Parkinson-kór. Az enterikus idegrendszer érintettsége

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Parkinson-kór. Az enterikus idegrendszer érintettsége"

Átírás

1 Parkinson-kór Az enterikus idegrendszer érintettsége P. Derkinderen, MD, PhD* T. Rouaud, MD* T. Lebouvier, MD S. Bruley des Varannes, MD, PhD M. Neunlist, PhD R. De Giorgio, MD, PhD Levelezési cím: Dr. Pascal Derkinderen, Inserm U913, 1 place Alexis Ricordeau, CHU Nantes, Nantes Cedex 1, Franciaország KIVONAT A Lewy-elváltozások Parkinson-kórban (Parkinson disease, PD) a központi idegrendszerben (central nervous system, CNS) és a perifériás idegrendszerben (különösen az enterikus idegrendszerben enteric nervous system, ENS) egyaránt megjelennek. Az ENS integratív neuronalis hálózat, amelyet gyakran bélrendszeri agyként emlegetnek a CNS-hez hasonló tulajdonságai miatt. A közelmúltban kimutattuk, hogy az ENS rutin-vastagbélbiopsziával könnyen vizsgálható. Ebbôl arra következtettünk, hogy az ENS egy kiváló lehetôség lehet élô, PD-ben szenvedô betegek neuropatológiai vizsgálatára. Tanulmányunkban áttekintjük a jelenleg rendelkezésre álló eredményeket, amelyek szerint az ENS patológiájának részletesebb vizsgálata szükséges a PD és az egyéb hasonló neurodegeneratív betegségek további megértése és a kezelés fejlesztése érdekében. Eredeti megjelenés: Neurology 2011;77: RÖVIDÍTÉSEK ENS=(enteric nervous system) enterikus idegrendszer; MP=(myenteric plexus) mienterikus plexus; PD=(Parkinson s disease) Parkinson-kór; RBD=(REM sleep behavior disorder) REM-alvászavar; SMP=(submucosal plexus) submucosalis plexus; TH=(tyrosine hydroxylase) tirozin-hidroxiláz; UPDRS-III=(Unified Parkinson s Disease Rating Scale part III) Egyesített Parkinsonkór-értékelô Skála, III. rész; VIP=(vasoactive intestinal peptide) vazoaktív intestinalis fehérje. Az utóbbi évek során újra megvizsgálták azt a hagyományos nézetet, miszerint a Parkinson-kór (Parkinson s disease, PD) elsődlegesen a substantia nigrában található dopaminerg neuronok betegsége. 1 A Lewy-elváltozások megjelenése sokkal kiterjedtebb, és nemcsak a központi, hanem a perifériás idegrendszert is érintik. 2 8 A perifériás autonóm idegi körök közül az utóbbi időben az enterikus idegrendszer (enteric nervous system, ENS) kapott kiemelt figyelmet. Egy friss, boncolási adatokat feldolgozó vizsgálat kimutatta, hogy a PD-ben szenvedő betegek többségénél a Lewy-elváltozások az ENS-ben is megtalálhatóak. 8 Emellett Braak azt is felvetette, hogy az enterikus neuronokban kialakuló laesiók a betegség korai szakaszában alakulnak ki, még mielőtt az elváltozás a substantia nigrában található neuronokban megfigyelhető lenne. Így az ENS-t figyelembe kellene venni a betegség patofiziológiájában. 2,9 Fontos továbbá, hogy az ENS, amely a CNS számos tulajdonságát mutatja, rutin-vastagbélbiopsziával könnyen hozzáférhető és vizsgálható. 10 Mindezeket figyelembe véve az ENS fontos célpont új hisztopatológiai markerek vizsgálatára élő, PD-ben szenvedő betegek esetén. Jelen áttekintés célja, hogy felhívja a figyelmet az ENS-re mint lehetséges vizsgálható területre a CNS neurodegeneratív betegségei, mint például a PD esetén. AZ ENS EGY MÁSODIK AGY, AMELYBÔL KÖNNYEDÉN LEHET MINTÁT VENNI Több mint 100 évvel ezelőtt Langley 11,12 ismerte fel, hogy a tápcsatorna intrinszik beidegzése, az ENS, az autonóm idegrendszer független része. Az utóbbi 30 év során megszerzett tudás részben segített megfejteni az ENS összetettségét és működését, amely rávilágított az autonóm idegrendszer sajátos szerepére. 13,14 Más perifériás idegrendszeri szakaszokkal összehasonlítva, az ENS néhány egyedi jellemzővel rendelkezik, amelyek hasonlítanak a CNS-hez: 1. Az emésztőrendszer fala körülbelül millió neuront tartalmaz, úgy, mint a gerincvelő. 13,14 2. Számos funkcionálisan különböző enterikus neuront tartalmaz, nagy mennyiségű neurotranszmitter és intercelluláris messenger mellett, amelyek az enterikus neurotranszmisszió alapjául szolgálnak. 13,14 3. Az ENS jelentős részét gliasejtek alkotják, amelyek a CNS-ben *A szerzôk egyenlô mértékben vettek részt a cikk megírásában. Munkahelyi háttér: Inserm, U913 (P.D., T.R., T.L., S.B.d.V., M.N.), Nantes; Inserm, CIC-04 (P.D., T.R., T.L., S.B.d.V.), Nantes; University Nantes (P.D., T.R., T.L., S.B.d.V., M.N.), Nantes; Department of Neurology (P.D., T.R., T.L., M.N.) és az Institut des Maladies de l Appareil Digestif (P.D., T.L., S.B.d.V., M.N.), CHU Nantes, Nantes, Franciaország; Department of Clinical Medicine (R.D.G.), University of Bologna, Bologna, Olaszország. Anyagi háttér: Michel Neunlist laboratóriumának munkáját a Michael J Fox Foundation for Parkinson s Disease, a Nantes University Hospital (Direction de la Recherche Clinique), a France Parkinson, a Fondation de France, az Aramise, az FFPG (Fédération française des groupements parkinsoniens) és a Parkinsoniens de Vendée támogatta. Dr. De Giorgio a következô szervezetektôl kapott támogatást: Italian Ministry of University and Research (COFIN projects), a University of Bologna (RFO funds) és a Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna, Bologna, Olaszország. Érdekeltségek: A szerzôk érdekeltségei a cikk végén olvashatók. 2. évfolyam, 1. szám, március Copyright 2011 by AAN Enterprises, Inc. 45

2 1. ábra Vastagbél-biopsziákból származó, submucosalis plexust (SMP) bemutató teljes vastagságú preparátumok (A) Az SMP rutin-vastagbélbiopsziával könnyen megközelíthetô (szaggatott vonal). (B) A mintákat standard, tû nélküli biopsziás csipesszel végezték, majd kifeszítve sztereomikroszkóp alatt vizsgálták. (C) A submucosát a mucosától óriás csipesszel választották el. (D) A submucosát neurofilament-nehézlánc- (NF220) antitestekkel festették; aránymérték: 1000 μm. A fehérrel kiemelt az NF220-szal jelzett enterikus neuronok kvalitatív és kvantitatív értékelését teszi lehetôvé; aránymérték: 30 μm. megtalálható astrocytákhoz hasonlóan az idegi hálózat támogatását, védelmét és fenntartását segítik A CNShez hasonlóan az ENS-t a veleszületett és a szerzett betegségek (amelyeket enterikus neuropathiának neveznek) jelentős része érintheti. 16 A CNS-sel hasonló tulajdonságai miatt az ENS-t gyakran a tápcsatornában jelen lévő agyként 17 vagy második agyként emlegetik. 9,13,18 Az ENS-t két nagy plexus alkotja: a mienterikus vagy Auerbach-plexus és a submucosalis plexus (SMP). 13,14,19 Az SMP-t további három különálló plexus alkotja: a belső SMP (Meissner-féle plexus), amely közvetlenül a muscularis mucosa alatt, a külső SMP (Schabadasch- vagy Henle-plexus), amely a körkörös izomréteg mellett helyezkedik el, és az intermedier plexus, amely a kettő között található. 20 A mienterikus plexus elsősorban a tápcsatornában lévő simaizom aktivitását szabályozza, míg az SMP a nyálkahártya működésének szabályozását befolyásolja, a szekréciót és a véráramlást (1.A ábra). 19 Azonban ezek nem minden esetben érvényesülnek, mivel a külső SMP néhány neuronja a körkörös izomréteget is, 21 míg a mienterikus plexus néhány neuronja a nyálkahártyát is ellátja. 22 A tápcsatorna motilitását és a szekréciót speciális neurotranszmitterek vagy intercelluláris messengerek szabályozzák, amelyeket különböző funkciókkal rendelkező enterikus neuronok szintetizálnak. Például az ENS leggyakoribb neurotranszmitterei közé tartozó vazoaktív intestinalis fehérje (vasoactive intestinal peptide, VIP) és a nitrogén-monoxid a gátló motoneuronokban, míg az acetil-kolin és a P-anyag a stimuláló motoneuronokban található. 13,19 A CNS-hez képest az emberi ENS-ben viszonylag kevés dopaminerg neuron található, egy orálisaborális gradiensnek megfelelően. Ezek a teljes enterikus idegek számának 15-20%-át alkotják, amíg arányuk a vastagbél területén 2-4%-ra csökken. 23 Azonban míg az ENS a CNS-től független működésre képes, a gyomorbél rendszer motilitását és szekrécióját az extrinszik paraszimpatikus és a szimpatikus beidegzés szabályozza. 18 Az extrinszik paraszimpatikus beidegzés a vagus dorsalis motoros magjából és a szakrális paraszimpatikus magból ered. Előbbi a gyomor-bél rendszer felső szakaszát, míg utóbbi a távoli vastagbelet és a végbelet szabályozza. 24 Ezzel szemben a praevertebralis szimpatikus ganglionokból származó beidegzés a tápcsatorna motilitását gátolja. 25 Napjainkig az emberek ENS-ének vizsgálata többnyire a tápcsatornából származó teljes vastagságú vizsgálati minták segítségével történt, amelyeket műtét vagy boncolás során nyertek. Azonban a gyomor-bél rendszer en dosz kópos vizsgálata lehetővé tette annak felmérését, hogy az ENS vizsgálható-e ennek az egyszerű módszernek a segítségével. A rutin-vastagbélbiopsziák és a 46

