E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013 május 29 - i ülésére a 3.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolója a feladatok ellátásáról. Előadó: Koós Mariann intézményvezető BESZÁMOLÓ Az intézmény évi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-Testület! A évi munkánkról az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: A Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ célja és feladata A családok és ezen belül a társadalmi kirekesztettséggel leginkább fenyegetett rétegek, csoportok (idősek, gyermekek, fogyatékosok, hajléktalanok, veszélyeztetett gyermekek) életminőségének fejlesztése. Intézményünk mottója: Nyújts segítő kezet, együtt tegyük szebbé az életet! Balatonboglár és Ordacsehi településeken a szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodási feladatokat a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ látja el, szakfeladatai: 1. étkeztetés 2. házi segítségnyújtás, 3. családsegítés, 4. idősek nappali ellátása, 5. gyermekjóléti szolgáltatás 6. és a gyermekek nappali ellátása, bölcsődei formában. Működési terület, és a társulásban résztvevő önkormányzatok: Balatonboglár, Ordacsehi Bölcsődei ellátás: a szabad kapacitás alapján: Balatonlelle, Balatonszemes, Karád. A Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ székhelye: 8630 Balatonboglár, Dózsa Gy.u.45. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait a balatonlellei Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ biztosítja. II. Ellátások formái II/1.Étkeztetés Szociális alapszolgáltatás keretében napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azok számára, akik koruk, egészségi állapotuk,szociális helyzetük miatt önmaguk illetve eltartottjaik részére nem

2 képesek ezt biztosítani tartósan, vagy átmenetileg. Az ellátás önkéntes, egyéni kérelem alapján történik. Az ellátottak nagy része idős, kora, rossz egészségi állapota miatt igényli ezt a szolgáltatást. Balatonbogláron a Városi Konyháról biztosítjuk az ebédet.elvihetik éthordóban, továbbá az étel kiszállítását is kérhetik. Balatonbogláron a szállítást, a Közterület-fenntartó által üzemeltetett gépkocsival oldjuk meg. Ordacsehi területén egy vállalkozóval, a helyi étterem üzemeltetőjével volt az elmúlt évben szerződésünk. Balatonbogláron az ellátottak számára lehetőség van arra, hogy az ételt helyben, az idősek klubjában fogyasszák el. Részükre az intézmény saját konyhája (bölcsőde konyha)főz. Hétvégén és munkaszüneti napokon tiszteletdíjas gondozók viszik házhoz az ebédet. Ordacsehiben kizárólag házhozszállítással biztosítjuk az étkezést. A 2012.évi ételadagok HÓNAP Helyben étkezők idősek klubja Elvitellel Balatonbogláron Gondozói kiszállítás Balatonboglár Étkeztetés és házi segítségnyújtás Gondozói szállítás Ordacsehiben ÖSSZE SEN január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Mutató 18,76 21,17 47,87 10,77 18,77 117,35 II/2. Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtásban részesítjük lakásukon azokat az idős, beteg embereket, akik önmaguk ellátására képtelenek, vagy részben képesek, róluk nem gondoskodnak, vagy nem tudnak a hozzátartozóik gondoskodni, és erre a szolgáltatásra egyéni kérelem alapján igényt tartanak. A gondozás terjedelmét mindenkor a gondozottak igényei, egészségi állapota illetve az ezek alapján kiállított szakvélemény a gondozási szükségletről határozza meg. Folyamatos kapcsolatban állunk a háziorvosi szolgálattal, a gondozónők figyelemmel kísérik a rájuk bízott emberek egészségi állapotát, annak változásáról tájékoztatják a kezelőorvosokat. Lehetőség szerint a családtagokkal, rokonokkal is tartják a kapcsolatot. Három körzetben történik a gondozás. Az engedélyezett gondozotti létszám:27 fő. Gondozási feladatok: - segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, - az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, - közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, - közreműködés a háztartás vitelében,

3 - segítségnyújtás a környezetével való kapcsolattartásában, - segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, - részvételi lehetőség egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programokon, - a jogosult számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése, - szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. - gondozási-ápolási feladatok ellátása: tisztázás, fürdetés, hajmosás, kötözés, gyógyszerelés - meleg étel biztosítása, beszélgetés; hivatalos ügyek intézése; bevásárlás, mosás, takarítás; kapcsolatok fenntartásának segítése. A gondozónők az elvégzett gondozási feladatokról naponta gondozási naplót vezetnek. Balatonboglár területén a Segítő Kezek Alapítvány is végez házi segítségnyújtást,térítési díj mentesen. Intézményünknél a 80 év alatti életkorúak, és a Ft/havi nyugdíj feletti jövedelműeknek kell személyi térítési díjat fizetni Balatonbogláron. Félő volt, hogy az ebbe a kategóriába eső ellátottaink majd az ingyenes ellátást veszik igénybe az alapítványtól,de ezen állapot miatt egyetlen ellátottunk sem kérte tőlünk a gondozás megszűntetését. Az év folyamán tett látogatások,gondozási napok száma: 4155.A háznál folytatott gondozási óra 2261 volt. Ellátottiak létszáma 2012.év Ellátott (fő) jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec Balatonboglár Ordacsehi II/3. Idősek nappali ellátása Az idősek klubja, napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére szolgáló intézmény. Megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését, foglalkoztatását, egészségügyi, mentális ellátását. Az intézmény működési engedélye szerint maximum23 fő ellátását biztosíthatjuk. Átlaglétszám: 17 fő. Szabadidős programok szervezése, szükség szerint egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése a feladatunk. Tevékenységünkhöz tartozik még az életvitelt elősegítő tanácsadás, hivatalos ügyek intézése az ellátottak megbízásából. Próbáljuk emlékezetessé és bensőségessé tenni az ünnepeket. Kapcsolatot tartunk a helyi nyugdíjas civil szervezettel. Kirándulást szerveztünk a Kis-Balatonhoz és Tapolcára. Megszerveztük a Mamák Napját, ahol a helyi óvodás gyermekek adtak felejthetetlen műsort a nagymamáknak, és mint már évek óta játékos vetélkedő keretében megemlékeztünk az Idősek Világnapjáról is, melyhez támogatást Ordacsehi Község Önkormányzat Polgármesterétől kaptunk. Ellátotti létszám Az idősek klubjának szolgáltatásait átlagosan fő veszi igénybe. Gondozási napok száma az idősek klubjában Gondozási napok száma jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec II/4. Gyermekjóléti feladatok Személyi és tárgyi feltételek A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. előírásai szerint végzi. A Gyermekjóléti Szolgálat 8630 Balatonboglár, Berzsenyi u. 14. szám alatt működik,egy fő családgondozóval látja el feladatát.

4 Egy irodahelységgel, riportszobával, váróhelyiséggel, vizesblokkal rendelkezik. A tárgyi feltételek közül biztosított: telefon-fax, 1 számítógép,1 nyomtató. Internet elérhetőség az idei évtől sajnos nincs, ez eléggé megnehezíti a családgondozó munkáját. A területi (Ordacsehi- Szőlőskislak) munkavégzéshez (minden hét szerdai napja) a települések között saját autó használata, költségtérítéssel biztosított. Így az ügyfélfogadási időt felváltva és a törvény által előírt 20 óra terep munka és 20 óra irodai munka formájában biztosítjuk. A terepmunka magába foglalja, a jelzőrendszeri tagokkal való kapcsolattartást és a családokkal, gyermekekkel történő együttműködést. Családlátogatásokat, esetkonferenciákat, védelembe vételi tárgyalásokat, rendőrségi ügyek lebonyolítását valamint, az oktatási intézményekkel, egészségügyi intézményekkel, a rendőrség, bíróság, gyermekotthonok, alapítványok, civil szervezetekkel történő együttműködést és a segítő munkát, ügyintézést. A hatékony és a minőségi munka érdekében szakmai műhelytalálkozón 5 alkalommal vett részt a családgondozó. A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának tevékenysége: A Gyermekvédelmi Szolgálatnak hozzá kell járulnia a gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelkedésének elősegítéséhez Ennek elősegítése érdekében a családgondozó feladatai: a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról,ellátásokról tájékoztatást ad. a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutást megszervezi. A problémának megfelelő szakemberhez történő továbbirányítása. Fontos a munka során, hogy a külsős tanácsadók (pszichológus, fejlesztő pedagógus, Napsugár Fejlesztő Központ, Nevelési Tanácsadó ) tevékenysége is az összehangolt munka részét képezze szabadidős programokat szervez, azokról tájékoztatást ad. A szolgálat a gyermek számára olyan szabadidős programokat közvetít illetve lehetőségeinkhez mérten szervez, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák.ezek megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőknek aránytalan nehézséget okozna. A beszámolási időszakban a korábbi évek gyakorlatával ellentétben kirándulások szervezésére nem került sor, mivel az intézményt támogató alapítvány is nehéz gazdasági helyzetbe került. Intézményünk saját forrással ilyen jellegű tevékenységre nem rendelkezik. segíti a hivatalos ügyek intézését. A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése érdekében intézkedéseket tesz, továbbá megszünteti a veszélyeztetettséget. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében működteti az észlelő és jelzőrendszert. Feltárja az előidéző okokat, és ezek megoldására javaslatot készít. Munkája során együttműködik és folyamatosan munkakapcsolatot alakít ki az illetékességi területén az ellátást végző szakintézményekkel, állami, egyházi, civil, és gazdálkodó szervezetekkel. Gyermek veszélyeztetettsége esetén javaslattal élhet védelembe vételre,ideiglenes elhelyezésre évben összesen: 4 alkalommal 7 gyermek esetében( 4 család) történt védelembe vételi tárgyalás, melynek során 5 gyermek került védelembe. Ebből év során ideiglenes hatályú elhelyezés 2 kiskorú (16 é, 2 é,) esetében került sor. Hivatalos ügyek intézésének segítése,jogi segítségnyújtás. Bizonyos esetekben ( válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, gyermektartásdíj megelőlegezése, nagyszülői láthatás, családon belüli erőszak, bántalmazás) elsősorban a családgondozó személyében történik a tanácsadás, információ szolgáltatás, továbbirányítás az ügyfelek részére. Másodsorban a Mobil Jogsegélypont jogásza Dr.Vető Ádám, minden páros hét hétfőjén tart ügyfélfogadást a Berzsenyi u. 14. szám alatti irodájában. (Ügyfélfogadási ideje: Páros hétfő, du h h. A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében. A szolgálat célja, hogy segíthesse a szülő-gyermek kapcsolattartás

5 optimálisabbá tételét, különösen azon családoknál, ahol a kapcsolattartás lebonyolítása sorozatos konfliktusok forrása, s ezek feloldásához képzett szakemberek segítségét elfogadják az érintettek. Mediáció- konfliktuskezelés területén, családi erőszak kezelésében mint mediátori képesítéssel rendelkező családgondozó fogadja a Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulókat. Az alapellátás keretén belül gondozott családok körében 70%-ra tehető a gyermekét egyedül nevelő, elvált, illetve válása után új kapcsolatot létesítő szülők száma. Így szinte napi rendszerességgel találkozunk a gyerekelhelyezés, kapcsolattartás legkülönfélébb problematikájával. Helyettes szülői szolgálat szervezése.a településen helyettes szülői hálózat nincs. Örökbefogadással kapcsolatos feladatok.az elmúlt évben örökbefogadás nem volt Bűnmegelőzési tevékenység Drog prevenciós előadások szervezése. A bekövetkezett gazdasági válság, sorozatos munkahelyek elvesztését vontja maga után, melynek következményei Balatonboglár- Ordacsehi településeken jellemző módon nem csak ben hanem a 2012-es évben is meg növekedett létszámot produkál. A mindennapi munkánk során tapasztaljuk, hogy egyre több család kerül válsághelyzetbe (jóval több mint 2011-ben) a munkahely elvesztése, és az egyre súlyosbodó anyagi problémák végett. A biztosított RSZS és a FHT összege nem fedezi a család havi kiadásait, megélhetését. Emiatt a párkapcsolatban, házastársi viszonyban élő gyermekes családok több esetben igen nagy bizonytalanságban élik mindennapi életüket. Ez a létbizonytalanság sokszor a szülők, párok közti konfliktushelyzet kialakulásához, váláshoz, lelki terror, családon belüli bántalmazáshoz, káros szenvedélyek kialakulásához vezet. Mindezt tovább bővíti a munkanélküliségből adódó anyagi nélkülözés, mely a legtöbb esetben depresszióval, alkoholizmussal, agresszív, deviáns magatartással is társul. Ezek együttes hatásának következtében a gyermekek háttérbe szorulnak, a szülőknek nincs elegendő türelme, figyelme gyermekére. A gyermekneveléssel kapcsolatos problémák leginkább a kamaszkorban jelentkeznek. Jellemző a csavargás, szülő és gyermek közötti konfliktus, az esetleges dohányzás, a tankötelezettség teljesítésének az elmulasztása. A szülők a megoldási lehetőségeket nem találják, ebben kell segítséget nyújtani számukra, továbbá a következetlen és eredménytelen gyermeknevelési módszerek elkerülése érdekében szükséges a családgondozó beavatkozása. Nagyon sok család küzd a létfenntartásukat veszélyeztető anyagi problémával, ami elmélyülni látszik, illetve tartóssá válik, ami közvetlenül befolyásolja a gyermekek életminőségét is. A szülők helytelen életvitele, a nem megfelelő pénzbeosztás mellett a hiteltartozások folyamatos növekedése, a törlesztő részletekkel való elmaradás miatt, illetve gazdasági helyzet miatt egyre több család kerül nehéz anyagi helyzetbe. A másik gyakori probléma a szülők között jelentkező konfliktus, ami gyakran a családon belül marad. Azonban ezt a problémát általában a gyermek viselkedése jelzi, ami inkább érzelmi elhanyagolás terén mutatkozik meg. A társadalmi folyamatok felgyorsulása során azt is tapasztaljuk, hogy egyre komolyabb problémát okoz a gyermekek agresszív viselkedése egymással a mindennapi életszíntereken (iskola, utca, otthonuk stb.). Gyakori problémaként jelentkezik a szülők nem megfelelő életvitele, gyakran találkozunk a szülők, akár a várandós édesanya erős dohányzásával is, de egyre gyakoribb a szülőknél is jelentkező internet függőség és az egyéb játékszenvedély felmerülése. Munkánk során egyre nagyobb problémát jelent a tankötelezettség elmulasztása. Sok fiatalkorú nem érzi kötelességének a tanórákon való részvételt. A helyzet megoldásához a szülők együttműködésére is szükség lenne, de sok esetben ők maguk is tehetetlenek, illetve esetleg egyetértenek a hiányzással. Munkánk során gyakran tapasztaljuk azt is, hogy a családok és egyének nem ismerik fel saját anyagi korlátaikat, ezért túlvállalják magukat a pénzintézeti kölcsönök felvételével. Évről évre egyre több középkorú, alacsonyabb iskolai végzettségű kliens fordul hozzánk munkahelyet keresve.. Nagyon nehéz helyzetben vannak, mert ők válnak elsősorban munkanélkülivé és tartósan kiszorulnak a munkaerőpiacról.

6 A Balatonlelle Pedagógiai Szakszolgálat által működtetett utazó pszichológussal jó a kapcsolatunk,hatékonyan tudunk együttműködni. Bár a településen töltött heti 6 óra igen kevésnek bizonyul, mivel a növekvő problémák miatt egyre több személynek kell javasolni és igénybe venni a szakember segítségét a veszélyhelyzetek- bandázás- kedély javító szerekhez való nyúlás és a szuicid hajlamok elkerülése érdekében. Természetbeni juttatások, adományok osztása, szállítása a rászorult családok, gyermekek részére: IDŐPONT TARTALOM ADOMÁNYOZÓ ADOMÁNYOZOTTAK LÉTSZÁMA hó lufik S.O.S. Alapítvány 40 gyermek/gyermekjólét hó Mesekönyvek, játékok, S.O.S. Szolgálat 42 család/gyermekjólét dvd Alapítvány Játékok, baseball sapkák ( NIKE, ADIDAS, FISHBONE) S.O.S. Szolgálat Alapítvány Gyermeknap alkalmából a város gyermekei Anyagi támogatás Balatonboglári LIONS 40 fő/gyermekjólét (14.000Ft) szervezete Karácsonyi csomagok Gyermekjóléti Szolgálat 40 család/gyermekjólét (tartós élelmiszer Karácsonyi B.Boglár Katolikus 40 család/gyermekjólét csomagosztás Egyház adománygyűjtés Euronics 0 (nem gyűlt össze adomány a boglári üzletben) Mosópor, ruhanemű Gács festékbolt 40 család/gyermekjólét Tartós élelmiszer TESCO adománygyűjtés évben. érkezett esetjelzések száma: 104 (2012-ben 92 esetjelzés) A 15/1998. NM. rendelet 7/a, b, bekezdése alapján jelzőrendszeri tagok részéről érkezett írásos tájékoztatók alapján a következő értékelések születtek: Bölcsőde: évben beíratott gyermekek száma.62 Óvoda:152 gyermek (hátrányos h.:30 fő, védelembe vett: 2 fő) Általános Iskola: 383 gyermek (72 hátrányos helyzetű) Középiskola: 326 gyermek (30hátrányos helyzetű) Védőnői Szolgálat: gondozott gyermekek száma (0-6 év): 297gyermek (veszélyeztetett 23) Pártfogó Felügyelői Szolgálat: 2 fk.-t lát el Balatonbogláron Rendőrség: 8 esetben küldött adatlapot a szolgálat felé Az intézményi beszámolók és a gyermekjóléti szolgálat munkája alapján a gyermekek veszélyeztetettségének okai a következők: - gyermeknevelési - anyagi, megélhetési problémák - munkanélküliség (ebből adódó feszültség, depresszió, bántalmazások) - gyermeki agresszivitás - gyermekintézménybe való beilleszkedés - családi konfliktus - szenvedélybetegség - szülői elhanyagolás (testi, lelki, mentális) - családon belüli bántalmazás - gyerekek egymással szembeni agressziója (fizikai bántalmazás, lelki terror) - szülői elhanyagolás (testi, mentális, érzelmi) - gyermekek önértékelési zavarai - káros anyagok fogyasztása rejtett/nyilvános módon - bandázás - kortárscsoportnak való megfelelés A 2012-es évhez hasonlóan minden jelzőrendszeri tag és a gyermekjóléti szolgálat hatékonyan próbált segíteni saját eszközeivel (fejlesztésekkel, logopédiai szolgáltatásokkal, szakkörökkel, szabadidős programokkal, adatlap, esetjelzések, együttműködés, járőrszolgálat teljesítés, iskolarendőr) egy adott gyermek, család problémája esetén. A jelzőrendszeri tagokkal nagyon jó az együttműködés.

7 Jövőbeni elképzeléseink és céljaink: - Az iskola rendőre program alapos áttekintése, szorosabb együttműködés az iskola-rendőráltalános iskola - gyermekjóléti szolgálat között. - Előzetes egyeztetések által az INDIT Közalapítvány/ József István PhD szakpszichológus segítségével a pedagógusok részére előadást, tájékoztatást tartani az agresszív, deviáns, antiszociális magatartású gyermekek kezelhetősége és az árulkodó jelek felismerése területén -A továbbiakban is szeretnénk kirándulási/táborozási lehetőséget biztosítani a szociálisan hátrányos, krízishelyzetben élő, sérült, kirekesztett gyermekek részére II.5 Gyermekek napközbeni ellátása - Bölcsődei ellátás Intézményünk működése során, alapvető feladatának tekinti az ellátási területén élő családok 3év alatti gyermekeinek szakszerű és magas színvonalú napközbeni gondozását, nevelését, gyermekneveléshez értő, a gyermekeket tisztelő és szerető felnőttek segítségével, együttműködésben a családdal. Statisztikai adatok 2012.év naponta bentlévők átlaga nyitvatar tási napok száma lehetség es gondozá si napok száma teljesítet t gondozá si napok száma naponta beírt gyerm.s záma beíratott gyermekek száma gondozott gyermekekhez viszonyítva% január ,96 február ,71 március ,05 április ,25 május június ,02 július ,3 auguszt ,65 us szepte ,82 mber október ,46 novemb ,03 er decemb ,4 er összes en ,72 Balatonlellei gyermekek gondozási napjainak száma beírt gyermekekh ez viszonyítva % jan feb r márc ápr má j jún júl aug szep t okt nov de c összese n a hónap utolsó napján beíratott összesen

8 Férőhelyszám: 28.A napközbeni ellátást 3 csoportban biztosítjuk, három gyerekcsoport működik: Napocska, Maci, Napraforgó. A 2012-es évben a bölcsődét igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán 51 fő. A naponta ténylegesen bent lévő gyermekek átlaga 17 fő. A kihasználtság a gondozott gyermekekhez viszonyítva56 %, a beírt gyermekhez viszonyítva 77%. A teljesített gondozási napok száma: Ez az alapja a normatíva kiszámításának- hiányzók nélkül, naponta bent lévők számát jelenti. Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: hónap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. fő Programjaink: Farsang Nyusziváró-délután- Rosta Géza Virágültetés a Közterület-fenntartó Szervezet udvarán Anyák Napja Városi Gyermeknap Vonatozással egybekötött kirándulás -Tégla Múzeum Kirándulás autóbusszal- Bőszénfa Óvodába menő gyermekek búcsúztatása Hívd Gesztenye Gusztikát!- Őszi délután Télapó Karácsonyváró délután Születésnapok megünneplése Szülői értekezlet, szülőcsoportos beszélgetés Pszichológus- interaktív előadás (április, május) Programjaink közül több nyitott, a szülők nagy része szívesen vesz részt benne. II/6. Családsegítés A családsegítő szolgálat feladatait egy fő családgondozó látja el a két településen. A 2012-es évben a családsegítést igénybe vevők száma az előző évekhez képest tovább növekedett. A szolgáltatást igénybevevők száma: 191 fő Az igénybe vevők közül az új: 76 fő A régi igénybevevők száma: 115 fő Sajnos a statisztikák alapján a segítségre szorulók jelentős része egyedülálló, elvált, nyugdíjas vagy gyermekét egyedül nevelő kliensekből állt. Legtöbbjük csak 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeztek. Azok, akiknek szakmájuk volt, legtöbbjük nem a végzettségének megfelelő munkakörben dolgozott. A munkaerő-piaci helyzet semmit sem változott. Az álláskeresők száma tovább növekedett. A közfoglalkoztatásban dolgozók száma nőtt, de ennek ellenére 30 fő nem tudott egy hónapos munkaviszonyt felmutatni, így ők 2013-as évtől ellátás nélkül maradtak. Az önkéntes munka lehetőségével kiküszöbölhető lehetne ez a probléma. A szociális problémák enyhítése miatt néhányan igénybe vették az egyszeri meleg ételhez való hozzájutás lehetőségét. Szinte mindenki kérte, hogy az önkormányzat vállalja át a társadalombiztosítási díj kifizetését. Ez azért is fontos, mert a többségük kisebb mértékben egészségkárosodott. A hajléktalanok száma nem nőtt, de sajnos egy hajléktalan tragikus körülmények között elhunyt, egy hajléktalant pedig sikerült bentlakásos Szociális Otthonba elhelyezni. Látókörben vannak olyanok, akik barátoknál töltötték a telet, mivel a lakásukat elveszítették. Egyre több háztartásba feltöltő-kártyás mérőórát szereltek fel, mert közüzemi tartozásuk volt. Ezt a kezdeményezést jónak tartom, mivel takarékosságra ösztönzi a családot és az esetleges pénzhiány miatt a villanyórát nem viszik el, és ez által a visszakapcsolási díj költségét nem kell fizetniük.

9 Statisztikai adatok A jelentési időszakban az esetkezelések száma - a külön jogszabályban meghatározott - jellegük szerinti bontásban Esetkezelés jellege szerinti megoszlás 2012.évben I. félév II. félév összesen 1. Információnyújtás Ügyintézés Tanácsadás Közvetítés más szolg Mentális esetkezelés Segítő beszélgetés Továbbirányítás Jogi tanácsadás Összesen: A családsegítő tevékenység kezelt probléma típusai 1. Életviteli Családi-kapcsolati Lelki-mentális Gyermeknevelési Anyagi Foglalkozással kapcsolatos Egészségkárosodás köv Ügyintézéshez segíts Információkérés Krízishelyzet Összesen: Az adatok és eloszlásuk az előző évhez hasonló. Kimagasló eltérés nem volt tapasztalható. Egyre többen kérik a segítségnyújtást. 34 fő rendszeres szociális segélyezett és 23 fő családsegítésben részesült. Esetjelzések továbbra is érkeznek intézményektől, magánszemélyektől egyaránt. Ezek minden esetben környezettanulmányok készítésével kivizsgálásra kerültek és megfelelő intézkedések megtörténtek. Jogi segítségnyújtás Továbbra is jól működött a jogi segítségnyújtás, mely minden hónap páros hétfőjén óráig lehetett igénybe venni. Az év első felében Dr. Maár Viktor, majd Dr. Vető Ádám jogász segítette munkánkat. Programok Program megnevezése Helye Időpont A résztvevők köre

10 Farsang Ordacsehi Az iskola tanulói KOMP Bűnmegelőzési program Balatonboglár Családsegítésben részesülők Rendőrségi nap Ordacsehi Az iskola tanulói XVI. MÉTA Fesztivál Balatonboglár Jelentkezők Önéletrajzírás Balatonboglár Családsegítésben részesülők Kirándulás Tapolca- Keszthely- Balatonszentgyörgy nyugdíjasok Ingyenes nap a Vidámparkban Balatonlelle nyugdíjasok RSZS Falunap Ordacsehi Érdeklődők, Felnőttek, gyerekek Tökfesztivál Szőlőskislak Érdeklődők, felnőttek, gyerekek Karácsonyi Balatonboglár Rászorult családok adománygyűjtés Idősek karácsonya Balatonboglár Nyugdíjasok Ruhabörze Összesen kilenc alkalommal szerveztünk ruhabörzét Ordacsehiben és Balatonbogláron. A csökkenő jövedelmek miatt már a ruházatra nem marad pénzük a klienseknek, ezért egyre többen keresnek a család tagjai részére megfelelő ruházatot. Balatonboglár Ordacsehi január 26. május 18. április5. augusztus 23. július 12. november 13. szeptember 27. október 21. december 17. Adományok Ebben az évben sokkal kevesebb lehetőségünk adódott, hogy különbféle adományokkal segítsük a szociálisan hátrányos helyzetű családjainkat. Az S.O.S. Alapítványtól nem kaptunk segítséget, így a nyáron nem tudtuk elvinni a gyerekeket kirándulni. Húsvétkor és gyereknapkor olaszországi felajánlásból ruha, édesség és játékadományok átadására volt lehetőségünk. November én tartós élelmiszert gyűjtöttünk az Élelmiszerbank és a TESCO segítségével rászorult családok számára. Az idén különösen figyeltünk arra, hogy olyan személyek is kapjanak az élelmiszerekből, akik előző években nem részesültek adományainkból. A családsegítés részéről 47 család kapott tartós élelmiszercsomagot. Hiányosságok Az épület nem akadálymentesített. Az intézmény felszereltsége megfelelő. Néhány eszköz pótlására, modernizálására lenne szükség,a számítógépek elavultak, sűrűn meghibásodnak.

11 Internet hozzáférésre lenne szükség ahhoz, hogy a családgondozók munkájukat hatékonyan tudják folytatni. III. Az intézmény személyi ellátottsága: Bölcsőde 1 fő intézményvezető szociális munkás, szociálpolitikus,szakvizsga családsegítés,gyermekjóléti alapellátás - 6 fő kisgyermeknevelő (1fő szakmai vezető) - 1 fő élelmezésvezető- (élelmezésvetői képesítés) - 1 fő szakács-( szakács képesítés) - 1 fő kisegítő, konyhai dolgozó-( szakács képesítés) - 2 fő mosó -vasaló-takarító ( takarítói képesítés) - 1 fő karbantartó / részmunkaidős Családsegítőszolgálat - 1 fő családgondozó (2013.évben szociálpedagógusi végzettséget szerzett) Gyermekjóléti szolgálat - 1 fő családgondozó (jelenleg szociális munkás képzésben vesz részt) Étkeztetés - 2 fő szociális gondozó osztott munkakörben: házi segítségnyújtást is végeznek Balatonboglár,-Ordacsehi területén- (szociális gondozói képesítés,öno szoc. gondozó) Házi segítségnyújtás - 2 fő szociális gondozó ( általános ápoló és asszisztens végzettség,szociális munkás képzés) Idősek klubja - 1 fő szociális gondozó (szociális szervező,szociális munkás képzés) IV.Tárgyi feltételek Intézményünk a közeljövőben egy sikeres pályázatnak köszönhetően változások előtt áll. (Bölcsődés korú gyermekek ellátása az óvoda épületében.) Jelenleg nem a célnak megfelelő és elavult épületekben végezzük a munkánkat. A Családsegítő-és Gyermekjóléti szolgálat épületénél nem történt meg az akadálymentesítés. Nyílászáróink elavultak, több helyen feljön a parketta, a víz,- és csatornarendszerrel folyamatosan probléma van(csőtörés,dugulás). Tisztelettel kérem a fenntartó Önkormányzatunkat,hogy jövőbeni működésünkről folytasson tárgyalásokat és döntsön a zökkenőmentes működtetés érdekében. V. Továbbképzések, szakmai, módszertani konzultációk biztosítása - A családgondozók, a szociális gondozók,kisgyermeknevelők szakmai képzéseken, konzultációkon, műhelymunkákon vesznek részt, az előírt kreditpontok megszerzése folyamatban van. Az intézmény továbbképzési tervvel rendelkezik. VI. Pénzügyi helyzetkép - Intézményünk költségvetésének bevételi oldalán az alábbi tételek állnak: állami normatíva, kistérségi normatíva, települések hozzájárulása, térítési díj bevételek. Költségvetés Az intézmény költségvetési felhasználása a következőképpen alakult szakfeladatonkénti bontásban: 2012.évi Intézményi költségvetés(ezer forint) Előirányzat bevétel Teljesítés bevétel Előirányzat kiadás Teljesítés kiadás

12 Idősek nappali ellátása Bölcsődei ellátás Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Összesen Bevétel-kiadás Ordacsehi településre vetítve Ordacsehi étkeztetés étkeztetés 2012.év étkeztetés adag vásárolt élelmezés(kiadás) Befolyt térítési díj(bevétel) Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December összesen Bevétel Térítési díj bevétel(étkeztetés) Normatíva mutató étkeztetés 4712 / 251 = 18,77 normatíva étkeztetés 19x kiegészítő normatíva 19x Össz: Normatíva mutató házi segítségnyújtás 1273 / 251=5,07 normatíva házi segítségnyújtás 5x kiegészítő normatíva 5x Összesen Kiadás étkeztetés, házi segítségnyújtás Vásárolt élelmezés Bér Járulék Juttatás Összesen Kiadás:

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-6/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 24. napján tartandó ülésére Tárgy: Platán

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014.szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 6. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Átfogó értékelés Ordacsehi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ

B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ B E S Z Á M O L Ó A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK ALAKULÁSÁRÓL A 2010. ÉVBEN KÉSZÍTETTE: OROSZNÉ VERBA JULIANNA GONDOZÁSI KÖZPONT VEZETŐ 1 A jelenlegi szociális gondoskodás rendszere, melyet számos

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.7

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2013. évi

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Javaslat. a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50/2013. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2012. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Javaslat. a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-75/2014. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2013. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 12. E-mail: nyitottkapuvar@tszszk.hu Tel: 06-96/595-088 Fax: 06-96/595-089 Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben