E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013 május 29 - i ülésére a 3.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolója a feladatok ellátásáról. Előadó: Koós Mariann intézményvezető BESZÁMOLÓ Az intézmény évi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-Testület! A évi munkánkról az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: A Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ célja és feladata A családok és ezen belül a társadalmi kirekesztettséggel leginkább fenyegetett rétegek, csoportok (idősek, gyermekek, fogyatékosok, hajléktalanok, veszélyeztetett gyermekek) életminőségének fejlesztése. Intézményünk mottója: Nyújts segítő kezet, együtt tegyük szebbé az életet! Balatonboglár és Ordacsehi településeken a szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodási feladatokat a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ látja el, szakfeladatai: 1. étkeztetés 2. házi segítségnyújtás, 3. családsegítés, 4. idősek nappali ellátása, 5. gyermekjóléti szolgáltatás 6. és a gyermekek nappali ellátása, bölcsődei formában. Működési terület, és a társulásban résztvevő önkormányzatok: Balatonboglár, Ordacsehi Bölcsődei ellátás: a szabad kapacitás alapján: Balatonlelle, Balatonszemes, Karád. A Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ székhelye: 8630 Balatonboglár, Dózsa Gy.u.45. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait a balatonlellei Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ biztosítja. II. Ellátások formái II/1.Étkeztetés Szociális alapszolgáltatás keretében napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azok számára, akik koruk, egészségi állapotuk,szociális helyzetük miatt önmaguk illetve eltartottjaik részére nem

2 képesek ezt biztosítani tartósan, vagy átmenetileg. Az ellátás önkéntes, egyéni kérelem alapján történik. Az ellátottak nagy része idős, kora, rossz egészségi állapota miatt igényli ezt a szolgáltatást. Balatonbogláron a Városi Konyháról biztosítjuk az ebédet.elvihetik éthordóban, továbbá az étel kiszállítását is kérhetik. Balatonbogláron a szállítást, a Közterület-fenntartó által üzemeltetett gépkocsival oldjuk meg. Ordacsehi területén egy vállalkozóval, a helyi étterem üzemeltetőjével volt az elmúlt évben szerződésünk. Balatonbogláron az ellátottak számára lehetőség van arra, hogy az ételt helyben, az idősek klubjában fogyasszák el. Részükre az intézmény saját konyhája (bölcsőde konyha)főz. Hétvégén és munkaszüneti napokon tiszteletdíjas gondozók viszik házhoz az ebédet. Ordacsehiben kizárólag házhozszállítással biztosítjuk az étkezést. A 2012.évi ételadagok HÓNAP Helyben étkezők idősek klubja Elvitellel Balatonbogláron Gondozói kiszállítás Balatonboglár Étkeztetés és házi segítségnyújtás Gondozói szállítás Ordacsehiben ÖSSZE SEN január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Mutató 18,76 21,17 47,87 10,77 18,77 117,35 II/2. Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtásban részesítjük lakásukon azokat az idős, beteg embereket, akik önmaguk ellátására képtelenek, vagy részben képesek, róluk nem gondoskodnak, vagy nem tudnak a hozzátartozóik gondoskodni, és erre a szolgáltatásra egyéni kérelem alapján igényt tartanak. A gondozás terjedelmét mindenkor a gondozottak igényei, egészségi állapota illetve az ezek alapján kiállított szakvélemény a gondozási szükségletről határozza meg. Folyamatos kapcsolatban állunk a háziorvosi szolgálattal, a gondozónők figyelemmel kísérik a rájuk bízott emberek egészségi állapotát, annak változásáról tájékoztatják a kezelőorvosokat. Lehetőség szerint a családtagokkal, rokonokkal is tartják a kapcsolatot. Három körzetben történik a gondozás. Az engedélyezett gondozotti létszám:27 fő. Gondozási feladatok: - segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, - az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, - közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, - közreműködés a háztartás vitelében,

3 - segítségnyújtás a környezetével való kapcsolattartásában, - segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, - részvételi lehetőség egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programokon, - a jogosult számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése, - szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. - gondozási-ápolási feladatok ellátása: tisztázás, fürdetés, hajmosás, kötözés, gyógyszerelés - meleg étel biztosítása, beszélgetés; hivatalos ügyek intézése; bevásárlás, mosás, takarítás; kapcsolatok fenntartásának segítése. A gondozónők az elvégzett gondozási feladatokról naponta gondozási naplót vezetnek. Balatonboglár területén a Segítő Kezek Alapítvány is végez házi segítségnyújtást,térítési díj mentesen. Intézményünknél a 80 év alatti életkorúak, és a Ft/havi nyugdíj feletti jövedelműeknek kell személyi térítési díjat fizetni Balatonbogláron. Félő volt, hogy az ebbe a kategóriába eső ellátottaink majd az ingyenes ellátást veszik igénybe az alapítványtól,de ezen állapot miatt egyetlen ellátottunk sem kérte tőlünk a gondozás megszűntetését. Az év folyamán tett látogatások,gondozási napok száma: 4155.A háznál folytatott gondozási óra 2261 volt. Ellátottiak létszáma 2012.év Ellátott (fő) jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec Balatonboglár Ordacsehi II/3. Idősek nappali ellátása Az idősek klubja, napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére szolgáló intézmény. Megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését, foglalkoztatását, egészségügyi, mentális ellátását. Az intézmény működési engedélye szerint maximum23 fő ellátását biztosíthatjuk. Átlaglétszám: 17 fő. Szabadidős programok szervezése, szükség szerint egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése a feladatunk. Tevékenységünkhöz tartozik még az életvitelt elősegítő tanácsadás, hivatalos ügyek intézése az ellátottak megbízásából. Próbáljuk emlékezetessé és bensőségessé tenni az ünnepeket. Kapcsolatot tartunk a helyi nyugdíjas civil szervezettel. Kirándulást szerveztünk a Kis-Balatonhoz és Tapolcára. Megszerveztük a Mamák Napját, ahol a helyi óvodás gyermekek adtak felejthetetlen műsort a nagymamáknak, és mint már évek óta játékos vetélkedő keretében megemlékeztünk az Idősek Világnapjáról is, melyhez támogatást Ordacsehi Község Önkormányzat Polgármesterétől kaptunk. Ellátotti létszám Az idősek klubjának szolgáltatásait átlagosan fő veszi igénybe. Gondozási napok száma az idősek klubjában Gondozási napok száma jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec II/4. Gyermekjóléti feladatok Személyi és tárgyi feltételek A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. előírásai szerint végzi. A Gyermekjóléti Szolgálat 8630 Balatonboglár, Berzsenyi u. 14. szám alatt működik,egy fő családgondozóval látja el feladatát.

4 Egy irodahelységgel, riportszobával, váróhelyiséggel, vizesblokkal rendelkezik. A tárgyi feltételek közül biztosított: telefon-fax, 1 számítógép,1 nyomtató. Internet elérhetőség az idei évtől sajnos nincs, ez eléggé megnehezíti a családgondozó munkáját. A területi (Ordacsehi- Szőlőskislak) munkavégzéshez (minden hét szerdai napja) a települések között saját autó használata, költségtérítéssel biztosított. Így az ügyfélfogadási időt felváltva és a törvény által előírt 20 óra terep munka és 20 óra irodai munka formájában biztosítjuk. A terepmunka magába foglalja, a jelzőrendszeri tagokkal való kapcsolattartást és a családokkal, gyermekekkel történő együttműködést. Családlátogatásokat, esetkonferenciákat, védelembe vételi tárgyalásokat, rendőrségi ügyek lebonyolítását valamint, az oktatási intézményekkel, egészségügyi intézményekkel, a rendőrség, bíróság, gyermekotthonok, alapítványok, civil szervezetekkel történő együttműködést és a segítő munkát, ügyintézést. A hatékony és a minőségi munka érdekében szakmai műhelytalálkozón 5 alkalommal vett részt a családgondozó. A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának tevékenysége: A Gyermekvédelmi Szolgálatnak hozzá kell járulnia a gyermekek testi, lelki, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelkedésének elősegítéséhez Ennek elősegítése érdekében a családgondozó feladatai: a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról,ellátásokról tájékoztatást ad. a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutást megszervezi. A problémának megfelelő szakemberhez történő továbbirányítása. Fontos a munka során, hogy a külsős tanácsadók (pszichológus, fejlesztő pedagógus, Napsugár Fejlesztő Központ, Nevelési Tanácsadó ) tevékenysége is az összehangolt munka részét képezze szabadidős programokat szervez, azokról tájékoztatást ad. A szolgálat a gyermek számára olyan szabadidős programokat közvetít illetve lehetőségeinkhez mérten szervez, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák.ezek megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőknek aránytalan nehézséget okozna. A beszámolási időszakban a korábbi évek gyakorlatával ellentétben kirándulások szervezésére nem került sor, mivel az intézményt támogató alapítvány is nehéz gazdasági helyzetbe került. Intézményünk saját forrással ilyen jellegű tevékenységre nem rendelkezik. segíti a hivatalos ügyek intézését. A veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése érdekében intézkedéseket tesz, továbbá megszünteti a veszélyeztetettséget. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében működteti az észlelő és jelzőrendszert. Feltárja az előidéző okokat, és ezek megoldására javaslatot készít. Munkája során együttműködik és folyamatosan munkakapcsolatot alakít ki az illetékességi területén az ellátást végző szakintézményekkel, állami, egyházi, civil, és gazdálkodó szervezetekkel. Gyermek veszélyeztetettsége esetén javaslattal élhet védelembe vételre,ideiglenes elhelyezésre évben összesen: 4 alkalommal 7 gyermek esetében( 4 család) történt védelembe vételi tárgyalás, melynek során 5 gyermek került védelembe. Ebből év során ideiglenes hatályú elhelyezés 2 kiskorú (16 é, 2 é,) esetében került sor. Hivatalos ügyek intézésének segítése,jogi segítségnyújtás. Bizonyos esetekben ( válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, gyermektartásdíj megelőlegezése, nagyszülői láthatás, családon belüli erőszak, bántalmazás) elsősorban a családgondozó személyében történik a tanácsadás, információ szolgáltatás, továbbirányítás az ügyfelek részére. Másodsorban a Mobil Jogsegélypont jogásza Dr.Vető Ádám, minden páros hét hétfőjén tart ügyfélfogadást a Berzsenyi u. 14. szám alatti irodájában. (Ügyfélfogadási ideje: Páros hétfő, du h h. A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében. A szolgálat célja, hogy segíthesse a szülő-gyermek kapcsolattartás

5 optimálisabbá tételét, különösen azon családoknál, ahol a kapcsolattartás lebonyolítása sorozatos konfliktusok forrása, s ezek feloldásához képzett szakemberek segítségét elfogadják az érintettek. Mediáció- konfliktuskezelés területén, családi erőszak kezelésében mint mediátori képesítéssel rendelkező családgondozó fogadja a Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulókat. Az alapellátás keretén belül gondozott családok körében 70%-ra tehető a gyermekét egyedül nevelő, elvált, illetve válása után új kapcsolatot létesítő szülők száma. Így szinte napi rendszerességgel találkozunk a gyerekelhelyezés, kapcsolattartás legkülönfélébb problematikájával. Helyettes szülői szolgálat szervezése.a településen helyettes szülői hálózat nincs. Örökbefogadással kapcsolatos feladatok.az elmúlt évben örökbefogadás nem volt Bűnmegelőzési tevékenység Drog prevenciós előadások szervezése. A bekövetkezett gazdasági válság, sorozatos munkahelyek elvesztését vontja maga után, melynek következményei Balatonboglár- Ordacsehi településeken jellemző módon nem csak ben hanem a 2012-es évben is meg növekedett létszámot produkál. A mindennapi munkánk során tapasztaljuk, hogy egyre több család kerül válsághelyzetbe (jóval több mint 2011-ben) a munkahely elvesztése, és az egyre súlyosbodó anyagi problémák végett. A biztosított RSZS és a FHT összege nem fedezi a család havi kiadásait, megélhetését. Emiatt a párkapcsolatban, házastársi viszonyban élő gyermekes családok több esetben igen nagy bizonytalanságban élik mindennapi életüket. Ez a létbizonytalanság sokszor a szülők, párok közti konfliktushelyzet kialakulásához, váláshoz, lelki terror, családon belüli bántalmazáshoz, káros szenvedélyek kialakulásához vezet. Mindezt tovább bővíti a munkanélküliségből adódó anyagi nélkülözés, mely a legtöbb esetben depresszióval, alkoholizmussal, agresszív, deviáns magatartással is társul. Ezek együttes hatásának következtében a gyermekek háttérbe szorulnak, a szülőknek nincs elegendő türelme, figyelme gyermekére. A gyermekneveléssel kapcsolatos problémák leginkább a kamaszkorban jelentkeznek. Jellemző a csavargás, szülő és gyermek közötti konfliktus, az esetleges dohányzás, a tankötelezettség teljesítésének az elmulasztása. A szülők a megoldási lehetőségeket nem találják, ebben kell segítséget nyújtani számukra, továbbá a következetlen és eredménytelen gyermeknevelési módszerek elkerülése érdekében szükséges a családgondozó beavatkozása. Nagyon sok család küzd a létfenntartásukat veszélyeztető anyagi problémával, ami elmélyülni látszik, illetve tartóssá válik, ami közvetlenül befolyásolja a gyermekek életminőségét is. A szülők helytelen életvitele, a nem megfelelő pénzbeosztás mellett a hiteltartozások folyamatos növekedése, a törlesztő részletekkel való elmaradás miatt, illetve gazdasági helyzet miatt egyre több család kerül nehéz anyagi helyzetbe. A másik gyakori probléma a szülők között jelentkező konfliktus, ami gyakran a családon belül marad. Azonban ezt a problémát általában a gyermek viselkedése jelzi, ami inkább érzelmi elhanyagolás terén mutatkozik meg. A társadalmi folyamatok felgyorsulása során azt is tapasztaljuk, hogy egyre komolyabb problémát okoz a gyermekek agresszív viselkedése egymással a mindennapi életszíntereken (iskola, utca, otthonuk stb.). Gyakori problémaként jelentkezik a szülők nem megfelelő életvitele, gyakran találkozunk a szülők, akár a várandós édesanya erős dohányzásával is, de egyre gyakoribb a szülőknél is jelentkező internet függőség és az egyéb játékszenvedély felmerülése. Munkánk során egyre nagyobb problémát jelent a tankötelezettség elmulasztása. Sok fiatalkorú nem érzi kötelességének a tanórákon való részvételt. A helyzet megoldásához a szülők együttműködésére is szükség lenne, de sok esetben ők maguk is tehetetlenek, illetve esetleg egyetértenek a hiányzással. Munkánk során gyakran tapasztaljuk azt is, hogy a családok és egyének nem ismerik fel saját anyagi korlátaikat, ezért túlvállalják magukat a pénzintézeti kölcsönök felvételével. Évről évre egyre több középkorú, alacsonyabb iskolai végzettségű kliens fordul hozzánk munkahelyet keresve.. Nagyon nehéz helyzetben vannak, mert ők válnak elsősorban munkanélkülivé és tartósan kiszorulnak a munkaerőpiacról.

6 A Balatonlelle Pedagógiai Szakszolgálat által működtetett utazó pszichológussal jó a kapcsolatunk,hatékonyan tudunk együttműködni. Bár a településen töltött heti 6 óra igen kevésnek bizonyul, mivel a növekvő problémák miatt egyre több személynek kell javasolni és igénybe venni a szakember segítségét a veszélyhelyzetek- bandázás- kedély javító szerekhez való nyúlás és a szuicid hajlamok elkerülése érdekében. Természetbeni juttatások, adományok osztása, szállítása a rászorult családok, gyermekek részére: IDŐPONT TARTALOM ADOMÁNYOZÓ ADOMÁNYOZOTTAK LÉTSZÁMA hó lufik S.O.S. Alapítvány 40 gyermek/gyermekjólét hó Mesekönyvek, játékok, S.O.S. Szolgálat 42 család/gyermekjólét dvd Alapítvány Játékok, baseball sapkák ( NIKE, ADIDAS, FISHBONE) S.O.S. Szolgálat Alapítvány Gyermeknap alkalmából a város gyermekei Anyagi támogatás Balatonboglári LIONS 40 fő/gyermekjólét (14.000Ft) szervezete Karácsonyi csomagok Gyermekjóléti Szolgálat 40 család/gyermekjólét (tartós élelmiszer Karácsonyi B.Boglár Katolikus 40 család/gyermekjólét csomagosztás Egyház adománygyűjtés Euronics 0 (nem gyűlt össze adomány a boglári üzletben) Mosópor, ruhanemű Gács festékbolt 40 család/gyermekjólét Tartós élelmiszer TESCO adománygyűjtés évben. érkezett esetjelzések száma: 104 (2012-ben 92 esetjelzés) A 15/1998. NM. rendelet 7/a, b, bekezdése alapján jelzőrendszeri tagok részéről érkezett írásos tájékoztatók alapján a következő értékelések születtek: Bölcsőde: évben beíratott gyermekek száma.62 Óvoda:152 gyermek (hátrányos h.:30 fő, védelembe vett: 2 fő) Általános Iskola: 383 gyermek (72 hátrányos helyzetű) Középiskola: 326 gyermek (30hátrányos helyzetű) Védőnői Szolgálat: gondozott gyermekek száma (0-6 év): 297gyermek (veszélyeztetett 23) Pártfogó Felügyelői Szolgálat: 2 fk.-t lát el Balatonbogláron Rendőrség: 8 esetben küldött adatlapot a szolgálat felé Az intézményi beszámolók és a gyermekjóléti szolgálat munkája alapján a gyermekek veszélyeztetettségének okai a következők: - gyermeknevelési - anyagi, megélhetési problémák - munkanélküliség (ebből adódó feszültség, depresszió, bántalmazások) - gyermeki agresszivitás - gyermekintézménybe való beilleszkedés - családi konfliktus - szenvedélybetegség - szülői elhanyagolás (testi, lelki, mentális) - családon belüli bántalmazás - gyerekek egymással szembeni agressziója (fizikai bántalmazás, lelki terror) - szülői elhanyagolás (testi, mentális, érzelmi) - gyermekek önértékelési zavarai - káros anyagok fogyasztása rejtett/nyilvános módon - bandázás - kortárscsoportnak való megfelelés A 2012-es évhez hasonlóan minden jelzőrendszeri tag és a gyermekjóléti szolgálat hatékonyan próbált segíteni saját eszközeivel (fejlesztésekkel, logopédiai szolgáltatásokkal, szakkörökkel, szabadidős programokkal, adatlap, esetjelzések, együttműködés, járőrszolgálat teljesítés, iskolarendőr) egy adott gyermek, család problémája esetén. A jelzőrendszeri tagokkal nagyon jó az együttműködés.

7 Jövőbeni elképzeléseink és céljaink: - Az iskola rendőre program alapos áttekintése, szorosabb együttműködés az iskola-rendőráltalános iskola - gyermekjóléti szolgálat között. - Előzetes egyeztetések által az INDIT Közalapítvány/ József István PhD szakpszichológus segítségével a pedagógusok részére előadást, tájékoztatást tartani az agresszív, deviáns, antiszociális magatartású gyermekek kezelhetősége és az árulkodó jelek felismerése területén -A továbbiakban is szeretnénk kirándulási/táborozási lehetőséget biztosítani a szociálisan hátrányos, krízishelyzetben élő, sérült, kirekesztett gyermekek részére II.5 Gyermekek napközbeni ellátása - Bölcsődei ellátás Intézményünk működése során, alapvető feladatának tekinti az ellátási területén élő családok 3év alatti gyermekeinek szakszerű és magas színvonalú napközbeni gondozását, nevelését, gyermekneveléshez értő, a gyermekeket tisztelő és szerető felnőttek segítségével, együttműködésben a családdal. Statisztikai adatok 2012.év naponta bentlévők átlaga nyitvatar tási napok száma lehetség es gondozá si napok száma teljesítet t gondozá si napok száma naponta beírt gyerm.s záma beíratott gyermekek száma gondozott gyermekekhez viszonyítva% január ,96 február ,71 március ,05 április ,25 május június ,02 július ,3 auguszt ,65 us szepte ,82 mber október ,46 novemb ,03 er decemb ,4 er összes en ,72 Balatonlellei gyermekek gondozási napjainak száma beírt gyermekekh ez viszonyítva % jan feb r márc ápr má j jún júl aug szep t okt nov de c összese n a hónap utolsó napján beíratott összesen

8 Férőhelyszám: 28.A napközbeni ellátást 3 csoportban biztosítjuk, három gyerekcsoport működik: Napocska, Maci, Napraforgó. A 2012-es évben a bölcsődét igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán 51 fő. A naponta ténylegesen bent lévő gyermekek átlaga 17 fő. A kihasználtság a gondozott gyermekekhez viszonyítva56 %, a beírt gyermekhez viszonyítva 77%. A teljesített gondozási napok száma: Ez az alapja a normatíva kiszámításának- hiányzók nélkül, naponta bent lévők számát jelenti. Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: hónap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. fő Programjaink: Farsang Nyusziváró-délután- Rosta Géza Virágültetés a Közterület-fenntartó Szervezet udvarán Anyák Napja Városi Gyermeknap Vonatozással egybekötött kirándulás -Tégla Múzeum Kirándulás autóbusszal- Bőszénfa Óvodába menő gyermekek búcsúztatása Hívd Gesztenye Gusztikát!- Őszi délután Télapó Karácsonyváró délután Születésnapok megünneplése Szülői értekezlet, szülőcsoportos beszélgetés Pszichológus- interaktív előadás (április, május) Programjaink közül több nyitott, a szülők nagy része szívesen vesz részt benne. II/6. Családsegítés A családsegítő szolgálat feladatait egy fő családgondozó látja el a két településen. A 2012-es évben a családsegítést igénybe vevők száma az előző évekhez képest tovább növekedett. A szolgáltatást igénybevevők száma: 191 fő Az igénybe vevők közül az új: 76 fő A régi igénybevevők száma: 115 fő Sajnos a statisztikák alapján a segítségre szorulók jelentős része egyedülálló, elvált, nyugdíjas vagy gyermekét egyedül nevelő kliensekből állt. Legtöbbjük csak 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeztek. Azok, akiknek szakmájuk volt, legtöbbjük nem a végzettségének megfelelő munkakörben dolgozott. A munkaerő-piaci helyzet semmit sem változott. Az álláskeresők száma tovább növekedett. A közfoglalkoztatásban dolgozók száma nőtt, de ennek ellenére 30 fő nem tudott egy hónapos munkaviszonyt felmutatni, így ők 2013-as évtől ellátás nélkül maradtak. Az önkéntes munka lehetőségével kiküszöbölhető lehetne ez a probléma. A szociális problémák enyhítése miatt néhányan igénybe vették az egyszeri meleg ételhez való hozzájutás lehetőségét. Szinte mindenki kérte, hogy az önkormányzat vállalja át a társadalombiztosítási díj kifizetését. Ez azért is fontos, mert a többségük kisebb mértékben egészségkárosodott. A hajléktalanok száma nem nőtt, de sajnos egy hajléktalan tragikus körülmények között elhunyt, egy hajléktalant pedig sikerült bentlakásos Szociális Otthonba elhelyezni. Látókörben vannak olyanok, akik barátoknál töltötték a telet, mivel a lakásukat elveszítették. Egyre több háztartásba feltöltő-kártyás mérőórát szereltek fel, mert közüzemi tartozásuk volt. Ezt a kezdeményezést jónak tartom, mivel takarékosságra ösztönzi a családot és az esetleges pénzhiány miatt a villanyórát nem viszik el, és ez által a visszakapcsolási díj költségét nem kell fizetniük.

9 Statisztikai adatok A jelentési időszakban az esetkezelések száma - a külön jogszabályban meghatározott - jellegük szerinti bontásban Esetkezelés jellege szerinti megoszlás 2012.évben I. félév II. félév összesen 1. Információnyújtás Ügyintézés Tanácsadás Közvetítés más szolg Mentális esetkezelés Segítő beszélgetés Továbbirányítás Jogi tanácsadás Összesen: A családsegítő tevékenység kezelt probléma típusai 1. Életviteli Családi-kapcsolati Lelki-mentális Gyermeknevelési Anyagi Foglalkozással kapcsolatos Egészségkárosodás köv Ügyintézéshez segíts Információkérés Krízishelyzet Összesen: Az adatok és eloszlásuk az előző évhez hasonló. Kimagasló eltérés nem volt tapasztalható. Egyre többen kérik a segítségnyújtást. 34 fő rendszeres szociális segélyezett és 23 fő családsegítésben részesült. Esetjelzések továbbra is érkeznek intézményektől, magánszemélyektől egyaránt. Ezek minden esetben környezettanulmányok készítésével kivizsgálásra kerültek és megfelelő intézkedések megtörténtek. Jogi segítségnyújtás Továbbra is jól működött a jogi segítségnyújtás, mely minden hónap páros hétfőjén óráig lehetett igénybe venni. Az év első felében Dr. Maár Viktor, majd Dr. Vető Ádám jogász segítette munkánkat. Programok Program megnevezése Helye Időpont A résztvevők köre

10 Farsang Ordacsehi Az iskola tanulói KOMP Bűnmegelőzési program Balatonboglár Családsegítésben részesülők Rendőrségi nap Ordacsehi Az iskola tanulói XVI. MÉTA Fesztivál Balatonboglár Jelentkezők Önéletrajzírás Balatonboglár Családsegítésben részesülők Kirándulás Tapolca- Keszthely- Balatonszentgyörgy nyugdíjasok Ingyenes nap a Vidámparkban Balatonlelle nyugdíjasok RSZS Falunap Ordacsehi Érdeklődők, Felnőttek, gyerekek Tökfesztivál Szőlőskislak Érdeklődők, felnőttek, gyerekek Karácsonyi Balatonboglár Rászorult családok adománygyűjtés Idősek karácsonya Balatonboglár Nyugdíjasok Ruhabörze Összesen kilenc alkalommal szerveztünk ruhabörzét Ordacsehiben és Balatonbogláron. A csökkenő jövedelmek miatt már a ruházatra nem marad pénzük a klienseknek, ezért egyre többen keresnek a család tagjai részére megfelelő ruházatot. Balatonboglár Ordacsehi január 26. május 18. április5. augusztus 23. július 12. november 13. szeptember 27. október 21. december 17. Adományok Ebben az évben sokkal kevesebb lehetőségünk adódott, hogy különbféle adományokkal segítsük a szociálisan hátrányos helyzetű családjainkat. Az S.O.S. Alapítványtól nem kaptunk segítséget, így a nyáron nem tudtuk elvinni a gyerekeket kirándulni. Húsvétkor és gyereknapkor olaszországi felajánlásból ruha, édesség és játékadományok átadására volt lehetőségünk. November én tartós élelmiszert gyűjtöttünk az Élelmiszerbank és a TESCO segítségével rászorult családok számára. Az idén különösen figyeltünk arra, hogy olyan személyek is kapjanak az élelmiszerekből, akik előző években nem részesültek adományainkból. A családsegítés részéről 47 család kapott tartós élelmiszercsomagot. Hiányosságok Az épület nem akadálymentesített. Az intézmény felszereltsége megfelelő. Néhány eszköz pótlására, modernizálására lenne szükség,a számítógépek elavultak, sűrűn meghibásodnak.

11 Internet hozzáférésre lenne szükség ahhoz, hogy a családgondozók munkájukat hatékonyan tudják folytatni. III. Az intézmény személyi ellátottsága: Bölcsőde 1 fő intézményvezető szociális munkás, szociálpolitikus,szakvizsga családsegítés,gyermekjóléti alapellátás - 6 fő kisgyermeknevelő (1fő szakmai vezető) - 1 fő élelmezésvezető- (élelmezésvetői képesítés) - 1 fő szakács-( szakács képesítés) - 1 fő kisegítő, konyhai dolgozó-( szakács képesítés) - 2 fő mosó -vasaló-takarító ( takarítói képesítés) - 1 fő karbantartó / részmunkaidős Családsegítőszolgálat - 1 fő családgondozó (2013.évben szociálpedagógusi végzettséget szerzett) Gyermekjóléti szolgálat - 1 fő családgondozó (jelenleg szociális munkás képzésben vesz részt) Étkeztetés - 2 fő szociális gondozó osztott munkakörben: házi segítségnyújtást is végeznek Balatonboglár,-Ordacsehi területén- (szociális gondozói képesítés,öno szoc. gondozó) Házi segítségnyújtás - 2 fő szociális gondozó ( általános ápoló és asszisztens végzettség,szociális munkás képzés) Idősek klubja - 1 fő szociális gondozó (szociális szervező,szociális munkás képzés) IV.Tárgyi feltételek Intézményünk a közeljövőben egy sikeres pályázatnak köszönhetően változások előtt áll. (Bölcsődés korú gyermekek ellátása az óvoda épületében.) Jelenleg nem a célnak megfelelő és elavult épületekben végezzük a munkánkat. A Családsegítő-és Gyermekjóléti szolgálat épületénél nem történt meg az akadálymentesítés. Nyílászáróink elavultak, több helyen feljön a parketta, a víz,- és csatornarendszerrel folyamatosan probléma van(csőtörés,dugulás). Tisztelettel kérem a fenntartó Önkormányzatunkat,hogy jövőbeni működésünkről folytasson tárgyalásokat és döntsön a zökkenőmentes működtetés érdekében. V. Továbbképzések, szakmai, módszertani konzultációk biztosítása - A családgondozók, a szociális gondozók,kisgyermeknevelők szakmai képzéseken, konzultációkon, műhelymunkákon vesznek részt, az előírt kreditpontok megszerzése folyamatban van. Az intézmény továbbképzési tervvel rendelkezik. VI. Pénzügyi helyzetkép - Intézményünk költségvetésének bevételi oldalán az alábbi tételek állnak: állami normatíva, kistérségi normatíva, települések hozzájárulása, térítési díj bevételek. Költségvetés Az intézmény költségvetési felhasználása a következőképpen alakult szakfeladatonkénti bontásban: 2012.évi Intézményi költségvetés(ezer forint) Előirányzat bevétel Teljesítés bevétel Előirányzat kiadás Teljesítés kiadás

12 Idősek nappali ellátása Bölcsődei ellátás Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Összesen Bevétel-kiadás Ordacsehi településre vetítve Ordacsehi étkeztetés étkeztetés 2012.év étkeztetés adag vásárolt élelmezés(kiadás) Befolyt térítési díj(bevétel) Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December összesen Bevétel Térítési díj bevétel(étkeztetés) Normatíva mutató étkeztetés 4712 / 251 = 18,77 normatíva étkeztetés 19x kiegészítő normatíva 19x Össz: Normatíva mutató házi segítségnyújtás 1273 / 251=5,07 normatíva házi segítségnyújtás 5x kiegészítő normatíva 5x Összesen Kiadás étkeztetés, házi segítségnyújtás Vásárolt élelmezés Bér Járulék Juttatás Összesen Kiadás:

13 Bevétel Egyenleg Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működésére a lakosságszám alapján jár a finanszírozás Balatonboglár lsz Ordacsehi lsz 823 összesen 6978 Normatív támogatás Ft Az intézmény költségeinek 24 % -a saját bevétel, 37 % -a normatív támogatás, és 39 % önkormányzati hozzájárulás. Köszönjük a fenntartó önkormányzatoknak és mindazoknak a segítségét, akik bármilyen módon (adomány, hozzájárulás, társadalmi munka stb. hozzájárultak ahhoz,hogy feladatunknak eleget tegyünk,céljainkat elérjük. Tisztelettel kérem a 2012.évi beszámoló elfogadást! Balatonboglár, Tisztelettel: Koós Mariann Intézményvezető sk. Beszámoló elfogadását javaslom, azonban néhány számszaki adat tisztázása indokolt Ordacsehi, május 24. Kiss Miklós Polgármester sk. Határozati javaslat: 1./../2013. (V.29.) sz. határozat Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolóját a feladatok ellátásáról elfogadja. Felelős: Határidő: Réger Balázs jegyző értelem szerint

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-8/205. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 205. május 29. napján tartandó ülésére Tárgy: Átfogó

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-6/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 24. napján tartandó ülésére Tárgy: Platán

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2012. Sorszám: 20. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26.

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL 2011. 12. 08. Idősek Klubja A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. sz. melléklet Okirat száma: RKTÖT/9-2/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján arinyamenti Szociális Szolgáltató

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 május 30 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ beszámolója a feladatok ellátásáról.

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014.szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 6. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Átfogó értékelés Ordacsehi

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2010. (II. 19.) számú RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2010. (II. 19.) számú RENDELETE Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (II. 19.) számú RENDELETE az intézményi térítési

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. május 28 - i nyilvános testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Platán Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben