Mérési útmutató. Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék. QPSK moduláció jellemzőinek vizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mérési útmutató. Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék. QPSK moduláció jellemzőinek vizsgálata"

Átírás

1 Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék Mérési útmutató Rádiórendszerek (NGB_TA049_1) laboratóriumi gyakorlathoz QPSK moduláció jellemzőinek vizsgálata Készítette: Garab László, Gombos Ákos Konzulens: Soós Károly, Győr, november 19.

2 QPSK moduláció jellemzőinek vizsgálata Szükséges eszközök: Emona TIMS 301 Szükséges modulok: 1db audiú oszcillátor (AUDIO OSZCILLÁTOR) 1 db sorozat generátor (SEQUENCE GENERATOR) 3 db szorzó (MULTIPLIER) 1db összegző (ADDER) 1db fázistoló (PHASE SHOFTER) 1db hangolható alul áteresztő szűrő (TUNEABLE LPF) 1db Agilent 56421A - kétcsatornás oszcilloszkóp 1db személyi számítógép 2

3 1. Elméleti összefoglaló 1.1 Az IQ-modulátor Az analóg, színes TV-technikában régóta alkalmazzák az IQ-modulációt a színjelek átvitelére. A PAL-, illetve NTSC-rendszerben a színsegédvivő fázisa határozza meg a színezetet, míg a telítettséget az amplitúdója hordozza. A színsegédvivőt a világosságjelhez adják hozzá. A modulált színsegédvivőt IQ- (vagy más nevén kvadratúra-) modulátor hozza létre. Az "I" a fázisjelet (in-phase signal), a "Q" a kavdratúrajelet (quadrature signal) jelöli. A ábrán látható IQ-modulátor egy I- és egy Q-jelúttal rendelkezik. Az előbbi ágon a keverőbe közvetlenül jut be a vivő, míg az utóbbin 90 os fázistolással. (A leírtakból következik, hogy "I" 0 -os, "Q" pedig 90 -os vivőfázistolást jelent). A fázis- és kvadratúraösszetevő merőleges egymásra, és a vektorábrán az előbbit a vízszintes (valós), míg az utóbbit a függőleges (képzetes) tengelyen ábrázolják. A PAL-, illetve NTSC-modulátorok is IQ-modulátort tartalmaznak. Digitális rendszerekben az IQ-modulátort megelőzi a kisugárzandó adatokat fogadó leképező fokozat. A leképező i(t) és q(t) kimeneti jelei, amelyek már nem adatok, hanem előjeles feszültségek, az I- és Q-keverő moduláló bemeneti jelei. Sem az I-, sem a Q-keverő nem szolgáltat kimeneti jelet, ha a megfelelő i(t)-, illetve q(t)- jeleik 0 értéket vesznek föl. Ha viszont i(t) például l V értékre áll be, a hozzá tartozó keverő állandó amplitúdójú, 0 kezdőfázisú vivőt hoz létre. Ha q(t) áll be ugyanarra az értékre, a Q- keverő kimenetén ugyanolyan amplitúdójú, de 90 -kal eltolt vivő jelenik meg. A modulált I- és Q-jeleket egy összegző fokozat egyesíti, az ily módon létrejött iqmod(t)- jel tehát az I- és Q-keverő kimeneti jelének összege. Ha a Q-keverő nem szolgáltat jelet, az iqmod(t)-feszültség az I-jelút kimeneti jelével egyezik meg, és fordítva. Mivel az I- és Q-jelút jelei azonos frekvenciájú szinusz- és koszinuszjelek (a vivő rezgésszámával megegyezőek), amelyek csak amplitúdójukhan térnek el egymástól, ezért az összegükből létrehozott iqmod(t) eredő kimeneti jel is szinuszos lesz, de az amplitúdója és fázisa időben változni fog. Az i(t)és q(t)-vezérlőjellel ily módon befolyásolható az iqmod(t) jel ampitúdója és fázisa. 3

4 4 QPSK jellemzőinek vizsgálata

5 Az IQ-modulátorral csak amplitúdómodulált, csak fázismodulált, vagy egyidejűleg amplitúdó- és fázismodulált jel is létrehozható. A modulátor szinuszos kimeneti jelének tehát mind az amplitúdója, mind a fázisa állítható. Az iqmod(t)-jel amplitúdóját és fázisát az alábbi összefüggések írják le: ahol Ai az I-jel amplitúdója, míg Aq a Q-jelúton mérhető amplitúdót jelenti. Nemzetközileg elfogadott megegyezés szerint az I-jelút a koszinuszos, míg a Q-jelút szinuszos összetevőt tartalmazza. Ekkor alkalmazható erre a jelrendszerre a komplex exponenciális leírás, önkényesen a t = 0 időpillanatot választva a vektoros leképezéshez. A beérkező adatfolyamból a leképező fokozat állítja elő az i(t)- és q(t)jelet. Későbbiekben megmutatjuk, hogy a különféle i(t)- és q(t)-jelpároknak (azaz az I- és Q-jelút moduláló jeleinek) az előállításához különböző bitcsoportokat hoz létre a leképező. Először vizsgáljuk csak az I-jelutat! Q(t) értéke ekkor 0, vagyis ennek ágán nem áll elő semmiféle jel, így a kimeneti iqmod(t)-feszültség csak az I-jelúttól függ. Adjunk fölváltva + l V és l V értékű feszültséget az I-jelút bemenetére! 5

6 Az iqmod(t)-kimeneti jelre pillantva ekkor azt tapasztaljuk, hogy a ho(t)-vivő jelenik meg, amelynek csupán fázisa változik 0 és 180 között, a bemeneti gerjesztésnek megfelelően. I(t) amplitúdójának változtatásával így az iqmod(t) amplitúdóját is módosíthatjuk. Polárdiagramon ábrázolva ez azt jelenti, hogy a vektor kezdőfázisa 0 vagy 180 lehet, de hossza mindig ráfekszik a vízszintes tengelyre, amíg csak az i(t)-jel gerjeszt. A következő lépésben tegyük fel, hogy i(t) értéke nulla és csak a q(t)kimeneti jellel gerjesztünk. Most ez utóbbit kapcsolgatjuk +1 V és -l V között, az iqmod(t)-jel pedig a Q-keverő kimeneti feszültségével egyezik meg, az I-jelút ugyanis nincs hatással az eredő jelre. Végeredményben, ez esetben is szinuszos jelet kapunk, de ennek kezdőfázisa most 90 -, illetve 270 -os értéket vesz föl. Q(t) amplitúdójának változtatásával az iqmod(t) amplitúdója is változik, de helyvektorának végpontja minden esetben a függőleges (képzetes) tengely mentén mozog. Végül vizsgáljuk azt az esetet, amikor mind i(t), mind q(t) értékét +1 V és -l V között váltogatjuk! Ekkor mindkét jelút modulált jele összeadódik, így a kimeneti vivő fázisszöge 450, l35, 225, illetve 315 lehet. Ez a modulációs mód kvadratúra-fázismoduláció (QPSK) néven ismert. Amennyiben a fázis- és kvadratúraösszetevőre tetszőleges amplitúdóértéket megengedünk, iqmod(t) fázisa és amplitúdója is tetszőleges lesz. 6

7 A beérkező adatfolyam alapján a leképező fokozat előállítja az egyes adatcsoportoknak megfelelő i(t)- és q(t)-jelet. Ezt a folyamatot szemlélteti a ábra QPSK-moduláció esetére. A leképezési tábla tartalmazza azt a szabályrendszert, amely alapján a moduláló fázis- és kvadratúrajel előáll. QPSK-moduláció esetén a biteket párosával összefogva adódnak az ún. kétbites csoportok, ezek felhasználásával a leképezési tábla bejegyzéseinek megfelelően jön létre i(t) és q(t). Például egy 01 kombinációjú kétbites csoport hatására a leképező fokozat mind a két kvadratúra-összetevőre -l V-ot ad ki (az itteni példában). Ugyanitt az 11 bitkombináció i(t) = +l V-ot és q(t) = -l V-ot eredményez. A bitek moduláló jelekhez történő hozzárendelése, vagyis az adatfolyam leképező fokozat általi beolvasásának és átváltásának módja csupán megállapodás kérdése. Fontos ugyanakkor, hogy mind a modulátor, mind a demodulátor azonos szabályrendszer szerint működjön. A ábrán az is látható, hogy a jelen példában illusztrált átvitel során feleakkora lett a szimbóuimsebesség, mint a bemeneti bitsebesség, azaz QPSK-moduláció esetén két bit továbbítható egy modulációs állapottal. Mivel a leképező fokozat i(t)és q(t)-kimeneti jeleit kétbites csoportok állítják be, a fázis- és kvadratúraösszetevő változása feleolyan gyors, mint a bemeneti bitfolyam sebessége. 7

8 I(t) és q(t) a vivőt modulálja, és QPSK moduláció esetén annak csupán a fázisát befolyásolja. Négy lehetséges állapot (konstelláció) jöhet létre: 45, 135, 225 és 315, azaz az információt a vivő fázisa hordozza. Mivel a fázisváltozás sebessége fele az eredeti adatsebességnek, az átvitelhez szükséges csatorna-sávszélesség is a felére csökkent. Szimbólumidőnek nevezzük azt az időtartamot, ameddig egyazon modulációs állapotban (ún. szimbólumon) van a vivő. Ennek reciproka a szimbólumsebesség, ezzel egyenlő az átvitelhez szükséges sávszélesség. Az egyszerű bit alapú modulációhoz képest tehát kétszer nagyobb csatornakapacitás érhető el ezzel a modulációval, vagy, másképpen fogalmazva, sávszélesség takarítható meg. A gyakorlatban a QPSK mellett nagyobb állapotszámú modulációk is használatosak. A ábrán a jelamplitúdó és a fázis egyidejű változtatásával előállított 16 QAM moduláció látható. Itt a vivő fázisa és amplitúdója egyaránt hordoz információt. 16 QAM esetén négybites csoportokat hoz létre a leképező fokozat, a 16 lehetséges vivőállapot egy konstellációs pontjához ugyanis négy bit rendelhető, így a leképező fokozat utáni adatsebesség a szimbólumsebesség - negyede a bemeneti adatsebességnek. A leírtakból adódóan az átvitelhez szükséges sávszélesség az "alapesethez" képest a negyedére csökkenthető. Az IQ-modulációt ábrázoló polárdiagramokon általában csak a vektorok végpontjait szokás feltüntetni. Az egymodulációs mód összes lehetséges állapotát tartalmazó vektorábrát konstellációs diagramnak nevezzük. A 12.l2. ábrán valóságos, azaz zajjal terhelt QPSK, 16 QAM, illetve 64 QAM modulációjú jelek konstellációja látható, a demodulátor döntési küszöbeivel együtt. A szimbólumonként átvitt bitek száma a konstellációs pontok mennyiségének kettes alapú logaritmusa. A ábra a bemeneti adatfolyamot (adat[t]), a QPSK-modulációjú, fázisbillentyűzött vivő vektorának konstellációs állapotait és időtartománybeli jelalakjait mutatja. Minden modulációs állapot egy-egy szirnbólumot jelent. 8

9 1.2. Az IQ-demodulátor A következőkben az IQ-demoduláció folyamatát tekintjük át röviden. Az iqmod(t) digitális modulációjú jelet rávezetjük mind az I-, mind a Q-keverőre. A keverők másik bemeneti jele modulálatlan vivő, az előbbié 0, az utóbbié pedig 90 kezdő fázissal. Ezzel egyidejűleg egy jelfeldolgozó fokozat visszaállítja a vivőt és a szimbólumórajelet. A vivő visszaállításához a bemeneti jelet kétszer négyzetre kell emelni, ekkor ugyanis a vivő frekvenciájának négyszeresénél megjelenik egy spektrumvonal, amely sávszűrővel elkülöníthető. Erre a jelre szinkronizál rá egy PLL-alapú órajel-generátor. Az említetteken kívül még a szimbólumórajelet is vissza kell állítanunk ahhoz, hogy a szimbólumokat időréseik közepén mintavételezni tudjuk a döntéshez. Egyes modulációs eljárások esetén a 90 egész számú többszörösének megfelelő bizonytalansággal lehet csak a vivőt visszaállítani. Az IQ-keverés során az i(t)- és a q(t)-alapsávi jelet kapjuk vissza. Az ezekhez hozzáadódó vivőt és felharmonikusait aluláteresztő szűrők segítségével még az inverz leképezés előtt el kell távolítani. Az inverz leképező az adóoldali leképező fokozat által végzett művelet fordítottját hajtja végre: mintavételezi az alapsávi i(t)- és q(t)-jelet a szimbólum- időrések közepén és visszaállítja az adatfolyamot. A következő ábra QPSK-modulációra szemlélteti az IQ-moduláció és demoduláció időtartománybeli folyamatát és állapotváltozásait. Az első sorban a bemeneti adatfolyam látható 9

10 (adat [t]), míg a második és harmadik sor a modulátor oldali i(t)- és q(t)-jelet ábrázolja. Az ezt követő két sorban ez utóbbi két jel vivővel modulált, az I- és Q-keverő kimenetéről levehető hullámalakja látható. A hatodik sorban az eredő iqmod(t) időtartománybeli alakját rajzoltuk föl. Jól látszanak az egyes szimbólumok közötti fázisugrások, míg a jelamplitúdó nem változik (QPSK-moduláció). Az utolsó sor a megfelelő konstellációs állapotokat szemlélteti. A hetedik és nyolcadik sor a vevőoldali, digitálisan visszaállított i(t)- és q(t)-jelek alakját tartalmazza. Itt jól látható, hogy az alapsávi összetevők mellett a vivő kétszeres frekvenciájú felharmonikusa is megjelenik, amelyet mind az I-, mind a Q-jelútban el kell nyomni aluláteresztő szűrők segítségével, mielőtt az inverz-leképező fokozatba jutnának a jelek. Analóg keverés esetén további felharmonikusok is keletkezhetnek, amelyeket szintén elnyomnak az aluláteresztő szűrők. Igen gyakran azonban nem a fenti áramkörökkel, hanem a kevésbé bonyolult felépítésű IQ-demodulátort igénylő, úgynevezett négyszeres mintavételi (fm/4) eljárással történik a demoduláció. Ennek során a modulált iqmod(t) jelet átlapolásgátló aluláteresztő szűrőn keresztül egy A/D-átalakítóra vezetve mintavételezzük, a vivő- (illetve KF-) frekvencia négyszeresével. Ha tehát iqmod(t) rezgésszáma fkf, a mintavételezési frekvencia 4 x fkf, azaz egy periódusból négy mintát veszünk ( ábra). Amennyiben az A/D-átalakító órajele teljesen szinkronban van a vivővel, ez utóbbi forgóvektorát pontosan a ábrán látható időpillanatokban mintavételezzük. A megfelelő órajelet az előzőekben már leírt vivő- és szimbólumórajel visszaállító fokozat szolgáltatja. 10

11 Az A/D-átalakító által szolgáltatott adatfolyamot egy "kapcsoló" két félsebességű adatfolyamra bontja szét. Például a páratlan mintákat az I-, míg a párosakat a Q-ágba juttatja, azaz e két jelút adatsebessége feleakkora lesz, mint az A/D-átalakítóé. A két jelútban található szorzók csak előjelet változtatnak, azaz a mintákat felváltva szorozzák +l-gyel, illetve -l-gyel. A négyszeres mintavételi eljárás lényege a következő: ha az A/D átalakító pontosan a vivő- (illetve KF-) frekvencia négyszeresével mintavételez, teljesen a vivőhöz szinkronizáltan, akkor a jelminták felváltva a fázis- és kvadratúra- összetevőknek felelnek meg, amint az a ábrán látható. Minden második I-, illetve Q-minta negatív előjelű, így ezeket -l-gyel kell szorozni. A leírt módon az i(t) és q(t) alapsávi összetevő igen egyszerűen visszaállítható. Mivel mindkét komponens jelalakjának állandósulnia kell a szimbólumváltások után, és a beállást egy fél órajelcik1ussal késlelteti az A/D átalakítót követő "kapcsoló", digitális szűrökkel vissza kell állítani el jelszinkront. A szinkron biztosításához az egyikjelet, például a q(t)-t interpolálni kell, ami a beolvasott jelminták közötti értékek előállítjsát jelenti. Ezt véges impulzusválaszú (FIR-) digitális szúrő segítségével tehetjük meg. A digitális szúrők ugyanakkor szintén rendelkeznek késleltetéssel, amit a másik (jelen esetben az I-) jelútba beiktatott késleltetőfokozattal lehet kompenzálni. A késleltető- és FIR-szúrőfokozatok után szinkronizáltan előállnak az i(t)- és q(t)-jelminták, amelyek így már bevezethetők az inverz-leképező fokozatba. Amint azt már említettük, a gyakorlatban igen sok esetben a kevésbé bonyolult, négyszeres mintavételi eljárást alkalmazzák. Sokvivős jelek OFDM esetén ez az áramkör közvetlenül az FFT-fokozat előtt helyezkedik el. Az említetteken túl számos korszerű digitális áramkör is támogatja ezt a demodulációs elvet. 11

12 12 QPSK jellemzőinek vizsgálata

13 2. Feladatok 2.1. A QPSK modulátor összeépítése 1. ábra 1. Állítson be 2 khz-es moduláló jelet! Ehhez egy kábel segítségével csatlakoztassa a FREQUENCY COUNTER analóg bemenetére az AUDIO OSCILLATOR sin(ωt) kimenetét! Válassza ki a frekvenciamérőn valamelyik időablakot a tekerőgomb segítségével! Majd az AUDIO OSCILLATOR f tekerőgombjának segítségével állítson be 2 khz-t! 2. Kapcsolja össze az AUDIO OSCILLÁTOR sin(ωt) kimenetét a SEQUENCE GENERÁTOR CLK (felső) bemenetével! 3. Kapcsolja össze a SEQUENCE GENERÁTOR X kimenetét (felső) az egyik MULTIPLIER X bemenetével, majd az Y kimenetet (felső) a másik MULTIPLIER X bemenetére! A MULTIPLIEREKEN lévő kapcsoló legyen AC állásban! 4. Csatlakoztassa az egyik MULTIPLIER Y bemenetére a MASTER SIGNAL sin(ωt) kimenetét, a másik MULTIPLIER Y bemenetére MASTER SIGNAL cos(ωt) kimenetét! 5. Az egyik MULTIPLIER kxy kimenetét csatlakoztassa az ADDER A bemenetére, a másik MULTIPLIER kxy kimenetét pedig az ADDER B bemenetére! 6. Jelenítse meg az oszcilloszkóp X csatornáján a modulált jelet! Ehhez az ADDER GA+gB kimenetét kapcsolja a PC-BASED INSTRUMENT INPUTS A1 bemenetére! 13

14 7. Egy BNC + -BNC + kábel segítségével kösse a PC-BASED INSTRUMENT INPUTS modul CH1 OUTPUT kimenetét az oszcilloszkóp X csatornájára! (A panelen a felső kapcsoló legyen A1 állásba állítva.) 2.2. QPSK modulált jel vizsgálata 1 Figyelje meg az alábbi kezelőszervek működését, és a tapasztalatait jegyezze le a jegyzőkönyvbe: ADDER G és g tekerőgombja. 2 A 2. ábra alapján állítson be 3V amplitúdójú modulált jelet, és mérje meg a QPSK jel periódusidejét. Az amplitúdó és periódusidő méréséhez használja az oszcilloszkóp kurzorait (CURSORS gomb). 3 Mentse le az oszcilloszkóp kijelzőjét, és rögzítse a képet a mérési jegyzőkönyvben! 2. ábra 14

15 2.3.QPSK jel demodulálása 3. ábra 1. A QPSK modulált jelet kapcsolja egy harmadik MULTIPLIER X bemenetére, az Y bemenetére csatlakoztassa a PHAZE SHIFTER OUT kimenetét. A MULTIPLIEREN lévő kapcsoló legyen AC állásban! 2. A PHASE SHIFTER IN bemenetére csatlakoztassa a MASTER SIGNAL sin(ωt) kimenetét! A PHASE SHIFTER-en lévő kapcsoló legyen lefelé kapcsolva! 3. A MULTIPLIER kxy kimenetét kapcsolja a TUNABLE LPF IN bemenetére, 4. Jelenítse meg az oszcilloszkóp Y csatornáján a demodulált jelet! Ehhez csatlakoztassa TUNABLE LPF OUT kimenetét a PC-BASED INSTRUMENT INPUTS B1 bemenetére! 5. Egy BNC + -BNC + kábel segítségével kösse a PC-BASED INSTRUMENT INPUTS modul CH2 OUTPUT kimenetét az oszcilloszkóp Y csatornájára! (A panelen az alsó kapcsoló legyen B1 állásba állítva.) 6. Állítsa be az oszcilloszkópon, hogy a műszer a 2-es csatornáról vegye a trigger jelet, az EDGE gomb és a 2-es csatorna kiválasztásával. 15

16 2.4 A demodulált jel vizsgálata 1. A TUNABLE LPF TUNE tekerőgombjával állítsa be a demodulált jelet. A GANE tekerőgombal állítson be U PP 2V-os jelet. 4. ábra 2. Hasonlítsa össze a modulált és a demodulált jel egy periódusát! 3. Mentse le az oszcilloszkóp kijelzőjét, és rögzítse a képet a mérési jegyzőkönyvben! 16

Mérési útmutató. Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék. Impulzus szélesség moduláció (PWM) jellemzőinek vizsgálata

Mérési útmutató. Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék. Impulzus szélesség moduláció (PWM) jellemzőinek vizsgálata Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék Mérési útmutató Rádiórendszerek (NGB_TA049_1) laboratóriumi gyakorlathoz Impulzus szélesség moduláció (PWM) jellemzőinek vizsgálata Készítette: Garab László,

Részletesebben

11. Orthogonal Frequency Division Multiplexing ( OFDM)

11. Orthogonal Frequency Division Multiplexing ( OFDM) 11. Orthogonal Frequency Division Multiplexing ( OFDM) Az OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing ) az egyik legszélesebb körben alkalmazott eljárás. Ez az eljárás az alapja a leggyakrabban alkalmazott

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék Szám: L103 Mérési útmutató

Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék Szám: L103 Mérési útmutató Szám: L103 Mérési útmutató Labor gyakorlat (NGB_TA009_1) laboratóriumi gyakorlathoz Készítette: Szemenyei Balázs BSc hallgató Konzulens: Vári Péter, Soós Károly Győr, 2011. szeptember 7. A laborgyakorlat

Részletesebben

Digitális QAM-jelek tulajdonságai és méréstechnikája

Digitális QAM-jelek tulajdonságai és méréstechnikája Digitális QAM-jelek tulajdonságai és méréstechnikája Mérési útmutató Kidolgozta: Szombathy Csaba tudományos segédmunkatárs Budapest, 2015. A mérés célja, eszközei A jelen laborgyakorlat célja egyvivős

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék Szám: L104 Mérési útmutató

Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék Szám: L104 Mérési útmutató Szám: L104 Mérési útmutató Labor gyakorlat (NGB_TA009_1) laboratóriumi gyakorlathoz Készítette: Szemenyei Balázs BSc hallgató Konzulens: Vári Péter, Soós Károly Győr, 2011. szeptember 20. A laborgyakorlat

Részletesebben

Új távgépíró üzemmód, a PSK31

Új távgépíró üzemmód, a PSK31 Új távgépíró üzemmód, a PSK31 Halmi Béla, vill. üzemmérnök HA4YF Az 1998. év karácsonyán megjelent a világhálón és a csomagrádió hálózaton egy program, majd nyomában a sávokban furcsa, eddig ismeretlen

Részletesebben

MV4 megfigyelővevő. Czigány Sándor, czisanko@freemail.hu. valószínűleg jóval több IC-ből fog állni, mint modern társai, és gyengébbek

MV4 megfigyelővevő. Czigány Sándor, czisanko@freemail.hu. valószínűleg jóval több IC-ből fog állni, mint modern társai, és gyengébbek MV4 megfigyelővevő Czigány Sándor, czisanko@freemail.hu Aki megpróbálkozott már SDR (Software Defined Radio : szoftver rádió) építéssel tudja, hogy nem egyszerű dolog. Az alkatrészek összevadászása, internetes

Részletesebben

Mérési útmutató. Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék. SDR rendszer vizsgálata. Labor gyakorlat 1 (NGB_TA009_1) laboratóriumi gyakorlathoz

Mérési útmutató. Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék. SDR rendszer vizsgálata. Labor gyakorlat 1 (NGB_TA009_1) laboratóriumi gyakorlathoz Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszék Mérési útmutató Labor gyakorlat 1 (NGB_TA009_1) laboratóriumi gyakorlathoz SDR rendszer vizsgálata Készítette: Budai Tamás BSc hallgató, Unger Tamás István BSc

Részletesebben

4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata

4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata 4. mérés Jelek és jelvezetékek vizsgálata (BME-MI, H.J.) Bevezetés A mérési gyakorlat első része a mérésekkel foglalkozó tudomány, a metrológia (méréstechnika) néhány alapfogalmával foglalkozik. A korszerű

Részletesebben

Dekonvolúció, Spike dekonvolúció. Konvolúciós föld model

Dekonvolúció, Spike dekonvolúció. Konvolúciós föld model Dekonvolúció, Spike dekonvolúció Konvolúciós föld model A szeizmikus hullám által átjárt teret szeretnénk modelezni A földet úgy képzeljük el, mint vízszintes rétegekből álló szűrő rendszert Bele engedünk

Részletesebben

Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk. Jelfeldolgozás. Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk

Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk. Jelfeldolgozás. Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk 1 1 Következõ: Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk Jelfeldolgozás 1 Lineáris rendszerek jellemzõi és vizsgálatuk 2 Bevezetés 5 Kérdések, feladatok 6 Fourier sorok, Fourier transzformáció 7 Jelek

Részletesebben

4. témakör. Amplitúdó moduláció AM modulátorok, demodulátorok

4. témakör. Amplitúdó moduláció AM modulátorok, demodulátorok 4. témakör Amplitúdó moduláció AM modulátorok, demodulátorok A moduláció Célja: Spektrumformálás 1.) Az átviteli csatornához igazítani a jelspektrumot (átviteli rendszer áteresztő sávja, elektromágneses

Részletesebben

Akuszto-optikai fénydiffrakció

Akuszto-optikai fénydiffrakció Bevezetés Akuszto-optikai fénydiffrakció A Brillouin által megjósolt akuszto-optikai kölcsönhatást 1932-ben mutatta ki Debye és Sears. Az effektus felhasználását, vagyis akuszto-optikai elven működő eszközök

Részletesebben

Az INTEL D-2920 analóg mikroprocesszor alkalmazása

Az INTEL D-2920 analóg mikroprocesszor alkalmazása Az INTEL D-2920 analóg mikroprocesszor alkalmazása FAZEKAS DÉNES Távközlési Kutató Intézet ÖSSZEFOGLALÁS Az INTEL D 2920-at kifejezetten analóg feladatok megoldására fejlesztették ki. Segítségével olyan

Részletesebben

Tanulmányozza az 5. pontnál ismertetett MATLAB-modell felépítést és működését a leírás alapján.

Tanulmányozza az 5. pontnál ismertetett MATLAB-modell felépítést és működését a leírás alapján. Tevékenység: Rajzolja le a koordinaátarendszerek közti transzformációk blokkvázlatait, az önvezérelt szinkronmotor sebességszabályozási körének néhány megjelölt részletét, a rezolver felépítését és kimenőjeleit,

Részletesebben

Elektronika I. laboratórium mérési útmutató

Elektronika I. laboratórium mérési útmutató Elektronika I. laboratórium mérési útmutató Összeállította: Mészáros András, Horváth Márk 2015.08.26. A laboratóriumi foglalkozásokkal kapcsolatos általános tudnivalók: E.1 A foglalkozások megkezdésének

Részletesebben

Pontosság. időalap hiba ± 1 digit. Max. bemeneti fesz.

Pontosság. időalap hiba ± 1 digit. Max. bemeneti fesz. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Függvénygenerátor, FG-8202 Rend.sz.: 12 31 13 Az útmutatóban foglaltaktól

Részletesebben

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Műszertechnikai és Automatizálási Intézet MÉRÉSTECHNIKA LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK ÚTMUTATÓ 20/8. sz. mérés PC oszcilloszkóp Markella Zsolt Budapest 2013 második

Részletesebben

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját!

1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! 1. Adja meg az áram egységének mértékrendszerünkben (m, kg, s, A) érvényes definícióját! A villamos áram a villamos töltések rendezett mozgása. A villamos áramerősség egységét az áramot vivő vezetők közti

Részletesebben

HÍRADÁSTECHNIKA SZÖVETKEZET

HÍRADÁSTECHNIKA SZÖVETKEZET HÍRADÁSTECHNIKA SZÖVETKEZET 1519 BUDAPEST * PF. 268 * TEL.: 869-304 * TELEX: 22-6151 A Híradástechnika Szövetkezetben intenzív fejlesztőmunka folyik a digitális technika eszközeinek meghonosítására a televíziós

Részletesebben

A digitális földfelszíni mûsorszórás forráskódolási és csatornakódolási eljárásai

A digitális földfelszíni mûsorszórás forráskódolási és csatornakódolási eljárásai MÛSORSZÓRÁS A digitális földfelszíni mûsorszórás forráskódolási és csatornakódolási eljárásai LOIS LÁSZLÓ, SEBESTYÉN ÁKOS Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Híradástechnikai Tanszék {lois,

Részletesebben

1. mérés - LabView 1

1. mérés - LabView 1 1. mérés - LabView 1 Mérést végezte: Bartha András Mérőtárs: Dobránszky Márk Mérés dátuma: 2015. február 18. Mérés helye: PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar A mérés célja: Ismerkedés a Labview

Részletesebben

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. 3.8. Szinuszos jelek előállítása 3.8.1. Oszcillátorok Az oszcillátor olyan áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő. Az oszcillátor elvi elépítését (tömbvázlatát)

Részletesebben

Dr. Kuczmann Miklós SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR. Győr, 2009

Dr. Kuczmann Miklós SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR. Győr, 2009 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK Mérési jegyzőkönyv segédlet Dr. Kuczmann Miklós Válogatott mérések Villamosságtanból Győr, 2009 A mérési segédlet L A TEX szerkesztővel

Részletesebben

Kiegészítés a Párbeszédes Informatikai Rendszerek tantárgyhoz

Kiegészítés a Párbeszédes Informatikai Rendszerek tantárgyhoz Kiegészítés a Párbeszédes Informatikai Rendszerek tantárgyhoz Fazekas István 2011 R1 Tartalomjegyzék 1. Hangtani alapok...5 1.1 Periodikus jelek...5 1.1.1 Időben periodikus jelek...5 1.1.2 Térben periodikus

Részletesebben

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység

FILCOM. Visszamosatást vezérlő egység FILCOM Visszamosatást vezérlő egység Tartalom 1.0 Bevezetés...2 2.0 Műszaki jellemzők...2 3.0 Kijelző panel...2 3.1 LED...3 3.2 Kijelző...3 4.0 A vezérlő egység hardver konfigurálása...3 4.1 Váltóáramú

Részletesebben

DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI VEVŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI VEVŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ HD-8000 DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI VEVŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ HD8000 TISZTELT VÁSÁRLÓNK! KÖSZÖNJÜK, HOGY TERMÉKÜNKET MEGVÁSÁROLTA. A LEGJOBB TELJESÍTMÉNY ILL. A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, HOGY FIGYELMESEN

Részletesebben

- Biztosítani kell, hogy amikor a terméket bekötjük a hálózati kábel nincs szétlapítva és sérülésmentes.

- Biztosítani kell, hogy amikor a terméket bekötjük a hálózati kábel nincs szétlapítva és sérülésmentes. Gratulálunk a SINN7 Status 24/96 hangkártya beszerzéséhez. Köszönjük, hogy bizalmát a mi DJ technológiánkba fektette. Mielőtt használatba helyezi ezt a berendezést, arra kérjük Önt, hogy alaposan tanulmányozza,

Részletesebben

Korszerű mobil vevőalgoritmusok

Korszerű mobil vevőalgoritmusok Korszerű mobil vevőalgoritmusok Balázs Ferenc, Imre Sándor, Jeney Gábor Híradástechnikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2002-2003. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 5 1.1.

Részletesebben

Modulációk vizsgálata

Modulációk vizsgálata Modulációk vizsgálata Mérés célja: Az ELVIS próbapanel használatának és az ELVIS műszerek, valamint függvénygenerátor használatának elsajátítása, tapasztalatszerzés, ismerkedés a frekvencia modulációs

Részletesebben

REZGÉSDIAGNOSZTIKA ALAPJAI

REZGÉSDIAGNOSZTIKA ALAPJAI TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 SZTE Mérnöki Kar Műszaki Intézet, Duális és moduláris képzésfejlesztés alprogram (1a) A rezgésdiagnosztika gyakorlati alkalmazása REZGÉSDIAGNOSZTIKA ALAPJAI Forgács Endre

Részletesebben

Kezelési leírás Agilent MSO 7104B

Kezelési leírás Agilent MSO 7104B Kezelési leírás Agilent MSO 7104B [1] Tartalom 1. Kezelőszervek... 3 1.1. Horizontal (horizontális eltérítés/nagyítás)... 3 1.2. Vertical (vertikális eltérítés/nagyítás)... 3 1.3. Run Control... 3 1.4.

Részletesebben

A DRF 13/03-06 típusú digitális mikrohullámú rádiórelé rendszer

A DRF 13/03-06 típusú digitális mikrohullámú rádiórelé rendszer A DRF 13/03-06 típusú digitális mikrohullámú rádiórelé rendszer DENK ATTILA Orion ÉH ÖSSZEFOGLALÁS A közlemény 13 GHz-es frekvenciasávban működő DRF 13/03 06 típusú rádiórelé rendszert ismerteti. A berendezés

Részletesebben

Választható önálló LabView feladatok 2009 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

Választható önálló LabView feladatok 2009 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat Választható önálló LabView feladatok 2009 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat 1) Hálózat teszt. Két gépet kössünk össze, és mérjük a kapcsolat sebességét úgy,

Részletesebben

Mutatós műszerek. Lágyvasas műszer. Lapos tekercsű műszerek. Kerek tekercsű műszerek

Mutatós műszerek. Lágyvasas műszer. Lapos tekercsű műszerek. Kerek tekercsű műszerek Mutatós műszerek Lágyvasas műszer Lapos tekercsű műszerek Kerek tekercsű műszerek Lágyvasas műszer Működési elv:mágneses vonzáson és taszításon alapszik 1. Lapos tekercsű műszerek Mágneses vonzáson alapszik

Részletesebben

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok 5 Egyéb alkalmazások A teljesítményelektronikai berendezések két fõ csoportját a tápegységek és a motorhajtások alkotják. Ezekkel azonban nem merülnek ki az alkalmazási lehetõségek. A továbbiakban a fennmaradt

Részletesebben

Használati útmutató. DALI EASY 1.0 változat. www.osram.com www.osram.de

Használati útmutató. DALI EASY 1.0 változat. www.osram.com www.osram.de Használati útmutató DALI EASY 1.0 változat OSRAM GmbH Customer-Service-Center (CSC) Steinerne Furt 62 86167 Augsburg, Germany www.osram.com www.osram.de Tel. : (+49) 1803 / 677-200 (díjköteles) Fax.: (+49)

Részletesebben

E7-DTSZ konfigurációs leírás

E7-DTSZ konfigurációs leírás Dokumentum azonosító: PP-13-20354 Budapest, 2014.március Verzió információ Verzió Dátum Változtatás Szerkesztő Előzetes 2011.11.24. Petri 2.0 2014.01.22. 2. ábra módosítása: Az E7-DTSZ alap konfiguráció

Részletesebben

tartalomátviteli rendszertechnikus

tartalomátviteli rendszertechnikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Gratulálunk a SkyTec aktív, hangsugárzó doboz beszerzéséhez. Kérjük a termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa végig ezt az útmutatót.

Gratulálunk a SkyTec aktív, hangsugárzó doboz beszerzéséhez. Kérjük a termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa végig ezt az útmutatót. Gratulálunk a SkyTec aktív, hangsugárzó doboz beszerzéséhez. Kérjük a termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa végig ezt az útmutatót. A sokéves, meghibásodás mentes használat érdekében kérjük,

Részletesebben

Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal

Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal 12. fejezet Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal Fűrészjel és impulzusjel megjelenítése oszcilloszkóppal Az oszcilloszkópok feszültség vagy bármilyen feszültséggé átalakítható mennyiség időbeli változásának

Részletesebben

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez. 1. A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása (működési elv, indukált feszültség, áttétel, felépítés, vasmag, tekercsek, helyettesítő kapcsolás és származtatása) (1. és 2. kérdéshez

Részletesebben

Kétnormás PAL/SECAM színes TV dekódoló áramkörben alkalmazott integrált áramkörök*

Kétnormás PAL/SECAM színes TV dekódoló áramkörben alkalmazott integrált áramkörök* Ir. E. J. HOEFGEEST N. V. Philips' Gloeilainpenfabrieken, Eindhoven Kétnormás PAL/SECAM színes TV dekódoló áramkörben alkalmazott integrált áramkörök* ETO 621.3.049.7-111:021.397.132 PALI SECAM Az amerikai

Részletesebben

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium Mérési útmutató Az Elektronikai alkalmazások tárgy méréséhez Nagyfeszültség előállítása 1 1.

Részletesebben

Új módszerek egyfázisú aszinkron motorok jelfeldolgozó kontrolleres vezérléséhez

Új módszerek egyfázisú aszinkron motorok jelfeldolgozó kontrolleres vezérléséhez Tudományos Diákköri Dolgozat 2011 Új módszerek egyfázisú aszinkron motorok jelfeldolgozó kontrolleres vezérléséhez Készítette: Rácz György, email: gyuriracz@freemail.hu II. MSc Villamosmérnök hallgató

Részletesebben

1: Idõ(tartam), frekvencia (gyakoriság) mérés

1: Idõ(tartam), frekvencia (gyakoriság) mérés MÉRÉSTECHNIKA tárgy Villamosmérnöki szak, nappali II. évf. 4. szem. (tavaszi félév) Fakultatív gyakorlat (2. rész) A pdf file-ok olvasásához Adobe Acrobat Reader szükséges. További feladatokat a jegyzet:

Részletesebben

630-2 típusú 30 MHz-es, kétcsatornás oszcilloszkóp

630-2 típusú 30 MHz-es, kétcsatornás oszcilloszkóp Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302 3588 630-2 típusú 30 MHz-es, kétcsatornás oszcilloszkóp Rendelési szám: 120822 Rendeltetésszerű használat - Különféle, maximum 250 V egyenfeszültségű,

Részletesebben

Telepítési utasítás ORU-30

Telepítési utasítás ORU-30 TART TECH KFT. 9611 Csénye, Sport u. 26. Tel.: 95/310-221 Fax: 95/310-222 Mobil: 30/9973-852 E-mail: tarttech@mail.globonet.hu Telepítési utasítás ORU-30 típusú univerzális 10 lépcsős vezérlőegységhez

Részletesebben

AX-3003P AX-6003P. 1. A kezelési útmutató használata. 2. Biztonságra vonatkozó információk

AX-3003P AX-6003P. 1. A kezelési útmutató használata. 2. Biztonságra vonatkozó információk AX-3003P AX-6003P 1. A kezelési útmutató használata A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót. Átolvasás után is tartsa kéznél az útmutatót, hogy szükség esetén elérhető legyen.

Részletesebben

(BMEVIMIM322) Az NI 9263 DA és NI 9239 AD kártyákra alapuló mérések NI crio-9074 platformon. (BME-MIT-Beágyazott Rendszerek Csoport)

(BMEVIMIM322) Az NI 9263 DA és NI 9239 AD kártyákra alapuló mérések NI crio-9074 platformon. (BME-MIT-Beágyazott Rendszerek Csoport) Információfeldolgozás laboratórium (BMEVIMIM322) Tárgyfelelős: dr. Sujbert László Az NI 9263 DA és NI 9239 AD kártyákra alapuló mérések NI crio-9074 platformon Krébesz Tamás és dr. Sujbert László (BME-MIT-Beágyazott

Részletesebben

A kvarc-oszcillátor nem csak a DRM vételre alkalmas, hanem más kísérletekhez is, pl. skálahitelesítéshez és egy kis AM adóval zeneátvitelre is.

A kvarc-oszcillátor nem csak a DRM vételre alkalmas, hanem más kísérletekhez is, pl. skálahitelesítéshez és egy kis AM adóval zeneátvitelre is. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Rádió bővítő készlet, DRM Rend. sz.: 19 22 43 DRM bővítés rövidhullámú

Részletesebben

Mössbauer Spektroszkópia

Mössbauer Spektroszkópia Mössbauer Spektroszkópia Homa Gábor, Markó Gergely Mérés dátuma: 2008. 10. 15., 2008. 10. 22., 2008. 11. 05. Leadás dátuma: 2008. 11. 23. Figure 1: Rezonancia-abszorpció és szórás 1 Elméleti összefoglaló

Részletesebben

E-Laboratórium 5 Közös Emitteres erősítő vizsgálata NI ELVIS-II tesztállomással Mérés menete

E-Laboratórium 5 Közös Emitteres erősítő vizsgálata NI ELVIS-II tesztállomással Mérés menete E-Laboratórium 5 Közös Emitteres erősítő vizsgálata NI ELVIS-II tesztállomással Mérés menete Mérési feladatok: 1. Egyenáramú munkaponti adatok mérése Tápfeszültség beállítása, mérése (UT) Bázisfeszültség

Részletesebben

AX-DG105. FIGYELMEZTETÉS Balesetveszélyes v. akár halálos tevékenységek és körülmények meghatározása

AX-DG105. FIGYELMEZTETÉS Balesetveszélyes v. akár halálos tevékenységek és körülmények meghatározása AX-DG105 1. A kezelési útmutató használata A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót. Átolvasás után is tartsa kéznél az útmutatót, hogy szükség esetén elérhető legyen. Amennyiben

Részletesebben

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata 3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata A mérésben a hallgatók megismerkedhetnek a szélessávú transzformátorok főbb jellemzőivel. A mérési utasítás első része a méréshez szükséges elméleti

Részletesebben

1. Ismertesse az átviteltechnikai mérőadók szolgáltatásait!

1. Ismertesse az átviteltechnikai mérőadók szolgáltatásait! Ellenőrző kérdések A mérés elején öt kérdésre kell választ adni. Egy hibás válasz a mérésre adott osztályzatot egy jeggyel rontja. Kettő vagy annál több hibás válasz pótmérést eredményez! A kapcsolási

Részletesebben

2. ábra Soros RL- és soros RC-kör fázorábrája

2. ábra Soros RL- és soros RC-kör fázorábrája SOOS C-KÖ Ellenállás, kondenzátor és tekercs soros kapcsolása Az átmeneti jelenségek vizsgálatakor soros - és soros C-körben egyértelművé vált, hogy a tekercsen késik az áram a feszültséghez képest, a

Részletesebben

AF 088II DIO 16/8 AF 088II DIO 16. Digitális ki-, bemeneti modul. Digitális bemeneti modul

AF 088II DIO 16/8 AF 088II DIO 16. Digitális ki-, bemeneti modul. Digitális bemeneti modul - Csatlakozás az AF 088II rendszer digitális buszra - Kódkapcsolóval beállitható egység cím0..f - 16 db kétállapotú bemenet (=24V DC) - Galvanikus leválasztás - 1.5 kv szigetelési feszültség - Túlfeszültség

Részletesebben

Passzív optikai hálózat csillapításának mérése optikai adó-vevővel Összeállította: Békefi Ádám hallgató Mészáros István tanszéki mérnök

Passzív optikai hálózat csillapításának mérése optikai adó-vevővel Összeállította: Békefi Ádám hallgató Mészáros István tanszéki mérnök Passzív optikai hálózat csillapításának mérése optikai adó-vevővel Összeállította: Békefi Ádám hallgató Mészáros István tanszéki mérnök Szálparaméterek Az optikai szálak tulajdonságainak három alaptípusa

Részletesebben

Kezelési leírás. Agilent 34410A Digitális asztali multiméter

Kezelési leírás. Agilent 34410A Digitális asztali multiméter Kezelési leírás Agilent 34410A Digitális asztali multiméter Tartalom 1. Módválasztás... 2 2. Méréshatár kiválasztás... 2 3. A multiméter csatlakoztatása számítógéphez, Excel-táblázat készítése beépülő

Részletesebben

7. Szisztolikus rendszerek (Eberhard Zehendner)

7. Szisztolikus rendszerek (Eberhard Zehendner) 7. Szisztolikus rendszerek (Eberhard Zehendner) A szisztolikus rács a speciális feladatot ellátó számítógépek legtökéletesebb formája legegyszerubb esetben csupán egyetlen számítási muvelet ismételt végrehajtására

Részletesebben

Elektrotechnika alapjai

Elektrotechnika alapjai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék Elektrotechnika alapjai Mérési útmutató 1. mérés Ismerkedés az oszcilloszkóppal Dr. Nagy István előadásai

Részletesebben

Üzembe helyezési és telepítési kézikönyv. S Sorozat Duplasugár

Üzembe helyezési és telepítési kézikönyv. S Sorozat Duplasugár Üzembe helyezési és telepítési kézikönyv S Sorozat Duplasugár 2 3 Tartalomjegyzék Főbb komponensek listája 5. oldal Üzembe helyezési javaslatok 6. oldal A tartókonzol felszerelése 7. oldal Telepítési példák

Részletesebben

HÁROMPONT-KAPCSOLÁSÚ OSZCILLÁTOROK

HÁROMPONT-KAPCSOLÁSÚ OSZCILLÁTOROK A hárompont-kapcsolású oszcillátorok nem meglepő módon a frekvencia-meghatározó hálózatukról kapták a nevüket. Az Armstrong- (más néven Meißner-) oszcillátor mellett a két legősibb oszcillátortípus a Edwin

Részletesebben

digitális mholdvev Kezelési útmutató

digitális mholdvev Kezelési útmutató digitális mholdvev Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók. 2 Biztonsági és elvigyázatossági tudnivalók... 2 Terméktámogatás 3 Tartozékok.. 3 Ellap 4 Hátlap 4 Távszabályzó. 5 A rendszer

Részletesebben

Kommunikáció. Ebben a fejlődési folyamatban három fontos paraméter van, mely alapvetően meghatározza mindegyik kommunikációfajta hatékonyságát:

Kommunikáció. Ebben a fejlődési folyamatban három fontos paraméter van, mely alapvetően meghatározza mindegyik kommunikációfajta hatékonyságát: Kommunikáció A történelem folyamán az információ átvitele sokféle módon történt. A kommunikáció fejlődésének néhány mérföldköve: a hegytetőről felszálló füstjelek, futárposta, újságkihordás, telefon, telex,

Részletesebben

Kábel + scart rádiójel vezérlésű rendszer. Kezelési utasítás

Kábel + scart rádiójel vezérlésű rendszer. Kezelési utasítás Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Kábel + scart rádiójel vezérlésű rendszer Megrend. szám: 35 05 46 CE 336! Engedélyezés: A készülék 433MHz-es frekvenciát használ. Németországban,

Részletesebben

Irányítástechnika. II. rész. Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu

Irányítástechnika. II. rész. Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu Irányítástechnika II. rész Dr. Turóczi Antal turoczi.antal@nik.uni-obuda.hu Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságai Lineáris dinamikus rendszerek, folyamatok Lineáris tagok modellje Differenciálegyenlettel

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Érintse meg a tartólemezt az ujjával, a kristály felmelegítésére. Kösse ezután össze a két vezetéket. Egy pattogást hall. A feszültség hirtelen változása deformálódást okoz, és ezzel hangot gerjeszt. Az

Részletesebben

8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL

8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL 8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL Célkiűzés: Az oszcilloszkóp min mérőeszköz felépíésének és kezelésének megismerése. Az oszcilloszkópos mérésechnika alapveő ismereeinek alkalmazása.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. TB6560HQV3-T3 (V type) 3 tengelyes léptetőmotor vezérlő

Felhasználói kézikönyv. TB6560HQV3-T3 (V type) 3 tengelyes léptetőmotor vezérlő Felhasználói kézikönyv TB6560HQV3-T3 (V type) 3 tengelyes léptetőmotor vezérlő Mikrolépés lehetősége: 1, 1/2, 1/8, 1/16. A vezérlő 3 tengely meghajtására képes, egyszerűen bővíthető a rendszer egy 4. tengellyel.

Részletesebben

DIGITÁLIS KÖZPONT SZIMULÁCIÓJA

DIGITÁLIS KÖZPONT SZIMULÁCIÓJA Távközlési Hálózatok Laboratórium DIGITÁLIS KÖZPONT SZIMULÁCIÓJA mérési útmutató 2 3 Tartalomjegyzék oldalszám: B Bevezetés 5. R Ismétlı összefoglalás 10. R1 A digitális technológia 10. R1.1 A multiplexer

Részletesebben

Iránymérés adaptív antennarendszerrel

Iránymérés adaptív antennarendszerrel Iránymérés adaptív antennarendszerrel NÉMETH ANDRÁS ZMNE-BJKMFK, Katonai Távközlési és Telematikai Tanszék, anemeth@bjkmf.hu FOLKMANN VIKTOR Bonn Hungary Electronics Kft. folkmannv@freemail.hu Kulcsszavak:

Részletesebben

Szelepmozgató motorok hárompont vezérléshez

Szelepmozgató motorok hárompont vezérléshez Adatlap Szelepmozgató motorok hárompont vezérléshez biztonsági funkció nélkül SU, SD biztonsági funkcióval (rugó fel/le) SD EN 4597 bizonyítvánnyal rendelkező biztonsági funkció (rugó le) Leírás A szelepmozgatók

Részletesebben

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása Váltakozó áram A váltakozó áram előállítása Mágneses térben vezető keretet fogatunk. A mágneses erővonalakat metsző vezetőpárban elektromos feszültség (illetve áram) indukálódik. Az indukált feszültség

Részletesebben

RC és RLC áramkörök vizsgálata

RC és RLC áramkörök vizsgálata dátum:... a mérést végezte:... RC és RLC áramkörök vizsgálata legalapvetőbb RLC áramkörök ellenállásból, induktivitásból (tekercs) és kapacitásból (kondenzátor) állnak. Ezek bemenetén és kimenetén mérhető

Részletesebben

MSI200 Inverter MasterDrive

MSI200 Inverter MasterDrive MSI200 Inverter MasterDrive 2.2 Termékspecifikáció Tápellátás Kimeneti paraméterek Műszaki paraméterek Vezérlés Egyéb Funkció Specifikáció Háromfázisú 220(-15%)~240(+10%) Bemeneti feszültség (V) Háromfázisú

Részletesebben

Számítógépes Hálózatok

Számítógépes Hálózatok Számítógépes Hálózatok 2. Előadás: Fizikai réteg Based on slides from Zoltán Ács ELTE and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University, Revised Spring 2016 by S. Laki Fizikai réteg

Részletesebben

MŰSORSZÓRÓ SZOLGÁLAT MŰSZAKI IRÁNYELVEI

MŰSORSZÓRÓ SZOLGÁLAT MŰSZAKI IRÁNYELVEI MŰSORSZÓRÓ SZOLGÁLAT MŰSZAKI IRÁNYELVEI ANALÓG TELEVÍZIÓ 2008. február BEVEZETÉS...3 I. ANALÓG TELEVÍZIÓ (TV) ADÓHÁLÓZATOK, ADÓÁLLOMÁSOK VÁLTOZATAI...3 II. III. IV. I.1. ORSZÁGOS TV ADÓHÁLÓZAT...3 I.2.

Részletesebben

Figyelmeztetés: Az alábbi merevlemez-meghajtók telepítése nem ajánlott ebbe a készülékbe:

Figyelmeztetés: Az alábbi merevlemez-meghajtók telepítése nem ajánlott ebbe a készülékbe: Figyelmeztetés: Amennyiben egy új merevlemez-meghajtót szeretne telepíteni ebbe a készülékbe, úgy vegye figyelembe a tesztelt, kompatibilis merevlemez-meghajtók jegyzékét az alábbiak szerint: Figyelmeztetés:

Részletesebben

Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható:

Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható: 1. Értelmezze az áramokkal kifejezett erőtörvényt. Az erő iránya a vezetők között azonos áramirány mellett vonzó, ellenkező irányú áramok esetén taszító. Az I 2 áramot vivő vezetőre ható F 2 erő fellépését

Részletesebben

Huroktörvény általánosítása változó áramra

Huroktörvény általánosítása változó áramra Huroktörvény általánosítása változó áramra A tekercsben indukálódott elektromotoros erő: A tekercs L önindukciós együtthatója egyben a kör önindukciós együtthatója. A kondenzátoron eső feszültség (g 2

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. AC-610 digitális lakatfogó

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. AC-610 digitális lakatfogó HŰTŐTECHNIKAI ÁRUHÁZAK 1163. Budapest, Kövirózsa u. 5. Tel.: 403-4473, Fax: 404-1374 3527. Miskolc, József Attila u. 43. Tel.: (46) 322-866, Fax: (46) 347-215 5000. Szolnok, Csáklya u. 6. Tel./Fax: (56)

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ NAPELEMES AKKUMULÁTORTÖLTŐ KÉSZLETHEZ 5W, 10W, 20W, 30W, 45W Olvassa el végig mielőtt hozzákezd a szereléshez! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! A Nap tiszta és

Részletesebben

Geoinformatika I. (vizsgakérdések)

Geoinformatika I. (vizsgakérdések) Geoinformatika I. (vizsgakérdések) 1.1. Kinek a munkásságához köthető a matematikai információelmélet kialakulása? 1.2. Határozza meg a földtani kutatás információértékét egy terület tektonizáltságának

Részletesebben

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei.

III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. III/1. Kisfeszültségű vezetékméretezés általános szempontjai (feszültségesés, teljesítményveszteség fogalma, méretezésben szokásos értékei. A vezetékméretezés során, mint minden műszaki berendezés tervezésénél

Részletesebben

Használati útmutató. 1.0 verzió 2002. október

Használati útmutató. 1.0 verzió 2002. október Használati útmutató 1.0 verzió 2002. október TARTALOMJEGYZÉK 1. KEZELŐSZERVEK... 2 2. ALKALMAZÁSI PÉLDÁK... 4 2.1. BASSZUSGITÁR CSATLAKOZTATÁSA... 4 2.2. BILLENTYŰS HANGSZER, DJ-KEVERŐPULT STB. KIMENETI

Részletesebben

Abszolút forgójeladók Kimenetek

Abszolút forgójeladók Kimenetek Abszolút forgójeladók Kimenetek Kábelhossz: Az egyes kimenettípusokhoz az elektromágneses zavarok és az alkalmazott kábel függvényében az alábbi maximális kábelhosszak javasoltak: Interész és kimenõáramkör

Részletesebben

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 Páraelszívó készülékek Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Szerelési- és használati

Részletesebben

2,4 GHz-es vezeték nélküli audió/videó-közvetítőrendszer

2,4 GHz-es vezeték nélküli audió/videó-közvetítőrendszer 00040972 Hama 2,4 GHz-es vezeték nélküli audió/videó-közvetítőrendszer Használati útmutató Tisztelt Vásárlónk! Gratulálunk Önnek, hogy megvásárolta a Hama 2,4 GHz-es rádiófrekvenciás, vezeték nélküli audió/videó-közvetítőrendszert.

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el. 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Szervizutasítás Szabályozókészülék! TEST T 6 720 646 147-00.2T Logamatic 4324 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje)

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje) lvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDE (A ragasztás ereje) A ragasztás egyre gyakrabban alkalmazott kötéstechnológia az ipari gyakorlatban. Ennek oka,

Részletesebben

Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek! Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony használat érdekében

Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek! Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony használat érdekében Használati útmutató Kedves Vásárlónk, gratulálunk Önnek! Ön egy kiváló minőségű, elismert márkájú páraelszívó készüléket választott. A hatékony használat érdekében kérjük szigorúan kövesse az útmutatóban

Részletesebben

Mérési útmutató Nagyfeszültségű kisülések és átütési szilárdság vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 1. sz.

Mérési útmutató Nagyfeszültségű kisülések és átütési szilárdság vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 1. sz. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Mérési útmutató Nagyfeszültségű kisülések és átütési szilárdság vizsgálata Az Elektrotechnika

Részletesebben

Elektronikus dobókocka

Elektronikus dobókocka Elektronikus dobókocka I. Feladat: egy olyan készülék elkészítése, amely a különféle játékokban használatos dobókockát helyettesíti. II. Gyakorlati megvalósítása: Az elektronikus dobókocka szerkezetileg

Részletesebben

VISSZACSATOLÁS GÁTLÓ DSP1124P HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. 1.0 Verzió 2001. február. www.behringer.com

VISSZACSATOLÁS GÁTLÓ DSP1124P HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. 1.0 Verzió 2001. február. www.behringer.com VISSZACSATOLÁS GÁTLÓ DSP1124P HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.0 Verzió 2001. február www.behringer.com BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ FIGYELEM: Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne távolítsa el a készü-lék burkolatát

Részletesebben

A 2009. évi Baross Gábor Program pályázati kiírásaira a Dél-alföldi Régióban benyújtott pályaművek statisztikai elemzése

A 2009. évi Baross Gábor Program pályázati kiírásaira a Dél-alföldi Régióban benyújtott pályaművek statisztikai elemzése A 2009. évi Baross Gábor Program pályázati kiírásaira a Dél-alföldi Régióban benyújtott pályaművek statisztikai elemzése Készítette: Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület Vezetői

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B66B 23/02 (2006.01) !HU000004670T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 670 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 106318 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Képfeldolgozási módszerek a geoinformatikában

Képfeldolgozási módszerek a geoinformatikában Képfeldolgozási módszerek a geoinformatikában Elek István Klinghammer István Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar, Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, MTA Térképészeti és Geoinformatikai

Részletesebben

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra).

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra). 3.10. Tápegységek Az elektronikus berendezések (így a rádiók) működtetéséhez egy vagy több stabil tápfeszültség szükséges. A stabil tápfeszültség időben nem változó egyenfeszültség, melynek értéke független

Részletesebben