Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8 Nyíregyháza Megyei Jogú Város szociális és gyermekjóléti ellátórendszerének Nyíregyháza, június

9 Tartalom jegyzék Vezetői összefoglaló... 3 Az intézkedések társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai... 3 Az intézkedések végrehajtásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi hatásai... 4 Bevezetés... 6 I. Helyzetkép... 6 II. Nyíregyháza szociális és gyermekjóléti ellátórendszere II. 1. Szociális szolgáltatásokat biztosító intézmények II. 2. Gyermekjóléti szolgáltatások III. Finanszírozási feltételek IV. Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás V. Feladatok ellátás szerződés keretében VI. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat... biztosító intézmények működésének racionalizálására tett javaslatok VI.1. Megvalósult intézkedések VI.1.1. Pénzbeli és természetbeni ellátások területe VI.1.2. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások rendszere VI.2. Rövid, közép és hosszú távú intézkedések V.2.1. Sóstói Szivárvány Idősek Otthona VI.2.2. Szociális Gondozási Központ VI.2.3. Mentálhigiénés Központ VI.2.4. Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság VI.2.5. Gyermekjóléti Központ VI.2.6. Szőlőskerti Általános-, Angol Kéttannyelvű Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona VII. Ellátási szerződések VIII. Egyéb megtakarítások Hosszabb távú célkitűzések Összefoglaló Melléklet

10 Vezetői összefoglaló A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 86. -a, 90. (2) bekezdése valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 94. (1) bekezdése és a 95. (1) bekezdése határozza meg az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak körét. Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások rendszere szinte hiánytalanul kiépült. Részben önkormányzati fenntartású, részben nem állami és egyházi szervezetekkel kötött ellátási szerződés útján biztosított a szolgáltatásokhoz való hozzáférés. A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) megalakulásával 2005-től intézményeink egy része előbb a Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulás, január 1-től közvetlenül a NYITÖT fenntartásában működnek. Mára Nyíregyháza város területén a szociális szolgáltatások színes palettája alakult ki. Az önkormányzati fenntartású valamint ellátási szerződés alapján szolgáltatást nyújtó egyházi és nem állami fenntartású intézményeken kívül számos nem állami és egyházi fenntartásban működő szolgáltatás/intézmény biztosít ellátást a rászorulók részére. I. Az intézkedések társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai Az ellátottak száma az elmúlt években folyamatosan emelkedett, amelynek hátterében a gazdasági és társadalmi változások, a jogszabályi feltételek módosulása áll. Egyértelműen a rászorulók otthonában történő ellátását kell preferálni, amely az ellátott szempontjából és a gazdaságosságot tekintve is kedvezőbb, mint az intézményi ellátás. Az alapszolgáltatások normatívája sajnos az utóbbi években szinte változatlan mértékű, a nappali ellátás esetében a 40%-ára, míg a tartós bentlakásos és az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátások kiadásainak 50%-ára nyújt fedezetet. A különbözetet az ellátottak fizetik meg térítési díj formájában, illetve az önkormányzat saját forrással egészíti ki azt. A ma már nem kötelező önkormányzati feladatok feladatfinanszírozás alapján működnek, amely teljes mértékben fedezi a szolgáltatások működtetésével kapcsolatos kiadásokat. Szociális és gyermekjóléti intézmények bevételei és kiadásai összesen eft Szociális intézményi kiadások összesen (eft) Szociális intézményi bevételek összesen (eft) Normatív állami hozzájárulás összesen (eft) Önkormányzati támogatás összesen (eft) Önkormányzati támogatás az összes bevétel %-ában 39,46% 37,68% 35,52% 34,38% 33,93% 3

11 II. Az intézkedések végrehajtásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi hatásai Az intézmények fenntartásához nyújtott önkormányzati támogatás csökkentésének lehetősége az intézmények, illetve az egyes szolgáltatások működtetéséhez szükséges létszámok figyelembe vételével történő racionalizálásával, illetve legnagyobb mértékben azok egyházi fenntartásba történő átadásával érhető el. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás folyamatban van, annak eredményessége az előterjesztés elkészítésekor nem ismert, ezért az intézmények átszervezésére tett javaslataink a jelenlegi állapot szerint készültek. A tervezetben összefoglaltuk a szociális és gyermekjóléti szférában eszközölt és eszközölhető megtakarításokat, melyek nem tartalmazzák az ingatlanok hasznosításából és bérbeadásából származó bevételeket, valamint a szolgáltatások bővítéséből későbbiekben realizálható bevételeket ben összesen Ft kiadás csökkenés valósul meg a szektorban. A csökkentés a költségvetési rendeletben már eddig realizált megtakarításokon túl elsősorban a létszám feltételek (technikai személyzet) racionalizálásával érhető el, összesen 52 fő álláshely megszűnésével jár valamint a párhuzamos feladatellátás megszüntetése érdekében az ellátási szerződések felülvizsgálata illetve megszüntetése történik. Törekedtünk arra, hogy az ellátottak érdekei ne sérüljenek, a szolgáltatásoknak se a száma, se a színvonala ne csökkenjen. Az általunk tett javaslatok nem eredményezik az ellátottak számának csökkenését, az állami normatíva bevétel csökkenését, növelik az egyes intézmények kihasználtsági mutatóit, az intézmények szakmai önállóságát nem érinti, a szakmai személyi feltételek biztosítottak maradnak, a technikai-gazdasági személyi feltételek a feladatok végzéséhez szükséges mértékben biztosítottak maradnak, egyes esetekben az ellátottak jobb elhelyezési feltételek közé kerülnek, az önkormányzat rendelkezésére álló ingatlanok kihasználtsága növekszik, a felszabaduló ingatlanok értékesítéséből az önkormányzatnak bevétele származik. Az ellátási szerződések felülvizsgálatakor az alábbi szempontokat vettük figyelembe több szolgáltatás területén párhuzamos feladatellátás történik, ezekben az esetekben az önkormányzati fenntartású intézmények szolgáltatásait preferáljuk, a város területén számos olyan egyházi és civil szervezet is ellátja a feladatokat, akiknek az önkormányzattal nincs ellátási szerződésük és így önkormányzati támogatást sem kapnak, az egyházi fenntartók az alapnormatíván kívül 82,6 % mértékű kiegészítő normatívát kap, melyből számításaink szerint a szolgáltatás önkormányzati támogatás nélkül is biztosítható, 4

12 a civil szervezetek számára nagyobb lehetőség adott a pályázati lehetőségek igénybevételére. Az ellátási szerződések határozatlan időre szólnak, félév felmondási idő mellett év végére mondhatók fel indokolási kötelezettség mellett. A felmondási idő elégséges a fenntartók részére, hogy a szolgáltatások további biztosításának formáját, módját, pénzügyi feltételeit megteremtse. A munkaanyag kidolgozásában az önkormányzati és társulás fenntartásában működő intézmények adatszolgáltatással, konzultációk útján szakmai segítségnyújtással vettek részt. Az Szt. 92/B. (1) bekezdés h) pontja alapján a szociális intézmények működését érintő lényeges döntések meghozatala előtt kell kikérni az ellátottak országos érdek-képviseleti szervezetek területileg illetékes szervének véleményét. Lényeges döntéshozatalnak minősül különösen az intézmény megszüntetése, az intézményi típus, forma megváltoztatása. Tekintettel arra, hogy a szociális és gyermekjóléti ellátó rendszer racionalizálása érdekében javasolt intézkedések nem irányulnak a jogszabályban meghatározott esetekre, nem indokolt a szakmai-pénzügyi anyag véleményeztetése külső szervezetekkel. Jelenleg a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer átalakítására vonatkozó elképzelések fogalmazódnak meg a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepcióban illetve néhány jogszabálytervezetben. Tekintettel arra, hogy a változtatások irányai egyértelműen nem körvonalazódnak, ezért a javaslatokba nem építettük be azokat (például szolgáltatási csomag, piaci elemek erősítése). A jogszabályok hatályba lépését követően valószínűsíthetően a szolgáltatások, intézmények átalakítását kell megvalósítani. A javaslatban megfogalmazott intézkedések megvalósításának nyomon követése érdekében az elkövetkező időszakban (6 hónap) az intézmények szakmai működésének és gazdálkodásának fokozottabb ellenőrzését tűztük ki célul. 5

13 Bevezetés A gazdasági, társadalmi változások, a jogszabályi módosítások, a finanszírozási nehézségek indokolttá teszik a szociális ellátórendszer strukturális átalakítását. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 25/2011. (II.10.) számú határozatával elrendelte a költségvetési hiány csökkentése érdekében a szociális ellátórendszer felülvizsgálatát, racionális, finanszírozható átalakítását. A szociális intézmények átszervezésével alapvető célunk a korábban már kialakult szociális alapszolgáltatások és szakellátások fenntartása mellett az intézmények működésének és humán erőforrással történő gazdálkodásának hatékonyabbá tétele, biztosítva a fenntarthatóságot és az ellátottak életminőségének megőrzését, javítását. Az újjászervezés során figyelembe vettük Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat szociális rendszerének szakmai-gazdasági átvilágításához készített vezetői összefoglalót, a már fennálló rendszerben lévő előnyöket, lehetőségeket, a szakmai minimumkövetelményekre vonatkozó jogszabályi előírásokat, az elmúlt időszakban készített koncepciókban megfogalmazott elveket (szolgáltatástervezési koncepció és felülvizsgálatai). Mindvégig arra törekedtünk, hogy az ellátottak érdekei ne sérüljenek, az ellátottak száma és a szolgáltatások színvonala ne csökkenjen. Az előterjesztés tartalmazza a jelenlegi ellátórendszer bemutatását mind szakmai, mind pénzügyi vonatkozásban. Ezt követően az egyes intézmények gazdaságosabb működésére vonatkozó konkrét javaslatokat fogalmaztunk meg. Tekintettel arra, hogy Nyíregyháza szociális ellátórendszerét nemcsak az önkormányzat saját fenntartásában működő intézmények alkotják, ezért az átalakításra tett javaslatok a társulást és az önkormányzatnak a civil és egyházi szervezetekkel kötött ellátási szerződéseit is érinti. I. Helyzetkép Nyíregyháza Megyei Jogú Város továbbra is a városlakók szociális biztonságának megteremtését tartja egyik legfőbb törekvésének. A demográfiai jellemzők és folyamatok, a társadalmi, gazdasági változások jelentősen befolyásolják a szociális és gyermekjóléti ellátások rendszerét. Az intézményrendszer átalakításakor ezért a városban zajló tendenciákat is figyelembe kell vennünk. A Nyíregyházán megjelenő főbb társadalmi problémák között az idős korosztály népességarány növekedése, a munkanélküliség, és ennek következményeként az elszegényedett vagy elszegényedéssel fenyegetett lakosság számarányának emelkedése jelenik meg. A város általános helyzetképe és a demográfiai jellemzők alapján meghatározhatók a helyi szociálpolitika célcsoportjai 1. 1 Szolgáltatástervezési Koncepció

14 A gyermekek, fiatal felnőttek: Általánosságban feladatunk a gyermekek testi, lelki és erkölcsi fejlődésének, jólétének a biztosítása. Különös odafigyelést, támogatást igényel a több mint tízezer tanuló gyermek. Az Önkormányzat kötelességének érzi, hogy a tanuló gyermekeket támogassa. Az egyszülős családokban, nagycsaládokban, alacsony jövedelmű családokban élő gyermekek veszélyeztetettsége egyre nagyobb, ezért e korcsoport szegénységének enyhítése is kiemelt feladatunk. A családok: a különböző nehézségekkel (anyagi, életvezetési, mentális problémákkal, munkanélküliséggel stb.) küzdő családok segítésére megfelelő eszközöket kell találni, amelyek részben pénzbeli támogatások, részben egyéb segítő szolgáltatásokat jelenthetnek. Idősek: a demográfiai öregedésből származó problémákra fel kell készülni. A korábbi időszakhoz képest, ma sokkal több ember ér meg magas kort, megemelkedett a 80 évesnél idősebbek száma. A tanyai településrészeken élők: Nyíregyháza sajátos települési formája, a várost körbevevő tanyasi területek. A város ezen részei leszakadásának, a szegregációs folyamatok megindulásának megakadályozása érdekében a szolgáltatások megszervezésekor az egyenlő hozzáférés alapelvet kell előtérbe helyezni. Fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek: megbízható statisztikai adatok nem állnak rendelkezésünkre, de az ellátásukra irányuló szociális szolgáltatások igénybevétele rendkívül magas. Ez alapján kiemelt feladatunk részükre az alapszolgáltatások és lehetőség szerint a szakosított ellátások biztosítása. A hajléktalan személyek: megyeszékhely, illetve nagyvárosként biztosítani és tudatosan fejleszteni kell a városban koncentrálódó hajléktalan személyek ellátó rendszerét. A népesség összetételében lezajló demográfiai változások a megyei és a városi statisztikai adatokat elemzve szembetűnők. Közismert tény, hogy a népesség egyszerre fogy és öregszik. A születésszámok csökkenése és a születéskor várható átlagos élettartam lassú növekedése következtében folyamatosan növekszik az idős emberek aránya. Az idős korosztály népességarány növekedése a megyében az elmúlt 30 esztendőben meghaladta a 4,1 %-ot, a városban a 7,97 %-ot. 1. számú ábra: A lakónépesség alakulása Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (%) Korcsoport Megye Város Megye Város Megye Város Megye Város Megye Város ,4 35,2 32,2 31,9 28,3 26, ,8 24,00 20, ,5 32, ,6 28, ,4 32,1 30,16 31, , ,3 22,2 25,6 28,1 26,8 27,7 27,37 28, ,3 11,5 16,5 13,3 17,2 15,2 17,8 17,4 18,47 19,47 (Forrás: KSH évkönyvek) 7

15 A regionális és az országos adatokkal összehasonlítva azonban a megye és a város is fiatalosabb korstruktúrát mutat. 2. számú ábra: Öregedési index 2 alakulása Országos Budapest Észak-Alföld Szabolcs- Szatmár- Bereg Nyíregyháza (Forrás: KSH Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Kirendeltsége 2006.) A növekvő kor több betegséget, elmagányosodást, kapcsolatok csökkenését jelenti, amelynek következménye a gondozásra szorulás,- végleges intézeti elhelyezés, ápolás. A népesség öregedésével együtt a háztartások korösszetétele is jelentősen változott az elmúlt évtizedekben. Egyre több olyan háztartás van, amelyben idős emberek egyedül élnek, azaz egyszemélyes háztartást tartanak fenn. Utóbbi évek tapasztalatai szerint a megözvegyültek (a 80 év feletti nők 72 %-a özvegy) sem költöznek össze gyermekükkel, unokáikkal, hanem ameddig lehet egyedül élnek. Ez alapján a saját környezetben történő gondozás (alapszolgáltatások) erősítése a feladat. Nemcsak az idős lakosság, hanem valamennyi segítségre, támogatásra szoruló személy esetében hangsúlyos a lakó környezetben történő gondozás. Így a fogyatékos személyek esetében a támogató szolgáltatás, a pszichiátriai és szenvedélybetegek esetében a közösségi ellátás, illetve valamennyi ellátott esetében a nappali ellátás segít a napi életvitel fenntartásában. A fogyatékos személyek adataira vonatkozóan nincsenek pontos adatok sem helyi, sem országos szinten. Ennek egyik oka az lehet, hogy nemcsak veleszületett, hanem szerzett fogyatékosságok is vannak. A nemzetközi statisztika szerint a fogyatékosság gyakorisága a populáció 2,6-3%-a között van, amely adat Magyarországon is érvényes. A fogyatékosnak született személyek közül 95,23 % értelmi fogyatékos, 2,8 % siket, 1,073 % vak, 0,498 % mozgássérült, 0,42 % beszédfogyatékos. Ezen adatok vélhetően módosulnának, ha a szerzett fogyatékosságokat is feltüntetnénk. A tanköteleskor után az életkor előrehaladásával jelentősen csökken az értelmi fogyatékosok aránya a teljes 2 Öregedési index: az idős népesség a gyermeknépesség százalékában 8

16 populációhoz képest. Ugyanakkor az érzékszervi fogyatékosok - különösen a mozgáskorlátozottak aránya - a sokszorosára nő, létezési gyakoriságuk nagyobb 3. A Nyíregyházára vonatkozó adatokat egyrészt a fogyatékos személyeket megillető pénzbeli és természetbeni juttatások statisztikai kimutatása, másrészt a velük foglalkozó érdekvédelmi szervezetek nyilvántartásai, s a részükre szociális szolgáltatatást nyújtó állami, nem állami és egyházi szervezetek országos nyilvántartásba rögzített adatai (FSZH) alapján becsülhetjük meg. 3. számú ábra: A fogyatékos személyek támogatásaiban részesítettek száma Nyíregyházán (fő) A támogatás megnevezése fogyatékossági támogatás Átalakítási támogatás Szerzési támogatás Közlekedési támogatás Parkoló kártya Forrás: Magyar Államkincstár és a Polgármesteri Hivatal Nyíregyháza A pszichiátriai megbetegedésben szenvedők száma elsősorban az egészségügyi ellátórendszerben megjelentek adatai alapján becsülhetők. A nyilvántartott morbiditás sokszor csak a jéghegy csúcsa. Sokszor kicsi a pszichiátriai vizsgálatok specifitása, így nagy a veszélye annak, hogy negatív életeseményekre, a szomorúság válaszjelensége vagy gyászfolyamatok pszichiátriai betegségminősítést kapnak (álpozitivitás). Nem ritka azonban ennek az ellenkezője sem, amikor számos beteg embert egészségesnek érzékelnek (álnegativitás). Több pszichiátriai zavar előfordulási gyakorisága összefüggést mutat a szociokulturálisan meghatározott nemmel, a genderrel. Míg a depresszió, disztímia, pánikus szorongás és a fóbiák a nők, addig az antiszociális személyiség, a szerfüggőség és a befejezett suicidum a férfiak esetében a gyakoribb. A pszichiátriai zavarok többségének előfordulási gyakorisága összefügg a szociális, gazdasági helyzettel, az iskolázottsággal, a foglalkoztatottsággal és az elégedettséggel. E mutatók alacsony színvonala nagyobb betegségi gyakorisággal jár. Nyíregyháza területén kb fő hajléktalan él. Intézményi ellátásban fő vesz részt (Nappali Melegedő, Éjjeli Menedékhely, Átmeneti Szálló, Hajléktalanok Otthona), az utcán kb. 100 fő tartózkodik. Az utcán élő hajléktalanok az intézményes rendszerrel szembeni bizalmatlanság miatt nem veszik igénybe az ellátásokat. Nyíregyházán utcai szociális munkát a Periféria Egyesület végez. Az Egyesület az utcán életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokat felderíti, segíti szociális ügyeik intézésében, szükségleteiknek megfelelő ellátások igénybevételében, érdekeik képviseletében. A kutatások adatai alapján a városban tartózkodó hajléktalanok 60%-a hajléktalanná válása előtt is itt élt, 30%-uk a megyében vált hajléktalanná és ezt követően került a városba, 10%-uk más megyékből és Budapestről származik, de korábban a városban töltötte élete egy részét. 3 Dr. Hatos Gyula-Kisgyörgyné Cziráki Andrea-Dr. Stollár János: Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja (Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Budapest 2004.) 4 A parkolókártya érvényességi ideje 1év, 3 év illetve határozatlan idejű. A megadott számok az új igazolványokkal rendelkezők száma 9

17 Az egyén és/vagy a család szintjén megjelenő problémák kezelésében a szociális és gyermekjóléti szolgáltató rendszerre egyre jelentősebb feladat hárul. A Háztartáspanel kutatás adatai alapján a városlakók elsődlegesen a család segítségét veszik igénybe szociális problémák esetében, csak ezután következnek a barátok, ismerősök, illetve a mesterséges védőháló elemei, azaz az önkormányzat, illetve az egyes szociális szolgáltatók, bár arányuk közel sem elhanyagolható. Relatíve kevesen nyilatkoztak úgy, hogy egyáltalán nem számíthatnak segítségre. 4. számú ábra: Szociális problémájának megoldásában kinek a segítségére számíthat az igen válaszok aránya, (%) ,492,2 60, ,727,8 20,3 24,6 18,7 22,4 Családtagok Barátok Ismerősök Hivatal Szociális szolgáltó ,9 7,8 Nem számíthat segítségre A változás a gazdasági válság egyik jól mérhető hatása, hiszen több esetben növekvő értékek mutatkoznak. Kiemelendő, hogy nemcsak a természetes védőháló esetében (barátok) látható növekedés, hanem a polgármesteri hivatal, illetve a szociális szolgáltatók esetében is. II. Nyíregyháza szociális és gyermekjóléti ellátórendszere Összhangban a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának 4. cikkely 3. pontjában foglalt elvvel, mely szerint A közfeladatokat általában elsősorban az állampolgárokhoz legközelebb álló közigazgatási szervnek kell megvalósítania az ágazati jogszabályok meghatározzák azokat a feladatokat, amelyeket az önkormányzatoknak kell biztosítani. A települési önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) határozza meg. A feladatok ellátásához szükséges szakmai (személyi, tárgyi) minimumfeltételeket végrehajtási rendeletek tartalmazzák. 10

18 A szabályozási környezet és a helyi szociálpolitikai irányelvek szerint az alábbi szolgáltatási struktúra alakult ki figyelembe véve az ágazati jogszabályok előírásait Nyíregyháza városban. Az Szt a határozza meg azokat a feladatokat, amelyeket az önkormányzat lakosságszám alapján köteles biztosítani. Az 5. számú táblázat a kötelező feladatok megnevezését, az ellátást biztosító intézményt és annak fenntartóját tartalmazza. A 6. számú táblázat hasonló bontásban tartalmazza a nem kötelező, de lakossági igények alapján szükséges ellátásokat. Az egyes feladatokhoz az állam által biztosított normatíva összegét és az önkormányzat által nyújtott támogatás összegét az 1. számú melléklet tartalmazza. 5. számú ábra: Kötelező feladatok Feladat megnevezése Intézmény neve Alapszolgáltatások Fenntartó neve étkeztetés Szociális Gondozási Központ NYITÖT Joób Olivér Rehabilitációs Szeretet Intézmény (13. számú választási körzet)) Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház (ellátási szerződés) Oltalom Szeretet Szolgálat (népkonyha működtetése) Magyarországi Evangélikus Egyház (ellátási szerződés) házi segítségnyújtás Szociális Gondozási Központ NYITÖT nappali ellátás családsegítés utcai szociális Joób Olivér Rehabilitációs Szeretet Intézmény (13. számú választási körzet) Szociális Gondozási Központ (idősek) Joób Olivér Rehabilitációs Szeretet Intézmény (idősek, 13. számú választási körzet) Mentálhigiénés Központ (fogyatékosok) Kék Nefelejcs Nappali Intézmény (fogyatékosok) Szent Kamill Rehabilitációs Szeretetintézmény (fogyatékosok) Oltalom Szeretet Szolgálat (hajléktalan nappali melegedő) Oltalom Szeretet Szolgálat (szenvedélybetegek) Human-Net Alapítvány Városi Családsegítő Szolgálat (családsegítés, adósságkezelés) Joób Olivér Rehabilitációs Szeretet Intézmény (13. számú választási körzet) Szocio East Egyesület (adósságkezelés) Utcai Szociális Munka Északi Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház (ellátási szerződés) NYITÖT Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház (ellátási szerződés) Nyíregyháza MJV Önkormányzata Mozgáskorlátozottak Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete (ellátási szerződés) Szent Kamill Alapítvány (ellátási szerződés) Magyarországi Evangélikus Egyház (ellátási szerződés) Human-Net Alapítvány (ellátási szerződés) Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház (ellátási szerződés) Szocio East Egyesület (ellátási szerződés) 11

19 munka Szolgálat Periféria Egyesület (ellátási Utcai Szociális Munka Déli Szolgálat szerződés) gyermekjóléti Gyermekjóléti Központ NYITÖT szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása - Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bölcsőde Hétszínvirág Bölcsőde Hétszínvirág 98 Gyermekjóléti Nonprofit Kft gyermekek Periféria Egyesület Periféria Egyesület napközbeni ellátása alternatív napközbeni ellátás gyermekek átmeneti elhelyezése gyermekek átmeneti otthona Szőlőskerti Általános-, Angol Kéttannyelvű Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekek átmeneti elhelyezése családok átmeneti otthona Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi intézményeiben Gyermekjóléti Központ Oltalom Szeretet Szolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (ellátási szerződés) NYITÖT Magyarországi Evangélikus Egyház (ellátási szerződés) Szakosított ellátások Tartós bentlakást nyújtó intézmények hajléktalanok otthona Oltalom Szeretet Szolgálat Magyarországi Evangélikus Egyház (ellátási szerződés) idősek otthona Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szivárvány Idősek Otthona NYITÖT fogyatékos személyek otthona Szivárvány Idősek Otthona NYITÖT pszichiátriai betegek otthona Szakosított ellátások Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények) szenvedélybetegek átmeneti otthona Reménység Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona Kék Nefelejcs Alapítvány (ellátási szerződés) hajléktalanok átmeneti szállása Oltalom Szeretet Szolgálat Magyarországi Evangélikus Egyház (ellátási szerződés) éjjeli menedékhely Oltalom Szeretet Szolgálat Magyarországi Evangélikus Egyház (ellátási szerződés) időskorúak Szivárvány Idősek Otthona NYITÖT gondozóháza otthont nyújtó ellátás és utógondozás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi intézményeiben Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (ellátási szerződés) Jogszabályi előírások szerint hiányzó ellátási forma a fogyatékos személyek gondozóháza és a pszichiátriai betegek átmeneti otthona. A jelenlegi szakmapolitikai koncepciók nem támogatják az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények létrehozását, működtetését szociális területen, mivel a tartós bentlakásos ellátást nyújtó intézményekben lehetőség van a határozott idejű (rövid-hosszabb időtartamban), valamint 12

20 a soron kívüli elhelyezésre. Várhatóan a 2012-es évben megjelenő új szolgáltatási törvény ezt az intézményi formát nem fogja tartalmazni. Kötelező feladat, mint természetbeni ellátási forma az adósságkezelési szolgáltatás (Szt /C. ), melynek feladatai a családsegítéshez kapcsolódnak (Human-Net Alapítvány, Szocio East Egyesület). Az elmúlt 17 évben a szociális törvény hatályba lépése óta folyamatosan változott a jogszabályi környezet, így a finanszírozási, működési feltételek is. Számos szolgáltatás a jogszabályi módosításokkal előbb az önkormányzat kötelező feladatává vált és ennek megfelelően került megszervezésre, majd újabb módosítást követően kikerültek a kötelező feladatok közül (támogató szolgáltatás és közösségi ellátások december 31-ig voltak kötelező feladatok, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás december 31-ig). 6. számú ábra: Nem kötelező feladatok Feladat megnevezése Intézmény neve Alapszolgáltatások Fenntartó neve jelzőrendszeres házi Szociális Gondozási Központ NYITÖT segítségnyújtás tanyagondnoki szolgáltatás Human-Net Alapítvány (3 szolgálat) Human-Net Alapítvány (ellátási szerződés) Joób Olivér Rehabilitációs Szeretet Intézmény (2 szolgálat) Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház (ellátási szerződés) támogató Mentálhigiénés Központ Nyíregyháza MJV Önkormányzata szolgáltatás Szent Kamill Rehabilitációs Szeretetintézmény Szent Kamill Alapítvány (ellátási szerződés) ÉFOÉSZ ÉFOÉSZ (ellátási szerződés) közösségi ellátás Mentálhigiénés Központ Nyíregyháza MJV Önkormányzata Talentum Közösségi Szolgáltató Központ Talentum Európai Fejlődésért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány (ellátási szerződés) Szakosított ellátások lakóotthoni ellátás Mentálhigiénés Központ Nyíregyháza MJV Önkormányzata Szent Kamill Rehabilitációs Szent Kamill Alapítvány (ellátási Szeretetintézmény szerződés) A fenti szolgáltatások olyan a lakosság részéről felmerült szükségleteket elégítenek ki, melyek biztosítása továbbra is az önkormányzat felelőssége a párhuzamos feladatellátás megszüntetése mellett. Az önkormányzati, társulás fenntartásában illetve ellátási szerződés alapján feladatot ellátó intézmények mellett a város területén számos nem állami (egyesület, alapítvány stb.) és egyházi fenntartó által működtetett szolgáltatás, intézmény működik (adataik az országos regiszterben megtalálhatók). 13

21 Az Szt. 89. (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatok ellátási kötelezettsége a település lakosságára, valamint a településen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében más önkormányzattal közösen tartják fenn, vagy az intézménnyel nem rendelkező önkormányzattal kötött szerződésben a fenntartó az ellátást más önkormányzat lakosaira kiterjedően is vállalta. Az Szt a alapján a helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, vagy szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szociális szolgáltatás nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a társulástól történő átvállalásáról szóló (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével tehet eleget. Az alábbi táblázatok azt igazolják, hogy nemcsak Nyíregyháza városban, hanem az országban is sokszínű ellátórendszer alakult ki az elmúlt években. 7. számú ábra: Ellátottak fenntartó szerint (2008) Alapszolgáltatásokban ellátottak Alapítvány, egyesület 16% Egyéb 1% Közhasznú társaság 15% Települési önkormányzat 38% Egyház, egyházi Önkormányzati, intézmény kistérségi 5% társulás 9% 14

22 Bentlakásos intézményekben ellátottak Alapítvány, egyesület 10% Közhasznú társaság 9% Egyéb 1% Települési önkormányzat 18% Egyház, egyházi intézmény 13% Önkormányzati, kistérségi társulás 9% Megyei (fővárosi) önkormányzat 40% Forrás: Statisztikai Tükör III. évfolyam 189. szám Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások rendszere szinte hiánytalanul kiépült. Részben önkormányzati fenntartású intézményekben, részben a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában, részben nem állami és egyházi szervezetekkel kötött ellátási szerződés útján biztosított a szolgáltatásokhoz való hozzáférés. II. 1. Szociális szolgáltatásokat biztosító intézmények A január 1-től a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Szociális Gondozási Központ az alapszolgáltatásokat, valamint OEP finanszírozású otthoni szakápolást és hospice ellátást működtet. Az intézmény elsősorban az időskorú lakosság számára biztosít étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és nappali ellátást amelyeknek köre folyamatosan bővül. Az intézmény által biztosított ellátásokban részesülők számának változását a 8. számú ábra mutatja. 15

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maii: humanalpolg@nyiregvhaza.hu Ügyiratszám: 45515/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt. szám: 2060/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Tartalom ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP... 4 AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETE... 8 ADÓPOLITIKA... 13 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK... 17 ÓVODAI NEVELÉS... 22 OKTATÁSI

Részletesebben

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3.

I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 I. 1. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja... 4 I. 2. A szolgáltatástervezési koncepció feladata... 4 I. 3. A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata...

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Komló, 2010. május 19. 2010. PÁVA ZOLTÁN ELNÖK A SZOCIÁLIS KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁBAN RÉSZT VETT: Elmotné

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA MISKOLC 2014 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Demográfiai helyzet Miskolcon... 5 3. Jogszabályi háttér... 8 4. Szociális

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 38/2012. (VI. 21.) TT sz. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. JÚNIUS BEVEZETÉS A Sarkad és környéke

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLAT 2011. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATÁNAK SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL...2 II. A LEGUTÓBBI FELÜLVIZSGÁLAT ÓTA ELTELT IDŐSZAKBAN

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉS MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA BÉKÉSCSABA 2011. SZEPTEMBER 17. KÉSZÍTETTÉK: BÉKÉS MEGYEI SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI, REHABILITÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT MÓDSZERTANI

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2007-2008. FELÜLVIZSGÁLATA. 2007. december 14.

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2007-2008. FELÜLVIZSGÁLATA. 2007. december 14. A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2007-2008. 2007. december 14. 2 Tartalom I. A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatának szükségessége...

Részletesebben

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA Elfogadva: 430/2012. (XI. 21.) Kt. határozattal. BUDAPEST XVI. KERÜLET SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA BUDAPEST 2012. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója DEBRECEN 2013 Tartalomjegyzék I. Demográfiai helyzet (Debrecen) 4 II. Jogszabályi háttér 5 III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója

Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója Makó Város Szociális Szolgáltatási Koncepciója Készítette: a Szakértők: Rácz Attila egyetemi tanársegéd, SZTE Szociológia Tanszék Kádár Zoltán szociológus, Regio-Data Bt. Szeged, 2009 41 Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

250/2011. (XII. 29.) MÖK

250/2011. (XII. 29.) MÖK 250/2011. (XII. 29.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Veszprém Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálatáról

Részletesebben

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez -

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesztés. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-S85i FAX: +3642 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyűlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2011. B E V E Z E T Ő A szolgáltatástervezési koncepció készítésének kötelezettségét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése ...napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálata véleményeztetésének tárgyában Az 1993.

Részletesebben

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER

FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Felgyő Község Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Tartalomjegyzék FELGYŐ KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER... 5 Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 29-22 Készítették: Panyik Anita munkaszervezet-vezető, Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA VÁRPALOTA KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2009. Készítette: Lakner Zoltán szociálpolitikus TARTALOM 1. Bevezetés...3 A koncepció célja, funkciója, feladatai...5 2. Helyzetelemzés...7

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben