BIOLÓGIAI és BIOMIMETIKUS ANYAGOK. Liliom Károly MTA TTK Enzimológiai Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIOLÓGIAI és BIOMIMETIKUS ANYAGOK. Liliom Károly MTA TTK Enzimológiai Intézet liliom.karoly@dk.mta.hu"

Átírás

1 BIOLÓGIAI és BIOMIMETIKUS ANYAGOK Liliom Károly MTA TTK Enzimológiai Intézet

2 A tantárgy célkitűzései MegismerteI a hallgatókkal az élővilágot alkotó, az élő szervezetek által előállítod és befogadod anyagok főbb Qpusait, szerkezetüket, fizikai- kémiai tulajdonságaikat és funkcióit, a biológiai és szinteikus anyagok közöx különbségeket. Foglalkozik az életminőséget javító anyagok előállításának kémiai és nanotechnikai alapjaival, valamint diagnoszikai vizsgálatok anyagszerkezei és fizikai- kémiai háderével.

3 Az előadások temaikája Az élő rendszerek sajátosságai Aminosavak, pepidek, fehérjék Fehérjék szerkezete és működése Fehérjék szerkezete és működése (ZH- 1) Lipidek, membránok Transzporfolyamatok biomembránokban Szénhidrátok, biológiai kerámiák Sejtadhézió, biomátrixok, biofelületek (ZH- 2) BiokompaIbilitás Gyógyszerhatóanyagok, nanomedicina BiomimeIkus anyagok BiomimeIkus anyagok v (ZH- 3) BiomimeIkus anyagok v (Pót- ZH)

4 A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: fizikai és kémiai alapismeretek

5 Az élő rendszerek sajátosságai: szerkezei és dinamikai tulajdonságok, szerkezet és funkció kapcsolata

6

7 Mi az élő rendszer definíciója? Jelenleg nem rendelkezünk az élet olyan tömör, pontos meghatározásával, amelyet a tudományos közösség egyöntetűen elfogadna... Biológiai értelemben mindenesetre az élet a biológiai rendszerek, vagyis az élő szervezetek létezési módja. A legkisebb olyan biológiai rendszert, amely már önállóan életjelenségeket mutat, sejtnek nevezzük. Az életkritériumok (nem keverendő az életjelenségekkel) olyan állítások, melyek logikai eszközként segítenek abban, hogy egy vizsgált rendszerről eldönthetjük, hogy jellemző- e rá az élő állapot vagy sem. Az életkritériumok azok, amelyek 1) minden egyes élő szervezetben, azok életének minden pillanatában megtalálhatók, amelyeknek folyamatos és egyidejű jelenléte nélkül a rendszer nem nevezhető élő állapotúnak (abszolút életkritériumok); 2) amelyek a szervezetekből álló összeted rendszerek létezése és fejlődése szempontjából nélkülözhetetlenek (potenciális életkritériumok). (GánI Tibor)

8 Abszolút életkritériumok: Életkritériumok 1) Az élő rendszernek inherens módon egységnek kell lennie, tehát a rendszer tulajdonságai nem rakhatók össze egyszerű addícióval a részeinek tulajdonságaiból. 2) A rendszernek biológiai anyagcserét kell folytatnia. (anyagfelvétel, átalakítás és leadás a szervezet energiaellátására és saját anyagainak az előállítására) 3) Az élő rendszernek inherensen stabilisnak kell lennie, vagyis reagálni kell tudnia a környezetének hatásaira, de ezenközben nem veszthei el önazonosságát. (homeosztázis) 4) Az élő rendszernek rendelkeznie kell olyan alrendszerrel vagy alrendszerekkel, amely(ek) a teljes rendszer keletkezése, létezése és működései számára hordoz(nak) információkat. Potenciális életkritériumok: 1) Az élő állapotú rendszernek rendelkeznie kell a növekedés és a reprodukció képességével. A növekedés a saját anyagok arányos gyarapodását jeleni, míg a reprodukciósorán a szervezet által termelt anyagok egy része térben el is különül az előd szervezedől. 2) Mutabilitás: az utódok többé- kevésbé módosult változatai az elődöknek. (diverzitás) 3) Az egyedek fölöx szerveződésekben lesznek olyan folyamatok, amelyek a módosult változatokat megkülönbözteik egymástól. (természetes szelekció, evolúció)

9 Az élő rendszerek sajátosságai Egy élő rendszer legegyszerűbb megjelenési formájában legalább négy biokémiai alrendszer szerveződöd összekapcsolódásából jön létre: 1) Az anyagcsere kémiai reakcióciklusai egymáshoz kapcsolódva lehetővé teszik a biokémiai reakcióhálózat bővíted újratermelődését. A biokémiai motor egy disszipaqv rendszer, amely nem tudja a tevékenységét megőrizni folyamatos energiafelhasználás nélkül. 2) A rendszernek rendelkeznie kell egy konzervaqv információhordozó alrendszerrel. Ez egy vagy több olyan speciális makromolekula, ami a nagyságánál fogva elegendő mennyiségű és tartós információt hordoz a rendszer egészének működése számára. 3) A biológiai rendszert közvetlenül a külvilágtól elhatároló és egyben azzal összekötő struktúra. 4) Belső és külső vázrendszer. Az önreprodukáló programvezérelt fluid automata, a chemoton (GánI Tibor) kielégíi az összes abszolút életkritériumot.

10 Az anyagcsere főbb jellemzői - az energia graduális felszabadítása, - kompartmentalizáció, - negaqv és poziqv visszacsatolások - mulienzim komplexek, csatornahatás - dinamikus fehérje- asszociációk - beágyazódás a többi alrendszer együdesébe - az egyetlen valódi külső energia- forrás a fény!!! Metabolic pathway chart, Donald Nicholson, Sigma- Aldrich

11 Az anyagcsere súlypontja

12 Kompartmentalizáció és szabályozás a glikolízisben és a trikarbonsav ciklusban

13 Cukorból ATP és hiszidin

14 GlikoliIkus oszcillációk élesztőben hexokináz foszfofruktokináz Egyes glikoliikus, illetve camp- szintet szabályozó enzimekre mutáns törzsekben megváltozik a glikoliikus oszcillációk frekvenciája GAPDH nem csak élesztőben nem csak NADH PDE

15 A trikarbonsav ciklus nem csak energiaforrás, közitermékei anabolikus utak kiindulásai

16 ATP- gyár a mitokondriumban

17 Lipid metabolizmus MulIenzim komplex: Szírsav- szintetáz emlősökben, homodimer, 2x272 kda N- terminálisban 3 akqv hely: ketoacil- szintáz malonil- aceil- transzferáz dehidráz C- terminálisban 4 domén: enoil- reduktáz ketoacil- reduktáz acil- hordozó fehérje Ioészteráz Egyetlen polipepid láncban!

18 emlős FAS gomba

19 Izoprenoid bioszintézis sta$n- terápia vitamin E koenzim Q klorofill vitamin K giberrelin természetes gumi illatanyagok ízanyagok jelátviteli szabályozás membrán- dinamika

20 A biológiai membránok szerkezete lubrikáció lipiddel rax- dinamika membránalkotó lipidek

21 A belső membránok lipidösszetétele lényegesen különbözik egymástól és a plazmamembrántól

22 Membránok dinamikus egyensúly A sejt membrán- rendszerei közöd folyamatos átjárás (egymásba- alakulás) zajlik...

23 SzerkezeI lipidek és jelátvivő lipidek LPA LPC DAG PA S1P SPC Sph Cer Cer1P

24

25 Membránlipidek és jelátvitel A jelátvivő lipidekhez specifikusan fehérje- domének kötődhetnek, amelyek így képesek érzékelni több jel együdes fennállását, vagy módosíthatják működésüket.

26 Citoszol és citoszkeleton macromolecular crowding Biológiai és biomimeikus anyagok 2014, Liliom Károly

27 A flagelláris motor összeszerelődése

28 Fehérjecsaládok - specializáció vázfehérjék, rostok kollagén adhéziós és mátrixfehérjék DNS polimeráz receptorok, állványfehérjék csatornák, transzporterek motorfehérjék metabolizmus enzimei kinázok, foszfatázok... kalmodulin Biológiai és biomimeikus anyagok 2014, Liliom Károly tripszin

29 Indukált illeszkedés és konformációs szelekció β 2 AR

30 Fehérjedinamika ABC transzporterek

31 Allosztéria

32

AZ ÉLÕ RENDSZEREK AZ ÉLET TUDOMÁNYA

AZ ÉLÕ RENDSZEREK AZ ÉLET TUDOMÁNYA AZ ÉLET TUDOMÁNYA A biológia az élettel, az élõ szervezetekkel, valamint az élõ szervezetek és környezetük közötti kapcsolat törvényszerûségeivel foglalkozó tudomány. Az elnevezés a görög biosz (élet)

Részletesebben

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM 108 óra A középiskolai tanulmányok utolsó két évfolyamán az elvontabb ismeretek tanulmányozása, az összefüggések keresése és a kémiai, fizikai illetve földrajzi ismereteket

Részletesebben

EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE. Falus András. Összefoglalás

EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE. Falus András. Összefoglalás 1 EPIGENETIKA, A BIOLÓGIAI MŰKÖDÉS SZOFTVERE Falus András Összefoglalás Az epigenetika, az örökítőanyag softvere Kovalens módosulások Anyai hatás és az egyedfejlődés Mitokondriális öröklés Táplálkozás

Részletesebben

Kiadó Műszaki MINTA 2012 NAT

Kiadó Műszaki MINTA 2012 NAT TARTALOMJEGYZÉK 3 AZ ÉLŐ RENDSZEREK 8 Bevezetés a biológiába......................................................................................... 8 A biológia területei és kutatási módszerei......................................................................

Részletesebben

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék

RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék Rendszerek RENDSZER ÉS MODELL Ujfaludi László EKF Fizika Tanszék A rendszer általánosan ismert és kiterjedten használt fogalom, például a szoba, ahol tartózkodunk, rendelkezik fűtési-, esetleg légkondicionáló

Részletesebben

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN 16 A sejtek felépítése és mûködése TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN 1. Sejtmembrán elektronmikroszkópos felvétele mitokondrium (energiatermelõ és lebontó folyamatok) citoplazma (fehérjeszintézis, anyag

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

Tartalomjegyzék Anatómia... 1 66

Tartalomjegyzék Anatómia... 1 66 Tartalomjegyzék Anatómia... 1 66 Az emberi test felépítése... 1 2 Az emberi test szerveződési szintjei...1 A szervek elhelyezkedése topográfiája...2 Az emberi test tengelyei és síkjai...2 Az emberi szervezet

Részletesebben

Gyógyszertan farmakológia 1. Általános gyógyszertan. Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi

Gyógyszertan farmakológia 1. Általános gyógyszertan. Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi Gyógyszertan farmakológia 1. Általános gyógyszertan Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi 2012 1 Tartalomjegyzék A gyógyszertan tárgya és ágai... 2 A gyógyszer fogalma, farmakográfia...

Részletesebben

termelésirányítás technológiai irányítás felügyelői irányítás

termelésirányítás technológiai irányítás felügyelői irányítás A technológiai folyamatok működésének szervezeti kerete a vállalat, a gyár. Ez a keret a kezelt információk szempontjából eléggé élesen két különböző hierarchia-szintre tagolható (1-1. ábra). 1-1. ábra

Részletesebben

Társadalmi rendszerek és funkciók

Társadalmi rendszerek és funkciók Terestyéni Tamás Társadalmi rendszerek és funkciók Budapest, 2009. június, 40. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88287-3-6 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021 Hűvösvölgyi

Részletesebben

Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k

Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k Ge n e t i k a i l ag m ó d o s í t o t t é l ő l é n y e k (gmo -k) a tények tükrében Magyar Fehér Könyv Szerkesztők: Balázs Ervin, Dudits Dénes, Sági László Pannon Növény-Biotechnológiai Egyesület SZEGED,

Részletesebben

Dr. Literati-Nagy Zsuzsanna

Dr. Literati-Nagy Zsuzsanna AZ ÚJ CUKORBETEGSÉG ELLENES GYÓGYSZERJELÖLT BGP-15 HATÁSA MÁSODIK GENERÁCIÓS ANTIPSZICHOTIKUMOK METABOLIKUS MELLÉKHATÁSAIRA Doktori értekezés Dr. Literati-Nagy Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Molekuláris

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

Adat, információ, tudás. Három lépték

Adat, információ, tudás. Három lépték VILÁGOSSÁG 2003/9 10. World Science Forum Budapest 2003 Knowledge and Society Bedő Viktor Adat, információ, tudás. Három lépték Az információs és kommunikációs technológiák megjelenése nyomán újabb szempont

Részletesebben

Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet?

Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet? MÛHELY Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet? 823 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. szeptember (823 841. o.) KAPÁS JUDIT Szükséges-e többdimenziós vállalatelmélet? Az evolúciós vállalatelmélet

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak

ADATBÁZIS-KEZELÉS. 1. Alapfogalmak ADATBÁZIS-KEZELÉS 1. Alapfogalmak... 1 1.1. Adat... 1 1.2. Információ... 1 1.3. Egyed, Tulajdonság, Kapcsolat... 2 1.4. Adatmodellek... 2 1.5. Adatbázis (DATABASE, DB)... 3 2. A relációs adatmodell...

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Vitaminnal dúsított sörök előállítása és tanulmányozása. Nagymáté Emese

DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Vitaminnal dúsított sörök előállítása és tanulmányozása. Nagymáté Emese DOKTORI ÉRTEKEZÉS Vitaminnal dúsított sörök előállítása és tanulmányozása Nagymáté Emese Budapest, 2008 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 5 2 IRODALMI ÁTTEKINTÉS... 7 2.1 VITAMINOK HALHATATLANSÁGA... 7

Részletesebben

Beszédpercepció és pszicholingvisztika

Beszédpercepció és pszicholingvisztika Beszédpercepció és pszicholingvisztika Mády Katalin A pszicholingvisztikai modellek többsége a nyelvi feldolgozás legkisebb egységeként a beszédhangok szintjét teszi fel. A modellek a hagyományos nyelvészeti

Részletesebben

EGY AGYI SZERIN PROTEÁZ, A HUMÁN TRIPSZIN 4 FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA

EGY AGYI SZERIN PROTEÁZ, A HUMÁN TRIPSZIN 4 FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA EGY AGYI SZERIN PROTEÁZ, A HUMÁN TRIPSZIN 4 FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA A humán tripszinogén 4 transzkripciójának vizsgálata valamint az enzim aktivációja és működése során bekövetkező szerkezeti átrendeződések

Részletesebben

Sejtváz, aktin mikrofilamentumok, motor fehérjék

Sejtváz, aktin mikrofilamentumok, motor fehérjék Sejtváz, aktin mikrofilamentumok, motor fehérjék Sejtváz Az eukarióta sejtek citoplazmájában található, fehérjefonalakból álló hálózat. (~citoszkeleton) Feladatai: -strukturális vázat alkotva, meghatározza

Részletesebben

BIOKÉMIA. agrármérnöki szak (egyetemi szint) számára A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BIOKÉMIA. agrármérnöki szak (egyetemi szint) számára A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE agrármérnöki szak (egyetemi szint) számára A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE MKK 2007/2008. tanév, 2. félév KÖVETELMÉNYRENDSZER A TÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE ÉS VIZSGARENDJE 1. Gyakorlat S Az összes (hat)

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Dr. Villányi László Dr. Vasa László AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1

Részletesebben

Az energiaszolgáltatást szabályozó hatóságok szervezete Magyarországon

Az energiaszolgáltatást szabályozó hatóságok szervezete Magyarországon Az energiaszolgáltatást szabályozó hatóságok szervezete Magyarországon TURKOVICS ISTVÁN * közigazgatásban az egyes szakigazgatási ágakat az jellemzi, hogy önálló, más jogterületektől kisebb-nagyobb mértékben

Részletesebben

5. ENZIMEK, KOENZIMEK, VITAMINOK

5. ENZIMEK, KOENZIMEK, VITAMINOK 5. EZIMEK, KEZIMEK, VITAMIK 5.1. Enzimek 5.1.1. Az enzimek általános tulajdonságai Az enzimek a globuláris fehérjék körébe tartoznak. A szervezet folyamataiban fontos szerepet játszanak, mint biokatalizátorok.

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOI: 10.14750/ME.2013.035 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SEBESTYÉNNÉ SZÉP TEKLA AZ ENERGIA GAZDASÁGI SZEREPÉNEK VIZSGÁLATA KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN, 1990 ÉS 2009 KÖZÖTT Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

Egészségügyi genetikai tesztek

Egészségügyi genetikai tesztek Egészségügyi genetikai tesztek MILYEN ESETBEN INDOKOLT GENETIKAI TESZTET VÉGEZNI? SZAKSZERŰ GENETIKAI TANÁCSADÁS MIRE KERES VÁLASZT A GENETIKAI TESZT? AZ ÖN DÖNTÉSE Egészségügyi genetikai tesztek Mindannyian

Részletesebben

16. INFORMÁCIÓMENEDZSMENT

16. INFORMÁCIÓMENEDZSMENT 16. INFORMÁCIÓMENEDZSMENT 16.1. Adat és információ Mindenek előtt különbséget kell tenni a köztudatba beépült hasonló fogalmak között. Az adat olyan nyers tény vagy számszerű érték, mely nem feltétlenül

Részletesebben