J e g y z ı k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 5/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület április 28-án tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: községháza tanácskozóterme Bácsszentgyörgy Az ülés kezdetekor jelen vannak: Müller József polgármester, Aladics Mária, Kubatov János, Végvári József képviselık (4 fı) Tanácskozási joggal jelen van: Striegl Jánosné körjegyzı Jegyzıkönyvvezetı: Jankó Judit Anett Müller József: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselı-testület ülése határozatképes, mivel 6 képviselıbıl 4 fı jelen van. Maksimovic Milosch és Szőcs Gergely képviselık elıre jelezték távolmaradásukat. Az ülést megnyitom. Kérem, aki a meghívóban szereplı napirenddel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 25/2009. (IV. 28.) számú képviselı-testületi határozat Napirend 1.) Bácsszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009.(IV.28.) ökr. számú rendelet-tervezete a Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 12.) ökr. számú rendelet módosításáról 2.) a) Bácsszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2009.(IV.28.) ökr. számú rendelet-tervezete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról b) Beszámoló a évi belsı ellenırzésrıl és annak végrehajtásáról c) Beszámoló a évi folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzésrıl 3.) Térségi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetésének jóváhagyása 4.) Egyebek

2 2 1. Napirendi pont: Bácsszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2009. (IV.28.) ökr. számú rendelet-tervezete a Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 12.) ökr. számú rendelet módosításáról (írásos elıterjesztés) Müller József: Az elıterjesztést mindenki megkapta. Abban látható, hogy a kiadási fıösszeg ,-Ft, a bevételi fıösszeg ,-Ft, a hiány pedig ,-Ft. Tehát ennyivel kevesebb a bevételünk, mint a kiadásunk. Kérem, aki a rendelet tervezet elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Bácsszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének az 5/2009. (IV. 28.) ökr. számú rendelete Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II.12.) ökr. számú rendelet módosításáról Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szólótöbbször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján, - figyelembe véve ezen jogszabály és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat, - a évi költségvetésrıl szóló 3/2008. (II.12.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: Az Ökr. 3. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésének 1. a./ kiadási fıösszegét: E Ft-ban b./ bevételi fıösszegét: E Ft-ban E Ft. hiánnyal állapítja meg. Az Ökr. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. Az Ökr. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz.melléklete lép. Az Ökr. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz melléklete lép. Az Ökr. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 4.sz. melléklete lép

3 3 6. Az Ökr. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép. 7. Az Ökr. 9/1. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép. 8.. E rendelet kiegészül a 11. sz. melléklettel. Záró rendelkezések 9. (1) A rendelet április 28. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. Müller József polgármester Striegl Jánosné körjegyzı Záradék: Bácsszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselı testületének 5/2009.(IV.28) ökr. számú rendelete április 28. napján kihirdetve. Gara, április 28. (A táblázatokat a jegyzıkönyv melléklete tartalmazza) Striegl Jánosné körjegyzı 2. Napirendi pont: a) Bácsszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2009.(IV.28.) ökr. számú rendelet-tervezete az önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról b) Beszámoló a évi belsı ellenırzésrıl és annak végrehajtásáról c) Beszámoló a évi folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzésrıl (írásos elıterjesztés) Müller József: Az elıterjesztést mindenki megkapta. Valakinek van-e hozzászólása? Striegl Jánosné: A létszámban benne vannak a közcélúak, ugye? Jaszanovicsné Kovács Tímea: Igen benne vannak, az adósságállomány december 31- én két tételbıl állt össze; egyrészt a szállítói tartozásokból, ami a számlák kifizetetlenségét jelentette. Ugyan az önkormányzat rendelkezett megfelelı pénzállománnyal, a teljesítés az a

4 évet érintette, viszont a fizetési határidık a számlákon csak januárra szóltak. Ebben az esetben ezeket az adósságállományba rakjuk. Tehát nem egyenlítjük ki a számlát, hogy az önkormányzat pénzmaradványa magasabb legyen. Mivel a jövı évet terheli, ezért ki kell mutatnunk, mint adósságállományt. Az egyéb adósság pedig a helyi adónak a túlfizetését jelentette, amit majd az adó feldolgozás után megfelelıen szétcsoportosítva visszautal, illetve átrendez. Tehát a többletbefizetéseket ık rendezik a évben. Striegl Jánosné: A 10. számú mellékletrıl is szeretném, ha tájékoztatnál bennünket. Jaszanovicsné Kovács Tímea: A 10. számú melléklet a többéves kihatással járó döntésekrıl szól. Beruházása 2007-ben keletkezett az önkormányzatnak, a településrendezési tervre lett egy kötelezettség lefektetve, amely 2008-ban lett pénzügyileg teljesítve, tehát azért kellett nekünk ezt több évre kihozni, mert a kötelezettségvállalás és a pénzügyi elintézés dátuma nem egyezett meg. A tájház felújítására a felújítási feladatoknál évben ,-Ft lett kifizetve és további pénzügyi teljesítés a évet terhelte. Az utolsó, az a 4. tétel az egyéb támogatás, ami azt jelenti, hogy többek között ebben benne van a Gara felé történı rendezési tétel is. Tehát ez a körjegyzıség és ÁMK mőködéséhez való hozzájárulást tartalmazza. Itt látható is, hogy évre be van állítva ,-Ft, ami egyrészt tartalmazza a 2008-ból áthozott összeget, illetve a évi elıírást évre úgy történt Bácsszentgyörgy önkormányzatának a költségvetésénél a megállapítás, hogy havi szinten ,-Ft-tal kellene hozzájáruljon (ebben benne van a hozzájárulás, illetve a 2008-ból még hátramaradt fizetési hátraléknak a rendezése). Eleddig ez rendben ment. Minden hónap 28. napjáig ezt teljesíteni tudta eddig Bácsszentgyörgy. Most áprilisban nem történt meg ennek kiegyenlítése. Striegl Jánosné: Gara már nem tud adni, tehát a testületnek kell azon gondolkodni, hogy mibıl tudják ezt fizetni. Azért ,-Ft, mert egy hónapban van ,-Ft és ezt megszorozzuk 12-vel. Három hónap már teljesítve van ebbıl. Timi most szeretném, ha elmondanád a hitelfelvételi lehetıségeket, nem tud Gara Község Önkormányzata adni Bácsszentgyörgy Önkormányzatának. Jaszanovicsné Kovács Tímea: A polgármester úr és a körjegyzı asszony egyeztetett, most áprilisban nem tudtunk már utalni, mert nem állt rendelkezésre Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának bankszámláján ez az összeg. Így a 4. havi részletet már nem tudtuk átutalni (még töredékét sem). Ezért a polgármester és körjegyzı megbízásából a kecskeméti OTP-t aki az önkormányzatok hitelfelvételét intézi felhívtam, akik ajánlatot küldtek. Három hitelformát rögzítettek benne; egyrészt egy munkabérhitel formátumot ajánlottak, de mivel Bácsszentgyörgynél a havi nettó finanszírozás és a kompletten kifizetendı bér az a nettó finanszírozás felét elviszi, ezért ez nem jöhet számításba. Maradt még a folyószámlahitel, amit ık annyira nem ajánlanak, mert ilyenkor az önkormányzat kicsit hajlamosabb arra, hogy ha van egy keret, akkor egy picit mindig túlköltekezik. Elég magas ennél a kamat, a fenntartási díj, megemelték most 2009-ben körülbelül háromszorosára a tavalyihoz képest. És még van egy lehetıség, amit a polgármester úrnak is ajánlott az osztályvezetı asszony, az egy éven belüli hitel, amire tudnak konstrukciót kidolgozni. Itt kérheti az önkormányzat, hogy 5 hónapig fizetési halasztást kapjon, és utána kezdik el törlesztetni. Ahhoz hogy a hitelfelvétel megtörténjen, ahhoz pénzügyileg alá kell támasztanunk az önkormányzatnak a számszaki teljesítési oldalát, és akkor tudnak mondani egy keretösszeget, amit ık megfelelınek találnak ahhoz, hogy azt az igényelt összeget Bácsszentgyörgy megkapja. Ennyit tudok elmondani, a polgármester úr még beszélt az osztályvezetı asszonnyal, nem tudom, hogy ık miben állapodtak meg.

5 5 Müller József: Úgy beszéltük meg, hogy maradunk ennél a variációnál. Ez a hitel az önkormányzatnak 5 hónapig áll rendelkezésére, és a 6. hónaptól kell kezdeni a törlesztést. Én is ezt a hitelformát látom a legkedvezıbbnek. Kubatov János: Mibıl fogjuk ezt visszafizetni? Müller József: Nem tudom. Striegl Jánosné: Ez így nem megoldás. Gara már nem tud adni, a testületi üléseken ezt mindig elmondják. Müller József: Teljesen mindegy kitıl kérünk, így is úgy is vissza kell fizetnünk. Tetızte a problémát a pályázaton nyert autónk is. Az sem oldotta volna meg a problémát persze, ha nem nyerjük meg, de szép pályázatnak hangzott, 100%-os támogatású volt, a végén meg majdnem kifizetjük az autót. Striegl Jánosné: Jön azért állami támogatás nektek ,-Ft havonta. Müller József: Megpróbálunk megint pályázni, mást nem tudok kitalálni. Az autót esetleg el tudnánk adni, de az is csak egy ideiglenes megoldás. Striegl Jánosné: A ,-Ft amit havonta fizetni kell, az a körjegyzıség fennállásából adódik, hogy közös hivatalt tart fenn a két önkormányzat, mivel a köztisztviselık bácsszentgyörgyi ügyeket is intéznek. Ez létszámarányosan van megállapítva. Müller József: Nem lenne ez annyi, ha az ÁMK nem lenne ebben benne. Mennyi lenne ez anélkül? Jaszanovicsné Kovács Tímea: ,-Ft körül lenne. Striegl Jánosné: A rendezési tervünk hogy áll? Müller József: Készen van, ki lett fizetve teljesen. Striegl Jánosné: De nem ezt kérdezem, hanem a rendezési tervvel kapcsolatosan egyéb olyan eljárást, amit jogszabály elıír az önkormányzatok részére úgy tudom, hogy csak a szerkezeti terv lett eddig elfogadva, hol a többi? Jaszanovicsné Kovács Tímea: Igen. Striegl Jánosné: De akkor van az önkormányzatnak még ezzel kapcsolatosan hátraléka. Müller József: Nincs. Minden ki lett fizetve. Striegl Jánosné: De nincs még rendezési terve Bácsszentgyörgynek. Ahhoz még kell sok minden. A szerkezeti terv csak egy része volt. Aladics Mária: Azért majd külön fizetni kell?

6 6 Striegl Jánosné: Nem tudom, meg kell nézni az anyagot. Amire pályáztunk, az a szerkezeti terv volt, arra kaptunk pénzt, amit ık el is készítettek. De ennek még vannak különbözı munkafázisai. Minden településnek kell, hogy legyen rendezési terve de ahhoz, hogy azt el tudják készíteni, ahhoz kell egy rendelet-tervezetet készíteniük nem olyat, amilyet a jegyzı készít elı, hanem amit az országos építési hatóság jóváhagy. De rendezési terve Bácsszentgyörgynek csak a nagyon régi van, ez az új 5-7 millió forint. Müller József: Akkor nem lesz megcsinálva, annyi pénzünk nincs. Striegl Jánosné: A 15. számú melléklet szerint a pénzmaradvány ,-Ft és a rendeletben ,-Ft van feltüntetve. Jaszanovicsné Kovács Tímea: Az évi adat, ebben a 15. számú mellékletben a MÁK felé küldendı adatlapot kellett így feldolgozzuk. Amint itt látható is, ez egy módosított pénzmaradvány, mert itt a függı tételeket is beleveszik, de az effektív önkormányzati pénzmaradványt azt a rendelet VII. pont 9. -nál mutattuk ki. A valós gazdálkodási pénzmaradványa ,-Ft Bácsszentgyörgy Önkormányzatának. Striegl Jánosné: Csak a táblázatban ,-Ft szerepel. Jaszanovicsné Kovács Tímea: De az évi adat. Striegl Jánosné: Azt nem értem, hogy a 9. -ban évi gazdálkodás során ,-Ft van, és itt meg évben van ,-Ft. Jaszanovicsné Kovács Tímea: A évi gazdálkodásnál ,-Ft a költségvetési pénzmaradvány. A táblák, amit te mondasz, az ,-Ft évi adat és a mellette lévı oszlop a 2008 évi. Striegl Jánosné: Az ,-Ft. Jaszanovicsné Kovács Tímea: Igen, de ez egy korrigált pénzmaradvány, amibe nálunk képletek alapján a függıket is bele kell számolni, a függı kiadást mínuszosan, a függı bevételt pluszosan, így kell kimutatni táblázatban a pénzmaradvány felhasználását, de a rendeletben ,-Ft szerepel, ami a költségvetési bankszámlának a záró egyenlege, ami az effektív pénzmaradvány. Striegl Jánosné: Tehát szó szerint: Az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési pénzmaradvány összegét a képviselı-testület e Ft összegben hagyja jóvá. De itt miért nem találom ezt az ,-Ft-ot? Jaszanovicsné Kovács Tímea: Ez egy korrigált pénzmaradvány kimutatás, ez azért nem az ,-Ft-ot tartalmazza, mert itt feljebb látható, hogy benne vannak az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolásoknak az egyenlegei. Tehát ezzel korrigálódott a pénzmaradvány és így jön ki itt a ,-Ft. De a valós pénzmaradványnál nekünk a függıket nem szabad kimutatnunk, mert azok rendezésre kerülnek. A bankszámlán lévı záró egyenleg december 31-én volt, ami ,-Ft. Tehát a valós gazdálkodási pénzmaradvány ennyi. Ez a tábla csak egy korrigált, módosított pénzmaradvány kimutatást tartalmaz.

7 7 Striegl Jánosné: Tehát akkor az ,-Ft, ami a rendelet 9. -ában szerepel és ahogy a Tímea elmondta ez a korrigált pénzmaradvány nem ,-Ft, hanem ,-Ft. Vannak elmaradt számlák? Jaszanovicsné Kovács Tímea: Már úgy indulnánk a könyveléssel, hogy a pénzmaradvány felhasználást, vagyis az ,-Ft-ot dologi kiadásokra könyvelnénk. Egyrészt lekönyveljük, hogy felhasználódott, és a dologira tudnánk könyvelni. Striegl Jánosné: Akkor errıl kellene egy határozat, hogy a évi pénzmaradvány összegét az ,-Ft-ot a képviselı-testület mire tudja felhasználni. Müller József: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a évi pénzmaradvány összegének felhasználását a dologi kiadások fedezetére engedélyezzük, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 26/2009. (IV. 28.) számú képviselı-testületi határozat évi pénzmaradvány felhasználása A képviselı-testület úgy határozott, hogy a évi pénzmaradvány összegét, azaz az E Ft-ot a dologi kiadások fedezetére engedélyezi felhasználni. Határidı: azonnal Felelıs: Müller József polgármester Müller József: Kérem, aki a zárszámadás elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2009. (IV.28.) ökr. rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. Az önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat 3/2008. (II.12.) ökr. számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.

8 8 Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítése 2.. A képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Eredeti Módosított évi Teljesítés Elıirányzat megnevezése elıirányzat elıirányzat teljesítés alakulása Kiadások fıösszege ,87 % Bevételek fıösszege ,27 % Hiány összege I. A költségvetési bevételek 3.. Az önkormányzat évi költségvetési bevételei év tényadatait, - eredeti elıirányzatait, - a módosított elıirányzatokat, - az év végi teljesítést, valamint - a teljesülés alakulását az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 4.. (1) Az önkormányzat évi költségvetési kiadásai év tényadatait, - eredeti elıirányzatait, - a módosított elıirányzatokat, - az év végi teljesítést, valamint - a teljesülés alakulását a 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza. (2) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatainak évi teljesítését a képviselı-testület a következık szerint hagyja jóvá a 3. sz. melléklet szerint: Elıirányzat megnevezése Eredeti Módosított évi Teljesítés elıirányzat elıirányzat teljesítés alakulása Összesen ,34 % Ebbıl: - személyi jellegő kiadások ,71 % - munkaadókat terhelı járulékok ,65 % - dologi jellegő kiadások ,83 % (3) Az önkormányzat személyi juttatásait és a munkaadókat terhelı járulékok évi teljesítését a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselı-testület.

9 9 (4) A képviselı-testület az önkormányzat létszámkeretét a 4/1. sz. melléklet alapján 6 fıben hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásait az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat felújítási kiadásainak évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá a 6. sz. melléklet szerint: Eredeti Módosított évi Teljesítés Elıirányzat megnevezése elıirányzat elıirányzat teljesítés alakulása Felújítási kiadás ,84 % (7)Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2008.évi teljesítését a 6/1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá: Eredeti Módosított évi Teljesítés Elıirányzat megnevezése elıirányzat elıirányzat teljesítés alakulása Felhalmozási kiadás ,71 % (8) Az önkormányzat támogatásértékő kiadásait, egyéb támogatásait és szociálpolitikai ellátásait a 7. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (9) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú melléklet tartalmazza. III. Adósságállomány alakulása 5.. Az önkormányzat évi adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezık szerinti bontásban a 8. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. IV. Közvetett támogatások 6.. Az önkormányzat évi gazdálkodása során nyújtott közvetett támogatásai a 9. sz. melléklet szerint. V. Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek 7.. A képviselı-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségeit a 10. sz. melléklet tartalma alapján hagyja jóvá. VI. Egyéb rendelkezések 8.. (1) A képviselı-testület a december 31-i állapotnak megfelelı könyvviteli mérleget a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal, e Ft fıösszeggel elfogadja. (2) A képviselı-testület a évi összes bevétel és kiadás mérlegszerő kimutatását a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10 10 (3) Az önkormányzat évi mőködési mérlegét a képviselı-testület a 12/1. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (4) A képviselı-testület az önkormányzat évi felhalmozási mérlegét a 12/2. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat évi mőködési célú hitelfelvételét a 13. sz. melléklet szerint fogadja el a képviselı-testület. (6) Az önkormányzat vagyonkimutatását évre vonatkozóan a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. VII. Pénzmaradvány 9.. Az önkormányzat pénzmaradványa és pénzmaradvány felhasználási listája évre vonatkozóan a 15. sz. melléklet szerint. Az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési pénzmaradvány összegét a képviselı-testület e Ft összegben hagyja jóvá. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Bácsszentgyörgy, április 28. Záró rendelkezések 10.. Müller József polgármester Kihirdetve: Bácsszentgyörgy, április 28. Striegl Jánosné körjegyzı Striegl Jánosné körjegyzı (A táblázatokat a jegyzıkönyv melléklete tartalmazza.) 3. Napirendi pont: Térségi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetésének jóváhagyása (írásos elıterjesztés) Striegl Jánosné: Annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy mivel Gara Község Önkormányzata a gesztor település a Térségi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálatnál, ezért a tagönkormányzatoknak külön-külön a társulási megállapodás alapján el kell fogadniuk a költségvetést Gara kivételével, mert a mi költségvetési rendeletünk tartalmazza a teljes Térségi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetését, ami ,-Ft. Annyival a határozatot szükséges lenne még kiegészíteni, hogy A képviselı-testület

11 11 felhatalmazza Müller József polgármestert, hogy a határozatot Gara község polgármesterének továbbítsa. Müller József: Kérem, aki a módosított határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 27/2009. (IV. 28.) számú képviselı-testületi határozat A Térségi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetése 4. Napirendi pont: Egyebek 1.) Bácsszentgyörgy Község Önkormányzat képviselı-testülete a Térségi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetést a mellékletekkel együtt elfogadja. 2.) A képviselı-testület felhatalmazza Müller József polgármestert, hogy a határozatot Gara község polgármesterének továbbítsa. Határidı: azonnal Felelıs: Müller József polgármester Hitelfelvétel OTP hitelintézettıl (szóbeli elıterjesztés) Striegl Jánosné: A hitelfelvételt a Tímea elmondta, háromféle alternatíva van, és a harmadikat javasolják. Müller József: Én is úgy beszéltem meg az osztályvezetı asszonnyal, hogy ez az éven belüli hitel a legkedvezıbb. Gondolkodunk az iparőzési adó bevezetésén, bár ez sem fog minket helyreállítani ,-Ft-ra szüksége lenne önkormányzatunknak, ezért kérem, aki egyetért azzal, hogy az OTP Banktól ekkora összegő hitelt felvegyünk, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 28/2009. (IV. 28.) számú képviselı-testületi határozat Hitelfelvétel OTP hitelintézettıl 1.) A képviselı-testület a polgármester szóbeli elıterjesztését a hitelfelvétellel kapcsolatosan elfogadja. 2.) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt, hogy az éven belüli hitelkonstrukció lehetıségével éljen ,-Ft összeg erejéig.

12 12 3.) A képviselı-testület a hitel fedezetéül a Bácsszentgyörgy, Kossuth L. u. 13. szám alatti ingatlant jelöli meg. 4.) A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzıt a hitelszerzıdés aláírására. Határidı: 30 nap Felelıs: Müller József polgármester Müller József: Mivel egyéb tárgy, hozzászólás nem hangzott el, a mai nyilvános ülést bezárom, zárt ülésen folytatjuk a munkát. Kmf. Müller József polgármester Striegl Jánosné körjegyzı

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2/2010. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2010. február 12-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /2010. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /2010. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /21. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásáról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 27-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl. Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 7/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. április 28-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2014.(II.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

K I V O N A T. 7/2009.(II.27.) rendelet

K I V O N A T. 7/2009.(II.27.) rendelet K I V O N A T Vecsés Város Képviselı-testület 2009. február 26-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: 2009. évi költségvetés elfogadása Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 egyhangú

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén április 29-én 9.00 órakor.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén április 29-én 9.00 órakor. Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38 Telefon: 68/425-000, Fax: 68/526-331 2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Medgyesbodzás Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes.

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete, Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. június 25-én 16: 00 órakor megtartott együttes testületi ülésér l. Az ülés

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak: Egyek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak: Egyek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. ( IV.30.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL

GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL GESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2010. (II. 17.) KT. SZ. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLT- SÉGVETÉSÉRİL Geszt Község Önkormányzatának Képviselı-testülete - az államháztartásról

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 14-én 9 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK MÁJUS 9-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK MÁJUS 9-ÉN TARTOTT Alap Község Önkormányzata Alsószentiván Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 7012 Alsószentiván, Béke út 56/a. 25/221-102, 25/220-370 25/504-720 25/224-501 JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 27-én 17 órakor a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt képviselıtestületi ülésérıl. Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: M.138-18/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2010. december 8-án 16 órakor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 12/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat évi költségvetésérıl

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat évi költségvetésérıl Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Körjegyzıség 8452 Halimba, Petıfi S. u. 16. Tel./fax: 88/237-003. 503-420. Szám: 1-5 / 2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Halimba Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Öcs Község Önkormányzata Képviselı-testülete,

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 8/2008. (VI. 18.) rendelete

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 8/2008. (VI. 18.) rendelete Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008. (VI. 18.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 1/2008. (II.21.) rendelet módosítására Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2016. május 25-én de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács tanácsüléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 25.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 15-én megtartott ülésérıl az önkormányzat Kıtelek, Szabadság út 1. szám alatti tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-19/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. december 12-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében a röjtökmuzsaji és ebergıci

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 2. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 2. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-én megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Z İ K Ö NYV T Á R GY MUTATÓ Határozat/Rendelet száma Határozat/Rendelet

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28. Ügyszám: 9-38/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. május 28. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket.

Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina képviselıket. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351. Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. Szám: 39-26/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. április 22-én 18,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl. Az

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására K a d a r k ú t V á r o s P o l g á r m e s t e r é t ő l 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. Telefon: 82/581-003 Fax: 82/385-250 E-mail: polgarmester@kadarkutph.hu M E G H Í V Ó Polgármester-jelöltek és önkormányzati

Részletesebben