Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola és Kollégium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola és Kollégium"

Átírás

1 Gyakorlati épületfizika Féléves feladat Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola és Kollégium 9023 Győr, Szabolcska Mihály u. 5. Hő- és páratechnikai, épületakusztikai és tűzvédelmi szakvélemény Készítette: C csoport Kiss Ágota Halász Sándor Dániel Pócsi András Rozina Tibor Vajda Kitti

2 Kiss Ágota Halász Sándor Dániel Pócsi András Rozina Tibor Vajda Kitti Tervdokumentáció, rétegrendek csoportok terveinek összerajzolása Bevezetés, thermográfiai elemzés Hő- és páratechnikai szakvélemény fejezet Épületakusztikai szakvélemény fejezet Tűzvédelmi szakvélemény fejezet 2

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Hő-és páratechnikai szakvélemény A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezői (III. szint) Fajlagos hőveszteség-tényező (II. szint) Thermográfiai mérés és elemzés Vizsgált körülmények Hőkép lista Hőkamerás vizsgálat Értékelés Épületakusztika szakvélemény Környezeti tényezők Forgalomból származó zajhatások Zajmérési jegyzőkönyvből vett adatok Az épületekben fellelhető különböző funkciójú terek igényei Az épületre, egyes tereire és egyes szerkezeteire vonatkozó rendeletekben rögzített határértékek A helyiségek épületakusztikája Az eredmények értékelése Összegzés Tűzvédelmi szakvélemény Az épület tűzveszélyességi osztályba sorolása Épület tűzállósági fokozata A kollégium épületének kiürítése Az iskola épületének kiürítése Homlokzati tűzterjedés Tetőszinti tűzterjedés Hő- és füstelvezetés Tűzjelzés Tűzoltási felvonulási terület Oltóvíz ellátás Épületgépészeti kialakítás, épület villámvédelmi rendszere Értékelés

4 1. Bevezetés A Szabolcska utcai iskola 1962-ben épület Harmati János építésztervező vezetésével. Az iskola a Graboplast gyár melletti üres területen épült fel az ötvenes-hatvanas években meginduló nádorvárosi lakótelepi fejlesztések iskola igényének biztosítására. Ilyen lakóegység volt többek között a közeli Malom liget szocreál beépítése, a Mester (Álmos) utca hatvanas évekbeli egyedi tervezésű épületei (köztük a hétemeletes lakóházzal) és a Szabolcska utca nagyblokkos házai (később ez a beépítés paneles házakkal folytatódott), valamint az iskola szomszédságában épültek fel a kísérleti paneles épületek és a gyógyszertári decentrum, ezek is Harmati János munkái. Forrás: A Mester (Álmos), Szabolcska és Sport utcák által határolt telken felépülő iskola három szárnyból áll: az osztálytermi, a napközis és a tornatermi szárnyakból. Az osztálytermi és a napközis rész között helyezkedik el a főbejárat. Ehhez kapcsolódik a két szinten is megtalálható, viszonylag nagy méretű előtér valamint a főlépcsőház. Ennek egyik oldala teljesen megnyitott, acélszerkezetű üvegfallal készült. Az épület derékszögű rendszere a főbejárati egységnél feloldódik. Az átmenő (udvart is elérő) főbejárati tér, az előcsarnok és a főlépcsőház falsíkjainak szögtörése ad némi játékosságot a kiemelt tereknek. A három szintes, részben alápincézett főtömegben tizenkét osztályterem található. Tájolásuk dél-keleti, a tágas udvar és a lakóházak felé fordulnak, ezáltal védetté válnak a(z akkor még működő) Mester utcai iparvágány zajától. További két osztályterem található a szárny kiemelt, főbejárat melletti részének földszintjén és második emeletén, míg az első emeleten a tanári szoba helyezkedik el. Az itteni előtér 4

5 így egyszerre a szülők várótere is lehet. Főleg itt, az első emeleten érezhetjük kevésnek a gyerekek által is intenzíven használható közösségi tereket, hiszen a tanári szoba előtere nem éppen az ideális zsibongó Az eredeti programtól eltérően még két osztályteremnek helyet kellett szorítani, ezek ennek megfelelően meglehetősen alárendelt pozícióba, a tornatermi nyaktag alagsori részébe kerültek. Bár az udvar rézsűs kiképzésével igyekeztek a tervezők a bevilágítási helyzeten javítani, a korabeli kritika is megjegyzi, hogy a két helyiség elhelyezése kifogásolható. A tornatermi rész függőleges közlekedését egy melléklépcsőház biztosítja. Innen, és a tornateremből is könnyen kijuthatunk az udvarra a mellékbejáraton keresztül. A három szintes tornatermi nyaktagban az alagsori osztálytermek és az öltözőkön kívül helyet kaptak még a speciális oktatási helyiségek (műhelyek, szertárak, természettudományi előadó stb.) is. A tornaterem átlagos méretű, észak-keleti és dél-keleti fala nagy üvegfelületekkel megnyitott. Forrás: A Szabolcska utcai földszintes napközis szárnyban helyezkedett el a tanulószobaként is működő étkező, valamint az azt (és a szomszéd óvodát és bölcsődét) kiszolgáló 300 adagos konyha és kiszolgálóhelyiségei. Az épület 1981 óta a Győri Balett utánpótlását is biztosító táncművészeti intézmény ra épült fel a napközis szárny fölé egy új, könnyűszerkezetes tornaterem Papp Lukács tervei alapján. Az ötvenes évek végén az új iskolaépítési elvek között szerepelt a képzőművészeti alkotások elhelyezésének fontossága is. Valóban sok példát találhatunk szerte az országban, ezek lehettek köztéri szobrok, homlokzatot, vagy belső teret díszítő domborművek, festmények, mozaikok, kerámiaplasztikák stb. Sokszor az építészeti elemeket is művészi igénnyel alakították ki, mint ebben az esetben is. A képen jól látható, hogy a tervező a terazzó padlóburkolatot, a mennyezeti vakolatot és a falburkolatokat is változatos geometriai formákkal gazdagította. A földszinti előcsarnokot díszíti Simó József falképe. Az iskola azóta is gazdagodott további műtárgyakkal, hiszen 1988 óta képzőművészeti szakképzés is folyik. A főbejárat köré kerültek például itt készült fém szobrok. A városban máshol is 5

6 megtalálhatjuk az itteni tanulók munkáit, például ők festették ki a Marcalváros I. és II. lakótelepek közti gyalogos aluljáró falát. Az épület szerkezete Szerkezetileg az épület téglafőfalakkal, a középső főfalakban tégla és vasbeton pillérekkel, a szokásos előregyártott vasbeton-gerendás födémekkel épült. a nyílászáró szerkezetek a főlépcsőház üvegfalán kívül fából készültek, az előcsarnokok mintás kialakítású terazzó burkolatot kaptak. a homlokzatok nemesvakolattal, a nyaktag az Álmos utcai végfalán teljes magasságban, továbbá a lábazatokon teljes magasságban terméskő-burkolattal készültek. Kollégium Forrás: humbs/phoca_thumb_l_dsc_0052.jpg A Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola Kollégiuma szerves része az anyaintézménynek, szervezetében, működésében mégis önálló. Koedukált, folyamatosan nyitva tartó nevelési intézmény. Közel fél évszázados, 843 négyzetméter alapterületű épülete 2006 júniusában került az iskolához. A kollégium épülete formailag szögletesített, fektetett U-alakot mutat. Hangulatos park veszi körül. Bal szárnya egyszintes, jobb oldala kétszintes. A kollégistákat 82 férőhelyen, 3 folyosószinten, 21 helyiségben tudjuk elhelyezni. A szobák változó alapterületűek, egy kivételével négyágyasak. Az alapfelszereltség saját ízlés szerint gazdagítható komfortérzetet növelő kiegészítőkkel. Fontos esztétikai jellemzője kollégiumunknak a belső terek impozáns látványt nyújtó virágerdője. Az intézmény mögötti parkos terület közepén többfunkciós sportpálya található. A kollégium elsődleges feladata a napi iskolai tanulmányok után az értelmes, hasznos, sokszínű kollégiumi élethez szükséges feltételek és lehetőségek megteremtése. A kollégium nevelőtanárainak természetes törekvése a nyugodt, oldott, otthonos, szeretetteljes és diákközpontú légkör kialakítása és folyamatos fenntartása. E légkör tartós sikerét az összefogás, az együttműködés, az érdekharmonizáció és a rend tartópillérei biztosítják. A kollégiumi szakmai munka elsőrendű feladata a nevelés. Nevelési eszményünk a személyiség- és értékközpontú pedagógia forrásvidékéről táplálkozik. Felelősség és gondosság hatja át a nevelők munkáját, miközben értéknek tekintik a gyermek autonóm személyiségét, mely a közösségi viszonyokban fejlődik és bontakozik ki egy értékközvetítési folyamat során. A kollégiumi nevelés egészét a humanizmus eszméje hatja át. A nevelési tevékenység a folyamatos törődés gyakorlatában ölt testet. Munkánk a bizalom légkörére, a biztonság érzetére, a harmónia élményére épül. 6

7 Nevelésfilozófiánk meghatározó, folyamatosan érvényesített eleme a szülőkkel való szoros kapcsolattartás. A kollégium komoly szerepet vállal a művészetek iránti fogékonyság kialakításában, a művészi élmények elmélyítésében, az ízlés és a kritikai érzék fejlesztésében, a nyelvi kultúra ápolásában. Elkötelezettek vagyunk a legalapvetőbb identitások (haza, történelmi múlt, anyanyelv, család) erősítésében. A kollégium életét házirend, a mindennapok világát általános napirend szabályozza. A kollégisták részt vesznek kötelező, szabadon választott, ill. önálló szabadidős programokon. Sokszínű versenyek, vetélkedők, előadások, klubok, szakkörök (zenebarát, anyanyelvi, környezetvédelmi és kézműves) biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését.. Kiemelkedő programjaink a karácsony, a ballagás, a Muzsikál a kollégium, Az olvasás éjszakája és a Kollégiumi éjszaka nevű rendezvények. Forrás: humbs/phoca_thumb_l_dsc_0055.jpg A kollégiumban kiépültek a közösségi élet és a diákönkormányzat szervezeti keretei és fórumai. Kollégistáink testi-lelki egészsége szakmai kontroll alatt áll. Különös fontosságú hangsúlyt kap az egészséges életmód, a környezetvédelem, a környezettudatosság. A mindennapok komfortját a kollégiumi aulában elhelyezett létesítmények biztosítják: számítógépek, automaták, értékmegőrző szekrények, információs faliújságok és paravánok. Meghatározó jelentőségűnek tartjuk a város többi kollégiumaival való kapcsolattartást és együttműködést. A kollégiumi nevelésben jelenleg 10 fő vesz részt: 1 kollégiumvezető, 3 csoportvezető nevelőtanár, 1 részmunkaidős nevelőtanár, 3 éjszakai és 2 hétvégi ügyeletes nevelő. A nevelőtanárok hiteles tartalommal kívánják megtölteni a kollégisták mindennapi életét. A feléjük áradó bizalomért biztonságot adnak. Az összetartozás legnemesebb élményét szeretnék felkínálni a kollégium minden diákjának és dolgozójának. 7

8 2. Hő-és páratechnikai szakvélemény 2.1. A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezői (III. szint) A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeket határoz meg az épületek határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozóan, melyeket a rendelet I. melléklete tartalmaz: Az épületben az alábbi határolószerkezetek találhatóak: R1. Külső fal - 2 cm kültéri vakolat - 38 cm soklyukú kézi falazóelem - 2 cm beltéri vakolat - 1 rtg ragasztás (pogácsák között 1 cm zárt légrés) - 1,25 cm gipszkarton építőlemez - beltéri festés R2. Lapostető - 2rtg vastag bitumenes lemez szigetelés cm salakbeton lejtésképzés (átlagosan 10 cm) - 10 cm salak feltöltés - 19 cm E gerendás födém - 1,5 cm beltéri vakolat R3. Talajon fekvő padló - 1,2 cm lapburkolat - 2 cm ágyazó habarcs - 6 cm aljzatbeton - 1 cm homokszórás 8

9 - 2 rtg bitumenes vékonylemez vízszigetelés - 8 cm aljzatbeton - 12 cm kavicsfeltöltés - termett talaj R4. Talajon fekvő padló (folyosó) - 0,3 cm linóleum - 1 rtg. ragasztó - 6cm aljzatbeton - 1cm homokszórás - 2 rtg bitumenes vékonylemez vízszigetelés - 8cm aljzatbeton - 12cm kavicsfeltöltés - termett talaj A hőátbocsátási tényezők WinWatt program használatával lettek kiszámolva (a részletes számítások lentebb találhatóak), a számításoknál használt anyagokat a WinWatt alapvetően rendelkezésre álló anyagkészletéből választottuk az eredetihez hasonló anyagok közül. Azonban a program rosszul használja a rétegtervi hőátbocsátási tényező megnevezést, ugyanis az még nem veszi figyelembe a szerkezet hőhidasságát. A hőátbocsátási tényező módosítása szükséges a TNM rendelet egyszerűsített eljárása szerint. A felületi, szerkezeti csatlakozásoknál keletkező hőhídveszteségeket a következő összefüggés szerint kell figyelembe venni: UR=U(1+χ). A WinWatt a korrekciós tényezővel - hőátbocsátási tényezőt módosító taggal - beszorzott U értéket eredő hőátbocsátási tényezőnek nevezi. A χ korrekciós tényező értékeit a szerkezet típusa és a határolás tagoltsága függvényében az II. 1. táblázat tartalmazza: 1) Besorolás a pozitív falsarkok, a falazatokba beépített acél vagy vasbeton pillérek, a homlokzatsíkból kinyúló falak, a nyílászáró-kerületek, a csatlakozó födémek és belső falak, erkélyek, lodzsák, függőfolyosók hosszának fajlagos mennyisége alapján (a külső falak felületéhez viszonyítva). 2) Besorolás az attikafalak, a mellvédfalak, a fal-, felülvilágító- és felépítmény-szegélyek hosszának fajlagos mennyisége alapján a (tető felületéhez viszonyítva, a tetőfödém kerülete a külső falaknál figyelembe véve). 9

10 3) Besorolás a tetőélek és élszaruk, a felépítményszegélyek, a nyílászáró-kerületek hosszának, valamint a térd- és oromfalak és a tető csatlakozási hosszának fajlagos mennyisége alapján (a födém kerülete a külső falaknál figyelembe véve). 4) A födém kerülete a külső falaknál figyelembe véve. A besoroláshoz szükséges tájékoztató adatokat a II. 2. táblázat tartalmazza: Rétegtervi hőátbocsátási tényezők számítása és összevetése a követelményekkel: R1. Külső fal - Hőátbocsátási tényező: U = 0,83 W/m 2 K - A falszerkezet összfelülete: 406, ,88 = 549,39 m 2 - Hőhidak hossza - pozitív falsarkok: (8 + 4) * 3,00 = 36 fm - falazatokba beépített acél vagy vasbeton pillérek: 0 fm - homlokzatsíkból kinyúló falak: 0 fm - nyílászáró-kerületek: 465, ,46 = 596,39 fm - csatlakozó födémek: 194, ,16 = 248,48 fm - csatlakozó belső falak: ( ) * 3,00 = 189 fm - csatlakozó erkélyek, lodzsák, függőfolyosók: 0 fm összesen: 1069,87 fm - A falszerkezet besorolása: 1069,87/549,39=1,95 fm/m 2, tehát erősen hőhidas - A χ korrekciós tényező értéke (külső falak, külső oldali fal, erősen hőhidas): 0,30 Rétegtervi hőátbocsátási tényező: UR = 0,83 * 1,30 =1,08 W/m 2 K A követelmény érték: Umax = 0,45 W/m 2 K, tehát a szerkezet NEM FELEL MEG. Javasolt a falak utólagos külső hőszigetelése a követelmények teljesítéséhez. R2. Lapostető - Hőátbocsátási tényező: U = 1,14 W/m 2 K - A tetőszerkezet összfelülete: 682, ,89 = 979,70 m 2 - Hőhidak hossza - attikafalak: 0 fm - mellvédfalak: 0 fm - fal-szegélyek: 147, ,52 = 222,98 fm - felülvilágító-szegélyek: 0 fm - felépítmény-szegélyek: 0 fm (nincs adat) összesen: 222,98 fm - A tetőszerkezet besorolása: 222,98/979,70=0,23 fm/m 2, tehát közepesen hőhidas - A χ korrekciós tényező értéke (lapostetők, közepesen hőhidas): 0,15 10

11 Rétegtervi hőátbocsátási tényező: UR = 1,14 * 1,15 = 1,31 W/m 2 K A követelmény érték: Umax = 0,25 W/m 2 K, tehát a szerkezet NEM FELEL MEG. Javasolt a tető utólagos hőszigetelése a követelmények teljesítéséhez. R3. Talajon fekvő padló A talajon fekvő padlók hőátbocsátási tényező módosításához a TNM rendelet egyszerűsített eljárása nem ad meg χ korrekciós tényezőt, tehát megegyezik a hőátbocsátási tényezővel. Rétegtervi hőátbocsátási tényező: UR = U = 1,35 W/m 2 K A követelmény érték: Umax = 0,50 W/m 2 K, tehát a szerkezet NEM FELEL MEG. R4. Talajon fekvő padló (folyosó) A talajon fekvő padlók hőátbocsátási tényező módosításához a TNM rendelet egyszerűsített eljárása nem ad meg χ korrekciós tényezőt, tehát megegyezik a hőátbocsátási tényezővel. Rétegtervi hőátbocsátási tényező: UR = U = 1,41 W/m 2 K A követelmény érték: Umax = 0,50 W/m 2 K, tehát a szerkezet NEM FELEL MEG. A nyílászáró szerkezetek esetében a keretszerkezet, üvegezés, üvegezés távtartói stb. hatását is tartalmazó hőátbocsátási tényezőt kell figyelembe venni. A kollégium nyílászárói lecserélésre kerültek korszerű műanyag nyílászárókra, ezért feltételezhetően MEGFELELNEK a követelményeknek, vagyis az Umax = 1,60 W/m 2 K értéknek. A számítások 1-2 nyílászáró kivételével ezzel a hőátbocsátási tényezővel történtek a biztonság javára. 11

12 WINWATT SZÁMÍTÁSOK: Külső fal Típusa: külső fal Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.83 W/m 2 K Megengedett értéke: 0.45 W/m 2 K A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ! Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 30 % Eredő hőátbocsátási tényező: 1.09 W/m 2 K Csillapítási tényező: Késleltetés: 14.6 h Fajlagos tömeg: 565 kg/m 2 Fajlagos hőtároló tömeg: 92 kg/m 2 Felületi hőmérséklet -15 C-nál: 16.3 C Légállapot kívül: -2.0 C 90 % Légállapot belül: 20.0 C 50 % Hőátadási tényező kívül: W/m 2 K Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m 2 K Diffúziós időszak: 180 nap Parciális vízgőznyomás [Pa] Hőmérséklet [ C] pt p' p Rétegek kívülről befelé Réteg No. d R R v t e t i megnevezés - [cm] [W/mK] [m 2 K/W] [g/msmpa] [m 2 smpa/g] [ C] [ C] kültéri vakolat 1 2 0,81 0, ,024 0, ,2349-0,78154 soklyukú kézi ,5 0,76 0,046 8,2609-0, ,174 falazóelem beltéri vakolat 3 2 0,81 0, ,024 0, ,174 13,627 zárt légréteg 4 1-0, ,627 16,748 gipszkarton 5 1,25 0,24 0, ,036 0, ,748 17,705 építőlemez beltéri festés 6 0, , ,705 17,705 Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúzíós szempontból MEGFELELŐ Az egyensúlyi állapot a diffúziós időszak alatt nem tud kialakulni (feltöltési idő: 191 nap). Az izotermával nem rendelkező rétegek figyelmen kívül lettek hagyva, a tényleges feltöltési idő hosszabb a számítottnál. 1. (kültéri vakolat)75%-nál MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK! Lapostető Típusa: tető y méret: 1.0 m Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 1.14 W/m 2 K Megengedett értéke: 0.25 W/m 2 K A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ! Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: 15 % Eredő hőátbocsátási tényező: 1.32 W/m 2 K Csillapítási tényező: Késleltetés: 12.4 h Fajlagos tömeg: 762 kg/m 2 Fajlagos hőtároló tömeg: 487 kg/m 2 Felületi hőmérséklet -15 C-nál: 16.0 C Légállapot kívül: -2.0 C 90 % Légállapot belül: 20.0 C 50 % Hőátadási tényező kívül: W/m 2 K Hőátadási tényező belül: W/m 2 K Diffúziós időszak: 180 nap Parciális vízgőznyomás [Pa] Rétegek kívülről befelé Réteg No. d R R v t e t i megnevezés - [cm] [W/mK] [m 2 K/W] [g/msmpa] [m 2 smpa/g] [ C] [ C] vastag bitumenes lemez szigetelés 1 1 0,12 0, , , Hőmérséklet [ C] pt p' p

13 salakbeton ,35 0, ,024 4,1667 1,1463 8,3379 lejtésképzés salak feltöltés ,45 0, ,044 2,2727 8, ,931 E gerendás födém ,55 0, ,008 23,75 13,931 17,017 beltéri vakolat 5 1,5 0,81 0, ,024 0,625 17,017 17,483 Vizsgálati jelentés: A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK! Az egyensúlyi állapot a diffúziós időszak alatt ki tud alakulni (feltöltési idő: -177 nap). A szerkezet szárad. Az izotermával nem rendelkező rétegek figyelmen kívül lettek hagyva, a tényleges feltöltési idő hosszabb a számítottnál. 2. (salakbeton lejtésképzés)75%-nál MAGASABB a relatív páratartalom! A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK! Talajon fekvő padló Típusa: padló (talajra fektetett) y méret: 1.0 m Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 1.35 W/m 2 K Megengedett értéke: 0.50 W/m 2 K A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ! Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 1.25 W/mK Csillapítási tényező: Késleltetés: 9.5 h Fajlagos tömeg: 603 kg/m 2 Fajlagos hőtároló tömeg: 170 kg/m 2 Padló hőelnyelési tényező: kj/m 2 Ks 1/2 Padló besorolás: hideg Felületi hőmérséklet -15 C-nál: 12.1 C Légállapot kívül: -2.0 C 90 % Légállapot belül: 20.0 C 50 % Hőátadási tényező kívül: 0.00 W/m 2 K Hőátadási tényező belül: 6.00 W/m 2 K Padlószint magassága: 0.2 m Diffúziós időszak: 180 nap Rétegek belülről kifelé Réteg No. d R R v t e t i megnevezés - [cm] [W/mK] [m 2 K/W] [g/msmpa] [m 2 smpa/g] [ C] [ C] lapburkolat 1 1,2 1,05 0, ,017 0, ,7 15,04 ágyazó habarcs 2 2 0,8 0,025-5, ,956 14,7 aljzatbeton 3 6 1,28 0, , ,561 13,956 homokszórás 4 1 0,58 0, ,044 0, ,048 12,561 bitumenes 5 0,8 0,12 0, ,064 12,048 vékonylemez vízszigetelés aljzatbeton 6 8 1,28 0,0625 0,012 6,6667 8, ,064 kavicsfeltöltés ,35 0, ,072 1, ,

14 Talajon fekvő padló (folyosó) Típusa: padló (talajra fektetett) y méret: 1.0 m Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 1.41 W/m 2 K Megengedett értéke: 0.50 W/m 2 K A rétegtervi hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ! Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 1.25 W/mK Csillapítási tényező: Késleltetés: 9.3 h Fajlagos tömeg: 554 kg/m 2 Fajlagos hőtároló tömeg: 190 kg/m 2 Padló hőelnyelési tényező: kj/m 2 Ks 1/2 Padló besorolás: hideg Felületi hőmérséklet -15 C-nál: 11.8 C Légállapot kívül: -2.0 C 90 % Légállapot belül: 20.0 C 50 % Hőátadási tényező kívül: 0.00 W/m 2 K Hőátadási tényező belül: 6.00 W/m 2 K Padlószint magassága: 0.2 m Diffúziós időszak: 180 nap Rétegek belülről kifelé Réteg No. d R R v t e t i megnevezés - [cm] [W/mK] [m 2 K/W] [g/msmpa] [m 2 smpa/g] [ C] [ C] linóleum 1 0,3 0,38 0, ,0004 7,5 14,596 14,841 7 aljzatbeton 2 6 1,28 0, , ,145 14,596 homokszórás 3 1 0,58 0, ,044 0, ,612 13,145 bitumenes 4 0,8 0,12 0, ,548 12,612 vékonylemez vízszigetelés aljzatbeton 5 8 1,28 0,0625 0,012 6,6667 8, ,548 kavicsfeltöltés ,35 0, ,072 1, ,6133 Nyílászárók - ablak 107/60 Típusa: ablak (külső, fa és PVC) x méret: 1.1 m y méret: 0.6 m Hőátbocsátási tényező: 1.60 W/m 2 K Megengedett értéke: 1.60 W/m 2 K A hőátbocsátási tényező megfelelő. Üvegezési arány: 53 % Nyílászárók - ablak 118/145 Típusa: ablak (külső, fa és PVC) x méret: 1.2 m y méret: 1.5 m Hőátbocsátási tényező: 1.60 W/m 2 K Megengedett értéke: 1.60 W/m 2 K A hőátbocsátási tényező megfelelő. Üvegezési arány: 73 % 14

15 Nyílászárók - ablak 149/145 Típusa: ablak (külső, fa és PVC) x méret: 1.5 m y méret: 1.5 m Hőátbocsátási tényező: 1.60 W/m 2 K Megengedett értéke: 1.60 W/m 2 K A hőátbocsátási tényező megfelelő. Üvegezési arány: 73 % Nyílászárók - ablak 150/145 Típusa: ablak (külső, fa és PVC) x méret: 1.5 m y méret: 1.5 m Hőátbocsátási tényező: 1.60 W/m 2 K Megengedett értéke: 1.60 W/m 2 K A hőátbocsátási tényező megfelelő. Üvegezési arány: 73 % Nyílászárók - ablak 150/200 Típusa: ablak (külső, fa és PVC) x méret: 1.5 m y méret: 2.0 m Hőátbocsátási tényező: 1.60 W/m 2 K Megengedett értéke: 1.60 W/m 2 K A hőátbocsátási tényező megfelelő. Üvegezési arány: 77 % Nyílászárók - ablak 157/60 Típusa: ablak (külső, fa és PVC) x méret: 1.6 m y méret: 0.6 m Hőátbocsátási tényező: 1.60 W/m 2 K Megengedett értéke: 1.60 W/m 2 K A hőátbocsátási tényező megfelelő. Üvegezési arány: 53 % Nyílászárók - ablak 162/215 Típusa: ablak (külső, fa és PVC) x méret: 1.6 m y méret: 2.2 m Hőátbocsátási tényező: 1.60 W/m 2 K Megengedett értéke: 1.60 W/m 2 K A hőátbocsátási tényező megfelelő. Üvegezési arány: 79 % Nyílászárók - ablak 200/200 Típusa: ablak (külső, fa és PVC) x méret: 2.0 m y méret: 2.0 m Hőátbocsátási tényező: 1.60 W/m 2 K Megengedett értéke: 1.60 W/m 2 K A hőátbocsátási tényező megfelelő. Üvegezési arány: 81 % 15

16 Nyílászárók - ablak 204/460 Típusa: ablak (külső, fa és PVC) x méret: 2.0 m y méret: 4.6 m Hőátbocsátási tényező: 3.00 W/m 2 K Megengedett értéke: 1.60 W/m 2 K A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ! Üvegezési arány: 85 % Nyílászárók - ablak 220/60 Típusa: ablak (külső, fa és PVC) x méret: 2.2 m y méret: 0.6 m Hőátbocsátási tényező: 1.60 W/m 2 K Megengedett értéke: 1.60 W/m 2 K A hőátbocsátási tényező megfelelő. Üvegezési arány: 64 % Nyílászárók - ablak 240/130 Típusa: ablak (külső, fa és PVC) x méret: 2.4 m y méret: 1.3 m Hőátbocsátási tényező: 1.60 W/m 2 K Megengedett értéke: 1.60 W/m 2 K A hőátbocsátási tényező megfelelő. Üvegezési arány: 79 % Nyílászárók - ablak 60/60 Típusa: ablak (külső, fa és PVC) x méret: 0.6 m y méret: 0.6 m Hőátbocsátási tényező: 1.60 W/m 2 K Megengedett értéke: 2.50 W/m 2 K A hőátbocsátási tényező megfelelő. Üvegezési arány: 45 % Nyílászárók - ablak 98/145 Típusa: ablak (külső, fa és PVC) x méret: 1.0 m y méret: 1.5 m Hőátbocsátási tényező: 1.60 W/m 2 K Megengedett értéke: 1.60 W/m 2 K A hőátbocsátási tényező megfelelő. Üvegezési arány: 73 % Nyílászárók - ablak 98/95 Típusa: ablak (külső, fa és PVC) x méret: 1.0 m y méret: 0.9 m Hőátbocsátási tényező: 1.60 W/m 2 K Megengedett értéke: 1.60 W/m 2 K A hőátbocsátási tényező megfelelő. Üvegezési arány: 53 % 16

17 Nyílászárók - ajtó 100/210 Típusa: ajtó (külső) x méret: 1.0 m y méret: 2.1 m Hőátbocsátási tényező: 1.80 W/m 2 K Megengedett értéke: 1.80 W/m 2 K A hőátbocsátási tényező megfelelő. Nyílászárók - ajtó 157/215 Típusa: ablak (külső, fa és PVC) x méret: 1.6 m y méret: 2.2 m Hőátbocsátási tényező: 1.60 W/m 2 K Megengedett értéke: 1.60 W/m 2 K A hőátbocsátási tényező megfelelő. Üvegezési arány: 40 % Nyílászárók - ajtó 225/243 Típusa: ajtó (külső) x méret: 2.2 m y méret: 2.4 m Hőátbocsátási tényező: 3.00 W/m 2 K Megengedett értéke: 1.80 W/m 2 K A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ! Nyílászárók - ajtó 95/205 Típusa: ajtó (külső) x méret: 0.9 m y méret: 2.0 m Hőátbocsátási tényező: 3.00 W/m 2 K Megengedett értéke: 1.80 W/m 2 K A hőátbocsátási tényező NEM MEGFELELŐ! 17

18 2.2. Fajlagos hőveszteség-tényező (II. szint) A TNM rendelet szerint a fajlagos hőveszteség-tényező megengedett legnagyobb értéke a felület/térfogat arány függvényében a következő összefüggéssel számítandó: A/V < 0,3 qm = 0,2 [W/m 3 K] 0,3 < A/V < 1,3 qm= 0,38 (A/V) + 0,086 [W/m 3 K] A/V > 1,3 qm = 0,58 [W/m 3 K] ahol A = a fűtött épülettérfogatot határoló szerkezetek összfelülete V = fűtött épülettérfogat (fűtött légtérfogat) A fűtött épülettérfogatot határoló összfelületbe beszámítandó a külső levegővel, a talajjal, a szomszédos fűtetlen terekkel és a fűtött épületekkel érintkező valamennyi határolás. A fajlagos hőveszteség-tényező megengedett legnagyobb értékét a felület/térfogat arány függvényében az alábbi ábra szemlélteti: A WinWatt számításai alapján (részletek lentebb) a fajlagos hőveszteség qm = 0,522 W/m 3 K, az A/V = 0,61 felület-térfogat arányhoz tartozó követelményérték pedig qm,max = 0,316 W/m 3 K, tehát az épület NEM FELEL MEG. Javasolt az épület utólagos hőszigetelése a követelmény teljesítéséhez. WINWATT SZÁMÍTÁSOK: Téli hőveszteség: 77.6 kw Energetikai számítás Használat jellege: folyamatos Fűtött térfogatot határoló felület: m 2 Fűtött épület térfogat: m 3 Számított fajlagos veszteség: W/m 3 K Megengedett fajlagos veszteség: W/m 3 K Az épület az energetikai számítás alapján NEM FELEL MEG! Helyiségek: Helyiség neve A V Q t q t q t Q mt A k G A H T,e [m 2 ] [m 3 ] [W] [W/m 2 ] [W/m 3 ] [W] [m 2 ] [kg/m 2 ] [W/K] F-01 zuhanyzó 26,89 80, ,5 29, ,43 566,83 35,9 F-02 WC 19,23 57, ,4 35, ,01 682,25 31,1 18

19 F-03 szoba 17,32 51, ,9 19, ,87 375,71 11,3 F-04 szoba 26,95 80, ,4 18, ,33 357,9 18,6 F-05 szoba 17,5 52, ,8 18, ,14 376,4 11,4 F-06 közlekedő 65,03 195, ,6 32, ,4 538,52 102,4 F-07 szoba 16,84 50, ,9 18, ,15 373,8 11,1 F-08 szoba 16,84 50, ,9 18, ,15 373,8 11,1 F-09 szoba 16,84 50, ,9 18, ,15 373,8 11,1 F-10 szoba 16,84 50, ,9 19, ,15 373,8 11,1 F-11 szoba 16,84 50, ,9 19, ,15 373,8 11,1 F-12 szoba 16,84 50, ,9 19, ,15 373,8 11,1 F-13 vendégszoba 11,17 33, ,6 17, ,12 350,82 6,9 F-14 zuhanyzó 1,79 5, ,5 9, F-15 WC 0,9 2, ,9 9, F-16 előtér 1,71 5, ,7 9, F-17 közlekedő ,0 15, ,21 322,06 12,3 F-18 tanuló 39,42 118, ,9 18, ,67 388,14 26,2 F-19 szoba 20,46 61, ,9 20, ,48 421,61 16,3 F-20 kamra 2,9 8, ,3 33, ,68 634,66 4,3 F-21 konyha 8,03 24, ,8 35, ,5 517,83 13,6 F-22 fürdő 4,06 12, ,0 34, ,07 499,77 6,5 F-23 WC 1,48 4, ,0 42, ,18 748,16 3,1 F-24 tároló 2,69 8, ,0 72, ,84 828,86 14,4 F-25 szoba 16,25 48, ,6 35, ,7 651,43 28,7 F-26 porta 16,13 48, ,5 24, ,73 447,51 15,9 F-27 tároló 5,43 16, ,0 31, ,79 558,46 7,7 F-28 szélfogó 6,39 19, ,8 25, , ,9 F-29 tároló 11,11 33, ,9 25, ,93 453,51 11,0 F-30 közlekedő 52,34 157, ,3 22, ,79 428,26 48,7 F-31 előtér 2,16 6, ,7 9, F-32 WC 1,4 4, ,6 9, F-33 gépészet ,3 46, ,25 598,13 7,2 F-34 előtér 4,85 14, ,7 9, F-35 gépészet 14,88 44, ,3 27, ,83 348,63 19,1 F-36 közlekedő 47,68 143, ,4 10, ,25 288,01 4,8 F-37 mosókonyha 19,11 57, ,3 45, ,91 690,7 44,8 F-38 zuhanyzó 3,72 11, ,9 41, ,72 591,97 7,6 F-39 mosdó 7,57 22, ,6 41, ,78 594,82 15,5 F-40 előtér 3,05 9, ,2 42, ,97 555,75 6,5 F-41 WC 19,38 58, ,5 44, ,22 743,4 43,3 F-42 szoba ,2 35, ,44 672,41 29,2 F-43 szoba 19,68 59, ,3 19, ,54 395,37 14,0 F-44 szoba 19,57 58, ,7 18, ,37 395,03 13,9 F-45 szoba 19,45 58, ,7 18, ,19 394,73 13,9 F-46 szoba 15,09 45, ,7 18, ,01 409,32 9,7 F-47 lépcsőház 11,95 76, ,8 32, ,62 808,64 47,6 F-48 szoba 11,8 35, ,1 33, ,19 606,74 18,1 F-49 előtér 6,18 18, ,3 27, ,14 393,5 8,0 E-01 szoba ,5 41, ,44 751,91 48,7 E-02 szoba 19,68 59, ,7 29, ,54 474,87 36,5 E-03 szoba 19,57 58, ,7 29, ,37 474,53 36,3 E-04 WC 19,38 58, ,8 48, ,22 822,9 65,5 E-05 előtér 3,05 9, ,6 47, ,97 635,25 9,9 E-06 szoba 19,45 58, ,7 29, ,19 474,23 36,1 E-07 mosdó 7,57 22, ,2 46, ,78 674,32 24,1 E-09 zuhanyzó 3,72 11, ,3 46, ,72 671,47 11,9 E-10 zuhanyzó 3,61 10, ,7 46, ,43 666,24 11,6 E-11 szoba 15,28 45, ,9 48, ,9 829,71 50,8 E-12 közlekedő 40,3 120, ,8 23, ,87 394,03 50,9 E-13 konyha 9,36 28, ,7 36, ,95 570,21 24,4 E-14 szoba 14,76 44, ,9 43, ,42 770,28 45,9 19

20 Határoló szerkezetek: Szerkezet tájolás U A L AU*+L megnevezés [W/m 2 K] [m 2 ] [W/mK] [m] [W/K] Külső fal É 1,085 33, ,767 ablak 149/145 É 1,6 6, ,37 ablak 157/60 É 1,6 0, ,5072 ablak 220/60 É 1,6 2, ,224 ablak 60/60 É 1,6 0, ,576 Külső fal ÉK 1,085 58, ,372 ablak 204/460 ÉK 3 9, ,152 ablak 98/145 ÉK 1,6 8, ,642 ajtó 157/215 ÉK 1,6 3, ,4008 ajtó 100/210 ÉK 1,8 2, ,78 ajtó 225/243 ÉK 3 5, ,403 Külső fal K 1,085 70, ,411 ablak 200/200 K 1,6 44, ,4 ablak 60/60 K 1,6 0, ,576 ajtó 95/205 K 3 3, ,685 Külső fal DK 1,085 84, ,098 ablak 149/145 DK 1,6 36, ,766 ablak 150/200 DK 1,6 9, ,4 ablak 240/130 DK 1,6 6, ,984 Külső fal D 1,085 48, ,93 ablak 107/60 D 1,6 1, ,0544 ablak 149/145 D 1,6 10, ,284 Külső fal DNY 1,085 75, ,442 ablak 118/145 DNY 1,6 3, ,4752 ablak 149/145 DNY 1,6 4, ,9136 ablak 98/145 DNY 1,6 7, ,368 Külső fal NY 1,085 75, ,011 ablak 149/145 NY 1,6 19, ,111 ablak 162/215 NY 1,6 3, ,5728 ablak 98/95 NY 1,6 5, ,9376 Külső fal ÉNY 1, , ,33 ablak 150/145 ÉNY 1,6 43, ,6 ajtó 95/205 ÉNY 3 1, ,8425 Lapostető 1, , ,15 Talajon fekvő padló - 536,8 1,25 150,4 187,98 Talajon fekvő padló (folyosó) - 201,4 1,25 46,8 58,463 20

21 Helyiségek részletes számítása 0. földszint - F-01 zuhanyzó Épület neve: Kollégium Alapterület: 26.9 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 80.7 m 3 Szerkezet tömege: kg Hőtároló tömeg: 6895 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 1701 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 768 W Napsugárzási nyereség: 63 W Hőveszteség összesen: 2406 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 5, ,26 4 1,09-90 (K) - ablak 200/ ,6-90 (K) részleges Külső fal 1 4, ,28 1,284 1, (D) - ablak 107/60 2 1,07 0,6 1,284-1,6-180 (D) teljes Talajon fekvő padló 1 10,18-26, , földszint - F-02 WC Épület neve: Kollégium Alapterület: 19.2 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 57.7 m 3 Szerkezet tömege: kg Hőtároló tömeg: 5654 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 1493 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 549 W Napsugárzási nyereség: 15 W Hőveszteség összesen: 2027 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 3, ,52-1, (D) - Külső fal 1 5, ,26 1,862 1, (NY) - ablak 98/95 2 0,98 0,95 1,862-1,6-270 (NY) teljes Talajon fekvő padló 1 9,26-19, , földszint - F-03 szoba Épület neve: Kollégium Alapterület: 17.3 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 52.0 m 3 Szerkezet tömege: 6507 kg Hőtároló tömeg: 3363 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 522 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 495 W Napsugárzási nyereség: 32 W Hőveszteség összesen: 985 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 2,85 3 8,55 4 1,09-90 (K) - ablak 200/ ,6-90 (K) részleges Talajon fekvő padló 1 2,85-17, ,

22 0. földszint - F-04 szoba Épület neve: Kollégium Alapterület: 27.0 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 80.9 m 3 Szerkezet tömege: 9645 kg Hőtároló tömeg: 5076 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 847 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 770 W Napsugárzási nyereség: 97 W Hőveszteség összesen: 1520 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 4, ,38 8 1,09-90 (K) - ablak 200/ ,6-90 (K) teljes Talajon fekvő padló 1 4,46-26, , földszint - F-05 szoba Épület neve: Kollégium Alapterület: 17.5 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 52.5 m 3 Szerkezet tömege: 6587 kg Hőtároló tömeg: 3402 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 526 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 500 W Napsugárzási nyereség: 49 W Hőveszteség összesen: 977 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 2,88 3 8,64 4 1,09-90 (K) - ablak 200/ ,6-90 (K) teljes Talajon fekvő padló 1 2,88-17, , földszint - F-06 közlekedő Épület neve: Kollégium Alapterület: 65.0 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: m 3 Szerkezet tömege: kg Hőtároló tömeg: kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 4800 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 1857 W Napsugárzási nyereség: 243 W Hőveszteség összesen: 6414 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 27, ,37 23,168 1, (NY) - ablak 98/95 4 0,98 0,95 3,724-1,6-270 (NY) teljes ablak 149/ ,49 1,45 19,444-1,6-270 (NY) teljes Talajon fekvő padló (folyosó) 1 27,79-65, ,

23 0. földszint - F-07 szoba Épület neve: Kollégium Alapterület: 16.8 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 50.5 m 3 Szerkezet tömege: 6295 kg Hőtároló tömeg: 3259 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 509 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 481 W Napsugárzási nyereség: 49 W Hőveszteség összesen: 941 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 2,77 3 8,31 4 1,09-90 (K) - ablak 200/ ,6-90 (K) teljes Talajon fekvő padló 1 2,77-16, , földszint - F-08 szoba Épület neve: Kollégium Alapterület: 16.8 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 50.5 m 3 Szerkezet tömege: 6295 kg Hőtároló tömeg: 3259 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 509 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 481 W Napsugárzási nyereség: 49 W Hőveszteség összesen: 941 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 2,77 3 8,31 4 1,09-90 (K) - ablak 200/ ,6-90 (K) teljes Talajon fekvő padló 1 2,77-16, , földszint - F-09 szoba Épület neve: Kollégium Alapterület: 16.8 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 50.5 m 3 Szerkezet tömege: 6295 kg Hőtároló tömeg: 3259 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 509 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 481 W Napsugárzási nyereség: 49 W Hőveszteség összesen: 941 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 2,77 3 8,31 4 1,09-90 (K) - ablak 200/ ,6-90 (K) teljes Talajon fekvő padló 1 2,77-16, ,

24 0. földszint - F-10 szoba Épület neve: Kollégium Alapterület: 16.8 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 50.5 m 3 Szerkezet tömege: 6295 kg Hőtároló tömeg: 3259 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 509 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 481 W Napsugárzási nyereség: 32 W Hőveszteség összesen: 958 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 2,77 3 8,31 4 1,09-90 (K) - ablak 200/ ,6-90 (K) részleges Talajon fekvő padló 1 2,77-16, , földszint - F-11 szoba Épület neve: Kollégium Alapterület: 16.8 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 50.5 m 3 Szerkezet tömege: 6295 kg Hőtároló tömeg: 3259 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 509 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 481 W Napsugárzási nyereség: 32 W Hőveszteség összesen: 958 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 2,77 3 8,31 4 1,09-90 (K) - ablak 200/ ,6-90 (K) részleges Talajon fekvő padló 1 2,77-16, , földszint - F-12 szoba Épület neve: Kollégium Alapterület: 16.8 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 50.5 m 3 Szerkezet tömege: 6295 kg Hőtároló tömeg: 3259 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 509 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 481 W Napsugárzási nyereség: 32 W Hőveszteség összesen: 958 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 2,77 3 8,31 4 1,09-90 (K) - ablak 200/ ,6-90 (K) részleges Talajon fekvő padló 1 2,77-16, ,

25 0. földszint - F-13 vendégszoba Épület neve: Kollégium Alapterület: 11.2 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 33.5 m 3 Szerkezet tömege: 3919 kg Hőtároló tömeg: 2078 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 314 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 319 W Napsugárzási nyereség: 46 W Hőveszteség összesen: 587 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 1,65 3 4,95 3 1, (DK) - ablak 150/ , ,6-135 (DK) részleges Talajon fekvő padló 1 1,65-11, ,

26 0. földszint - F-14 zuhanyzó Épület neve: Kollégium Alapterület: 1.8 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 5.4 m 3 Szerkezet tömege: 0 kg Hőtároló tömeg: 0 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 0 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 51 W Napsugárzási nyereség: 0 W Hőveszteség összesen: 51 W 0. földszint - F-15 WC Épület neve: Kollégium Alapterület: 0.9 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 2.7 m 3 Szerkezet tömege: 0 kg Hőtároló tömeg: 0 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 0 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 26 W Napsugárzási nyereség: 0 W Hőveszteség összesen: 26 W 0. földszint - F-16 előtér Épület neve: Kollégium Alapterület: 1.7 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 5.1 m 3 Szerkezet tömege: 0 kg Hőtároló tömeg: 0 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 0 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 49 W Napsugárzási nyereség: 0 W Hőveszteség összesen: 49 W 0. földszint - F-17 közlekedő Épület neve: Kollégium Alapterület: 30.0 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 90.0 m 3 Szerkezet tömege: 9662 kg Hőtároló tömeg: 6140 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 563 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 857 W Napsugárzási nyereség: 41 W Hőveszteség összesen: 1379 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 1,49 3 4,47 3,483 1, (NY) - ablak 162/ ,62 2,15 3,483-1,6-270 (NY) teljes Külső fal 1 1,58 3 4,74 0,942 1,09-0 (É) - ablak 157/60 1 1,57 0,6 0,942-1,6-0 (É) teljes Talajon fekvő padló (folyosó) 1 3, ,

27 0. földszint - F-18 tanuló Épület neve: Kollégium Alapterület: 39.4 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: m 3 Szerkezet tömege: kg Hőtároló tömeg: 7814 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 1211 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 1126 W Napsugárzási nyereség: 132 W Hőveszteség összesen: 2205 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 4, ,24 6 1, (DK) - ablak 150/ , ,6-135 (DK) részleges Külső fal 1 2,67 3 8,01 2,1605 1, (D) - ablak 149/ ,49 1,45 2,1605-1,6-180 (D) részleges Talajon fekvő padló 1 6,75-39, , földszint - F-19 szoba Épület neve: Kollégium Alapterület: 20.5 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 61.4 m 3 Szerkezet tömege: 8626 kg Hőtároló tömeg: 4279 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 762 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 584 W Napsugárzási nyereség: 79 W Hőveszteség összesen: 1267 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 4, ,02 4,321 1, (D) - ablak 149/ ,49 1,45 4,321-1,6-180 (D) részleges Talajon fekvő padló 1 4,34-20, , földszint - F-20 kamra Épület neve: Kollégium Alapterület: 2.9 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 8.7 m 3 Szerkezet tömege: 1840 kg Hőtároló tömeg: 808 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 205 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 83 W Napsugárzási nyereség: 0 W Hőveszteség összesen: 288 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 1,26 3 3,78 0,36 1,09-0 (É) - ablak 60/60 1 0,6 0,6 0,36-1,6-0 (É) teljes Talajon fekvő padló 1 1,26-2, ,

28 0. földszint - F-21 konyha Épület neve: Kollégium Alapterület: 8.0 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 24.1 m 3 Szerkezet tömege: 4158 kg Hőtároló tömeg: 1931 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 629 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 229 W Napsugárzási nyereség: 0 W Hőveszteség összesen: 858 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 3, ,47 4,321 1,09-0 (É) - ablak 149/ ,49 1,45 4,321-1,6-0 (É) teljes Talajon fekvő padló 1 3,49-8, , földszint - F-22 fürdő Épület neve: Kollégium Alapterület: 4.1 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 12.2 m 3 Szerkezet tömege: 2029 kg Hőtároló tömeg: 952 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 302 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 116 W Napsugárzási nyereség: 0 W Hőveszteség összesen: 418 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 1,67 3 5,01 2,1605 1,09-0 (É) - ablak 149/ ,49 1,45 2,1605-1,6-0 (É) teljes Talajon fekvő padló 1 1,67-4, , földszint - F-23 WC Épület neve: Kollégium Alapterület: 1.5 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 4.4 m 3 Szerkezet tömege: 1107 kg Hőtároló tömeg: 467 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 148 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 42 W Napsugárzási nyereség: 2 W Hőveszteség összesen: 188 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 0,9 3 2,7 0,36 1,09-90 (K) - ablak 60/60 1 0,6 0,6 0,36-1,6-90 (K) teljes Talajon fekvő padló 1 0,9-1, ,

29 0. földszint - F-24 tároló Épület neve: Kollégium Alapterület: 2.7 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 8.1 m 3 Szerkezet tömege: 2230 kg Hőtároló tömeg: 726 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 504 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 77 W Napsugárzási nyereség: 0 W Hőveszteség összesen: 581 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 1,64 3 4,92-1,09-0 (É) - Külső fal 1 1,64 3 4,92 1,9475 1,09-90 (K) - ajtó 95/ ,95 2,05 1, (K) - 0. földszint - F-25 szoba Épület neve: Kollégium Alapterület: 16.2 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 48.8 m 3 Szerkezet tömege: kg Hőtároló tömeg: 4614 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 1363 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 464 W Napsugárzási nyereség: 79 W Hőveszteség összesen: 1748 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 4, ,04 4,321 1, (D) - ablak 149/ ,49 1,45 4,321-1,6-180 (D) részleges Külső fal 1 3, ,41-1,09-90 (K) - Talajon fekvő padló 1 8,15-16, , földszint - F-26 porta Épület neve: Kollégium Alapterület: 16.1 m 2 Belmagasság: 3.0 m Térfogat: 48.4 m 3 Szerkezet tömege: 7218 kg Hőtároló tömeg: 3509 kg Mértékadó hőmérséklet télen: 20.0 C Külső hőmérséklet: C Korrekciós tényező: 1.00 Transzmissziós veszteség: 740 W Filtrációs mód: Légcsereszám alapján Belépő levegő hőmérséklete: C Légcsereszám: /h Filtrációs hőveszteség: 461 W Napsugárzási nyereség: 0 W Hőveszteség összesen: 1201 W Határoló szerkezetek: Szerkezet db x y A -A U tájolás benapozás megnevezés - [m] [m] [m 2 ] [m 2 ] [W/m 2 K] [W/mK] - - Külső fal 1 4,2 3 12,6 4,263 1,09-45 (ÉK) - ablak 98/ ,98 1,45 4,263-1,6-45 (ÉK) teljes Talajon fekvő padló 1 4,2-16, ,

HILD JÓZSEF ÉPÍT IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ENERGETIKAI ELLEN RZÉSE

HILD JÓZSEF ÉPÍT IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ENERGETIKAI ELLEN RZÉSE SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2010/11 HILD JÓZSEF ÉPÍT IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ENERGETIKAI ELLEN RZÉSE KÉSZÍTETTE: BOGNÁR-DÖRNER ÁGNES PAJOR ZSÓFIA RITA GERGELY GYULA MÁTYÁS BORSAI ÁRPÁD 2010/11 HILD JÓZSEF ÉPÍT

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: 2016.I.1. 2017.XII.31. A jelek a bekezdések múltbeli és

Részletesebben

Épületenergetikai számítás 1. P a r c i á l i s v í z g ő z n y o m á s [ P a ]

Épületenergetikai számítás 1. P a r c i á l i s v í z g ő z n y o m á s [ P a ] Éületenergetikai számítás Szerkezet tíusok: 8cm-es külső fal külső fal tervi hőátbocsátási tényező:. W/m K. W/m K A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő. Hőátbocsátási tényezőt módosító tag: % Eredő

Részletesebben

Épületenergetikai számítások

Épületenergetikai számítások Épületenergetikai számítások A számításokat az EPBD előírásaival összhangban lévő 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet [1] előírásai szerint végeztük el. Az alkalmazásra magyarországon kerül sor, illetve amennyiben

Részletesebben

20.10.2014. Lakóépületek tervezése Épületenergetikai gyakorlat MET.BME.HU 2012 / 2013 II. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék LAKÓÉPÜLETEK TERVEZÉSE

20.10.2014. Lakóépületek tervezése Épületenergetikai gyakorlat MET.BME.HU 2012 / 2013 II. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék LAKÓÉPÜLETEK TERVEZÉSE Lakóépületek tervezése Épületenergetikai gyakorlat MET.BME.HU 2012 / 2013 II. Szemeszter BME Magasépítési Tanszék BME - MET 2014 / 2015. - gyakorlat Készítette: Dr. Csanaky Judit Emília, BME Építőmérnöki

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület Megrendelő Szociális Szolg. Közp. 16db apartmanja Kál Nagyközség Önkormányzata 335 Kál, Szent István tér 2. Tanúsító Vereb

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület Megrendelő Tanúsító Patkó iskola Kál Nagyközség Önkormányzat 335. Kál, Szent István tér 2. Vereb János 3368. Boconád, Lenin

Részletesebben

P a r c iá lis v í z g ő z n y o m á s [ P a ]

P a r c iá lis v í z g ő z n y o m á s [ P a ] Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Védőnői szolgálat épülete, Kál Főút alsó 6. Hrsz 1228 Megrendelő: Kál Nagyközség Önkormányzata Tanúsító: Vereb János 3368.

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület Megrendelő Orvosi rendelők és szolgálati lakások Kál Nagyközség Önkormányzata 335. Kál, szent István tér 2, Tanúsító Vereb

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Földvár Terv Kft Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: 5 lakásos társasház Paks, Kossuth Lajos utca 4. Hrsz.: 864. Viczai János GT/17-0469

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület Épületrész (lakás) Megrendelő Polgármesteri Hivatal 3350. Kál szent István tér 2 Teljes épület Kál Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Hatályos: 2013.07.09-7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

Szabolcska Mihály utca 4571/2

Szabolcska Mihály utca 4571/2 +7,37 TORNTRM ÖLTÖZŐK, TNTRMK +8, TNTRMK 4649 +11,76 4646 +10, ÖLTÖZŐK, BLTT TRM Szabolcska Mihály utca 4669 4571/ +6, ±0,000 46 +3,55 KOLLIUMI PÜLT 48/8 4671 457/10 4645 47 467 rajz M=1:0 Tánc és Képzőm.

Részletesebben

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA A fal rétegrendje (belülről kifelé) 1,5 cm vakolat 20 cm vasbeton fal 0,5 cm ragasztás 12 cm kőzetgyapot hőszigetelés 0,5 cm vékonyvakolat Számítsuk ki a fal hőátbocsátási tényezőjét,

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: 1019 OTP Társasház Budapest, XI. Regős utca 14-15-16. Megrendelő: 1019 OTP TÁRSASHÁZ Budapest, XI. Regős utca 14-15-16.

Részletesebben

Épületakusztika. Készítette: Födelmesi Tamás László Pócsi András

Épületakusztika. Készítette: Födelmesi Tamás László Pócsi András Épületakusztika Készítette: Födelmesi Tamás László Pócsi András ZAJFORRÁSOK Külső zajforrások Ipari tevékenység Járműtranszport Rendezvények (zenei, sport, stb tüntetés ) Belső zajforrások Belső téri tevékenységekből

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány Meglévő állapot 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Orvosi renelő 2081 Pilissaba Bajsy Zsilinszky út 37. Hrsz: 276 Megrenelő: Polgármesteri Hivatal, Pilissaba

Részletesebben

Építési engedélyezési dokumentáció

Építési engedélyezési dokumentáció 6500 Baja, Deák Ferenc utca 6. alagsor 1. Tel.: +36 20/322-00-31 Fax: 79/323-703 Email: srti@t-online.hu Építési engedélyezési dokumentáció a 6500 Baja, Szabadság utca 16. szám alatti 463. hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2016.01.01 2017.12.31 8 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet. az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról 1. oldal 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -a (2) bekezdésének h)

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 2013. március Tartalomjegyzék 1. SZOCIÁLIS AKCIÓTERÜLET... 3 2. TULAJDONVISZONY VIZSGÁLAT...

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: Kovács Pál és Társa. Kft. 06-1-388-9793 (munkaidőben) 06-20-565-8778 (munkaidőben) Az épület(rész)

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): 1 emelet 4. Megrendelő: Tanúsító: Vértesy Mónika TÉ-01-63747 Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:

Részletesebben

Épületenergetikai számítás 1. κ - R [m 2 K/W]

Épületenergetikai számítás 1. κ - R [m 2 K/W] Épületenergetikai számítás 1 Szerkezet típusok: ablak2 ablak (külső, fa és PVC) x méret: 3.5 m 0.8 m Hőátbosátási tényező: 6.30 W/m 2 K A hőátbosátási tényező NEM MEGFELELŐ! ajtó2 üvegezett ajtó (külső,

Részletesebben

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz.

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz. Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv Sümeg - Jánosmajor (hrsz.: 052/12) Megrendelő: Selecta Flóra Kft. 9700 Szombathely Szabó M. utca 50.

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKA ÉS HŐSZIGETELÉS

ÉPÜLETENERGETIKA ÉS HŐSZIGETELÉS ÉPÜLETENERGETIKA ÉS HŐSZIGETELÉS FAJLAGOS HŐVESZTESÉGTÉNYEZŐ q W/m 3 K AZ ÉPÜLET RENDELTETÉSÉTŐL FÜGGETLEN A fajlagos hőveszteségtényező követelményértékei 1992-2006 ÁTLAGOS HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ U m W/m

Részletesebben

Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny.

Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny. 1 Az épületegyüttes 1962-ben épült Harmati János tervei nyomán, három fő tömegből áll; a főépület, tornaterem épülete, illetve a balettszárny. Vizsgálataink, a szerkezetek meghatározása főleg szemrevételezés

Részletesebben

Pekmuhely Rabapatona. pékműhely. Malom - közel 250 éves épület, a funkcióhoz szervesen kapcsolódik. közösségi funkció, pl. helyrajzi kiállítás

Pekmuhely Rabapatona. pékműhely. Malom - közel 250 éves épület, a funkcióhoz szervesen kapcsolódik. közösségi funkció, pl. helyrajzi kiállítás A falu Településfejlődés Katonai felmérések a faluról Közös használatú terek, épületek vizsgálata Választott telek és környezete Rábapatona Győrtől Sopron felé 20 km-re található 20 lakosú település a

Részletesebben

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e

A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs. tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM. r e n d e l e t e A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelıs tárca nélküli miniszter 7./2006. (V. 24.) TNM r e n d e l e t e az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A projekt neve: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület laktanya épület korszerűsítése 2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. hrsz.

A projekt neve: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület laktanya épület korszerűsítése 2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. hrsz. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Előzmények, az építmény rendeltetése Építtető: Tervező: Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: +36 (23) 447 817 Telefax: +36 (23) 447 819 Platinium

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): Megrendelő: Tanúsító: 6. emelet 25. lakás Vértesy Mónika TÉ-01-63747 Az épület(rész) fajlagos primer

Részletesebben

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA

GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA EZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ATLÉTIKA ÉPÜLETRE VONATKOZÓAN I. KÖTET ÉPÍTÉSZ ÉPÍTTETŐ: GYŐR PROJEKT KFT. 9024 Győr, Orgona u. Kapcsolattartó: Simon Csaba ügyvezető GENERÁL TERVEZŐ:

Részletesebben

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról

A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról 1 Melléklet BM/10166/2011. számú előterjesztéshez A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról Az épített

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái

Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái Tájékoztató a szerződés módosításáról II. - Mesevár Óvoda közösségi célú felújításának, átalakításának, bővítésének kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/110 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 2.

Részletesebben

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ:

PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: PROJEKT: AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA projekt ÉPÍTTETŐ: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 1041 Budapest, István út 14. TERVFAJTA: Ajánlatkérési

Részletesebben

Csomóponti katalógus

Csomóponti katalógus Csomóponti katalógus Tartalom Silka csomópontok 3 16 Ytong csomópontok 17 62 Szerkezeti csomópontok Silka Lábazati megoldás Silka mészhomoktégla teherhordó falszerkezet Silka burkoló előtétfallal ásványi

Részletesebben

Társasházas lakásépítés Komáromban

Társasházas lakásépítés Komáromban Társasházas lakásépítés Komáromban Laktanya köz, 2x24 lakásos társasház Beruházó, értékesítő, kivitelező: WF Építőipari KFT. Tel: 34/341-768 Web: www.wfkft.hu Tartalomjegyzék I. Általános tájékoztató...3

Részletesebben

2012. Energetikai tanusítvány. O Leave Property Kft. Várnagy Csanád 1138 Budapest, Teve utca 27. 206 2012.07.30.

2012. Energetikai tanusítvány. O Leave Property Kft. Várnagy Csanád 1138 Budapest, Teve utca 27. 206 2012.07.30. 01. Energetikai tanusítvány O Leave Property Kft. Várnagy Csanád 1138 Budapest, Teve utca 7. 06 01.07.30. Energetikai min ségtanúsítvány Megrendel neve (elnevezése), címe (székhelye): A követelményérték

Részletesebben

Szerkezet típusok: Kétlakásos lakóépület. Megrendelő: Tóth István. parketta talajon Típusa: padló (talajra fektetett ISO 13370)

Szerkezet típusok: Kétlakásos lakóépület. Megrendelő: Tóth István. parketta talajon Típusa: padló (talajra fektetett ISO 13370) Épület: Megrendelő: Tervező: Dátum: Kétlakásos lakóépület Erdélyi Enikő Tóth István 2010. október Szerkezet típusok: µ parketta talajon Típusa: padló (talajra fektetett ISO 13370) y méret: 1.0 m tervi

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energekai minőségtanúsítvány 1 Energekai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrenelő: Tanúsító: é z s é Kreatív Kft 1118 Buast, Malér Pál uta 2 A/1. III. em 2. Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:

Részletesebben

terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu

terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu terve bt. :: http://www.terve.hu 1085 Budapest, József krt. 18. I./21. +36-70-512-9874 :: +36-70-272-2978 email: info (kukac) terve (pont) hu A tanulmány a http://www.terve.hu/jaroli/tervek_1.html oldalról

Részletesebben

REHAU SZAKMAI NAP 2016 Nyílászárók szerepe ipari létesítmények energiahatékony üzemeltetése során

REHAU SZAKMAI NAP 2016 Nyílászárók szerepe ipari létesítmények energiahatékony üzemeltetése során REHAU SZAKMAI NAP 2016 Nyílászárók szerepe ipari létesítmények energiahatékony üzemeltetése során REHAU Automotive Kft. Győr Lökhárítógyár REHAU Automotive Kft. Győr Lökhárítógyár Nyílászáró szerkezet

Részletesebben

ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA-1 ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA

ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA-1 ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA-1 ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA LÉPÉSEI TERVEK BESZERZÉSE SZERKEZETEK AZONOSÍTÁSA SZEMREVÉTELEZÉS HELYSZINI VIZSGÁLATOK (feltárások, mérések, műszeres mérések) VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Részletesebben

Dr. Szabó József épületenergetikai szakértő

Dr. Szabó József épületenergetikai szakértő Dr. Szabó József épületenergetikai szakértő T Á R S A S H Á Z I L A K Á S M I N T A 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Társasház 1111 Budapest Társasház út 11. Hrsz.111111 Épületrész (lakás):

Részletesebben

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Ablak 100/150 ablak (külső, fa és PVC)

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Ablak 100/150 ablak (külső, fa és PVC) Épületenergetikai számítás 1 Szerkezet típusok: Ablak 100/150 ablak (külső, fa és PVC) 1.0 m 1.5 m 1.60 W/m 2 K Ablak 100/70 ablak (külső, fa és PVC) 1.0 m 0.7 m 1.60 W/m 2 K Ablak 150/150 ablak (külső,

Részletesebben

Megoldás falazatra. Hogyan építhetünk közel zéró energiafogyasztású családi házakat téglából? Bartók László - műszaki szaktanácsadó

Megoldás falazatra. Hogyan építhetünk közel zéró energiafogyasztású családi házakat téglából? Bartók László - műszaki szaktanácsadó Megoldás falazatra Hogyan építhetünk közel zéró energiafogyasztású családi házakat téglából? Bartók László - műszaki szaktanácsadó TARTALOM 2020-as energetikai követelmények irányelvei A közel zéró fogalma

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény

Pályázati Hirdetmény Pályázati Hirdetmény A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Cg: 01-09-920128), mint a TISZA Takarékszövetkezet f.a (székhely: 5430 Tiszaföldvár,

Részletesebben

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj.

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/57 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

ALACSONY ENERGIÁJÚ ÉPÜLETEK ÉS PASSZÍVHÁZAK SZERKEZETEI

ALACSONY ENERGIÁJÚ ÉPÜLETEK ÉS PASSZÍVHÁZAK SZERKEZETEI TÁMOP JEGYZET PÁLYÁZAT Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére (Projektazonosító:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK. I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1.

AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK. I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1. AZ ORSZÁGOS TELEPÜLÉSRE DEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉ YEKRŐL [253/1997. (XII. 20.) KORM. RE DELET] OTÉK I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK (1. ) Területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt,

Részletesebben

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM

A 40/2012. (VIII. 13.) BM 7/2006. (V. 24.) TNM A belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 107. szám

Részletesebben

energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás

energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, a nyertes

Részletesebben

Pécel, Smargdvölgy, 4 lakásos társasházak HRSZ 4043/27 MÛSZAKI LEÍRÁS. Pécel, Smaragdvölgy HRSZ 4043/27 4 lakásos Sorház

Pécel, Smargdvölgy, 4 lakásos társasházak HRSZ 4043/27 MÛSZAKI LEÍRÁS. Pécel, Smaragdvölgy HRSZ 4043/27 4 lakásos Sorház MÛSZAKI LEÍRÁS Pécel, Smaragdvölgy 4 lakásos Sorház Beruházó: Swiss-Mobil Kft. www.swissmobil.hu/helikopter - info@swissmobil.hu Tel.: 06 30 9714 835 Elhelyezkedés Az építési telek, Pécel újonnan kiépülõn

Részletesebben

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz

Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz MŰSZAKI LEÍRÁS Készült a Budapest Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) felújítására és bővítésére kiírt építészeti tervpályázathoz Általános leírás: A pályázati kiíráshoz mellékelt felmérési terven szereplő

Részletesebben

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Építési beruházás

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez. Építési beruházás 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 2. A

Részletesebben

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE AZ INGATLAN ADATAI 7140 BÁTASZÉK, BUDAI UTCA 61. HRSZ.: 561 MEGRENDELŐ ADATAI BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Az ingatlan címe: 6500. Baja, Czirfusz Ferenc utca 34. ép A 1. emelet ajtó 8. HRSZ: 700/A/8 Típusa: társasházi lakás Értékelés kelte: 2013.

Részletesebben

[muszakiak.hu] - a mûszaki portál

[muszakiak.hu] - a mûszaki portál Hõszigetelés Homlokzati falak külsõ hõszigetelése A nyolcvanas években, amikor a növekvõ energiaárak miatt elõször került komolyan szóba hazánkban a homlokzatok hõszigetelése, néhány centiméter vastag

Részletesebben

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése

Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatt található Városi Kincstár és Irodaház épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

GYŐRI VÁSÁRCSARNOK ENERGETIKAI ÉS ÉPÍTÉSZETI FELÚJÍTÁSI KONCEPCIÓTERVE

GYŐRI VÁSÁRCSARNOK ENERGETIKAI ÉS ÉPÍTÉSZETI FELÚJÍTÁSI KONCEPCIÓTERVE GYŐRI VÁSÁRCSARNOK ENERGETIKAI ÉS ÉPÍTÉSZETI FELÚJÍTÁSI KONCEPCIÓTERVE Hegedűs Richard építészmérnök hallgató, Széchenyi István Egyetem, Győr e-mail cím: hricsi89@gmail.com Hubjer Zoltán építészmérnök

Részletesebben

Építészeti Műszaki leírás

Építészeti Műszaki leírás Építészeti Műszaki leírás Taksony SE Klubház és Öltözőépület Készítette: Molnár Sándor 2011.09.08. Tartalomjegyzék: I. A PROJEKT BEMUTATÁSA:... 3 Beépítésre vonatkozó előírások:... 3 Beépítésre vonatkozó

Részletesebben

KÖRÖS FALAZÓELEMEK BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

KÖRÖS FALAZÓELEMEK BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ CSERÉP TETÕFOKON! Körös falazóelem KÖRÖS FALAZÓELEMEK A KÖRÖS égetett agyag falazóelemekbõl készülõ falszerkezet erõtani tervezése minden esetben egyedi szerkezettervezõi feladat, amit

Részletesebben

6801/184 6801/185 6951/10. Bornemissza utca 6951/52

6801/184 6801/185 6951/10. Bornemissza utca 6951/52 9/ Mutatószámok, jellemzők: Beépítési mód: Beépítési százalék: Szintterületi mutató: Építménymagasság: Zöldfelület: Övezet: Lke Megengedett Tervezett szabadonálló szabadonálló 0,00 % 9,89 % 0, m /m 0,8

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2015.12.18. Iktatószám: 26643/2015 CPV Kód: 45453100-8 Lajosmizse Város Önkormányzata

Közzététel dátuma: 2015.12.18. Iktatószám: 26643/2015 CPV Kód: 45453100-8 Lajosmizse Város Önkormányzata Táj.szerz.mód - Vállalkozási szerződés a KEOP-2015-5.7.0 számú projekt keretében Lajosmizse Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Lajosmizse Rákóczi utca 30. és Attila u. 6. szám alatti óvodák épületeinek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Nemzeti Fejlesztési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 Budapest, 2011.

Részletesebben

Hőtechnika pótzárthelyi feladat

Hőtechnika pótzárthelyi feladat 6. március 6. Épületfizika Hőtechnika pótzárthelyi feladat A számítások elvégzéséhez a túloldali adatok alkalmazását javaslom. Kérem az ábrákban, táblázatokban jelölni a kiválasztott adatokat. A felsoroltakon

Részletesebben

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése

SZŐCE. Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése SZŐCE Petőfi Sándor utca. Hrsz: 385/10 2 db üdülőépület építése Építtető: Convention Budapest Kft. H-1461 Budapest Pf: 11. H-1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33/B VI.5-6 Tel.: 06 1 323 27 57, 299 01 84,

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energekai minőségtanúsítvány 1 Energekai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrenelő: Tanúsító: Tanúsító: Vérsy Mónika TÉ-01-63747 Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása: Kövelményérték

Részletesebben

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Épület: Társasház Pécs, Málomi út HRSZ.: 19916/50. Megrendel:

Szerkezet típusok: Épületenergetikai számítás 1. Épület: Társasház Pécs, Málomi út HRSZ.: 19916/50. Megrendel: Épületenergetikai számítás 1 Épület: Megrendel: Tervez: Társasház Pécs, Málomi út HRSZ.: 19916/50 CASALINEA Kft. 7621 Pécs, Jókai utca 13. Jermás Krisztián G-T/02-0951 Pécs, Csikor K. u. 19. Dátum: 2008.

Részletesebben

Készítette az FHB. Készült Budapesten, 2012. Február 21-én.

Készítette az FHB. Készült Budapesten, 2012. Február 21-én. Készítette az FHB. Készült Budapesten, 2012. Február 21-én. Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Tanúsító: 1000 Budapest, Minta tér 1. Minta Péter

Részletesebben

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Módosított 1 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ . HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ ÉPÍTTETŐ: LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3021 LŐRINCI,

Részletesebben

1. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

1. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 1. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez 1. táblázat, A kockázat meghatározása alcímhez A B C D E 1 A kockázati egység kockázati osztálya NAK AK KK MK 2 A kockázati egység legfelső építményszintjének

Részletesebben

TNM 3. melléklet (követelmények) fogalmazványa szeptember 14

TNM 3. melléklet (követelmények) fogalmazványa szeptember 14 A..TNM rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 3.sz Melléklet Követelményértékek 1 1. A határoló-és

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tárgy: Meglévő Kultúrház bontása és új Faluház építésének engedélyezése

MŰSZAKI LEÍRÁS. Tárgy: Meglévő Kultúrház bontása és új Faluház építésének engedélyezése MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: Meglévő Kultúrház bontása és új Faluház építésének engedélyezése Építés helye: 8086 Felcsút, Fő út 137. HRSZ: 329/1 Építtető: Felcsút Község Önkormányzata 8086 Felcsút, Fő út 75.

Részletesebben

Kalotherm Zrt. Budaörs 24 tantermes Általános Iskola építése. Költségvetés főösszesítő. Összesítő munkanem

Kalotherm Zrt. Budaörs 24 tantermes Általános Iskola építése. Költségvetés főösszesítő. Összesítő munkanem Budaörs, 24 tantermes iskola DOBAI Építésziroda Kft. Tervezői költségvetési kiírás Összesítő Költségvetés főösszesítő Munkanem megnevezése anyag díj 14 Víztelenítés 1 475 200 4 931 200 15 Zsaluzás és állványozás

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 12.sz.melléklet. Tervezési program az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola felújításához.

08-8/965-3/2012. 12.sz.melléklet. Tervezési program az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola felújításához. Tervezési program az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola felújításához. 1. A tervezési terület ismertetése A pécsi 23891/68 helyrajzi számú ingatlanon (Pécs, Aidinger J. u. 41.) található a Megyervárosi

Részletesebben

TE MIRE KÖLTENÉD A REZSIT?

TE MIRE KÖLTENÉD A REZSIT? TE MIRE KÖLTENÉD A REZSIT? Elindult az egyedülálló energia- és rezsimegtakarító kísérlet Több mint 20 000 Ft megtakarítás alig 1 hónap alatt! Ami a padlásfödémre került Ami a homlokzatra került Nem hőszigetelt

Részletesebben

Tűzvédelmi műszaki leírás

Tűzvédelmi műszaki leírás KA-TML-39/2015 1 Tűzvédelmi műszaki leírás Tárgy: a 6600 Szentes, Csongrádi út 2. hrsz: 7934/1 alatti ingatlanon meglévő épület átalakításával és bővítésével kialakítandó Labdarúgó Klubház építési engedély

Részletesebben

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok

VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok VTK - Strandfürdő szociális épületének átalakítási munkái, az épületben elsősegélynyújtó-hely kialakítása, valamint egyéb kiegészítő munkálatok Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/75 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

EQ - Energy Quality Kft. 1 6000 Kecskemét, Horváth Döme u. 8. 2010.03.10. 1051 Budapest, Hercegprímás u. 13. 52ed41db-16fd15ce-da7f79cd-fdbd6937

EQ - Energy Quality Kft. 1 6000 Kecskemét, Horváth Döme u. 8. 2010.03.10. 1051 Budapest, Hercegprímás u. 13. 52ed41db-16fd15ce-da7f79cd-fdbd6937 EQ - Energy Quality Kft. 1 A nyári felmelegedés elfogadható mértékű. Szerkezet típusok: Ablak 100/150 1.0 m 2.60 W/m 2 K Ablak 100/70 1.0 m 0.7 m 2.50 W/m 2 K Ablak 150/150 2.60 W/m 2 K Ablak 60/60 0.6

Részletesebben

Előzmények: Az építési engedélyben Hatóságok által előírtakat figyelembe vettük a kiviteli terv készítésénél.

Előzmények: Az építési engedélyben Hatóságok által előírtakat figyelembe vettük a kiviteli terv készítésénél. Törzsszám: Bo-02/01/2009-T Telepítési, építészeti és akadálymentesítési műleírás a Budaörs, PITYPANG BÖLCSŐDE 80 férőhelyes bővítése 2040 Budaörs, Dózsa György u. 17/A., hrsz.: 228/5 műszaki kiviteli tervdokumentációjához

Részletesebben

0,45 3,54 0,45 0,45 5,01 0,45 0,45 3,89 0,12 1,00 0,27 1,20 0,27 1,33 0,12 1,81 0,45 0,45 5,01 0,27 1,20 0,27 3,26 0,45 0,45 2,89 0,12 2,00 0,27 2,57 0,12 2,03 0,45 6,75 1,41 0,27 0,45 4,14 1,67 0,49 0,45

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 TEE Vállalkozási szerződés Az egri vár és erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése - kivitelezés ÉMOP-2.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési feladatok megvalósítására

Részletesebben

Födémszerkezetek megerősítése

Födémszerkezetek megerősítése Födémszerkezetek megerősítése FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FASZERKEZETŰ TARTÓK CSAPOS GERENDAFÖDÉM A csapos gerendafödémek károsodása a falazatra felfekvő végek bütüinek és az 50..10 cm hosszra kiterjedő felső

Részletesebben

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.

TSZ: 1222. CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv. BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz. TSZ: 1222 építtető: BENEBIAN Kft. 8200 Veszprém, Budapest út 47. terv: CNC Park - Hatvan építési engedélyezési terv helyszín: 3000 Hatvan, Bercsényi utca hrsz.: 7000/2 Veszprém, 2012. augusztus hó TSZ:

Részletesebben

KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS

KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS DEBRECENI EGYETEM ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM KÖZPONTI IN VITRO DIAGNOSZTIKAI TÖMB ÚJ ÉPÜLETÉNEK TERVPÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ MÛSZAKI LEÍRÁS 1 TARTALOMJEGYZÉK Tervlapok 00 Környezettanulmány 01 Beépítési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/90. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/90. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ. Hirdetmény típusa: "Kapuvári óvodák energetikai korszerűsítése KEOP-5.5.0/A/12-2013-0183 azonosító számú támogatási konstrukció keretében"kiírt nemzeti értékhatárokat elérő hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Megrendelő: Művelődési ház Nagyközség önkormányzat Kál 335 Kák Szent István tér 2. Tanúsító: Vereb János 3368. Boconád,

Részletesebben

Mőszaki leírás. A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés

Mőszaki leírás. A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés Mőszaki leírás A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés Építési engedélyezési tervéhez Megbízó Tervezı Klein Judith Éva 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló

33 582 03 1000 00 00 Burkoló Burkoló 33 582 03 0100 31 01 Hidegburkoló Burkoló Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, 10576/356 helyrajzi szám szerint nyilvántartott, természetben Kecskemét Ezüstdénár utca 1. szám /A, B, C, D jelű lakások/ Beruházó és generál

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 2.

Részletesebben

A perlit hasznosítása az építõipari vakolatanyagok elõállításában *

A perlit hasznosítása az építõipari vakolatanyagok elõállításában * A perlit hasznosítása az építõipari vakolatanyagok elõállításában * Pozsonyi László, Saint-Gobain Weber Terranova Kft. Az energiahordozók felhasználásának hatása a környezetre A foszilis energiahordozók

Részletesebben

Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése

Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Az ingatlan címe: 5241. Abádszalók, Boglárka utca 30/A HRSZ: 5049 Típusa: üdülőépület, udvar Értékelés kelte: 2013. január 22. Készítette: Vulcanus

Részletesebben

AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9.

AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. Click to edit Master title FELÚJÍTÁS - ALAPFOGALMAK Hőátbocsátási tényező A határolószerkezetek,

Részletesebben

TETŐTÉR I EMELET ELŐTÉR TETŐTÉR +4,84 5 I EMELET +1,61 5 ELŐTÉR 3 30 7 30 7 30 7 30 7 30 7 30 7 30 7 30 7 30 7 170 3 9*30,7=276 170 120 30 120 0 120 120 322 8 147 30 7 30 7 30 7 30 7 +4,84 5 147 453 TETŐTÉR

Részletesebben