Egészségnevelési és Környezeti Nevelési Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségnevelési és Környezeti Nevelési Program"

Átírás

1 KOPINT-DATORG Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola Egészségnevelési és Környezeti Nevelési Program Orandum est ut sit mens sana in corpore sano. Iuvenalis (Aquincum)

2 2 Tartalom Bevezetés... 3 Az alapelveket szabályozó nemzetközi és hazai jogi háttér... 4 Egészségnevelés... 5 Az egészségnevelés tartalma... 5 Helyzetelemzés... 5 Az egészségnevelés legfőbb irányai és tennivalói a közeljövőben... 9 A tanulók személyiségének fejlesztése, az érzelmi intelligencia jelentősége Környezeti nevelés A környezeti nevelés fogalma Helyzetelemzés Az intézmény és környezete A környezeti nevelés legfőbb irányai és tennivalói a közeljövőben Az intézmény és környezetének fejlesztése A program végrehajtásának garanciái A taneszköz-ellátottság A környezeti és egészségnevelési program elfogadása és felülvizsgálata Felhasznált irodalom... 17

3 3 Bevezetés Magyarország a világ gazdaságilag fejlettebb országai közé tartozik. A fogyasztói típusú társadalmak léte az emberi fajnak az anyagi javak egyre hatékonyabb létrehozásában mutatott kiválóságára, valamint az e javak elfogyasztásában tanúsított mohóságára épül. E társadalmak legfontosabbnak tekintett mérőszáma a bruttó nemzeti össztermék (GDP). A gazdasági-politikai elit és a közvélemény a GDP visszaesését, vagy akár stagnálását válságként értékeli. Az utóbbi évtizedek során egyre komolyabbá vált az aggodalom, hogy bolygónk véges erőforrásai nem teszik lehetővé a korlátlan termelésbővülést, valamint hogy az erőforrásokkal folytatott rablógazdálkodás helyrehozhatatlan károsodást okoz az emberi faj természetes környezetétben. A csillapíthatatlan fogyasztási kényszer kialakulása és környezet állapotának féltése hozta létre a fenntartható fejlődés elméletét, amely szerint a fenti két kibékíthetetlen tendencia legalább időlegesen összhangba hozható egymással. Bizonyos, hogy a felnövekvő nemzedékek néhány évtizeden belül a maiaknál sokkal súlyosabb környezeti problémákkal kerülnek szembe. Elfogadjuk: a jelen helyzetben előrelépésnek tekinthető, hogy tudatosodjék a tanulókban, mi a társadalom és az egyén tennivalója a fenntartható fejlődés biztosításának érdekében. Meggyőződésünk azonban, hogy hosszú távon ez kevés. Olyan tudatos fiatal elmék kinevelését látjuk szükségesnek, akik cselekvési programmal képesek szolgálni akkor is, amikor a fogyasztói típusú társadalom folyamatos és korlátok nélküli fejlődésének álma zsákutcába jut. A fogyasztói társadalmak az egyén egészségének megőrzése, a betegségek megelőzése és a társadalom demográfiai állapota tekintetében is súlyos gondokkal küzdenek. A mértéktelen és egészségtelen táplálkozás, a tömegessé vált mozgásszegény életmód, a környezet egyre növekvő szennyezettsége, az emberi idegrendszert károsító állandósult és kóros szintű stressz civilizációs betegségek, mentális kórképek aggaszó mértékű elterjedéséhez, a szenvedélybetegségek és az allergia népbetegséggé válásához vezettek. Eddig ismeretlen, rendkívül veszélyes vírusos betegségek bukkantak fel, a jólétből kizárt társadalmi csoportok körében pedig legyőzöttnek hitt fertőző betegségek terjednek újra. Hazánkat térségünk más országaival együtt a fejlett országok körében szinte példátlan, mindenek előtt a középkorú férfiakat érintő halálozás is sújtja. Az idős embereknek az egészségügyi problémák ellenére egyre növekvő lélekszáma és százalékos aránya, valamint a születések számának drámai csökkenése (az egy gyermekes családmodell tömegessé válása, szingli életmód) következtében a fogyasztói társadalom saját demográfiai egyensúlyát fenntartani képtelen.

4 4 Meggyőződésünk, hogy hazánk és a fejlett világ jövője azon múlik, sikerül-e megértetnünk és elfogadtatnunk a fiatal nemzedék tagjaival saját egészségük megóvásának és a társadalom demográfiai egyensúlya fenntartásának szükségességét. Az alapelveket szabályozó nemzetközi és hazai jogi háttér Az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése a közötti éveket a Fenntarthatóságra nevelés évtizedének nyilvánította. E cél elérését hivatottak szolgálni az iskolák környezeti- és egészségnevelési programjai. (Az UNESCO már 1977-ben, a Tbiliszi Nyilatkozatban meghatározta a környezeti nevelés alapelveit és területeit.) Hazánkban az Alkotmány környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos 18. és 70. paragrafusában megfogalmazott alapelvek megvalósulását számos jogszabály, köztük. a Környezetvédelmi törvény garantálja. A Nemzeti Alaptantervről kiadott 243/2003. számú kormányrendelet kiemelt fejlesztési feladatnak tekinti az egészségnevelést és a környezeti nevelést egyaránt. Az iskolai egészségnevelési és környezeti nevelési programok megvalósulása elősegítheti az Oktatási Minisztérium által 2003-ban megfogalmazott közoktatási stratégiai célok elérését, azaz az élethosszig tartó tanulás megalapozását a kulcskompetenciák fejlesztése révén, az oktatási esélyegyenlőtlenségek mérséklését, az oktatás minőségének fejlesztését, a pedagógusszakma fejlődésének támogatását, az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának fejlesztését és az oktatás tárgyi feltételeinek javítását.

5 5 Egészségnevelés Az egészségnevelés tartalma Az egészségre nevelés magában foglalja a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődésének, a betegségek megelőzésének elősegítését, az egészséges állapot, a harmonikus életvitel értékként való tiszteletének közvetítését, a veszélyeztető tényezők és veszélyhelyzetek helyes kezelésének, a szenvedélybetegségek és a mentális kórképek elkerülésének megismertetését, a családi életre, az emberi társadalom fennmaradásához szükséges ésszerű cselekvésre való felkészítést. Helyzetelemzés Az egészségnevelés színterei az iskolai és iskolán kívüli nevelő-oktató munkában Mivel tanulóink mindnyájan túl vannak az érettségi vizsgákon, az egészségre nevelés középiskolai korosztályt érintő hagyományos színterei átalakultak. Az életkori sajátosságokat, és a különböző OKJ-s szakmák szakmai és vizsgakövetelményeit, figyelembe véve tantestületünk integrálta az egészségnevelési ismereteket, kompetenciákat és tulajdonság profilokat a különféle a szaktárgyakba, illetve modulokba. Az érett ifjú már keretében megismerte az emberi lét biológiai alapjait, az egészségvédelmet, a betegségek megelőzésének és gyógyításának lehetőségeit, már elsajátították a kiegyensúlyozott családi élet megteremtésének alapvető tudnivalóit. Pedagógiai programunk ezekre, a már hallott, látott és tapasztalt ismeretekre támaszkodik. A szakmai tárgyak óratervében megjelennek tehát az ergonómiai követelmények leírásai, a környezetbarát anyagok, a technológiák fontossága, a szelektív hulladékgyűjtés kiemelt szerepe a gyakorlatban. Az élet- és pályatervezés, vagyis az osztályfőnöki órák tanmenetében valamennyi évfolyamon szerepel az egészséges életre és a családi életre nevelés. Itt (és természetesen a tanár-diák kapcsolaton belül) foglalkozunk a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, igyekszünk a tanulókat a felelős párkapcsolatokra és a harmonikus családi életre felkészíteni. Feltétlenül tudatosítani szükséges, hogy felelősséggel tartozunk az emberi élet fennmaradásáért, saját utódainkért, születendő gyermekeinkért. A káros szenvedélyeket el kell kerülnünk, illetve meg kell előznünk kialakulásukat.

6 6 Az osztályfőnöki óra a felmerülő etikai és mentálhigiéniai problémák megvitatásának terepe is. Elsősorban az osztályfőnök kamatoztathatja itt osztályával ápolt bizalmas kapcsolatait, de vendégek is megjelenhetnek: az igazgató, más tanárok, külső előadók. További célok: - az iskola tisztaságának javítása, a szemét mennyiségének csökkentése - takarékoskodás a vízzel és a villannyal - a tanulók ismerjék meg szűkebb környezetüket, lássák az értékeket, problémákat, ápolják a hagyományokat. A gazdasági földrajzi órák és az osztályfőnöki órák keretében megismertetjük a tanulókat a ténnyel, hogy a világ fejlett országai (köztük hazánk) demográfiai mutatóinak romlása miatt néhány évtizeden belül e társadalmak működőképessége veszélybe kerülhet, s hogy az új nemzedék felnevelésében való részvétel tömeges elutasítása az egész civilizáció jövőjét teheti kérdésessé. A pénzügy és statisztika tárgyon belüli matematika biztosítja az ehhez szükséges statisztikai hátteret. Minden szakmai tárgy hozzájárulhat az egyén és a társadalom egészséges állapotának felrajzolásához, a gondok megoldásához. Fontos színtér minden olyan szaktárgyi óra, ahol van idő a beszélgetésre. Az élő idegen nyelvek viszonylagos tanórabősége kínálja a lehetőséget célzottan kiválasztott eredeti szövegek elemzésére, társalgási témák feldolgozására. Az önképzőköri művészeti csoport a problémakört művészi alkotások tükrében vizsgálja, ezáltal téve teljessé a tudományos feldolgozás nyújtotta képet. Az informatika órán (és minden alkalommal, amikor az Internetet használjuk információk gyűjtésére) szintén előtérbe kerülhetnek a célzottan keresett egészségnevelési anyagok. A testnevelés tantárgy kiemelkedő jelentőséggel bír. Optimális esetben ellensúlyt képez a tanulók egyoldalú elméleti megterhelésével szemben. A mindennapos asztalitenisz lehetőségében biztosítjuk a mindennapos testedzést l a délutáni, vagy esti órákban. A tehetséges tanulók az iskolai versenyeken bizonyíthatják rátermettségüket. A szakórákon kívül a könyvtárban, a délutáni korrepetálásokon, a KOPINT napokon is felmerülnek az egészségneveléshez kapcsolódó gondolatok. Intézményünk és a CENTROSZET TISZK intranetes honlapján a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódva már megjelentek az egészségvédelemmel kapcsolatos anyagok is.

7 7 Az iskolán kívüli programok többsége alkalmas az egészségnevelésre: kihasználjuk e lehetőséget a múzeum-, színház- és mozi látogatásokon és az osztálykirándulások alkalmával. A mindennapos testedzés biztosítása és a tanulók fizikai állapotának mérése Iskolánk helyi tantervébe a kerettantervi óraszámot meghaladóan iktatunk be testnevelési órákat a tanulók kiegyensúlyozott terhelése érdekében. A mindennapos testedzés lehetőségét a valamennyi tanítási nap délutánján kínált egy-kétórás sportköri foglalkozások révén biztosítjuk. Az iskolai közétkeztetés és a büfé Tanulóink napközbeni étkezésének meghatározó tényezője a környéken lévő éttermek, gyorsbüfék és kisebb élelmiszerboltok kínálata. Ezt egészítjük ki a földszinten elhelyezett automata szendvics és kávé automatával, amelyet magánvállalkozó üzemeltet. Tevékenységével az intézmény dolgozói és tanulói elégedettek. Az automata kínálatát főként a tanulók kéréseinek megfelelően folyamatosan fejleszti, így abban jelentős súllyal szerepelnek az egészséges táplálkozás elemei, köztük a tejtermékek és rostos gyümölcslevek is. A szenvedélybetegségek A szenvedélybetegségek ügyében tantestületünk mindennél fontosabbnak tartja a megelőzést. Az utóbbi esztendők egyik égető társadalmi gondja a drogfogyasztás, ezért aránylag csekély érintettségünk ellenére átfogó programot indítottunk. Ennek leglényegesebb eleme, hogy a tanárok által előzetesen felkészített tanuló tart szak előadást, amelyet őszinte beszélgetés és vita követ. Mivel hazánkban a éves korosztályt a szenvedélybetegségek közül európai felmérések és saját tapasztalataink szerint egyaránt leginkább a dohányzás és az alkoholfogyasztás érinti, (és mert e szenvedélyek évente több tízezer honfitársunk sajnálatosan korai halálához vezetnek) napirenden tartjuk a dohányzástól és a mértéktelen alkoholfogyasztástól való elrettentést célzó ismeretterjesztő előadásokat is. A megelőző tevékenység fő színtere közösségi szinten általában az osztályfőnöki, és az élet-és pályatervezés óra, az egyének szintjén a nyílt, személyes beszélgetés. Mindennek háttere az oldott, nyugodt, szeretetteljes iskolai légkör, amely a tanulót nemcsak a védelmező közösség tagjává avatja, de a tőle elvárható teljesítményekre is ösztönzi.

8 8 A dohányzás elleni küzdelem jegyében az iskolában dohányozni tilos. Az épületben megjelentek a dohányzást tiltó feliratok. Ellenőrzései alkalmával az ANTSZ e gyakorlatot rendben találta. Az iskola tanulóinak betöltötték már 18. életévüket, így a hatályos jogszabályok értelmében az ő számukra is kijelölhető dohányzóhely. A tantestület ezt nem tartotta megengedhetőnek, így a Tanulói házirend a dohányzás tilalmát tartalmazza. Mentális kórképek és pszichoszomatikus betegségek Noha a súlyosabb fegyelemsértések szerencsére ritkák, nincsenek is, azért beilleszkedési, magatartási problémákkal időnként találkozunk. Nagyon fontos, hogy az ilyen esetek kiszűrése és diagnosztizálása minél hamarabb lehetőleg már a 13. évfolyamon, ill. a gondok jelentkezésekor megtörténjék. Ez az osztályban tanító tanárok, mindenekelőtt az osztályfőnök feladata. Tapasztalataink szerint a zavarok jelentős része a szülő és a tanár együttműködésével megoldható, különösen, ha a pedagógus jó empátiás készséggel rendelkezik, és így a szükséges bizalom megteremtődött közte s a tanuló között. Sokszor nagy tapasztalatot igényel azon esetek megítélése, amikor a súlyosabb következményeket elkerülendő célszerű pszichológushoz fordulni. Sajnos, a pszichés problémák hátterében, sok esetben, a családban meglévő munkanélküliség, szegénység, súlyos betegség áll, olyan tényező tehát, amely csupán jó szóval nem orvosolható. Nem elhanyagolható azonban a túlzott mértékű iskolai megterhelés okozta rendellenességek aránya sem. Az utóbbi esztendőkben az állandósult káros stressz következtében a felnőtt-társadalom tagjaihoz hasonlóan a tanulókban is tömegesen jelentkeznek olyan betegségek, mint a vegetatív neurózis, a bulímia, az anorexia, a depresszió, a pánikbetegség és a (környezet szennyezettségével is szorosan összefüggő) allergia. A tantestület egyetért abban, hogy a helyzet súlyosságára való tekintettel erről is beszélgessünk a diákokkal. Az iskola-egészségügyi szolgálattal és más szervezetekkel való együttműködés A hatályos jogszabályok szerinti iskolai szakorvosi ellátás biztosított A szolgálat, az intézménnyel egyeztetett munkaterv alapján, folyamatosan végzik az előírt szűrővizsgálatokat, küldik szakorvoshoz a rászoruló tanulókat. A legfontosabb alapelv a betegségek megelőzése. A vizsgálatok során különös hangsúlyt kap, hogy az egészség érték, és hogy az egyénnek komoly szerepe van egészsége megőrzésében. A tanulók elsajátítják az önvizsgálat legfontosabb módszereit, és egyéni tanácsadásban részesülnek.

9 9 A szakorvos és a szakápoló az osztályfőnöki órákon időnként egészségnevelési előadásokat tarthatnak. Az előadások tematikája a tanulók életkorához és az adott tanév fő feladataihoz igazodik. Általában kiemelt tennivalóként jelenik meg az alkohol, a drogok, az orvostudomány a nikotint is a drogok közé sorolja, és az egészségtelen táplálkozás témaköre. Kapcsolatot tartunk a Magyar Vöröskereszt képviselőjével is. Felhívjuk a tanulók figyelmét a közérdekű és hasznos egészségvédelmi akciókra. Pályázatfigyelő tevékenységünk révén feltárjuk a kínálkozó lehetőségeket és igyekszünk kihasználni azokat. Figyelemmel kísérjük más a CENTROSZET TISZK szakoktatási intézmények egészségnevelési tevékenységét, és iskolánkban meghonosítjuk a hasznos kezdeményezéseket. Készek vagyunk a kölcsönös előnyökkel kecsegtető együttműködésre a területen működő hivatalos szervekkel és civil szervezetekkel egyaránt. Az egészségnevelés legfőbb irányai és tennivalói a közeljövőben Feladatok az egészségnevelés iskolai és iskolán kívüli színterein Az egészségnevelés ismereteit tartalmazó tantárgyakban, modulokba folyamatosan építjük be az egészségnevelés új elemeit. A gyakorlati tudnivalókat szemléltetés segítségével igyekszünk a tanulók számára érdekessé tenni. Kiemelt szerepet játszanak a mindennapi élethez kapcsolható vonatkozások. Fejlesztjük az egészségnevelés módszertani kultúráját. A korosztályra zúduló szellemi megterhelést továbbra is egészséges életmód népszerűsítésével ellensúlyozzuk. Biztosítjuk tanulóink számára a mindennapos testedzés lehetőségét. Igyekszünk tanulóinkat rávezetni az önállóan végzett sporttevékenység fontosságára. Hangsúlyozzuk az élsport jelentőségét is, de rámutatunk a rendkívüli megterhelés gyakori egészségkárosító hatásaira. Továbbra is kihasználjuk a humán szféra és a művészeti nevelés által nyújtott lehetőségeket ember és környezete harmonikus kapcsolatának bemutatására, a felmerülő etikai kérdések sokoldalú interpretálására. Főként az osztályfőnöki órák keretében és vendég-előadók meghívásának kapcsán igyekszünk tanulóink számára a hagyományos tantárgyi szétszabdaltságon felülemelkedve az egyén és a társadalom egészségének problematikáját átfogóan, egészként közvetíteni. Az önképző köri foglalkozások kínálatának kialakításakor figyelembe vesszük a tanulók egészségvédelemmel kapcsolatos érdeklődését.

10 10 A tanulókat felruházzuk az információk önálló gyűjtésének, csoportosításának, értékelésének, elemzésének, a megfelelő következtetések levonásának képességével, és biztosítjuk számukra az ehhez szükséges kereteket. A tanórán és azon kívül különböző munkaformákat alkalmazunk: kiselőadást, házi dolgozatot, faliújság, poszter, szórólap és számítógépes bemutató készítését. Felhívjuk a figyelmet a fogyasztói társadalom által kínált káros mintákra az egyén és a társadalom egészségével kapcsolatosan. Az iskolai pályázatok meghirdetésekor gondosan mérlegeljük egészségvédelmi témák bevonását. Folyamatosan figyeljük a külső pályázati lehetőségeket, és erőnkhöz mérten mindent elkövetünk az elnyerhető támogatásokért. A külső előadók meghívásakor ügyelünk arra, hogy a kínálatban egyaránt jelen legyen a szakmai gyakorlati és a társadalomtudományi megközelítés. Ragaszkodunk az iskolán kívüli osztály- és csoportprogramokhoz. A jól megválasztott kiállítás, film, zenemű, színdarab és egyéb művészeti alkotás közös megtekintése jelentős pedagógia lehetőségeket tartogat az egészségnevelés terén is. Kihasználjuk az osztály- és csoportkirándulásokban az egészséges életmód kialakításának terén rejlő lehetőségeket. Nemzetközi kapcsolataink alakításakor, diákcserék előkészítésekor sem feledkezünk meg az egészségre nevelés szempontjairól. A szaktárgyi, tantárgyközi, iskolai és nemzetközi projektek kiválasztásakor, megtervezésekor igyekszünk a kínálatban az egészségnevelésre alkalmas tevékenységformákat is szerepeltetni. Az iskola szülői szervezetének tagjait, valamint öregdiákjainkat is bevonjuk az egészségnevelés munkájába. Az iskola egészségnevelési tevékenységét megjelenítjük az intézmény internetes honlapján. Az egészségnevelést bevonjuk az intézmény minőségirányítási rendszerébe. A tanulók személyiségének fejlesztése, az érzelmi intelligencia jelentősége A mentális kórképek és pszichoszomatikus betegségek elleni védekezés fontos eszköze a tanulók személyiségének fejlesztése. A kellő önismeret kialakítása, a követhető és követendő minták felkínálása révén hozzásegíthetjük tanulóinkat embertársaikkal való kapcsolataik helyes kezeléséhez, egészséges életmódjuk kialakításához, világszemléletük megszilárdításához, és a környezetükkel való felelős viszony kimunkálásához. (Legfontosabb teendőinket a Pedagógiai program azonos című fejezetében részleteztük.) Az utóbbi évtizedek kutatásai nyilvánvalóvá tették, hogy a hagyományos (mégoly magas színvonalú) iskolák az emberi intelligenciának csupán két területére, a verbális és a matematikai-logikai intelligenciára támaszkodnak, tanulóikat alapvetően ilyen ismérvek

11 11 alapján választják ki, ezeket a területeket kívánják (és képesek) fejleszteni. Szükséges, hogy az intelligencia e körön kívül eső területeit, a művészetek iránti fogékonyságot, a mozgáskultúra harmóniáját, s mindenekelőtt az emberi közösség szervezéséhez, vezetéséhez elengedhetetlen érzelmi intelligenciát, tudatosan beemeljük az iskola által fontosnak ítélt területek közé. E téren nagy lehetőségeket kínál az önismeretre és kreativitásra nevelő színjátszó szakkör. Környezeti nevelés A környezeti nevelés fogalma Az iskolai környezeti nevelése során a tanulókat felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. A környezeti nevelés megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcsolatot alapoz és erősít meg az élő, ill. élettelen környezettel; kifejleszti a szándékot és képességet a környezet aktív megismerésére; képessé tesz a környezet jelzéseinek felfogására, összefüggő rendszerben történő értelmezésére; a problémák okainak megértésére; az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására környezeti kérdésekben; a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre. Helyzetelemzés A környezeti nevelés színterei az iskolai és iskolán kívüli nevelő-oktató munkában A környezeti nevelés hagyományos színterei a szakmai tantárgyak órái. A gazdasági földrajz, árutan és logisztika tárgy keretében a tanulók szélesítik ismereteiket a világ természeti értékeiről. A művészettörténet, művelődéstörténet és ország ismeret témája a természet mellett az ember által alkotott környezet. A vizuális művészeti alkotások mellett az irodalom és a zene is felmutathatja az ember és környezet együttélésének harmonikus példáit. Fontos színtér minden olyan szaktárgyi óra, ahol van idő a beszélgetésre. Az élő idegen nyelvek, az angol és német nyelv, viszonylagos tanórabősége kínálja a lehetőséget a célzottan kiválasztott eredeti szövegek elemzésére, a társalgási témák feldolgozására. A beszélgetési lehetőségek terén, élen áll az osztályfőnöki óra, az osztályfőnök kamatoztathatja osztályával ápolt bizalmas kapcsolatait, de vendégek is megjelenhetnek: az igazgató, más tanárok, külső előadók.

12 12 Ember és környezet viszonyának etikai kérdéseiről is szól az Európai Unióról szóló tantárgy, a történeti vonatkozásokról pedig a művelődéstörténet. Az informatika órán (és minden alkalommal, amikor az Internetet használjuk információk gyűjtésére) szintén előtérbe kerülhetnek a célzottan keresett környezeti anyagok. A szakórákon kívül a könyvtárban, a délutáni foglalkozásokon, a KOPINT napokon, a sportfoglalkozásokon és versenyeken, a filmklubon és a karácsonyi rendezvényekben is felmerülnek a témával kapcsolatos gondolatok. Intézményünk intranetes honlapján a szakmai tantárgyakhoz kapcsolódva megjelentek a környezettel kapcsolatos anyagok. Az iskolán kívüli programok többsége alkalmas a környezeti nevelésre: kihasználjuk e lehetőséget a múzeum, színház és mozi látogatásokon, az osztálykirándulások, a nyári és téli sporttáborok alkalmával. Az intézmény és környezete Az intézmény otthona mint azt a Pedagógiai programban vázoltuk több mint száz éves, századfordulós, egykor jobb napokat látott épület. A belváros zaja, a forgalom és városi szmog, a környék természetes növényzetének szinte teljes hiánya nem kedvező adottság. Az épület belseje azonban az otthonosság egyre több jelét mutatja. Az utóbbi esztendők ráfordításai révén megújult a földszinti traktus, az aula, a tanári helyiség és az osztálytermeket is folyamatosan karbantartjuk. Az ablakok felújítása az energiafelhasználás csekély csökkenését is előrevetíti (cserére még nem volt pénz). A bútorvásárlások nyomán esztétikus padok jelentek meg a folyosókon, ergonomikus székek és formatervezett tanulóasztalok az osztálytermekben. A néhány cserepes virág viszonylag jól tűri a belső tereket. Megtettük az első lépéseket az intézmény működésének környezetbaráttá alakítása terén. Az iskolai takarítószereket, vegyszereket szigorú szabályok betartásával kezeljük, selejtezésükkor e célra szakosodott szervezetek segítségét vesszük igénybe. A kiselejtezett bútorokat és elektronikai eszközöket erre a tevékenységre szakosodott vállalkozókkal szállíttatjuk el. A szelektív hulladékgyűjtés az iskola környezetében még nem valósult meg, de a használt elemeket és akkumulátorokat az aulában elhelyezett konténerben gyűjtjük. Igyekszünk a tisztítószerek választékából környezetbarát termékeket választani. A környezeti nevelés legfőbb irányai és tennivalói a közeljövőben Feladatok a környezeti nevelés iskolai és iskolán kívüli színterein

13 13 A környezeti nevelés hagyományos színtereit jelentő szakmai tantárgyakba folyamatosan integráljuk és a helyi tantervek átdolgozásakor beépítjük a környezeti nevelés új elemeit. Kiemelt szerepet játszanak a mindennapi élethez kapcsolható vonatkozások. Folyamatosan fejlesztjük a környezeti nevelés módszertani kultúráját. Továbbra is kihasználjuk a humán szféra és a művészeti nevelés tantárgyai által nyújtott lehetőségeket ember és környezete harmonikus kapcsolatának bemutatására, a felmerülő etikai kérdések sokoldalú interpretálására. Főként az osztályfőnöki órák keretében és vendég-előadók meghívásának kapcsán igyekszünk tanulóink számára a hagyományos tantárgyi szétszabdaltságon felülemelkedve ember és környezete problematikáját átfogóan, egészként közvetíteni. E tevékenység megjelenik az osztályfőnöki órák programjaiban is. A délutáni foglalkozások kínálatának kialakításakor figyelembe vesszük a tanulók környezettel kapcsolatos érdeklődését. A tanulókat felruházzuk az információk önálló gyűjtésének, csoportosításának, értékelésének, elemzésének, a megfelelő következtetések levonásának képességével, és biztosítjuk számukra az ehhez szükséges kereteket. A tanórán és azon kívül különböző munkaformákat alkalmazunk: kiselőadást, házi dolgozatot, faliújság, poszter, szórólap és számítógépes bemutató készítését. Világossá tesszük tanítványaink számára, hogy a fenntartható fejlődés elméletének gyakorlatba való átültetése átmeneti enyhülést hozhat ugyan a fogyasztói társadalom alapvető problémái kezelésében, de az emberi faj fennmaradásának megbízható kereteit csak a mielőbb kimunkálandó gyökeres paradigmaváltás biztosíthatja. Felhívjuk a figyelmet a nyersanyagokkal és energiával való takarékoskodás jelentőségére, ennek mindennapi lehetőségeire; a fogyasztói társadalom a Használd és dobd el! jelmondatban összefoglalható mentalitásának káros voltára. Megpróbáljuk elérni, hogy a tanulók igazi otthonnak tekintsék iskolájukat, tartsák be a kulturált embertől elvárható normákat, és igyekezzenek jó értelemben a maguk képére formálni mindennapi munkájuk környezetét. Az iskolai pályázatok meghirdetésekor gondosan mérlegeljük környezeti jellegű témák bevonását. A külső előadók meghívásakor ügyelünk arra, hogy a kínálatban mindig egyaránt jelen legyen a természettudományi és a társadalomtudományi megközelítés. Ragaszkodunk az iskolán kívüli osztály- és csoportprogramokhoz. A jól megválasztott kiállítás, film, zenemű, színdarab és egyéb művészeti alkotás közös megtekintése jelentős pedagógia lehetőségeket tartogat. Az osztály- és csoportkirándulások is erősítik az összetartozás érzését, és összekapcsolhatják ezt a környezeti kérdésekkel szembeni érdeklődés felkeltésével.

14 14 Nemzetközi kapcsolataink alakításakor, diákcserék előkészítésekor nem feledkezünk meg a környezeti vonatkozások bevonásáról. A szaktárgyi, tantárgyközi, iskolai és nemzetközi projektek kiválasztásakor, megtervezésekor igyekszünk a kínálatban környezeti nevelésre alkalmas tevékenységformákat is szerepeltetni. Az iskola szülői közössége és öregdiákjaival karöltve feltárjuk az intézmény környezetvédelmi hagyományait, a régi diákok e területhez kapcsolható jelentős teljesítményeit. Felhívjuk a tanulók figyelmét a Budapest több kerületében beindult szelektív hulladékgyűjtés tényére. Figyelemmel kísérjük és kihasználjuk a témában megjelenő intézményi, tanulócsoport-szintű vagy egyéni pályázati lehetőségeket. Felvesszük a kapcsolatot a környezeti neveléssel foglalkozó intézményekkel, és megismertetjük tanulóinkat a környezet védelmét zászlajukra tűző hazai és nemzetközi civil szervezetek tevékenységével. Az iskola környezeti neveléshez kapcsolódó tevékenységét továbbra is megjelenítjük az intézmény intranetes honlapján. A környezeti nevelést bevonjuk az intézmény minőségirányítási rendszerébe. Az intézmény és környezetének fejlesztése Az utóbbi években lezajlott felújítások az épület állagának fenntartását célozták. A használhatóságot átalakítások nélkül, az adott szűk keretek között kellett fejlesztenünk. A belső terek saját forrásokból való otthonosabbá tételét addig folytatjuk, hiszen nevelőoktató munkánk háttere az egészséges és biztonságos környezet. Ha erre az intézmény körzetében lehetőség nyílik, megkezdjük a szelektív hulladékgyűjtésre való átállást. Az intézményben használt tisztítószerek és egyéb vegyszerek beszerzésekor figyelembe vesszük a környezet megóvásának szempontjait. A program végrehajtásának garanciái Az intézmény dolgozói és a program A program végrehajtásának legfontosabb erőforrása az emberi tényező. A KOPINT- DATORG Szakközépiskola tantestületének minden tagja felelősséggel végzi az egészségnevelési és környezeti nevelési feladatok rá háruló részét. Az intézmény vezetése ellátja e tevékenység koordinálását. A nevelés leghatékonyabb eszköze a személyes példamutatás.

15 15 Az előttünk álló időszak fontos feladata a szakszerűség növelése. A pedagógustovábbképzések eddigi periódusát a szaktárgyi és a számítástechnikai témájú tanfolyamok dominanciája fémjelezte; várható a kiválasztott irányok differenciálódása, az új évezred kihívásaival, hazánk európai integrálódásával, a mentálhigiénével és a környezetvédelemmel összefüggő területek jelentős előretörése. Az egészség és a környezet tiszteletére és megóvására nevelésben továbbra is fontos szerepet játszhatnak majd az iskola nem pedagógus dolgozói, hiszen ők munkájukból adódóan hívhatják fel a tanulók figyelmét a követendő magatartásra. (Gondoljunk az egészséges étkezést népszerűsítő büfésre, a papírszemét szétdobálását nehezményező portásra, a még használható régi széket megjavító karbantartóra, a fénymásolás festékkel takarékoskodó módjait ismerő iskolatitkárra, a növények megóvását szívén viselő tanár kollégára!) Továbbra is számítunk a diákszervezet, a tanulók (egyes esetekben szüleik) közreműködésére; az öregdiákokra, valamint az egészség- és környezetvédelmi tevékenységet folytató hivatalos szervek és civil szervezetek segítségére.

16 16 A taneszköz-ellátottság Iskolánkban adott a minimum-taneszközök beszerzése. A szakmai közösségek folyamatosan bővítették a rendelkezésükre álló szakirodalmat. Az elektronikus könyvtárban megtalálhatók a korunk egészségi és környezeti problémáit taglaló alapművek. A formális ellátottság elemeit eddig is kiegészítette az a folyamatosan bővülő információs anyag, amelyre az elektronikus és nyomtatott sajtó, és - mindenek előtt - az Internet révén tehettünk szert. A program végrehajtásának anyagi forrásait az intézmény költségvetéséből és a sikeres pályázati tevékenységből kívánjuk biztosítani. A környezeti és egészségnevelési program elfogadása és felülvizsgálata A környezeti és egészségnevelési programot az intézmény igazgatója készítette, és a tantestület február 2-án fogadta el. A környezeti és egészségnevelési programot a tantestület jóváhagyta. A programot a Szülői Közösség és a Diákszervezet elfogadta. Az iskola-egészségügyi szolgálat támogató véleményét mellékeljük. A tantestület a programot folyamatosan figyelemmel kíséri. A módosítást célzó javaslatokat az igazgató dokumentálja. A program felülvizsgálatára legkorábban három tanév elteltével kerülhet sor.

17 17 Felhasznált irodalom A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény és végrehajtási rendeletei, Budapest, A Nemzeti Alaptanterv, Budapest, 2003, A magyar közoktatás az 1990-es évtizedben (BME Közoktatási vezetőképző, záródolgozat Horváth Gábor, 2002.) Csányi Vilmos: Politikai elfogultságok: rejtett elméletek az emberről; In: Van ott valaki? (Válogatott írások), Budapest, Demény Pál: Európa népességpolitikai dilemmái a 21. század kezdetén, In: Ezredforduló, 2003/4 Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek; Budapest Glatz, Ferenc: Információs társadalom, In: Ezredforduló, 2000/ oldal Goleman, Daniel: Érzelmi intelligencia, Budapest Lányi András: Az etikától a politikáig; In: Ezredforduló, 2001/1 Meskó Attila: Átmenet a fenntarthatósághoz; In: Ezredforduló, 2001/1 Ranschburg Jenő: Nem boldogok a gyermekek; In: Magyar Nemzet, május oldal Skrabski, Árpád Kopp, Mária: Társadalmi beállítottság, társadalmi tőke, In: Századvég, Budapest, 2000., 135. oldal Vekerdy Tamás: Jövőkép (Előadás a Drogprevenció és pedagógus-továbbképzés című konferencián); In PtMIK Hírlevél; Pilisborosjenő, október Vida Gábor: Az ökológiai válságtól a technokultúráig; In: Ezredforduló, 2001/1 Folyóiratok és napilapok cikkei

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás Pintérné Nagy Edit Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft. 2011. május 24. A környezeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett

Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett Tanmenet 2016/17. Tanév Tantárgy: Osztályfőnöki Osztály: 9. évfolyam (A, B, C, D) Készítette: Szabó Balázs, Csatári Nóra, Orosz Enikő, Czuppon Anett Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE. a 2011/2012-es tanévre 3. számú melléklet A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Telephely: 8800 Nagykanizsa, Attila u. 2. ÖKO - MUNKATERVE a 2011/2012-es tanévre Készítette: ÖKO munkacsoport vezetője Jóváhagyta:

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3.

Pedagógusok az egészségért konferencia október 3. Pedagógusok az egészségért konferencia 2014. október 3. Belső (M)órarend A Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola Egészségfejlesztési programja bemutatja: Dátán Attila Tartalom Előzmények,

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Öko Munkacsoport Koordinátor Kovácsné Lébényi

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009.

Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Szervezeti kultúra felmérés a fenntarthatóság (pedagógiájának) szempontrendszere alapján. Életharmónia Alapítvány, 2009. Célja megállapítani az iskola fenntarthatóságának és környezetpedagógiai tevékenységének

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola

érkezés a Balatonszepezdi Népfőiskolára: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 10. Résztvevők száma minimum Balatonszepezdi Népfőiskola Kedvezményezett : Projektazonosító: Projektidőszak: Program típus TÁMOP-6.2-11/1-2012-1253 2013.09.01-2014.06.30 Bibó István i Alapítvány Program neve/címe: 8252 Balatonszepezd, Szegfű köz A rendszeres

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért

CASTANEA Egyesület. Középkorúak egészségéért CASTANEA Egyesület Középkorúak egészségéért CASTANEA 2007-ben alapított civil szervezet, melyet Vas megyei értelmiségiek alapítottak - felismerve azt a társadalmi kihívást, mely a lakónépesség egészségi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Hit és prevenció harc a drogok ellen

Hit és prevenció harc a drogok ellen Program címe: Hit és prevenció harc a drogok ellen Tanúsítvány száma: 5/2015 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. május 7. Kérelmező neve: Alfamedicus Egészségügyi és Humán Szolgáltató Bt. Program rövid

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben