B E S Z Á M O L Ó a éves időszakra szóló gazdasági program időarányos végrehajtásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó a 2011-2014. éves időszakra szóló gazdasági program időarányos végrehajtásáról"

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó a éves időszakra szóló gazdasági program időarányos végrehajtásáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 24-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk az Ötv. 8.. (4) bekezdése szerinti kötelező és önként vállalt feladatai ellátásáról gondoskodott. A választások évében ismertetésre került a választási programunk a MI ÚJ SZÉCSÉNYI TERVÜNK címmel, mely az alakuló ülésen polgármesteri programként is elfogadásra került, majd a évekre vonatkozó gazdasági programunkat is ezen vállalásaink alapján készítettük el, melyet a képviselő-testület a 108/2011.(IV.19.) számú határozatával elfogadott. A gazdasági program időarányos teljesüléséről az alábbiak szerint adok számot. Eladósodott, hitelekkel terhelt városunk működőképességét megőrizzük októberében közel 650 millió forintos kötelezettségvállalással vettük át az önkormányzatot, melyből a hitelek és kamatai közel 550 millió forintot tettek ki. Ezen túlmenően, három bírósági eljárás (perek és végrehajtás) kapcsán körülbelül 140 millió forint követeléssel álltunk szemben. Bár nem szerepeltették az átadáskor, de az előző ciklusból megörökölt, teljesítendő feladatunk a mentőállomás garázsépítése, mintegy 20 millió és a művelődési ház fűtésének megoldása, szintén közel 20 millió forint értékben. A szécsényi Kistérségi Egészségcentrum működéséhez, előző ciklusban történt ötéves fenntartási kötelezettségvállalás alapján, az önkormányzatunknak is hozzá kell járulni, előzetes prognózis szerint ez akár évi 10 millió forintot is kitehet. A jelenlegi hitelállomány csökkentése érdekében törekedni kell arra, hogy a hitel struktúrája átalakuljon: csökkenjen a működés finanszírozására felvett hitel aránya. A beruházási hitelek felvételénél a legkedvezőbb (támogatott hitelek) elérése a cél. A Kormány az Önkormányzatok feladatellátásában és finanszírozásában átfogó változásokat tervez, ezen változásokat igyekszünk úgy kihasználni, hogy az a városnak - mint intézményfenntartónak és a lakosságnak is - kedvező legyen. Igyekszünk a bíróság előtt levő ügyeket tárgyalásos úton, lehetőség szerint az önkormányzat érdekeit maradéktalanul szem előtt tartva, peren kívül megegyezve lezárni. A város működőképességének megőrzése érdekében szigorú takarékos gazdálkodást folytattunk, melynek eredményeképpen az intézmények működését biztosítottuk, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait elláttuk. A rezsiszámlák rendezéséhez szükséges volt fizetési átütemezéseket kérnünk a szolgáltatóktól. A feladatellátáshoz kapcsolódó működés támogatására évben két alkalommal is benyújtottuk pályázatunkat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) önkormányzatok támogatására. Az I. ütemben E Ft, a II. ütemben E Ft vissza nem térítendő támogatás került megítélésre önkormányzatunk részére, mely lehetőséget adott legrégebbi működési számláink rendezésére, a személyi juttatások átutalására, a tiszteletdíj fizetések elmaradásának csökkentésére.

2 2 Az előző ciklusból megörökölt, teljesítendő feladatunk a mentőállomás garázsépítése, mintegy 20 millió forint beruházási értékben. A megoldás érdekében folyamatos tárgyalásban vagyunk az Országos Mentőszolgálat vezetőjével. Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és könyvtár fűtését a korábban tervezett 20 millió forint helyett Ft-ból sikerült megoldani. A három folyamatban lévő bírósági eljárás (perek és végrehajtás) kapcsán körülbelül 140 millió forint összegű követeléssel álltunk szemben az önkormányzat irányításának átvételekor. Vállaltuk, hogy igyekszünk a bíróság előtt levő ügyeket tárgyalásos úton, lehetőség szerint az önkormányzat érdekeit maradéktalanul szem előtt tartva, peren kívül megegyezve lezárni. A Remondis Kft-vel a tárgyalások eredményeképpen sikerült olyan peren kívüli egyezséget kötni, mely a város számára nem jelentett fizetési kötelezettséget. A Szuper 99 Építő és Kereskedő Kft-vel is peren kívüli egyezség született. A Kistérségi Egészségcentrum működéséhez, bár az előzetes prognózis szerint várható volt, nem kellett önkormányzati hozzájárulást fizetni. Fontos megemlíteni, hogy az intézmény élére sikerült egy olyan vezetőt találnunk, aki kiváló szakemberekkel-orvosokkal, ápolókkaltöltötte fel a rendelőintézetet, mely mind a lakosság, mind a fenntartó megelégedésére végzi tevékenységét. Kapcsolódva a Kormányprogramhoz, a meglévő munkahelyeket megvédjük, új munkahelyeket hozunk létre, pályázunk az Európai Unió által jelentős mértékben támogatott zöldmezős, munkahelyteremtő beruházásokra Jelenleg a városunkban körülbelül 15 % - os munkanélküliség van. A város legnagyobb munkáltatója a Polgármesteri Hivatal. Jellemzően kis-, és középvállalkozások működnek, nagyobb üzemet az elmúlt időszakban nem sikerült idevonzani. Igyekszünk olyan pályázatokat előtérbe helyezni, amelyek egyben munkahelyteremtéssel is járnak. Mindent megteszünk az Ipoly híd megépítésével létrejött új gazdasági lehetőségek maximális kihasználása érdekében. Beruházások esetén célunk a helyi vállalkozások bevonása. Kiemelt cél a megújuló energiák, a környezetvédelmi előírások kihasználása, ehhez kapcsolódó beruházások támogatása. Fontosnak tartjuk a város turisztikai adottságainak jobb kihasználását. A közmunka program által kínált lehetőségeket igyekszünk maximálisan igénybe venni. Igyekeztünk minden olyan pályázati lehetőséget kihasználni, melynek keretében foglalkoztatást lehetett megvalósítani, munkalehetőséget tudtunk biztosítani. Önkormányzatunk részt vesz a Start-munka programban, ezen belül támogatási kérelmet nyújtottunk be Téli foglalkoztatásra és az Illegális hulladéklerakó helyek felszámolására. A téli foglalkoztatás keretében 5 fő szakmunkás és 7 fő segédmunkást tudunk foglalkoztatni, a program február 1-jétől május 31-ig tart. A hagyományos hosszú időtartamú közfoglalkoztatásra is kérelmet nyújtottak be az önkormányzat intézményei, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok a Nógrád Megyei Kormányhivatal

3 3 Munkaügyi Központ Szécsényi Kirendeltsége felé. Szécsény város rendelkezésére álló keretet maximálisan kihasználjuk. A közfoglalkoztatásokhoz szükséges önerőt önkormányzatunk biztosítja. A Vízügyi Igazgatósággal és a Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve a 2012-es évben több, mint 140 ember tudott munkát kapni. Mindenki előtt ismeretes, hogy Európa, így azon belül hazánk is milyen gazdasági válsággal küzd, így minden apró részsikernek örülnünk kell. Természetesen továbbra is azon dolgozunk, hogy új lehetőségeket kihasználva minél több embernek tudjunk munkalehetőséget biztosítani. A helyi kis- és középvállalkozásokat támogatjuk és megbecsüljük Az előző ciklusban, az érintettek elmondása szerint a többség semmilyen megbecsülésben nem részesült, támogatásban is csak néhányan. Számunkra minden vállalkozás fontos. Célunk, hogy folyamatosan megismertessük a vállalkozásokat azokkal a pályázati lehetőségekkel, amelyek által versenyképesebbé, eredményesebbé válhatnak. Törekszünk a vállalkozások együttműködésének elősegítésére, fejlesztésére, mellyel vélhetően gazdasági előnyhöz juthatnak. Próbálunk a városban működő vállalkozásokkal párbeszédet kialakítani. Honlapunkon megjelenési lehetőséget biztosítunk, tájékoztató fórumokat szervezünk pályázati lehetőségekkel kapcsolatban. Városunk út-, és járdahálózatát felülvizsgáljuk, és folyamatosan felújítjuk Az előző ciklusban, pályázati pénzből jó néhány utat felújítottak, mellette azonban számos út és járda olyannyira tönkrement, hogy szinte járhatatlanná vált. Sajnos több út van városunkban (természetesen beleértve Pösténypusztát és Benczúrfalvát), amely még úgynevezett poros út. A tervbe vett felújítások során előtérbe kívánjuk helyezni azon utakat, járdákat és közterületeket, amelyek nagyon rossz állapotban vannak, kiépítetlenek. Törekszünk megszüntetni a balesetveszélyes gócpontokat. Fontosnak tartjuk, hogy kihasználjunk és megragadjunk minden olyan pályázati-, és kapcsolati tőkét, amely révén terveinkből minél többet megvalósíthatunk. Pösténypusztán a híd-beruházáshoz kapcsolódóan a Kassai utat és a hozzá kapcsolódó járdaszakaszt teljes egészében felújítottuk, továbbá a mellékutcákban kőágyra mart aszfalt burkolat került. Sajnos a Széchenyi utcában az indokolatlanul arra közlekedő nagy járművek tönkretették a burkolatot, így ott további munka vár ránk. Bízunk benne, hogy a ciklus hátra lévő részében lesznek pályázatokat útfelújításra! A környező településekkel együttműködve, megoldást találunk az árvíz, belvíz által fenyegetett családok számára A tavalyi évben történt árvíz és belvíz rávilágított arra, hogy elégtelen a város tevékenysége. Bár kétségtelenül sokat fordítottak a probléma megoldására, de a megelőzésre annál kevesebbet.

4 4 Célunk minden pályázati lehetőség megkeresése és kihasználása, összefogva a környező településekkel, civil szervezetekkel, gazdálkodókkal és a lakossággal, amely víztározó, gátépítés, medertisztítás, vízelvezető árok létrehozását, karbantartását célozza, ahhoz forrást nyújt. Fölülvizsgáljuk, és ahol szükséges módosítjuk a védelmi tervünket. Folyamatos elektronikus figyelőszolgálatot működtetünk. Vállalásunknak megfelelően a környező településekkel együttműködve, egymást segítve és erősítve két sikeres pályázat révén rövidesen megépülhet a nagylóci és a nógrádsipeki tározó, továbbá a KDV Kövizig is sikeresen pályázott a Szentlélek-patak hídnál lévő U-szelvény kiváltására. A már említett patakmeder tisztításokkal kiegészülve, reményeink szerint sikerül ezt a problémát végérvényesen megoldanunk. Benczúrfalva és Pösténypuszta lakóit egyenrangú szécsényi polgároknak tekintjük A két településrész az elmúlt ciklusban nem volt kellőképpen bevonva a fejlesztésekbe. Nem épültek utak, járdák. Benczúrfalván gondot okoz a szennyvíz elvezetése. Egyik helyen sincs élelmiszerüzlet. Mindkét településrészen igyekszünk az utakat, járdákat felülvizsgálni, felújítani és megépíteni. Célunk a helyi közösségek kulturális, sport, szabadidős programjainak támogatása, a közösségi házak infrastrukturális fejlesztése, programok szervezése, játszóterek kialakítása, fásítás. Kihelyezett Képviselő-testületi és bizottsági ülések megtartását tervezzük a településrészeken. Célunk a közterületek, temetők gondozása, tömegközlekedés racionalizálása. Pösténypuszta életében nagy változást jelent a megépült Ipoly híd. Azon leszünk, hogy a település lakói lehetőleg ennek mindinkább a pozitív hatásait észleljék. A START-munka program keretében mindkét településrész orvosi rendelőjén, közösségi házán felújításokat végzünk. Játszóterek kialakítására mindkét helyen pályáztunk, eredményről még nincs információnk. Az elmúlt években mindkét településrészen Mikulás ünnepséget rendeztünk a gyermekek részére. Benczúrfalván az újonnan megalakult egyesülettel összefogva falunapot szervezünk. Reményeink szerint a szélessávú internet-hálózatot rövidesen sikerül üzembe helyezni, mely mindhárom településen elérhető lesz. Visszaállítjuk oktatási intézményrendszerünk régi nívóját, a pedagógusaink munkáját jobban megbecsüljük Még tíz évvel ezelőtt is a szécsényi oktatási intézmények nívós iskoláknak számítottak. Költségtakarékosságra hivatkozással társulás, intézményegyesítés történt. Az eredmény magáért beszél. A Kormány oktatáspolitikájához, az előttünk álló törvényi változásokhoz alkalmazkodva kívánjuk átalakítani oktatási rendszerünket. Felülvizsgáljuk az intézményi társulás létjogosultságát, a résztvevőkkel (szülőkkel, pedagógusokkal, intézményfenntartókkal) együttműködve egy jobb, hatékonyabb rendszert kívánunk megvalósítani. Ígéretünkhöz híven addig nem teszünk lépéseket az iskolák átalakításával kapcsolatban, amíg ehhez a törvényi háttér nem tisztázott. Előzetes tárgyalásokat már kezdeményeztünk a

5 5 kormányhivatallal, akik megértették és elfogadták álláspontunkat, támogatásukról és együttműködésükről biztosítottak minket. A sportot, kultúrát az eddigieknél jelentősebben támogatjuk Az előző ciklusban a megítélt támogatásokat forráshiány miatt nem, illetve csak részben folyósították a civil szervezetek, egyesületek részére. Az Önkormányzati eseti támogatások mellett kezdeményezzük egy olyan alapítvány létrehozását, amely a civil szervezeteket, tehetségeket hivatott támogatni. Kihasználva a Liget adta lehetőségeket, azokat tovább fejlesztve, szeretnénk elérni, hogy a közeljövőben egy igazi közösségi tér lehessen. Igyekszünk felkarolni minden olyan kezdeményezést, amely segít az ifjúság körében, mind szélesebb körben elterjeszteni a mindennapos testmozgás és az igényes kulturális tevékenység igényét. Szeretnénk minden lehetőséget megragadni és kihasználni, hogy a városnak végre sportcsarnoka legyen! Belügyminisztériumi pályázat sikerének köszönhetően az idei évben elkészül a ligeti sportpálya világítása és a nem vezetékes hálózatról működtetett automata öntöző rendszere. Ez évben, ugyanebből a keretből a Magyar úti iskola sportudvarának felújítását szeretnénk megvalósítani. Büszkék vagyunk első osztályú asztalitenisz csapatunkra, ahol az utánpótlás nevelést lehetőségeinkhez mérten támogatjuk. Az önkormányzati eseti támogatások mellett kezdeményeztük egy olyan alapítvány létrehozását, amely a civil szervezeteket, tehetségeket hivatott támogatni. A cél megvalósítására létrehozott SZÉCSÉNY-ÉRT-ÉKES Közhasznú Alapítványt november 28-án vette nyilvántartásba a Nógrád Megyei Bíróság. Az induló vagyont az alapító, Velenczei Béla bocsátotta az Alapítvány rendelkezésére. Rendezvényeinken igyekszünk a városban működő csoportoknak bemutatkozási lehetőséget biztosítani. Partneri együttműködést alakítunk ki Hollókő, Szécsény, Ipolytarnóc turisztikai szereplőivel Az elmúlt ciklusban még csak párbeszéd sem alakult ki az érintettek között. Mindhárom településen egy-egy napi program szervezhető. Együttműködés, összehangolt programkínálat hiányában nem tudtuk jelentősen növelni az idelátogató turisták számát. Célunk egy hathatós együttműködés kialakítása egymás erősítése, a lehetőségek bővítése. Programjainkat összehangolva azonban a látogató három-, vagy több napot is eltölthet nálunk, ezáltal szálláshelyek, vendéglők, üzletek juthatnak idegenforgalmi bevételhez. Szeretnénk kihasználni, hogy a magyar történelem szempontjából jelentős város vagyunk. Identitásunkat megtalálva és megőrizve, Szécsényben, és a környék településein jelenleg is működő néptánc-, színjátszó csoportokat, kézműves hagyományőrzőket, lovakkal foglalkozó oktatóinkat bevonva, egyházi-, és történelmi múltunkat kiaknázva, Hollókővel és Ipolytarnóccal együtt komplex programot szeretnénk kidolgozni az ide látogatóknak. Mindkét település vezetőjét megkerestük, és megállapodtunk abban, hogy első lépésként egy szándéknyilatkozat formájában deklaráljuk közös céljainkat, majd azt tartalommal megtöltve közösen aknázzuk ki erősségeinket. Több lehetőséget biztosítunk városunk lakói szabadidejének tartalmas eltöltésére

6 6 Kevés lehetőség van városunkban, ahol gyermekeink, fiataljaink, felnőttek és idősek egyaránt tartalmasan töltsék el szabadidejüket. Célunk élettel megtölteni a város közösségi területeit (Várkert, Kossuth Liget, Erzsébet tér, Városközpont, stb) ehhez vonzó, minél több ember érdeklődésére számot tartó programot szeretnénk kínálni. A pösténypusztai híd átadásakor tartandó Hidivásárt rendszeresen megszervezzük. Igyekszünk támogatni minden olyan kezdeményezést, amely a benczúrfalvi kastély helyreállítását, hasznosítását célozza meg. Az első olyan évünk lesz az idei, amikor a felújított városközpontban programokat szervezhetünk. Igyekszünk minél több szabadtéri rendezvényt megvalósítani. A pösténypusztai híd elhúzódó átadása miatt a tervezett Hidivásárt nem tudtuk megtartani, a későbbiekben nem mondtunk le róla. Az eladásra szánt volt Könyvtár épületet próbáljuk megtartani, és pályázati pénzből felújítani, közösségi ház funkcióval ellátni. A Várkertben és a Ligetben igyekszünk több közösségi programot szervezni, és pályázatok útján további fejlesztéseket tervezünk mindkét helyen. Megnyitjuk a Várkertet a kulturális és sportprogramok számára. A Várkert pályázati pénzből helyreállításra került, szép, de nincs megtöltve élettel, nem kapcsolódik a város kulturális és sportrendezvényeihez, egy séta erejéig vonzza a városlakót és az ide látogatókat. Az előző ciklusban a kapukat bezárták. A tó elvesztette régi funkcióját. Célunk, hogy ne csak, mint látnivaló legyen, hanem a szépségének megőrzése mellett élettér is. A kapukat megnyitjuk, a tó hasznosítására és a hozzá kapcsolható turisztikai attrakciókra pályázatot hirdetünk meg. A Várkertet megnyitottuk, sajnos a terület őrzése, védelme még nem megoldott, így elég sok a rongálás. Programok szervezése folyamatban van. Kisléptékű fejlesztésben gondolkodhatunk. Jó kapcsolat kialakítására törekszünk az egyházzal, civil szervezetekkel, kisebbségi önkormányzattal Az elmúlt ciklusban az egyházzal még a párbeszéd is megszakadt, az önkormányzat támogatta a civil szervezetek működését anyagi forrással és pályázatírói segítséggel egyaránt. A kisebbségi önkormányzattal jó kapcsolatot tartottak. A civil szervezetekkel és a kisebbségi önkormányzattal kialakult jó kapcsolat fenntartása mellett fontosnak tarjuk az egyházzal történő együttműködést is. A helyi közösségeket rendszeresen tájékoztatjuk a pályázati lehetőségekről, szorgalmazzuk együttműködésüket, rendezvényeiket lehetőségünkhöz mérten támogatjuk, helyi médiumokban lehetőséget biztosítunk tevékenységük megismerésére. Az egyházzal jó a kapcsolatunk, közös rendezvényeink vannak, és lesznek. Próbálunk pályázatokban is együttműködni. A sétáló utcában megrendezett adventi gyertyagyújtásnak igen kedvező fogadtatása volt. A civil szervezetek támogatásáról már fentebb említést tettünk, a kisebbségi önkormányzattal is az együttműködésre törekszünk.

7 7 Felülvizsgáljuk a vízdíj és a helyi adók mérséklésének lehetőségét A vízdíj az elmúlt városunkban, országos viszonylatban nagyon magas. A helyi adóztatásban korábban nem adózó tevékenységek is bekerültek az elmúlt ciklusban, fizetett adóellenőrök egyes vállalkozásokat ellenőrzés alá vontak. A vízszolgáltatóval a szerződést felülvizsgáljuk, lehetőséget keresünk a vízdíj csökkentésére. A Kormányprogramhoz kapcsolódva, a törvényi változásokat követve igyekszünk a helyi vállalkozások számának növelésével és nem a terhek fokozásával az adóbevételeket növelni. Fontos az adózásban a jogkövető adózás betartatása, azonban erre saját szakembereink is alkalmasak, és elsődleges célként mindenképp a törvényi előírások szerinti adózás segítését és nem szankciók kiszabását jelöljük meg. Programunkban ígéretet tettünk, hogy arra, hogy felülvizsgáljuk a vízdíj mérséklésének lehetőségét december 31-én hatályba lépett a víziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény. A törvény értelmében a december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-kal megemelt díj alkalmazható, ez a nettó díjak 2,56 %-os emelésének felelt meg a 2011-es évhez viszonyítva. A törvény hatálybalépésével egyidejűleg megszűnt az önkormányzat díjhatósági joga, tehát a képviselő-testület nem állapíthatja meg a víz- és csatornaszolgáltatás díját, a díjalkalmazás a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvényben meghatározottak szerint történik. Fokozott figyelmet fordítunk városunk bel-, és külterületén a közbiztonságra és a vagyonvédelemre Sajnos időként rongálások, lopások borzolják lakóink kedélyét, a külterület vagyonvédelme eddig nem igazán volt megoldva. Térfigyelő kamerákat kívánunk elhelyezni a város frekventált helyein. A rendőrséggel, polgárőrséggel és a lakossággal együttműködve a rongálásokat és lopásokat megpróbáljuk visszaszorítani. A város vagyonai közvetve a külterületi földek, valamint erdők, akkor is ha magánkézben vannak, mert ez esetben is szolgálnak minket. Igyekszünk feltárni, hogy ezen értékeket ki szennyezi, rongálja, károsítja, és szigorúan fellépünk ellenük. A programban vállaltuk, hogy fokozott figyelmet fordítunk városunk bel-, és külterületén a közbiztonságra és a vagyonvédelemre. A Polgárőr Egyesület sikeres pályázatának köszönhetően kiépült, a városban a térfigyelő kamerarendszer. Az egyesület közel 4 millió forintot nyert a Leader egyesülettől, amit 1 millió forinttal egészített ki a Szécsény és Vonzáskörzete Közbiztonságáért Alapítvány. Bízunk benne, hogy a kamerával figyelt belváros biztonságosabb, nyugodtabb lesz, és sikerül visszaszorítani a rongálásokat is. Tervezzük a meglévő rendszer fejlesztését, melyhez szeretnénk megnyerni a városban üzletet működtető vállalkozásokat is illetve további pályázati forrásokat is igyekszünk kihasználni. Megvalósítjuk az ügyfélbarát polgármesteri hivatalt, az önkormányzat munkájában bevezetjük a tényleges demokráciát Sok jelzés érkezett a ciklus átvételekor, hogy az ügyfélfogadási rend nem igazodik a lakosság igényeihez, az ügyintézés lassú, és nem megoldás centrikus.

8 8 Az ügyfélfogadás időrendjét, illetve helyét igyekszünk a lakosság igényeihez igazítani, és egy olyan rendet kialakítani, amely a hivatal zavartalan és így hatékonyabb működését biztosítja. Kiemelt figyelmet fordítunk az ügyintézési határidők betartására. A képviselők és bizottsági tagok számára törvényi keretek között - a megalapozott döntések meghozatala érdekében az elmúlt ciklushoz képest nagyobb lehetőséget biztosítunk információkérésre és iratbetekintésre. Okmányiroda hétfői napokon meghosszabbított nyitva tartással működik, ilyenkor 18 óráig van lehetőség ügyintézésre, ezzel együtt a többi napon a korábbi ügyfélfogadási idő nem csökkent. Az ügyfelek örömmel fogadták ezt a lehetőséget, és egyre nagyobb számban veszik igénybe. Bevezetésre került az igazgatási szolgáltatási díjak bankkártyával történő megfizetése is, mert a posta nyitva tartása az okmányiroda meghosszabbított ügyfélfogadásához nem igazodik. Nem kis erőfeszítések árán sikerült elérni, hogy Szécsény járásközpont lesz, mely vélhetően tovább erősíti városunk térségben betöltött vezető szerepét, és a lakosság még több ügyet tud helyben elintézni. A leírt gazdasági program stratégiai célkitűzései megadják a keretét a évek közötti választási ciklus feladatainak. Azonban az ágazati feladatok és ágazati projekt területek túlnyúlnak a éven, így a gazdasági program tartalmazza a rövid és középtávú fejlesztési programokat. A gazdasági program Szécsény Város Önkormányzatának az elkövetkezendő négy évben érvényesíteni kívánt céljait és feladatait foglalja össze. Terveink megvalósításához az eddigieknél nagyobb összefogásra van szükség a város vezetése, az itt élő, jó szándékú, szűkebb hazájáért tenni akaró szécsényi emberek, illetve a helyben működő vállalkozások, civil és társadalmi szervezetek, egyházak között. Legfőbb célunk, hogy Szécsény egy szerethető, lakható város legyen. A következő időszak nagy változásokat hoz mind a közigazgatás, mind a közoktatás terén országos és helyi szinten is. A járási kormányhivatalok felállítása, az oktatási intézmények átadása, átalakítása nagy feladatokat ró valamennyi érintettre. Azon leszünk, hogy ezek a változások Szécsény város lakosságát a lehető legkedvezőbben érintsék. Fontosnak tartjuk, hogy a lakosságot a lehető legszélesebb körben tájékoztassuk munkánkról, döntéseink hátteréről. Bár hátra nem dőlhetünk - hiszen mi is látjuk és érezzük, hogy vannak még nem teljesült ígéretek -, mégis vannak eredményeink, amelyekre büszkék lehetünk. Két dolgot szeretnénk külön kiemelni. Az egyik, hogy peres ügyeink esetében a megváltoztatott tárgyalási stratégiánknak, beruházásainknál a kivitelező, egészségügyi centrumunknál a megfelelő vezető körültekintő kiválasztásának köszönhetően közel 150 millió forint megtakarítást tudtunk elérni. A másik, a város közösségi életében elindult pozitív változás. Ezt legalább annyira fontosnak tartjuk, mint a gazdasági sikereket, hiszen valljuk, csak akkor lehet igazán vonzó egy település az odalátogatók számára, ha az ott élők számára is vonzó tud lenni! Szécsény, április 18. Stayer László polgármester

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014.

Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Lengyeltóti Város Gazdasági programja 2010 2014. Jóváhagyta: Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2011. (..) számú határozatával. Tartalom 1.) Bevezetés... 2 2.) Alapelvek és pénzügyi

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Jászivány Községi önkormányzat GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési

Részletesebben

Városfejlesztési Választási Program 2014.

Városfejlesztési Választási Program 2014. Hajnal Egyesület Gyömrőért HEGY Városfejlesztési Választási Program 2014. Többet teszünk Gyömrő Lakosaiért! A HEGY VÁLASZTÁSI PROGRAMJA 2014 2 Hosszú távú cél: Létrehozni egy olyan települést, ahol szívesen

Részletesebben

VITNYÉD település Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre.

VITNYÉD település Önkormányzat. Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2015-2019. évre. VITNYÉD település Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019. évre. 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2007-2010. évre 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Mágocs Nagyközség gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1. A

Részletesebben

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2 0 1 6 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ VONYARCVASHEGY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: 1 Tartalom 1.JÖVŐKÉP... 3 1.1. Vonyarcvashegy

Részletesebben

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket"

AKTUÁLIS. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket AKTUÁLIS Beszámoló a város közbiztonsági helyzetérõl "Hiszek benne, hogy el kell rettenteni a bûnelkövetõket" A város közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl, valamint

Részletesebben

Többet teszünk Gyömrő lakosaiért!

Többet teszünk Gyömrő lakosaiért! Rádóczi Gusztáv Képviselőjelölt 1. választókerület Kedves Öregfalusi Lakótársaim! Számomra egy képviselő legfőbb értékei a jó szándék, az intelligencia és a szakértelem. Röviden a terveimről: Az óriási

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA

TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA TERVEZET BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015-2020. ÉVI GAZDASÁGI PROGRAMJA Előterjesztés a 2014. január 21-én tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Huszárné Lukács Rozália polgármester E L Ő T E R

Részletesebben

ORFALU KÖZSÉG 2015-2019 GAZDASÁGI PROGRAMJA

ORFALU KÖZSÉG 2015-2019 GAZDASÁGI PROGRAMJA ORFALU KÖZSÉG GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 Jóváhagyta: Orfalu Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 68/2015. (VII.27.) képviselő-testületi határozatával Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 2012. december 17-i Közmeghallgatásáról és Falugyűlésről 1 Készült:

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATÁ AK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. BEVEZETŐ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 91..(1) bekezdésében előírt kötelezettség, hogy az önkormányzat elkészítse gazdasági

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Újhegy-Üszög Településrészi Testület 2015. március 18-án, a Pécs, Koksz u. 16. sz. alatt megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Újhegy-Üszög Településrészi Testület 2015. március 18-án, a Pécs, Koksz u. 16. sz. alatt megtartott ülésén. 03-3/16-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült az Újhegy-Üszög Településrészi Testület 2015. március 18-án, a Pécs, Koksz u. 16. sz. alatt megtartott ülésén. Jelen vannak: Haász János elnök, Magyar Józsefné, Radó

Részletesebben

Szöveges előterjesztés 5. napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők!

Szöveges előterjesztés 5. napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot (T/1498) a Kormány 2010. október 30. napján nyújtotta be az Országgyűléshez. Az Államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Tárgy: Herceghalom Község Önkormányzatának 2014-től 2019-ig terjedő időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadása

Tárgy: Herceghalom Község Önkormányzatának 2014-től 2019-ig terjedő időszakra vonatkozó Gazdasági Programjának elfogadása ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015.április 2-i, illetve a Képviselő-testület 2015. április 7. napján tartandó nyilvános

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én, 17.00 órakor tartott falugyűlésén és közmeghallgatásán Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. március 12-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014

Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014 Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014 2 1.BEVEZETŐ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény előírásai szerint az önkormányzatoknak Gazdasági Programot (továbbiakban: Program) kell készíteni.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Ügyiratszám: 166-15/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Átány Község Önkormányzatának gazdasági programja 2007-2010.

Átány Község Önkormányzatának gazdasági programja 2007-2010. Átány Község Önkormányzatának gazdasági programja 2007-2010. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény elõírásai szerint, az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 201 április 28-án tartandó ülésének 6. számú Gazdasági Program felülvizsgálata, kiegészítése tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja

Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja Szajla Község Önkormányzatának gazdasági programja A helyi önkormányzatokról szóló 1990,évi LXV. törvény elıírásai szerint az önkormányzatoknak a választási ciklus végéig szóló gazdasági programot kell

Részletesebben

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 8. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő

Részletesebben

az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Jelentés Szécsény Város Önkormányzata Vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2010-2014.

az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Jelentés Szécsény Város Önkormányzata Vagyoni és pénzügyi helyzetéről 2010-2014. E LŐTERJESZTÉS az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2013. június 26.-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2013. június 26.-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2013. június 26.-i ülésére Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása. Tisztelt Képviselő-testület! A 2013.évi költségvetés módosítását a következő területeken

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

A 2 0 1 5. É V M U N K Á J Á R Ó L

A 2 0 1 5. É V M U N K Á J Á R Ó L P O L G Á R M E S T E R I B E S Z Á M O L Ó A 2 0 1 5. É V M U N K Á J Á R Ó L Tisztelettel, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt bennünket jelenlétével. 2014 októberében régi-új képviselőtestület

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2015-2020. szekszárdi öh. melléklete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 1 BEVEZETÉS A gazdasági program elkészítésére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat testületének 2015. május 7 - én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat testületének 2015. május 7 - én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat testületének 2015. május 7 - én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A 2014. évi zárszámadás elfogadása, maradvány elszámolás megtárgyalása döntéshozatal

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Az Intercisa Lakásszövetkezet. Az Igazgatóság Beszámolója. a 2011. év zárszámadásáról, a 2012. évi pénzügyi tervekről

Az Intercisa Lakásszövetkezet. Az Igazgatóság Beszámolója. a 2011. év zárszámadásáról, a 2012. évi pénzügyi tervekről Intercisa Lakásszövetkezet Dunaújváros, Erdő sor 43. Az Intercisa Lakásszövetkezet Igazgatóságának b e s z á m o l ó j a a 2011. év zárszámadásáról, a 2012. évi pénzügyi tervekről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság

Részletesebben

2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ s z é k h e l y : 8 4 7 4 C s a b r e n d e k - D a r v a s t ó 0 4 3 8 / 3 h r s z. l e v é l c í m : 8 3 3 1 S ü m e

Részletesebben

2016-ban változatlan cafetéria szabályok, csökkenő kifizetői közterhek

2016-ban változatlan cafetéria szabályok, csökkenő kifizetői közterhek H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 abt@abt.hu www.abt.hu Budapest, 2016. január 12. 2016-ban változatlan cafetéria szabályok, csökkenő kifizetői közterhek Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Előkészítő: Pékné dr.csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2011. március 31-i

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Jegyző könyv. Tárgy: (1.tsp.) Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Jegyző könyv 6-5/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. március 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácstermében tartott Közmeghallgatáson. Jelen

Részletesebben

I. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összeállítását megalapozó önkormányzati döntések

I. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összeállítását megalapozó önkormányzati döntések Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím : H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 96/257-529 E-mail: rabakecol@t-online.hu Honlap: www.rabakecol.hu Tisztelt Lakosság! Rábakecöl Község

Részletesebben

2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ s z é k h e l y : 8 4 7 4 C s a b r e n d e k - D a r v a s t ó 0 4 3 8 / 3 h r s z. l e v é l c í m : 8 3 3 1 S ü m e

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 23-án /csütörtökön/ 16.00 órai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Berekfürdő Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról (adatok ezer forintban) Berekfürdő Községi Önkormányzat a

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Négy település példás egysége

Négy település példás egysége Négyéves mandátumuk lejártához közelítve arról érdeklődtünk néhány szegedi önkormányzati képviselőtől, miben fejlődött, változott a körzetük, s milyen tervekkel néznek a jövőbe. Arra ügyeltünk, hogy különböző

Részletesebben

Miért sztrájkolunk, miért demonstrálunk?

Miért sztrájkolunk, miért demonstrálunk? Miért sztrájkolunk, miért demonstrálunk? A LIGA Szakszervezetek úgy ítéli meg, hogy a Kormány javaslatai az egészségbiztosítás átalakítására illetve a nyugdíjrendszer újabb megnyirbálására az állampolgárok,

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető 1 Iktatószám: 11019-7/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2011. április 21-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Abony Város Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014.

Abony Város Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014. Abony Város Önkormányzatának gazdasági programja 2010-2014. Bevezető A 2005. évi XCII. törvény 3. -a módosította a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.. (6)-(7) bekezdéseit az alábbiak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Választmányi ülésről. 1. Tagfelvétel. Előterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető.

Jegyzőkönyv. Választmányi ülésről. 1. Tagfelvétel. Előterjesztő: Sárközi Tamás ügyvezető. 120 HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-311-255, www.htbkszfvar.hu, email:htbk.szfvar@regiment.hu

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21.

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. A Gazdasági Program készítés céljainak rövid bemutatása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 7-én tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 7-én tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 7-én tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2016. március 16-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2016. március 16-án tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. március 16-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. közötti szerződések

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 18-án (pénteken) 17,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én 2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja Megemlékezés március 15-én Farsangi pillanatok 2007. március SÓSKÚTI HÍRADÓ Lapzártakor érkezett a hír, hogy a Pusztazámor Községben

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Teljes Akcióterületi Terv készült Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata megbízásából a Budapesti integrált városfejlesztési program Budapesti kerületi központok fejlesztése (kódszám: KMOP-5.2.2/B-2008-0016)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 22-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1268-4/2015./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. november 27-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. november 27-i testületi ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója Összeállította: Pénzügyi Osztály Tartalomjegyzék I. Gazdasági kilátások és az önkormányzatok várható helyzete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. B o r d á n y XVI./2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. november 24.-én közmeghallgatás keretében megtartott soros nyílt üléséről. I. N A P I R E N D 1./ Jelentés a lejárt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Jelen

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS Egercsehi község Településszerkezeti Tervéhez KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS EGERCSEHI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Egercsehi Község Önkormányzata A KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 26/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült 2014. november 27-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Megjelent képviselők: Toldi

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

a Kölcsey utca 20. II./5. szám alatti lakás bérleti jogviszonyából eredő vitás kérdések rendezésére

a Kölcsey utca 20. II./5. szám alatti lakás bérleti jogviszonyából eredő vitás kérdések rendezésére Pásztó városi önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. TEL.: (06-32) 460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-89 /2015. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. július 5-én 11 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

Beszámoló a Háziorvosi munkáról és Kisbajcs község egészségügyi helyzetéről

Beszámoló a Háziorvosi munkáról és Kisbajcs község egészségügyi helyzetéről Beszámoló a Háziorvosi munkáról és Kisbajcs község egészségügyi helyzetéről A háziorvosi ellátás körzete Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községeket foglalja magába. Az ellátást 3 fő végzi: -

Részletesebben

PROGRAM. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 26/2011.(III.29.) határozata. Az önkormányzat 2011-2014-ig terjedő gazdasági programjáról.

PROGRAM. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 26/2011.(III.29.) határozata. Az önkormányzat 2011-2014-ig terjedő gazdasági programjáról. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 26/2011.(III.29.) határozata Az önkormányzat 2011-2014-ig terjedő gazdasági programjáról. A Képviselő-testület! Az önkormányzat 2011-2014-ig terjedő gazdasági programját

Részletesebben

2016. évi költségvetés előkészítése. ELŐTERJESZTÉS a képviselő testület 2016. január 22 i ülésére

2016. évi költségvetés előkészítése. ELŐTERJESZTÉS a képviselő testület 2016. január 22 i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Nyúl Községi Önkormányzat Költségvetési Koncepciója 2014

Nyúl Községi Önkormányzat Költségvetési Koncepciója 2014 Nyúl Községi Önkormányzat Költségvetési Koncepciója 2014 Tisztelt Képviselőtestület! Az Önkormányzat 2014-re szóló Költségvetési Koncepcióját a 2013-as évre bekövetkezett elvi-, és gazdasági változások,

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette törvényességi szempontból felülvizsgálta megjegyzés

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2013. december 30-án 17 órától megtartott közmeghallgatásáról

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2013. december 30-án 17 órától megtartott közmeghallgatásáról Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2013. december 30-án 17 órától megtartott közmeghallgatásáról Helye: Művelődési Ház Jelen

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Vörös László képviselők,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. október 26-i ülésére. Tárgy: Intézkedések Kerekegyháza közbiztonságának továbbfejlesztése érdekében

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. október 26-i ülésére. Tárgy: Intézkedések Kerekegyháza közbiztonságának továbbfejlesztése érdekében 6974/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. október 26-i ülésére Tárgy: Intézkedések Kerekegyháza közbiztonságának továbbfejlesztése érdekében -Az előterjesztést

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a nyilvános ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat, majd a zárt ülésen tárgyalandó három napirendi pontot.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a nyilvános ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat, majd a zárt ülésen tárgyalandó három napirendi pontot. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2011. december 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben