Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Budapest, Váci út 45. Tervező: COWI Magyarország Kft. - UTIBER Kft. konzorcium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. Tervező: COWI Magyarország Kft. - UTIBER Kft. konzorcium"

Átírás

1 Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Budapest, Váci út február 27. egyeztető tárgyalás (NIF Zrt. - Érd Megyei Jogú Város - COWI Magyarország Kft.- UTIBER Kft. Konzorcium) Mód. Dátum Módosítás tartalma Tervezõ Ellenõrizte Jóváhagyta Tervező: COWI Magyarország Kft. - UTIBER Kft. konzorcium Konzorcium vezető: Konzorcium tag: UTIBER Kft. Szakasztervező (v. Szakági tervező v. Altervező): Projekt tárgya: Projekt manager: Felelős tervező: Tervező: Ellenőr: Tárgy: Perjés Tamás Pál Gábor Zádori Gyöngyi Ódor Viktória Szakág: Tervfázis: Tervszám: Részművelet: Rajzszám: Lépték: Dátum:

2 1 MŰSZAKI LEÍRÁS ENGEDÉLYEZÉSI TERVHEZ Érd, Bagoly utcai külön szintű közúti-vasúti átjáró kiépítése Közúti hidak ( és 4. jelű közúti hidak) 02. verzió 1. Előzmények A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízta a COWI Magyarország Kft.- UTIBER Kft. konzorciumot a Budapest-Kelenföld - Székesfehérvár vasútvonal rekonstrukciója II. üteméhez szükséges kiegészítő tervezői feladatok elvégzésével, melyek közül az Érd belterületén lévő, Bagoly utcai vasúti átjáró külön szintbe helyezésének tervét a konzorcium alvállalkozójaként a Speciálterv Kft. készítette el. A terv célja a szintbeni keresztezés megszüntetése, a forgalom vasút feletti átvezetése. Az igények kielégítésére a Bagoly utcai szintbeni keresztezés helyett egy 2x1 sávos felüljáró került megtervezésre, külön gyalogos felüljáróval. A tervezett megoldásnak biztosítania kell a Budapest Nagykanizsa vv. és Érd elágazás - Tárnok vvsz. között, a szintbeni csatlakozás megszüntetésével keletkező zárványterület feltárását is. A felüljáró és környezetének kialakításáról az engedélyezési terv elkészítését megelőzően folyamatosan egyeztetés történt Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A lakóingatlanok kiszolgálására szervizutak kerültek megtervezésre. Az összes ingatlan megközelíthetősége az első egyeztetések szerint a felüljáró mindkét oldalára szervizút építését tette szükségessé, vagy kerülő utakon, kisajátításokkal más vonalon vezetett utcákat kellett volna kialakítani. Ennek a megoldásnak az lett volna az ára, hogy a Bagoly utca mindkét oldalán elhelyezkedő lakóingatlanok jelentős sávját igénybe kellett volna venni. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával folytatott egyeztetéseken az a verzió lett elfogadva, hogy a Bagoly utca nyugati oldalán lévő ingatlanokat nem érintjük, így keletre tolódik a felüljáró, ezzel szellősebbé válik az utcakép. Az engedélyezési terv ezek figyelembevételével került kialakításra. A különszintű keresztezés kialakításánal a gyalogos forgalmat, valamint a közúti forgalmat szétválasztottuk, a közúti forgalom a vasútvonalakat önálló műtárggyal hidalja át. A különszintű keresztezés megépítése, a vasútvonalak korszerűsítése után történik, melynek terveit a FŐMTERV Zrt. bocsátotta rendelkezésünkre. A tervdokumentáció a közúti hidak kiviteli tervét tartalmazza. Közúti hidak alatt a négy dilatációval elválasztott - hídszerkezetet értjük, és Műszaki leírás szintjén a hídkoplexum nem kerül szétválasztásra. Jelen engedélyezési terv 02. verziója az eredeti engedélyezési terv fő koncepcióját megtartva, az alábbi módosításokat tartalmazza, melyek a lakossági észrevételek, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának észrevételei alapján, a megbízó NIF Zrt-vel egyeztetve került kialakításra: A felüljáró mindkét oldalára kerüljön zajárnyékolófal

3 2 A zajvédelmi számításoknál a kisajátított terület távlati beépítése veendő figyelembe, esetleges funkcióváltással A szervízúti forgalom ne kerüljön bevezetésre a Holló utcába, a szervízút közvetlenül csatlakozzék a Bagoly utcai gyűjtőúthoz. 2. A hidak szerkezeti rendszere A hídkomplexum 4 hídszerkezetből áll, ami összesen 19 támaszon nyugszik. A támaszok közül 3 támasz közös (7, 8, 15 jelű támasz), a hídszerkezetek ezeken a támaszokon dilatációkkal csatlakoznak egymáshoz. Az 1. hídfőhöz a híd előtt, és a 14. hídfőhöz a híd után szögtámfalak csatlakoznak, melyek az út hossz-szelvényét követve a terepszintig kisérik az átvezetett utat. A négy hídszerkezetből 3 közös tengelyen helyezkedik el (1, 2, 3. jelű hidak), a 4. jelű híd a 2. jelű hídra merőlegesen a 2. hídhoz csatlakozva lett kialakítva, ezáltal a vasútvonalak közötti zárványterület közúti megközelítése megoldható. A szerkezeti rendszer megválasztásánál fontos szempont volt, hogy a vasútvonalak felett a vasúti forgalom minimális zavarása érdekében ne legyen szükség nehézállvány beépítésére, ezért itt előregyártott, előfeszített hídgerendás felszerkezet építését irányoztuk elő. A T alakú hídkopmlexum közbenső magja monolit vasbeton lemezhíd, így a helyszínrajzi geometria lekövethető. A hidak alapozása CFA cölöpökkel történik. Az 1.jelű híd szerkezeti rendszere: 7 támaszú, folytatólagos, többtámaszú gerenda híd. Felszerkezete 90 cm magas előregyártott főtartóval együttdolgozó, helyszíni vasbeton pályalemez. A felszerkezet a szerkezeti gerendákon elhelyezett 2 cm vastag műszaki gumilemezre fekszik fel. Az 1. jelű hídfő tömörfalas szerkezetű, a közbenső pillérek egy, változó magasságú, lóversenypálya alakú oszlopból, és az oszlopra felültetett változó keresztmetszetű fejgerendából állnak. A felszerkezet az 1. jelű hídfőhöz és a közbenső pillérekhez le van kötve. A 7. jelű közös hídfő két, változó szélességű, külső oldalán íves kialakítású két oszlopból áll, melyeknek felső síkja két különböző magasságú felületen fogadja a felszerkezeteket. A felszerkezet sarukon keresztül fekszik fel a támaszra. A 2.jelű híd szerkezeti rendszere: 3 támaszú, T alakú, tömör, monolit lemezhíd. A támaszok háromszög alakban helyezkednek el. Mindhárom támasz közös támasz, a felszerkezet mindhárom támaszhoz sarukkal csatlakozik. A fix saru a 7. támaszon, a bal oldalon lévő saru. Az 3.jelű híd szerkezeti rendszere: 7 támaszú, folytatólagos, többtámaszú gerenda híd. Felszerkezete 90 cm magas előregyártott főtartóval együttdolgozó, helyszíni vasbeton pályalemez. A felszerkezet a szerkezeti gerendákon elhelyezett 2 cm vastag műszaki gumilemezre fekszik fel. A 8. jelű közös hídfő két, változó szélességű, külső oldalán íves kialakítású két oszlopból áll, melynek felső síkja két különböző magasságú felületen fogadja a felszerkezeteket. A támasz sarukkal csatlakozik a felszerkezetekhez.

4 3 A 14. jelű hídfő tömörfalas szerkezetű, a közbenső pillérek egy, változó magasságú, lóversenypálya alakú oszlopból, és az oszlopra felültetett változó keresztmetszetű fejgerendából állnak. A felszerkezet az 14. jelű hídfőhöz és a közbenső pillérekhez le van kötve. A 4.jelű híd szerkezeti rendszere: 5 támaszú, folytatólagos, többtámaszú gerenda híd. Felszerkezete 90 cm magas előregyártott főtartóval együttdolgozó, helyszíni vasbeton pályalemez. A felszerkezet a szerkezeti gerendákon elhelyezett 2 cm vastag műszaki gumilemezre fekszik fel. A 15. jelű közös hídfő két, változó szélességű, külső oldalán íves kialakítású két oszlopból áll, melynek felső síkja két különböző magasságú felületen fogadja a felszerkezeteket. A támasz sarukkal csatlakozik a felszerkezetekhez. A 19. jelű hídfő tömörfalas szerkezetű, a közbenső pillérek egy, változó magasságú, lóversenypálya alakú oszlopból, és az oszlopra felültetett változó keresztmetszetű fejgerendából állnak. A felszerkezet az 14. jelű hídfőhöz és a közbenső pillérekhez le van kötve. 3. Általános adatok: (kiinduló geometriai alapadatok): Átvezetett út Áthidalt akadály Megnevezés Érd, Bagoly utca 30. vasútvonal Budapest Nagykanizsa, 2 db vágány 40. vasútvonal Érd elágazás Tárnok vv. szakasz 1 db vágány Szelvény (30. bal) (30. jobb) (40.) (30.) (40.) Pályaszint (Sínkorona) Hídszélesség (30. bal) (30. jobb) (40.) Bagoly u.: 8,03 m ( kmsz-ig) változó( ) 8,03 m ( kmsz-től) Csatlakozó út: Változó ( kmsz-ig) 8,03 m ( kmsz-től) (30.) (40.) Oldalesés 2.5 % tetőszelvényben 80 mm túlemelés (30.) Helyszíni - vonalvezetés Bagoly u.: Egyenes ( kmsz-ig) Rb=200m ( ) Egyenes ( kmsz-től) Csatlakozó út: -

5 Magassági vonalvezetés 4 egyenes Bagoly u.: Rh=500m ( kmsz-ig) em.: 6.0%-ot ( ) Rd=1900m ( ) Es.: 6.0%-ot ( ) Rh=500m ( kmsz-től) Csatlakozó út: Es.: 4.0% Esik: 0.423% (30.) Esik: 0.73 % (40.) A keresztezési szelvények azonos a Bagoly utca tengelyének és a 30. illetve 40. vv. meglévő vágánytengelyének metszéspontjával. A terveken feltüntetett szintek Balti alapsíkra vonatkoznak. Magassági fixpontnak az útépítés alappontját kell használni. Keresztezés szöge: A 30. vasútvonal íves tengelyéhez a keresztezési pontban húzott érintő és Bagoly utca íves tengelyéhez a keresztezési szelvényben húzott érintők által bezárt szög. A keresztezési szög: o. A 40. vasútvonal íves tengelyéhez a keresztezési pontban húzott érintő és Bagoly utca tengelye által bezárt szög. A keresztezési szög: o. A híd nyílásbeosztását a meglévő terep, az áthidalt és az átvezetett út geometriai adottságai, a vasúti űrszelvények, az áthidalt Harkály utca és az áthidalt Bagoly szintbeni keresztezés beláthatóságának figyelembe vételével és statikai megfontolások alapján vettük fel. Alátámasztások száma: 19. Alátámasztások ferdesége: Az alépítmények tengelye és a hídtengelyek a 7. és a 8. támasz kivételével mindenhol 90 o szöget zárnak be. A 7. támasz és a hídtengely által bezárt szög o, a 8. támasz és a hídtengely által bezárt szög o. Utóbbi két támasz ferdeségét a közeli vasúti keresztezések űrszelvénye okozza. Bagoly utca támaszkiosztása az úttengelyben: x x m. Csatlakozó út támaszkiosztása: m. Bagoly utca szabad nyílás: x x m. Csatlakozó út szabadnyílás: m. A vasútvonal fölött biztosított 6.50 m űrszelvény fölött a 30. vasútvonalnál még 105 cm tartalék van, a 40. vasútvonalnál még 44 cm tartalék van.

6 A áthidal két belterületi utat. A Harkály utca főbb adatai: Burkolatszélesség: 5.50 m. A Bagoly köz főbb adatai: Burkolatszélesség: 5.50 m. 5 Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával egyeztettek szerint a két útcsatlakozás műtárgy alatti átvezetésénél min. 3,70 m magasságú csökkentett űrszelvény biztosítandó. A Harkály utcánál a 3,70 m magas űrszelvény felett 43 cm tartalék, a Bagoly köznél ez az érték 67 cm. A szervízutak átvezetésénél mindenhol biztosítható a 4,70 m magas közúti űrszelvény. 4. Terhelés A műtárgy teherbírása az ÚT :2004 szerint A jelű teher. A hidakat próbaterhelni kell. 5. Alapozás A műtárgyhoz a talajmechanikai szakvéleményt Társaságunk készítette. A területre készített területismertető talajmechanikai szakvéleményhez 3 db kis átmérőjű (φ 65 mm) fúrást készült 9,0-9,0 fm-es mélységig, valamint 2 db 8,0-8,0 fmes dinamikus verőszonda. Ezek eredményeit jelen szakvéleményben átvettük, azonos számozással közöljük. Mivel a feltárások megállapították, hogy a hidakat cölöpalapozással kell elkészíteni, az Eurocode 7 alapján statikus szondázásokat (un. CPT szondákat) készítettünk a cölöpök teherbírásának meghatározása céljából. A helyszíni viszonyok nem tették lehetővé az összes pillér alatt a szondázások elkészítését (a kézi feltárások sok esetben közművekbe ütköztek), így néhány helyen dinamikus verőszondázást alkalmaztunk. A szondázások hosszát a területismertető talajmechanikai szakvélemény feltárásai alapján becsült cölöphosszak alapján határoztuk meg. Mind a felhasznált, mind az új feltárások alapadatait az 1. táblázatban foglaltuk össze. A fúrásokat F-el, a dinamikus verőszondázásokat D-vel, míg a statikus szondákat CPT-vel jelöltük. A feltárások helyét az 1. mellékletben bemutatott helyszínrajzon jelöltük be.

7 Feltárás Terepszint Fúrásmélység (m) jele (mbf) (-m) (mbf) 1F 121,23 9,0 112,23 2F 121,05 9,0 112,05 3F 119,55 9,0 110,55 1D 120,93 8,0 112,93 2D 121,12 8,0 113,12 6D 119,73 6,2 113,53 7D 119,37 12,6 106,77 1CPT 121,27 13,1 108,17 2CPT 120,87 13,3 107,57 3CPT 120,68 15,3 105,38 4CPT 120,75 11,0 109,75 5CPT 119,90 8,8 111,10 8CPT 121,24 15,4 105, táblázat A fúrások minden esetben kis átmérővel (φ 65 mm) készültek. A talaj mintavételezésére az MSZ 4488 szerint került sor, melyeknél zavart mintavételezés történt fél méterenként, illetve rétegenként minimálisan egyszer. A talajminták talajlaboratóriumi vizsgálatait a vonatkozó MSZ sz. szabványsorozat szerint végeztük. A fúrásszelvényeket a terven feltüntettük. A feltárás pontos helyét, a részletes rétegződést, a vizsgálati eredményeket lásd a talajmechanikai szakvéleményben. A faltárások alapján a becsült maximális talajvízszintet a 118,0 mbf szinten adjuk meg, míg a mértékadó talajvízszintet fél méterrel feljebb, 118,5 mbf szinten kell felvenni. A fúrásokból vett talajvíz-minták a vegyvizsgálati eredményei alapján az agresszívnek tekinthető (lásd 7. táblázat), a víz alatti beton műtárgyakat korrózió ellen védeni szükséges. Fúrás jele SO 4 [mg/l] ph [-] Cl [mg/l] 1F , F ,2 140 A feltárások alapján megállapítható, hogy a terület alatt talajviszonyok változatosak, jelentős eltérés figyelhető meg a teljes feltárási hosszban. Általánosságban elmondható, hogy a feltöltés vastagsága 0,8-1,2 m közötti, s alatta minden esetben puha, illetve sodorható állapotú sovány agyag jelentkezett.

8 7 Az 1F fúrásban sovány agyag alatt 6,3 m-től kemény állapotú iszapot tártunk fel. A sovány agyag 4,2 m-től jelentős kavicstartalommal is rendelkezett. E kavicstartalom mennyisége elérheti a 30 %-ot is! A 2F jelű fúrásnál a 2,6 m vastag sovány agyag alatt iszapos, homoklisztes homokot tártunk fel a feltárás aljáig. E szemcsés réteg minden esetben kavicsfrakció-mentes volt. A 3F jelű fúrásnál a 3,6 m vastag sovány agyag kövér agyag jelentkezett, mely kemény állapotú volt. A dinamikus verőszonda-diagrammok is megerősítik a terület heterogenitását: a két diagram eltérő rétegződéseket mutat. Megállapítható, hogy kb. 5 m-es mélységig a rétegek laza településűek, teherbíró rétegekre csak e mélység alatt lehet számítani. A statikus szondázások is azt mutatják, hogy a területen a feltöltés alatt gyenge teherbírású agyag és iszaprétegek helyezkedek el, melyek egy jó teherviselő homoklisztes (iszapos) homokra települtek. E réteg felszíne valamint vastagsága jelentős mértékben változó néhány helyen nem észleltük, míg máshol a dinamikus verőszondák elakadtak ebben. A szemcsés rétegösszlet alatt ismét agyagtalajokat tártunk fel, melyek homokosak voltak. A szondacsúcs környezetében ezen kötött rétegek már jó teherviselő képességűek voltak. A szemcsés réteg helyzetét és vastagságát az alábbi táblázatban foglaltuk össze. Feltárás Terepszint Teherbíró szemcsés réteg helyzete vastagsága jele (mbf) (-m) (mbf) (m) 1F 121,23 na na na 2F 121,05 2,6 118,45 na 3F 119,55 na na na 1D 120,93 na na na 2D 121,12 6,8 114,32 na 6D 119,73 5,2 114,53 na 7D 119,37 4,0 115,37 na 1CPT 121,27 6,5 114,77 2,8 2CPT 120,87 5,1 115,77 4,0 3CPT 120,68 4,8 115,88 2,9 4CPT 120,75 3,2 117,55 5,5 5CPT 119,90 2,4 117,5 1,3 8CPT 121,24 3,4 117,84 4,2 A hidaknál támaszonként a mértékadó cölöpterhek: 1. híd: többtámaszú előregyártott gerendás híd: 1. támasz: 909 kn 2. támasz: kn

9 3. támasz: kn 4. támasz: kn 5. támasz: kn 6. támasz: kn 8 2. híd: többtámaszú előregyártott gerendás híd 9. támasz: kn 10. támasz: kn 11. támasz: kn 12. támasz: kn 13. támasz: kn 14. támasz: kn 3. híd: háromágú monolit vasbeton híd 7. támasz: kn 8. támasz: kn 15. támasz: kn 4. híd: többtámaszú előregyártott gerendás híd 16. támasz: kn 17. támasz: kn 18. támasz: kn 19. támasz: kn Az 1.; 14; 19. hídfőknél 4 db φ800 mm átmérőjű, 10,00 m hosszú CFA cölöpöt alkalmaztunk. A közbenső 2-6.; 9-13.; számú támaszoknál 2*3 db φ800 mm átmérőjű, 10,00 m hosszú CFA cölöpöt terveztünk. A 7.; 8. és 15. sz. közös hídfőknél 2*6 db φ800 mm átmérőjű, 10,00 m hosszú CFA cölöpöt terveztünk. A 10,00 m hosszú φ800 mm átmérőjű CFA cölöp törőterhe kn; határteherbírása kn, α=0,545-ös biztonsági szorzót alkalmazva. A cölöpök teherbírását a kivitelezés előtt próbacölöpözéssel igazolni kell. A szerkezeti cölöpöket a próbacölöppel azonos technológiával kell készíteni. A próbaterheléshez használt cölöpöket nem szabad a tervezett hídhoz hasznos cölöpként beszámítani. A cölöpöket az összefogó vasbeton gerendák alapsíkja fölé kell betonozni a szabvány, illetve a cölöpkészítés technológiai előírása szerint, de min. 80 cm-rel. A cölöpöknek az összefogó vasbeton gerendába kerülő 80 cm-es végét szét kell vésni. A cölöp kiálló függőleges acélbetétjeit megtisztítás után kissé szét kell hajtani, és az alaptestbe kell bebetonozni.

10 9 A vasbeton összefogó gerendák 1,20 m magassággal, 1,20; 3,60 m szélességgel készülnek, kivéve a 7.; 8. és 15. sz. közös hídfőknél, ahol a cölöpösszefogó gerenda keresztmetszeti mérete 1,50*4,40 m. A munkagödrök 1:1 hajlású rézsűvel kiemelhetők, kivéve a 7. sz. támasz vasút felőli oldalát, ahol a munkagödör határolás szádfalakkal történhet. A munkagödrök földvisszatöltése jól tömöríthető szemcsés anyagból készüljenek T rγ =90% tömörségi fokra való tömörítéssel. 6. Felmenő szerkezet Az alépítményi szerkezetek helyszíni betonozással, monolitikusan készülnek, cölöpalapozással. Az 1. és 3. jelű hidakhoz monolit vasbeton szögtámfalak csatlakoznak, a 4. jelű híd hídfővel egybeépülnek a 40 cm vastagságú párhuzamos függőszárnyfalak. A hídfők a támfalak, illetve szárnyfalak és a felszerkezet találkozásánál a hídfőkbe és a támfalakba - szárnyfalakba bebetonozásra kerülő hézaglefedő szalagot kell elhelyezni a zsaluzatba a víz bejutásának megakadályozására. A pillérek tömör szerkezetűek, alaprajzilag lóversenypálya alakúak, a cölöpösszefogó gerenda felé keskenyedve. A pilléren változó vastagságú fejgerenda épül, alsó síkja íves kialakítású (R=12,90m sugarú ívvel), melynek szélessége 1,20 m. A közös hídfők két oszlopos kialakításúak, külső oldaluk íves kialakítású, míg belső síkjuk 1:20-as dőlése megegyezik a pillérek külső oldalának dőlésével. Itt nem épül fejgerenda, mivel mind a monolit vasbeton, mind az előregyártott hídgerendás felszerkezetek sarun keresztül ülnek fel a hídfőkre. A külünböző szerkezeti rendszerű hidakat dilatációval választottuk el egymástól, mind a hídfők, mind a felszerkezet geometriája lehetővé teszi a dilatációs szerkezetekhez történő hozzáférést vizsgálótér segítségével. A földdel érintkező betonfelületeket kellősítés után 2 réteg bitumenmázas szigeteléssel kell ellátni. 7. Felszerkezet 1.; 3. és 4. jelű hidak: Vasbeton pályalemezzel együttdolgozó e.gy. vasbeton hídgerendás (FCI-90) szerkezetek. Az alkalmazott tartók hosszai és darabszámai a következők:

11 10 Nyílás 1-2; 13-14; támaszok között 2-6; 9-13; támaszok között 6-7. és 8-9. támaszok között támaszok között Tartó 7db as tartó 9 db 23,80-as tartó 8 db 18,80-as tartó (a változó hídszélesség miatt legyezve elhelyezve) 7db as tartó (a változó hídszélesség miatt legyezve elhelyezve) A tartók mindenhol minimum 40 cm-t ülnek fel. A felfekvésnél cm műszaki gumilemezre kell felültetni a tartót. A felszerkezetet a hídfőkhöz és a pillérekhez le kell kötni, kivéve a 7.; 8.; és 15. sz. közös támaszokat, melyeknél az előregyártott tartók sarugerendára fekszenek fel, mely egybeépül a monolit vasbeton végkereszttartóval. E támaszoknál a felszerkezet szabad mozgása biztosított. A pályalemez vastagsága cm, keresztirányú esése 2.5% tetőszelvényben. A burkolat mélyvonalánál a helyszíni monolit pályalemez felső síkját 10%-os elleneséssel visszatörtük. A lemez alsó síkja az 1. és 3. jelű hidak tengelyében vízszintes, a 4. jelű híd hossz-szelvényét követve keresztirányban annak 4%-os lejtésével párhuzamosan kialakított törésvonal mentén. A pályalemez beton felületét gondosan le kell simítani és előkészíteni, hogy az alkalmas legyen a szigetelés, majd a burkolatrendszer elkészítésére. Az előkészítés technológiája mindenben feleljen meg az alkalmazott szigetelési rendszernek és az ÚT sz. műszaki előírásnak. A hídszegélyek monolitikusan készülnek a terveken megadott előírások betartásával, a kocsipálya felőli végeket R = 20 cm sugárral le kell kerekíteni. A szegélyek vasszerelése során kell elhelyezni a korlátok talplemezeit. Szélesség beosztása: Felszerkezet hossza: Területe: Szerkezeti magasság: 0,765+2*3,25+0,765 m=8,03 m A 7. és 8. támaszoknál a híd aszimmetrikusan Szélesedik 9,74 illetve 10,26 m-re. 1. jelű híd 136,05 m 3. jelű híd 136,05 m 4. jelű híd 87,75 m 1. jelű híd 1052 m 2 3. jelű híd 1069 m 2 4. jelű híd 672 m m

12 11 Szerkezeti magasság: 90 cm e.gy tartó cm pályalemez + 14 cm burk. +szig.= ,41 m. A keresztmetszeti kialakításnál figyelembe kellett venni a felüljáró mindkét oldalán létesülő zajárnyékoló fal helyigényét. A közvilágítási kandeláberek a terepen helyezkednek el, így a hídszerkezeten külön helyet nem szükséges biztosítani. 2. jelű híd: 3 támaszú, T alakú, tömör, monolit lemezhíd. A támaszok háromszög alakban helyezkednek el. Felszerkezete helyszíni vasbeton lemez, a lemez szélein az előregyártott tartók kontúrjára emlékeztető lezárással. Mindhárom támasz közös támasz, a felszerkezet mindhárom támaszhoz sarukkal csatlakozik. A fix saru a 7. támaszon, a bal oldalon lévő saru. A lemez vastagsága 136 cm, felső síkjának keresztirányú esése 2.5% két irányban. A burkolat mélyvonalánál a lemez felső síkját 10%-os elleneséssel visszatörtük. A lemez alsó síkja vízszintes, és egy a 4. sz. közúti híd tengelyére merőleges törésvonaltól annak hossz-szelvényével megegyezően 4%-os lejtésű. Szerkezeti magasság: 1.50 m. A felszerkezet hossza a 7-8 támaszok között 24,90 m. A II. jelű híd területe: 333 m 2. Burkolat és szigetelés típusa, rendszere: Kopóréteg: AC-11 4 cm Kötőréteg: AC-22 6 cm Védőréteg MA-11 4cm RMA szigetelés 0.2 cm Összesen: 14 cm A kiemelt szegélyek melletti 31,5 cm széles sávban öntött aszfalt (MA-11) burkolati rétegek készítendők, rugalmas anyagú kiöntéssel csatlakozva a szegélyhez, a kiöntés részére a hézagot zsaluzni kell. Szerkezet mértékadó alsó éle a 30. sz. vasútvonal felett: 128,17 mbf Az űrszelvény felső pontja űrszelvény szempontjából mértékadó pontban: 127,12 mbf Így a 6,50 m magas villamosított vasúti űrszelvény feletti tartalék: 1,05 m (a 80 mm-es túlemelés figyelembe vétele mellett) Szerkezet mértékadó alsó éle a 40. sz. vasútvonal felett: 128,09 mbf

13 12 Az űrszelvény felső pontja űrszelvény szempontjából mértékadó pontban: 127,65 mbf Így a 6,50 m magas villamosított vasúti űrszelvény feletti tartalék: 44 cm A hídszegélyek monolitikusan készülnek a terveken megadott előírások betartásával, a kocsipálya felőli végeket R = 20 cm sugárral le kell kerekíteni. A szegélyek vasszerelése során kell elhelyezni a korlátok talplemezeit, valamint a zajárnyékolófalak talplemezeit. 8. Saruk, dilatáció A 7.; 8. és 15. sz. támaszoknál az előregyártott hídgerendás és monolit vasbeton lemezes felszerkezetű hidakat dilatációval választottuk el. A többi támasznál a felszerkezetek a pillérekhez, illetve a hídfőkhöz le vannak kötve. Az 1. és 3. jelű előregyártott hídgerendás felszerkezetet szabadon mozgó saruk támasztják alá. A 2. jelű hídnál a 7. sz. támasznál a bal oldalon található a fix saru, a többi támasznál mozgó saruk. E támaszok felett a felszerkezetbe vízzáró dilatációk építendők be. A saruk és dilatáció típusát a Vállalkozó határozza meg, de a Mérnök hagyja jóvá a ténylegesen beépítendő szerkezetet. A dilatáció típusának ismeretében a vasbeton lemez véglezárása kismértékben változhat, a saruzsámoly pontos geometriai méreteit a sarutípus befolyásolja. Az 1.; 14. és 19. sz. hídfőknél aszfaltdilatáció építendő a felszerkezet vége fölött. A saruk kiválasztásához szükséges reakcióerőket és a dilatációs mozgásokat a vonatkozó tervlapokon megadtuk. 9. Szigetelés A pályalemez beton felületét gondosan le kell simítani és előkészíteni, hogy az alkalmas legyen a szigetelés, majd a burkolatrendszer elkészítésére. Az előkészítés technológiája mindenben feleljen meg az alkalmazott szigetelési rendszernek és az ÚT 2-3,406 sz. műszaki előírásnak. A pályalemez teljes felületét RMA szigeteléssel kell ellátni, amit a végkereszttartók és a kiegyenlítő lemez egy részén annak szegélybordáján is (min. 1,0 m hosszan) tovább kell vinni. A szigetelés mélyvonalán helyezendő el a burkolatszivárgó. A pályalemez és a kiegyenlítő lemezek csatlakozásánál a megfelelő réteg átvezetését lekerekítéssel kell kialakítani. (holker) A kiegyenlítő lemez feletti szakaszon a szigetelésre védőbeton helyezendő. A kiegyenlítő lemez teljes felületére 2 réteg bitumenmázas szigetelés kerül.

14 13 A szigetelés márkamegnevezésére és a hozzátartozó technológiai eljárásra a Vállalkozó tesz javaslatot. Beépítése a Mérnök jóváhagyásával történhet. 10. Töltéslezárás A hídfők mögötti földtömeget a hídnyílás felé a hídfő fala támasztják meg. Az 1. és 3. jelű hídnál a 52,52 illetve 90,44 m hosszú vasbeton szögtámfalak épülnek. A 4. jelű hídnál a tömör hídfőhöz párhuzamos, vasbeton függő szárnyfalak csatlakoznak, melyek oldalában helyezkednek el a rézsűlezáró kúpok. A háttöltés teljes tömegét és a szögtámfalak közötti földfeltöltést Trγ=95%-ra kell tömöríteni. 11. Pályacsatlakozás A hídfők mögötti süllyedéskülönbségek kiegyenlítésére a térdfal sarkantyúira feltámaszkodó 4.00 m hosszú, 20 cm vtg. vb. kiegyenlítő lemezek készülnek. A lemezek szigeteléssel nem védett felületeit kellősítés után 2 réteg bitumenmázas szigeteléssel kell védeni. A későbbi szabálytalan burkolatrepedések kialakulásának megelőzésére a kiegyenlítő lemez végénél a kopórétegbe befűrészelt 2 cm széles 5 cm mély megszakítást (rugalmas hézag) kell kialakítani rugalmas anyagú kiöntéssel. 12. Vízelvezetés Mélyvonalak: A kétoldali 2,5%-os oldalesésnek megfelelően a szegélyektől 31,5 cmre. A hídpályára jutó felszíni csapadékvizeket a pályaburkolat 2.5 %-os keresztesése a mélyvonalhoz vezeti. A mélyvonal elvezeti a vizet a támaszok környezetében elhelyezett víznyelőkbe, ahol ejtőcsövön keresztül jutnak le a hídszerkezetről. Az ejtőcsöveken lejutó csapadékvíz a kialakítandó szikkasztó árkokba jut. A vízelvezetésre külön szakági terv készül. A pályaburkolaton átjutó és a szigetelésen szivárgó csapadékvizek a mélyvonalba jutnak. A szigetelésen szivárgó vizek összegyűjtésére és elvezetésére a mélyvonal teljes hosszán burkolatszivárgót kell építeni. A burkolatszivárgó egyszemcséjű (8-15 mm) mosott gyöngykavics műgyantával összeragasztva úgy, hogy hézag térfogata 25-30% legyen. A felszerkezet teljes hosszán 20x20x2 mm-es perforált alumínium szelvényt kell a burkolat-szivárgóba elhelyezni, s a burkolatszivárgót a víznyelőkbe kell kötni.

15 14 A hídon víznyelők kerülnek elhelyezésre. A vízelvezető cső szerelvényei tűzi horganyzottak legyenek, a vízelvezető cső UV álló vastagfalú műanyag. A mélyoldalon a dilatáció előtt a pályalemezt 1 m-en vissza kell lejtetni, ott keresztirányú burkolatszivárgót kell elhelyezni, s azt a víznyelőkbe kötni. A kiegyenlítő lemezek végeinél a keresztesésnek megfelelően (de min 3%) vezetett kereszt-szivárgók épülnek 100 mm draincső elhelyezésével, melyeket a támfalon keresztül kell kivezetni, illetve a 4. jelű hídnál a rézsűre kell kivezetni, külön előregyártott beton előfejjel kialakítva. A szögtámfalak közötti szakaszon víznyelők épülnek a vonatkozó vízépítési terv szerint, ezek kivezetése a támfalakon keresztül a létesítendő szikkasztó árkokba történik. 13. Hídtartozékok, szerelvények A hídszerkezet mindkét oldalán a hídszegélybe betonozott talplemezre hegesztett kettős vezetőkorlát épül, valamint mindkét oldalon zajárnyékolófal létesül. A hídon lévő korlát- és zajárnyékolófal oszlopokat a védőföldelésbe fémesen (hegesztéssel) be kell kötni. Az oszlopok talplemezeit a kiemelt szegélybe bebetonozásra kerülő 10-es, B 240 B minőségű betonacéllal fémesen össze kell kötni (elektromos ívhegesztéssel). A vágányzónában érintésvédelmi háló alkalmazása nem szükséges, mivel e szakaszon is, mindkét oldalon zajárnyékolófal létesül. A vágányok feletti nyílásban a szélső tartókra felcsapódás elleni védelmet kell felszerelni. A hidat védőföldeléssel kell ellátni. A híd szegélyeibe magassági mérőpontokat kell elhelyezni a támaszoknál és a nyílásközepekben. A híd 50 m-es körzetében magassági alappontot kell létesíteni a Kezelővel egyeztetett helyen. 14. Felsővezeték, vasúti közművek A hidak építése a vasútvonalak rehabiltációját követően történik. A vasúti pálya terveket a FŐMTERV Zrt. bocsátotta a rendelkezésünkre, melyen a tervezett a híd építésekor már kiépült vasúti közművek is feltüntetésre kerültek. A híd kivitelezési munkái vasúti közművet nem érintenek.

16 15 A vasútvonal rehabilitációjakor a meglévő felsővezeték hálózat is átépül. A kivitelezéskor a műtárgyak zavartalan építése és a villamos vontatású vasútüzem biztosítására a felsővezetéki hálózatot át kell építeni, melyre külön szakági terv készült. 15. Zajárnyékolófal A vasútvonalak rehabilitációjakor Érd város teljes belterületén a vágányok mellett zajárnyékoló falak létesülnek. A Bagoly utcai szintbeni keresztezésnél a zajárnyékolófalak folyamatossága megszakad, a különszintű keresztezés megépítésekor a falak folyamatosságát biztosítani kell. A felüljáró mindkét oldalán zajárnyékoló falak épülnek. 16. Közvilágítás A műtárgyak megvilágítása a hídszerkezettől függetlenül épül ki, a terepszinten elhelyezendő kandeláberek alkalmazásával, melyre külön szakági terv készül. 17. Beton és acélszerkezetek korrózió elleni védelme Az acélkorlát teljes hosszban MSZ EN ISO 1461/2000 szerinti tűzihorganyzással védendő. A tűzihorganyzás minimális vastagsága 85 µm, a víznyelő acélszerkezeteinél min 150 µm. A helyszíni hegesztéssel megsértett tűzihorganyzás felületét megfelelő tisztítás olyan bevonattal kell ellátni, mely 15 év, karbantartás nélküli élettartamot biztosít. A közvetlen korrózióhatásnak kitett vasbeton felületeket (közvetlen sózás, párafelcsapódás, felverés, csöpögés, lefolyás, egyéb agresszív hatások stb.) olyan védőbevonattal kell megvédeni, mely áthidalja a min. 0,2 mm repedéseket és véd a károsító hatásokkal szemben. A betonkorrózió (só korrózió) elleni védelmi bevonatot fel kell vinni az alábbi felületekre az ide vonatkozó Közúti hidak korrózióvédelme II. ÚT :2001 szabvány szerint: a.) rugalmas, vastag, 0,3 mm tágasságú, dolgozó repedések áthidalására alkalmas, műgyanta alapú, UV álló BV1 bevonat: kiemelt szegélyek belső, felső felülete, a szigeteléstől indítva, b.) műanyag alapú, korlátozottan repedésáthidaló, UV álló BV2 bevonat: a szélső tartók külső és alsó síkja visszahajlítva a belső függőleges felületre min. 10 cm magasságig, kereszttartók látható felületei,

17 16 c.) műanyaggal javított, cement alapú, UV álló BV3 bevonat: kiemelt szegélyek külső felülete a vízorral bezárólag, hídfők, támfalak és szárnyfalak látszó felülete, pillér oszlopok teljes felülete, a terepszint (töltés) alatt 30 cm-ről indítva a szerkezeti gerendáig, fejgerendák teljes látszó felülete, közbenső kereszttartók bütüs véglapjai, konzolok felületei, A sókorrózió elleni védőbevonatot ~10 cm-rel fel kell vezetni a korlátoszlopokra, a korlátoszlop és az oszloptalp hegesztett kapcsolatának védelmére. A földdel érintkező betonfelületeket ÉME engedéllyel rendelkező bitumenes szigeteléssel kell ellátni. 18. Anyagminőségek: ÚT :2005 és ÚT :2004 szerint Betonok: Szerelõbeton C16/20 CFA cölöp C30/37 Cölöpösszefogó gerenda C30/37 Tömör hídfõ, szárnyfal, támfalak C35/45 FV Pillér oszlop C35/45 FV Pillér szerkezeti gerenda C35/45 FV E.gy. feszített tartók C40/50 FV (alk.hozz.szerint) Vb. pályalemez, kereszttartók C30/37 FV Monolit pályalemez támaszok között C35/45 FV Saruzsámoly C35/45 FV Monolit vb. hídszegély C35/45 FV Kiegyenlítõ lemez C20/25 Szigetelést védõ beton kiegyenlítõ lemezen C16/20 Keresztszivárgó, folyóka C16/20 Szivárgó kivezetés elõfeje C25/30 F Padkaburkolat C30/37 FV Betonacél: B240B, B500B Hegesztett háló: BHB 500 B Szerkezeti acélok: S 235 JR Cement alapozáshoz: CEM II. 32,5 S (agresszív környezet, XA2 kitéti osztály) A híd építéséhez csak olyan anyag, illetve technológia használható fel, amely a 3/2003.(I.25)BM-GKM-KvVM együttes rendeletnek megfelelően rendelkezik ETA vagy ÉME engedéllyel, CE megfelelőséggel, magyar nyelven dokumentálva.

18 19. Védőföldelés 17 A híd védőföldeléseként a cölöpök, mint természetes levezetők szolgálnak. A levezetés folytonosságát a különböző szerkezeti részek vasbetétjeinek fémes összekapcsolásával kell biztosítani. A hídon lévő korlátoszlopokat a védőföldelésbe fémesen (hegesztéssel) be kell kötni. Az oszlopok talplemezeit a kiemelt szegélybe bebetonozásra kerülő 10-es, B 240 B minőségű betonacéllal fémesen össze kell kötni. (elektromos ívhegesztéssel). A híd elkészülte után EV mérést kell végezni. Amennyiben a mérések nem elégítik a szabvány által előírtakat, a földelést földelőszonda és a hídfőkben betonozáskor elhelyezendő földelősaruk segítségével lehet megoldani. 20. Munka- és tűzvédelmi előírások Az érvényben lévő munkavédelmi és baleset-megelőzési, tűzvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani. A felhasználásra kerülő műgyanta alapú anyagokkal és technológiával kapcsolatos munkavédelmi előírásokat és a használandó védőeszközöket a gyártmány felhasználói utasítása szerint figyelembe kell venni. A betartandó munkavédelmi előírásokat a dolgozókkal ismertetni kell. A kivitelezést csak az ilyen munkára is felkészült vállalat végezheti, megfelelő szakképzettséggel rendelkező dolgozókkal. Az építő vállalat a saját hatáskörében kialakított általános munkavédelmi és balesetelhárítási előírásokat betartani köteles. A hídnak használatbavétel után munkavédelmi vonatkozásai nincsenek. A híd elkészülte után nem tűzveszélyes ( E ) osztályba sorolható, létesítésének tűzvédelmi vonatkozásai nincsenek. Az alkalmazott műszaki megoldások eleget tesznek a tűzvédelmi követelmények kielégítésére vonatkozó rendelkezéseknek. Budapest, május

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY Coaching TEAM Kft. 1027. Bp., Jurányi u. 10. I.em. 5/a Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu 37. sz. főút 8+444 27+310 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése

Részletesebben

M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása

M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása UTIBER Kft. M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 2 2 NYOMVONALVÁLTOZAT ISMERTETÉSE A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL

Részletesebben

SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt. 1163. Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax. : 403-1291, mobil: 06-20-3685057, E-mail:szekereslaszlo@freemail.

SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt. 1163. Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax. : 403-1291, mobil: 06-20-3685057, E-mail:szekereslaszlo@freemail. SZEK-TERV Mérnöki Szolgáltató Bt. 1163. Budapest XVI. Fuvallat u. 51. Tel./Fax. : 403-1291, mobil: 06-20-3685057, E-mail:szekereslaszlo@freemail.hu Tárgy : Budapest, XVI. ker. Ilona utca (Csömöri út -

Részletesebben

SÁTORALJAÚJHELY KÁROLYI LAKÓTELEP ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE ENGEDÉLYEZÉSI TERV MŰSZAKI LEÍRÁS ÉMOP- 2010-3.2.1.F

SÁTORALJAÚJHELY KÁROLYI LAKÓTELEP ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE ENGEDÉLYEZÉSI TERV MŰSZAKI LEÍRÁS ÉMOP- 2010-3.2.1.F SÁTORALJAÚJHELY KÁROLYI LAKÓTELEP ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE ENGEDÉLYEZÉSI TERV MŰSZAKI LEÍRÁS ÉMOP- 2010-3.2.1.F 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Tervezett munkák ismertetése... 5 1. A nyomvonal....

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT II. KÖTET: ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ TOVÁBBI SZABÁLYOK 2014. 1 A SZABÁLYZAT SZERKEZETE I. KÖTET: ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a Budapest, III., Római - parti árvízvédelmi mű döntés-előkészítő tanulmányáról. Budapest, 2013. március 31. Ill *1000007478548*

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a Budapest, III., Római - parti árvízvédelmi mű döntés-előkészítő tanulmányáról. Budapest, 2013. március 31. Ill *1000007478548* SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a Budapest, III., Római - parti árvízvédelmi mű döntés-előkészítő tanulmányáról Budapest, 2013. március 31. Ill *1000007478548* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1111 Budapest

Részletesebben

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 13207-1

MAGYAR SZABVÁNY MSZ 13207-1 1994. február A hatálybalépés időpontja: 1994. április 1. MAGYAR SZABVÁNY MSZ 13207-1 Erősáramú kábelvonalak 0,6/1 kv-tól 40/69 kv-ig terjedő névleges feszültségre. A kábelek fektetése Az MSZ 13207-1:1981,

Részletesebben

TARTALOM. 14 Nemzetközi szemle. FELELÕS KIADÓ: László Sándor (Magyar Közút Kht.) FELELÕS SZERKESZTÕ: Dr. habil. Koren Csaba

TARTALOM. 14 Nemzetközi szemle. FELELÕS KIADÓ: László Sándor (Magyar Közút Kht.) FELELÕS SZERKESZTÕ: Dr. habil. Koren Csaba FELELÕS KIADÓ: László Sándor (Magyar Közút Kht.) FELELÕS SZERKESZTÕ: Dr. habil. Koren Csaba SZERKESZTÕK: Dr. Gulyás András Rétháti András Schulek János Schulz Margit Dr. Tóth-Szabó Zsuzsanna LEKTORI TESTÜLET:

Részletesebben

HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA

HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FŐOSZTÁLY y w.* HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA 1992 t TARTALOMJEGYZÉK: ELŐSZÓ 3 AZ ELŐADÁSOK KIVONATA 5 A KONFERENCIA AJÁNLÁSAI 36 PROGRAM 39

Részletesebben

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT 2. KÖTET (7.-11. fejezet) RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY P r o U rbe K f t. Közlekedés K ft. U V A T ERV Z rt. 2013.03. Cím: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. Levélcím:

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi

Részletesebben

2007/3. fib. fib. Mátyássy László A kôröshegyi völgyhíd építésének története 1. Az elôkészítés fázisai és az engedélyezési terv 66 Rendezvénynaptár

2007/3. fib. fib. Mátyássy László A kôröshegyi völgyhíd építésének története 1. Az elôkészítés fázisai és az engedélyezési terv 66 Rendezvénynaptár Page 2 Ára: 1218 Ft A fib MAGYAR TAGOZAT LAPJA VASBETONÉPÍTÉS CONCRETE STRUCTURES JOURNAL OF THE HUNGARIAN GROUP OF fib Mátyássy László A kôröshegyi völgyhíd építésének története 1. Az elôkészítés fázisai

Részletesebben

Környezeti hatástanulmány

Környezeti hatástanulmány Coaching TEAM Kft. 1118. Bp., Bozókvár utca 12. Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu Komárom és Révkomárom (Komárno) közötti új közúti Duna-híd és kapcsolódó létesítményekre

Részletesebben

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI

A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI 2. számú melléklet A FOGYASZTÓKNÁL ELHELYEZETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT PROPÁN-BUTÁNGÁZOS NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI a 23/2006. (II. 3.) Kormányrendelet és a Nyomástartó Berendezések Műszaki-Biztonsági

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: 14/2771-90/2013. Tárgy: M1 autópálya M1-M7 elválási és Tatabánya Ügyintéző: dr. Pósalaky Zita Schwenk Zsuzsanna Dr. Konecsny

Részletesebben

BUDAPEST III.KERÜLET, RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE. Szakértői szintű döntés-előkészítő tanulmány

BUDAPEST III.KERÜLET, RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI MŰ TERVEZÉSE. Szakértői szintű döntés-előkészítő tanulmány ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu BUDAPEST III.KERÜLET, RÓMAI PART IDEIGLENES ÁRVÍZVÉDELMI

Részletesebben

FÕMTERV. Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám

FÕMTERV. Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám FÕMTERV Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám BEVEZETÕ Nehéz év áll mögöttünk, és sajnos ez az év sem lesz könnyû. Késleltetve, de hozzánk is megérkezett a gazdasági világválság hatása, melyet sok további

Részletesebben

M70 gyorsforgalmi út Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítése Környezeti Hatástanulmány Közérthető összefoglaló

M70 gyorsforgalmi út Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítése Környezeti Hatástanulmány Közérthető összefoglaló TARTALOMJEGYZÉK 1. A tevékenység lényegének ismertetése... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A tervezett beruházás célja... 3 1.3. A létesítmény alapadatai... 3 1.3.1. A tervezett beavatkozások... 3 1.3.2. Az

Részletesebben

9700 Szombathely Erdei Iskola utca hrsz.: 0903/1

9700 Szombathely Erdei Iskola utca hrsz.: 0903/1 DEMBINSZKY ÚT SZOMBATHEKY ERDEI VA-0119 bázisállomás 9700 Szombathely Erdei Iskola utca hrsz.: 0903/1 Telenor állomás energiaellátás és villámvédelem kiviteli tervdokumentációja 2013. június 6. 1. verzió

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csáti Péter. Lépcsőszerkezetek, egyedi formájú. felületek zsaluzatának, állványzatának. készítése, szerelése, bontása.

MUNKAANYAG. Csáti Péter. Lépcsőszerkezetek, egyedi formájú. felületek zsaluzatának, állványzatának. készítése, szerelése, bontása. Csáti Péter Lépcsőszerkezetek, egyedi formájú felületek zsaluzatának, állványzatának készítése, szerelése, bontása. A követelménymodul megnevezése: Hagyományos zsaluzat készítése A követelménymodul száma:

Részletesebben

Nagyméretű acél hídszerkezetek mozgatásának kérdései és szerepe a természeti és épített környezet megóvásában

Nagyméretű acél hídszerkezetek mozgatásának kérdései és szerepe a természeti és épített környezet megóvásában Nagyméretű acél hídszerkezetek mozgatásának kérdései és szerepe a természeti és épített környezet megóvásában Szatmári Tibor 2011 Témavezető: Dr. Iványi Miklós, egyetemi tanár PhD értekezés v2.0 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Algyő Nagyközség 16 tantermes általános iskola. nyílt tervpályázatához

MŰSZAKI LEÍRÁS. Algyő Nagyközség 16 tantermes általános iskola. nyílt tervpályázatához MŰSZAKI LEÍRÁS Algyő Nagyközség 16 tantermes általános iskola nyílt tervpályázatához 1. Beépítési mód ismertetése 2. Alaprajzi szervezés, ökoiskolai követelmények érvényesítése 3. Metszeti elrendezés 4.

Részletesebben

Budapest III. kerület, Római part ideiglenes árvízvédelmi mű tervezése. Környezeti hatástanulmány

Budapest III. kerület, Római part ideiglenes árvízvédelmi mű tervezése. Környezeti hatástanulmány ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu Tervszám: 10-H/2013. Budapest III. kerület, Római part

Részletesebben

Kérelmező: Tulajdonos: Generál tervező:

Kérelmező: Tulajdonos: Generál tervező: 8 osztályos Waldorf általános iskola kialakítása Bővítési és funkcióváltozási engedély kérelem (I. és II. ütem) és OTÉK alóli felmentés Gödöllő, Tessedik S. u. 2. Hrsz: 077 Építészeti műszaki leírás Kérelmező:

Részletesebben

Nyomószilárdság Stabil, masszív házat építeni értékálló befektetés. Az YTONG épületek a biztonságot nyújtják Önnek.

Nyomószilárdság Stabil, masszív házat építeni értékálló befektetés. Az YTONG épületek a biztonságot nyújtják Önnek. Az YTONG elõnyei Komfortérzet A pórusbeton klímaszabályzó tulajdonsága otthonának egészséges, kellemes belső klímáját, egyszóval jó komfortérzetet biztosít. Hőszigetelés Az Ön háza kiegészítő hőszigetelés

Részletesebben

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M 2 0 07. D E C E M B E R tartalom 1 Kovács Tamás A nagyteljesítményű betonok alkalmazás hidakban - helyzetkép és aktuális feladatok

Részletesebben

A Magyar Építész Kamara mintaterve

A Magyar Építész Kamara mintaterve A Magyar Építész Kamara mintaterve II. Átlagos méretű családi ház Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék Bevezetés Szerződés-minta Mintaterv II. (átlagos méretű családi ház) Tervezési program 1. Tanulmányterv

Részletesebben

2. Ablakerkély: Ablak funkciójú, azonban a padlóig tartó, korláttal ellátott nyílászáró.

2. Ablakerkély: Ablak funkciójú, azonban a padlóig tartó, korláttal ellátott nyílászáró. A 1. Ablak: Az ablak az épület falán kialakított nyílásban elhelyezett, azt lezáró szerkezet, melyen át levegő és világosság juthat az épület belső helyiségeibe. Az ablakok fő részei: tok szárny(ak) a

Részletesebben

ÉRDI. V. évfolyam. 6. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM

ÉRDI. V. évfolyam. 6. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM 2015. Március 31. ÉRDI V. évfolyam. 6. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja TARTALOM I. RENDELETEK... 2 12/2015. (III.31.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről,

Részletesebben

A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE

A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 8. Készítette

Részletesebben