Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete"

Átírás

1 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: Tel.:76/ Fax: 76/ /2010. Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 14- én tartott rendes üléséről. Jelen vannak: Füredi János polgármester Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester Ártim János, Bagóné Ballun Gyöngyi, Bolyki Zoltán, Bornemisszáné Varga Ilona, Kókai Sándor képviselők Dr. Fazekas István jegyző Galamb Jánosné gazdálkodási főmunkatárs Balogh Judit jegyzőkönyvezető Meghívott vendég: Vas Gabriella Szociális Gondozási Központ vezetője ( A nyílt ülésre az 1. napirendi pont tárgyalása alatt érkezett meg a képviselő-testülethez beadványt benyújtó Ádám Józsefné) Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme, (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Füredi János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy - mivel 6 képviselő jelen van a Testület határozatképes, ezért az ülést megnyitotta, s egyidejűleg javaslatot tett jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Ártim János és Bornemisszáné Varga Ilona képviselők személyében Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy az előre kiküldött meghívóban jelzett napirendi pontok bővítésére - további három előterjesztés megtárgyalására tesz javaslatot. Végül kérte a képviselő-testületet a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére és a napirendre tett javaslatainak elfogadására. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét és a napirendet elfogadta (1. számú melléklet). Napirend 1.)Ágasegyháza Község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010.(II.10.) rendelet módosítása. Előadó: Polgármester 2.) Ágasegyháza Község Önkormányzat évi költségvetésnek III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló. Előadó: Polgármester 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi költségvetési koncepciója.

2 Előadó: Polgármester 4.) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2000.(XI. 2.) számú rendeletének módosítása Előadó: Polgármester 5.) Ágasegyháza Község önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 12/2008. (X.07.) számú rendeletének módosítása Előadó: Polgármester 6.) évi rendezvénynaptár elfogadása Előadó: Polgármester 7.) Beszámoló az adóbevételek alakulásáról, illetőleg Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adó mértékéről szóló rendeletének módosításáról és a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendeletének hatályon kívül helyezéséről Előadó: Jegyző 8.) Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő teljesítményének értékelése Előadó: Polgármester 9.) Köztisztviselők teljesítményértékelése Előadó: Polgármester 10.) Egyebek 1. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010.(II.10.) rendelet módosítása Előadó: Polgármester Füredi János tájékoztatásul elmondta, hogy az előterjesztést (2. számú melléklet) mindenki időben megkapta ben illetve papíralapon is, majd kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel kapcsolatos kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán, az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az Összevont Bizottsági ülésen a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolják annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbiak szerint rendelkezett (2. számú melléklet): Ágasegyháza Község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010.(II.10.) rendeletét a Képviselő-testület 13/2010. (XII.14) rendeletével az előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint módosítja. 2. napirendi pont 2

3 Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat évi költségvetésnek III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló. Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon /3 sz. melléklet/) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az Összevont Bizottsági ülésen a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 82/2010.(XII.14.) Ágasegyháza Község Önkormányzat évi költségvetésnek III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta az Önkormányzat év háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyet ezer forint bevételi és ezer forint kiadási főösszeggel elfogad. Határidő: december 15. Felelős: Polgármester 3. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi költségvetési koncepciója Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon/4. sz. melléklet/) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az Összevont Bizottsági ülésen a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 83/2010.(XII.14.) 3

4 Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi költségvetési koncepciója Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta az önkormányzat 2011.évre vonatkozó költségvetési koncepciót és alábbi tervezési irányelveket határozza meg: Az intézmények zavartalan működésének biztosítása Racionális feladat és létszámgazdálkodás folytatása Társulások működésének áttekintése, a lehetőségekhez képest szerepvállalásunk erősítése Hatékony vagyongazdálkodás A működéshez és a fejlesztésekhez egyaránt erősíteni kell a pályázatok felkutatását, azokon való sikeres részvételt és a saját erő biztosítását Határidő: február 15. Felelős: Polgármester és Jegyző 4. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2000.(XI. 2.) számú rendeletének módosítása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztést az Összevont Bizottsági ülésen a képviselők már részletesen megtárgyalták, és változatlan formában javasolják annak elfogadását. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.14) rendelete a Temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2000.(XI. 2.) számú rendelet módosításáról: A Képviselő-testület 15/2010.(XII.14.) számú Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2000.(XI. 2.) számú rendelet módosításáról szóló rendeletét a jegyzőkönyv 5. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 5. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 12/2008. (X.07.) számú rendeletének módosítása Előadó: Polgármester 4

5 Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta -be illetve írásban (6. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztést az Összevont Bizottságok megtárgyalták, és az változatlan formában javasolják a Testületnek elfogadásra. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (XII.14) rendelete a közterület használatáról szóló 12/2008.(X. 07.) számú rendelet módosításáról A Képviselő-testület 14/2010.(XII.14.) számú Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 12/2008.(X. 07.) számú rendelet módosításáról szóló rendeletét a jegyzőkönyv 6. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. Tárgya: évi rendezvénynaptár elfogadása Előadó: Polgármester 6. napirendi pont Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta -be illetve írásban (7. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés nem volt ezért a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 84/2010.(XII.14.) évi rendezvénynaptár elfogadása Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületet elfogadta a évi rendezvénynaptárt a határozat mellékletében foglaltak szerint. Határidő: január 1. Felelős: Polgármester 7. napirendi pont Tárgya:Beszámoló az adóbevételek alakulásáról, Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adó mértékéről szóló rendeletének módosításáról és a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendeletének hatályon kívül helyezéséről 5

6 Előadó: Jegyző Dr. Fazekas István jegyző elmondta, hogy az előterjesztést mindenki időben megkapta (8. számú melléklet), majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztést Összevont Bizottságok tárgyalták, s javasolják az előterjesztésben szereplő tervezet elfogadását. Ennek megfelelően: A Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 85/2010.(XII.14.) Tárgya: évi helyi adók megállapításáról Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy hatályos adórendeleteit év január 1. napjával nem kívánja módosítani. Határidő: értelemszerűen Felelős: Jegyző B Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének 16/2010.(XII.14.) rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi adókról szóló C törvény 1. (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdése alapján figyelemmel az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról és módosításáról szóló évi XC. törvény 24. -ában foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja. 1. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vállalkozók kommunális adó mértékének megállapításáról szóló 3/1996.(III.29.) számú rendelet a hatályát veszti. 3. 6

7 Ez a rendelet január l-én lép hatályba. C Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének 17/2010.(XII.14.) rendelete a helyi iparűzési adóról Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény /továbbiakban: Htv.) 1 -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: Az adókötelezettség és az adó alanya 1. (1) Adóköteles Ágasegyháza Község közigazgatási területén az állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység /továbbiakban: iparűzési tevékenység/. (2) A helyi iparűzési adó /a továbbiakban: adó/ alanya a vállalkozó. (3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 2. Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenysége a Htv ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 3. Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv ában foglaltakat kell alkalmazni. Az adó alanya 4. Az adó alapjának meghatározásakor a Htv /B -ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 7

8 Az adó mértéke 5. (1) Az adó évi mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,6 %-a. (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység végzése esetén a./ ha építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot b./ ha bármely az a./ pontba nem sorolható tevékenységet folytat, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, illetve telephellyel, naptári naponként Ft.. Záró rendelkezések 6. (1) Az adózással kapcsolatos minden más kérdésben a helyi adókról szóló évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló XCII. Törvény rendelkezései az irányadók. (2) Ez a rendelet január l. napján lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 11/2004./(VI.29.) ÖR. számú rendelete. 8. napirendi pont Tárgya: Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő teljesítményének értékelése Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta írásban (9. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Dr Fazekas István jegyző a napirendi ponttal kapcsolatban érintettségét jelentette be és elhagyta a tanácskozó termet. Dr. Fazekas István jegyzőt Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó helyettesíti a napirend tárgyalásának idejére. Hozzászólás, kérdés: 8

9 Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, a Jegyző Úr munkájával maximálisan meg vannak elégedve és változatlan formában javasolják elfogadásra. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 86/2010.(XII.14.) Tárgya: Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő teljesítményének értékelése Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármestere a többször módosított köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. Tv (6) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Dr. Fazekas István jegyző 2009.évi teljesítményét Kiválóan alkalmas nak minősítem, melyet a Képviselő- testület tudomásul vesz, azzal egyetért és elfogad, az értékelésről szóló tájékoztatást megköszöni. Határidő: december 31. Felelős: Polgármester Dr Fazekas István jegyző visszatért a tanácskozó terembe. Tárgya: Köztisztviselők teljesítményértékelése Előadó: Polgármester, Jegyző 9. napirendi pont Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta írásban (10. számú melléklet), és kérte a Polgármestert és a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és változatlan formában javasolja elfogadásra. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 87/2010.(XII.14.) Köztisztviselők teljesítményértékelése Határozat 1.Ágasegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselői évi egyéni munkateljesítmény követelményeinek alapját képező átfogó célokat a következők szerint határozza meg. 9

10 Önkormányzati fenntartású intézmények törvényes, hatékony és gazdaságos működését szolgáló intézkedések megtétele. Az egyes ágazati koncepciók végrehajtásából adódó feladatok szakszerű és eredményes megvalósítása. A községi önkormányzat bizottságai tevékenységének segítése, döntés előkészítő munkájukban aktív közreműködés. A községi önkormányzat évi munkatervi feladataihoz szükséges előkészítő munka körültekintő, koordinatív végrehajtása. az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása során törekedni kell az adott feladat célszerű és gazdaságos megoldására. A vagyongazdálkodás során kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati vagyon gyarapítására és védelmére. Az önkormányzat által elhatározott beruházások, fejlesztések során törvényes előkészítésre és lebonyolításra kell törekedni. A köztisztviselői törvényben kötelezően előírt éves képzéseken, továbbképzéseken való részvétel, az előírt vizsgakötelezettségek eredményes teljesítése. 2. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző vonatkozásában az egyéni teljesítmény követelményeket tekintettel a megállapított kiemelt célokra január 31-ig határozza meg, s annak alapján elvégzett értékeléséről legkésőbb december 31-ig a Képviselő - testületet tájékoztassa. 4. A Képviselő- testület utasítja a jegyzőt, hogy munkáltatói jogkörében eljárva e határozat 1. pontjában felsorolt célok figyelembe vételével határozza meg évre a köztisztviselők egyéni teljesítmény követelményeit legkésőbb január 31-ig. Határidő: 2011.január 31. Felelős: Polgármester, Jegyző 10. napirendi pont Tárgya: Egyebek A Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Lauter város Polgármestere karácsonyi jókívánságait küldte Ágasegyháza lakosságának, a képviselőknek és a polgármesterének. Elmondta továbbá, hogy hasonló jókat kívánt Ágasegyháza Önkormányzat is Lauter Város valamennyi polgárának és vezetőinek. B. A Polgármester felkérésére Ártim János képviselő tájékoztatta a Testület tagjait a testvér településen tett látogatásukról. Még a szeptemberi falunapon határozták el a lauteri iskola igazgató asszonyával azt, hogy minden karácsonykor támogatások osztanak szét az arra rászoruló gyerekek és családjaik között. Németországba visszatérve az igazgató asszony gyűjtési akciót hirdetett és tájékoztatta településünket, hogy jelentős mennyiségű adományt gyűjtöttek össze, melyet haza kellene szállítani. Ennek érdekében a Gondozási Központ kisbuszával december 8-án kiutazott az Ártim János vezette küldöttség, mely 10-én érkezett vissza. A küldöttség egy napot töltött Lauterben, ahol mindenki nagyon kedvesen fogadta képviselőinket. A polgármester úr mindenhová személyesen kísérte a delegációt. Nagyon 10

11 nagy mennyiségű adomány gyűlt össze, ezért azt teljes egészében nem lehetett bezsúfolni a kisbuszba. A polgármester úrral a delegáció tárgyalt a Csiperóról, illetve arról, hogy Ágasegyháza Község Polgármesterét is nagy szeretettel várják a tavasszal Lauterben. Az adományokról egyebekben csak annyit, hogy szétosztásuk során elsődleges cél az, ha minden rászoruló család részesüljön belőle. C. Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Ádám Józsefné küldött a Képviselő-testületnek egy levelet, melyben kérte, a részére a képviselő-testület esetleges döntése alapján megadható 4., 5. és 6. hónapra eső illetmény számára történő kifizetését. / A polgármester a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képező levelet felolvasta. /Majd Ádám Józsefné aki szót kért, illetve kapott elmondta, hogy az évek során kifejtett tevékenységével az adható juttatásokat megítélése szerint kiérdemelte. Ezt követően Füredi János elmondta, hogy a Testület előzetes döntése értelmében a jogszabályban kötelezően előirt valamennyi juttatás Ádám Józsefné részére ki lettek fizetve. De a jogszabályban adhatóként meghatározott juttatásokat sajnos az Önkormányzat nem tudja finanszírozni, erre nincsen keret. Ugyanakkor javasolta, hogy a képviselők mondják el (esetlegesesen ellentétes értelmű) véleményüket, javaslataikat. Bár javaslat és észrevétel nem érkezett, Füredi János polgármester indítványozta, hogy a képviselő-testület Ádám Józsefné beadványában foglalt kérelme tárgyában hozzon külön határozatot, s ennek megfelelően szavazásra bocsátotta a kérdést. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 88/2010.(XII.14.) Ádám Józsefné kérelme Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ádám Józsefné 1821/1/2010. számú beadványa kapcsán úgy határozott, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Képviselő-testület hatáskörében meghozható döntések alapján a polgármesteri megbízatás megszűnésével összefüggésben adható további juttatást nem áll módjában megítélni Felelős: Polgármester Határidő: értelem szerűen A polgármester a szavazásnál jelen lévő Ádám Józsefnét tájékoztatta a Testület döntéséről, aki azt tudomásul vette, de kifejezte azt a meggyőződését, hogy kérelmére nem objektív döntést hozott a Testület, végül elhagyta az üléstermet. D. A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy december 18-án lesz a felújított Faluház átadása, és kérte a képviselők és a Polgárőrség segítségét a meghívott vendégek és a lakosság tájékoztatásában. Füredi János polgármester, mivel egyéb kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta. 11

12 Kmf. Füredi János Polgármester Dr. Fazekas István Jegyző Balogh Judit jegyzőkönyvvezető A jegyzőkönyvet hitelesítik: Ártim János Bornemisszáné Varga Ilona 12

13 Ágasegyháza Község Polgármestere 1. számú melléklet 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web:http://agasegyhaza.hu Tel.:76/ Fax: 76/ /2010. Kt. ülés M E G H Í V Ó Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete december 14-én 15 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Napirend 1.)Ágasegyháza Község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010.(II.10.) rendelet módosítása. Előadó: Polgármester 2.) Ágasegyháza Község Önkormányzat évi költségvetésnek III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló. Előadó: Polgármester 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi költségvetési koncepciója. Előadó: Polgármester 4.) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2000.(XI. 2.) számú rendeletének módosítása Előadó: Polgármester 5.) Ágasegyháza Község önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 12/2008. (X.07.) számú rendeletének módosítása Előadó: Polgármester 6.) évi rendezvénynaptár elfogadása Előadó: Polgármester 7.)Beszámoló az adóbevételek alakulásáról,illetőleg Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adó mértékéről szóló rendeletének módosításáról és a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendeletének hatályon kívül helyezéséről Előadó: Jegyző 8.) Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő teljesítményének értékelése Előadó: Polgármester 9.)Köztisztviselők teljesítményértékelése Előadó: Polgármester 10.) Egyebek Ágasegyháza, december 10. Füredi János polgármester 13

14 Ágasegyháza Község Polgármestere 2. számú melléklet 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web:http://agasegyhaza.hu Tel.:76/ Fax: 76/ /2010. ELŐTERJESZTÉS Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének december 14.-i ülésére Tárgy: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010.(II.10.) rendelet módosítása. Tisztelt Képviselő- testület! Önkormányzatunk évi költségvetésének módosítását az évközben kapott pótelőirányzatok, többletbevételek teszik szükségessé. Ezek alapján az alábbi módosításokat javaslom: október - november hónapokban 467 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk időskorúak járadéka jogcímen. A bevételi oldalon a Normatív, kötött felhasználású támogatás kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Önkormányzat által folyósított ellátások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel október - november hónapokban ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen. A bevételi oldalon a Normatív, kötött felhasználású támogatás kiemelt előirányzat növekszik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Önkormányzat által folyósított ellátások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel október - november hónapokban 689 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk ápolási díj jogcímen. A bevételi oldalon a Normatív, kötött felhasználású támogatás kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Önkormányzat által folyósított ellátások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel október - november hónapokban 549 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk normatív lakásfenntartási támogatás jogcímen. A bevételi oldalon a Normatív, kötött felhasználású támogatás kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási 14

15 oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Önkormányzat által folyósított ellátások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel október - november hónapokban 305 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk rendelkezésre állási támogatás jogcímen. A bevételi oldalon a Normatív, kötött felhasználású támogatás kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Önkormányzat által folyósított ellátások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel október - november hónapokban 125 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk rendszeres szociális segély támogatás jogcímen. A bevételi oldalon a Normatív, kötött felhasználású támogatás kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Önkormányzat által folyósított ellátások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel november hónapban 789 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk gyermekvédelmi támogatás jogcímen. A bevételi oldalon a Normatív, kötött felhasználású támogatások kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Önkormányzat által folyósított ellátások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel szeptember hónapban 16 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk nyári gyermekétkeztetés kiegészítő támogatás jogcímen. A bevételi oldalon a Normatív, kötött felhasználású támogatások kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Önkormányzat által folyósított ellátások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel november hónapban 75 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk közműfejlesztési támogatás jogcímen. A bevételi oldalon a Normatív, kötött felhasználású támogatások kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel szeptember hónapban 3478 ezer forintot kaptunk az államkötvények lejárati időpontban történő megszűnéséért. Ebből az összegből 3356 ezer forint a névérték, 131 ezer forint pedig kamat. A bevételi oldalon a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek kiemelt előirányzat 3356 ezer forinttal, a Kamatbevételek kiemelt előirányzat pedig 131 ezer forinttal emelkedik. A kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatal alcím Dologi kiadások kiemelt előirányzat 131 ezer forinttal, a Felújítások kiemelt előirányzat Faluház felújítása jogcím 3356 ezer forinttal növekszik szeptember hónapban 428 ezer forintot kaptunk az önkormányzati választások kiadásainak finanszírozására. A bevételi oldalon a Működési célú támogatásértékű bevételek kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Dologi kiadások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel. 15

16 szeptember hónapban 175 ezer forintot kaptunk a Falunapi rendezvények kiadásainak finanszírozására a Bács - kiskun Megyei Önkormányzattól. A bevételi oldalon a Működési célú támogatásértékű bevételek kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Dologi kiadások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel szeptember hónapban 60 ezer forintot kaptunk az MVH - tól földalapú támogatás jogcímen. A bevételi oldalon a Működési célú támogatásértékű bevételek kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Dologi kiadások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel október hónapban 1314 ezer forintot kaptunk a QBE Biztosítótól, a Polgármesteri Hivatalnál történt villámcsapás okozta károk megtérítésére. A bevételi oldalon a Működési célú pénzeszköz átvét kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Dologi kiadások kiemelt előirányzat növekszik 1089 ezer forinttal, továbbá a Beruházások kiemelt előirányzat Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése jogcím emelkedik 225 ezer forinttal október hónapban 606 ezer forintot kaptunk Lauterből a Falunapi rendezvények kiadásainak finanszírozására. A bevételi oldalon a Működési célú pénzeszköz átvét kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Dologi kiadások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel október hónapban 108 ezer forintot kaptunk a Tűzoltószertár bérbeadásáért a KKK - tól. A bevételi oldalon a Működési célú támogatásértékű bevételek kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Dologi kiadások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel évben az eredeti költségvetésben tervezett 3800 ezer forint Továbbszámlázott szolgáltatás összege a mai napig 6800 ezer forintra emelkedett, mely szükségessé teszi mind a kiadási, mind a bevételi oldalon a Továbbszámlázott szolgáltatás előirányzatának az emelését 3000 ezer forinttal. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg, a mellékelt rendelet-tervezetet emelje rendeletté. Ágasegyháza, 2010.december 06. (:Füredi János:) Ágasegyháza Község Polgármestere 16

17 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének../2010.(xii.14.) rendelete az 1/2010.(II.10.) az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 10..(1) bek. d.)pontja, az államháztartásról szóló évi XXXVIII.tv. 65.., a Magyar Köztársaság 2010.évi költségvetéséről szóló 2009.évi CXXX..tv alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 36.. (1) bekezdésére az önkormányzat és intézménye 2010.évi költségvetést az alábbiak szerint módosítja. 1.. A rendelet hatálya kiterjed Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára, az Önkormányzat által létrehozott részben önálló intézményekre, valamint a nem intézményi keretek között ellátott tevékenységekre. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének módosított Bevételi főösszegét ezer forintban Kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg (1) A rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.sz. melléklete lép. (2) A rendelet 2. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2. sz. melléklete lép. (3) A rendelet 3.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3. sz. melléklete lép. (4) A rendelet 3/a sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3/a sz. melléklete lép. (5) A rendelet 5. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 4. sz. melléklete lép. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1- től kell alkalmazni. (:Füredi János sk.:) polgármester (:Dr. Fazekas István sk.:) jegyző 17

18 1.sz.melléklet a..rendelethez BEVÉTELEK CÍMENKÉNTI ÉS ALCÍMENKÉNTI RÉSZLETEZÉSBEN BEVÉTELEK Előirányza Cím névalcím név t csoport Kiemelt előirányzat neve Módosított előirányzat e.ft 4. számú módosítás e. Ft Módosított ei. e. Ft POLGÁRMESTERI HIVATAL Polgármesteri Hivatal működése Intézményi müködési bevételek Hatósági jögkörhöz kapcsolódó bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó bev Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevételek Intézményi müködési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adóbevételek Átengedett központi adók Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevét Önkormányzatok sajátos működési bevétele össz Központi költségvetéstől kapott támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatások Központi fejlesztési támogatások Központi költségvetéstől kapott támogatások össz Működési célú támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Átvett pénzeszközök összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Finanszírozási műveletek bevételei Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási műveletek bevételei összesen 0 0 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi költségvetési pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli bevételek összesen I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: MOHÁCSY FERENC FALUHÁZ ÉS SPORTCSARNOK Művelődési Ház tevékenysége Intézményi müködési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó bev Intézményi működési bevételek összesen

19 BEVÉTELEK Előirányza Cím névalcím név t csoport Kiemelt előirányzat neve Módosított előirányzat e.ft 4. számú módosítás e. Ft Módosított ei. e. Ft Sportcsarnok működtetése Intézményi müködési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó bev Intézményi működési bevételek összesen III. Mohácsy ferenc Faluház és Sportcsarnok összesen: SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT Szociális étkeztetés Intézményi müködési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó bev Intézményi működési bevételek összesen Idősek Napközi Otthona Intézményi müködési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó bev Intézményi működési bevételek összesen IV.Szociális Gondozási Központ összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

20 Cím név Alcím név Előirányza t csoport I. POLGÁRMESTERI HIVATAL 2.sz.melléklet a..rendelethez KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS ALCÍMENKÉNTI RÉSZLETEZÉSBEN 4. számú módosítás e. Ft Módosított ei. e. Ft Képviselő-testület működése Személyi jellegű juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Polgármesteri Hivatal pénzügyi tevékenysége Személyi jellegű juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Polgármesteri Hivatal hatósági és egyéb tevékenysége Személyi jellegű juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszköz átadás összesen Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Finanszírozási műveletek kiadásai Működési célú hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Finanszírozási műveletek kiadásai összesen Tartalékok Általános tartalék Céltartalék 0 0 Tartalékok összesen I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: II. NEM INTÉZMÉNYI KERETEK KÖZÖTT ELLÁTOTT FELADATOK Közterületfenntartás Személyi jellegű juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások összesen Közcélú foglalkozatás KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve Módosított előirányzat e.ft Személyi jellegű juttatások 0 0

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2010. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra a meghívótól eltérően az alábbi kiegészítésekkel:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra a meghívótól eltérően az alábbi kiegészítésekkel: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. november 24-én (hétfőn) 19,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 14-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna Zoltán,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1 a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi pontok:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

MEGHÍVÓ. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben