HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA"

Átírás

1 2005; 9 (2): Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala), Gavril Hercz (Toronto), Stevo Julius (Ann Arbor), László Kovács (Bratislava), Giuseppe Mancia (Milánó), John Reid (Glasgow), Louis M. Ruilope (Madrid), Stephen Vas (Toronto), Peter A. van Zwieten (Amsterdam) Szerkesztõbizottság: Alföldi Sándor, Arnold Csaba, Bartha Jenõ, Császár Albert, Dzsinich Csaba, Farsang Csaba, Gláz Edit, Illyés Miklós, Iványi Béla, Járay Jenõ, Kárpáti István, Kakuk György, Kékes Ede, Kiss István, Losonczy György, Nagy Judit, Nemes János, Matos Lajos, Pados Gyula, Polák Gyula, Paulin Ferenc, Préda István, Radó János, Rosivall László, Sonkodi Sándor, Szegedi János, Székács Béla, Tulassay Tivadar, Walter Judit Fõszerkesztõ: RADÓ JÁNOS Felelõs szerkesztõ: ALFÖLDI SÁNDOR Társszerkesztõk: PÉCSVÁRADY ZSOLT, REUSZ GYÖRGY HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja ISSN X A Hypertonia és Nephrologia szerkesztõség címe: Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Belgyógyászati Klinika 1083, Budapest, Korányi S. u. 2/a Tel.: Fax: Szerkesztõ: Vincze Judit Nyomdai elõkészítés: VincArtGroup Grafika: Ángyán Gergõ Megjelenik kéthavonta. A társaságok tagjai számára ingyenes. A társaságon kívüli megrendelõk számára az éves elõfizetési díj összege: Ft + postaköltség. Példányonkénti ára: Ft + postaköltség. A folyóiratban megjelenõ közleményekrõl külön lenyomat 50.- Ft + postaköltség áron rendelhetõ. (Áraink 5%-os általános forgalmi adót tartalmaznak.) A lapot kiadja: MEDINTEL Egészségügyi Szakkönyvkiadó Kft Budapest, Váci út 132/a Tel.: Fax: Felelõs kiadó: Gál Tibor Szerzõi jog és másolás: minden jog fenntartva. A folyóiratban valamennyi írásos és képi anyag közlési joga a szerkesztõséget illeti. A megjelent anyag, illetve annak egy részének bármilyen formában történõ másolásához, ismételt megjelentetéséhez a szerkesztõség hozzájárulása szükséges.

2 Tartalom / Content HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2005; 9 (2): ORVOSTÖRTÉNELEM / HISTORY OF MEDICINE A diabetes mellitus története, avagy hogyan lett egy vese eredetûnek hitt megbetegedésbõl a veséket megbetegítõ kór A history of diabetes mellitus or how a disease of the kidneys became a disease damaging the kidneys Garabed Eknoyan, Nagy Judit ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK / REVIEW ARTICLES A Magyar Hypertonia Társaság Éljen 140/90 Hgmm alatt Programja. Elméleti és gyakorlati kérdések The Program of Hungarian Society of Hypertension. Live under 140/90 mmhg Theoretics and practice Kékes Ede, Schanberg Zsolt, Kiss István A nephrologia aktuális kérdései: Krónikus vesebetegek erythropoietin-kezelése kapcsán fellépõ pure red cell aplasia Actual problems of nephrology field: Pure red cell aplasia in association with the use of recombinant human erythropoietin in chronic renal failure Kiss István, Gergely László EREDETI KÖZLEMÉNYEK / ORIGINAL ARTICLES Anaemia jelentkezése és erythropoietinre adott válaszkészség predialízis stádiumú diabeteses és nemdiabeteses vesebetegekben Development of anaemia and its responsiveness to erythropoietin in diabetic and non-diabetic patients with chronic renal insufficiency Haris Ágnes, Polner Kálmán, Arányi József, Krizsán Mária, Bõke Mária, Térmeg János, Braunitzer Henrik Az elhízás és az enyhe hypertonia együttes hatása az echocardiographiás paraméterekre Influence of obesity and mild hypertension on echocardiographic parameters Sidó Zoltán, Pavlik Gábor Nyugtalan lábak szindróma vesetranszplantált betegekben Restless legs syndrome in kidney transplanted patients Szentkirályi András, Molnár Miklós Zsolt, Ambrus Csaba, Szeifert Lilla, Kovács Ágnes, Pap Judit, Remport Ádám, Mucsi István, Novák Márt ELEKTROLITTANULMÁNYOK / ELECTROLYTE STUDIES Elektrolit-rendellenességek differenciáldiagnosztikája. Hypernatraemia Differential diagnosis of the electrolyte abnormalities. Hypernatraemia Haris Ágnes, Polner Kálmán ESETBEMUTATÁS / CASE REPORT Terápiarezisztens hypertoniát okozó arteria renalis stenosis kezelése angioplasticával és stentimplantatióval esetbemutatás Treatment of therapy resistant hypertension by angioplasty and stent implantation in renal artery stenosis case report Nemes Orsolya, Rostás Tamás, Bajnok László, Mezõsi Emese, Nemes János EGYETEMI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI / PHD THESIS Nemi különbségek és genetikai faktorok szerepe a vese ischaemiás/reperfúziós károsodásában The role of gender and genetic factors in renal ishemia/reperfusion injury Fekete Andrea KONGRESSZUSI HÍREK, BESZÁMOLÓK Beszámoló a május között megrendezett Debreceni Nephrologiai Napok tizedik, jubileumi elõadássorozatáról Beszámoló A vesepótló dialízis kezelés 40 éve ( ) Pécsett jubileumi ülésrõl

3 ORVOSTÖRTÉNELEM / HISTORY OF MEDICINE A diabetes mellitus története, avagy hogyan lett egy vese eredetûnek hitt megbetegedésbõl a veséket megbetegítõ kór A history of diabetes mellitus or how a disease of the kidneys became a disease damaging the kidneys Garabed Eknoyan 2, Nagy Judit 1 1 Pécsi Orvostudományi Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum, Pécs 2 Renal Section, Department of Medicine, Baylor Colleage of Medicine, Houston, Tx, USA 2 HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2005; 9 (2): ÖSSZEFOGLALÁS A diabetes mellitusra emlékeztetõ polyuriás betegségrõl szóló leírások már a Krisztus elõtti 5. századi ókori szövegekben megtalálhatók. Maga a diabetes név a görög syphon szóból származik. A diabetes mellitus kialakulását nagyon hosszú ideig a vesék megbetegedésének tulajdonították. Csak a 19. század második felétõl változott ez a nézet, amikor a diabetest metabolikus táplálkozási megbetegedésnek gondolták és csak a 20. század elsõ felében derült ki, hogy tulajdonképpen endokrin eredetû. Azt a tényt, hogy a diabetes vesebetegséget okoz, elõször 1936-ban ismertették és utána többen megerõsítették. Manapság már tudjuk, hogy a diabeteses vesebetegség a végállapotú veseelégtelenség kialakulásának leggyakoribb oka. Jelen közlemény a diabetes mellitus történetét mutatja be az ókortól napjainkig, melyet kezdetben a vesék megbetegedésének tulajdonítottak, de ma már ismert, hogy a vesék megbetegedése nem oka, hanem gyakori következménye a diabetesnek. Kulcsszavak: diabetes mellitus, diabeteses veseelváltozás, orvostörténelem ABSTRACT Polyuric states resembling diabetes mellitus were already described in ancient texts dated to the 5th century B. C. The name diabetes comes from the Greek word for a syphon. Through most of its history, diabetes mellitus was considered, classified and promulgated as a disease of the kidneys. It was only in the latter part of the 19 th century when diabetes mellitus first came to be defined as a metabolic nutritional disease and in the first quarter of the 20 th century as an endocrine disease. Diabetes as a cause of kidney disease was first described in 1936 and extensively documented thereafter. Nowadays, diabetic kidney disease is the leading cause of end stage renal failure. This review recounts the history of diabetes since Antiquity until the recent past, when diabetes mellitus ceased to be known as a disease of the kidneys and emerged as a leading cause of chronic kidney disease. Levelezési cím: Prof. Dr. Nagy Judit Pécsi Orvostudományi Egyetem, Orvosegészségtudományi Centrum, Általános Orvostudományi Kar II. Sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum Pécs, Pacsirta u. 1. RÖVID TARTALOM Diabetes a vesék megbetegedése A diabetes valóban a vesék betegsége? Diabetes a pancreas megbetegedése Diabetes vesebetegséget okoz Key words: diabetes mellitus, diabetic kidney disease, history of medicine A diabetes mellitust fennállásának története során sokáig a vesék megbetegedésének tartották. Csak a 19. század második felében, amikor a kémia és a fizika fejlõdésének következtében a medicina vizsgálómódszerei is fejlõdésnek indultak kezdték elõször metabolikus, majd végül endokrin betegségnek tartani. Jelen közlemény a diabetes mellitus-szal kapcsolatos nephrológiai szempontokra koncentrál, melyrõl már több kitûnõ közlemény jelent meg (1-8). A rövidség kedvéért a továbbiakban csak diabetesrõl beszélünk diabetes mellitus helyett. DIABETES A VESÉK MEGBETEGEDÉSE Kezdve az ókorral, amikor a betegek kóros tünetei alapján ítélték meg a betegségeket, a polyuria fennállása korán felkeltette az orvosok figyelmét. Az ókorban született különbözõ orvosi

4 68 GARABED EKNOYAN, NAGY JUDIT HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA szövegekben nemcsak a polyuria leírása, hanem a kezelése is megtalálható. Ma már tudjuk, hogy a polyuria többféle betegség tünete lehet és nehéz utólag különbséget tenni az egyes polyuriához vezetõ alapbetegségek között. Számos esetben azonban a leírások diabetest valószínûsítenek. A Krisztus elõtti 5. századból származó indiai szövegrészletekben például nagyon sovány, állandó szomjúságra panaszkodó egyénekben nagy mennyiségû meha (vizelet) ürítését írták le, mely ksaudra (édes) vagy madhu (mézszerû) volt. A betegségben elsõsorban gazdag emberek szenvedtek, akik sok rizst, gabonafélét és édességet fogyasztottak (4, 6, 8, 9). Apameiai Demetrius, aki a Krisztus elõtti 1. vagy 2. században élt, adta a betegségnek a diabetes nevet, mely valamin, pl. csövön való átjutást vagy átfutást jelent (4, 10). Úgy gondolta, hogy a nagy mennyiségû vizelet az elfogyasztott folyadéknak a testen, mint csövön való változatlan áthaladásából származik. Feltételezhetõ, hogy a Krisztus utáni 2. században Cappadoci Areteus is a diabetesrõl ír és az õ megfogalmazása már sokkal pontosabb. Leírása szerint nem túl gyakori baj a betegek élete rövid. keserves és fájdalmas, csillapíthatatlanul szomjasak veséjük és hólyagjuk állandóan vizeletet választ ki egy végzetes kór, melyet a veséket és a hólyagot károsító betegség okozhat (4, 11). Areteus a betegség egy ritka okaként a mérges kígyó harapását említi, mely csillapíthatatlan szomjúságot kelt. Areteus a diabetest a hólyag és a vesék megbetegedésének tartotta. Híres kortársa Galeneus (Krisztus után ) ugyanakkor a vesék érintettségének tulajdonítja a diabetest. Könyvének a vesebetegségekrõl szóló 3. fejezetében így ír: Ezen elváltozások a vesék megbetegedésének tûnnek, egyesek «vizelési diarrhoea»-nak, mások «diabetes»-nek vagy «dipsakos»-nak (heves szomjúság) nevezik. Nagyon ritka megbetegedés, mellyel eddig csak kétszer találkoztam. A betegeknek súlyos szomjúságérzete van, ezért bõségesen fogyasztanak folyadékot, mely gyorsan átfut a szervezetükön (12). A vizelet forrásának a veséket tartja (13), melyet így ír le: A vesék vonzzák a vér folyékony anyagát, a húgyhólyag azonban nem a vesék az ureteren keresztül küldik a kiválasztott anyagot a húgyhólyagnak a vesék vizelet visszatartó hibája és nem egyéb szervek kóros mûködése állhat ezen betegség hátterében (12). Rendkívül érdekes, hogy az 1950-es években (14) leírt tónus és intravascularis volumen változásokat már korábban is felvetették a diabeteses betegek megfigyelése kapcsán. A diuresis lassan kezdõdik, de ha elindul elõször a vénákból vonja ki a vérszérumot anélkül, hogy tudatában lennénk. Ha az összes szérum kiürül és a vénák az összes nedvességüket elvesztik akkor a száraz erek a májból, majd a belekbõl és a gyomorból vonnak ki újabb folyadékot; ha ez is kiszárad a beteg felismerve a bajt folyadékot kíván. Folyadékfogyasztás után a kiszáradt vénák a májtól a gyomorig megtelnek és a teljes folyadékmennyiség eljut a vesékig a szomszédos vénákon keresztül. Mindebbõl azt a következtetést vonja le, hogy a diabetes a vesék specifikus betegsége és a szomjúság a gyomor üregét megnyitó tomboló éhséghez hasonló, mely a vesék visszatartó képességének gyengeségével (atonia) és a vizelet gyors eliminációjának károsodásával párosul (12). Bár Galenus a keringés útjában tévedett és azt tévesen gondolta, hogy az ozmoreguláció a gyomorban zajlik, fiziológiai alapokon nyugvó gondolkodása lenyûgözõ. A Galenus tekintélyére alapozott dogmát a következõ több mint 1500 évben fenntartás nélkül követték és a diabetest egyértelmûen a vesék megbetegedésének tartották. A Galenus utáni években a diabetesnek további klinikai jellegzetességeit is leírták. Avicenna ( ) a betegséget aldulab -nak (vízkerék) és zalkh el kuliah -nak (a vesék diarrhoea-ja) nevezte, mely hasonló a Galenus által használt terminológiához. További részletekként írta le a betegek mentális zavarát, impotenciáját, gangraenáit és furunculosisát (4, 6, 15). Avicenna világosan elkülönítette a nagyon sovány emberek diabetesét az egyéb eredetû polyuriáktól és leírt egy kezelést is, mely egy késõbbi klinikai vizsgálatban öt betegben hatásosnak bizonyult (15). Ezen idõszak orvosi közleményeiben egyre többször említik a diabetest, mely arra utalhat, hogy elõfordulása egyre gyakoribb volt. Az elsõ a diabetest részletesen ismertetõ tanulmányt 1225-ben Abdel Latif el Baghdadi ( ) írta (6). A DIABETES VALÓBAN A VESÉK BETEGSÉGE? Paracelsus ( ) szerint a diabetes egy alkati betegség, mely irritálja a veséket és nagymennyiségû vizelet keletkezésével jár. A diabeteses betegek vizeletének elpárologtatása után Paracelsus szerint nagy mennyiségû só marad vissza. Emiatt úgy gondolták, hogy a diabetes a vér megbetegedése és az innen származó sórészecskék a vesék nyitott útjain át jutnak tovább (4, 5, 8, 11). Ralph Major ( ) provokatív analízise Paracelsusról azt mondja, hogy egy kissé fantasztikus nyelven fogalmaz, azonban ha a cukrot a sóval kiegészítjük, meglepõen modern elképzeléssel állunk szemben. (11). Thomas Willis ( ) közlése szerint a cukorbetegek vizelete (melyet elpárologtatott és megkóstolt) édes, olyan mintha mézzel (quasi melle) és cukorral lenne átitatva. Ennek alapján a diabetest el tudták különíteni az egyéb polyuriáktól (4, 6, 8, 11). Willis megfigyelése nagyon fontos volt, azonban a vizelet édes ízét már korábban az indiai közlések is leírták, mint azt már elõbb is említettük. Avicenna és Paracelsus is javasolja a vizelet vizsgálata során annak megízlelését és Paracelsus le is írja azt, hogy idõnként édes ízû (6). Avicenna könyvében ugyancsak szerepel, hogy ha a diabeteses betegek vizeletét levegõn állni hagyjuk, annak alján egy nagyon ragadós, mézédes ízû réteg marad (15). Morgagni ( ) leírása szerint a megivott folyadék a vizelettel kiürül és közben nem változik a színe, konzisztenciája, íze és illata (16). Willis a diabetest pisilõ kórság - nak hívja, melyet a vér betegségének gondol és szerinte a cukor elõször a vérben jelenik meg és csak utána a vizeletben. Mindezzel forradalmian támadja Galenus tanait. Elképzeléseit

5 2005; 9 (2): A DIABETES MELLITUS TÖRTÉNETE Willian Harvey ( ) is megerõsítette, amikor 1628-ban felfedezte és leírta a vérkeringést. Willis megfigyelése alapján a betegség a diabetes mellitus nevet kapta, de egy századnak kellett eltelnie, míg 1774-ben Robert Wyatt, majd Matthew Dobson ( ) kimutatta a cukrot a betegek vérében és vizeletében (11). Mindezek alapján a diabetest az emésztõszervek betegségének gondolták feltételezve, hogy ilyenkor saccharine anyag abszorbálódik a gyomorban. Ezen elképzelés alapján dolgozták ki a diabetes diétás kezelését abban az idõben. Mindebben nagy érdemei voltak azonban John Rollonak is. Mivel az õ korai munkái fõleg Angliában készültek, a diabetest tréfásan angol betegség -nek is hívták. A további legfontosabb tudományos és klinikai megfigyelések azonban Franciaországban és Németországban születtek ben Michel Eugene Chevreuil ( ) mutatta ki, hogy a vérben és vizeletben levõ édes ízû anyag a glükóz. A vizeletben levõ glükóz mennyiségi meghatározásának további finomítása után a 19. sz. második felétõl a betegség diagnózisát a vizelet vizsgálata alapján is fel tudták állítani. Bár a cukrot a vér összetevõjének gondolták, magát a betegséget a veséknek tulajdonították. Úgy gondolták, hogy a vesék cukor visszatartó képessége károsodott és ezért távozik a cukor a folyadékkal együtt a vizelet útján. Ez az elképzelés már szemben áll az elõzõ görög közlések szövegével, ahol egyedül a nagymennyiségû folyadék ürítését hangsúlyozzák (4-11). Továbbra is tartotta magát azonban az a nézet, hogy a cukor a gastrointestinalis traktusban végbemenõ fokozott abszorpcióból származik ban azután Claude Bernard ( ) kimutatta, hogy a máj is részt vesz a cukoranyagcserében. A következõ 50 év kellett ahhoz, hogy a pancreas inzulinelválasztó képességének felfedezésével a diabetes végül az endokrin betegségek körébe kerüljön (18). DIABETES A PANCREAS MEGBETEGEDÉSE A pancreast (pan = mind ; creas = hus) felfedezésekor egy húsos párnának gondolták, mely a környezõ szervek támasza. Anatómiai vizsgálata után fedezték fel a benne futó csövecskéket, melyeket az idõközben fejlõdésnek indult emésztési vizsgálatok alapján az emésztési folyamat részének tartottak ban Johann Conrad Brunner ( ) eltávolította egy kutya pancreasát és az állat életben maradt. Ez a megfigyelés a következõ 200 évre meghatározta a pancreasról alkotott elképzeléseket; nem életfontosságú szervnek tartották, amelynek elsõrendû szerepe a zsíros anyagok emésztése és a keményítõ cukorrá történõ lebontása (3, 6, 11, 19). A dogmát az idõközben elvégzett patológiai vizsgálatok kérdõjelezték meg elõször ben Richard Bright ( , a neves angol nephrologus, kinek munkásságát és magyarországi látogatását egy elõzõ közleményünkben már ismertettük, 40), nyolc pancreas megbetegedésben szenvedõ betegben nagymennyiségû zsíros székletet írt le. Az elsõ általa leírt esetet kezdetben diabetes mellitusnak tartotta, amíg a beteg pancreas betegségében meg nem halt. Az eset megbeszélése során Bright elõször kapcsolatot tételezett fel a két megbetegedés között, melyet azonban elvetett annak alapján, hogy számos diabeteses esetet láttam, melyeknél ezen szimptómák (zsíros széklet) nem léptek fel és az általam észlelt (zsíros székletû) betegekben diabetest soha nem találtam, sõt még a gyanúja sem merült fel. Ennek alapján egyértelmûen leszögezte, hogy nincs semmilyen kapcsolat a két megbetegedés között (20). Mivel irodalmi adatai között nem említi, valószínûleg nem ismerte Thomas Cawley (18. sz.) korábbi felismerését, aki 1788-ban leírt egy diabeteses beteget, akinek kõ volt a pancreasvezetékében (5). Cowley volt az elsõ, aki kapcsolatot valószínûsített a pancreas és a diabetes között. Klinikai megfigyelését egyértelmûen megerõsítette egy állatkísérletes adat ben ugyanis Oscar Minkowski ( ) és Joseph Mering ( ) pancreatectomizált kutyákban diabetes kialakulását észlelte, mely megszûnt miután pancreas darabokat ültettek be a kutyák bõre alá (4-8, 11) ben Paul Langerhans a róla késõbb elnevezett pancreas szigetek leírásával további adatokat szolgáltatott a pancreas mûködéséhez (3,4,5) ben Eugene L. Opie ( ) leírta a diabeteses betegek pancreas szigeteinek hyalinos degenerációját (21). Az észlelet alapján 19l6-ban Edward Sharpey-Schafer ( ) úgy foglalt állást, hogy a Langerhans sejtek egy glucose reguláló hormont termelnek, melyet inzulinnak nevezett (2-8). A titokzatos hormont azután Frederick Banting ( ) és Charles Best ( ) izolálta 1922-ben. Õk az isletin nevet javasolták, de J.J.R. Macleod, akinek a laboratóriumában a vizsgálatokat végezték az inzulin név használata mellett tört lándzsát (2-8, 22). Így egyértelmûen kiderült, hogy a diabetes nem a vesék megbetegedése, hanem endokrin eredetû. Egy újabb történet annak felfedezése, hogy a cukorbetegség és a vesék kapcsolatban vannak egymással, de az eredeti elképzeléssel szemben pont fordítva, azaz a diabetes vesebetegséget okoz (és nem a vesék a diabetes kialakulásának primer okai). DIABETES VESEBETEGSÉGET OKOZ A diabetes és a vesék kapcsolatát egy 1847-es orvosi szöveg a következõképpen vázolja: A holttestek vizsgálata a diabetes patológiájának megismerésében nem, vagy alig van segítségünkre. Természetesen nagy figyelemmel vagyunk mindig a vesék irányában. Azonban semmit sem találtunk, mely magyarázná a betegek szimptómáit. Megfigyeltem, hogy az erezett vesék mélylila színûek, szövetük azonban egyebekben változatlan. Mások szerint a diabeteses vesék hypertrophiásak. De a hypertrophia és a természetellenes erezettség nem meglepõ, mert a mirigyek (sic!) fokozott munkát végeznek. A morfológiai elváltozások a nagy mennyiségû vizelet keletke-

6 70 GARABED EKNOYAN, NAGY JUDIT HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA zésének nem okai, hanem inkább következményei (23). A diabeteses vesék nagyságának növekedése és fokozott érellátása ezen idõszak számos más közleményében is szerepel (24, 25). (Lásd a mellékelt ábrát!) A vesék mikroszkópos vizsgálata sem tudott még ekkor sokkal több segítséget nyújtani, mindössze a megnagyobbodott glomerulusokat és vérrel telt ereket írták le ben Wilhelm Ebstein ( ) a diabeteses vesékben a tubularis epithelsejtek hyalinizációját figyelte meg. Közlésének elsõbbségét 1875-ben Armanni is elismerte megerõsítvén a látottakat. Azóta ezek az elváltozások az Armanni Ebstein nevét viselik és 1883-ban Paul Ehrlich ( ) vizsgálatai alapján az is kiderült, hogy a glycosuria súlyosságával arányosak. Az inzulin kezelések bevezetésével elõfordulásuk csökkent (26, 27). További változást hozott Paul Kimmelstiel ( ) és Clifford Wilson ( ) 1936-ban közölt megfigyelése. Nyolc, nem inzulin kezelésben részesülõ, év közötti diabeteses beteg veseglomerulusaiban hyalin gömböket írtak le és a károsodást intercapillaris glomerulosclerosisnak nevezték el (28). Hasonló elváltozásokat már korábban is említettek (29), de akárcsak Kimmelstiel és Wilson a korral járó elváltozásnak tartották. Kimmelstiel pedig egy másik közleményében az arteriolosclerosis részének tekintette (30). Nagyon fontos, hogy közleményeikben már a diabetest kísérõ klinikai elváltozások közül a proteinuria, hypertonia, nephrosisos oedema és károsodott vesefunkció együttesét is megemlítik. A proteinuriával kapcsolatban Bernhard Naunyn ( ) már régebben leszögezte, hogy a mérsékelt proteinuria nem, a súlyos proteinuria azonban rossz prognosztikai jel (4, 5). William Osler ( ) The principles and practice of medicine címû könyvében az albuminuriáról azt írja, hogy tolerálható diabeteses szövõdmény. Mennyisége széles határok között változhat, ha enyhe az nem nagy baj. Néha arteriosclerosissal szövõdik. Néha megelõzi a diabeteses coma kifejlõdését (31). A Kimmelstiel és Wilson által leírt szövettani elváltozásokról rövid idõn belül további számos közlemény megjelent. Ezekben az írásokban az is szerepel már, hogy egy másik, az ún. diffúz glomerulosclerosis szorosabb összefüggést mutat a klinikai képpel mint a nodularis forma, melynek súlyossága fõleg a cukorbetegség idõtartalmával párhuzamosan nõ (32-37). A tünetegyüttest rövid idõ alatt elnevezték diabeteses nephropathiának (38, 39), mely mára sajnálatos módon a krónikus végstádiumú veseelégtelenség kialakulásának leggyakoribb okává vált. Jelen közleménnyel bemutattuk, hogy a kezdetben a vesék megbetegedésének gondolt diabetes hogyan lett, következmény helyett, az élenjáró oka a vesék megbetegedésének.

7 2005; 9 (2): A DIABETES MELLITUS TÖRTÉNETE IRODALOM 1. Horowitz P. The history of diabetes. N Y Med J 1920; 111: Barach JH. Historical facts in diabetes. Ann Med Hist 1928; 10: Rolleston HD. The Endocrine Organs in Health and Disease with an Historical Review. London, Oxford University Press, 1936; pp Papaspyros NS. The history of Diabetes Mellitus. London, Robert Stockwell Ltd Poulsen JE. Features of the History of Diabetology. Copenhagen, Munksgaard von Engelhardt D (Editor): Diabetes. Its Medical and Cultural History. Berlin, Springer-Verlag Peumery JJ. Histoire Illustrée du Diabète de l Antiquité à nos Jours. Paris, Roger Dacosta Hazard J, Perlemuter L. L Homme Hormonal. Une Histoire Illustré. Paris, Hazan 1995; pp Frank LL. Diabetes mellitus in the texts of old Hindu medicine. Am J Gastro 1057; 27: Gemmill CL. The Greek concept of diabetes. Bull N Y Acad Med 1972; 48: Major RH. Classic Description of Disease. 3 rd edition. Springfield, IL, Charles C. Thomas 1959; pp Galen. On the Affected Parts. Basel, S. Karger, 1976; pp Eknoyan G. The origins of nephrology Galen, the father of experimental physiology. Am J Nephrol 1989; 9: Seldin DW, Tarail R. The metabolism of glucose and electrolytes in diabetic acidosis. J Clin Invest 1950; 29: Morgagni JP. The Seats and Causes of Diseases Investigated by Anatomy in Five Books. Birmingham, AL Classics of Medicine Library, Vol. II, Letter XLI, Article Robin MA. Sur un travail de M. le Dr. Dinguizli (de Tunis) intitulé: Diabète sucrée et son traitement sans regime, d aprés les auteurs Anciens. Bull Acad Med 1913; 70: Dobson M. Experiments and observations on the urine in diabetes. Med Obs Inqu 1776; 5: Eknoyan G. Emergence of the concept of endocrine function and endocrinology. Adv Chronic Kidney Dis 2004; 11: Major RH. Johann Conrad Brunner and his experiments on the pancreas. Ann Med Hist 1941; 3: Bright R. Cases and observations connected with disease of the pancreas and duodenum. Medico-chirurgical Trans 1833; 18: Opie EL. The relation of diabetes mellitus to lesions of the pancreas. Hyaline degeneration of the islands of Langerhans. J Exp Med ; 5: Macleod JJR. History of the researches leading to the discovery of insulin. Bull Hist Med 1978; 52: Wilson T. Principles and Practice of Physic. 3rd edition. Philadelphia, Lea and Blanchard. Lecture LXXVII 1847; pp Heberden W. Commentaries on the History and Cure of Diseases. Birmingham, AL Classics of Medicine Library, Chapter 26, 1982; pp Eberle J. Treatise on the Practice of Medicine. 2 nd edition. Philadelphia, Jon Grigg, 1831; pp Ritchie S, Waugh D. The pathology of Armanni-Ebstein diabetic nephropathy. Am J Pathol 1057; 33: Giordano C, De Santo NG, Lamedola MG, Capodicasa G. The genesis of the Armanni-Ebstein lesion in diabetic nephropathy. J Diabet Complications 1987; 1: Kimmelstiel P, Wilson C. Intercapillary lesions in the glomeruli of the kidney. Am J Pathol 1936; 12: MacCallum WG. Glomerular changes in nephritis. Bull Johns Hopkins Hosp 1934; 55: Kimmelstiel P. Glomerular changes in arteriolosclerotic contraction of the kidney. Am J Pathol 1935; 11: Osler W. The Principles and Practice of Medicine. Birmingham, AL. Classics of Medicine Library Anson LJ: Intercapillary glomerulosclerosis. South Med J 1938; 31: Newburger RA, Peters JP. Intercapillary glomerulosclerosis. A syndrome of diabetes, hypertension and albuminuria. Arch Int Med 1939; 64: Allen C. So-called intercapillary glomerulosclerosis. A lesion associated with diabetes mellitus. Arch Pathol 1941; 32: Mauser CL, Rowe AH, Michael PPE. Intercapillary glomerulosclerosis. Ann Int Med 1942; 17: Henderson LL, Spraue RG, Wagener HP. Intercapillary glomerulosclerosis Am J Med 1947; 3: Kimmelstiel P, Potter WB. Intercapillary glomerulosclerosis. New Engl J Med 1948; 238: ; Wilson JL, Root HF, Marble A. Diabetic nephropathy. A clinical syndrome. New Engl J Med 1951; 245: Gellman DD, Pirani CL, Soothill JF, Muehrcke RC, Kark RM. Diabetic nephropathy: A clinical and pathologic study based on renal biopsies. Med 1959; 38: Nagy J, Sonkodi S. Richard Bright in Hungary: A Reevaluation. Am J Nephrol 1997; 17:

8 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK / REVIEW ARTICLES A Magyar Hypertonia Társaság Éljen 140/90 Hgmm alatt Programja. Elméleti és gyakorlati kérdések The Program of Hungarian Society of Hypertension. Live under 140/90 mmhg Theoretics and practice Kékes Ede 1,4, Schanberg Zsolt 2, Kiss István 3,4 1 International Medical Center, 2 Novartis Hungária Kft, 3 Fõv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet (Nephrologia-Hypertonia Profil), 4 Magyar Hypertonia Társaság HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2005; 9 (2): ÖSSZEFOGLALÁS A Magyar Hypertonia Társaság Hypertonia Regisztere, valamint az országban végzett egyéb felmérések arra utalnak, hogy a hypertoniás betegek 40 50% a éri el a célvérnyomást. Szükséges egy új terápiás stratégia megfogalmazása annak érdekében, hogy a hypertoniás betegek nagy százaléka elérje a a szükséges célértéket. A programunk új típusú orvos-beteg kapcsolatra és együttmûködésre, széles körû oktatási programra alapul és hangsúlyozza az otthoni vérnmyomásmérés jelentõségét. Kulcsszavak: hypertonia, célvérnyomás, otthoni vérnyomásmérés, oktatás, orvos-beteg együttmûködés ABSTRACT The Hypertension Register of our Society and some other national analysis of hypertensive patients showed that the 40-50% of patients do not reach the target blood pressure value. It is necessary a new therapeutical strategy for reaching the target values in a high percent of hypertensive population.our program persists of a new communication protocol between the doctors and patients, a wide-ranging education events preferring the home pressure method. Key words: hypertension, target blood pressure, home pressure measurement, education, doctor-patients co-operation A Magyar Hypertonia Társaság (MHT) jelentõs tevékenységet végzett és végez most is annak érdekében, hogy hazánkban a magasvérnyomásbetegség minél korábban felismerésre kerüljön, a betegek a kezelési irányelvek alapján megfelelõ nemgyógyszeres és gyógyszeres kezelésben részesüljenek és elérjék a kijelölt célvérnyomásértéket. A Minõsített Hypertonia Ellátóhelyek létrehozása, a rendszeresen megújított és kiadott szakmai irányelvek és továbbképzõ elõadás-sorozatok ellenére sem lehetünk elégedettek. A közelmúltban végzett felmérések (1, 2) és az MHT Hypertonia Regiszter adatai (3, 4) is arra utalnak, hogy csak a rendelõkben végzett vérnyomásmérés nem mutatja meg a valódi változásokat, másrészt a betegek 40 45%-a nem éri el vagy meg sem közelíti a célvérnyomás értékét. A célvérnyomás elérése mely a betegek caridovascularis rizikója, kora, a társbetegségek és a szövõdmények alapján különbözõ lehet igen fontos a beteg túlélési prognózisa, a szövõdmények kialakulásának megelõzése és progressziója szempontjából. AZ ÉLJEN 140/90 Hgmm ALATT PROGRAM CÉLKITÛZÉSE A fõ célkitûzés, hogy a hypertoniabetegség miatt kezelt betegek elérjék a számukra egyedileg meghatározott Levelezési cím: Prof. Dr. Kékes Ede IMS Kft. Járóbeteg Szakrendelés II Budapest, Vihar utca RÖVID TARTALOM Az Éljen 140/90 Hgmm alatt program célkitûzése 1. A magasvérnyomás-betegség elõfordulása 2. A kezelési stratégia megfogalmazása 2.1. A rizikó csökkentésért folytatott küzdelem A vérnyomás mérése A vérnyomáscsökkentõ kezelés során szükséges megfigyelések 2.2. Az egyedileg meghatározott célvérnyomás elérése 3. Az idõs, izolált systolés hypertoniában szenvedõ beteg vérnyomásának kezelése 4. A magas vérnyomás betegségben szenvedõ beteg kezelésének menetrendje 5. A beteg együttmûködés szerepe a hypertonia kezelése során Összefoglalás célvérnyomásértéket, elsõsorban a beteg felõl, újszerûen megközelítve a terápiás beavatkozásokat. A programban a beteg tevõleges résztvevõje az antihypertensiv kezelésnek,

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2008; 12 (1):1 40. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja 2004; 8 (S2):13 52. Szerkesztõbizottság társelnökei: Nagy Judit, de Châtel Rudolf Alapító elnök: Farsang Csaba Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala), Gavril

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2009; 13 (6):249-296. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2008; 12 (6):191 224. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2007; 11 (4):163 214. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala),

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2009; 13 (2):67-102. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2009; 13 (5):187-248. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság lapja 2003; 7 (1): 1 74. Szerkesztõbizottság társelnökei: Nagy Judit, Farsang Csaba Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala), Gavril Hercz (Toronto), Stevo Julius (Ann

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2008; 12 (2):41 82. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2007; 11 (1):1 64. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala),

Részletesebben

A HYPERTONIABETEGSÉG KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI

A HYPERTONIABETEGSÉG KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI A HYPERTONIABETEGSÉG KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI a Magyar Hypertonia Társaság állásfoglalása és ajánlása szerkesztette: Kiss István Hetedik, módosított és kiegészített kiadás A szakmai irányelveket

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2007; 11 (5):215 286. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2007; 11 (3):113 162. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala),

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori hypertonia betegség háziorvosi ellátása. Készítette: A Háziorvostani Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori hypertonia betegség háziorvosi ellátása. Készítette: A Háziorvostani Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Felnőttkori hypertonia betegség háziorvosi ellátása Készítette: A Háziorvostani Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll alkalmazási /

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2009; 13 (4):139-186. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2004; 8 (3-4):123 234. Alapító elnök: FARSANG CSABA Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala), Gavril

Részletesebben

A HYPERTONIABETEGSÉG FELNÕTTKORI ÉS GYERMEKKORI KEZELÉSÉNEK SZAKMAI ÉS SZERVEZETI IRÁNYELVEI

A HYPERTONIABETEGSÉG FELNÕTTKORI ÉS GYERMEKKORI KEZELÉSÉNEK SZAKMAI ÉS SZERVEZETI IRÁNYELVEI A HYPERTONIABETEGSÉG FELNÕTTKORI ÉS GYERMEKKORI KEZELÉSÉNEK SZAKMAI ÉS SZERVEZETI IRÁNYELVEI A Magyar Hypertonia Társaság állásfoglalása és ajánlása Szerkesztette: Dr. habil. Kiss István Nyolcadik kiadás

Részletesebben

A HYPERTONIABETEGSÉG FELNÕTTKORI ÉS GYERMEKKORI KEZELÉSÉNEK SZAKMAI ÉS SZERVEZETI IRÁNYELVEI

A HYPERTONIABETEGSÉG FELNÕTTKORI ÉS GYERMEKKORI KEZELÉSÉNEK SZAKMAI ÉS SZERVEZETI IRÁNYELVEI A HYPERTONIABETEGSÉG FELNÕTTKORI ÉS GYERMEKKORI KEZELÉSÉNEK SZAKMAI ÉS SZERVEZETI IRÁNYELVEI A MAGYAR HYPERTONIA TÁRSASÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA ÉS AJÁNLÁSA Az MHT Szakmai Irányelveit a Magyar Hypertonia Társaság

Részletesebben

Derült égből fronthatás 2010/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával

Derült égből fronthatás 2010/2. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával 2010/2 A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Az időjárás jelentése Derült égből fronthatás A Tudomány Kiadó ingyenes betegtájékoztató lapja FORMOLINE L112

Részletesebben

Mérlegelt valóság 2010/1. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával

Mérlegelt valóság 2010/1. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával 2010/1 A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Elhízás tudomány Mérlegelt valóság A Tudomány Kiadó ingyenes betegtájékoztató lapja A világ egyik vezetô inzulingyártója,

Részletesebben

Magasvérnyomásés vesebetegség 2009/1. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával

Magasvérnyomásés vesebetegség 2009/1. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával 2009/1 A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Béres Alexandra edzéstanácsaival Vese Világnap Magasvérnyomásés vesebetegség A Tudomány Kiadó ingyenes betegtájékoztató

Részletesebben

A hypertonia betegség kezelésének szakmai irányelvei

A hypertonia betegség kezelésének szakmai irányelvei A hypertonia betegség kezelésének szakmai irányelvei a Magyar Hypertonia Társaság állásfoglalása a Belgyógyászati Szakmai Kollégium jóváhagyásával Szerkesztette: Dr. Kiss István és Dr. Farsang Csaba Összeállította:

Részletesebben

Gyógyszertár. Beszámoló a gyógyszertár- -Működtetés konferenciáról. Kombinációk kombinációja 4 Veseszövődmények diabéteszes betegeknél 10.

Gyógyszertár. Beszámoló a gyógyszertár- -Működtetés konferenciáról. Kombinációk kombinációja 4 Veseszövődmények diabéteszes betegeknél 10. XIII. évf. 3. szám 2014. április Pharma Praxis Kombinációk kombinációja 4 Veseszövődmények diabéteszes betegeknél 10 Aktuális Beszámoló a gyógyszertár- -Működtetés konferenciáról Elnöki beszámoló a MOSZ

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A hypertoniabetegség kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A hypertoniabetegség kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A hypertoniabetegség kezelése Készítette: A Belgyógyászati Szakmai Kollégium és a Magyar Hypertonia Társaság A szakmai irányelveket a Magyar Hypertonia Társaság

Részletesebben

A HYPERTONIABETEGSÉG KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI

A HYPERTONIABETEGSÉG KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI A HYPERTONIABETEGSÉG KEZELÉSÉNEK SZAKMAI IRÁNYELVEI a Magyar Hypertonia Társaság állásfoglalása és ajánlása szerkesztette: Kiss István Hetedik, módosított és kiegészített kiadás A szakmai irányelveket

Részletesebben

A carvedilol klinikai hatásosságának és eredményességének bemutatása, összehasonlítása más β-blockolókkal

A carvedilol klinikai hatásosságának és eredményességének bemutatása, összehasonlítása más β-blockolókkal Egészség-gazdaságtani és Technológiaelemzési Munkacsoport Közszolgálati Tanszék A carvedilol klinikai hatásosságának és eredményességének bemutatása, összehasonlítása más β-blockolókkal 1093 Budapest,

Részletesebben

Az Éljen 140/90 alatt! Program 8 éve 2005-2013, a szervezeti felépítés oldaláról

Az Éljen 140/90 alatt! Program 8 éve 2005-2013, a szervezeti felépítés oldaláról Az Éljen 140/90 alatt! Program 8 éve 2005-2013, a szervezeti felépítés oldaláról Kékes Ede 1,2, Kiss István 1,3 1 Magyar Hypertonia Társaság 2 Óbuda Hypertonia Centrum 3 Geriátriai Tanszéki Csoport, Semmelweis

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja MOTESZ Tartalom Interjú Vizi E. Szilveszterrel, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével (Mátay Anna)...............................................2

Részletesebben

2013-as ESH/ESC irányelvek az artériás magas vérnyomás kezelésére

2013-as ESH/ESC irányelvek az artériás magas vérnyomás kezelésére guideline_fki72.qxp 9/19/2013 9:20 AM Page 1 2013;17(2) 1 ESH ÉS ESC IRÁNYELVEK 2013-as ESH/ESC irányelvek az artériás magas vérnyomás kezelésére The Task Force for the management of arterial hypertension

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 50. évfolyam 1. szám, 2012. március Megelôzés és/vagy gyógyítás? Az

Részletesebben