A felmérési egység kódja:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A felmérési egység kódja:"

Átírás

1 A felmérési egység lajstromszáma: 0067 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Gazd//50/NyK//Ált Gazdasági szakképesítés-csoportban, a célzott, 50-es szintű szakképesítéssel rokon szakmában szerzett munkatapasztalattal vagy tanulmányi előzménnyel nem rendelkezők általános nyelvi kommunikációs készségek, képességek, jártasságok mérése. A felmérési egység komplett anyagát tartalmazó jelen dokumentum fájlneve: 0067.pdf Célzott kimenetek, szakképesítések Banki-, befektetési termékértékesítő Befektetési tanácsadó Független biztosításközvetítő Függő biztosításközvetítő Jogvédelmi biztosításközvetítő Befektetéskezelési referens Lízing referens Nemzetközi pénzügyi referens Személyes pénzügyi tervezési referens Vállalatfinanszírozási és - értékelési referens Vállalkozási ügyintéző Valutapénztáros és valutaügyintéző Kifizetőhelyi pénztáros Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs Migrációs ügyintéző II Nyilvántartási és okmányügyintéző Emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző Távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéző Üzleti kommunikációs szakügyintéző Beszédleíró-gyorsíró Jegyzőkönyvvezető 1/21

2 Személyes ügyfélszolgálati asszisztens Közszolgáltatási ügyintéző Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens Telemarketing asszisztens Ügyfélkapcsolati vezető Idegennyelvi titkár Iskolatitkár Ügyintéző titkár Állategészségügyi technikus Állattenyésztő technikus Felmérendő kompetenciák Kiemeli a lényeget Megérti az olvasottakat Visszaadja az olvasottakat Szöveget leír Felismeri az alapvető összefüggéseket Kitartóan figyel Megérti a kapott információkat Kérdéseket tesz fel Válaszokat ad Megfogalmazza a véleményét Megérti mások kommunikációját Figyelembe veszi mások véleményét Figyelmét megfelelő ideig és intenzitással mások közlendőjére irányítja Gondolatai átadása során a megfelelő kifejezéseket használja, valamint helyesen alkalmazza a nyelvtani és mondatszerkesztési szabályokat Gondolatait, véleményét mások számára meggyőző módon, eredményes érveléssel teszi közzé Kérdésfeltevéssel és eseti vizsgálódással próbál egy adott szituációt jobban megérteni Mások felé irányuló viselkedése megfelel a helyzetre érvényes udvariassági normáknak Nem verbális kommunikációja összhangban van verbális kommunikációjával, és/vagy közlési szándékának megfelelő Az egységen belüli felmérő feladatok (szervezési részletek) összesített, javasolt időtartama: 50 perc A felmérési egységen belüli javasolt szervezési részletek száma: 2 2/21

3 Időtartam: 30 perc 1. szervezési részlet Feladat jellemzői A felmérési egységen belül a részlet értéke (elérhető eredmény %-ban): 60% Tevékenység típusa: ÍRÁSBELI Feladat meghatározása: Általános nyelvi kommunikációs kompetenciák (készségek, képességek és jártasságok) mérése. A feladat leírása: Figyelmesen hallgassa meg a felmérést végző személy rövid tájékoztatóját a munkanélküliségről, a munkaügyi kirendeltségekről és az állami munkaközvetítésről. A szóban kapott és írásban átadott információk (FOTÓ, INFORMÁCIÓS LAP 2.) alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre: 1. Eredményezhet-e munkanélküliséget az információhiány? 2. Milyen szakkifejezést használunk az információhiány okozta munkanélküliségre? 3. Melyik az a két fél, amelyek között közvetítenek a munkaügyi kirendeltségek? 4. Milyen támogatást kaphat az álláskereső a munkaügyi kirendeltségtől? 5. Szükséges-e, hogy a munkanélküli személy maga is keressen állást vagy ez csak a munkaügyi kirendeltség feladata? 3/21

4 A segédanyagok: FOTÓ A válaszadásra rendelkezésre álló idő: 30 perc. Elérhető pontszám: 100 A komplex felmérésen belül a feladat értéke: 60% Ha lejárt a válaszadásra megszabott idő, akkor a kitöltött 1. számú FELADATLAPOT adja be a felmérést végző személynek! A felmérés során a személynek átadott FOTÓ mely a régió egyik aktuális - munkaügyi kirendeltségének ügyfélszolgálatát ábrázolja, ahol zajlik az álláskeresők fogadása, tájékoztatása (a fotó lehet több, életszerű jelenetet tartalmazó montázs is) A fotó célja: Segítse a feladattal való azonosulást és a témára való ráhangolódást! Alkalmas legyen a szóban elhangzott információk egyes elemeinek rögzítésére, ezért tartalmazzon jegyzetelésre alkalmas fehér felületet. INFORMÁCIÓS LAP 2. az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételről (A felmérés során a személynek átadott tájékoztató) Ahhoz, hogy a álláskeresőt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresőként történő regisztrálását kell kérnie. Ki tekinthető álláskeresőnek, és mi illeti meg? Álláskereső az a személy, aki munkaviszonyban nem áll és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, munkát akar és tud vállalni, a mielőbbi elhelyezkedés érdekében a munkaügyi kirendeltségen nyilvántartásba veteti magát és a kirendeltséggel együttműködik. Az együttműködés keretében az álláskereső rendszeresen, a kirendeltség által megadott időpontban személyesen felkeresi a kirendeltséget, a felajánlott munkát, képzési lehetőséget, munkaerő-piaci szolgáltatást, munkaerő-piaci programban való részvételt elfogadja és önállóan is aktívan keres munkát. Az álláskereső a kirendeltséggel álláskeresési megállapodást köthet, amelyben meghatározzák az együttműködés konkrét formáit, és azon szolgáltatások körét, amely növelheti az elhelyezkedés esélyét. Ilyen szolgáltatás lehet például pszichológiai tanácsadás 4/21

5 vagy álláskeresési tanácsadás. Az álláskereső, amennyiben a jogszabály által előírt feltételek megvannak, jogosult lehet az álláskeresési járadékra, álláskeresési segélyre, valamint költségtérítésre. Az álláskeresési ellátás igénylése esetén kötelező álláskeresési megállapodást kötni. Forrás: Dr. Henczi Lajos: A felnőttképzés jogi szabályozása. Saldo Zrt., Budapest, 2009., o. 5/21

6 (A felmérés során - a felmérő által a személyekkel szóban ismertetett tájékoztató) Mit takar a súrlódásos vagy frikciós munkanélküliség A munkanélküliségnek számos okát ismerjük. Az egyik ok az információhiányra vezethető vissza, mivel a munkaerőpiacon sincs tökéletes információáramlás. Emiatt akkor is lesznek betöltetlen állások és álláskeresők, ha a kereslet és kínálat tökéletesen megegyezik, hisz sokszor képtelenek vagyunk egyik városban információt szerezni arról, hogy milyen számunkra alkalmas és elfogadható állásokat kínálnak egy tőlünk távoli településen. De nem csak mi, potenciális munkavállalók küzdünk az információhiánnyal, hanem a munkaadók is, akik információk hiányában nem találják a dolgozni tudó és akaró munkatársakat. Ezt a fajta, a tökéletlen információáramlásból eredeztethető munkanélküliséget, illetve állás betöltetlenséget nevezzük súrlódásos vagy frikciós munkanélküliségnek/munkaerőhiánynak. Kit tekinthetünk munkanélkülinek, illetve álláskeresőnek? Munkanélküli akkor válik valakiből, ha nem áll munkaviszonyban, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat. Álláskeresőnek egyéb feltételek mellett azt a személy nevezzük, aki amellett, hogy (újból) el akar helyezkedni, ezért maga is aktívan keres állást, minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy munkahelyet találjon, és ezért szorosan együttműködik a munkaügyi központtal, elfogadja a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot. Milyen állami hatóságok végzik a munkaközvetítést? Az ország területét 7 regionális munkaügyi központ fedi le, melyek összesen 173 kirendeltséggel rendelkeznek. A kirendeltségek egy-egy nagyobb és jelentősebb helység és annak vonzáskörzetébe tartozó kisebb helységek munkaügyi feladatait látják el. A munkaügyi kirendeltség munkaközvetítő tevékenységét az álláskeresőként nyilvántartott és munkát kereső személy, valamint az állást kínáló vállalat, intézmény között folytatja le. Milyen feladatokat látnak el a munkaügyi kirendeltségek? A kirendeltség a munkaközvetítés keretében: a) személyes beszélgetést folytat a munkát keresővel, amelynek során tájékoztatja őt a számára megfelelő munkalehetőségek fő jellemzőiről, így különösen a foglalkoztatás helyéről, idejéről, a munkarendről, továbbá a kereseti lehetőségről, b) a foglalkoztatást akadályozó körülmény megállapítása esetén a megfelelő szolgáltatás igénybevételét tanácsolja (pl. pszichológiai tanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás), c) kapcsolatot tart azokkal az állást felkínáló munkaadó szervezetekkel (vállalatokkal, intézményekkel), akik a munkát kereső személyeket foglalkoztatni kívánják, továbbá d) elősegíti a munkát keresők és az álláskínálók találkozását annak érdekében, hogy közöttük foglalkoztatásra irányuló jogviszony jöjjön létre. Forrás: Dr. Henczi Lajos: A felnőttképzés jogi szabályozása. Saldo Zrt., Budapest, 2009., o. 6/21

7 Feladattal felmérhető kompetenciák: Felismeri az alapvető összefüggéseket Kiemeli a lényeget Kitartóan figyel Megérti a kapott információkat Megérti az olvasottakat Megérti mások kommunikációját Szöveget leír Visszaadja az olvasottakat ÚMFT Programiroda 7/21

8 1. szervezési részlet Feladat megoldása, értékelése Feladat megoldása: A felmérendő személy kézzel írt válaszában térjen ki az alábbi releváns információkra: 1. Eredményezhet-e munkanélküliséget az információhiány? Igen, eredményezhet munkanélküliséget az információhiány, mivel vagy a munkanélküli/álláskereső nem szerez tudomást az üres, számára megfelelő munkahelyről, Vagy a munkaadó nem találják a dolgozni tudó és akaró munkatársakat. Értékelés: A fenti tartalommal egybehangzó, részletes és indoklással/példákkkal alátámasztott válasz esetén adható pontszám: A fenti tartalommal egybehangzó, felsorolásszerű (nem kifejtett) válasz esetén adható pontszám: A fenti tartalmat csak részben visszaigazoló válasz esetén adható pontszám: 2-5. Ha a válaszadó nemleges vagy töredékes választ ad, akkor: 0-1 pont. 2. Milyen szakkifejezést használunk az információhiány okozta munkanélküliségre? A tökéletlen információáramlásból származó munkanélküliséget, illetve állásbetöltetlenséget súrlódásos vagy frikciós munkanélküliségnek/munkaerőhiánynak nevezzük. Értékelés: A fenti tartalommal egybehangzó, a megfelelő szakkifejezést használó és szakszerűen megfogalmazott válasz esetén adható pontszám: 4-5. A fenti tartalommal egybehangzó, de nem szakszerűen megfogalmazott válasz esetén adható pontszám: 2-3. Ha a válaszadó nemleges vagy töredékes választ ad, akkor: 0-1 pont. 3. Melyik az a két fél, amelyek között közvetít a munkaügyi kirendeltség? Az egyik fél az álláskeresőként nyilvántartott és munkát kereső személy, a másik fél pedig az állást felkínáló munkaadó szervezet (vállalat, intézmény). Értékelés: A fenti tartalommal egybehangzó, mindkét felet kellő körültekintéssel és szakszerűen bemutató részletes válasz esetén adható pontszám: A fenti tartalommal egybehangzó, felsorolásszerű (nem kifejtett) válasz esetén adható pontszám: 2-7. Ha a válaszadó nemleges vagy töredékes választ ad, akkor: 0-1 pont. 8/21

9 4. Milyen támogatást kaphat az álláskereső a munkaügyi kirendeltségtől? Az álláskeresési támogatások fontosabb elemei: információ az álláslehetőségekről különböző tanácsadói szolgáltatások (pl. pszichológiai tanácsadás vagy álláskeresési tanácsadás) álláskeresési járadék, álláskeresési segély, valamint költségtérítés. Értékelés: A fenti tartalommal egybehangzó, a megfelelő szakkifejezést használó és szakszerűen megfogalmazott 4-5 támogatási formát megnevező - válasz esetén adható pontszám: 4-5. A fenti tartalommal egybehangzó, a megfelelő szakkifejezést használó és szakszerűen megfogalmazott 2-3 támogatási formát megnevező - válasz esetén adható pontszám: 2-3. Ha a válaszadó nemleges vagy töredékes választ ad, akkor: 0-1 pont. 5. Szükséges-e, hogy a munkanélküli személy maga is keressen állást vagy ez csak a munkaügyi kirendeltség feladata? Az álláskeresőnek minden tőle elvárhatót meg kell tennie annak érdekében, hogy munkahelyet találjon, és ezért szorosan együttműködik a munkaügyi központtal, elfogadja a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot. Értékelés: A fenti tartalommal egybehangzó, részletes és indoklással (esetleg példákkal) alátámasztott válasz esetén adható pontszám: A fenti tartalommal egybehangzó, felsorolásszerű (nem kifejtett) válasz esetén adható pontszám: A fenti tartalmat csak részben visszaigazoló válasz esetén adható pontszám: 2-5. Ha a válaszadó nemleges vagy töredékes választ ad, akkor: 0-1 pont. Az értékelés összesítése: Az írásbeli feladatra összesen adható maximális pontszám: 50 pont A kompetenciák értékelésére összesen adható maximális pontszám: 50 pont Teljesítmény alapján elért összes pontszám: Az írásbeli feladat tartalmi megoldása: pont A megfigyelt kompetenciák értékelése: pont 9/21

10 Feladat értékelése, dokumentálása: ÉRÉKELŐ LAP Név: Az írásbeli feladat értékelése (A megoldás tartalmazza a szükséges kulcsfogalmakat, és utal a fogalmak közötti kapcsolatrendszerre) Pontszám Maximum 1. Eredményezhet-e munkanélküliséget az információhiány? Milyen szakkifejezést használunk az információhiány okozta 5 munkanélküliségre? 3. Melyik az a két fél, amelyek között közvetítenek a munkaügyi 10 kirendeltségek? 4. Milyen támogatást kaphat az álláskereső a munkaügyi 5 kirendeltségtől? 5. Szükséges-e, hogy a munkanélküli személy maga is keressen 15 állást vagy ez csak a munkaügyi kirendeltség feladata? Összesen: 50 A kompetenciák értékelése Maximum (A megfigyelt kompetenciák összevetése az elvárt maximális értékkel) 1. Felismeri az alapvető összefüggéseket 5 Elért Elért 2. Kiemeli a lényeget 6 3. Kitartóan figyel 6 4. Megérti a kapott információkat 9 5. Megérti az olvasottakat 8 6. Megérti mások kommunikációját 6 7. Szöveget leír 4 8. Visszaadja az olvasottakat 6 Összesen: 50 Mindösszesen 100 Minden felmérendő személyről név szerinti a felmérő által aláírással és dátummal ellátott ÉRTÉKELŐ LAPOT kell kiállítani, melyhez csatolni kell az 1. számú FELADATLAPOT! 10/21

11 1. szervezési részlet Felmérés körülményei A felmérési helyszín alapjellege, fontos jellemzői: A felmérés általános célú vizsgateremben folyhat, amelyben a jelöltnek legalább 2-2,5 m 2 szabad terület jut az írásbeli munka végzéséhez. Az asztal felülete sima, kemény, kézírásra alkalmas és tiszta, továbbá stabil, nem billeg, nem nyikorog, a jelölt kézírásával együtt járó mozgástól nem rázkódik. Az asztalhoz stabil állású, könnyen mozgatható támlás szék tartozik, magassága igazodik az asztal cm-es magasságához (előnyös, ha állítható magasságú). A tevékenység társas körülményei (a felmért személyek körében): Önállóan végzett feladat. A teremben egyidejűleg jelenlévő max fő között semmilyen kapcsolat nem jöhet létre. Ennek érdekében a jelöltek körben, vagy egymással szemben történő elhelyezkedése nem lehetséges. Információs körülmények: A felméréshez használt FOTÓ és TÁJÉKOZTATÓK (INFORMÁCIÓS LAPOK) idő (hatályosság) és régió tekintetében az életszerű helyzeteket mind jobban megközelítve aktualizálást igényelhetnek. A felmérő feladatának leírása: A felmérő ismerteti a felmérés célját, időtartamát, valamint az elérhető pontszámot (100), továbbá a komplex felmérésen belül a feladat értékét (60%). Ezt követően átadja a jelölteknek az INFORMÁCIÓS LAP 2. elnevezésű tájékoztatót, valamint a jegyzetelésre is alkalmas FOTÓT, valamint az 1. számú FELADATLAPOT. Megkéri a jelölteket, hogy készüljenek fel egy 2-3 perces szóbeli tájékoztató meghallgatására, mely csak egyszer hangzik el. Megkéri a jelölteket, hogy a hallott információk lényegesnek ítélt elemeit rögzítsék az átadott FOTÓ megfelelő (üresen hagyott) részein. A felmérő szóban (lassan, tagoltan és érthetően) ismertetesse az INFORMÁCIÓS LAP 1. aktualizált tartalmát. A jelöltek figyelmesen hallgassák meg a munkanélküliségről, a munkaügyi kirendeltségekről és az állami munkaközvetítésről szóló tájékoztatót. Az ismertetés után a felmérő válaszolja meg az esetlegesen felmerülő az értelmezést szolgáló, ill. a feladat elvégzésére irányuló kérdéseket. A jelöltek a szóban kapott és írásban átadott információk (FOTÓ, INFORMÁCIÓS LAP 2.) alapján az 1. számú FELADATLAPON egyénileg válaszoljanak a kérdésekre: Ha lejárt a válaszadásra megszabott idő, akkor a kitöltött 1. számú FELADATLAPOT adják át a felmérést végző személynek. 11/21

12 A jelölt feladatának leírása: A jelölt feladatlapon oldja meg az írásbeli feladatot, amelyek jól látható, olvasható sokszorosított (pl. fénymásolt) példányok lehetnek. A feladatlapot a felügyelő tanár osztja ki, miután tájékoztatta a jelölteket az alábbi körülményekről: A feladatlap kitöltéséhez felhasználható eszköz kizárólag toll lehet. Egyéb segédeszköz alkalmazása nem lehetséges. A jelöltnél csak olyan személyes tárgyak lehetnek, amelyek semmiféle, a felmérő feladattal összefüggő információt nem tartalmazhatnak, illetve ilyenek tárolására, hordozására, közvetítésére nem alkalmasak (l. mobiltelefon, egyéb elektronikus kapcsolatfelvételt szolgáló eszköz stb.). A meg nem engedett segédeszközök, egyéb információs eszközök használata, vagy a jelölt(ek) egymás közötti bármiféle aktív kapcsolata esetén a jelölt(ek) írásbeli munkáját érvénytelennek kell tekinteni. A feladatlapra rá kell írni a jelölt nevét, a felmérés időpontját. Közölni kell a feladat elvégzésének időtartamát (l. 30 perc), amelynek kezdetét és végét a táblán, vagy arra alkalmas, mindenki által jól látható helyen fel kell írni és a felmérés végéig láthatóvá kell tenni. A jelölt által írt szöveget javítani csak úgy lehet, ha a helytelen választ egyszer áthúzza a jelölt, és egyértelműen, ill. jól olvashatóan az áthúzott szövegrész felett vagy mellett feltünteti a helyes megoldást; az ettől eltérő javítás, helyesbítés nem fogadható el. A felmérés 30 perce alatt a termet csak indokolt esetben lehet elhagyni, a teremben lévő személyek zavarása nélkül. Ebben az esetben a felügyelőnek (pl. folyosófelügyelő) meg kell győződnie arról, hogy a teremből távozó személy senkivel nem találkozik, illetőleg információtovábbításra alkalmas eszközt nem használ. A jelölt távozásának és a terembe visszaérkezésének időpontját a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A feladat időn belüli befejezése esetén a jelölt a feladatlap leadása után - elhagyhatja a termet. A felügyelő tanár a vizsgalapok leadásakor rávezeti a beadás időpontját, és aláírja. A feladat elvégzéséhez szükséges információkat a feladatlap tartalmazza, egyéb információ a vizsga alatt nem adható. A felméréshez szükséges eszközök, anyagok, gépek: A felmérés nem igényel a normál tantermi körülményektől (pad, szék, stb.) eltérő feltételeket. A felmérés során használható eszközök: - a felmérést végző intézmény pecsétjével ellátott írásbeli feladatlapok, - toll, - szükség esetén pecsételt üres, tiszta lapok, - ülésrend, - a felmérés körülményeit rögzítő jegyzőkönyv. A felmérő szerepe, a tevékenység felügyeleti körülményei: A feladatot a jelöltek csoportos felügyelet mellett végzik. A helyiségben csak olyan személy láthat elő felügyeletet, aki nem rendelkezik a tárgykörrel azonos (l. 12/21

13 szakmai kommunikáció) ismeretekkel, szakmai gyakorlattal. Tevékenységét a szakmai vizsgázgatás általános szabályairól és eljárásrendjéről szóló 20/2007. SZMM. r. előírásai szerint látja el. A személy tevékenysége megfigyelésének különös szempontjai, szabályai: A felmérő felmért személyektől származó non-verbális jelek alapján mindenek előtt a figyelem és a megértés kompetenciák megnyilvánulásairól tájékozódjon. A felmérést végző töltse ki az Értékelőlapot! A jelölt a feladatot a feladatlap információi, utasításai szerint oldja meg. A jelöltnél az írószeren kívül, csak olyan személyes tárgyak lehetnek, amelyek semmiféle, a felmérő feladattal összefüggő információt nem tartalmazhatnak, illetve ilyenek tárolására, hordozására, közvetítésére nem alkalmasak. 13/21

14 2. szervezési részlet Feladat jellemzői Időtartam: 20 perc A felmérési egységen belül a részlet értéke (elérhető eredmény %-ban): 40% Tevékenység típusa: SZÓBELI, páros munka Feladat meghatározása: A felmérő feladat célja: A jelöltek általános nyelvi kommunikációs kompetenciáinak (készségek, képességek és jártasságok) mérése, mely szerepjáték keretében, szimulált környezetben, két személy közötti közvetlen beszélgetésre alapozva történik A feladat leírása: Szimulált feladatot kell végrehajtania. Mint munkanélküli, már egy hónapja együttműködik a munkaügyi kirendeltséggel, hogy mielőbb egy jó állást találjanak önnek. Behívták a munkaügyi kirendeltségre, mivel értesítést kaptak egy megüresedett asszisztensi állásról. Álláskeresői szerepkörben folytasson le egy célratörő, minél több információt feltáró beszélgetést a munkaügyi kirendeltség munkatársával. Ennek során tegyen fel olyan kérdéseket, melyek elsősorban az alábbi három témára irányulnak: az állást kínáló szervezetre a betöltendő munkakör főbb jellemzőire és a jelentkezés körülményeire. A kérdések, illetve a tervezett beszélgetés kulcsszavait, illetve vázlatát a beszélgetés megkezdése előtt a FELADATLAP hátoldalán írásban is rögzítse. A beszélgetés végén nyilatkozzon arról, hogy elfogadja-e a kínálkozó foglalkoztatási lehetőséget. Álláspontját röviden indokolja. Felkészülésre rendelkezésre álló idő: 10 perc. A beszélgetésre rendelkezésre álló idő: 10 perc. Elérhető pontszám: /21

15 Feladattal felmérhető kompetenciák: Figyelembe veszi mások véleményét Figyelmét megfelelő ideig és intenzitással mások közlendőjére irányítja Gondolatai átadása során a megfelelő kifejezéseket használja, valamint helyesen alkalmazza a nyelvtani és mondatszerkesztési szabályokat Gondolatait, véleményét mások számára meggyőző módon, eredményes érveléssel teszi közzé Kérdéseket tesz fel Kérdésfeltevéssel és eseti vizsgálódással próbál egy adott szituációt jobban megérteni Mások felé irányuló viselkedése megfelel a helyzetre érvényes udvariassági normáknak Megérti a szóban kapott információkat Megérti mások kommunikációját Megfogalmazza véleményét Nem verbális kommunikációja összhangban van verbális kommunikációjával, és/vagy közlési szándékának megfelelő Válaszokat ad 15/21

16 2. szervezési részlet Feladat megoldása, értékelése Feladat megoldása: A feladat megoldása akkor tekinthető sikeresnek, ha a felmérendő személy kérdései elősegítik az alábbi releváns információk átadását: 1. Szervezettel összefüggő információk: szervezet neve (Munkaerő-szervező és Fejlesztő Kft.) tevékenysége (munkaerő-kiválasztás, -kölcsönzéssel és -közvetítés) Értékelés: A fenti tartalmat pontosan, ill. a cég tevékenységét hűen tükröző és a szakkifejezéseket helyesen használó válasz esetén adható pontszám: A fenti tartalmat csak részben tükröző válasz esetén adható pontszám: 2-6. Ha a válaszadó nemleges vagy töredékes választ ad, akkor: 0-1 pont. 2. Munkakörrel kapcsolatos információk: betöltendő munkakör (irodai asszisztens) elvégzendő feladatok (adminisztráció, nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás, ügyviteli folyamatok és folyamatleírások aktualizálása, egyéb irodai feladatok ellátása) a munkakör betöltésének feltételei (középfokú végzettség, szakképzettség nem szükséges, számítástechnikai ismeretek: MS Word, Excel, Outlook) elvárt kulcskompetenciák (logikus és gyakorlatias gondolkodásmód, nagyfokú precizitás, továbbá ügyfélorientált, kapcsolatteremtő, együttműködő és kommunikációs kompetenciák) egyéb feltételek (B-kategóriás jogosítvány, legalább 1 év gyakorlati idő, előnynek számít a hasonló területen szerzett tapasztalat) várható fizetés/piacképes jövedelem ( ezer bruttó forint) karrierlehetőség (két év eredményes munkavégzés után garantált fizetésemelés és csoportvezetői előléptetés) munkakörnyezet (egészséges és biztonságos környezet) juttatási rendszer (cafetéria: pl. étkezési utalvány, otthoni internettámogatás, üdülési csekk) Értékelés: A fenti tartalmat pontosan tükröző, a munkakör tartalmát, struktúráját hűen bemutató és a szakkifejezéseket helyesen használó válasz esetén adható pontszám: A fenti tartalommal egybehangzó, felsorolásszerű (nem kifejtett) válasz esetén adható pontszám: A fenti tartalmat csak részben visszaigazoló válasz esetén adható pontszám: Ha a válaszadó nemleges vagy töredékes választ ad, akkor: 0-1 pont. 16/21

17 3. Jelentkezésre körülményeire vonatkozó információk: jelentkezés helye (székhely: 1133 Budapest, VVV út 0.) jelentkezés ideje (3 napon belül, munkaidőben) jelentkezés formai feltételei (motivációs levél, magyar és idegen nyelvű önéletrajz) kapcsolattartó személy Értékelés: A fenti tartalmat pontosan tükröző, a jelentkezés körülményeit hűen bemutató és a szakkifejezéseket helyesen használó válasz esetén adható pontszám: A fenti tartalommal egybehangzó, felsorolásszerű (nem kifejtett) válasz esetén adható pontszám: A fenti tartalmat csak részben visszaigazoló válasz esetén adható pontszám: 2-5. Ha a válaszadó nemleges vagy töredékes választ ad, akkor: 0-1 pont. Az értékelés összesítése: A szóbeli feladat tartalmi elemeire összesen adható maximális pontszám: 50 pont A kompetenciák értékelésére összesen adható maximális pontszám: 50 pont Teljesítmény alapján elért összes pontszám: A szóbeli feladat tartalmi értékelése: pont A megfigyelt kompetenciák értékelése: pont 17/21

18 Feladat értékelése, dokumentálása: ÉRÉKELŐ LAP Név: A beszélgetés tartalmi elemeinek értékelése Pontszám (A beszélgetés érintette a szituációval összefüggő lényeges információkat) Maximum Elért 1. Szervezettel összefüggő információk Munkakörrel kapcsolatos információk Jelentkezés körülményeire vonatkozó információk 15 Összesen: 50 A kompetenciák értékelése Maximum Elért (A megfigyelt kompetenciák összevetése az elvárt maximális értékkel) 1. Figyelembe veszi mások véleményét 5 2. Figyelmét megfelelő ideig és intenzitással mások közlendőjére 5 irányítja 3. Gondolatai átadása során a megfelelő kifejezéseket használja, 5 valamint helyesen alkalmazza a nyelvtani és mondatszerkesztési szabályokat 4. Gondolatait, véleményét mások számára meggyőző módon, 5 eredményes érveléssel teszi közzé 5. Kérdéseket tesz fel 5 6. Kérdésfeltevéssel és eseti vizsgálódással próbál egy adott 3 szituációt jobban megérteni 7. Mások felé irányuló viselkedése megfelel a helyzetre érvényes 3 udvariassági normáknak 8. Megérti a szóban kapott információkat 5 9. Megérti mások kommunikációját Nem verbális kommunikációja összhangban van verbális 4 kommunikációjával, és/vagy közlési szándékának megfelelő 11. Megfogalmazza véleményét Válaszokat ad 2 Összesen: 50 Mindösszesen 100 Dokumentálás Minden felmérendő személyről név szerinti a felmérő által aláírással és dátummal ellátott ÉRTÉKELŐ LAPOT kell kiállítani, melyhez csatolni kell a jelölt tervezett kérdéseit, kulcsgondolatait tartalmazó 2. számú FELADATLAPOT. 18/21

19 2. szervezési részlet Felmérés körülményei A felmérési helyszín alapjellege, fontos jellemzői: A felmérés alaphelyzetben elvégezhető normál tantermi körülmények. A felmérés elvégezhető továbbá a munkaügyi kirendeltséget szimuláló környezetben (van pl. az asztalon egy vezetékes telefon, valamint úgy vannak a padok kialakítva, hogy ügyintéző és ügyfél egymással szemben leülhet). Szükséges továbbá egy felkészülést szolgáló külön terem, valamint egy várakozó terem annak érdekében, hogy a vizsgáról kijövők elkerüljék a vizsga előtt állókat. A tevékenység társas körülményei (a felmért személyek körében): A felmérési tevékenységet páros munkában kell elvégezni. A munkaügyi kirendeltség munkatársának szerepkörét a felmérő (szakértő) lássa el. Információs körülmények: A szóbeli vizsgán résztvevők nem teremthetnek kapcsolatot - még mobil telefonon sem - a szóbelin már részvett vizsgázókkal. A jelölt külön teremben 10 percig, egyedül felkészülhet a szóbeli vizsgára, váltva az előtte lévő szóbelire bevonuló vizsgázót. A vizsga megkezdésekor, a felügyelő tanár átadja a vizsgázónak a 2. számú feladatlapot. A felmérő és a jelölt egy-egy szerepet tölt be, melynek megfelelően személyes beszélgetést folytatnak Szerepek: 1. A munkaügyi kirendeltség munkatársa, aki: Személyes beszélgetést folytat a munkát keresővel (a beszélgetés során igyekszik feltárni az álláskereső foglalkoztatással kapcsolatos igényeit, iskolai végzettségét, szakképzettségét, a korábban betöltött munkaköröket, szakmai gyakorlatát, lakóhelyét, tartózkodási helyét, munkaképességét). Érdeklődésre tájékoztatja a jelöltet egy konkrét, frissen bejelentett munkalehetőség fő jellemzőiről, így különösen a foglalkoztatás helyéről, idejéről, a munkarendről, továbbá a kereseti lehetőségről. Elősegíti a munkát kereső és az álláskínáló találkozását annak érdekében, hogy közöttük foglalkozatásra irányuló jogviszony jöjjön létre. 2. A jelölt, aki szorosan együttműködik a munkaügyi kirendeltséggel, ezért értesítést kapott a frissen bejelentett állásról. Bement a kirendeltségre, beszámol a kirendeltség munkatársának a személyes álláskeresés eredményeiről, nehézségeiről, és kérdéseket tesz fel frissen bejelentett álláslehetőségről, s megbeszélik a teendőket. A beszélgetés alapját biztosító INFORMÁCIÓS LAP 3. tartalma a régió jellegének megfelelően aktualizálható. 19/21

20 A felméréshez szükséges eszközök, anyagok, gépek: A felmérés alaphelyzetben a normál tantermi körülményeket és feltételeket igényel (pad, szék, stb.). A szimulált környezetet a régióra jellemző feltételek szerint célszerű berendezni. A felmérés során használható eszközök: - a felmérést végző intézmény pecsétjével ellátott 2. számú feladatlap, - toll, - a felmérés körülményeit rögzítő jegyzőkönyv. A felmérő szerepe, a tevékenység felügyeleti körülményei: A felmérő tölti be a munkaügyi kirendeltség munkatársa szerepkörét, ezért alaposan tanulmányozza az INFORMÁCIÓS LAP 3. tartalmát, valamint a megfigyelésre váró kompetenciák listáját. A felmérő ismertesse a feladatot, a rendelkezésre álló időt, a felméréshez használható eszközöket, és a felmérni kívánt kompetenciákat. A felmérő teremtsen könnyed beszélgetésre alkalmas légkört. A rendelkezésre álló idő alatt folytassa le a beszélgetést a munkát kereső szerepet betöltő jelölttel. A beszélgetést úgy irányítsa, hogy az elsősorban: az állást kínáló szervezetre, a betöltendő munkakör főbb jellemzőire és a jelentkezés körülményeire irányuljon. A feladat megoldására biztosított idő letelte után kérje el a jelölttől a névvel ellátott 2. számú FELADATLAPOT. A személy tevékenysége megfigyelésének különös szempontjai, szabályai: A jelölt a feladatot a feladatlap információi, utasításai szerint oldja meg. Ehhez segédeszköz nem használható. A jelöltnél az írószeren kívül, csak olyan személyes tárgyak lehetnek, amelyek semmiféle, a felmérő feladattal összefüggő információt nem tartalmazhatnak, illetve ilyenek tárolására, hordozására, közvetítésére nem alkalmasak. A felmérő felmért személytől származó verbális és non-verbális jelek alapján, valamint az általa használt kulcsfogalmak, illetve a beszélgetés célirányos feltáró jellege alapján töltse ki az ÉRTÉKELŐ LAPOT! 20/21

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0208 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Gazd//50/Táv//Ált/b// Gazdasági szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0226 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: ÁltGpüz//50/Ksz/Rok Általános gépüzemeltető szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0309 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: FemKrmM//50/Ksz/Ált/b// Fém és kerámiaművészet szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0136 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Hulladé//30/Ksz//Ált Hulladékgazdálkodás szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0191 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Épmin//50/Ksz/Ált "Építési minőségellenőr szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0053 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: EnikaTavköz//50/IsM/Rok/ Elektronika-távközlés szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0294 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Művált//50/Nyk//Ált/b// Művészet általános (nem média, nem színész)

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0213 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Ügyvite//50/Ksz//Rok/b Ügyvitel szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Állás azonosító: Foglalkoztató azonosító: Érkeztető bélyegző helye:

Állás azonosító: Foglalkoztató azonosító: Érkeztető bélyegző helye: A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársa tölti ki Az adatrögzítő neve: Felelős ügyintéző neve: Bejelentés módja: szóban írásban Nyilvántartásba vétel dátuma: Foglalkoztató azonosító: Állás azonosító:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0094 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Állatte//30/IsM//Ált Állattenyésztő szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása

Álláskeresés. Aktív. Passzív. Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Aktív Passzív Munkaügyi kirendeltség Álláshirdetések böngészése Újságban Neten Mindenhol Ismerősök mozgósítása Bejelentkeztem a munkanélküli központban szóltam anyámnak Megfelelő állásajánlat Jogi értelmezés

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. május 16.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. május 16. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. november 13.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. november 13. Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

Innovatív Dél-Zala Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása NYILATKOZAT

Innovatív Dél-Zala Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása NYILATKOZAT NYILATKOZAT Alulírott (pályázó hivatalos képviselőjének neve), mint a.. (vállalkozás neve, címe, adószáma) kijelentem, hogy a Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása elnevezésű

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés. 2376-06 Beavatkozás - asszisztálás - dokumentálás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Általános asszisztens szakképesítés. 2376-06 Beavatkozás - asszisztálás - dokumentálás modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes

Részletesebben

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0318 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Vendégl//30/Ism/Rok/b Vendéglátás szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0288 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: BáÉpGép//30/Ism/Rok/b// "Bányászati és építési gépkezelés" szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0046 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Info//50/Ksz//Ált Informatika szakképesítés-csoportban, a célzott, 50-es szintű szakképesítéssel

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0172 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Idegfrg//50/Ism/Ált/b Idegenforgalom szakképesítés-csoportban, a célzott

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. április 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. április 10. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés. 2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások modul. 1. vizsgafeladat. 2011. október 06.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés. 2367-06 Vizsgálatok-terápiás eljárások modul. 1. vizsgafeladat. 2011. október 06. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. december 12.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. december 12. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1867-06/1 A szociális gondozás és ápolás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató)

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató) M0061 FELADATOK 4 Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez 5 Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait Hivatalos levelezést folytat hagyományos és 6 elektronikus formában 7 Hivatalos

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás.

Villamos, hidraulikus, pneumatikus hibafeltárás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2424-06 A képalkotás folyamata és eszközei modul 1. vizsgafeladat. 2010. október 06.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2424-06 A képalkotás folyamata és eszközei modul 1. vizsgafeladat. 2010. október 06. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Általános asszisztens szakképesítés. 2374-06 Betegmegfigyelés-tünetfelismerés modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Általános asszisztens szakképesítés. 2374-06 Betegmegfigyelés-tünetfelismerés modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T a komplex minősítéshez

N Y I L A T K O Z A T a komplex minősítéshez Melléklet az ADATLAP-hoz N Y I L A T K O Z A T a komplex minősítéshez Figyelemfelhívás! Figyelem! A NYILATKOZAT-ban adott válaszait a szakértői vizsgálat és a véleményezés folyamán felhasználjuk, mivel

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0340 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: Egügy//30/Ism/Rok/b// A kódrészletek jelentése: Egészségügyi szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. október 09.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. október 09. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1-11/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet 3. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0352 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Kertész//30/Ksz/Rok/b Kertészet szakképesítés-csoportban, a célzott, 30-as szintű szakképesítéssel

Részletesebben

A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről

A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről AZ ÁLLÁSKERESŐK LEHETŐSÉGEI Kit tekinthetünk álláskeresőnek? Álláskereső

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Onkológiai szakápoló szakképesítés. 3155-10 Onkológiai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. szeptember 11.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Onkológiai szakápoló szakképesítés. 3155-10 Onkológiai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. szeptember 11. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens szakképesítés. 2469-06 Egészségmegőrzés-egészségfejlesztés modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens szakképesítés. 2469-06 Egészségmegőrzés-egészségfejlesztés modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés. 2399-06 Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés. 2399-06 Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0039 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: KatRend//50/NyK//Ált Katonai és rendészeti szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 198-06/2 Vendéglátó eladói elmélet (áru- és italismeret, az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírások

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

T Írásbeli vizsgatevékenység

T Írásbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Az alábbi minta feladatsor a Közösségi-civil szervező és a Projektmenedzser-asszisztens szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés. 2369-06 Megfigyelés-tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat. 2014. május 14.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens szakképesítés. 2369-06 Megfigyelés-tünetfelismerés modul. 1. vizsgafeladat. 2014. május 14. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr, Sportmasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr, Sportmasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. március 07. 2012.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. március 07. 2012. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0041 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: KatRend//50/IsM//Ált Katonai és rendészeti szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1902-06 jelnyelvi tolmácsolás módszereinek alkalmazása a halló és a hallássérült igénybevevők elvárásai

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés. 2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés. 2398-06 Gyermekfogászati és fogszabályozási beavatkozások modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás.

Végső beállitási valamint üzemeltetési és karbantartási, ellenőrzési műveletek és bizonylatolás. II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0186 ÚMFT Programiroda TÁMOP-..1-08/1-008-000 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: SzpFÁIK// 30 //Ksz/Ált/b Belső szakipari és

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés. 2362-06 Tűz-, munka-, környezetvédelem modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés. 2362-06 Tűz-, munka-, környezetvédelem modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Vízvári László minősítő beosztása: főigazgató JVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 3717-10 Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. július 17.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 3717-10 Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. július 17. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszerkiadó szakasszisztens szakképesítés. 2437-06 Gyógyszerkiadás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszerkiadó szakasszisztens szakképesítés. 2437-06 Gyógyszerkiadás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0175 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: KersKöz//30/Ism/Ált/b Kereskedelem közös szakképesítés-csoportban,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr, Sportmasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. július 17.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr, Sportmasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. július 17. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogtechnikus szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1. vizsgafeladat. 2013. február 05.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogtechnikus szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1. vizsgafeladat. 2013. február 05. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Sürgősségi szakápoló szakképesítés. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Sürgősségi szakápoló szakképesítés. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Pszichiátriai szakápoló szakképesítés. 3722-10 Pszichiátriai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. június 12.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Pszichiátriai szakápoló szakképesítés. 3722-10 Pszichiátriai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. június 12. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0187 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Faipari//30/Ksz/Rok/b Faipar szakképesítés-csoportban, a célzott,

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben