A KÓROS JÁTÉKSZENVEDÉLYHEZ LEGGYAKRABBAN TÁRSULÓ PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KÓROS JÁTÉKSZENVEDÉLYHEZ LEGGYAKRABBAN TÁRSULÓ PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK"

Átírás

1 A KÓROS JÁTÉKSZENVEDÉLYHEZ LEGGYAKRABBAN TÁRSULÓ PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK Németh Attila Csorba Csilla Tóth András Sokszor csak azért nem adjuk át magunkat egyetlen szenvedélynek, mert több van belõle. (La Rochefoucauld herceg) Összefoglalás A szerzõk a szakirodalom alapján áttekintik a kóros játékszenvedélyhez (KJ) társuló pszichiátriai kórképek gyakoriságát. A kóros játékszenvedély élettartam-prevalenciája 0,4 2%. A játékszenvedélyhez leggyakrabban kémiai addikciók (élettartam-prevalencia: 33 73%), hangulatzavarok (élettartam-prevalencia: 33 76%), szorongásosos zavarok (9 41%), impulzuskontroll-zavarok (élettartam-prevalencia: 18 43%) és személyiségzavarok (élettartamprevalencia: 25 87%) társulnak. A komorbid kórképek felismerése segít a terápiás stratégia kiválasztásában. Kulcsszavak: kóros játékszenvedély, komorbiditás, szerfüggõség, hangulatzavarok, impulzuskontroll-zavarok, személyiségzavarok Abstract The authors review the published literature on comorbidity of lifetime pathological gambling and other lifetime psychiatric disorders. The lifetime prevalence rate of pathological gambling is between percent. Pathological gambling is highly comorbid with substance use disorders (lifetime prevalence: 33 73%), mood disorders (lifetime prevalence: 33 76%), anxiety disorders (lifetime prevalence: 9 41%), impulse control disorders (lifetime prevalence: 18 43%) and personality disorders (25 87%, most commonly antisocial, obsessive and paranoid types). The identification on specific subtypes among patients with pathological gambling may be relevant to the choice of the strategy of the treatment. Keywords: pathological gambling, comorbidity, substance use, affective disorders, impulse control disorders, personality disorders A kóros játékszenvedélyt (KJ) a DSM-IV és a BNO-10 az impulzuskontrollzavarok közé sorolja. A diagnosztikus kritériumokat az 1. táblázat mutatja. EREDETI KÖZLEMÉNYEK 349

2 ADDIKTOLÓGIA IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 1. táblázat. A kóros játékszenvedély diagnosztikus kritériumai a DSM-IV szerint A) Tartós és ismétlõdõ maladaptív viselkedés a szerencsejátékokkal kapcsolatban, azaz legalább öt vonás az alábbiakból: 1. szerencsejátékokkal való intenzív foglalkozás (pl. korábbi, szerencsejátékokkal kapcsolatos élményeivel foglalkozik, a következõ kalandot tervezgeti, vagy a szerencsejátékhoz szükséges pénz megszerzésén gondolkozik); 2. a kívánt izgalom eléréséhez egyre gyakoribb vagy nagyobb összegû tétek megjátszása; 3. játék csökkentésének/abbahagyásának ismételt (sikertelen) kísérletei; 4. nyugtalanság/ingerlékenység, ha nem játszhat; 5. a szerencsejáték folytatása a problémáktól vagy a depressziótól való megszabadulás módja; 6. ismételt vesztések és visszatérés a játékhoz azért, hogy veszteségeit visszanyerje (veszteség utáni vadászat); 7. hazudozás a családtagoknak és a terapeutának a játékszenvedélybe vonódás mértékét illetõen; 8. illegális cselekmények (hamisítás, csalás, lopás, sikkasztás) elkövetése, hogy finanszírozza a szerencsejátékát; 9. a játék érdekében fontos munkahelyi, szociális vagy szabadidõs tevékenységek feláldozása; 10. másoktól kölcsönkér, hogy a játékszenvedély okozta reménytelen anyagi helyzetén könnyítsen B) A játékszenvedély nem magyarázható mániás epizóddal A különbözõ kontinensek országaiban Észak-Amerikában, Ausztráliában, Európában és Ázsiában végzett epidemiológiai vizsgálatok alapján a patológiás játékszenvedély a lakosság 0,4 2%-át érinti (összefoglalóként lásd Petry és mtsai, 2005). A face-to-face interjú alapján készült legutóbbi és egyben legnagyobb felmérés eredményét 2005-ben publikálták, melyben a kóros játékszenvedély élettartam-prevalenciája 0,42% volt (Petry és mtsai, 2005). A kórképre jellemzõ a férfiak túlsúlya, a fiatalkori kezdet és a gyakori komorbiditás. Jelen cikkünkben a KJ-hez társuló pszichiátriai zavarok gyakoriságát tárgyaljuk. A KJ tüneti képe és a kórlefolyása legtöbb párhuzamot az impulzuskontrollzavarokkal, az alkohol- és drogfüggõséggel, valamint a kényszerbetegséggel mutatja. A hangulatzavar pedig lehet a KJ oka és következménye egyaránt. Nem véletlen, hogy ezekkel a kórképekkel igen gyakran társul. A 2. táblázat mutatja az utóbbi évek jelentõsebb komorbiditás-vizsgálatainak eredményeit. 350 EREDETI KÖZLEMÉNYEK

3 NÉMETH CSORBA TÓTH: A KÓROS JÁTÉKSZENVEDÉLY ÉS PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK ( ) 2. táblázat. A társult betegségek gyakorisága kóros játékszenvedélyben Vizsgálat N Eszköz Hangulati zavarok Pszichózis Szerfüggôség OCD Impulzuskontroll Szorongásos zavar zavar McCormick és mtsai RDC 76% n. a. 36% n. a. n. a. n. a. Linden és mtsai SCID 72% n. a. 48% 20% n. a. 28% Bland és mtsai DIS 33% 0% 48% 17% n. a. 27% Specker és mtsai SCID 78% 3% 60% 3% n. a. 38% Black és Moyer DIS 60% 3% 63% 10% 43% 40% Cunningham- MD (9%), PD (23%), alk. (45%), Williams és mtsai 161 DIS disztímia 4% 1% n. a. GAD (8%), drog (40%) 1998 (4%) fóbiák (15%) Grant és Kim SCID-IV 34% n. a. 35% 0% 18% 9% 53% Zimmerman és SCID-IV; A vizsgálatból 15 (mánia n. a. mtsai 2002 DID; BDI kizárva kizárva) n. a. n. a. 20% alc. (73%) Petry és mtsai AUDADI % n. a. drog (38%), 2005 S-IV. nikotin (60%) n. a. n. a. 41% (Argo Black, 2004 nyomán) 1 Hangulati és szorongásos zavarok Az 2. táblázatból jól látható, hogy a hangulatzavarok igen gyakoriak a KJ-ben. Egy kivételével az összes többi vizsgálat 33 76% között állapította meg az affektív betegségek gyakoriságát. A major depresszió KJ-ben a szerfüggõséghez hasonlóan egyaránt lehet primer és szekunder, ugyanis az epidemiológiai felmé- 1 Rövidítések: AUDADIS-IV. = Alcohol Use Disorder and Associated Disabilities Interview Schedule- DSM-IV Version; BDI = Beck Depression Inventory, DID = Diagnostic Inventory for Depression; DIS = Diagnostic Interview Schedule, version III.; GAD = generalizált szorongásos zavar; MD = major depresszió; OCD = kényszerbetegség; PD = pánikzavar; RDC = Research Diagnostic Criteria; SCID = Structured Clinical Interview a DSM-III.-ra; SCID-IV = Structured Clinical Interview a DSM-IV-re; n. a. = nincs adat. EREDETI KÖZLEMÉNYEK 351

4 ADDIKTOLÓGIA IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM rések nem vizsgálják az ok-okozati összefüggést, de a klinikumban mindkét formával gyakran találkozhatunk. A legújabb kutatások genetikailag is szoros kapcsolatot mutattak ki a KJ és a major depresszió között férfiak esetében (Potenza és mtsai, 2005). Egyes felmérések rámutatnak a bipoláris affektív zavar (24%), illetve a hipománia (38%) magasabb elõfordulási arányára (Linden et al. 1986; McCormick és mtsai 1984). Hangsúlyoznunk kell, hogy a mánia kizárási kritérium a KJ diagnosztizálásánál. A szorongásos zavarok közül a pánikbetegség és a kényszerbetegség a leggyakoribb (összefoglalásként lásd Argo Black, 2004). Addikciók Számos kutató a KJ-t olyan addikciónak tekinti, amely a szerfüggõség minden jellegzetességével rendelkezik a kémiai szer használatának kivételével ( szermentes addikció vagy viselkedési addikció). A KJ és a kémiai addikciók közötti szoros összefüggést (33 73%) a táblázatban szereplõ vizsgálatok egyértelmûen igazolják. Welte és mtsai (2001) felmérésében az aktuálisan alkoholfüggõségben szenvedõk gyakorisága (pontprevalencia) a KJ-ek körében 28%, míg a kontrollcsoportban 1% volt. A National Opinion Research Center (1999) közel hétszer gyakoribbnak találta az alkohol- és drogabúzust a KJ-sek között a szerencsejátékot nem játszókhoz, illetve a szociális gamblerekhez viszonyítva. Ez az összefüggés a másik irányból is igaz, azaz a szerfüggõk között is magasabb a KJ aránya (9 33%) (összefoglalásként lásd Moreyra és mtsai, 2004). 462 fenntartó metadonkezelésben részesülõ drogbeteg 21%-ánál volt valószínûsíthetõ a KJ (Spunt és mtsai 1998). Castellani és Rugle (1995) 854 szenvedélybeteg vizsgálata alapján arra a következetésre jutott, hogy a KJ-sek sokkal nehezebben tudják leküzdeni a játék iránti késztetésüket, mint a szerfüggõségben szenvedõk az alkohol illetve a drog iránti sóvárgásukat. A KJ-eseknél éppúgy kialakulhatnak megvonásos tünetek, mint az alkohol- vagy drogbetegek esetében (Dickerson, 1989). Impulzuskontroll-zavarok A kutatások nemcsak azt állapították meg, hogy az impulzuskontroll-zavarok kompulzív szexuális zavar, intermittáló explozív zavar, kompulzív vásárlás gyakrabban fordulnak elõ a KJ mellett (18 43%) (Black Moyer 1998, Grant Kim 2001), hanem azt is, hogy társult impulzuskontroll-zavarról beszámoló gamblereknek a játék iránt vágya, késztetése sokkal erõsebb, mint a komorbid kór- 352 EREDETI KÖZLEMÉNYEK

5 NÉMETH CSORBA TÓTH: A KÓROS JÁTÉKSZENVEDÉLY ÉS PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK ( ) képpel nem rendelkezõké (Grant Kim 2001). Ez a közös neurobiológiai gyökereket jelzi, illetve utal arra, hogy a komorbiditás esetén általában rosszabb prognózissal kell számolnunk. Specker és mtsai (1996) 35%-ban észleltek egy vagy több impulzuskontroll-zavart a KJ-sek között, amelyek közül a kényszeres vásárlás volt a leggyakrabban társult kórkép. Ez az adat a két szenvedélybetegség közötti hasonlóságokra hívja fel a figyelmet; az egyetlen dologra fókuszált figyelemre és az anyagi jellegû önjutalmazási módra. Személyiségzavarok A KJ-sek 25 87%-nál állapítható meg személyiségzavar is. A különbözõ vizsgálatok eredményei nagy szórást mutatnak, amely részben azzal magyarázható, hogy az egyes típusokra jellemzõ személyiségvonások keverednek egymással, másrészt magának a betegségnek is lehet személyiségtorzító hatása. Az antiszociális személyiségzavar esetében az átlag populációban férfiaknál 3%, nõknél 1%, a KJ-ben pedig 17 40% közötti elõfordulási gyakoriságot találtak (Bland és mtsai, 1993; Black Moyer 1998; Petry és mtsai, 2005). Ugyanakkor Specker és munkatársainak 40 KJ-betege között egyik sem volt az. A legnagyobb felmérés tükrözi talán legjobban a klinikai tapasztalatokat, mely szerint a KJ-sek kétharmadánál diagnosztizálható valamelyik személyiségzavar, és ezen belül a leggyakoribb a kényszeres, az antiszociális és a paranoid típus (Petry és mtsai, 2005). Érdemes lenne tovább vizsgálni, hogyan befolyásolja a személyiségzavar a játékszenvedély típusát és a lefolyását. Közel ezer (n = 939) fiatal nõ és férfi prospektív vizsgálata kimutatta, hogy akiknél a szerencsejáték 21 éves korban már problémát okozott, azok a személyiségtesztekben a negatív emocionalitás -skálán magas pontszámot, a tartózkodás, gátlásosság -skálán pedig alacsony pontszámot értek el. A játékszenvedély a várakozásnak megfelelõen korrelált a kockázatvállalással és az impulzivitással. Ugyanezek az eltérések voltak jellemzõek a szerfüggésben (alkohol, kannabisz, nikotin) szenvedõk személyiségére is (Slutske és mtsai, 2005). EREDETI KÖZLEMÉNYEK 353

6 ADDIKTOLÓGIA IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 3. táblázat. A kóros játékszenvedélyhez társuló személyiségzavarok gyakorisága Bland és mtsai 1993 Specker és mtsai 1996 Black és Moyer 1998 Petry és mtsai 2005 N Módszer Szem. zav. 30 DIS n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. 40% n. a. 40 SCID-P 25% 3% 3% 0% 3% 0% 5% 13% 5% 0% 3% 30 PDQ-R 87% 26% 33% 30% 23% 7% 20% 50% 59% 17% 7% Paranoid Schizoid Schtyp Borderline Histrionikus Narcisztikus Elkerül? Kényszeres Antiszoc. Dependens AUDA- DIS-IV. 61% 24% 15% n. a. n. a. 13% n. a. 14% 28% 23% 3% (Argo Black, 2004 nyomán) 2 Végezetül összefoglaljuk a KJ és a leggyakrabban társuló pszichiátriai kórképek közötti hasonlóságokat, amely segítséget nyújthat a komorbiditás és a pathomechanizmus jobb megértéséhez (Moreyra és mtsai, 2004 nyomán). 4. táblázat. A kóros játékszenvedély és a leggyakrabban társuló pszichiátriai kórképek kapcsolódási pontjai Fenomenológia Komorbiditás Impuzuskontroll-zavar Szerfüggôség Az OCD és spektrumába tartozó kórképek Nehéz ellenállni a késztetésnek Számos átfedés a DSM-IV. Repetitív gondolkodás. a negatív következmé- kritériumaival, beleértve az Nehezen tud ellenállni a nyek ellenére is. életviteli problémákat, a sikertelen késztetésnek. Átmeneti örömérzést okoz a leszokási kísérlete- cselekmény végrehajtása. ket, a tolerancia kialakulását, és a megvonásos tüneteket. Gyakoribb elôfordulási arány KJ-ben. Egyértelmûen gyakoribb el?fordulási arány, különös tekintettel az alkohol- és a nikotinfüggôségre vonatkozóan. Mindkét esetben férfi túlsúly. Nemi arány Változó a különbözô kórképeknél. Genetika Nincs elegendô adat. Dopamin D2 receptor gén, a MAO-A gén és a szerotonin transzporter gén (SLC6A4) polimorfizmusa mindkét csoportban. Neurofiziológia Terápia A magasabb rendû figyelmi kapacitás deficitje. Impulzivitás. Naltrexon th. hatékony kleptomániában és kompulzív vásárlásban. A magasabb rendû figyelmi kapacitás deficitje. Impulzivitás. Naltrexon hatékonysága. A 12 lépéses program hatékonysága. Egyes vizsgálatok magasabb elôfordulási arányról számolnak be, de ezt más vizsgálatok nem erôsítik meg. OCD-ben egyenlô, a spektrumzavarokban változó. Nincs elegendô adat. SSRI-ok hatékonysága. 2 A rövidítések magyarázatát lásd az 1. lábjegyzetben. 354 EREDETI KÖZLEMÉNYEK

7 NÉMETH CSORBA TÓTH: A KÓROS JÁTÉKSZENVEDÉLY ÉS PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK ( ) A 4. táblázatból kitûnik, hogy a KJ a legtöbb párhuzamot a kémia addikciókkal mutatja, és ezt csak tovább erõsítik azok a klinikai tapasztalatok, amelyek szerint a kezelés során a teljes absztinenciára kell törekedni, és hosszú távú gondozásra kell felkészülni, mert tartós absztinencia után is bekövetkezhet hirtelen relapszus. A komorbid kórképek felismerése a farmako- és pszichoterápiás kezelés stratégiájának kialakításában nélkülözhetetlen. Irodalom Argo, T. R. Black, D. W. (2004): Clinical characteristics. In: Pathological gambling. (Eds. Grant, J. E. Potenza, M. N.) American Psychiatric Publishing, Washington DC. Black, D. W. Moyer, T. (1998): Clinical features and psychiatric comorbidity of subjects with pathological gambling behavior. Psychiatr. Serv. 49: Bland, R. C. Newman, S. C. Orn, H. et al. (1993): Epidemiology of pathological gambling in Edmonton. Can. J. Psychiatry, 38: Castellani, B. Rugle, L. (1995): A comparison of pathological gamblers to alcoholics and cocaine misusers on impulsivity, sensation seeking, and craving. Int. J. Addict. 30: Cunningham-Williams, R. M. Cottler, L. B. Compton, W. M. III et al. (1998): Taking chances: problem gamblers and mental health disorders results from the St. Luis Epidemiologic catchment Area Study. Am. J. Public health, 88: Dickerson, M. G. (1989): Gambling: a dependence without a drug. Int. Rev. Psychiatry, 1: Grant, J. E. Kim, S. W. (2001): Demographic and clinical features of 131 adult pathological gamblers. J. Clin. Psychiatry, 62: Linden, R. D. Pope, H. G. Jr. Jonas, J. M. (1986): Pathological gambling and major affective disorder: preliminary findings. J. Clin. Psychiatry, 47: McCormick, R. A. Russo, A. M. Ramirez, L. F. et al. (1984): Affective disorders among pathological gamblers seeking treatment. Am. J. Psychiatry, 141: Moreyra, P. Ibanez, A. Saiz-Ruiz et al. (2004): Categorization. In: Pathological gambling. (Eds. Grant, J. E. Potenza, M. N.) American Psychiatric Publishing, Washington DC. National Opinion Research Center (1999): Gambling impact and behavior study: report to the National Gambling Impact Study Commission. Chicago, IL, National Opinion Research Center at the University of Chicago, Accessed December Petry, N. M. Stinson, F. S. Grant, B. F. (2005): Comorbidity of DSM-IV pathological gambling and other psychiatric disorders: results from the national Epidemiologic Survey on alcohol and related conditions. J. Clin. Psychiatry, 66: Potenza, M. N. Xian, H. Shah, K. et al. (2005): Shared genetic contributions to pathological gambling and major depression in men. Arch. Gen. Psychiatry, 62: Slutske, W. S. Caspi, A. Moffitt, T. E. et al. (2005): Personality and problem gambling: a prospective study of a birth cohort of young adults. Arch. Gen. Psychiatry, 62: EREDETI KÖZLEMÉNYEK 355

8 ADDIKTOLÓGIA IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Specker, S. M. Carlson, G. A. Christenson, G. A. et al. (1995): Impulse control disorders and attention deficit disorder in pathological gamblers. Ann. Clin. Psychiatry, 7: Specker, S. M. Carlson, G. A. Edmonson, K. M. et al. (1996): Psychopathology in pathological gamblers seeking treatment. J. Gambl. Stud. 12: Spunt, B. Dupont, I. Lesieur, H. et al. (1998): Pathological gambling and substance abuse: a review of the literature. Subst. Use Misuse, 33: Welte, J. Barnes, G. Wieczorek, W. et al. (2001): Alcohol and gambling pathology among U.S. adults: prevalence, demographic patterns and comorbidity. J. Stud. Alcohol, 62: Zimmerman, M. Breen, R. B. Posternak, M. A. (2002): An open-label study of citalopram in the treatment of pathological gambling. J. Clin. Psychiatry, 63: EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Doktori értekezés tézisei Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Szumska Irena Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris

Részletesebben

Válasz az opponensi véleményekre

Válasz az opponensi véleményekre Válasz az opponensi véleményekre Köszönöm mindhárom opponensem, Dr. Csepeli György, Dr. Janka Zoltán és Dr. Túry Ferenc professzorok javaslatait, valamint kritikai és támogató észrevételeiket. Mindhárom

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Viselkedési addikciók

Viselkedési addikciók Addiktológiai alapismeretek II. 2009. 06. 04. Viselkedési Kun Bernadette Nemzeti Drogmegelőzési Intézet ELTE Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék Addiktológiai Tanszéki Szakcsoport Kémiai és viselkedési

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban

A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban A homeopátia - hozzáadott érték az egészségügyi ellátásban Dr.Sal Péter házi gyermekorvos, homeopata Komplementer Medicina szakmai kollégiumi testület tagja Az EU egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben

Részletesebben

Az addiktológiai alapjai. Dr. Csorba József Nyirı Gyula Kórház Drogambulancia és Prevenciós Központ

Az addiktológiai alapjai. Dr. Csorba József Nyirı Gyula Kórház Drogambulancia és Prevenciós Központ Az addiktológiai alapjai Dr. Csorba József Nyirı Gyula Kórház Drogambulancia és Prevenciós Központ Tartalom Definiciók Etiopatológia Kezelési alapelvek Farmakoterápia Szenvedélybetegség WHO egészség :

Részletesebben

Szerencsejáték-használati zavar és alkoholhasználati zavar hasonlóságok. és különbségek

Szerencsejáték-használati zavar és alkoholhasználati zavar hasonlóságok. és különbségek Szerencsejáték-használati zavar és alkoholhasználati zavar hasonlóságok és különbségek Gambling disorder and alcohol use disorder similarities and differences Andó Bálint 1*, Kovács Ildikó 1, Janka Zoltán

Részletesebben

DIAGNOSZTIKAI RENDSZEREK A PSZICHIÁTRIÁBAN ÉS A KLINIKAI PSZICHOLÓGIÁBAN

DIAGNOSZTIKAI RENDSZEREK A PSZICHIÁTRIÁBAN ÉS A KLINIKAI PSZICHOLÓGIÁBAN DIAGNOSZTIKAI RENDSZEREK A PSZICHIÁTRIÁBAN ÉS A KLINIKAI PSZICHOLÓGIÁBAN Nagy Beáta Magda Semmelweis Egyetem ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék Szakképzés I. évfolyam 2014. Mi a diagnózis? A klinikai kép,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Függelék

Tartalomjegyzék. Függelék segítség.qxd 4/6/2006 7:57 AM Page 5 Tartalomjegyzék Bevezetõ................................................................7 Változások a 2005-ös év klinikai útmutatójában................................8

Részletesebben

A függőség fajtái 1. A függőség fajtái 2.

A függőség fajtái 1. A függőség fajtái 2. A függőség pszichogenetikája A függőség pszichogenetikája 2013.11.26 Addikciók fenotípusos vonatkozásai Addikciók genetikai vonatkozásai E kettő közötti asszociációk Függőség, szenvedélybetegség, addikció

Részletesebben

A függőség pszichogenetikája 2013.11.26

A függőség pszichogenetikája 2013.11.26 A függőség pszichogenetikája 2013.11.26 A függőség pszichogenetikája Addikciók fenotípusos vonatkozásai Addikciók genetikai vonatkozásai E kettő közötti asszociációk Függőség, szenvedélybetegség, addikció

Részletesebben

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31)

Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31) Szakmai beszámoló (időközi beszámoló: 2014-02-01-2015-01-31) OTKA K-100845 Zsűri: PSP, futamidő: 48 hónap (2012.02.01 2016.01.31) Kutatásban résztvevők azonosak-e a szerződésben szereplő kutatókkal? NEM

Részletesebben

METAKOGNITÍV TERÁPIA

METAKOGNITÍV TERÁPIA METAKOGNITÍV TERÁPIA Ajtay Gyöngyi Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék CME kötelező szinten tartó tanfolyam 2014. április 22-24. Mi indokolja a kognitív terápia fejlődését? Modern kognitív

Részletesebben

A függőség pszichogenetikája

A függőség pszichogenetikája A függőség pszichogenetikája A függőség pszichogenetikája Addikciók fenotípusos vonatkozásai Addikciók genetikai vonatkozásai E kettő közötti asszociációk Függőség, szenvedélybetegség, addikció Hétköznapi

Részletesebben

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra Doktori tézisek Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Kopp Mária, egy. tanár, DSc Hivatalos

Részletesebben

ÉLVEZETI SZEREK ALAPFOGALMAK

ÉLVEZETI SZEREK ALAPFOGALMAK ÉLVEZETI SZEREK ALAPFOGALMAK 2. héth 2009. február r 17. Szeghy Lajos Gyógyszer, drog vagy kábítószer? GYÓGYSZER: GYSZER: betegs GYÓGYSZER: betegséget get vagy nemkívánt egészségi gi állapotot megelőző

Részletesebben

Droghasználat korai és késői hatásainak észlelése különböző pszichiátriai rendszerekben

Droghasználat korai és késői hatásainak észlelése különböző pszichiátriai rendszerekben Droghasználat korai és késői hatásainak észlelése különböző pszichiátriai rendszerekben Kezdetben a szenvedély idegen, később vendég, végül úr a házban Ma, amikor addiktológiáról beszélünk, egy olyan tudományterületre

Részletesebben

ÉLVEZETI SZEREK - BMEVESZA001

ÉLVEZETI SZEREK - BMEVESZA001 ÉLVEZETI SZEREK - BMEVESZA001 SERKENTŐK ÉS KÁBÍTÓK A kábítószerek összehasonlító ó toxikológiája 2009. április is 14. Ujváry István A dózis teszi a mérget Philippus Aureolus Theophrastus Bombast von Hohenheim

Részletesebben

A kliensek prevenciós szükségleteinek meghatározása - ezsköztár * Rózsa Sándor

A kliensek prevenciós szükségleteinek meghatározása - ezsköztár * Rózsa Sándor A kliensek prevenciós szükségleteinek meghatározása - ezsköztár * Rózsa Sándor Bevezetés A különböző szerhasználattal összefüggő problémák komplexitása miatt a mérésnek többnyire több területre is ki kell

Részletesebben

az EU ban. Luxus, vagy gazdasági kényszer?

az EU ban. Luxus, vagy gazdasági kényszer? Munkahelyi stressz és stresszkezelés az EU ban. Luxus, vagy gazdasági kényszer? Purebl György Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Stresszhez társuló mentális zavarok a XXI. Században Munkahelyi

Részletesebben

Alkohol és alkoholizmus

Alkohol és alkoholizmus Alkohol és alkoholizmus dr. Kassai-Farkas Ákos 2009.április 7 NDI 1 CV Osztályvezető főorvos Neurológia, Pszichiátria Addiktológia Pszichiátriai rehabilitáció Társadalomorvostan szakorvosa Addiktológiai

Részletesebben

Szorongásos zavarok pánik, fóbiák, generalizált szorongás Klinikai szakpszichológus szakképzés 2014/2015 I. évfolyam

Szorongásos zavarok pánik, fóbiák, generalizált szorongás Klinikai szakpszichológus szakképzés 2014/2015 I. évfolyam Szorongásos zavarok pánik, fóbiák, generalizált szorongás Klinikai szakpszichológus szakképzés 2014/2015 I. évfolyam Ajtay Gyöngyi SE Klinikai Pszichológia Tanszék Szorongás szorult helyzetben, sarokban

Részletesebben

Dr. Kovács Attila. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

Dr. Kovács Attila. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika A demenciák pszichiátriai vonatkozásai Dr. Kovács Attila PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 2008 A demencia Évszázad betegsége 3. évezred betegsége Kognitív károsodást okozó KIR betegségek

Részletesebben

Drogfüggőség és egyéb addiktológiai problémák

Drogfüggőség és egyéb addiktológiai problémák 2010. január 29. Drogfüggőség és egyéb addiktológiai problémák Demetrovics Zsolt ELTE PPK PI Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék Addiktológiai Tanszéki Szakcsoport demetrovics@t-online.hu Kémiai

Részletesebben

E Y G S Y Z S E Z RŰ ER Ű FÓ F B Ó I B ÁK

E Y G S Y Z S E Z RŰ ER Ű FÓ F B Ó I B ÁK Szorongásos megbetegedések I. EGYSZERŰ FÓBIÁK SZOCIÁLIS FÓBIA PTSD Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék 2014 szakképzés 1.évfolyam 1 A szorongás fogalma A pszichiátria/klinikai

Részletesebben

A kényszerbetegség kivizsgálása és kezelése

A kényszerbetegség kivizsgálása és kezelése kenyszerbetegseg 9/28/09 2:33 PM Page 37 Orvostovábbképzõ Szemle XVI. évf. 10. szám, 2009. október A kényszerbetegség kivizsgálása és kezelése Jill N. Fenske, MD Thomas L. Schwenk, MD Kommentár: Csigó

Részletesebben

Cutan humán papillomavírus fertôzés (verruca vulgaris, -plana, -filiformis) gyermekekben

Cutan humán papillomavírus fertôzés (verruca vulgaris, -plana, -filiformis) gyermekekben BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 2012 88. ÉVF. 1. 46 50. DOI 107188/bvsz.2012.88.2.2 Cutan humán papillomavírus fertôzés (verruca vulgaris, -plana, -filiformis) gyermekekben Cutan human papillomavirus

Részletesebben

A BETEGSÉGREPREZENTÁCIÓ ÉS ÉLETMINŐSÉG KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA SZTÓMÁVAL ÉLŐK KÖRÉBEN

A BETEGSÉGREPREZENTÁCIÓ ÉS ÉLETMINŐSÉG KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA SZTÓMÁVAL ÉLŐK KÖRÉBEN A BETEGSÉGREPREZENTÁCIÓ ÉS ÉLETMINŐSÉG KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA SZTÓMÁVAL ÉLŐK KÖRÉBEN In: Gy. Kiss Enikő, Polyák Lilla (szerk). (2012): Egészség Rehabilitációs Füzetek II. A személyes és társas tényezők

Részletesebben

KOGNITÍV FUNKCIÓK VIZSGÁLATA ALKOHOLFÜGGÕ BETEGEKNÉL

KOGNITÍV FUNKCIÓK VIZSGÁLATA ALKOHOLFÜGGÕ BETEGEKNÉL KOGNITÍV FUNKCIÓK VIZSGÁLATA ALKOHOLFÜGGÕ BETEGEKNÉL MLINARICS RÉKA 1, KELEMEN OGUZ 1, SEFCSIK TAMÁS 2, NÉMETH DEZSÕ 2 1 BKMÖK, Pszichiátriai Osztály, Kecskemét 2 Szegedi Egyetem, Pszichológiai Intézet,

Részletesebben

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest

PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN. Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest PARADIGMA VÁLTÁS AZ ASZTMA BRONCHIALE MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Kovács Lajos SE. I. sz. Gyermekklinika Budapest ASZTMA GONDOZÁS SZEMPONTJAI Triggerek Aktuális tünetek Légzésfunkció KONTROLLÁLTSÁG

Részletesebben

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 6.6 Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással Tárgyszavak: higany; halfogyasztás; vérnyomás; expozíció. A higany igen reaktív, toxikus nehézfém,

Részletesebben

Az evészavarok aktuális kérdései PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA

Az evészavarok aktuális kérdései PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA Az evészavarok aktuális kérdései PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA Elnevezés Az evés a pszichológiai értelemben vett táplálékfelvételi viselkedés: ezt használjuk. Az étkezés a szociális rítusokra

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr.

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr. Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban Doktori tézisek Dr. Torzsa Péter Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában szarvasmarha 2012. szeptember 17. A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában Markus Rose, Wibke Metz, Joachim Ullrich,

Részletesebben

PÁNIKZAVAR ÉS ÖNGYILKOS MAGATARTÁS

PÁNIKZAVAR ÉS ÖNGYILKOS MAGATARTÁS Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 10 (2009) 2, 111 118 DOI: 10.1556/Mental.10.2009.2.2 PÁNIKZAVAR ÉS ÖNGYILKOS MAGATARTÁS Egy utánkövetéses vizsgálat eredményei ZONDA TAMÁS 1 NAGY GABRIELLA² 1 Magyar Szuicid-prevenciós

Részletesebben

DEPRESSZIÓ, SZOMATIZÁCIÓS ZAVAR MEGJELENÉSE és ÖSZEFÜGGÉSE PSZICHOSZOCIÁLIS STRESSZOROKKAL

DEPRESSZIÓ, SZOMATIZÁCIÓS ZAVAR MEGJELENÉSE és ÖSZEFÜGGÉSE PSZICHOSZOCIÁLIS STRESSZOROKKAL DEPRESSZIÓ, SZOMATIZÁCIÓS ZAVAR MEGJELENÉSE és ÖSZEFÜGGÉSE PSZICHOSZOCIÁLIS STRESSZOROKKAL Prezenszki Zsuzsanna Nyírő Kh - OPAI Pszichoonkológiai Ambulancia magas előfordulás jelentős életminőség romlás

Részletesebben

TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL

TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL TANULMÁNY AZ ELTERELÉS HATÁSOSSÁGÁNAK VIZSGÁLATA CÍMŰ KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL Kutatásvezető: Dr. Vitrai József EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. Munkatársak: Busa Csilla, Dr. Füzesi

Részletesebben

Gyermek és serdülıkori evészavarok tünettana és diagnosztikai kritériumai. Németh Laura Vadaskert Kórház

Gyermek és serdülıkori evészavarok tünettana és diagnosztikai kritériumai. Németh Laura Vadaskert Kórház Gyermek és serdülıkori evészavarok tünettana és diagnosztikai kritériumai Németh Laura Vadaskert Kórház Evés szimbolikus értelmezése 1. Szorongás, bőntudat, izgalom elhárítása 2. Örömszerzés 3. Menekülés

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

A droghasználó várandós nık és gyermekeik ellátása

A droghasználó várandós nık és gyermekeik ellátása A droghasználó várandós nık és gyermekeik ellátása Budapest, 2009 március 27. Droghasználó várandós nık helyettesítı kezelése Dr. Csorba József Nyírı Gyula Kórház Drogambulancia és Prevenciós Központ Az

Részletesebben

EREDETI KÖZLEMÉNY. Klinikai Pszichológiai Tanszék, Budapest

EREDETI KÖZLEMÉNY. Klinikai Pszichológiai Tanszék, Budapest A kiégés és a depresszió diagnosztizálásának elősegítése demográfiai és munkahelyi védőés kockázati tényezőinek feltárásával egészségügyi szakdolgozók körében Ádám Szilvia dr. 1 Nistor Anikó 1 Nistor Katalin

Részletesebben

A személyiségzavarok komplex szemlélete

A személyiségzavarok komplex szemlélete A személyiségzavarok komplex szemlélete PTE ÁOK Pszichiátriai Klinika Pécs http://psychiatry.pote.hu Az elnevezés élménybeli és viselkedésbeli sajátosságra utal, amely stabilan jellemzia személyiséget,

Részletesebben

RISPERIDONNAL SZERZETT TAPASZTALATAINK MENTÁLISAN RETARDÁLT BETEGEKET ELLÁTÓ SZAKOTTHONBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ AGRESSZÍV ÁLLAPOTOK KEZELÉSÉRE

RISPERIDONNAL SZERZETT TAPASZTALATAINK MENTÁLISAN RETARDÁLT BETEGEKET ELLÁTÓ SZAKOTTHONBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ AGRESSZÍV ÁLLAPOTOK KEZELÉSÉRE RISPERIDONNAL SZERZETT TAPASZTALATAINK MENTÁLISAN RETARDÁLT BETEGEKET ELLÁTÓ SZAKOTTHONBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ AGRESSZÍV ÁLLAPOTOK KEZELÉSÉRE Hal Viktor 1, Fehér László 2 1 Bajai Kórház Pszichiátriai

Részletesebben

T 038407 1. Zárójelentés

T 038407 1. Zárójelentés T 038407 1 Zárójelentés OTKA támogatással 1996-ban indítottuk az MTA Pszichológiai Intézetében a Budapesti Családvizsgálatot (BCsV), amelynek fő célja a szülő-gyermek kapcsolat és a gyermekek érzelmi-szociális

Részletesebben

Evészavarok: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa

Evészavarok: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa Evészavarok: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa Túry Ferenc Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 1 Miért fontosak az evés zavarai? Gyakoriak: az obesitas prevalenciája 30% körüli, a szubklinikai

Részletesebben

PHD-TÉZISEK. PhD-TÉZISEK

PHD-TÉZISEK. PhD-TÉZISEK PHD-TÉZISEK PhD-TÉZISEK A halálkép alakulása és változása Magyarországon, a korosztályos értékítélet-különbségek és a lehetséges mérési módszerek vizsgálata. Tabu-e még a halál? ZANA ÁGNES Semmelweis Egyetem,

Részletesebben

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR.

OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA ÁGH TAMÁS DR., MÉSZÁROS ÁGNES DR. ALL RIGHTS RESERVED SOKSZOROSÍTÁSI CSAK A MTT ÉS A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL Az asthmás és COPD-s betegek életminõségét befolyásoló tényezõk OROSZ MÁRTA DR., GÁLFFY GABRIELLA DR., KOVÁCS DOROTTYA Semmelweis Egyetem

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT GYERMEKEK KOGNITÍV FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT GYERMEKEK KOGNITÍV FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT GYERMEKEK KOGNITÍV FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Szerzők: Orbán Réka Babes Bolyai Tudományegyetem (Románia) Lektorok: János Réka Babes Bolyai Tudományegyetem (Románia) Kiss Szidónia

Részletesebben

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok

Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Rehabilitációs lehetőségek rheumatoid arthritisben szenvedő betegeknél: beteg-edukációs és szelf-menedzsment programok Csókási Krisztina Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet

Részletesebben

A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása

A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása A népegészségügyi programok jellegzetességei és várható eredményei Eredeti közlemény Ottó Szabolcs, Kásler Miklós Országos

Részletesebben

ALAPELLÁTÓ ORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK SZEREPE A DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁSBAN

ALAPELLÁTÓ ORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK SZEREPE A DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁSBAN medicus universalis XXXVI/4. 2003. SEMMELWEIS EGYETEM, EFK, EGÉSZSÉGPOLITIKAI ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK, BUDAPEST ALAPELLÁTÓ ORVOSOK, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK SZEREPE A DOHÁNYZÁSRÓL VALÓ LESZOKTATÁSBAN

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

EPIDEMIOLÓGIAI ALAPFOGALMAK ÉS STANDARDIZÁLÁS

EPIDEMIOLÓGIAI ALAPFOGALMAK ÉS STANDARDIZÁLÁS EPIDEMIOLÓGIAI ALAPFOGALMAK ÉS STANDARDIZÁLÁS TANULJON EPIDEMIOLÓGIÁT! mert része a curriculumnak mert szüksége lesz rá a bármilyen tárgyú TDK munkában, szakdolgozat és rektori pályázat írásában mert szüksége

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban

A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban A 2-es típusú diabetes szövődményeinek megelőzési lehetőségei az alapellátásban Dr. Nagy Attila, Dr. Sándor János, Dr. Ádány Róza (Debreceni Egyetem, NK, Megelőző Orvostani Intézet.) Az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

Környezeti koktél I. Müller Ágnes szakoktató, kari külügyi és nemzetközi program koordinátor az előadás anyaga a KSOHIA projekt alapján készült Témák a palackozott víz (ásványvíz) biztonságosabb a gyermekek

Részletesebben

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül I. A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül A rák legyőzése - 1. kötet: Az elképzelhetetlen megvalósítható 1. tény: Az iparosodott világban a harmadik leggyakoribb halálozási ok a rák A 21.

Részletesebben

KÁBÍTÓSZER, TÖRVÉNY, KERESLET ÉS KÍNÁLAT, K HATÁS

KÁBÍTÓSZER, TÖRVÉNY, KERESLET ÉS KÍNÁLAT, K HATÁS HO O OH KÁBÍTÓSZER, TÖRVÉNY, KERESLET ÉS KÍNÁLAT, K HATÁS Ujváry István istvan@chemres.hu Előhangzott a Confidentia Jogász Közhasznú Egyesület A bódulat jog vagy jogellenesség c. beszélgető estjén. ELTE

Részletesebben

SOTE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék Klinikai és Mentálhigiénés Szakpszichológus Képzés, Gyermek szak III. évfolyam, 2007-2008. tanév, II.

SOTE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék Klinikai és Mentálhigiénés Szakpszichológus Képzés, Gyermek szak III. évfolyam, 2007-2008. tanév, II. SOTE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék Klinikai és Mentálhigiénés Szakpszichológus Képzés, Gyermek szak III. évfolyam, 2007-2008. tanév, II. félév VISELKEDÉSZAVAROK Fejlődéslélektani lél szempontú klinikai

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna (1992): Kábítószerek és kábítószerfogyasztás

Elekes Zsuzsanna (1992): Kábítószerek és kábítószerfogyasztás Elekes Zsuzsanna: Kábítószerek és kábítószerfogyasztás (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Elekes Zsuzsanna (1992): Kábítószerek és kábítószerfogyasztás

Részletesebben

Dr. Láng András. Dr. Láng András Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT

Dr. Láng András. Dr. Láng András Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT Dr. Láng András Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT Pszichológia Intézet 7624 Pécs Ifjúság u. 6. Iroda: B 308 Tel: +36 72 501516 E-mail: andraslang@hotmail.com [1] OKTATÁS Fejlődéslélektani műhelymunka (BA) TAT

Részletesebben

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL

A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL A martonvásári agrárkutatások hatodik évtizede A KUKORICA STRESSZREZISZTENCIA KUTATÁSOK EREDMÉNYEIBŐL MARTON L. CSABA, SZŐKE CSABA ÉS PINTÉR JÁNOS Kukoricanemesítési Osztály Bevezetés Hazai éghajlati viszonyaink

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál Alvászavarok Alvászavarok és álmatlanság Az alvás-ébrenlét ciklus (cirkadián ritmus) ritmusos szervezõdése alapvetõ jellegzetessége az embernek és minden fejlettebb állatfajnak is. Az alvás olyan élettani

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia című hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gyermekpszichiátriai Osztály

Szegedi Tudományegyetem Gyermekpszichiátriai Osztály Szegedi Tudományegyetem Gyermekpszichiátriai Osztály A gyermek depressziós tüneteivel és szubjektív életminıségével kapcsolatos anya-gyermek válaszok egyezésének és befolyásoló tényezıinek vizsgálata depressziós

Részletesebben

Ideje: 2006.03.17 15:56 WHO

Ideje: 2006.03.17 15:56 WHO WHO: Az öngyilkosság megelőzése (Háziorvosok) Ideje: 2006.03.17 15:56 WHO Információs anyag háziorvosok részére Jelen dokumentum speciális szakmai és társadalmi csoportok részére készült, a WHO világszerte

Részletesebben

Az evészavarok prevalenciája a középiskolás korosztályban 10 év távlatában

Az evészavarok prevalenciája a középiskolás korosztályban 10 év távlatában EREDETI KÖZLEMÉNYEK Az evészavarok prevalenciája a középiskolás korosztályban 10 év távlatában SZABÓ PÁL DR. 1 PETŐ ZOLTÁN DR. 2 TÚRY FERENC DR. 3 1 Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai

Részletesebben

H1N1 influenzavírus kialakulása, pandémiák története, várható lefolyása, hatásai, következményei. Dr. Jankovics István

H1N1 influenzavírus kialakulása, pandémiák története, várható lefolyása, hatásai, következményei. Dr. Jankovics István H1N1 influenzavírus kialakulása, pandémiák története, várható lefolyása, hatásai, következményei Dr. Jankovics István 1 HUMÁN INLUENZA: háromféle megjelenési forma 2 AZ INFLUENZA VÍRUS TÖRTÉNETE 1900-as

Részletesebben

Ψ A szubjektív életminôség változása

Ψ A szubjektív életminôség változása Ψ A szubjektív életminôség változása A Thalassa Házban kezelt páciensek retrospektív vizsgálata 350 Nagy Ágnes 1, Szabolcs Zsuzsanna 1, Valkó Lili 1, Tarján Ádám 1, Simon Dávid 2, Zalka Zsolt 1 1 Thalassa

Részletesebben

Psychiatria. Gyepesi Áron 1,2, Elekes Zsuzsanna 3, Domokos Tamás 4, Demetrovics Zsolt 2

Psychiatria. Gyepesi Áron 1,2, Elekes Zsuzsanna 3, Domokos Tamás 4, Demetrovics Zsolt 2 Ψ 30 A 2011-es ESPAD kutatás (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) magyarországi adatfelvételének módszertana és a minta leíró jellemzôi Gyepesi Áron 1,2, Elekes Zsuzsanna 3, Domokos

Részletesebben

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit December 1. az AIDS világnapja 1th December is the World AIDS Day forrai.judit@med.semmelweis-univ.hu Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Initially submitted November 15, 2013; accepted for publication

Részletesebben

HIEDELMEINK NYOMÁBAN

HIEDELMEINK NYOMÁBAN TÖRZSKÉPZÉSI TANFOLYAM Budapest, 2014. március 31. HIEDELMEINK NYOMÁBAN A KOGNITÍV SZEMLÉLET AZ ORVOSLÁSBAN Perczel Forintos Dóra, PhD. perczel@kpt.sote.hu Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia

Részletesebben

EREDETI KÖZLEMÉNY. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológia Intézet, Budapest

EREDETI KÖZLEMÉNY. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológia Intézet, Budapest EREDETI KÖZLEMÉNY A dohányzás és az alkoholfogyasztás együttes előfordulásának összefüggései a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar tüneteivel kilencedik osztályos tanulók körében Matuszka Balázs 1, 2

Részletesebben

Hungarian language version

Hungarian language version Urban Reconstruction, Social Exclusion and the Roma in Budapest Workshop at Central European University, Budapest November 19, 2010 The workshop is organized within the RESPECT research project (http://respect.iusspavia.it/),

Részletesebben

Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében

Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében Szabó Ágnes ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola agnes-szabo@caesar.elte.hu Kivonat: A hallássérültek beszédére jellemző a kiejtési

Részletesebben

Dermatitis artefacta (Az obszesszív-kompulzív zavar OCD bôrgyógyászati jelei) Factitious dermatitis, dermatologic signs of OCD

Dermatitis artefacta (Az obszesszív-kompulzív zavar OCD bôrgyógyászati jelei) Factitious dermatitis, dermatologic signs of OCD BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 79. ÉVF. 2. 69 75. Fôvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórháza Bôrgyógyászati Osztály (osztályvezetô fôorvos: Szalai Zsuzsanna dr.), Budai Gyermekkórház (igazgató

Részletesebben

OKI-mûhely. Paksi Borbála Schmidt Andrea PEDAGÓGUSOK MENTÁLHIGIÉNÉS ÁLLAPOTA*

OKI-mûhely. Paksi Borbála Schmidt Andrea PEDAGÓGUSOK MENTÁLHIGIÉNÉS ÁLLAPOTA* 48 OKI-mûhely Paksi Borbála Schmidt Andrea PEDAGÓGUSOK MENTÁLHIGIÉNÉS ÁLLAPOTA* KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ISKOLAI ÉRTÉKÁTADÁST, EGÉSZSÉG- FEJLESZTÉST ÉS PROBLÉMAKEZELÉST BEFOLYÁSOLÓ DIMENZIÓKRA A tanulmány

Részletesebben

3. Kórlefolyás, Prognózis

3. Kórlefolyás, Prognózis 1. Tünettan A betegség fontos eleme a kockázatmegítélés zavara, a feltétlen hit a biztos szisztémában. A szerencsejátékos viselkedésnek jellegzetes fázisai vannak: a betegek a játék elıtt fokozódó késztetést,

Részletesebben

A pszichomotoros fejlődés mérése és eszköztára csecsemő és kisgyermekkorban

A pszichomotoros fejlődés mérése és eszköztára csecsemő és kisgyermekkorban A pszichomotoros fejlődés mérése és eszköztára csecsemő és kisgyermekkorban Kenyhercz Flóra Egészségpszichológia MSc., II. Prof. Dr. Nagy Beáta Erika Egyetemi tanár Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar,

Részletesebben

A SZEZONALITÁS ÉS A SZEZONÁLIS AFFEKTÍV ZAVAR HAZAI ELŐFORDULÁSA, JELLEMZŐI ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI A SZEROTONIN-2A ÉS KANNABINOID-1 RECEPTOR GÉNEKKEL

A SZEZONALITÁS ÉS A SZEZONÁLIS AFFEKTÍV ZAVAR HAZAI ELŐFORDULÁSA, JELLEMZŐI ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI A SZEROTONIN-2A ÉS KANNABINOID-1 RECEPTOR GÉNEKKEL A SZEZONALITÁS ÉS A SZEZONÁLIS AFFEKTÍV ZAVAR HAZAI ELŐFORDULÁSA, JELLEMZŐI ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI A SZEROTONIN-2A ÉS KANNABINOID-1 RECEPTOR GÉNEKKEL Doktori értekezés Molnár Eszter Semmelweis Egyetem Mentális

Részletesebben

Klinikai pszichológia alkalmazása az időskorúak ellátásában

Klinikai pszichológia alkalmazása az időskorúak ellátásában Klinikai pszichológia alkalmazása az időskorúak ellátásában Felnőtt- és gyermek klinikai és mentálhigiénai szakpszichológus képzés IV. évfolyam 2015. október. 29. Janicsák Henrietta Tóth Miklós: Évek barázdái

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

Pszichoszociális beavatkozási lehetıségek az ambuláns ellátásban

Pszichoszociális beavatkozási lehetıségek az ambuláns ellátásban V a r g a É v a Pszichoszociális beavatkozási lehetıségek az ambuláns ellátásban D r o g a m b u l a n c i a AZ AMBULÁNS ELLÁTÁS JELLEMZİI HELYZETKÉP Európában A kábítószer-használat miatti kezelések nagy

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

ELTÉRİ VESZÉLYEZTETETTSÉGEK ELTÉRİ PREVENCIÓS LEHETİSÉGEK. Perczel Forintos Dóra

ELTÉRİ VESZÉLYEZTETETTSÉGEK ELTÉRİ PREVENCIÓS LEHETİSÉGEK. Perczel Forintos Dóra ELTÉRİ VESZÉLYEZTETETTSÉGEK ELTÉRİ PREVENCIÓS LEHETİSÉGEK Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék perczel@kpt.sote.hu 2009 március 26. Nemzeti Drogmegelızési Intézet

Részletesebben

Gyarmathy V. Anna. Legális és illegális szerek használata, nemi aktivitás, és AIDS oktatás magyar középiskolások körében. Doktori értekezés tézisei

Gyarmathy V. Anna. Legális és illegális szerek használata, nemi aktivitás, és AIDS oktatás magyar középiskolások körében. Doktori értekezés tézisei Gyarmathy V. Anna Legális és illegális szerek használata, nemi aktivitás, és AIDS oktatás magyar középiskolások körében Doktori értekezés tézisei Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Témavezető: Dr. Molnár

Részletesebben

Tézisek. Az evészavarok tüneti elemzése

Tézisek. Az evészavarok tüneti elemzése Tézisek Az evészavarok tüneti elemzése címu doktori értekezéshez Az evés zavarainak alapvetoen két fo formája van, az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Az anorexia nervosa alaptünetei az elhízástól

Részletesebben

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Tudományos közlemények Közlemények idegen nyelven TÓTH, L. GÁCSI, M. TOPÁL, J. MIKLÓSI, Á.: Playing styles and possible causative factors in dogs behaviour when playing

Részletesebben

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN

KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Vastagbélszűrési disszeminációs workshop Szeged, 2015. május 12. KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉG- GAZDASÁGTANI EVIDENCIÁK A VASTAGBÉLSZŰRÉSBEN Prof. Dr. Boncz Imre PTE ETK Egészségbiztosítási Intézet AZ ELŐADÁS TÉMÁJA

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások

Elekes Zsuzsanna. Egészségkárosító magatartások Elekes Zsuzsanna Egészségkárosító magatartások Ez a tantárgyi prezentációs anyag az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a TAMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-0043

Részletesebben

AZ EGYEDI TÁJÉRTÉKEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK TÁJVÉDELMI SZEMPONTÚ ELEMZÉSE

AZ EGYEDI TÁJÉRTÉKEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK TÁJVÉDELMI SZEMPONTÚ ELEMZÉSE Tájökológiai Lapok 10 (1): 139 152. (2012) 139 AZ EGYEDI TÁJÉRTÉKEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK TÁJVÉDELMI SZEMPONTÚ ELEMZÉSE TÓTH Szilvia 1, SZIJÁRTÓ Ágnes 2, KISS Gábor 3 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Földtudományi

Részletesebben

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson.

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson. Bevezetés Inhalatív úton a légutakba jutó anyagok sora eredményez az arra érzékeny szervezetben kóros, megváltozott és specifikus légúti rendellenességet. A légúti allergia globális egészségügyi problémát

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: -2006: gimnáziumi érettségi a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban, kitűnő eredménnyel.

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: -2006: gimnáziumi érettségi a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban, kitűnő eredménnyel. Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Balicza Péter Cím: 1014 Budapest, Fortuna u. 25. Telefon: +36208242068 e-mail: baliczap@gmail.com Születési hely, idő: Salgótarján, 1987.04.19. Állampolgárság:

Részletesebben

A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása

A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása Összefoglaló Ajánlások a felnőttek tej- és tejtermék-fogyasztására A felnőtt lakosság tej- és tejtermék-fogyasztása A tej és tejtermékekből származó

Részletesebben

szekely.anna@ppk.elte.hu kotyuk.eszter@ppk.elte.hu

szekely.anna@ppk.elte.hu kotyuk.eszter@ppk.elte.hu PSZB09-109 Veres-Székely Anna, Kótyuk Eszter és Sasvári Mária Prof. (2015 őszi félév:) szekely.anna@ppk.elte.hu kotyuk.eszter@ppk.elte.hu Fogadó óra: kedd 11-12 (Izu112) sasvari.maria@med.semmelweis-univ.hu

Részletesebben