát vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen kiadványban foglaltak alapján hoz. 2

19 Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja Havi jelentés a május május 31. időszakra Alap Adatok Az alap indulása Alapkezelő Al-alapkezelő - Letétkezelő Könyvvizsgáló KPMG Hungária Vezető forgalmazó Az alap típusa részvénytúlsúlyos alap Referencia index 85% MSCI EMEA Index 15% RMAX Max. éves alapkezelési díj 1,5% Letétkezelő éves díja 0,08% 1054 Bp. Akadémia u Stratégia Az alap új stratégiája szerint feltörekvő piaci részvényalapként működik től tovább. A befektetési célterület országai elsődlegesen Kelet-Európa, Oroszország, Közel Kelet és Afrika, összefoglaló nevén az EMEA régió országaiból kerülnek ki. Az alap eszközei között szereplő befektetések által reprezentált régiókat, országokat és gazdasági szektorokat az alapkezelő fundamentális alapon választja ki a fenti tágabb régión belül. A fenti feltörekvő piaci országok jelentős része már az Európai Unió tagja és a gazdaságilag fejlett Európához történő konvergencia folyamatnak a közepén állnak. Az Alap a saját tőkéjének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fektethet a Deutsche Bank X-Trackers EMEA ETF alapba. Hozamok Befektetési horizont és kockázat árfolyamváltozás árfolyam nettó eszközérték bruttó éves referenciaindex ajánlott minimális (az időszak végén) hozam hozama befektetési időtáv vállalt kockázat január 1-től május 31-ig: 5 év magas ,30% 1, Ft Ft -10,05% -6,76% 3 év Korábbi években: 2 év ,05% 1, Ft Ft 30,86% 31,98% 1 év közepes ,27% 1, Ft Ft 57,53% 56,53% 6 hónap ,03% 0, Ft Ft -30,28% -30,09% 1 hónap Az alap július 10-ig Raiffeisen Filmtámogatási Alapként működött: 1 hét alacsony ,26% 1, Ft Ft 7,46% 7,89% ,05% 1, Ft Ft 6,47% 6,92% ,70% 1, Ft Ft 2,29% 2,32% , Ft Ft - - A bruttó hozam kifejezés azt jelenti, hogy az alapot terhelő költségeket nem vettük figyelembe a hozam kiszámításánál, így az összehasonlítható a referenciaindex hozamával. Az árfolyamváltozás százalékos mértéke a befektető által elérhető vagyonnövekedést mutatja be, amennyiben a teljes évben megtartotta befektetését. A fenti hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve és nincsenek összefüggésben az alapok jövőbeni hozamaival. A közölt hozamadatok nominálisak és az adott naptári évre vonatkoznak. Az alap indulásának évében és az idei évben a hozamok egy évnél rövidebb időre vonatkoznak. A portfolió legnagyobb hányadú elemei Deutsche Bank X-Trackers EMEA ETF 31% JP Morgan EMEA Részvény Alap 18% Morgan Stanley EMEA Részvény Alap 12% Fidelity EMEA Részvény Alap 7% ishares MSCI Turkey ETF 3% Kiegészítő információk A tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ). Az EMEA Részvény Alapok Alapja "részvénytúlsúlyos alap" a BAMOSZ kategorizálása szerint, így részvénytípusú eszközeit 70% és 90% közt tartja. Mivel a részvényalapok aránya a portfolióban hónap végén 81% volt, így ennek a feltételnek az alap megfelel. 160% Az alapnak és referenciaindexének bruttó árfolyama 140% Az alap bruttó hozama A referenciaindex hozama 120% 100% 80% 60% Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a jelenlegi szabályozás alapján a befektetési alapokon elért hozam a kamatadó hatálya alá tartozik, és azt a jelenlegi szabályozás alapján 16%- os mértékű adó terheli, amennyiben a befektetési jegyek megvétele augusztus 31. után történt. Felhívjuk továbbá arra is a figyelmet, hogy a befektetőket számlavezetési és egyéb költségek, valamint befektetési jegyek forgalmazása során a vételi, eladási és átváltási jutalék is terheli. A fenti költségek mértékéről a befektetési alap tájékoztatója és a befektetési jegy forgalmazójának kondíciós listája ad pontos tájékoztatást. 1

20 Piaci események Májusban a részvénypiacokat lassú, érdektelen lemorzsolódás jellemezte. A kockázat elkerülése szinte minden régiót érintett, de legjobban az európai és kelet-európai szegmens esett. Eközben azonban a legnagyobb feltörekvő piacok (BRIC országok: Brazília, Oroszország, India és Kína) összességében képesek voltak felértékelődni forintban számolva (MSCI BRIC index: +1,5%), ez azonban nem volt képes kompenzálni a befektetőket a megelőző hónapokban elszenvedett veszteségeikért. Az Alap szempontjából releváns EMEA régió legjelentősebb országainak tőzsdéi azonban negatív teljesítményt nyújtottak: az orosz börze benchmarkja 1,6%-kal esett forintban, ami nem is olyan rossz teljesítmény ahhoz képest, hogy a referencia WTI olaj kontraktus ára a hónapban volt 15%-os mínuszban is, majd végül 6,3%- ot esett. A török XU100 értéke zuhant (forintban mérve 9,71%-kal), míg a dél-afrikai börze (-0,28%) lényegében stagnált. Az alap összetétele Egyéb részvény befektetési jegy; 50,3% Részvény; 0,0% Készpénz (HUF); 15,4% Deutsche Bank X-Trackers EMEA ETF; 30,8% Készpénz (deviza); 3,5% Kockázati mutatók Szórás 18,91% Követési hiba 7,25% Sharpe-mutató 0,02 Információs hányados -0,02 Alfa -0,14% Átlagos hátralevő futamidő (év) - A kockázati mutatók értelmezése: Szórás A befektetési alap árfolyamingadozásának erősségét mutatja meg. Minél magasabb az értéke, az alap havi hozamai átlagosan annál jobban eltérhetnek az - indulás óta mért - átlagos havi hozamszinttől. Követési hiba Sharpe-mutató Alfa Információs hányados Átlagos hátralevő futamidő Azt méri, hogy a befektetési alap milyen mértékben tér el a referenciaindexétől. Az eltérés mérőszáma az alap hozamából és a referenciaindex hozamából képzett különbségnek a szórása. A kockázatmentes hozam feletti hozamtöbblet osztva a hozamok szórásával. Az egységnyi kockázatra jutó többlethozamot mutatja meg, csak pozitív értéke értelmezhető. Az alapkezelő által elért, a piac teljesítményéhez viszonyított többlethozam. A piacot jelen esetben a referenciaindex jelenti. Szintén csak a pozitív értékek értelmezhetőek. A felülteljesítés kiegyensúlyozottságának mutatószáma, az alfa és a követési hiba hányadosa. Az elért többlethozamot viszonyítja a referenciaindextől való eltérés mértékéhez. A kötvényportfolió érzékenységét méri a hozamváltozásra. Ez a hozamérzékenység ugyanakkora, mint a módosított átlagidővel azonos futamidejű diszkontkincstárjegyé. Csak kötvényportfoliókra számítható. Befektetési döntése előtt minden esetben olvassa el az Alap hivatalos Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, melyeket az alapok forgalmazási helyein, illetve az Alapkezelőnél lehet beszerezni. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el az Alapkezelő nem tud garanciát vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen kiadványban foglaltak alapján hoz. 2

Concorde Kötvény Alap

Concorde Kötvény Alap HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2012. november Az Alap befektetési politikája Concorde Kötvény Alap Vállalt kockázat javasolt időtáv Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai hosszú kötvény

Részletesebben

Concorde 2000 Befektetési Alap

Concorde 2000 Befektetési Alap HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2013. január Concorde 2000 Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési

Részletesebben

Concorde 2000 Befektetési Alap

Concorde 2000 Befektetési Alap HAVI PORTFÓLIÓJELENTÉS 2012. október Concorde 2000 Befektetési Alap Az Alap befektetési politikája Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ kategorizálása alapján hazai kiegyensúlyozott vegyes befektetési

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Féléves jelentés 2011.

Féléves jelentés 2011. Féléves jelentés 2011. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Nemzetközi Részvény Alapok Alapja

Részletesebben

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap A sorozat

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap A sorozat Pioneer Közép-Európai Részvény Alap A sorozat 2012. december Piaci környezet A CETOP 20-as index a kedvező nemzetközi hangulatban 8,3%-ot emelkedett. A lengyel papírok teljesítettek legjobban, utánuk a

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés 2013.02.28

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés 2013.02.28 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés 2013.02.28 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 5,439,595,414

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE 2016. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe,

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.01.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 25,224,256,734

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.05.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 18,369,604,788

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Oldal 2/36 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.05.29 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF):

Részletesebben

Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja

Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja A sorozat Elektronikus jelentés 2013. április 30. Piaci környezet A vezető ázsiai részvényindexek áprilisi teljesítményének nem igazán lehetett meghatározni az

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2011. ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok,

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2011. ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, által kezelt befektetési alapok, CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.03.31 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 15,461,914,574

Részletesebben

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet.

Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2008. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas www.cib.hu

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.02.27 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 25,713,585,043

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.09.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 24,288,403,400

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.12.31 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 20,620,454,548

Részletesebben

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10

Az alap teljesítménye hozamok éves szinten január év Indulástól 5,57% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,94% 1,20 1,10 CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.03.31 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 25,297,450,896

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Oldal 3/43 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2016.06.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF):

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Oldal 2/36 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.09.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF):

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Részletesebben

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE

HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB Mozaik Tıkegarantált Származtatott Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt.

CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. CIB DUPLA PROFIT TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Dupla Profit Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Oldal 3/40 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2016.01.29 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF):

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Oldal 3/43 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2016.08.31 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF):

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Oldal 3/44 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2016.05.31 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF):

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

Árfolyam

Árfolyam Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg USD Származtatott Alap 100 USLIBOR 6 hónap index HU0000713771 Indulás: 2014.06.24. USD sorozat nettó USD 1 403 510 USD 0,009952 USD Az Alap célja, hogy a befektetők a dollár betéti és a dollár pénzpiaci

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.01.31 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 12,641,232,192

Részletesebben

Dialóg Származtatott Deviza Alap

Dialóg Származtatott Deviza Alap Dialóg Származtatott Deviza Alap 100% ZMAX index HU0000707732 Indulás: 2009.03.25. sorozat nettó 2 016 283 009 1,3336 A DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap célja, hogy a világgazdaság vezető devizáinak

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VALUE SZÁRMAZTATOTT DEVIZA BEFEKTETÉSI ALAP 2008. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.10.31 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 20,822,932,165

Részletesebben

Forintban Denominált Modell Portfoliók Átmeneti portfolió 45% 10% Átmeneti portfolió 45% Pénzpiaci Kötvény Abszolút hozamú A befektetési stratégia célja: A tőke reálértékének megőrzése és egy stabil kamatjövedelem

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Oldal 3/41 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.11.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF):

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg USD Származtatott Alap 100 USLIBOR 6 hónap index HU0000713771 Indulás: 2014.06.24. USD sorozat nettó USD 1 373 120 USD 0,009763 USD Az Alap célja, hogy a befektetők a dollár betéti és a dollár pénzpiaci

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Oldal 3/43 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2016.04.29 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF):

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények Oldal 3/40 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2016.02.29 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF):

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL 2011. I. negyedév Pénzpiaci és kötvényalapok 2011. I. negyedév Concorde Rövid Kötvény Alap Az elmúlt

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt

egységes szerkezetbe foglalt által kezelt befektetési alapok, CONCORDE CEE SMALLCAP SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

magas kockázat /hozam

magas kockázat /hozam CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. augusztus 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ

Részletesebben

Féléves jelentés 2014.

Féléves jelentés 2014. Féléves jelentés 2014. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Gold Közép-kelet kelet-európai európai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8.

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.08.29 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 22,739,150,358

Részletesebben

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON ATTICUS VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Atticus Vision Származtatott

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap

Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap Éves jelentés 2007. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest (I.) Állampapír Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Havi jelentés Március

Havi jelentés Március Likviditási Befektetési Ingatlanfejlesztő Részvény Konvergencia Részvény Származtatott Deviza Havi jelentés 2009. Március DIALÓG Befektetési kezelő Zrt. 034 Budapest, Kecske utca 23. S (+36 ) 436 9624

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg Maracana Alap Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Az alapnak nincs benchmarkja HU0000709464 Indulás: 2011.01.05. sorozat nettó 375 433 152 10 058 Az Alap célja, hogy

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL 2010. IV. negyedév Pénzpiaci és kötvényalapok 2010. IV. negyedév Concorde Rövid Kötvény Alap Az elmúlt

Részletesebben

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap

Dialóg Árupiaci Származtatott Alap Dialóg Árupiaci Származtatott Alap 100% S&P GSCI Index HU0000711551 Indulás: 2012.08.10. sorozat nettó 163 584 807 0,9113 A DIALÓG Árupiac Származtatott Befektetési Alap célja, hogy a sokszínű árupiacok

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés J Ú L I U S

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés J Ú L I U S MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. J Ú L I U S Összefoglaló Júliusban két teljesen eltérô két hetet láthattak a befektetôk a világ vezetô részvénypiacain. A hónap elsô felében még kedvezô

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember 24. Lajstromszáma

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MONEYMAXX EXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON MoneyMaxx Express Befektetési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés N O V E M B E R

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés N O V E M B E R MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. N O V E M B E R Összefoglaló November folyamán igen pesszimista hangulatban folyt a kereskedés a világ részvénypiacain. A hónap elején kedvezôtlenül

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV -

FÉLÉVES JELENTÉSE - 2012. ELSŐ FÉLÉV - által kezelt befektetési alapok PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelı Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 1 299 717 EUR 0,010546 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy

Részletesebben

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Franklin Templeton Selections Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Franklin Templeton Selections Fund of Funds GE Money FTS Alapok

Részletesebben

Dialóg Február

Dialóg Február www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL 2012. III. negyedév Pénzpiaci és kötvényalapok 2012. III. negyedév Concorde Rövid Kötvény Alap Az elmúlt

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 2 343 371 EUR 0,011151 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 November Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437

Részletesebben

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés D E C E M B E R

MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés D E C E M B E R MKB Alapkezelô Zrt. Havi portfóliójelentés 2 0 0 7. D E C E M B E R Összefoglaló Decemberben vegyes hangulatban folyt a kereskedés a világ részvénypiacain. A novemberi mélypontok után volt egy kisebb korrekció,

Részletesebben

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap

Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05 EUR Az alap nettó eszközértéke: 645 060 EUR 0,010198 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja,

Részletesebben

Dialóg Április

Dialóg Április www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest 2015 Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas

nagyon alacsony alacsony mérsékelt közepes jelentős magas nagyon magas Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap 100% EURIBOR 6 hónap index HU0000708714 Indulás: 2010.05.05. EUR sorozat nettó EUR 747 687 EUR 0,009968 EUR A DIALÓG Euró Származtatott Befektetési Alap célja, hogy

Részletesebben

Dialóg. 2012. - Március

Dialóg. 2012. - Március www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

NEÉ Befektetési Eszközök HUF

NEÉ Befektetési Eszközök HUF Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 számítás

Részletesebben