1. gyakorlat Ismerkedés az ArcGIS rendszerrel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. gyakorlat Ismerkedés az ArcGIS rendszerrel"

Átírás

1 1. gyakorlat Ismerkedés az ArcGIS rendszerrel Az ArcGIS térinformatikai programcsomag felépítésével és elemeivel megismerkedtünk már az elsı elméleti résznél. Most lássuk a gyakorlatot. Ebben az elsı gyakorlatban megismerkedünk a program beállítási lehetıségeivel, valamint az ArcCatalog és az ArcMap alapfogalmaival. I. Program beállítások Amint az elméleti leírásból már kiderült az ArcGIS asztali változata több komponensbıl épül fel. A program telepítésekor figyeljünk oda, hogy a rendelkezésünkre álló lehetı legmagasabb szintő állapotot telepítsük fel. Ez a legjobb esetben az ArcInfo lehetıség. Ha ezt telepítjük fel, gyakorlatilag minden benne lesz. A bıvítményeket is fel kell telepíteni, erre is oda kell figyelni telepítés közben. Ha túl vagyunk a telepítésen, vizsgáljuk meg a beállítási lehetıségeket. Ehhez indítsuk el a Start menü Programok ArcGIS menüpontnál található Desktop Administrator parancsot. Ennek hatására a következı ablak jelenik meg: A jobb oldalon van lehetıségünk kiválasztani, hogy melyik összetevıt szeretnénk használni. A beállítás után a bal oldalon lévı Availability gombra kattintva megjelennek az illetı beállításhoz tartozó lehetıségek. A programok használata közben a címsorban szintén megjelenik az itt kiválasztott alkotó elem. A legtöbb elemzéshez elegendı az ArcView kiválasztása, de ha minden lehetséges eszközt el akarunk érni akkor válasszuk az ArcInfo lehetıséget. Persze ennek csak akkor van értelme, ha fel is van telepítve a megfelelı komponens. Beállítás után nyomjuk meg az OK gombot. II. Ismerkedés az ArcCatalog programmal Visszatérve a három alapkomponensre, megállapítható, hogy segítségükkel nagyon komplex térinformatikai feladatok oldhatók meg. Az elıbb bemutatott beállításoknak megfelelıen a bekapcsolt program címsorában a kiválasztott komponens neve jelenik meg. A program az ArcCatalog vagy az ArcMap elindításával hozható mőködésbe, amint az alábbi ábrán látható: 1

2 Ismerkedjünk meg elıbb az ArcCatalog programmal, amely lehetıvé teszi az adatok rendszerezését, az adatok elérésének megkönnyítését valamint elsıdleges megjelenítését is. 1. A Start gombtól indulva az elıbbi ábra szerint indítsuk el az ArcCatalog programot. Az alábbi ábra jelenik meg a képernyın: Connect to Folder gomb A bal oldali ablakrész gyakorlatilag a számítógéprıl elérhetı könyvtárszerkezetet mutatja, a jobb oldali ablakrészben a megnyitott könyvtár tartalma látható. A jobb ablak fölötti 3 fül Contents Preview Metadata különbözı megjelenítési módokat tesz lehetıvé. Hozzunk létre egy kapcsolatot a gyakorló adatokhoz. 2. Kapcsoljuk be a második eszközt Connect to Folder (Könyvtárhoz kapcsolás) (lásd fenti ábra) 3. Megjelenik egy keresı ablak, amelyben keressük meg gépünk valamelyik meghajtóján valószínőleg a C-n az ArcView gyakorlatoknál használt könyvtárat amely az C:\ESRI\AV_GIS30\AVTUTOR\ ARCVIEW\qstart úton érhetı el, majd nyomjuk meg az OK gombot. Ennek hatására a kiválasztott könyvtár bekerül a bal oldali ablakba mint egy könnyen elérhetı, önálló könyvtár. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy bármilyen mélyen legyen tárolva adatunk, innen közvetlenül elérhetjük. Gyakorlatilag a kapcsolt könyvtár a gép meghajtóival egyenrangúvá válik. Tanulmányozzuk egy kicsit a hozzáadott könyvtár tartalmát. 4. Kattintsunk a bal oldali ablakban a könyvtárra majd az elıtte lévı + jelre. Ennek hatására a könyvtár tartalma láthatóvá válik a bal oldalon. Alapértelmezetten az ArcCatalog sokféle állománytípust ismer fel, amelyeket GIS adatként kezel. Más állománykezelı alkalmazástól eltérıen nem mutat meg minden állományt csak ami értelmezhetı. Megtanultuk már, hogy a shapefile legalább 3 azonos nevő de különbözı kiterjesztéső állományból áll össze. Itt csak egyszer jelenik meg minden, eltérı kis ikonnal utalva az állományban tárolt objektum típusára is pont, vonal vagy poligon. A képállományok és táblázatok szintén más szimbólummal jelennek meg. A leggyakrabban használtak a shape-állományok, fedvények (coverages), raszteres képek, TIN modellek, és egyebek. Ugyanitt jelennek meg az úgynevezett layer (réteg) állományok amelyek az ArcGIS sajátos állományai. Ezekkel késıbb részletesebben is foglalkozunk. Ha az adott könyvtárban van már lementve mxd kiterjesztéső map (térkép) állomány, ami az ArcView projektek megfelelıje, az is megjelenik. Kétszer rákattintva el is indul az ArcMap program. 2

3 A térképek és rétegek a legfontosabb elemek, amelyek segítségével adatokat tudunk megjeleníteni egy térinformatikai rendszerben. Egy térkép többféle információt tartalmaz. Egy térinformatikai rendszerben a térképek több tematikus rétegbıl épülnek fel. Ezek sorrendje, megjelenítési módja változtatható. A rétegeket egyéb térképi elemek egészítik ki, mint a méretarány, észak-nyíl, jelmagyarázat, szöveg stb. A réteg tulajdonképpen megmutatja, hogy a térkép elıállításához felhasznált adat hol található. Ha egy központi adatbázisban tároljuk adatainkat, a rétegek segítségével számtalan térképet készíthetünk anélkül, hogy az adatokat sokszorosítanunk kellene. 5. Ha a bal oldalon egy könyvtárra kattintunk, ennek tartalma a jobb oldalon jelenik meg. A megjelenés módja is változtatható az ikonok között lévı négy ikon segítségével. Ezek használata hasonló a Windows-ból már megismert ikonok, lista, részletek vagy miniatőrök lehetıségekhez. Próbáljuk ki. Mindez azonban csak a Contents fülnél érvényes, a többi fül használatának egy könyvtár esetében nincs értelme. 6. Válasszuk ki a bal oldali listából valamelyik állományt majd kattintsunk rá. Ennek hatására a jobb oldali ablak képe megváltozik. A fölötte lévı fülek kiválasztásának megfelelıen más-más jelenik meg. Ha a Contents fül aktív, akkor a már megismert de most nagyobb ikon fölött látható az állomány típusának leírása és a neve. 7. A középsı, Preview fülre kattintva lehetıségünk van megnézni az állományt. Ez egy nagyon hasznos lehetıség. Az ablak alján megjelenik egy kis ablak ahol alapértelmezetten a Geography név látható. Ez azt jelenti, hogy a kiválasztott állomány grafikus részét tudjuk megtekinteni. Ha azonban a Table lehetıséget választjuk, akkor az adatokhoz tartozó táblázatot tudjuk megtekinteni. Próbáljuk ki. Figyeljük meg, hogy ez a lehetıség milyen esetekben használható? 8. A Metadata fül megmutatja az adatokról rendelkezésünkre álló leíró adatokat. Amennyiben nincsen metaaadat állomány, azt létre lehet hozni az ablak fölött megjelenı eszközök segítségével. (Sajnos elıfordulhat, hogy nem mőködik!) 9. A bal oldali ablak alján különbözı, a program beállításaitól függı elem jelenik meg szintén a meghajtókkal egyenrangúként. Ilyen például a Database Connections (Kapcsolatok adatbázisokhoz), GIS Servers (GIS szerverek), Coordinate Systems (Koordináta rendszerek), Database Servers (Adatbázis szerverek) és más lehetıségek. Ezek segítségével más szervereken lévı adatok érhetık el, internetes kapcsolat esetén az Internetrıl is. Ezeket a lehetıségeket illetve továbbiakat is ki-be tudunk kapcsolni a Tools menü Options General fülénél. Nézzük meg és próbáljuk ki. III. Az ArcMap alapjai 10. Ha az Arc Catalog programban vagyunk az Arc Map programot többféle módon is megnyithatjuk. Amennyiben kiválasztott könyvtárunkban van már elmentett map állomány, arra kattintva megnyílik a program. Mivel ilyen még nincs, most válasszuk a másik lehetıséget és indítsuk el a programot az ArcCatalog ablak 12. ikonja segítségével (Launch ArcMap),. (A program megnyitható a Start menübıl is, a már ismert módon). 11. A képernyın megjelenı elemek nagyon hasonlítanak a már ismert ArcView ablakhoz. A kis üdvözlı ablakban szintén 3 lehetıség közül választhatunk: egy üres térkép megnyitása, sablon (template) megnyitása vagy egy már meglévı térkép megnyitása. Itt jegyezzük meg, hogy az egyik alapvetı különbség az ArcView és az ArcGIS között az éppen a munkánk tárolásában rejlik. Míg az ArcView az úgynevezett projekt állományt (.apr) hozza létre, addig az ArcGIS egy térkép állományt, aminek a kiterjesztése.mxd. Ez már nem egy ASCII állomány, nem nyitható meg mint egy dokumentum, de ez sem tárolja az adatokat. 3

4 Mivel ennél a programnál a hangsúly a térképen van, a map állomány valójában csak egy összeállított térképet tud tárolni. Emlékezzünk vissza, hogy az ArcView projektben korlátlan számú Layout volt. Az ArcGIS erre nem képes, vagyis minden Layout -ot külön térképként, map-térkép állományként kell lementenünk. Ebbıl az következik, hogy egy térkép-ben ugyan lehet több View -nak megfelelı Data Frame, de ennek csak akkor van értelme, ha ezeket ugyanabba a végtermékbe, térképbe töltjük bele. 12. Most válasszuk a A new empty map (új üres térkép) lehetıséget. A megjelenı ablakban szintén két részre oszlik a képernyı. A bal oldalon látható a térképet alkotó adatok tartalomjegyzéke, ezt nevezzük TOC-nak (Table of Contents) a bal oldali, nagyobb részben maga a térkép. Alapértelmezetten a Data View állapot jelenik meg ami az ArcViewból ismert Views -nak a megfelelıje. A tartalomjegyzék tetején a Layers (rétegek) szó jelenik meg, ez lenne a View1 név megfelelıje az ArcViewból. 13. Töltsünk be adatokat a rétegek közé. Ez a mővelet nagyon hasonlít a már megszokotthoz, az ikon is ugyanott van, de most a neve Add Data a régi Add Theme helyett. A következı ablak jelenik meg: A Look in ablakban keressük meg Catalog szót, ekkor az ArcCatalogban beálított könyvtárak válnak láthatóvá. Keressük meg az elızı résznél hozzákapcsolt qstart könyvtárat és nyissuk meg. Keressük meg benne a deg30.shp állományt és töltsük be. Itt mőködik a Windowsból megszokott kettıs kattintás valamint a Shift vagy Ctrl gombot nyomva tartva az egyszerre több állomány kijelölése. Ezek másként mőködtek az ArcViewban. Töltsük be a world94.shp állományt is. 14. Elıfordulhat, hogy hibaüzenet jelenik meg, miszerint a program nem ismeri fel az állományok koordinátarendszerét. Nyomjunk OK gombot és mindenképpen töltsük be az állományokat. Ha volt hibaüzenet, akkor kattintsunk jobb gombbal a Layers szóra és nyissuk meg a legördülı menü alján lévı Properties parancsot. Válasszuk a Coordinate System fület, majd a megjelenı mappák közül nyissuk meg sorban a Predefined Geographic Coordinate Systems World mappát és ott válasszuk a WGS 1984 vetületet majd nyomjuk meg az OK gombot. Itt újabb megjegyzést kell tennünk. Már láthatjuk, hogy az ArcGIS alatt a parancsok sokkal inkább Windowsos jellegőek mint az ArcView-nál voltak. Nagyon sok mővelet érhetı el a jobb klikk alatt rejlı menükben. Erre majd folyamatosan felhívjuk a figyelmet. Ha valaki kalandra vágyik és önállóan akarja megismerni a programot ne felejtse el ezt a lehetıséget. 15. A betöltött állományok bekerülnek a tartalomjegyzékbe és a következıképpen jelennek meg: 4

5 Az állomány neve elıtt lévı kapcsolónégyzet az illetı réteg ki-be kapcsolását teszi lehetıvé a már megismert módon. A még elıbbre lévı kis négyzet, amiben most van, lehetıvé teszi a betöltött réteg jelmagyarázatának ki-be kapcsolását. Ez igencsak praktikus lehet, ha hosszú jelmagyarázatunk és sok rétegünk van, esetleg nehezen áttekinthetı a tartalomjegyzék. Becsukva a jelmagyarázatot megoldható ez a gond. A réteg kijelölése a névre kattintással történik. Duplán kattintva a névre a Properties (réteg tulajdonságai) ablak jelenik meg, pont ugyanez érhetı el a névre jobb kattintással a legördülı lista alján. Persze ekkor további lehetıségek is vannak. A Layers elıtti -ra kattintva a rétegek teljes tartalma becsukható. 16. A név alatti színes téglalapra kattintva, egyszer is elég a szimbólum színét tudjuk megváltoztatni. Ez csak a Single Symbol jelmagyarázat típusra érvényes. Amennyiben osztályozni akarunk vagy adatok alapján színezni, erre más megoldás van. Színezzük át a deg30.shp állományt halvány kékre és ugyanakkor nézzük meg kissé alaposabban a felkínált lehetıségeket. Látható, hogy gazdagabb a kínálat mint az ArcView esetében. 17. Töltsük be térképünkbe a már használt könyvtárból a wriver és wlakes állományokat. Színezzük be ıket földrajzos módon. Amennyiben szükséges megváltoztathatjuk a rétegek sorrendjét megfogva (bal gomb nyomva tartva a néven) és elmozdítva ıket. A world94 állomány egyelıre ne változtassuk meg. 18. A térkép elemzése, kiaknázása többféleképpen történhet. Az ehhez szükséges eszközök a Tools eszköztárban vannak (Ha nincs alapértelmezetten az ablakban, akkor kapcsoljuk be a View Toolbars menüben) Ugyanezek az eszközök elérhetık a jobb klikk hatására legördülı menüben is, ha a térképre vagy a térkép ablakba kattintunk! 20. Kattintsunk a nagyítóra (1 Zoom in). A bal gombot nyomva tartva rajzoljunk átlósan egy téglalapot. A gomb elengedésekor az imént kijelölt terület kerül az ablakba kinagyítva. Ha nem tetszik a beállítás visszamehetünk ismét a teljes méretre a 3. gomb (Full extent) segítségével. Ha egy elızı beállítás jobban tetszik, arra a 4. gomb (Go back to previous extent) segítségével térhetünk vissza. Ha a nagyítás mértéke megfelel de arrébb szeretnénk menni, használjuk a mancsot (2 Pan). 21. Az ArcGIS további érdekes lehetıségeket kínál a térkép nézegetésére. Ha például az apró részletekre vagyunk kíváncsiak egy nagyítót is használhatunk. Ezt a Window menüben találjuk, a neve Magnifier. Megjelenik egy kisebb ablak, amit ha elkezdünk mozgatni, a közepén egy szálkereszt lesz látható. Ha ezt a szálkeresztet a kívánt területre állítjuk akkor annak környéke kinagyítódik. A nagyítás mértékét is változtatni tudjuk vagy közvetlenül a címsoron, vagy a címsorra kattintva a jobb klikk alatti menüben. Próbáljuk ki a jobb klikk alatti lehetıségeket! 22. A következı lehetıség megismeréséhez nagyítsunk bele a térképre a nagyítóval (1. eszköz, fenti ábra). Utána kapcsoljuk be a Window menüben lévı Overwiew parancsot. A megjelenı ablakot teljesen kitölti a térkép területe, de egy pirossal sraffozott téglalap elárulja, hogy hol nagyítottunk bele. Ez a téglalap méretezhetı és mozgatható. A címsorra kattintva a jobb gombbal beállíthatjuk, hogy melyik réteg legyen látható az ablakban. Próbáljuk ki a lehetıségeket! 5

6 Az adatbázis lekérdezése A térinformatikában használt digitális állományok, rétegek lényege a mögöttük lévı és hozzájuk kapcsolt adatokban van. Lássuk most ezek kiaknázásának lehetıségét. 23. Tehát nagyítsunk rá a térkép egy részletére és vizsgáljuk meg, hogy mi van ott. Ehhez használjuk az 5. gombot (Identify). Kiválasztása után kattintsunk egyszer a térképen lévı valamelyik objektumra. A megjelenı ablakban több információ jelenik meg. Elıfordulhat, hogy egyszerre két vagy több objektumot is eltalálunk ebben az esetben a megfelelı rétegek nevei megjelennek a bal oldali ablakban, amint az ábrán is látható. 24. Ha valamelyik réteg tartalomjegyzékét kijelöljük, az abban a rétegben eltalált objektum tulajdonságai látszanak a jobb oldali ablakban. A fenti példában a térképen látható tó adatai láthatók. Ez a módszer a legalapvetıbb lekérdezési mővelet. Ebben az esetben a térbeli adatok felıl közelítjük az adatbázist, hiszen rámutatunk egy helyre és azt kérdezzük, hogy Mi van egy adott helyen? A megjelenı információk tulajdonképpen a térképi réteghez rendelt táblázat, az illetı objektumhoz tartozó egyetlen sorából kerülnek elı. Minden egyes tematikus réteghez tartozik egy táblázat a leíró adatokkal, és ennek minden egyes sora az adott téma egyetlen objektumának az összes adatát tartalmazza. 25. A lekérdezés gyakorlása után, zárjuk be a lekérdezési ablakot és térjünk vissza a teljes méretre a már említett 3. gomb segítségével. 26. Az ablakunk valamint a képernyı méretétıl függıen megfigyelhetjük, hogy a megjelenítés milyen méretarányú. Ez az elıbb használt eszközöktıl balra majdnem középen látható számszerő méretarány formájában (a program ablakot teljes képernyıre nagyítva, 17 -os képernyın a méretarány 1: körül van). 27. Változtassuk meg ezt a méretarányt, belekattintva az illetı ablakba. Írjuk át az értéket 1: re, majd nyomjuk meg az Enter gombot. A megjelenítés mérete megváltozik, nagyobb lesz (miért??). A méretarányokkal való kísérletezgetések után térjünk vissza a teljes méretre 3. gomb. Adott objektum megkeresése 28. Kattintsunk a 6. gombra, amely egy távcsıre emlékeztet. Megnyílik egy ablak, amely lehetıvé teszi a lekérdezés beállítását. Az ArcViewban csak egy egyszerő sor állt 6

7 rendelkezésre a keresés beírásához és ha nem helyesen írtuk be a keresett nevet, meg sem találta. Itt még karaktersorok keresésére is lehetıség van. Hagyjuk a füleket alaphelyzetben majd a Find ablakba gépeljük be az aus kifejezést. A lentebbi sorokban be tudjuk állítani, hogy melyik rétegben történjen a keresés, illetve a táblázat melyik mezıjében. Válasszuk az All layers lehetıséget és kapcsoljuk be a Find features that are similar to or contain the search string kapcsológombot. Ez a típusú lekérdezés az adatbázis felıl keresi a megoldást. A keresés a leíró adatok között történik, majd a térképen megjelenik a keresett objektum. Ez olyan mintha azt kérdeznénk Hol van valami? Mindenképpen érdemes bekapcsolva hagyni az utoljára említett lehetıséget, mert nem biztos, hogy helyesen írjuk a keresett nevet. 29. Nyomjuk meg a Find gombot, a mővelet eredménye az alábbi ábrán látható. Mivel egy karaktersort írtunk be a keresıbe két országot is talált a program. Az ablak alsó részében lévı táblázatban kattintsunk a jobb gombbal a kívánt elemre, majd figyeljük meg a legördülı menüben található lehetıségeket. Lehetıségünk van felvillantani a kapott elemet, ránagyítani, kijelölni, lekérdezni a rá vonatkozó adatokat, vagy könyvjelzıt főzni hozzá. Ez utóbbi lehetıség a Bookmark, nagyon hasonlít a böngészı programokból megismert lehetıséghez. Látszólag nem történik semmi, de a megjelölt könyvjelzıt meg tudjuk keresni utólag a View menü megfelelı menüjében. Próbáljuk ki ezt és a többi lehetıséget is! 30. Az ArcGIS még egy érdekes lehetıséget nyújt az adatok megismerésére. Ennek beállításához kattintsunk a kívánt réteg nevére jobb klikkel, majd válasszuk a legördülı menü utolsó pontját ami az adott réteg tulajdonságait rejtegeti (Layer Properties). Ugyanez érhetı el kettıt kattintva a réteg nevére. Végezzük el a fentieket a world94 állománnyal. 31. Válasszuk a Display fület és kapcsoljuk be a Show Map Tips lehetıséget a kapcsolónégyzetben. 7

8 32. Most válasszuk a Fields fület. Az ablakban a kiválasztott állományhoz rendelt táblázat mezıinek a leírása található. Megnézhetjük az adatok típusát, a mezık méretét, pontosságát stb. A táblázat fölött van egy választási lehetıség amivel megjelölhetjük, hogy melyik mezı legyen az elsıdleges adatmezı (Primary Display Field). Itt válasszuk az ABREVNAME mezıt. Nyomjuk meg az OK gombot. 33. Ha most visszatérünk a térképre és a mutatóval ráállunk nem kattintunk! - valamelyik országra, hamarosan megjelenik az illetı ország neve. Ez a tulajdonképpeni MapTips amit bekapcsoltunk, és a név jelenik meg mivel ezt a mezıt választottuk ki. Szükség szerint meg is változtathatjuk ezt a beállítást. Új adat hozzáadása 34. Térképünk információ tartalmát új adatok hozzáadásával tudjuk gazdagítani. Térjünk vissza a teljes méretre, majd töltsünk be egy újabb témát. De most ezt a mőveletet igen érdekes módon fogjuk végrehajtani. 35. Amennyiben teljes méretőre nagyítottuk az ArcMap ablakot, most méretezzük kisebbre a bezárási gomb melletti gombbal. Ha a háttérben már nincs ott az ArcCatalog ablak akkor nyissuk meg a Map ablakban lévı ikon segítségével (ez az ikon ugyanott van az ArcMap ablakban, mint a Map ablakot megnyitó ikon a Catalog ablakban). Ily módon mindkét ablak látható. 36. Az ArcCatalog-ban kapcsoljuk a katalógushoz a C:\ESRI\ESRIDATA\WORLD\ könyvtárat (lásd 2. és 3. pont), majd nyissuk meg. Az állományok listájából válasszuk a cities.shp állományt és tekintsük meg a Preview füllel. A világ nagyobb városait tartalmazó pontállományról van szó. Most fogjuk meg az állományt és a bal gombot nyomva tartva egyszerően húzzuk át az ArcMap ablakba (ezt nevezzük drag and drop mőveletnek). Ennek hatására az új adat bekerül a térkép tartalomjegyzékébe. Segítségkérés 37. Bármikor segítséghez fordulhatunk ha a Standard eszköztár kérdıjelét választjuk és rákattintunk vele a kérdéses eszközre vagy menüpontra. A segítség természetesen a Help menübıl is elérhetı és több keresési lehetıséget kínál fel. 38. Ha egy párbeszédablakban vagyunk, ott is találunk egy kérdıjelet amivel szintén segítséghez juthatunk. 39. Mielıtt abbahagynánk, le kéne menteni az eddigi módosításokat, hogy a jelenlegi állapotból folytathassuk a térkép szerkesztését. 40. Hozzunk létre a számítógépünkön egy saját könyvtárat, ahova munkáinkat menthetjük. 41. Az ArcMap File menüjébıl válasszuk a Save As parancsot (vagy válasszuk a floppy ikont). A megjelenı ablakban keressük meg könyvtárunkat majd saját nevünkre keresztelve mentsük le eddigi munkánkat. Az állomány kiterjesztése.mxd lesz (ArcMap Document). Ez egy olyan állomány, amely nem tartalmazza az adatokat csupán ezek elérési útját illetve az összes beállítást amit munkánk során eddig használtuk. Megjegyezzük, hogy ha elfelejtünk menteni, a program bezárásakor a program figyelmeztet a mentésre! 42. Zárjuk be a programokat. 8

1. gyakorlat Ismerkedés az ArcGIS rendszerrel

1. gyakorlat Ismerkedés az ArcGIS rendszerrel 1. gyakorlat Ismerkedés az ArcGIS rendszerrel Az ArcGIS térinformatikai programcsomag felépítésével és elemeivel megismerkedtünk már az első elméleti résznél. Most lássuk a gyakorlatot. Ebben az első gyakorlatban

Részletesebben

3. gyakorlat Saját adatok használata

3. gyakorlat Saját adatok használata 3. gyakorlat Saját adatok használata Ebben a gyakorlatban megismerkedünk az ESRI coverage adattípussal hazai adatok példáján. Újabb megjelenítési módok alkalmazásával létrehozunk egy térképet saját térségünkrıl.

Részletesebben

Dr. Pétery Kristóf: CorelDRAW 9 testre szabás

Dr. Pétery Kristóf: CorelDRAW 9 testre szabás 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV BEVEZETÉS, ELSŐ LÉPÉSEK térinformatikai rendszer kezelőfelülete SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK A Chrome rendszer használathoz Microsoft Internet Autodesk Explorer MapGuide 7.0+, Mozilla Enterprise

Részletesebben

1. ábra. Néhány tipikus ikon képe

1. ábra. Néhány tipikus ikon képe Fájlok és mappák A fájl információt, például szöveget, képet vagy zenét tartalmazó elem. Megnyitása után a fájl épp úgy nézhet ki, mint egy íróasztalon vagy iratszekrényben található szöveges dokumentum

Részletesebben

3. gyakorlat. 1/7. oldal file: T:\Gyak-ArchiCAD19\EpInf3_gyak_19_doc\Gyak3_Ar.doc Utolsó módosítás: 2015.09.17. 22:57:26

3. gyakorlat. 1/7. oldal file: T:\Gyak-ArchiCAD19\EpInf3_gyak_19_doc\Gyak3_Ar.doc Utolsó módosítás: 2015.09.17. 22:57:26 3. gyakorlat Kótázás, kitöltés (sraffozás), helyiségek használata, szintek kezelése: Olvassuk be a korábban elmentett Nyaraló nevű rajzunkat. Készítsük el az alaprajz kótáit. Ezt az alsó vízszintes kótasorral

Részletesebben

KELE3. Felhasználói kézikönyv

KELE3. Felhasználói kézikönyv KELE3 Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés 9 Üdvözlet 9 Kezdetek 10 Rendszerkövetelmények 10 Kérdések, észrevételek 10 Telepítés 10 Frissítések 10 A program használata 11 Bejelentkezés 11 Automatikus

Részletesebben

JOGI ADATBANK CompLex.hu. Hatalmas adatbázis, hatalmas lehetőségekkel az interneten.

JOGI ADATBANK CompLex.hu. Hatalmas adatbázis, hatalmas lehetőségekkel az interneten. JOGI ADATBANK CompLex.hu Hatalmas adatbázis, hatalmas lehetőségekkel az interneten. BEVEZETŐ Tisztelt Ügyfelünk! Dr. Ződi Zsolt szerkesztőség igazgató A 21. század új kihívásokkal néz szembe. A változások

Részletesebben

GroupWise 5.2 használói jegyzet

GroupWise 5.2 használói jegyzet GroupWise 5.2 használói jegyzet 32 bites verzió Készítette: Borsodi Gábor, ABS Consulting Kft. (http://www.abs.hu) 1998-2001 Ez a dokumentáció szabadon felhasználható (nyomtatható, másolható) és terjeszthet,

Részletesebben

Ismétlődő műveletek elvégzésének automatizálása

Ismétlődő műveletek elvégzésének automatizálása Ismétlődő műveletek elvégzésének automatizálása Adatfeldolgozás közben gyakran előfordul, hogy Önnek ugyanazt, az elemi lépésekből álló, összetett műveletsort kell sokszor, esetleg nagyon sokszor és ami

Részletesebben

A word első megnyitása

A word első megnyitása A word első megnyitása A Word megnyitásakor az oldalon két fő területet láthat: A menüszalag a dokumentum fölött látható. Gombokat és parancsokat tartalmaz, melyekkel különböző műveleteket (mint például

Részletesebben

Új bemutató diasor létrehozása

Új bemutató diasor létrehozása w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 Számítógépes prezentáció Prezentáció: bemutató. A prezentáció vizuális eszközökkel segített információ átadás. A számítógépes prezentáció a hagyományos eszközöket (dia,

Részletesebben

GroupWise 5.2 használói jegyzet

GroupWise 5.2 használói jegyzet GroupWise 5.2 használói jegyzet 16 bites verzió Készítette: Borsodi Gábor, ABS Consulting Kft. (http://www.abs.hu) 1998-2001 Ez a dokumentáció szabadon felhasználható (nyomtatható, másolható) és terjeszthet,

Részletesebben

II. év. Adatbázisok és számítógépek programozása

II. év. Adatbázisok és számítógépek programozása II. év Adatbázisok és számítógépek programozása A programozási ismeretek alapfogalmai a) algoritmus b) kódolás c) program a) algoritmus: elemi lépések sorozata, amely a következı tulajdonságokkal rendelkezik:

Részletesebben

Destour Outdoor 2.0 felhasználói kézikönyv

Destour Outdoor 2.0 felhasználói kézikönyv Destour Outdoor 2.0 felhasználói kézikönyv Chrome Kft. 2015 Tartalomjegyzék 1. Bejelentkezés... 1 2. Rendszer áttekintése... 1 3. Outdoor... 3 3.1. Útszakaszok... 4 3.1.1. Útszakaszok létrehozása és szerkesztése...

Részletesebben

Készítette: Citynform Informatikai Zrt.

Készítette: Citynform Informatikai Zrt. Dokumentumtár Felhasználói kézikönyv Készítette: Citynform Informatikai Zrt. Tartalomjegyzék "Dokumentumtár" főablak... 4 A dokumentumtár egészére vonatkozó műveletek... 4 Új dokumentum felvétele... 4

Részletesebben

A program els indítása Mikor el ször futtatjuk a nyilvántartó programot, az alábbi párbeszédablakkal találkozunk.

A program els indítása Mikor el ször futtatjuk a nyilvántartó programot, az alábbi párbeszédablakkal találkozunk. A program els indítása Mikor el ször futtatjuk a nyilvántartó programot, az alábbi párbeszédablakkal találkozunk. 1. ábra Ha a programot csak egy hónapig kívánja használni, akkor az 123456789123 telepít

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a számviteli politika programhoz

Felhasználói dokumentáció. a számviteli politika programhoz Felhasználói dokumentáció a számviteli politika programhoz Forgalmazó: FORINT-SOFT KFT 6500 Baja, Roosevelt tér1. Tel: 79/424-772, 79/523-600 Fax: 420-857 e-mail: forintsoft@forintsoft.hu www.forintsoft.hu

Részletesebben

Számlázás-házipénztár. (SZAMLA) 2015.21 verzió. Kezelési leírás

Számlázás-házipénztár. (SZAMLA) 2015.21 verzió. Kezelési leírás Számlázás-házipénztár (SZAMLA) 2015.21 verzió Kezelési leírás FORINT-Soft Kft. Számlázás-házipénztár 2 Tartalomjegyzék 1. Általános információk... 5 1.1. A program típusai... 5 1.2. Rendszerkövetelmények...

Részletesebben

ÁEEK Kataszter. Felhasználói útmutató

ÁEEK Kataszter. Felhasználói útmutató ÁEEK Kataszter Felhasználói útmutató 1.1 verzió Állami Egészségügyi Ellátó Központ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 TÖRZSKEZELÉS... 3 INGATLANKEZELÉS... 3 JÓVÁHAGYÁSI RENDSZER MEGSZŰNÉSE... 4 2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Word 2010 magyar nyelvű változat

Word 2010 magyar nyelvű változat 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV I. KÖTET

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV I. KÖTET Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer MKR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV I. KÖTET Kárbejelentés, biztosítási melléklet terület összesítő bizonylatok kitöltéséhez 2015.04.01. Verzió: 2.0 1. /63 oldal

Részletesebben

(ArcCatalog, ArcMap)

(ArcCatalog, ArcMap) Országos Területrendezési Terv térképi mellékleteinek WMS szolgáltatással történő elérése, Esri programok alkalmazásával (ArcCatalog, ArcMap) Útmutató 2014. október 1. BEVEZETÉS Az útmutató célja az Országos

Részletesebben

Készletnyilvántartó program. (KESZLET) 2015.21 verzió. Kezelési leírás

Készletnyilvántartó program. (KESZLET) 2015.21 verzió. Kezelési leírás Készletnyilvántartó program (KESZLET) 2015.21 verzió Kezelési leírás FORINT-Soft Kft. Készletnyilvántartó program 2 Tartalomjegyzék 1. Általános információk... 6 1.1. A program típusa... 6 1.2. Rendszerkövetelmények...

Részletesebben

Microsoft Office 2010

Microsoft Office 2010 Dr. Pétery Kristóf Microsoft Office 2010 Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió

Részletesebben

Animációk, effektusok

Animációk, effektusok Áttűnések Előadásunk látványosabb, ha áttűnéseket, effektusokat használunk. Ismerkedjünk meg az áttűnésekkel. Az áttűnésekkel tudjuk megadni az átváltást az egyik diánkról a másikra. Az áttűnéseket érdemes

Részletesebben

Kari Adminisztrátor. Funkcionális leírás

Kari Adminisztrátor. Funkcionális leírás Kari Adminisztrátor Funkcionális leírás Budapest, 2006 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 7 2. Saját adatok... 7 2.1. Személyes adatok megtekintésde és karbantartása... 8 2.1.1. Jelszóváltoztatás... 8 2.1.2.

Részletesebben

Szövegszerkesztés alapjai I.

Szövegszerkesztés alapjai I. Szövegszerkesztés alapjai I. 1. A szövegszerkesztés általános lépései Ha a szövegszerkesztés folyamatát a dokumentumok elkészítésének egymásra épülő lépéseinek sorozataként vizsgáljuk, akkor a főbb lépések

Részletesebben

Oracle BI Administration Tool. Repository felépítése

Oracle BI Administration Tool. Repository felépítése Repository felépítése 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék... 2 1.1.1 Ábrajegyzék... 2 2 Bevezetés... 4 3 Leírás... 5 3.1 Fizikai réteg... 5 3.1.1 Fizikai réteg elemei... 6 3.1.2 Importálás... 8 3.1.3 Fizikai

Részletesebben

Óraterv Iskolába járás Feladatlap

Óraterv Iskolába járás Feladatlap Óraterv Iskolába járás Feladatlap Bevezetés: Az elmúlt években egyre több tanulót hoznak, ill. visznek gépkocsival az iskolába. A belga Közlekedési Minisztérium által készített tanulmány (State of the

Részletesebben

OPTIJUS ONLINE KÉZIKÖNYV

OPTIJUS ONLINE KÉZIKÖNYV OPTIJUS ONLINE KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS TERMÉKISMERTETŐ... 2 AZ OPTIJUS TARTALMI ELEMEI... 2 OptiJUS alapszolgáltatás:... 2 OptiJUS kiegészítő modulok:... 2 ADATBÁZIS... 3 ONLINE FELÜLET ÁLTALÁBAN...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv MINERVA Elektronikus Térinformatikai Rendszer Nyergesújfalu Felhasználói kézikönyv 2014. február t e l : 1 ) 4 3 0 1 7 2 0 f a x : ( 1 ) 4 3 0 1 7 1 9 m o b i l : ( 7 0 ) 3 8 9 9 5 7 7 e m a i l : b u

Részletesebben

Kisvállalkozások könyvelése. Infotéka Kft. programjaival

Kisvállalkozások könyvelése. Infotéka Kft. programjaival A Kisvállalkozások könyvelése Könyvelés a gyakorlatban (Perfekt, 2014) című könyv esettanulmányának megoldása az Infotéka Kft. programjaival Készítette: Hauserné Dénes Éva A programok letölthetők: http://infoteka.hu/ugyviteli-szoftverek/

Részletesebben

Beállítások módosítása

Beállítások módosítása Kicsinyítés/nagyítás használata Microsoft Office PowerPoint 2003 esetén 1. Az egyik módszer szerint a Nézet menü/nagyítás parancsra kattintva adható meg a nagyítás vagy kicsinyítés mértéke. 1. ábra Nagyítás

Részletesebben

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés. Felhasználói kézikönyv

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés. Felhasználói kézikönyv MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. e-befektetés Felhasználói kézikönyv a Magyar Posta Befektetési Zrt. e-befektetéséhez Verziószám: 1.1 Hatályos: 2016.02.16. Magyar Posta Befektetési Zrt. Felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Vényírás. 1. ábra. 1. oldal

Vényírás. 1. ábra. 1. oldal Vényírás Amennyiben sikeresen kitöltöttük és elmentettük a megvizsgált személy ápolási esetét, lehetőségünk van vény felírására, az alábbi módon; 1. ábra A gomb megnyomásával egy legördülő menü tárul elénk,

Részletesebben

Mi az a Scribus? SCRIBUS. Mi az a Scribus? Milyen platformon érhet el? Hasonló feladatra használható programok. Mire használhatjuk a Scribust?

Mi az a Scribus? SCRIBUS. Mi az a Scribus? Milyen platformon érhet el? Hasonló feladatra használható programok. Mire használhatjuk a Scribust? Mi az a Scribus? SCRIBUS Kiadványszerkesztés A Scribus egy nyílt forráskódú kiadványszerkeszt program (DTP). Könny a használata, de a profi funkciók sem hiányoznak bel le. Néhány oldalas újságtól kezdve,

Részletesebben

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer webes felület

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer webes felület Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer webes felület Felhasználói dokumentáció Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59. Tel.: +36 (1) 381-0736 Fax: +36 (1) 386-6022 E-mail: poszeidonsupport@sdadms.hu

Részletesebben

CIB Elektronikus Terminál

CIB Elektronikus Terminál CIB Elektronikus Terminál Felhasználói kézikönyv 1.7.5. 2 Tartalom 1 Az Elektronikus Terminál szolgáltatás... 7 2 Általános tudnivalók... 8 2.1 Ablakváltás, elrendezés... 8 2.2 Egérrel végezhető műveletek...

Részletesebben

FELHASZ ÁLÓI KÉZIKÖ YV. Számlázó programhoz

FELHASZ ÁLÓI KÉZIKÖ YV. Számlázó programhoz LafiSoft program FELHASZ ÁLÓI KÉZIKÖ YV Számlázó programhoz Kiss Zoltán Számítógép programozó Telepítése: Helyezze be a CD-t a CD ROM-ba, majd kattintson a SAJÁTGÉP => CD ROM mappára ahol látni fog egy

Részletesebben

Aronic Főkönyv kettős könyvviteli programrendszer

Aronic Főkönyv kettős könyvviteli programrendszer 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Internet: www.cin.hu E-mail: software@cin.hu Tel: 78/435-081, 30/9-573-673, 30/9-593-167 kettős könyvviteli programrendszer v2.0 Szoftverdokumentáció Önnek is jár egy

Részletesebben

Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése

Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése ERDŐGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI BEJELENTÉSEK/ TERVEZETT ERDŐGAZDÁLKODÁSI TEV. BEJELENTÉSE A Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése a fakitermelési

Részletesebben

Szövegszerkesztés Verzió: 0.051

Szövegszerkesztés Verzió: 0.051 Verzió: 0.051 1 Tartalomjegyzék A Word 2003 munkakörnyezet...9 Word 2003 program megnyitása...9 A Word 2003 képernyő...9 Program bezárása:...11 Az eszköztár...12 Környezetfüggő eszköztár...13 Fájl menü...14

Részletesebben

IBM Business Process Manager változat 8 alváltozat 5. Munkaerő-felvételi oktatóanyag

IBM Business Process Manager változat 8 alváltozat 5. Munkaerő-felvételi oktatóanyag IBM Business Process Manager változat 8 alváltozat 5 Munkaerő-felvételi oktatóanyag Megjegyzés Ezen információk és az általuk támogatott termék használata előtt olvassa el a Nyilatkozatok részben leírtakat.

Részletesebben

Felhasználói leírás v1.0

Felhasználói leírás v1.0 1 Felhasználói leírás v1.0 A Lakás Expressz Szolgáltatás Elemző rendszer felhasználói funkcióiról Verzió: v1.0 Készült: 2013.március 27. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 3 2 Tarifálás... 4 2.1 Navigáció

Részletesebben

Általános műveletek az asztalon

Általános műveletek az asztalon Általános műveletek az asztalon Kezdő Windows 7-felhasználó? Habár nagyon sok közös vonás van a korábbi Windows-verziója és az új között, előfordulhat, hogy szüksége van egy kis segítségre az eligazodáshoz.

Részletesebben

Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése

Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése Az ÉMI Nonprofit Kft. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS PÁLYÁZATI PORTÁL kezelése http://uszt-futeskorszerusites.hu A pályázati portál címlapja és nyitóoldala 1 Tartalomjegyzék 1. Regisztráció a pályázati portálra...

Részletesebben

A DimSQL programrendszer 2016. évi nyitási teendői

A DimSQL programrendszer 2016. évi nyitási teendői A DimSQL programrendszer 2016. évi nyitási teendői FIGYELEM! A nyitási műveleteket 4.94, vagy annál magasabb számú programverzióval kell végrehajtani! Amennyiben a 4.94 verziónál alacsonyabb verziószámú

Részletesebben

ETR Pénzügyi közönségszolgálat

ETR Pénzügyi közönségszolgálat ETR Pénzügyi közönségszolgálat modul Azonosító: ETR-PKSZOLG Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2001. május 1. DEXTER Copyright jegyzék Copyright jegyzék A Microsoft, a Windows, a Windows NT, a Windows NT

Részletesebben

Számlakészítés a SPRINT programmal

Számlakészítés a SPRINT programmal Számlakészítés a SPRINT programmal A jelen dokumentáció leírás a 2016. január 1 után kiadott SPRINT programmal végezhető számlakészítéshez. A dokumentáció nem tartalmazza a SPRINT program telepítési módjait

Részletesebben

ICN 2005 ConferControl

ICN 2005 ConferControl ICN 2005 ConferControl Számítógépes vezérlı program az ICN 2005 típusú konferencia rendszerhez Felhasználói kézikönyv DIGITON Kft. IСN 2005 ConferControl Számítógépes vezérlı program az ICN 2005 típusú

Részletesebben

EURÓPAI SZERVIZ PORTÁL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

EURÓPAI SZERVIZ PORTÁL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ EURÓPAI SZERVIZ PORTÁL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ HUNGARIAN Tartalomjegyzék 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.2.1 4.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4

Részletesebben

AutoCad RAJZFELÜLET BEÁLLÍTÁSAI

AutoCad RAJZFELÜLET BEÁLLÍTÁSAI AutoCad RAJZFELÜLET BEÁLLÍTÁSAI Ajánlott klasszikus munkaterület beállítása (menüsor, ikonok egyszerre jelennek meg) Tipp!!! JOBB egérgomb használatával aktuális munkafelületek, menüsorok tulajdonságait

Részletesebben

WSCAD 5 Installáció Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 Általános tudnivalók az Installációs terv programrészről... 1 Teljesítményadatok... 2 Munkafelület... 5 Munkafelület... 5 Eszköztárak... 7 Az eszköztárak

Részletesebben

Szoftveres jelfeldolgozás: izzók ellenállásának hımérsékletfüggése

Szoftveres jelfeldolgozás: izzók ellenállásának hımérsékletfüggése Tanulókísérlet Tehetséggondozás Ajánlott évfolyam 10., 11., Idıtartam 60 perc Szoftveres jelfeldolgozás: izzók ellenállásának hımérsékletfüggése F.103 B.P. Kötelezı védıeszközök Balesetvédelmi figyelmeztetések

Részletesebben

ArcGIS 8.3 segédlet 6. Dr. Iványi Péter

ArcGIS 8.3 segédlet 6. Dr. Iványi Péter ArcGIS 8.3 segédlet 6. Dr. Iványi Péter Tartalomjegyzék Ami kimaradt és kevésbé fontos dolgok Teljesen új adattábla létrehozása Bitmap adatok kezelése Szerkesztés bitmap képről Térképek terjesztése Teljesen

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS a DIMSQL Integrált Számviteli Rendszer Készlet moduljának használatához - 1 - www.dimenzio-kft.hu Tartalomjegyzék A. BEVEZETÉS... 4 I. BEÁLLÍTÁSOK, PARAMÉTEREK, NAPLÓFORMÁTUMOK... 4

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése felhíváshoz Felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-16 Verziószám: 0.1 2016. március 30. Tartalom

Részletesebben

H4R, S4D és S4R DVR kártyák és vezérlő szoftver Használati útmutató 1. Bevezető Az S4D és S4R videó és hang digitalizáló kártyák, valamint a H4R videó és hang digitalizáló/rögzítő kártya PC kompatibilis

Részletesebben

Point of View Mobii 945 IPS 9.7 - Android 4.1 Tablet PC. Tartalomjegyzék... 1. Általános tudnivalók használathoz... 2. Jogi nyilatkozat...

Point of View Mobii 945 IPS 9.7 - Android 4.1 Tablet PC. Tartalomjegyzék... 1. Általános tudnivalók használathoz... 2. Jogi nyilatkozat... Point of View Mobii 945 IPS 9.7 - Android 4.1 Tablet PC Magyar Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Általános tudnivalók használathoz... 2 Jogi nyilatkozat... 2 Doboz tartalma... 2 1.0 Termék alapvető

Részletesebben

W276-EU. Használati utasítás. Köszönjük, hogy Timex órát vásárolt! Tartalom

W276-EU. Használati utasítás. Köszönjük, hogy Timex órát vásárolt! Tartalom W276-EU Használati utasítás Köszönjük, hogy Timex órát vásárolt! Tartalom BEVEZETŐ... 2 FŐBB JELLEMZŐK... 2 NYOMÓGOMBOK... 2 AZ ÁLLAPOTJELZŐ IKONOK ÉRTELMEZÉSE... 3 A RUN TRAINER TM KARÓRA FELTÖLTÉSE...

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTÉS 1 S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS

BÉRSZÁMFEJTÉS 1 S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS BÉRSZÁMFEJTÉS 1 S Z O F T V E R E N G E D É L Y E Z É S I S Z E R ZŐDÉS Ez egy speciális SZERZŐDÉS Ön, mint Felhasználó (akár magánszemély, gazdálkodó-, vagy egyéb szerv) és az RLB-60 Betéti Társaság között,

Részletesebben

Georeferálás, leválogatás ArcGIS 10-ben

Georeferálás, leválogatás ArcGIS 10-ben Georeferálás, leválogatás ArcGIS 10-ben Hol vannak azok a helyek, amelyek.? oktatási segédlet Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készítette: Varga

Részletesebben

R e n d e l ő i a d m i n i s z t r á c i ó s p r o g r a m

R e n d e l ő i a d m i n i s z t r á c i ó s p r o g r a m IGLU Software (06-20) 537-33-21 info@iglu.hu www.iglu.hu R e n d e l ő i a d m i n i s z t r á c i ó s p r o g r a m Programfrissítések leírása 2008 2009-2010 (utolsó : 27 - Rendelő 2010-02-01 3.5.3-52.

Részletesebben

Szövegszerkesztés MS Office 2000-rel

Szövegszerkesztés MS Office 2000-rel Dr. Pétery Kristóf Szövegszerkesztés MS Office 2000-rel ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 3. Mercator Stúdió 2003. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés

Részletesebben

Útmutató az Oktatási Hivatal Képzéstámogató Rendszer használatához a résztvevők számára. Készítette: Virányi Anita

Útmutató az Oktatási Hivatal Képzéstámogató Rendszer használatához a résztvevők számára. Készítette: Virányi Anita Útmutató az Oktatási Hivatal Képzéstámogató Rendszer használatához a résztvevők számára Készítette: Virányi Anita Az Oktatási Hivatal Tanfelügyelő és pedagógusminősítő képzésének segédanyaga Készítette:

Részletesebben

3. Gyakorlat ellenőrzés nélküli osztályozás

3. Gyakorlat ellenőrzés nélküli osztályozás 3. Gyakorlat ellenőrzés nélküli osztályozás Hozzávalók: MultiSpec program (d: meghajtó, MultiSpecWin32 könyvtár, MultiSpecWin32.exe); ag020522_dpac_cd.lan állomány Ebben a gyakorlatban az ellenőrzés nélküli

Részletesebben

4. Gyakorlat ellenőrzött osztályozás

4. Gyakorlat ellenőrzött osztályozás 4. Gyakorlat ellenőrzött osztályozás Hozzávalók: MultiSpec program (d: meghajtó, MultiSpecWin32 könyvtár, MultiSpecWin32.exe); ag020522_dpac_cd.lan állomány Ebben a gyakorlatban az ellenőrzött osztályozás

Részletesebben

Alcor Zest D714I Táblagép. Kezelési útmutató

Alcor Zest D714I Táblagép. Kezelési útmutató Alcor Zest D714I Táblagép Kezelési útmutató BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék kényelmes és biztonságos használatával kapcsolatban. Kérjük,

Részletesebben

Aronic Bér Bérszámfejtés és munkaügyi nyilvántartás program

Aronic Bér Bérszámfejtés és munkaügyi nyilvántartás program CIN Számítástechnika és Szoftverház 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Internet: www.cin.hu E-mail: software@cin.hu Tel: 78/435-081, 30/9-573-673 Aronic Bér Bérszámfejtés és munkaügyi nyilvántartás program

Részletesebben

ALAPISMERETEK...6 A MICROSOFT ACCESS INDÍTÁSA...14 AZ ABLAK...14 MEGNYITÁS...16 TÁBLÁK...17 LEKÉRDEZÉSEK...18

ALAPISMERETEK...6 A MICROSOFT ACCESS INDÍTÁSA...14 AZ ABLAK...14 MEGNYITÁS...16 TÁBLÁK...17 LEKÉRDEZÉSEK...18 Adatbázis-kezelés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ...6 ALAPISMERETEK...6 ADATBÁZIS...6 AZ ADATBÁZISHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK...6 ADATMODELL...8 ADATBÁZISOK TERVEZÉSE...9 1. LÉPÉS: KÖVETELMÉNYELEMZÉS...9 2. LÉPÉS:

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ Számítástechnikai Fejlesztı Kft. FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ E-SZIGNÓ KÁRTYAKEZELİ ALKALMAZÁS ver. 1.0 2010. november 9. MICROSEC SZÁMÍTÁSTECHNIKAI FEJLESZTİ KFT. 1022 BUDAPEST, MARCZIBÁNYI TÉR 9. Felhasználói

Részletesebben

ETR Hallgatói webes alkalmazás

ETR Hallgatói webes alkalmazás ETR Hallgatói webes alkalmazás Azonosító: ETR-HWA Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2002. április 24. DEXTER Copyright jegyzék Copyright jegyzék A Microsoft, a Windows, a Windows NT, a Windows NT Workstation,

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ 3.ELŐADÁS (2014.01.23-24.) Célja: Az elektronikus építési naplóhoz szükséges Általános Nyomtatvány Kitöltő program megismer(tet)ése. 1 FONTOS!!! Keresd meg az interneten a 191/2009. (IX.15.) Kormány rendelet

Részletesebben

HATODIK FEJEZET / FÜGGİ MODELLEK / TANGRAM

HATODIK FEJEZET / FÜGGİ MODELLEK / TANGRAM HATODIK FEJEZET / FÜGGİ MODELLEK / TANGRAM CAD - CAM ALAPOK PRO ENGINEER OKTATÓANYAG FELADATKIÍRÁS A TANGRAM egy ısi kínai kirakós játék, amelynek több változata ismert. A bemutatott változatnál egy dobozban

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai

Részletesebben

Access 2010 Űrlapok és adatelérés

Access 2010 Űrlapok és adatelérés 2 Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Lektor: Gál Veronika Szerkesztő: Pétery István

Részletesebben

NeoSzámla Használati Útmutató. Verziószám: 2014/Q2 Kelt: 2014.07.15. neoszamla.hu info@neoszamla.hu 06 30 535 2181

NeoSzámla Használati Útmutató. Verziószám: 2014/Q2 Kelt: 2014.07.15. neoszamla.hu info@neoszamla.hu 06 30 535 2181 NeoSzámla Használati Útmutató Verziószám: 2014/Q2 Kelt: 2014.07.15 neoszamla.hu info@neoszamla.hu 06 30 535 2181 Tartalom Szolgáltatói adatok... 3 Kiállítható számlák... 3 Regisztráció... 3 A vállalkozás

Részletesebben

A DITAL honlap kezelése (www.dital.hu)

A DITAL honlap kezelése (www.dital.hu) A DITAL honlap kezelése (www.dital.hu) A honlapot regisztrálás nélkül is lehet böngészni, viszont a könyvek részletes információi és a letöltés csak regisztrációt követően a Belépés vagy regisztráció gombra

Részletesebben

A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón.

A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón. Felhasználói kézikönyv A Gyorstelepítés rövid leírását lásd a hátsó borítón. Környezetünk védelme mindannyiunk érdeke. A Symantec eltávolította a borítót erről a kézikönyvről, hogy csökkentse termékei

Részletesebben

Welcome3 Bele pteto rendszer

Welcome3 Bele pteto rendszer Welcome3 Bele pteto rendszer Programozói kézikönyv beks Kommunikációs Technika Kft 4024, Debrecen, Rákóczi utca 21 www.beks.hu 2013. március 7. Tartalomjegyzék Rendszer telepítési folyamatábra... 6 Welcome3

Részletesebben

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-A, GUL-15-B

Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-A, GUL-15-B Útmutató Támogatási Kérelem kitöltéséhez GUL-15-A, GUL-15-B Tartalom 1. Regisztráció... 3 2. Bejelentkezés, jelszóváltoztatás, elfelejtett jelszó... 11 3. EPTK felület bemutatása... 13 3.1. Fő menüpontok...

Részletesebben

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV

E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV Tartalom E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ KÉZIKÖNYV... 1 1. E-ÉPÍTÉSI NAPLÓ ALAPISMERETEK... 3 1.1. Mi szükséges az e-építési napló alkalmazás használatához?... 3 1.2. Mi az a NÜJ?... 3 1.3. Mi

Részletesebben

NFSZ INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER KTK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK KERETRENDSZERE. Országos közfoglalkoztatási program

NFSZ INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER KTK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK KERETRENDSZERE. Országos közfoglalkoztatási program NFSZ INTEGRÁLT INFORMÁCIÓS RENDSZER KTK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOK KERETRENDSZERE Országos közfoglalkoztatási program FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 2016. február 16. 2016.02.16. 1 Dokumentum adatlap Projekt/modul

Részletesebben

pénzügyi ügyintéző felhasználói kézikönyv (OPÜFK)

pénzügyi ügyintéző felhasználói kézikönyv (OPÜFK) elektronikus pályázati rendszer pénzügyi ügyintéző felhasználói kézikönyv (OPÜFK) készítette: INFO-Grafix Kft. Ecker Viktor Betkó Pál Jakus Richárd utolsó módosítás dátuma: 2015-12-22 15:42:54 1. OPÜFK

Részletesebben

Újdonságok. Release 2

Újdonságok. Release 2 ARCHLine.XP 2009 Windows Újdonságok Release 2 A dokumentációban levı anyag változásának jogát a CadLine Kft fenntartja, ennek bejelentésére kötelezettséget nem vállal. A szoftver, ami tartalmazza az ebben

Részletesebben

7. gyakorlat Tervlapok készítése, a terv elektronikus publikálása

7. gyakorlat Tervlapok készítése, a terv elektronikus publikálása 7. gyakorlat Tervlapok készítése, a terv elektronikus publikálása Olvassuk be a korábban elmentett Nyaralo nevű rajzunkat. Ezen a gyakorlaton az elkészített modellből fogunk tervdokumentációt készíteni,

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Segédlet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. Segédlet. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Segédlet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elektronikus pályázatkezelő (munkahely-teremtési támogatás keretében új munkahelyek létrehozása/átalakítása

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KETTŐS KÖNYVELÉS PROGRAM CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Kezelési leírás 2015. Program azonosító: WUJEGYKE Fejlesztő: B a l o g h y S z o f t v e r K f t. Keszthely, Vak Bottyán utca 41. 8360 Tel: 83/515-080

Részletesebben

I. WEB GIT 2 használata. II. Keresés Modell szerint

I. WEB GIT 2 használata. II. Keresés Modell szerint I. WEB GIT 2 használata 1. Nyissuk meg Internet Explorer programmal az internet böngészőt, és írjuk be a következő címet: https://www.ecom.honda-eu.com 2. A megjelenő adatbekérő mezőket töltsük ki a saját

Részletesebben

Kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 1044 kötegelt nyomtatvány - HIPA; 10ELEKAFA - Elekáfa)

Kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 1044 kötegelt nyomtatvány - HIPA; 10ELEKAFA - Elekáfa) Kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 1044 kötegelt nyomtatvány - HIPA; 10ELEKAFA - Elekáfa) Kötegelt nyomtatványok általános jellemzői Minden nyomtatványköteg áll

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató PRIV Verzió: 6.0 Felhasználói útmutató Kiadva: 2016-05-19 SWD-20160519164213606 Tartalomjegyzék Beállítás és alapok... 5 Az eszköz áttekintése...5 A SIM-kártya behelyezése... 6 Médiakártya behelyezése...7

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Kertészet korszerűsítése Ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével felhíváshoz Felhívás kódszáma:

Részletesebben

: ikon lehelyezése a területre (használata lentebb részletezve) : peron lehelyezése a területre (csak dekorációs célokat használ)

: ikon lehelyezése a területre (használata lentebb részletezve) : peron lehelyezése a területre (csak dekorációs célokat használ) A SZERKESZTİ A szerkesztı felépítése A Train Director szerkesztıje még sajnos meglehetısen kényes területe a programnak. Területet szerkeszteni vele még mindig sziszifuszi munka tud lenni. A szerkesztıbe

Részletesebben

Vektorgrafikus rajzeszközök

Vektorgrafikus rajzeszközök 8. nap Vektorgrafikus rajzeszközök A fejezet címe kicsit megtévesztõ lehet. Mivel a Flash alapvetõen vektorgrafikus alapú képek animálására szolgál, ezért a programon belül használható rajzeszközök mindegyikével

Részletesebben

TÉRINFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK OKTATÁSA A VÉDELMI IGAZGATÁSI SZAKON APPLICATIONS OF GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEM IN THE DEFENSE MANAGEMENT EDUCATION

TÉRINFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK OKTATÁSA A VÉDELMI IGAZGATÁSI SZAKON APPLICATIONS OF GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEM IN THE DEFENSE MANAGEMENT EDUCATION KATONAI LOGISZTIKA SIPOSNÉ DR. KECSKEMÉTHY KLÁRA TÉRINFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK OKTATÁSA A VÉDELMI IGAZGATÁSI SZAKON APPLICATIONS OF GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEM IN THE DEFENSE MANAGEMENT EDUCATION A cikk

Részletesebben

Meghajtók Felhasználói útmutató

Meghajtók Felhasználói útmutató Meghajtók Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

Elektronikus eljárás, okirat-sablonok, mintaokirat és a nyomtatványok

Elektronikus eljárás, okirat-sablonok, mintaokirat és a nyomtatványok Elektronikus eljárás, okirat-sablonok, mintaokirat és a nyomtatványok Mi az elektronikus eljárás? Ez egy olyan eljárás, amelynek során az egyébként papíron elkészült, aláírt, megszerkesztett dokumentum

Részletesebben

1. Bevezető... 1. 2. A készülék bemutatása... 3. 3. Első lépések... 5

1. Bevezető... 1. 2. A készülék bemutatása... 3. 3. Első lépések... 5 1. Bevezető... 1 1.1 Üdvözöljük... 1 1.2 Biztonsági figyelmeztetések... 1 2. A készülék bemutatása... 3 2.1 Gombok és csatlakozók... 3 2.2 A készülék megjelenése... 4 2.3 Állapotjelző és értesítő ikonok...

Részletesebben