E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 május 30 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ beszámolója a feladatok ellátásáról. Előterjesztő: Koós Marianna intézményvezető Tisztelt Képviselő Testület! Előterjesztés Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének május 23. ülésére BESZÁMOLÓ az intézmény 2011.évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! A évi munkánkról az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: A Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ célja és feladatai. Balatonboglár és Ordacsehi településeken a szociális és gyermekvédelmi személyes gondoskodási feladatokat az alapszolgáltatási központunk látja el. Mindennapi életünk során tapasztalható, hogy egyre inkább növekszik, a szociális ellátások iránti igény. A segítségnyújtást kérőkről a szociális munka eszközeivel igyekszünk segíteni. Intézményünk hat szakfeladatot végez. 1. étkeztetés, 2. házi segítségnyújtás, 3. idősek nappali ellátása, 4. gyermekek napközbeni ellátása/ bölcsőde (2007-től) 5. gyermekjóléti szolgáltatás 6. családsegítés A települések lakosságszáma korcsoportonként Balatonboglár Korcsoport Férfi Nő Együtt 0-2 éves éves éves

2 14-18 éves éves x éves Összesen Ordacsehi Korcsoport Férfi Nő Együtt 0-2 éves éves éves éves éves x éves Összesen Ellátások formái A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást, ezen belül alapszolgáltatásokat biztosítunk, melyek a következők: 1. Étkeztetés Szociális alapszolgáltatás keretében, napi egyszeri meleg ételt biztosít azok számára, akik koruk, egészségi állapotuk, hajléktalanságuk, pszichiátriai betegségük miatt önmaguk illetve eltartottjaik részére nem képesek ezt biztosítani. Az ellátás önkéntes, egyéni kérelem alapján történik. Az ellátottak nagy része, idős koruk (65 életév felett), rossz egészségi állapotuk (háziorvosi igazolás alapján) igénylik ezt a szolgáltatást. Balatonbogláron a Városi Konyháról vásároljuk az ebédet, Ordacsehiben vállalkozóval Deákvári Antal úrral, a helyi konyha üzemeltetőjével van szerződésünk. Ebéd bekerülési költsége Balatonboglár Városi Konyha Ft/adag Ordacsehi Konyha : Ft/adag Az étkeztetést elvitellel, kiszállítással és helyben fogyasztással lehet választani. Az étkeztetés kiszállítással és elvitellel a hét minden napján igénybe vehető, igény esetén társadalmi gondozók alkalmazásával oldjuk meg a hétvégi ebédkiszállítást. Munkanapokon a szállítást Balatonbogláron a Közterület-fenntartó Szervezet gépjárműjével oldjuk meg. Az autó mindennapi használata, és kora miatt szervizelése egyre költségesebb. Az ebédszállító autó teljes költsége a Közterület-fenntartó Szervezet költségvetését terheli. Ordacsehiben a vállalkozó saját gépjárműjével történik a kiszállítás Az étel helyben fogyasztására Balatonbogláron, az idősek klubjában van lehetőség, itt a főzést az intézmény a saját konyháján keresztül biztosítja. A konyhánk házias jellegű,figyelembe vesszük az idősek kívánságait. Étkeztetés biztosítása: elvitellel, kiszállítással és helyben fogyasztással havi bontásban Ellátottak száma, étkeztetésben részesülők száma Ellátottak jan febr márc. április május. jún júl. aug szept okt. nov. dec.

3 száma fő Idősek klubja Étkeztetés elvitellel Étkeztetés kiszállítással Balatonboglár Étkeztetés kiszállítással Ordacsehi Ebéd adagok száma HÓNAP Helyben étkezők idősek klubja Elvitellel Balatonbogláron Gondozói kiszállítás Balatonboglá r Gondozói szállítás Ordacsehib en ÖSSZ ESEN január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Személyi feltétel: Balatonbogláron- 1 fő szociális segítő osztott munkakörben -aki házi segítségnyújtást is végez Ordacsehiben: 1 fő szociális gondozó osztott munkakörben -aki házi segítségnyújtást is végez 2. Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtásban részesítjük lakásukon azokat az idős, beteg embereket, akik önmaguk ellátására képtelenek, vagy részben képesek, róluk nem gondoskodnak, vagy nem tudnak a hozzátartozóik gondoskodni.. Az ellátás önkéntes, egyéni kérelem alapján történik,vagy közvetlen környezete,családja jelzi az igényt az ellátásra. A gondozási szükségletvizsgálat,a rászorultság megállapítása,a gondozási feladatok megállapítása az intézményvezető feladata. A gondozás terjedelmét mindenkor a gondozottak igényei, egészségi állapota illetve az ezek alapján kiállított gondozási szakvélemény határozza meg. Gondozási feladatok: - segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, - az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, - közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,

4 - közreműködés a háztartás vitelében, - segítségnyújtás a környezetével való kapcsolattartásában, - segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, - részvételi lehetőség egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programokon, - a jogosult számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése, - szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. - gondozási-ápolási feladatok ellátása: tisztázás, fürdetés, hajmosás, kötözés, gyógyszerelés - meleg étel biztosítása, beszélgetés; hivatalos ügyek intézése; bevásárlás, mosás, takarítás; kapcsolatok fenntartásának segítése. A gondozónők az elvégzett gondozási feladatokról naponta gondozási naplót vezetnek. Folyamatos kapcsolatot tartunk a háziorvosi szolgálattal. A gondozónők figyelemmel kísérik a rájuk bízott emberek egészségi állapotát, annak változásáról tájékoztatják a kezelőorvosokat. Lehetőség szerint a családtagokkal, rokonokkal is tartják a kapcsolatot. Személyi feltétel: Balatonbogláron: 2 fő szociális gondozó (1 fő szociális munkás főiskolai diploma -2012,saját költségen.) 1 fő osztott munkakörben /étkeztetés is Ordacsehiben: 1 fő szociális gondozó osztott munkakörben /étkeztetés is Ellátottak száma Ellátottak jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec száma Balatonboglár Ordacsehi Összesen CIVIL SZERVEZETEK A jelenlegi törvényi szabályozás a fenntartó önkormányzatok hatáskörébe adja a lehetőséget, hogy eldöntsék, adnak-e befogadó nyilatkozatot civil szervezeteknek, vagy sem. Balatonboglár város területén 2011 óta végez tevékenységet a Segítő kezek Alapítvány ez idáig kapcsolattartásunk velük nem volt ben megjelent az Oltalmazó Kezek Alapítvány, akikről szintén csak most hallottunk. Az elmúlt havi bizottsági ülést követően az alapítványok képviselői felkerestek, de konkrét együttműködésről beszélni még korai lenne, tekintettel, hogy az Oltalmazó Kezek Alapítvány még működési engedéllyel sem rendelkezik. Véleményem szerint érdemes volna a valós szükségleteket felmérni, befogadás esetén a fenntartó részéről kontrollt gyakorolni, mind az ellátottak gondozási szükségletei felett, mind a dolgozók képzettsége, munkája felett. A fenntartó önkormányzatoknak felelősséget kell vállalniuk az esetleges együttműködést, vagy befogadást követően. Tudomásom szerint Siófokon, Fonyódon, Ordacsehiben nem támogatják a tevékenységüket. Intézményünk 1991 óta végez a területen házi segítségnyújtást, a statisztikák alapján évente 5-6 igény jelentkezett erre az ellátási formára. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is elérhető, akik akut helyzetben nyújtanak segítséget. Ezt a feladatot a balatonlellei alapszolgáltatási központ végzi. 3. Idősek nappali ellátása A nappali ellátások közül a fenntartók az idősek nappali ellátását biztosítják. A településeken élő 18. életévüket betöltött személyek egészségi állapotuk miatt (szociálisan és mentálisan támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes embereknek) vagy idős korúaknak nyújt támaszt.

5 Napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére szolgáló intézmény. Megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését, foglalkoztatását, egészségügyi, mentális ellátását. Az intézmény működési engedélye szerint 23 férőhelyes. Naponta átlagosan 18 fő tartózkodik az idősek klubjában. Klubtagjaink közül három személy hajléktalan. Az ellátás önkéntes, egyéni kérelem alapján történik. Szabadidős programok szervezése, szükség szerint egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése a feladatunk. Továbbá foglalkozunk az életvitelt elősegítő tanácsadással, hivatalos ügyek intézésével az ellátottak megbízásából. Az intézmény belső rendjét házirend szabályozza. Ellátottjaink részére kirándulást szervezünk, Keszthelyen megtekintettük a Munkácsy kiállítást és Bikalon voltunk a reneszánsz birtokon. Jó kapcsolatunk van a balatonlellei és fonyódi Alapszolgáltatási Központok idősek klubjaival. A nyugdíjasok többször is igényt tartanának kirándulásra, közös programokra, azonban a költségvetésünkben erre nincs pénz, így egyre nehezebb bármelyiket is megszervezni. Az aktuális ünnepekről mindig megemlékezünk. Intézményünk életében már hagyomány a Mamák Napja megrendezése és a Szépkorúak Sportnapja, amelyre meghívott vendégeink a településeken élő idősebb korosztály, nyugdíjas klubok. Gondozási napok száma az idősek klubjában január 320 február 280 március 319 április 311 május 329 június 364 július 366 augusztus 340 szeptember 371 október 348 november 387 december 336 összesen 4071 Tárgyi feltételek: Az elmúl évben az idősek klubjában megoldottuk a mellékhelyiség átalakítását, hogy mozgáskorlátozottak számára is használható legyen. Személyi feltétel: 1 fő szociális gondozó (szociális munkás főiskolai diploma -2012,saját költségen.) 1 fő vezető/ gondozó (szakvizsga - saját költségen 2011.) 4. Gyermekek napközbeni ellátása Ellátási terület: Balatonboglár város és Ordacsehi község közigazgatási területe, illetve szabad kapacitás terhére a környező települések közigazgatási területe, a fenntartóval kötött feladat-ellátási megállapodás alapján. Jelenleg érvényes megállapodás van Balatonlelle, Balatonszemes, és Karád települések önkormányzataival. Balatonlellei gyermekek száma: hónap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. fő Jelenleg 3 fő balatonlellei gyermeket gondozunk. Intézményünk működése során, alapvető feladatának tekinti az ellátási területén élő családok 3év alatti gyermekeinek szakszerű és magas színvonalú napközbeni gondozását, nevelését, gyermekne-

6 veléshez értő, a gyermekeket tisztelő és szerető felnőttek segítségével, együttműködésben a családdal. Férőhelyszám: 38 fő, 2012.évtől 28 fő. A napközbeni ellátást 3 csoportban biztosítjuk, három gyerekcsoport működik: Napocska, Maci, Napraforgó. A 2011-es évben a bölcsődét igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán 51 fő. A naponta ténylegesen bent lévő gyermekek átlaga 23 fő. A kihasználtság a gondozott gyermekekhez viszonyítva 60,58 %, a beírt gyermekhez viszonyítva79,82%. A teljesített gondozási napok száma: Ez az alapja a normatíva kiszámításának- hiányzók nélkül, naponta bent lévők számát jelenti. Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: hónap Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. fő Programjaink: Farsang Nyusziváró-délután Virágültetés a Közterület-fenntartó Szervezet udvarán Városi Gyermeknap Vonatozással egybekötött kirándulás Kirándulás autóbusszal- Kishegy Óvodába menő gyermekek búcsúztatása Töklámpás készítése szülőkkel együtt Télapó Rosta Géza zenés előadása Karácsony Születésnapok megünneplése Szülői értekezlet, szülőcsoportos beszélgetés Pszichológus- interaktív előadás (április,május) Április 21.a Bölcsődék Országos Napjának megünneplése ( a fonyódi bölcsődével együttműködve) Programjaink közül több nyitott, a szülők nagy része szívesen vesz részt benne. Személyi ellátottság: - 1 fő szakmai vezető - 6 fő kisgyermekgondozó - 1 fő élelmezésvezető - 1 fő szakács - 1 fő kisegítő, konyhai dolgozó - 2 fő mosó -vasaló-takarító - 1 fő karbantartó / részmunkaidős 5. Gyermekjóléti feladatok Gyermek veszélyeztetettségének megszűntetése érdekében Jelzőrendszer működtetése Az intézményi beszámolók és a gyermekjóléti szolgálat munkája alapján a gyermekek veszélyeztetettségének okai a következők: - gyermeknevelési - anyagi, megélhetési problémák

7 - munkanélküliség (ebből adódó feszültség, depresszió, bántalmazások) - gyermeki agresszivitás - gyermekintézménybe való beilleszkedés - családi konfliktus - szenvedélybetegség - szülői elhanyagolás (testi, lelki, mentális) - családon belüli bántalmazás - gyerekek egymással szembeni agressziója (fizikai bántalmazás, lelki terror) - szülői elhanyagolás (testi, mentális, érzelmi) - gyermekek önértékelési zavarai - káros anyagok fogyasztása rejtett módon Tapasztaljuk, hogy a városban/községben újonnan érkező vagy újként alapellátásba kerülő családok (rászorult) esetében, igen rövid időn belül megoldás kerestetik a további gondok, problémák, veszélyeztetettség elkerülése érdekében. A gyermekjóléti szolgálat munkája során együttműködik, és folyamatosan munkakapcsolatot alakít ki az ellátást végző szakintézményekkel, állami, egyházi, civil, és gazdálkodó szervezetekkel. Ezúton szeretnénk minden jelzőrendszeri tagnak megköszönni a hatékony és együttműködő munkáját bízván abban, hogy az elkövetkező időszakban is bizalommal és megértéssel tudunk egymáshoz fordulni. Jelzőrendszer működtetése: év jelzőrendszeri szakmaközi megbeszélései: 1. Témakör: Tájékoztatás a Dél- dunántúli Regionális Központ Balatonboglári Kirendeltség feladatainak módosításairól,2011. évi tv-i módosítások: Ea.: Csordás Tímea január Települési Tanácskozás ( minden év március 31-ig kell megtartani) 2011.március 02.: 3. Témakör: - A vízipipa használata, (káros következményei) gyakorlati bemutatása Ea.: Szűcs Bianka ( Fonyód Rendőrkapitányság Balatonlellei rendőrőrs)2011.április. 07. Az iskola rendőre című program jogi háttere, gyakorlat Ea.: Kontra Béla ( Fonyód Rendőrkapitányság Balatonlellei rendőrőrs iskolarendőre) 4. - Témakör: Aktív korúak ellátása és foglalkoztatásának tapasztalatai Ea.: Dóráné Czár Ildikó ( szociális ügyintéző) 2011.május 05. : - 5. Témakör: Védőnői Szolgálat : Fejtetvesség jogszabályi változása a közoktatási intézményekre tekintettel- Jogszabályi vonatkozás az egészségügy oldaláról Ea.: Meireiszné Veszner Szilvia Antalné Szakál Edit védőnők október Témakör: Tapasztalatok a kiskorúak, fiatalkorúak deviáns magatartási formáiról a rendőrség szemszögéből - Tájékoztatás a kiskorúak fiatalkorúak magatartási problémáival kapcsolatosan az általános iskola tükrében november.30..: Ea.: - Tóth Tamás őrsparancsnok ( Balatonlelle Rendőrőrs)- Kontra Béla Iskolarendőr 7. - Témakör: év lezárása, összegzés- Karácsonyi ünnepség az ellátottak és a jelzőrendszeri tagok részvételével évben. érkezett esetjelzések száma: - Védőnők: 12 - Ált. isk. Közép-Szakiskola: 21 - Óvoda: 7 - Bölcsőde: 3 - Rendőrség: 7 - Pártfogó felügyelet:2 - Gyámhivatal, Önk., Jegyző:14 - Bíróság: 0 - Más Alapszolgáltatási Központ: 3 - Egyházi Szervezet:0

8 - Állampolgár: 20 - Szem. Gond.nyújtó szoc. szolg.: 3 Összesen: 92 esetjelzés év ellátási adatai ORDACSEHI településen: Életkor 0-2 év 3-5 év 6-13 év év ÖSSZESEN Gyermekek száma Gyermek veszélyeztetettsége, Védelembe vétele, ideiglenes elhelyezése, javaslattétel Súlyos veszélyeztetettség esetén a jelzőrendszeri tagok véleményét is figyelembe véve a családgondozó a település jegyzője felé javaslattal élhet a gyermek érdekében a védelembe vételre. A tárgyaláson a család, gyermek, érintett oktatási, nevelési intézmények illetékes személyei, családgondozó vesz részt évben összesen: 8 alkalommal 12 gyermek esetében( 8 család) történt védelembe vételi tárgyalás, melynek során 5 gyermek került védelembe ebből 3 Ordacsehi gyermek. Egy gyermek esetében a családgondozó nem javasolta a védelembe vételt év december 31-ig megszűnt a védelembe vétel felülvizsgálat /18-dik életév betöltése végett 4 gyermek (3 család) esetében. Ami örömre ad okot, hogy a év során a fiatalok körében történő agresszív,deviáns viselkedés, mely a település tárgyi felszereltségére, műemlékek megrongálására irányult, megszűnt. Ideiglenes elhelyezésre az elmúlt évben nem került sor. A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: Szabadidős programokat szervez A szolgálat a gyermek számára olyan szabadidős programokat közvetít, illetve lehetőségeinkhez mérten szervez, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna. Lehetőséget biztosítunk azon gyermekek részére, akiket szüleik anyagi vagy mentális, párkapcsolati problémák miatt nem tudnak életkoruknak megfelelő kulturális rendezvényekre elvinni. A szolgálat nyilvántartást vezet a településen rendelkezésre álló, szabadidős programokat nyújtó szervezetekről (aktuális információk). Ennek érdekében az intézmény kapcsolatot tart a város művelődési intézményeivel, ifjúsági szervezeteivel, programjaikról tájékoztatást ad a gyermekeknek, a szülőknek, valamint az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősöknek gondozási tevékenységbe ágyazottan. IDŐPONT HELYSZÍN Program Ordacsehi Farsang Lakos József Általános Iskola Ordacsehi Falunap Bugaszeg Kerékpáros kirándulás Révfülöp Kirándulás

9 Vitorlázás Természetbeni juttatások, adományok osztása, szállítása a rászorult családok, gyermekek részére IDŐPONT TARTALOM ADOMÁNYOZÓ ADOMÁNYOZOTTAK LÉTSZÁMA hó lufik S.O.S. Alapítvány 40 gyermek hó Mesekönyvek, játékok, S.O.S. Alapítvány 36család Játékok, baseball sapkák ( NIKE, ADIDAS, FISHBONE) S.O.S. Szolgálat Alapítvány Vitorlás út Szilágyi Miklós vállalkozó Tartós élelmiszer B.Boglár, Tesco Áruház11 család Vecsési Savanyú Vecsés, 36 család, káposzta S.O.S. Alapítvány Anyagi támogatás Balatonboglári 73 család (43700 Ft) LIONS szervezete Karácsonyi csomagok Gyermekjóléti 40 család (tartós élelmiszer Szolgálat Karácsonyi csomagosztás B.Boglár Evangélikus Egyház 40 család Gyermeknap alkalmából a város gyermekei Szociálisan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett családok gyermekei Ruhabörze Balatonboglár Ordacsehi - Január : Február: Március: Április - Május Május: Június: Június: 07. (közös) - Augusztus: 24. -November:22 - Szeptember - Október: 12. Jogi segítségnyújtás Bizonyos esetekben ( válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, gyermektartásdíj megelőlegezése, nagyszülői láthatás, családon belüli erőszak, bántalmazás) mint családgondozó személyében történik a tanácsadás, információ szolgáltatás, továbbirányítás az ügyfelek részére. Másodsorban a Mobil Jogsegélypont jogásza, minden páros hét hétfőjén tart ügyfélfogadást a Berzsenyi u. 14. szám alatti irodájában. Társadalombiztosítás, táppénz, munkajogi ügyekkel kapcsolatban fogadta az ügyfeleket. Sajnálattal vettük tudomásul,hogy ez a lehetőség sem lesz már elérhető az idei év májusától,ugyanis a magas benzinárak miatt a mobil jogsegély szolgáltatás megszűnik. Hivatalos ügyek intézésének segítése: A szolgálat célja, hogy segíthesse a szülő-gyermek kapcsolattartás optimálisabbá tételét, különösen azon családoknál, ahol a kapcsolattartás lebonyolítása sorozatos konfliktusok forrása, s ezek feloldásához képzett szakemberek segítségét elfogadják az érintettek. Cél, hogy a szolgálat

10 csökkentse, illetve megszüntesse a gyermekek problematikus kapcsolattartás miatti érzelmi veszélyeztetettségét. Mediáció- konfliktuskezelés területén, családi erőszak kezelésében mint mediátori képesítéssel rendelkező családgondozó fogadja a Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulókat. Az alapellátás keretén belül gondozott családok körében 70%-ra tehető a gyermekét egyedül nevelő, elvált, illetve válása után új kapcsolatot létesítő szülők száma. Így szinte napi rendszerességgel találkozom a gyerekelhelyezés, kapcsolattartás legkülönfélébb problematikájával. A Gyermekjóléti Szolgálat válási, gyermek elhelyezési, kapcsolattartási konfliktusok esetében folyamatosan széleskörű segítséget nyújt a családgondozói munkánkba beágyazottan a szociális munka eszközeivel; pszichológiai, mentálhigiénés tanácsadás, pszichológus bevonásával, válási krízisek esetén támogató, segítő beszélgetés biztosításával, jogi tanácsadás közvetítésével, mediációs módszert alkalmazó konfliktuskezelő szolgáltatással. A bekövetkezett gazdasági válság, sorozatos munkahelyek elvesztését vontja maga után, melynek következményei Balatonboglár- Ordacsehi településeken jellemző módon ben gyűrűzik. A mindennapi munkánk során tapasztaljuk, hogy egyre több család kerül válsághelyzetbe (jóval több mint 2010-ben) a munkahely elvesztése, és a pénztelenségből kifolyólag. A kormány által biztosított RSZS és a BPJ/FHT összege nem fedezi a családi havi kiadásait, megélhetését. Egyre nagyobb mértékben tapasztalható a gyermekek és fiatalok körében a magatartási, beilleszkedési probléma, retardáció, deviáns viselkedések, szenvedélybetegségek már egészen fiatal korban. Lányoknál és fiuknál egyaránt érzékelhető az önértékelési zavar, mely által torz képet alkot magáról a fiatal. Az iskolások, közép- szakiskolások körében újként megjelenő, egymás ellen irányuló agresszivitás, valamint a pedagógusok felé történő szóbeli támadás, fenyegetés, mely növekvő tendenciát mutat a településeinken lévő iskolákban. Mindez negatívan befolyásolja a fiatal, serdülő személyiségét s ezáltal veszélybe kerül, hogy a társadalom számára értékes, hasznos felnőtté váljon. Egyre nagyobb számban történt anyagi és szociális természetben történő ( fa) támogatás terén segítségnyújtás, információ-jogi szolgáltatás. A Marcali Nevelési Tanácsadó/ Balatonlelle Pedagógiai Szakszolgálat által működtetett utazó pszichológussal jó a kapcsolatunk,hatékonyan tudunk együttműködni. Bár a településen töltött heti 6 óra igen kevésnek bizonyul, mivel a növekvő problémák (munkanélküliség, családi konfliktusok, elhanyagolás, depresszió, pénztelenség) miatt egyre több személynek kellett javasolni és igénybe venni a szakember segítségét a veszélyhelyzetek és szuicid hajlamok elkerülése érdekében. A év májusában tájékoztatást tartottam a Napsugár Óvoda óvodapedagógusai részére a gyermekvédelmi törvény gyakorlati megvalósulása és a jelzési kötelezettség fontossága, óvodáztatási támogatás, szociálisan rászorult-hátrányos helyzettel kapcsolatban. A tájékoztatás azért lényeges, mert sajnos egyre több igény mutatkozik arra, hogy a szülő-gyermek-intézmény kapcsolata a szociális munka és a mediáció területéről bevont módszereket, segítséget igényel a hatékony problémamegoldás érdekében. Személyi feltétel: 1 fő családgondozó ( képzésben vesz részt,saját költségen Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola szociális munkás szakán-veszprém I. évfolyamos hallgató) 7. Családsegítő szolgálat tevékenysége A családsegítő szolgálat a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve végzi feladatát, a két családgondozó egymás segítője. Munkájuk jogszabályok alapján külön-külön kezelendők (ellátás, adminisztráció, stb) de klienskörük miatt nagyon szorosan együttműködve végzik feladataikat. A programokat, adományosztást, ruhabörzét együtt szervezik, bonyolítják. Leggyakrabban igénybevett szolgáltatások: - Segítő elbeszélgetés.

11 - Átmeneti, rendkívüli segély igényléséhez nyomtatvány kitöltése. - Egészségügyi probléma megoldásához segítségnyújtás, átirányítás. - Iratpótlás igénylése. - Tanácsadás. - Pszichológushoz való átirányítás, időpont egyeztetése. ( Balatonlelle, Marcali, Kaposvár ) - Jogi segítségnyújtás ( Mobil jogsegélypont ) - Lakásfenntartási támogatás igénylése. A növekvő klienslétszám jelzi, hogy egyre több család veszi igénybe szolgáltatásainkat. Ügyintézéshez segítségnyújtás, családi-kapcsolati problémák megoldásának elősegítése és az anyagi gondok kezelése áll az első helyen. A téli időszakban jelentkező problémák ( fűtési szezon) több családnál krízishelyzetet teremtett. Javasolnánk, hogy erre az időszakra, kirívó helyzetekre egy krízis-alap elkülönítésre kerüljön. Milyen juttatásokban részesültek a családok: Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY együttműködésben a SOMOGY MEGYEI IGAZSÁGÜGYI HIVATALLAL, mint a NÉP ÜGYVÉDJE program egyik jogi segítője szolgálatával, jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Somogy megyei jogászok közreműködésével. Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe INGYENES jogi szolgáltatást, akiknek az egy főre jutó havi jövedelme, vagy szociális rászorultsága azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel. Az ügyfelek a jövedelmük igazolásával (nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), személyi okmányaikkal, illetve a szociális rászorultságukat igazoló okmányaikkal (pl. közgyógyellátási igazolvány) vehették igénybe az ingyenes szolgáltatást. Szinte minden alkalommal történt segítségnyújtás. Igény volt a tanácsadásra. Szeretnénk, ha a következő években is lenne valamilyen lehetőség jogi segítségnyújtás biztosítására. Szabadidős programok a családsegítő szolgálat szervezésében IDŐPONT HELYSZÍN Program Balatonboglár, Segíts, hogy segíthessünk Dózsa György u Ordacsehi Általános Iskola Rendőrségi nap Balatonboglár Mamák napja Varga Béla Művelődési Balatonboglár Szépkorúak Sportnapja Balatonboglár TESCO Karácsonyi adománygyűjtés Továbbképzés A családsegítő szolgálat családgondozója, sajnos anyagi források hiánya miatt ebben az évben nem vett részt műhelytalálkozón, az ott elhangzott problémákról, megoldási lehetőségekről a módszertani központ honlapján megjelent beszámolókból tájékozódott. A családgondozó felsőfokú szociális oktatási képzésen vesz részt, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Szociálpedagógia levelező szakán. Jelenleg III. évfolyamos hallgató. A tanulmányi szerződésben leírtak teljesítése folyamatban van. A 190 ezer forintos tandíjat teljes mértékben Ő fizette. Ehhez még hozzájáruló egyéb költségek (utazás, szállás) jelentős anyagi megterhelést jelentett számára. Család, gyermek- és ifjúságvédelemi szakirányú képzést is felvett, hogy szélesebb körben tudja kamatoztatni a tudását, és a gyermekjóléti feladatok ellátásában is alapos képzésben részesüljön. Szupervíziót tartottunk a szociális területen dolgozó kollegáknak

12 A szupervízió irányított, aktív tanulási folyamat, amelyben a résztvevők saját szakmai személyiségének a fejlesztése szupervízor vezetésével történik. A szupervízió feladatai: Az elméleti oktatás kiegészítése és elmélyítése. A szakmai fejlődés előmozdítása és értékelése. Az elméleti ismeretek és a gyakorlati munka kapcsolatának, összhangjának erősítése A szupervízió célja: 1. továbbképzés - segítői reflexiós készségek kialakítása, elméleti tudások elsajátítása, tapasztalatok átadása, intervenciós repertoár fejlesztése. 2. támogató funkció - a kliens és a segítő közötti interakciók során ért hatások feldolgozása, kiégés megelőzése. 3. minőségbiztosítás a munkánk értékelése révén. Jelzőrendszeri szakmaközi megbeszélések és települési tanácskozások: A törvényben előírtaknak megfelelően megtörtént. A részvételi arány nagyon jónak mondható. A tagok aktívan részt vettek ezeken a megbeszéléseken, ahol a problémákat megvitattuk. Megoldási javaslatok születtek a közös munka sikeressége érdekében. CSALÁDSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG ESETKEZELÉS JELLEGE SZERINT Információnyújtás 129 Ügyintézés 316 Tanácsadás 94 Közvetítés más szolg. 0 Mentális esetkezelés 0 Segítő beszélgetés 325 Továbbirányítás 3 Jogi tanácsadás 1 Összesen: 868 CSALÁDSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG KEZELT PROBLÉMA TÍPUSA SZERINT Életviteli 121 Családi-kapcsolati 181 Lelki-mentális 38 Gyermeknevelési 4 Anyagi 139 Foglalkozással kapcsolatos 75 Egészségkárosodás köv.52 Ügyintézéshez segíts.176 Információkérés 82 Krízishelyzet 0 Összesen:868 Családsegítő Szolgálatunk folyamatosan együttműködik az Önkormányzat szociális ügyintézőjével, Gyámhivatalával, DDRMK Balatonboglári Kirendeltségével.

13 Munkanélküli (álláskereső), minden olyan személy, aki egy adott időpontban képes és akar is dolgozni, mégsem talál munkát. Az álláskeresők többsége regisztrált. Magyarországon a lakóhelyükhöz tartozó munkaügyi hivatalnál bejelentkezve, egyrészt az állam számára is figyelemmel kísérhetőek, másrészt jogosultak az úgynevezett munkanélküli-ellátás(ok) igénybevételére. A munkanélküliség gazdasági okai: A munkanélküliség mind anyagilag, mind pszichésen jelentős terhet ró mind az egyénre, mind a családjára. Megszüntetésére nincs mód, de minden gazdaság alapvető feladata a munkanélküliség kezelése, a velejáró feszültségek enyhítése a passzív, munkanélküli ellátás rendszerével, de mindenekelőtt a legfontosabb, a foglalkoztatási szint emelése az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök segítségével, a munkába helyezéssel Munkánk során azt tapasztaljuk,hogy a konfliktusok túlnyomó részt a munkanélküliségből, az abból következő egyéni-társas válságból, az életviteli-életvezetési elhajlások miatt alakulnak ki. Sok esetben a tartósan munkanélküli állapot a személyiség önértékelési zavaraihoz vezet, ezért az egyén a társadalomban hátrányos pozícióját a családon belüli (gyakran erőszakos) dominanciával igyekszik kompenzálni. Rendszeres szociális segélyezettek: Együttműködési megállapodás: 2011-ben 41 fő volt a rendszeres szociális segélyezettek száma. Év közben 2-en mentek nyugdíjba, 3 fő szezonális munkát tudott vállalni, sajnos 1 fő elhalálozott. 12 család vette igénybe a családsegítő szolgáltatást. 161 fő számára történt valamiféle ügyintézés ebből 70 fő volt az új kliens. A felülvizsgálatok ellenére nő az egészségkárosodottak száma. A munkaerő-piacra történő visszahelyezésükre nincs lehetőség. Beilleszkedést segítő programok Minden együttműködésre kötelezett, aktív korú, rendszeres szociális segélyezett személy részére, beilleszkedést segítő programot készítettünk az ügyféllel megbeszéltek szerint. A beilleszkedési program egyénre szabottan, az ügyfél közreműködésével, fizikai,- szociális- és mentális állapotának figyelembevételével, írásban készült el és megvalósulása a találkozások alkalmával megbeszélésre, szükség esetén módosításra került. A rendszeres szociális segélyezettekkel végzett szociális munka során feladatunk a lelki és szociális krízisbe kerültek segítése annak érdekében, hogy krízishelyzetüket megoldják, és az ezek során szerzett tapasztalataikat életük további nehézségeinek megoldásában kamatoztassák. Egészségmegőrző program: Dr. Rácz István (TÁMOP-6.1.2/A-09/ ) Egészségre nevelő és személyiségformáló programok -26 fő a rendszeres szociális segélyezettek és családsegítésben részesülők számára A rendszeres szociális segélyezettekkel folytatott munka eddigi tapasztalatai alapján megállapítható, hogy legnagyobb problémát a terület szegényes munkahely kínálata jelenti, mely lehetővé teszi a munkáltatók részére a munkára jelentkezők komoly szelektálását. Így természetesen hátrányos helyzetbe kerültek az alacsony iskolai végzettségű, láthatóan rosszabb egészségi állapotú, idősebb korosztályhoz tartozók. Személyi feltétel: 1 fő családgondozó III. Továbbképzések, szakmai, módszertani konzultációk biztosítása A családgondozók, szociális gondozók, kisgyermekgondozók szakmai képzéseken, konzultációkon, műhelymunkákon vesznek részt, az előírt kreditpontok megszerzése folyamatban van. Az intézmény továbbképzési tervvel rendelkezik.

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013 május 29 - i ülésére a 3.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolója

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-6/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 24. napján tartandó ülésére Tárgy: Platán

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Témafelelős: a Tiszavasvári

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013.

SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJA 2013. Püspökladány, 2014. április 22. Készítette: Ráczné Hegedűs Ilona intézményvezető Segítő

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jegyzőkönyv Készült: 2013. május 22-én Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Dr. Tarcali

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 4/799/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Előkészítő: Váradi Gézáné intézményvezető ELŐTERJESZTÉS Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 12-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti tevékenység 2013. évi

Részletesebben