ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE"

Átírás

1 ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: /2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete április 24. napján tartandó ülésére Tárgy: Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolója a 2014.évben végzett feladatok ellátásáról Az előterjesztést készítette: Koós Mariann intézményvezető Előadó: Márton László polgármester Tárgyalta: - Tanácskozási joggal meghívott: - Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte: Csere Viktória Pénzügyi Osztályvezető Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Markó Péter jegyző Jóváhagyta: Márton László polgármester Döntés módja: egyszerű többség

2 Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló Az intézmény évben végzett munkájáról A évi munkánkról az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: A Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ 1991.óta végez intézményi keretek között szociális alapszolgáltatásokat és gyermekvédelmi feladatokat és között a szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást és az idősek nappali ellátását biztosítottuk júliustól kiegészült a tevékenységünk a családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat feladataival, az ellátási területünk kibővült Ordacsehi településsel től 2014-ig a bölcsődei feladat tartozott még az intézményhez, ami a tavalyi év szeptemberétől átkerült az óvodai feladatok mellé. A Dózsa György utcai épületben jelenleg az idősek klubja, családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat működik. A volt bölcsődei konyha és a hozzá tartozó helyiségek jelenleg funkció nélküliek. Az épület műszaki állapota leromlott. Problémát okoz a vizes blokk elöregedése folyamatos meghibásodása. A magas belmagasság a fűtési költségeket növelik, a szobák mérete nem a szociális ellátás igényeihez igazodik. Több olyan funkció nélküli helyiséget kell fűtenünk, ahol nincs lehetőség a leválasztásra, egyre több meghibásodás jelentkezik, így a jelenlegi állapotban az épület fenntartása jelentős költséggel jár. Intézményünk szakfeladatai településenként Település Nappal i ellátás Házi segítségnyújtá s Szociális étkezteté s Családsegíté s Gyerekjólét i Szolgálat Bölcsőde i ellátás Balatonboglár X X X X X augusztus 31-ig. Ordacsehi X X X X Házi segítségnyújtás (Szakmai létszám: 3 fő: 2 Fő Balatonbogláron,1 fő részmunkaidős Ordacsehiben) Házi segítségnyújtást azon kérelmező igényelhet, akinek a gondozási szükséglete a jogszabályban meghatározott( adatlap alapján) fenn áll.

3 A gondozási szükségletet az önellátási képesség hiánya alapozza meg, így vizsgálandó az egészségi állapot, az ápolásra való rászorulás, az önkiszolgálási képesség, testi, személyi, környezeti higiénés körülmény, a belátási képesség, tudat állapot. A leggyakrabban végzett gondozási tevékenység: vásárlás, gyógyszeríratás, - kiváltás,- adagolás, fürdetés, pelenkázás, vérnyomás,- és vércukormérés, sebkötözés. A házi segítségnyújtást körzetre osztva végezzük, figyelembe véve az ellátottak egészségi állapotát és a területi adottságokat. Házi segítségnyújtásban részesülők ellátotti létszáma Ellátott (fő) jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec Balatonboglár Ordacsehi Összesen Gondozási napok alakulása jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec Gondozási napok száma Balatonboglár Ordacsehi Összesen Gondozási napok száma Balatonbogláron: 3486 Gondozási napok száma Ordacsehiben: 1087 Összesen: gondozási nap: 4573 Szociális étkeztetés (Szakmai létszám: 1 fő Balatonbogláron, 1 fő részmunkaidős Ordacsehiben) Szociális alapszolgáltatás keretében napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azok számára, akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt önmaguk illetve eltartottjaik részére nem képesek ezt biztosítani tartósan, vagy átmenetileg. Az ellátás önkéntes, egyéni kérelem alapján történik. Az ellátottak nagy része idős kora, rossz egészségi állapota miatt igényli ezt a szolgáltatást. Az ellátottak többnyire meg vannak elégedve az ebéd minőségével és mennyiségével, bár tudjuk, hogy mindenki kívánságának nem lehet eleget tenni. Kérdőíves felmérést végeztünk az ebéd elégedettségéről. Többen jelezték hogy a levesek egyhangúak és több kelt tésztát szeretnének. A vállalkozóval is ismertettük a kifogásokat, aki igyekszik megfelelni az ellátottak igényeinek. A 2014.évi ételadagok HÓNAP Helyben étkezők idősek klubja Gondozói kiszállítás Balatonboglár Gondozói kiszállítás Ordacsehiben SEN január február március ÖSSZE

4 április május június július augusztus szeptember október november december összesen Gyermekjóléti feladatok (Szakmai létszám: 1 fő) Személyi és tárgyi feltételek A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. előírásai szerint végzi. A Gyermekjóléti Szolgálat 2015 szeptemberétől a Dózsa György utca 45. sz alatt az Alapszolgáltatási Központ épületében működik, egy fő szociális munkás végzettségű családgondozóval látja el feladatát. A Gyermekjóléti Szolgálat 1 irodahelységgel, riportszobával, váróhelyiséggel, vizesblokkal rendelkezik. A tárgyi feltételek közül biztosított: telefon, számítógép, nyomtató, internet elérés. A területi (Ordacsehi- Szőlőskislak) munkavégzéshez a települések között saját autó használata, költségtérítéssel biztosított. Így az ügyfélfogadási időt felváltva és a törvény által előírt 20 óra terep munka és 20 óra irodai munka formájában biztosítjuk. A terepmunka magába foglalja, a jelzőrendszeri tagokkal való kapcsolattartást és a családokkal, gyermekekkel történő együttműködést. Családlátogatásokat, esetkonferenciákat, védelembe vételi tárgyalásokat, rendőrségi ügyek lebonyolítását valamint, az oktatási intézményekkel, egészségügyi intézményekkel, a rendőrség, bíróság, gyermekotthonok, alapítványok, civil szervezetekkel történő együttműködést és a segítő munkát, ügyintézést. A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának tevékenysége: A Gyermekvédelmi Szolgálatnak hozzá kell járulnia a gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelkedésének elősegítéséhez Ennek elősegítése érdekében a családgondozó feladatai: a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról,ellátásokról tájékoztatás ad. a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutást megszervezi. a problémának megfelelő szakemberhez történő továbbirányítása, más intézményhez történő továbbirányítás. Fontos a munka során, hogy a külsős tanácsadók (pl. pszichológus, fejlesztő pedagógus) tevékenysége is az összehangolt munka részét képezze szabadidős programokat szervez, azokról tájékoztatást ad. A szolgálat a gyermek számára olyan szabadidős programokat közvetít illetve lehetőségeinkhez mérten szervez, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák,illetve megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőknek aránytalan nehézséget okozna. segíti a hivatalos ügyek intézését. A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése érdekében intézkedéseket tesz, hatósági intézkedést kezdeményez, továbbá megszünteti a veszélyeztetettséget.

5 A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében működteti az észlelő és jelzőrendszert. Feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat, és ezek megoldására javaslatot készít. Munkája során együttműködik, és folyamatosan munkakapcsolatot alakít ki az illetékességi területén az ellátást végző szakintézményekkel, állami, egyházi, civil, és gazdálkodó szervezetekkel év során a jelzőrendszer tagjaival 6 alkalommal tartottunk jelzőrendszeri ülést, és március hónapban települési tanácskozást. Gyermek veszélyeztetettsége esetén javaslattal élhet védelembe vételre évben nem történt védelembe vételi tárgyalás, melynek során gyermek védelembe került volna év során ideiglenes hatályú elhelyezésre nem került sor. Hivatalos ügyek intézésének segítése,jogi segítségnyújtás. Bizonyos esetekben ( válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, gyermektartásdíj megelőlegezése, nagyszülői láthatás, családon belüli erőszak, bántalmazás) elsősorban a családgondozó személyében történik a tanácsadás, információ szolgáltatás, továbbirányítás az ügyfelek részére. A Mobil Jogsegélypont szolgáltatása megszűnt. A továbbiakban csak más településeken elérhető. A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében. A szolgálat célja, hogy segíthesse a szülő-gyermek kapcsolattartás optimálisabbá tételét, különösen azon családoknál, ahol a kapcsolattartás lebonyolítása sorozatos konfliktusok forrása, s ezek feloldásához képzett szakemberek segítségét elfogadják az érintettek. Az alapellátás keretén belül gondozott családok körében 70%-ra tehető a gyermekét egyedül nevelő, elvált, illetve válása után új kapcsolatot létesítő szülők száma. Így szinte napi rendszerességgel találkozunk a gyerekelhelyezés, kapcsolattartás legkülönfélébb problematikájával. Helyettes szülői szolgálat szervezése.a településen helyettesszülői hálózat nincs. Örökbefogadással kapcsolatos feladatok.az elmúlt évben örökbefogadás nem volt. Egy esetben történt érdeklődés, azonban az örökbefogadás feltételeit a kliens nem tudta vállalni. Bűnmegelőzési tevékenység én került sor a Rendőrség napja rendezvényre, mely a gyereknappal volt egybekötve. A gyerekek megnézhették a rendőrautót, rendőrségi eszközöket, vetélkedők kvízeken vehettek részt március, április hónapban osztályfőnöki óra keretében felsős évfolyamok drogprevenciós, bűnmegelőzést célzó előadásokon vettek részt előadások szervezése. 1 alkalommal sikerült megszervezni a csellengő diák programot, mellyel az iskolából igazolatlanul hiányzó gyerekeket próbáltuk kiszűrni 2014 évben megnövekedett a gyermekek szüleinek egymás közti konfliktusából, nem megfelelő kommunikációjából adódó szülő - gyermek kapcsolattartási problémák esete. Szolgálatunk egyre több esetben vesz részt a szülő-gyermek kapcsolattartásának megszervezésében, lebonyolításában. Több esetben a hatóságok jelölnek ki közreműködőként egy-egy kapcsolattartásban. Sokszor tapasztaljuk, hogy a szülők ahelyett, hogy megbeszélnék az esetleges problémákat, a hatóságokhoz mennek bejelentést tenni a másik szülő ellen. Az elvált szülők közti kommunikáció szinte teljesen megszűnik, csak arra épül, hogy hibát találjon a másik szülő nevelési módszereiben. Egyre több család kerül válsághelyzetbe a munkahely elvesztése, és az egyre súlyosbodó anyagi problémák végett. A biztosított segélyszerű ellátások és a közmunkás bér összege nem fedezi a család havi kiadásait, megélhetését. Emiatt a párkapcsolatban, házastársi viszonyban élő gyermekes családok több esetben igen nagy bizonytalanságban élik mindennapi életüket. Ez a létbizonytalanság sokszor a szülők, párok közti konfliktushelyzet kialakulásához, váláshoz, lelki terror, családon belüli bántalmazáshoz, káros szenvedélyek kialakulásához vezet. Mindezt tovább bővíti a munkanélküliségből adódó anyagi nélkülözés, mely a legtöbb esetben depresszióval, alkoholizmussal, agresszív, deviáns magatartással is társul. A gyermekneveléssel kapcsolatos problémák leginkább a kamaszkorban jelentkeznek. Jellemző a csavargás, szülő és gyermek közötti konfliktus, az esetleges dohányzás, a tankötelezettség

6 teljesítésének az elmulasztása. A szülők a megoldási lehetőségeket nem találják, ebben kell segítséget nyújtani számukra, továbbá a következetlen és eredménytelen gyermeknevelési módszerek elkerülése érdekében szükséges a családgondozó beavatkozása. Nagyon sok család küzd a létfenntartásukat veszélyeztető anyagi problémával, ami elmélyülni látszik, illetve tartóssá válik, ami közvetlenül befolyásolja a gyermekek életminőségét is. A szülők helytelen életvitele, a nem megfelelő pénzbeosztás mellett a hiteltartozások folyamatos növekedése (devizahitelek), a törlesztő részletekkel való elmaradás, a rezsitartozások összegyűlése, illetve gazdasági helyzet miatt egyre több család kerül nehéz anyagi helyzetbe. A szülők a megélhetési nehézségek miatt egyre több munkát vállalnak, ezzel párhuzamosan egyre kevesebb időt fordítanak gyermekeire. A gyermekek tanulmányi eredménye ezáltal romlik, szülői felügyelet, biztonság nélkül maradnak. Ezek együttes hatásának következtében a gyermekek háttérbe szorulnak, a szülőknek nincs elegendő türelme, figyelme gyermekére. A gyermekek ruháztatása egyre nagyobb gondot ró a családokra, új ruhákra egyre jobban nem telik. Ruhabörzét átszerveztük szeptembertől a ruhabörze folyamatos. Minden héten 1 nap ki van jelölve, amikor a rászorulók használt, de jó minőségű ruhákhoz juthatnak. Emellett lehetőség van az Evangelikus Egyház adománypontján hetente 2 alkalommal használt ruhához jutni. A társadalmi folyamatok felgyorsulása során azt is tapasztaljuk, hogy egyre komolyabb problémát okoz a gyermekek agresszív viselkedése egymással a mindennapi életszíntereken (iskola, utca, otthonuk stb.). Szükség lenne arra, hogy a gyermekekkel szakemberek kiscsoportokban foglalkozzanak az agresszió megelőzése, konfliktusok kezelése céljából. Gyakori problémaként jelentkezik a szülők nem megfelelő életvitele, gyakran találkozunk a szülők, akár a várandós édesanya erős dohányzásával is, de egyre gyakoribb a szülőknél is jelentkező internet függőség és az egyéb játékszenvedély felmerülése. Munkánk során egyre nagyobb problémát jelent a tankötelezettség elmulasztása. Sok fiatalkorú nem érzi kötelességének a tanórákon való részvételt. Feleslegesnek tartja az iskolát. A helyzet megoldásához a szülők együttműködésére is szükség lenne, de sok esetben ők maguk is tehetetlenek, illetve esetleg egyetértenek a hiányzással. Munkánk során gyakran tapasztaljuk azt is, hogy a családok és egyének nem ismerik fel saját anyagi korlátaikat, ezért túlvállalják magukat a pénzintézeti kölcsönök felvételével. A Balatonlellei Pedagógiai Szakszolgálat által biztosított pszichológussal jó a kapcsolatunk, hatékonyan tudunk együttműködni, de a kapacitása korlátozott. A növekvő problémák miatt egyre több személynek kell javasolni, hogy vegye igénybe a szakember segítségét a veszélyhelyzetek- bandázáskedélyjavító szerekhez való nyúlás és a szuicid hajlam, magatartászavarok, agresszió elkerülése érdekében. Szükség lenne helyben egy gyermekpszichológus segítségére, illetve az általános iskolában rendszeresen jelen lévő iskolapszichológusra ben ellátott gyermekek száma: Település Alapellátás Védelembe vétel Szakellátásban élő Összesen Balatonboglár Ordacsehi Összesen A kezelt problémák típusa az ellátott gyermekek száma szerint Anyagi, megélhetési, lakhatással összefüggő 21 Kizárólag tanácsadottként megjelent

7 Gyermeknevelési 5 Magatartászavar, teljesítményzavar 6 Családi konfliktus 7 Szülők, család életvitele 15 Fogyatékosság, retardáció 2 Összesen 56 A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai Szakmai tevékenység Szakmai tevékenységek száma Információnyújtás Segítő beszélgetés Tanácsadás Hivatalos ügyekben való közreműködés Családlátogatás Közvetítés más szolgáltatásokba Első véd. Vételi tárgyaláson való részvétel 1 1 Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel -átmeneti és tartós nevelésbe vétel -védelembe vétel Elhelyezési értekezlet, tárgyalás 1 1 Jogi tanácsadás 3 3 Konfliktuskezelés 11 5 Szakmaközi megbeszélés 6 Esetkonferencia 1 5 Örökbefogadással kapcsolatos ügyintézés 1 1 Adományozás Válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása 3 1 Összesen évben. érkezett esetjelzések száma: 26 Egészségügyi szolgáltató-védőnői jelzés 4 Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat 2 Közoktatási intézmény 12 Rendőrség: 4 Ügyészség, bíróság 1 Állampolgár: 2 Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal: 1 Összesen 26 Ellátott gyerekek száma Az intézményi beszámolók és a gyermekjóléti szolgálat munkája alapján a gyermekek veszélyeztetettségének okai a következők: - gyermeknevelési - anyagi, megélhetési problémák - munkanélküliség (ebből adódó feszültség, depresszió, bántalmazások) - gyermeki agresszivitás

8 - gyermekintézménybe való beilleszkedés - családi konfliktus, szülők közti nem megfelelő kommunikáció - szülők közti kommunikáció hiánya(főleg elvált) - szenvedélybetegség - szülői elhanyagolás (testi, lelki, mentális) - gyerekek egymással szembeni agressziója (fizikai bántalmazás, lelki terror) - gyermekek önértékelési zavarai - káros anyagok fogyasztása rejtett/nyilvános módon - bandázás - kortárscsoportnak való megfelelés - kötelességtudat hiánya (nevelési problémák) 2014-ben is minden jelzőrendszeri tag és a gyermekjóléti szolgálat hatékonyan próbált segíteni saját eszközeivel (fejlesztésekkel, logopédiai szolgáltatásokkal, szakkörökkel, szabadidős programokkal, adatlap, esetjelzések, együttműködés, járőrszolgálat teljesítés,) egy adott gyermek, család problémája esetén. A jelzőrendszeri tagokkal nagyon jó az együttműködés. Tavalyi elképzeléseink és megvalósulásuk: - A Közösségért Alapítvánnyal való együttműködési szerződést aláírtuk, Így azon személyeknek, akiknek mentális segítségre van szükségük, saját otthonukban kaphatnak segítséget. Az iskolában kiscsopotos foglalkozást pszichiáter segítségével nem sikerült megvalósítania magatartásproblémás gyermekekkel. -A 2014-es évben több szabadidős programot szerveztünk. Gyalogtúra volt a bugaszegi téglavárhoz (16 gyermek részvételével) Részt vettünk a Várdomb és Szabadidőpark nyílt napján (15 gyermek részvételével) Fonyódi Kulturális Központ ingyenes kézműves-foglalkozásán vettünk részt, majd az új játszóparkot néztük meg (10 gyermek részvételével) Önkormányzati és SOS Alapítványi támogatással valósult meg nagyobb kirándulásunk, melynek célja Patca Katica tanya volt ahol a szülők a gyerekekkel tölthettek el egy napot (25 gyermek és 14 felnőtt részvételével) További elképzeléseink és céljaink: A szabadidős programra nagyon nagy az igény, mivel anyagi forrás nem áll rendelkezésre ezért szükség van a támogatási lehetőségek felkutatására, és a szabadidős programok megszervezésére. Szükség lenne a gyermekpszichológusra a városban, ennek fejlesztése, esetlegesen a Közösségért Alapítványon keresztül. Együttműködés bővítése az Élelmiszerbankkal Családsegítő szolgálat (Szakmai létszám: 1 fő) A 2014-es évben a családsegítést igénybe vevők száma az előző évekhez képest nem emelkedett. A szolgáltatást igénybevevők száma: 179 fő Az igénybe vevők közül az új: 71 fő A régi igénybevevők száma: 108 fő Sajnos a statisztikák alapján a segítségre szorulók jelentős része egyedülálló, elvált, nyugdíjas vagy gyermekét egyedül nevelő kliensekből állt. Legtöbbjük alulképzett, csak 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeztek. Azok, akiknek szakmájuk volt, legtöbbjük nem a végzettségének megfelelő munkakörben dolgozott. A munkaerő-piaci helyzet semmit sem változott. Az álláskeresők száma tovább növekedett. A közfoglalkoztatásban dolgozók száma nőtt.

9 A szociális problémák enyhítése miatt néhányan igénybe vették az egyszeri meleg ételhez való hozzájutás lehetőségét. Szinte mindenki kérte, hogy az önkormányzat vállalja át a társadalombiztosítási díj kifizetését. Ez azért is fontos, mert a többségük kisebb mértékben egészségkárosodott. A hajléktalanok száma nem nőtt. Látókörben vannak olyanok, akik barátoknál töltötték a telet, mivel a lakásukat elveszítették. Szerencsére az idei tél sokkal enyhébb volt, így krízishelyzetek nem alakultak ki. Egyre több háztartásba feltöltő-kártyás mérőóra van felszerelve, mert közüzemi tartozásuk volt. Már a szociálisan rászorultak a gázszolgáltatásra is igényelhetik a feltöltős mérőóra felszerelését. A feltöltőkártyás mérőóra felszerelése, takarékosságra ösztönzi a családokat és az esetleges pénzhiány miatt az órákat nem viszik el, és ez által a visszakapcsolási díj költségét nem kell kifizetniük. Statisztikai adatok A jelentési időszakban az esetkezelések száma - a külön jogszabályban meghatározott jellegük szerinti bontásban Esetkezelés jellege szerinti megoszlás I. félév II. félév összesen 1. Információnyújtás Ügyintézés Tanácsadás Közvetítés más szolg Mentális esetkezelés Segítő beszélgetés Továbbirányítás Jogi tanácsadás Összesen: A családsegítő tevékenység kezelt probléma típusai 1. Életviteli Családi-kapcsolati Lelki-mentális Gyermeknevelési Anyagi Foglalkozással kapcsolatos Egészségkárosodás köv Ügyintézéshez segíts Információkérés Krízishelyzet Összesen: Az adatok és eloszlásuk az előző évhez hasonlóan alakultak. Kisebb növekedés volt tapasztalható. Egyre többen kérik a segítségnyújtást. 22 fő rendszeres szociális segélyezett és 25 fő családsegítésben részesült. Esetjelzések továbbra is érkeznek intézményektől, magánszemélyektől egyaránt. Ezek

10 minden esetben családlátogatás és környezettanulmányok készítésével kivizsgálásra kerültek és megfelelő intézkedések megtörténtek. Ősztől a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat a Dózsa György utcai épületében működik,a kliensek elég hamar megszokták, hogy máshol tudnak elérni bennünket. Jogi segítségnyújtás Továbbra is jól működött a jogi segítségnyújtás, mely minden hónap páros hétfőjén óráig lehetett igénybe venni. Sajnos a Jogpont Plusz szolgáltatás napjával megszűnt. A továbbiakban a szolgáltatás Fonyódon és Balatonföldváron elérhető. Programok Program megnevezésehelye Időpont A résztvevők köre Kirándulás Bodajk-Kisbér Nyugdíjasok Csókakő- Székesfehérvár Rendőrségi Gyereknap Ordacsehi Általános iskolások és óvodások Rendőrségi Gyereknap Balatonboglár Általános iskolások és óvodások Platán Gyalogtúra Balatonboglár gyerek 3 felnőtt Téglamúzeum Önéletrajzírás Balatonboglár fő rendszeres szociális segélyezettek Falunap Ordacsehi Ordacsehi lakosok KOMP Bűnmegelőzési Balatonboglár fő rendszeres szociális segélyezettek program Kirándulás Balatonszentgyörgy Nyugdíjasok Csillagvár Várdombi kalandok Balatonboglár fő Sportnap Idősek világnapja Kirándulás vonattal Kézműves foglalkozás Adománygyűjtés Kirándulás Balatonboglár Nyugdíjasok Fonyód Játszótér Kulturális Központ Balatonboglár TESCO Patca Katica tanya fő ,5 kg tartós élelmiszer 287 fő részére gyermek 14 felnőtt Adománygyűjtés Máltai család Szeretetszolgálat Balatonlelle Karácsonyi műsor Balatonboglár Idősek klubja Továbbképzés, szakmai tanácskozás KÉPZÉS, TUDÁS, TÁMOGATÁS Együttműködés és egymástól tanulás (Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Jelzőrendszeri megbeszélések

11 A jelzőrendszeri szakmaközi értekezletein igyekeztünk az aktuális változásokról informálni a szakembereket, ezzel is erősítve az együttműködéseket. Időpont Téma Tájékoztatás a évi munkatervről / javaslatkérés / Aktuális problémák megbeszélése Bemutatkozik Kosaras Ildikó a Fonyódi Járási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának vezetője Az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) legfontosabb változásai Kikötő Gyermekotthon bemutatása Helyettes szülői hálózat szervezése Fogyatékkal élő gyermekek családtagjainak részére kerekasztal beszélgetés A Közösségért Alapítvány munkájának bemutatása -Együttműködés lehetőségeinek megbeszélése Gyógytestnevelés helyzete, bemutatása Nagy Bernadett gyógy testnevelő Somogy Megyei pedagógiai Szakszolgálattól Fonyódi Tagintézmény Balatonlellei telephely munkatársa Aktuális problémák megbeszélése A gyermeki jogok világnapján megrendezett Országos Gyermekvédelmi Konferencia üzenete 2014.év zárása Települési tanácskozás A gyermekjóléti szolgáltatás során működtetett észlelő és jelzőrendszer évi működésének és tevékenységének értékelése: - Gyermekjóléti alapellátás valamennyi formájának áttekintése (alapellátottak, védelembe vétel, ideiglenes- és átmeneti elhelyezés, családból történő kiemelés), észlelő és jelzőrendszer működésének, valamint a gyermekjóléti szolgálat munkájának évi értékelése. - Családsegítő Szolgálat évről szóló beszámolója. Köszönjük az önkormányzatoknak és mindazoknak a segítségét, akik bármilyen módon (adomány, hozzájárulás, társadalmi munka stb.) hozzájárultak ahhoz, hogy feladatunknak eleget tegyünk, céljainkat elérjük. Tisztelettel kérem a 2014.évi beszámoló elfogadását! Balatonboglár, Tisztelettel: Koós Marianna intézményvezető Határozati javaslat: Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolóját a 2014.évben végzett feladatok ellátásáról elfogadja. Felelős: Márton László polgármester Határidő: 30 nap

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-8/205. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 205. május 29. napján tartandó ülésére Tárgy: Átfogó

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013 május 29 - i ülésére a 3.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolója

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak

Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak 2015. évi tevékenységéről Újhartyán Városban Intézményünk a 2015. évben is társulás keretében működtette a három szociális alapellátást (étkeztetést,

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014.szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 6. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Átfogó értékelés Ordacsehi

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012. évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012. évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

negyedév Esztergom

negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. 4.negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb elérhetőségek :

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT Ágazat telephelye : 6090 KUNSZENTMIKLÓS, Damjanich u. 17/D sz.. TELEFON: 76/550-257 I.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told

A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2008-as évről Told A gyermekjóléti szolgálat feladata: A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelességi, aki a gyermek nevelésével, oktatásával,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL KÉSZÍTETTE:KÁDÁR ANIKÓ 2016.05.27. B E R E T T Y Ó - K Ö R Ö S T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S S Z O C I Á L I S S Z O L G Á L T A T Ó K Ö

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában Hargitai Enikő Éva Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Statisztikai adatok A bántalmazás/elhanyagolás

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Decs nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL 2011. 12. 08. Idősek Klubja A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről. 7. sz. melléklet

Beszámoló. a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről. 7. sz. melléklet 7. sz. melléklet Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 5510 Dévaványa, Jéggyár u. 47. Telefon: 06/66 483-339 email: margareta@vivamail.hu 5525 Füzesgyarmat, Bethlen u. 9. Telefon:

Részletesebben

Demográfiai mutatók. Település neve Állandó lakosok száma (fő) 18 éven aluliak száma (fő) Velem 363 54 1. számú táblázat

Demográfiai mutatók. Település neve Állandó lakosok száma (fő) 18 éven aluliak száma (fő) Velem 363 54 1. számú táblázat Beszámoló a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálata által Kőszeg - hegyalja térségében Velemben végzett tevékenységről 2010. A védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 5-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 5-én tartandó ülésére Izsák Város Aljegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. április 5-én tartandó ülésére Tárgy:Átfogó értékelés Izsák Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS Esetmenedzser

MUNKAKÖRI LEÍRÁS Esetmenedzser Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Ágazat telephelye : 6090 KUNSZENTMIKLÓS, Damjanich

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

2015. évi szakmai beszámoló. Sajókazai Nappali Szociális Központ. Szuhakálló

2015. évi szakmai beszámoló. Sajókazai Nappali Szociális Központ. Szuhakálló 2015. évi szakmai beszámoló Sajókazai Nappali Szociális Központ Szuhakálló Készítette: Fejtiné Nagy Erzsébet Az intézményről általában A Sajókazai Nappali Szociális Központ intézményének vezetését 2015.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 1. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember A beszámoló főbb tartalmi pontjai: I. A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben