KISTELEPÜLÉSEK FENNTARTHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI, AVAGY, A CSERNELYI MODELL CONDITIONS OF SUSTAINABILITY IN SMALL TOWNS THE CSERNELY MODEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISTELEPÜLÉSEK FENNTARTHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI, AVAGY, A CSERNELYI MODELL CONDITIONS OF SUSTAINABILITY IN SMALL TOWNS THE CSERNELY MODEL"

Átírás

1 Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp KISTELEPÜLÉSEK FENNTARTHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI, AVAGY, A CSERNELYI MODELL CONDITIONS OF SUSTAINABILITY IN SMALL TOWNS THE CSERNELY MODEL SZEMMELVEISZ TAMÁSNÉ, KOVÁCS HELGA, KOÓS TAMÁS Miskolci Egyetem, Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros A hazai energiapolitika középpontjában három pilléren nyugvó energetikai infrastruktúra és szolgáltatási kínálat létrehozása áll. Ennek alapja, hogy egyaránt kielégítse az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság követelményeit. Megvalósításával a gazdasági szereplők és a lakosság is, a célokat szolgáló szerkezetben, minőségben és árban juthatnak az energiaellátáshoz. A kistelepüléseken az egyre romló körülmények növekvő gázár, elszegényedés, gyenge infrastruktúra a hőenergia előállításában változtatásokat kényszerítenek ki. Cikkünkben elemezzük a kistelepülések fenntartható hőellátásának körülményeit, feltételeit. Kulcsszavak: településenergetika, fenntartható fejlődés, közintézmények, hőszükséglet. Energy policies in Hungary are focused on establishing reliable, competitive and sustainable energetic infrastructure and services, which would enable both businesses and residents to be provided with energy of high quality at reasonable prices. In small towns changes are forced to be made in energy production due to constantly worsening circumstances such as rising gas prices, impoverishment and underdeveloped infrastructure. In this article the conditions and circumstances under which sustainable energy production in small towns can be achieved are discussed. Keywords: municipal energetics, sustainable development, public institutions, heat demand. Bevezetés Napjainkra nyilvánvalóvá vált, a vidék, azon belül is a kistelepülések boldogulásához előbb alapvető szemléleti, majd új alapokra helyezett cselekvési terven és annak következetes megvalósításán keresztül vezet az út. A nehéz helyzetben lévő településeken a helyzet kritikus, amely halogatást nem tűrő intézkedések sorozatát kell, hogy indukálja. A kistelepülések szomorú helyzetükből való kilábalása azonban csak a gondokban közvetlenül érintettek (lakosság, önkormányzat), és a közvetetten érintettek (állam, gazdasági szereplők) együttműködésével veheti kezdetét. Vizsgálataink azoknak a feltételeknek az elemzésén alapulnak, amelyeket elengedhetetlennek tartunk egy kistelepülés fenntarthatósága szempontjából. Ezek a település népességmegtartó ereje (munkahely, iskola, élhető környezet ), a lakosság anyagi biztonságának megteremtése (a bevételek és kiadások összhangja), a faluközösség erősödése (a helyi értelmiség felelőssége és a civil kezdeményezések szerepe), és a szolidaritás (a nehéz helyzetben lévő, hátrányban élőkkel szemben).

2 382 Szemmelveisz Tamásné Kovács Helga Koós Tamás A világgazdaságot, az Európai Uniót és benne Magyarországot is sújtó elhúzódó válság, több mint a gazdasági lehetőségek szűkülése, több mint a növekedés lassulása. Jelen körülmények között nyilvánvalóvá vált, ami eddig is tudható volt, hogy a válság hatásait legjobban elszenvedők a gyenge gazdasági teljesítménnyel rendelkező régiók. Ezekben a térségekben a gazdasági és társadalmi különbségek tovább nőnek a lakosság különböző rétegei között, és a hátrányos helyzetben lévők leszakadása a mélyszegénységbe süllyedésüket eredményezi. Kutatócsoportunk tagjai (szociológusok, antropológusok, közgazdászok, jogászok és mérnökök) vallják, hogy a kivezető utat a társadalmi és gazdasági gondok együttes feltárásával, majd a problémák kis lépésekben való megoldásával lehet megtalálni [1]. A kutatásokat köszönhetően a csoport összetételének a jelenlegi helyzet feltárására több irányban kezdtük. A mérnökök (agrár, vegyész, nyersanyag-előkészítő, anyag, energetikai) alkotta csoport első feladatának a kistelepüléseken legnagyobb problémát jelentő drága földgázalapú hőellátás olcsóbb, lehetőleg megújuló energiahordozóval (elsősorban biomasszával) való kiváltási lehetőségeinek feltárását vállalta. A feladat első közelítésben egyszerűnek tűnhet, mondhatjuk, hogy vegyük elő a éve félretett kályhákat, kazánokat és tüzeljünk mostantól fával (jobb esetben, rosszabb esetben bármivel, amit elégethetőnek vélünk). Ezt a módszert manapság nagyon sok háztartásban település mérettől függetlenül választják. A kérdés csak az, hogy energiahatékonysági és környezetvédelmi szempontokat is mérlegelve jó- és elfogadható-e a megoldás? Ennek kapcsán elég emlékeznünk a fűtési szezonban a városokat oly gyakran veszélyeztető határértékeket meghaladó légszennyezésre, amelyet a szilárd tüzelőanyagú tüzelőberendezések füstgázai és a járművek kipufogógázai együtt okoznak. A földgáz kiváltására alkalmas megoldások kutatásánál tehát messzemenően figyelembe kell venni az energiahatékonysági- és környezetvédelmi követelményeket, és emellett a szűkös anyagiakkal bíró lakosság számára megfizethető alternatívákat kell ajánlani. 1. Kistelepülések fenntarthatóságának energetikai vonatkozásai Magyarország energiapolitikai koncepciója szerint A magyar energiapolitika legfontosabb stratégiai célja az, hogy a hosszú távú szempontokat is mérlegelve optimalizálja az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság, mint elsődleges célok együttes érvényesülését. Az energiapolitika érvényesüléséhez a lakosság, a gazdálkodó szervezetek, az állami szervek és az Országgyűlés aktív közreműködése szükséges. Az energiapolitika célja tehát az is, hogy orientálja és mozgósítsa a magyar társadalmat az energiapolitikai követelmények teljesülése érdekében [2, 3].,,A három cél között többféle kölcsönhatás elképzelhető, sok esetben megvalósításuk konfliktusban állhat egymással, de erősíthetik is egymást. Emiatt a célok elérése érdekében megfogalmazott intézkedések során különös hangsúlyt kell fektetni az együttes hatásokra, az egymás közötti ellentmondások feloldására és a lehető legnagyobb összhang megteremtésére [2, 3]. A magyar energiapolitika alappilléreit és azok részterületeit az 1. ábra mutatja.

3 Kistelepülések fenntarthatóságának feltételei, avagy a,,csernelyi modell ábra. A magyar energiapolitika alappillérei A kistelepülések hőtermelése területén megbukott földgáz kiváltására, helyettesítésére a megújuló energiahordozók közül a biomassza juthat jelentős szerephez. Az összes primer energiahordozó közül a biomassza az egyetlen, amelyet elő tudunk állítani. Kiépíthetőségét tekintve ide sorolható lenne még a tározós vízenergia, de ennek hasznosítása hazánkban komoly korlátokba ütközik. A biomassza energiahordozóként való hasznosítása az ellátásbiztonság területén: csökkenti a függőséget, kíméli a hazai fosszilis készleteket, megfizethető energiahordozóhoz juttatja a felhasználókat, csökkenti a vidék energiafüggőségét, növeli a szociális biztonságot, a versenyképesség területén: az energiahordozók piacán folyó árversenyben sikerre számíthat, növeli a vidék gazdasági erejét, új munkahelyeket, iparágakat teremthet,

4 384 Szemmelveisz Tamásné Kovács Helga Koós Tamás a fossziliseknél olcsóbb energiahordozó versenyképességi előnyt jelent a kistelepülések hőtermelésében, a fenntarthatóság területén: 2. A kutatás helyszíne Csernely csökkenti a fosszilis energiahordozók hőtermelés célú felhasználását, felhasználása nem növeli a légkör CO 2 terhelését, sőt az erdősítés növelésével, energiaültetvények telepítésével nőhet a légkörből megkötött széndioxid mennyisége. Csernely község Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részében, az Upponyihegységtől délnyugatra, a Bükk hegységtől nyugatra fekszik, a Csernely-patak völgyében, Ózd és Szilvásvárad között, csaknem egyenlő távolságra a két településtől. Jól megközelíthető település, legtöbb szomszédjával kiépített másodrendű utak kötik össze. Éghajlata mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz, ami inkább csak a kevésbé hőigényes mezőgazdasági növények termesztéséhez kedvező. Környezetében jelentős az erdők aránya. Természetes növényzete a Bükk-fennsík kistájával megegyező. 2. ábra. Csernely címere és a Sturmán-kúria [4] A hagyomány szerint már a honfoglaláskor is létezett a település. Legrégibb említése 1236-ban fordul elő oklevelekben Cherne alakban. Ekkor Honti várhoz tartozott. A XIV. században már önálló egyházzal rendelkezett Csernely. A századok folyamán több birtokos is tulajdonhoz jutott. A XIX. században a község legnagyobb része Sturmán Mátyásé lett, később pedig örököseié. Ekkor a településen 1450 fő lakott, döntően római katolikusok. A XX. század második felében Csernely területe megnövekedett, hat tanya tartozott hozzá. Lélekszáma 1960-ig emelkedett, azóta folyamatosan csökken ben lakosainak száma 819 fő, a közintézmények száma 6 db, a lakások száma 459 db, a község területe 2062 ha, melyből 142 ha bel-, a többi külterület.

5 Kistelepülések fenntarthatóságának feltételei, avagy a,,csernelyi modell A Csernelyi modell A kistelepülések fenntartható fejlődését szolgáló modell megalkotása csapatmunka eredménye lesz. A kutatási feladat centrumába a település hőellátási rendszerének (intézményi és lakossági) kidolgozását helyeztük. Ez nem csupán a gázalapú hőtermelés biomassza alapúra való átalakítását jelenti, hanem a decentralizált rendszer nagyobbrészt egyedi gázfűtés legalább részben centralizált kiépítését. Ennek érdekében a közintézmények hőellátását egy központi hőtermelő kazántelepről, míg a lakosság és egyéb felhasználók hőellátását további egy-két kazánról tervezzük megvalósítani. A tüzelőanyag elsősorban fás-szárú biomassza, melyet rövidtávon a piacról, hosszabb távon az önkormányzati és lakossági tulajdonban lévő alulhasznosított területeken termesztett energianövényekből lehet biztosítani. Az energianövény termesztés és tüzelőanyagként való hasznosítás a fenti módon, jelenleg számtalan jogi akadályba ütközik hazánkban. A projektben kutatóként dolgozó jogász kollégák feladata az anomáliák feltárása és megoldási javaslatok kidolgozása. A szociológusok, és antropológusok a műszaki feladat megvalósíthatóságának a lakosságban indukált-, míg a közgazdászok a település gazdasági erejére gyakorolt hatását vizsgálják (3. ábra). 4. Csernely közintézményeinek hőellátása 3. ábra. A Csernelyi modell szemléltetése A település hőellátásának két szegmense az önkormányzat felelősségi körébe tartozó intézmények ellátása, illetve a lakosság hőellátása. Munkánkat a közintézmények hőellátásának elemzésével kezdtük, melynek során párhuzamosan végeztük a hőszükséglet meghatározását, a gázalapú hőtermelés szilárd tüzelőanyagra való átállítását, és a közin-

6 386 Szemmelveisz Tamásné Kovács Helga Koós Tamás tézményeket ellátó hőtávvezeték rendszer kialakítását. Az alábbiakban bemutatjuk a vizsgált közintézményeket, kiszámítjuk azok hőszükségletét, és ismertetjük három tüzelőanyagra (földgáz, lignit, biomassza) vonatkoztatva a hőtermelés fajlagos költségeit. A 2004-ben készült Csernely településrendezési terve vizsgálati munkarész és településfejlesztési koncepció c. tanulmányban [5], többek között az alábbi megállapítások találhatók a község épületállományát illetően: az intézményi hálózat felújításra szorul, a település lakóházainak karbantartásáról, felújításáról gondoskodni kell. Csernely közintézményei a település centrumában helyezkednek el és az alábbiak alkotják: ún. új iskola a tornateremmel, régi iskola, óvoda, könyvtár, önkormányzat épülete, benne egy szolgálati lakással, az egészségügyi ellátást biztosító orvosi rendelőintézet. A közintézmények elhelyezkedését a 4. ábra mutatja. 4. ábra. Csernely közintézményei A közintézmények hőellátását között decentralizált rendszerben egy-egy épületre kötve gázkazánok látták el. A hét darab, különböző teljesítményű és műszaki állapotú gázkazán üzemeltetési költségei 2011-re meghaladták a település önkormányzatának pénzügyi lehetőségeit. Ennek két legfontosabb oka, a földgáz árának drasztikus növekedése, és a részben elavult, rossz hatásfokú, nagy karbantartási igényű kazánok költségei őszén kezdődő fűtési szezonban a település visszatért a korábban, között az intézmények hőellátását biztosító szilárd tüzelésre, ismét üzembe helyezve az ben telepített 2 db egyenként 290 kw teljesítményű szén és biomassza vegyes tüzelésre is alkalmas kazánt. Tüzelőanyagként a viszonylag olcsón 492 Ft/q +ÁFA áron beszerezhető visontai lignitet használták, kevés fával kiegészítve a forrásokat. A fa adagolására főleg a lignit nedvesség- és hamutartalma miatti rossz égési tulajdonságai okán volt szükség, így a fa tüzelőanyag a kazán égésterében a folyamatos égés biztosítását szolgálta.

7 Kistelepülések fenntarthatóságának feltételei, avagy a,,csernelyi modell 387 Kutatócsoportunk közreműködésével az önkormányzat saját beruházásban a decentralizált földgázalapú hőtermelést és hőellátást átalakította, szilárd tüzelőanyagon alapuló centralizált hőtermelésre és hőellátásra. A két rendszer tüzelőanyag szükségletének költségalapon történő összehasonlító elemzését mutatjuk be a továbbiakban, a szilárd tüzelés esetén különböző tüzelőanyagokra. Az előállítandó hő mennyiségét a két rendszer esetén azonosnak vettük, hiszen a hőleadó oldalon változatlanok voltak a műszaki feltételek (épületen belüli vezetékek és radiátorok) Önkormányzati épületek fűtési primer energiaigényének számítási módszere Az épületek energetikai tervezése, illetve vizsgálata során három önálló, de egymásra visszaható követelmény-típus teljesülését kell vizsgálni. Egyrészt a határoló és nyílászáró szerkezetekre vonatkozó hőátbocsátási tényező értékeket, másrészt az épület fajlagos hőveszteség-tényezőjének értékét, harmadrészt az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelményértéket kell meghatározni. Az átalakított hőellátás beruházás előtti és utáni állapotának összehasonlító elemzéséhez a három követelmény-típus közül az első kettőnek vizsgálatát végeztük el a hőellátó rendszerbe kapcsolt épületekre. A számításokat a 7/2006.(V.24.).TNM rendeletben meghatározottaknak megfelelően a következőkben ismertetjük. Az épületek geometriájának rögzítését követően a külső határoló szerkezetek rétegrendjét azonosítottuk, mely alapján az (1) képlet szerint kiszámításra került a szerkezeteket jellemző U hőátbocsátási tényező értéke [6]. ahol a határolószerkezetet felépítő i -edik réteg vastagsága, [m], a határolószerkezetet felépítő i -edik réteg (korrigált) hővezetési tényezője, [W/mK],, külső és belső felületi hőátadási tényezők, [W/m 2 K]. Az egyes, beépítésre kerülő anyagok λ hővezetési tényezőjét a tervezett, illetve megvalósult beépítési körülményeknek megfelelően korrigált (lerontott) értékkel kell figyelembe venni. (1) (2) ahol: a korrekciós tényező.

8 388 Szemmelveisz Tamásné Kovács Helga Koós Tamás A fajlagos hőveszteség tényező egyszerűsített számításának egyenlősége: (3) (4) ahol Q sd a fűtött légtérfogat, [m 3 ], a j -edik határoló felület-típus belső méretekkel mért felülete, [m 2 ], az j -edik határoló felület-típus hőhidak hatását kifejező szorzóval korrigált ( eredő ) hőátbocsátási tényezője, [W/m 2 K], az i -edik típusú vonalmenti hőhíd hossza, [m], az i -edik szerkezet vonalmenti hőátbocsátási tényezője, [W/mK], korrekciós tényező, a direkt sugárzási hőnyereség, [W]. Egyszerűsített számítási módszer alkalmazása esetén a fűtés éves nettó hőenergia igénye: ahol hőfogyasztás számításánál: az órafokban kifejezett konvencionális (12 C határhőmérséklethez, azaz 8 K egyensúlyi hőmérséklet-különbséghez tartozó) hőfokhíd értékének ezredrésze (a W/kW átszámítás miatt) fajlagos hőveszteség tényező, [W/m 3 K], szellőzési hőveszteség számításánál: a levegő sűrűségének, fajhőjének és a mértékegység átváltásához szükséges tényezőknek a szorzata, átlagos légcsereszám fűtési idényben, [1/h], szakaszos üzem korrekciós szorzója, hőfogyasztás számításánál: a konvencionális fűtési idény órában mért hosszának ezredrésze, A n nettó fűtött alapterület, [m 2 ], belső hőnyereség átlagos értéke, [W/m 2 ]. (5) A fűtési rendszerrel biztosított nettó fűtési energiaigény fajlagos értéke: (6)

9 Kistelepülések fenntarthatóságának feltételei, avagy a,,csernelyi modell Önkormányzati épületek fűtési primer energiaigénye Számításainkat az előzőekben ismertetett módszerrel, a 7/2006. (V. 24.) TNM az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról rendeletben meghatározottaknak megfelelően, a WinWatt épületgépészeti program segítségével végeztük el. A nettó éves fűtési energiaigényt és annak fajlagos értékeit az 1. táblázatban foglaltuk össze. Épület Új Régi Könyvtázat Önkormány- Óvoda iskola iskola Fűtött alapterület, m , Kazánok teljesítménye Földgáz tüzelésű, kw 2x136 2x30 1x30 2x45 Szilárd tüzelésű, kw 2x290 Fajlagos nettó éves fűtési energiaigény, kwh/m 2 a 77,87 171,9 242,4 200,8 157,2 Nettó éves fűtési energiaigény, MWh/a 105,5 85,61 44,45 39,75 43,23 Tüzelőanyag fajtája és mennyisége Földgáz, m 3, Hu: 34 MJ/m Lignit, t, Hu: 7 MJ/kg 54,2 44,0 21,3 20,4 22,2 Fa, t, Hu: 13 MJ/kg 29,2 23,7 11,5 11,0 12,0 Tüzelőanyag fajtája és mennyisége a kazánhatásfokkal számolva Földgáz, m Lignit, t 65,0 52,8 25, ,6 Fa, t 35,0 28,4 13,8 13,2 14,4 Tüzelőanyag éves költsége Földgáz:130 Ft/m 3, Lignit: Ft/t, Fa: Ft/t Földgáz, M Ft/év 1,58 1,30 0,63 0,60 0,65 Lignit, M Ft/év 0,40 0,33 0,16 0,15 0,17 Fa, M Ft/év 0,56 0,45 0,22 0,21 0,23 1. táblázat. A közintézmények hőellátásának főbb adatai A közintézmények hőellátására vonatkozó számítások eredményei egyértelműen igazolják, hogy indokolt a kistelepüléseken a földgáz kiváltására alternatív szilárd energiahordozókat felhasználni. A három vizsgált energiahordozó költségei közül a legnagyobb a földgázé, azt követi a fa és a legolcsóbb a lignit (5. ábra). A lignit felhasználás mellett az elmúlt fűtési szezonban egyetlen tényező, az ára döntött. Azonban a tüzelt visontai lignit hamutartalma ~ 37% m/m, és nem hagyható figyelmen kívül annak ~ 3,5% m/m kéntartalma sem. Mindkét tüzeléstechnikai paraméter komoly környezetvédelmi aggályokat vet fel, hiszen a nagy mennyiségben keletkező salak elhelyezésekor szigorú hulladékkezelési szabályokat kell betartani. Ha ennek költségeit is figyelembe vesszük, akkor a biomassza tüzelés, az arra rakódó járulékos költségeivel együtt környezetvédelmi és gazdaságossági szempontból is kedvezőbb. A kenet tartalmazó tüzelőanyagok füstgáza okozta légszennyezés veszélye mindenki előtt ismert. A biomasszák nem tartalmaznak a környezetre veszélyes mennyi-

10 Tüzelőanyag éves költsége, MFt/év 390 Szemmelveisz Tamásné Kovács Helga Koós Tamás ségben kenet. A táblázatban szereplő tüzelőanyagok feltüntetett árai mai piaci árak. Amennyiben a terveinkben szereplő energianövény termelés megvalósul a településen (a próbaültetések már megtörténtek) a helyben megtermelt tüzelőanyag ára még kedvezőbb lehet. Mivel a termesztésnek és a tüzelőanyag előkészítésnek kistelepülési méretekben mérve jelentős munkaerőigénye is van, kedvezően hathat a település foglalkoztatási mutatóira. 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Új iskola Régi iskola Óvoda Könyvtár Önkormányzat Közintézmények Földgáz Lignit Fa 5. ábra. Különböző tüzelőanyagok éves fűtési költsége 4.3. Energetikai célú biomassza, energianövények A csernelyi adottságok lehetővé teszik fás szárú energianövények termesztését. Annak vizsgálata, hogy ehhez mekkora területeket lehet bevonni a termelésbe és milyen fajtákat érdemes termeszteni jelenleg is folyik. A szakirodalomban fellelhető adatok alapján alább ismertetjük az energianövény termesztés két módszerének jellemző adatait és a jellemző rotáció szerinti hozamokat (2., 3. táblázat). Újratelepítés Sarjaztatás Tőszám tő/ha tő/ha Rotáció 8-15 év 2-4 év Fatömeg 8-15 t/ha/év t/ha/év Energiatermelés GJ/ha/év GJ/ha/év 2. táblázat. Fás szárú energianövények főbb jellemzői a termesztés módja szerint [7]

11 Kistelepülések fenntarthatóságának feltételei, avagy a,,csernelyi modell 391 Fa fajták Kor, év Darab/ha Tömeg, kg/m Biomassza, t/ha év Nyár-Poplar/Pa ,30 15,5 Nyár-Poplar/Kol ,3 20,5 Nyár-Poplar/Ra ,6 19,5 Nyár-Poplar/Beau ,8 37,1 Akác-Robinia ,1 17,5 Fűz-Salix ,30 22,1 Bálvány-Ailanthus ,8 22,0 3. táblázat. Fás szárú energianövények jellemző rotáció szerinti hozamai [7] A közintézmények hőellátásához szükséges ~ t/év fás szárú tüzelőanyag (1.táblázat) előállításához, a legkisebb hozamú Poplar/Pa fantázianevű nyárfával számolva ~ 7 ha területen kell energianövényt termeszteni. A településen jelenleg alulhasznosított területeken (becslések szerint ha) ez a mennyiség megtermelhető, sőt a lakosság hőellátása is biztosítható biomassza alapon, ha megvalósul a növénytermesztés. A tervek realizálását nagyban megkönnyítheti, ha az önkormányzat sikeresen pályázik a megújuló alapú hőtermelést, illetve az energianövények termesztését támogató uniós pénzügyi alapokra. Ezeknél a pályázatoknál a legnagyobb gondot az önrész előteremtése jelenti az önkormányzatoknak, de ha körültekintően gazdálkodnak a földgázalapú hőtermelés biomassza alapúra való átalakítása során megtakarítható költségek révén az önrész is előteremthető. Összefoglalás Válságokkal sújtott világunkban a kistelepülések különösen a hátrányos helyzetű régiókban az élet minden területén megoldandó gondok sorával küzdenek. A szóban forgó települések fenntartható fejlődési pályára állítása kapcsán újra kell gondolni az eredményre vezető lehetőségeket. Kutatócsoportunk egy borsodi kistelepülés Csernely község önkormányzatával karöltve keresi a válságos helyzetből való kilábalás módjait. A párhuzamosan folyó többrétű kutatások keretében egy olyan modell megvalósításán dolgozunk, amely egyaránt szolgálja a település és lakosságának boldogulását. A cikkben a modell középpontjába helyezett településenergetika egy szeletét, az önkormányzati intézmények hőellátásának lehetőségeit elemezzük. A következő lépésben a lakossági hőellátás centralizálásának feltételeit vizsgáljuk, kiindulva az épületenergetikai felmérésből és eljutva a hőellátás biomassza alapú megoldási módjainak kidolgozásáig. A munkával párhuzamosan közgazdászok, jogászok, szociológusok és antropológusok elemzik a megvalósítandó modell gazdasági, jogi és szocio-kulturális feltételeit. Köszönetnyilvánítás A kutatás a TÁMOP B-10/2/KONV jelű projekt részeként, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

12 392 Szemmelveisz Tamásné Kovács Helga Koós Tamás Irodalom [1] Szemmelveisz Tamásné, Kovács Helga., Koós Tamás.: A biomassza szerepe a kistelepülések hőenergia ellátásában, Anyagmérnöki Tudományok, Miskolc, 36/1. kötet, (2011) p [2] Magyarország Energiapolitikája , A biztonságos, versenyképes és fenntartható energiaellátás stratégiai keretei, Budapest, GKM, június [3] Nemzeti Energiastratégia 2030, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2012, p [4] [5] Csernely településrendezési terve vizsgálati munkarész és településfejlesztési koncepció c. tanulmány, Provincia-Táj Bt. Miskolc, p [6] 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról [7]

Épületenergetikai számítások

Épületenergetikai számítások Épületenergetikai számítások A számításokat az EPBD előírásaival összhangban lévő 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet [1] előírásai szerint végeztük el. Az alkalmazásra magyarországon kerül sor, illetve amennyiben

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Földvár Terv Kft Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: 5 lakásos társasház Paks, Kossuth Lajos utca 4. Hrsz.: 864. Viczai János GT/17-0469

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: 1019 OTP Társasház Budapest, XI. Regős utca 14-15-16. Megrendelő: 1019 OTP TÁRSASHÁZ Budapest, XI. Regős utca 14-15-16.

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület Megrendelő Szociális Szolg. Közp. 16db apartmanja Kál Nagyközség Önkormányzata 335 Kál, Szent István tér 2. Tanúsító Vereb

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület Megrendelő Tanúsító Patkó iskola Kál Nagyközség Önkormányzat 335. Kál, Szent István tér 2. Vereb János 3368. Boconád, Lenin

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: 6. emelet 25. lakás Vértesy Mónika TÉ-01-63747 Az épület(rész) fajlagos primer

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló.5 Nemzeti energiapolitika....6 Jogszabályi környezet...8 Cégismertető...9 Távhő fejlesztési koncepció.10 Fogyasztói kör bővítése...11 Pályázatok.. 12 2016. évi

Részletesebben

20.10.2014. Lakóépületek tervezése Épületenergetikai gyakorlat MET.BME.HU 2012 / 2013 II. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék LAKÓÉPÜLETEK TERVEZÉSE

20.10.2014. Lakóépületek tervezése Épületenergetikai gyakorlat MET.BME.HU 2012 / 2013 II. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék LAKÓÉPÜLETEK TERVEZÉSE Lakóépületek tervezése Épületenergetikai gyakorlat MET.BME.HU 2012 / 2013 II. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék BME - MET 2014 / 2015. - gyakorlat Készítette: Dr. Csanaky Judit Emília, BME Építőmérnöki

Részletesebben

P a r c iá lis v í z g ő z n y o m á s [ P a ]

P a r c iá lis v í z g ő z n y o m á s [ P a ] Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Védőnői szolgálat épülete, Kál Főút alsó 6. Hrsz 1228 Megrendelő: Kál Nagyközség Önkormányzata Tanúsító: Vereb János 3368.

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: Kovács Pál és Társa. Kft. 06-1-388-9793 (munkaidőben) 06-20-565-8778 (munkaidőben) Az épület(rész)

Részletesebben

HILD JÓZSEF ÉPÍT IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ENERGETIKAI ELLEN RZÉSE

HILD JÓZSEF ÉPÍT IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ENERGETIKAI ELLEN RZÉSE SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2010/11 HILD JÓZSEF ÉPÍT IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ENERGETIKAI ELLEN RZÉSE KÉSZÍTETTE: BOGNÁR-DÖRNER ÁGNES PAJOR ZSÓFIA RITA GERGELY GYULA MÁTYÁS BORSAI ÁRPÁD 2010/11 HILD JÓZSEF ÉPÍT

Részletesebben

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK

A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA. Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK A BIOGÁZ KOMPLEX ENERGETIKAI HASZNA Készítette: Szlavov Krisztián Geográfus, ELTE-TTK I. Bevezetés Ha a mai módon és ütemben folytatjuk az energiafelhasználást, 30-40 éven belül visszafordíthatatlanul

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány Meglévő állapot 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Orvosi renelő 2081 Pilissaba Bajsy Zsilinszky út 37. Hrsz: 276 Megrenelő: Polgármesteri Hivatal, Pilissaba

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 12.sz.melléklet. Tervezési program az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola felújításához.

08-8/965-3/2012. 12.sz.melléklet. Tervezési program az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola felújításához. Tervezési program az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola felújításához. 1. A tervezési terület ismertetése A pécsi 23891/68 helyrajzi számú ingatlanon (Pécs, Aidinger J. u. 41.) található a Megyervárosi

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): 1 emelet 4. Megrendelő: Tanúsító: Vértesy Mónika TÉ-01-63747 Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:

Részletesebben

Épületenergetikai számítás 1. P a r c i á l i s v í z g ő z n y o m á s [ P a ]

Épületenergetikai számítás 1. P a r c i á l i s v í z g ő z n y o m á s [ P a ] Éületenergetikai számítás Szerkezet tíusok: 8cm-es külső fal külső fal tervi hőátbocsátási tényező:. W/m K. W/m K A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő. Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: % Eredő

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU-02--------- jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE

CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE Gazdaságtudományi Közlemények, 6. kötet, 1. szám (2012), pp. 157 166. CSERNELY KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI HELYZETE VARGA BEATRIX Összefoglaló: Terveink szerint Csernely községet alapul véve kerül kidolgozásra

Részletesebben

A biomassza alapú falufűtőművek létesítésének társadalomföldrajzi kérdései a Hernád-völgy településein

A biomassza alapú falufűtőművek létesítésének társadalomföldrajzi kérdései a Hernád-völgy településein Tóth Tamás 1 Tóth József Barnabás 2 A biomassza alapú falufűtőművek létesítésének társadalomföldrajzi kérdései a Hernád-völgy településein Summary Village heating plants operating in the EU have directly

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület Megrendelő Orvosi rendelők és szolgálati lakások Kál Nagyközség Önkormányzata 335. Kál, szent István tér 2, Tanúsító Vereb

Részletesebben

Dr. Szabó József épületenergetikai szakértő

Dr. Szabó József épületenergetikai szakértő Dr. Szabó József épületenergetikai szakértő T Á R S A S H Á Z I L A K Á S M I N T A 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Társasház 1111 Budapest Társasház út 11. Hrsz.111111 Épületrész (lakás):

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra OTKA T 46471 (24 jan. 27 jún.) Témavezető: Woperáné dr. Serédi Ágnes, egyetemi docens Kutatók

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Multidiszciplináris tudományok, 2. kötet. (2012) 1 sz. pp. 115-120. MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOT FELDOLGOZÓ PELLETÁLÓ ÜZEM LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI Szamosi Zoltán*, Dr. Siménfalvi Zoltán** *doktorandusz, Miskolci

Részletesebben

AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9.

AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. Click to edit Master title FELÚJÍTÁS - ALAPFOGALMAK Hőátbocsátási tényező A határolószerkezetek,

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: 2016.I.1. 2017.XII.31. A jelek a bekezdések múltbeli és

Részletesebben

Vizsgálatot végezte a Klenk Energetika Kft. (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 10-12.) nevében Klenk Gyula ügyvezetı.

Vizsgálatot végezte a Klenk Energetika Kft. (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 10-12.) nevében Klenk Gyula ügyvezetı. SZALMABRIKETT TÜZELÉSRE VALÓ ÁTÁLLÁS VIZSGÁLATA Gáztüzeléső melegvizes kazánok kiváltása Szalmabrikett tüzeléső kazánokra, /önkormányzati/brikettáló létesítéssel A vizsgálat Dévaványa (Dévaványa Város

Részletesebben

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM A belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 107. szám

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Otthon Melege Program. Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Otthon Melege Program Családi házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-CSH/2016 2016. április 07. 1. A pályázati

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Az Épületszerkezettan 3. 4 sz. szerkesztő gyakorlatához Kapcsolt gerébtokos ablak és felújítása

ÓRAVÁZLAT Az Épületszerkezettan 3. 4 sz. szerkesztő gyakorlatához Kapcsolt gerébtokos ablak és felújítása BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettan 3. Épületszerkezettani Tanszék Előadó: Dr. Becker G., Dr. Hunyadi Z. Évf. felelős: Takács Lajos 2011/12. tanév II. félév ÓRAVÁZLAT Az Épületszerkezettan 3. 4 sz.

Részletesebben

A FÓKUSZÁLT NAPENERGIA TÁROLÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

A FÓKUSZÁLT NAPENERGIA TÁROLÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI A FÓKUSZÁLT NAPENERGIA TÁROLÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI A HŐTÁROLÓ MÉRETÉNEK ÉS HŐSZIGETELÉSÉNEK OPTIMÁLISA POSSIBILITIES IN THE HEAT STORAGE AND EXPLOITATION OF CONCENTRATED SOLAR ENERGY OPTIMAL DESIGN

Részletesebben

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT Lovas Dóra Az energia területén túl sokáig nem érvényesültek az Unió alapvető szabadságai. A jelenlegi események rávilágítottak ennek magas tétjére: az európaiak

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ÉSZREVÉTEL

Magyar Mérnöki Kamara ÉSZREVÉTEL Soltész Ilona mb. országos főépítész és Magyar Mérnöki Kamara ÉSZREVÉTEL Tárgy: A Belügyminisztérium megbízásából a Magyar Mérnöki Kamara szervezésében 2011. március 4-én lezajlott prezentáció ÉPÜLETENERGETIKAI

Részletesebben

Az energetikai minőségtanúsítvány. Előadó: Dr. Szalay Zsuzsa adjunktus BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Az energetikai minőségtanúsítvány. Előadó: Dr. Szalay Zsuzsa adjunktus BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Az energetikai minőségtanúsítvány Előadó: Dr. Szalay Zsuzsa adjunktus BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék. Az energetikai minőségtanúsítvány 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai

Részletesebben

TERMÁLVÍZ-HASZNOSÍTÁSI PROGRAM NAGYSZÉNÁS GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAINAK KIAKNÁZÁSÁRA

TERMÁLVÍZ-HASZNOSÍTÁSI PROGRAM NAGYSZÉNÁS GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAINAK KIAKNÁZÁSÁRA TERMÁLVÍZ-HASZNOSÍTÁSI PROGRAM NAGYSZÉNÁS GEOTERMIKUS ADOTTSÁGAINAK KIAKNÁZÁSÁRA A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KEOP-4.3.0/11-2013-0003 Szakmai kiadvány ÚJ KORSZAK KEZDŐDIK NAGYSZÉNÁS TÖRTÉNETÉBEN Ez a kiadvány,

Részletesebben

Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve

Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve 2015. október Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Szeged kerékpárforgalmi hálózati terve 2015. október Tervszám:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

Energiatámogatások az EU-ban

Energiatámogatások az EU-ban 10. Melléklet 10. melléklet Energiatámogatások az EU-ban Az európai országok kormányai és maga az Európai Unió is nyújt pénzügyi támogatást különbözõ energiaforrások használatához, illetve az energiatermeléshez.

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013

SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013 SZIGETHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2013 Jenei Attila Okl. környezetmérnök környezetvédelmi szakértő MMK szám: 01-11827 Petrényi Ágnes Okl. környezetgazdálkodási agrármérnök T F E W 1133

Részletesebben

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN

A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet A TESZTÜZEMEK FŐBB ÁGAZATAINAK KÖLTSÉG- ÉS JÖVEDELEMHELYZETE 2002-BEN A K I I Budapest 2003 Agrárgazdasági Tanulmányok 2003. 6. szám Kiadja: az Agrárgazdasági

Részletesebben

Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola és Kollégium

Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola és Kollégium Gyakorlati épületfizika Féléves feladat Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola és Kollégium 9023 Győr, Szabolcska Mihály u. 5. Hő- és páratechnikai, épületakusztikai és tűzvédelmi szakvélemény Készítette:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Nemzeti Fejlesztési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Budapest, 2011.

Részletesebben

ENERGETIKAI TÖRVÉNYALKOTÁS AZ EU-BAN

ENERGETIKAI TÖRVÉNYALKOTÁS AZ EU-BAN ENERGETIKAI TÖRVÉNYALKOTÁS AZ EU-BAN n A II. VILÁGHÁBORÚ BEFEJEZÔDÉSE UTÁN A SZÖRNYÛ PUSZTULÁS ÉS MEGOSZTOTTSÁG FELSZÁ- MOLÁSA ÉRDEKÉBEN A KONTINENS LEGJOBBJAI ÖSSZEFOGTAK A KÖZÖS JÖVÔ ÉRDEKÉBEN, LÉTRE-

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megalapozó vizsgálat Helyzetértékelés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Terve

Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Terve Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Terve Megrendelő: Magyar Építésügyi Technológiai Platform Készült: Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS

ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.4 Biomassza együttes elégetése 2.7 erőművekben hagyományos fűtőanyaggal műszaki és gazdasági feltételek, tapasztalatok Tárgyszavak: szénerőmű;

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP SKILLS HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK HASZNOSÍTÁSA Bohoczky Ferenc Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ny. vezető főtanácsosa, az MTA Megújuló Energiák Albizottság tagja SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS A VILÁGON

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület Épületrész (lakás) Megrendelő Polgármesteri Hivatal 3350. Kál szent István tér 2 Teljes épület Kál Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energekai minőségtanúsítvány 1 Energekai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrenelő: Tanúsító: é z s é Kreatív Kft 1118 Buast, Malér Pál uta 2 A/1. III. em 2. Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:

Részletesebben

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

Az akcióterv neve. KMOP Települési területek megújítása. HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve KMOP Települési területek megújítása Készítette HBF Hungaricum kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám KMOP_Városfejl_V_4 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát adó

Részletesebben

Megalapozó vizsgálat

Megalapozó vizsgálat Megalapozó vizsgálat Balatonfenyves településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 50-1658/2012 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban,

Részletesebben

Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján

Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján Bevezetés Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési gyakorlat alapján Dr. Finta István A vidéki területek fejlesztésének sajátosságai (a területfejlesztéstől részben

Részletesebben

A gépészeti rendszer hatása a különböző hőszigetelési teljesítményű könnyűszerkezetes épületek energiafelhasználására

A gépészeti rendszer hatása a különböző hőszigetelési teljesítményű könnyűszerkezetes épületek energiafelhasználására peer-reviewed article A gépészeti rendszer hatása a különböző hőszigetelési teljesítményű könnyűszerkezetes épületek energiafelhasználására KARÁCSONYI Zsolt 1, HANTOS Zoltán 2 1 Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Megújuló energiaforrások vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg és Satu Mare megyékben

Megújuló energiaforrások vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg és Satu Mare megyékben www.huro-cbc.eu; www.hungary-romania-cbc.eu Megújuló energiaforrások vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg és Satu Mare megyékben Készítette: UNI-FLEXYS Egyetemi Innovációs Kutató és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

SZIKSZÓ 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft.

SZIKSZÓ 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. ITS 2014 Konzorcium Kft. SZIKSZÓ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS HELYZET ELEMZÉS 2015. MÁJUS 18. Készítette: ITS 2014 Konzorcium Kft. Tartalomjegyzék 2 Helyzetelemző munkarész... 2 2.1

Részletesebben

Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből

Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből Megújuló energiák felhasználása az épületekben, különösen a hőszivattyúk használata szemszögéből Napjainkban Magyarországon jelentősen növekszik a megújuló energiát használó épületek száma; Okok: - fosszilis

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.7 A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai Tárgyszavak: biogáz; környezeti hatás; ökológiai mérleg; villamosenergia-termelés; hőtermelés. A megújuló energiák bővebb felhasználásának

Részletesebben

Klímamodellek a társadalmi alkalmazkodásban A sérülékenységvizsgálatok hazai eredményei és tapasztalatai

Klímamodellek a társadalmi alkalmazkodásban A sérülékenységvizsgálatok hazai eredményei és tapasztalatai Klímamodellek a társadalmi alkalmazkodásban A sérülékenységvizsgálatok hazai eredményei és tapasztalatai Uzzoli Annamária Bevezetés A klímamodellezés eredményeinek gyakorlati felhasználhatósága elsősorban

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés

Fenntarthatósági Jelentés 2004 M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T Fenntarthatósági Jelentés CSOPORT CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentése 2004 Tartalom Köszöntõ A társaságcsoport A

Részletesebben

Felhasználói hőközpontok kialakítása

Felhasználói hőközpontok kialakítása Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben Felhasználói hőközpontok kialakítása Projektazonosító: KEOP-5.4.0/12-2013-0026 Új Széchenyi Terv Környezet és energia operatív program

Részletesebben

Vízhasználatok gazdasági elemzése

Vízhasználatok gazdasági elemzése ÖKO Zrt. vezette Konzorcium Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése című KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyűjtőkre, továbbá ezek alapján az országos

Részletesebben

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/17395. számú országgyűlési határozati javaslat a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes,

Részletesebben

Partnerséget építünk. Példák az energiatudatos építészetre

Partnerséget építünk. Példák az energiatudatos építészetre Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Partnerséget építünk Vállalkozások a fenntartható városfejlesztésért HUSK/1001/1.1.2/0046- SUSTAIN Példák az energiatudatos építészetre

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható A megalapozó

Részletesebben

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március

Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások. - helyzetértékelés - 2011. március Gyermekjóléti alapellátások és szociális szolgáltatások - helyzetértékelés - 2011. március Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet Országos Szolgáltatás-módszertani Koordinációs Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 ͳ ȋͳȍ ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (1) FOGLALKOZTATÁS A ZÖLD ZÖLDSÉGHAJTATÓ MODELLGAZDASÁGOKBAN Összefoglalás

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: Gali András Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása: 293.5 kwh/m 2

Részletesebben

Medgyasszay Péter PhD: Számok bűvöletében

Medgyasszay Péter PhD: Számok bűvöletében Medgyasszay Péter PhD: Számok bűvöletében Az egyre magasabb gázárak miatt mind többen érdeklődnek az energiahatékony építési technológiák iránt. Különös érdeklődés övezi a passzív ház technológiát, amelynek

Részletesebben

Épületek energetikai hatékonyságának növelése aktív hőszigeteléssel (ATI)

Épületek energetikai hatékonyságának növelése aktív hőszigeteléssel (ATI) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK Energetika II. házi feladat (BMEGEENAEE4) Épületek energetikai hatékonyságának növelése aktív hőszigeteléssel (ATI)

Részletesebben

Fenntarthatóság, éghajlatvédelem, építésgazdaság

Fenntarthatóság, éghajlatvédelem, építésgazdaság Fenntarthatóság, éghajlatvédelem, építésgazdaság Dr. Pálvölgyi Tamás egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszék Komplex kihívások az épületek tervezése

Részletesebben

Rövid módszertani segédlet energetikai tanúsításhoz, méretezéshez

Rövid módszertani segédlet energetikai tanúsításhoz, méretezéshez Rövid módszertani segédlet energetikai tanúsításhoz, méretezéshez tekintettel a legutóbbi módosításra 2014. július Készítette: Zorkóczy Zoltán szakmai referens Jóváhagyta: Soltész Ilona főosztályvezető

Részletesebben

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. 2002 K Ö R N Y E Z E T I J E L E N T É S MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. TARTALOM Köszöntõ Az MVM Rt. küldetése A Magyar Villamos Mûvek

Részletesebben

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 2015. tavasz

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 2015. tavasz Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz 0. tavasz Napenergia hasznosítása Egy un. kw-os napelemes rendszer nyári időszakban, nap alatt átlagosan,4 kwh/nap elektromos energiát termel

Részletesebben

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 2014. tavasz

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 2014. tavasz Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz 04. tavasz Szilárd biomassza, centralizált rendszerekben, tüzelés útján történő energetikai felhasználása A Pannonpower Holding Zrt. faapríték tüzelésű

Részletesebben

Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású

Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású Az olcsó olaj korában készült épületektől a passzív házon át, az intelligens, zéró energiafelhasználású épületekig. Nagy István Épületenergetikai szakértő Nagy Adaptív Kft +36-20-9519904; info@nagy-adaptiv.hu

Részletesebben

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM r e n d e l e t e az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Törökország energiapolitikája (földgáz, vízenergia és geotermikus energia)

Törökország energiapolitikája (földgáz, vízenergia és geotermikus energia) AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.1 2.3 2.4 Törökország energiapolitikája (földgáz, vízenergia és geotermikus energia) Tárgyszavak: földgáz; vízenergia; geotermikus energia; energiapolitika. Törökország

Részletesebben

Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2012. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól

Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2012. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól Jelentés a levéltári szakfelügyelet 2012. évi működéséről és ellenőrzési tapasztalatairól A vezető szakfelügyelőből, 9 közlevéltári és 3 nyilvános magánlevéltári szakfelügyelőből álló szakfelügyelői karból

Részletesebben

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja:

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja: Gáztüzelésű háztartási kombinált fűtő-melegvizet és használati melegvizet szolgáltató berendezés tüzeléstechnikai jellemzőinek vizsgálata: A tüzelőberendezés energetikai

Részletesebben

A szilárd biomassza energetikai alkalmazásának gazdasági vizsgálata egy önkormányzati fenntartású cég esetében. Somogyi Andrea

A szilárd biomassza energetikai alkalmazásának gazdasági vizsgálata egy önkormányzati fenntartású cég esetében. Somogyi Andrea A szilárd biomassza energetikai alkalmazásának gazdasági vizsgálata egy önkormányzati fenntartású cég esetében Somogyi Andrea 1 A szilárd biomassza energetikai alkalmazásának gazdasági vizsgálata egy önkormányzati

Részletesebben

ALTERNATÍVÁJA-E MA A NÖVÉNYI BIOMASSZA A SZÉNNEK A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSÉBEN?

ALTERNATÍVÁJA-E MA A NÖVÉNYI BIOMASSZA A SZÉNNEK A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSÉBEN? ALTERNATÍVÁJA-E MA A NÖVÉNYI BIOMASSZA A SZÉNNEK A VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSÉBEN? Molnár József Dr. egyetemi docens Miskolci Egyetem, Bányászati és Geotechnikai Intézet e-mail: bgtmj@uni-miskolc.hu A magyarországi,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.5.2007 COM(2007) 253 végleges - A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Hatályos: 2013.07.09-7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV

ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV ESÉLYTEREMTŐ-PROGRAMTERV BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Készült a Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Bólyi járásban című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0040 azonosító számú projekt keretében. 1 Háttér...

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): 1. em. 12. lakás Megrendelő: Tanúsító: Vértesy Mónika TÉ-01-63747 Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:

Részletesebben

Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységek Termékadatlap környezetvédelmi szemléletű közbeszerzéshez

Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységek Termékadatlap környezetvédelmi szemléletű közbeszerzéshez Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységek Termékadatlap környezetvédelmi szemléletű közbeszerzéshez A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés (GPP) önkéntesen alkalmazott eszköz. Ez a termékadatlap

Részletesebben

SZÉKKUTAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2010-2014)

SZÉKKUTAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2010-2014) SZÉKKUTAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (2010-2014) 2011. Székkutas településfejlesztési stratégiája (2010-2014) 1. Bevezetés "...igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Megszüntethető a szén-dioxid-kibocsátás Nagy-Britanniában

Megszüntethető a szén-dioxid-kibocsátás Nagy-Britanniában Megszüntethető a szén-dioxid-kibocsátás Nagy-Britanniában Bevezetés A mind gyorsabb ütemben zajló, ma már a nemzetközi tudomány által is elismert éghajlatváltozás kezelése egyre sürgetőbb probléma, hiszen

Részletesebben

A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS KEZELÉS SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS KEZELÉS SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Körmendi Krisztina Protan ZRt. kormendi@dcs.vein.hu Solymosi József Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi tanár solymosi.jozsef@zmne.hu A VILLAMOSENERGIA-KRÍZIS

Részletesebben

Elérhetőségi viszonyok területi különbségekre gyakorolt hatása a magyarországi kistérségek esetében

Elérhetőségi viszonyok területi különbségekre gyakorolt hatása a magyarországi kistérségek esetében Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola Győrffy Ildikó: Elérhetőségi viszonyok területi különbségekre gyakorolt hatása a magyarországi kistérségek esetében

Részletesebben

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 4. sz. 25. p. 36 43. Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével A

Részletesebben

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065

Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065 Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása KMOP-3.3.3-11-2011-0065 Tartalomjegyzék 1. Soroksári Kulturális-, Szabadidő- és Sportcentrum energetikai racionalizálása...

Részletesebben