Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó"

Átírás

1 Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának február 16-án (hétfőn) délután 14,00 órakor tartandó rendes nyilvános ülésére Az ülés helye: Községháza nagyterme (5527 Bucsa, Kossuth tér 6.) Napirendi pontok: 1./ Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás évi költségvetése előirányzat módosításának elfogadása Előadó: Kláricz János elnök 2./ Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda évi költségvetése előirányzat módosításának elfogadása Előadó: Kláricz János elnök 3./ Egyebek Kérem az ülésen való szíves megjelenését. Bucsa, február 12. Kláricz János sk. elnök 1

2 ELŐTERJESZTÉS 1. napirendi pont Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának február 16-án (hétfőn) délután 14,00 órakor tartandó rendes nyilvános ülésére Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás évi költségvetése előirányzat módosításának elfogadása Tisztelt Társulási Tanács! A Társulási Tanács február 5-én a 1/2014.(II.05.) határozattal elfogadta a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás évi költségvetését. A költségvetési főösszeg módosítására van most szükség a változások nyomon követése miatt. Ezek a változások az alábbiak: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti bérkompenzáció növekedés összege 208,- e Ft, IPR pályázat miatti növekedés 1.480,- e Ft, étkeztetés kiadásának csökkenése miatti változás 756,- e Ft. Az előirányzat módosítás jogszabályi alapja: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -ában foglaltakra, amely jogszabály előírja, hogy az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására a képviselő testület/társulási tanács jogosult. Az előterjesztésben részletezettek alapján a évi költségvetés módosítási javaslatára teszünk javaslatot a fentebb felsorolt jogcímek alapján. A módosítási javaslatot számszerűsítve az előterjesztés mellékletéhez csatolt bevételi és kiadási táblázatok mutatják. Tisztelt Társulási Tanács! A évi költségvetés módosítására jelen előterjesztésben első alkalommal kerül sor. Az eredeti előirányzat fő összege bevétellel kiadással egyezően ,- e Ft volt. A jelen módosítási javaslat elfogadása, 932,- e Ft növekedés után a fő összeg ,- e Ft-ra módosul, a növekedés 1,5 %. A költségvetés módosítási javaslatát ismeri a Társulási tanács, most csak mintegy összegzés kerül döntésre a mellékelt költségvetési határozattervezetben foglaltak szerint. A javaslat elfogadásával a évi költségvetési rendelet fő összege ,- e Ft-ról ,- e Ft-ra módosul. Indítványozom a Társulási Tanácsnak, hogy az előterjesztéshez mellékelt táblák szerint vitassa meg a Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás2014. évi költségvetése előirányzat módosítását. Bucsa, február Kláricz János elnök

3 ./2015.(II.16.) Társulási Tanács határozata Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda évi költségvetése előirányzat módosításának elfogadása Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása elfogadja a évi költségvetése előirányzat módosítását az e határozat melléklete szerinti részletezéssel. Felelős: Kláricz János elnök Határidő: azonnal 3

4 1. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának /2015. (II.16.) társulási tanácsi határozatához Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása évi mérlege Sorsz. ezer Ft-ban Megnevezés Összeg Sor-sz. Megnevezés Összeg I. Intézményi működési bevételek I. Működési célú kiadások II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele -Ebből : Dologi kiadás 57 III. Önkormányzat felhalmozás célú bevétele - Finanszírozási kiadás IV: Önkormányzatok költségvetési támogatása -Tartalékok Ebből: -felhalmozási és tőkejellegű bevételek II. Felhalmozási célú kiadás V. Támogatásértékű bevételek III. Tervezett pénzmaradvány - Bucsa Kertészsziget IPR támogatás Államháztartáson kívülről átvett VI. pénzeszközök VII. Adott kölcsönök visszatérülése VIII. Finanszírozási bevételek IX. Pénzmaradvány Bevételek összesen Kiadások összesen

5 2. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának /2015. (II.16.) társulási tanácsi határozatához Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Sorszám évi bevételek Megnevezés 5 Módosított előirányzat ezer Ft-ban BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Önkormányzati hivatal működési támogatása 3.2. Zöldterület gazdálkodás Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támog Közvilágítás Adósság konszolidálás Köztemető fenntartás Nyilvános könyvtári ellátás támogatása 3.4. Óvoda támogatása Bejáró gyermekek támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Pénzbeli szociális ellátások támogatása Működőképesség megőrzését szolg.támogatások Szennyvíz ártalmatlanítás Közutak fenntartásának támogatása 3.5. Egyes jövedelempótló támog.kiegészítése 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4.1. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei (Akv.) 5. Támogatásértékű bevételek Működési célú Ebből: Központi kv. szervtől átvett OEP-tól átvett Munkaügyi központtól Bucsa Önkormányzattól Kertészsziget Önkormányzattól Elkülönített állami pénzalap (IPR támogatás) EU Önerő Alap Felhalmozási célú fejezetik.előir Felhalmozási célú államhk. 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszírozási bevételek 9. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, Előző évi visszatérülések Bevételek összesen

6 3. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának /2015. (II.16.) társulási tanácsi határozatához Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása évi kiadások ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés módosított előirányzat KIADÁSOK 1. Működési célú kiadások Személyi juttatások 1.2 Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzájárulási adó 1.3 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5 Működési célú pénzeszköz átadás 1.6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.7 Pénzforgalom nélküli kiadás 1.8 Kamat 1.9 Adott kölcsönök 1.10 Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások Beruházások 2.2 Felújítások 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások 2.4 Pályázati sajáterő 3. Tartalékok Általános tartalék 3.2 Céltartalék 3.3 Államháztartási tartalék Hitel törlesztés Intézményfinanszírozás 3.4 Tervezett pénzmaradvány 4. Kiadások összesen Költségvetési létszámkeret 6

7 4. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának /2015. (II.16.) társulási tanácsi határozatához Sor. sz. Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása évi Működési és Felhalmozási BEVÉTELEK ill. KIADÁSOK (Mérleg szerkezetben) Megnevezés Módosított előirányzat Sor. sz. Megnevezés ezer Ft-ban Módosított előirányzat I. Működési és felhalmozási célú BEVÉTELEK II. Működési és felhalmozási célú KIADÁSOK 1. Intézményi működési bevételei 1. Személyi juttatások 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó -Helyiadók 3. Dologi kiadások 57 -SZJA működési célra 4. Egyéb folyó kiadások -Egyéb 5. Működési célú pénzeszköz átadás 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 6. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások - Normatív hozzájárulás 7. Pénzforgalom nélküli kiadások - Normatív kötött felhasználású 8. Kamat Vis major Önhiki - Központosított előirányzat 4. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű kölcsönök 5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 10. Finanszírozási kiadás Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése Tartalék 7. Előző évi visszatérülések 8. Működési célú előző évi pénzmaradvány Működési célú BEVÉTELEK összesen: Működési célú KIADÁSOK összesen: Önkormányzat felhalmozás és tőkejellegű bevételei 1. Felújítások 2. Költségvetési támogatás fejlesztésre 2. Beruházások EU Önerő Alap 3. Támogatások, kölcsönök Fejezeti kezelésű előirányzat 4. Hitelek törlesztése Munkaügyi kp.támogatása 5. Kamat 3. Adott kölcsönök visszatérülése 6. Pénzforgalom nélküli fejlesztések 4. Pénzeszköz átvétel 7. Részvények, részesedések vásárlása ÁFA visszaigénylés 8. Pénzeszköz átadás fejlesztési célra Felhalmozási célú BEVÉTELEK összesen: Felhalmozási célú KIADÁSOK összesen: 7 Pénzmaradvány Önkormányzat BEVÉTELEK mindösszesen: Önkormányzat KIADÁSOK mindösszesen:

8 5. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának /2015. (II.16.) társulási tanácsi határozatához Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Finanszírozási ütemterve év Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulásra vonatkozóan Ssz. Időpont Finanszírozási ütemterv e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft. Összesen: e Ft. 8

9 ELŐTERJESZTÉS 1. napirendi pont Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának február 16-án (hétfőn) délután 14,00 órakor tartandó rendes nyilvános ülésére Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda évi költségvetése előirányzat módosítása elfogadása Tisztelt Társulási Tanács! A Társulási Tanács február 5-én a 2/2014.(II.05.) határozattal elfogadta a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda évi költségvetését, a pénzmaradványát a 8/2014.(IV.29.) határozattal fogadta el, amit a 13/2014.(VII.21.) Társulási határozattal beépített a költségvetésbe. Most a költségvetési főösszeg további módosítására van szükség a változások nyomon követése miatt. Ezek a változások az alábbi kiemelt tételekből tevődnek össze: A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti bérkompenzáció növekedés összege 208,- e Ft, IPR pályázat miatti növekedés 1.480,- e Ft, Munkaügyi központ által közvetített foglalkoztatott bér és járuléktámogatása 954,- e Ft, étkeztetés kiadásának csökkenése miatti változás 756,- e Ft. a Magyar Államkincstár felülvizsgálata alapján állami támogatás növekedés 1.365,- e Ft, csökkenés 218,- e Ft, egyenlegében 1.147,- e Ft. Az előirányzat módosítás jogszabályi alapja: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -ában foglaltakra, amely jogszabály előírja, hogy az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására a képviselő testület/társulási tanács jogosult. Az előterjesztésben részletezettek alapján a évi költségvetés módosítási javaslatára teszünk javaslatot a fentebb felsorolt jogcímek alapján. A módosítási javaslatot számszerűsítve az előterjesztés mellékletéhez csatolt bevételi és kiadási táblázatok mutatják. Tisztelt Társulási Tanács! A évi költségvetés módosítására jelen előterjesztésben második alkalommal kerül sor. A módosított előirányzat fő összege bevétellel kiadással egyezően ,- e Ft volt. A jelen módosítási javaslat elfogadása, 1.499,- e Ft növekedés után a fő összeg ,- e Ft-ra módosul, a növekedés 2,3 %. A költségvetés módosítási javaslatát ismeri a Társulási tanács, most csak mintegy összegzés kerül döntésre a mellékelt költségvetési határozattervezetben foglaltak szerint. A javaslat elfogadásával a évi költségvetési rendelet fő összege ,- e Ft-ról ,- e Ft-ra módosul. Indítványozom a Társulási Tanácsnak, hogy az előterjesztéshez mellékelt táblák szerint vitassa meg a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda évi költségvetése előirányzat módosítását. Bucsa, február Kláricz János polgármester

10 ./2015.(II.16.) Társulási Tanács határozata Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda évi költségvetése előirányzat módosítása elfogadása Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása elfogadja a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda évi költségvetése előirányzat módosítását az e határozat melléklete szerinti részletezéssel. Felelős: Kláricz János elnök Határidő: azonnal 10

11 1. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás /2015. (II. 16.) Társulási Tanács határozatához Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda évi mérlege Sor-sz. Megnevezés Összeg Sor-sz. Megnevezés Összeg ezer Ft-ban I. Intézményi működési bevételek I. Működési célú kiadások II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele -Ebből : Adott kölcsönök III. Önkormányzat felhalmozás célú bevétele - Finanszírozási kiadás IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása -Tartalékok Ebből: -felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 II. Felhalmozási célú kiadás V. Támogatásértékű bevételek 954 Államháztartáson kivülről átvett VI. pénzeszközök III. Tervezett pénzmaradvány VII. Adott kölcsönök visszatérülése VIII. Finanszírozási bevételek IX. Pénzmaradvány 713 Bevételek összesen Kiadások összesen

12 2. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás /2015. (II. 16.) Társulási Tanács határozatához BUCSA KÖZSÉG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE KIADÁS Megnevezés Bucsai Székhelyintézmény Kertészszigeti Tagintézmény Óvodai intézményi étkeztetés Intézményi összesen Közalk.alapilletménye Közalk.egyéb köt. Illetm.pótlék 0 0 Egyéb bérrenszer hat.alá tart.alapbére 0 Közalk.egy.felt.függő pótl 0 TELJES. MUNKAID. FOGL.SZEM Részmunkaid. Közalk.rendsz.szem.jutt. 0 RENDSZERES SZEM.JUTTATÁS Túlóra 0 Közalk. keresetkiegészítése 0 Egyéb munkavégz.kapcs.juttatás 0 0 Keresetkiegészítés fedezete 0 Jubileumi jutalom Felmentett munkaváll. Juttatása Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés 0 Részmunk.saj.jutt. 0 Részmunkaid. Közalk.költségtér. 0 NEM RENDSZERES SZEM.JUTT Állományba nem tart.szem.jutt Felmentett munkav. egyéb juttatása 0 KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás 2 2 Munkáltató által fizetett SZJA Egészségügyi hozzájárulás MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK Vásárolt élelmezés Irodaszer, nyomtatvány 9 9 Hajtó és kenőanyag 0 Gyógyszer 0 Könyv Egyéb információ hordozó 0 Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz 0 Munkaruha, védőruha Egyéb anyagbeszerzés KÉSZLETBESZERZÉS Nem adatátvit.c. távközl.díjak Adatátviteli c. távközl.díjak 0 Szállítási szolg. 0 Gázenergia szolg Villamosenergia szolg

13 Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás Szakmai szolgáltatás Egyéb szolgáltatás SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK Vás.termékek és szolg. ÁFÁ-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció 0 Egyéb dologi kiadás 4 4 Számlázott szellemi tevékenység 0 KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Beruházás Beruházás áfa EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) 10,00 2,50 0,

14 3. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás /2015. (II. 16.) társulási tanácsi határozatáshoz Bucsai székhelyintézmény évi költségvetési bevételei és fizetendő hozzájárulása adatok Ft-ban Óvodapedagógusok támogatása: (fajlagos összeg ,- Ft/fő/év) Létszám Támogatás 8 hó Támogatás 4 hó Mindösszesen: 5, , Összesen: Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos támogatása (2014/2015 nevelési évre): (fajlagos összeg: ,- Ft/számított létszám/3 hó) Létszám Támogatás 8 hó Támogatás 4 hó Mindösszesen: 5, Összesen: Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítók támogatása: (fajlagos összeg ,- Ft/fő/év) Létszám Támogatás 8 hó Támogatás 4 hó Mindösszesen: Összesen: Óvodaműködtetés támogatás: (fajlagos összeg: ,- Ft/fő/év) Létszám Támogatás 8 hó Támogatás 4 hó Mindösszesen: Összesen: Társulás által fenntartott óvodákba étkezők támogatása (üzemeltetési és dolgozói bértámogatás, évi C. 2. melléklet III. 5. a,) és b,) pontja szerint) Létszám Támogatás - hó Támogatás 12 hó Mindösszesen: 0, Üzemeltetési támogatás Térítési díjból származó bevétel Összesen: Támogatás mindösszesen: Bucsa Község Önkormányzatának hozzájárulása IPR pályázat alapján kapott támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Ft Ft Ft Ft Ft 14

15 4. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás /2015. (II. 16.) társulási tanácsi határozatához Kertészszigeti tagintézmény évi költségvetési bevétele és fizetendő hozzájárulása adatok Ft-ban Óvodapedagógusok támogatása: (fajlagos összeg ,- Ft/fő/év) Létszám Támogatás 8 hó Támogatás 4 hó Mindösszesen: 1, , Összesen: Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos támogatása (2014/2015 nevelési évre): (fajlagos összeg: ,- Ft/számított létszám/3 hó) Létszám Támogatás 8 hó Támogatás 4 hó Mindösszesen: 1, Összesen: Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása: (fajlagos összeg ,- Ft/fő/év) Létszám Támogatás 8 hó Támogatás 4 hó Mindösszesen: Összesen: Óvodaműködtetés támogatás: (fajlagos összeg: ,- Ft/fő/év) Létszám Támogatás 8 hó Támogatás 4 hó Mindösszesen: Összesen: Támogatás mindösszesen: Kertészsziget Község Önkormányzatának hozzájárulása IPR pályázat alapján kapott támogatás Bucsa Község Önkormányzatának hozzájárulása BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 15

16 5. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás /2015. (II. 16.) társulási tanácsi határozatához Fők. Szám ezer Ft Óvoda Bucsa 2014 Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendsz. Hat. Alapilletmény Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalk. Egyéb felt. Függő pótléka Közalkalmazottak túlóradíja Keresetkiegészítés Közalkalmazottak egyéb mv. Kapcs. Juttatások Közalkalmazottak végkielégítése Közalkalmazottak napidíja Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Felmentett munkavállalók egyéb juttatása 19 Állományba nem tart.megbízási dija 211 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Egyéb bérrendsz. Étkezési hj. Állományba nem tart.egyéb juttatása Szociális hj.adó(27%) Egészségügyi hj. 238 Startkártya járuléka Munkáltató által fizetett SZJA 232 Táppénz hozzájárulás 2 Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány, könyv 73 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Szakmai anyag 403 Munkaruha, védőruha 83 Egyéb anyag beszerzés 209 Villamosenergia 351 Víz- és csatornadíjak 110 Karbantartás, és javítás díja 22 Egyéb üzemeltetési kiadás 892 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 732 Vásárolt szolgáltatás Egyéb dologi kiadás 4 Belföldi kiküldetés 8 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 40 Gázenergia szolgáltatás Beruházás 21 Beruházás áfa 6 SZAKFELADAT KIADÁSA LÉTSZÁM (fő) BEVÉTELEK Állami támogatás Önkormányzati hozzájárulás IPR pályázat SZAKFELADAT BEVÉTELEI

17 6. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás /2015. (II. 16.) társulási tanácsi határozatához Fők. Szám ezer Ft Óvoda Kertészsziget 2014 Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendsz. Hat. Alapilletmény Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalk. Egyéb felt. Függő pótléka Közalkalmazottak túlóradíja Keresetkiegészítés Közalkalmazottak egyéb mv. Kapcs. Juttatások 26 Közalkalmazottak végkielégítése Közalkalmazottak napidíja Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Felmentett munkavállalók egyéb juttatása Állományba nem tart.megbízási dija 32 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 416 Egyéb bérrendsz. Étkezési hj. Állományba nem tart.egyéb juttatása Szociális hj.adó(27%) Egészségügyi hj. 79 Startkártya járuléka Munkáltató által fizetett SZJA 79 Táppénz hozzájárulás Gyógyszerbeszerzés Könyvbeszerzés 105 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Szakmai anyag 91 Munkaruha, védőruha 28 Egyéb anyag beszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak 18 Villamosenergia 14 Víz- és csatornadíjak 39 Karbantartás, és javítás díja Egyéb üzemeltetési kiadás 100 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 78 Vásárolt szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Belföldi kiküldetéa 12 Gázenergia szolgáltatás 81 Beruházás 31 Beruházás áfa 8 SZAKFELADAT KIADÁSA LÉTSZÁM (fő) BEVÉTELEK Állami támogatás Önkormányzat Kertészsziget Önkormányzat Bucsa 837 IPR támogatás 400 SZAKFELADAT BEVÉTELEI

18 7. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás /2015. (II. 16.) társulási tanácsi határozatához Fők. Szám Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak végkielégítése Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak étkezési hj. Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapbére Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. Étkezési hj, Óvodai int. étkeztetés 2014 Egyéb munkav.közlekedési ktg.térítése Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók egyéb juttatása Szociális hj.adó(27%) Egészségügyi hj. Vásárolt élelmezés 7123 Élelmiszer beszerzés Gyógyszer Vegyszer Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Tisztítószer Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Munkaruha, védőruha Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz- és csatornadíj szolgáltatás Karbantartás, és javítás díja Egyéb üzemeltetési kiadás Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatás díja Biztosítás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 1922 Reprezentáció ÁFA befizetés Egyéb dologi kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díja, egyéb befizetések Kamat kiadások, ÁH.kívülre Eszközbeszerzés ( Beruházás) Beruházás ÁFA SZAKFELADAT KIADÁSAI 9045 LÉTSZÁM (fő) BEVÉTELEK Állami támogatás 7907 Működési bevétel 896 ÁFA 242 Önk.hj. SZAKFELADAT BEVÉTELEI

19 8. melléklet Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás /2015. (II. 16.) társulási tanácsi határozatához Fők. Szám ezer Ft Sajátos nevelési ig. óvodai nevelés 2014 Közalkalmazottak alapilletménye 715 Egyéb bérrendsz. Hat. Alapilletmény Közalkalmazottak illetménykiegészítése Közalk. Egyéb felt. Függő pótléka Közalkalmazottak túlóradíja Keresetkiegészítés Közalkalmazottak egyéb mv. Kapcs. Juttatások Közalkalmazottak végkielégítése Közalkalmazottak napidíja Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Felmentett munkavállalók egyéb juttatása Állományba nem tart.megbízási dija Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Egyéb bérrendsz. Étkezési hj. Állományba nem tart.egyéb juttatása Szociális hj.adó(27%) 193 Egészségügyi hj. Startkártya járuléka Egyéb járulékok Táppénz hozzájárulás Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Szakmai anyag Munkaruha, védőruha Egyéb anyag beszerzés Villamosenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartás, és javítás díja Egyéb üzemeltetési kiadás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Vásárolt szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Belföldi kiküldetés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Gázenergia szolgáltatás Munkáltató által fizetett SZJA SZAKFELADAT KIADÁSA 908 LÉTSZÁM (fő) 0 BEVÉTELEK Állami támogatás 908 Működési bevétel 0 SZAKFELADAT BEVÉTELEI

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 11/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1.

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 21-116/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére. 6. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 8-i ülésére 6. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Újhartyán Város önkormányzatának 2013. évi zárszámadásáról

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben