Készült: a Kulturális Bizottság február 20-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott ülésén.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: a Kulturális Bizottság 2007. február 20-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott ülésén."

Átírás

1 Készült: a Kulturális Bizottság február 20-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a Kulturális Bizottság Hajdu Imre, a bizottság elnöke Lendák Lajos Zoltán Stumpf Gábor József Darmos István Tarnavölgyi László Kovács Gábor bizottsági tagok A Polgármesteri Hivatal Aros János, alpolgármester dr. Komáromi Éva, Donkó József, szakreferens Meghívottak: Csatlósné Komáromi Katalin, A Háza igazgatója Hörcsig Márton, a Zemplén Televízió Kht. igazgatója Gábor, Megjegyzés: Kiss Endre József bizottsági tag igazoltan távol van. Darmos István az Egyéb ügyek Dudás Eszter kérelmének tárgyalásánál nem volt jelen. Hörcsig Márton az 1. napirendi pont tárgyalásánál volt jelen. Gábor a 3. napirendi pont tárgyalását távozott. Napirend Hajdu Imre köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes. Javasolja, hogy a meghívóban napirendi pontok közé vegyék fel a város kulturális koncepciójának a vázlatával kapcsolatos anyagot. A bizottság a javaslattal egyetértett, az alábbi napirendek tárgyalását egyhangúlag elfogadta. Napirendi pontok: 1. a Zemplén Televízió Kht évi üzleti tervének jóváhagyására 2. az önkormányzat által fenntartott intézmény vezetésére kiírt pályázatról A Háza 3. Sárospatak honlapjának évi 4. Dudás Eszter és Társai kérelme Sárospatak névhasználat engedélyezése iránt - Sárospatak Vonósnégyes 5. A II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság Borsi támogatási kérelme emléktábla elkészítésére 6. Dudás Eszter kérelme a Vörös-torony kincse ifjúsági regény filmre viteléhez szükséges forgatókönyv támogatása 7. A város kulturális koncepciójának a vázlata 8. Egyéb ügyek: - Tájékoztató a civil szervezetek - Dudás Eszter kérelme - Társaság a Kárpát-medence Magyarságáért - Tájékoztató a Bálint-nap - Március 15-ei Nemzeti Ünnep

2 Napirend tárgyalása: 1. a Zemplén Televízió Kht évi üzleti tervének jóváhagyására Hajdu Imre: Felkéri Hörcsig Márton igazgató urat, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. Hörcsig Márton: Kiegészítésképpen elmondja, hogy átstruktúrálódik a médiapiac és látni kell, hogy a hazai kulturális minisztérium és az egyéb támogatások és az uniós pályázatok irányban kell elindulniuk, amelyre véleménye szerint felkészültek. Örömmel mondja, hogy az elmúlt években már 2 pályázatot elindítottak és most újra sikerült egy pályázatot nyerni, amely projektkészítést jelent. Több környezetvédelmi programban vesznek részt, Nyíregyházáig is szolgáltatnak. Látható, hogy a helyben pályázati tartalmaznak médiarészt és a korábbi évekhez hasonlóan kér mindenkit, hogy amennyiben pályázatot nyújt be uniós támogatásra, akkor építse be a médiarészt, hiszen elég összeget lehet így tervezni. A pályázatok készítése elvonja a a de teljes mértékben jelen tudnak lenni a programokon. A kényszervállalkozás ügy lezáródott, amely több millió forint éves plusz költséget jelent. Mindenkit alkalmazásba kellett venni és a járulékokat fizetni. Az anyagban szerepel egy eredmény a munkabérek vonatkozásában, amely azt jelenti, hogy annyival kevesebb lett a vállalkozói díj és ezért növekedtek meg a munkabérek. Úgy gondolja, hogy ez évre még vannak folyamatban pályázatok is, remélik ennek eredményét. A televízióban dolgozó állomány teljes mértékben le van terhelve részben a részben a pályázati munkával. Válaszol az esetleges kérdésekre. Tarnavölgyi László: A Kisvárdával kapcsolatos évek óta tartott probléma, valamint a korábban elhangzott honlap indítása A társaság gazdálkodásának tartalékait, valamint a televízió kéri kifejteni. Hörcsig Márton: Kisvárda vonatkozásában mindig a kérdés. A Zemplén Televíziót tulajdonosok üzemeltetik és mindent megtesznek a tulajdonosok arányáért, de Kisvárda esetében ez nem Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy Kisvárda polgármestere egy külön rádiót indított és ez közrejátszik a rendeléséhez januárjában Kisvárda igénye a televízió iránt, de tudomása szerint gondok vannak az önkormányzaton belül, hiszen nincs alpolgármester a településen. Véleménye szerint heteken belül történni fog valami, és egy Záhonyhoz hasonló fognak élni, amely nem lesz, de segít a televízió költségvetésén. A honlap indítására nem terveztek a költségvetésükben, hiszen átcsoportosítással kívánják ezt a feladatot megoldani. Reményeik szerint igényesen tudják majd elkészíteni, hiszen van egy jó számítástechnikai szakemberük, aki évek óta ott dolgozik. Tartalékokról nem tud mit mondani, hiszen napi fizetési gondjaik vannak, sajnos minden pályázat utófinanszírozású. Decemberben meg kellett volna kapniuk elszámolást egy összeget, ami mai napig nem került átutalásra. Jelenleg is százalék körül mozog a bevételük a támogatásokhoz képest. Keményen dolgoznak a bevételek fokozását Stumpf Gábor: A térségi és egyéb önkormányzati bevételek 2006-ra 2 millió forintra voltak tervezve, jelenleg még várhatóként van feltüntetve szintén 2 millió forint. a év konkrét bevételei 2

3 Hörcsig Márton: Nem tud választ adni pontosan a évi mert nincs ilyen kimutatás. Az önkormányzatokat elmondja, hogy a településeken a híradókészítés ára Ft+ÁFA, amelyre tartja az igényt. Hajdu Imre: Kéri a bizottság szavazását a Zemplén Televízió Kht évi üzleti 10/2007 (II.20.) Kulturális Bizottság a Zemplén Televízió Kht évi üzleti tervének jóváhagyásáról A bizottság javasolja a testületnek a fenti tárgyú elfogadását. 2. az önkormányzat által fenntartott intézmény vezetésére kiírt pályázatról A Háza Hajdu Imre: Kéri, hogy a pályázati kiírásban rövidítések helyett a teljes szöveg legyen feltüntetve. dr. Komáromi Éva: Tájékoztatja a is, hogy a pályázati kiírás a közlönyben forma, amely viszonylag keretek között mozog, jogszabály határozza meg a feltételeit is. Felhívja a bizottság figyelmét, hogy a megbízás feltételeként szakirányú végzettséget kell meghatározni. A hivatkozott jogszabály alapján valamennyi elfogadható végzettség megjelölésre került, úgy mint a szakirányú egyetemi végzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és szakirányú munkaköri szakvizsga. van a kör Az pályázati kiírás is tartalmazta a jelenlegi feltételt. A szakmai vagy tudományos tevékenység, publikálás, tevékenység jelent, amelyet javasol módosítani a pályázati kiírásban. Hajdu Imre: Ez utóbbi a képesítési és egyéb feltételek között szerepel. Nem javasolja a pályázók körének Kéri a bizottság szavazását a pályázat kiírásáról. 11/2007. (II.20.) Kulturális Bizottság A Háza pályázatának kiírásáról A bizottság javasolja a testületnek A Háza pályázatának kiírását azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázati felhívás 3. pont utolsó bekezdésében a szakmai vagy tudományos tevékenység, publikálás, tevékenység legyen feltüntetve. 3

4 3. Sárospatak honlapjának évi Hajdu Imre: A bizottság tagjai megkapták az valamint a módosító javaslatot az ülés Az az érvényes minimálbér 150%+ÁFA volt meghatározva a honlap üzemeltetéséért, de tekintettel a színvonalas munkájukra, ezért a minimálbér 200%+ÁFA kifizetésére tenne javaslatot. Problémaként többször a moderálás és a cenzúra kérdése, de sikerült megállapodásra jutni a úrral. hogy egy fenntartott médiában mindenkinek joga van a véleményét kifejezni. Felkéri Gábor hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. Gábor: Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a honlap nézettsége növekszik, hétvégén 1300, hétközben 1100 körül mozog, bárki a alján található számlálóról. Hajdu Imre: A honlapon naprakész információkat kell eljuttatni a város lakói részére, amelyet a jelenlegi struktúrában sikeresnek tart. Kéri a bizottság szavazását a honlap üzemeltetésével kapcsolatos módosított javaslatról. 12/2007. (II.20.) Kulturális Bizottság Sárospatak honlapjának évi A bizottság javasolja a testületnek Sárospatak honlapjának évi üzemeltetéséért a jelenlegi minimálbér 200%+ÁFA-t fizetni. 4. Dudás Eszter és Társai kérelme Sárospatak névhasználat engedélyezése iránt Sárospatak Vonósnégyes Hajdu Imre: Dudás Eszter és Társai kérelme arra irányul, hogy Sárospatak Vonósnégyes elnevezést szeretnék használni, amelyhez kéri a város hozzájárulását. Felkéri a jogi meghatározást dr. Komáromi Éva: Sárospatak nevének használata csak testületi hozzájárulással lehetséges, valamint támogatás esetén javasolja, hogy további feltételként az esetleges jogviták elkerülése érdekében a szabadalmi hivatalnál kezdeményezzék a név bejelentését és levédését. Hajdu Imre: A irodától megkapta a Vonósnégyes tagjainak az életrajzait, akik név szerint Dudás Eszter tanár, Váradi Zoltán Mazug Péter csellista és Füzesséry Attila Kérésüket támogatásra javasolja, hiszen a szakmai háttér adott. 4

5 Csatlósné Komáromi Katalin: Véleménye szerint Dudás Eszter és az együttes többi férfi tagjai sem ismeretlenek Sárospatakon. Amennyiben mind a bizottság, mind a testület támogatja a kérelmet mindenképpen a város jó hírnevét öregbíti és szolgálja. Stumpf Gábor: Ilyen típusú kérelem esetén a színvonalat is figyelembe kell venni. Dudás Eszter Sárospatakról származik, Füzesséry Attila Eszternek a férje, Váradi Zoltán és Mazug Péter pár éve költözött Sárospatakra. Mindenképpen jó esély van egy színvonalas quartet városi hírnevére, hiszen mind a 4 zenésznek tartja. Lendák Lajos Zoltán: Dudás Eszter hétvégén volt alkalma beszélgetni és elmondta, hogy tesznek egy Szent Erzsébet megírására. Laikusként ismeri a munkájukat és mindenképpen támogatandónak tartja. Hajdu Imre: Kéri a bizottság szavazását a 13/2007. (II.20.) Kulturális Bizottság a Sárospatak Vonósnégyes névhasználatról A bizottság javasolja a testületnek a Sárospatak Vonósnégyes névhasználat engedélyezését azzal a kiegészítéssel, hogy a város hívja fel a figyelmet a szabadalmi hivatalnál bejelentésre a név levédése érdekében. 5. A II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság Borsi támogatási kérelme emléktábla elkészítésére Hajdu Imre: Szeretné, ha az önkormányzat támogatná az emléktábla elkészítését. Bár nem erre kérik a támogatást, de mindenki ismeri a Borsi kastélynak a hányattatott sorsát. Kéri alpolgármester urat, mondja el véleményét. Aros János: Amennyiben következetes a bizottság az eddigi kérelmek elbírálását nem javasolja a támogatást. Javasolja viszont megjelentetni a képújságban, hiszen magánszemélyek támogatására is számítanak. Mivel a jelenlegi költségvetés nem teszi hogy a testület bármilyen alapból támogatást nyújtson, felhatalmazást kér, hogy az ilyen irányú kérelmek ne kerüljenek tárgyalásra. Amennyiben a bizottság ragaszkodik a kérelmek tárgyalásához, abban az esetben sor kerül rá, de támogatási keret nincs. nem tud olyan forrást mondani, támogathatná a város. Stumpf Gábor: Részben egyetért alpolgármester úrral, de véleménye szerint Sárospatak Város Önkormányzata egy jelképes összeggel támogassa ezt a célt. Nem ért egyet a támogatási kérelem teljes elutasításával. Nem derül ki, hogy milyen nagyságrendet képvisel a tábla, de 30 ezer forint egy jelképes összeg, viszont sokat jelentene. Egyénileg támogatni fogja az emléktábla elkészítését. 5

6 Donkó József: Föl kellene tenni a kérdést, hogy mekkora volt az eredeti emléktábla. Javasol egy üres táblát ajándékozni a város Ennél olcsóbb megoldás nincs. Magánszemélyek adományozásából a tábla árának összegét össze is tudnák Tarnavölgyi László: Elég kellemetlen lenne, ha a város elutasítaná a kérelmet. Egy jelképes összeggel való támogatást javasol. Hajdu Imre: 1,5 millió forint van megjelölve egyéb kulturális célra kiadásként. Nem ért egyet alpolgármester úrral, hogy minden beérkezett kérelmet el kell utasítani. Véleménye szerint ez nem így van, hiszen minden kérelmet önmagában kell elbírálni. Donkó József javaslatát elfogadhatónak és támogatandónak tartja. Donkó József: Péntekre utánanéz a tábla költségvonzatának. Hajdu Imre: Alpolgármester úr által felajánlva javasolja meghirdetni a kérelmet a város költségén. Lendák Lajos Zoltán: Mindenképpen támogatandó a kérelem és a tábla felajánlását szimpatikusnak tartja. Kéri a bizottság szavazását a 14/2007. (II.20.) Kulturális Bizottság a II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság A bizottság javasolja a testületnek, hogy a II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság részére egy emléktáblát adományozzon a város, valamint a város honlapján, illetve a kábel televízióban a támogatási kérelmet közzétenni az esetleges magánszemélyek által támogatás céljából. 6. Dudás Eszter kérelme a Vörös-torony kincse ifjúsági regény filmreviteléhez szükséges forgatókönyv támogatására Hajdu Imre: Dudás Eszter tartalmában ugyanazt a kérelmet terjesztette mint decemberben. Elmondja, hogy a forgatókönyv támogatását a bizottság korábbi szerint elutasította és a jelenlegi kérelemben foglaltakat ebben a formában szintén nem tartja támogatandónak. Továbbra is kifogásolja, hogy költségvetést nem csatoltak a kérelemhez. Túlzottnak találja a forgatókönyv elkészítésére a 8 millió forintot, valamint a város 1 millió forinttal hozzájárulásának kérését. Továbbra is azt javasolja, hogy a forgatókönyv elkészülését csak a forgatás munkálatait támogassa a bizottság. Kéri a véleményeket, javaslatokat. Lendák Lajos Zoltán: Dudás Eszterrel való beszélgetésekor kiderült, hogy a bátorítást nem fejezte ki a város a felé. Javasolta, hogy a forgatókönyv elkészülését lehet beszélni esetleges támogatásról. 6

7 Hajdu Imre: Nem érti, hogy az önkormányzat miért nem érzik a lelki támaszt, hiszen a február 1-jén kipostázott levélben tájékoztatást kaptak a A Kulturális Bizottság 10/2006. (XII.12.) számú szerint, amennyiben a regény forgatókönyve elkészül, kéri a város az ismételt kapcsolatfelvételt az esetleges vállalások megbeszélése érdekében. Véleménye szerint a levél tartalmazza a döntést. Lendák Lajos Zoltán: Dudás Eszter és kollégái kezdeményezésében sok energia van és konkrétabb támogatásra várnak a város A nyár folyamán Sárospatakon lesz Dér András és kezdeményezne vele, valamint kollégáival egy tárgyalást. támogatások esetén komoly esélyekkel indulhatna a forgatás, amely valóban Sárospatakról szólna. Hajdu Imre: Javasolja a ismételt tájékoztatását a döntést amelyben kifejtésre kerülne a törekvésükkel való egyetértés. Lendák Lajos Zoltán: Mindenképpen le kell ülni megbeszélni és a támogatást valahonnan meg kell szerezni. Hajdu Imre: A forrást a pályázatokban tud reménykedni. Nem látja a film megvalósulásának valamint a esetleges pályázati A forgatókönyv elkészülését költségvetési gazdálkodásukra is kíváncsi lenne. Csatlósné Komáromi Katalin: Az elmúlt napokban volt Dudás Eszterrel való beszélgetésre. Úgy gondolja, hogy a testület döntést hozott az körben megfogalmazott nemleges válaszával, de ha hosszú távon gondolkodnak mindenképpen kell a témával foglalkozni. Egyetért az elnök úr által elmondottakkal a költségvetés hiányát Az évi felhívásban szerepel a film várható költségvetése, amely 600 millió forint. E költségvetés részletesebb kifejtésére van szükség a Nem érti, hogy miért nem tüntették fel a már rendelkezésre álló dolgokat és tárgyakat. Javasolja városi szinten is a köztudatba még jobban bevinni. A könyv oldaláról lehetne megközelíteni a témát majd a Mozgókép Közalapítvány bevonásán és az egyéb lehetséges források felkutatásán is gondolkodni lehet. Korábban küldött levelében írták, hogy februárjában a Vár udvarában a fotózások, amely tudomása szerint már megtörtént. A év a város nem tud anyagi forrást biztosítani, de ezzel látható, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Vállalja, hogy a kultúra területén az oktatási intézményekhez közelebbviszi a témát, véleménye szerint a kollégák között is van, aki esetleg tánc formában is megismertetik. Lendák úrnak igaza van, hogy egy Sárospatakhoz ifjúsági film elkészítésekor közvetett és közvetlen értékei, valamint haszna is lehet a városnak. Hajdu Imre: A regény felajánlását támogatja. A részletes költségvetésen kívül a programvázlatot is szívesen látná. Tarnavölgyi László: Nem látja a decemberi határozat változtatásának az okát, hiszen is hiányolja a részletes költségvetést. Hajdu Imre: Javasolja, hogy egy levél megírásáról hozzon a bizottság határozatot, amelyre a bizottság egyik tagját felkérik. A levélben kifejtené a bizottság a film megvalósulásának reményét, fontosnak tartja Sárospatak a film létrejöttét, de természetesen a a város a 7

8 is, a pályázati támogatások függvényében, valamint a konkrét költségvetés ismeretében tud dönteni. hogy a város nem zárkózik el a támogatástól, a helyszín biztosításától sem. Szeretné, ha Sárospataknak a híre menne a film által is. Továbbá szeretne látni egy stáblistát, valamint egy projektet egy hozzárendelt Javasolja a levél megírásával megbízni Lendák Lajos Zoltán bizottsági tagot. Kéri a bizottság tagjainak a véleményét, javaslatát. Lendák Lajos Zoltán: A levél aláírója Hajdu Imre: Személyesen a bizottság elnökeként írja alá a levelet, de bizottsági állásfoglalásként. Lendák Lajos Zoltán: Véleménye szerint ezt a kezdeményezést támogatni kell és a város pozitív hozzáállását kifejezni. A nyári találkozó Hajdu Imre: Akkor van értelme ezzel kapcsolatban egy találkozóra, ha a kért dolgokat ismeri a város. Aros János: Javasolja meghívni a a bizottsági ülésre. Stumpf Gábor: Egyetért a meghívással, de véleménye szerint jelen pillanatban sem tudna többet mondani. Javasolja városi szinten is tudatosítani az emberekben ezt a kezdeményezést és azon gondolkodik, hogy mivel tudna a film elkészítésében akár bizottsági, akár testületi szinten, hiszen hatalmas érték lenne Sárospataknak. Lendák Lajos Zoltán: Ezért van szükség a nyár folyamán egy beszélgetésre. Hajdu Imre: Nem kell megvárni a nyarat, alpolgármester úr javaslata szerint a bizottsági ülésre egyetért az érdekeltek meghívásával. Továbbra sem javasolja a kérelmet támogatni, de az elhangzottak szerinti levél kerüljön elküldésre. 15/2007. (II.20.) Kulturális Bizottság a Vörös-torony kincse c. film forgatókönyvének támogatási A bizottság ismételten megtárgyalta a tárgybani kérelmet és nem zárkózik el a támogatástól, a helyszín biztosításától, amennyiben egy konkrét költségvetés, valamint egy projekt a elküldésre kerül. Továbbá javasolja a márciusi Kulturális Bizottság ülésére meghívni az érdekelteket. A bizottság Lendák Lajos bizottsági tagot megbízza a való írásos kapcsolatfelvétellel. 8

9 7. A város kulturális koncepciójának a vázlata Hajdu Imre: A korábbi ülésen megállapodtak, hogy Darmos István, Stumpf Gábor és Csatlósné Komáromi Katalin elkészítik a város kulturális koncepciójának a vázlatát. Kéri a kiegészítéseket. Darmos István: Szeretné, ha minden bizottsági tag megnézné és javaslatokat tenne a témát Ez tulajdonképpen egy vázlat, és a vázlat véglegesséválását tartalommal kellene megtölteni, amely már komolyabb munkát igényel. A város gazdasági koncepciójának elfogadásához konkrét javaslatokkal kell élni. Ilyen konkrét javaslatokat fogalmaztak meg a város gazdasági programjába való beillesztéséhez, amelyek a épített értékek, szobrok, kapuk, felújítások, karbantartás; elhelyezésének megoldása; újonnan létesítmények feltételei kidolgozása, szabadtéri színpad, várbástya, stb.; határmenti áttekintése; Kulturális a kistérség keretében. Tudomása szerint a Lokálpatrióták Egyesületének a is felmerült a Domján az Andrássy Kurta János végleges elhelyezésének a megoldása. A kistérségek kulturális központjaiban az intézmények pályázhatnak a Nemzeti Kulturális Alapprogramon keresztül. Hajdu Imre: Az elhangzottakkal egyetért. Kéri a hozzászólásokat. Kíváncsi arra, hogy ezt a vázat ki fogja feltölteni. Elmondja, hogy a kulturális szervezetek feltárása megtörtént, de nincsenek jó hírei ezzel kapcsolatban. hogy nem lesz javaslat a Darmos István által elhangzottakat Csatlósné Komáromi Katalin: Az említett dolgok nagy része A Háza berkeiben is megoldható. Jó lenne, ha határoznának meg. Hajdu Imre: Véleménye szerint nem a bizottságnak kell meghatározni az hanem az Stumpf Gábor: Úgy gondolja, hogy a váz elkészült és dolgozni kell rajta. Egyetért az ütemezéssel, de inkább az tartja ennek Darmos István: A gazdasági program tárgyalásának Hajdu Imre: Erre nem tud válaszolni. Kéri, hogy a konkrét javaslatok a város gazdasági programjában megfogalmazottak kerüljenek átgondolásra, vélemények megformálására. A márciusi bizottsági ülés rendkívüli ülésre is sor kerül, amely a Sárospatak újságról, a Domján-házról, valamint a Képtárról fog szólni. Megjegyzi, hogy a Képtár éves szinten kb. 5 millió forintba fog kerülni. Szervezeti keretekkel van problémája, hiszen kell egy Sarokbástyát, egy Képtárat, és van a városnak egy háza. Ez is kidolgozásra vár.a honlap fórumán Csetneki József által felvetésre került A Háza szerepe. Csatlósné Komáromi Katalin: A fórumot megnézve elmondja, hogy A Háza és a Farkas Ferenc Iskola nagy kiegészítést kap az önkormányzattól, amely valóban így van. Hajdu Imre: A költségvetés tárgyalásakor is megjegyezték, hogy nagy kiegészítésre szorul az intézmény, hiszen a normatív támogatás az épület fenntartására nem lenne elég. 9

10 8. Egyéb ügyek Tájékoztató a civil szervezetek Hajdu Imre: Elmondja, hogy Civil Tanácsadó Testület létrehozását tervezik. A által kikért Sárospatakon bejegyzett és 120 civil szervezet, egyesület, alapítvány részére egy általa elkészített került kiküldésre, mely 14 áll. Ezek között helyi szervezetek is vannak. A civil szervezetek zöme a koordinációra helyezi a hangsúlyt, nem mutatnak különösebb aktivitást. A mai napig a visszaküldte a Sárospataki Kossuth Vadásztársaság, a Zemplén Kiwanis, az MTTSZ Városi Klub, a Zempléni Lovas Egyesület, a Sárospatak Art-Ért Alapítvány, a Sárospataki Tornaklub, a Z-24 Postagalambsport Egyesület, az Asztmás Betegek Sárospatak és Vonzáskörzetének Egyesülete, a Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány, a Személyiségközpontú Nevelés Alapítvány, a Sárospatak Turizmusáért Egyesület, valamint a Lokálpartióták Egyesülete. A Zemplén Egyesület is visszaküldte a de nem kíván a a város civil tanácsadó testület munkájában. Kiss Endre érkezett egy levél, amelyben tájékoztatást adott arról, hogy több országos civil szervezetnek van Sárospatakon fiókszervezete. Véleménye szerint egyesület, civil szervezet fog visszajelezni. E szervezetek szerint a Civil Tanácsadó Testület legfontosabb feladata a civilkontroll, a való bevonás, átjárhatóság, párbeszéd, háttérmunka, önkormányzati feladatok kiszolgálása, kapcsolattartás. A civil szervezetek zöme a koordinációra helyezi a hangsúlyt. Feldolgozásra kerülnek az adatlapok, nem mutatkozik különösebb aktivitás a Darmos István: A Sárospataki Alapítványnál változás történt és szeretné pótolni a kitöltését. Dudás Eszter kérelme Hajdu Imre: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Crescendo con Spirito Ének a Nemzetekért Alapítvány augusztus 6-án óra között az Erdélyi János utcában szeretnének Szerenád mindenkinek címmel esti szerenád-hangversenyt adni, valamint augusztus 12-én 13 órától az Ady téren szeretnék bemutatni Jean Paul Sartre: Barjona c. színdarabját. Továbbá engedélyt kér arra is, hogy augusztus között az említett színház szekció az helyszínén az Ady téren próbálhasson óra között, amennyiben az engedi. Javasolja, hogy a bizottság támogassa a kezdeményezést. A közterülethasználati engedély kiadása céljából szükségesnek tartja a kérelem továbbítását a és kommunális iroda felé. Kéri a bizottság véleményét, szavazását a A bizottság egyhangúan egyetértett a kérelemben foglaltakkal. Társaság a Kárpát-medence Magyarságáért Hajdu Imre: A Társaság a Kárpát-medence Magyarságáért civil szervezet kéri, az ország polgármestereit és önkormányzatait, hogy a még március 15. esedékes testületi 10

11 ülésükön, határozatban kérjék fel településük polgárait házaik fellobogózására. Felhívásukat megküldték minden magyarországi település október 1-jén megválasztott polgármesteréhez azzal a kéréssel, hogy kezdeményezésüket támogatólag terjesszék a testület ülése elé. Javasolják, hogy fogadtatás esetén a közzététel formája bármely más határozattal legalább azonos legyen. A testületi határozat egy olyan felkérés, amely a polgárok önálló véleményalkotási jogát nem korlátozza. A példamutatás érdekében fontosnak tartják ugyanakkor, hogy a választott önkormányzati nemzeti ünnepek legalább két nappal, helyezzék ki zászlóikat a házaikra. A testületi határozat rövid szövege, például az alábbi lehet: Felkérjük településünk polgárait arra, hogy nemzeti ünnepeink méltó megünneplése érdekében, minden naptári év március 15-én és október 23- án, lobogózzák fel a házaikat. A végén még írják, hogy felhívásuk fogadtatásáról, visszhang esetén a végrehajtás módjáról, köszönettel vennék a tájékoztatást, visszajelzést. Damos István: Javasolja a testületnek, hogy hozzon határozatot a felhívás közzétételét valamint javasolja kiegészíteni Augusztus 20-ai nemzeti ünneppel is. Tájékoztató a Bálint-nap Stumpf Gábor: Tájékoztatja a bizottságot a Bálint nap sikeres jó színvonalú rendezvénynek tartja. Kifogásolja, hogy a bizottság nem volt Március 15-ei Nemzeti Ünnep Csatlósné Komáromi Katalin: Az ünnepek költségei az önkormányzat költségvetésében szerepelnek. Javasolja, hogy Március 15-én a városi ünnepség az iskolakerti Kossuth szobor legyen megtartva egy Véleménye szerint a helyi is meg lehet oldani. Egy nagy városi ünnepséget javasol az egyházzal Hajdu Imre: Egyetért az elmondottakkal. Szónok kell dönteni, javasolja polgármester úr felkérését. Stumpf Gábor: A testület mindig elfogadta a Kulturális Bizottság javaslatait. Javasolja, hogy az ünnepi A Háza legyen a A bizottság elnöke megköszönte a részvételt, az ülést kor bezárta. K.m.f. Hajdu Imre s.k. 11

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: A Kulturális Bizottság részérıl: Hajdu Imre, a bizottság elnöke

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: a Kulturális Bizottság 2010. február 9-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: A Kulturális Bizottság részérıl: Hajdu Imre, a bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi napirend tárgyalását 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta:

Jegyzıkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az alábbi napirend tárgyalását 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta: Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. augusztus 9-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6800/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2009. május 26-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2009. május 26-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: a Kulturális Bizottság 2009. május 26-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: A Kulturális Bizottság részérıl: Hajdu Imre, a bizottság elnöke

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14000-3/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

11. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.)

11. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-11/2011. iktatószám 11. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 2-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Kiss Csaba Krai

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2012. (I. 21.) 2012. évi költségvetési rendelet Az ülésen

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. január 21-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. január 21-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. január 21-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2010. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2010. március 29-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. április

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI-, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 15555/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. január 9-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről: Egyed

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2007. május 02-án 13.00 órai kezdettel Uppony községben megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. április 21-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja: 51 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. március 30-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@axelero.hu 13960/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 20-án 1700 órától megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 20-án 1700 órától megtartott nyilvános üléséről. 7/2016. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 20-án 1700 órától megtartott nyilvános üléséről. T a r t a I o m: Oldalszám: 82-től -105 - ig Határozatok és

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 13/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. április 29. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-5/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 154, 155, 156, 157/2012. (IV. 18.) 2 Jegyzőkönyv

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. március 19-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község Borsod Abaúj Zemplén megye SZENDRŐLÁD község 15/2013. számú Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyve Az ülés időpontja: 2013. június 12. Hozott határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A kiküldött napirendi pontokat a módosítással a képviselők egyhangúan elfogadták.

Jegyzőkönyv. A kiküldött napirendi pontokat a módosítással a képviselők egyhangúan elfogadták. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Községi Önkormányzat Dísztermében 2013. november 14-én megtartott munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester,

Részletesebben

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők.

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 624-7/2012. ikt. sz. 7. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 11-én

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.05-én 18:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 149. Jelen vannak:

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-12/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. október 10-én /pénteken/ 18.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2010. július 14-én a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság rendkívüli együttes ülésén.

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS 553-4/ 2011 Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 2011. február 15-én tartott nyilvános ülésének: a./ Jegyzőkönyve:18-tól-30-ig

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának 2010. február 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2010. (II. 10.) Költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: KOZP/4-7/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel

Részletesebben

6/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. MÁJUS 26. NAPJÁN MEGTARTOTT VI. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

6/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. MÁJUS 26. NAPJÁN MEGTARTOTT VI. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 6/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. MÁJUS 26. NAPJÁN MEGTARTOTT VI. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. Kisteleki Térségi Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-9/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 07-én 08:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. augusztus 4-én 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fehér László polgármester, Budai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: Határozatai: 101--102 T á r

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. február

Részletesebben

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fehér László polgármester, Benkőné

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. április 27-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. április 27-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. április 27-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 200-2/2013. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 10-én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai nyilvános testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai nyilvános testületi üléséről Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2745 Kőröstetétlen, Kocséri út 4. J e g y z ő k ö n y v Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. augusztus 11-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2010. J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 17.00 perckor

Részletesebben