Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete"

Átírás

1 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: Tel.:76/ Fax: 76/ /2011. Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 15-én tartott rendes üléséről. Jelen vannak: Füredi János polgármester Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester Ártim János, Bagóné Ballun Gyöngyi, Bolyki Zoltán, Bornemisszáné Varga Ilona, Kókai Sándor képviselők Dr. Fazekas István jegyző Galamb Jánosné gazdálkodási főmunkatárs Galamb Anikó igazgatási előadó Balogh Judit jegyzőkönyvezető Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme, (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Füredi János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította azt, hogy mivel 5 képviselő jelen van a Testület határozatképes, így az ülést megnyitotta, s egyidejűleg javaslatot tett jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Bagóné Ballun Gyöngyi és Bornemisszáné Varga Ilona képviselők személyében. Végül kérte a képviselő-testületet a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére és a napirendre tett javaslatainak elfogadására. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét és a napirendet elfogadta (1. számú melléklet). Napirend 1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének elfogadása Előadó: Polgármester 2.) Döntés a KEOP-5.3.0/A/ számú pályázat megvalósításáról a Széchenyi István Általános Iskola és a Mohácsy Ferenc Sportcsarnok 6076 Ágasegyháza Kossuth tér 4. Hrsz.: 84 vonatkozásában. Előadó: Polgármester 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010.(II.10.) rendelet módosítása. Előadó: Polgármester 1

2 4.) Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása Előadó: Polgármester 5.)Ágasegyháza Község Önkormányzatának az állatok tartásáról és az ebazonosító védjegy bevezetéséről szóló 8/2008. (V. 13.) Kt. számú rendeletének módosítása Előadó: Jegyző 6.) FAMILY FROST Kft Budaörs, Budapesti út által Ágasegyháza Község Polgármestere 1/1/2011. számú, napján kelt határozata ellen benyújtott fellebbezés Előadó: Polgármester 7.)Egyebek 1. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének elfogadása Előadó: Polgármester Füredi János tájékoztatásul elmondta, hogy az írásos előterjesztést (2. számú melléklet) mindenki időben megkapta ben illetve papíralapon is, majd kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete - vita nélkül - 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2011.(II.15) számú rendelete az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről A Képviselő-testület évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II. 15.) számú rendeletét a jegyzőkönyv 2. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 2. napirendi pont Tárgya: Előadó: Döntés a KEOP-5.3.0/A/ számú pályázat megvalósításáról, illetve a megvalósításhoz szükséges önrészről a Széchenyi István Általános Iskola és a Mohácsy Ferenc Sportcsarnok 6076 (Ágasegyháza Kossuth tér 4. szám; hrsz.: 84.) vonatkozásában. Füredi János polgármester 2

3 Füredi János megállapította, hogy az előterjesztést (3 sz. melléklet) időben mindenki megkapta írásban ( ben illetve papíralapon), majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az Összevont Bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Ágasegyháza Község Képviselő-testületének 14/2011. (II.15.) kt. számú határozata a KEOP-5.3.0/A/ számú pályázat megvalósításáról, illetve a megvalósításhoz szükséges önrészről a Széchenyi István Általános Iskola és a Mohácsy Ferenc Sportcsarnok (6076 Ágasegyháza Kossuth tér 4. szám; hrsz.: 84.) vonatkozásában. Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett döntött arról, hogy a Széchenyi István Általános Művelődési Központ energetikai korszerűsítése megnevezésű projektet a KEOP-5.3.0/A/ számú pályázati kiírás alapján meg kívánja valósítani. A beruházás teljes beruházási költsége ,- Ft azaz Ötvenötmilliónégyszázötvenháromezer-négyszázötvenhárom forint. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége) ,- Ft azaz Ötvenötmillió-négyszázötvenháromezer-négyszázötvenhárom forint. A beruházás megvalósításához Ft azaz Negyvenegymillió- kilencszázötvenezerötszázharminchét forint pályázati támogatást ítéltek meg részünkre az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív program keretből. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás megvalósulásához szükséges ,- Ft azaz Tizenhárommillióötszázkétezer-kilencszáztizenhat forint összegű saját erőt (önrészt) a évi költségvetésében biztosítja, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon elkülönítve kezeli. Felelős: Füredi János polgármester és dr. Fazekas István jegyző Határidő: azonnal 3

4 3. napirendi pont Tárgya: Előadó: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010.(II.10.) rendelet módosítása. Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (4. sz. melléklet) mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) időben megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az Összevont Bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, vita nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Ágasegyháza Község Képviselő-testületének 3/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010.(II.10.) számú rendeletének módosításáról: A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetés módosításáról szóló 3/2011.(II. 15.) számú rendeletét a jegyzőkönyv 4. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 4. napirendi pont Tárgya: Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon/5. sz. melléklet/) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az Összevont Bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2011. (II. 15.) számú rendelete az egyes szociális ellátásokról 4

5 A Képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II. 15.) számú rendeletét a jegyzőkönyv 5. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 5. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzatának az állatok tartásáról és az ebazonosító védjegy bevezetéséről szóló 8/2008. (V. 13.) Kt. számú rendeletének módosítása Előadó: jegyző Dr. Fazekas István jegyző elmondta, hogy az előterjesztést (6 számú melléklet) időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az összevont bizottság ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II. 15.) számú rendelete az állatok tartásáról és az ebazonosító védjegy bevezetéséről szóló 8/2008. (V. 13.) számú rendelet módosítása A Képviselő-testület 5/2011.(II. 15.) számú rendeletével az állatok tartásáról és az ebazonosító védjegy bevezetéséről szóló 8/2008. (V. 13.) számú rendeletét a jegyzőkönyv 6. számú mellékletében foglaltak szerint módosította. 6. napirendi pont Tárgya: FAMILY FROST Kft Budaörs, Budapesti út által Ágasegyháza Község Polgármestere 1/1/2011. számú, napján kelt határozata ellen benyújtott fellebbezés Előadó: Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester elmondta, hogy az előterjesztést (7 számú melléklet) időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Ártim János kérdése, hogy a környező településen fizet-e a közterület foglalásért díjat, és - ha igen mennyit a FAMILY FROST Kft Az I. fokú határozatot meghozó Füredi János polgármester elmondta, hogy természetesen a környező településeken is fizetnek és megközelítőleg ugyanekkora mértékű közterület- 5

6 használati díjat. Ezzel összefüggésben elmondta azt is, hogy településünkön a FAMILY FROST Kft. most is jelen van, de mivel fellebbezést nyújtottak be, így az I. fokú döntés még nem emelkedett jogerőre. Így egyelőre nem fizetnek semmit. Megjegyezte azt is, hogy bár a FAMILY FROST Kft. kérelme heti egy alkalomról szólt, valójában hetente kétszer - szerdán és vasárnap - vannak jelen a községünkben. Mivel több hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, az alpolgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Ágasegyháza Község Képviselő-testületének 15/2011. (II. 15.) kt. számú határozata a Family Frost Kft közterület használati díj mértékének megállapítása iránt benyújtott fellebbezésének elbírálása tárgyában: Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a FAMILY FROST Kft Budaörs, Budapesti út által Ágasegyháza Község Polgármestere 1/1/2011. számú, napján kelt határozata ellen benyújtott fellebbezését elutasítja. Felelős: Polgármester Határidő: Értelemszerűen Tárgya: Egyebek Előadó: Polgármester 7. napirendi pont 1.) Pályázat Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az Új Széchenyi Terv keretében pályázni lehet épületenergetikai fejlesztésre, melyet megújuló energiaforrással kell együtt megvalósítani, pl. napelemmel. Az iskola után most a Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítését kell megvalósítani. Ezért, amennyiben a Testület is támogatja az elképzelést, a Polgármesteri Hivatal energiaellátásának korszerűsítése tárgyában is be fogjuk nyújtani a pályázatunkat. A pályázat támogatottsága 85 %-os, tehát az önrész mértéke 15 %. Alapos okkal feltehető az, hogy ennél kedvezőbb feltételek mellett valószínűleg nem nyújthatunk be pályázatot a közeljövőben. Ártim János képviselő hozzászólásában elmondta, hogy megítélése szerint mindenképpen be kell nyújtani a pályázatott, mert ilyen energiaárak mellett szükséges a megtakarítás minden lehetőségét megragadni. Füredi János polgármester kérte a képviselőket, szavazzanak. 6

7 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag támogatta a Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésre történő pályázat benyújtását. Előadó: Polgármester 2.)Sándortelepi iskola Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy az elmúlt héten kint járt a Sándortelepi iskolánál és katasztrofális állapotokat tapasztalt. A vandálok mindent elvittek, összetörtek. Sajnos jelenleg nincsen olyan pályázat kiírva, amely lehetőséget adna az épület felújítására. A polgármester ahhoz kérte a képviselők támogatását, hogy mivel a villamosvezetékek szabadon lógnak ki a falból és bennük áram van a nagyobb baj elkerülése érdekében, a szolgáltatóval kikapcsoltassuk az áramot. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag támogatta a polgármester javaslatát, miszerint a Sándortelepi iskolánál a villamos áramot ki kell kapcsolni a balesetveszély megelőzése érdekében. Előadó: Polgármester 3.) Választókerületi Országgyűlési Képviselő fogadóórája Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy ma 14 órától volt Lezsák Sándornak, az Országgyűlés alelnökének, választókerületünk Országgyűlési Képviselőjének a fogadóórája, aki pár perccel az ülés megkezdése előtt távozott. Személyes beszélgetésük során azonban elmondta azt, hogy legmesszebbmenőkig támogatja a már benyújtott, illetve a későbbiekben benyújtásra kerülő pályázatainkat. 4.) Kérdések, indítványok, javaslatok Füredi János polgármester kérte a képviselőket, hogy kérdéseiket tegyék fel, javaslatukat, indítványaikat adják elő. Kókai Sándor képviselő elmondta, hogy az autóbusz megállókban nagyon rossz az út, melyet ki kelleni javítani. Kérdése: kinek a feladata, az önkormányzaté vagy a Soltút Kft-é? Megkérdezte továbbá azt is, hogy mivel valamikor szó volt kerékpárút építéséről, ebben a kérdésben lesz-e erőlelépés? Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó elmondta, hogy az önkormányzat építette az öblöket, de az a közútkezelő tulajdonába került, s így a Soltút Kft. engedélye nélkül nem tehetünk semmit. Füredi János polgármester válaszában elmondta, hogy próbálnak megoldást keresni a buszmegálló problémára., továbbá elmondta, hogy kerékpárútra jelenleg nincsen pályázat kiírva, önerőből viszont nem tudja az önkormányzat ezt a tervét megvalósítani. Kókai Sándor képviselő továbbiakban felvetette a közvilágítás ügyben, hogy a takarékoskodás szempontjából elég lenne minden második oszlopon világító testet elhelyezni, viszont van 7

8 olyan útszakasz, főleg kereszteződésekben, ahol nem megfelelő a világítás. Megoldást kellene keresni erre a problémára. Füredi János polgármester válaszában elmondat, hogy a közvilágítás kötelező közfeladat. Az önkormányzat nem vállalhatja azt, hogy a közvilágítás miatt marasztalják el egy esetleges baleset miatt. Kókai Sándor képviselő megköszönte a válaszokat, amit kielégítőnek tartott. Füredi János polgármester, mivel egyéb kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta. Kmf. Füredi János Polgármester Dr. Fazekas István Jegyző Balogh Judit jegyzőkönyvvezető A jegyzőkönyvet hitelesítik: Bagóné Ballun Gyöngyi Bornemisszáné Varga Ilona 8

9 1. számú melléklet Ágasegyháza Község Polgármestere 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web:http://agasegyhaza.hu Tel.:76/ Fax: 76/ /2011. Kt. ülés M E G H Í V Ó Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete február 15-én 16 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Napirend 1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének elfogadása Előadó: Polgármester 2.) Döntés a KEOP-5.3.0/A/ számú pályázat megvalósításáról a Széchenyi István Általános Iskola és a Mohácsy Ferenc Sportcsarnok 6076 Ágasegyháza Kossuth tér 4. Hrsz.: 84 vonatkozásában. Előadó: Polgármester 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010.(II.10.) rendelet módosítása. Előadó: Polgármester 4.) Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása Előadó: Polgármester 5.)Ágasegyháza Község Önkormányzatának az állatok tartásáról és az ebazonosító védjegy bevezetéséről szóló 8/2008. (V. 13.) Kt. számú rendeletének módosítása Előadó: Jegyző 6.) FAMILY FROST Kft Budaörs, Budapesti út által Ágasegyháza Község Polgármestere 1/1/2011. számú, napján kelt határozata ellen benyújtott fellebbezés Előadó: Polgármester 7.)Egyebek Ágasegyháza, február 11. Füredi János polgármester 9

10 Ágasegyháza Község Polgármestere 2. számú melléklet 11/ Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/ Tel.:76/ ELŐTERJESZTÉS Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének február 15.-ei ülésére Tárgy: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi költségvetése. Tisztelt Képviselő- testület! Az Országgyűlés a 2010.évi CLXIX. tv. elfogadásával megalkotta a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetését. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv ában előírt kötelezettségemnek eleget téve a Tisztelt Képviselő- testület elé terjesztem az önkormányzat 2011.évi költségvetésének rendelet - tervezetét. A költségvetést a Pénzügyminisztérium által megfogalmazott irányelvek mentén haladva terveztük. A makrogazdasági folyamatok jelentősen befolyásolják lehetőségeinket, hiszen a működtetéshez szükséges források legnagyobb részét a központi költségvetés által biztosított támogatások (állami hozzájárulás, átengedett SZJA) teszik ki. Mindezeket figyelembe véve bevételeinket igyekeztünk teljes körűen számba venni, de csak a reálisan teljesíthető szintig. Kiadásaink tervezésénél pedig a takarékosságot tartottuk szem előtt. B e v é t e l e k: Önkormányzatunk 2011.évi bevételi főösszege ezer forint, melynek részletezését az 1. sz. melléklet tartalmaz. Ezen főösszegen belül ezer forint az intézményi működési bevétel, mely elsősorban az étkeztetésből, terembérleti díjakból és továbbszámlázott szolgáltatások bevételéből áll. Mindez működési költségvetésünk 7.9 %-a, aminek a növelésére törekedni kell. Intézményi működési bevételeink évről évre csökkennek, mert a növekvő térítési díjakat egyre kevesebben tudják kifizetni, ezért inkább nem veszik igénybe a szolgáltatást. Egyik legnagyobb és legjelentősebb bevételi forrás az önkormányzatok sajátos működési bevétele. Összege ezer forint, a költségvetési főösszeg 32,08 %-a. Itt került tervezésre a személyi jövedelemadó helyben maradó része 8%, a jövedelemkülönbség mérséklésére kapott támogatás, a gépjárműadó, és a helyi adók. Mindezek részletezését az alábbi táblázat mutatja 10

11 Bevételi jogcím SZJA helyben maradó rész SZJA jöv.kül.mérséklés Gépjárműadó Helyi adók ebből Vállalkozók komm.adója 30 - Iparűzési adó Magánszem.komm.adója 7150 Pótlék, bírság, egyéb bevételek 850 Összesen: ezer forintban Eredeti előirányzat Az adóbevételek tervezését a 2011.évi adókivetési adatok alapozzák meg, valamint a 2010.év hátralékok behajtásából kb. 50 %-kal számoltunk évben a vállalkozók kommunális adója adónem megszűnik, ezrét csak az előző évi hátralék összegének bevételével számolunk. Az iparűzési adóbevételünk előirányzata tartalmazza a felszámolás alatt lévő vállalkozással szembeni követelésünket is, melynek teljesülése meglehetősen bizonytalan. Az SZJA bevételek központilag kerültek megállapításra, a helyi iparűzési adókivetés, valamint az országos átlagtól való eltérés függvényében. A központi költségvetéstől kapott támogatás ezer forint, a költségvetési főösszeg 8,95 %-a. Ez a bevételi előirányzat tartalmazza a költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete alapján járó támogatásokat. Részletezve az alábbi táblázat mutatja. Állami hozzájárulás Fajlagos összeg Támogatás Mutatószám megnevezése (Ft) (Ft) Települési üzemeltetési, igazgatási és sport fea 1952 fő Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 495 fő Pénzbeli szociális ellátások Központi számítás Csak szociális étkeztetést igénybe vevők 27 fő Csak nappali ellátást igénybe vevők 30 fő Családi napközi 7 fő Tanyagondnoki szolgálat 2 körzet Kv.tv. 3.számú melléklet össz Szociális továbbképzés és szakvizsga 3 fő Kv.tv. 8.számú melléklet össz Önkormányzat költségvetési támogatása mindösszesen A költségvetési törvény 3.számú melléklete szinti támogatások normatív támogatások, szabadon felhasználhatóak. 11

12 A költségvetési törvény 8.számú melléklete szerint támogatások kötött felhasználásúak, az összeg csak a megjelölt célra fordítható. A felhasználásról a 2011.évi beszámoló keretében kell majd számot adni. A működési célú támogatásértékű bevételeink között terveztük az OEP által biztosított védőnői finanszírozást ezer forintot, a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra, és a 2010.évről áthúzódó közhasznú és különböző támogatási programok keretében történő foglalkoztatás támogatására ezer forintot, valamint Fülöpháza Község Önkormányzat felé fennálló követelésünk megtérülését ezer forintot, a Településőri program támogatására ezer forintot, Falunapi rendezvény EU forrásból történő támogatására ezer forintot és Kerekegyháza Mikro Társulástól a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére ezer forintot. célú pénzeszköz átvételként a lakosságtól származó LTP hátralékok megtérülésével számolunk, melynek összege ezer forint. A fentiekben részletezett források fedezetet nyújtanak a működési ra, így működési célú hitel felvételét nem tervezzük eredeti költségvetésünkben. Mindezek alapján költségvetésünk pénzforgalmi működési bevételi összege ezer forint, a költségvetési főösszeg 55,0 %-a. Pénzforgalom nélküli bevételként a 2010.évi várható pénzmaradvány egy részét terveztük, ezer forintot. A végleges összeg meghatározására a 2010.évi zárszámadás tárgyalásakor kerül sor. Felhalmozási bevételeink 2011.évben várhatóan az alábbiak szerint alakulnak: Felhalmozási bevételeink között 5 db. átlagosan 850 m 2 -es önkormányzati telek értékesítését terveztük Ft/m 2 + Áfa áron, ez összesen ezer forint + Áfa. Szennyvíz- csatornahálózat érdekeltségi hozzájárulásából 600 ezer forinttal, a PANNON és T- MOBIL által fizetendő bérleti díj 450ezer forint, a tűzoltószertár bérbeadásából 240 ezer forint, ivóvíz rendszerhasználati díja 300 ezer forint évi költségvetésünkben fog teljesülni az Ágasegyháza Árpád krt. 22. szám alatti szolgálati lakás értékesítése, ezer forintért. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként terveztük a KEOP páyázati összeget ezer forintot az iskola felújításához és az IKSZT pályázati támogatást, mely ezer forint. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételét tervezzük az OTP-től ezer forint összegben, mely a még le nem járt LTP szerződések megszűnésével illeti meg önkormányzatunkat. A korábbi években nyújtott lakáscélú kölcsönök visszatérüléséből 100 ezer forinttal számolunk évben döntött a Tisztelt Képviselő- testület ezer forint rövid lejáratú fejlesztési célú hitel felvételéről a faluház felújításához évben ebből az összegből ezer forintot vettünk igénybe, a fennmaradó ezer forint igénybevételére 2011 január hónapban került sor, így hitel felvételként ezer forintot terveztünk. A fentieket együttvéve Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi költségvetésének bevételi főösszege ezer forint. 12

13 K i a d á s o k: Önkormányzatunk 2011.évi kiadási főösszege ezer forint, melynek részletezését az 2. sz. melléklet tartalmaz. Személyi juttatások A személyi juttatások kiemelt előirányzat tartalmazza a munkavállalók december 1-től hatályos besorolási bérét, a kötelező előlépéseket, a munkáltató döntésen alapuló személyi illetményeket, a jogszabály alapján járó költségtérítéseket. A köztisztviselői illetményalap forint, a közalkalmazotti illetménytábla A1 besorolási fokozata forint, a közalkalmazotti pótlékalap forint, a minimálbér forint. A személyi juttatásokhoz szorosan kapcsolódó létszámkimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza. Munkaadót terhelő járulékok 2011.évben nem változott a járulékok összetétele, mértéke az előző évhez képest. Ennek alapján a nyugdíjbiztosítási járulék 24%, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5%, a természetbeli egészségbiztosítási járulék 1,5% lett. A munkaerő piaci járulék mértéke pedig 1%. Dologi és egyéb folyó Dologi és egyéb folyó tartalmazzák mindazokat a at, melyek a kötelező feladatellátáshoz nélkülözhetetlenek. Ilyenek a készletbeszerzések, szolgáltatások, áfa, biztosítások, kamat. Önkormányzat által folyósított ellátások Ez a kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat által fizetendő rendszeres és eseti, pénzbeli és természetbeni ellátásokat. Mivel a központi költségvetés a legtöbb ellátás tekintetében a kifizetés összegéhez - eltérő mértékben ugyan -, de évközi pótelőirányzatot biztosít, ezért csak az önkormányzatra jutó saját erő rész került megtervezésre rendelet tervezetünkben. Az évközi támogatások alapján módosítani szükséges az önkormányzat költségvetési rendeletét. célú támogatásértékű Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete, hagyja jóvá az oktatási feladatok költségvetését, mely változatlan formában beépül a társulás költségvetésébe. A központi költségvetés által biztosított normatív támogatás bevétele, és az oktatási feladatellátáshoz szükséges összege közötti különbséget működési célú támogatásértékű kiadásként biztosítja költségvetésében, melynek 2011.évi összege ezer forint. Mindennek részletezését az alábbi táblázat mutatja: 13

14 Ágasegyháza- Orgovány Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulás évi költségvetése ezer forintban K I A D Á S O K Előirányzat számla száma Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közalkalmazottak alapilletménye Iskola Óvoda Napközi Összesen Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások összesen: Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Közalkalmazottak végkielégítése Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatásai (betegszabadság) Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése (munkába járás) Pedagógus szakkönyv Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai összesen: Teljes munkaidőben foglalkoztatottak juttatásai összesen: Részmunkaidőben fogl. rendsz. szem. jutt. Részm. folg. szem. Jutt Részm. fogl. személyi juttatása összesen:

15 Személyi juttatások mindösszesen: Munkaadót terhelő járulékok Nyugdíjbiztosítási járulék 24% Természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5 % Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5 % Munkaerő piaci járulék (1%) Táppénz-hj Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi Készletbeszerzések Gyógyszerbeszerzés Irodaszer-, nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó-, és kenőanyag beszerzés (fűnyíróhoz) Szakmai anyag beszerzés Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Munkaruha, védőruha beszerzés Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen: Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet) Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamos -energia - szolgáltatás Vízdíjak

16 Csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési szolgáltatások Vásárolt élelmezés Szolgáltatások összesen: Különféle dologi Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda Különféle dologi (pl. tanuló bérletek, oktatás, továbbképzés, koszorú, meghívók) Számlázott szellemi tevékenység (a pedagógus számlát ad az óradíjáról) Különféle dologi összesen: Dologi mindösszesen ( főkönyvi számlák) Egyéb folyó Munkaadót terhelő SZJA Különféle adók, díjak (pl. biztosítás, nevezési díjak) Egyéb folyó összesen: Rászorultságtól függő természetbeni ellátások Természetben nyújtott ellátások összesen Szakfeladat mindösszesen Létszám 16fő 6fő 2fő 24fő a 2011.évben Többcélú Kistérségi Társulásnak, Aranyhomok Kistérségi Egyesületnek fizetendő tagdíjak 400 ezer forint, a Bács- Kiskun Megyei Katasztrófavédelem részére 50 ezer forint hozzájárulással számolunk. célú pénzeszköz átadás 16

17 célú pénzeszköz átadásként tagdíjak a TÖOSZ-nak, MÖOSZ-nak, Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesületének, Közép- Homokhátsági Vízi Társulatnak 237 ezer forint. kiadásaink között általános működési célú tartalékot nem terveztük, ugyanis erre csak a forráshiány (működési célú hitelfelvétel) tervezése esetén lett volna lehetőség. A fentiek alapján önkormányzatunk 2011.évi működési költségvetésének kiadási összege ezer forint, a kiadási főösszeg 54,45%-a. Felhalmozási Felújítási kiadásaink között szinte csak az előző évi kötelezettségvállalások teljesítését tudjuk teljesíteni. A faluház felújítását végző vállalkozás csak január 3.-án nyújtotta be számláját a támogatott és a nem támogatott részről egyaránt. Így 2011 évben ezer forintot kell fizetni 2010.évben pályázatot nyújtottunk be az iskola és a sportcsarnok energetikai korszerűsítésére, melyet elnyertünk. A beruházás bruttó bekerülési költsége ezer forint. Beruházási kiadásként tervezzük a gyalogosok védelme érdekében a Rákóczi úton sebességcsökkentésre késztető beruházás elvégzését, melyhez 10%-os önrészt kell biztosítanunk. E célra ezer forintot tudtunk elkülöníteni. Mindezeket összegezve felhalmozási kiadásaink főösszege ezer forint, a költségvetési főösszeg 32,61 %-a. Felhalmozási célú hitel visszafizetése ezer forint kötelezettséget jelent 2011.évi költségvetésünkben. Az önkormányzat hároméves gördülő tervezése Az Államháztartási Törvény előírásainak megfelelően a tárgyévi költségvetéssel egyidejűleg el kell készíteni a következő két év várható bevételeinek és kiadásainak tervezetét is. A tervezetet a 7. számú melléklet tartalmazza. Több éves kihatással járó döntések Szintén az Államháztartási Törvény előírásainak megfelelően a tárgyévi költségvetéssel egyidejűleg el kell készíteni az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek részletezését a következő két évre, valamint azt követően egy összegben. A kimutatást a 8.számú melléklet tartalmazza. Összegzés A fentiekből egyértelműen látszik, hogy 2011 ben is nehéz költségvetési év elé nézünk. A költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek maradéktalan betartása elengedhetetlen. Az egyensúly megtartásának jegyében szükséges, hogy újragondoljuk feladatainkat, és megtegyük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy elkerülhessük a gazdálkodásunkat veszélyeztető működési célú hitel felvételét. 17

18 Az Önök elé terjesztett rendelet- tervezet csak szigorú takarékossággal, a feladatok lehető leghatékonyabban történő ellátásával tartható meg. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy tegyenek javaslatokat a forráshiány csökkentésére, mondják el véleményüket, melyeket figyelembe véve egy kedvezőbb költségvetést készíthetünk 2011 évre. Ágasegyháza, január 31. (:Füredi János:) Ágasegyháza Község Polgármestere 18

19 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének../2011.(ii.15) rendelete az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 10..(1) bek. d.)pontja, az államháztartásról szóló évi XXXVIII.tv. 65.., a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX..tv alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 36.. (1) bekezdésére az önkormányzat és intézménye 2011.évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára, az Önkormányzat által létrehozott önállóan működő intézményekre, valamint a nem intézményi keretek között ellátott tevékenységekre. Költségvetés címrendje 2.. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete a 2011.évi költségvetésében a következők szerint határozza meg a címrendjét: Polgármesteri Hivatal Képviselő- testület működése Polgármesteri Hivatal hatósági pénzügyi és egyéb tevékenysége Nem intézményi keretek között ellátott feladatok Közterület fenntartás Közhasznú foglalkoztatás Támogatási programok keretében történő foglalkoztatás Védőnői szolgálat Lakó és nem lakóingatlan üzemeltetés Helyi utak fenntartása Temetőfenntartás Közvilágítási szolgáltatás Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai Önkormányzat civil szervezetekkel való kapcsolatai Önkormányzat közbeszerzési feladatai Sportpálya üzemeltetés Mohácsy Ferenc Faluház és Sportcsarnok 1. Művelődési Ház tevékenysége 2. Ágasegyháza Napló című újság szerkesztése 3. Sportcsarnok üzemeltetés Szociális Gondozási Központ Idősek nappali ellátása Tanyagondnoki szolgálat Szociális étkeztetés Családi napközi működtetése 19

20 Az önkormányzat költségvetése 3.. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének Bevételi főösszegét ezer forintban Kiadási főösszegét ezer forintban A hiány összegét ezer forintban állapítja meg. Bevételek 4.. (1) Ágasegyháza Község Önkormányzat bevételeit címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként az 1.sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Kiadások 5.. (1) ) Ágasegyháza Község Önkormányzat kiadásait címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként az 2.sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Költségvetést megalapozó mellékletek 6.. (1) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat 2011.évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak mérlegét e rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (2) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat 2011.évi összes költségvetési kiadásának címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat költségvetési létszámkeretét e rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. (4) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat felhalmozási kiadásainak jogcímek szerinti részletezését e rendelet 5. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. (5) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat 2011.évi előirányzat felhasználási ütemtervét e rendelet 6. számú melléklete, likviditási tervét a 6/a sz. melléklete szerint állapítja meg. (6) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat három éves (gördülő) pénzügyi tervét e rendelet 7. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. (7) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának állományát e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 20

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Ágasegyháza Község Polgármestere

Ágasegyháza Község Polgármestere Ágasegyháza Község Polgármestere 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web:http://agasegyhaza.hu Tel.:76/571-009 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő- testület

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó).

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 7/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv 3/2013. Napirend 1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat évi közbeszerzési terve Előadó: Polgármester. I.

Jegyzőkönyv 3/2013. Napirend 1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat évi közbeszerzési terve Előadó: Polgármester. I. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek május 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 213. május 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó).

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 15/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 11/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

4/2013. (III. 14.) önkormányzati

4/2013. (III. 14.) önkormányzati Murony Község Önkormányzata 5672 Murony Földvári u.1. Tel, fax: 66/427-369. 4/2013. (III. 14.) számú önkormányzati Murony Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Murony, 2013. március 13. Fekete

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.február 17-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2010. (.) rendelete a 2009.

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11./ 2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 7-én tartandó ülésére

A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 7-én tartandó ülésére Hács Községi Önkormányzat Polgármestere 8694 Hács Fő u 31. sz. Ügyiratszám: 462-4/2011. E l ő t e r j e s z t é s A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 7-én tartandó ülésére

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/ 2012.(II.24.) rendelete a községi önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben