Éves Jelentés. Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont MLR-RET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Éves Jelentés. Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont MLR-RET"

Átírás

1 Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont Éves Jelentés 25 MLR-RET Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont 25

2 Küldetés Küldetés Az MLR-RET küldetése a tudás menedzselése révén kiemelkedő kutatás-fejlesztési, innovációs és oktatási tevékenység folytatása a mechatronikai és logisztikai rendszerek területén. Ezen tevékenység a gazdasági szférával történő együttműködés révén elősegíti az észak-magyarországi régió technológiai, gazdasági és társadalmi fejlődését, javítva ezáltal a régió és az ország versenyképességét. 1

3 Átfogó Átfogó cél Innovatív termék-, folyamat- és rendszerfejlesztés. Tudáshálózat létrehozása és menedzselése. Tudás- és technológiatranszfer a gazdaság szereplői felé. Tudományos tevékenység erősítése a régióban. Oktatás színvonalának emelése. További együttműködő partnerek 2

4 Tartalom Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Szervezeti felépítés és menedzsment Partnerek Kutatás Termékvilág Anyagok és technológiák Integrált rendszerek Oktatási és képzési program Technológia transzfer, kutatási eredmények hasznosítása Együttműködés ipari partnerekkel Oktatók és kutatók, adminisztráció Publikációk Médiaszereplés, külső és belső kommunikáció Teljesítményindikátorok Finanszírozás, összesített pénzügyi mutatók Rövidítések

5 4

6 Vezetői összefoglaló Stratégiai célkitűzések A Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont legfontosabb célkitűzése, hogy a Miskolci Egyetemen és a régió más felsőoktatási intézményeiben és kutatóhelyein meglévő tudásbázisra támaszkodva és azt továbbfejlesztve a régió meghatározó vállalataival együttműködve hozzájáruljon új termékek és technológiák kifejlesztéséhez és ezen keresztül a régió gazdasági felemelkedéséhez a mechatronika és logisztika területén. Ezt a Regionális Egyetemi Tudásközpont elsősorban a nemzetközi színvonalú alkalmazott kutatás-fejlesztési tevékenység végzése, a meglévő szakember-kapacitások integrálása és továbbfejlesztése, a kutatás-fejlesztési infrastruktúra koncentrálása és a vállalkozások bevonásának segítésével kívánja elérni. Tevékenységével hozzájárul a régió felsőoktatási intézményeiben az oktatás színvonalának emeléséhez, a fiatal hallgatóknak, és doktorjelölteknek a kutatómunkába való bevonásával segíti a tudományos utánpótlás nevelését. Hozzájárul ahhoz, hogy az innovációs és üzleti szemlélet a felsőoktatásban még jobban teret nyerjen és mind a kutatás, mind az oktatás gyakorlatorientáltsága erősödjön. A fenti folyamatokat a régió vállalataival szorosan együttműködve végzi és törekszik arra, hogy a kutatási eredményeket hasznosító vállalatok bővítése, illetve létrehozása útján új munkahelyek jöjjenek létre. A program szerkezete A kutatási programokat a régióban megújuló és betelepülő vállalatok igényeinek megfelelően állítottuk össze. Három nagyobb területen zajlik a kutató-fejlesztő munka. A termékvilághoz kapcsolódó kutatási programok az intelligens építőelemek és termékek fejlesztése, a szerkezetépítés és az élettartam növelés területén mutatnak fel új eredményeket. Az anyagokhoz és technológiákhoz kapcsolódó kutatások anyagkombinációkkal és előállításukkal, valamint különböző mechatronikai technológiákkal foglalkoznak. Az integrált rendszerek programban a gyártásközeli automatizálás, az intelligens vezérlések és a logisztikai rendszerek területén folynak kutatások és vannak figyelemreméltó eredményeink. Örvendetes, hogy a kutató-fejlesztő munkákba fiatal kutatók, doktoranduszok és hallgatók is bekapcsolódtak. Ipari együttműködés A Regionális Tudásközpontot létrehozó konzorciumba a régió mechatronikával és logisztikával foglalkozó meghatározó vállalatai kapcsolódtak be és a program keretében szoros együttműködést alakítottak ki a Miskolci Egyetem és vonzáskörzetéhez tartozó intézmények kutatóhelyeivel. Örvendetes, hogy olyan jelentős mechatronikával foglalkozó vállalkozásokkal működünk együtt, mint amilyen a BOSCH vállalatok, vagy az Electrolux Lehel Kft. Az anyagok és technológiák területén fontos együttműködő partnerünk a Prec-Cast Öntödei Kft. és a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. A logisztika területén a Borsod Volán Személyszállítási Rt. szakembereinek tapasztalata és együttműködése segíti a kutató-fejlesztő munkát. Örvendetes, hogy a régió kis- és közepes vállalataival is aktív és eredményes együttműködés kialakítására nyílt lehetőség és ennek révén a Regionális Tudásközpont hozzájárulhat a kis- és középvállalatok innovációs tevékenységének javításához. Az Északmagyarországi Munkaadói és Gazdasági Közösséggel, valamint a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal hatékony, jó együttműködés alakult ki. Kutatási eredmények hasznosítása A Regionális Tudásközpont keretében zajló kutatási-fejlesztési munkák határozottan alkalmazás-orientáltak, de a program lehetőséget nyújt olyan alapkutatások végzésére, amelyek ezeket, a termékekhez, technológiákhoz és rendszerekhez kötődő alkalmazásközeli kutatásokat elméletileg megalapozzák. Mivel a kutatófejlesztő munka szorosan a vállalatokkal együttműködve zajlik, ezért azok hasznosulása közvetlenül megjelenik a termelésben, az új termékek fejlesztése, technológiák és eljárások kidolgozása és bevezetése útján. Örvendetes az, hogy a vállalatokkal kialakult jó együttműködés révén ezek az életközeli kutatások gyorsan beépülhetnek az új termékekbe. A fentieken túlmenően természetesen az egyetemen és más kutató helyeken dolgozó kutatók az elvárásoknak megfelelően kutatási jelentésekben, tudományos dolgozatokban és konferenciákon is közzétették és -teszik a legfontosabb kutatási eredményeket, hogy ezáltal gazdagítsák a szakterületükön a tudományos technikai eredményeket, hozzájárulva az ipari kultúra fejlesztéséhez. Személyi háttér A kutatások irányítására a régióban a szakma kiváló hazai és nemzetközi szinten is ismert és elismert képviselőit sikerült megnyerni, akik eredményesen szervezik a kutató-fejlesztő munkát. A kutatás menedzselésével foglalkozó szűkebb testület az Operatív Tanács heti rendszeres értekezlete sikeresen járult hozzá a felmerülő alapproblémák megoldásához. Örvendetes, hogy az eddig elért eredmények nemzetközi szinten is felkeltették a szakma érdeklődését és Prof. Dr.-Ing.habil dr.h.c. Manfred Hiller és Prof. Dr.-Ing. Dieter Schramm professzorok javaslatára a Duisburg- Esseni Egyetemmel együttműködve kialakulóban van egy közös magyar-német kutatóbázis létrehozása a mechatronika területén. Több miskolci és duisburgi egyeztetés után ezzel kapcsolatban előrehaladott tárgyalások folytak 25. augusztus án Bonnban a Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium vezetőivel. Reményeink szerint az említett két professzor segítségével a hagyományosan jó németországi együttműködéseink tovább bővülhetnek. Prof. Dr. Patkó Gyula projektvezető 5

7 Szervezeti felépítés és menedzsment Dr. Patkó Gyula elnök Dr. Csáki Tibor igazgató Dr. Bányai Tamás igazgató helyettes Váradiné dr. Szarka Angéla kutatásszervező Dr. Cselényi József tanácsadó Lehoczkyné dr. Nagy Éva ügyvivő szakértő 6

8 Szervezeti felépítés és menedzsment Az MLR-RET a Miskolci Egyetem elkülönítetten gazdálkodó szervezeti egységeként működik, amelyhez az érdekelt vállalkozások konzorciumi szerződéssel csatlakoznak. A konzorcium vezető intézménye a Miskolci Egyetem. Kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét a Miskolci Egyetem e célra létrehozott és elkülönített épületeiben és laboratóriumaiban végzi. Igazgató Tanács Elnök Igazgató Felügyelő Bizottság Igazgató-helyettes Operatív Tanács Kutatási programok Tudományos Tanács Termékvilág Intelligens építőelemek és termékek fejlesztése, szerkezetépítés Élettartam menedzselés Anyagok és technológiák Anyagkombinációk és előállításuk Mechatronikai technológiák Integrált rendszerek Gyártásközeli automatizálás Intelligens mérő- és irányítórendszerek Logisztikai rendszerek Oktatási Tanács Adminisztráció Kutatásszervezés Tanácsadás PR Pénzügy Titkárság Igazgató Tanács: feladata a tudásközpont stratégiai irányítása. Ennek során meghatározza a stratégiai tervet, azon belül a kutatás-fejlesztési és oktatási, valamint a pénzügyi tervet. Dönt a Szervezeti és Működési Szabályzatról, a rendelkezésre álló vagyoni eszközök felhasználásának elveiről, az új gazdasági partnerekkel való kapcsolat kialakításáról. Felügyelő Bizottság: feladata az általános felügyelet. Az általános felügyelet keretén belül mind szakmailag, mind pénzügyileg ellenőrzi a működést. Igazgató: feladata a tudásközpont operatív irányítása. Az operatív irányítás érdekében a különböző szervezeti egységekkel együttműködve kialakítja és lebontja a RET stratégiai tervét. Irányítja és ellenőrzi a szakmai és adminisztrációs egységek működését. Elnök: feladata az Igazgató Tanács által meghatározott stratégia alapján a szakmai feladatok irányítása. NÉV Dr. Patkó Gyula Dr. Csáki Tibor Dr. Bányai Tamás Dr. Cselényi József Váradiné dr. Szarka Angéla Lehoczkyné dr. Nagy Éva Dr. Kamondi László Dr. Lukács János Dr. Bárczy Pál Dr. Tisza Miklós Dr. Kovács Ernő Dr. Illés Béla MUNKAHELY Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem Miskolci Egyetem RÁFORDÍTOTT IDŐ %-BAN SZEREPE A TUDÁSKÖZPONTBAN elnök igazgató igazgató-helyettes tanácsadó kutatásszervező, projektvezető ügyvivő szakértő projektvezető projektvezető projektvezető projektvezető projektvezető projektvezető 7

9 Szervezeti felépítés és menedzsment Az Igazgató Tanács tagjait a konzorciumi tagvállalatok, a KPI, a kutatási részfeladatok, a menedzsment, a kamarák és fejlesztési ügynökségek képviselői alkotják. Elnök: Konzorciumi tagvállalatok képviselői: Dr. Patkó Gyula általános rektorhelyettes, Miskolci Egyetem Tujner István osztályvezető, Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. Tamás Endre műszaki igazgató, Bosch Rexroth Pneumatika Gyártó és Kereskedelmi Kft. Vass Attila gyárigazgató (Porszívógyár), Electrolux Lehel Kft. Farkas János műszaki és termelési igazgató, Prec-Cast Öntödei Kft. Pálffy Gábor kommunikációs vezető, Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Sárközi György vezérigazgató, Borsod Volán Személyszállítási Rt. Dr. Barkóczi István elnök, Észak-magyarországi Munkaadói és Gazdasági Közösség Juhász István ügyvezető igazgató, Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda képviselője: Kutatási részfeladatok képviselői: Tudásközpont management: Domonics Róbert projektmenedzser, Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda Dr. Kamondi László egyetemi docens, Miskolci Egyetem Dr. Lukács János egyetemi tanár, Mikolci Egyetem Dr. Bárczy Pál egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Dr. Tisza Miklós egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Dr. Kovács Ernő egyetemi docens, Miskolci Egyetem Dr. Döbröczöni Ádám egyetemi tanár, dékán, Miskolci Egyetem Dr. Illés Béla egyetemi docens, Miskolci Egyetem Dr. Csáki Tibor igazgató, Miskolci Egyetem MLR-RET Dr. Bányai Tamás igazgatóhelyettes, Miskolci Egyetem MLR-RET Dr. Cselényi József tanácsadó, Miskolci Egyetem MLR-RET Váradiné dr. Szarka Angéla kutatásszervező, Miskolci Egyetem MLR-RET Miskolci Egyetem rektora által delegált személy: Dr. Dobróka Mihály tudományos rektorhelyettes, Miskolci Egyetem Kereskedelmi és Iparkamarák képviselői: Fejlesztési Ügynökségek képviselői: Meghívottak: Bihall Tamás elnök, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Tordai Péter elnök, Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Fülöp Gábor főtitkár, Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Francsics László ügyvezető, Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Dr. Nyíri Attila ügyvezető, Regionális Fejlesztési Ügynökség Dr. Lengyel Attila igazgató, Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutató Központ Széll Gábor gazdasági-műszaki főigazgató, Miskolci Egyetem Alvállalkozók képviselői: Dr. Gergely Sándor igazgató, Károly Róbert Főiskola, Kutató, Fejlesztő Iroda Dr. Gubán Miklós főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar, Salgótarjáni Intézete Csollák Gábor ügyvezető igazgató, INNOCENTER Innovációs Központ Kht. Dr. Tóth László igazgató, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány, Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet 8

10 Partnerek Konzorciumi partnerek: 1. Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft., Hatvan - elektronikus egységek, - gépjárműelektronika, - szerelt áramkörök. 2. Bosch Rexroth Pneumatika Gyártó és Kereskedelmi Kft., Eger - pneumatikus elemek és vezérlőrendszerek, - automatizálás. 3. Electrolux LEHEL Kft., Jászberény - háztartási gépek, - porszívók, - hűtőszekrények, - fagyasztóládák. 4. Prec-Cast Öntödei Kft., Sátoraljaújhely - öntött alkatrészek, - precíziós öntés. 5. Tiszai Vegyi Kombinát Rt., Tiszaújváros - polietilén gyártás, - polipropilén gyártás. 6. Borsod Volán Személyszállítási Rt., Miskolc - személyszállítás, - helyközi autóbusz forgalom. 7. Észak-magyarországi Munkaadói és Gazdasági Közösség, Miskolc - KKV-k összefogása. 8. Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Sátoraljaújhely - ipari parkok, - beszállítói klaszterek, - logisztikai központok. 9

11 Partnerek Külső partnerek: 1. MOL Földgázszállító Rt. Miskolci Üzem, Miskolc - gázipar. 2. AES - Tisza Erőmű Kft., Tiszaújváros - hőerőmű. 3. DHL Logisztika Kft., Budapest - expressz szolgáltatások, - logisztika, - szállítmányozás. 4. National Instruments Europe Kft., Debrecen - számítógépes méréstechnika. 5. Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft., MIskolc - kéziszerszámok. 6. ÉMÁSZ Rt., Miskolc - villamos energia szolgáltatás. 7. Sátoraljaújhelyi Ipari Park, Sátoraljaújhely - ipari park, logisztikai központ. 8. Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös - oktatás, kutatás. 9. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar, Salgótarjáni Intézete, Salgótarján - oktatás, kutatás. 1. INNOCENTER Innovációs Központ Kht., Miskolc - innováció. 11. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány, Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet, Miskolc - kutatás. 1

12 ermé Termékvilág 1. program A program célja intelligens építőelemek és termékek kutatása és fejlesztése, élettartamuk menedzselése. 11

13 Termékvilág PROJEKT INTELLIGENS ÉPÍTŐELEMEK ÉS TERMÉKEK FEJLESZTÉSE, SZERKEZETÉPÍTÉS Résztvevők: Dr. Kamondi László, projektvezető, ME Dr. Döbröczöni Ádám, ME Juhász István, ZRVA Koncz Zoltán, Electrolux Nagy József, Electrolux Áttekintés A legáltalánosabban vett terméket - gép, játék, háztartási eszköz, orvosi műszer, szoftver, szabadalom, anyag - a piaci haszon közvetlen hordozóját, amit el lehet adni, az eladás érdekében folytonosan fejleszteni kell. E termékek élhetnek önálló életet, lehetnek részei más termékeknek. Tendencia, hogy a termékek a puszta anyagon és mechanikai jellemzőkön túl kommunikálni képesek környezetükkel, a kapott hatásokra "válaszolnak" akár anyagukból, akár konstrukciójukból, akár a beléjük épített hardverből és szoftverből eredően. A projekt célja az intelligens műszaki termékek elemzését, sajátosságainak feltárását és szerkezetépítési koncepciójának kidolgozását támogató kutatások végzése. Elvégzett tevékenységek Kommunális hulladékok szelektálási módszereinek, feldolgozási és késztermékké alakítása lehetőségeinek kutatása. Emberközeli termékek zajforrásainak és a keletkező zaj jellegének kutatása, különös tekintettel háztartási porszívók zajcsökkentési lehetőségeinek vizsgálatára. Fagyasztóláda elpárologtató csövének szabályozott felcsévélésére alkalmas célgép fejlesztése. Fontosabb eredmények További lépések Kommunális hulladékok szelektálási lehetőségeinek vizsgálata. Kommunális hulladékok termékké alakítási feltételeinek vizsgálata. Kommunális hulladékból készült mintadarab viselkedésének előzetes vizsgálata. Háztartási gépek működése során keletkező zaj befolyásolási lehetőségeinek meghatározása, funkcionális elemek módosítási lehetőségeinek feltárása, számítógépes modellezés. Speciális, fagyasztóláda elpárologtató csövének felületkövető felcsévélési alakzatának vizsgálata. Elpárologtató csövet felcsévélő gép fejlesztési koncepciójának kidolgozása. Mobil hulladékszelektáló berendezés fejlesztési elveinek meghatározása. Termékalkalmazási lehetőségek kutatása, néhány termék paraméterezése. Zajforrások csökkentési lehetőségeinek további feltárása. Számítógépes áramlás szimuláció különböző szerkezeti változtatásokon. Párologtató csőcsévélő műveletelemeinek fejlesztése, hajlítási folyamat optimalizálása. Műveleti egységek mozgásának összehangolás elemzése. 12

14 Termékvilág

15 Termékvilág PROJEKT ÉLETTARTAM MENEDZSELÉS Résztvevők Dr. Lukács János, projektvezető, ME Kerekes Ferenc, Elastico Dr. Nagy Gyula, ME Szabó Zoltán, MOL Dr. Török Imre, ME Áttekintés A különböző káreset statisztikák egyértelműen bizonyítják azt, hogy az üzemelő szerkezetek, szerkezeti elemek életében vannak közös vonások. Ezek felismerése, a tapasztalatok, vagyis a megszerzett tudás általánosítása lehetőséget ad az adott szerkezet élettartamának meghosszabbítására, továbbá adaptálható filozófiákat szolgáltat más szerkezetek üzemeltetésére. A projekt stratégiai célkitűzése a különféle termékek, szerkezetek és rendszerek élettartamának menedzselése. Ez a célkitűzés szoros összefüggésben van a felhasznált anyagok élettartamának kiterjesztésével és a megszerzett tudás általános alkalmazásának igényével. A célkitűzést a környezeti terhelések és károsodások, valamint a humán értékek veszélyeztetésének egyidejű csökkentése mellett kell megvalósítani. Elvégzett tevékenységek Az élettartam gazdálkodás dimenzióinak feltárása, elemzése. Csővezetékek élettartam gazdálkodása. Körvarratok integritásának elemzése. Körvarratban lévő gyökhiba vizsgálata a lineárisan rugalmas törésmechanika módszerével. Hibrid cső előállítási módszerek és technológiák fejlesztése. Csővezetékek süllyedésének vizsgálata. Műtárgykeresztezés élettartamának elemzése. Fontosabb eredmények További lépések Az élettartam gazdálkodás dimenzióinak feltárása, általánosítható tudáselemek létrehozása. Csővezeték integritási irányítási rendszer tartalmának kidolgozása. Üzemelő csőtávvezetékek hegesztett kötéseiben lévő hibák értékelési módszerének kidolgozása. Csőtávvezeték körvarratában lévő gyökhiba integritásának megítélése. Hibrid cső előállítási módszerek és technológiák összehasonlító elemzése, alkalmazási lehetőségek feltárása. Szilárdsági számítások kidolgozása csővezeték süllyedés megítélésére. Műtárgykeresztezés élettartamának vizsgálata nyíltárkos geodéziai ellenőrző mérések és különböző modellekkel végrehajtott számítások alapján. Az élettartam gazdálkodás dimenzióinak további elemzése, általánosítási lehetőségeik kidolgozása. Felhasznált anyagok élettartama kiterjesztésének elemzése. Technológiai mintarendszer kidolgozása anyagok élettartamának meghosszabbítására. Technológiai mintarendszer megépítése anyagok élettartamának meghosszabbítására. Integritási irányítási rendszer(ek) kidolgozása szerkezetre és/vagy szerkezeti elemre. Szerkezetek, illetve szerkezeti elemek integritásának elemzése. Termékek élettartamának meghosszabbítása elméleti és kísérleti eredményekre alapozva. 14

16 Termékvilág

17 A program célja a termékek alkalmazhatóságát leginkább biztosító tulajdonságokkal rendelkező anyagok, anyagkombinációk kiválasztása, azok környezettudatos technológiával történő előállítási módjának kutatása vagy a létező technológiák módosítása, a tulajdonságjellemzők mérésére alkalmas módszerek fejlesztése. 16

18 nyag Anyagok 2. program és technológiák 17

19 Anyagok és technológiák PROJEKT ANYAGKOMBINÁCIÓK ÉS ELŐÁLLÍTÁSUK Résztvevők Dr. Bárczy Pál, projektvezető, ME Kerekes Ferenc, Elastico Kollár Mariann, ME Dr. Marossy Kálmán, ME Dr. Nagy Gábor, TVK Áttekintés A mechatronikai termékek és eszközök gyártása a korszerű berendezések, módszerek alkalmazása mellett sem nélkülözheti a célnak leginkább alkalmas anyagokat. A projekt célja azoknak az alkalmazott kutatási feladatoknak és kísérleti fejlesztéseknek az elvégzése, amelyek a termék alkalmazhatóságát leginkább biztosító tulajdonságokkal rendelkező anyagok, anyagkombinációk kiválasztását, azok környezettudatos technológiával történő előállítási módját vagy a létező technológiák módosítását, a tulajdonság-jellemzők mérésére alkalmas módszerek esetleges fejlesztését jelentik. Elvégzett tevékenységek PP szerves peroxidokkal kiváltott termooxidatív degradációjának vizsgálata. Feldolgozás közbeni gázmintavételi módszerek fejlesztése. Az anyagszerkezet és a mechanikai tulajdonságok kapcsolata PE 8 (TIPELIN 38-3/32) és PE1 (TIPELIN 77M Black) cső hegesztéseinél. A TIPELIN 77M Black PE1 fekete HDPE csőalapanyag mechanikai tulajdonságainak vizsgálata. Poliuretán elasztomerek előállításának vizsgálata. Poliuretán elasztomerek alapanyagainak vizsgálata. Fontosabb eredmények Polimer feldolgozása közbeni gázminta vétel műszaki megoldása. Extrúderes anyagfeldolgozáshoz illeszkedő gázmintavételezési módszer kidolgozása. Szagminősítő rendszer elkészítése. Csőalapanyag mechanikai tulajdonságainak vizsgálata. Tompahegesztett csővarrat molekulaorientációjának meghatározása. Új típusú antioxidáns bevezetése csőalapanyag minőségének javítása céljából. Lassú repedésterjedés, élettartam és degradáció kapcsolatának elemzése csőalapanyagok esetében. Poliuretánok alapanyagainak infravörös spektroszkópiás vizsgálata során poliolok és kész elasztomerek szerkezetének meghatározása. Poliuretán elasztomer optimális alapanyagának meghatározása. További lépések Termooxidatív bomlás során keletkező rövid láncú szénhidrogének azonosítása GC-MS mérőhely alkalmazásával. Fröccsöntési technikához kapcsolódó szagminősítési eljárás kidolgozása. Poliuretán elasztomerek előállítása. 18

20 Anyagok és technológiák

21 Anyagok és technológiák PROJEKT MECHATRONIKAI TECHNOLÓGIÁK Résztvevők Dr. Tisza Miklós, projektvezető, ME Szabó András, Bosch Elektronika Tersztyánszky László, Bosch Elektronika Dr. Török Tamás, ME Tujner István, Bosch Elektronika Áttekintés A kutatások irányait a régió mechatronikai-mechanikai technológiai berendezéseket üzemeltető vállalkozások, termékcsoportok felmérésének eredménye határozta meg. A nagy energiasűrűségű vágó- és hegesztő berendezést üzemeltető vállalkozások, finomfelületi megmunkálásokat, lézeres lemezmegmunkáló berendezéseket üzemeltető vállalkozások, ion-nitridáló berendezéseket üzemeltető vállalkozások komoly érdeklődést mutatnak a mechatronikai-mechanikai technológiák témakörébe sorolt hegesztési, hőkezelési és képlékeny lemezalakítási eljárások számítógépes technológiai folyamattervezésére és az alakító szerszámok számítógéppel segített tervezésére alkalmazható technológiai és szerszámtervező rendszerek fejlesztésére. Elvégzett tevékenységek Különféle finommechanikai technológiák, valamint a hegesztés, hőkezelés, képlékenyalakítás azon eljárásainak fejlesztése, amelyek tudásintenzív mechatronikai elemeket, módszereket alkalmaznak. A beszámolási időszakban súlyponti kutatási témaként jelentkezett az elektronikus gyártástechnológia témaköre, melynek keretében olyan korszerű, elektronikus gyártástechnológiai eljárások alkalmazástechnikai kutatása és fejlesztése folyt, amelyek az elektronikai termékek előállításánál fontos szerepet játszanak (például beültetési technikák). Elektronikai alkatrészek forraszthatósági vizsgálata, vizsgálati módszerek kidolgozása. Felületszerelt elektronikai alkatrészek és a nyomtatott huzalozású lapok ón/ólom alapú forraszanyagokkal kapcsolt felületrészeinek állapotát befolyásoló tényezők feltárása, különös tekintettel az újraömlesztéses (reflow) forrasztásra. Fontosabb eredmények Meghatározásra és próbamérésekre kerültek azok a speciális nagyműszeres vizsgálatok, amelyekkel eredményesen térképezhetők fel a panel(ek) hibás forrasztási helyei. Javaslat készült a későbbiekben is várhatóan előforduló forrasztási hibák okfeltáró vizsgálati metodikájára, megadva a kiértékeléshez összegyűjtendő adatok körét, az elvégzendő vizsgálatokat és az értékelés módját. Kidolgozásra került a kötéstechnológiák technológiai tervezésére alkalmas számítógépes tervező rendszer. További lépések Forraszthatósági vizsgálatok továbbfejlesztése a hibafeltárás hatékonyságának növelése érdekében. A miniatűr méretek hatása az alakváltozás mechanizmusára, a súrlódási és kenési feltételekre. 2

22 Anyagok és technológiák

23 A program célja hálózatszerűen működő mechatronikai gyártórendszerek versenyképességének és a termékek értékének növelése automatizálási, tesztelési és logisztikai rendszerek és módszerek fejlesztésével. 22

24 ntegr 3. program Integrált rendszerek 23

25 Integrált rendszerek PROJEKT GYÁRTÁSKÖZELI AUTOMATIZÁLÁS Résztvevők Dr. Kovács Ernő projektvezető, ME Dr. Ajtonyi István, ME Barta Sándor, Bosch Rexroth Dr. Csáki Tibor, ME Mosoni András, Bosch Elektronika Palicska László, DHL Szabóné dr. Makó Ildikó, ME Szepessy Ákos, DHL Dr. Takács György, ME Tamás Endre, Bosch Rexroth Tujner István, Bosch Elektronika Váradiné dr. Szarka Angéla, ME Áttekintés Az elmúlt időszakban az észak-magyarországi régió számottevő elektronikai és mechatronikai gyártó ipart vonzott, amelynek fejlődése, munkahelymegtartó képessége, hozzáadott érték növelő képessége nagyban függ a termelékenységet is meghatározó automatizálási színvonaltól. A projekt 4 témájának a célja az egyedi, jelentős szellemi és kutatási kapacitást igénylő feladatok koncepcionális megoldása az egyetem know-how-jának felhasználásával. A projektek felölelik a termelékenység növelése adott gyártósorokon, szerelési folyamatok optimalizálása, 3D-s lézeres mérőrendszer a gyártás automatizált minőségellenőrzésére és az ipari folyamatirányító rendszerek megbízhatósági analízise területeket. A projektek területileg az egész régiót lefedték. Elvégzett tevékenység A kutatócsoport 5 projekt keretében, az ipar több területén foglalkozott ipari termelési folyamatok fejlesztésével, gyártásinformatikával és automatizálásával. A fúró-maró megmunkáló központok termelékenység növelésének elemzése, amely magában foglalta a konzorciumi partner gyártmány összetételének, a teljes gyártási folyamatnak, a készülékezési és megfogási megoldásoknak a vizsgálatát. Ügyviteli rendszert támogató szoftverek és szoftverkomponensek fejlesztésének célja olyan szoftverek és szoftverkomponensek kidolgozása volt, melyek alkalmasak ügyviteli rendszer támogatására, speciális kereskedelmi forgalomban kapható szoftverek által nem támogatott szolgáltatások nyújtására. A pneumatikus szelepek szerelési tevékenységének áttekintő tanulmányozása kiterjedt a fojtó, fojtó-visszacsapó és útszelepek családjára, a rugalmas átállíthatóság lehetőségének mérlegelésére. A gépkocsi műszerfalak tesztelésével foglalkozó kutatás a síkfelületű műszer előlapok szerelés következtében fellépő mutatómagasság-eltérés kontaktus nélküli folyamatos és automatikus mérésének lehetséges módszereit elemezte. Az erőműi folyamatirányító rendszer fejlesztése a DCS rendszer alarm kezelésének felülvizsgálatát, valamint az erőmű friss gőz hőmérséklet és a dobvízszint szabályozókör identifikációs vizsgálatát foglalta magába. Fontosabb eredmények További lépések Kifejlesztésre került egy lokális hálózaton működő tender adminisztrációs szoftver. Kidolgozásra került a napi vámjelentések készítését segítő ACCESS adatbázismodul. Alternatív javaslatok kerültek kidolgozásra tipikus gyártmányok készülékezéséhez, konkrét készülék-rendszerek tervezéséhez, későbbi készüléktervezési feladatok megoldásához alkalmazható CAD állományok kerültek kidolgozásra. A gépkocsi műszerfalak gyártásközi tesztelésére alkalmas mérőberendezés megvalósítási koncepciója elkészült, amely magában foglalja a lézeralapú mérőrendszerektől, azok automatizálásáig és hibaanalízisig terjedő területeket. Az elméletei eredményeket ellenőrző mérések támasztják alá. Kidolgozásra kerültek az erőműi folyamatirányító rendszer riasztások prioritási és ergonómiai vonatkozásai, valamint a hatékony alarm rendszer tervezési szempontjai és az alarmok strukturálásának helyes módszerei. Elosztott intelligenciájú szabályzórendszerek megbízhatósága vizsgálati módszereinek kutatása. Mesterséges intelligencia módszerek alkalmazásának kutatása diszkrét ipari technológiájú rendszerekben. Az elkészült koncepcióterv alapján kísérleti tesztberendezés megtervezése és megvalósítása gépkocsi műszerfalak mutató bepréselési folyamatainak tesztelésére. 3D-s kamerás vizsgálati módszerek kutatása beültetési folyamatok ellenőrzésére. Automatizált mérési rendszer kutatása autóipari elektronikai rendszerek újrahasznosíthatóságának vizsgálatára. Az elkészült javaslatok és tervek alapján fúró-maró megmunkálóközpontok készülékezésének továbbfejlesztése. 24

26 Integrált rendszerek

27 Integrált rendszerek PROJEKT INTELLIGENS MÉRŐ- ÉS IRÁNYÍTÓRENDSZEREK Résztvevők Váradiné dr. Szarka Angéla, projektvezető, Miskolci Egyetem Dr. Ajtonyi István, ME Dr. Ábrahám László, NI Bartos István, Bosch PT Csehi Tibor, Prec-Cast Szabó Richárd, Prec-Cast Dr. Szarka Tivadar, ME Dr. Szecső Gusztáv, ME Tujner István, Bosch Elektronika Ujfalusi László, ÉMÁSZ Áttekintés A program célja tesztmódszerek kidolgozása mechatronikai termékek gyártási és fejlesztési folyamataihoz. A kutatások az ipari partnereink igényeinek megfelelően a villamos és nem villamos mennyiségek érzékelésére alkalmas számítógép-alapú nagyfelbontású és megbízhatóságú mérő, tesztelő berendezések, eljárások, módszerek fejlesztése területén folynak. Célunk a térség KKV-inak kutatás-fejlesztési támogatása annak érdekében, hogy a beszállítói minőségi követelményeket kielégíthessék a meglevő teszt rendszerek átalakításával, automatizálásával, fejlesztésével, rendszerbe szervezésével; új gyártási technológiák (pl. környezetbarát forrasztási technológiák) méréstechnikai (teszt és diagnosztika) rendszerek bevezetésével. Elvégzett tevékenység A kritikus elektronikai gyártási folyamatok megfigyelésére szolgáló mikrokamerás rendszer fejlesztési koncepciójának kidolgozása során összefoglaló elemzés készült a különböző mikrokamerák műszaki jellemzőiről, a fókusz távolság illetve írisz beállítás lehetőségeiről, műszaki elemzés készült a megvilágítással, a fényerő és szín beállítással kapcsolatos megvalósításra, valamint a kamerák rögzítésére, megvizsgálva a vákuumos, mágneses illetve az egyedi mozgató mechanizmusok alkalmazását. A nagynyomású öntőgépek termelés-felügyeleti és diagnosztikai rendszerének fejlesztésével foglalkozó kutatatás a vállalati, öntöde felügyeleti és minőségellenőrző szerver felépítésével, installálásával és tesztelésével, három öntőcsarnok mérésfelügyeleti rendszerének a szerver adatbázisához való kapcsolásával, valamint az öntőgép diagnosztikai rendszer tervezésével foglalkozott. Virtuális tesztelési módszerek kidolgozása folyt elektronikai áramkörök és kapcsolások vizsgálatára, hibafeltáró kutatások folytak a virtuális tesztelő működési jellemzőinek meghatározására, valamint a vállalati Ethernet hálózatok méréstechnikai alkalmazási lehetőségeinek felmérésére. Elektromos kéziszerszámok leállási idejének hosszúidejű tesztelésére alkalmas mérőberendezés fejlesztése keretében a kutatócsoport foglalkozott a tesztberendezés érzékelő rendszerének felépítésével, a tesztelési folyamat paramétereinek meghatározásával, az automatikus teszt folyamat vezérlő szoftverének fejlesztésével. Olyan kutatásokat végeztünk, amelyeknek célja a nagyteljesítményű ipari villamos berendezések okozta zavarok és az üzembiztonságot veszélyeztető hálózati visszahatások vizsgálata, a hálózatok kijelőlt csomópontjain (a fogyasztói körzetekben) megjelenő zavarok elemzése, a káros zavarokat okozó hibás vagy rosszul üzemeltetett villamos berendezések (ipari termelő berendezések) felderítése. Fontosabb eredmények További lépések Tanulmány készült a képi jel illetve adatátvitel és feldolgozás műszaki követelményeiről (átviteli sebesség, a sávszélesség, az adatmennyiség), az ipari képátviteli rendszerek adott feladatra történő alkalmazhatóságáról, a vezetékes (ipari Ethernet, PROFIBUS/ASI) és vezeték nélküli (Bluetooth, WIFI) ipari kommunikációs rendszerek alkalmazási lehetőségeiről. A kutatócsoport megtervezte, elkészítette és tesztelte az öntödei új típusú, erő- és nyomatékmérésen alapuló diagnosztikai rendszert. Kidolgozásra és könyv alakban dokumentálásra kerültek azok a mérési módszerek, amelyekkel elektronikus áramkörök virtuális tesztelése elvégezhető, meghatározásra kerültek a virtuális tesztberendezés működési jellemzői, valamint kialakításra került két Ethernet hálózaton keresztül működő mérőrendszer. Elkészült és laboratóriumi körülmények között tesztelésre alkalmas az a mérőberendezés, amellyel sövényvágó és láncfűrész gépek leállási ideje vizsgálható. Valós ipari körülmények között villamos hálózati méréseket végeztünk, a hibajelenségeket regisztráltuk és kiértékeltük. Meghatároztuk az északmagyarországi térségben tevékenykedő ipari nagy fogyasztók hálózati zavarhatásait, a feszültségtorzítás, ingadozás és vibrálás valószínűsíthető okozóit. Az ipari igényeknek megfelelően a nem villamos mennyiségek ipari körülmények között történő tesztelési módszereinek fejlesztését folytatjuk. A fejlesztési tapasztalatok alapján továbbfejlesztésre javasoljuk a leállási idő mérésére alkalmas berendezés folyamat vezérlését. A villamos hálózati zavarok vizsgálatára és kutatására egyre nagyobb érdeklődést mutat mind az energiaszolgáltató, mind az energia felhasználó ipar, ezért tovább kívánjuk fejleszteni a vizsgálati módszereinket és a vizsgálatokhoz alkalmazott eszközök hardver és szoftver felületeit. 26

28 Integrált rendszerek

29 Integrált rendszerek PROJEKT LOGISZTIKAI RENDSZEREK Résztvevők Dr. Cselényi József, projektvezető, ME Dr. Illés Béla,projektvezető, ME Dr. Bányai Tamás, ME Juhász István, ZRVA Kármán József, Electrolux Áttekintés Dr. Kovács László, ME Ogár Zoltán, SIP Szalai Gyula, Borsod Volán Tamás Endre,Bosch Rexroth Telek Péter, ME Volker Buschka, Bosch PT A korszerű termékeket és technológiákat érvényesítő integrált rendszerek egyik meghatározója az optimális hálózatszerű működést megvalósító logisztikai rendszer. A logisztikai rendszerek fejlesztése mind a külső mind a belső logisztikai rendszerek optimális kialakítását érinti. A termelő és szolgáltató vállalatok logisztikai rendszereinek intenzifikálását támogató módszerek kidolgozása iránti igény egyre nagyobb mértékben növekszik, így cél a folyamatok és rendszerek hatékonyságát növelő módszerek kidolgozása és alkalmazása. A beszerzési és elosztási logisztikai rendszerek és a külső logisztikai rendszerek hálózatszerű együttműködésének hatékonyságát a logisztikai rendszerek optimális kialakítása befolyásolja. A régióban működő KKV-k számára nagy jelentőséggel bír a beszállítóvá válást segítő logisztikai klaszterek, virtuális logisztikai vállalatok kialakítása, mely igényli a logisztikai szolgáltató központok virtuális hálózatba történő bekapcsolását, ipari parkok és logisztikai központok integrált kezelését. Elvégzett tevékenységek Szerelő munkahelyek optimális munkahelyi készletszintjének, tárolási és feltöltési technikájának vizsgálata. Gyártó és szerelősorok, valamint munkahelyek közötti logisztikai rendszer intenzifikálása. Intelligens jegy- és bérletrendszer bevezetési feltételeinek vizsgálata a közlekedési logisztikai hatékonyság növelése érdekében. A Kárpátok Beszállítói Klaszter logisztikai felépítésének és működési stratégiájának kidolgozása. Ipari Parkba integrált multimodális logisztikai szolgáltató központ kiépítésének a vizsgálata. Alkatrész készletezési és beszerzési stratégiák optimalizálása. Fontosabb eredmények További lépések Szerelő munkahelyek alkatrészellátási stratégiáinak kidolgozása. Általános szimulációs vizsgálati módszerek és modellek valamint szoftver kidolgozása szerelőhelyek és környezetük átfogó vizsgálatára. Gyártó és szerelősorok intenzifikálási lehetőségeinek feltárása. Személyszállítás optimális járműszámának meghatározására alkalmas módszer kidolgozása az outsourcing lehetőségeinek figyelembevételével. Járművek, buszpályaudvarok, megállók és teljes buszhálózat közlekedési logisztikai hatékonyságának mérésére alkalmas eredményességi mutatók, valamint naturális és költségfüggvényeken alapuló célfüggvények kidolgozása. Beszállítói logisztikai klaszter egyes elemeinek tulajdonságát leíró matematikai- illetve adatmodell kidolgozása. Logisztikai klaszter irányításához szükséges virtuális logisztikai hálózat és a legjellemzőbb irányítási stratégiák kidolgozása. Intermodális logisztikai struktúra matematikai leírása. Multimodális, ipari parkban integrált logisztikai központ informatikai fejlesztése, intern és extern logisztikai folyamatok intenzifikálási lehetőségeinek vizsgálata. Mechatronikai termékcsalád szerelősorainál alkalmazott kistömegű alkatrészek beszerzési stratégiájának kidolgozása. Speciális gyárszimulációs szoftver fejlesztése szerelő-rendszerek vizsgálatához. Gyártó és szerelősorok pótlólagos automatizálási lehetőségeinek vizsgálata. Intelligens jegy- és bérletrendszer hardver és szoftver követelményeinek meghatározása. A Kárpátok Beszállítói Klaszter logisztikai felépítésének és működési stratégiájának kidolgozása. Ipari Parkba integrált multimodális logisztikai szolgáltató központ információs rendszerének tervezése. Szoftverfejlesztés alkatrész készletezési és beszerzési stratégiák optimalizálásához. 28

30 Integrált rendszerek

31 Oktatási és képzési program Kutatási eredmények tükröződése a tananyagban A kutatásban közvetlenül résztvevő oktatók tananyagaikba folyamatosan építették be kutatási témáik tárgyát, a kutatások időbeli előrehaladásának függvényében: gyakorlati problémák megfogalmazása; modellek és módszerek bemutatása; eredmények ismertetése. A kutatások első fázisának lezárása, ezek összefoglalása és publikálása lehetőséget ad arra, hogy az oktatóhoz nem közvetlenül hozzárendelt hallgatók is hozzá jussanak a kutatási témákat érintő ismeretanyaghoz és más, a kutatási témában nem érintett oktatók is fejleszthessék tananyagaikat. Hallgatók bevonása a kutatómunkába Több mint 4 egyetemi hallgató vett részt a különböző projektek kidolgozásában. Tevékenységi körük a vállalatoknál folyó adatgyűjtésre, számítógépes adatfeldolgozásra, számítási modellek tesztelésére, mérések előkészítésére terjedt ki. Tudományos Diákköri tevékenység, komplex tervezési feladat, diplomamunka tervezés: 4 fő készít Tudományos Diákköri dolgozatot, ebből 2 fő dolgozatát a Miskolci Egyetem 25 évi Tudományos Diákköri Konferenciáján bemutatja; az MLR-RET különdíjat alapított a legkiválóbb mechatronikai illetve logisztikai témájú Tudományos Diákköri dolgozat díjazására; 12 fő egyetemi hallgató a kutatási témákhoz kapcsolódóan készít komplex feladatot, majd diplomatervet illetve szakdolgozatot; számos hallgató töltötte nyári szakmai gyakorlatát konzorciumi partnereinknél segítve a kutatási eredmények tesztelését, megoldási változatok pontosítását, vállalati szakemberek kutatási eredmények folyamatos hasznosítására való felkészítését. előre láthatóan néhány hallgató konzorciumi partnereinknél fog elhelyezkedni, illetve 2-3 fő doktoranduszként kíván a jövőben bekapcsolódni munkánkba. A hallgatói kapcsolatok elmélyítése hozzájárulhat a friss diplomások régióból történő elvándorlásának visszaszorításához. 3

32 Oktatási és képzési program Doktoranduszok, posztdoktori alkalmazottak Név Mészáros Ferenc Nagyné Gyüker Mónika Kota László Hegedűs György Szabados Gábor Kuzsella László Tóth Róbert Kutatási téma Logisztikával integrált elektronikus piactér modellek Hálózatszerűen működő összeszerelő rendszerek beszállítói hálózatának optimalizálása Nagy kiterjedésű logisztikai szolgáltató hálózatok optimalizálása Golyós orsók pontosságnövelése Automatizált parkolóházak optimális kialakítása és irányítása Anyagok kopási tulajdonságainak vizsgálata Nagysebességű gázsugarak keveredése A Tudásközpont nagy szerepet vállalt a doktoranduszok és posztdoktori hallgatók támogatásában. Ez különösen igaz posztdoktori alkalmazások esetében, hiszen lehetőséget biztosít a hallgatónak arra, hogy intézményen belül maradva folytathassa kutatómunkáját. A Tudásközpont számára is igen hasznos foglalkoztatásuk, hiszen kutatásban szerzett tapasztalataikkal a kutatási témák kidolgozásának színvonalát emelik. Vállalati továbbképző rendezvények Az elért kutatási eredmények 4-8 órás kurzusokban részletesen bemutatásra kerülnek ipari partnereink részére. Ezáltal a kutatási eredmények hasznosítása figyelemre méltóan felgyorsítható. Tervezzük az eredmények hasznosítását követően követő kurzusok megtartását, melyeknek célja az elért eredmények értékelése, továbbfejlesztési lehetőségek megvitatása. Hosszútávú hatás A kutatási eredmények oktatásba való folyamatos beépülése és egyre szélesebb körben való felhasználása az alábbi területeket érinti: gyakorlatorientált lineáris képzés tananyagainak kialakítása; fakultatív tantárgyválaszték bővítése; igényekkel összhangban lévő szakirányok meghirdetése; gyakorlati szakemberek bevonása az oktatásba. Ezen folyamatokat elősegíti éves rendszerességgel (25 évben Innováció és tudás címmel) megjelenő tudományos kiadványunk; az évente megrendezésre kerülő Tudományos Szeminárium; honlapunkon megjelenő kutatási összefoglalók. 31

33 Technológia transzfer, kutatási eredmények hasznosítása Technológia transzfer, kutatási eredmények hasznosítása Az MLR-RET kiemelt feladatának tekinti a kutató-fejlesztő (K+F) tevékenysége során felhalmozódott tudás, új ismeretek és technológiák elterjesztését (technológia diffúziót), a felhasználókhoz történő eljuttatását (technológia transzfer) és azok alkalmazásának elősegítését. E tevékenységében együttműködő partnere a Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma. A Tudásközpont által elért kutatási eredmények egyaránt megjelennek a fejlesztő kutatások, az alkalmazott kutatások és az alapkutatások területén. A technológia transzfer lehetősége és fontossága mindhárom kutatási szegmens esetében érzékelhető. Sokszor az alapkutatásban elért eredmények indítanak el egy olyan kutatási témát, amely piacképes termékekhez, technológiákhoz vagy mintarendszerekhez vezet. Technológia transzfer szempontjából legjelentősebb az alkalmazott kutatási szegmens. Az újdonságok jelentős része újszerű rendszerek elemzési vizsgálatában, rendszertervezési és irányítási módszerek formájában jelenik meg és csak kisebb hányadban képződnek új termékek és technológiák. Ezért a technológia transzfer elősegítése érdekében nem csupán a szabadalmak szorgalmazása, hanem az eredmények know-how formájában való megjelenése is nagy jelentőséggel bír. A Tudásközpont kutatási programokhoz kapcsolódó tudás-technológia transzfer tevékenységei: Technológia transzfer, kutatási eredmények hasznosítása K+F eredmények K+F eredmények Együttműködés ipari partnerekkel Oktatási és képzési programok Publikációk A három kutatási program K+F eredményei átadásra kerültek a megbízást adó felhasználóknak. Ezek közül kiemelendők a következők: 1. Termékvilág program 1.1 Intelligens építőelemek és termékek fejlesztése, szerkezetépítés Fagyasztóláda elpárologtató csövének szabályozott felcsévélésére alkalmas célgép fejlesztése. Háztartási gépek működése során keletkező zaj befolyásolási lehetőségeinek meghatározása, funkcionális elemek módosítási lehetőségeinek feltárása, számítógépes modellezés. 1.2 Élettartam menedzselés Csővezeték integritási irányítási rendszer tartalmának kidolgozása Üzemelő csőtávvezetékek hegesztett kötéseiben lévő hibák értékelési módszerének kidolgozása. Hibrid cső előállítási módszerek és technológiák fejlesztése. 2. Anyagok és technológiák program 2.1 Anyagkombinációk és előállításuk Polimer feldolgozása közbeni gázminta vétel műszaki megoldása. Extrúderes anyagfeldolgozáshoz illeszkedő gázmintavételezési módszer kidolgozása. Szagminősítő rendszer elkészítése. Új típusú antioxidáns bevezetése csőalapanyag minőségének javítása céljából. Poliuretán elasztomer optimális alapanyagának meghatározása. 2.2 Mechatronikai technológiák Forrasztási hibák okfeltáró vizsgálati metodikájának kidolgozása. Kötéstechnológiák technológiai tervezésére alkalmas számítógépes tervezőrendszer kifejlesztése. 32

34 Technológia transzfer, kutatási eredmények hasznosítása 3. Integrált rendszerek 3.1 Gyártásközeli automatizálás Lokális hálózaton működő tender adminisztrációs szoftver és ACCESS adatbázis fejlesztése. Gyártmányok készülékezéséhez, készülék rendszerek tervezéséhez, készüléktervezési feladatok megoldásához alkalmazható CAD állományok kidolgozása. Gépkocsi műszerfalak gyártásközi tesztelésére alkalmas mérőberendezés fejlesztése. Erőműi folyamatirányító alarm rendszer tervezési metodikájának kidolgozása. 3.2 Intelligens mérő- és irányítórendszerek Öntödei új típusú erő- és nyomatékmérésen alapuló diagnosztikai rendszer tervezése, elkészítése és tesztelése. Mérési módszerek kidolgozása elektronikus áramkörök virtuális tesztelésére. Sövényvágó és láncfűrész gépek leállási idejét vizsgáló mérőberendezés fejlesztése. Technológia transzfer, kutatási 3.3 eredmények Integrált rendszerek hasznosítása Villamos hálózati mérések végzése, hibajelenségek regisztrálása és kiértékelése, a zavarokat okozó hibás berendezések felderítése. Általános szimulációs vizsgálati módszerek és modellek, valamint szoftver kidolgozása. Személyszállítás optimális járműszámának meghatározására alkalmas módszer kidolgozása az outsourcing lehetőségeinek figyelembevételével. Járművek, buszpályaudvarok, megállók és teljes buszhálózat közlekedési logisztikai hatékonyságának mérésére alkalmas eredményességi mutatók, valamint naturális és költségfüggvényeken alapuló célfüggvények kidolgozása. Beszállítói logisztikai klaszter egyes elemeinek tulajdonságát leíró matematikai- illetve adatmodell kidolgozása. A technológia transzfer tevékenység hazai és nemzetközi kiszélesítése érdekében az alábbi lehetőségeket használjuk ki: a Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutató Központ és az Innovációmenedzsment Kooperációs Kutató Központ országos kiterjedése, a RET országos hálózata kutatási témák összekapcsolása révén, a Miskolci Egyetem kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere, a Miskolci Egyetemen működő Innovációs és Technológia Transzfer Centrum és az Innovációs Szövetség Regionális képviselete, az érintett megyék kamaráival ápolt szoros kapcsolat, a régióban lévő multinacionális cégeknél hálózatban is terjeszthetőek az újdonságok, amelyek multiplikatív hatása a régió és az ország gazdaságára pozitív hatást gyakorolhat. A technológia transzfer tevékenységét segíti elő: éves rendszerességgel (25 évben Innováció és tudás címmel) megjelenő tudományos kiadványunk, az évente megrendezésre kerülő Tudományos Szeminárium, honlapunkon megjelenő kutatási összefoglalók. 33

35 Együttműködés ipari partnerekkel Ipari partner Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. Bosch Rexroth Pneumatika Gyártó és Kereskedelmi Kft. Electrolux Lehel Kft. Prec-Cast Öntödei Kft. Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Együttműködési téma Elektronikai alkatrészek forraszthatósági vizsgálata, vizsgálati módszerek kidolgozása. Gépkocsi műszerfalak tesztelése. Mikrokamerás rendszer fejlesztési koncepciójának kidolgozása. Fúró-maró megmunkáló központok termelékenység növelésének elemzése. Pneumatikus szelepek szerelési tevékenységének áttekintő elemzése. Szerelő munkahelyek optimális munkahelyi készletszintjének, tárolási és feltöltési technikájának vizsgálata. Fagyasztóláda elpárologtató csövének felcsévélésére alkalmas célgép fejlesztése. Emberközeli termékek zajforrásainak és a keletkező zaj jellegének kutatása. Gyártó és szerelősorok, valamint munkahelyek közötti logisztikai rendszer intenzifikálása. A nagynyomású öntőgépek termelésfelügyeleti és diagnosztikai rendszerének fejlesztése. PP szerves peroxidokkal kiváltott termooxidatív degradációjának vizsgálata. Feldolgozás közbeni gázmintavételi módszerek fejlesztése. Az anyagszerkezet és a mechanikai tulajdonságok kapcsolata PE csö hegesztéseinél. Eredmények Nagyműszeres vizsgálatok, vizsgálati metodika. Gyártásközi tesztelésre alkalmas mérőberendezés megvalósítási koncepciója. Tanulmány a képi jel- illetve adatátvitel és feldolgozás műszaki követelményeiről. Készülék-tervezési feladatok megoldásához alkalmazható CAD állományok. A célgépesítés elveinek általánosítása szerelésre. Szerelő munkahelyek alkatrészellátási stratégiáinak kidolgozása. Speciális, fagyasztóláda elpárologtató csövének felcsévélésére alkalmas célgép fejlesztési koncepciója. A zaj befolyásolási lehetőségeinek meghatározása, funkcionális elemek módosítási lehetőségeinek feltárása. Gyártó és szerelősorok intenzifikálási lehetőségeinek feltárása. A kutatócsoport megtervezte, elkészítette és tesztelte az öntödei új típusú, erő- és nyomatékmérésen alapuló diagnosztikai rendszert. Polimer feldolgozása közbeni gázminta vétel műszaki megoldása. Extrúderes anyagfeldolgozáshoz illeszkedő gázmintavételezési módszer kidolgozása. Szagminősítő rendszer elkészítése. Csőalapanyag mechanikai tulajdonságainak vizsgálata. Tompahegesztett csővarrat molekulaorientációjának meghatározása. 34

36 Együttműködés ipari partnerekkel Ipari partner Borsod Volán Személyszállítási Rt. Észak-magyarországi Munkaadói és Gazdasági Közösség Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány AES - Tisza Erőmű Kft. DHL Logisztika Kft. ÉMÁSZ Rt. MOL Földgázszállító Rt. National Instruments Europe Kft. Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. Sátoraljaújhelyi Ipari Park Együttműködési téma Intelligens jegy- és bérletrendszer bevezetési feltételeinek vizsgálata a közlekedési logisztikai hatékonyság növelése érdekében. Poliuretán elasztomerek előállításának vizsgálata. Poliuretán elasztomerek alapanyagainak vizsgálata. A Kárpátok Beszállítói Klaszter logisztikai felépítésének és működési stratégiájának kidolgozása. Erőművi folyamatirányító rendszer fejlesztése. Speciális, kereskedelmi forgalomban kapható szoftverek által nem támogatott szolgáltatások fejlesztése. Nagyteljesítményű ipari villamos berendezések okozta zavarok és az üzembiztonságot veszélyeztető hálózati visszahatások vizsgálata. Az élettartam gazdálkodás dimenzióinak feltárása, elemzése. Virtuális tesztelési módszerek kidolgozása. Alkatrész készletezési és beszerzési stratégiák optimalizálása. Tesztberendezés érzékelő rendszerének felépítése, a tesztelési folyamat paramétereinek meghatározása, az automatikus teszt folyamat vezérlő szoftverének fejlesztése. Ipari Parkba integrált multimodális logisztikai szolgáltató központ kiépítésének a vizsgálata. Eredmények Járművek, buszpályaudvarok, megállók és teljes buszhálózat közlekedési logisztikai hatékonyságának mérésére alkalmas eredményességi mutatók, valamint naturális és költségfüggvényeken alapuló célfüggvények kidolgozása. Poliuretánok alapanyagainak infravörös spektroszkópiás vizsgálata során poliolok és kész elasztomerek szerkezetének meghatározása. Poliuretán elasztomer optimális alapanyagának meghatározása. Beszállítói logisztikai klaszter egyes elemeinek tulajdonságát leíró matematikai- illetve adatmodell kidolgozása. Logisztikai klaszter irányításához szükséges virtuális logisztikai hálózat és a legjellemzőbb irányítási stratégiák kidolgozása. Alarm rendszer tervezési szempontjai. Lokális hálózaton működő tender adminisztrációs szoftver. Valós ipari körülmények között villamos hálózati méréseket végeztünk, a hibajelenségeket regisztráltuk és kiértékeltük. Általánosítható tudáselemek létrehozása. Kidolgozásra és könyv alakban dokumentálásra kerültek azok a mérési módszerek, amelyekkel elektronikus áramkörök virtuális tesztelése elvégezhető. Mechatronikai termékcsalád szerelősorainál alkalmazott kistömegű, alkatrészek beszerzési stratégiájának kidolgozása. Kipróbált tesztberendezés és működtető szoftvere. Intermodális logisztikai struktúra matematikai leírása. Multimodális, ipari parkban integrált logisztikai központ informatikai fejlesztése, intern és extern logisztikai folyamatok intenzifikálási lehetőségeinek vizsgálata. 35

Tudásintenzív Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont. záró szakmai beszámoló

Tudásintenzív Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont. záró szakmai beszámoló Tudásintenzív Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont záró szakmai beszámoló 2005-2008 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Vállalt feladatok... 3 Intelligens építőelemek

Részletesebben

KÜLDETÉS NYILATKOZAT. Az MLR-RET küldetése a tudás menedzselése révén kiemelkedő. kutatás-fejlesztési, innovációs és oktatási tevékenység

KÜLDETÉS NYILATKOZAT. Az MLR-RET küldetése a tudás menedzselése révén kiemelkedő. kutatás-fejlesztési, innovációs és oktatási tevékenység Az MLR-RET küldetése a tudás menedzselése révén kiemelkedő kutatás-fejlesztési, innovációs és oktatási tevékenység folytatása a mechatronikai és logisztikai rendszerek területén. Ezen tevékenység a gazdasági

Részletesebben

Éves Jelentés MLR-RET. Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont

Éves Jelentés MLR-RET. Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont Éves Jelentés 2008 MLR-RET Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont 2008 KÜLDETÉSNYILATKOZAT Az

Részletesebben

Éves Jelentés MLR-RET. Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont

Éves Jelentés MLR-RET. Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont Éves Jelentés 2007 MLR-RET Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi Tudásközpont 2007 1 KÜLDETÉS-NYILATKOZAT

Részletesebben

Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek. Regionális Egyetemi Tudásközpont. kommunikációja

Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek. Regionális Egyetemi Tudásközpont. kommunikációja kommunikációja Elnök: Dr. Mang Béla Igazgató: Dr. Csáki Tibor Alapító konzorciumi tagok További együttmőködık Innováció és gazdasági hasznosítás 1.1 Intelligens építıelemek és termékek fejlesztése, szerkezetépítés

Részletesebben

Logisztikai fejlesztési feladatok a Technopolis Miskolc Város Versenyképességi Pólus keretei között

Logisztikai fejlesztési feladatok a Technopolis Miskolc Város Versenyképességi Pólus keretei között Logisztikai fejlesztési feladatok a Technopolis Miskolc Város Versenyképességi Pólus keretei között Dr. Prof. Emeritus Dr. hc. mult. Cselényi József egyetemi tanár Dr. habil Illés Béla Ph.D. tanszékvezető

Részletesebben

MÉRÉS ÉS TESZTELÉS COBRA CONTROL. NATIONAL INSTRUMENTS Alliance Partner. GÖPEL ELECTRONIC és. DIGITALTEST disztribútor

MÉRÉS ÉS TESZTELÉS COBRA CONTROL. NATIONAL INSTRUMENTS Alliance Partner. GÖPEL ELECTRONIC és. DIGITALTEST disztribútor MÉRÉS ÉS TESZTELÉS COBRA CONTROL NATIONAL INSTRUMENTS Alliance Partner GÖPEL ELECTRONIC és DIGITALTEST disztribútor 1106 Budapest, Fehér út 10. Tel: +36 1 / 432-0270, Fax: +36 1 / 432-0282 RENDSZERINTEGRÁLÁS

Részletesebben

Dr. Kovács Ernő Miskolci Egyetem Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék 2011

Dr. Kovács Ernő Miskolci Egyetem Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék 2011 Dr. Kovács Ernő Miskolci Egyetem Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék 2011 Az előadás vázlata 2 A ME-n folyó villamos (erősáramú) szakember-képzés bemutatása Szervezeti felépítés Az oktatás szerkezete

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE

MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR MECHATRONIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE SZAKVEZETŐ: Dr. Gugolya Zoltán egyetemi adjunktus -------------------------------- -------------------------------------

Részletesebben

Foglalkozási napló. Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam

Foglalkozási napló. Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam (OKJ száma: 34 523 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

A vasúti kocsik külső ajtajának pneumatikus modellezése

A vasúti kocsik külső ajtajának pneumatikus modellezése MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT A vasúti kocsik külső ajtajának pneumatikus modellezése Készítette: Rónai László Miskolci Egyetem GÉIK mechatronikai mérnöki

Részletesebben

Szolnoki Főiskola. Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (BSc) alapképzési szak. Gépüzemfenntartó szakirány. Járműgépész szakirány

Szolnoki Főiskola. Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (BSc) alapképzési szak. Gépüzemfenntartó szakirány. Járműgépész szakirány Szolnoki Főiskola Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (BSc) alapképzési szak Gépüzemfenntartó szakirány Járműgépész szakirány Gépgyártó specializáció Gépüzemfenntartó szakirány Szakirányfelelős:

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére Tartalom GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet

311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet 311/2012. (XI. 7.) Korm. rendelet az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a projektjei lebonyolításának szabályairól, valamint a projektekben résztvevő szakértőkre vonatkozó

Részletesebben

A MMK Gépészeti Tagozathoz tartozó vezető szakértői szakterületek és az azokhoz tartozó tanúsítási részszakterületek

A MMK Gépészeti Tagozathoz tartozó vezető szakértői szakterületek és az azokhoz tartozó tanúsítási részszakterületek A MMK Gépészeti Tagozathoz tartozó vezető szakértői szakterületek és az azokhoz tartozó tanúsítási részszakterületek 2. Melléklet G-C-V Kohászat-öntészet G-C 1. Koksz- és gázgyártás. [Dévényi] 2. Nyersvasgyártás,

Részletesebben

Inkubátorház Hatvanban ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022

Inkubátorház Hatvanban ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022 Inkubátorház Hatvanban ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022 Inkubátorház Hatvanban ÉMOP-1.1.1/AC-11-2012-0022 Tartalomjegyzék: 1. Ügyvezetői köszöntő 2. A projektgazda bemutatása 3. Inkubátorház jelentése 4. A

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

Lehetőségek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei iparfejlesztés támogatására

Lehetőségek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei iparfejlesztés támogatására Miskolc Egyetemváros 2015 - A Miskolci Egyetem és Miskolc város összehangolt tudástranszfer és innovációs szolgáltatás fejlesztése és fenntartható partnerség kiépítése stratégiai gazdasági szereprői bevonásával

Részletesebben

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INTERNETES TECHNIKÁK

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INTERNETES TECHNIKÁK VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INTERNETES TECHNIKÁK A digitális gyár mint a termékéletciklusmenedzsment megvalósításának központi eleme A termékéletciklus-menedzsment lényege az üzleti folyamatok olyan

Részletesebben

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS III. ÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS 54 523 04 1000 00 00 K é s z ü l t : Az 17723-2/2011. VIII. 25. k ö z l e m é n yb e

Részletesebben

HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara HEVES MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A HKIK XXVI. Küldöttgyűlése a VI./2012. (IV. 17.) számú Küldöttgyűlési Határozatával a Heves Megyei

Részletesebben

54 523 05 1000 00 00 Mechatronikai technikus Mechatronikai technikus

54 523 05 1000 00 00 Mechatronikai technikus Mechatronikai technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

JÁRMŰIPARI REGIONÁLIS EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR REGIONAL UNIVERSITY KNOWLEDGE CENTER FOR VEHICLE INDUSTRY

JÁRMŰIPARI REGIONÁLIS EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR REGIONAL UNIVERSITY KNOWLEDGE CENTER FOR VEHICLE INDUSTRY JÁRMŰIPARI REGIONÁLIS EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR REGIONAL UNIVERSITY KNOWLEDGE CENTER FOR VEHICLE INDUSTRY SZÉCHENYI ISTVÁN UNIVERSITY GYŐR JÁRMŰIPARI REGIONÁLIS EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban ( K képzés)

Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban ( K képzés) Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban ( K képzés) 4. előadás Közepes és nagy nyomdaüzemek karbantartásának

Részletesebben

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek

Részletesebben

HELYSZÍN: RAMADA RESORT AQUAWORLD BUDAPEST IDÔPONT: 2011. OKTÓBER 27. REGISZTRÁCIÓ: HUNGARY.NI.COM/NIDAYS

HELYSZÍN: RAMADA RESORT AQUAWORLD BUDAPEST IDÔPONT: 2011. OKTÓBER 27. REGISZTRÁCIÓ: HUNGARY.NI.COM/NIDAYS ÜZLET > [PRESSZÓ] A BOSCH TÖRTÉNETÉNEK SAROKPONTJAI 1886, Stuttgart a cég megalakul, finommechanikai és elektrotechnikai profillal I 1902 szinte az elsô gyártmányuk a nagyfeszültségû, mágneses gyújtási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZAKMAI KÉPZÉSEINKRŐL. Mit kell tudni a szakmai képzéseinkről és a szakmákról? 2016/2017. tanév

TÁJÉKOZTATÓ A SZAKMAI KÉPZÉSEINKRŐL. Mit kell tudni a szakmai képzéseinkről és a szakmákról? 2016/2017. tanév Debreceni Szakképzési Centrum Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolája TÁJÉKOZTATÓ A SZAKMAI KÉPZÉSEINKRŐL Mit kell tudni a szakmai képzéseinkről és a szakmákról? 2016/2017. tanév összeállította: az építész-

Részletesebben

Innovációs folyamatok és a logisztikai fejlesztési koncepció a Zempéni Eurorégióban

Innovációs folyamatok és a logisztikai fejlesztési koncepció a Zempéni Eurorégióban Innovációs folyamatok és a logisztikai fejlesztési koncepció a Zempéni Eurorégióban Dr. Prof. Emeritus Cselényi József egyetemi tanár Dr. habil. Illés Béla tszv. egyetemi docens Tamás Péter Ph.D. hallgató

Részletesebben

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA National Instruments Alliance Partner, Distributor for Göpel electronic and Digitaltest H-1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Tel: +36 1 392-2239, Fax: +36 1 392-2601 cobra@cobra.kfkipark.hu http://www.cobracontrol.hu

Részletesebben

$ NRQIHUHQFLD SURJUDPMD

$ NRQIHUHQFLD SURJUDPMD Helyszín: SARMIS Hotel (Str. Mareal Averescu nr. 7) Kirándulás Helyszín: Megyei Tanfelügyelség Spiru Haret terem (Str. Gh. Bariiu nr. 2) Helyszín: Téglás Gábor Elméleti Líceum (Str. Anemonelor nr. 57/A)

Részletesebben

Rexroth 4EE Rexroth az energiahatékonyságért

Rexroth 4EE Rexroth az energiahatékonyságért Rexroth 4EE Rexroth az energiahatékonyságért Energia-megtakarítás? A Rexroth-tal ez akár a produktivitás növelésével együtt lehetséges. Az üzemeltetési költségek csökkentését, valamint a hatékonyabb és

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben

Jó gyakorlatok elemzése

Jó gyakorlatok elemzése Jó gyakorlatok elemzése Jó gyakorlatok: Talentis Program Pannon Egyetem Tudásközpont Vállalkozói Központ Közalapítvány Székesfehérvár Budaörsi Ipari és Technológiai Park Téma: Munkaszakasz: Tevékenység:

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB.:81.421 /2008. Melléklet: - Pályázati adatlap, - Megvalósíthatósági tanulmány, - Környezeti hatásösszefoglaló, - Támogatási kérelem, - Konzorciumi megáll. pályázatra

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA

A COBRA CONTROL BEMUTATÁSA National Instruments Alliance Partner, Distributor for Göpel electronic and Digitaltest H-1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33. Tel: +36 1 392-2239, Fax: +36 1 392-2601 cobra@cobra.kfkipark.hu http://www.cobracontrol.hu

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 42. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ELVI STRATÉGIÁJA BUDAPEST,

Részletesebben

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 3. A GYÁRTERVEZÉS ALAPJAI A gyártervezési folyamat bemutatását fontosnak tartottuk, mert a gyártórendszer-tervezés (amely folyamattervezés) része a gyártervezési feladatkörnek (objektumorientált tervezés),

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE

TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE TEPLAT A MAGYAR TETIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE 2010 Készült a Nemzeti Technológiai Platformok támogatása 2. pályázat keretében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal

Részletesebben

Tájékoztató. a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató. a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről Ikt. szám: 57-12/2016/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Nemzeti Befektetési Ügynökség Heves megyét érintő 2015. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KÉPZÉSI KLASZTER ALAPÍTÓ OKIRATA

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KÉPZÉSI KLASZTER ALAPÍTÓ OKIRATA A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KÉPZÉSI KLASZTER ALAPÍTÓ OKIRATA Miskolc, 2015. Jelen Alapító Okiratban felsorolt Alapítók az Alapító Okirat aláírásának napján létrehozzák a "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

31 521 08 0010 31 02 Háztartási gépgyártó Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő

31 521 08 0010 31 02 Háztartási gépgyártó Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi beszámolója

Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi beszámolója S a v a r i a T I S Z K S z a k k é p z é s - s z e r v e z é s i K i e m e l k e d ő e n K ö z h a s z n ú N o n p r o f i t K o r l á t o l t F e l e l ő s s é g ű T á r s a s á g 9 7 0 0 S z o m b a

Részletesebben

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008.

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkaterve 2008. EGY MEGÚJULÓ KÖNYVTÁR A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR SZAKMAI PROGRAMJA 2008...3 I. HELYZETELEMZÉS...3 SWOT analízis...3 II. ELÉRENDŐ

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRNÖKASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 810 01 2. A szakképesítés megnevezése: Mérnökasszisztens

Részletesebben

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MOTOR- ÉS KERÉKPÁRSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 525 01 2. A szakképesítés megnevezése: Motor-

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. (Megyeháza földszint 1, Képviselői Iroda) Javasolt

Részletesebben

20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 9305 20 kva 60 kva UPS PÁRHUZAMOS REDUNDÁNS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 9305 20 kva 60 kva UPS párhuzamos redundáns rendszer Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. A rendszer ismertetése... 5 2.1. Általános

Részletesebben

A tompahegesztés hatása a polietilén csövek szerkezetére és tulajdonságaira

A tompahegesztés hatása a polietilén csövek szerkezetére és tulajdonságaira Doktori értekezés tézisei A tompahegesztés hatása a polietilén csövek szerkezetére és tulajdonságaira Leskovics Katalin okleveles anyagmérnök Tudományos vezetők: Lenkeyné Dr. Biró Gyöngyvér egyetemi docens

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ZÁRÓJELENTÉS

ÉRTÉKELÉSI ZÁRÓJELENTÉS ÉRTÉKELÉSI ZÁRÓJELENTÉS KOOPERÁCIÓS KUTATÓ KÖZPONTOK PROGRAM: A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉRE GYAKOROLT HATÁSOK Ex-post értékelés eredményei Készítette: Netwin Kft és Laser Consult Kft. konzorciuma

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM. Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszékének bemutatása

MISKOLCI EGYETEM. Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszékének bemutatása A MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszékének bemutatása Az Anyagmozgatás és gépei c. tantárgy követelménye Anyagmozgatás fejlődésének története súlyerő legyőzése, teher felemelése (emelőgépek);

Részletesebben

Korszerű Diagnosztikai Módszerek

Korszerű Diagnosztikai Módszerek Korszerű Diagnosztikai Módszerek Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus Mechatronikai és Autótechnikai Intézet Fszt. 29. 1. Előadás Információk a tantárgyról Általános bevezető, félévi anyag és követelményrendszer

Részletesebben

Záróbeszámoló. Magyar beszállító vállalatok képességei az autóipari ellátási láncban c. (OTKA T 049147 sz.) kutatáshoz

Záróbeszámoló. Magyar beszállító vállalatok képességei az autóipari ellátási láncban c. (OTKA T 049147 sz.) kutatáshoz Záróbeszámoló Magyar beszállító vállalatok képességei az autóipari ellátási láncban c. (OTKA T 049147 sz.) kutatáshoz A kutatás időtartama: 2005. január 2007. június Témavezető: Demeter Krisztina Résztvevők:

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI KULCSSZAVAK. 1. ELEKTRONIKA, INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA (angol nyelvő rövidítés: IT) ÉS TÁVKÖZLÉS

TECHNOLÓGIAI KULCSSZAVAK. 1. ELEKTRONIKA, INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA (angol nyelvő rövidítés: IT) ÉS TÁVKÖZLÉS TECHNOLÓGIAI KULCSSZAVAK 1. ELEKTRONIKA, INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA (angol nyelvő rövidítés: IT) ÉS TÁVKÖZLÉS 1.1. Elektronika, mikroelektronika 1.1.1. Automatizálás, robot-vezérlı rendszerek 1.1.2. Digitális

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Készítette: Euro Régió Ház Kft. INNOVA

Részletesebben

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA ÉS PROGRAM

SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA ÉS PROGRAM Megbízó: Országos Vízügyi Főigazgatóság SZENNYVÍZISZAP KEZELÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA ÉS PROGRAM Vitassuk meg a Szennyvíziszap Stratégiát és Programot! c. konferencia Környezetvédelmi Szolgáltatók

Részletesebben

ELEKTRONIKUS JÁRMŰ ÉS JÁRMŰIRÁNYÍTÁSI TUDÁSKÖZPONT ÉVES JELENTÉS 2005.

ELEKTRONIKUS JÁRMŰ ÉS JÁRMŰIRÁNYÍTÁSI TUDÁSKÖZPONT ÉVES JELENTÉS 2005. ELEKTRONIKUS JÁRMŰ ÉS JÁRMŰIRÁNYÍTÁSI TUDÁSKÖZPONT ÉVES JELENTÉS 2005. TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 Vezetői összefoglaló 4 Szervezeti felépítés 5 Konzorciumi partnerek 6 1. Járműcsoport irányítása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés dátuma: 2015. október 1. Kibocsátó: Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI REGIONÁLIS ANYAGTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI TUDÁSKÖZPONT

DUNAÚJVÁROSI REGIONÁLIS ANYAGTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI TUDÁSKÖZPONT DUNAÚJVÁROSI REGIONÁLIS ANYAGTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI TUDÁSKÖZPONT Ikt.: 128-DRTT/2007 Irt.: 2007/10/8 Dunaújváros, 2007. október 29. N:\- DURATT\DRTT K-F-beszámoló\071105 MUNKAcsomag\DURATT Szakmai-Beszámoló

Részletesebben

Foglalkozási napló. Gépjármű mechatronikus 11. évfolyam

Foglalkozási napló. Gépjármű mechatronikus 11. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépjármű mechatronikus 11. évfolyam (OKJ száma: 34 525 02) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Alkalmazott Mechanika Tanszék

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Alkalmazott Mechanika Tanszék SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Alapítás: 2007. Korábban: Gépszerkezettan és Mechanika Tanszék Indulási létszám: 8 fő (7+0,4+06) Jelenleg a Tanszék személyi állománya: 10 fő 8 fő oktató, 1 adminisztrátor, 1 labormérnök

Részletesebben

A villamos áram élettani hatásaival tisztában kell lenni az érintésvédelem kialakítása, a balesetek megelőzése céljából.

A villamos áram élettani hatásaival tisztában kell lenni az érintésvédelem kialakítása, a balesetek megelőzése céljából. 3.M. 3. L. 1, Bevezetés 3.M. 3. L. 1.1, Az alapszerelések értelmezése Részben a fentiekben leírtakból következően már behatárolt a téma, illetve az alapszerelések értelmezése. Tehát a leggyakrabban előforduló

Részletesebben

Bosch Rexroth Szervizszolgáltatások

Bosch Rexroth Szervizszolgáltatások Bosch Rexroth Szervizszolgáltatások 2 Szerviz Rexroth szerviz: a nagyobb termelékenység kulcsa A Rexroth a gépek rendelkezésre állását maximalizáló szolgáltatások széles skáláját kínálja. Az Ön előnye:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KERESKEDŐ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. november 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

COMPETENCE PROFESSIONALS EXPERTS COMPETENCE PROFESSIONALS

COMPETENCE PROFESSIONALS EXPERTS COMPETENCE PROFESSIONALS CARAMBA PROFI SOROZAT AZ INTELLIGENS RENDSZER COMPETENCE PROFESSIONALS EXPERTS COMPETENCE PROFESSIONALS EXPERTS aakciüó 2014 SZERELÉS ÉS KARBANTARTÁS Tartós értékmegőrzés, megbízható anyagvédelem 1990

Részletesebben

Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara H 1024 Budapest, Lövőház u. 30. Tel.: 0036/1/345 7600 Fax: 0036/1/315 0744 E Mail: info@ahkungarn.

Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara H 1024 Budapest, Lövőház u. 30. Tel.: 0036/1/345 7600 Fax: 0036/1/315 0744 E Mail: info@ahkungarn. 1 Német Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara H 1024 Budapest, Lövőház u. 30. Tel.: 0036/1/345 7600 Fax: 0036/1/315 0744 E Mail: info@ahkungarn.hu www.duihk.hu www.szakkepzesidij.hu 2 Tartalomjegyzék A Szakképzési

Részletesebben

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA Prof. Dr. Piskóti István - Dr. Molnár László - Gulyásné Dr. Kerekes Rita - Dr. Nagy Szabolcs - Dr. Dankó László - Dr. Karajz Sándor - Dr. Bartha Zoltán - Kis-Orloczki Mónika (5. munkacsoport) CÉLZOTT TERMÉKEK

Részletesebben

2011-2013. Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4.

2011-2013. Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. Észak-Alföldi Regionális Innovációs Stratégia 2011-2013 Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. telefon:52/880-250 e-mail:

Részletesebben

Rendezvény Naptár - 2010

Rendezvény Naptár - 2010 Rendezvény Naptár - 2010 Vásárt megelőző nap - 2010. 09. 08. (szerda) 10:30-tól A TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0008 ecompetence Multidiszciplináris Egyetemi Tudásmenedzsment Rendszer fejlesztése és regionális

Részletesebben

DR. KVASZNICZA ZOLTÁN

DR. KVASZNICZA ZOLTÁN DR. KVASZNICZA ZOLTÁN A MŰSZAKI INFORMATIKA ÉS VILLAMOS INTÉZET BEMUTATÁSA PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉS PTE PMMIK NYÍLT NAP 2013.05.14 Műszaki Informatika és Villamos Intézet Intézetigazgató:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló

Részletesebben

Az automatika birodalma

Az automatika birodalma Az automatika birodalma 2 Biztonság Biztonságos megoldásokat nyújtunk. Biztosítjuk az automatizálás jövőjét. Biztos lehet bennünk. Biztonság 3 Napjainkban a vállalatok globális sikerre törekszenek, így

Részletesebben

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektronikai műszerész mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az

Részletesebben

Okos városok intelligens energetikai megoldások

Okos városok intelligens energetikai megoldások Okos városok intelligens energetikai megoldások Okos Jövő Innovációs Klaszter Budapest, 2016. január 12. Jászay Tamás Vállalatfejlesztési Igazgató Bessenyei Tamás Műszaki Támogatás Igazgató Városok PWh

Részletesebben

Miskolci Egyetem. fővállalkozói szakközgazdász. 2012-től stratégiai vezető Nord Tender Kft., Miskolc

Miskolci Egyetem. fővállalkozói szakközgazdász. 2012-től stratégiai vezető Nord Tender Kft., Miskolc Név: Bihall Tamás Születési hely, idő: Miskolc, 1955.08.30. Végzettség: fővállalkozói szakközgazdász Tudományos fokozat: - Munkahelyek: 2012-től stratégiai vezető Nord Tender Kft., Miskolc 2010-2012. cégvezető

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A nagyvállalatok szerepe Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságában. elnök

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A nagyvállalatok szerepe Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságában. elnök Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara A nagyvállalatok szerepe Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdaságában Miskolc, 213. április Bihall Tamás elnök A nagyvállalatok szerepe Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Anyagtan és alkalmazások

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Anyagtan és alkalmazások PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Gépipari mérnökasszisztens oldal / Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek Felhasználói programok alkalmazása Környezet- és munkavédelem

Részletesebben

»Collegium Doctorum«

»Collegium Doctorum« »Collegium Doctorum«Tisztelgés a miskolci jogtudományi doktori képzés eredményei előtt LUBÓCZKI KATALIN * Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara országosan egyedülálló eseménynek, a Collegium Doctorum

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Név: Bálint Richárd Születési hely, idő: Miskolc, 1975. 12. 24. Értesítési cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Logisztikai Intézet

Részletesebben

Biztonsági Jelentés. Védendő adatokat nem tartalmazó nyilvános változat

Biztonsági Jelentés. Védendő adatokat nem tartalmazó nyilvános változat Biztonsági Jelentés Védendő adatokat nem tartalmazó nyilvános változat A TVK Nyrt., mint veszélyes anyagokkal foglalkozó ipari üzem Biztonsági Jelentése a jogszabályi előírások, tartalmi és formai követelményeinek

Részletesebben

Középfeszültégű berendezések szervizelése. MySiteCare és MyRemoteCare Megbízható eszközállapot-figyelés

Középfeszültégű berendezések szervizelése. MySiteCare és MyRemoteCare Megbízható eszközállapot-figyelés Középfeszültégű berendezések szervizelése MySiteCare és MyRemoteCare Megbízható eszközállapot-figyelés Karbantartási stratégiák Mi a legjobb megközelítés? A teljesítmény és a megbízhatóság növelése Tényleges

Részletesebben

FÓKUSZBAN AZ EMBER 1. NAP. 2015. december 3. (csütörtök)

FÓKUSZBAN AZ EMBER 1. NAP. 2015. december 3. (csütörtök) FÓKUSZBAN AZ EMBER A 2007-2013 programozási időszak zárókonferenciája A Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program sikerei 2015. december 3-4. Győr, Széchenyi

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ.

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI DOKTORI TANÁCS KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. Potóczki György

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés a kiút a mőszaki felsıoktatás válságából? - vitaindító

A kompetencia alapú képzés a kiút a mőszaki felsıoktatás válságából? - vitaindító A kompetencia alapú képzés a kiút a mőszaki felsıoktatás válságából? - vitaindító dr. Abonyi János 2009. február 9. Válság??? reform??? Nem minden egyetem, fıiskola kínál jó minıséget; igen sok helyen

Részletesebben

Korszerű alumínium ötvözetek és hegesztésük

Korszerű alumínium ötvözetek és hegesztésük MISKOLCI EGYETEM MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK Korszerű alumínium ötvözetek és hegesztésük Tanulmány Kidolgozta: Dr. Török Imre 1 - Meilinger Ákos 2 1 egyetemi docens, 2 mérnöktanár Készült: a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0029

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP-3.2.2-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP-3.2.2-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL VEZÉRELT, A HELYI ADOTTSÁGOKHOZ ILLESZKEDŐ, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK KIAKNÁZÁSÁRA IRÁNYULÓ ENERGIAELLÁTÁS MEGVALÓSÍTÁSA, KOMPLEX FEJLESZTÉSI A PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület

Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület Katona Ilona egyesületi titkár Debrecen, 2008. május 21. Az Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület megalakulása Alakuló ülés: 2005. szeptember 22. Debrecen Alapító

Részletesebben

MEGHÍVJA ÖNT. Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2012

MEGHÍVJA ÖNT. Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2012 A Szervező és Programbizottság MEGHÍVJA ÖNT a Magyar Műszaki Értelmiség Napja alkalmából a Műszaki Tudomány az Észak-Kelet Magyarországi Régióban 2012 konferenciára A konferencia helyszíne: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖZLEKEDÉSUTOMTIKI MŰSZERÉSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 523 02 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Közlekedésautomatikai

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV Testnevelési Egyetem Doktori Iskola 2014. 1 1. A Testnevelési Egyetem Doktori Iskolája A Testnevelési Egyetem Doktori Iskolája kiemelkedő professzorok, kutató-személyiségek körül

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben