Heti közéleti folyamatelemzés (2011. augusztus 18.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heti közéleti folyamatelemzés (2011. augusztus 18.)"

Átírás

1 TÜPOSZ Kiadói-, Reklám- és Szolgáltató Betéti Társaság 1038 Budapest, Óbor köz 1 Tel: Adószám: Heti közéleti folyamatelemzés (2011. augusztus 18.) (Legközelebb két hét múlva összevont számmal jelentkezünk) TÁRSADALOM- ÉS GAZDASÁGELMÉLET Bogár László szerint ha hinni lehet Kondratyev elméletének, akkor feltehet leg a mostani globális válság is egy újabb technoevolúciós hullám el hírnöke, csak éppen még nem látjuk az új korszak létmin ségét. Egyre valószín bb, hogy az újabb és újabb technoevolúciós hullámok azért keletkeznek, mert az ember szembemegy a létezés alapvet összefüggéseivel. Az ember megteheti, hogy nem korrigál, hanem egy újabb technológiai innovációs hullám segítségével még mélyebben nyomul el re a végzetes zsákutcában, mert a rövid távú profitérdekek ezt diktálják. E globális ámokfutás ökológiai, szociális és kulturális költségeit a világ alávetett többsége fizeti meg. A legutóbbi ciklus az elektronika, informatika, telekommunikáció és média szupertechnológiáival igazából már a valóság leváltására és mesterséges valóságok legyártására épül. Pontosan azért, hogy a valóságos valóság lázadását ezzel eleve lehetetlenné tegye. Mindennek azonban már az üzemeltetése is olyan roppant anyagi er forrásokat igényel, amelyeket a globális birodalom csak olyan brutális eszközökkel tud megteremteni, amelyeket a pénzhatalmi rendszer éppen most próbál létrehozni. (MH 17) Nouriel Roubini szerint Karl Marxnak igaza volt, a kapitalizmus egy ponton lerombolja önmagát, mert a hatékonyság, a jövedelmez ség, a költségcsökkentés javításának örökös hajszolásával folyamatosan átszivattyúzza a jövedelmeket a munkától a kehez, ám ez elkerülhetetlenül kapacitásfeleslegekhez és az aggregált piaci kereslet hiányához vezet. (NG 17) Fricz Tamás szerint a világ m ködésének két-háromszáz éves paradigmája látszik szertefoszlani napjainkban. A szabad piac körülményei között a világ hihetetlenül sz k csoportja kezében koncentrálódik a világ javainak dönt része. A gazdasági és pénzügyi vezet elit több évtizeddel ezel tt megteremtette magának azokat az intézményeket, amelyek révén megsokszorozza a vagyonát és a hatalmát, s amely intézmények m ködését a polgári középosztály sem fogja átlátni soha. Ezek az intézmények milliószorossá fokozzák a világ egyenl tlenségeit. A piac pokolian és elviselhetetlenül kiélezte a társadalmi különbségeket. A paradigmaváltás sokkal mélyebb annál, hogy egyszer en bevándorlás-problémaként kezeljük. Az éhséglázadások megkezd dtek a világ legváratlanabb pontjain. Ami a borzasztó, hogy az elit válasza erre az, hogy magas falakat húz fel kastélyai, villái és várai köré, esetleg fegyveres rséget, rállásokat is felhúz. A világ eladósodott, fizetésképtelenné 1

2 vált. Ha ezt a világot irányító pénzügyi és hatalmi elitek nem értik meg, mert féltik saját privilégiumaikat és kiváltságos helyzetüket, akkor a világcs d beállta lesz erre a válasz. Magyarországon a jövedelmi viszonyok elképeszt en aránytalanokká váltak. Az elit többletbevételei legfeljebb a külföldi luxuscikkek fogyasztását növelik, és nem pörgetik fel a magyar gazdaságot. (MN 15) A világ egyik leggazdagabb embere Warren Buffett szerint tarthatatlan és elhibázott politika a gazdagok adójának csökkentése. Buffett felháborítónak nevezte, hogy és a hozzá hasonlók kisebb adót fizessenek, mint az alkalmazottaik. Zsebesi Zsolt szerint számos közgazdász tudta eddig is, hogy a kisebb jövedelm ek adóterheinek csökkentése nem csak igazságos, de jót tesz a gazdaságnak is. Növeli a fogyasztást és ezzel hozzájárul a gazdaság növekedéséhez. Err l eddig csak Matolcsy György nem hallott, akinek adórendszere jöv re is csak arra lesz jó, hogy tovább mélyítse a jövedelmi egyenl tlenséget. (Nv 16) Varga Dénes, a DEM Gazdaságkutató ügyvezet je szerint ahogyan korábban az MSZP, úgy most a Fidesz vezet rétege is lényegében azonos módon, a jobbmódú rétegek szemüvegén át szemléli az ország el tt tornyosuló problémákat. A konkrét gazdaságpolitikai intézkedések kölcsönös bírálatában a politikai taktikázásnak van f szerepe, az elvi ellentétek másodlagosak. Az MSZP 2011-re szóló személyijövedelemadó-törvénye 15 millió forintos jövedelemhatárig 17 százalékos adót írt el, ez lényegét tekintve alig különbözik a Fidesz 16 százalékos adójától, amelyet viszont nagy elánnal bírálnak. A Fidesz szívesen szakítana azzal a gazdaságés társadalompolitikával, amely Magyarországon eddig eredménytelennek bizonyult. Nem tudja azonban kidolgozni ennek a fordulatnak az elméleti alapjait, és nem tudja felépíteni ennek az új politikának az intézményi és szakért i hátterét, cselekvési programját. A siker legf bb gátja, hogy a Fidesz osztozik abban a hitben a bukott liberálisokkal, hogy annak az elitnek a támogatásával mozdulhat ki az ország a holtpontról, amelyik odajuttatta. El kell felejteni azokat a hamis közhelyeket, hogy azokat kell támogatni, akik a vállukon viszik az országot, vagy Magyarországon túl kevesen fizetnek túl sok adót. A Fidesznek igaza van abban, hogy a gazdaság kétpólusú jellegének enyhítésére, a foglalkoztatottság b vítésére, a bels piac er sítésére lenne szükség. De nem azok hiányoznak a munkaer piacról, akiknek már ma is jó állásuk van, nem azoknak a nagyobb fogyasztását várja a hazai gyártó és keresked, akik már ma is eleget fogyasztanak. A lakáspolitikában is elmarad a várt társadalmi, gazdasági hatás, ha a támogatást azok kapják, akik e nélkül is építkeznének vagy vásárolnának. (VG 11) Gazdag László szerint a hazai bérekbe nincs beleépítve a lakáshoz jutás költsége, a nyugdíjakba pedig a lakásfenntartás költsége. Ez az alapprobléma, de err l senki nem beszél. Ezért adósodott el ennyire a lakosság. A magyar népesség 88 százalékának semmilyen megtakarítása nincs. A lakosság többsége tulajdon nélküli páriává lett saját hazájában, jövedelemszintje pedig akkorát zuhant, hogy a lakáshoz jutás költségeit sem fedezte már. Kénytelen volt eladósodni, ezt tette el ször forintban, csak nem kalkulált a felel tlen hazai monetáris politikával: a forint inflációjának felpörgetésével. Ez a kamatokat elviselhetetlen mérték vé növelte. Ekkor jött a 2

3 devizahitel-konstrukció, de megint nem számoltak a forint drasztikus gyengítésével. A mostani világgazdasági válságot 2008 szén George W. Bush kormányának 1500 milliárd dolláros adócsökkentése indította el, ebb l képz dött a pénzügyi lufttballon, ami a jelzáloghitel-piacon kipukkadva magával rántotta a világ pénzügyi rendszerét. Most ezzel bajlódik Obama kormánya. Gazdag mindig óvta az Orbán-kormányt az adócsökkentést l, helyette a reálbért emelte volna. Közalkalmazotti béremelés, kihegyezve els sorban az egészségügyi dolgozókra, valamint er teljes minimálbér-emelés. Abból több fogyasztás és megtakarítás képz dik, n az áfa-és szja-bevétel, valamint a tb-járulék-bevétel, és n a piacon a vállalkozói profit. A béremelést eladósodás nélkül is végre lehet hajtani, ahogy ezt a közötti három év is mutatja között az els Orbánkormány forintról 50 ezer forintra növelte a minimálbért. Ezután következett a Medgyessy kormány ötvenszázalékos közalkalmazotti béremelése 2002 szeptemberében. Az infláció mégis lement az 1998-as 18-ról 4 százalékra. kiderült, hogy nincs bérinfláció. A béremelések után az államháztartás hiánya is csökkent 2004 végéig, tehát nem a béremelés áll az újabb eladósodási hullám mögött. Az igazi ugrás 2006-ban következik be, amikor egyetlen év alatt 1700 milliárd forinttal, vagyis tízmilliárd dollárral n az államadósság, és a magánszféra dóssága ugyanennyivel. A felel s a Gyurcsány-Kóka páros; a pénzügyileg megalapozatlan autópálya- és metróépítési program, a multiknak adott támogatás megnyolcszorozódása 2001-hez képest. És semmi köze a korábbi béremeléshez, 2007-ben kezd dik az újabb megszorítás, a reálbérszínvonal gyorsan csökken, és az EU-27-ek átlagában mérve a 2004-es 40 százalékról lecsökken annak 22 százalékára. A lakosság nem képes ilyen alacsony jövedelemb l fizetni a korábban felvett hiteleket, az árfolyammozgástól függetlenül is. (MN 16) EGÉSZSÉG, NYUGDÍJ, OKTATÁS, KULTÚRA Csökkentené az éjszakai és megszüntetné a délutáni szakpótlékot a munka törvénykönyve, ami drasztikus jövedelemkiesést eredményezne az egészségügyi dolgozók jelent s részénél. A szakmai szervezetek szerint ezzel romba döntik az ellátórendszert. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke szerint nem lesz olyan ember, akit 15 százalékos pótlékkal motiválni lehetne, hogy önmagát kizsákmányolva, a családját egyedül hagyva álljon éjszakánként a betegágy mellett. Toma Lajos, a Ment dolgozók Országos Szakszervezetének elnöke szerint ez a változás rültség, így a ment ápolók nettó fizetése 80 ezer forint alá csökken. (MN 11) Bazsa György, a Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke összehasonlítja Finnország, Hollandia, Németország és Magyarország állami fels oktatási intézményeinek adatait, rámutatva, hogy nálunk a legkevesebb az egymillió lakosra jutó intézmények ill. hallgatók száma (2.9 ill. 21 ezer, míg Finnországban 8.3 ill. 58 ezer), s az intézmények hallgatóinak átlagos száma is, tehát a szétaprózottság sem igaz. A magyar adatok nem indokolnak csökkentéseket, s t mind a hallgatói létszám, mind az intézmények megtartása az ország fejl désének egyik kulcsa. Az egész magyar 3

4 fels oktatás állami támogatása 180 milliárd forint körül van, míg a világranglistát vezet Harvard egyetem költségvetése átszámítva 800 milliárd forint, de a listán a 93. Bonni Egyetemé is 170 milliárd. A hazai támogatás csökkentésével leszakadásunk csak fokozódhat. A felvettek képességében, elhivatottságában sokkal nagyobbak a különbségek, mint az akkreditációs feltételek teljesítésében; ezen azonban a közoktatás fejlesztésével lehet javítani. (Nb 16) Az új alaptanterv életbelépésével drasztikusan csökken majd a mai túlzott tankönyvkínálat, ez pedig néhány éven belül megteremti a tartós, mindenki számára ingyenes tankönyvek bevezetésének lehet ségét. Addig árkorláttal tartják kordában az árakat. (MN 12) Szlovákiában gyerekeik iskolai teljesítménye alapján kapnának támogatást az arra rászoruló cigány családok. Folytatni kívánják a roma gyerekekkel foglalkozó pedagógusok szakképzését, valamint anyagilag is megfelel en akarják jutalmazni ket, figyelembe véve munkájuk nehézségét. (MN 12) Máté-Tóth András teológus és Nagy Gábor Dániel szociológus tanulmányt készített a hazai szcientológusokról. A tanítások egy része csak az elithez tartozók számára hozzáférhet. Az ügyfelek számára gyakran csak utólag derül ki, hogy olyan társasággal kerültek kapcsolatba, amely szorosan köt dik a szcientológiához. A szcientológiára különösképpen igaz, hogy maximális befolyásra törekszik a társadalomban. Az elkötelezett és aktív szcientológusok száma néhány ezer körül stagnál nem elég nagy ahhoz, hogy az egész országot behálózza. Az új egyházi törvény alapján valószín tlen, hogy a szcientológusoknak a parlament megadja az egyházi státuszt. Annak az elvárásnak például, hogy hitelveikben a transzcendenciára kell törekedniük, aligha képesek megfelelni. (Nb 11) CSALÁD, MUNKA, SZOCIÁLIS ÜGYEK, SZEGÉNYSÉG Husz Ildikó szociológus (a Demográfia cím folyóiratban megjelent) tanulmányában Borsod és Baranya megye leghátrányosabb helyzet kistérségeiben hasonlítja össze a 15 és 49 év közötti falusi roma és nem roma n k termékenységét. A borsodi roma k vállalták a legtöbb, átlagosan 2,6 gyereket, míg a baranyaiak átlaga 2,1 volt. (A nem roma n k 1,7, illetve 1,8 gyermeket vállaltak.) Az iskolai végzettség emelkedésével egyre inkább közelít a roma és a nem roma n k gyermekvállalása egymáshoz. A szakmunkásképz t végzettek esetében már lényegében nincs is különbség a két csoport termékenysége között. A borsodi roma n k 31 százaléka, a baranyaiak 24 százaléka szült kamaszkorában. A borsodi nem romák 8, a baranyaiak 11 százaléka vált ilyen fiatalon anyává. (Nb 11) Az LMP azt szeretné, ha a kormány felfüggesztené és újratárgyalná a bankszövetséggel kötött korábbi megállapodást a devizahitelek l és a tárgyalásokba bevonná a hitelesek érdekeit véd szervezeteket is. (Nv 11) Az OTP a Nemzeti Eszközkezel vel azonos szerepkör tevékenységi épít ki: még a bírósági végrehajtás el tt megvásárolják a bajba jutott adósok ingatlanát, majd bérbe adják az adósoknak, 4

5 és ha a család jövedelempozíciója megjavulna, akkor készek részükre ismét eladni a lakást. (Nv 12) Szekeres Imrét középvállalatok vezet i keresték meg azzal az ötlettel, hogy átvállalnák a svájci frank kölcsönök 180 forintos árfolyamrögzítése miatt technikai számlára kerül, kés bb megfizetend törleszt részletet, munkavállalóként átlagosan havi 15 ezer forintot, ha ezt költségként elszámolhatják, nem kell utána adót és járulékot fizetniük. Fontos számukra, hogy a drágán képzett munkaer t megtartsák, illetve hogy a munkás teljesíteni tudjon. Ezt sok cégnél vállalnának, kötelez vé tenni azonban nem szabad, és biztosítani kell azt is, hogy ne béremelés helyett adják. (Nv 13) Boros Imre szerint nálunk a cs dvédelem is diszkriminatív. A nagy cégeknek jár, de nem részesülhetnek bel le a kis családi cégek, valamint a családok és a magánszemélyek sem. Sok más országban viszont nincs ilyen diszkrimináció, ott egyenl jogokat élveznek a gazdasági élet szerepl i. Ha most megkapnák nálunk a bajba jutott emberek a cs dvédelmet, az azt jelentené, hogy az ügyfelekre zúdított kockázat jelent s része visszakerülne a bankokhoz, amelyek a gondot okozták. A bankok azonban már megtalálták patrónusaikat a jobboldalon is, akik azt mondják, hogy az egyéni és családi cs d nem lehet megoldás, mert a nép majd a feketemunkába menekül. Érdekes okfejtés, hiszen a feketemunka jelensége a családi cs d intézménye nélkül is létezik. Semmi kétség, a cs desetek gyengítenék a bankok mérlegét. Többségük külföldi tulajdonossal rendelkezik, k eldönthetnék, hogy végrehajtanak-e felt késítést az elmúlt másfél évtizedben innen kivitt profitokból, vagy inkább értékesítik a cégeket. (MH 15) A szakszervezetek szerint a Kardkovács Kolos helyettes államtitkárral tartott találkozó alkalmatlan volt a konkrétumok egyeztetésére. Hiába születnek nyilatkozatok, egyel re nincs újabb szöveg, amelyr l vitázni lehetne. Mind a munkaadók, mind a munkavállalók háromoldalú, konkrétumokról szóló egyeztetést akarnak, ám a jelek szerint a kormányoldal ezt szeretné elkerülni. (VG 15) Palkovics Imre szerint a kormány elfogadhatatlan módon akarja gyengíteni a szakszervezeteket, miközben a tervezet a gazdasági érdekek alá rendeli az alapvet emberi jogokat. (Nb 12) Gondatlan károkozás esetén is átháríthatnák a dolgozóikra a kár teljes összegét a munkáltatók ez is szerepel a munka törvénykönyve tervezett módosításában. Ez egy hibaper miatt az egészségügyben akár több tízmillió forintot is jelenthet. Jelenleg a munkáltató a kár összegének csak egy részét legfeljebb a munkavállaló egyhavi átlagkeresetének 50 százalékát átháríthatja a károkozó dolgozójára. Más szakmában is el fordulhatnak nagy összeg káresemények. (MN 12) Nyitrai Imre szociális helyettes államtitkár szerint a jöv ben a jogosultak a legtöbb esetben természetben kapnák a segélyt; az egyb l a közüzemi szolgáltató számlájára kerülhet vagy az iskolába. Kizárólag eseti mérlegelés alapján lesz lehetséges, hogy valaki készpénzt kapjon. Csak akkor, ha az esetmenedzser szerint garantálható, hogy a pénz nem a kocsmában landol. Nagy hangsúlyt helyeznek a támogatott személyek 5

6 együttm ködési kötelezettségére. Az állam vállalja a támogatásokat, amelyekkel, ha nincs is rendszeres munkajövedelem, a minimális életszínvonal fenntartható. Cserébe az együttm ködést kéri. Ahol egy uzsorás ennél sokkal keményebb feltételeket is könnyedén le tud nyomni egy család torkán, ennek nem lehet akadálya. (MH 11) PÉNZÜGYEK, ADÓK, JÁRULÉKOK Agresszív vételi érdekl dés mutatkozik a magyar állampapírok iránt, és úgy t nik, hogy egyetlen szerepl visz el mindent a másodpiacon és az aukciókon egyaránt. December óta az amerikaiak minden aukciót csont nélkül elvisznek, a kínaiak érkezését szeptember-októberre várják. A magyar gazdaság viszonylag stabilnak nik, alacsony hiánnyal, alacsony inflációval és egészséges hozamokkal. Lehet, hogy amikor a Barclays, a Royal Bank of Scotland vagy éppen a Goldman Sachs jelentkezik a magyar kötvények vásárlójaként, akkor a megbízó éppen kínai. Csak olyan végbefektet l lehet szó, aki nagyon komolyan gondolja, hosszú távra vásárol. Az is lehet, hogy olyan szerepl l van szó, aki más módszerrel értékeli a kockázatot és a londoni cds-árazásokra nem sokat ad. (NG 15). Móró Tamás, a Concorde Értékpapír elemzési vezet je szerint Magyarország évente legalább 450 milliárd forinttal túlfizeti a befektet ket, ebb l is adódik az, hogy ilyen nagy szokott lenni a kereslet a magyar állampapírok iránt. (MN 13) A vártnál alacsonyabb gazdasági növekedés miatt a Nemzetgazdasági Minisztériumban forgatókönyvek készülnek a kies állami bevételek kompenzálására. Az szja-ban a szuperbruttó megfelezésér l hatályos törvény rendelkezik, de más lehet ségek is a tervez asztalon hevernek. Az adójóváírás mérséklésében jóval nagyobb a tervezési szabadság, ami, ha a kormány presztízsokokból elzárkózik a korrekció lehet ségét l, az alacsonyabb jövedelm ek fokozottabb megterhelését vetíti el. (Nb 17) BANK, KAMAT, ÁRFOLYAM, Gerencsér György ügyvéd szerint Patai Mihály, a Bankszövetség elnöke leleplezte a bankok valódi mentalitását, hozzáállását a nagy bajban lev devizahitelesek vonatkozásában. Amikor a riporter a bankokkal szemben perrel fellépni készül k fel l faggatta Patait, kerek perec kijelentette, hogy ne próbálkozzanak a hitelkárosultak pertársasággal, mert a bankokkal szemben nem lehet pert nyerni. Okszer a kérdés, ezt honnan, mib l tudja a bankszövetség elnöke? (MN 15) Pásztor Pál szerint, ami a gazdálkodónak, polgárnak költség, a bankoknak haszon. A svájci frank alkalmazása esetén: a bank papíron el bb pénzt vesz és ebb l forintot vált, itt van egy átváltási jutalék. A második részben a bank a pénzt kölcsön adja a szerz félnek és ezért kamatot, jutalékot, költséget számít fel, mindez haszon. A harmadik részben a szerz fél törleszt, ennek részeként a forintot átváltják CHF-re, és megint átváltási jutalékot számítanak fel. A negyedik tétel szerint a magyar banknak a forintban kitermelt nyereség hazautalása miatt a pénzt át kell váltani, de itt is van átváltási jutalék, ám a CHF-szerz dés esetén a bank ezt is megnyeri. Az átváltások 6

7 során felszámított két jutalék a kölcsönügylet keösszegét átlagosan 8-10 százalékos költségtöbblettel terheli. A bank még csak arra sem vette a fáradságot, hogy az ügyletek mögé valóságosan is beszerezze a svájci frankot: az átváltási jutalékot azonban felszámították! A jutalékmegtakarítás extraprofit. A CHF-alapkamat 0,25 százalék, a CHF-kölcsönösszegre számított kamat 6-7 százalék. A t kére számított kamat minden egyes százaléka hatalmas kamathasznot jelent. Ez a kiugró mérték haszon elegend fedezet a túlzott lakossági megterhelés csökkentésére. Fizetési késedelem esetén a bank büntet kamatot számít fel ahelyett, hogy kamatengedményt adna a teljesítés el mozdítása érdekében. A szerz dés a kamat- és költséghalmaz miatt uzsorás szerz dés. A szerz dés lényeges feltétele az ellenérték meghatározása. A szerz dés alapján az ellenérték kiszámítása nem lehetséges. A kölcsönszerz dés megnevezés okirat nem szerz dés, az nem jött létre, a végrehajtás alapjául nem szolgálhat. (MN 11) GAZDASÁG, IPAR, KÖZLEKEDÉSPOLITIKA Tobias Schmidt, a Feri EuroRating Services, a legnagyobb európai hitelmin sít vezet je szerint érthetetlen, hogy Magyarország miért vesz fel rosszabb kondíciókkal hiteleket, mint amik a Nemzetközi Valutaalap révén rendelkezésére állnak, miközben az IMF által elvárt megszorításokat végrehajtja. (hvg.hu) A Világbanknál és az IMF-nél sokkal kedvez bb feltétellel kínál hitelt magyarországi beruházásokhoz is a Szaúdi Alap. A hitelfelvétel ügyében érdemi el relépés várható Orbán Viktor szeptember végi szaúdi útjától, amely jelent s el relépés lehet abba az irányba, hogy gazdasági el nnyé váljon Magyarországnak a Perzsa-öböl menti országokkal ápolt jó kapcsolata. Miklóssy Ferenc, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara magyar-arab tagozatának elnöke szerint a Szaúdi Alap kész százmilliárdos nagyságrendben és hosszú távon beszállni a magyar vízügy, a környezetvédelem és az egészségügy finanszírozásába. Másrészt a szaúdi 171 milliárd dollár érték szociális intézkedéscsomag megvalósítása keretében kedvez piaci lehet ség nyílhat magyar cégek számára is. (VG 16) Mellár Tamás szerint legalább négy területen kellene gyors és hatékony intézkedéseket hozni a gazdasági fordulat megvalósításához. Els ként a vidékfejlesztés területén. A vidéki hatalmas munkaer -tartalékot csak a helyi gazdaságok tudják újrafoglalkoztatni. Ezeknek a revitalizálásához pedig t kére és keresletre van szükség. Ezért az államnak ki kell alakítani egy központi felvásárlási és értékesítési rendszert, valamint egy szövetkezeti alapon szervez termelési és finanszírozási rendszert. Másrészr l újra kellene éleszteni a tetszhalott állapotban lév Új Széchenyi-tervet és komoly vállalkozásélénkítési programokat indítani. Ehhez azonban el ször a körbetartozások ügyét kellene elrendezni, mindenekel tt az önkormányzatok felt késítésével. Harmadrészt pedig szükség lenne a lecsúszó középosztály, a pusztuló egzisztenciák megmentésére, hogy valahonnan fogyasztási keresletre is számítani lehessen. Ennek megoldásához a devizahitelesek ügyének rendezése sem nem szükséges, sem nem elégséges. Negyedszer pedig egy új gazdasági egyezségre lenne szükség a külföldi t kével, amely így stabilizálhatná a beruházási aktivitását. (VG 17) 7

8 Az els Nemzeti Fejlesztési Terv a céljainak megvalósítására 687,6 milliárd forint állt rendelkezésre. Ebb l 19,4 ezer szerz dés született, és 678,12 milliárd forint volt a kifizetés, azaz Magyarország a számára megítélt pénzt gyakorlatilag elköltötte. A megkötött szerz dések 66 százaléka kis- és középvállalkozásokhoz köt dik, de csak a pénzek negyede jutott el a szektorba. A kifizetett közösségi támogatások 58,1 százaléka az állami szférába ment. A fejlesztések közül a környezetvédelmi, az egészségügyi és egyes oktatási beruházásokkal, a vidékfejlesztéssel közeledtünk az EU fejlettségi szintjéhez, de ezek rövid távon nem vezetnek gazdasági növekedéshez. Nem csökkentek a Magyarországon belüli területi egyenl tlenségek: az északmagyarországi, az észak- és a dél-alföldi, valamint a dél-dunántúli régiók egyenesen felkerültek az EU 20 legszegényebb régiójának a listájára. Az ÁSZ ellen rei a sikerességet gátló tényez ként említették az ügyintézés és a kifizetések lassúságát, a jogszabályi és gazdasági környezet változását, a túlzott bürokráciát, valamint a sokszerepl s intézményrendszert. (Nb 11) Hegmanné Nemes Sára államtitkár szerint az autópályák kivételével valamennyi PPP-megállapodás megsz nhet még az idén. Hogy az elkészült épületek mennyit érnek, arról független igazságügyi szakért k foglalnak állást. A kormány kizárólag az építkezések valódi költségét hajlandó kifizetni, ami kétszázmilliárd forint körül lehet. A magáncégek többsége ilyen feltételek mellett is hajlik megegyezésre, mert a bankok ket is szorongatják, másrészt kiderült, hogy a szerz dések jelent s részét jogellenesen kötötték meg. Némelykor még versenyt sem hirdettek a befektet k között. Több esetben felt értékaránytalanságra bukkantak a tárca szakemberei: az állam által fizetend PPP-díj összegét gyakorta az elkészített épületek értékének háromszorosában határozták meg. (MN 15) A King s City fejleszt i a Világbank mellett m köd választott bírósághoz fordultak, százmillió dolláros nagyságrend kártérítést követelhetnek az államtól, amely viszont kétmilliárd forintnál többre pereli ket Magyarországon. A választott bíróság el bb tárgyalásos megoldásra kívánja rábírni a feleket. Az állam a választott bíróság illetékességét pedig nem ismeri el. (Nb 15) A július végéig eltelt 12 hónapban 17 ezer cég végelszámolására került sor, ez 32,5 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A bezárások ellenére a bejegyzett vállalkozások száma húszezerrel gyarapodott. A vesztes vállalkozók legtöbbször új cég alapításával próbálnak megkapaszkodni. A megugrás hátterében nem els sorban a recesszió áll, hanem az, hogy a mérlegbenyújtást elmulasztó társaságoknál elindultak a kényszer-végelszámolások. (NG 11) - Tovább tart az épít ipar mélyrepülése, miután az év els felében közel tizedével csökkent a szektor termelése. (VG 16) Hiábavaló a kedvez adórendszer, az állami bürokrácia rendkívüli lassúsága (amit a szakembergárda létszámcsökkentése súlyosbított) akadályozza a befektet k megjelenését. Egy társaság érdekl dik adott befektetés iránt, feltesz harminc kérdést, amire húszra csak a szakminisztérium tud válaszolni. A tárca három hónap múlva tud választ adni. Hónapokon keresztül senki sem fog toporogni egy válaszra várva. A 8

9 feltételes adómegállapítások ügyében pl. az adómegállapításokat iszonyatos átfutással adja ki a minisztérium. Ezzel nem csak az adott ügylet veszíti el jelent ségét, hanem maga a feltételes adómegállapítás intézménye is, ami egyébként kifejezetten jó szolgáltatás. (NG 16) MEZ GAZDASÁG, FÖLD, TELEPÜLÉSEK Szeptembert l lehet pályázni a kormány által meghirdetett tanyafejlesztési programra, összesen 825 millió forintra. A keretet kétszázhét település veheti igénybe. Jelenleg több mint háromszázezer ember él tanyán Magyarországon. A tanyaprogram-pályázattal a rossz állapotú utak felújítását, az ehhez szükséges gépek beszerzését, a tanyai áruk piacra jutását, az állatállomány gyarapítását, b vítését, a regionális tanyafejlesztési programok kidolgozását, a vet mag- és gyümölcsfabeszerzést, a tanyák energia- és ivóvízellátásának javítását, a tanyagondnoki szolgálat fejlesztését, valamint a gazdálkodáshoz szükséges eszközök, épületek korszer sítését kívánja támogatni a kormány. Újabb hiánypótló, kiváló program, újra komolytalanul csekély forrásokkal (MH 16) Budai Gyula természetkárosítás és tlen kezelés alapos gyanúja miatt feljelentést tett a nagybereki madárrezervátum kezel je által lecsapolt terület ügyében áprilisában nyolcezer hektár állami földet évi nyolcvanezer forintért 99 évre bérbe adtak egy német vállalkozónak. (MN 17) Nincs egyetértés Budapest átalakításáról; az sem elképzelhetetlen, hogy az érdekellentétek és a megegyezés hiánya miatt az önkormányzati törvényb l akár ki is kerülhet Budapest kérdése, s arról egy kés bbi, külön Budapest-törvény rendelkezne. Egy elképzelés szerint a jöv ben a kerületek vezet i automatikusan tagjai lennének a városi Közgy lésnek. Horváth Csaba, a szocialista frakció vezet je szerint a kerületi vezetésnek és a f város központi irányításának más-más mez ben kell tevékenykednie. A legfontosabb a tiszta és hatékony munkamegosztás megteremtése. Az állampolgárok napi kiszolgálását például a szociális és oktatási feladatokat a kerületeknek kell végezniük, de a stratégiai m ködtetés semmiképp sem képzelhet el a városinál alacsonyabb szinten. Ha a 23 kerület vezetné a várost, az Budapest teljes cs djéhez, széteséséhez vezetne. (MH 16) KORMÁNY-, PÁRTPOLITIKA tlen kezelés gyanújával gyanúsítottként hallgatták ki Kocsis István volt MVM, jelenlegi BKV-vezérigazgatót az MVM több milliárdos veszteséges ügyeletei kapcsán. Kocsis a vagyonvesztés felel sségét a Gyurcsány-kormány 2008-as stratégiaváltásában jelöli meg, amely az MVM feldarabolását és gyorsított eladását zte ki célul. (Nb 17) Szekeres Imre szerint a készül MSZP-program az el nyolc év kormányzásához képest drasztikus változást jelent, ami azonban nem jelenti az el nyolc év kormányzásának bírálatát. A közötti kormányok teljesítményéb l semmit 9

10 nem von le, hogy ma más politikára van szükség, mert megváltoztak a viszonyok. (Nv 13) Ez a makacs ragaszkodás a hiteltelenné vált politikához (és politikusokhoz) már szocialista politikusokat is borúlátóvá tesz: Tukacs István szerint a világban sok országban az emberek az utcákon tiltakoznak a megszorítások ellen. Magyarország csöndes, mert az emberek nem érzik az er t maguk mögött sem az ellenzéki pártokban, sem a szakszervezetekben, sem a civil szervezetekben, amellyel változtathatnának a dolgok menetén. (Nv 11) - Az összes megkérdezett körében a kormánypártok támogatottsága 40 százalék, míg az MSZP és a Jobbik a magyarok százalékát tudhatja szimpatizánsainak körében derül ki a Néz pont Intézet kutatásából. Az aktív szavazóknál a Fidesz-KDNP 58, a Jobbik 18, az MSZP 16 százalékon áll. Az LMP esetleges LMP-MSZP-Jobbik összefogásról szóló javaslata hozzájárulhatott ahhoz, hogy az elmúlt hónapban a párt népszer sége az összes megkérdezett körében hétr l három százalékra, a választási részvételét biztosra ígér aktív szavazók körében pedig tizenegyr l hétre csökkent. (MN 11) Laki László ifjúságkutató szerint, aki teheti, az el fog menni ebb l az országból. A széls ségek ott terjednek, ahol a polgári pártok nem kínálnak megoldásokat az éget problémákra, ahol a létbizonytalanság, az egzisztenciális kiszolgáltatottság és a lecsúszás uralja a társadalmat. A széls ségek felé az fordul, aki ilyen élethelyzetbe kerül és úgy érzi, a pártok cserbenhagyták. Függetlenül attól, hogy milyen kormány van hatalmon, mert ez nem kormány- specifikus, hanem rendszerspecifikus kérdés. Magyarul, a kialakult újkapitalizmus az eddigi gazdasági, foglalkoztatottsági, jövedelmi és mobilitási teljesítményével képtelen önmagát legitimálni, és azt sem tudja bizonyítani, hogy a politikai elit ura a helyzetnek. (Nb 15) Vona Gábor Jobbik elnök óvatosan elhatárolódott a Magyar Szigeten elhangzott brutális kijelentésekt l. A Jobbik radikalizmusa az igazság radikalizmusa és nem az ököl radikalizmusa. A Jobbik elnökeként nem fogom hagyni, hogy amit kínkeservvel felépítettünk az elmúlt években, azt akár az elmúlt húsz év pártjai az igazságtól való félelmükben, vagy akár azok, akik ezzel ugyan szemben állnak, de józan ítél képességüket nem mindenkor birtokolják, lerombolják. Azok nem tartoznak közéjük, akik szeretnének ugyan változtatni az elmúlt húsz éven, de elveszítették józan ítél képességüket. Zagyva Györgyöt azonban nem zárják ki a frakcióból. (Nb 17) Berze Márton és Dorosz Dávid, LMP-s országgy lési képvisel k szerint a trianoni szerz dés sebei máig kezeletlenek maradtak. A kibeszéletlenség, a feldolgozatlan traumák, a párhuzamosan létez, metszéspontokat nélkülöz család- és nemzettörténetek nyitnak utat a történelem hamisítóinak, a kizárólagosságra törekv, manipulált elbeszéléseknek, a kollektív amnézia békés békétlenségének, a szégyenfoltok hangtalan takargatásának. Identitásunkat nem határozhatjuk meg többé negatív módon: küls fenyegetések, elnyomó hatalmak vagy bels ellenségképek tagadásával, gy löletével. Szenvedéllyel kell harcolnunk ésszer célokért. Törésvonalakat kell átugranunk, árkokat kell betemetnünk, hogy felemelt fejjel tehessünk hitet az egy magyarság eszméje mellett. Az új nemzetpolitika mindig a szociális és az oktatási területtel szerves egységben gondolkodik a nemzet 10

Heti közéleti folyamatelemzés (2011. október 20.)

Heti közéleti folyamatelemzés (2011. október 20.) TÜPOSZ Kiadói-, Reklám- és Szolgáltató Betéti Társaság 1038 Budapest, Óbor köz 1 e-mail: kromeri@t-online.hu Tel: 06 20 227 03 44 Adószám: 28681867-3-41 Heti közéleti folyamatelemzés (2011. október 20.)

Részletesebben

Heti közéleti folyamatelemzés (2011. szeptember 15.)

Heti közéleti folyamatelemzés (2011. szeptember 15.) TÜPOSZ Kiadói-, Reklám- és Szolgáltató Betéti Társaság 1038 Budapest, Óbor köz 1 e-mail: kromeri@t-online.hu Tel: 06 20 227 03 44 Adószám: 28681867-3-41 Heti közéleti folyamatelemzés (2011. szeptember

Részletesebben

Heti közéleti folyamatelemzés (2011. július 28.)

Heti közéleti folyamatelemzés (2011. július 28.) TÜPOSZ Kiadói-, Reklám- és Szolgáltató Betéti Társaság 1038 Budapest, Óbor köz 1 e-mail: kromeri@t-online.hu Tel: 06 20 227 03 44 Adószám: 28681867-3-41 Heti közéleti folyamatelemzés (2011. július 28.)

Részletesebben

Heti közéleti folyamatelemzés (2011. szeptember 8.)

Heti közéleti folyamatelemzés (2011. szeptember 8.) TÜPOSZ Kiadói-, Reklám- és Szolgáltató Betéti Társaság 1038 Budapest, Óbor köz 1 e-mail: kromeri@t-online.hu Tel: 06 20 227 03 44 Adószám: 28681867-3-41 Heti közéleti folyamatelemzés (2011. szeptember

Részletesebben

Heti közéleti folyamatelemzés (2011. február 3.)

Heti közéleti folyamatelemzés (2011. február 3.) TÜPOSZ Kiadói-, Reklám- és Szolgáltató Betéti Társaság 1038 Budapest, Óbor köz 1 e-mail: kromeri@t-online.hu Tel: 06 20 227 03 44 Adószám: 28681867-3-41 Heti közéleti folyamatelemzés (2011. február 3.)

Részletesebben

Rendszertelen változás

Rendszertelen változás Pap Mihály Bige György: Rendszertelen változás 1. A demokrácia Tolsztoj szerint olyan börtönhöz hasonlít, amelyben a rabok maguk választják meg reiket. Ha ismerte volna az ipari tömegtársadalmakban meghonosodott

Részletesebben

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN 1 Tartalomjegyzék A magyarok munkájából ne mások gazdagodjanak!...5 Bevezetés...6 A feladat... 10 Széll Kálmán Terv... 13 1. Adósság és felelősség... 13 2.

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Forum Politicum Könyvek Forum Politicum Intézet Kiadványa Felel s szerkeszt : Huber Szebasztián kozpont@forumpoliticum.hu www.forumpoliticum.hu

Részletesebben

Nem én kiáltok, a föld dübörög

Nem én kiáltok, a föld dübörög Nem én kiáltok, a föld dübörög Barátom, drága, szerelmes barátom, Akár borzalmas, akár nagyszerű, Nem én kiáltok, a föld dübörög. (József Attila: Nem én kiáltok) 2011. Áldás havának 19. napjától minden

Részletesebben

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter

Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter 2012. szeptember Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter M e g h a l l g a t á s i h á t t é r a n y a g A Z O R S Z Á G G Y Ű L É S I K É P V I S E L Ő K R É S Z É R E K é p v i s e l ő i I n f

Részletesebben

Jäckel Katalin * Tasi László ** MAJD CSAK LESZ VALAHOGY! MOST, VAGY MÁSKOR VAGY SOHA? MIKOR IS? A MAGYAR BEFEKTET I MAGATARTÁS VIZSGÁLATA

Jäckel Katalin * Tasi László ** MAJD CSAK LESZ VALAHOGY! MOST, VAGY MÁSKOR VAGY SOHA? MIKOR IS? A MAGYAR BEFEKTET I MAGATARTÁS VIZSGÁLATA Jäckel Katalin * Tasi László ** MAJD CSAK LESZ VALAHOGY! MOST, VAGY MÁSKOR VAGY SOHA? MIKOR IS? A MAGYAR BEFEKTET I MAGATARTÁS VIZSGÁLATA Az átlagember feltételezésünk szerint ma Magyarországon magasabb

Részletesebben

TANULMÁNYOK Tessedik Sámuel F iskola Gazdasági F iskolai Kar Békéscsaba 2008

TANULMÁNYOK Tessedik Sámuel F iskola Gazdasági F iskolai Kar Békéscsaba 2008 TANULMÁNYOK Tessedik Sámuel F iskola Gazdasági F iskolai Kar Békéscsaba 2008 S z erk es z t biz otts ág HALMAI PÉTER MICHELLER MAGDOLNA PUSKÁS JÁNOS SIMON IMRE SZAKÁCS ATTILA Felel s s z erk es z t MICHELLER

Részletesebben

Hazánk. A Gyurcsány-kormány története a kudarcok története. Három kereszténydemokrata jelölt a Fidesz KDNP közös listáján Európai Parlamentbe

Hazánk. A Gyurcsány-kormány története a kudarcok története. Három kereszténydemokrata jelölt a Fidesz KDNP közös listáján Európai Parlamentbe K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Költõi felütéssel: hogyan is kezdõdött minden? Miként lett az Orvostovábbképzõ Egyetem patológus docensébõl, népjóléti miniszterbõl külpolitikus?

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

8 ÓRA MUNKA, 8 ÓRA PIHENÉS

8 ÓRA MUNKA, 8 ÓRA PIHENÉS MINDEN SZENTGOTTHÁRDI SZÁMÁRA INGYENES MEGJELENIK 3.300 PÉLDÁNYBAN 5éves az 2011. május 21., szombat, 17 óra Foglaljon most, nehogy lemaradjon! Részletek a 2. oldalon SZENTGOTTHÁRD KISVÍZI ER M LÉTESÜLHET

Részletesebben

Kornai János » ÍRTA: DRÁBIK JÁNOS

Kornai János » ÍRTA: DRÁBIK JÁNOS Mi is a baj? S mi rá............ 2 a helyes gyógymód? Milyen egyensúlyról van szó............ 2 a Gyurcsány-csomagban? Magyarországot a nemzetközi........... 3 pénzpiac kormányozza Varga István javaslatai

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés:

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Szóljatok, ha szólni kell... most a hitelkárosultakért!!! 309. szám A TARTALOMBÓL Lesz-e még a nemzet olyan, hogy halált nem érdemel?... 4 az öntudatos magyar polgár lapja Kormányt buktathat a devizahitel...

Részletesebben

Az Országgyűlés t. 2009 NOV 13, (2009. december... )OGYhatározat a. (javaslat)

Az Országgyűlés t. 2009 NOV 13, (2009. december... )OGYhatározat a. (javaslat) lva a1 a y 1/(Q Az Országgyűlés t. 2009 NOV 13, (2009. december.... )OGYhatározat a Magyarország fenntarthatósági helyzetér ől és az abból adódó feladatokról. (javaslat) Az Országgyűlés megismerte a Nemzeti

Részletesebben

A TÁRSASÁGI ADÓZÁS ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE EU-CSATLAKOZÁSUNK TÜKRÉBEN

A TÁRSASÁGI ADÓZÁS ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE EU-CSATLAKOZÁSUNK TÜKRÉBEN NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A TÁRSASÁGI ADÓZÁS ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE EU-CSATLAKOZÁSUNK TÜKRÉBEN

Részletesebben

GLOBÁLIS. trendfigyelő. 2007. május

GLOBÁLIS. trendfigyelő. 2007. május GLOBÁLIS trendfigyelő 2007. május Készült a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézetben m g f i Matolcsy György Szerkesztés, Közgazdaság, Lapszél Böszörményi-Nagy Gergely Globális trendek, EU-trendek, Műhely

Részletesebben

Simor András A Magyar Nemzeti Bank céljairól

Simor András A Magyar Nemzeti Bank céljairól Közgazdasági Tagozat VI. évfolyam 1. szám 2008. március A Tanács az európai multinacionális vállalatokat tömörítő kerekasztal magyar tagszervezete. Évek óta éves jelentés formájában fogalmazza meg véleményét

Részletesebben

FAGYPONT ALATT K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT

FAGYPONT ALATT K O R K É P. Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET. huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET 2010 12. szám ÖN K O R K É P huszadik évfolyam, 200. szám ÖNKORMÁNYZATI FOLYÓIRAT www.onkorkep.hu www.onkornet.hu FAGYPONT ALATT Semmiből sem lesz kevesebb

Részletesebben

2012.07.19. csütörtök

2012.07.19. csütörtök 2012.07.19. csütörtök Okos ember ésszel jár, nem bunkóval Új esélyt adna az MSZP Török Zsolt felrobbantotta az ATV stúdióját Széttépték az iskolában Kertész portréját 16 ezer aláírás a kazincbarcikai kórházért

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Stabil növekedés kezdõdhet Galler Károly, a KEMGYE új elnöke Komárom-Esztergom megye üzleti kilátásairól (11 12. oldal) Kötelezõ

Részletesebben

Kompetencia, mint új dimenzió a munkaer piacon, európai kontextusban

Kompetencia, mint új dimenzió a munkaer piacon, európai kontextusban Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Regionális Gazdaságtan Tanszék Kompetencia, mint új dimenzió a munkaer piacon, európai kontextusban Készítette: Soós Gergely

Részletesebben

JÖVÔKÉP. Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon

JÖVÔKÉP. Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon JÖVÔKÉP Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon 2009 Megújított szabadelvû és szociális piacgazdaság Magyarországon Jövôkép sorozat 1. 75-ök vitairata A tanulmányt szerkesztette:

Részletesebben

Alapítva: 2011-ben. 99 Ft. II. évfolyam 3. szám. Megjelenik: havonta. jegyzet. Ébresztő

Alapítva: 2011-ben. 99 Ft. II. évfolyam 3. szám. Megjelenik: havonta. jegyzet. Ébresztő 12 mozaik II. évfolyam 3. szám 2012. március Passzoltak a BKV-sok Sztrájkhelyzet a tömegközlekedésben biztonságos finanszírozásért, a munkavállalók tárgyalásokba való bevonásáért, a nettó jövedelmek szinten

Részletesebben

A TÁRSADALMI PROBLÉMÁK SZOCIOLÓGIÁJA

A TÁRSADALMI PROBLÉMÁK SZOCIOLÓGIÁJA A TÁRSADALMI PROBLÉMÁK SZOCIOLÓGIÁJA Tananyag III. évfolyamos hallgatók részére Írták: Andorka Rudolf, Cseh-Szombathy László, Elekes Zsuzsanna, Gazsó Ferenc, Gyenei Márta BKE Szociológia és Szociálpolitika

Részletesebben

CSAPDAHELYZET ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek

CSAPDAHELYZET ÖN K O R K É P. Esélyek és lehetőségek 2 0 0 8 3. szám ÖN K O R K É P tizennyolcadik évfolyam, 167. szám Ö N K O R M Á N Y Z A T I F O L Y Ó I R A T www.onkorkep.hu www.onkornet.hu Esélyek és lehetőségek ESÉLYEGYENLŐSÉGI MELLÉKLET CSAPDAHELYZET

Részletesebben

NEMZETBIZTONSÁG ÉS GEOPOLITIKA A 21. SZÁZADBAN

NEMZETBIZTONSÁG ÉS GEOPOLITIKA A 21. SZÁZADBAN NEMZETBIZTONSÁG ÉS GEOPOLITIKA A 21. SZÁZADBAN Dr. Botz László PhD f iskolai magántanár, tudományos tanácsadó Zsigmond Király F iskola botzl@t-online.hu A geopolitikai gondolkodásnak a 20. század elejét

Részletesebben