Tartalomjegyzék. Bevezetõ. Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal. Otthonbiztonság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. Bevezetõ. Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal. Otthonbiztonság"

Átírás

1 Otthonmentõ öv

2 Tartalomjegyzék Bevezetõ Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal Otthonbiztonság Az otthonok sérelmére elkövetett bûncselekmények 3. oldal Kockázati profil, kriminalisztikai sajátosságok, jellemzõk 4. oldal Egyéb, az otthon biztonságát sértõ bûncselekmények 12. oldal Betörések elleni tippek nyaraláskor 19. oldal

3 Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? A hozzáértõ szakemberek tanácsainak megfontolásával máris sokat tett biztonságáért, és ez egy fillérjébe sem kerül. Amennyiben magasabb fokú védelmet igényel, akkor e füzet alapján megtalálhatja az anyagi helyzetéhez és a veszélyeztetettségi fokához mért legjobb megoldást. A füzetben szereplõ javaslatainkkal szeretnénk Önnek a vagyonvédelem területérõl hasznos információkat szolgáltatni. Bízunk abban, hogy a Módszertani füzetben foglaltak megismerésével, tapasztalataink hasznosításával sikerül megelõzni a vagyon elleni támadásokat, és elkerülni azt, hogy Ön vagy családja sértetté váljon. Biztosan Önnek is az a véleménye, hogy személyünket és értékeinket ma kevésbé érezhetjük biztonságban, mint néhány évvel ezelõtt, ezért egyre nagyobb figyelemmel fordulunk az önvédelem eszköztára felé. Az egyik legfontosabb kérdés vagyontárgyaink megfelelõ védelme. Napjainkra világossá vált, hogy a korábban általánosan használt biztonsági elemek és szerkezetek elavultak. Szerepüket már nem tudják betölteni a mai kihívásokkal, behatolásokkal szemben. Ezért szinte mindenhol felvetõdik a kérdés, különösen ott, ahol már történt hasonló bûncselekmény az ismerõsök körében, hogy mit kell tennem annak érdekében, hogy nagyobb legyen a biztonságérzetem, de mindenekelõtt a biztonságom? 2

4 OTTHONBIZTONSÁG Az otthonok sérelmére elkövetett bûncselekmények Sok kutatás és vita foglalkozik a települések közbiztonságának kérdésével. A helyi hatóságok, vagyis a rendõrség és az önkormányzatok állandóan küzdenek a problémával, hiszen az állampolgárok lakóhelye elleni támadások a lakosság jelentõs részét érintik. Ez a küzdelem azért is fontos, mert ezek a bûncselekmények az áldozatok számára nagy érzelmi veszteséget, nemcsak fizikai, hanem lelki sérüléseket is okoznak. Az otthonok biztonságát elsõsorban a lopások, a betörések fenyegetik, de veszélyben van a család autója is. Veszélyeztetettek a napközben vagy éjszaka egyedül otthon hagyott gyerekek, idõs családtagok, illetve nõk is. A vagyon elleni támadásoknál a biztonsági rendszeren lévõ leggyengébb láncszemet használják ki az elkövetõk. A személy elleni támadásoknál pedig a legkisebb ellenállás elve érvényesül, vagyis azok a leginkább veszélyeztetettek, akiknél a legkisebb ellenállásra számít a támadó. A lakásokat, otthonokat érintõ bûncselekmények közül leggyakoribbak az ún. betöréses lopások, de ezen kívül testi sértés, rablás, csalás, kifosztás, magánlaksértés, rongálás áldozatává is válhatunk. 3

5 Kockázati profil, kriminalisztikai sajátosságok, jellemzõk A lopás Statisztikai adatok azt támasztják alá, hogy a bûncselekmények közül a legnagyobb számban és leggyakrabban a vagyon elleni bûncselekmények fordulnak elõ. Ezek közül is a legjellemzõbb a lopás. Büntetõjogi értelemben lopást az követ el, aki valamely dolgot mástól jogtalanul eltulajdonít. A jogalkotó néhány esetben súlyosabban értékeli azokat a körülményeket, amelyek a lopásnál szerepet játszanak, és nagyobb büntetés kiszabását helyezi kilátásba. Ezek a következõ esetek: ha a lopást bûnszövetségben, közveszély színhelyén, üzletszerûen, dolog elleni erõszakkal (pl. betöréses lopás), helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel vagy a jogosult (használó) tudta és beleegyezése nélkül bemenve, hamis vagy lopott kulcs használatával, lakást vagy hasonló helyiséget az elkövetõvel közösen használó sérelmére, zsebtolvajlás útján, másnak a bûncselekmény elhárítására képtelen állapotát kihasználva követik el. De értékelik a büntetõeljárás során az is, hogy mekkora volt a lopással okozott kár. Minden egyes elkövetési formának megvannak a megelõzési, felderítési sajátosságai, de itt csak a fõbb ajánlások összefoglalására vállalkozhatunk. Minden védelmi formánál figyelembe kell venni annak sajátosságait, hiszen más technikai és személyi feltételeket igényel egy szálloda vagy parkoló, és mást egy bank, illetve az egyes épületek, csoportok, lakások, lakóházak védelme. Csak szakszerû és tervszerû tevékenységgel lehet kialakítani az egyes formáknak megfelelõ rendszereket. A rizikóanalízis és a védelmi terv megalkotása során elengedhetetlen azoknak a bûncselekményi formáknak, elkövetési magatartásoknak a megismerése, amelyek az adott épületet veszélyeztethetik. Az analógia alapján elemezhetõ, hogy egy cselekmény, például egy betöréses lopás hogyan zajlik le, ezáltal pedig a többi betöréses lopás módszertana is elképzelhetõ. Természetesen két különbözõ cselekmény soha nem történhet azonos módon, de nagy hasonlósággal igen. A gyakorlati tapasztalatok elemzésével megállapítható, hogy melyek azok a körülmények, amelyeket egy betöréssel kapcsolatban figyelembe kell venni a védelmi rendszer kialakításánál. Ilyen például az elkövetõ személye, az elkövetés szervezettsége. Jelenleg Magyarországon leggyakoribbak az alkalmi, ötletszerû és az úgynevezett átmeneti pénzzavar megoldását célzó "megélhetési" elkövetések. De ezek mellett egyre gyakoribb a bûnbandákba szervezõdött csoportok által kivitelezett, elõre eltervezett betörések végrehajtása. 4

6 A bûncselekmény elkövetése elõtt a csoport tagjai közül valamelyik személy általában valamilyen kapcsolatba kerül a kiszemelt objektumban lakókkal vagy dolgozókkal. Õ elõzetesen valamilyen ürüggyel terepszemlét, felmérést végez. A gyanús személyeket ezért lehetõség szerint ki kell szûrni, tudatosan fokozva az éberséget. A csoportokon belül mindig munkamegosztás van, ami lehetõvé teszi, hogy a tervezett betörés során a tagok a cselekmény egy fázisára koncentráljanak, hogy csökkentsék a hibalehetõségeket. Sokszor segítik õket a tippadók, akik az eltulajdonítani kívánt érték egy bizonyos százalékáért információt szolgáltatnak arról, hogy hová érdemes betörni a nagyobb érték reményében, oda esetleg hogyan könnyebb bejutni. Gyakran megfigyelik a tervezett elkövetés helyszínét, rögzítik az ott történõ mozgást. Ezt a védeni kívánt objektum külsõ személyi- és technikai úton történõ megfigyelésével, a gyanús mozgások elemzésével, értékelésével lehet kivédeni. Fontos körülmény a behatolás módszere is. Sajnos a hagyományosnak tekinthetõ módszerek (például az álkulccsal való nyitás, az ajtóbefeszítés, lakatlevágás, zártörés, rácsfeszítés, ablakbetörés, falbontás, tetõbontás vagy egyéb födémszerkezet megbontása) mellett új módszerek, mechanikus és elektronikus nyitószerkezetek is megjelentek a hazai piacon. Az objektumvédelem szervezésével foglalkozók körében ezek megismerése feltétlenül szükséges. Hiszen ha nem ismert, hogy az épületeket milyen támadások érhetik, akkor az ellenük való megelõzõ védelem sem lehet eredményes. Sõt az illegális behatolás sikerének lehetõsége is nagyobb, fõleg akkor, ha ezeket a szerkezeteket szakavatott kezek, zárspecialisták kezelik. A leggyakoribb célpont a betörések során a pénz, ékszer, egyéb értéktárgy vagy értékpapír. Ezeket tulajdonosaik legtöbbször különbözõ lemez-, illetve páncélszekrényekben, fali-, illetve egyéb beépített trezorokban helyezik el. Ezek kinyitása jelenleg még fõleg "hidegnyitási módszerekkel", azaz valamilyen mechanikus eszköz alkalmazásával történik, ezért nem mindegy, hogy a védeni kívánt tárgy, érték milyen széfben van elhelyezve. Azt is szem elõtt kell tartani, hogy a gyártó mire vállal garanciát és az megfelel-e a valóságnak. Ajánlatos például a páncélszekrény közvetlen környezetét is valamilyen riasztó rendszerrel biztosítani. Több esetben elõfordult az is, hogy mivel az elkövetõk a trezort helyben nyitni nem tudták, az egészet elvitték. Sokszor a hanyagság is segíti az elkövetõket, amikor például a páncélszekrény kulcsát ugyanabban a helyiségben rejtik el, vagy esetleg csupán egy fiókban tartják. Arra kell törekednünk, hogy ha már megtörtént a bûncselekmény, az elkövetõk azonosítható nyomot hagyjanak. Ezért célszerû megvizsgálni a védeni kívánt dolog közelében technikai csapda (fotó, vegyi, szag stb.) elhelyezésének lehetõségét is (például a pénz vagy az elkövetõ megjelölésére). 5

7 Fontos az értéktárgyak pontos leírása, nyilvántartása, megjelölése, hogy azokat gyorsan és pontosan tudják azonosítani a körözés során. Az eltulajdonított értéktárgyakat ugyanis az értékesítésig vagy a megrendelõnek történõ átadásig gyakran különbözõ raktárakba, egyéb rejtekhelyekre viszik. De a lopott dolgokat értékesíthetik orgazdákon keresztül is. A tettes (tettesek) kilétének megállapítása érdekében fontos a helyszín biztosítása, a nyomok elõzetes megsemmisüléstõl való megóvása, de ennek a kártérítési felelõsség megállapításában is nagy jelentõsége van. A betöréses lopás A betöréses lopás büntetõjogilag a dolog elleni erõszak módszerével elkövetett lopást jelenti. A betörés leggyakoribb helyszínei, az otthonok: a lakótelepi lakások, lakótömbök, többemeletes bérházak (társasházak), lakóparki lakások, családi házak (kertvárosi jellegû lakóegyüttes városban, falun), hétvégi házak, nyaralók, tanyák (egyedülálló, lakóterületen kívül esõ épületek), melléképületek (garázsok, mûhelyek, tárolók, gazdasági épületek, ólak stb.). A helyszín kiválasztása Tapasztalatok szerint több tényezõtõl is függ, hogy az elkövetõ hogyan választhatja ki a helyszínt. Ezt meghatározhatja az érték, a sértett, vagy maga a helyszín (pl. a lakás) ismerete, illetve az elkövetõ által kedvelt és elõtérbe helyezett betörési módszer alkalmazhatósága. Ha kiválasztotta a betörés helyszínét, az elkövetõ vagy maga ismeri meg a leendõ sértettet, és így tájékozódik annak értékeirõl, körülményeirõl, vagy megszerzi (megveszi) az információt, hogy hová érdemes betörni. Az elkövetõ a megszerzett információk alapján tervezi meg és hajtja végre cselekményét. A sértett kiválasztása történhet véletlenül, például a betörést megelõzheti egy nyilvános helyen való találkozás, egy szórakozóhelyen történt alkalmi ismeretség. De akár a helyszínen spontán alkalmazott trükk (pl. indok, hogy bemehessen a lakásba) is segítheti az elkövetõt. A spontán betöréshez a lakás pillanatnyi állapota is adhat ötletet (pl. építkezés, eladás, tartós távollét stb.). 6

8 Az elkövetési idõ A bûncselekmények nagy részét a nappali órákban követik el. A lopások, ezen belül is a betöréses lopások elkövetési ideje átlagosan 5-15 perc. Ez az idõszak az elkövetés megkezdésétõl, vagyis a behatolástól a menekülésig minden cselekményhez szükséges idõt felölel. Ebbõl adódik, hogy az objektum biztonságát úgy kell megtervezni, hogy a különbözõ mechanikai akadályokat csak ennél hosszabb idõ alatt legyen lehetséges leküzdeni. A betöréses lopás legjellemzõbb behatolási módszerei A dolog elleni erõszakkal elkövetett, más szóval betöréses lopásokat leggyakrabban az ajtóbefeszítés, hengerzártörés, rácslefeszítés, ablakbetörés, nyílászáró-kiemelés módszerével hajtják végre a bûncselekmény elkövetõi. Vannak úgynevezett finom és vannak durva nyitási módszerek. Az elõbbire az álkulccsal való zárnyitás, míg utóbbira az ajtó befeszítése lehet klasszikus példa. A besurranásos lopás A besurranásos lopások jellemzõje, hogy bár otthon van a sértett (lakástulajdonos, használó), de nem tud a bûncselekmény elkövetésérõl. A besurranásos lopás elkövetõje általában nem alkalmaz semmiféle dolog elleni erõszakot. Vagyis akadálymentesen jut be az ingatlanba, lakásba. Az elkövetõ kihasználja a sértett óvatlanságát, más irányú elfoglaltságát, így tulajdonítja el értékeit. A besurranó tolvaj általában a nyitva hagyott kapun, ajtón, vagy éppen ablakon keresztül jut be a lakásba, úgy, hogy a tulajdonos és családja otthon van, de a behatolást mégsem észleli senki. A besurranó tolvaj célja, hogy észrevétlen maradjon, amíg nem távozik a helyszínrõl. Ha a tolvajt a tulajdonos mégis észreveszi, az általában a menekülést választja. A besurranásos lopás jellemzõje, hogy az elkövetõ általában kisebb értéktárgyakat (legtöbbször pénzt, pénztárcát, irattárcát, ékszert) tulajdonít el, melyek elrejtése nem okoz gondot, és a menekülést sem akadályozza. 7

9 A melléképületek, kiegészítõ helyiségek elleni támadások A fõépületekhez - fõleg kertes családi házakhoz, gazdasági udvarokhoz - gyakran tartozik melléképület is. A melléképületekben gyakran értékes tárgyakat, eszközöket, szerszámokat, jármûveket tárolnak. Mivel a melléképületek többsége kevésbé védett, az ellenük történõ jogtalan támadások is egyre gyakoribbak. Így egyre több a betörés a szerszámos kamrákba, mûhelyekbe, kerékpártárolókba, terménytárolókba, állatok óljaiba, géptárolókba is. A lakásbetörésekhez kapcsolódóan azonban (a lakótelepen és a kertes övezetben egyaránt) leggyakoribbak a garázsbetörések. A garázsok zárszerkezeteit általában a lakásokéhoz képest könnyebben és feltûnés nélkül lehet nyitni. Ha a garázs nincs közvetlen összeköttetésben a lakással, az ellenõrzése is nehezebb. Általában a bûncselekmény felfedezése idõben is kitolódik, így annak végrehajtására is több ideje van a tettesnek. Egybeépítés esetén azonban az értékek megszerzése mellett a garázsbetörések másik célja lehet, hogy azon keresztül jussanak be a védettebb lakásba, házba. A legtöbb lakástulajdonos nem fordít kellõ figyelmet a garázs és a lakás közti belsõ átjárókra, azokat gyakran nyitva hagyják. A garázsok elleni támadásoknak összességében az a célja, hogy eltulajdonítsák a gépjármûvet, a garázsban tárolt gépjármû-felszereléseket, egyéb értékeket, illetve a garázson keresztül bejussanak a lakásba. A betörést lehetõvé tevõ egyéb okok, körülmények A bûnügyi statisztikai adatok szerint a bûncselekmények elkövetését elõsegítõ okok közül legelsõ helyen szerepel az óvatosság hiánya, utána következik a környezet közömbössége és a szükséges vagyonvédelem elmulasztása. A víkendházak, tanyák esetében pedig jelentõs szerepe van a terület lakatlanságának, kivilágítatlanságának. Az áldozatokkal foglalkozó tanulmányok bizonyították, hogy a bûncselekmények nagy részében a sértett maga is közremûködik. Ez azt jelenti, hogy magatartásával, hanyagságával, nemtörõdömségével lehetõvé teszi, vagy megkönnyíti - sok esetben kiprovokálja - annak végrehajtását. 8

10 Például a lakáskulcsok elvesztése gyakori eset, melynek oka általában figyelmetlenség, hanyagság. E körülményt a bûncselekmény sértettjei sokszor nem ismerik el, mert tartanak attól, hogy a biztosító nem téríti meg a kárt. Önmagában egy kulcs elvesztése még nem jelenti azt, hogy az adott lakásba biztosan betörnek, viszont potenciális veszélyforrást jelent, különösen akkor, ha a kulccsal egyéb azonosítók is eltûnnek (igazolvány, iratok stb.). De például egy erkélyablak alatt felejtett létra sem növeli a ház biztonságát. Az eltulajdonított (veszélyeztetett) tárgyak köre meglehetõsen széles körû, a korábban jellemzõ készpénz, arany, ékszer, értékpapírok, híradás-, és számítástechnikai cikkek mellett a betörés céljától függõen lopnak élelmiszert, okmányokat, vegyszereket, állatokat, de akár mezõgazdasági gépeket is. A sértetti profil A büntetõeljárási törvény meghatározása szerint sértett az, akinek jogát vagy jogos érdekét a bûncselekmény sértette, vagy veszélyeztette. A sértettek túlnyomó többsége a éves korosztályból kerül ki, nyilvánvalóan a keresõképes, már valamilyen értékkel rendelkezõ személyek az áldozatok. Potenciálisan veszélyeztetettek, és egyre gyakrabban válnak áldozattá az egyedülálló, idõs emberek és a nõk is. Velük szemben az elkövetõ kisebb ellenállásra számít, ha tetten érik. (Ezért sok esetben a betörés gyakran rablással végzõdik.) Azonban a bûncselekmények számszerûsítésénél figyelembe kell venni a látenciát is, ami azt jelenti, hogy sok megtörtént bûncselekményrõl a hatóságok nem szereznek tudomást, így azok nem képeznek statisztikai adatot sem. A látencia adódhat abból, hogy kisebb lopás esetén a sértett nem tulajdonít nagy jelentõséget a káreseménynek, illetve nem vállalja a rendõrségi eljárást, mert kényelmetlenek, vagy eleve eredménytelennek tartja azt. Az elkövetõi profil Az elkövetõ leggyakoribb motivációja az anyagi haszonszerzés. A lopással, betöréssel kis kockázat mellett gyorsan lehet pénzhez jutni, mert az eltulajdonított értékek viszonylag könnyen eladhatók, értékesíthetõk. Kiváltó ok lehet még az egyén személyiségtorzulása, a bûnözõi karriervágy, a bûnözõi életmód és az ebbõl adódó életforma követése. Ezek kiegészülhetnek még olyan különleges fizikai vagy technikai képességekkel, amelyek a bûncselekmények bizonyos típusához szükségesek. Az elkövetésben számtalan véletlen körülmény is szerepet játszhat még, például kulcsok, iratok megtalálása, õrizetlenül hagyott értékek megfigyelése. 9

11 Az elkövetési módszereket befolyásolják az elkövetõ személyi adottságai is; az egyénisége, a szellemi képességei, a fizikai állapota. A hétköznapi életben is erõszakos magatartású elkövetõ például a dolog elleni erõszakot helyezi elõtérbe, és általában a személy elleni erõszaktól sem riad vissza. Befolyásoló tényezõk lehetnek még a szakmai ismeretek, vagy a bûnözésben való jártasság. A módszereket, az elkövetõ magatartását természetesen az adott szituáció is befolyásolja. Az elkövetéshez szükséges tárgyi, objektív adottságok azok, amelyek miatt a betörés megvalósulhat, pl. vagyonbiztonsági hiányosságok, vagy a kapcsolódó szervezeti intézkedések hiányosságai. Az amatõr elkövetõ még nem ismert a hatóságok elõtt, de ez nem jelenti minden esetben azt is, hogy kezdõ a betörõszakmában. A visszaesõ, bûnismétlõ elkövetõi kör többségében felkészült, általában tervszerûen és meggondoltan cselekszik a bûncselekmény helyszínén. E profi bûnözõi kör a bûncselekményt rendszerint elõkészíti, megtervezi a végrehajtást, a menekülés útját, az értékesítést. Egyéb nem kalkulált káresemények Ebbe a csoportba tartoznak például a tûzkár, a vízkár, az áramszünetbõl eredõ károk. A másodlagos károk keletkezhetnek véletlenszerûen vagy szándékosan is. Utóbbi esetben azt az elkövetõ idézi elõ a cselekmény elõkészítése alatt (áramszünet, zárlat), vagy éppen az elkövetés után, hogy a nyomokat eltüntesse. Egyes esetekben a másodlagos kár nagyobb is lehet, mint a bûncselekménnyel elsõdlegesen okozott kár. Biztosítás hiányból eredõ károk Amennyiben a lakás tulajdonosa nem rendelkezik érvényes lakásbiztosítással, vagy a szerzõdési feltételeknek nem az elõírt módon tett eleget, a bûncselekménnyel okozott kárt maga viseli, azt a biztosítótársaság nem téríti meg számára. Érdemes tanulmányozni a szerzõdés mellékletébe foglalt szabályzatot is. Ugyanis hiába rendelkezik a lakás, ház mechanikai, elektronikai biztonsági berendezésekkel, ha azok használata nem elõírásszerû, a védelmi szint nem felel meg a biztosítási követelményeknek. Ezért érdemes a MABISZ által minõsített termékeket használni. 10

12 A betörés utáni teendõk A betöréses lopások utáni teendõk ismerete hatékonyan hozzájárulhat a megelõzéshez is, hiszen egy idõ után a bûnelkövetõnek számolnia kell a gyors és szakszerû civil és hatósági reakciókkal. A bûncselekmény felfedezése után az elsõ feladat a rendõrhatóság gyors értesítése, a tényszerû adatközlés. Egyes esetekben ez elõsegítheti a bûncselekmény megszakítását, vagy megakadályozását, az elkövetõk elfogását, a forró nyomon üldözés megkezdését, az eredményes adatgyûjtést, tanúkutatást és a helyszíni munkát. Az értesítést bárki megteheti, a felfedezõ tanú, a tulajdonos, de az észlelés történhet például vagyonvédelmi távfelügyelet (riasztó) jelzése által is. Ha sérült van a helyszínen, vagy tûz-, víz-, gázkiömlés keletkezett, az elsõdleges feladat a szakhatóságok értesítése mellett (tûzoltók, mentõk stb.) a közveszély elhárítása (gázcsap, vízcsap elzárása, tûzoltás megkezdése) és az életmentés, elsõsegélynyújtás. A helyszínt az eredményes nyomrögzítés érdekében az eredeti állapotában kell megõrizni. Mindez a nyomozás, a bizonyítás szempontjából fontos, ezért meg kell akadályozni a nyomok megsemmisülését a rendõrség kiérkezéséig. A rendõrség kiérkezése után, a helyszíni szemlén a sértett (lakásbirtokos) közremûködésére is szükség van, mivel õ ismeri a legjobban a helyszínt, õ tudja megjelölni a más számára nem látható elváltozásokat, az eltulajdonított értékek helyét. A biztosított vagyontárgy állapotán a betörés bekövetkezte után a tulajdonos (a szabályzat által megállapított határidõn belül) csak annyit változtathat, amennyi ez a kárenyhítéshez szükséges. Amennyiben a változtatás a megengedettnél nagyobb mértékû, a biztosító nem ismeri el kötelezettségét. Az okozott kár megszemlélése a helyszínen a biztosító feladata, azt a rendõri eljárás jogilag nem pótolhatja, és nem helyettesíti. A biztosító megteheti, hogy elfogadja a rendõrség által felmért állapotot, kárt. A rendõrséggel való együttmûködés a nyomozás során a sértettnek nemcsak joga, hanem kötelessége is, amelyet a büntetõeljárásról szóló törvény szabályoz. 11

13 Egyéb, az otthon biztonságát sértõ bûncselekmények A rongálás Aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy állagának rontásával kárt okoz, rongálást követ el. A bûncselekmény a kár bekövetkezésével válik befejezetté. A rongálás általában velejárója minden erõszakos behatolási, betörési módszernek (zárfeszítés, ablakbetörés, riasztó megrongálása). Ezekben az esetekben a lopás a cél, és a rongálás csak eszközcselekmény. Így is komoly rongálási károk keletkezhetnek, hiszen a helyrehozhatatlan dolgok nagyobb értéket is képviselhetnek, mint az eltulajdonított vagyontárgyak. A rongálás a betöréstõl függetlenül, önálló cselekményként is megvalósulhat: ablak betörésével, ajtó, kerítés, falfelület lefestésével (grafiti), egyes tárgyak eltörésével. A rablás Rablást a Büntetõ törvénykönyv megfogalmazása szerint az követ el, aki idegen dolgot jogtalanul úgy vesz el mástól, hogy valaki ellen erõszakot, avagy élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmaz, illetve valakit öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyez. Súlyosabban bünteti a törvény azt az elkövetõt, aki cselekményét fegyveresen, jelentõs vagy különösen nagy értékre, bûnszövetségben vagy csoportosan követi el. A köztudatban az él a rablásról, hogy az elkövetõk valakinek a megtámadásával, erõszakkal vesznek el értékeket. Rablásnak minõsül azonban az a cselekmény is, ha a tetten ért tolvaj nem elõre eltervezetten alkalmaz erõszakot, fenyegetést, hanem az elrabolni kívánt dolog megtartásának céljából. A rablások módszereiket tekintve sajnos egyre brutálisabbá, durvábbá válnak, sokszor indokolatlanul bántalmazzák azokat a sértetteket is, akiknek az ellenállását már egyébként is megtörték. Így akár életveszélyt vagy halált is okozhatnak. Több esetben a betörésnek indult cselekménybõl is rablás lesz, amikor az elkövetõket tetten érõ lakástulajdonost vagy a helyiségben tartózkodó személyt súlyosan bántalmazzák. Nem ritka az sem, hogy a tettesek minden elõzetes figyelmeztetés nélkül támadnak az általuk kiszemelt objektumra, esélyt sem adva a védekezésre. 12

14 Magyarországon egyre gyakoribb ezen a téren is a szervezettség, az elõre kiterveltség. Egyre gyakrabban követhetõ nyomon, hogy hogyan szemelték ki a bûncselekmény helyszínét, tárgyát, hogyan végeztek elõzetes megfigyelést, milyen eszközökkel készültek fel a rablásra, a szerepeket hogyan osztották fel egymás között. Egyre többször veszik igénybe az elkövetõk a sértettekkel szemben a megfélemlítés eszközeit: a lõfegyvereket, fegyvernek látszó tárgyakat (pl. gáz-, riasztó-, hatástalanított-, játék pisztoly), késeket, tõröket. Mind gyakoribb a megtámadott személy spray-vel való váratlan lefújása, elkábítása, védekezésre képtelen állapotba helyezése. A rablók többször használnak lopott autót vagy lopott rendszámmal ellátott jármûvet, felismerésük illetve a személyleírás megnehezítése érdekében álarcot, kivágott sísapkát. Mivel a rendõrségi felderítéseket az elõbb felsorolt esetekben sok körülmény nehezíti, e bûncselekményeknél is elsõsorban a megelõzési formákra kell helyezni a hangsúlyt. Komplex védelmi rendszer kialakítása, alkalmazása ajánlatos, mely az egyes elkövetési magatartások elemzésére és a módszertani ajánlásokra épül. A magánlaksértés A magánlaksértés is erõszakos bûncselekménynek számít. Az követi el, aki más lakásába az ott lakó akarata ellenére fenyegetéssel, erõszakkal vagy megtévesztéssel bemegy, vagy ott bent marad. Ebben az esetben nem a dolgok eltulajdonítása a cél. A magánlaksértés alapvetõen a tulajdonos (birtokos) személyét sérti, az alkotmányban és törvényekben biztosított magánlakás sérthetetlenségéhez fûzõdõ normákat veszélyezteti. Ez a magatartási forma azonban elõzetes cselekményként alkalmas arra, hogy a lakásban különbözõ trükkös lopásokat, esetleg rablást kövessenek el. (Ez azonban már másként minõsül.) A magatartási taktikai védelem A tulajdonos magatartása és azon intézkedései, melyeket értékeinek védelme érdekében tett, alapvetõen meghatározzák az egyes bûncselekmények elkövetési gyakoriságát és módszereit. Ezért fontos azon módszerek ismerete, mellyel csökkenthetõ a bûncselekmények elkövetésének valószínûsége. 13

15 A szakértõk által a lehetséges sértetti körben végzett szakszerû propagandamunka elõsegíti ezeknek a módszereknek a tervezését és gyakorlati alkalmazását. Ezek alapvetõen: kulcsok biztonságos kezelése, korszerû, a biztonsági igénynek megfelelõ szintû mechanikai és elektronikai védelem, zárak ellenõrzése, karbantartása, biztonsági zárak beépítése, nyílászárók ellenõrzése, védelme, értékek õrzése (trezor), megosztása (több helyen való tárolása), megjelölése (vegytinta, UV, tárgyleírás, egyéb), házi leltár készítése (betörés esetére), esetleg minta biztosítása, eszközök beépítése, telepítése, lehetõség szerint távfelügyeleti állomáshoz (riasztóközpont) való csatlakozás, a lakókörnyezet biztonsági követelményeket figyelembe vevõ kialakítása, az önvédelmi, bûnmegelõzési célú tevékenység beépítése a napi, rutinszerû cselekvésekbe, folyamatos együttmûködés kialakítása a lakóközösség más tagjaival. 1. A bûnözés felfedezése Új lakásunk biztonságáról már akkor is célszerû gondoskodnunk, amikor még ki sem választottuk, hogy hova is költözünk. A válogatás és a tervezés során ugyanis érdemes megtekinteni az adott település, városrész vagy fõvárosi kerület bûnözési térképét és adatait. Ez gyakran elkérhetõ az önkormányzatoktól és a rendõrségtõl is. Több adat, például a fõvárosi kerületek bûnözéstípusok szerinti rangsora évente a sajtóban és a rendõrség honlapján is megtalálható. Számos ember számára ez döntõ fontosságú adat. Õk nem is választanak olyan környéket, ahol túl sok a betörés. Mások számára azonban mindössze figyelmeztetést jelent, hogy fokozott biztonsági felszereltséget kell szerelni leendõ lakásukba. 2. Riasztásra felkészülni! Az újépítésû lakások, házak mûszaki leírásának tanulmányozásánál érdemes figyelni az apró részletekre. Itt számos biztonsággal kapcsolatos információt is megtalálunk. Például azt, hogy a riasztórendszer elõkészítése megtörtént-e. Láthatjuk, hogy a vezetékezést úgy készítették-e el a falban, hogy legyenek kiállások a különbözõ érzékelõknek. 14

16 Szükséges egy központi egység a bejárat környékén, ahol programozhatjuk, ki-, bekapcsolhatjuk a rendszert, valamint mozgásérzékelõket kell elhelyezni a szobafalakon. Ma már sokszor nyomásérzékelõket helyeznek az ablakokra is, így az üveg betörése esetén is riasztanak. Csak olyan rendszert alkalmazzunk, amely be van kötve valamely biztonsági szolgálat központjába, és néhány percen belül megjelennek az õrök, ha riasztást kapnak. A mechanikai védelem A megfelelõ mechanikai védelemmel lassíthatjuk az elkövetõt, az akadályok leküzdésével pedig nõ a betörésre szánt idõ is. A mechanikai védelmi követelményeket már a lakás tervezésekor vagy birtokbavételekor figyelembe kell venni, nem utolsó sorban biztosítási feltétel is, melyre vonatkozóan minden biztosító saját szabályokkal rendelkezik. A mechanikus akadályok az elkövetõ pszichikumára is hatnak. Ha úgy értékeli, hogy az idõtényezõ miatt nem tudja az elfogás kockázata nélkül végrehajtani a bûncselekményt, lehet, hogy emiatt meg sem kezdi azt. A legelterjedtebb mechanikai akadályok; falazat, kerítés, ajtók, zárak, zárrendszerek, rácsok, biztonsági fóliák, értéktárolók. Az elektronikai védelem Az elektronikai védelem elsõdleges célja a megelõzés, másodlagos célja az elkövetõ zavarása, akadályozása a tervezett bûncselekmény zavartalan kivitelezésében, harmadlagos célja pedig az elkövetõ tettenérésének elõsegítése, az elfogás megkönnyítése. A távfelügyelet a lakásokban, a családi házakban, az üzlethelyiségekben, irodákban mûködõ riasztórendszerektõl beérkezõ jelzések napi 24 órás, folyamatos felügyeletét és a jelzések feldolgozását jelenti. Az ügyeletes diszpécserek az intézkedést igénylõ jelzések (pl. támadás, betörés) esetén haladéktalanul értesítik az elõfizetõ által megadott személyt, személyeket, szervezeteket és a járõrszolgálatot. A kivonuló szolgálat a helyszínen biztosítja az ügyfél személyének és vagyontárgyainak védelmét. 15

17 És még egy pár hasznos tanács Lehet, hogy az Ön rémálma is az, hogy egyszer arra ér haza, betörõ járt az otthonában, értékes és kedves emlékeket õrzõ tárgyai pedig örökre eltûntek. Ajtó, ablak tárva van, de bejöhet-e akárki? Hogy egy nem várt betörést biztosan elkerüljön, már a ház építésekor vagy lakása vásárlásakor figyelembe kell vennie a lehetséges biztonsági megoldásokat. Mindenkinek tudomásul kell vennie: a lakások védelmérõl való gondoskodás feladatát a rendõrség nem fogja felvállalni, ebben mindenki elsõsorban magára számíthat. Ezért el kell döntenie, hogy mekkora költséget fordít vagyona biztonságára, mennyi az Ön számára elfogadható és a megfelelõ biztonság. 1. Tervezzük meg a védelmet! A tapasztalatok azt mutatják, hogy a betörések elkövetõi általában a nyílászárók, ajtók, ablakok feltörésével, erõszakos kinyitásával jutnak be a lakásba. Párjával közösen vegyék szemügyre a lakóházukban lévõ nyílászárók biztonságát: a második emeletig az ablakokat is, ennél magasabban pedig elsõsorban a bejárati ajtót! Sajnos a betörõ nem válogat az emeletek között, hiába egyszerûbb a földszintrõl kiugrania az ablakon, bizony a lifttel is elmenekülhet. 2. Vizsgáljuk meg a környezetünket! Azt vegyük szemügyre, hogy nincs-e olyan tárgy az ablakok közelében, amit létraként használhat egy ügyesebb betörõ. (Villámhárító vezetéke, esõcsatorna, házhoz közel álló fa, és hasonlók.) Ha ilyet találunk, akkor ne érezzük magunkat biztonságban még a második vagy a harmadik emeleten sem! Tegyük meg a megfelelõ ellenlépéseket, hiszen a fa koronája esetleg kissé visszavágható, az esõcsatorna vagy a villámhárító szakszerûen áthelyezhetõ az ablakoktól távolabbra. 16

18 3. Védjük a bejáratot! Egy lakás legkritikusabb pontja a bejárati ajtó, a leggyakoribb lakásbetörési forma ennek feltörése. A tömblakásoknál jóformán ez az egyetlen behatolási lehetõség, de még a családi házaknál is az ajtó felfeszítése a legelterjedtebb behatolási módszer. Sokszor rossz minõségû ajtó és zár könnyíti meg a bûnözõk dolgát. A régi lakótelepi bejárati ajtók fenyõléc keretbe helyezett farostlemez burkolású, könnyû szerkezetes megoldások. Ezek betörés elleni biztonsága a nullával egyenlõ. Az ilyen ajtóknál a meglévõ hengerzár betétet teljesen fölösleges kicserélni, hiszen egyetlen mozdulattal beszakítható, vagy erõsebb csavarhúzóval lefeszíthetõ. A minimális biztonságot itt a biztosítók elvárásainak megfelelõen az ötpontos zárás létrehozása jelenti. A pincénél és a garázsnál egy legalább 40 mm vastag acélborítású lappal készült modern biztonsági ajtó nyújt védelmet. 4. Szerezzünk be riasztót! A riasztórendszerek kiépítése során törekedni kell arra, hogy a szakember minél több érzékelõt helyezzen el a lakásban. Ennek természetesen az anyagi lehetõségek is gátat szabnak, ezért sok esetben alkalmaznak ún. "csapdaszerû védelmet". Ez azt jelenti, hogy az érzékelõk nem minden helyiségben vannak telepítve, csak azokon a pontokon, ahol az elkövetõ mindenképpen áthalad. A csapdaszerû védelem és felügyelet minden nyílászárót figyel, felügyel. A riasztórendszerek elsõdleges célja, az elkövetõk elfogása, elriasztása a helyszínrõl, és az értékek megóvása, megtartása. E cél elõsegítése érdekében mindenképpen szükséges a nagyon hatékonyan mûködõ távfelügyeletekhez átjeleztetni. 17

19 5. Jegyezzük meg: 107 vagy 112! Ha észleli, hogy lakásába, hétvégi házába betörtek, ne menjen be, inkább a legrövidebb idõn belül értesítse a rendõrséget! Lehetséges, hogy a betörõ még a lakásban van, és menekülése érdekében erõszakot alkalmaz. A rendõrség értesítése közben is figyelje a lakást, erre akár felkérheti az amúgy is kíváncsi szomszédokat. Ha idegent lát távozni, a személyleírás segítséget jelenthet, jól jegyezze meg a ruházatot, a gépkocsit, a távozási útvonalat! 18

20 Betörések elleni tippek nyaraláskor I. Betöréses lopás A hosszabb idõre üresen hagyott ház miindig nagy vonzerõt jelent a betörõk számára, érdemes tehát ügyelni a biztonságra elutazás elõtt. De hogyan védjük meg házunkat, lakásunkat a betörõktõl távollétünk alatt, míg nyaral a család? Sajnos százszázalékos biztonság nem létezik, de néhány óvintézkedéssel megnehezíthetjük a betörõk dolgát. 1. Nézzünk körül az udvaron! Hogy minimálisra csökkentsük a betörés esélyét, elõször is nézzünk körül az udvaron, kertben, hogy nincs-e olyan tárgy az ablakok közelében, amely esetleg segítséget nyújthatna a betörõknek a fal megmászásához. A ház körül például ne maradjon kint létra vagy egyéb kerti bútor. Ezeket lehetõség szerint tároljuk belsõ térben, de mindenképpen zárható helyen! Bármennyire is magától értetõdõnek tûnhet a tanács, az ajtókat, ablakokat jól zárjuk be, ugyanis az utazás elõtti nagy sietségben megeshet, hogy megfeledkezünk róla, figyelmetlenségünkért pedig nagy árat fizethetünk. A villanyóra szekrényét zárjuk biztonságosan, hogy a behatoló ne tudja elõre elsötétíteni a lakást, illetve ezzel együtt az elektronikus riasztást is kiiktatni. Tartsunk rendet közvetlen környezetünkben és a kertben! A széthagyott kerti szerszámok, gépek, illetve gyerekjátékok, valamint a könnyebben elmozdítható kerti bútorok könnyedén ellophatók, ráadásul egyenesen vonzzák a besurranó tolvajokat. A sûrû növényzet kiváló rejtekhelyül szolgálhat a betörõk számára. A dúsabb bokrokat, fákat ritkítsuk meg annyira, hogy a betörõk ne tudjanak észrevétlenül tevékenykedni. A házhoz, ablakokhoz közel álló fák ágait pedig kissé vágjuk vissza. 19

21 2. A lakásban is akad egy-két teendõnk Ne hagyjunk a lakásban nagy értékû készpénzt, ékszereket, hacsak nincs otthon széf, ahol biztonságban lehetnek a rablók elõl! 3. Mondjuk le az újságot! A postaládában felhalmozott újságok és különbözõ reklámok is arra utalhatnak, hogy a ház lakói távol tartózkodnak. Az újság-elõfizetéseket vagy bármi egyéb, a külvilággal napi kapcsolattartást igénylõ szolgáltatást mondjuk le! 4. Kérjük a szomszédok segítségét! Elutazásunk ideje alatt sok tennivaló hárulhat barátokra, szomszédokra. Kérjünk meg egy barátot vagy egy megbízható szomszédot, hogy rendszeresen ürítse a postaládát, a szemétszállítási napokon az önök kukáját is helyezze ki a ház elé, függetlenül attól, hogy tartalmaz-e valamit, vagy sem, esténként kapcsolja fel a villanyt, és húzza le a rolókat, vagy húzza be a függönyöket. Az azonban fontos, hogy a redõnyök, függönyök ne legyenek állandóan leengedve, illetve behúzva, mivel ez is egy jel arra nézve, hogy senki sem tartózkodik otthon. Hosszabb út esetén nem árt, ha fûnyírással is megbízzák a szomszédot, ismerõst. Cserébe felajánlható, hogy használja a kerti ruhaszárító kötelet, illetve udvari parkolóhelyeinket, hiszen ezek is azt a látszatot keltik, hogy lakják a házat. Fontos, hogy a megbízott személy tudja a pontos címet, ahol a vakációt töltik, és egy telefonszámot, ahol baj esetén feltétlenül el tudja önöket érni. 5. Ne verjük nagydobra, hogy nyaralni megyünk! Próbálják minél kevesebb emberrel megosztani, hogy huzamosabb idõre üresen hagyjuk otthonukat! Minél kevesebben tudják, hogy elutazunk, annál kisebb a lehetõsége annak, hogy olyan ember fülébe jut elutazásunk híre, aki esetleg nem tisztességes szándékkal érkezne lakásunkba. 20

22 7. Helyezzünk el mozgásérzékelõket! Helyezzen ki minden bejárathoz mozgásérzékelõt! Egy olyan lámpa, amely mozgást érzékelve azonnal felkapcsol, elbizonytalaníthatja a betörõket. Ebbõl ugyanis arra következtetnek, hogy az adott háznál vigyáznak a biztonságra. Azok a környékbeliek pedig, akik tudják, hogy senkinek nem lenne szabad ott tartózkodnia, azonnal felfigyelnek a fényre. 8. Ne hagyjuk a kulcsot a lábtörlõ alatt! Ha azt gondoljuk, hogy a legtöbb tikos hely (lábtörlõ alatt, ablakpárkányon, ajtókeret fölött, odvas fa belsejében ) a rablók elõtt is titkos, elég nagyot tévedünk. Egy tapasztalt betörõ számára ezeken az általánosan használt helyeken nem okoz különösebb gondot a kulcs megtalálása. A legszerencsésebb, ha baj esetére a pótkulcsot egy családtagra, a szomszédra, vagy egy közeli barátra bízzuk. 9. Szerezzünk be riasztót! Modern riasztórendszerek széles választékban beszerezhetõk. Lehetõsége van távfelügyeleti rendszert választani, amely a szerzõdött biztonsági szolgálatot riasztja. Ha ilyen riasztórendszert választ, akkor cserébe biztosan fogja tudni, hogy ha bármilyen probléma adódik, akkor valaki a helyszínre fog sietni, és ellenõrzi az ingatlant. 21

SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG Bűnmegelőzési Osztály

SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG Bűnmegelőzési Osztály SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG Bűnmegelőzési Osztály 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c. Pf.:121 TEL:82/502-700-2732, FAX:82/502-700-2772 E-mail:bunmeg@somogy.police.hu Trükkös tolvajok,

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2015. ÁPRILIS

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2015. ÁPRILIS VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVELE 2015. ÁPRILIS T A R T A L O M: 1. Lakásbetörések, hétvégi ház betörések, védekezési lehetőségek 2. Tanácsok gyalogosoknak 1. Lakásbetörések, hétvégi

Részletesebben

Mit jelent az igazán biztonságos ajtó?

Mit jelent az igazán biztonságos ajtó? Mit jelent az igazán biztonságos ajtó? Sajnos egyre gyakrabban botlunk akciósabbnál akciósabb bejárati ajtókba szórólapokon vagy az interneten. Sokszor a külső alapján meg is hozzuk a döntést, esztétikus

Részletesebben

A PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA

A PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA A PÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSA A belföldi pénzforgalom lebonyolítása A pénzforgalom gyűjtőfogalom, Közvetlen a pénzforgalom Közvetett a pénzforgalom Bankszámla Bankszámlán a bankszámlaszerződéssel létrehozott

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2010. április BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2010. április BUDAPEST 21. április Tisztelt Hölgyem / Uram! A Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjeként egyik legfontosabb küldetésünknek tartom a bűnmegelőzést, éppen ezért amikor csak lehetőségünk adódik, komoly hangsúlyt

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2011. december BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2011. december BUDAPEST 211. december Tisztelt Hölgyem / Uram! Az előttünk álló hetek minden családban az ünnepi készülődés időszaka, és biztos vagyok benne, hogy a karácsonyi nagy közös bevásárlások Önöknél is az év talán legmeghittebb

Részletesebben

Bűnmegelőzési tanácsok nyárra

Bűnmegelőzési tanácsok nyárra Benedek Elek: Reggeli dal (részlet) Fölkelt a méh is, döngicsél a réten, Zümmög a bogárka, röppenésre készen, Szárnyát szárítgatja meleg napsugárban, Megfürödvén előbb harmatos virágban. Dalolj madár,

Részletesebben

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Tartalomjegyzék Tanulmányok I. Könyv: A személyek / 3 Vita Az orvos beteg jogviszony az új Ptk.-ban Jobbágyi Gábor / 15 Szerzõdésátruházás Gárdos Péter / 20 Polgári jogi kodifikáció

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel

az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseivel Összeállította: Szabó Imre, HÖOK elnökségi tag, egyetemi hallgató, PPKE JÁK HÖOK KIOSZ Közreműködtek: Dr. Czuglerné Dr. Ivány Judit ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális

Részletesebben

Leukémia (fehérvérûség)

Leukémia (fehérvérûség) Leukémia (fehérvérûség) Leukémia - fehérvérûség A leukémia a rosszindulatú rákos megbetegedések azon formája, amely a vérképzõ sejtekbõl indul ki. A leukémia a csontvelõben lévõ éretlen és érettebb vérképzõ

Részletesebben

Dokumentum száma. Oktatási segédlet. ESD Alapismeretek. Kiadás dátuma: 2009.10.20. ESD alapismeretek. Készítette: Kovács Zoltán

Dokumentum száma. Oktatási segédlet. ESD Alapismeretek. Kiadás dátuma: 2009.10.20. ESD alapismeretek. Készítette: Kovács Zoltán Oktatási segédlet ESD Alapismeretek Dokumentum száma Kiadás dátuma: 2009.10.20. ESD alapismeretek Készítette: Kovács Zoltán 1 Kivel nem fordult még elő, hogy az ajtókilincs megérintésekor összerándult?

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 4. A vagyon elemzése Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerrõl

Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerrõl A KULTÚRA VILÁGA Csata Zsombor Kiss Dénes Kiss Tamás Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerrõl A kutatási programról Erdélyben a kulturális kataszter felmérése két régióra osztva történt. A csíkszeredai

Részletesebben

F. Dárdai Ágnes Kaposi József

F. Dárdai Ágnes Kaposi József FDÆrdai`-KaposiJ_ProblØmaorientÆlt.qxp 2008.07.03. 6:02 Page 353 353 F. Dárdai Ágnes Kaposi József A PROBLÉMAORIENTÁLT TÖRTÉNELEMTANÍTÁS ÉS A FEJLESZTÕFELADATOK BEVEZETÉS A 20. század második feléhez,

Részletesebben

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől -1- -2- -3- -4- 3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől Magyarország Alaptörvényének II. Cikke alapvetésként rögzíti, hogy mindenkinek joga van

Részletesebben

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság OMR Adó-vevõs fotokapcsolók A mûködés aelve: 1. Az adó-vevõs érzékelõ két részbõl áll, egy adóból (fénykibocsátó), és egy vevõbõl (fényelnyelõ). Egy fénysugár kapcsolja össze a két eszközt egymással. vevõ

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

Házõrzõ. új otthon biztosítás. Hatályos: 2007. május 15-étõl. Ügyféltájékoztató és feltételek. Nysz.: 13098

Házõrzõ. új otthon biztosítás. Hatályos: 2007. május 15-étõl. Ügyféltájékoztató és feltételek. Nysz.: 13098 Házõrzõ új otthon biztosítás Ügyféltájékoztató és feltételek Hatályos: 2007. május 15-étõl Nysz.: 13098 Tartalomjegyzék A) Ügyféltájékoztató.....................................................................3

Részletesebben

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére! 1 6 ) M u t a s s a b e a s á r g a r é z c s ő v e z e t é k k é s z í t é s é t a z a l á b b i v á z l a t f e lh a s z n á l á s á v a l Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos

Részletesebben

Környezet és egészség a hulladékhasznosítástól a címkékig

Környezet és egészség a hulladékhasznosítástól a címkékig Kiadja: Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (www.febesz.eu) Minden jog fenntartva. A kiadványt, illetve annak részét tilos sokszorosítani, bármely formában vagy eszközzel a Kiadó engedélye nélkül

Részletesebben

A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG

A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG A VIDÉK JÖVÕJE AZ AGRÁRPOLITIKÁTÓL A VIDÉKPOLITIKÁIG Halmai Péter, Csatári Bálint, Tóth Erzsébet (Szent István Egyetem, MTA Regionális Kutató Központ, Agrárgazdasági Kutatóintézet) 1 Vezetõi összefoglaló

Részletesebben

Szervezetfejlesztés a szakképzõ intézményekben

Szervezetfejlesztés a szakképzõ intézményekben Szakiskolai Fejlesztési Program Minõségfejlesztési terület Szervezetfejlesztés a szakképzõ intézményekben Módszertani kiadvány Nemzeti Szakképzési Intézet Budapest, 2006 Írta: Králik Tibor Szakiskolai

Részletesebben

www.leier.hu INNOVÁCIÓ ENERGIAHATÉKONYSÁG BIZTONSÁG KÉMÉNY- RENDSZEREK

www.leier.hu INNOVÁCIÓ ENERGIAHATÉKONYSÁG BIZTONSÁG KÉMÉNY- RENDSZEREK www.leier.hu INNOVÁCIÓ ENERGIAHATÉKONYSÁG BIZTONSÁG KÉMÉNY- RENDSZEREK 11 Komfort és energiahatékonyság kéménnyel Otthonunk melege, családunk biztonsága, kényelme elsődleges szempontok lakóhelyünk kialakításakor.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI TA1033V http://hu.yourpdfguides.com/dref/644273

Az Ön kézikönyve ZANUSSI TA1033V http://hu.yourpdfguides.com/dref/644273 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A fenntarthatóság szempontjai a tanító terek tervezésében Oroszlány Miklós

A fenntarthatóság szempontjai a tanító terek tervezésében Oroszlány Miklós A fenntarthatóság szempontjai a tanító terek tervezésében Oroszlány Miklós Amikor napjainkban épületek infrastrukturális fejlesztéséről beszélünk, elengedhetetlen, hogy fenntarthatósági szempontokat is

Részletesebben

Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése

Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése Udvari Kerstin Varga István Tervezett tervezetlenség közfoglalkoztatási tervek tartalomelemzése A tanulmány azt vizsgálja, hogy az Út a munkához program közfoglalkoztatási tervei mennyire tükrözik a jogalkotók

Részletesebben

ForceNOW! Cross- funkcionális edzőterem HÁZIREND

ForceNOW! Cross- funkcionális edzőterem HÁZIREND ForceNOW! Cross- funkcionális edzőterem HÁZIREND Edzőterem elnevezése: ForceNOW! Cross-funkcionális edzőterem Rövid megnevezés: ForceNOW! Gym Címe: 1146 Budapest 14. kerület Thököly út 164. Telefonszám:

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben 1 Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója az Észlelő-és Jelzőrendszer működéséről 2015 évben Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba simuló kezek tartják

Részletesebben

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében*

MÛHELY. A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* MÛHELY Nagy Beáta KIREKESZTÉS VAGY BEFOGADÁS? A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében* Az információs technológiák folyamatos és egyre felgyorsuló

Részletesebben

Demens betegek ellátásának

Demens betegek ellátásának tanulmány XI. évf. 1. szám Gyarmati Andrea Demens betegek ellátásának - - Ademenciának sok oka különíthető el. Ezek közül a legismertebb és legelterjedtebb az Alzheimer-kór. A demencia nem egy konkrét

Részletesebben

IND C2Z és C2T ipari zoom sztereomikroszkóp

IND C2Z és C2T ipari zoom sztereomikroszkóp IND C2Z és C2T ipari zoom sztereomikroszkóp Tartalom Bevezető Felépítés Használat Karbantartás és tárolás Mikroszkópos szakkifejezések Technikai jellemzők Összeszerelés Üzembe helyezés, használat Hibás

Részletesebben

H Í R L E V É L 2014. október TARTALOM:

H Í R L E V É L 2014. október TARTALOM: H Í R L E V É L 2014. október TARTALOM: 1. Október 1.: Az idősek világnapja 2. A szépkorúak áldozattá válásának megelőzéséhez társadalmi összefogás is szükséges 3. A leszállópálya fényei 4. Mindenszentek,

Részletesebben

Betöréses lopás és rablás biztosítás

Betöréses lopás és rablás biztosítás Betöréses lopás és rablás biztosítás Különös biztosítási feltételek 1/7 AHE-11882/6 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A biztosítás tárgya és területi hatálya... 3 1.2. A biztosítási

Részletesebben

Bódis Lajos Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában, II. rész

Bódis Lajos Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában, II. rész ESETTANULMÁNY Közgazdasági Szemle, XLIV. évf., 1997. szeptember (799 818. o.) Bódis Lajos Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok egy nagyüzemi varrodában, II. rész A szerzõ az új intézményi

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM. T a n á c s á n a k. 16/2002/2003.ET. számú

A SZENT ISTVÁN EGYETEM. T a n á c s á n a k. 16/2002/2003.ET. számú A SZENT ISTVÁN EGYETEM T a n á c s á n a k 16/2002/2003.ET. számú h a t á r o z a t a a Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzatról 1 I. A RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉG CÉLJA A vagyonvédelmi és

Részletesebben

LAKOSS ÁGI T ÁJ ÉKOZTATÓ

LAKOSS ÁGI T ÁJ ÉKOZTATÓ 1. sz. melléklet az 555-1/2013/GYKK számú ügyirathoz Tisztelt kiskörei lakosok! LAKOSS ÁGI T ÁJ ÉKOZTATÓ A körülöttünk lévő világ folyamatosan változik. Ezek a változások veszélyeket hordoznak magukban.

Részletesebben

MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM. - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban -

MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM. - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban - MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban - Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves résztvevők! SLIDE1 Koltai György vagyok, és tisztelettel köszöntöm Önöket

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Második esély típusú intézmények és programjaik Az Equal program keretén belül szervezett Fiatalok Tematikus Hálózat megbízásából a tanulmány szerzői arra vállalkoztak, hogy átfogó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE - 2012 -

BESZÁMOLÓ RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE - 2012 - BESZÁMOLÓ RÁBAPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSÉRE - 2012 - TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET! Az alábbiakban szeretnék beszámolni az elmúlt egy év rendőrségi szempontból jelentős történéseiről.

Részletesebben

[muszakiak.hu] - a mûszaki portál

[muszakiak.hu] - a mûszaki portál Hõszigetelés Homlokzati falak külsõ hõszigetelése A nyolcvanas években, amikor a növekvõ energiaárak miatt elõször került komolyan szóba hazánkban a homlokzatok hõszigetelése, néhány centiméter vastag

Részletesebben

Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben

Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Azonosító szám: TÁMOP-2.4.5.-12/3-2012-0036 Nyitvatartási és ügyintézési idők racionalizálása Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú

Részletesebben

SORSKÉRDÉSEK és a SEGÉLYEZÉSI IPAR

SORSKÉRDÉSEK és a SEGÉLYEZÉSI IPAR SORSKÉRDÉSEK és a SEGÉLYEZÉSI IPAR Beszélgetés Majoros Márta szociálpszichológussal, narkológussal mélypont SORSRONTÓ SZENVEDÉLYEK A dohányzás, az alkohol, a kémiai szerek használata után a játékfüggõség

Részletesebben

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló

A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. Összefoglaló A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma: 598196 Honlapok címe: www.egyenlobanasmod.hu; www.antidiszko.hu

Részletesebben

H Í R L E V É L 2012. február TARTALOM

H Í R L E V É L 2012. február TARTALOM H Í R L E V É L 2012. február TARTALOM Ellopott és kicsalt gépkocsik 1. Már a gépkocsi megvásárlásánál figyelni kell! 2. A legfontosabb szabályokat feltétlenül tartsuk be! 3. A tolvajok kedvelt célpontja

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

Szerzõ: Vizi István 1

Szerzõ: Vizi István 1 A magyar lakosság aktív turizmussal kapcsolatos preferenciái és az aktív turisztikai tevékenységek intenzitása Szerzõ: Vizi István 1 Jelen kutatás közvetlen elõzménye a Magyar Turizmus Rt. megbízásából

Részletesebben

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell,

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell, Kováts Ildikó INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, EMBERI TÉNYEZÕ, CIVIL TÁRSADALOM, MÉDIA ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI DIGITÁLIS MÛSORSZÓRÁS ELÕREJELZÉSÉHEZ Bevezetõ Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése

Részletesebben

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása

Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Egyszerű szabályos forduló a hátúszásban, és annak oktatása Az úszó fekvő testhelyzetben, háton megközelíti a falat. Ne engedje le a csípőjét, megemelt állal hajtsa végre a fordulást. Fejjel is megközelíti

Részletesebben

ELEKTROMOS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSA BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

ELEKTROMOS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSA BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ GB227 JELŰ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK BIZTOSÍTÁSA BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere ALAPBIZTOSÍTÁS Groupama Biztosító Zrt. 1146 Budapest, Erzsébet királyné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 108/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Értékelés Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Maga ez a kötet nem más, mint egy elsõsorban az Ifjúságról szóló civil jelentés. Ennek a Parlament hasonló jelentésével egyidejûleg

Tisztelt Olvasók! Maga ez a kötet nem más, mint egy elsõsorban az Ifjúságról szóló civil jelentés. Ennek a Parlament hasonló jelentésével egyidejûleg UISZ jelentes.qxd 2006. 10. 21. 16:40 Page 4 Tisztelt Olvasók! Több okból vállaltam el, hogy e könyvnyi lapszámot mindenki figyelmébe ajánlom, akinek felelõssége és dolga van gyermekeink és ifjúságunk

Részletesebben

BOI LÁSZLÓ AZ UTAZÓ BŰNÖZÉS ÉS A SOROZATBŰNCSELEKMÉNYEK ÖSSZEFÜGGÉSEI

BOI LÁSZLÓ AZ UTAZÓ BŰNÖZÉS ÉS A SOROZATBŰNCSELEKMÉNYEK ÖSSZEFÜGGÉSEI BOI LÁSZLÓ AZ UTAZÓ BŰNÖZÉS ÉS A SOROZATBŰNCSELEKMÉNYEK ÖSSZEFÜGGÉSEI A vagyon elleni bűncselekmények felderítésénél nem hagyható figyelmen kívül az utazó bűnözés jelensége sem, amellyel főleg betörési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. november 25., péntek 57. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 122/2011. (XI. 25.) HM utasítás a honvédelmi-környezetvédelmi stratégia

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Tartalomjegyzék Szerkesztõbizottsági javaslat III. Könyv: Családjog, VI. Cím: Házassági vagyonjog / 3 Külföldi kitekintés Az ügyleti képviselet szabályainak rendszertani elhelyezése

Részletesebben

M típusú fokozatkapcsoló. Üzemeltetési utasítás

M típusú fokozatkapcsoló. Üzemeltetési utasítás M típusú fokozatkapcsoló Üzemeltetési utasítás 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Általános elöírások 1.1 Biztonsági elöírások 5 1.2 Elöírásszerü használat 5 2 Felépítés/Kivitelek 6 3 Szállítás 7 4 A fokozatkapcsoló

Részletesebben

2. MÉRÉSELMÉLETI ISMERETEK

2. MÉRÉSELMÉLETI ISMERETEK 2. MÉRÉSELMÉLETI ISMERETEK A fejezet célja azoknak a módszereknek a bemutatása, amelyekkel adatokat gyűjthetünk annak érdekében, hogy kérdéseinkre választ kapjunk. Megvizsgáljuk azokat a feltételeket is,

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 46-47. Száma: 1-65/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - 1 - Méretek magasság 850 mm

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK - 1 - Méretek magasság 850 mm HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA MOSÓGÉP TA 833 V MÛSZAKI ADATLAP Méretek magasság 850 mm mélység 600 mm szélesség 397 mm Névleges feszültség, frekvencia 230 V / 50 Hz Maximális teljesítmény-felvétel 2300

Részletesebben

Felkészülés az év végi ünnepekre! (ORFK) - Érdemes megfogadni a tanácsokat 2012. november 23. péntek, 19:59

Felkészülés az év végi ünnepekre! (ORFK) - Érdemes megfogadni a tanácsokat 2012. november 23. péntek, 19:59 Sajtótájékoztatón számolt be a rendőrség az év végi ünnepek közeledtével aktuálissá váló feladatokról 2012. november 23-án az ORFK Teve utcai székházában. Németh Ágnes r. alezredes, az ORFK Bűnmegelőzési

Részletesebben

BMSzKI 1134 Budapest Dózsa György út 152. Átmeneti szállás 2015. évi Szakmai beszámoló

BMSzKI 1134 Budapest Dózsa György út 152. Átmeneti szállás 2015. évi Szakmai beszámoló BMSzKI 1134 Budapest Dózsa György út 152. Átmeneti szállás 2015. évi Szakmai beszámoló Készítette: Juhász Arnold és Beczéné Bálint Mónika Intézményünk bemutatása: A Dózsa Átmeneti szállás a BMSzKI Központi

Részletesebben

A Marcali Városi Sportcsarnok. vállalkozásban történő üzemeltetésének. tapasztalatairól.

A Marcali Városi Sportcsarnok. vállalkozásban történő üzemeltetésének. tapasztalatairól. A Marcali Városi Sportcsarnok vállalkozásban történő üzemeltetésének tapasztalatairól. A Képviselőtestület 2015. januári ülésére Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Polgármester Úr! A Marcali Városi Sportcsarnok

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI JOG ÉS AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HATVAN ÉVE (1937 1997) VÖLGYESI LEVENTE egyetemi docens (PPKE JÁK)

A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI JOG ÉS AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HATVAN ÉVE (1937 1997) VÖLGYESI LEVENTE egyetemi docens (PPKE JÁK) Iustum Aequum Salutare V. 2009/3. 109 136. A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI JOG ÉS AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELMÉNEK HATVAN ÉVE (1937 1997) egyetemi docens (PPKE JÁK) Bevezetés Az elmúlt esztendõben emlékeztünk meg

Részletesebben

A szociális szakemberek szakmai támogatása a családon belüli erôszak-ügyekkel kapcsolatban

A szociális szakemberek szakmai támogatása a családon belüli erôszak-ügyekkel kapcsolatban Rajnai Eszter Mészáros Attila A szociális szakemberek szakmai támogatása a családon belüli erôszak-ügyekkel kapcsolatban Lektorálta: Sajgál Rózsa A kiadvány megjelenését a Norvég Civil Alap támogatta.

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY. Ügyszám: 08000/ 433-3 /2016. ált. Tisztelt Olvasó!

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY. Ügyszám: 08000/ 433-3 /2016. ált. Tisztelt Olvasó! GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY Ügyszám: 08000/ 433-3 /2016. ált. Tisztelt Olvasó! ELBÍR HÍRLEVÉL A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. áprilisi bűnmegelőzési

Részletesebben

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M KOLLÉGIUMVEZETŐ: DR. KEMENES ISTVÁN 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 62/568-512 6701 Szeged Pf. 1192 Fax: 62/568-513 Szegedi Ítélőtábla

Részletesebben

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ Együtt vigyáz(z)unk a pénzére! 2009 TARTALOM ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Mi a betétbiztosítás feladata és miért fontos az Ön számára? 2. Kik tartoznak a betétbiztosítási rendszerbe?

Részletesebben

mtatk A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3

mtatk A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3 MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont mtatk MTA TK Gyerekesély Műhelytanulmányok 2015/3 A kistérségi gyerekesély program és az általános iskolai oktatás teljesítményének összefüggése Nikitscher Péter Széll

Részletesebben

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban

Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban Ez a címe annak a kutatási programnak, amely az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban, Légmán Anna szociológus vezetésével mutatja be, hogyan jelennek

Részletesebben

V-tanú projekt. METALELEKTRO - MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Szombathely 2006-2014

V-tanú projekt. METALELEKTRO - MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Szombathely 2006-2014 V-tanú projekt METALELEKTRO - MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Szombathely 26-214 A MÁV Zrt. Szombathelyi Területi Igazgatóság területén a közút-vasút szintbeni kereszteződések biztosítására jelenleg, 127

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2001

Közhasznúsági jelentés 2001 Közhasznúsági jelentés 2001 A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat a magyarországi történelmi protestáns és ortodox egyházak, illetve magánszemélyek által 1991-ben alapított protestáns szellemiségû, kiemelkedõen

Részletesebben

A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON

A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON Szociológiai Szemle 2007/3 4, 278 283. A TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM KIALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON FARAGÓ Péter MTA Szociológiai Intézet H-1014 Budapest, Úri u. 49.; e-mail: peter.farago@meh.hu Tamás Pál (szerk.):

Részletesebben

Csellengő fiatalok, a nyár veszélyei.

Csellengő fiatalok, a nyár veszélyei. Eleekkt trroonni ikkuuss Laakkoossssáággi i Bűűnnmeeggeel lőőzzééssi i IInnffoorrmáácci ióóss Reennddsszzeerr 2014.. máájjuss SSzzáám: :1144000000/ /11001144--33/ /22001144..áál lt.. Csellengő fiatalok,

Részletesebben

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS 2013. évi új előírásai

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS 2013. évi új előírásai KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS 2013. évi új előírásai JFGK 16.: BORJAK VÉDELME A követelmények célja: Az állattartót terheli a felelősség azért, hogy a borjak tartási körülményei minden szempontból megfeleljenek

Részletesebben

1. A bankkártya-elfogadás elônyei

1. A bankkártya-elfogadás elônyei Tartalomjegyzék 1. A bankkártya-elfogadás elônyei 2. A kártyaelfogadás szabályai 3. Tranzakciót megelôzô segítség a Bank részérôl 3.1 Mikor kérjünk tízes kódú engedélyt? 3.2 Tízes kódú engedélyezés folyamata

Részletesebben

Atradius Fizetési Szokások Barométer. Felmérés a vállalkozások fizetési magatartásáról Kelet- és Közép-Európában. 2008 nyár

Atradius Fizetési Szokások Barométer. Felmérés a vállalkozások fizetési magatartásáról Kelet- és Közép-Európában. 2008 nyár Atradius Fizetési Szokások Barométer Felmérés a vállalkozások fizetési magatartásáról Kelet- és Közép-Európában 2008 nyár Tartalomjegyzék A felmérés profilja... 4 A felmérés háttere... 4 A felmérés céljai...

Részletesebben

Hasznos tanácsok, mi a teendő földrengés előtt, a rengés alatt és utána

Hasznos tanácsok, mi a teendő földrengés előtt, a rengés alatt és utána A földrengés a Föld felszínének hirtelen rázkódása. A földrengések általában tektonikus eredetűek, de vulkánkitörések, föld alatti üregek beomlása stb. is okozhatnak földrengést. A földrengéskor felszabaduló

Részletesebben

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló és elemzés a békéltető testületek 2010. évi tevékenységéről Budapest, 2011. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

A magyar tudományos utánpótlás a Kárpát-medence kisebbségi régióiban 1

A magyar tudományos utánpótlás a Kárpát-medence kisebbségi régióiban 1 Berényi Dénes Egyed Albert Kulcsár Szabó Enikõ A magyar tudományos utánpótlás a Kárpát-medence kisebbségi régióiban 1 A tudományos utánpótlás ügye minden bizonnyal a tudomány mûvelésével kapcsolatos kérdések

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2013. november BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer E L B I R LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2013. november BUDAPEST 213. november Temetőink biztonságáért Novemberi hírlevelünket az előttünk álló jeles dátum, nevezetesen november 1., vagyis Mindenszentek (Hallottak Napja - november 2.) köré fogalmaztuk. Ezen a napon

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Összecsukható Dobson-távcsövek HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Összecsukható Dobson-távcsövek TARTALOMJEGYZÉK A távcsõ összeállítása............................................. 3 Alkatrészjegyzék (8 és 10 ).....................................

Részletesebben

AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás

AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítás Kedves Ügyfelünk! Köszönjük, hogy az AEGON Lakás és Szabadidô Biztosítást választotta! Az AEGON, a hazai lakásbiztosítási piac vezetôje olyan új a magyar lakásbiztosítási

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. sz. Elıírás EGYEZMÉNY A KEREKES JÁRMŐVEKRE, VALAMINT AZ ILYEN JÁRMŐVEKRE FELSZERELHETİ ÉS/VAGY ILYENEKEN ALKALMAZHATÓ SZERELVÉNYEKRE ÉS ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

Kisebbségi dosszié: Oslói Ajánlások

Kisebbségi dosszié: Oslói Ajánlások Kisebbségi dosszié: Oslói Ajánlások írta BOZÓKI Antal az Árgus Intézõbizottságának elnöke Adalékok a kisebbségi jogok európai normáinak jobb megismeréséhez A Nemzeti Kisebbségek Nyelvi Jogairól szóló,

Részletesebben

The complex defence systems of vehicles is described in thisscript, considering personal elements.

The complex defence systems of vehicles is described in thisscript, considering personal elements. KATONAI GÉPÉSZET KONKOLY JÓZSEF GÉPJÁRMŐVÉDELEM SAFETY TECHNOLOGY OF VEHICLES The complex defence systems of vehicles is described in thisscript, considering personal elements. Dolgozatomban a gépjármővek

Részletesebben

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI Secondary Student Hostels No. 257 RESEARCH PAPERS INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATIONAL RESEARCH Liskó Ilona A szakképző

Részletesebben

Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk

Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk Molnár István Mozgásátalakítók, csigahajtás, csavarorsó felépítése és működése.hibalehetőségek és javításuk A követelménymodul megnevezése: Gépelemek szerelése A követelménymodul száma: 0221-06 A tartalomelem

Részletesebben

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL

20. Melléklet: 21. számú Elõírás. 2. Felülvizsgált szövegváltozat EGYSÉGES FELTÉTELEK GÉPJÁRMÛVEK JÓVÁHAGYÁSÁRA BELSÕ BERENDEZÉSÜK SZEMPONTJÁBÓL E/ECE/324 }Rev.1/Add.20/Rev.2 E/ECE/TRANS/505 1992. szeptember 11. ENSZ-EGB 21. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l

Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l Nemzetközi konferencia a közszolgálatban foglalkoztatottak életpálya-rendszerér l 2001. december 10. Szerkeszt : Szathmári Gábor Kiadja a Szakszervezetek Együttm ködési Fóruma (SZEF) Felel s kiadó: Dr.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 827 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A61F 7/10 (2006.01) 4. ábra !HU00000827T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 827 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 291272 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA VISSZASZORÍTÁSÁRA A KORMÁNY KÁBÍTÓSZER-ELLENES STRATÉGIÁJÁNAK KONCEPCIONÁLIS ALAPJAI

NEMZETI STRATÉGIA A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA VISSZASZORÍTÁSÁRA A KORMÁNY KÁBÍTÓSZER-ELLENES STRATÉGIÁJÁNAK KONCEPCIONÁLIS ALAPJAI A KORMÁNY KÁBÍTÓSZER-ELLENES STRATÉGIÁJÁNAK KONCEPCIONÁLIS ALAPJAI A stratégiai anyagot a Kormány 2000. július 4-én, az Országgyûlés 2000. december 5-én fogadta el Elõterjesztõ: IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35 Mecseki ökoturisztikai élménypark kialakítása a pécsi állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és kerékpár turisztikai infrastruktúra fejlesztésével - 2. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

1 von 7 18.02.2014 18:11

1 von 7 18.02.2014 18:11 1 von 7 18.02.2014 18:11 1979. évi 2. törvényerejű rendelet a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről

Részletesebben

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára

Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára Háttéranyag a Budapesti Békéltető Testület 2014. július 8-i sajtótájékoztatójára I. Botrányos esetek a Budapesti Békéltető Testület 2014. első félévéből A Budapesti Békéltető Testület a fogyasztóvédelemről

Részletesebben

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok NB03_bel.qxd 2009.04.08 5:43 du. Page 44 44 Varga László A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok A Magyar Köztársaság 1999-ben az akkor éppen ötven éve létezõ szövetséghez, a NATO-hoz csatlakozott.

Részletesebben

Házõrzõ családi otthonbiztosítás

Házõrzõ családi otthonbiztosítás Feltételek Házõrzõ családi otthonbiztosítás Ügyféltájékoztató és feltételek Érvényes: 2003. június 15-étõl Ny.sz.: 11383 Tartalomjegyzék A) Ügyféltájékoztató.....................................................................3

Részletesebben