3 micro dis sec tiós technikák egyesítésével (1.B és C ábra) azt találtuk, hogy a submucosa teljes vizsgálata az SMP, különösen a belső SMP átfogó tanulmányozását teszi lehetővé, 10 amely esetleg helyettesítheti a teljes ENS-t (1.D ábra). Ilyen teljes mintákon végzett immunhisztokémiai vizsgálatok kimutatták, hogy egy normális vastagbélből származó biopsziás minta átlagosan 35 gangliont, gangliononként pedig három-öt neuront tartalmaz, amely körülbelül 150 neuron vizsgálatát teszi lehetővé. 10 A biopsziák emellett Western-blot segítségével is feldolgozhatóak, amellyel a fehérjékben, mint például az idegsejtek vagy gliasejtek, markerei ben lévő kvantitatív különbségek felmérésére van lehetőség. 10 Ezt a módszertani megközelítést eredetileg a felszálló vastagbélből származó, kolonoszkópia során nyert biopsziás minták segítségével alakították ki. A vizsgálat egy olyan diagnosztikus eljárás, amely kevés mellékhatással jár. A módszer jelenleg teljes mértékben validált. 10,26 A leszálló vastagbélből származó minták összehasonlíthatóak a felszálló szakaszból nyert eredményekkel. 27 AZ ENS A PD NEUROPATOLÓGIÁJÁT TÜK RÖ ZI, A BETEGSÉG SÚLYOSSÁGÁ- NAK MARKEREKÉNT SZEREPEL A bélrendszerben előforduló Lewy-elváltozásokat PD-ben szenvedő betegeknél először boncolásból származó leletekből mutatták ki. Qualman és munkatársai 28 egy beteg esetén a vastagbélben, egy másiknál pedig a nyelőcsőben mutattak ki mienterikus Lewy-testeket. Egy következő esetismertetésben egy PD-s beteg vastagbél-reszekátumában Lewy-testeket találtak mind a mienterikus plexusban (MP), mind az SMP-ben. 29 Ezek az elsődleges megfigyelések bátorították Wakabayeshit és munkatársait 7 PD-ben szenvedő betegek ENS-ében jelen lévő Lewy-elváltozások kiterjedt vizsgálatára. Hét egymást követő PD-s beteg boncolása során is találtak Lewy-testeket a gyomor-bél rendszerben. Az elváltozásokat egyenletesen az MP és az SMP területén, a felső nyelőcsőszakasztól a végbélig mindenhol megfigyelték. További három, PD-ben szenvedő betegen végzett utánkövetési vizsgálatban ugyanaz a kutatócsoport azt találta, hogy a gyomor-bél rendszerben megfigyelhető Lewy-testek többsége a VIPerg neuronokban található; tirozin-hidroxilázzal (TH) reagáló neuronok esetén kisebb volt az előfordulás. 30 Azt is megfigyelték, hogy azokban a neuronokban, amelyek mind a VIPre, mind a TH-ra negatívak voltak, kevesebb Lewy-test fordult elő. Habár ezekben a vizsgálatokban számszerű adatokat nem közöltek, eddig csak itt találhatóak utalások arra, hogy az enterikus neuronok egy speciális csoportjában Lewy-elváltozások találhatók. 30 Közel 20 éven keresztül nem jelent meg további közlemény PD-ben szenvedő betegek gyomor-bél rend szerében megfigyelhető Lewy-elváltozásokkal kapcsolatban, amíg Braak és szerzőtársai ban újra vizsgálni kezdték ezt a témát. Egy kórbonctani vizsgálatban öt, Lewytestes betegségben szenvedő egyén gyomrában az MP-t és az SMP-t tanulmányozták. A klinikai adatok ijesztőek voltak, mivel az öt betegből háromnál jelentkeztek a PD motoros tünetei, a másik két betegnél ilyen tünetek nem fordultak elő. Azonban Lewy-elváltozások mindegyik betegnél, mind az MP, mind az SMP területén jelen voltak, beleértve a két, motoros tünetektől nem szenvedő személyt. Ennek ismeretében Braak és munkatársai 2 arra a következtetésre jutottak, hogy az ENS-ben lévő elváltozások a betegség korai szakaszában kialakulnak, még mielőtt azok a CNS-ben megjelennének. Annak ellenére, hogy ez egy feltehetőleg nagy jelentőségű eredmény, ezt a feltételezést nem fogadták el, főleg azért, mivel az esetek hiányosak voltak, és nem álltak rendelkezésre klinikai adatok. Mindkét tényező korlátozta a vizsgálat eredményeinek elfogadását. 31 Újabban a perifériás idegrendszerben, főleg az ENS-ben megjelenő Lewy-elváltozások jelenlétét vizsgáló átfogó kutatást közölt az Arizona Parkinson s Disease Consortium nevű társulás. 8 A vizsgálat egyik legkiemelkedőbb eredménye az volt, hogy a PD-ben szenvedő 15 beteg közül 14 esetében mutattak ki Lewy-elváltozásokat a nyelőcsőben, ami arra utal, hogy a legtöbb PD esetén jelen van ez az enterikus elváltozás. 8 A PD-ben szenvedő betegeknél előforduló gyomorbél rendszeri diszfunkciókért gyakran különböző PD-re jellemző enterikus elváltozásokat tartanak felelősnek. 32 A PD-ben előforduló nem motoros tünetek közül leggyak rab ban az elégtelen gyomorürülés miatti nyelészavar, hányinger és puffadás fordul elő, emellett bélműködészavar, úgymint csökkent székletürítés és székelési nehézség. 32,33 Mindemellett ezen elváltozások hátterében valószínűleg többféle patofiziológiai mechanizmus áll, amely nemcsak a gyomor-bél rendszer intrinszik beidegzésének érintettségére, hanem az extrinszik beidegzésre is utal, mivel Lewy-elváltozásokat a vagus dorsalis motoros magjában, a szakrális paraszimpatikus magokban és a szimpatikus ganglionokban is kimutattak. 5,8,34 Érdekes módon egy utóbbi időben kifejlesztett PD-állatmodell magyarázattal szolgált a gyomor-bél rendszeri diszfunkciókban megfigyelhető ENS-változások szerepével kapcsolatban. A transzgenikus egerek enterikus ganglionjaiban α-szinuklein-aggregátumokat találtak, ami megnyúlt tápcsatornai tranzitidővel és csökkent bélmotilitással társult. Azonban a vagus dorsalis motoros magjában patológiás elváltozást vagy autonóm szív-ér rendszeri diszfunkciót nem tudtak kimutatni. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az egerekben megfigyelhető ENS-diszfunkció intrinszik eredetű, az enterikus neuronokban megfigyelhető α-szinuklein-aggregációból származik, és ellentmondanak annak, hogy az elváltozás extrinszik, azaz a gyomor-bél rendszer abnormális központi beidegződéséből származik. Ha ezeket az eredményeket kivetítjük emberekre, feltételezhetjük, hogy a PD-ben szenvedő betegek legalább néhány gyomor-bél rendszeri tünetének hátterében enterikus idegrendszeri betegség áll. Azonban fontos kiemelni, hogy a PD esetén jelentkező gyomor-bél rendszeri tüneteket elemző vizsgálatok többsége a motilitási problémákra helyezte a hangsúlyt, így tudomásunk szerint sem a betegeknél, sem a parkinsonizmus kísérleti modelljeinél nem vizsgálták a mienterikus plexust, azaz az SMP-ben lévő Lewy-elváltozások szerepét. A PD-ben szenvedő betegek ENS-ének vizsgálatára irányuló, korábban említett tanulmányok során bonco- 47

4 2. ábra Parkinson-kórban (Parkinson s disease, PD) szenvedô betegek submucosalis plexusának (SMP) elemzése immunhisztokémiai vizsgálattal (A, B) A neurofilamentum nehézláncának (zöld) és a foszforilát alfa-szinuklein (piros) kettôs antitest jelölése ezen fehérjék többszörös elhelyezkedését mutatja az idegi szövetekben (fehér nyílhegyek); az A képen egy submucosalis ganglion három idegsejtbôl áll össze (fehér csillag). (C, D) A tirozinhidroxilázzal történt immunfestés olyan dystrophiás jeleket tárt fel, mint a ganglionokban lévô csomószerû aggregátumok (C) és az interganlionaris kötegek (D), amelyeket néhány PD-ben szenvedô betegnél lehetett megfigyelni. Ez a patológiai jellemzô a kontrollcsoportokban nem volt jelen; aránymérték: 40 μm. lásból vagy vastagbélműtétekből származó mintákat elemeztek. Ezeket a vizsgálatokat élő betegek enterikus neuropatológiájának elemzésével egészítettük ki, amelyhez microdissectiós technikát alkalmaztunk. Huszonkilenc, ismert PD-ben szenvedő beteget és 10 kontrollalanyt választottunk be, akik vastagbéldaganat szűrése céljából végzett kolonoszkópiás vizsgálaton estek át. 27 A 29, PDben szenvedő beteg közül 21-nél (72%) lehetett az SMPben Lewy-neuriteket megfigyelni, míg a kontrollcsoportban senkinél sem volt jelen (2. ábra). Ez az eredmény összhangban áll két, PD enterikus patológiájával foglalkozó friss cikkel, amelyben PD-ben szenvedő betegek ENS-ében, különösen az SMP-ben a Lewy-testek mellett Lewy-neuriteket is találtak. 2,8 Dopamin-β-hidroxiláz immunfestés segítségével azt is kimutattuk, hogy az SMP-ben található Lewy-neuritek körülbelül fele postganglionaris szimpatikus neuronok közé tartozik, ami az extrinszik eredetükre utal. A többi Lewy-neurit eredete nem tisztázott, de lehetséges, hogy a submucosalis neuronokból, az SMP egyéb rétegéből és a mienterikus neuronokból származnak, amelyekről ismert, hogy az SMP és a submucosalis erek felé is kiterjednek. 35 Az ENS-ben jelen lévő Lewy-elváltozások és a klinikai jellemzők közötti összefüggés vizsgálatára a betegeket a Lewy-elváltozások szerint csoportosítottuk, és neurológiai vizsgálatokat végeztünk. 27 A motoros tüneteket az Egyesített Parkinson-kór-értékelő Skála III. részének (Unified Parkinson s Disease Rating Scale part III, UPDRS-III) 36 segítségével értékeltük ON és OFF állapotban. Az UPDRS-III ON állapotát tovább csoportosítottuk egy axiális skála létrehozása érdekében (elemek összege 18, 19, 22 és 27 30), amit a levodoparezisztens axiális tünetek, mint a dysarthria vagy a testtartási instabilitás kimutatására használtunk. 37 Azt tapasztaltuk, hogy OFF állapotban a Lewy-elváltozások jelenléte nem áll összefüggésben a teljes UPDRS-III-eredményekkel, ami a betegséghez társuló általános motoros károsodásra utal (Lebouvier és Derkinderen nem közölt eredményei, 2010). Ezzel szemben ON állapotban a Lewy-neuritek jelenléte pozitív összefüggésben állt a teljes UPDRS-III és az axiális eredményekkel, ami levodopára nem reagáló tulajdonságokra és így a betegség súlyosságára utal. 37 Az axiális tünetek jelenléte a PD bármely szakaszában dementia kialakulására utalhat 38 és jelentős autonóm diszfunkciókkal társul. 39 Így feltételezhető, hogy ezek a tünetek a Lewy-elváltozások az autonóm idegrendszer, az agytörzs, az előagy és az agykéreg nem dopaminerg rendszereire történő terjedését tükrözik. 39 Ezekkel a megfigyelésekkel összhangban eredményeink arra utalnak, hogy az enterikus elváltozások súlyossága a betegség prog resszióját és súlyosságát jelezheti. A PD-ben jelen lévő, ENSben előforduló Lewy-elváltozásokkal kapcsolatban ismert adatok azt az elképzelést támasztják alá, hogy az ENS egy olyan lehetőséget képvisel, amellyel a PD neuropatológiai folyamatai in vivo felmérhetőek. 40 AZ ENS KEDVEZÔ LOKALIZÁCIÓBAN TALÁLHATÓ AZ EGYÉB BIOPSZIÁRA AL- KALMAS IDEGSZÖVETEKHEZ KÉPEST Nem az ENS az egyetlen olyan biopsziára alkalmas perifériás idegi hálózat, amely Lewy-elváltozásokat tartalmaz. 40 Például PD-ben szenvedő betegek boncolási 48

5 vizsgálatai során azt találták, hogy az α-szinuklein a bőrt és a submandibularis nyálmirigyeket beidegző perifériás autonóm idegrendszerben is megtalálható. 8,41,42 Például Ikemura és munkatársai 42 súlyos PD-ben szenvedő 14 beteg közül 12-nél α-szinukleint találtak a hasfalban és a felkar hajlítófelszínén. Ez a vizsgálat ösztönzött egy japán csapatot arra, hogy kiderítsék, vajon a Lewy-elváltozások élő embereken is vizsgálhatóak-e mellkasról vagy lábról, rutin, bőrből származó biopsziás mintákkal. Az utóbbi vizsgálat eredményei nem voltak biztatóak, mivel a 20 PD-ben szenvedő, vizsgálatban részt vevő beteg közül csak kettő biopsziás mintájában tudtak Lewy-elváltozásokat kimutatni. 43 A két vizsgálat közötti eltérés a mintavételek helyének, a biopsziák méretének és a vizsgált metszetek számának különbözőségéből adódhat. Két további vizsgálatban is tanulmányozták a submandibularis nyálmirigyekben megfigyelhető Lewy-elváltozásokat. Az egyik vizsgálatban 23 betegből 22-nél, a másikban kilenc betegből kilencnél mutatták ki az eltéréseket. 8,41 Azonban a submandibularis nyálmirigy szövettani vizsgálata csak sebészi mintavétellel lehetséges, amely kockázatos és bonyolult eljárás, így a rutindiagnosztika során nem alkalmazható. Habár nem bizonyított, lehetséges, hogy a kis nyálmirigyekben is megfigyelhető a submandibularis nyálmirigy autonóm beidegzése, így további lehetőséget adna a PD praemortem diagnózisának felállítására. 44 Így annak ellenére, hogy mind a nyálmirigyek, mind pedig a bőr ígéretes lehetőség élő embereken történő PD diagnosztizálására, véleményünk szerint az ENS számos olyan speciális tulajdonsággal rendelkezik, amely a PD perifériás hisztopatológiai markereinek vizsgálatára legalkalmasabb szövetté teszi. Ahogy korábban említettük, az összes, korábban közölt cikkel ellentétben az ENSben nemcsak postganglionaris idegi folyamatok zajlanak, hanem ez egy integrált idegi hálózat. 13 Így az ENS-ből származó biopsziák lehetővé teszik a Lewy-elváltozások vizsgálatát és az enterikus idegi hálózat morfológiai és kvantitatív elemzését. 10 Kimutattuk, hogy PD esetén az SMP-ben megfigyelt Lewy-elváltozások összefüggésben álltak a neurofilament nehézláncával az immunoreaktív neuronok számának csökkenésével, ami a submucosalis neuronok csökkenésére utal. 27 TÁVLATI KILÁTÁSOK Az általunk megismert PD-ben szenvedő betegek rutin-vastagbélbiopsziájából származó adatok olyan jövőbeli vizsgálatokat alapoznak meg, amelyek célja ezen neurodegeneratív betegség perifériás patológiájának megismerése. Például vastagbél-biopsziák segíthetnék a két fő synucleinopathia: a PD és a multiszisztémás atrófia megkülönböztetését. A PD-vel ellentétben multiszisztémás atrófia esetén a postganglionaris autonóm idegsejtek általában nem érintettek, 45 tehát ebben a betegségben enterikus Lewy-elváltozásokat nem lehet megfigyelni. Ezt támasztják alá előzetes adataink, amelyek szerint három, multiszisztémás atrófiában szenvedő beteg SMP-jében sem lehetett patológiai elváltozásokat találni (Pouclet, Lebouvier, Neunlist és Derkinderen, nem közölt eredmények, 2011). Továbbá ígéretes az is, hogy a vastagbél-biopsziákban megfigyelt SMP-eltérések segíthetnek a PD korai stádiumban történő felfedezésében. Epidemiológiai vizsgálatok szerint egyes nem motoros tünetek, mint a székrekedés, a REM-alvászavar (REM sleep behavior disorder, RBD) és a szaglást érintő eltérések, a motoros tünetek megjelenését akár 20 évvel is megelőzhetik. 46 A substantia nigrán kívüli Lewyelváltozások jelenléte valószínűleg ezeknek a korai, nem motoros tüneteknek a patológiai megnyilvánulásai. 47 A székrekedésre vonatkozóan azt feltételezik, hogy a gyomor-bél rendszeri diszfunkciók anatómiai alapját a vagus dorsalis motoros magjában és az ENS-ben lévő Lewyelváltozások adják. 9,18 Amennyiben igaz Braak és munkatársainak 2,48 feltételezése, miszerint az ENS már a PD igen korai szakaszában érintett, a neurológusok számára a vastagbél-biopsziák hasznosak lehetnek a betegség korai diagnosztizálásában. Azonban nem lehetséges minden székrekedéssel küszködő beteg esetén elvégezni a premotoros PD szűrését. Viszont a vastagbél-biopsziák szűrővizsgálatát ki lehetne egészíteni premotoros PD-markerekkel, mint például az RBD vagy a hyposmia. Friss prospektív vizsgálatok szerint az izolált RBD-vel diagnosztizált betegek körülbelül egyharmadánál alakult ki PD átlag 9-12 évvel később. 49 Emellett idiopathiás hyposmia diagnózis felállítása esetén a PD kialakulásának kockázata a következő kettő-négy évben 7-10%. 50 Így gyomor-bél rendszeri panaszokkal, PBD-vel vagy hyposmiával diagnosztizált betegeknél a vastagbél-biopszia növelhetné a PD szempontjából kockázati csoportba tartozó betegek felismerését, ezáltal a PD-ben alkalmazott neuroprotektív vizsgálatok alanyainak felfedezését. Habár ígéretes az általunk használt módszer az ENS-ben lévő Lewy-elváltozásokra, további vizsgálatok szükségesek néhány nyitva maradt kérdés megválaszolásához. Például kérdéses, hogy egy SMP-minta mennyire képviseli a teljes ENS-t. Ezenkívül fontos lehet annak vizsgálata, hogy az MP-ben, ami szintén a betegség egyik célpontja, megfigyelhető elváltozások összehasonlíthatóak-e az SMP-ben leírtakkal. Valószínű, hogy az új endoszkópos eljárások finomításával, mint a gyomorban és a vastagbélben is elvégezhető lyuk nélküli, teljes vastagságú biopszia, amivel a mienterikus és a submucosalis ganglionok is vizsgálhatóak, segíthet e kérdések megválaszolásában. 51,52 Élő betegek ENS-ét vizsgáló PD patológiai elemzések segítettek a betegség patofiziológiájának megértésében. Ez a megközelítés új lehetőségeket teremt a PD korai stádiumban történő diagnosztizálására, és segíthet egyéb neurodegeneratív betegségek vizsgálatában is. A SZERZÔK HOZZÁJÁRULÁSA Dr. Rouaud, dr. Derkinderen, dr. Lebouvier és dr. De Giorgio írta a kézirat elsô vázlatát. Dr. Lebouvier és dr. Derkinderen készítették az ábrákat. Dr. Bruley des Varannes, dr. De Giorgio, dr. Neunlist és dr. Derkinderen dolgozta át a kéziratot. ÉRDEKELTSÉGEK Dr. Derkinderen kutatási támogatást kapott a Michael J Fox Foundation for Parkinson s Disease, a France Parkinson, az Aramise Fédération françise des groupements parkinsoniens és a Fondation de France Parkinsoniens de Vendée szervezetektôl. Dr. Rouaud, dr. Lebouvier és dr. Bruley des Varannes részérôl érdekeltség nem áll fenn. Dr. Neunlist a Neurogastroenterology & 49

6 Motility szerkesztôbizottsági tagja. Dr. De Giorgio a Digestive and Liver Disease volt, míg a World Journal of Gastroenterology, a Neurogastroenterology & Motility és a Frontiers in Enteric Neuroscience jelenlegi szerkesztôbizottsági tagja; kutatási támogatást kap a Ministry of Science Research and Education of Italy, a Ministry of Public Health of Italy és a Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna szervezetektôl. Beérkezett április 28-án. Végleges formában elfogadva július 7-én. IRODALOM 1. Ahlskog JE. Beating a dead horse: dopamine and Parkinson disease. Neurology 2007;69: Braak H, de Vos RA, Bohl J, Del Tredici K. Gastric alphasynuclein immunoreactive inclusions in Meissner s and Auerbach s plexuses in cases staged for Parkinson s diseaserelated brain pathology. Neurosci Lett 2006;396: Braak H, Del Tredici K. Invited article: nervous system pathology in sporadic Parkinson disease. Neurology 2008; 70: Braak H, Sastre M, Bohl JR, de Vos RA, Del Tredici K. Parkinson s disease: lesions in dorsal horn layer I, involvement of parasympathetic and sympathetic pre- and postganglionic neurons. Acta Neuropathol 2007;113: Wakabayashi K, Takahashi H. Neuropathology of autonomic nervous system in Parkinson s disease. Eur Neurol 1997;38(suppl 2): Wakabayashi K, Takahashi H, Ohama E, Takeda S, Ikuta F. Lewy bodies in the visceral autonomic nervous system in Parkinson s disease. Adv Neurol 1993;60: Wakabayashi K, Takahashi H, Takeda S, Ohama E, Ikuta F. Parkinson s disease: the presence of Lewy bodies in Auerbach s and Meissner s plexuses. Acta Neuropathol 1988; 76: Beach TG, Adler CH, Sue LI, et al. Multi-organ distribution of phosphorylated alpha-synuclein histopathology in subjects with Lewy body disorders. Acta Neuropathol 2009;119: Lebouvier T, Chaumette T, Paillusson S, et al. The second brain and Parkinson s disease. Eur J Neurosci 2009;30: Lebouvier T, Coron E, Chaumette T, et al. Routine colonic biopsies as a new tool to study the enteric nervous system in living patients. Neurogastroenterol Motil 2010;22:e11 e Langley JN. The autonomic nervous system. Brain 1901; 26: Langley JN, Magnus R. Some observations of the movements of the intestine before and after degenerative section of the mesenteric nerves. J Physiol 1905;33: Benarroch EE. Enteric nervous system: functional organization and neurologic implications. Neurology 2007;69: Goyal RK, Hirano I. The enteric nervous system. N Engl J Med 1996;334: Neunlist M, Van Landeghem L, Bourreille A, Savidge T. Neuro-glial crosstalk in inflammatory bowel disease. J Intern Med 2008;263: De Giorgio R, Camilleri M. Human enteric neuropathies: morphology and molecular pathology. Neurogastroenterol Motil 2004;16: Wood JD. Enteric nervous system: reflexes, pattern generators and motility. Curr Opin Gastroenterol 2008;24: Cersosimo MG, Benarroch EE. Neural control of the gastrointestinal tract: implications for Parkinson disease. Mov Disord 2008;23: Schemann M, Neunlist M. The human enteric nervous system. Neurogastroenterol Motil 2004;16(suppl 1): Hoyle CH, Burnstock G. Neuronal populations in the submucous plexus of the human colon. J Anat 1989;166: Domoto T, Bishop AE, Oki M, Polak JM. An in vitro study of the projections of enteric vasoactive intestinal polypeptide-immunoreactive neurons in the human colon. Gastroenterology 1990;98: Hens J, Vanderwinden JM, De Laet MH, Scheuermann DW, Timmermans JP. Morphological and neurochemical identification of enteric neurones with mucosal projections in the human small intestine. J Neurochem 2001;76: Anlauf M, Schafer MK, Eiden L, Weihe E. Chemical coding of the human gastrointestinal nervous system: cholinergic, VIPergic, and catecholaminergic phenotypes. J Comp Neurol 2003;459: Kirchgessner AL, Gershon MD. Identification of vagal efferent fibers and putative target neurons in the enteric nervous system of the rat. J Comp Neurol 1989;285: Burnstock G, Costa M. Inhibitory innervation of the gut. Gastroenterology 1973;64: Dafnis G, Ekbom A, Pahlman L, Blomqvist P. Complications of diagnostic and therapeutic colonoscopy within a defined population in Sweden. Gastrointest Endosc 2001; 54: Lebouvier T, Neunlist M, Bruley des Varannes S, et al. Colonic biopsies to assess the neuropathology of Parkinson s disease and its relationship with symptoms. PLoS One 2010;5:e Qualman SJ, Haupt HM, Yang P, Hamilton SR. Esophageal Lewy bodies associated with ganglion cell loss in achalasia: similarity to Parkinson s disease. Gastroenterology 1984;87: Kupsky WJ, Grimes MM, Sweeting J, Bertsch R, Cote LJ. Parkinson s disease and megacolon: concentric hyaline inclusions (Lewy bodies) in enteric ganglion cells. Neurology 1987;37: Wakabayashi K, Takahashi H, Ohama E, Ikuta F. Parkinson s disease: an immunohistochemical study of Lewy bodycontaining neurons in the enteric nervous system. Acta Neuropathol 1990;79: Jellinger KA. A critical evaluation of current staging of alpha-synuclein pathology in Lewy body disorders. Biochim Biophys Acta Epub Pfeiffer RF. Gastrointestinal dysfunction in Parkinson s disease. Parkinsonism Relat Disord 2011;17: Gallagher DA, Lees AJ, Schrag A. What are the most important nonmotor symptoms in patients with Parkinson s disease and are we missing them? Mov Disord 2010;25: Benarroch EE, Schmeichel AM, Sandroni P, Low PA, Parisi JE. Involvement of vagal autonomic nuclei in multiple system atrophy and Lewy body disease. Neurology 2006; 66: Reed DE, Vanner SJ. Long vasodilator reflexes projecting through the myenteric plexus in guinea-pig ileum. J Physiol 2003;553: Fahn S, Elton R, Members of the UPDRS Development Committee. Unified Parkinson s Disease Rating Scale. In: Fahn S, Marsden C, Calne D, Lieberman A, eds. Recent Developments in Parkinson s Disease. New York: Macmillan; 1987: Espay AJ, Li JY, Johnston L, Chen R, Lang AE. Mirror movements in parkinsonism: evaluation of a new clinical sign. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76: Aarsland D, Andersen K, Larsen JP, et al. The rate of cognitive decline in Parkinson disease. Arch Neurol 2004;61: Alves G, Larsen JP, Emre M, Wentzel-Larsen T, Aarsland D. Changes in motor subtype and risk for incident dementia in Parkinson s disease. Mov Disord 2006;21: Lebouvier T, Tasselli M, Paillusson S, Pouclet H, Neunlist M, Derkinderen P. Biopsable neural tissues: toward new biomarkers for Parkinson s disease? Front Psychiatry 2010; 1:

7 41. Del Tredici K, Hawkes CH, Ghebremedhin E, Braak H. Lewy pathology in the submandibular gland of individuals with incidental Lewy body disease and sporadic Parkinson s disease. Acta Neuropathol 2009;119: Ikemura M, Saito Y, Sengoku R, et al. Lewy body pathology involves cutaneous nerves. J Neuropathol Exp Neurol 2008;67: Miki Y, Tomiyama M, Ueno T, et al. Clinical availability of skin biopsy in the diagnosis of Parkinson s disease. Neurosci Lett 2009;469: Cersosimo MG, Perandones C, Micheli FE, et al. Alphasynuclein immunoreactivity in minor salivary gland biopsies of Parkinson s disease patients. Mov Disord Epub Orimo S, Uchihara T, Nakamura A, et al. Axonal alphasynuclein aggregates herald centripetal degeneration of cardiac sympathetic nerve in Parkinson s disease. Brain 2008; 131: Savica R, Rocca WA, Ahlskog JE. When does Parkinson disease start? Arch Neurol 2010;67: Dickson DW, Fujishiro H, Orr C, et al. Neuropathology of non-motor features of Parkinson disease. Parkinsonism Relat Disord 2009;15(suppl 3):S1 S Hawkes CH, Del Tredici K, Braak H. A timeline for Parkinson s disease. Parkinsonism Relat Disord 2009;16: Postuma RB, Gagnon JF, Vendette M, Fantini ML, Massicotte-Marquez J, Montplaisir J. Quantifying the risk of neurodegenerative disease in idiopathic REM sleep behavior disorder. Neurology 2009;72: Haehner A, Hummel T, Hummel C, Sommer U, Jung hanns S, Reichmann H. Olfactory loss may be a first sign of idiopathic Parkinson s disease. Mov Disord 2007;22: Neunlist M, Coquenlorge S, Aubert P, et al. Colonic endoscopic full-thickness biopsies: from the neuropathological analysis of the myenteric plexus to the functional study of neuromuscular transmission. Gastrointest Endosc 2011; 73: Rajan E, Gostout CJ, Lurken MS, et al. Endoscopic no hole full-thickness biopsy of the stomach to detect myenteric ganglia. Gastrointest Endosc 2008;68: Fordította: Dr. Kelemen Gyöngyi 51

Periférás neuropáthia centrális idegrendszeri betegségekben. Nagy Ferenc Kaposvár

Periférás neuropáthia centrális idegrendszeri betegségekben. Nagy Ferenc Kaposvár Periférás neuropáthia centrális idegrendszeri betegségekben Nagy Ferenc Kaposvár Parkinson-kór tünetei Motoros tünetek: Tremor Rigor Akinesis Nem motoros tünetek: Kognitív problémák Viselkedés változás

Részletesebben

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet

Az emésztôrendszer károsodásai. Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz. 17. fejezet Az emésztôrendszer károsodásai Lonovics János id. Dubecz Sándor Erdôs László Juhász Ferenc Misz Irén Irisz 17. fejezet Általános rész A fejezet az emésztôrendszer tartós károsodásainak, a károsodások

Részletesebben

A Parkinson kór korszerű szemlélete. Dr Takáts Annamária SE ÁOK Neurológiai Klinika MIET kongresszusa Debrecen 2012. november 22 24.

A Parkinson kór korszerű szemlélete. Dr Takáts Annamária SE ÁOK Neurológiai Klinika MIET kongresszusa Debrecen 2012. november 22 24. A Parkinson kór korszerű szemlélete Dr Takáts Annamária SE ÁOK Neurológiai Klinika MIET kongresszusa Debrecen 2012. november 22 24. , The 3 GIANTS Az extrapyramidalis betegségek felosztása Dopamin hiánnyal

Részletesebben

A Parkinson betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A Parkinson betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A Parkinson betegség diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Finanszírozási protokoll Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

Mit is csinál pontosan a patológus?

Mit is csinál pontosan a patológus? Szász A. Marcell Mit is csinál pontosan a patológus? Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd, 2015. március 19. www.meetthescientist.hu 1 26 Google - patológus www.meetthescientist.hu 2 26 Google - patológia

Részletesebben

Parkinson szindrómával. (rigor, tremor, bradykinesisi) (is) járó betegségek

Parkinson szindrómával. (rigor, tremor, bradykinesisi) (is) járó betegségek A parkinson szindróma differenciáldiagnosztikája és a terápia alapelvei Prof. Dr. Komoly Sámuel PTE Klinikai Idegtudományi Központ Neurológiai Klinika http--neurology.pote.hu James Parkinson An Essay on

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

szerepe a gasztrointesztinális

szerepe a gasztrointesztinális A calprotectin és egyéb biomarkerek szerepe a gasztrointesztinális gyulladásos betegségek differenciál diagnosztikájában 1 Halmainé Kiss Ilona, 2 Rutka Mariann, 1 Földesi Imre Szegedi Tudományegyetem 1

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. évi Gasztroenterológiai szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Novák János PhD.

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. évi Gasztroenterológiai szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Novák János PhD. III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. évi Gasztroenterológiai szűrővizsgálatainak eredményei Dr. Novák János PhD. Gasztroenterológiai kérdőíves szűrés adatainak feldolgozása Összesen

Részletesebben

Computational Neuroscience

Computational Neuroscience Computational Neuroscience Zoltán Somogyvári senior research fellow KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics Supporting materials: http://www.kfki.hu/~soma/bscs/ BSCS 2010 Lengyel Máté:

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

Alfa synucleinopathiák a Parkinson kór korszerű szemlélete

Alfa synucleinopathiák a Parkinson kór korszerű szemlélete Az extrapyramidalis betegségek felosztása Alfa synucleinopathiák a korszerű szemlélete dr Takáts Annamária SE ÁOK Neurológiai Klinika kötelező szinten tartó tanfolyam 2013. január 16. Dopamin hiánnyal

Részletesebben

ZÁRÓ BESZÁMOLÓ A DEMENTIA NEUROPATHOLÓGIÁJA PARKINSON-SYNDROMÁKBAN

ZÁRÓ BESZÁMOLÓ A DEMENTIA NEUROPATHOLÓGIÁJA PARKINSON-SYNDROMÁKBAN ZÁRÓ BESZÁMOLÓ A DEMENTIA NEUROPATHOLÓGIÁJA PARKINSON-SYNDROMÁKBAN ÖSSZEFOGLALÁS Az idősödő társadalmakban a dementia egyre növekvő egészségügyi és gazdasági problémát jelent. A dementia egyik klinikai

Részletesebben

Kutatási beszámoló ( )

Kutatási beszámoló ( ) Kutatási beszámoló (2008-2012) A thrombocyták aktivációja alapvető jelentőségű a thrombotikus betegségek kialakulása szempontjából. A pályázat során ezen aktivációs folyamatok mechanizmusait vizsgáltuk.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 846 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 846 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000846T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 846 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 787448 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

AZ MDS-UPDRS MAGYAR VALIDÁCIÓJA: MIÉRT SZÜKSÉGES ÚJABB PARKINSON-PONTOZÓSKÁLA?

AZ MDS-UPDRS MAGYAR VALIDÁCIÓJA: MIÉRT SZÜKSÉGES ÚJABB PARKINSON-PONTOZÓSKÁLA? Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az elitmed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik. EREDETI KÖZLEMÉNY AZ MDS-UPDRS MAGYAR VALIDÁCIÓJA: MIÉRT SZÜKSÉGES

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

Parkinson-kór és Parkinson-plusz szindrómák neuropatológiai alapjai

Parkinson-kór és Parkinson-plusz szindrómák neuropatológiai alapjai Parkinson-kór és Parkinson-plusz szindrómák neuropatológiai alapjai Prof. Dr. Komoly Sámuel PTE KK Neurológiai Klinika James Parkinson An Essay on the Shaking Palsy (1817) It is now recognized, that there

Részletesebben

VEGETATIV IDEGRENDSZER AUTONOM IDEGRENDSZER

VEGETATIV IDEGRENDSZER AUTONOM IDEGRENDSZER VEGETATIV IDEGRENDSZER AUTONOM IDEGRENDSZER A szervezet belső környezetének_ állandóságát (homeostasisát) a belső szervek akaratunktól független egyensúlyát a vegetativ idegrendszer (autonóm idegrendszer)

Részletesebben

Női Egészségmegőrző Program (WHEP) Moszkva és Közép-Oroszország. Ekaterina Bashta programvezető 2011. Szeptember 21, Budapest

Női Egészségmegőrző Program (WHEP) Moszkva és Közép-Oroszország. Ekaterina Bashta programvezető 2011. Szeptember 21, Budapest Női Egészségmegőrző Program (WHEP) Moszkva és Közép-Oroszország Ekaterina Bashta programvezető 2011. Szeptember 21, Budapest Emlőrák statisztika Oroszország* Minden évben 52.000 újonnan diagnosztizált

Részletesebben

A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek

A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek gasztrointesztinális vonatkozásai OTKA nyilvántartási szám: T046437 Dr. Sütő Gábor Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Immunológiai

Részletesebben

Kognitív funkciók vizsgálata Parkinson-kórban

Kognitív funkciók vizsgálata Parkinson-kórban Kognitív funkciók vizsgálata Parkinson-kórban Ph.D. Értekezés Lucza Tivadar Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola Doktori Iskola vezető: Dr. Szekeres Júlia Témavezetők: Dr. Karádi Kázmér és Dr. Kovács

Részletesebben

K68464 OTKA pályázat szakmai zárójelentés

K68464 OTKA pályázat szakmai zárójelentés K68464 OTKA pályázat szakmai zárójelentés A fehérjeaggregáció és amiloidképződés szerkezeti alapjai; a különféle morfológiájú aggregátumok kialakulásának körülményei és in vivo hatásuk vizsgálata Vezető

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

Mi a Parkinson-kór? Bevezetés. A Parkinson-kór kialakulásának a háttere

Mi a Parkinson-kór? Bevezetés. A Parkinson-kór kialakulásának a háttere Mi a Parkinson-kór? Bevezetés Annak ellenére, hogy Pápai Pariz Ferenc már 1690-ben leírta a remegés, meglassultság, izommerevség és testtartási instabilitás kombinációjából álló betegséget, a Parkinson-kór

Részletesebben

Parkinson-kór és Parkinson-szindrómák. Klinikai szempontok

Parkinson-kór és Parkinson-szindrómák. Klinikai szempontok Parkinson-kór és Parkinson-szindrómák Klinikai szempontok Dr. Aschermann Zsuzsanna PTE Neurológiai Klinika Kötelező továbbképző kurzus Pécs, 2017.02.20-22. Dr. James Parkinson (1755-1824) 1817-ben írta

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Tudományos közlemények Közlemények idegen nyelven TÓTH, L. GÁCSI, M. TOPÁL, J. MIKLÓSI, Á.: Playing styles and possible causative factors in dogs behaviour when playing

Részletesebben

MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN

MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN Összefoglaló közlemény Kovács Norbert 1, Balás István 2, Llumiguano Carlos 2, Aschermann Zsuzsanna 1, Nagy Ferenc 1, Janszky József

Részletesebben

megerősítik azt a hipotézist, miszerint az NPY szerepet játszik az evés, az anyagcsere, és az alvás integrálásában.

megerősítik azt a hipotézist, miszerint az NPY szerepet játszik az evés, az anyagcsere, és az alvás integrálásában. Az első két pont a növekedési hormon (GH)-felszabadító hormon (GHRH)-alvás témában végzett korábbi kutatásaink eredményeit tartalmazza, melyek szervesen kapcsolódnak a jelen pályázathoz, és már ezen pályázat

Részletesebben

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Vastagbélszűrési disszeminációs workshop Szeged, 2015. május 12. KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Prof. Dr. Boncz Imre PTE ETK Egészségbiztosítási Intézet AZ ELŐADÁS TÉMÁJA

Részletesebben

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 70. Patológus Kongresszus Siófok 2011. szept. 29 - okt.1.

Részletesebben

Az idegi szabályozás efferens tényezıi a reflexív általános felépítése

Az idegi szabályozás efferens tényezıi a reflexív általános felépítése Az idegi szabályozás efferens tényezıi a reflexív általános felépítése receptor adekvát inger az adekvát inger detektálására specializálódott sejt, ill. afferens pálya központ efferens pálya effektor szerv

Részletesebben

Elakadt falat - akadozó diagnosztika Nyelőcső idegentest gasztroenterológiai vonatkozásai

Elakadt falat - akadozó diagnosztika Nyelőcső idegentest gasztroenterológiai vonatkozásai Elakadt falat - akadozó diagnosztika Nyelőcső idegentest gasztroenterológiai vonatkozásai Dr. Karoliny Anna, Dr. Gombos Eszter, Dr.Lásztity Natália, Dr.Nagy Anikó, Dr.Lőrincz Margit Heim Pál Gyermekkórház

Részletesebben

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Magyar Szemorvostársaság Neuroophthalmológiai Szekciójának Szimpóziuma 2011 Június 16. Terápia Gyulladáscsökkentés Neuroregeneráció Immunmoduláló kezelések Első

Részletesebben

ÉLET A PARKINSON- KÓRRAL

ÉLET A PARKINSON- KÓRRAL ÉLET A PARKINSON- KÓRRAL NEM-MOTOROS TÜNETEK A Parkinson-kórral való együttélés mindennapos kihívást jelent ÉLET A PARKINSON- KÓRRAL NEM-MOTOROS TÜNETEK A kiadványban található illusztrációk melyeket parkinson

Részletesebben

A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata

A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata A gerincdeformitáshoz társuló állcsont-orthopaediai rendellenességek vizsgálata Doktori tézisek Dr. Segatto Emil Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Fogorvostudományi Kutatások Témavezető:

Részletesebben

III./3.1. Akinetikus rigid tünetekkel járó mozgászavarok

III./3.1. Akinetikus rigid tünetekkel járó mozgászavarok III./3.1. Akinetikus rigid tünetekkel járó mozgászavarok III./3.1.1. Parkinson kór A Parkinson kór a második leggyakoribb idegrendszeri betegség az Alzheimer kór után. Gyakorisága az átlagéletkor növekedésével

Részletesebben

Parkinson-kór terápiája, főbb irányelvek és dilemmák. Dr. Aschermann Zsuzsanna PTE Neurológiai Klinika 2013.11.27.

Parkinson-kór terápiája, főbb irányelvek és dilemmák. Dr. Aschermann Zsuzsanna PTE Neurológiai Klinika 2013.11.27. Parkinson-kór terápiája, főbb irányelvek és dilemmák Dr. Aschermann Zsuzsanna PTE Neurológiai Klinika 2013.11.27. Parkinson kór terápiájában alkalmazott gyógyszerek Levodopa készítmények Dopamin agonisták

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban Dr.Sal Péter házi gyermekorvos, homeopata Komplementer Medicina szakmai kollégiumi testület tagja Az EU egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben

Részletesebben

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 02 00473 (22) A bejelentés napja: 2002. 02. 08. (30) Elsõbbségi adatok: P0100664 2001. 02. 09.

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P 02 00473 (22) A bejelentés napja: 2002. 02. 08. (30) Elsõbbségi adatok: P0100664 2001. 02. 09. (19) Országkód HU SZABADALMI LEÍRÁS!HU000223490B1_! (11) Lajstromszám: 223 490 B1 (21) A bejelentés ügyszáma: P 02 00473 (22) A bejelentés napja: 2002. 02. 08. (30) Elsõbbségi adatok: P0100664 2001. 02.

Részletesebben

Autonóm idegrendszer

Autonóm idegrendszer Autonóm idegrendszer Az emberi idegrendszer működésének alapjai Október 26. 2012 őszi félév Vakli Pál vaklip86@gmail.com Web: http://www.cogsci.bme.hu/oraheti.php Szomatikus és autonóm idegrendszer Szomatikus:

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

Motoros és kognitív funkció változás stereotaxias műtét hatására Parkinson-kórban, monitorozás. Egyetemi doktori (PhD) értekezés

Motoros és kognitív funkció változás stereotaxias műtét hatására Parkinson-kórban, monitorozás. Egyetemi doktori (PhD) értekezés Llumiguano C. 1 Motoros és kognitív funkció változás stereotaxias műtét hatására Parkinson-kórban, monitorozás Egyetemi doktori (PhD) értekezés Dr. Llumiguano Carlos Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Ólom a mérgező elem II.

Ólom a mérgező elem II. Ólom a mérgező elem II. Müller Ágnes szakoktató, kari külügyi és nemzetközi program koordinátor az előadás anyaga a KSOHIA projekt alapján készült 1 Megelőzési szintek Elsődleges Másodlagos Harmadlagos

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés:

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés: Dr. Benyó Zoltán, Egyetemi Tanári Pályázat 2009, Szakmai Önéletrajz, 1. oldal Szakmai önéletrajz Név: Dr. Benyó Zoltán Születési hely, idı: Budapest, 1967. június 15. Családi állapot: nıs, 2 gyermek (Barnabás,

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre.

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral eljárás eredményeként jöttek létre. III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak módosításai Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató érintett szakaszainak ezen módosításai a referral

Részletesebben

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI

ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ÁLLATOK KLINIKAI VIZSGÁLATAI ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Állatokon végzett tanulmányok A CV247 két kutatásban képezte vizsgálat

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

ÉLET A PARKINSON- KÓRRAL PONTOS DIAGNÓZIS, KEZELÉS ÉS GONDOZÁS. A Parkinson-kórral való együttélés mindennapos kihívást jelent

ÉLET A PARKINSON- KÓRRAL PONTOS DIAGNÓZIS, KEZELÉS ÉS GONDOZÁS. A Parkinson-kórral való együttélés mindennapos kihívást jelent ÉLET A PARKINSON- KÓRRAL PONTOS DIAGNÓZIS, KEZELÉS ÉS GONDOZÁS A Parkinson-kórral való együttélés mindennapos kihívást jelent ÉLET A PARKINSON- KÓRRAL PONTOS DIAGNÓZIS, KEZELÉS ÉS GONDOZÁS TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Which letter(s) show(s) a. Melyik betű(k) mutat(nak) . 1 flexor muscle group? flexor izomcsoportot? . 2 extensor muscle group?

Which letter(s) show(s) a. Melyik betű(k) mutat(nak) . 1 flexor muscle group? flexor izomcsoportot? . 2 extensor muscle group? Melyik betű(k) mutat(nak)... 1 flexor izomcsoportot?... 2 extensor izomcsoportot? Which letter(s) show(s) a. 1 flexor muscle group?. 2 extensor muscle group? A B C D 3 Nevezze meg azokat a nyálmirigyeket,

Részletesebben

Nagyon köszönöm a disszertáció alapvetően pozitív megítélését és a gondos bírálatot. A következőkben válaszolok a feltett kérdésekre.

Nagyon köszönöm a disszertáció alapvetően pozitív megítélését és a gondos bírálatot. A következőkben válaszolok a feltett kérdésekre. Válasz Dr. Tamás Gábor bírálói véleményére Tisztelt Professzor Úr, Nagyon köszönöm a disszertáció alapvetően pozitív megítélését és a gondos bírálatot. A következőkben válaszolok a feltett kérdésekre.

Részletesebben

LEVODOPA/CARBIDOPA INTESTINALIS GÉL KEZELÉS HATÁSA AZ ÉLETMINÔSÉGRE

LEVODOPA/CARBIDOPA INTESTINALIS GÉL KEZELÉS HATÁSA AZ ÉLETMINÔSÉGRE Az alábbi dokumentumot magáncélra töltötték le az elitmed.hu webportálról. A dokumentum felhasználása a szerzôi jog szabályozása alá esik. EREDETI KÖZLEMÉNY LEVODOPA/CARBIDOPA INTESTINALIS GÉL KEZELÉS

Részletesebben

A dinamikus ko-kontrakciós kontrakciós tréning

A dinamikus ko-kontrakciós kontrakciós tréning Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVIII. Vándorgyűlése Kaposvár, 2009. augusztus 27-29. A dinamikus ko-kontrakciós kontrakciós tréning alkalmazása a neurorehabilitációban

Részletesebben

Beutalást igénylô állapotok. A beutalás az emlôbetegséggel foglalkozó sebészhez történjen. Minden új, körülírt csomó.

Beutalást igénylô állapotok. A beutalás az emlôbetegséggel foglalkozó sebészhez történjen. Minden új, körülírt csomó. Az emlôpanaszos nôk beutalásának irányelve (Guidelines for the referral of patients with breast problems) NHS Breast Screening Programme & The Cancer Research Campaign Elôszó Az emlôrák a nôket érintô

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Kutyák cerebrospinalis folyadéktereinek anatómiai viszonyai, térbeli modellezése és térfogatmérése PhD értekezés tézisei Dr. Reinitz László Zoltán

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

Leica SmartRTK, az aktív ionoszféra kezelésének záloga (I. rész)

Leica SmartRTK, az aktív ionoszféra kezelésének záloga (I. rész) Leica SmartRTK, az aktív ionoszféra kezelésének záloga (I. rész) Aki egy kicsit is nyomon követi a GNSS technológia aktualitásait, az egyre gyakrabban találkozhat különböző cikkekkel, értekezésekkel, melyek

Részletesebben

1 Nevezze meg a pupillaszűkítő izom paraszimpatikus idegét! Name the parasympathetic nerve of the sphincter pupillae muscle!

1 Nevezze meg a pupillaszűkítő izom paraszimpatikus idegét! Name the parasympathetic nerve of the sphincter pupillae muscle! 1 Nevezze meg a pupillaszűkítő izom paraszimpatikus idegét! Name the parasympathetic nerve of the sphincter pupillae muscle! 2 Mi történik, ha a sugárizom összehúzódik? What happens when the ciliary muscle

Részletesebben

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je?

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Bevezetés Dr. Salamon Ágnes Szekszárd A gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel diseases,

Részletesebben

Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével

Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével FIGAMU X. kongresszusa Balatonalmádi, 2015.04.17-19. Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével Besznyák István Uzsoki utcai Kórház, Sebészeti - Onkosebészeti Osztály, Budapest 1 Milyen műtétet végez

Részletesebben

Eredményeinket az Alcoholism Clinical and Experimental Researches című folyóiratban publikáltuk 2006-ban. 1.2 Diabeteszes patkánymodell vizsgálata

Eredményeinket az Alcoholism Clinical and Experimental Researches című folyóiratban publikáltuk 2006-ban. 1.2 Diabeteszes patkánymodell vizsgálata ZÁRÓJELENTÉS A GABA, GLUTAMÁT, ÉS NITROGÉN MONOXID TARTALMÚ MYENTERICUS NEURONOK TÉRBELI MINTÁZATÁNAK ONTOGENETIKUS ÉS PATHOLÓGIÁS VÁLTOZÁSA CÍMŰ, F46201 OTKA- AZONOSÍTÓJÚ PÁLYÁZATHOZ Jól ismert, hogy

Részletesebben

Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága

Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága Az eredmények összefoglalása, klinikai, gazdasági, tudományos hasznosíthatósága Munkánk során a szívfrekvencia-variabilitás beszűkülésével jellemzett autonom idegrendszeri károsodás gyakoriságát, rizikófaktorait,

Részletesebben

GEOFIZIKAI ÜLEDÉKVIZSGÁLATOK A FERTÕ MEDENCÉJÉBEN. Szarka László és Wesztergom Viktor MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron

GEOFIZIKAI ÜLEDÉKVIZSGÁLATOK A FERTÕ MEDENCÉJÉBEN. Szarka László és Wesztergom Viktor MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron GEOFIZIKAI ÜLEDÉKVIZSGÁLATOK A FERTÕ MEDENCÉJÉBEN Szarka László és Wesztergom Viktor MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron ÁBRA NÉLKÜLI VÁLTOZAT Víz alatti talajok szerepe a tavak környezetvédelmében

Részletesebben

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5.

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Az agy betegségeinek molekuláris biológiája 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Alzheimer kór 28 Prion betegség A prion betegség fertőző formáját nem egy genetikai

Részletesebben

Az elért eredmények ismertetése 1. Csirkeembriók gerincvelő telepeiben kimutattuk, hogy az extracellularis matrix (ECM) egyik organizátor molekulája,

Az elért eredmények ismertetése 1. Csirkeembriók gerincvelő telepeiben kimutattuk, hogy az extracellularis matrix (ECM) egyik organizátor molekulája, Az elért eredmények ismertetése 1. Csirkeembriók gerincvelő telepeiben kimutattuk, hogy az extracellularis matrix (ECM) egyik organizátor molekulája, a hyaluronsav (HA) elsősorban a postmitotikus állapot

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola. Dr. Bernát István

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola. Dr. Bernát István NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Bernát István Adatok az organikus alvászavarok hatásáról a kognitív teljesítményre, az általam vizsgált önkéntes, hivatásos és szerződéses

Részletesebben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben Szudi Gábor, Simon Eszter MH-EK KRDO 2016.08.03. 1 Kórkép jelentősége Gastrointestinalis vérzés (GIV) incidenciája: felső 40-150, alsó 20-27

Részletesebben

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL

A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL Egészségtudományi Közlemények, 5. kötet, 1. szám (2015), pp. 44 49. A CARDIOVASCULARIS AUTONÓM NEUROPATHIA KORAI KIMUTATHATÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA A EWING-FÉLE REFLEXTESZTEKKEL KOVÁCS KITTI PROF. DR. BARKAI

Részletesebben

Primer demenciák, Parkinson-kór és Parkinson plusz szindrómák diagnosztikus és terápiás kérdései

Primer demenciák, Parkinson-kór és Parkinson plusz szindrómák diagnosztikus és terápiás kérdései Primer demenciák, Parkinson-kór és Parkinson plusz szindrómák diagnosztikus és terápiás kérdései Prof. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Demenciákról általában Progresszív memóriazavar

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Megelőzhető RSV fertőzés

Megelőzhető RSV fertőzés Megelőzhető RSV fertőzés Dr. Nobilis András SE. II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Koraszülött Intenzív Osztály Előzmények Az RSV a leggyakoribb légúti kórokozó a kora és újszülöttek, kisgyermekek

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: -2006: gimnáziumi érettségi a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban, kitűnő eredménnyel.

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: -2006: gimnáziumi érettségi a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban, kitűnő eredménnyel. Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Balicza Péter Cím: 1014 Budapest, Fortuna u. 25. Telefon: +36208242068 e-mail: baliczap@gmail.com Születési hely, idő: Salgótarján, 1987.04.19. Állampolgárság:

Részletesebben

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT

Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT Tájékoztató a Down szűrésről Első trimeszteri KOMBINÁLT TESZT A terhességek kb. 1%-ában az újszülött teljesen egészséges szülőktől súlyos szellemi vagy testi fogyatékkal születik. A veleszületett értelmi

Részletesebben

B.V.Kirova A neurológiai tünetek EMF- (EHF)-punktúrás terápiája//a nemzetközi részvétellel megrendezett

B.V.Kirova A neurológiai tünetek EMF- (EHF)-punktúrás terápiája//a nemzetközi részvétellel megrendezett Az idegrendszer megbetegedései B.V.Kirova A neurológiai tünetek EMF- (EHF)-punktúrás terápiája//a nemzetközi részvétellel megrendezett Magánpraxis Bulgária Milliméteres hullámok a kvantumgyógyászatban

Részletesebben

45/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. Tiszaújváros egészségterve

45/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete. Tiszaújváros egészségterve 45/2015. (III.26.) határozat 1. melléklete Tiszaújváros egészségterve 2014 Tiszaújváros egészségterve 2014 Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar 2014 Szerkesztette: Dr. Bíró Éva Lektorálta: Dr. Kósa Karolina

Részletesebben

A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont

A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont A korai magömlés diagnózisa és terápiája (ISSM 2014-es ajánlása alapján) Dr. Rosta Gábor Soproni Gyógyközpont ISSM definíció- 2014 Szexuális aktivitás során az ejakuláció állandóan vagy visszatérően bekövetkezik

Részletesebben

Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból. történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült. gyulladásos betegségeiben

Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból. történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült. gyulladásos betegségeiben Helicobacter pylori fertozés biopsziás mintákból történo kimutatásának újabb lehetoségei a gyomor idült gyulladásos betegségeiben Dr. Ruzsovics Ágnes PhD értekezés tézisei 2004, Budapest Semmelweis Egyetem

Részletesebben

1. Kiraly I, Pataricza J, Bajory Z, Simonsen U, Varro A, Papp JG, Pajor L, Kun A

1. Kiraly I, Pataricza J, Bajory Z, Simonsen U, Varro A, Papp JG, Pajor L, Kun A 2013 1. Kiraly I, Pataricza J, Bajory Z, Simonsen U, Varro A, Papp JG, Pajor L, Kun A Involvement Of Large-Conductance Ca(2+) -Activated K(+) Channels In Both Nitric Oxide And Endothelium-Derived Hyperpolarization-Type

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Keserű György Miklós gy.keseru@ttk.mta.hu www.ttk.mta.hu Az MTA TTK küldetése: multidiszciplináris kutatások komplex rendszereken Ember Anyagtudomány

Részletesebben

Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS. KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab

Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS. KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab Alszunk. Mindenki alszik, emberek, kutyák, egerek, még

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (PhD) TÉZISEK NITROGÉN-MONOXID TARTALMÚ IDEGELEMEK A GYOMOR-BÉLCSATORNÁBAN. Dr. Altdorfer Károly

EGYETEMI DOKTORI (PhD) TÉZISEK NITROGÉN-MONOXID TARTALMÚ IDEGELEMEK A GYOMOR-BÉLCSATORNÁBAN. Dr. Altdorfer Károly Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola 2/1 A hepatológia szabadgyökös és immunológiai vonatkozásai EGYETEMI DOKTORI (PhD) TÉZISEK NITROGÉN-MONOXID TARTALMÚ IDEGELEMEK A GYOMOR-BÉLCSATORNÁBAN Dr. Altdorfer

Részletesebben

Parkinson-kór, Parkinson-plusz szindrómák: diagnózis, differenciáldiagnózis, gyógyszeres és műtéti terápiás lehetőségek

Parkinson-kór, Parkinson-plusz szindrómák: diagnózis, differenciáldiagnózis, gyógyszeres és műtéti terápiás lehetőségek Parkinson-kór, Parkinson-plusz szindrómák: diagnózis, differenciáldiagnózis, gyógyszeres és műtéti terápiás lehetőségek Komoly Sámuel MTA doktora egyetemi tanár PTE ÁOK Neurológiai Klinika, Pécs Parkinson

Részletesebben

A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben

A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben Pharmacy staff in the Hungarian Province of the Merciful Brethren Order in the first decades of

Részletesebben

Parkinson-kór diagnosztikus algoritmusa, Parkinson-szindómák újabb klinikai felosztása. dr.aschermann Zsuzsanna PTE Neurológiai Klinika 2013.11.27.

Parkinson-kór diagnosztikus algoritmusa, Parkinson-szindómák újabb klinikai felosztása. dr.aschermann Zsuzsanna PTE Neurológiai Klinika 2013.11.27. Parkinson-kór diagnosztikus algoritmusa, Parkinson-szindómák újabb klinikai felosztása dr.aschermann Zsuzsanna PTE Neurológiai Klinika 2013.11.27. Parkinson-kór Parkinson plusz szindrómák Ismert eredetű

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI

DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI DIGITÁLIS MIKROSZKÓPIA AZ EMÉSZTŐRENDSZERI SZÖVETI MINTÁK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN Doktori tézisek Ficsór Levente Semmelweis Egyetem, 2. sz. Belgyógyászati Klinika Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Programvezető:

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

PhD vizsgakérdések április 11. Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét.

PhD vizsgakérdések április 11. Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét. PhD vizsgakérdések 2012. április 11 1 Mi a szerepe a corpus geniculatum lateralé-nak a látásban? Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét.

Részletesebben

2005.évi OTKA zárójelentés Vezető kutató: Dr. Boros Mihály

2005.évi OTKA zárójelentés Vezető kutató: Dr. Boros Mihály Kísérletes munkáinkkal két, párhuzamosan futó, majd egymással találkozó kutatási irányban indultunk el; in vitro és in vivo vizsgálataink egymással szorosan összefüggenek. Kiindulási pontként feltételeztük

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben