Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete"

Átírás

1 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: Tel.:76/ Fax: 76/ /2011. Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 15-én tartott rendes üléséről. Jelen vannak: Füredi János polgármester Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester Ártim János, Bagóné Ballun Gyöngyi, Bolyki Zoltán, Bornemisszáné Varga Ilona, Kókai Sándor képviselők Dr. Fazekas István jegyző Galamb Jánosné gazdálkodási főmunkatárs Galamb Anikó igazgatási előadó Balogh Judit jegyzőkönyvezető Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme, (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Füredi János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította azt, hogy mivel 5 képviselő jelen van a Testület határozatképes, így az ülést megnyitotta, s egyidejűleg javaslatot tett jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Bagóné Ballun Gyöngyi és Bornemisszáné Varga Ilona képviselők személyében. Végül kérte a képviselő-testületet a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére és a napirendre tett javaslatainak elfogadására. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét és a napirendet elfogadta (1. számú melléklet). Napirend 1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének elfogadása Előadó: Polgármester 2.) Döntés a KEOP-5.3.0/A/ számú pályázat megvalósításáról a Széchenyi István Általános Iskola és a Mohácsy Ferenc Sportcsarnok 6076 Ágasegyháza Kossuth tér 4. Hrsz.: 84 vonatkozásában. Előadó: Polgármester 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010.(II.10.) rendelet módosítása. Előadó: Polgármester 1

2 4.) Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása Előadó: Polgármester 5.)Ágasegyháza Község Önkormányzatának az állatok tartásáról és az ebazonosító védjegy bevezetéséről szóló 8/2008. (V. 13.) Kt. számú rendeletének módosítása Előadó: Jegyző 6.) FAMILY FROST Kft Budaörs, Budapesti út által Ágasegyháza Község Polgármestere 1/1/2011. számú, napján kelt határozata ellen benyújtott fellebbezés Előadó: Polgármester 7.)Egyebek 1. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének elfogadása Előadó: Polgármester Füredi János tájékoztatásul elmondta, hogy az írásos előterjesztést (2. számú melléklet) mindenki időben megkapta ben illetve papíralapon is, majd kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete - vita nélkül - 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2011.(II.15) számú rendelete az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről A Képviselő-testület évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II. 15.) számú rendeletét a jegyzőkönyv 2. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 2. napirendi pont Tárgya: Előadó: Döntés a KEOP-5.3.0/A/ számú pályázat megvalósításáról, illetve a megvalósításhoz szükséges önrészről a Széchenyi István Általános Iskola és a Mohácsy Ferenc Sportcsarnok 6076 (Ágasegyháza Kossuth tér 4. szám; hrsz.: 84.) vonatkozásában. Füredi János polgármester 2

3 Füredi János megállapította, hogy az előterjesztést (3 sz. melléklet) időben mindenki megkapta írásban ( ben illetve papíralapon), majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az Összevont Bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ágasegyháza Község Képviselő-testületének 14/2011. (II.15.) kt. számú határozata a KEOP-5.3.0/A/ számú pályázat megvalósításáról, illetve a megvalósításhoz szükséges önrészről a Széchenyi István Általános Iskola és a Mohácsy Ferenc Sportcsarnok (6076 Ágasegyháza Kossuth tér 4. szám; hrsz.: 84.) vonatkozásában. Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett döntött arról, hogy a Széchenyi István Általános Művelődési Központ energetikai korszerűsítése megnevezésű projektet a KEOP-5.3.0/A/ számú pályázati kiírás alapján meg kívánja valósítani. A beruházás teljes beruházási költsége ,- Ft azaz Ötvenötmilliónégyszázötvenháromezer-négyszázötvenhárom forint. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége) ,- Ft azaz Ötvenötmillió-négyszázötvenháromezer-négyszázötvenhárom forint. A beruházás megvalósításához Ft azaz Negyvenegymillió- kilencszázötvenezerötszázharminchét forint pályázati támogatást ítéltek meg részünkre az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív program keretből. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás megvalósulásához szükséges ,- Ft azaz Tizenhárommillióötszázkétezer-kilencszáztizenhat forint összegű saját erőt (önrészt) a évi költségvetésében biztosítja, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon elkülönítve kezeli. Felelős: Füredi János polgármester és dr. Fazekas István jegyző Határidő: azonnal 3

4 3. napirendi pont Tárgya: Előadó: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010.(II.10.) rendelet módosítása. Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (4. sz. melléklet) mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) időben megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az Összevont Bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, vita nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Ágasegyháza Község Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010.(II.10.) számú rendeletének módosításáról: A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetés módosításáról szóló 3/2011.(II. 15.) számú rendeletét a jegyzőkönyv 4. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 4. napirendi pont Tárgya: Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon/5. sz. melléklet/) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az Összevont Bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátásokról 4

5 A Képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II. 15.) számú rendeletét a jegyzőkönyv 5. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 5. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzatának az állatok tartásáról és az ebazonosító védjegy bevezetéséről szóló 8/2008. (V. 13.) Kt. számú rendeletének módosítása Előadó: jegyző Dr. Fazekas István jegyző elmondta, hogy az előterjesztést (6 számú melléklet) időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 15.) számú rendelete az állatok tartásáról és az ebazonosító védjegy bevezetéséről szóló 8/2008. (V. 13.) számú rendelet módosítása A Képviselő-testület 5/2011.(II. 15.) számú rendeletével az állatok tartásáról és az ebazonosító védjegy bevezetéséről szóló 8/2008. (V. 13.) számú rendeletét a jegyzőkönyv 6. számú mellékletében foglaltak szerint módosította. 6. napirendi pont Tárgya: FAMILY FROST Kft Budaörs, Budapesti út által Ágasegyháza Község Polgármestere 1/1/2011. számú, napján kelt határozata ellen benyújtott fellebbezés Előadó: Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester elmondta, hogy az előterjesztést (7 számú melléklet) időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Ártim János kérdése, hogy a környező településen fizet-e a közterület foglalásért díjat, és - ha igen mennyit a FAMILY FROST Kft Az I. fokú határozatot meghozó Füredi János polgármester elmondta, hogy természetesen a környező településeken is fizetnek és megközelítőleg ugyanekkora mértékű közterület- 5

6 használati díjat. Ezzel összefüggésben elmondta azt is, hogy településünkön a FAMILY FROST Kft. most is jelen van, de mivel fellebbezést nyújtottak be, így az I. fokú döntés még nem emelkedett jogerőre. Így egyelőre nem fizetnek semmit. Megjegyezte azt is, hogy bár a FAMILY FROST Kft. kérelme heti egy alkalomról szólt, valójában hetente kétszer - szerdán és vasárnap - vannak jelen a községünkben. Mivel több hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, az alpolgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Ágasegyháza Község Képviselő-testületének 15/2011. (II. 15.) kt. számú határozata a Family Frost Kft közterület használati díj mértékének megállapítása iránt benyújtott fellebbezésének elbírálása tárgyában: Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a FAMILY FROST Kft Budaörs, Budapesti út által Ágasegyháza Község Polgármestere 1/1/2011. számú, napján kelt határozata ellen benyújtott fellebbezését elutasítja. Felelős: Polgármester Határidő: Értelemszerűen Tárgya: Egyebek Előadó: Polgármester 7. napirendi pont 1.) Pályázat Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az Új Széchenyi Terv keretében pályázni lehet épületenergetikai fejlesztésre, melyet megújuló energiaforrással kell együtt megvalósítani, pl. napelemmel. Az iskola után most a Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítését kell megvalósítani. Ezért, amennyiben a Testület is támogatja az elképzelést, a Polgármesteri Hivatal energiaellátásának korszerűsítése tárgyában is be fogjuk nyújtani a pályázatunkat. A pályázat támogatottsága 85 %-os, tehát az önrész mértéke 15 %. Alapos okkal feltehető az, hogy ennél kedvezőbb feltételek mellett valószínűleg nem nyújthatunk be pályázatot a közeljövőben. Ártim János képviselő hozzászólásában elmondta, hogy megítélése szerint mindenképpen be kell nyújtani a pályázatott, mert ilyen energiaárak mellett szükséges a megtakarítás minden lehetőségét megragadni. Füredi János polgármester kérte a képviselőket, szavazzanak. 6

7 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag támogatta a Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésre történő pályázat benyújtását. Előadó: Polgármester 2.)Sándortelepi iskola Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az elmúlt héten kint járt a Sándortelepi iskolánál és katasztrofális állapotokat tapasztalt. A vandálok mindent elvittek, összetörtek. Sajnos jelenleg nincsen olyan pályázat kiírva, amely lehetőséget adna az épület felújítására. A polgármester ahhoz kérte a képviselők támogatását, hogy mivel a villamosvezetékek szabadon lógnak ki a falból és bennük áram van a nagyobb baj elkerülése érdekében, a szolgáltatóval kikapcsoltassuk az áramot. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag támogatta a polgármester javaslatát, miszerint a Sándortelepi iskolánál a villamos áramot ki kell kapcsolni a balesetveszély megelőzése érdekében. Előadó: Polgármester 3.) Választókerületi Országgyűlési Képviselő fogadóórája Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy ma 14 órától volt Lezsák Sándornak, az Országgyűlés alelnökének, választókerületünk Országgyűlési Képviselőjének a fogadóórája, aki pár perccel az ülés megkezdése előtt távozott. Személyes beszélgetésük során azonban elmondta azt, hogy legmesszebbmenőkig támogatja a már benyújtott, illetve a későbbiekben benyújtásra kerülő pályázatainkat. 4.) Kérdések, indítványok, javaslatok Füredi János polgármester kérte a képviselőket, hogy kérdéseiket tegyék fel, javaslatukat, indítványaikat adják elő. Kókai Sándor képviselő elmondta, hogy az autóbusz megállókban nagyon rossz az út, melyet ki kelleni javítani. Kérdése: kinek a feladata, az önkormányzaté vagy a Soltút Kft-é? Megkérdezte továbbá azt is, hogy mivel valamikor szó volt kerékpárút építéséről, ebben a kérdésben lesz-e erőlelépés? Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó elmondta, hogy az önkormányzat építette az öblöket, de az a közútkezelő tulajdonába került, s így a Soltút Kft. engedélye nélkül nem tehetünk semmit. Füredi János polgármester válaszában elmondta, hogy próbálnak megoldást keresni a buszmegálló problémára., továbbá elmondta, hogy kerékpárútra jelenleg nincsen pályázat kiírva, önerőből viszont nem tudja az önkormányzat ezt a tervét megvalósítani. Kókai Sándor képviselő továbbiakban felvetette a közvilágítás ügyben, hogy a takarékoskodás szempontjából elég lenne minden második oszlopon világító testet elhelyezni, viszont van 7

8 olyan útszakasz, főleg kereszteződésekben, ahol nem megfelelő a világítás. Megoldást kellene keresni erre a problémára. Füredi János polgármester válaszában elmondat, hogy a közvilágítás kötelező közfeladat. Az önkormányzat nem vállalhatja azt, hogy a közvilágítás miatt marasztalják el egy esetleges baleset miatt. Kókai Sándor képviselő megköszönte a válaszokat, amit kielégítőnek tartott. Füredi János polgármester, mivel egyéb kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta. Kmf. Füredi János Polgármester Dr. Fazekas István Jegyző Balogh Judit jegyzőkönyvvezető A jegyzőkönyvet hitelesítik: Bagóné Ballun Gyöngyi Bornemisszáné Varga Ilona 8

9 1. számú melléklet Ágasegyháza Község Polgármestere 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web:http://agasegyhaza.hu Tel.:76/ Fax: 76/ /2011. Kt. ülés M E G H Í V Ó Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 15-én 16 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Napirend 1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének elfogadása Előadó: Polgármester 2.) Döntés a KEOP-5.3.0/A/ számú pályázat megvalósításáról a Széchenyi István Általános Iskola és a Mohácsy Ferenc Sportcsarnok 6076 Ágasegyháza Kossuth tér 4. Hrsz.: 84 vonatkozásában. Előadó: Polgármester 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010.(II.10.) rendelet módosítása. Előadó: Polgármester 4.) Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása Előadó: Polgármester 5.)Ágasegyháza Község Önkormányzatának az állatok tartásáról és az ebazonosító védjegy bevezetéséről szóló 8/2008. (V. 13.) Kt. számú rendeletének módosítása Előadó: Jegyző 6.) FAMILY FROST Kft Budaörs, Budapesti út által Ágasegyháza Község Polgármestere 1/1/2011. számú, napján kelt határozata ellen benyújtott fellebbezés Előadó: Polgármester 7.)Egyebek Ágasegyháza, február 11. Füredi János polgármester 9

10 Ágasegyháza Község Polgármestere 2. számú melléklet 11/ Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/ Tel.:76/ ELŐTERJESZTÉS Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének február 15.-ei ülésére Tárgy: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi költségvetése. Tisztelt Képviselő- testület! Az Országgyűlés a 2010.évi CLXIX. tv. elfogadásával megalkotta a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetését. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv ában előírt kötelezettségemnek eleget téve a Tisztelt Képviselő- testület elé terjesztem az önkormányzat 2011.évi költségvetésének rendelet - tervezetét. A költségvetést a Pénzügyminisztérium által megfogalmazott irányelvek mentén haladva terveztük. A makrogazdasági folyamatok jelentősen befolyásolják lehetőségeinket, hiszen a működtetéshez szükséges források legnagyobb részét a központi költségvetés által biztosított támogatások (állami hozzájárulás, átengedett SZJA) teszik ki. Mindezeket figyelembe véve bevételeinket igyekeztünk teljes körűen számba venni, de csak a reálisan teljesíthető szintig. Kiadásaink tervezésénél pedig a takarékosságot tartottuk szem előtt. B e v é t e l e k: Önkormányzatunk 2011.évi bevételi főösszege ezer forint, melynek részletezését az 1. sz. melléklet tartalmaz. Ezen főösszegen belül ezer forint az intézményi működési bevétel, mely elsősorban az étkeztetésből, terembérleti díjakból és továbbszámlázott szolgáltatások bevételéből áll. Mindez működési költségvetésünk 7.9 %-a, aminek a növelésére törekedni kell. Intézményi működési bevételeink évről évre csökkennek, mert a növekvő térítési díjakat egyre kevesebben tudják kifizetni, ezért inkább nem veszik igénybe a szolgáltatást. Egyik legnagyobb és legjelentősebb bevételi forrás az önkormányzatok sajátos működési bevétele. Összege ezer forint, a költségvetési főösszeg 32,08 %-a. Itt került tervezésre a személyi jövedelemadó helyben maradó része 8%, a jövedelemkülönbség mérséklésére kapott támogatás, a gépjárműadó, és a helyi adók. Mindezek részletezését az alábbi táblázat mutatja 10

11 Bevételi jogcím SZJA helyben maradó rész SZJA jöv.kül.mérséklés Gépjárműadó Helyi adók ebből Vállalkozók komm.adója 30 - Iparűzési adó Magánszem.komm.adója 7150 Pótlék, bírság, egyéb bevételek 850 Összesen: ezer forintban Eredeti előirányzat Az adóbevételek tervezését a 2011.évi adókivetési adatok alapozzák meg, valamint a 2010.év hátralékok behajtásából kb. 50 %-kal számoltunk évben a vállalkozók kommunális adója adónem megszűnik, ezrét csak az előző évi hátralék összegének bevételével számolunk. Az iparűzési adóbevételünk előirányzata tartalmazza a felszámolás alatt lévő vállalkozással szembeni követelésünket is, melynek teljesülése meglehetősen bizonytalan. Az SZJA bevételek központilag kerültek megállapításra, a helyi iparűzési adókivetés, valamint az országos átlagtól való eltérés függvényében. A központi költségvetéstől kapott támogatás ezer forint, a költségvetési főösszeg 8,95 %-a. Ez a bevételi előirányzat tartalmazza a költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete alapján járó támogatásokat. Részletezve az alábbi táblázat mutatja. Állami hozzájárulás Fajlagos összeg Támogatás Mutatószám megnevezése (Ft) (Ft) Települési üzemeltetési, igazgatási és sport fea 1952 fő Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 495 fő Pénzbeli szociális ellátások Központi számítás Csak szociális étkeztetést igénybe vevők 27 fő Csak nappali ellátást igénybe vevők 30 fő Családi napközi 7 fő Tanyagondnoki szolgálat 2 körzet Kv.tv. 3.számú melléklet össz Szociális továbbképzés és szakvizsga 3 fő Kv.tv. 8.számú melléklet össz Önkormányzat költségvetési támogatása mindösszesen A költségvetési törvény 3.számú melléklete szinti támogatások normatív támogatások, szabadon felhasználhatóak. 11

12 A költségvetési törvény 8.számú melléklete szerint támogatások kötött felhasználásúak, az összeg csak a megjelölt célra fordítható. A felhasználásról a 2011.évi beszámoló keretében kell majd számot adni. A működési célú támogatásértékű bevételeink között terveztük az OEP által biztosított védőnői finanszírozást ezer forintot, a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra, és a 2010.évről áthúzódó közhasznú és különböző támogatási programok keretében történő foglalkoztatás támogatására ezer forintot, valamint Fülöpháza Község Önkormányzat felé fennálló követelésünk megtérülését ezer forintot, a Településőri program támogatására ezer forintot, Falunapi rendezvény EU forrásból történő támogatására ezer forintot és Kerekegyháza Mikro Társulástól a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére ezer forintot. célú pénzeszköz átvételként a lakosságtól származó LTP hátralékok megtérülésével számolunk, melynek összege ezer forint. A fentiekben részletezett források fedezetet nyújtanak a működési ra, így működési célú hitel felvételét nem tervezzük eredeti költségvetésünkben. Mindezek alapján költségvetésünk pénzforgalmi működési bevételi összege ezer forint, a költségvetési főösszeg 55,0 %-a. Pénzforgalom nélküli bevételként a 2010.évi várható pénzmaradvány egy részét terveztük, ezer forintot. A végleges összeg meghatározására a 2010.évi zárszámadás tárgyalásakor kerül sor. Felhalmozási bevételeink 2011.évben várhatóan az alábbiak szerint alakulnak: Felhalmozási bevételeink között 5 db. átlagosan 850 m 2 -es önkormányzati telek értékesítését terveztük Ft/m 2 + Áfa áron, ez összesen ezer forint + Áfa. Szennyvíz- csatornahálózat érdekeltségi hozzájárulásából 600 ezer forinttal, a PANNON és T- MOBIL által fizetendő bérleti díj 450ezer forint, a tűzoltószertár bérbeadásából 240 ezer forint, ivóvíz rendszerhasználati díja 300 ezer forint évi költségvetésünkben fog teljesülni az Ágasegyháza Árpád krt. 22. szám alatti szolgálati lakás értékesítése, ezer forintért. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként terveztük a KEOP páyázati összeget ezer forintot az iskola felújításához és az IKSZT pályázati támogatást, mely ezer forint. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételét tervezzük az OTP-től ezer forint összegben, mely a még le nem járt LTP szerződések megszűnésével illeti meg önkormányzatunkat. A korábbi években nyújtott lakáscélú kölcsönök visszatérüléséből 100 ezer forinttal számolunk évben döntött a Tisztelt Képviselő- testület ezer forint rövid lejáratú fejlesztési célú hitel felvételéről a faluház felújításához évben ebből az összegből ezer forintot vettünk igénybe, a fennmaradó ezer forint igénybevételére 2011 január hónapban került sor, így hitel felvételként ezer forintot terveztünk. A fentieket együttvéve Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi költségvetésének bevételi főösszege ezer forint. 12

13 K i a d á s o k: Önkormányzatunk 2011.évi kiadási főösszege ezer forint, melynek részletezését az 2. sz. melléklet tartalmaz. Személyi juttatások A személyi juttatások kiemelt előirányzat tartalmazza a munkavállalók december 1-től hatályos besorolási bérét, a kötelező előlépéseket, a munkáltató döntésen alapuló személyi illetményeket, a jogszabály alapján járó költségtérítéseket. A köztisztviselői illetményalap forint, a közalkalmazotti illetménytábla A1 besorolási fokozata forint, a közalkalmazotti pótlékalap forint, a minimálbér forint. A személyi juttatásokhoz szorosan kapcsolódó létszámkimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza. Munkaadót terhelő járulékok 2011.évben nem változott a járulékok összetétele, mértéke az előző évhez képest. Ennek alapján a nyugdíjbiztosítási járulék 24%, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5%, a természetbeli egészségbiztosítási járulék 1,5% lett. A munkaerő piaci járulék mértéke pedig 1%. Dologi és egyéb folyó Dologi és egyéb folyó tartalmazzák mindazokat a at, melyek a kötelező feladatellátáshoz nélkülözhetetlenek. Ilyenek a készletbeszerzések, szolgáltatások, áfa, biztosítások, kamat. Önkormányzat által folyósított ellátások Ez a kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat által fizetendő rendszeres és eseti, pénzbeli és természetbeni ellátásokat. Mivel a központi költségvetés a legtöbb ellátás tekintetében a kifizetés összegéhez - eltérő mértékben ugyan -, de évközi pótelőirányzatot biztosít, ezért csak az önkormányzatra jutó saját erő rész került megtervezésre rendelet tervezetünkben. Az évközi támogatások alapján módosítani szükséges az önkormányzat költségvetési rendeletét. célú támogatásértékű Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete, hagyja jóvá az oktatási feladatok költségvetését, mely változatlan formában beépül a társulás költségvetésébe. A központi költségvetés által biztosított normatív támogatás bevétele, és az oktatási feladatellátáshoz szükséges összege közötti különbséget működési célú támogatásértékű kiadásként biztosítja költségvetésében, melynek 2011.évi összege ezer forint. Mindennek részletezését az alábbi táblázat mutatja: 13

14 Ágasegyháza- Orgovány Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulás évi költségvetése ezer forintban K I A D Á S O K Előirányzat számla száma Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közalkalmazottak alapilletménye Iskola Óvoda Napközi Összesen Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen: Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Közalkalmazottak végkielégítése Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatásai (betegszabadság) Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése (munkába járás) Pedagógus szakkönyv Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai összesen: Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai összesen: Részmunkaidőben fogl. rendsz. szem. jutt. Részm. folg. szem. Jutt Részm. fogl. személyi juttatása összesen:

15 Személyi juttatások mindösszesen: Munkaadót terhelő járulékok Nyugdíjbiztosítási járulék 24% Természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5 % Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5 % Munkaerő piaci járulék (1%) Táppénz-hj Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi Készletbeszerzések Gyógyszerbeszerzés Irodaszer-, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó-, és kenőanyag beszerzés (fűnyíróhoz) Szakmai anyag beszerzés Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Munkaruha, védőruha beszerzés Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet) Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamos -energia - szolgáltatás Vízdíjak

16 Csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Vásárolt élelmezés Szolgáltatások összesen: Különféle dologi Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda Különféle dologi (pl. tanuló bérletek, oktatás, továbbképzés, koszorú, meghívók) Számlázott szellemi tevékenység (a pedagógus számlát ad az óradíjáról) Különféle dologi összesen: Dologi mindösszesen ( főkönyvi számlák) Egyéb folyó Munkaadót terhelő SZJA Különféle adók, díjak (pl. biztosítás, nevezési díjak) Egyéb folyó összesen: Rászorultságtól függő természetbeni ellátások Természetben nyújtott ellátások összesen Szakfeladat mindösszesen Létszám 16fő 6fő 2fő 24fő a 2011.évben Többcélú Kistérségi Társulásnak, Aranyhomok Kistérségi Egyesületnek fizetendő tagdíjak 400 ezer forint, a Bács- Kiskun Megyei Katasztrófavédelem részére 50 ezer forint hozzájárulással számolunk. célú pénzeszköz átadás 16

17 célú pénzeszköz átadásként tagdíjak a TÖOSZ-nak, MÖOSZ-nak, Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesületének, Közép- Homokhátsági Vízi Társulatnak 237 ezer forint. kiadásaink között általános működési célú tartalékot nem terveztük, ugyanis erre csak a forráshiány (működési célú hitelfelvétel) tervezése esetén lett volna lehetőség. A fentiek alapján önkormányzatunk 2011.évi működési költségvetésének kiadási összege ezer forint, a kiadási főösszeg 54,45%-a. Felhalmozási Felújítási kiadásaink között szinte csak az előző évi kötelezettségvállalások teljesítését tudjuk teljesíteni. A faluház felújítását végző vállalkozás csak január 3.-án nyújtotta be számláját a támogatott és a nem támogatott részről egyaránt. Így 2011 évben ezer forintot kell fizetni 2010.évben pályázatot nyújtottunk be az iskola és a sportcsarnok energetikai korszerűsítésére, melyet elnyertünk. A beruházás bruttó bekerülési költsége ezer forint. Beruházási kiadásként tervezzük a gyalogosok védelme érdekében a Rákóczi úton sebességcsökkentésre késztető beruházás elvégzését, melyhez 10%-os önrészt kell biztosítanunk. E célra ezer forintot tudtunk elkülöníteni. Mindezeket összegezve felhalmozási kiadásaink főösszege ezer forint, a költségvetési főösszeg 32,61 %-a. Felhalmozási célú hitel visszafizetése ezer forint kötelezettséget jelent 2011.évi költségvetésünkben. Az önkormányzat hároméves gördülő tervezése Az Államháztartási Törvény előírásainak megfelelően a tárgyévi költségvetéssel egyidejűleg el kell készíteni a következő két év várható bevételeinek és kiadásainak tervezetét is. A tervezetet a 7. számú melléklet tartalmazza. Több éves kihatással járó döntések Szintén az Államháztartási Törvény előírásainak megfelelően a tárgyévi költségvetéssel egyidejűleg el kell készíteni az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek részletezését a következő két évre, valamint azt követően egy összegben. A kimutatást a 8.számú melléklet tartalmazza. Összegzés A fentiekből egyértelműen látszik, hogy 2011 ben is nehéz költségvetési év elé nézünk. A költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek maradéktalan betartása elengedhetetlen. Az egyensúly megtartásának jegyében szükséges, hogy újragondoljuk feladatainkat, és megtegyük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy elkerülhessük a gazdálkodásunkat veszélyeztető működési célú hitel felvételét. 17

18 Az Önök elé terjesztett rendelet- tervezet csak szigorú takarékossággal, a feladatok lehető leghatékonyabban történő ellátásával tartható meg. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy tegyenek javaslatokat a forráshiány csökkentésére, mondják el véleményüket, melyeket figyelembe véve egy kedvezőbb költségvetést készíthetünk 2011 évre. Ágasegyháza, január 31. (:Füredi János:) Ágasegyháza Község Polgármestere 18

19 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének../2011.(ii.15) rendelete az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 10..(1) bek. d.)pontja, az államháztartásról szóló évi XXXVIII.tv. 65.., a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX..tv alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 36.. (1) bekezdésére az önkormányzat és intézménye 2011.évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára, az Önkormányzat által létrehozott önállóan működő intézményekre, valamint a nem intézményi keretek között ellátott tevékenységekre. Költségvetés címrendje 2.. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete a 2011.évi költségvetésében a következők szerint határozza meg a címrendjét: Polgármesteri Hivatal Képviselő- testület működése Polgármesteri Hivatal hatósági pénzügyi és egyéb tevékenysége Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Közterület fenntartás Közhasznú foglalkoztatás Támogatási programok keretében történő foglalkoztatás Védőnői szolgálat Lakó és nem lakóingatlan üzemeltetés Helyi utak fenntartása Temetőfenntartás Közvilágítási szolgáltatás Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai Önkormányzat civil szervezetekkel való kapcsolatai Önkormányzat közbeszerzési feladatai Sportpálya üzemeltetés Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 1. Művelődési Ház tevékenysége 2. Ágasegyháza Napló című újság szerkesztése 3. Sportcsarnok üzemeltetés Szociális Gondozási Központ Idősek nappali ellátása Tanyagondnoki szolgálat Szociális étkeztetés Családi napközi működtetése 19

20 Az önkormányzat költségvetése 3.. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének Bevételi főösszegét ezer forintban Kiadási főösszegét ezer forintban A hiány összegét ezer forintban állapítja meg. Bevételek 4.. (1) Ágasegyháza Község Önkormányzat bevételeit címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként az 1.sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Kiadások 5.. (1) ) Ágasegyháza Község Önkormányzat kiadásait címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként az 2.sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Költségvetést megalapozó mellékletek 6.. (1) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat 2011.évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak mérlegét e rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (2) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat 2011.évi összes költségvetési kiadásának címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat költségvetési létszámkeretét e rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. (4) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat felhalmozási kiadásainak jogcímek szerinti részletezését e rendelet 5. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. (5) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat 2011.évi előirányzat felhasználási ütemtervét e rendelet 6. számú melléklete, likviditási tervét a 6/a sz. melléklete szerint állapítja meg. (6) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat három éves (gördülő) pénzügyi tervét e rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. (7) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának állományát e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 20

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

I. A téma ismertetése:

I. A téma ismertetése: E l ő t e r j e s z t é s Az 1. napirendi ponthoz Az előterjesztés tárgya: Előterjesztő: Véleményezi: Monostorpályi Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása a polgármester

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 7/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben