Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete"

Átírás

1 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: Tel.:76/ Fax: 76/ /2010. Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 14- én tartott rendes üléséről. Jelen vannak: Füredi János polgármester Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester Ártim János, Bagóné Ballun Gyöngyi, Bolyki Zoltán, Bornemisszáné Varga Ilona, Kókai Sándor képviselők Dr. Fazekas István jegyző Galamb Jánosné gazdálkodási főmunkatárs Balogh Judit jegyzőkönyvezető Meghívott vendég: Vas Gabriella Szociális Gondozási Központ vezetője ( A nyílt ülésre az 1. napirendi pont tárgyalása alatt érkezett meg a képviselő-testülethez beadványt benyújtó Ádám Józsefné) Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme, (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Füredi János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy - mivel 6 képviselő jelen van a Testület határozatképes, ezért az ülést megnyitotta, s egyidejűleg javaslatot tett jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Ártim János és Bornemisszáné Varga Ilona képviselők személyében Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy az előre kiküldött meghívóban jelzett napirendi pontok bővítésére - további három előterjesztés megtárgyalására tesz javaslatot. Végül kérte a képviselő-testületet a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére és a napirendre tett javaslatainak elfogadására. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét és a napirendet elfogadta (1. számú melléklet). Napirend 1.)Ágasegyháza Község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010.(II.10.) rendelet módosítása. Előadó: Polgármester 2.) Ágasegyháza Község Önkormányzat évi költségvetésnek III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló. Előadó: Polgármester 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi költségvetési koncepciója.

2 Előadó: Polgármester 4.) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2000.(XI. 2.) számú rendeletének módosítása Előadó: Polgármester 5.) Ágasegyháza Község önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 12/2008. (X.07.) számú rendeletének módosítása Előadó: Polgármester 6.) évi rendezvénynaptár elfogadása Előadó: Polgármester 7.) Beszámoló az adóbevételek alakulásáról, illetőleg Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adó mértékéről szóló rendeletének módosításáról és a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendeletének hatályon kívül helyezéséről Előadó: Jegyző 8.) Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő teljesítményének értékelése Előadó: Polgármester 9.) Köztisztviselők teljesítményértékelése Előadó: Polgármester 10.) Egyebek 1. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010.(II.10.) rendelet módosítása Előadó: Polgármester Füredi János tájékoztatásul elmondta, hogy az előterjesztést (2. számú melléklet) mindenki időben megkapta ben illetve papíralapon is, majd kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel kapcsolatos kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán, az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az Összevont Bizottsági ülésen a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolják annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbiak szerint rendelkezett (2. számú melléklet): Ágasegyháza Község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010.(II.10.) rendeletét a Képviselő-testület 13/2010. (XII.14) rendeletével az előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint módosítja. 2. napirendi pont 2

3 Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat évi költségvetésnek III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló. Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon /3 sz. melléklet/) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán elmondta, hogy az Összevont Bizottsági ülésen a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 82/2010.(XII.14.) Ágasegyháza Község Önkormányzat évi költségvetésnek III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta az Önkormányzat év háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyet ezer forint bevételi és ezer forint kiadási főösszeggel elfogad. Határidő: december 15. Felelős: Polgármester 3. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi költségvetési koncepciója Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon/4. sz. melléklet/) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az Összevont Bizottsági ülésen a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában javasolták annak elfogadását. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 83/2010.(XII.14.) 3

4 Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi költségvetési koncepciója Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta az önkormányzat 2011.évre vonatkozó költségvetési koncepciót és alábbi tervezési irányelveket határozza meg: Az intézmények zavartalan működésének biztosítása Racionális feladat és létszámgazdálkodás folytatása Társulások működésének áttekintése, a lehetőségekhez képest szerepvállalásunk erősítése Hatékony vagyongazdálkodás A működéshez és a fejlesztésekhez egyaránt erősíteni kell a pályázatok felkutatását, azokon való sikeres részvételt és a saját erő biztosítását Határidő: február 15. Felelős: Polgármester és Jegyző 4. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2000.(XI. 2.) számú rendeletének módosítása Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést időben mindenki írásban ( ben illetve papíralapon) megkapta, majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztést az Összevont Bizottsági ülésen a képviselők már részletesen megtárgyalták, és változatlan formában javasolják annak elfogadását. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.14) rendelete a Temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2000.(XI. 2.) számú rendelet módosításáról: A Képviselő-testület 15/2010.(XII.14.) számú Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2000.(XI. 2.) számú rendelet módosításáról szóló rendeletét a jegyzőkönyv 5. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 5. napirendi pont Tárgya: Ágasegyháza Község önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 12/2008. (X.07.) számú rendeletének módosítása Előadó: Polgármester 4

5 Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta -be illetve írásban (6. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztést az Összevont Bizottságok megtárgyalták, és az változatlan formában javasolják a Testületnek elfogadásra. Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010. (XII.14) rendelete a közterület használatáról szóló 12/2008.(X. 07.) számú rendelet módosításáról A Képviselő-testület 14/2010.(XII.14.) számú Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 12/2008.(X. 07.) számú rendelet módosításáról szóló rendeletét a jegyzőkönyv 6. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. Tárgya: évi rendezvénynaptár elfogadása Előadó: Polgármester 6. napirendi pont Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta -be illetve írásban (7. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés nem volt ezért a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztésben meghatározott tervezetet. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 84/2010.(XII.14.) évi rendezvénynaptár elfogadása Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületet elfogadta a évi rendezvénynaptárt a határozat mellékletében foglaltak szerint. Határidő: január 1. Felelős: Polgármester 7. napirendi pont Tárgya:Beszámoló az adóbevételek alakulásáról, Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adó mértékéről szóló rendeletének módosításáról és a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendeletének hatályon kívül helyezéséről 5

6 Előadó: Jegyző Dr. Fazekas István jegyző elmondta, hogy az előterjesztést mindenki időben megkapta (8. számú melléklet), majd kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztést Összevont Bizottságok tárgyalták, s javasolják az előterjesztésben szereplő tervezet elfogadását. Ennek megfelelően: A Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 85/2010.(XII.14.) Tárgya: évi helyi adók megállapításáról Határozat Ágasegyháza Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy hatályos adórendeleteit év január 1. napjával nem kívánja módosítani. Határidő: értelemszerűen Felelős: Jegyző B Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének 16/2010.(XII.14.) rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi adókról szóló C törvény 1. (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdése alapján figyelemmel az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról és módosításáról szóló évi XC. törvény 24. -ában foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja. 1. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vállalkozók kommunális adó mértékének megállapításáról szóló 3/1996.(III.29.) számú rendelet a hatályát veszti. 3. 6

7 Ez a rendelet január l-én lép hatályba. C Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének 17/2010.(XII.14.) rendelete a helyi iparűzési adóról Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény /továbbiakban: Htv.) 1 -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: Az adókötelezettség és az adó alanya 1. (1) Adóköteles Ágasegyháza Község közigazgatási területén az állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység /továbbiakban: iparűzési tevékenység/. (2) A helyi iparűzési adó /a továbbiakban: adó/ alanya a vállalkozó. (3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 2. Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenysége a Htv ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 3. Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv ában foglaltakat kell alkalmazni. Az adó alanya 4. Az adó alapjának meghatározásakor a Htv /B -ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 7

8 Az adó mértéke 5. (1) Az adó évi mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,6 %-a. (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység végzése esetén a./ ha építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot b./ ha bármely az a./ pontba nem sorolható tevékenységet folytat, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, illetve telephellyel, naptári naponként Ft.. Záró rendelkezések 6. (1) Az adózással kapcsolatos minden más kérdésben a helyi adókról szóló évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló XCII. Törvény rendelkezései az irányadók. (2) Ez a rendelet január l. napján lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 11/2004./(VI.29.) ÖR. számú rendelete. 8. napirendi pont Tárgya: Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő teljesítményének értékelése Előadó: Polgármester Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta írásban (9. számú melléklet), és kérte a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Dr Fazekas István jegyző a napirendi ponttal kapcsolatban érintettségét jelentette be és elhagyta a tanácskozó termet. Dr. Fazekas István jegyzőt Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó helyettesíti a napirend tárgyalásának idejére. Hozzászólás, kérdés: 8

9 Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, a Jegyző Úr munkájával maximálisan meg vannak elégedve és változatlan formában javasolják elfogadásra. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 86/2010.(XII.14.) Tárgya: Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő teljesítményének értékelése Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármestere a többször módosított köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. Tv (6) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Dr. Fazekas István jegyző 2009.évi teljesítményét Kiválóan alkalmas nak minősítem, melyet a Képviselő- testület tudomásul vesz, azzal egyetért és elfogad, az értékelésről szóló tájékoztatást megköszöni. Határidő: december 31. Felelős: Polgármester Dr Fazekas István jegyző visszatért a tanácskozó terembe. Tárgya: Köztisztviselők teljesítményértékelése Előadó: Polgármester, Jegyző 9. napirendi pont Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta írásban (10. számú melléklet), és kérte a Polgármestert és a képviselőket, mondják el véleményeiket és tegyék fel kérdéseiket. Hozzászólás, kérdés: Bolyki Zoltán Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és változatlan formában javasolja elfogadásra. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 87/2010.(XII.14.) Köztisztviselők teljesítményértékelése Határozat 1.Ágasegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselői évi egyéni munkateljesítmény követelményeinek alapját képező átfogó célokat a következők szerint határozza meg. 9

10 Önkormányzati fenntartású intézmények törvényes, hatékony és gazdaságos működését szolgáló intézkedések megtétele. Az egyes ágazati koncepciók végrehajtásából adódó feladatok szakszerű és eredményes megvalósítása. A községi önkormányzat bizottságai tevékenységének segítése, döntés előkészítő munkájukban aktív közreműködés. A községi önkormányzat évi munkatervi feladataihoz szükséges előkészítő munka körültekintő, koordinatív végrehajtása. az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása során törekedni kell az adott feladat célszerű és gazdaságos megoldására. A vagyongazdálkodás során kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati vagyon gyarapítására és védelmére. Az önkormányzat által elhatározott beruházások, fejlesztések során törvényes előkészítésre és lebonyolításra kell törekedni. A köztisztviselői törvényben kötelezően előírt éves képzéseken, továbbképzéseken való részvétel, az előírt vizsgakötelezettségek eredményes teljesítése. 2. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző vonatkozásában az egyéni teljesítmény követelményeket tekintettel a megállapított kiemelt célokra január 31-ig határozza meg, s annak alapján elvégzett értékeléséről legkésőbb december 31-ig a Képviselő - testületet tájékoztassa. 4. A Képviselő- testület utasítja a jegyzőt, hogy munkáltatói jogkörében eljárva e határozat 1. pontjában felsorolt célok figyelembe vételével határozza meg évre a köztisztviselők egyéni teljesítmény követelményeit legkésőbb január 31-ig. Határidő: 2011.január 31. Felelős: Polgármester, Jegyző 10. napirendi pont Tárgya: Egyebek A Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Lauter város Polgármestere karácsonyi jókívánságait küldte Ágasegyháza lakosságának, a képviselőknek és a polgármesterének. Elmondta továbbá, hogy hasonló jókat kívánt Ágasegyháza Önkormányzat is Lauter Város valamennyi polgárának és vezetőinek. B. A Polgármester felkérésére Ártim János képviselő tájékoztatta a Testület tagjait a testvér településen tett látogatásukról. Még a szeptemberi falunapon határozták el a lauteri iskola igazgató asszonyával azt, hogy minden karácsonykor támogatások osztanak szét az arra rászoruló gyerekek és családjaik között. Németországba visszatérve az igazgató asszony gyűjtési akciót hirdetett és tájékoztatta településünket, hogy jelentős mennyiségű adományt gyűjtöttek össze, melyet haza kellene szállítani. Ennek érdekében a Gondozási Központ kisbuszával december 8-án kiutazott az Ártim János vezette küldöttség, mely 10-én érkezett vissza. A küldöttség egy napot töltött Lauterben, ahol mindenki nagyon kedvesen fogadta képviselőinket. A polgármester úr mindenhová személyesen kísérte a delegációt. Nagyon 10

11 nagy mennyiségű adomány gyűlt össze, ezért azt teljes egészében nem lehetett bezsúfolni a kisbuszba. A polgármester úrral a delegáció tárgyalt a Csiperóról, illetve arról, hogy Ágasegyháza Község Polgármesterét is nagy szeretettel várják a tavasszal Lauterben. Az adományokról egyebekben csak annyit, hogy szétosztásuk során elsődleges cél az, ha minden rászoruló család részesüljön belőle. C. Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Ádám Józsefné küldött a Képviselő-testületnek egy levelet, melyben kérte, a részére a képviselő-testület esetleges döntése alapján megadható 4., 5. és 6. hónapra eső illetmény számára történő kifizetését. / A polgármester a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képező levelet felolvasta. /Majd Ádám Józsefné aki szót kért, illetve kapott elmondta, hogy az évek során kifejtett tevékenységével az adható juttatásokat megítélése szerint kiérdemelte. Ezt követően Füredi János elmondta, hogy a Testület előzetes döntése értelmében a jogszabályban kötelezően előirt valamennyi juttatás Ádám Józsefné részére ki lettek fizetve. De a jogszabályban adhatóként meghatározott juttatásokat sajnos az Önkormányzat nem tudja finanszírozni, erre nincsen keret. Ugyanakkor javasolta, hogy a képviselők mondják el (esetlegesesen ellentétes értelmű) véleményüket, javaslataikat. Bár javaslat és észrevétel nem érkezett, Füredi János polgármester indítványozta, hogy a képviselő-testület Ádám Józsefné beadványában foglalt kérelme tárgyában hozzon külön határozatot, s ennek megfelelően szavazásra bocsátotta a kérdést. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 88/2010.(XII.14.) Ádám Józsefné kérelme Határozat Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ádám Józsefné 1821/1/2010. számú beadványa kapcsán úgy határozott, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Képviselő-testület hatáskörében meghozható döntések alapján a polgármesteri megbízatás megszűnésével összefüggésben adható további juttatást nem áll módjában megítélni Felelős: Polgármester Határidő: értelem szerűen A polgármester a szavazásnál jelen lévő Ádám Józsefnét tájékoztatta a Testület döntéséről, aki azt tudomásul vette, de kifejezte azt a meggyőződését, hogy kérelmére nem objektív döntést hozott a Testület, végül elhagyta az üléstermet. D. A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy december 18-án lesz a felújított Faluház átadása, és kérte a képviselők és a Polgárőrség segítségét a meghívott vendégek és a lakosság tájékoztatásában. Füredi János polgármester, mivel egyéb kérdés, bejelentés nem volt, megköszönte a részvételt, és az ülést bezárta. 11

12 Kmf. Füredi János Polgármester Dr. Fazekas István Jegyző Balogh Judit jegyzőkönyvvezető A jegyzőkönyvet hitelesítik: Ártim János Bornemisszáné Varga Ilona 12

13 Ágasegyháza Község Polgármestere 1. számú melléklet 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web:http://agasegyhaza.hu Tel.:76/ Fax: 76/ /2010. Kt. ülés M E G H Í V Ó Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete december 14-én 15 órakor rendes ülést tart, melyre ezúton meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Napirend 1.)Ágasegyháza Község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010.(II.10.) rendelet módosítása. Előadó: Polgármester 2.) Ágasegyháza Község Önkormányzat évi költségvetésnek III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámoló. Előadó: Polgármester 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2011.évi költségvetési koncepciója. Előadó: Polgármester 4.) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2000.(XI. 2.) számú rendeletének módosítása Előadó: Polgármester 5.) Ágasegyháza Község önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 12/2008. (X.07.) számú rendeletének módosítása Előadó: Polgármester 6.) évi rendezvénynaptár elfogadása Előadó: Polgármester 7.)Beszámoló az adóbevételek alakulásáról,illetőleg Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adó mértékéről szóló rendeletének módosításáról és a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendeletének hatályon kívül helyezéséről Előadó: Jegyző 8.) Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő teljesítményének értékelése Előadó: Polgármester 9.)Köztisztviselők teljesítményértékelése Előadó: Polgármester 10.) Egyebek Ágasegyháza, december 10. Füredi János polgármester 13

14 Ágasegyháza Község Polgármestere 2. számú melléklet 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web:http://agasegyhaza.hu Tel.:76/ Fax: 76/ /2010. ELŐTERJESZTÉS Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének december 14.-i ülésére Tárgy: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2010.(II.10.) rendelet módosítása. Tisztelt Képviselő- testület! Önkormányzatunk évi költségvetésének módosítását az évközben kapott pótelőirányzatok, többletbevételek teszik szükségessé. Ezek alapján az alábbi módosításokat javaslom: október - november hónapokban 467 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk időskorúak járadéka jogcímen. A bevételi oldalon a Normatív, kötött felhasználású támogatás kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Önkormányzat által folyósított ellátások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel október - november hónapokban ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása jogcímen. A bevételi oldalon a Normatív, kötött felhasználású támogatás kiemelt előirányzat növekszik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Önkormányzat által folyósított ellátások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel október - november hónapokban 689 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk ápolási díj jogcímen. A bevételi oldalon a Normatív, kötött felhasználású támogatás kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Önkormányzat által folyósított ellátások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel október - november hónapokban 549 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk normatív lakásfenntartási támogatás jogcímen. A bevételi oldalon a Normatív, kötött felhasználású támogatás kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási 14

15 oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Önkormányzat által folyósított ellátások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel október - november hónapokban 305 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk rendelkezésre állási támogatás jogcímen. A bevételi oldalon a Normatív, kötött felhasználású támogatás kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Önkormányzat által folyósított ellátások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel október - november hónapokban 125 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk rendszeres szociális segély támogatás jogcímen. A bevételi oldalon a Normatív, kötött felhasználású támogatás kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Önkormányzat által folyósított ellátások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel november hónapban 789 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk gyermekvédelmi támogatás jogcímen. A bevételi oldalon a Normatív, kötött felhasználású támogatások kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Önkormányzat által folyósított ellátások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel szeptember hónapban 16 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk nyári gyermekétkeztetés kiegészítő támogatás jogcímen. A bevételi oldalon a Normatív, kötött felhasználású támogatások kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Önkormányzat által folyósított ellátások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel november hónapban 75 ezer forint pótlólagos állami támogatást kaptunk közműfejlesztési támogatás jogcímen. A bevételi oldalon a Normatív, kötött felhasználású támogatások kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel szeptember hónapban 3478 ezer forintot kaptunk az államkötvények lejárati időpontban történő megszűnéséért. Ebből az összegből 3356 ezer forint a névérték, 131 ezer forint pedig kamat. A bevételi oldalon a Felhalmozási és tőkejellegű bevételek kiemelt előirányzat 3356 ezer forinttal, a Kamatbevételek kiemelt előirányzat pedig 131 ezer forinttal emelkedik. A kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatal alcím Dologi kiadások kiemelt előirányzat 131 ezer forinttal, a Felújítások kiemelt előirányzat Faluház felújítása jogcím 3356 ezer forinttal növekszik szeptember hónapban 428 ezer forintot kaptunk az önkormányzati választások kiadásainak finanszírozására. A bevételi oldalon a Működési célú támogatásértékű bevételek kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Dologi kiadások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel. 15

16 szeptember hónapban 175 ezer forintot kaptunk a Falunapi rendezvények kiadásainak finanszírozására a Bács - kiskun Megyei Önkormányzattól. A bevételi oldalon a Működési célú támogatásértékű bevételek kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Dologi kiadások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel szeptember hónapban 60 ezer forintot kaptunk az MVH - tól földalapú támogatás jogcímen. A bevételi oldalon a Működési célú támogatásértékű bevételek kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Dologi kiadások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel október hónapban 1314 ezer forintot kaptunk a QBE Biztosítótól, a Polgármesteri Hivatalnál történt villámcsapás okozta károk megtérítésére. A bevételi oldalon a Működési célú pénzeszköz átvét kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Dologi kiadások kiemelt előirányzat növekszik 1089 ezer forinttal, továbbá a Beruházások kiemelt előirányzat Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése jogcím emelkedik 225 ezer forinttal október hónapban 606 ezer forintot kaptunk Lauterből a Falunapi rendezvények kiadásainak finanszírozására. A bevételi oldalon a Működési célú pénzeszköz átvét kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Dologi kiadások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel október hónapban 108 ezer forintot kaptunk a Tűzoltószertár bérbeadásáért a KKK - tól. A bevételi oldalon a Működési célú támogatásértékű bevételek kiemelt előirányzat emelkedik, a kiadási oldalon pedig a Polgármesteri Hivatal alcím Dologi kiadások kiemelt előirányzat növekszik ugyanekkora összeggel évben az eredeti költségvetésben tervezett 3800 ezer forint Továbbszámlázott szolgáltatás összege a mai napig 6800 ezer forintra emelkedett, mely szükségessé teszi mind a kiadási, mind a bevételi oldalon a Továbbszámlázott szolgáltatás előirányzatának az emelését 3000 ezer forinttal. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg, a mellékelt rendelet-tervezetet emelje rendeletté. Ágasegyháza, 2010.december 06. (:Füredi János:) Ágasegyháza Község Polgármestere 16

17 Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testületének../2010.(xii.14.) rendelete az 1/2010.(II.10.) az önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv. 10..(1) bek. d.)pontja, az államháztartásról szóló évi XXXVIII.tv. 65.., a Magyar Köztársaság 2010.évi költségvetéséről szóló 2009.évi CXXX..tv alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 36.. (1) bekezdésére az önkormányzat és intézménye 2010.évi költségvetést az alábbiak szerint módosítja. 1.. A rendelet hatálya kiterjed Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára, az Önkormányzat által létrehozott részben önálló intézményekre, valamint a nem intézményi keretek között ellátott tevékenységekre. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének módosított Bevételi főösszegét ezer forintban Kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg (1) A rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.sz. melléklete lép. (2) A rendelet 2. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 2. sz. melléklete lép. (3) A rendelet 3.sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3. sz. melléklete lép. (4) A rendelet 3/a sz. melléklete helyébe ezen rendelet 3/a sz. melléklete lép. (5) A rendelet 5. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 4. sz. melléklete lép. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit január 1- től kell alkalmazni. (:Füredi János sk.:) polgármester (:Dr. Fazekas István sk.:) jegyző 17

18 1.sz.melléklet a..rendelethez BEVÉTELEK CÍMENKÉNTI ÉS ALCÍMENKÉNTI RÉSZLETEZÉSBEN BEVÉTELEK Előirányza Cím névalcím név t csoport Kiemelt előirányzat neve Módosított előirányzat e.ft 4. számú módosítás e. Ft Módosított ei. e. Ft POLGÁRMESTERI HIVATAL Polgármesteri Hivatal működése Intézményi müködési bevételek Hatósági jögkörhöz kapcsolódó bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó bev Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kamatbevételek Intézményi müködési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adóbevételek Átengedett központi adók Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevét Önkormányzatok sajátos működési bevétele össz Központi költségvetéstől kapott támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatások Központi fejlesztési támogatások Központi költségvetéstől kapott támogatások össz Működési célú támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Átvett pénzeszközök összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Finanszírozási műveletek bevételei Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Finanszírozási műveletek bevételei összesen 0 0 Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi költségvetési pénzmaradvány Pénzforgalom nélküli bevételek összesen I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: MOHÁCSY FERENC FALUHÁZ ÉS SPORTCSARNOK Művelődési Ház tevékenysége Intézményi müködési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó bev Intézményi működési bevételek összesen

19 BEVÉTELEK Előirányza Cím névalcím név t csoport Kiemelt előirányzat neve Módosított előirányzat e.ft 4. számú módosítás e. Ft Módosított ei. e. Ft Sportcsarnok működtetése Intézményi müködési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó bev Intézményi működési bevételek összesen III. Mohácsy ferenc Faluház és Sportcsarnok összesen: SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT Szociális étkeztetés Intézményi müködési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó bev Intézményi működési bevételek összesen Idősek Napközi Otthona Intézményi müködési bevételek Intézményi működéshez kapcsolódó bev Intézményi működési bevételek összesen IV.Szociális Gondozási Központ összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

20 Cím név Alcím név Előirányza t csoport I. POLGÁRMESTERI HIVATAL 2.sz.melléklet a..rendelethez KIADÁSOK CÍMENKÉNTI ÉS ALCÍMENKÉNTI RÉSZLETEZÉSBEN 4. számú módosítás e. Ft Módosított ei. e. Ft Képviselő-testület működése Személyi jellegű juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Polgármesteri Hivatal pénzügyi tevékenysége Személyi jellegű juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Polgármesteri Hivatal hatósági és egyéb tevékenysége Személyi jellegű juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Működési célú támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszköz átadás összesen Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen Finanszírozási műveletek kiadásai Működési célú hitelek visszafizetése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Finanszírozási műveletek kiadásai összesen Tartalékok Általános tartalék Céltartalék 0 0 Tartalékok összesen I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: II. NEM INTÉZMÉNYI KERETEK KÖZÖTT ELLÁTOTT FELADATOK Közterületfenntartás Személyi jellegű juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások összesen Közcélú foglalkozatás KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve Módosított előirányzat e.ft Személyi jellegű juttatások 0 0

Ágasegyháza Község Polgármestere

Ágasegyháza Község Polgármestere Ágasegyháza Község Polgármestere 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web:http://agasegyhaza.hu Tel.:76/571-009 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő- testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testület Összevont Bizottságainak 2010.december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó).

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 7/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv 3/2013. Napirend 1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat évi közbeszerzési terve Előadó: Polgármester. I.

Jegyzőkönyv 3/2013. Napirend 1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat évi közbeszerzési terve Előadó: Polgármester. I. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó).

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 15/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Napirend. 3.) Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő teljesítményének értékelése Előadó: Polgármester

Napirend. 3.) Dr. Fazekas István jegyző, mint köztisztviselő teljesítményének értékelése Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 12/2012. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzat 1/2014.(II.05) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről Ágasegyháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.február 17-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2010. (.) rendelete a 2009.

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201

BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE 8352 BAZSI, FŐ U.91. T/FAX:87/352-201 ELŐTERJESZTÉS Bazsi Község Önkormányzata 2012. szeptember 6 -i ülésére Tárgy: Tájékoztató Bazsi Község Önkormányzata 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Ikt. szám: 91-73/2011. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 66/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2014. április 25-i nyilvános

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu.

6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu. Ágasegyháza Község Önkormányzat Ügyrendi Bizottsága 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: Ágasegyháza

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben