Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8 Nyíregyháza Megyei Jogú Város szociális és gyermekjóléti ellátórendszerének Nyíregyháza, június

9 Tartalom jegyzék Vezetői összefoglaló... 3 Az intézkedések társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai... 3 Az intézkedések végrehajtásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi hatásai... 4 Bevezetés... 6 I. Helyzetkép... 6 II. Nyíregyháza szociális és gyermekjóléti ellátórendszere II. 1. Szociális szolgáltatásokat biztosító intézmények II. 2. Gyermekjóléti szolgáltatások III. Finanszírozási feltételek IV. Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás V. Feladatok ellátás szerződés keretében VI. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat... biztosító intézmények működésének racionalizálására tett javaslatok VI.1. Megvalósult intézkedések VI.1.1. Pénzbeli és természetbeni ellátások területe VI.1.2. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások rendszere VI.2. Rövid, közép és hosszú távú intézkedések V.2.1. Sóstói Szivárvány Idősek Otthona VI.2.2. Szociális Gondozási Központ VI.2.3. Mentálhigiénés Központ VI.2.4. Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság VI.2.5. Gyermekjóléti Központ VI.2.6. Szőlőskerti Általános-, Angol Kéttannyelvű Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona VII. Ellátási szerződések VIII. Egyéb megtakarítások Hosszabb távú célkitűzések Összefoglaló Melléklet

10 Vezetői összefoglaló A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 86. -a, 90. (2) bekezdése valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 94. (1) bekezdése és a 95. (1) bekezdése határozza meg az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak körét. Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások rendszere szinte hiánytalanul kiépült. Részben önkormányzati fenntartású, részben nem állami és egyházi szervezetekkel kötött ellátási szerződés útján biztosított a szolgáltatásokhoz való hozzáférés. A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) megalakulásával 2005-től intézményeink egy része előbb a Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulás, január 1-től közvetlenül a NYITÖT fenntartásában működnek. Mára Nyíregyháza város területén a szociális szolgáltatások színes palettája alakult ki. Az önkormányzati fenntartású valamint ellátási szerződés alapján szolgáltatást nyújtó egyházi és nem állami fenntartású intézményeken kívül számos nem állami és egyházi fenntartásban működő szolgáltatás/intézmény biztosít ellátást a rászorulók részére. I. Az intézkedések társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai Az ellátottak száma az elmúlt években folyamatosan emelkedett, amelynek hátterében a gazdasági és társadalmi változások, a jogszabályi feltételek módosulása áll. Egyértelműen a rászorulók otthonában történő ellátását kell preferálni, amely az ellátott szempontjából és a gazdaságosságot tekintve is kedvezőbb, mint az intézményi ellátás. Az alapszolgáltatások normatívája sajnos az utóbbi években szinte változatlan mértékű, a nappali ellátás esetében a 40%-ára, míg a tartós bentlakásos és az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások kiadásainak 50%-ára nyújt fedezetet. A különbözetet az ellátottak fizetik meg térítési díj formájában, illetve az önkormányzat saját forrással egészíti ki azt. A ma már nem kötelező önkormányzati feladatok feladatfinanszírozás alapján működnek, amely teljes mértékben fedezi a szolgáltatások működtetésével kapcsolatos kiadásokat. Szociális és gyermekjóléti intézmények bevételei és kiadásai összesen eft Szociális intézményi kiadások összesen (eft) Szociális intézményi bevételek összesen (eft) Normatív állami hozzájárulás összesen (eft) Önkormányzati támogatás összesen (eft) Önkormányzati támogatás az összes bevétel %-ában 39,46% 37,68% 35,52% 34,38% 33,93% 3

11 II. Az intézkedések végrehajtásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi hatásai Az intézmények fenntartásához nyújtott önkormányzati támogatás csökkentésének lehetősége az intézmények, illetve az egyes szolgáltatások működtetéséhez szükséges létszámok figyelembe vételével történő racionalizálásával, illetve legnagyobb mértékben azok egyházi fenntartásba történő átadásával érhető el. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás folyamatban van, annak eredményessége az előterjesztés elkészítésekor nem ismert, ezért az intézmények átszervezésére tett javaslataink a jelenlegi állapot szerint készültek. A tervezetben összefoglaltuk a szociális és gyermekjóléti szférában eszközölt és eszközölhető megtakarításokat, melyek nem tartalmazzák az ingatlanok hasznosításából és bérbeadásából származó bevételeket, valamint a szolgáltatások bővítéséből későbbiekben realizálható bevételeket ben összesen Ft kiadás csökkenés valósul meg a szektorban. A csökkentés a költségvetési rendeletben már eddig realizált megtakarításokon túl elsősorban a létszám feltételek (technikai személyzet) racionalizálásával érhető el, összesen 52 fő álláshely megszűnésével jár valamint a párhuzamos feladatellátás megszüntetése érdekében az ellátási szerződések felülvizsgálata illetve megszüntetése történik. Törekedtünk arra, hogy az ellátottak érdekei ne sérüljenek, a szolgáltatásoknak se a száma, se a színvonala ne csökkenjen. Az általunk tett javaslatok nem eredményezik az ellátottak számának csökkenését, az állami normatíva bevétel csökkenését, növelik az egyes intézmények kihasználtsági mutatóit, az intézmények szakmai önállóságát nem érinti, a szakmai személyi feltételek biztosítottak maradnak, a technikai-gazdasági személyi feltételek a feladatok végzéséhez szükséges mértékben biztosítottak maradnak, egyes esetekben az ellátottak jobb elhelyezési feltételek közé kerülnek, az önkormányzat rendelkezésére álló ingatlanok kihasználtsága növekszik, a felszabaduló ingatlanok értékesítéséből az önkormányzatnak bevétele származik. Az ellátási szerződések felülvizsgálatakor az alábbi szempontokat vettük figyelembe több szolgáltatás területén párhuzamos feladatellátás történik, ezekben az esetekben az önkormányzati fenntartású intézmények szolgáltatásait preferáljuk, a város területén számos olyan egyházi és civil szervezet is ellátja a feladatokat, akiknek az önkormányzattal nincs ellátási szerződésük és így önkormányzati támogatást sem kapnak, az egyházi fenntartók az alapnormatíván kívül 82,6 % mértékű kiegészítő normatívát kap, melyből számításaink szerint a szolgáltatás önkormányzati támogatás nélkül is biztosítható, 4

12 a civil szervezetek számára nagyobb lehetőség adott a pályázati lehetőségek igénybevételére. Az ellátási szerződések határozatlan időre szólnak, félév felmondási idő mellett év végére mondhatók fel indokolási kötelezettség mellett. A felmondási idő elégséges a fenntartók részére, hogy a szolgáltatások további biztosításának formáját, módját, pénzügyi feltételeit megteremtse. A munkaanyag kidolgozásában az önkormányzati és társulás fenntartásában működő intézmények adatszolgáltatással, konzultációk útján szakmai segítségnyújtással vettek részt. Az Szt. 92/B. (1) bekezdés h) pontja alapján a szociális intézmények működését érintő lényeges döntések meghozatala előtt kell kikérni az ellátottak országos érdek-képviseleti szervezetek területileg illetékes szervének véleményét. Lényeges döntéshozatalnak minősül különösen az intézmény megszüntetése, az intézményi típus, forma megváltoztatása. Tekintettel arra, hogy a szociális és gyermekjóléti ellátó rendszer racionalizálása érdekében javasolt intézkedések nem irányulnak a jogszabályban meghatározott esetekre, nem indokolt a szakmai-pénzügyi anyag véleményeztetése külső szervezetekkel. Jelenleg a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer átalakítására vonatkozó elképzelések fogalmazódnak meg a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepcióban illetve néhány jogszabálytervezetben. Tekintettel arra, hogy a változtatások irányai egyértelműen nem körvonalazódnak, ezért a javaslatokba nem építettük be azokat (például szolgáltatási csomag, piaci elemek erősítése). A jogszabályok hatályba lépését követően valószínűsíthetően a szolgáltatások, intézmények átalakítását kell megvalósítani. A javaslatban megfogalmazott intézkedések megvalósításának nyomon követése érdekében az elkövetkező időszakban (6 hónap) az intézmények szakmai működésének és gazdálkodásának fokozottabb ellenőrzését tűztük ki célul. 5

13 Bevezetés A gazdasági, társadalmi változások, a jogszabályi módosítások, a finanszírozási nehézségek indokolttá teszik a szociális ellátórendszer strukturális átalakítását. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 25/2011. (II.10.) számú határozatával elrendelte a költségvetési hiány csökkentése érdekében a szociális ellátórendszer felülvizsgálatát, racionális, finanszírozható átalakítását. A szociális intézmények átszervezésével alapvető célunk a korábban már kialakult szociális alapszolgáltatások és szakellátások fenntartása mellett az intézmények működésének és humán erőforrással történő gazdálkodásának hatékonyabbá tétele, biztosítva a fenntarthatóságot és az ellátottak életminőségének megőrzését, javítását. Az újjászervezés során figyelembe vettük Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat szociális rendszerének szakmai-gazdasági átvilágításához készített vezetői összefoglalót, a már fennálló rendszerben lévő előnyöket, lehetőségeket, a szakmai minimumkövetelményekre vonatkozó jogszabályi előírásokat, az elmúlt időszakban készített koncepciókban megfogalmazott elveket (szolgáltatástervezési koncepció és felülvizsgálatai). Mindvégig arra törekedtünk, hogy az ellátottak érdekei ne sérüljenek, az ellátottak száma és a szolgáltatások színvonala ne csökkenjen. Az előterjesztés tartalmazza a jelenlegi ellátórendszer bemutatását mind szakmai, mind pénzügyi vonatkozásban. Ezt követően az egyes intézmények gazdaságosabb működésére vonatkozó konkrét javaslatokat fogalmaztunk meg. Tekintettel arra, hogy Nyíregyháza szociális ellátórendszerét nemcsak az önkormányzat saját fenntartásában működő intézmények alkotják, ezért az átalakításra tett javaslatok a társulást és az önkormányzatnak a civil és egyházi szervezetekkel kötött ellátási szerződéseit is érinti. I. Helyzetkép Nyíregyháza Megyei Jogú Város továbbra is a városlakók szociális biztonságának megteremtését tartja egyik legfőbb törekvésének. A demográfiai jellemzők és folyamatok, a társadalmi, gazdasági változások jelentősen befolyásolják a szociális és gyermekjóléti ellátások rendszerét. Az intézményrendszer átalakításakor ezért a városban zajló tendenciákat is figyelembe kell vennünk. A Nyíregyházán megjelenő főbb társadalmi problémák között az idős korosztály népességarány növekedése, a munkanélküliség, és ennek következményeként az elszegényedett vagy elszegényedéssel fenyegetett lakosság számarányának emelkedése jelenik meg. A város általános helyzetképe és a demográfiai jellemzők alapján meghatározhatók a helyi szociálpolitika célcsoportjai 1. 1 Szolgáltatástervezési Koncepció

14 A gyermekek, fiatal felnőttek: Általánosságban feladatunk a gyermekek testi, lelki és erkölcsi fejlődésének, jólétének a biztosítása. Különös odafigyelést, támogatást igényel a több mint tízezer tanuló gyermek. Az Önkormányzat kötelességének érzi, hogy a tanuló gyermekeket támogassa. Az egyszülős családokban, nagycsaládokban, alacsony jövedelmű családokban élő gyermekek veszélyeztetettsége egyre nagyobb, ezért e korcsoport szegénységének enyhítése is kiemelt feladatunk. A családok: a különböző nehézségekkel (anyagi, életvezetési, mentális problémákkal, munkanélküliséggel stb.) küzdő családok segítésére megfelelő eszközöket kell találni, amelyek részben pénzbeli támogatások, részben egyéb segítő szolgáltatásokat jelenthetnek. Idősek: a demográfiai öregedésből származó problémákra fel kell készülni. A korábbi időszakhoz képest, ma sokkal több ember ér meg magas kort, megemelkedett a 80 évesnél idősebbek száma. A tanyai településrészeken élők: Nyíregyháza sajátos települési formája, a várost körbevevő tanyasi területek. A város ezen részei leszakadásának, a szegregációs folyamatok megindulásának megakadályozása érdekében a szolgáltatások megszervezésekor az egyenlő hozzáférés alapelvet kell előtérbe helyezni. Fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek: megbízható statisztikai adatok nem állnak rendelkezésünkre, de az ellátásukra irányuló szociális szolgáltatások igénybevétele rendkívül magas. Ez alapján kiemelt feladatunk részükre az alapszolgáltatások és lehetőség szerint a szakosított ellátások biztosítása. A hajléktalan személyek: megyeszékhely, illetve nagyvárosként biztosítani és tudatosan fejleszteni kell a városban koncentrálódó hajléktalan személyek ellátó rendszerét. A népesség összetételében lezajló demográfiai változások a megyei és a városi statisztikai adatokat elemzve szembetűnők. Közismert tény, hogy a népesség egyszerre fogy és öregszik. A születésszámok csökkenése és a születéskor várható átlagos élettartam lassú növekedése következtében folyamatosan növekszik az idős emberek aránya. Az idős korosztály népességarány növekedése a megyében az elmúlt 30 esztendőben meghaladta a 4,1 %-ot, a városban a 7,97 %-ot. 1. számú ábra: A lakónépesség alakulása Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (%) Korcsoport Megye Város Megye Város Megye Város Megye Város Megye Város ,4 35,2 32,2 31,9 28,3 26, ,8 24,00 20, ,5 32, ,6 28, ,4 32,1 30,16 31, , ,3 22,2 25,6 28,1 26,8 27,7 27,37 28, ,3 11,5 16,5 13,3 17,2 15,2 17,8 17,4 18,47 19,47 (Forrás: KSH évkönyvek) 7

15 A regionális és az országos adatokkal összehasonlítva azonban a megye és a város is fiatalosabb korstruktúrát mutat. 2. számú ábra: Öregedési index 2 alakulása Országos Budapest Észak-Alföld Szabolcs- Szatmár- Bereg Nyíregyháza (Forrás: KSH Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Kirendeltsége 2006.) A növekvő kor több betegséget, elmagányosodást, kapcsolatok csökkenését jelenti, amelynek következménye a gondozásra szorulás,- végleges intézeti elhelyezés, ápolás. A népesség öregedésével együtt a háztartások korösszetétele is jelentősen változott az elmúlt évtizedekben. Egyre több olyan háztartás van, amelyben idős emberek egyedül élnek, azaz egyszemélyes háztartást tartanak fenn. Utóbbi évek tapasztalatai szerint a megözvegyültek (a 80 év feletti nők 72 %-a özvegy) sem költöznek össze gyermekükkel, unokáikkal, hanem ameddig lehet egyedül élnek. Ez alapján a saját környezetben történő gondozás (alapszolgáltatások) erősítése a feladat. Nemcsak az idős lakosság, hanem valamennyi segítségre, támogatásra szoruló személy esetében hangsúlyos a lakó környezetben történő gondozás. Így a fogyatékos személyek esetében a támogató szolgáltatás, a pszichiátriai és szenvedélybetegek esetében a közösségi ellátás, illetve valamennyi ellátott esetében a nappali ellátás segít a napi életvitel fenntartásában. A fogyatékos személyek adataira vonatkozóan nincsenek pontos adatok sem helyi, sem országos szinten. Ennek egyik oka az lehet, hogy nemcsak veleszületett, hanem szerzett fogyatékosságok is vannak. A nemzetközi statisztika szerint a fogyatékosság gyakorisága a populáció 2,6-3%-a között van, amely adat Magyarországon is érvényes. A fogyatékosnak született személyek közül 95,23 % értelmi fogyatékos, 2,8 % siket, 1,073 % vak, 0,498 % mozgássérült, 0,42 % beszédfogyatékos. Ezen adatok vélhetően módosulnának, ha a szerzett fogyatékosságokat is feltüntetnénk. A tanköteleskor után az életkor előrehaladásával jelentősen csökken az értelmi fogyatékosok aránya a teljes 2 Öregedési index: az idős népesség a gyermeknépesség százalékában 8

16 populációhoz képest. Ugyanakkor az érzékszervi fogyatékosok - különösen a mozgáskorlátozottak aránya - a sokszorosára nő, létezési gyakoriságuk nagyobb 3. A Nyíregyházára vonatkozó adatokat egyrészt a fogyatékos személyeket megillető pénzbeli és természetbeni juttatások statisztikai kimutatása, másrészt a velük foglalkozó érdekvédelmi szervezetek nyilvántartásai, s a részükre szociális szolgáltatatást nyújtó állami, nem állami és egyházi szervezetek országos nyilvántartásba rögzített adatai (FSZH) alapján becsülhetjük meg. 3. számú ábra: A fogyatékos személyek támogatásaiban részesítettek száma Nyíregyházán (fő) A támogatás megnevezése fogyatékossági támogatás Átalakítási támogatás Szerzési támogatás Közlekedési támogatás Parkoló kártya Forrás: Magyar Államkincstár és a Polgármesteri Hivatal Nyíregyháza A pszichiátriai megbetegedésben szenvedők száma elsősorban az egészségügyi ellátórendszerben megjelentek adatai alapján becsülhetők. A nyilvántartott morbiditás sokszor csak a jéghegy csúcsa. Sokszor kicsi a pszichiátriai vizsgálatok specifitása, így nagy a veszélye annak, hogy negatív életeseményekre, a szomorúság válaszjelensége vagy gyászfolyamatok pszichiátriai betegségminősítést kapnak (álpozitivitás). Nem ritka azonban ennek az ellenkezője sem, amikor számos beteg embert egészségesnek érzékelnek (álnegativitás). Több pszichiátriai zavar előfordulási gyakorisága összefüggést mutat a szociokulturálisan meghatározott nemmel, a genderrel. Míg a depresszió, disztímia, pánikus szorongás és a fóbiák a nők, addig az antiszociális személyiség, a szerfüggőség és a befejezett suicidum a férfiak esetében a gyakoribb. A pszichiátriai zavarok többségének előfordulási gyakorisága összefügg a szociális, gazdasági helyzettel, az iskolázottsággal, a foglalkoztatottsággal és az elégedettséggel. E mutatók alacsony színvonala nagyobb betegségi gyakorisággal jár. Nyíregyháza területén kb fő hajléktalan él. Intézményi ellátásban fő vesz részt (Nappali Melegedő, Éjjeli Menedékhely, Átmeneti Szálló, Hajléktalanok Otthona), az utcán kb. 100 fő tartózkodik. Az utcán élő hajléktalanok az intézményes rendszerrel szembeni bizalmatlanság miatt nem veszik igénybe az ellátásokat. Nyíregyházán utcai szociális munkát a Periféria Egyesület végez. Az Egyesület az utcán életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokat felderíti, segíti szociális ügyeik intézésében, szükségleteiknek megfelelő ellátások igénybevételében, érdekeik képviseletében. A kutatások adatai alapján a városban tartózkodó hajléktalanok 60%-a hajléktalanná válása előtt is itt élt, 30%-uk a megyében vált hajléktalanná és ezt követően került a városba, 10%-uk más megyékből és Budapestről származik, de korábban a városban töltötte élete egy részét. 3 Dr. Hatos Gyula-Kisgyörgyné Cziráki Andrea-Dr. Stollár János: Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja (Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Budapest 2004.) 4 A parkolókártya érvényességi ideje 1év, 3 év illetve határozatlan idejű. A megadott számok az új igazolványokkal rendelkezők száma 9

17 Az egyén és/vagy a család szintjén megjelenő problémák kezelésében a szociális és gyermekjóléti szolgáltató rendszerre egyre jelentősebb feladat hárul. A Háztartáspanel kutatás adatai alapján a városlakók elsődlegesen a család segítségét veszik igénybe szociális problémák esetében, csak ezután következnek a barátok, ismerősök, illetve a mesterséges védőháló elemei, azaz az önkormányzat, illetve az egyes szociális szolgáltatók, bár arányuk közel sem elhanyagolható. Relatíve kevesen nyilatkoztak úgy, hogy egyáltalán nem számíthatnak segítségre. 4. számú ábra: Szociális problémájának megoldásában kinek a segítségére számíthat az igen válaszok aránya, (%) ,492,2 60, ,727,8 20,3 24,6 18,7 22,4 Családtagok Barátok Ismerősök Hivatal Szociális szolgáltó ,9 7,8 Nem számíthat segítségre A változás a gazdasági válság egyik jól mérhető hatása, hiszen több esetben növekvő értékek mutatkoznak. Kiemelendő, hogy nemcsak a természetes védőháló esetében (barátok) látható növekedés, hanem a polgármesteri hivatal, illetve a szociális szolgáltatók esetében is. II. Nyíregyháza szociális és gyermekjóléti ellátórendszere Összhangban a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának 4. cikkely 3. pontjában foglalt elvvel, mely szerint A közfeladatokat általában elsősorban az állampolgárokhoz legközelebb álló közigazgatási szervnek kell megvalósítania az ágazati jogszabályok meghatározzák azokat a feladatokat, amelyeket az önkormányzatoknak kell biztosítani. A települési önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) határozza meg. A feladatok ellátásához szükséges szakmai (személyi, tárgyi) minimumfeltételeket végrehajtási rendeletek tartalmazzák. 10

18 A szabályozási környezet és a helyi szociálpolitikai irányelvek szerint az alábbi szolgáltatási struktúra alakult ki figyelembe véve az ágazati jogszabályok előírásait Nyíregyháza városban. Az Szt a határozza meg azokat a feladatokat, amelyeket az önkormányzat lakosságszám alapján köteles biztosítani. Az 5. számú táblázat a kötelező feladatok megnevezését, az ellátást biztosító intézményt és annak fenntartóját tartalmazza. A 6. számú táblázat hasonló bontásban tartalmazza a nem kötelező, de lakossági igények alapján szükséges ellátásokat. Az egyes feladatokhoz az állam által biztosított normatíva összegét és az önkormányzat által nyújtott támogatás összegét az 1. számú melléklet tartalmazza. 5. számú ábra: Kötelező feladatok Feladat megnevezése Intézmény neve Alapszolgáltatások Fenntartó neve étkeztetés Szociális Gondozási Központ NYITÖT Joób Olivér Rehabilitációs Szeretet Intézmény (13. számú választási körzet)) Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház (ellátási szerződés) Oltalom Szeretet Szolgálat (népkonyha működtetése) Magyarországi Evangélikus Egyház (ellátási szerződés) házi segítségnyújtás Szociális Gondozási Központ NYITÖT nappali ellátás családsegítés utcai szociális Joób Olivér Rehabilitációs Szeretet Intézmény (13. számú választási körzet) Szociális Gondozási Központ (idősek) Joób Olivér Rehabilitációs Szeretet Intézmény (idősek, 13. számú választási körzet) Mentálhigiénés Központ (fogyatékosok) Kék Nefelejcs Nappali Intézmény (fogyatékosok) Szent Kamill Rehabilitációs Szeretetintézmény (fogyatékosok) Oltalom Szeretet Szolgálat (hajléktalan nappali melegedő) Oltalom Szeretet Szolgálat (szenvedélybetegek) Human-Net Alapítvány Városi Családsegítő Szolgálat (családsegítés, adósságkezelés) Joób Olivér Rehabilitációs Szeretet Intézmény (13. számú választási körzet) Szocio East Egyesület (adósságkezelés) Utcai Szociális Munka Északi Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház (ellátási szerződés) NYITÖT Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház (ellátási szerződés) Nyíregyháza MJV Önkormányzata Mozgáskorlátozottak Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete (ellátási szerződés) Szent Kamill Alapítvány (ellátási szerződés) Magyarországi Evangélikus Egyház (ellátási szerződés) Human-Net Alapítvány (ellátási szerződés) Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház (ellátási szerződés) Szocio East Egyesület (ellátási szerződés) 11

19 munka Szolgálat Periféria Egyesület (ellátási Utcai Szociális Munka Déli Szolgálat szerződés) gyermekjóléti Gyermekjóléti Központ NYITÖT szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása - Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bölcsőde Hétszínvirág Bölcsőde Hétszínvirág 98 Gyermekjóléti Nonprofit Kft gyermekek Periféria Egyesület Periféria Egyesület napközbeni ellátása alternatív napközbeni ellátás gyermekek átmeneti elhelyezése gyermekek átmeneti otthona Szőlőskerti Általános-, Angol Kéttannyelvű Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekek átmeneti elhelyezése családok átmeneti otthona Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi intézményeiben Gyermekjóléti Központ Oltalom Szeretet Szolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (ellátási szerződés) NYITÖT Magyarországi Evangélikus Egyház (ellátási szerződés) Szakosított ellátások Tartós bentlakást nyújtó intézmények hajléktalanok otthona Oltalom Szeretet Szolgálat Magyarországi Evangélikus Egyház (ellátási szerződés) idősek otthona Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szivárvány Idősek Otthona NYITÖT fogyatékos személyek otthona Szivárvány Idősek Otthona NYITÖT pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátások Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények) szenvedélybetegek átmeneti otthona Reménység Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona Kék Nefelejcs Alapítvány (ellátási szerződés) hajléktalanok átmeneti szállása Oltalom Szeretet Szolgálat Magyarországi Evangélikus Egyház (ellátási szerződés) éjjeli menedékhely Oltalom Szeretet Szolgálat Magyarországi Evangélikus Egyház (ellátási szerződés) időskorúak Szivárvány Idősek Otthona NYITÖT gondozóháza otthont nyújtó ellátás és utógondozás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi intézményeiben Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (ellátási szerződés) Jogszabályi előírások szerint hiányzó ellátási forma a fogyatékos személyek gondozóháza és a pszichiátriai betegek átmeneti otthona. A jelenlegi szakmapolitikai koncepciók nem támogatják az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények létrehozását, működtetését szociális területen, mivel a tartós bentlakásos ellátást nyújtó intézményekben lehetőség van a határozott idejű (rövid-hosszabb időtartamban), valamint 12

20 a soron kívüli elhelyezésre. Várhatóan a 2012-es évben megjelenő új szolgáltatási törvény ezt az intézményi formát nem fogja tartalmazni. Kötelező feladat, mint természetbeni ellátási forma az adósságkezelési szolgáltatás (Szt /C. ), melynek feladatai a családsegítéshez kapcsolódnak (Human-Net Alapítvány, Szocio East Egyesület). Az elmúlt 17 évben a szociális törvény hatályba lépése óta folyamatosan változott a jogszabályi környezet, így a finanszírozási, működési feltételek is. Számos szolgáltatás a jogszabályi módosításokkal előbb az önkormányzat kötelező feladatává vált és ennek megfelelően került megszervezésre, majd újabb módosítást követően kikerültek a kötelező feladatok közül (támogató szolgáltatás és közösségi ellátások december 31-ig voltak kötelező feladatok, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás december 31-ig). 6. számú ábra: Nem kötelező feladatok Feladat megnevezése Intézmény neve Alapszolgáltatások Fenntartó neve jelzőrendszeres házi Szociális Gondozási Központ NYITÖT segítségnyújtás tanyagondnoki szolgáltatás Human-Net Alapítvány (3 szolgálat) Human-Net Alapítvány (ellátási szerződés) Joób Olivér Rehabilitációs Szeretet Intézmény (2 szolgálat) Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház (ellátási szerződés) támogató Mentálhigiénés Központ Nyíregyháza MJV Önkormányzata szolgáltatás Szent Kamill Rehabilitációs Szeretetintézmény Szent Kamill Alapítvány (ellátási szerződés) ÉFOÉSZ ÉFOÉSZ (ellátási szerződés) közösségi ellátás Mentálhigiénés Központ Nyíregyháza MJV Önkormányzata Talentum Közösségi Szolgáltató Központ Talentum Európai Fejlődésért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány (ellátási szerződés) Szakosított ellátások lakóotthoni ellátás Mentálhigiénés Központ Nyíregyháza MJV Önkormányzata Szent Kamill Rehabilitációs Szent Kamill Alapítvány (ellátási Szeretetintézmény szerződés) A fenti szolgáltatások olyan a lakosság részéről felmerült szükségleteket elégítenek ki, melyek biztosítása továbbra is az önkormányzat felelőssége a párhuzamos feladatellátás megszüntetése mellett. Az önkormányzati, társulás fenntartásában illetve ellátási szerződés alapján feladatot ellátó intézmények mellett a város területén számos nem állami (egyesület, alapítvány stb.) és egyházi fenntartó által működtetett szolgáltatás, intézmény működik (adataik az országos regiszterben megtalálhatók). 13

21 Az Szt. 89. (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége a település lakosságára, valamint a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében más önkormányzattal közösen tartják fenn, vagy az intézménnyel nem rendelkező önkormányzattal kötött szerződésben a fenntartó az ellátást más önkormányzat lakosaira kiterjedően is vállalta. Az Szt a alapján a helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, vagy szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szociális szolgáltatás nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a társulástól történő átvállalásáról szóló (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével tehet eleget. Az alábbi táblázatok azt igazolják, hogy nemcsak Nyíregyháza városban, hanem az országban is sokszínű ellátórendszer alakult ki az elmúlt években. 7. számú ábra: Ellátottak fenntartó szerint (2008) Alapszolgáltatásokban ellátottak Alapítvány, egyesület 16% Egyéb 1% Közhasznú társaság 15% Települési önkormányzat 38% Egyház, egyházi Önkormányzati, intézmény kistérségi 5% társulás 9% 14

22 Bentlakásos intézményekben ellátottak Alapítvány, egyesület 10% Közhasznú társaság 9% Egyéb 1% Települési önkormányzat 18% Egyház, egyházi intézmény 13% Önkormányzati, kistérségi társulás 9% Megyei (fővárosi) önkormányzat 40% Forrás: Statisztikai Tükör III. évfolyam 189. szám Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások rendszere szinte hiánytalanul kiépült. Részben önkormányzati fenntartású intézményekben, részben a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában, részben nem állami és egyházi szervezetekkel kötött ellátási szerződés útján biztosított a szolgáltatásokhoz való hozzáférés. II. 1. Szociális szolgáltatásokat biztosító intézmények A január 1-től a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Szociális Gondozási Központ az alapszolgáltatásokat, valamint OEP finanszírozású otthoni szakápolást és hospice ellátást működtet. Az intézmény elsősorban az időskorú lakosság számára biztosít étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és nappali ellátást amelyeknek köre folyamatosan bővül. Az intézmény által biztosított ellátásokban részesülők számának változását a 8. számú ábra mutatja. 15

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2013. (II.15.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2012.( ) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2012.( ) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2012.(111.30.) önkormányzati rendelete a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működé szociális intézmények esetében a személyes

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi Ügyiratszám: 30.004/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÓOSZTÁL Y _~,,~~... SZOCIÁLIS OSZTÁLY ~., _... ~_~_~»..m"_h _. ~...._ 4401 Nyíregyháza,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2005. ( I.26.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2005. ( I.26.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2005. ( I.26.) számú h a t á r o z a t a a szociális szerződések megkötéséről, illetve a korábbi szerződések módosításáról, valamint a szociális intézmények

Részletesebben

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok

Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 5. számú melléklet a /2006. ( ) Korm. rendelethez Az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszerben nyilvántartott adatok 1. Alapszolgáltatások 1.1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kivételével

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/566203/2/2016. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Szociális Gondozó Központ alapító okiratát

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag

Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra. Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag Újabb gazemberség: államosítás Fidesz módra Korózs Lajos Szociológus Elnökségi tag A Kormány 1106/2012. határozata A megyei intézményfenntartó központok által átvett a szociális intézményekkel kapcsolatos

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására

ELŐTERJESZTÉS. Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására ELŐTERJESZTÉS Társulási Népjóléti Gondozási Központ létrehozására A szociális és gyermekjóléti ellátás teljes körű szakmai összehangolása és kedvezőbb fenntarthatósága érdekében a Várpalotai Kistérség

Részletesebben

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - -

székhelye: település közterület neve jellege szám emelet, ajtó irányítószám típusa: állami, nem állami, egyházi ágazati azonosító 1 : adószám: - - A A működési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2008.(III.03.) számú h a t á r o z a t a a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1.) az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására

J a v a s l a t. Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására J a v a s l a t Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2014. évi költségvetése teljesítésének elfogadására Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő: Pénzügyi Osztály Tisztelt Társulási

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2015. (1.29.) számú határozata a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban a "bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás" kiegészítő tevékenységként

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez 2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez Igénybejelentés a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 2008.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük NyíREGYHÁZA TELEFON: +36 42 524-S8Si FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám: SZOC-9127-1/2015 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,

Részletesebben

... Deme Dóra irodavezető az érintett belső szervezeti egység vezetőjének aláírása

... Deme Dóra irodavezető az érintett belső szervezeti egység vezetőjének aláírása NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

29/2012. (V. 18.) 12/2008. (IV.

29/2012. (V. 18.) 12/2008. (IV. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2012. (V. 18.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 12/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról A Közgyűlés a szociális

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben

1 1.sz. melléklet. Szeged város lakónépességének megoszlása évben 1 1.sz. melléklet Szeged város lakónépességének megoszlása 2012-2014. évben 2012. évben 2013. évben 2014. évben Férfi 78790 79006 79388 Nő 91213 91438 91589 Összesen: 170003 170444 170977 Forrás: eközig

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

szociális ellátásban részesülők száma (fő)

szociális ellátásban részesülők száma (fő) 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megváltozott munkaképességű személyek egészségkárosodott személyek szociális év ellátásaiban részesülők

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖIGYÚLtStNEK

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖIGYÚLtStNEK NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖGYÚLtStNEK 8/2013 (11.15.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmér61 és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXX. törvényb61 adódó egyes feladatok végrehajtásáról

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlésének 14/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

n.a. n.a

n.a. n.a 7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma megváltozott munkaképességű

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének./2009.(...). rendelete az önkormányzat szociális szolgáltatásairól szóló 12/2008. (04. 01.) rendelet módosításáról A Közgylés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

(b N Y R E G Y H Á Z A. h f t ~~ u\. ... SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

(b N Y R E G Y H Á Z A. h f t ~~ u\. ... SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA MEGYEI JOG Ú VÁROS TELEFON: +36 42 524-S85i FAX: +36 42 524-586 Ügyiratszám: SZOC-3253-1/2016 Ügyintéző: Dr. Krizsa i Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 194/2003. (VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 194/2003. (VI. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 194/2003. (VI. 25.) számú h a t á r o z a t a a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról A Közgyűlés 1./ A Szociális Gondozási Központ Alapító

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen

Szociális szolgáltatások változásai. Debrecen Szociális szolgáltatások változásai Debrecen Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások A 2009. január 1-től hatályba lépett Szt. szabályok az irányadók, nincs újabb strukturális változás 2009-től.

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelel ő adatok figyelembevételével töltend ő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó

Krizsán Ildikó 2014. november 27. 2014. november 27. Krizsán Ildikó SZOCIÁLIS JOG I. 1. Szociálistörvényalkalmazása 2. A szociális törvény és a hozzá kapcsolódóvégrehajtásirendeletek 3. Változások az ágazati szabályozásban (külön diasor). Témakörök Alaptörvény Szociális

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor

Szociális és kulturális igazgatás Tételsor Szociális és kulturális igazgatás Tételsor A vizsgán 2 Szociális igazgatás, 1 Kulturális örökségvédelem és 1 Közművelődési igazgatás tételt kell húzni! Szociális igazgatás: 1. közeli hozzátartozó fogalma

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere

(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani. (2) 3 4 3.. A gyermekek védelmének rendszere A P Á T I S T V Á N F A L V A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE (AKÖKT) 4/2008.(V.29.) r e n d e l e t e A gyermekek védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról Módosította: 5/2011.(V.26.) és

Részletesebben

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások Mezei Rita Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály 2012. február 1 I. Az 1993. évi III. törvény (Szt.) szociális

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

Szolgáltatás működés, finanszírozás. Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013

Szolgáltatás működés, finanszírozás. Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013 Szolgáltatás működés, finanszírozás Serafin József Jogi- gazdasági alapismeretek szociális szolgáltatási területen 2013. témakörök Ellátási kötelezettségek, Működési engedélyezés Ellenőrzés Feladat ellátási

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki, az egyes társulási

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére

a Képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére H ALIMB A K Ö ZS É G Ö NKORMÁ N Y ZAT A P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1030 /2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben