Heti közéleti folyamatelemzés (2011. augusztus 18.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heti közéleti folyamatelemzés (2011. augusztus 18.)"

Átírás

1 TÜPOSZ Kiadói-, Reklám- és Szolgáltató Betéti Társaság 1038 Budapest, Óbor köz 1 Tel: Adószám: Heti közéleti folyamatelemzés (2011. augusztus 18.) (Legközelebb két hét múlva összevont számmal jelentkezünk) TÁRSADALOM- ÉS GAZDASÁGELMÉLET Bogár László szerint ha hinni lehet Kondratyev elméletének, akkor feltehet leg a mostani globális válság is egy újabb technoevolúciós hullám el hírnöke, csak éppen még nem látjuk az új korszak létmin ségét. Egyre valószín bb, hogy az újabb és újabb technoevolúciós hullámok azért keletkeznek, mert az ember szembemegy a létezés alapvet összefüggéseivel. Az ember megteheti, hogy nem korrigál, hanem egy újabb technológiai innovációs hullám segítségével még mélyebben nyomul el re a végzetes zsákutcában, mert a rövid távú profitérdekek ezt diktálják. E globális ámokfutás ökológiai, szociális és kulturális költségeit a világ alávetett többsége fizeti meg. A legutóbbi ciklus az elektronika, informatika, telekommunikáció és média szupertechnológiáival igazából már a valóság leváltására és mesterséges valóságok legyártására épül. Pontosan azért, hogy a valóságos valóság lázadását ezzel eleve lehetetlenné tegye. Mindennek azonban már az üzemeltetése is olyan roppant anyagi er forrásokat igényel, amelyeket a globális birodalom csak olyan brutális eszközökkel tud megteremteni, amelyeket a pénzhatalmi rendszer éppen most próbál létrehozni. (MH 17) Nouriel Roubini szerint Karl Marxnak igaza volt, a kapitalizmus egy ponton lerombolja önmagát, mert a hatékonyság, a jövedelmez ség, a költségcsökkentés javításának örökös hajszolásával folyamatosan átszivattyúzza a jövedelmeket a munkától a kehez, ám ez elkerülhetetlenül kapacitásfeleslegekhez és az aggregált piaci kereslet hiányához vezet. (NG 17) Fricz Tamás szerint a világ m ködésének két-háromszáz éves paradigmája látszik szertefoszlani napjainkban. A szabad piac körülményei között a világ hihetetlenül sz k csoportja kezében koncentrálódik a világ javainak dönt része. A gazdasági és pénzügyi vezet elit több évtizeddel ezel tt megteremtette magának azokat az intézményeket, amelyek révén megsokszorozza a vagyonát és a hatalmát, s amely intézmények m ködését a polgári középosztály sem fogja átlátni soha. Ezek az intézmények milliószorossá fokozzák a világ egyenl tlenségeit. A piac pokolian és elviselhetetlenül kiélezte a társadalmi különbségeket. A paradigmaváltás sokkal mélyebb annál, hogy egyszer en bevándorlás-problémaként kezeljük. Az éhséglázadások megkezd dtek a világ legváratlanabb pontjain. Ami a borzasztó, hogy az elit válasza erre az, hogy magas falakat húz fel kastélyai, villái és várai köré, esetleg fegyveres rséget, rállásokat is felhúz. A világ eladósodott, fizetésképtelenné 1

2 vált. Ha ezt a világot irányító pénzügyi és hatalmi elitek nem értik meg, mert féltik saját privilégiumaikat és kiváltságos helyzetüket, akkor a világcs d beállta lesz erre a válasz. Magyarországon a jövedelmi viszonyok elképeszt en aránytalanokká váltak. Az elit többletbevételei legfeljebb a külföldi luxuscikkek fogyasztását növelik, és nem pörgetik fel a magyar gazdaságot. (MN 15) A világ egyik leggazdagabb embere Warren Buffett szerint tarthatatlan és elhibázott politika a gazdagok adójának csökkentése. Buffett felháborítónak nevezte, hogy és a hozzá hasonlók kisebb adót fizessenek, mint az alkalmazottaik. Zsebesi Zsolt szerint számos közgazdász tudta eddig is, hogy a kisebb jövedelm ek adóterheinek csökkentése nem csak igazságos, de jót tesz a gazdaságnak is. Növeli a fogyasztást és ezzel hozzájárul a gazdaság növekedéséhez. Err l eddig csak Matolcsy György nem hallott, akinek adórendszere jöv re is csak arra lesz jó, hogy tovább mélyítse a jövedelmi egyenl tlenséget. (Nv 16) Varga Dénes, a DEM Gazdaságkutató ügyvezet je szerint ahogyan korábban az MSZP, úgy most a Fidesz vezet rétege is lényegében azonos módon, a jobbmódú rétegek szemüvegén át szemléli az ország el tt tornyosuló problémákat. A konkrét gazdaságpolitikai intézkedések kölcsönös bírálatában a politikai taktikázásnak van f szerepe, az elvi ellentétek másodlagosak. Az MSZP 2011-re szóló személyijövedelemadó-törvénye 15 millió forintos jövedelemhatárig 17 százalékos adót írt el, ez lényegét tekintve alig különbözik a Fidesz 16 százalékos adójától, amelyet viszont nagy elánnal bírálnak. A Fidesz szívesen szakítana azzal a gazdaságés társadalompolitikával, amely Magyarországon eddig eredménytelennek bizonyult. Nem tudja azonban kidolgozni ennek a fordulatnak az elméleti alapjait, és nem tudja felépíteni ennek az új politikának az intézményi és szakért i hátterét, cselekvési programját. A siker legf bb gátja, hogy a Fidesz osztozik abban a hitben a bukott liberálisokkal, hogy annak az elitnek a támogatásával mozdulhat ki az ország a holtpontról, amelyik odajuttatta. El kell felejteni azokat a hamis közhelyeket, hogy azokat kell támogatni, akik a vállukon viszik az országot, vagy Magyarországon túl kevesen fizetnek túl sok adót. A Fidesznek igaza van abban, hogy a gazdaság kétpólusú jellegének enyhítésére, a foglalkoztatottság b vítésére, a bels piac er sítésére lenne szükség. De nem azok hiányoznak a munkaer piacról, akiknek már ma is jó állásuk van, nem azoknak a nagyobb fogyasztását várja a hazai gyártó és keresked, akik már ma is eleget fogyasztanak. A lakáspolitikában is elmarad a várt társadalmi, gazdasági hatás, ha a támogatást azok kapják, akik e nélkül is építkeznének vagy vásárolnának. (VG 11) Gazdag László szerint a hazai bérekbe nincs beleépítve a lakáshoz jutás költsége, a nyugdíjakba pedig a lakásfenntartás költsége. Ez az alapprobléma, de err l senki nem beszél. Ezért adósodott el ennyire a lakosság. A magyar népesség 88 százalékának semmilyen megtakarítása nincs. A lakosság többsége tulajdon nélküli páriává lett saját hazájában, jövedelemszintje pedig akkorát zuhant, hogy a lakáshoz jutás költségeit sem fedezte már. Kénytelen volt eladósodni, ezt tette el ször forintban, csak nem kalkulált a felel tlen hazai monetáris politikával: a forint inflációjának felpörgetésével. Ez a kamatokat elviselhetetlen mérték vé növelte. Ekkor jött a 2

3 devizahitel-konstrukció, de megint nem számoltak a forint drasztikus gyengítésével. A mostani világgazdasági válságot 2008 szén George W. Bush kormányának 1500 milliárd dolláros adócsökkentése indította el, ebb l képz dött a pénzügyi lufttballon, ami a jelzáloghitel-piacon kipukkadva magával rántotta a világ pénzügyi rendszerét. Most ezzel bajlódik Obama kormánya. Gazdag mindig óvta az Orbán-kormányt az adócsökkentést l, helyette a reálbért emelte volna. Közalkalmazotti béremelés, kihegyezve els sorban az egészségügyi dolgozókra, valamint er teljes minimálbér-emelés. Abból több fogyasztás és megtakarítás képz dik, n az áfa-és szja-bevétel, valamint a tb-járulék-bevétel, és n a piacon a vállalkozói profit. A béremelést eladósodás nélkül is végre lehet hajtani, ahogy ezt a közötti három év is mutatja között az els Orbánkormány forintról 50 ezer forintra növelte a minimálbért. Ezután következett a Medgyessy kormány ötvenszázalékos közalkalmazotti béremelése 2002 szeptemberében. Az infláció mégis lement az 1998-as 18-ról 4 százalékra. kiderült, hogy nincs bérinfláció. A béremelések után az államháztartás hiánya is csökkent 2004 végéig, tehát nem a béremelés áll az újabb eladósodási hullám mögött. Az igazi ugrás 2006-ban következik be, amikor egyetlen év alatt 1700 milliárd forinttal, vagyis tízmilliárd dollárral n az államadósság, és a magánszféra dóssága ugyanennyivel. A felel s a Gyurcsány-Kóka páros; a pénzügyileg megalapozatlan autópálya- és metróépítési program, a multiknak adott támogatás megnyolcszorozódása 2001-hez képest. És semmi köze a korábbi béremeléshez, 2007-ben kezd dik az újabb megszorítás, a reálbérszínvonal gyorsan csökken, és az EU-27-ek átlagában mérve a 2004-es 40 százalékról lecsökken annak 22 százalékára. A lakosság nem képes ilyen alacsony jövedelemb l fizetni a korábban felvett hiteleket, az árfolyammozgástól függetlenül is. (MN 16) EGÉSZSÉG, NYUGDÍJ, OKTATÁS, KULTÚRA Csökkentené az éjszakai és megszüntetné a délutáni szakpótlékot a munka törvénykönyve, ami drasztikus jövedelemkiesést eredményezne az egészségügyi dolgozók jelent s részénél. A szakmai szervezetek szerint ezzel romba döntik az ellátórendszert. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke szerint nem lesz olyan ember, akit 15 százalékos pótlékkal motiválni lehetne, hogy önmagát kizsákmányolva, a családját egyedül hagyva álljon éjszakánként a betegágy mellett. Toma Lajos, a Ment dolgozók Országos Szakszervezetének elnöke szerint ez a változás rültség, így a ment ápolók nettó fizetése 80 ezer forint alá csökken. (MN 11) Bazsa György, a Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke összehasonlítja Finnország, Hollandia, Németország és Magyarország állami fels oktatási intézményeinek adatait, rámutatva, hogy nálunk a legkevesebb az egymillió lakosra jutó intézmények ill. hallgatók száma (2.9 ill. 21 ezer, míg Finnországban 8.3 ill. 58 ezer), s az intézmények hallgatóinak átlagos száma is, tehát a szétaprózottság sem igaz. A magyar adatok nem indokolnak csökkentéseket, s t mind a hallgatói létszám, mind az intézmények megtartása az ország fejl désének egyik kulcsa. Az egész magyar 3

4 fels oktatás állami támogatása 180 milliárd forint körül van, míg a világranglistát vezet Harvard egyetem költségvetése átszámítva 800 milliárd forint, de a listán a 93. Bonni Egyetemé is 170 milliárd. A hazai támogatás csökkentésével leszakadásunk csak fokozódhat. A felvettek képességében, elhivatottságában sokkal nagyobbak a különbségek, mint az akkreditációs feltételek teljesítésében; ezen azonban a közoktatás fejlesztésével lehet javítani. (Nb 16) Az új alaptanterv életbelépésével drasztikusan csökken majd a mai túlzott tankönyvkínálat, ez pedig néhány éven belül megteremti a tartós, mindenki számára ingyenes tankönyvek bevezetésének lehet ségét. Addig árkorláttal tartják kordában az árakat. (MN 12) Szlovákiában gyerekeik iskolai teljesítménye alapján kapnának támogatást az arra rászoruló cigány családok. Folytatni kívánják a roma gyerekekkel foglalkozó pedagógusok szakképzését, valamint anyagilag is megfelel en akarják jutalmazni ket, figyelembe véve munkájuk nehézségét. (MN 12) Máté-Tóth András teológus és Nagy Gábor Dániel szociológus tanulmányt készített a hazai szcientológusokról. A tanítások egy része csak az elithez tartozók számára hozzáférhet. Az ügyfelek számára gyakran csak utólag derül ki, hogy olyan társasággal kerültek kapcsolatba, amely szorosan köt dik a szcientológiához. A szcientológiára különösképpen igaz, hogy maximális befolyásra törekszik a társadalomban. Az elkötelezett és aktív szcientológusok száma néhány ezer körül stagnál nem elég nagy ahhoz, hogy az egész országot behálózza. Az új egyházi törvény alapján valószín tlen, hogy a szcientológusoknak a parlament megadja az egyházi státuszt. Annak az elvárásnak például, hogy hitelveikben a transzcendenciára kell törekedniük, aligha képesek megfelelni. (Nb 11) CSALÁD, MUNKA, SZOCIÁLIS ÜGYEK, SZEGÉNYSÉG Husz Ildikó szociológus (a Demográfia cím folyóiratban megjelent) tanulmányában Borsod és Baranya megye leghátrányosabb helyzet kistérségeiben hasonlítja össze a 15 és 49 év közötti falusi roma és nem roma n k termékenységét. A borsodi roma k vállalták a legtöbb, átlagosan 2,6 gyereket, míg a baranyaiak átlaga 2,1 volt. (A nem roma n k 1,7, illetve 1,8 gyermeket vállaltak.) Az iskolai végzettség emelkedésével egyre inkább közelít a roma és a nem roma n k gyermekvállalása egymáshoz. A szakmunkásképz t végzettek esetében már lényegében nincs is különbség a két csoport termékenysége között. A borsodi roma n k 31 százaléka, a baranyaiak 24 százaléka szült kamaszkorában. A borsodi nem romák 8, a baranyaiak 11 százaléka vált ilyen fiatalon anyává. (Nb 11) Az LMP azt szeretné, ha a kormány felfüggesztené és újratárgyalná a bankszövetséggel kötött korábbi megállapodást a devizahitelek l és a tárgyalásokba bevonná a hitelesek érdekeit véd szervezeteket is. (Nv 11) Az OTP a Nemzeti Eszközkezel vel azonos szerepkör tevékenységi épít ki: még a bírósági végrehajtás el tt megvásárolják a bajba jutott adósok ingatlanát, majd bérbe adják az adósoknak, 4

5 és ha a család jövedelempozíciója megjavulna, akkor készek részükre ismét eladni a lakást. (Nv 12) Szekeres Imrét középvállalatok vezet i keresték meg azzal az ötlettel, hogy átvállalnák a svájci frank kölcsönök 180 forintos árfolyamrögzítése miatt technikai számlára kerül, kés bb megfizetend törleszt részletet, munkavállalóként átlagosan havi 15 ezer forintot, ha ezt költségként elszámolhatják, nem kell utána adót és járulékot fizetniük. Fontos számukra, hogy a drágán képzett munkaer t megtartsák, illetve hogy a munkás teljesíteni tudjon. Ezt sok cégnél vállalnának, kötelez vé tenni azonban nem szabad, és biztosítani kell azt is, hogy ne béremelés helyett adják. (Nv 13) Boros Imre szerint nálunk a cs dvédelem is diszkriminatív. A nagy cégeknek jár, de nem részesülhetnek bel le a kis családi cégek, valamint a családok és a magánszemélyek sem. Sok más országban viszont nincs ilyen diszkrimináció, ott egyenl jogokat élveznek a gazdasági élet szerepl i. Ha most megkapnák nálunk a bajba jutott emberek a cs dvédelmet, az azt jelentené, hogy az ügyfelekre zúdított kockázat jelent s része visszakerülne a bankokhoz, amelyek a gondot okozták. A bankok azonban már megtalálták patrónusaikat a jobboldalon is, akik azt mondják, hogy az egyéni és családi cs d nem lehet megoldás, mert a nép majd a feketemunkába menekül. Érdekes okfejtés, hiszen a feketemunka jelensége a családi cs d intézménye nélkül is létezik. Semmi kétség, a cs desetek gyengítenék a bankok mérlegét. Többségük külföldi tulajdonossal rendelkezik, k eldönthetnék, hogy végrehajtanak-e felt késítést az elmúlt másfél évtizedben innen kivitt profitokból, vagy inkább értékesítik a cégeket. (MH 15) A szakszervezetek szerint a Kardkovács Kolos helyettes államtitkárral tartott találkozó alkalmatlan volt a konkrétumok egyeztetésére. Hiába születnek nyilatkozatok, egyel re nincs újabb szöveg, amelyr l vitázni lehetne. Mind a munkaadók, mind a munkavállalók háromoldalú, konkrétumokról szóló egyeztetést akarnak, ám a jelek szerint a kormányoldal ezt szeretné elkerülni. (VG 15) Palkovics Imre szerint a kormány elfogadhatatlan módon akarja gyengíteni a szakszervezeteket, miközben a tervezet a gazdasági érdekek alá rendeli az alapvet emberi jogokat. (Nb 12) Gondatlan károkozás esetén is átháríthatnák a dolgozóikra a kár teljes összegét a munkáltatók ez is szerepel a munka törvénykönyve tervezett módosításában. Ez egy hibaper miatt az egészségügyben akár több tízmillió forintot is jelenthet. Jelenleg a munkáltató a kár összegének csak egy részét legfeljebb a munkavállaló egyhavi átlagkeresetének 50 százalékát átháríthatja a károkozó dolgozójára. Más szakmában is el fordulhatnak nagy összeg káresemények. (MN 12) Nyitrai Imre szociális helyettes államtitkár szerint a jöv ben a jogosultak a legtöbb esetben természetben kapnák a segélyt; az egyb l a közüzemi szolgáltató számlájára kerülhet vagy az iskolába. Kizárólag eseti mérlegelés alapján lesz lehetséges, hogy valaki készpénzt kapjon. Csak akkor, ha az esetmenedzser szerint garantálható, hogy a pénz nem a kocsmában landol. Nagy hangsúlyt helyeznek a támogatott személyek 5

6 együttm ködési kötelezettségére. Az állam vállalja a támogatásokat, amelyekkel, ha nincs is rendszeres munkajövedelem, a minimális életszínvonal fenntartható. Cserébe az együttm ködést kéri. Ahol egy uzsorás ennél sokkal keményebb feltételeket is könnyedén le tud nyomni egy család torkán, ennek nem lehet akadálya. (MH 11) PÉNZÜGYEK, ADÓK, JÁRULÉKOK Agresszív vételi érdekl dés mutatkozik a magyar állampapírok iránt, és úgy t nik, hogy egyetlen szerepl visz el mindent a másodpiacon és az aukciókon egyaránt. December óta az amerikaiak minden aukciót csont nélkül elvisznek, a kínaiak érkezését szeptember-októberre várják. A magyar gazdaság viszonylag stabilnak nik, alacsony hiánnyal, alacsony inflációval és egészséges hozamokkal. Lehet, hogy amikor a Barclays, a Royal Bank of Scotland vagy éppen a Goldman Sachs jelentkezik a magyar kötvények vásárlójaként, akkor a megbízó éppen kínai. Csak olyan végbefektet l lehet szó, aki nagyon komolyan gondolja, hosszú távra vásárol. Az is lehet, hogy olyan szerepl l van szó, aki más módszerrel értékeli a kockázatot és a londoni cds-árazásokra nem sokat ad. (NG 15). Móró Tamás, a Concorde Értékpapír elemzési vezet je szerint Magyarország évente legalább 450 milliárd forinttal túlfizeti a befektet ket, ebb l is adódik az, hogy ilyen nagy szokott lenni a kereslet a magyar állampapírok iránt. (MN 13) A vártnál alacsonyabb gazdasági növekedés miatt a Nemzetgazdasági Minisztériumban forgatókönyvek készülnek a kies állami bevételek kompenzálására. Az szja-ban a szuperbruttó megfelezésér l hatályos törvény rendelkezik, de más lehet ségek is a tervez asztalon hevernek. Az adójóváírás mérséklésében jóval nagyobb a tervezési szabadság, ami, ha a kormány presztízsokokból elzárkózik a korrekció lehet ségét l, az alacsonyabb jövedelm ek fokozottabb megterhelését vetíti el. (Nb 17) BANK, KAMAT, ÁRFOLYAM, Gerencsér György ügyvéd szerint Patai Mihály, a Bankszövetség elnöke leleplezte a bankok valódi mentalitását, hozzáállását a nagy bajban lev devizahitelesek vonatkozásában. Amikor a riporter a bankokkal szemben perrel fellépni készül k fel l faggatta Patait, kerek perec kijelentette, hogy ne próbálkozzanak a hitelkárosultak pertársasággal, mert a bankokkal szemben nem lehet pert nyerni. Okszer a kérdés, ezt honnan, mib l tudja a bankszövetség elnöke? (MN 15) Pásztor Pál szerint, ami a gazdálkodónak, polgárnak költség, a bankoknak haszon. A svájci frank alkalmazása esetén: a bank papíron el bb pénzt vesz és ebb l forintot vált, itt van egy átváltási jutalék. A második részben a bank a pénzt kölcsön adja a szerz félnek és ezért kamatot, jutalékot, költséget számít fel, mindez haszon. A harmadik részben a szerz fél törleszt, ennek részeként a forintot átváltják CHF-re, és megint átváltási jutalékot számítanak fel. A negyedik tétel szerint a magyar banknak a forintban kitermelt nyereség hazautalása miatt a pénzt át kell váltani, de itt is van átváltási jutalék, ám a CHF-szerz dés esetén a bank ezt is megnyeri. Az átváltások 6

7 során felszámított két jutalék a kölcsönügylet keösszegét átlagosan 8-10 százalékos költségtöbblettel terheli. A bank még csak arra sem vette a fáradságot, hogy az ügyletek mögé valóságosan is beszerezze a svájci frankot: az átváltási jutalékot azonban felszámították! A jutalékmegtakarítás extraprofit. A CHF-alapkamat 0,25 százalék, a CHF-kölcsönösszegre számított kamat 6-7 százalék. A t kére számított kamat minden egyes százaléka hatalmas kamathasznot jelent. Ez a kiugró mérték haszon elegend fedezet a túlzott lakossági megterhelés csökkentésére. Fizetési késedelem esetén a bank büntet kamatot számít fel ahelyett, hogy kamatengedményt adna a teljesítés el mozdítása érdekében. A szerz dés a kamat- és költséghalmaz miatt uzsorás szerz dés. A szerz dés lényeges feltétele az ellenérték meghatározása. A szerz dés alapján az ellenérték kiszámítása nem lehetséges. A kölcsönszerz dés megnevezés okirat nem szerz dés, az nem jött létre, a végrehajtás alapjául nem szolgálhat. (MN 11) GAZDASÁG, IPAR, KÖZLEKEDÉSPOLITIKA Tobias Schmidt, a Feri EuroRating Services, a legnagyobb európai hitelmin sít vezet je szerint érthetetlen, hogy Magyarország miért vesz fel rosszabb kondíciókkal hiteleket, mint amik a Nemzetközi Valutaalap révén rendelkezésére állnak, miközben az IMF által elvárt megszorításokat végrehajtja. (hvg.hu) A Világbanknál és az IMF-nél sokkal kedvez bb feltétellel kínál hitelt magyarországi beruházásokhoz is a Szaúdi Alap. A hitelfelvétel ügyében érdemi el relépés várható Orbán Viktor szeptember végi szaúdi útjától, amely jelent s el relépés lehet abba az irányba, hogy gazdasági el nnyé váljon Magyarországnak a Perzsa-öböl menti országokkal ápolt jó kapcsolata. Miklóssy Ferenc, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara magyar-arab tagozatának elnöke szerint a Szaúdi Alap kész százmilliárdos nagyságrendben és hosszú távon beszállni a magyar vízügy, a környezetvédelem és az egészségügy finanszírozásába. Másrészt a szaúdi 171 milliárd dollár érték szociális intézkedéscsomag megvalósítása keretében kedvez piaci lehet ség nyílhat magyar cégek számára is. (VG 16) Mellár Tamás szerint legalább négy területen kellene gyors és hatékony intézkedéseket hozni a gazdasági fordulat megvalósításához. Els ként a vidékfejlesztés területén. A vidéki hatalmas munkaer -tartalékot csak a helyi gazdaságok tudják újrafoglalkoztatni. Ezeknek a revitalizálásához pedig t kére és keresletre van szükség. Ezért az államnak ki kell alakítani egy központi felvásárlási és értékesítési rendszert, valamint egy szövetkezeti alapon szervez termelési és finanszírozási rendszert. Másrészr l újra kellene éleszteni a tetszhalott állapotban lév Új Széchenyi-tervet és komoly vállalkozásélénkítési programokat indítani. Ehhez azonban el ször a körbetartozások ügyét kellene elrendezni, mindenekel tt az önkormányzatok felt késítésével. Harmadrészt pedig szükség lenne a lecsúszó középosztály, a pusztuló egzisztenciák megmentésére, hogy valahonnan fogyasztási keresletre is számítani lehessen. Ennek megoldásához a devizahitelesek ügyének rendezése sem nem szükséges, sem nem elégséges. Negyedszer pedig egy új gazdasági egyezségre lenne szükség a külföldi t kével, amely így stabilizálhatná a beruházási aktivitását. (VG 17) 7

8 Az els Nemzeti Fejlesztési Terv a céljainak megvalósítására 687,6 milliárd forint állt rendelkezésre. Ebb l 19,4 ezer szerz dés született, és 678,12 milliárd forint volt a kifizetés, azaz Magyarország a számára megítélt pénzt gyakorlatilag elköltötte. A megkötött szerz dések 66 százaléka kis- és középvállalkozásokhoz köt dik, de csak a pénzek negyede jutott el a szektorba. A kifizetett közösségi támogatások 58,1 százaléka az állami szférába ment. A fejlesztések közül a környezetvédelmi, az egészségügyi és egyes oktatási beruházásokkal, a vidékfejlesztéssel közeledtünk az EU fejlettségi szintjéhez, de ezek rövid távon nem vezetnek gazdasági növekedéshez. Nem csökkentek a Magyarországon belüli területi egyenl tlenségek: az északmagyarországi, az észak- és a dél-alföldi, valamint a dél-dunántúli régiók egyenesen felkerültek az EU 20 legszegényebb régiójának a listájára. Az ÁSZ ellen rei a sikerességet gátló tényez ként említették az ügyintézés és a kifizetések lassúságát, a jogszabályi és gazdasági környezet változását, a túlzott bürokráciát, valamint a sokszerepl s intézményrendszert. (Nb 11) Hegmanné Nemes Sára államtitkár szerint az autópályák kivételével valamennyi PPP-megállapodás megsz nhet még az idén. Hogy az elkészült épületek mennyit érnek, arról független igazságügyi szakért k foglalnak állást. A kormány kizárólag az építkezések valódi költségét hajlandó kifizetni, ami kétszázmilliárd forint körül lehet. A magáncégek többsége ilyen feltételek mellett is hajlik megegyezésre, mert a bankok ket is szorongatják, másrészt kiderült, hogy a szerz dések jelent s részét jogellenesen kötötték meg. Némelykor még versenyt sem hirdettek a befektet k között. Több esetben felt értékaránytalanságra bukkantak a tárca szakemberei: az állam által fizetend PPP-díj összegét gyakorta az elkészített épületek értékének háromszorosában határozták meg. (MN 15) A King s City fejleszt i a Világbank mellett m köd választott bírósághoz fordultak, százmillió dolláros nagyságrend kártérítést követelhetnek az államtól, amely viszont kétmilliárd forintnál többre pereli ket Magyarországon. A választott bíróság el bb tárgyalásos megoldásra kívánja rábírni a feleket. Az állam a választott bíróság illetékességét pedig nem ismeri el. (Nb 15) A július végéig eltelt 12 hónapban 17 ezer cég végelszámolására került sor, ez 32,5 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A bezárások ellenére a bejegyzett vállalkozások száma húszezerrel gyarapodott. A vesztes vállalkozók legtöbbször új cég alapításával próbálnak megkapaszkodni. A megugrás hátterében nem els sorban a recesszió áll, hanem az, hogy a mérlegbenyújtást elmulasztó társaságoknál elindultak a kényszer-végelszámolások. (NG 11) - Tovább tart az épít ipar mélyrepülése, miután az év els felében közel tizedével csökkent a szektor termelése. (VG 16) Hiábavaló a kedvez adórendszer, az állami bürokrácia rendkívüli lassúsága (amit a szakembergárda létszámcsökkentése súlyosbított) akadályozza a befektet k megjelenését. Egy társaság érdekl dik adott befektetés iránt, feltesz harminc kérdést, amire húszra csak a szakminisztérium tud válaszolni. A tárca három hónap múlva tud választ adni. Hónapokon keresztül senki sem fog toporogni egy válaszra várva. A 8

9 feltételes adómegállapítások ügyében pl. az adómegállapításokat iszonyatos átfutással adja ki a minisztérium. Ezzel nem csak az adott ügylet veszíti el jelent ségét, hanem maga a feltételes adómegállapítás intézménye is, ami egyébként kifejezetten jó szolgáltatás. (NG 16) MEZ GAZDASÁG, FÖLD, TELEPÜLÉSEK Szeptembert l lehet pályázni a kormány által meghirdetett tanyafejlesztési programra, összesen 825 millió forintra. A keretet kétszázhét település veheti igénybe. Jelenleg több mint háromszázezer ember él tanyán Magyarországon. A tanyaprogram-pályázattal a rossz állapotú utak felújítását, az ehhez szükséges gépek beszerzését, a tanyai áruk piacra jutását, az állatállomány gyarapítását, b vítését, a regionális tanyafejlesztési programok kidolgozását, a vet mag- és gyümölcsfabeszerzést, a tanyák energia- és ivóvízellátásának javítását, a tanyagondnoki szolgálat fejlesztését, valamint a gazdálkodáshoz szükséges eszközök, épületek korszer sítését kívánja támogatni a kormány. Újabb hiánypótló, kiváló program, újra komolytalanul csekély forrásokkal (MH 16) Budai Gyula természetkárosítás és tlen kezelés alapos gyanúja miatt feljelentést tett a nagybereki madárrezervátum kezel je által lecsapolt terület ügyében áprilisában nyolcezer hektár állami földet évi nyolcvanezer forintért 99 évre bérbe adtak egy német vállalkozónak. (MN 17) Nincs egyetértés Budapest átalakításáról; az sem elképzelhetetlen, hogy az érdekellentétek és a megegyezés hiánya miatt az önkormányzati törvényb l akár ki is kerülhet Budapest kérdése, s arról egy kés bbi, külön Budapest-törvény rendelkezne. Egy elképzelés szerint a jöv ben a kerületek vezet i automatikusan tagjai lennének a városi Közgy lésnek. Horváth Csaba, a szocialista frakció vezet je szerint a kerületi vezetésnek és a f város központi irányításának más-más mez ben kell tevékenykednie. A legfontosabb a tiszta és hatékony munkamegosztás megteremtése. Az állampolgárok napi kiszolgálását például a szociális és oktatási feladatokat a kerületeknek kell végezniük, de a stratégiai m ködtetés semmiképp sem képzelhet el a városinál alacsonyabb szinten. Ha a 23 kerület vezetné a várost, az Budapest teljes cs djéhez, széteséséhez vezetne. (MH 16) KORMÁNY-, PÁRTPOLITIKA tlen kezelés gyanújával gyanúsítottként hallgatták ki Kocsis István volt MVM, jelenlegi BKV-vezérigazgatót az MVM több milliárdos veszteséges ügyeletei kapcsán. Kocsis a vagyonvesztés felel sségét a Gyurcsány-kormány 2008-as stratégiaváltásában jelöli meg, amely az MVM feldarabolását és gyorsított eladását zte ki célul. (Nb 17) Szekeres Imre szerint a készül MSZP-program az el nyolc év kormányzásához képest drasztikus változást jelent, ami azonban nem jelenti az el nyolc év kormányzásának bírálatát. A közötti kormányok teljesítményéb l semmit 9

10 nem von le, hogy ma más politikára van szükség, mert megváltoztak a viszonyok. (Nv 13) Ez a makacs ragaszkodás a hiteltelenné vált politikához (és politikusokhoz) már szocialista politikusokat is borúlátóvá tesz: Tukacs István szerint a világban sok országban az emberek az utcákon tiltakoznak a megszorítások ellen. Magyarország csöndes, mert az emberek nem érzik az er t maguk mögött sem az ellenzéki pártokban, sem a szakszervezetekben, sem a civil szervezetekben, amellyel változtathatnának a dolgok menetén. (Nv 11) - Az összes megkérdezett körében a kormánypártok támogatottsága 40 százalék, míg az MSZP és a Jobbik a magyarok százalékát tudhatja szimpatizánsainak körében derül ki a Néz pont Intézet kutatásából. Az aktív szavazóknál a Fidesz-KDNP 58, a Jobbik 18, az MSZP 16 százalékon áll. Az LMP esetleges LMP-MSZP-Jobbik összefogásról szóló javaslata hozzájárulhatott ahhoz, hogy az elmúlt hónapban a párt népszer sége az összes megkérdezett körében hétr l három százalékra, a választási részvételét biztosra ígér aktív szavazók körében pedig tizenegyr l hétre csökkent. (MN 11) Laki László ifjúságkutató szerint, aki teheti, az el fog menni ebb l az országból. A széls ségek ott terjednek, ahol a polgári pártok nem kínálnak megoldásokat az éget problémákra, ahol a létbizonytalanság, az egzisztenciális kiszolgáltatottság és a lecsúszás uralja a társadalmat. A széls ségek felé az fordul, aki ilyen élethelyzetbe kerül és úgy érzi, a pártok cserbenhagyták. Függetlenül attól, hogy milyen kormány van hatalmon, mert ez nem kormány- specifikus, hanem rendszerspecifikus kérdés. Magyarul, a kialakult újkapitalizmus az eddigi gazdasági, foglalkoztatottsági, jövedelmi és mobilitási teljesítményével képtelen önmagát legitimálni, és azt sem tudja bizonyítani, hogy a politikai elit ura a helyzetnek. (Nb 15) Vona Gábor Jobbik elnök óvatosan elhatárolódott a Magyar Szigeten elhangzott brutális kijelentésekt l. A Jobbik radikalizmusa az igazság radikalizmusa és nem az ököl radikalizmusa. A Jobbik elnökeként nem fogom hagyni, hogy amit kínkeservvel felépítettünk az elmúlt években, azt akár az elmúlt húsz év pártjai az igazságtól való félelmükben, vagy akár azok, akik ezzel ugyan szemben állnak, de józan ítél képességüket nem mindenkor birtokolják, lerombolják. Azok nem tartoznak közéjük, akik szeretnének ugyan változtatni az elmúlt húsz éven, de elveszítették józan ítél képességüket. Zagyva Györgyöt azonban nem zárják ki a frakcióból. (Nb 17) Berze Márton és Dorosz Dávid, LMP-s országgy lési képvisel k szerint a trianoni szerz dés sebei máig kezeletlenek maradtak. A kibeszéletlenség, a feldolgozatlan traumák, a párhuzamosan létez, metszéspontokat nélkülöz család- és nemzettörténetek nyitnak utat a történelem hamisítóinak, a kizárólagosságra törekv, manipulált elbeszéléseknek, a kollektív amnézia békés békétlenségének, a szégyenfoltok hangtalan takargatásának. Identitásunkat nem határozhatjuk meg többé negatív módon: küls fenyegetések, elnyomó hatalmak vagy bels ellenségképek tagadásával, gy löletével. Szenvedéllyel kell harcolnunk ésszer célokért. Törésvonalakat kell átugranunk, árkokat kell betemetnünk, hogy felemelt fejjel tehessünk hitet az egy magyarság eszméje mellett. Az új nemzetpolitika mindig a szociális és az oktatási területtel szerves egységben gondolkodik a nemzet 10

11 fogalmáról. A nemzeti közösség számára ott kezd dik, ahol a gazdagok szolidaritást vállalnak a szegényekkel, a szerencsések segít kezet nyújtanak a természeti vagy ipari katasztrófák áldozatainak, ahol a politikai elit nem nézi ölbe tett kézzel, hogy teljes régiók leszakadnak, vagy pár száz f s települések az országban megoldatlan konfliktusok hadszínterévé válnak hetekre. Az új hazafiság a jöv építésére és identitásunk meg rzésére koncentrál. (Nb 15) EURÓPA Pataky István szerint ezúttal Marosvásárhelyen bizonyosodott be, hogy az önálló, állami, magyar egyetem nagyon hiányzik Erdélyben. Egyes fels oktatási intézmények román többség vezet i ugyanis az egyetemi autonómiára hivatkozva igyekeznek háttérbe szorítani a magyarokat. Az új oktatási törvény szerint a multikulturális romániai egyetemeken önálló tagozatot kell létrehozni a tanítási nyelv alapján. Erre alapozva próbáltak önállósodni a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem magyar tanárai, illetve diákjai. Csakhogy az intézmény román többség szenátusa az egyetem autonómiájára hivatkozva semmibe vette a jogszabály kitételét, s egyben a magyarok követeléseit. (MN 13) Parászka Boróka szerint egyre biztosabbnak látszik, hogy különbékét köt egymással az Orbán-párt és a poszt-markó RMDSZ. Az Erdélyi Magyar Néppártnak a másfél év óta tartó pártépítési folyamat során sem sikerült egész Erdélyben jelen lév szervezeti hálózatot létrehoznia, és a pártprogramot az ígérgetések ellenére sem hozták még nyilvánosságra. A Fidesz tehát, ha politikai szempontból cselekv képes partnert akar Erdélyben, egyezséget kell kötnie az RMDSZ-szel. Az RMDSZ, ha nem is jól, de elvan a magyarországi pénzek nélkül is, ám stabilitásához most szükség van országon belüli és kívüli támogatásra is. Nem a forráshiány okozhat válságot ugyanis a szervezetben, hanem saját kormányzati szerepvállalása. (168 óra) Teljes kudarcként értékeli az ukrán és orosz sajtó a két ország államf inek találkozóját. A kudarc pedig azt jelenti, hogy véget ért a stabilitási id szak Oroszország és Ukrajna között, ami Viktor Janukovics államf hatalomra jutásával kezd dött. Kijev szinte csak a gázárak csökkentését, míg Moszkva mindezért cserébe az ukrán tranzitvezetékek fölötti ellen rzés megszervezését és Ukrajnának a vámunióhoz való csatlakozását forszírozza, miközben oda sem figyelnek a másik érvelésére. (MN 13) Oroszország a magas gázárakkal akarja rábírni Ukrajnát, hogy lépjen be a vámunióba, annak ellenére, hogy egyre szorosabb gazdasági és politikai kapcsolatokat épít ki az Európai Unióval. Vlagyimir Putyin áprilisban azt mondta, Ukrajna évi 6,5-9 milliárd dollárral kevesebbet fizethetne az orosz gázért, ha csatlakozna a vámunióhoz. Janukovics viszont közölte, hogy országa nem csatlakozik. (VG 12) - Tóth Gy. László szerint kérdés, Timosenko rájött-e id közben, hogy narancsos forradalma az Egyesült Államok geopolitikai érdekeit szolgáló puccs volt: Mivel id közben Washington külpolitikai stratégiájának változásával Ukrajna szerepe leértékel dött, az ukrán forradalmárok magukra maradtak. (MN 17) 11

12 A szlovák munkaügyi minisztérium olyan törvényjavaslatot dolgozott ki, melynek értelmében a szociálisan hátrányos helyzet személyek ingyenesen kapnának fogamzásgátló szereket. Civil szervezetek szerint ez rasszizmus. (MN 15) Alapvet en a liberalizmust okolhatjuk az angliai zavargások kitöréséért nyilatkozta Philip Blond, a Respublica brit kutatóintézet vezet je. A baloldali liberalizmus hibáztatható az emberi kapcsolatok gyengüléséért, a családok széteséséért. A jobboldali liberalizmus pedig egy olyan világot alkotott, amelyben a szabadpiac monopóliumokat hoz létre, s a leggazdagabbak még gazdagabbak lettek, kiszorítva az átlagembereket az el rehaladás, a meggazdagodás lehet ségéb l. A zavargók többsége egy olyan társadalom szülöttei, amelyben az értékeknek nincs szerepe. A szakért többek között az egyház szocializáló szerepének er södésében látja a kiutat a válságból. A Daily Telegraph is annak a liberális politikának tulajdonítja a problémákat, amely aláásta az alapvet erkölcsi értékeket. Toby Young szerint a multikulturális társadalom egyik legnagyobb hibája az, hogy miközben toleranciára tanít bennünket, tabunak számít a tényleges erkölcsi érték átadása. (MN 16) A Daily Mail úgy látja, az elmúlt évtizedek liberális politikája aláásta az alapvet társadalmi és erkölcsi értékeket. Ahelyett, hogy a hagyományos családi értékeket támogatták volna, egy olyan világ jött létre, ahol a gyerekek fegyelem nélkül n nek fel. Azokat a házaspárokat, ahol a feleség otthon marad, megbünteti az adórendszer. Id közben a rend rségnek annyira oda kell figyelni a politikai korrektségre és az emberi jogokra, hogy maguk sem tudják, hogy a törvény rei vagy szociális munkások. (MN 15) David Cameron szerint a hagyományos családi keret gyakori felbomlásával megsz nt a szül k nevel, fegyelmez befolyása, míg az iskolákban a politikai korrektség tiltja a rendbontó tanulók fegyelmezését. (MN 16) Az olasz kormány rendkívüli ülésen fogadta el a megszorításokat tartalmazó újabb csomagot. Új munkaügyi törvény elfogadását is tervezik, amely csökkentené a munkavállalók jogait, a munkaadó pedig könnyebben mondhatna fel. A kormány privatizációra kínálja fel a vízm veket, valamint az áramszolgáltatókat. (Nv 13) Olaszországban példátlan nagyságú a költséglefaragás, amely jelent s adóemelést is tartalmaz. Az öt százalékra rúgó szolidaritási adó több mint félmillió állampolgárt érint. Emellett megduplázzák a kebefektetések hasznára kivetett adó mértékét, és növelik a szerencsejátékra, a dohányra. és az energiaszektor szerepl ire vonatkozó különadó kulcsát is. (MN 16) Szükség esetén elképzelhet nek tartja eurókötvények kibocsátását Németország. A Welt am Sonntag szerint a kormánykoalícióban er södik a felismerés, hogy ilyen megoldások nélkül nem menthet meg az euróövezet. Ez azonban csak a legvégs esetben lehet megoldás Berlin szerint: ha a válság az euróövezet szétesésével fenyeget. (MH 15) Németország egyik legbefolyásosabb gazdasági szervezete is felsorakozott azok mellé, akik szerint az eurózónának közös kötvényeket kellene kibocsátania. Anton Börner a német exportszektort reprezentáló BCA elnöke nyíltan az eurókötvények mögé állt, azzal indokolva lépését, hogy már nincs más lehet ség az 12

13 övezet adósságválságának legy résére. Az alternatíva az, hogy a piac rászabadul Olaszországra, aztán Franciaországra majd Németország elveszíti szuverén államadósságának AAA besorolását. Ez egy lefelé haladó spirál, amely világméret gazdasági depresszióba vezet, s így végül a háromszorosát fizetjük majd meg annak, amit most állanunk kellene. Az ellenzéki német szociáldemokrata párt els embere, Sigmar Gabriel konkrétabban fogalmazott, az eurózóna tagországainak forrásszükségletük százalékát közös kötvénykibocsátásból kellene finanszírozniuk. Azoknak az államoknak, amelyek részt vesznek ebben a folyamatban, le kell mondaniuk költségvetésük egy részének önálló meghatározásáról. A német sajtó úgy tudja, hogy a CDU-n belül is tanulmányozzák a közös eurózónás kötvények kibocsátásának feltételeit. Ugyanakkor a CSU és a liberális FDP egyel re tartja megát az eredeti elutasító német állásponthoz. (NG 16) Merkel és Sarkozy találkozója után bejelentették, hogy az eurokötvény csak az integráció befejez aktusa lehet, aminek még nem jött el az ideje. (MN 17) A német gazdasági miniszter, Philipp Rösler szerint új stabilitási paktumot kell alkotni az eurózónának a tagországok fiskális politikájának szorosabb ellen rzése érdekében. A paktum keretében egy stabilitási tanácsot is felállítanának, amely automatikusan szankciókat vethetne ki a valutaunió laza költségvetési politikát folytató tagjaira. AZ eurózóna minden tagállamának alkotmányában szerepelnie kell adósságfékre vonatkozó el írásnak. Rösler javaslata lehet vé tenné a ment övet kapó tagállamok jelenleginél szorosabb felügyeletét arra vonatkozóan, miként használják fel a pénzügyi segítséget, és milyen módon hajtják végre az annak feltételéül szabott költségvetési kiigazításokat. (VG 12) Lengyel László szerint Európa gazdagabb és er sebb országai, adófizet polgárai, vagy vállalják a szegényebb és gyengébb országok adósságait, vagyis továbbmegyünk egy föderalizált Európa irányába, vagy nem vállalják, és akkor egymás után cs dbe engedik és kizárják maguk közül a gyengébb országokat. A XIX. századvégi válságokban, majd még 1929-ben is felmerült az Egyesült Államokban, hogy miért kellene a dollár közösségét elvállalnia a gazdag északkeleti államoknak a szegény déliekkel szemben. Könnyen lehet, hogy a német, a holland adófizet a görögök és a portugálok, illetve a magyarok és a lettek ellen dönt, ahogy a nyugatnémetek már er sen bánják a német egyesítést. (Nb 13) NEMZETKÖZI GAZDASÁG Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Belgium betiltotta a pénzügyi szektor szerepl ire vonatkozó shortügyleteket, hogy korlátozzák a pletykák terjesztése révén történ t zsdei nyerészkedést. (NG 15) A shortolás akkor biztos üzlet, ha valakinek jó információi vannak arról, hogy egy valutát meddig tud védeni az adott kormány, vagy ha maguk az eladások tudják befolyásolni az árfolyam alakulását óta ez a spekuláció számtalanszor megismétl dött, és számos alkalommal be is tiltották, majd a spekulációban érdekeltek nyomására újra engedélyezték. (MN 13) Zsebesi Zsolt szerint kissé szétvertek pár angliai nagyvárost, a kár közelíti a 200 milliárd fontot. A múlt héten nem csak a cs cselék volt aktív, de a fels középosztály és a még fels bb 13

14 rétegek is megtették a magukét, amikor áldásos, és f leg teljesen törvényes tevékenységük hatására ezermilliárd dollárokban mérhet károk keletkeztek a zsdéken, minek hatására néhány ország ismét szembe kellett nézzen az államcs ddel. Kulturáltan, mások testi épségének veszélyeztetetését kerülve sikerült rzavarba kergetni az egész világgazdaságot. Viszont ebben az esetben nem fosztogatott és nem lopott senki egy pennyt sem. Csak shortoltak. A legjobb üzlet, ha olyan papírokat adunk el, amelyek nincsenek a birtokunkban. Az vesse az els követ a vel ire, aki nem tenne meg egyet s mást, hogy az a bizonyos esés be is következzen. A shortolást, szemben a fosztogatással egyel re csak átmenetileg tiltotta be néhány európai ország, mert túl sokat vesztettek rajta. Néhány hét múlva újra engedélyezni fogják, és a mai spekulánsok ismét befektet kké lépnek el. A shortolás bele van építve a kés gazdasági rendbe, annak lényege maga a spekuláció. (Nv 15) A lemin sítés miatt kialakult pánik miatt a befektet k amerikai állampapírokba menekítették pénzüket. A befektet k a Standard & Poor s lesújtó véleménye ellenére továbbra is el szeretettel hiteleznek az Egyesült Államoknak, ráadásul olcsóbban, mint eddig. Az a furcsa helyzet alakult ki, hogy az Egyesült Államok adósságának fenntarthatatlansága miatt kirobbant pánik a befektet ket az amerikai állampapírok felé terelte. Vagyis miközben az egész fejlett világ ráfizet az Amerika miatti hisztériára, az amerikaiak olcsóbban tudják finanszírozni adósságukat. (MN 13) A Spiegel szerint Németország olyan er ben van, mint régóta nem. Ám, ha egyszer egy eladási hullám útnak indul, az végiggörög mindenkin, a viszonylag egészséges nemzetgazdaságokon és vállalkozásokon is. Aczél Endre szerint a németek kénytelenek nagyon rosszkedv en nyugtázni, hogy valamilyen láthatatlan köldökzsinór a Wall Streethez közi ket. Nincs olyan, hogy az amerikai t zsde zuhan, a német meg szárnyal. A mindenütt jelenlev befektet knek ugyanarra a srófra jár az agyuk és a tevékenységük. Ha eladnak itt, eladnak ott is, szinte tekintet nélkül a kiválasztottak tényleges gazdasági erejére. (168 óra) Tobias Schmidt szerint Kelet-Európa hiába igyekezett az elmúlt években, a Nyugat magával rántja a válságba. Nyugat-Európa problémáit kell els sorban kezelni tudni. A gazdag régiókból két kell most átcsoportosítani a katasztrófa szélén táncoló országokba, tudomásul véve, hogy ez utóbbiak belátható id n belül nem képesek minden adósságukat visszafizetni. Vagyis hosszabb id re el kell ket tartani. Mindezt nem javasolnám persze normális id kben. De most nem normális id ket élünk. Az Egyesült Államok vészterhesen eladósodott, s még veszélyesebbé teszi saját helyzetét azáltal, hogy inflálja a pénzét. Az amerikai államháztartást jóval fegyelmezettebben kell vezetni, az amerikaiaknak pedig takarékoskodniuk kell. (hvg.hu) Tóth Levente szerint az adósságjátékban egyre többen és egyre többet kérnek egyre kevesebbekt l, aminek hatására már azoknak is kezd elfogyni a pénzük és hitelük, akikr l pedig azt hittük, hogy az övék sohasem. Nagyjából most jön el a válság szaldójának elosztása. Jó okunk van tartani t le, hogy ez nem lesz sem méltányos, sem könyörületes. A szegény országoknak és szegény embereknek ilyenkor van a legnagyobb szüksége és egyben a legkevesebb reménye a szolidaritásra. A következmények is rutinszer ek: a krízis által legyengített országok pénzügyi 14

15 összeomlása, a társadalmi feszültségek felszínre törése. Mi, magyarok bizonyosan azok közé tartozunk majd, akiknek a válság elszenvedéséb l több jut, mint amennyi részünk az el idézésében volt. Nem közelebb kerülünk a vágyott világhoz, hanem újra csak távolabb t le. (Nb 13) AMERIKA Az ultrakonzervatív Michele Bachmann nyerte Iowa államban a Republikánus Párt próbaszavazását. Ez lélektani el ny. A kérdés, hogy Bachmann is képes lesz-e pénzt összegy jteni az elnökjelöltséghez, maga mellé állítva a befektet ket. (MN 15) Juan Cole amerikai történész nevéhez f dik Mahmúd Ahmadinezsád iráni elnök hírhedt mondatának lefordítása és az abból kialakult vita. A New York Times munkatársa szerint az elnök azt mondta beszédében: a megszálló rezsimet le kell törölni a térképr l, utalva Izraelre. Juan Cole szerint a helyes fordítás az volna: a megszálló rezsimnek el kell t nnie egy napon, amely egyáltalán nem az a harcias mondat, amely bekerült a lapokba és az egész világon ezzel igazolják Irán veszélyességét Izraelre nézve. (MN 15) A VILÁG TÖBBI RÉSZE A Dél-kínai-tenger olaj- és földgázkincsére Kínán kívül Vietnam, Japán, Tajvan és a Fülöp-szigetek is igényt tart. A Dél-kínai-tenger körül zajló disputák arra indították a vietnamiakat, hogy közös hadgyakorlatot bonyolítsanak le az Egyesült Államokkal, amellyel évtizedes, gyilkos háborút vívtak. Kína tiltakozott, és óvta az amerikaiakat attól, hogy beavatkozzanak olyan területi vitákba, amelyekhez semmi közük. Aczél Endre szerint Vietnam legszívesebben amerikai véderny alá bújna, ami legújabb kori történelmünk meghökkent paradoxonja. (Nb 11) 15

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II.

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II. Melyik gondolkodási mód elıtt áll történelmi lehetıség? I. Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos

Részletesebben

Kkv problémák: eltér hangsúlyok

Kkv problémák: eltér hangsúlyok Kisvállalati- és vállalkozáspolitika: vonzások és választások Dr. Habil. Szerb László Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2010.03.28. Dr. Szerb László 1 Kkv problémák: eltér hangsúlyok Vállalkozói

Részletesebben

A görög válság és az euró jövője. Védett bacilus. Megjelent: Magyar Narancs, 2010. május 6.

A görög válság és az euró jövője. Védett bacilus. Megjelent: Magyar Narancs, 2010. május 6. A görög válság és az euró jövője Védett bacilus Megjelent: Magyar Narancs, 2010. május 6. Görögországnak a következő egy hónapon belül 11 milliárdra euróra van szüksége, egy éven belül pedig összesen 45-re,

Részletesebben

Otthonunk on-line 2015.10.

Otthonunk on-line 2015.10. Otthonunk on-line 2015.10. A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége hivatalos lapja Tájékoztató a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól 2014. február

Részletesebben

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom?

A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? A diktatúra keltette sebek beforradását mikor akarja a sokadalom? Napokkal ezelőtt írtam ennek a levélnek elemző részét. Annak, hogy csak ma küldöm el, három oka van: egyrészt a kolontári tragédiáról elkezdtek

Részletesebben

Konfrontációs levelek

Konfrontációs levelek Konfrontációs levelek Írta: Negyedik bővített változat 2016 Tartalomjegyzék Bevezetés 8. 1. Tisztelt Szerkesztőség! (2014.10.13) 8. 2. Nyílt levél a magyar titkosszolgálatok állományához! (2015.09.08)

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Népesedésvita a parlamentben

Népesedésvita a parlamentben Dobos Arnold Török Zoltán Népesedésvita a parlamentben Tematizációs kísérlet vagy valódi szakpolitikai alternatíva? Hogyan értékeljük a Jobbik által kezdeményezett parlamenti népesedési vitát? A Jobbik

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

06:52.36-06:57.57 Hátrányos megkülönböztetés a munkaerőpiacon

06:52.36-06:57.57 Hátrányos megkülönböztetés a munkaerőpiacon 06:52.36-06:57.57 Hátrányos megkülönböztetés a munkaerőpiacon Műsorvezető: - Nemcsak az ország hátrányos kistérségeiben, de a közép-magyarországi régióban is probléma azoknak a munkavállalóknak az elhelyezkedése,

Részletesebben

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai

Részletesebben

II. rész Miért, mit és hogyan. I. fejezet Család. Miért? Mit? Hogyan?

II. rész Miért, mit és hogyan. I. fejezet Család. Miért? Mit? Hogyan? II. rész Miért, mit és hogyan I. fejezet Család A család az ember életre-teremtője, vagy munkaerő-előállító műhely? Közösségi életet élő Teremtmény vagy piacra szánt áru az ember? Miért? Mit? Hogyan? Az

Részletesebben

Társasház vagy bérpalota?

Társasház vagy bérpalota? Fórum Társasház vagy bérpalota? MILYEN TULAJDONI FORMA LENNE KEDVEZŐ MAGYAR VÁROSAINK SZÁZADFORDULÓS ÉPÜLETÁLLOMÁNYÁNAK MEGŐRZÉSÉHEZ? EZÚTTAL A TÁRSASHÁZAKRÓL ÉS A MAGÁNTULAJDONÚ BÉRHÁZAKRÓL ESIK SZÓ.

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

TANKÖNYVET FOGTAM, NEM ENGED

TANKÖNYVET FOGTAM, NEM ENGED TANKÖNYVET FOGTAM, NEM ENGED A ZOK A VÁLTOZÁSOK, AMELYEK az elmúlt tíz évben zajlottak le a magyar tankönyvkiadás területén, igen jellemzőek a posztszocialista átmenet időszakára, mondhatni igen jellemző

Részletesebben

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK

Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Magyar Szocialista Párt - Országos Sajtóközpont SAJTÓLEVÉL SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK NAPI HÍREK KÖZLEMÉNYEK MÉDIASZEREPLÉSEK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓINK Hiller István: demokráciában elfogadhatatlan az a kormányzati

Részletesebben

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Tartalom 1.Bevezetés... 3 2. A lízing... 4 2.1. A lízing múltja,

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz. KTB/2-7/2014. KTB/1/2014. sz. ülés (KTB/228/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz. KTB/2-7/2014. KTB/1/2014. sz. ülés (KTB/228/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz. KTB/2-7/2014. KTB/1/2014. sz. ülés (KTB/228/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2014. február 3-án, hétfőn 10 óra 37 perckor az Országház

Részletesebben

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság Politikai Bizottságának határozata a magyarországi cigánylakosság helyzetéről

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság Politikai Bizottságának határozata a magyarországi cigánylakosság helyzetéről A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság Politikai Bizottságának határozata a magyarországi cigánylakosság helyzetéről Az MSZMP Politikai Bizottsága 1961-ben megtárgyalta a Magyarországon élő

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a fizetéskönnyítési lehetőségekről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a fizetéskönnyítési lehetőségekről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ a fizetéskönnyítési lehetőségekről Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban összefoglaltuk az FHB Ingatlanlízing Zrt. (korábbi nevén Central European Credit Ingatlanhitel Zrt.) jelzáloghitellel

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az alapozó tanulmány

Részletesebben

Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében

Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Mővelıdéstudományi Program Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében Esettanulmány Készítette: Ábrahám Katalin-Barabási

Részletesebben

MŰHELY AZ INFLÁCIÓ LEKÜZDÉSÉNEK NEM KORMÁNYZATI MÓDSZEREI*

MŰHELY AZ INFLÁCIÓ LEKÜZDÉSÉNEK NEM KORMÁNYZATI MÓDSZEREI* MŰHELY Laki Mihály AZ INFLÁCIÓ LEKÜZDÉSÉNEK NEM KORMÁNYZATI MÓDSZEREI* Előadásomban nem foglalkozom az infláció átfogó magyarázatával, célom csupán a magyarországi inflációs folyamat néhány elemének, mozzanatának

Részletesebben

Autó szerviz, csere pedelec

Autó szerviz, csere pedelec A Pedelec kerékpárok elterjedésének legnagyobb akadálya, hogy a leendő felhasználói kör nem ismeri ezt a technológiát, közlekedési eszközt. A LEV járművek elterjesztésének elősegítésére (1027/2016. (II.

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

jelentés a magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jogcélszerűségéről

jelentés a magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jogcélszerűségéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÁTiKTATVA: B/32 _' ' g r r o m T O tm tt jelentés a magánnyugdíjpénztárak működéséről, jogi hátteréről, gazdálkodásuk jogcélszerűségéről Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 Hablicsek László Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 A magyarországi népesség-előreszámítások eddig a zárt népesség elvén készültek,

Részletesebben

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gondolatok a konvergencia programról (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gyıri Iparkamara Konferenciája Gyır, 2007. január 31. A legfıbb állami ellenırzési intézmények ma már nemcsak nemzetközi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

A civilek szerepe a barnamezős területeken. Adalékok a miskolci revitalizációs stratégia kialakításához

A civilek szerepe a barnamezős területeken. Adalékok a miskolci revitalizációs stratégia kialakításához A civilek szerepe a barnamezős területeken. Adalékok a miskolci revitalizációs stratégia kialakításához DABASI HALÁSZ Zsuzsanna Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc hrdabasi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás

A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás A pénzügyi válság hatásai és a kilábalás Hajdu Emese Megjelent: Agrártámogatások és -pályázatok c. szakkönyvben 2008-ban. RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft, Budapest. 1. A krízis kiváltó okai és a jelenlegi

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

Energiaipar: a jég hátán is megél?

Energiaipar: a jég hátán is megél? OTDK-dolgozat 2015 Energiaipar: a jég hátán is megél? A szektor kereskedelmi engedélyes vállalkozásainak beszámolóelemzése az elmúlt évek tükrében Energy industry: can he always make do? The recent year

Részletesebben

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan Pécs Megyei Jogú Város Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása TIOP 3.2.3.A-13/1 Tartalomjegyzék Előszó... 4 1. A lakásfenntartási

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. március 17-i elnökségi üléséről.

Jegyzőkönyv. mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. március 17-i elnökségi üléséről. Jegyzőkönyv mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. március 17-i elnökségi üléséről. Helye: Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Debrecen (Petőfi tér 10.) Jelen vannak:

Részletesebben

Rövid távú modell II. Pénzkínálat

Rövid távú modell II. Pénzkínálat Rövid távú modell II. Pénzkínálat Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Elkezdtük felépíteni a rövid távú modellt Ismerjük a kamatláb és a kibocsátás közti kapcsolatot

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirci BULI, a Bakonyi Betyárnapok és a Bakonyi Vágta jövőjével kapcsolatos egyeztetésekről

Részletesebben

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KONSZENZUS BUDAPEST Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei ATIPIKUS MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANI ALAPJAI Készült a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt

Részletesebben

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása

A határmenti vállalkozások humáner forrás ellátottsága és -gazdálkodása Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 A határmenti vállalkozások

Részletesebben

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése C 256/102 HU 2007.10.27. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése (2007/C 256/19) A Tanács jövőbeli

Részletesebben

Középiskolások pénzügyi kultúrájának felmérése. Összefoglaló tanulmány

Középiskolások pénzügyi kultúrájának felmérése. Összefoglaló tanulmány Középiskolások pénzügyi kultúrájának felmérése 2012 Összefoglaló tanulmány Készítette: Dr. Kovács Péter, egyetemi docens Dr. Kosztopulosz Andreász, egyetemi docens Dr. Révész Balázs, egyetemi docens Kiss

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013..február 06. Miskolc

Könyvelői Klub 2013..február 06. Miskolc Könyvelői Klub 2013..február 06. Miskolc Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló

Részletesebben

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Miért? A magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában, mégis úgy érzik, nem becsülik eléggé a munkájukat, nem kapnak annyi fizetést, amelyből

Részletesebben

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A jelen összevont tájékoztató ( Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

A GKI konferencián megkérdeztük Ma délutánra a Monetáris Tanács ülése után a jelenlegi 5,25%-hoz képest hogyan változik a jegybanki alapkamat? 25 bázi

A GKI konferencián megkérdeztük Ma délutánra a Monetáris Tanács ülése után a jelenlegi 5,25%-hoz képest hogyan változik a jegybanki alapkamat? 25 bázi Utak és irányok merre tovább Magyarország? Konferencia, Óbudai Egyetem Egy tündérmese nyomában Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. Budapest, 2013. április 5. A GKI konferencián megkérdeztük Ma

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, 2013. Tartalomjegyzék: 1. Az 50 év felettiek munkaerő-piaci

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

III.3. GYÜMÖLCS TV HÍRADÓ. A feladatsor jellemzői

III.3. GYÜMÖLCS TV HÍRADÓ. A feladatsor jellemzői III.3. GYÜMÖLCS TV HÍRADÓ Tárgy, téma Algebra, százalékszámítás, statisztika. Előzmények A feladatsor jellemzői Százalék fogalma, a jó mintavétel fogalma, valószínűség kiszámítása klasszikus valószínűségi

Részletesebben

Sótlan vidék. 1. oldal

Sótlan vidék. 1. oldal Sótlan vidék http://wififalu.blog.hu/2009/06/30/sótlan_vidék.pdf Jelentős problémahegyet sikerült húsz év alatt kitermelni vidéken. Nem csoda, ha a kormányzó pártok kerülték a válaszadást, illetve csak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

ZÁRÓ TANULMÁNY a "FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban" kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében

ZÁRÓ TANULMÁNY a FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében ZÁRÓ TANULMÁNY a "FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban" kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében Készítette: Civil Support Nonprofit Kft 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 11. II. 19. 96

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában

Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában Utasi Ágnes: Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Szubjektív feszültség és munkastressz a házasok életében Összehasonlítás Európa 24 országában Utasi Ágnes 1. Bevezetı A rendszeres

Részletesebben

4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM

4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM 4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM A Kormány 100 lépés programja keretében már 2006-ban megkezdődik az emberek, a vállalkozások adóterheinek csökkentése, intézkedések sora szolgálja

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja

Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Szergényi István: Energia, civilizáció, szintézisigény c. könyvének laudációja Hogy ez a könyv létrejöhetett, a szerző kézirata hasznosulhatott, abban a legnagyobb érdeme dr. Faragó Katalinnak, Szergényi

Részletesebben

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 március. Készítette: Molnár Tamás Ingatlanpiaci elemzés 2008 március Készítette: Molnár Tamás 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: (00-36-76) 497-658, 497-659, Fax: 418-850 E-mail: ingatlan.empire@axelero.hu Tartalomjegyzék Magyarország

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Útközben Hírlevél. 1. Az együttműködés dimenziói. Az nyolcadik szám tartalmából:

Útközben Hírlevél. 1. Az együttműködés dimenziói. Az nyolcadik szám tartalmából: Útközben Hírlevél 1. Az együttműködés dimenziói Az Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata az idei évben valósítja meg nyertes pályázatát - TÁMOP 1. 4. 3. Innovatív kísérleti foglalkoztatási

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Ikt.szám: Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14. Helyszín: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4., IV. emelet, 439/A. tárgyaló Időpont: 2013. november 14.

Részletesebben

Nem tagadjuk a változás szükségességét, de...

Nem tagadjuk a változás szükségességét, de... Dugódíjak külföldön London (Anglia) A londoni közgyűlés 2003-ban vezette be a behajtási díjat, amely hétköznapokon reggel 7 és este 6 óra között 10 fontba (mintegy 3600 forint) kerül. A díjfizetési kötelezettség

Részletesebben

II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok

II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok CIVIL SZERVEZETEK MEGÚJULÓ MŰKÖDÉSI KÖRNYEZETE TANANYAG kézirat II. modul Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetési, beszámolási és adózási szabályok Írta: Gottgeisl Rita Láng Noémi Készült az Emberi

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Kiss Gábor alpolgármester, Pfliegler Péter alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen van: Kiss Gábor alpolgármester, Pfliegler Péter alpolgármester MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSE VIII-4234-14/2013. JEGYZİKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. szeptember 26. napján 09.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Közgyőlési

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Balatoni Regionális TDM Szövetség Beszámoló a Balatoni Regionális Fejlesztési Tanács 2012. április 20.-i ülésére

Balatoni Regionális TDM Szövetség Beszámoló a Balatoni Regionális Fejlesztési Tanács 2012. április 20.-i ülésére 1.A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szükségessége Új igényekkel jelentkező, ún. multiopcionális üdülővendégek, globális méretűre tágult piac, gyilkos konkurenciaharc a versenytársak között, belső

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.24. COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól (EGT-vonatkozású

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Űrrakétaként lőtt ki a magyar GDP

Űrrakétaként lőtt ki a magyar GDP Űrrakétaként lőtt ki a magyar GDP Kiugró mértékben, 3,9 százalékkal nőtt a magyar GDP az idei második negyedévben. Kiugró mértékben, 3,9 százalékkal nőtt a magyar GDP az idei második negyedévben az előző

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. Az OKA tizenkettedik üléséről (2007. szeptember 11. 14:00, SZMM, Tükörterem)

EMLÉKEZTETŐ. Az OKA tizenkettedik üléséről (2007. szeptember 11. 14:00, SZMM, Tükörterem) EMLÉKEZTETŐ Az OKA tizenkettedik üléséről (2007. szeptember 11. 14:00, SZMM, Tükörterem) Napirend előtt Fazekas Károly helyett Kertesi Gábor vezeti a kerekasztal ülését. Köszönti a kerekasztal tagjait

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Szitás Katalin: Választási Válaszút

Szitás Katalin: Választási Válaszút Szitás Katalin: Választási Válaszút Összefoglaló a Political Capital Institute (PC) és a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar Választási igazgatás szakirányának közös, Választási Válaszút

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármesterétől Szám: 42487/2011 Javaslat Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos, vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok,

Részletesebben

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek 5. Bognár Zoltán Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek A trianoni határmódosításokat követően kisebbségbe került erdélyi magyar etnikum 1 elitje meghatározóan

Részletesebben

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat)

ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) ABA INTELLIGENS VÁROSSÁ VÁLÁSÁNAK STRATÉGIÁJA ÉS OPERATÍV PROGRAMJA (első változat) Készítette: Stratégiakutató Intézet Kht. Ugrin Emese témavezető, szerkesztő Bese Ferenc településfejlesztő, Brunczel

Részletesebben

Lesz e újabb. nyugdíjreform?

Lesz e újabb. nyugdíjreform? Fidesz Magyar Polgári Szövetség Országgyűlés Képviselőcsoport Gazdasági Kabinet Lesz e újabb 12 1 8 6 4 2-2 nyugdíjreform? Munkanélküliség 5,6 5,6 GDP 4,3 Infláció 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.16. COM(2016) 49 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A cseppfolyósított

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA

AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA FREY MÁRIA frey mária Az Európai Unió foglalkoztatási stratégiája 1. Az előzményekről 2. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia kialakulása 3. Az új foglalkoztatási

Részletesebben

Szegény gazdagok és gazdag szegények ( Vizsgálódások a személyi jövedelmek körében)

Szegény gazdagok és gazdag szegények ( Vizsgálódások a személyi jövedelmek körében) Közgazdasági Szemle, XXXI.évf.1984.6.sz. (664-678.l.) Szegény gazdagok és gazdag szegények ( Vizsgálódások a személyi jövedelmek körében) Práger László A társadalomtudományi kutatások, a közgazdasági elemzések

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000

Részletesebben