A felmérési egység kódja:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A felmérési egység kódja:"

Átírás

1 A felmérési egység lajstromszáma: 0067 A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: Gazd//50/NyK//Ált Gazdasági szakképesítés-csoportban, a célzott, 50-es szintű szakképesítéssel rokon szakmában szerzett munkatapasztalattal vagy tanulmányi előzménnyel nem rendelkezők általános nyelvi kommunikációs készségek, képességek, jártasságok mérése. A felmérési egység komplett anyagát tartalmazó jelen dokumentum fájlneve: 0067.pdf Célzott kimenetek, szakképesítések Banki-, befektetési termékértékesítő Befektetési tanácsadó Független biztosításközvetítő Függő biztosításközvetítő Jogvédelmi biztosításközvetítő Befektetéskezelési referens Lízing referens Nemzetközi pénzügyi referens Személyes pénzügyi tervezési referens Vállalatfinanszírozási és - értékelési referens Vállalkozási ügyintéző Valutapénztáros és valutaügyintéző Kifizetőhelyi pénztáros Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs Migrációs ügyintéző II Nyilvántartási és okmányügyintéző Emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző Távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéző Üzleti kommunikációs szakügyintéző Beszédleíró-gyorsíró Jegyzőkönyvvezető 1/21

2 Személyes ügyfélszolgálati asszisztens Közszolgáltatási ügyintéző Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens Telemarketing asszisztens Ügyfélkapcsolati vezető Idegennyelvi titkár Iskolatitkár Ügyintéző titkár Állategészségügyi technikus Állattenyésztő technikus Felmérendő kompetenciák Kiemeli a lényeget Megérti az olvasottakat Visszaadja az olvasottakat Szöveget leír Felismeri az alapvető összefüggéseket Kitartóan figyel Megérti a kapott információkat Kérdéseket tesz fel Válaszokat ad Megfogalmazza a véleményét Megérti mások kommunikációját Figyelembe veszi mások véleményét Figyelmét megfelelő ideig és intenzitással mások közlendőjére irányítja Gondolatai átadása során a megfelelő kifejezéseket használja, valamint helyesen alkalmazza a nyelvtani és mondatszerkesztési szabályokat Gondolatait, véleményét mások számára meggyőző módon, eredményes érveléssel teszi közzé Kérdésfeltevéssel és eseti vizsgálódással próbál egy adott szituációt jobban megérteni Mások felé irányuló viselkedése megfelel a helyzetre érvényes udvariassági normáknak Nem verbális kommunikációja összhangban van verbális kommunikációjával, és/vagy közlési szándékának megfelelő Az egységen belüli felmérő feladatok (szervezési részletek) összesített, javasolt időtartama: 50 perc A felmérési egységen belüli javasolt szervezési részletek száma: 2 2/21

3 Időtartam: 30 perc 1. szervezési részlet Feladat jellemzői A felmérési egységen belül a részlet értéke (elérhető eredmény %-ban): 60% Tevékenység típusa: ÍRÁSBELI Feladat meghatározása: Általános nyelvi kommunikációs kompetenciák (készségek, képességek és jártasságok) mérése. A feladat leírása: Figyelmesen hallgassa meg a felmérést végző személy rövid tájékoztatóját a munkanélküliségről, a munkaügyi kirendeltségekről és az állami munkaközvetítésről. A szóban kapott és írásban átadott információk (FOTÓ, INFORMÁCIÓS LAP 2.) alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre: 1. Eredményezhet-e munkanélküliséget az információhiány? 2. Milyen szakkifejezést használunk az információhiány okozta munkanélküliségre? 3. Melyik az a két fél, amelyek között közvetítenek a munkaügyi kirendeltségek? 4. Milyen támogatást kaphat az álláskereső a munkaügyi kirendeltségtől? 5. Szükséges-e, hogy a munkanélküli személy maga is keressen állást vagy ez csak a munkaügyi kirendeltség feladata? 3/21

4 A segédanyagok: FOTÓ A válaszadásra rendelkezésre álló idő: 30 perc. Elérhető pontszám: 100 A komplex felmérésen belül a feladat értéke: 60% Ha lejárt a válaszadásra megszabott idő, akkor a kitöltött 1. számú FELADATLAPOT adja be a felmérést végző személynek! A felmérés során a személynek átadott FOTÓ mely a régió egyik aktuális - munkaügyi kirendeltségének ügyfélszolgálatát ábrázolja, ahol zajlik az álláskeresők fogadása, tájékoztatása (a fotó lehet több, életszerű jelenetet tartalmazó montázs is) A fotó célja: Segítse a feladattal való azonosulást és a témára való ráhangolódást! Alkalmas legyen a szóban elhangzott információk egyes elemeinek rögzítésére, ezért tartalmazzon jegyzetelésre alkalmas fehér felületet. INFORMÁCIÓS LAP 2. az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételről (A felmérés során a személynek átadott tájékoztató) Ahhoz, hogy a álláskeresőt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresőként történő regisztrálását kell kérnie. Ki tekinthető álláskeresőnek, és mi illeti meg? Álláskereső az a személy, aki munkaviszonyban nem áll és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, munkát akar és tud vállalni, a mielőbbi elhelyezkedés érdekében a munkaügyi kirendeltségen nyilvántartásba veteti magát és a kirendeltséggel együttműködik. Az együttműködés keretében az álláskereső rendszeresen, a kirendeltség által megadott időpontban személyesen felkeresi a kirendeltséget, a felajánlott munkát, képzési lehetőséget, munkaerő-piaci szolgáltatást, munkaerő-piaci programban való részvételt elfogadja és önállóan is aktívan keres munkát. Az álláskereső a kirendeltséggel álláskeresési megállapodást köthet, amelyben meghatározzák az együttműködés konkrét formáit, és azon szolgáltatások körét, amely növelheti az elhelyezkedés esélyét. Ilyen szolgáltatás lehet például pszichológiai tanácsadás 4/21

5 vagy álláskeresési tanácsadás. Az álláskereső, amennyiben a jogszabály által előírt feltételek megvannak, jogosult lehet az álláskeresési járadékra, álláskeresési segélyre, valamint költségtérítésre. Az álláskeresési ellátás igénylése esetén kötelező álláskeresési megállapodást kötni. Forrás: Dr. Henczi Lajos: A felnőttképzés jogi szabályozása. Saldo Zrt., Budapest, 2009., o. 5/21

6 (A felmérés során - a felmérő által a személyekkel szóban ismertetett tájékoztató) Mit takar a súrlódásos vagy frikciós munkanélküliség A munkanélküliségnek számos okát ismerjük. Az egyik ok az információhiányra vezethető vissza, mivel a munkaerőpiacon sincs tökéletes információáramlás. Emiatt akkor is lesznek betöltetlen állások és álláskeresők, ha a kereslet és kínálat tökéletesen megegyezik, hisz sokszor képtelenek vagyunk egyik városban információt szerezni arról, hogy milyen számunkra alkalmas és elfogadható állásokat kínálnak egy tőlünk távoli településen. De nem csak mi, potenciális munkavállalók küzdünk az információhiánnyal, hanem a munkaadók is, akik információk hiányában nem találják a dolgozni tudó és akaró munkatársakat. Ezt a fajta, a tökéletlen információáramlásból eredeztethető munkanélküliséget, illetve állás betöltetlenséget nevezzük súrlódásos vagy frikciós munkanélküliségnek/munkaerőhiánynak. Kit tekinthetünk munkanélkülinek, illetve álláskeresőnek? Munkanélküli akkor válik valakiből, ha nem áll munkaviszonyban, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat. Álláskeresőnek egyéb feltételek mellett azt a személy nevezzük, aki amellett, hogy (újból) el akar helyezkedni, ezért maga is aktívan keres állást, minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy munkahelyet találjon, és ezért szorosan együttműködik a munkaügyi központtal, elfogadja a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot. Milyen állami hatóságok végzik a munkaközvetítést? Az ország területét 7 regionális munkaügyi központ fedi le, melyek összesen 173 kirendeltséggel rendelkeznek. A kirendeltségek egy-egy nagyobb és jelentősebb helység és annak vonzáskörzetébe tartozó kisebb helységek munkaügyi feladatait látják el. A munkaügyi kirendeltség munkaközvetítő tevékenységét az álláskeresőként nyilvántartott és munkát kereső személy, valamint az állást kínáló vállalat, intézmény között folytatja le. Milyen feladatokat látnak el a munkaügyi kirendeltségek? A kirendeltség a munkaközvetítés keretében: a) személyes beszélgetést folytat a munkát keresővel, amelynek során tájékoztatja őt a számára megfelelő munkalehetőségek fő jellemzőiről, így különösen a foglalkoztatás helyéről, idejéről, a munkarendről, továbbá a kereseti lehetőségről, b) a foglalkoztatást akadályozó körülmény megállapítása esetén a megfelelő szolgáltatás igénybevételét tanácsolja (pl. pszichológiai tanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás), c) kapcsolatot tart azokkal az állást felkínáló munkaadó szervezetekkel (vállalatokkal, intézményekkel), akik a munkát kereső személyeket foglalkoztatni kívánják, továbbá d) elősegíti a munkát keresők és az álláskínálók találkozását annak érdekében, hogy közöttük foglalkoztatásra irányuló jogviszony jöjjön létre. Forrás: Dr. Henczi Lajos: A felnőttképzés jogi szabályozása. Saldo Zrt., Budapest, 2009., o. 6/21

7 Feladattal felmérhető kompetenciák: Felismeri az alapvető összefüggéseket Kiemeli a lényeget Kitartóan figyel Megérti a kapott információkat Megérti az olvasottakat Megérti mások kommunikációját Szöveget leír Visszaadja az olvasottakat ÚMFT Programiroda 7/21

8 1. szervezési részlet Feladat megoldása, értékelése Feladat megoldása: A felmérendő személy kézzel írt válaszában térjen ki az alábbi releváns információkra: 1. Eredményezhet-e munkanélküliséget az információhiány? Igen, eredményezhet munkanélküliséget az információhiány, mivel vagy a munkanélküli/álláskereső nem szerez tudomást az üres, számára megfelelő munkahelyről, Vagy a munkaadó nem találják a dolgozni tudó és akaró munkatársakat. Értékelés: A fenti tartalommal egybehangzó, részletes és indoklással/példákkkal alátámasztott válasz esetén adható pontszám: A fenti tartalommal egybehangzó, felsorolásszerű (nem kifejtett) válasz esetén adható pontszám: A fenti tartalmat csak részben visszaigazoló válasz esetén adható pontszám: 2-5. Ha a válaszadó nemleges vagy töredékes választ ad, akkor: 0-1 pont. 2. Milyen szakkifejezést használunk az információhiány okozta munkanélküliségre? A tökéletlen információáramlásból származó munkanélküliséget, illetve állásbetöltetlenséget súrlódásos vagy frikciós munkanélküliségnek/munkaerőhiánynak nevezzük. Értékelés: A fenti tartalommal egybehangzó, a megfelelő szakkifejezést használó és szakszerűen megfogalmazott válasz esetén adható pontszám: 4-5. A fenti tartalommal egybehangzó, de nem szakszerűen megfogalmazott válasz esetén adható pontszám: 2-3. Ha a válaszadó nemleges vagy töredékes választ ad, akkor: 0-1 pont. 3. Melyik az a két fél, amelyek között közvetít a munkaügyi kirendeltség? Az egyik fél az álláskeresőként nyilvántartott és munkát kereső személy, a másik fél pedig az állást felkínáló munkaadó szervezet (vállalat, intézmény). Értékelés: A fenti tartalommal egybehangzó, mindkét felet kellő körültekintéssel és szakszerűen bemutató részletes válasz esetén adható pontszám: A fenti tartalommal egybehangzó, felsorolásszerű (nem kifejtett) válasz esetén adható pontszám: 2-7. Ha a válaszadó nemleges vagy töredékes választ ad, akkor: 0-1 pont. 8/21

9 4. Milyen támogatást kaphat az álláskereső a munkaügyi kirendeltségtől? Az álláskeresési támogatások fontosabb elemei: információ az álláslehetőségekről különböző tanácsadói szolgáltatások (pl. pszichológiai tanácsadás vagy álláskeresési tanácsadás) álláskeresési járadék, álláskeresési segély, valamint költségtérítés. Értékelés: A fenti tartalommal egybehangzó, a megfelelő szakkifejezést használó és szakszerűen megfogalmazott 4-5 támogatási formát megnevező - válasz esetén adható pontszám: 4-5. A fenti tartalommal egybehangzó, a megfelelő szakkifejezést használó és szakszerűen megfogalmazott 2-3 támogatási formát megnevező - válasz esetén adható pontszám: 2-3. Ha a válaszadó nemleges vagy töredékes választ ad, akkor: 0-1 pont. 5. Szükséges-e, hogy a munkanélküli személy maga is keressen állást vagy ez csak a munkaügyi kirendeltség feladata? Az álláskeresőnek minden tőle elvárhatót meg kell tennie annak érdekében, hogy munkahelyet találjon, és ezért szorosan együttműködik a munkaügyi központtal, elfogadja a megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot. Értékelés: A fenti tartalommal egybehangzó, részletes és indoklással (esetleg példákkal) alátámasztott válasz esetén adható pontszám: A fenti tartalommal egybehangzó, felsorolásszerű (nem kifejtett) válasz esetén adható pontszám: A fenti tartalmat csak részben visszaigazoló válasz esetén adható pontszám: 2-5. Ha a válaszadó nemleges vagy töredékes választ ad, akkor: 0-1 pont. Az értékelés összesítése: Az írásbeli feladatra összesen adható maximális pontszám: 50 pont A kompetenciák értékelésére összesen adható maximális pontszám: 50 pont Teljesítmény alapján elért összes pontszám: Az írásbeli feladat tartalmi megoldása: pont A megfigyelt kompetenciák értékelése: pont 9/21

10 Feladat értékelése, dokumentálása: ÉRÉKELŐ LAP Név: Az írásbeli feladat értékelése (A megoldás tartalmazza a szükséges kulcsfogalmakat, és utal a fogalmak közötti kapcsolatrendszerre) Pontszám Maximum 1. Eredményezhet-e munkanélküliséget az információhiány? Milyen szakkifejezést használunk az információhiány okozta 5 munkanélküliségre? 3. Melyik az a két fél, amelyek között közvetítenek a munkaügyi 10 kirendeltségek? 4. Milyen támogatást kaphat az álláskereső a munkaügyi 5 kirendeltségtől? 5. Szükséges-e, hogy a munkanélküli személy maga is keressen 15 állást vagy ez csak a munkaügyi kirendeltség feladata? Összesen: 50 A kompetenciák értékelése Maximum (A megfigyelt kompetenciák összevetése az elvárt maximális értékkel) 1. Felismeri az alapvető összefüggéseket 5 Elért Elért 2. Kiemeli a lényeget 6 3. Kitartóan figyel 6 4. Megérti a kapott információkat 9 5. Megérti az olvasottakat 8 6. Megérti mások kommunikációját 6 7. Szöveget leír 4 8. Visszaadja az olvasottakat 6 Összesen: 50 Mindösszesen 100 Minden felmérendő személyről név szerinti a felmérő által aláírással és dátummal ellátott ÉRTÉKELŐ LAPOT kell kiállítani, melyhez csatolni kell az 1. számú FELADATLAPOT! 10/21

11 1. szervezési részlet Felmérés körülményei A felmérési helyszín alapjellege, fontos jellemzői: A felmérés általános célú vizsgateremben folyhat, amelyben a jelöltnek legalább 2-2,5 m 2 szabad terület jut az írásbeli munka végzéséhez. Az asztal felülete sima, kemény, kézírásra alkalmas és tiszta, továbbá stabil, nem billeg, nem nyikorog, a jelölt kézírásával együtt járó mozgástól nem rázkódik. Az asztalhoz stabil állású, könnyen mozgatható támlás szék tartozik, magassága igazodik az asztal cm-es magasságához (előnyös, ha állítható magasságú). A tevékenység társas körülményei (a felmért személyek körében): Önállóan végzett feladat. A teremben egyidejűleg jelenlévő max fő között semmilyen kapcsolat nem jöhet létre. Ennek érdekében a jelöltek körben, vagy egymással szemben történő elhelyezkedése nem lehetséges. Információs körülmények: A felméréshez használt FOTÓ és TÁJÉKOZTATÓK (INFORMÁCIÓS LAPOK) idő (hatályosság) és régió tekintetében az életszerű helyzeteket mind jobban megközelítve aktualizálást igényelhetnek. A felmérő feladatának leírása: A felmérő ismerteti a felmérés célját, időtartamát, valamint az elérhető pontszámot (100), továbbá a komplex felmérésen belül a feladat értékét (60%). Ezt követően átadja a jelölteknek az INFORMÁCIÓS LAP 2. elnevezésű tájékoztatót, valamint a jegyzetelésre is alkalmas FOTÓT, valamint az 1. számú FELADATLAPOT. Megkéri a jelölteket, hogy készüljenek fel egy 2-3 perces szóbeli tájékoztató meghallgatására, mely csak egyszer hangzik el. Megkéri a jelölteket, hogy a hallott információk lényegesnek ítélt elemeit rögzítsék az átadott FOTÓ megfelelő (üresen hagyott) részein. A felmérő szóban (lassan, tagoltan és érthetően) ismertetesse az INFORMÁCIÓS LAP 1. aktualizált tartalmát. A jelöltek figyelmesen hallgassák meg a munkanélküliségről, a munkaügyi kirendeltségekről és az állami munkaközvetítésről szóló tájékoztatót. Az ismertetés után a felmérő válaszolja meg az esetlegesen felmerülő az értelmezést szolgáló, ill. a feladat elvégzésére irányuló kérdéseket. A jelöltek a szóban kapott és írásban átadott információk (FOTÓ, INFORMÁCIÓS LAP 2.) alapján az 1. számú FELADATLAPON egyénileg válaszoljanak a kérdésekre: Ha lejárt a válaszadásra megszabott idő, akkor a kitöltött 1. számú FELADATLAPOT adják át a felmérést végző személynek. 11/21

12 A jelölt feladatának leírása: A jelölt feladatlapon oldja meg az írásbeli feladatot, amelyek jól látható, olvasható sokszorosított (pl. fénymásolt) példányok lehetnek. A feladatlapot a felügyelő tanár osztja ki, miután tájékoztatta a jelölteket az alábbi körülményekről: A feladatlap kitöltéséhez felhasználható eszköz kizárólag toll lehet. Egyéb segédeszköz alkalmazása nem lehetséges. A jelöltnél csak olyan személyes tárgyak lehetnek, amelyek semmiféle, a felmérő feladattal összefüggő információt nem tartalmazhatnak, illetve ilyenek tárolására, hordozására, közvetítésére nem alkalmasak (l. mobiltelefon, egyéb elektronikus kapcsolatfelvételt szolgáló eszköz stb.). A meg nem engedett segédeszközök, egyéb információs eszközök használata, vagy a jelölt(ek) egymás közötti bármiféle aktív kapcsolata esetén a jelölt(ek) írásbeli munkáját érvénytelennek kell tekinteni. A feladatlapra rá kell írni a jelölt nevét, a felmérés időpontját. Közölni kell a feladat elvégzésének időtartamát (l. 30 perc), amelynek kezdetét és végét a táblán, vagy arra alkalmas, mindenki által jól látható helyen fel kell írni és a felmérés végéig láthatóvá kell tenni. A jelölt által írt szöveget javítani csak úgy lehet, ha a helytelen választ egyszer áthúzza a jelölt, és egyértelműen, ill. jól olvashatóan az áthúzott szövegrész felett vagy mellett feltünteti a helyes megoldást; az ettől eltérő javítás, helyesbítés nem fogadható el. A felmérés 30 perce alatt a termet csak indokolt esetben lehet elhagyni, a teremben lévő személyek zavarása nélkül. Ebben az esetben a felügyelőnek (pl. folyosófelügyelő) meg kell győződnie arról, hogy a teremből távozó személy senkivel nem találkozik, illetőleg információtovábbításra alkalmas eszközt nem használ. A jelölt távozásának és a terembe visszaérkezésének időpontját a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A feladat időn belüli befejezése esetén a jelölt a feladatlap leadása után - elhagyhatja a termet. A felügyelő tanár a vizsgalapok leadásakor rávezeti a beadás időpontját, és aláírja. A feladat elvégzéséhez szükséges információkat a feladatlap tartalmazza, egyéb információ a vizsga alatt nem adható. A felméréshez szükséges eszközök, anyagok, gépek: A felmérés nem igényel a normál tantermi körülményektől (pad, szék, stb.) eltérő feltételeket. A felmérés során használható eszközök: - a felmérést végző intézmény pecsétjével ellátott írásbeli feladatlapok, - toll, - szükség esetén pecsételt üres, tiszta lapok, - ülésrend, - a felmérés körülményeit rögzítő jegyzőkönyv. A felmérő szerepe, a tevékenység felügyeleti körülményei: A feladatot a jelöltek csoportos felügyelet mellett végzik. A helyiségben csak olyan személy láthat elő felügyeletet, aki nem rendelkezik a tárgykörrel azonos (l. 12/21

13 szakmai kommunikáció) ismeretekkel, szakmai gyakorlattal. Tevékenységét a szakmai vizsgázgatás általános szabályairól és eljárásrendjéről szóló 20/2007. SZMM. r. előírásai szerint látja el. A személy tevékenysége megfigyelésének különös szempontjai, szabályai: A felmérő felmért személyektől származó non-verbális jelek alapján mindenek előtt a figyelem és a megértés kompetenciák megnyilvánulásairól tájékozódjon. A felmérést végző töltse ki az Értékelőlapot! A jelölt a feladatot a feladatlap információi, utasításai szerint oldja meg. A jelöltnél az írószeren kívül, csak olyan személyes tárgyak lehetnek, amelyek semmiféle, a felmérő feladattal összefüggő információt nem tartalmazhatnak, illetve ilyenek tárolására, hordozására, közvetítésére nem alkalmasak. 13/21

14 2. szervezési részlet Feladat jellemzői Időtartam: 20 perc A felmérési egységen belül a részlet értéke (elérhető eredmény %-ban): 40% Tevékenység típusa: SZÓBELI, páros munka Feladat meghatározása: A felmérő feladat célja: A jelöltek általános nyelvi kommunikációs kompetenciáinak (készségek, képességek és jártasságok) mérése, mely szerepjáték keretében, szimulált környezetben, két személy közötti közvetlen beszélgetésre alapozva történik A feladat leírása: Szimulált feladatot kell végrehajtania. Mint munkanélküli, már egy hónapja együttműködik a munkaügyi kirendeltséggel, hogy mielőbb egy jó állást találjanak önnek. Behívták a munkaügyi kirendeltségre, mivel értesítést kaptak egy megüresedett asszisztensi állásról. Álláskeresői szerepkörben folytasson le egy célratörő, minél több információt feltáró beszélgetést a munkaügyi kirendeltség munkatársával. Ennek során tegyen fel olyan kérdéseket, melyek elsősorban az alábbi három témára irányulnak: az állást kínáló szervezetre a betöltendő munkakör főbb jellemzőire és a jelentkezés körülményeire. A kérdések, illetve a tervezett beszélgetés kulcsszavait, illetve vázlatát a beszélgetés megkezdése előtt a FELADATLAP hátoldalán írásban is rögzítse. A beszélgetés végén nyilatkozzon arról, hogy elfogadja-e a kínálkozó foglalkoztatási lehetőséget. Álláspontját röviden indokolja. Felkészülésre rendelkezésre álló idő: 10 perc. A beszélgetésre rendelkezésre álló idő: 10 perc. Elérhető pontszám: /21

15 Feladattal felmérhető kompetenciák: Figyelembe veszi mások véleményét Figyelmét megfelelő ideig és intenzitással mások közlendőjére irányítja Gondolatai átadása során a megfelelő kifejezéseket használja, valamint helyesen alkalmazza a nyelvtani és mondatszerkesztési szabályokat Gondolatait, véleményét mások számára meggyőző módon, eredményes érveléssel teszi közzé Kérdéseket tesz fel Kérdésfeltevéssel és eseti vizsgálódással próbál egy adott szituációt jobban megérteni Mások felé irányuló viselkedése megfelel a helyzetre érvényes udvariassági normáknak Megérti a szóban kapott információkat Megérti mások kommunikációját Megfogalmazza véleményét Nem verbális kommunikációja összhangban van verbális kommunikációjával, és/vagy közlési szándékának megfelelő Válaszokat ad 15/21

16 2. szervezési részlet Feladat megoldása, értékelése Feladat megoldása: A feladat megoldása akkor tekinthető sikeresnek, ha a felmérendő személy kérdései elősegítik az alábbi releváns információk átadását: 1. Szervezettel összefüggő információk: szervezet neve (Munkaerő-szervező és Fejlesztő Kft.) tevékenysége (munkaerő-kiválasztás, -kölcsönzéssel és -közvetítés) Értékelés: A fenti tartalmat pontosan, ill. a cég tevékenységét hűen tükröző és a szakkifejezéseket helyesen használó válasz esetén adható pontszám: A fenti tartalmat csak részben tükröző válasz esetén adható pontszám: 2-6. Ha a válaszadó nemleges vagy töredékes választ ad, akkor: 0-1 pont. 2. Munkakörrel kapcsolatos információk: betöltendő munkakör (irodai asszisztens) elvégzendő feladatok (adminisztráció, nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás, ügyviteli folyamatok és folyamatleírások aktualizálása, egyéb irodai feladatok ellátása) a munkakör betöltésének feltételei (középfokú végzettség, szakképzettség nem szükséges, számítástechnikai ismeretek: MS Word, Excel, Outlook) elvárt kulcskompetenciák (logikus és gyakorlatias gondolkodásmód, nagyfokú precizitás, továbbá ügyfélorientált, kapcsolatteremtő, együttműködő és kommunikációs kompetenciák) egyéb feltételek (B-kategóriás jogosítvány, legalább 1 év gyakorlati idő, előnynek számít a hasonló területen szerzett tapasztalat) várható fizetés/piacképes jövedelem ( ezer bruttó forint) karrierlehetőség (két év eredményes munkavégzés után garantált fizetésemelés és csoportvezetői előléptetés) munkakörnyezet (egészséges és biztonságos környezet) juttatási rendszer (cafetéria: pl. étkezési utalvány, otthoni internettámogatás, üdülési csekk) Értékelés: A fenti tartalmat pontosan tükröző, a munkakör tartalmát, struktúráját hűen bemutató és a szakkifejezéseket helyesen használó válasz esetén adható pontszám: A fenti tartalommal egybehangzó, felsorolásszerű (nem kifejtett) válasz esetén adható pontszám: A fenti tartalmat csak részben visszaigazoló válasz esetén adható pontszám: Ha a válaszadó nemleges vagy töredékes választ ad, akkor: 0-1 pont. 16/21

17 3. Jelentkezésre körülményeire vonatkozó információk: jelentkezés helye (székhely: 1133 Budapest, VVV út 0.) jelentkezés ideje (3 napon belül, munkaidőben) jelentkezés formai feltételei (motivációs levél, magyar és idegen nyelvű önéletrajz) kapcsolattartó személy Értékelés: A fenti tartalmat pontosan tükröző, a jelentkezés körülményeit hűen bemutató és a szakkifejezéseket helyesen használó válasz esetén adható pontszám: A fenti tartalommal egybehangzó, felsorolásszerű (nem kifejtett) válasz esetén adható pontszám: A fenti tartalmat csak részben visszaigazoló válasz esetén adható pontszám: 2-5. Ha a válaszadó nemleges vagy töredékes választ ad, akkor: 0-1 pont. Az értékelés összesítése: A szóbeli feladat tartalmi elemeire összesen adható maximális pontszám: 50 pont A kompetenciák értékelésére összesen adható maximális pontszám: 50 pont Teljesítmény alapján elért összes pontszám: A szóbeli feladat tartalmi értékelése: pont A megfigyelt kompetenciák értékelése: pont 17/21

18 Feladat értékelése, dokumentálása: ÉRÉKELŐ LAP Név: A beszélgetés tartalmi elemeinek értékelése Pontszám (A beszélgetés érintette a szituációval összefüggő lényeges információkat) Maximum Elért 1. Szervezettel összefüggő információk Munkakörrel kapcsolatos információk Jelentkezés körülményeire vonatkozó információk 15 Összesen: 50 A kompetenciák értékelése Maximum Elért (A megfigyelt kompetenciák összevetése az elvárt maximális értékkel) 1. Figyelembe veszi mások véleményét 5 2. Figyelmét megfelelő ideig és intenzitással mások közlendőjére 5 irányítja 3. Gondolatai átadása során a megfelelő kifejezéseket használja, 5 valamint helyesen alkalmazza a nyelvtani és mondatszerkesztési szabályokat 4. Gondolatait, véleményét mások számára meggyőző módon, 5 eredményes érveléssel teszi közzé 5. Kérdéseket tesz fel 5 6. Kérdésfeltevéssel és eseti vizsgálódással próbál egy adott 3 szituációt jobban megérteni 7. Mások felé irányuló viselkedése megfelel a helyzetre érvényes 3 udvariassági normáknak 8. Megérti a szóban kapott információkat 5 9. Megérti mások kommunikációját Nem verbális kommunikációja összhangban van verbális 4 kommunikációjával, és/vagy közlési szándékának megfelelő 11. Megfogalmazza véleményét Válaszokat ad 2 Összesen: 50 Mindösszesen 100 Dokumentálás Minden felmérendő személyről név szerinti a felmérő által aláírással és dátummal ellátott ÉRTÉKELŐ LAPOT kell kiállítani, melyhez csatolni kell a jelölt tervezett kérdéseit, kulcsgondolatait tartalmazó 2. számú FELADATLAPOT. 18/21

19 2. szervezési részlet Felmérés körülményei A felmérési helyszín alapjellege, fontos jellemzői: A felmérés alaphelyzetben elvégezhető normál tantermi körülmények. A felmérés elvégezhető továbbá a munkaügyi kirendeltséget szimuláló környezetben (van pl. az asztalon egy vezetékes telefon, valamint úgy vannak a padok kialakítva, hogy ügyintéző és ügyfél egymással szemben leülhet). Szükséges továbbá egy felkészülést szolgáló külön terem, valamint egy várakozó terem annak érdekében, hogy a vizsgáról kijövők elkerüljék a vizsga előtt állókat. A tevékenység társas körülményei (a felmért személyek körében): A felmérési tevékenységet páros munkában kell elvégezni. A munkaügyi kirendeltség munkatársának szerepkörét a felmérő (szakértő) lássa el. Információs körülmények: A szóbeli vizsgán résztvevők nem teremthetnek kapcsolatot - még mobil telefonon sem - a szóbelin már részvett vizsgázókkal. A jelölt külön teremben 10 percig, egyedül felkészülhet a szóbeli vizsgára, váltva az előtte lévő szóbelire bevonuló vizsgázót. A vizsga megkezdésekor, a felügyelő tanár átadja a vizsgázónak a 2. számú feladatlapot. A felmérő és a jelölt egy-egy szerepet tölt be, melynek megfelelően személyes beszélgetést folytatnak Szerepek: 1. A munkaügyi kirendeltség munkatársa, aki: Személyes beszélgetést folytat a munkát keresővel (a beszélgetés során igyekszik feltárni az álláskereső foglalkoztatással kapcsolatos igényeit, iskolai végzettségét, szakképzettségét, a korábban betöltött munkaköröket, szakmai gyakorlatát, lakóhelyét, tartózkodási helyét, munkaképességét). Érdeklődésre tájékoztatja a jelöltet egy konkrét, frissen bejelentett munkalehetőség fő jellemzőiről, így különösen a foglalkoztatás helyéről, idejéről, a munkarendről, továbbá a kereseti lehetőségről. Elősegíti a munkát kereső és az álláskínáló találkozását annak érdekében, hogy közöttük foglalkozatásra irányuló jogviszony jöjjön létre. 2. A jelölt, aki szorosan együttműködik a munkaügyi kirendeltséggel, ezért értesítést kapott a frissen bejelentett állásról. Bement a kirendeltségre, beszámol a kirendeltség munkatársának a személyes álláskeresés eredményeiről, nehézségeiről, és kérdéseket tesz fel frissen bejelentett álláslehetőségről, s megbeszélik a teendőket. A beszélgetés alapját biztosító INFORMÁCIÓS LAP 3. tartalma a régió jellegének megfelelően aktualizálható. 19/21

20 A felméréshez szükséges eszközök, anyagok, gépek: A felmérés alaphelyzetben a normál tantermi körülményeket és feltételeket igényel (pad, szék, stb.). A szimulált környezetet a régióra jellemző feltételek szerint célszerű berendezni. A felmérés során használható eszközök: - a felmérést végző intézmény pecsétjével ellátott 2. számú feladatlap, - toll, - a felmérés körülményeit rögzítő jegyzőkönyv. A felmérő szerepe, a tevékenység felügyeleti körülményei: A felmérő tölti be a munkaügyi kirendeltség munkatársa szerepkörét, ezért alaposan tanulmányozza az INFORMÁCIÓS LAP 3. tartalmát, valamint a megfigyelésre váró kompetenciák listáját. A felmérő ismertesse a feladatot, a rendelkezésre álló időt, a felméréshez használható eszközöket, és a felmérni kívánt kompetenciákat. A felmérő teremtsen könnyed beszélgetésre alkalmas légkört. A rendelkezésre álló idő alatt folytassa le a beszélgetést a munkát kereső szerepet betöltő jelölttel. A beszélgetést úgy irányítsa, hogy az elsősorban: az állást kínáló szervezetre, a betöltendő munkakör főbb jellemzőire és a jelentkezés körülményeire irányuljon. A feladat megoldására biztosított idő letelte után kérje el a jelölttől a névvel ellátott 2. számú FELADATLAPOT. A személy tevékenysége megfigyelésének különös szempontjai, szabályai: A jelölt a feladatot a feladatlap információi, utasításai szerint oldja meg. Ehhez segédeszköz nem használható. A jelöltnél az írószeren kívül, csak olyan személyes tárgyak lehetnek, amelyek semmiféle, a felmérő feladattal összefüggő információt nem tartalmazhatnak, illetve ilyenek tárolására, hordozására, közvetítésére nem alkalmasak. A felmérő felmért személytől származó verbális és non-verbális jelek alapján, valamint az általa használt kulcsfogalmak, illetve a beszélgetés célirányos feltáró jellege alapján töltse ki az ÉRTÉKELŐ LAPOT! 20/21

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0073 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: IdnyAng//50/Ált// Bármely nyelvtudást igénylő szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások Szakmabemutató információs mappa

Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: LÓRÁNT MELINDA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: HARASZTOSI ÉVA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása EGYÜTT A MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása Munkaerőpiaci információk 2011. E G Y Ü T T A M U N K A E R Ő P I A C F E J L E S Z T É S É É R T A L A

Részletesebben

Tanulási útmutató és tananyag

Tanulási útmutató és tananyag HEFOP 3.5.4 FELNŐTTKÉPZÉSI SZERVEZŐ KÉPZÉS 6. modul: Felnőttképzési szolgáltatások Tanulási útmutató és tananyag Pécs Tisztelt Hallgató! Ön A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Módszertani és Oktatási Központ Felnőttképzési nyilvántartási szám: 21088-2007 Cím: 1447 Budapest Pf. 510. Tel/Fax.: (06-1-) 303-8973; (06-1-) 314-4998 mail: info@neki.hu www.mamoka.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével):

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével): A munka világa A Magyarországról szóló információkat összefoglaló ország mappa jelen fejezetének célja, hogy összegyűjtse és röviden bemutassa azokat a főbb munkaerőpiaci, munkaügyi, munkajogi tudnivalókat,

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára i Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára Készült a KKT - Készség, Kompetencia, Tudás A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési

Részletesebben

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével):

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével): A Magyarországról szóló információkat összefoglaló ország-mappa jelen fejezetének célja, hogy összegyűjtse és röviden bemutassa azokat a főbb munkaerőpiaci-, munkaügyi-, munkajogi tudnivalókat, melyek

Részletesebben

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Gyakornoki Szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u. 11.

Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u. 11. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Gézengúz Óvoda 1202 Budapest, Zalán u. 11. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2011. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Részletesebben

KEY módszer. Módszertani leírás

KEY módszer. Módszertani leírás KEY módszer Módszertani leírás A módszertani kiadvány a TPPA/2013/03/26 KRAFT - Kreatív, fejlesztő, gyakorlatorientált módszerek az egyéni fejlesztésben című projekt keretében a Revita Alapítvány, a Förderverein

Részletesebben

SZMM-TP-2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

SZMM-TP-2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ TÁVMUNKA PÁLYÁZAT 2007 SZMM-TP-2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2007. FEBRUÁR 2. oldal Tartalomjegyzék Általános információk... 3 Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ... 4 Gyakorlati Útmutató a pályamunka

Részletesebben

A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről

A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről A csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalóknak az aktuális munkaerő-piaci szolgáltatásokról, támogatási lehetőségeinkről AZ ÁLLÁSKERESŐK LEHETŐSÉGEI Kit tekinthetünk álláskeresőnek? Álláskereső

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek Kézikönyv

Munkaerő-piaci ismeretek Kézikönyv Munkaerő-piaci ismeretek Kézikönyv Kádár Erika - Dr. Kovács András - Tóth Ibolya Szerkesztette: Balogh Zsuzsanna Debrecen 2008. 1 A foglalkozás módszere A tananyag célja, hogy gyakorlati ismeretekkel segítse

Részletesebben

A hallgatók fogadásának szabályzata

A hallgatók fogadásának szabályzata TAMOP 3.1.7 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Pályázat azonosító száma: TÁMOP 3.1.7-11/2.-2011-0141 Pályázat címe: Referencia-intézmény kialakítása a SZONEK Bükkösdi

Részletesebben

DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány

DUNAFERR Foglalkoztatásért Acélalapítvány DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 2014. március 5. Hatályba lépett: 2013. december 3. után felvett alapítványi támogatottak esetében. 1. Az Alapítvány

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

26. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 17. TARTALOM. 56/2010. (IX. 17. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

26. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 17. TARTALOM. 56/2010. (IX. 17. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 26. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 17. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 54/2010. (IX. 17. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02

Kivonat. Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 IER301_KIV_V02 Oldal: 1 / 32 Kivonat Az IER301 Képzésirányítás folyamatról IER301_KIV_V02 Célja: Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén történő munkavégzés alkalmával betartandó szabályok ismertetése. Név

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Fogalmak meghatározása...3 3.

Részletesebben

MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MUNKAVÁLLALÁSI TANÁCSADÓ Feladatok

Részletesebben

Távmunka kiadvány 2014 TÁVMUNKA

Távmunka kiadvány 2014 TÁVMUNKA TÁVMUNKA Minden, amit érdemes tudni a távmunkáról A kiadvány a TÁMOP-5.5.1-B-11/2-2011-0314 kódszámú KAVICS Közösségi Alternatívák Völgységi Impulzív Családoknak című projekt keretében készült. Távmunka

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése IV.Emberi erőforrás-gazdálkodás

Az üzleti vállalkozás működése IV.Emberi erőforrás-gazdálkodás Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése IV.Emberi erőforrás-gazdálkodás A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

D.A.R. Investeste în oameni! Befektetés az emberekbe

D.A.R. Investeste în oameni! Befektetés az emberekbe UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI HIVATAL 1097 BUDAPEST, GYÁLI ÚT 2-6. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A SZŰRŐPROGRAMOK ORSZÁGOS KOMMUNUKÁCIÓJA RÉSZEKÉNT KOMMUNIKÁCIÓS FELKÉSZÍTŐ SZEMINÁRIUMOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY HAJDÚDOROG, FOGADÓ U.

FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY HAJDÚDOROG, FOGADÓ U. FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY HAJDÚDOROG, FOGADÓ U. 3-5. Tel.: 06 52 232 313; e-mail: titkarsag@feherbot.hu ; honlap:www.feherbot.hu Nyilvántartási szám a Debreceni Törvényszéknél: 967 Felnőttképzési akkreditációs

Részletesebben

2014. Módszertani összefoglaló a duális képzésekre vonatkozó feltáró kutatás lebonyolításához TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 projekt

2014. Módszertani összefoglaló a duális képzésekre vonatkozó feltáró kutatás lebonyolításához TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 projekt 2014. Módszertani összefoglaló a duális képzésekre vonatkozó feltáró kutatás lebonyolításához TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 projekt Készítette: Soós Gabriella, Kalóné Szűcs Erzsébet, Dr. Kovács Tibor 1

Részletesebben