A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint"

Átírás

1 A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint Kozma Szilárd: Az állatöv jegyeinek, mint karma - hordozó spirituális erõtereknek az értelmezése. A konstellációk szerinti diszharmonikus magatartások következtében fellépõ sérülések, balesetek, és öröklött, vagy szerzett krónikus betegségek. Amint a különbözõ asztrológiai - metafizikai tanulmányaimban részletesen is kitértem erre (Az Asztrológia, mint szellemtudomány és a Szkeptikusok és asztromókusok), az asztrológiai napjegyek értelmezésével, illetve a napjegyek által megtestesített spirituális erõterekkel kapcsolatos karmák (Lásd: Rák-karma, Skorpió-karma, stb.) értelmezésében, és általában az asztrológiai karakterológiában, két lényegi probléma vetül fel. Pontosabban: két lényegi hibát követnek el mind a jóslásos asztrológia követõi és gyakorlói (asztromókusok), mind az asztrológiának az un. spirituális tradíciók szerinti értelmezõi (misztikus tudósok). Az egyik az, hogy a 12 asztrológiai konstellációt, nem(!) mint az egyetemes létezésnek a második dimenziójában (a spirituális dimenzióban, az un. platóni ideák világában) létezõ jellegzetes teremtési - teremtõi (morfogenetikus) erõterek fizikai és pszichikai (asztrális) megjelenési formáit értelmezik. A második az, hogy figyelmen kívül hagyják a következõ tényeket: 1) Az Ascendens (annak a pozitív tulajdonságai) a felnõtt tudatos és felelõs emberi személyiség jegye, amely csak mint lehetõség, mint potencialitás van meg bennünk és mindössze akkor érzõdnek a megfelelõ konstellációnak a karakterjegyei, a az illetõ személy horoszkópjában található még bolygó az Ascendens konstellációjában (fõként ha ez a bolygó, illetve ezek a bolygók az I. horoszkópházban tartózkodnak!). Az Ascendens tulajdonságai, tehát, könnyebben bár, de mégis csak megszerzendõ tulajdonságok, mindössze bennünk létezõ potencialitások, amelyek nem jellemezhetik egyértelmûen a személyi karakterünket, csak és csakis az után, hogy tudatosítottuk azokat és tudatos erõfeszítéseket tettünk az Ascendens által jelölt konstelláció pozitív tulajdonságainak a megszerzésére, felvételére. (Ascension, ascendre = felemelkedés, felemelkedni) 2) Nem csak hogy az Ascendens szerinti típusokat téves keresni (és felfedezni!) a fentiek szerint, de nagyon sok esetben (az esetek százalékában) a születési napjegyekhez rendelt jellegzetes vonásokat (tipikus determinációkat) és jellegzetes sorsproblémákat sem találhatóak meg egy - egy személy (szülött) esetében, annál az egyszerû oknál fogva, hogy a gyengén fényszögelt Nap által jelzet napjegy szerinti halvány, vagy mosott, nyers természeti vonások (individuális karakterjegyek), nem nyilvánulnak meg olyan egyértelmûen és határozottan, mint az anyai ágon öröklött, negatív családi karmát jelzõ Lilith, vagy a Sárkányfarok konstellációja által jelzett vonások és tulajdonságok, különösen akkor, ha ezek a Karmikus horoszkóp-pontok erõsen fényszögeltek, vagy két - három, az illetõ konstellációban álló bolygó által jelzett tulajdonsággal még meg is van erõsítve. 3) Nem az a lényeges egy személyi horoszkópértelmezésnél: egy asztrológiai sorselemzésnél, vagy az asztrológiai karakterológiai vizsgálatnál, hogy milyenek vagyunk (szerencsések-e, vagy szerencsétlenek, tehetségesek-e, vagy tehetségtelenek, jó emberek-e, vagy gonoszak, stb.) és, hogy ezek alapján milyen jövõ vár ránk, hanem az, hogy a horoszkópból (asztrogrammból) kiolvasható, adott spirituális struktúránkkal (és személyi karmánkkal!) milyennek kellene lennünk, milyen életfeladatokat kellene felvállalnunk ahhoz, hogy egészségesek, kreatívak és boldogok lehessünk a jövõben, minden jó (kedvezõ), vagy rossz (kedvezõtlen) aktuális, vagy jövõbeni konstelláció ellenére. Ezek fényében tehát, az általam, és az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság tagjai által mûvelt kauzális asztrológia Napjegy-értelmezése teljesen eltér mind a klasszikus asztrológiai értelmezésektõl, mind az un. humanisztikus asztrológia értelmezéseitõl: A KOS-ban álló Sárkányfarokkal, vagy Kos-Lilith-tel, valamint a diszharmonikusan fényszögelt Kos-nappal rendelkezõ személyek betegség- és balesethajlamai, betegségeinek kauzális okai A Kos napjegyének spirituális morfogenetikus erõtere a minden feltétel- és akadálymentes, az elõfeltételek nélküli teremtésiteremtõi erõknek a megnyilvánulási szükségszerûségét és kényszerûségét tartalmazza. Ezért, a Kos a teremtési mozzanatok kauzális lételvét testesíti meg a földi létezés sajátosan összetett (biológiai, pszichológiai) körülményei között. A Kos jegyében született ember általában hevesen, elhamarkodottan, kíméletlenül, célratörõen és ebbõl adódóan nem egyszer kegyetlenül cselekszik, mind fizikai, mind mentális (gondolkozási) szinten, ezért könnyen szenved baleseteket, gyorsan a fejébe szalad a vér és ha uralkodási, illetve vezetõi-irányítói mániájának következtében szokatlan mértékben felizgatja magát, agyvérzést (gutaütést) is kaphat. Amennyiben egy ember születési horoszkópjában a Kosba esik a Nap vagy a Mars és ráadásul intenzív, de rendszertelen intellektuális, esetleg szellemi tevékenységet folytat, gyakran be fog lázasodni enyhe meghûlések, megfázások következtében, de még napozás következtében is. Mivel egy bizonyos életkor elérése után a kreatív használat helyett, megtanulja uralni és elfojtani a szenvedélyességét, erõszakos és erélyes, jobb esetben spontán és célratörõen tüzes természetét, rejtett agresszivitás lesz jellemzõ rá és többnyire gondolatban viaskodik, veszekedik azokkal az emberekkel, akikkel konfliktusos helyzetbe kerül. Így a folytonos rejtett (fojtott) agresszivitás lesz jellemzõ a mentalitására, aminek egyetlen jele a gyakori fejhûlések, a fej különbözõ szerveinek hûléses megbetegedései lesznek. Hajlamos lesz a fej különbözô gyulladásaira, (homloküreg-gyulladás, arcüreggyulladás, kötõhártya-gyulladás, súlyosabb esetekben agyhártyagyulladás.), különbözõ típusú migrénekre, fejfájásokra, valamint a fej traumás sérüléseire (agyrázkódás, koponyatörések, koponyaûri vérzés, stb.) Abból adódóan, hogy elfojtja magában a nyers kitörési késztetéseit, de

2 azoknak mentális és kauzális okaival nem akar szembenézni és inkább gondolatban támadja a külvilágot, nem vállalván fel a felvetõdõ problémákkal való nyílt szembesülést, azoknak kauzális szintû értelmezését és dekonspirálását, a látószerveinek a károsodása és a fokozatos elgyengülése (látási képességek csökkenése) lesz a következménye. A távolba látás - az olyan eset, amikor csak "közellátó" szemüveget kell használni- annak a következménye tehát, hogy a Kos szülött -és általában minden ember, akinél ez jelentkezik- eltekint, átnéz a hétköznapi kellemetlen eseményeken, azokon a számára kényelmetlen helyzeteken és jelenségeken, amelyeknek a megoldása nyílt konfrontációt vagy kitárulkozást igényelne a részérõl. A "közellátás" viszont arra utal, hogy a szülött nem hajlandó belsõ, lelki és szellemi erõfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy a felszíni (az orra elõtt lejátszódó) jelenségek és események mögött meglássa a köznapi gondolkozás rejtettebb, analogikus (Isteni-egyetemes) szemszög szerinti összefüggéseket, a dolgoknak az igazi okait, esetleg fél azokat tudomásul venni és egyenesen elutasítja azoknak a tudomásulvételét. Ugyanis a diszharmonikusan fényszögelt Kos-nap nem csak vakmerõséget, hanem annak a másik, végletes megjelenési formáját is jelentheti: a lelki gyávaságot. Amennyiben egy Kos szülött kitartóan és következetesen nem képes uralni tüzes természetét és gyakran a kelleténél hevesebben reagálja le környezete természetes kihívásait, általában különbözõ égési balestek elszenvedésével kell szembenéznie. Amennyiben tud horoszkópja alapján e születési "adottságairól", mindezt elkerülheti alaptermészete tudatos átalakításával, vagyis tevékenységének tudatos rendszerezésével, átcsoportosításával, természetének megfelelõ hivatás és tevékenységi életterület választásával(szervezési, menedzselési, irányítási tevékenységek, ahol pozitívan kiélheti és kifejlesztheti döntési és határozathozói képességeit) és általános intellektuális tevékenységét átalakítja szintetizálási és kutatási tevékenységgé, nem erõltetetten igénybevevõ és nem teljes idejét és személyiségét lekötõ munkavállalással. A Kos gyermekek esetében viszont épp ellenkezõleg kell eljárni: amennyiben nem lépi át környezete tûrési határait, hagyni kell hogy "tombolja" ki ilyen jellegû természetes igényeit, hogy akár apróbb sérülések árán is, de a saját bõrén tapasztalhassa ki a fizikai létezés természetes következményeit, annak határait és korlátait. Kimondottan káros a Kos gyermeket a számára életbevágóan szükséges, ilyen durvább tapasztalatoktól megfosztani (megóvni) és úgyszintén nagyon káros lázcsillapító tablettákkal vagy figyelemelterelõ és fokozott lelkesedését lehûtõ, lendület-visszafogó pedagógiai módszerekkel összezavarni természetes tapasztalási és a tûz õselemmel való harmonizálódási szükségeit. Amennyiben egy Kos típusú felnõtt kellõ önfegyelemmel és belsõ, szellemi-lelki erõfeszítések (mint pl. hibabelátási készség kialakítása) segítségével feloldja és meghaladja születési konstellációjának a negatív jellegzetességeit (meghatározottságait), nem csak hogy elkerüli az ide vonatkozó betegségek kialakulását, az elõtte sorozatosan jelentkezõ sérülési-lehetõségek megtörténését, hanem olyan szellemi alapálláshoz jut el, amely alapján maga lesz a céltudatosság és a kreatív erélyesség a szellemi és a lelki nyíltság, az õszinteség, az értelmi világosságra alapozott szellemi fény (spirituális értelem), a becsületesség, a tisztességesség és a céltudatosság megtestesítõje, anélkül, hogy ez utóbbi erõszakoskodást, kegyetlenkedést, vagy kíméletlenkedést jelentene. A BIKA jegyében található Lilith-tel született személyek betegséghajlamai, valamint a sárkányfarokkal rendelkezõ személyek jellegzetes betegségeiknek szellemi-lelki okai A Bika napjegye által megtestesített spirituális erõtér a fizikai létezéshez és a fizikai létben való megállapodáshoz elsõdlegesen (elengedhetetlenül)szükséges elõfeltételekhez, körülményekhez, azoknak a megteremtési-létrehozási kényszeréhez kapcsolja a Bika-karmával rendelkezõ embert. Mindennapi élethelyzetekre lebontva, ezek az elemi szükségletek a következõk: a fizikai létformával való közvetlen információcserét biztosító táplálék, az információfeldolgozáshoz szükséges nyugalmat és pihenést (alvást) biztosító hajlék (otthon) és az emberben elsõdlegesen megnyilvánuló Fény-szeretet õsprincípiumok kölcsönös kiegyenlítését, áthatását és megtermékenyítését biztosító szexuális kapcsolatok harmonikus folytonossága. Amennyiben a személyi horoszkópban erõsen támadott a Nap, vagy a Bika uralkodó bolygója: a Vénusz, vagy/és a Mars, a Bika sors-programmal született személyek a lustaságig elmenõen kényelmeskedõk lehetnek, pénzsóvárak, csökönyösek, önfejûek, "nyakasok", gyûjtõ-szenvedélyesek, vagy a diszharmónia másik végleteként öröknyüzsgõvé, habzsolóvá, falánkká, harácsolóvá, kiéletlen és kegyetlen birtokszerzõkké, valamint élvhajhászokká válnak és munkamániába, valamint birtoklási mániába esnek. Amennyiben nyakasságuk és birtoklási hajlamaik, ambícióik a megengedett határokon túllépnek, garat és gégebetegségek léphetnek fel szervezetükben: hurutok, mandulagyulladás (torokfájás), a nyakizmok megmerevedése, a gerincoszlop nyaktáji elmeszesedése, pajzsmirigytúltengés, vagy csökkent pajzsmirigymûködés állhat be. Ez utóbbiak a korábban említett tendenciák személyi szokássá, megrögzött ambícióvá válása, túltengése, vagy fordítva: azoknak maradéktalan elfojtása következtében jöhetnek létre. E jellemhibák vagy kiéletlen ösztönös késztetések miatt, a Bika szülöttekre tehát a nyak- és toroktáj megbetegedései jellemzôek, mivel a Bika csillagképe ezzel a testrészünkkel áll asztrológiai kapcsolatban, vagyis a Bika által megtestesített lételv (a szellemi erõknek, információ- sûrûsödéseknek a fizikai dimenzióban való megállapodása, meghonosodása) itt, a torok-csakra környékén fejti ki tevékenységét, hatásait az emberi szervezeten belül. Amennyiben csupán hûléses megbetegedések következménye a fülgyulladás, ez is a Bika és a Kos csillagképéhez kapcsolódik, de ha más jellegû hallószervi károsodásról van szó, a Bak csillagkép spirituális problémakörével (Az egyetemes törvényeknek a társadalmi élet szintjén történõ alkalmazása) kapcsolatos negatív mentalitást (magatartási mintákat, úgymint a lelkiismeret-furdalással szemben tanúsított szembeszegülést, vagy másfajta lelki ellenállást) kell szellemi (kauzális) vizsgálat alá venni a betegség igazi okának felderítése érdekében. Azon Bika jellegû karmával született személyeknek és általában azoknak az embereknek, akiknek a horoszkópjában a Bika motívum negatívan megjelenik és ezért a fent leírt betegségek, vagy betegségtünetek jelentkeznek, jól körül kell nézniük a környezetükben és végig gondolni az addigi életük történetét, hogy megláthassák:

3 melyek azok a zavaró dolgok, amelyeket képtelenek lenyelni és miután ezt konkrétan tudatosították magukban, vagy tegyenek meg mindent, hogy azzal a számukra lenyelhetetlen - elfogadhatatlan - jelenséggel találkozzanak, amennyiben a dolog már tûrhetetlenné és elviselhetetlenné vált számukra, vagy (és ez a metafizikailag helyes megoldás) tudatosítsák magukban, hogy valamiért fontos számukra azzal a kellemetlen jelenséggel való gyakori találkozás, mert olyan információt tartalmaz, amely valamiért fontos a számukra és próbálják meg tudatosan lenyelni azt, vagyis feldolgozni-megérteni értelmileg és érzelmileg egyaránt. Erre a pozitív Bika-alapállásra utal Jézusnak azon tanítása, hogy: "Ha valaki arra akar kényszeríteni, hogy menj el vele egy mérföldet, te menj el kettõt vele. És ha valaki arra akar kényszeríteni, hogy add oda a felsõ ruhádat, add oda neki az alsó ruhádat is." Természetesen itt nem holmi ostoba és bárgyú szellemi alapállás felvételére tanítja Jézus az emberiséget, hanem arra oktat bennünket a Kompenzáció, vagyis a kiegyenlítõdés, valamint az Ok és az Okozat (Karma) Törvényei alapján, hogy nem véletlenül érkezik hozzánk bizonyos információ erõszakosan, vagyis nem véletlenül találkozunk egy olyan jelenséggel, amely erõszakosan fel akarja hívni a figyelmünket olyan rejtett jelenségekre, amelyeket nem voltunk hajlandóak korábban észrevenni és tudatosítani (Lásd a Kos látási zavarokkal kapcsolatos, látás-gyengüléseket elõidézõ negatív mentalitását) és amely jelenség, vagy rejtett összefüggés tudomásul vétele és spirituális feldolgozása elengedhetetlenül szükséges már a továbbfejlõdésünk szempontjából. Az ember aki erõszakoskodik velünk ugyanis csak megtestesít úgymond ártatlanul valamit, amit mi korábban nem akartunk tudomásul venni, azaz NEM AKARTUK LENYELNI. Amennyiben egy Bika jellegû Karmával (Lilithel, vagy Sárkányfarokkal) rendelkezõ személy tudomást szerez minderrõl és ennek következtében idejében észrevéve belsõ hibáit, és eltökélt lelki-szellemi építkezés, lemondások és erôfeszítések árán sikerül meghaladni a Bikára jellemzõ tudattalan késztetéseit és gondolkozási, érzési és cselekvési mintákat, nem csak a fent leírt betegségeket kerülheti el, vagy haladhatja meg, hanem olyan harmonikus személlyé válhat amely (mintha ténylegesen állandóan mosolyogna rá a szerencse) valósággal vonzza magához az anyagi bõség áldását élete minden pillanatában és akit szívesen választ akár üzleti, akár szerelmi partneréül minden olyan ember, akinek igénye van a harmóniára és érzéke is van a harmonikus személyközti kapcsolatok megteremtéséhez. AZ IKREK jegyében álló Lilith-tel, Sárkányfarokkal, vagy diszharmonikusan fényszögelt Nappal rendelkezõ személyek baleset- és betegséghajlamai és betegségeiknek kauzális okai A Kos által képviselt nyílt és feltétel nélküli (humanista szemmel néha kegyetlennek tûnõ) elõretörés és megnyilvánulás õselvét és a Bika megállapodási megszilárdulási, megalapozási elvét feloldani és feloldvaegyesíteni törekvõ Ikreknek, annak ellenére, hogy majdnem minden más napjegy szülöttje õket irigyli látszólagos könnyedségükért, talán a legnehezebb a dolguk mind a tizenkét napjegy szülöttei közül. Ugyanis az Ikrekbe, ha nem is szorult két egész szellem, mint ahogy azt sokszor vélnénk, de minimum másfél igen, mivel a biológiai foganásuk idején és az elõtt több hónapon át, az édesanyjuk kétlaki életet folytatott spirituális szinten, a szónak a gyakorlati (szoros) értelmében (pl. ingázott két helyiség között, pl. a munkahely és a lakhely között), vagy az átvitt értelmében (pl. spirituális és lelki szinten nem bírt egyértelmû határozottsággal elválni a régi szerelmétõl, lakhelyétõl, szüleitõl, karrierjétõl, stb, és az új családjának, családanyai szerepének, vagy az apának teljes meggyõzõdéssel (személyével) odaadni magát, mivel az utóbbit túlságosan kevésnek, az õ gazdag személyisége leszûkítésének és korlátozásának érezte és képzelte. Ezért nehéz számukra az elemi erõk szintjén érvényesülni akaró két ellentétes késztetésû lételv: a Kos és a Bika spirituális erõterei, valamint a Jang (maszkulin) világalkotó õsprincípium és a Jin (feminin) õsprincípium közötti ellentéteket magukban feloldani és egyesíteni, ezeket jól különválasztani és így, különválasztva és a maguk nemében meghatározva, újraegyesíteni egy, az elõzõ konstellációk megnyilvánulási fokánál magasabb létezési szinten. Nehéz tehát az elemeit egy ekkora ego-maradványnak, mint amit az Ikrek örökölnek az anyai ági õsanyáktól, harmonikusan egységbe fogni. Ezért is uralja az Ikreket az összefüggés-teremtés és a közvetítés õserejét megtestesítõ Merkúr. Mivel a Merkúr az emberi struktúrában elsõsorban az egyéni intelligencia (az intellektus) formájában, az értelmi képességekben nyilvánul meg, mindaddig, amíg az Ikrek rá nem jön a természetszerûen benne létezõ õsi kettõsség egyesítésének a szükségére, ez a vele született, egyéni intelligencia többnyire öncélúan mûködik, illetve inkább arra szolgál, hogy az aránytalanul fejlett észszerûsége segítségével a felszínen mindenféle problémát megoldjon, ahelyett, hogy az õsi kettõsség lelki és szellemi egyesítése nehézségeinek a felvállalásával, (a belsõ nehézségek átvilágításának, helyes értelmezésének és az erõfeszítések felvállalásának) annak a szolgálatába állna. Ennek is köszönhetõ az, hogy az Ikrek személyiség egyik oldala - az anyai ági õsöktõl, a generációk közötti spirituális memórián keresztül öröklött negatív tulajdonágokat és irracionális késztetéseket adó karmikus determinációk oldala mindig a homályban, a sötétben marad és az Ikrek intelligenciája nagy hányada azzal van folyamatosan elfoglalva, hogy a személyiségének ezt a sötét árnyoldalát minél jobban, nem csak a külvilág elõl, hanem önmaguk elõl is elrejtse, elleplezze. És mivel minden lélek az élete elsõ felében általában helybõl elutasítja a megváltódáshozmegszabaduláshoz szükséges megújulást, az újjászületés érdekében tett erõfeszítést, az egység megvalósítását megvalósítani, azt elõrevinni, elõremozdítani hivatott intelligencia éppen az igazi rendeltetésnek az ellenkezõjét szolgálja mindaddig, amíg a negatív tapasztalatai hatására fel nem vállalja az újjászületéshez szükséges hibabelátást. Ebben, az újjászületés ellen és a leleplezõdés ellen folytatott racionális tevékenységében, az Ikrek jellegû lélek (értelem) rengeteg steril elméletet és üres filozófiát hoz létre, amely mind csak a legfõbb feladat felvállalásának az elutasítását, elkendõzését, elodázását hivatottak szolgálni. Ezért, amikor ezeket az egyéni, vagy csoportos várvédelmet (általában az egoizmus-védelmét) szolgáló filozófiákat és ragyogó elméleteket valaki vagy valami (a sors keze szerepében megjelenõ életfordulat), mint érvénytelen kacatcsomót félresöpri, az Ikrek típusú személyek intelligenciája csõdöt mond és gondolati-mentális szinten, de a hétköznapi érzelmi megnyilvánulások szintjén is, türelmetlenek agresszívek, sõt: kegyetlenül kíméletlenek (durvák), vagy az ellenfél személyének a teljes megszüntetését célzó könyörtelen stratégákká válnak, mint a megvadult Kos, és nyakasak és szûklátókörûek és dühödten toporzékolóak, mint a legrögeszmésebb Bika. Olyan kettõsség tehát az Ikreké, amelynek a feloldásához általában nem elég az Ikrek magával hozott, racionális intelligenciája, mert ehhez sokkal több kell: a személyi hibabelátási- és esendõség

4 felvállalási készséggel járó feltétel nélküli, testvéri áldozat-vállalás és maradéktalan személyi odaadás, amire az Ikrek típusú személyek a legtöbb esetben képtelenek. Innen ered többnyire feltáratlanul maradó (rej- tett), vagy nagyon késõn-többnyire életük végén-felszínre kerülõ tragédiájuk. A felszínes könnyedséggel, a könnyelmûséggel, a látszatlazasággal, az üres nagyvonalúsággal, a válogatás és értékrend nélküli információ-áramoltatással és ezért a felszínes fellengzõ magatartással, az arroganciával, a lényegi céltalansággal, az intellektuális hitetlenkedéssel és hiteltelenséggel is kapcsolatba hozzák, holott épp ez a könnyû szellemisége az, ami játékossá és ezzel együtt szimpatikussá is teszi. A felszíni könnyedség alatt viszont, mint minden embernél, ott bujkál a negatív meghatározódások tömkelege, csak éppen az Ikrek ezeket ügyesebben rejti el mint más szülöttek. Nos, ez teszi az Ikreket az úgynevezett Jannusz-arcúság megszemélyesítõjévé. Ez viszont nem azt jelenti, hogy más személyeknek, vagy a többi személyiségtípusnak nincs árnyoldala-hiszen mindenkinek van Sárkányfarka és Lilith-je a horoszkópban -, csak azt, hogy, az Ikrek jobban fél a saját árnyoldalától, mint mások és ennek következtében a csillogó intelligenciája segítségével másoknál sokkal jobban elrejti. És azt sem jelenti, hogy ez minden Ikrekre jellemzõ, hanem csak azokra az - általában fiatal, vagy maximum középkorú-ikrek determináltsággal rendelkezõ személyekre érvényes, akiket még nem változtattak át a tapasztalataik, akiket a sorsuk nem vezetett rá még arra, hogy a gyors és felszíni problémamegoldó és csillogó-villogó elméleteket és káprázatos filozófiákat alkotó intelligenciájuk az igazi és mély sorskérdések megoldásában, nemhogy használhatatlan, de a legtöbbszõr inkább nehezíti a lényegi felismeréseket és meggátolja a hibabelátási készség kialakulását, a határozott és egyértelmû életfeladat-vállalást, vagyis, hogy a látszólagos elõnyök biztosítása ellenére, hosszú távon inkább a hátrányukra válik. Szelességük az "Isteni Lehelettel" áll kapcsolatban, amely minden irányból jön és a szélrózsa minden irányába áramlik. Rosah héberül annyit tesz, mint szélrózsa és ugyanakkor isteni lehelet, amely minden irányból egyszerre fúj. Ezért az Ikrek jegye nem csak az értelmiintellektuális tevékenységgel, a közvetítõ, kapcsolatteremtõ készségünkkel, de "levegõs" testrészeinkkel is kapcsolatban áll. Ezért az Ikrek mentalitás a mellkas és a felsõ karok felsõ részén, a vállhajlatokban és a többi, levegõs megnyilvánulással (könnyed karlendítésekkel, karforgatással), légzéssel kapcsolatos funkciókat ellátó testrészeinken, szerveinken, úgymint a légcsõn, a hörgõkön, a tüdõlebenyeken, a mellhártyákon, valamint a felsõkarokon és a kézfejeken és általában a végtagjainkon érezteti leginkább befolyását. Az Ikrekkel kapcsolatban álló testrészeink és szerveink megbetegedése, azok károsodása (baleset szerû sérülése), a negatív Ikrek mentalitással és tulajdonságokkal, az okoskodó jelleggel, személyiségtípussal áll kapcsolatban. Ezért az az ember, aki nem tud szabadon lélegezni: oldott állapotban élni, tehát nem tud, vagy nem mer "mélyen az élet és a lét mély örvényeinek és problémáinak, valamint a saját lelke ismeretlen mélységeinek: saját árnyoldalának, árnyékszemélyiségének az örvényeivel szembe nézni", az tüdõ-és légúti megbetegedésekkel néz szembe. Jelentkezhet nála asztma, légcsõhurut, tuberkulózis, tüdõtágulás (légzõ funkció beszûkülése), valamint a különbözõ beszédhibák, a szóbeli kifejezési nehézségek. A gyermekek ilyen jellegû megbetegedései viszont egyenesen arra utalnak, hogy azok el vannak nyomva intellektuális, vagy szeretet, vagy személyi-szellemi kinyilvánítási késztetéseikben, alapérzelmeikben és "levegõs"- alaptulajdonságaikban, vagyis lényeges szellemi és érzelmi önkifejezésükben. Ezáltal természetes személyiségük érvényesítésében akadályozva vannak, vagyis le vannak folyva, valamely zsarnokoskodásra, vagy éppenséggel érzelmeskedésre hajlamos (kos, bika, skorpió, oroszlán, rák, vízöntõ) vagy bizonyos nevelési koncepciókhoz görcsösen ragaszkodó (szûz, bak) szülõ, nevelõ, tanító, esetleg idôsebb testvér által. Ugyancsak ide vezethetõ vissza és ezért Ikrek jellegû mindenféle mozgáskoordinációs zavar. Az Ikrekre-különösen akkor, ha születési napjegyükön kívül, még valamely más "levegõs" csillagkép (Mérleg, Vízöntô), vagy más levegõ-jellegû bolygó is hangsúlyos a horoszkópjukban-azt szokták mondani, hogy "szelesek". Fontos azt tudni, hogy amennyiben az Ikrek, vagy a más levegõ jegy szülöttei nem élhetik ki ezt az alaptermészetüket gyermekkorukban és e napjegyek gyermekei állandóan le vannak kötve különbözõ nevelési programokkal, vagy ha túlfegyelmezik õket, felnõtt korukban lesznek kénytelenek alaptermészetüknek ezt a részét kiélni és az ezen kiéléseik által kiváltott tapasztalatokat "beszerezni", ami egy felnõtt esetében sokkalta zavaróbb lehet a környezetre nézve mint egy gyermek részérõl. De nem csak ezért veszélyes lelapítani és lesimítani különbözõ pedagógiai és civilizációs programokkal a Levegõ jegyû gyermekek rengeteg szabad mozgást igénylõ önkifejezési és tapasztalási késztetéseit. Amire a leginkább figyelnie kell egy "levegôsgyermekû" szülõnek, az, hogy nem a virágpor, nem a közönséges por és sok esetben még csak nem is az égett benzintõl, földgátaktól szennyezett levegô a "hibás" a gyermekek légúti megbetegedéséért, hanem mi, akik nem adunk nekik elég lehetõséget a szabadtéri, önfeledt önkifejezésre, ilyen, levegõs jellegû tapasztalatszerzésre. Amennyiben a felnõtt szülött tudatosította az ilyen jellegû kényszereit, már nagyobb mértékben képes megfelelõen kezelni és a megfelelõ kiélési lehetôségeket biztosítani önmagának olyan életterületeken és olyan tevékenységekben, ahol ez nem lehet zavaró sem rá sem a környezete számára (sport, társasjátékok, klubtevékenységek, kirándulások, stb.). Abban az esetben ha a bolygók által nyomatékosított Ikrek napjegyû szülöttek merkuriális jellegéhez hozzájárul a másik két levegõ jegyû csillagkép (Mérleg, Vízöntõ) bevilágítása olyan bolygók által mint a Nap, a Merkúr, a Mars vagy az Uránusz, az Ikrek jellegû személyiségek merkúri túltengése, vagy fordítva: annak gátoltsága, elfojtása következtében is jelentkezhetnek olyan betegségek mint a neurózis, a schizophrenia, endogén depresszió, mániás betegségek (különféle pszichózisok). Az Ikrek mint jellegzetesen kettõs jellegû Napjegy is különösebb figyelmet igényel, ugyanis itt jelentkezik elõször hangsúlyosan a Polaritás törvénye, ami az Ikrek szülötteknél abban jelentkezik, hogy õk csak látszólag intellektuális beállítottságúak, akiket csak a felszínes és intenzív kommunikációszerzés és információ-áramoltatás köt le. Megtévesztõ tehát náluk az a mentalitás, miszerint õket csak a felszínes, de minden külsõ szempontot figyelembe vevõ, megismerési lehetõségek, a spekulatív gondolatrendszerek érdeklik és a mély érzelmi kötõdéseket betegesen kerülik. Valójában az Ikrek is, igencsak szeretetéhesek és a lelkük mélyén valósággal szomjaznak a szeretetre, a meghittségre, a családi, a jó baráti kötöttségekre, az intenzív, mély érzelmi kapcsolatokra, de ezeket sohasem merik igazából felvállalni, abban a félelmükben, hogy a mély érzések túlságosan lekötnék õket és megzavarnák rosszul értelmezett szabadságukban, azaz kötelék és kötelezettség nélküli szabad-életükben. Ezért a felnõttkori tüdõbetegségek (és így a

5 tuberkulózis, a tüdõrák) egyértelmûen a szeretet-hiányra, vagy a szeretettõl való félelemre utalnak. Vagyis a tüdõbetegségek, és kimondottan a tüdõrák, az Ikrek-jelleg által befolyásolt szülötteknek a tudatalattijukban elrejtett szeretetvágy elfojtásának a következménye. Ezek a betegségek visszautalnak az Ikrek szülötteknek azon igyekvésükre, hogy távol tartsák magukat attól, hogy mély érzelmi kapcsolatot átéljenek és abban teljes személyiségükkel (egész lelkükkel) résztvegyenek, felelõsséget vállaljanak. A tuberkulózis például kimondottan a szeretetlenség betegsége. Az árvaházi és általában az anyai melegség, gondoskodás nélkül élö gyermekek gyakori tüdõ megbetegedései arra utalnak viszont, hogy a gyermek fizikai testében lakozó lélek képessé akarja tenni fizikai szervezetét, értelmiintellektuális és idegtevékenységét a szeretetre, az elvesztett szülõkön kívüli más személyekhez való kötödésre, a szeretetadásra és szeretet-elfogadásra. Az Ikrek típusú emberek születésüktõl fogva is szimpatikusak általában, de pontosan azért, mert képtelenek szembenézni a kettõsségükbõl adódó, saját válságaikkal-az árnyékban maradó személyiségük háttér-befolyásából eredõ álságaikkal-és felvállalni teljes egészében az õket állandóan kísértõ, de letegadott, a szüntelen sürgõs kiútkeresések cselekvésrendszere által mindig háttérbe szorított krízisállapotaikat, ha nem is szélhámos, de legalábbis megbízhatatlan (szélcsap, szeles...) emberek hírében állnak. Amennyiben sikerül intellektuális fölényüket, racionális, de mindig felületes és a látszatok szintjén megmaradó és folyamatosan rögtönzõ probléma-kezelési készetetéseiket a lelki és a szellemi mélységek (aktabázisok: "pokoljárások") vállalásával felváltani, a legértékesebb szellemi alkotásokkal gazdagíthatják az emberiséget, kedves és szellemileg felemelõ (valósággal elbûvölõ), mindig eleven társalgási képességük termékenyítõ kisugárzásáról nem is beszélve. A RÁK jegyében született, valamint a Rák Lilith-tel és a Rák Sárkányfarokkal rendelkezõ személyek betegséghajlamai, jellegzetes betegségeiknek szellemi-lelki okai A Rák jegyében született személyek általában a legérzékenyebbek, a leg sebezhetõbbek, a legfélénkebbek és ugyanakkor a legragaszkodóbbak az állatöv összes csillagképének szülöttei közül. Ugyanis, õk a közvetlen kötödések általi szellemi megismerés, a közvetlen tapasztalás, a testi, lelki és érzelmi kapcsolatok mély, elemi átélésének és a közvetlen (személyes) jellegû információ-befogadási készség õsprincípiumának a megtestesítõi. õk úgy ismerik meg a világot, azaz környezetüket, hogy a magukévá teszik és magukhoz kötik a környezetükben élõket azáltal, hogy szüntelenül gondoskodni akarnak azokról. Ennek köszönhetõen õk a legtragikusabb drámák hõsei és áldozatai is (alanyai). Ugyanis a Rák szülöttekben elsõdlegesen megnyilvánuló és a gondoskodáson keresztül történõ AZONOSULÁSI PRINCíPIUM ellentmond a más szülöttekben elsõdlegesen ható függetlenedési (és ezáltal a személyes felelõsségvállalási) törekvés princípiumnak, ami valósággal felsebzi a Rákok fokozott és heves érzékenységét. Ezért a legelemibb, materiális információ-feldolgozási (emésztési) folyamatokat végzõ szervek károsodnak meg a Rák szülöttek esetében, ha nem tudatosul bennük idejében az a tény, hogy a velük ellentétesen érzõ és gondolkozó emberek a valóságnak egy másiképp annyira jogos és érvényes-részét testesítik meg és azoknak nem éppen az állandó családi meleg, a kötöttség és kötödés jelenti a legfõbb jót az életben, ahogy a Rák szülötteknek. Mindezért, ha egy Rák szülött horoszkópjában igen sok a diszharmonikus bolygóállás, az elsõsorban emésztési, vagyis információ-befogadási és-feldolgozási zavarokkal fog küzdeni. Amennyiben a fent leírt "világhelyzetét" nem sikerül tudatosítania magában és a Polaritás törvénye által adott szélsõséges helyzetét nem tudja feloldani, vagyis nem alakítja át rendkívüli érzékenyégét és sebezhetõségét információbefogadási készséggé, a szokásostól eltérõ, intenzív lelki élete, önemésztési késztetései hajlamossá teszik a gyomorbetegségekre, a nyelési problémákra, gyomorégésre, savhiányra, savtúltengésre és különbözõ bélmûködési zavarokra. Szentimentális és egoista félelmeibõl fakadó, családjáért, szeretteiért való túlzott aggodalmaskodásának, féltésének és féltékenységének következtében, a nyirokmirigy rendszerének (és elsõsorban a hasnyálmirigy) mûködési rendellenességei gyengítik majd a kórokozókkal szembeni ellenálló képességét. Mivel túlérzékeny, néha sovánnyá emészti magát sértõdöttségében, mikor pedig elhízik a környezetébõl kiváltott agressziók elleni védekezése következtében. Sértõdékeny kicsi énjét (önérzetét) körülveszi egy vastag zsírtömeggel, a rákpáncéllal és felszínes kedélyeskedéssel próbálja fedezni, palástolni belsõ szorongásait, feszültségeit. De az is megtörténik egy-egy férfi Rák szülött esetében, hogy belefáradván sebezhetõségébe, "a legjobb védekezés a támadás"-alapon, agresszív, sõt: néha egyenesen kegyetlenkedõ magatartási formákhoz szoktatja magát. De ez, az elején kényelmesnek látszó magatartás fogja okozni a vesztét is, mert ezzel a pszichológiai páncélzattal elzárván és valósággal eltorlaszolván önmagát a további ("sértõ") információ-behatolásokkal szemben, menthetetlenül a rákos sejtek túlzott elszaporodását idézi elõ fizikai szervezetében, amelyek tulajdonképpen ugyanennek, az egyetemes egységes létezéstõl való elzáródási késztetésnek, a voluntarizmusnak és a félrevezetésnek a fizikai sejtek szintjén történõ megtestesítõi. De nem csak agresszív és elutasító, neheztelõ magatartással képesek a Rák szülöttekhez hasonló érzékenységgel rendelkezô emberek pszichológiai páncélt, védõ burkot vonni maguk köré, aminek következménye a Rák nevével fémjelzett betegség, vagyis az emberi szervezetben természetesen tenyészõ rákos sejtek túlságos elszaporodása és a burjánzási folyamat elindulása. Ezt a lelki védõburkot a legtöbb esetben a tökéletes alkalmazkodási készség és a környezettel való opportunista kiegyezési mentalitás kialakításával szokták kialakítani a nem agresszív Rák szülöttek és a Rákokhoz hasonló túlérzékenységben "szenvedõ" emberek. Ezek lesznek az úgynevezett normophánok, a társadalmi normák és konvenciók tökéletes betartói, a legetikusabban viselkedõ emberek, e tökéletes "jó ember" szerep segítségével akadályozván meg a többi embertársuk esetleges agresszív fellépését, viszonyulását személyükkel szemben. Ezért az idejekorán elhunyt rákos személyeket igen megsiratja környezete, melegszívû, jóságos emberként elkékezvén reá és a Sors abszurditásának tudja be korai "elvesztésüket", nem sejtvén hogy a jóságos személyt csupán azért tekintik jóságosnak, mert soha nem ellenkezett egyetlen erõszakos és igazságtalan embertársával sem, végtelenségig tûrt, hallgatott és szenvedett, ahelyett, hogy életében legalább egyszer meg merje mondani õszintén azt, amit gondol valójában. Ezek az emberek állandóan kegyes hazugságok látszólagos védfala mögött, de valójában egy, az életük kegyetlen végét elõkészítõ látszat-létezés üvegfalú labirintusában élnek, miközben igenis támadják gondolataik szintjén, végtelen belsõ neheztelések formájában, az egész környezetüket, amelynek "érzéketlen és kíméletlen" viselkedése következtében õk olyan sokat kénytelenek szenvedni... A

6 sors iróniája (vagyis a hatás-visszahatás törvényének a következménye), hogy életük utolsó heteiben, napjaiban ugyanazt a megtévesztõ magatartást kapják a környezetüktõl, amivel "etették" azt egész életükben: elhazudja elõlük, hogy napjaik megszámláltattak s a védekezés érdekében létrehozott hazugságburkot a szemtelen õszinteséggel és végzetes életkedvvel szaporodó, a szervezet immunitás rendszerét valódi természetük felõl szítén hamis információkkal megtévesztô rákos sejtek szétbontották, így az élet drámáját fel nem vállaló, ezt a jóságosság és az etika eszközeivel kicselezni és megkerülni próbáló embereknek még az a lehetõsége sem marad meg, hogy életük utolsó napjaiban legalább õszintén szembenézhessenek önmagukkal, hogy felkészülhessenek nyíltan és bátran fogadni azt, amitõl egész életükben féltek: a fizikai halállal való nyílt szembesülést és azt, hogy ezáltal, ebbõl a perspektívából látván jóságos cselezéseik, ügyeskedéseik és végülis egész környezetüket megtévesztõ magatartásuk hiábavalóságát, belátván saját élettapasztalatuk által az élet törvényére vonatkozó egyedüli igazságot miszerint "Aki meg akarja nyerni életét elveszti azt." Mert az élet drámáját õszintén és nyíltan vállalni kell még a Rák szülöttekre jellemzõ rendkívüli érzékenységgel "megáldott" embereknek is. Ennek elutasítása, a társadalmi hazugság rendszerek feltétel nélküli elfogadásával és betartásával történõ kicselezése épp annyira káros, mint a fölösleges dramatizálás, a dráma tragikus állapotok elõidézéséig menõ eltúlzása, amire a Rák szülöttek ugyancsak hajlamosak. Állandóan hullámzó kedélyállapota, sértõdékenysége és túlérzékenysége depresszióba, önsajnálatba, vádaskodásba és önvádaskodásba vagy szenvedélybetegségekbe, például alkoholizmusba sodorhatja. És ez még a legjobb eset, mert ha az elõbbiekben felsoroltakhoz még a (megsértett) túlzott önérzeteskedõ hajlama is aktiválódik, az elõbb leírtak alapján, egyenesen a rákos megbetegedések különbözõ labirintusaiba hajszolja magát. Nõk esetében a mellek és a nemi szervek problémái is gyakoriak. Ilyenek a havi vérzéssel, a terhességgel, a szüléssel, a szoptatással és általában a nõi megtermékenyülés, vagyis a termékenység princípiumával kapcsolatos zavarok (méh vagy melldaganatok), amelyek a szülöttnek a rosszul megélt anyai szerepkörével kapcsolatos lelkiismereti kérdésekre (az anyai szereptõl, vagyis a gyermekszüléstõl való hosszas elzárkózás, abortuszok, fogamzásgátló tabletták szedése, vagy más mechanikus "védekezési" módszerek alkalmazása) vezethetõk vissza. Ugyanakkor fontos azt is tudni, hogy akárcsak a más konstellációkra jellemzõ károsodások és megbetegedések esetében, a Rák-princípiumához kötött betegségek nem kimondottan és kizárólagosan a Rák szülöttekre jellemzõek. Humorosan fogalmazva: nem a Rák szülöttek elõjoga ilyen betegségben szenvedni, pontosabban ilyen jellegû betegséget gyártani, hanem ezt "elkövethetik", mint ahogy sajnos el is követik a más konstellációk szülöttei is. Azok tehát, akik nem a Rák napjegyében születtek ugyan, de konstellációjuknak köszönhetõen erõs összhangban (rezonanciában) vannak a Rák konstelláció által megtestesített princípiumokkal, mint például a Víz-háromszög másik két napjegye, a Skorpió és a Halak szülöttei, vagy azok, akiknek több támadott, diszharmonikus bolygója áll a Rákban és általában a Víz-jegyekben. Nõi horoszkópokban az is Rák-problémákat idéz elõ többnyire, ha a Rák uralkodó bolygója, a bõség, a termékenység, a tudattalan lelki tevékenység és az asztrálérzékenység (amit egyesek lelki érzékenységnek neveznek) princípiumát megtestesítõ, támadott Hold áll Víz vagy Tûz-jegyekben, esetleg a négyes vagy az ötös házban. Kettõs jegyének köszönhetõen a Rák szülött is pont olyan kiismerhetetlen és bonyolult még önmaga számára is mint például az Ikrek, amelynek a Rák nem a poláris kiegészítõje, hanem a szimmetrikus tükörképe. A család és otthoncentrikus Rák ugyanis mindent elkövet, és minden követ megmozdít és addig nem nyugszik amíg a család mindegyik tagját biztonságban és az õ általa elképzelt jó életkörülmények között nem tudhatja, de ha ez a lehetetlen ideális helyzet elõ is áll néha-néha és már nincs semmi, amiért aggódni, aggodalmaskodni tudna, akkor elvágyódik a kényelmes és nyugodt körülmények langymelegébõl valami egzotikusan kalandos és izgalmas helyzetbe, de ezt ritkán képes megfogalmazni és bevallani önmagának egyértelmûen és körvonalazottan és csupán a rejtett nyugtalansága, az a bizonyos misztikus elégedetlensége jelzi azt, hogy számára akkor nincs éppen rendben valami, ha végre minden a legnagyobb rendben van. Nem csak e rejtett, és teljes mértékben csak a tudattalan szféráiban mûködõ kettõsség miatt szenvednek a Rákok olyan tehetségesen, hogy a körülöttük álló családtagoknak is bõven kijut a szenvedésbõl, hanem mint a más konstellációkra jellemzõ tulajdonságok öncélú túlpergetése esetében is, a Rák konstellációra jellemzõ anyai, apai, szülõi, család -és gyermekirányítói, gyámkodói szerepük öncélú túljátszásának következtében is. A Rákok ugyanis nehezen tudnak azonosulni más szerepkörökkel és a gyámkodó szerepköreik fontosságának túlhangsúlyozása következtében, a felnõtté vált gyermekek és gyámolítottak által fárasztónak és terhesnek ítélt és ezért sokszor kegyetlenül visszautasított szeretet-nyilvánításaik és gyámkodó-jóakarásaik érzelmi következményei miatt, mindenkinek akad bõven szenvednivaló a környezetükben. A legtöbbször persze maguknak a Rák-mamáknak és a Rák-papáknak (vagy más, támadott Holddal és más, víz-jegyû bolygókkal rendelkezõ mamáknak-papáknak), akik kifosztottnak, haszontalannak és megalázottnak érezvén magukat amiért a huszonéves gyermekeiket nem nevelhetik tovább és nem irányíthatják azok lépteit az általuk elképzelt egyetlen jó irány és a boldogság felé, sérelmükben ügyesen "beidéznek" maguknak valamilyen Rák-betegséget, hogy legalább ezáltal tölthessenek fontos szerepkört a szeretett gyermekeik, családtagjaik életében. És ha elvesztett helyzetüket és gyám-tekintélyüket a "veszélyes" betegségükkel sem nyerhetik vissza, az önemésztés útján egész a halálig is elmennek, hiszen számukra a szülõi, gyámkodói, családirányítói szerepkör elvesztésével, amely minden látszólagos humanista magatartás mellett, álcázottan a rejtett uralkodási mániájukat szolgálja, a Rák szülöttek képzeletében értelmét veszíti az élet. Amennyiben képessé teszik magukat jellegzetes lelki érzékenységüknek a szellemi információ befogadási-készséggé való átalakítására és szülõkként is képessé teszik magukat az életfogytiglaninak képzelt gyámkodói-irányítói szerepükrõl való lemondásra, a felnõtté váló gyermekek elengedésére, szabadon bocsátására (megértvén azt, hogy a legfõbb jó, amit a marurizálódó gyermekeikkel tehetnek az a gyámkodás megszüntetése, mert az igazi szeretet az mindent felszabadít, elenged és semmit nem tart meg magának), nem csak a jellegzetes Rák betegségeket kerülhetik el és haladhatják meg, hanem az értelmi világossággal (szellemi valóság-ismerettel) átitatott szeretet gyakorlásának a legmagasabb fokára is eljuthatnak. A negatívan fényszögelt OROSZLÁN Nappal, valamint az Oroszlánban álló Lilith-tel, vagy Sárkányfarokkal rendelkezõ személyek baleseti- és betegséghajlamai, betegségeiknek és konfliktusaiknak az igazi

7 okai Az Oroszlán az egyetemes léttudat és az individuális tudat spirituális erejét és annak a problémakörét megtestesítõ konstelláció. Az Oroszlán napjegye által képviselt spirituális és kauzális (morfogenetikus) erõtér hatása elsõdlegesen az individuális tudat kiszélesítéséhez és finomításához, az Én-formáláshoz, az alkotó személyiség mûveléséhez és nemesítéséhez és így történõ kiteljesítéshez, vagyis az egyén szellemi személyi öntudatformáláshoz, az öntudat és az Én-képzet spiritualizálásához kapcsolódik. Ez által tehát a helyes neveléshez de fõképp az önneveléshez is kötött, és ezek által az alkotói képességeket növelõ és nevelõ önismerethez, a fejlõdéshez, szervezéshez, a bátorság és a nagylelkûség kialakulásához, a nehézségekkel és egyéni gyengeségekkel való szembenézéshez, azok egyenes (gerinces) vállaláshoz, valamint a gyengeségek feletti uralkodáshoz, azok legyõzési képessége kialakításához, vagyis, a személyi gyengeségekkel szembeni belsõ határozottsághoz és végül az önuralom és az önfegyelem képessége kialakításához kötött. De fontos tudni, hogy mindez nem a többi ember, vagy a külsõ (természeti) környezet és nem a külsõ élethelyzetek fölötti öncélú uralkodás, de fõképpen nem a fölényességi érzet, a hiúság és a fölösleges önérzeteskedés növelése árán, misztikus kifejezéssel: az ego növesztése folytán, illetve a fölényeség-tudat és az egoista mentalitás, az ego védelmének fokozása és táplálása, annak a nagyra növesztése (hízlalása) árán kell történjen. Sõt: mindennek az ellentétével, vagyis a személyes gyengeségek fölötti erôvétellel és felülemelkedéssel: az egoizmusból fakadó személyi hibák és gyengeségek leküzdésével, az önzés és az áldozathozatali képtelenség fölött aratott gyõzelemmel, vagyis a tudatosan kitartó és szívós önfegyelemmel megvalósított, önuralommal és nagylelkûséggel. Ezért, a magukra nem ébredt, ún. nyers Oroszlán-szülöttek, még ha a föld legártatlanabb lényeinek is néznek ki, néha még önmaguk számára sem bevallottan, nem csak hogy minden esetben fölénybe akarnak kerülni és minden áron uralkodni vágynak mások fölött, és leginkább az élettársuk, a szerelmi partnerük, a gyermekeik, a testvéreik, rokonaik és a barátaik fölött, vagy a sors elemei és erõi fölött, hanem irányítani akarják azokat és "természetesen" úgy, hogy az számukra mindenképp jó, elõnyõs és hasznos legyen. És amennyiben valaki megkíséreli a rajtuk való uralkodást, illetve óvatlanul bele megy egy olyan (házastársi, vagy munkatársi) relációba, amelyben a látszat szerint õ vezeti és irányítja az Oroszlán karmával rendelkezõ személyt, az vagy fel lázad elõbb-utóbb, mihelyt a rejtett önös érdekeit már nem szolgálja a reláció és annak a felrúgásával tönkretesz mindent, vagy cserben hagyja a partnerét, éppen akkor, amikor úgy néz ki, hogy minden a legnagyobb rendben van. A negatív Oroszlán személyiség ugyanis, vagy mereven és a a legtöbb esetben, a környezete számára hátrányosan gerinces, vagy õ maga a gerinctelenség megtestesülése és képes dicsõíteni azt, vagy megalázkodni még az elõtt is, akit korábban a leginkább õ rágalmazott. Illetve, megalázni és rágalmazni azt, akit korábban szeretett, vagy elismerte annak erényeit és még dicsért is. Ritkán, de a másik véglet is lehetséges, és elvétve olyan Oroszlán szülöttel is találkozhatunk, aki képtelen az önálló gondolkozásra, önálló vélemény- és akaratalkotásra, önfenntartásra, önérvényesítésre, egyszóval az autonómiára és magát alárendeli még 3O és 4O évesen is másoknak, legfõképpen a szüleinek, vagy a szülõk egyikének, leggyakrabban az anyjának, és hagyja magát attól vezetni. Annyira, hogy még a saját családját is képes tönkretenni, annak a kérésére és parancsára, és aztán attól lesz krónikus arcüreggyulladása, vagy azért fájtatja a mellkasát és a hátgerincét (Micsoda lényegre törõ töltete van e sajátos magyar kifejezésnek: valaki valamijét fájtatja, mintha tudatosan tenné! Egyetemes törvényekhez kötõdõ lelkiismeretem, felelõs moralitásom az, amivel valósággal "fájtatom" valamelyik õsprincípiumhoz kapcsolódó testrészemet. A kezemet például azért, mert valamit az életemben, vagy egész életemet, valahol, valamiért rosszul kezelem.), mert nem meri a saját akaratát nyíltan és egyértelmûen felvállalni, problémáit becsületesen kimondani. Félénk, aggályoskodó, zárkózott, gátlásos, aki a veszteségtõl való félelmében, túlzóan uralkodik a spontán és természetes személyi megnyilvánulásai fölött. Ezért fog gyáva Oroszlánként gerinc problémákkal és arcüreggyulladással küszködni, ugyanis nem tud gerinces ember lenni és emiatt képtelen még önmagával is, nem hogy másokkal szembenézni, mind szellemileg, mind lelkileg. Tény, amit az õ fizikai szervezete hûen le fog képezni egy adott idõ elteltével. Az alaptermészetük szerint másokon, ha önkéntelenül és öntudatlanul is, de mindenképp uralkodni vágyó, de a náluk erõsebb egyéniségek (szülök, idõsebb testvérek) által elnyomott, vagy megfékezett Oroszlán gyermekek depressziós állapotokig, és a megmagyarázhatatlan okú szívbajokig, mellkasi- és légzési problémákig (asztmáig) és gerincferdülésig, krónikus arc- és homloküreg-gyulladásig is elmenõen (végzetesen) is megbetegedhetnek a nyers, individuális természetük kiélési lehetetlenségének a következetes akadályoztatása, vagy annak a finom pszichológiai manipulása esetében. Ezért többet árt, mint használ a gyermek egyénisége harmonikus alakításában az, ha egy pedagógiailag túlontúl felkészült szülõ, vagy nevelõ, állandóan leinti, vagy folyamatosan vissza fogja õket az oroszlános lendületükben, és fõként ha folyamatosan kedvét szegi az által, hogy állandóan megakadályozza a õt többi gyermek feletti uralkodási ösztöne kiélésében, nem tudván, hogy a gyermekek között sokkal tisztábban mûködnek az egyetemes törvények, mint a felnõttek világában és ezért idõnként kell hagyni a gyermekeket, hogy szabadon kinyilváníthassák és kiélhessék gyermekkorukban játék szinten, egymás között sajátos alaptermészetüket. Persze, ezt sem a végtelenségig, és nem a többi gyermek szabad önkifejezésének a rovására. Mivel nem értik ezt, a külsõ elemek (személyek) fölötti és a saját uralkodási késztetéseik, önkéntelen szándékaik fölötti uralkodási mechanizmusoknak az arányos játékszabály-rendszerét, az Oroszlán jegyében született felnõtt személyek leggyakoribb betegségei a szívvel, a mellkassal és a hátukkal kapcsolatosak, de az érrendszeri problémák, a vérkeringési zavarok, az érelmeszesedések, az agyvérzések, az arc- és homloküreggyulladások, a gerinckopások és sérülések és a gerincferdülések, is jellemzõek. Ezen szervek és testrészek akkor betegednek meg, ha az Oroszlán-szülött nem veszi észre magát és minduntalanul uralkodni akar a környezetében élõ személyeken, azok viszont nem hagyják uralkodni személyük (és életük) fölött az Oroszlán-szülötteket. (Amint már tettem említést errõl a korábbiakban, a másik véglet szerinti diszharmonikus Oroszlán-mentalitás is lehet szellemi-lelki "kórokozó", különösen a hátgerinc ferdülések, gerincporc sérülések, gerincgyengülések esetében: a gyávaság, az alamusziság, a hátsó ajtózás és a kiskapuzás, a hátulról támadás, az intrikálás, az igazságferdítési és igazság hamísítási hajlam, az õszintétlenség és a nyíltság megtagadása és ezek elõl a személytelenségbe való rejtõzködés, a problémák elfödése, eltusolása, elhazudása, vagyis a nem nyílt és egyenes lelki-szellemi magatartás). Tudomásul

8 kell venni, hogy egy ember sem várhat el akkora humanizmust a másik embertõl, hogy az engedjen valamely családtag, vagy munkatárs zsarnokoskodási hajlamának csupán azért, hogy az illetõ nehogy beteg legyen. Jobb ha bevallja, beismeri és megmagyarázza magának az Oroszlán szülött, hogy igazából mitõl, milyen személyiségi problémájától szenved és próbáljon meg magán belsõ õszinteséggel segíteni magának a saját helyzete felismerésében. Attól nem lesz boldogabb és egészségesebb egy Oroszlán sem, ha állandóan uralkodni hagyják és nem kapván meg idejében a környezetétõl a megfelelõ ellenállási jelzéseket, nem tanul meg saját magán uralkodni. Hiszen azáltal, hogy mások fölött uralkodik, morálisan és így spirituálisan sem fejlõdhet, aminek elengedhetetlenül és kivédhetetlenül, negatív visszahatása lesz az egészségére is. Ezért a fent említett betegségek mellett, csigolyagyulladásra, mellkasi szakasz porckorongjainak a gyulladására, vagy éppenséggel szívbetegségre-infarktushajlamra-tesz szert az idõk folyamán. Ha még ezután sem képes felébredni és elsõsorban önmagát fegyelmezni mások fegyelmezése helyett, látásproblémák, szemgyulladások, retinaleállások lehetségesek, annak következtében, hogy nem akarjameglátni és nem akarja belátni a saját tévedéseit és azt, hogy másnak is van joga a tévedéshez, különösen, ha a személyiség-meghatározó bolygók, vagy az Aszcendens az Oroszlán napjegy 6 és l foka körül állnak. Nõ nemû, Oroszlán karmával rendelkezõ személyek esetében, a nyílt, vagy rejtett (titkolt) önszeretet és önimádat, az odaadási-önátadási képtelenség, valamint az életért (Istenért) és másokért való áldozathozási képesség teljes hiánya, odáig elmehet, hogy öntudatlanul, vagy tudatosan, de elutasítják a gyermekáldást és mindenféle hihetõ és hihetetlen ürügyet kitalálnak (Hogy messze huszonkét fölötti életkoruk elérése és elhagyása után, még nem értek meg arra, hogy jó édesanyák legyenek, hogy gazdaságilag még nem állnak ott, hogy ezt a "luxust" megengedhessék maguknak, hogy nekik még tanulniuk kell a második egyetemi diploma megszerzése után is, hogy nem tapasztaltak és nem láttak a világból eleget, és általában is, nem éltek még eleget, de fõképpen azt, hogy nem találták még meg azt a férfit akiben bízhatnak, illetve, akik nekik megfelelõ partnerük lehet-és persze, ilyen férfi nem is létezik!?stb., stb.), nem csak a mások (élettársuk, szüleik), de önmaguk (lelkiismeretük és felelõsségérzetük) ámítására is. És, ha netalán mégiscsak rá tudják venni magukat arra valamiképpen, hogy családot alapítsanak, vagyis arra, hogy egy férfi mellett elkötelezzék magukat és anyává váljanak, ez az anyaság semmiképpen nem jelenthet többet egyetlen utód szülésénél, nevelésnél és gondozásnál. Az asztrológusnak néha megáll az esze, hogy mit ki nem képesek eszelni ürügyként, csak nehogy a szeretett és imádott egójukat szét kelljen szórniuk utódok formájában, illetve, hogy egynél több utód megszülését, gondozását és nevelését felvállalják. Vagyis, hogy az oroszláni kényelmüket veszélyeztessék ezekkel, a belõlük származó a kis kellemetlenkedõ lényekkel, akikre nem csak nekik, hanem másoknak is oda kell majd figyelni, ahelyett, hogy az õk csodálatos személyére figyelnének. Holott éppen ez lehet az Oroszláni karma legbiztosabb és legalkalmasabb feloldási lehetõsége: AZ ÁLDOZATHOZÁS, az önátadás és az odaadás, valamint a másokért (utódaikért-családjukért) való személyi felelõsségvállalás. Ebbõl és csakis ebbõl a gyakorlati megvalósításokból, a tényleges áldozathozatalból alakulhat ki az a bizonyos, nemes-oroszláni arany öntudat, aminek az elérése érdekében a régiek megalkották a legnemesebb szellemtudományt: az alkímiát. Az alkímia tehát, kiemelten az Oroszlán és a Szûz konstellációk tudománya! Amit viszont a legajánlatosabb az Oroszlán Karmával rendelkezõ személynek a szívébe vésnie az, nem más, mint az, hogy legalább az itt olvasottak után, igyekezzen, a magáról olvasottak által a sértett egoja miatt, valamint az önös becsvágyából és hiuságából eredõ, spontán replika-adási késztetései fölött uralkodni, és ne akarja az asztrológust sem kíméletes humanista elvekre hivatkozva, sem rózsaszínû misztikus tanokból átvett nemes gondolatok közlésével megszégyeníteni, kioktatni, megleckéztetni, stb., annak érdekében, hogy valamiképpen fölényben érezhesse magát fölötte. Az asztrológus ugyanis a legutolsó ember, akivel az Oroszlán karmával rendelkezõ személynek csatároznia kellene és aki fölött neki bármiféle diadalt kellene aratnia, vagyis akivel szemben neki fölényeskednie kellene. Egy ilyen téves Oroszláni magatartás ugyanis, éppen azt bizonyítja, hogy az illetõ személy, mennyire nem ismeri még önmagát, illetve azt, hogy mennyire távol áll még attól a spirituális színvonaltól, amire hivatkozik, és amihez el kellene érkeznie. Vagyis, attól az õ nemesi lényéhez születéstõl illõ színvonaltól, amelyhez Õ máris elérkezettnek képzelte magát korábban az által, hogy szorgalmasan, vagy szórványosan, de egy pár éven át, végig követett bizonyos misztikus kurzusokat (Joga, rejki, agykontroll, dianetika, buddhista tanfolyamok, táltos iskola, stb.). Amennyiben az Oroszlán-karmával rendelkezõ személynek sikerül felébrednie és tudatosan felvállalja az Oroszlán gyengeségeinek, vagyis a nyílt, vagy rejtett egoizmusból eredõ tulajdonságainak beismerését követõ, kiigazítási és meghaladási erõfeszítéseket, egy igazi, a belsõ tisztultságából eredõ, világos öntudatra és ezzel járó, majdhogynem acélos egészségi állapotra (erõs immunrendszerre) tehet szert, önzetlenül és közvetlenül árasztván maga körül az uralkodó bolygójának: a Nap- nak az éltetõ fény-sugarait, amitõl minden jó szándékú, békés ember oldottan, nyugalomban és biztonságban érezheti magát az õ környezetében. A negatívan fényszögelt SZÛZ Nappal, valamint a Szûzben álló Lilith-tel,vagy Sárkányfarokkal rendelkezõ személyek baleseti- és betegséghajlamai,jellegzetes betegségeiknek és baleseteinek az igazi, kauzális okai. Azon személyek, akiknek a mentalitásában az öncélú ésszerûségre és a materiális gyakorlatiasságra való törekvés dominál, vagyis az élet és a sors minden problémáját a gyakorlati ésszerûség segítségével történõ megoldási igénye vezérel, vagyis akik a betegségekbõl való gyógyulást is pusztán a technikai, tudományos és gazdasági kérdésnek képesek felfogni, akiknél tehát minden más szempontot el tud nyomni a technikai tudományos módszerekkel való kezelési és elintézési igény, és akiknél a rendtartási mánia, a túlzott pedantéria, a civil életben hajszolt katonás fegyelem, az akkurátus pontosság és precizitás, a tisztasági- és a munkamánia, vagyis mindaz, ami a fizikai világ lehetõségeinek az erõszakos felhasználási igényére, valamint az anyagi létnek az abszolutizálására utal, és ugyanakkor mindaz, ami az elõbbieknek az ellentéte: rendetlenség, hanyagság, piszkosság, érdektelenség, közönyösség, renyheség, lustaság, munkakerülés, stb., a Szûz által megtestesített általános emberi és személyi rendeltetéssel kapcsolatos Karmának a megtestesítõi. A Szûz ugyanis, a megnyilvánult létezésnek, az emberi létezésének és az egyes személy partikuláris rendeltetésének a spirituális és kauzális problémakörét és megvalósulási lehetõségeit testesíti meg. Ezért a Szûzhöz tartozik a szervezetbe került tápláléknak is a rendeltetése

9 szerinti elosztása és felhasználása, aminek következtében ezek a személyek általában erõsen hajlamosak az emésztési rendszer és általában a bélmûködés zavaraira, a szervezet emésztési funkcióit lebonyolító szerveinek a károsodására: bélhurutra, bélgyulladásra, bélfekélyre, hashártyagyulladásra, epegyulladásra, hasnyálmirigy gyulladásra, hasmenésre, székszorulásra, gyomorégésekre, másféle lép-, epe és májbetegségekre. Mivel az általános és az egyéni rendeltetés-tudat tisztasága, vagy zavartsága, a kultikus cselekedetekben nyilvánul meg, a Szûznek, mindamellett, hogy föld-jegy, a lineáris kapcsolatrendszereket megtestesítõ Merkúr az uralkodó bolygója. Ezért, a táplálék eszenciáját (szubsztaniciáit) a rendeltetése szerint elosztó belek mellett, a szervek közül, a Szûzhöz tartoznak az alkarokkal együtt a kézfejek (Lásd: kéz-fej, megfogás, elfogás, befogás és fel-fogás, valamint a kéz-mû.), valamint az agy is (gondolkozás), amelyek kapcsolatot teremtenek az ember mentális tevékenysége és a fizikai valóság megváltoztatására irányuló közvetlen cselekvései között. Az anyagi világnak az átminõsítésére irányuló, tudatos, vagy kényszer-cselekvéseink és az információ-feldolgozó, átminõsítõ szerveink közötti spirituális kapcsolat a Szûz által megtestesített lételvvel van analogikus kapcsolatban. Így tehát az is érthetõ, hogy miért annyira ésszerûek és már már kultikusan módszer-szeretõk a Szûz jegyében született emberek. Hogy miért szeretnek olyan tökéletes elméleteket gyártani a fizikai valóság és a természeti környezet mesterséges megváltoztatási szükségére és az életrend tudományos ésszerûsítésére vonatkozóan. És persze, az emberi élet és az egész emberiség élete tudományos alapokra helyezésének a szükségére vonatkozóan. És mindezt, természetesen, az ember boldogsága, azaz az embernek a tudományosan ésszerû szemszögbõl való boldoggá tétele érdekében. És ezt a spirituális és kauzális alapot figyelembe véve, talán az is érthetõbb, hogy miért a legszigorúbb pedagógusok, gyógyszerészek, a legfanatikusabb technikusok, precíz írók, inkvizítorok, méregkeverõk, rettegett inspektorok, kórházigazgatók és kaszárnyaparancsnokok, fegyverkészítõk, a legfegyelmezettebb és legszívósabb munkások, katonák, sportolók a Szûz csillagjegy szülöttei? És talán az is érthetõ ebbõl, hogy miért kapcsolódnak a Szûznek megfelelõ VI. Horoszkóp-házhoz a munkaviszonyok, a munkahelyi problémák, a munkahelyi megbetegedések, valamint a munkabalesetek. A mindig szükséges gazdasági és termelési hatékonyság, a termelékenység miatt folytonosan aggódó Szüzek, aggodalmaskodásaik és állandó stressz-állapotaik következtében idegrendszeri túlérzékenységben szenvednek, hiszen a valóság, tehát a munka eredménye (végtermék) sohasem felelhet meg az õk elméleti és eszményi elvárásaiknak. Sõt: a hipochondria, a képzelt betegségek különféle vállfajai is azért jellemzõ rájuk, mert a földi dolgok sohasem lehetnek annyira ésszerûek, annyira pontosak, kezelhetõek és ellenõrizhetõek, higiénikusak, tehát annyira tiszták ("sterilek"), mint ahogy egy Szûzre jellemzõ, szélsõséges tulajdonságokkal bíró ember elvárná azt. Összegezve mindezt, a kiemelten diszharmonikus Szûz jellegû sors-programmal rendelkezõ szülöttek-amennyiben nem tudatosodik bennük az életprogramjuk (sorsuk) ellentmondásosan földhöz és éghez kötött merkúri jellege erkölcsös pragmatizmusukkal, erõszakos jót-akarásukkal, munkamániájukkal, módszer-mániájukkal és tisztaságmániájukkal a legtökéletesebb családi zsarnokká válhatnak, akiket a legnehezebb a rejtett zsarnokoskodási hajlamaik kiélésén lehet rajtakapni (amely zsarnokoskodó lelki állapotaiktól õk is épp úgy szenvednek, mint a környezetükben). Ugyanakkor rejtett (hipokrita és "epés") gyûlölködõkké, valamint a hipochondria mestereivé is válhatnak, mivel a betegség egy olyan (sajnálat kiváltatására alkalmas) eszköz a környezetük és fõképp a családtagjaik fölötti uralkodási lehetõségek tárában, amit a Szûz Sárkányfarokkal, vagy Szûz napjeggyel rendelkezõ személyek mesteri fokon tudnak használni. Persze, mindennek köszönhetõen nemcsak a Szûzre kimondottan jellemzõ betegségeket gyártják le módszeres és tudományos magyarázatokkal ellátott tökéletességgel, hanem a Sárkányfej, a Sárkányfarok és az Aszcendens konstellációinak megfelelõ betegségeket is. A gyengeségein és diszharmonikus tulajdonságain uralkodni és azokat önmagának bevallva, a kultikus élet tényleges funkciójának a megértése segítségével feloldani és meghaladni képes Szûz jellegû személy a legkellemesebb beszélgetõpartner és a legmegbízhatóbb munkatárs, akiknek a figyelmes következetességére, feltétel nélküli becsületességére, komolyságára, de a humorérzékére is mindig is számíthat az ember. És anélkül persze, hogy attól kellene félnie, hogy tele tömi a fejét, fölösleges részlet-információval, száraz és tekervényes technológiai elméletekkel, megjegyezhetetlen gyakorlati útmutatásokkal, szûkös esetekre és sorshelyzetekre vonatkozó tanácsokkal és tudományos magyarázatokkal. A MÉRLEG jegyében álló Sárkányfarokkal és Lilithel rendelkezõ személyek betegséghajlamai, betegségeinek szellemi-lelki okai A MÉRLEG spirituális erõtere a természeti kiegyenlítõdésre való törekvésnek-és ennek következtében a szerelmi, szexuális, párkapcsolati, élettársi-harmóniára, kiegészülésre és kiegyenlítõdésre való törekvés egyetemes õselvét jeleníti meg és hozza létre a mentális, az asztrális és a fizikai dimenzió szintjein. Ezért a Mérleg által megtestesített morfogenetikus erõtér a Kiegyenlítõdés, a Komplementaritás és a Polaritás, Valamint a Nemek Egyetemes Törvényének is a lényegi és analogikus megfelelõje. Ezért a Mérlegben született, vagy Mérleg Ascendenssel rendelkezõ személyek általában a feszültségek és az ellentmondások kiegyenlítésére törekszenek, és az egymásnak ellentmondó, egymással feszültségbe kerülõ és egymást kizárni törekvô dolgok, (lelki) jelenségek és folyamatok harmonizálására, egyensúlyi állapotba hozatalára törekszenek. E törekvésük látszatra mindenki számára kedves addig a pontig, amíg az egyensúlyi állapot létrehozását nem abszolutizálják, vagyis nem eszményesítik. Ugyanis a valóság minden szintjén megvalósított (eszményi) egyensúlyi állapot a teljes (univerzális) lemerevedést jelentené. Kell tudniuk tehát, hogy a kiegyenlítõdés és a harmónia, nem egyenlõ a tökéletes és eszményi egyensúlyi állapottal, amit õk vadásznak, illetve, hogy az öncélú és egyoldalú tökéletességre törekvés inkább az egészséges harmóniát bontja és rombolja a harmóniát, ahelyett, hogy erõsítené. Azok tehát, akik a teljes egyensúlyi állapot létrehozását erõltetik öncélúan a valóság bármely területén, nemcsak olyasmit szeretnének elérni, ami természetellenes és fikció, hanem olyan állapot létrehozását is erõltetik egyben, amely állapot tényleges megvalósulása megsemmisülést idézne elõ és ezért nem egyezik sem a Teremtés, sem az Egyetemes Evolúció törvényével. A magyar nyelv érzékletesen utal erre a téves törekvésre azzal a kifejezéssel, hogy HOLTBIZTOS. Vagyis, csak abban lehet(ne) teljesen és egyértelmûen biztos az ember, ami rögzülten élettelen, ami igazából nem is létezhet tehát. Ezért jó megjegyezni tehát mindazoknak, akik a Mérleg jegyében születtek, és azoknak, akiknek a születési képlete (asztrogrammja) jellegzetesen Mérleg-színezetû,

10 hogy nem egyensúlyi állapotra, hanem harmóniára kell törekedniük, ami azt jelenti, hogy a dolgok kiegyenlítõdésén soha nem szabad kierõszakolt és természetellenes egyenlõséget érteni, hanem dinamikus és szerves egységet, amely egységben tehát mindig létezni kell valamely részletnél egy kis egyensúly-eltolódásnak valamelyik pólus irányába, ahol a szellemi megújhodás végbe mehet, ahol az új és újító szellemi erõk bejöhetnek, ahhoz, hogy az élet dinamikája teljes és egész lehessen. A Mérleg által megtestesített erõtér problémája tehát a dinamikus spirituális középhely megtalálása, amely nem zárja ki magából a szélsõséges elemeket, hanem azokat egymással kiegészítve és egységesítve integrálja, anélkül, hogy a részelemek teljes és merev kiegyenlítõdését öncélúan erõltetné. Erre utal Mózes azon megállapítása is, hogy az Isten mindent szám, súly és mérték szerint teremtett. Az egyetemes mértékek ugyanis nem precíz és nem spekulatív mértékek, hanem általános jellegükben és erejükben egzakt idea-mértékek. Az aritmológia például, vagyis, a számok által-számunkra-megtestesített és a számokban létezõ szellemi eszenciák és minõségek logikájának a tana, vagyis a számok õstudománya, nem száraz mennyiségi értékekkel dolgozó matematika, amely a számoknak kimondottan csak a mennyiségi értékét venné figyelembe és csak a ezekkel a mennyiségi értékekkel operálna, hanem a számok által megtestesített teremtési mozzanatoknak és idea-erõknek és idea-rendszereknek az egymáshoz való viszonyulásait és viszony-rendszereit, és e viszonyok kombinációit tanulmányozza és e szimbólumoknak egy adott viszonyaiból vonja le a következtetéseit egy adott sorshelyzeten vagy szellemi jelenségen belül. De amennyiben a harmóniáról, mint elsõdleges kiegyenlítõdésrõl beszélünk, természetesen az emberi középhely érdekel bennünket elsõsorban, hiszen az asztrológiának, vagy az Aritmológiának csak akkor van értelme, ha személyes. Így a Mérleg erõtere számunkra elsõdlegesen a Nemek Törvényéhez és így, a Jin-Jang õsprincípiumok harmonikus egységének felbomlásához és újabb és újabb minõségû megvalósulásához kapcsolódik. Ezért a Mérleg uralkodó bolygója a Vénusz, a fizikai és a pszichikai kiegyenlítõdési vágyak, a páros kiegészülési kényszerûségek, az érzéki (testi) szerelem és a szexuális harmónia, de a kényelemkeresés, a felszíni egyensúly és így az esztétika bolygója is. Ezért kapcsolódik a Mérleg napjegyéhez az emberi szellem, lélek és test együttesének a középtájéka is, vagyis a deréktáji csontozat és izomzat, az ízületek és a gerincoszlop deréktáji szakasza, a vesemedence és a szervek közül elsõdlegesen a vesék, a vesevezetékek és a húgyhólyag. A vesebetegek csak látszatra szenvednek azért, mert valamikor "felhûtötték a veséjüket". Valójában a vesebetegség lelki szinten kezdõdik, amikor valamiért a személy szellemi és késõbb a lelki egyensúlya megbomlik és ez a legtöbb esetben szerelmi bánatra, szerelmi csalódásra vagy más jellegû partnerkapcsolati problémákra vezethetõ vissza. A vesebajos "tisztességes" családapák és családanyák, voltaképpen mind egy-egy, talán még önmaguk számára is bevallatlan, a házasság köteléke (erkölcsi normái) miatt teljesíthetetlen szerelmi vágy, vagy rendezetlen és rendetlen, vagy kielégítetlen szexuális élet következtében szenvednek. Ezért, ha a bevezetõ részben említett, szerelmi, szexuális, párkapcsolati problémakörök jelentkezésekor megbomlik bennünk a szellem és a lélek harmóniája, nem csak a szexuális szerveink károsodnak meg hanem a vesék is, különösen a Mérleghez és a Vénuszhoz (a szerelmi kiegyenlítõdéshez) kapcsolódó Karmával (Lilith-tel, vagy Sárkányfarokkal) rendelkezõ személyeknél. Ennek következtében vesemûködési zavarok lépnek fel, vesemedence gyulladás, vesekõképzõdés, vesemûködési elégtelenség, húgyhólyaghurut, vizelési problémák, és a különbözõ anyagcserezavarok is, a huzamosan és intenzíven átélt, szerelmi és az élettársi csalódottsághoz, az ide vonatkozó sértettségi és elhagyatottsági érzésekhez, valamint a kielégítetlen (kielégíthetetlen), szerelmi vonzalmakhoz és vágyakhoz, valamint a viszonzatlan szerelmi bánkódásokhoz is kapcsolódnak. De ide kapcsolódik végsõ soron a cukorbaj, köszvény, a reuma, a deréktáji porc- és gerinckopások, de a bõrkiütések és a különbözõ ekcémák is. Ezek a belsõ sérülések és betegségek kísérik, a szellemi és lelki valóságnak talána leginkább meg nem értett, és a spirituális megváltást szolgáló egyetemes törvények szellemének ellentmondó, társadalmi normarendszerekkel leszûkített, természetellenes és öncélúan ambíciós személyi, páros és csoportos törekvéseinket. Diszharmonikus fényszögbe került Mars a Mérlegben pl. zavaros, vagy szenvedélyes gondolkozásmódra (látási szögre) utal szerelmi viszonyokban, ami viszketést keltõ szemgyulladásokra, bõrgyulladásokra és a húgyútak gyulladásaira hajlamosít. Ugyanakkor a rossz fényszögben álló Szaturnusz (a Mars által megtestesített spontaneitásnak és nyers energetikai megnyilvánulásoknak az ellentéte) a Mérlegben félénkségre, gátlásosságra és önkorlátozásra utal a szerelmi élet terén, amit ha nem tudatosítunk és nem oldunk fel, a húgyútak eltömõdését eredményezi és vesekõképzõdést okozhat. Hogy mindezt megelõzhesse, vagy az ide vonatkozó, már létezõ betegségeibõl egyértelmûen, gyökeresen és végérvényesen (tehát nem csak testi tünetek szintjén, és nem csak a társadalmi erkölcsilátszatok szerint) kigyógyíthassa magát a Mérlegben született, a Mérleg Aszcendenssel és Mérleg Sárkányfarokkal, de fõképpen a Mérleg Lilith-tel rendelkezõ, valamint a Mérleg princípiumához valamilyen más módon kapcsolódó személy, meg kell tanulnia személyesen, határozottan és önállóan dönteni élete (és családja) legfontosabb sors-kérdéseiben (különösen ami a párkapcsolati, szerelmi vonatkozású problémáit illeti) és nem hagyni, hogy nála erõszakosabb személyek, családtagok, vagy a személytelen "végzetes körülmények" döntsenek helyette. Meg kell tanulniuk úgy elfogadni saját személyüket, hogy õk is tévedhetnek és hibázhatnak, mint a többiek és ne törekedjenek folytonosan a látszat-harmónia, a látszategyensúly fenntartására. Vállalniuk kell a pillanatnyi egyensúlytalanságot és diszharmónikus állapotokat okozó, de a személyi viszonyaik minõségét, és a társadalmi és a sorshelyzetük tisztázását szolgáló, pillanatnyi harci állapotokat és személyi konfliktusokat az életükben, ahhoz, hogy a hosszú távú és tényleges, belsõ, lelki és szellemi egyensúlyuk valamikor helyre állhasson és a betegségeikbõl, vagy a megromlott párkapcsolati viszonyaikból is kiolvasható, már korábban megbomlott, vagy megzavarodott egészségi, vagy sorsegyensúlyuk helyreállhasson. Mindezt könnyû mondani és leírni, de határtalanul nehéz a Mérleg Karmával, Vagyis a Mérleg Lilith-tel, vagy Mérleg Sárkányfarokkal rendelkezõ személyek számára elérni. Õk ugyanis, eleve úgy születnek a világra, hogy hiányzik belõlük a párkapcsolati-szerelmi boldogságnak a megvalósítási képessége, és amennyiben meg is találják a számukra legmegfelelõbb szerelmi-és élettársat, öntudatlanul bár, de elõbb-utóbb úgy rendezik és úgy kezelik a viszonyukat, hogy az, mintegy külsõ erõk (személyek) és körülmények által megrontva, végül tönkre megy. És ez még a jobbik eset, mert valójában a mágikus kisugárzásuk is olyan,hogy eleve ilyen jellegû

11 (partneri, szerelmi és harmónia. ) problémákkal, de legalább is olyan személyiségi problémákkal (zavarokkal) rendelkezõ személyeket vonzanak be, illetve olyanak által érzik magukat ellenállhatatlanul vonzva, akik képtelenek minden féle a harmonikus kapcsolat megvalósítására és megõrzésére, mivel nem teljes értékû a személyi öntudatuk és az önértékelésük. És akkor még nem is beszéltünk mindarról a problémáról, ami a Mérlegnek a levegõ jegyûségébõl ered. Ennek a levegõ jegyûség által támasztott, majdhogynem meg-foghatatlan problémáját a leginkább az ázsiai analogonjában: a Sárkány évében született személyek sajátosan levegõs problémáinak a tanulmányozásával lehet elérni. Ahhoz, hogy egy Mérleg-karmával és életfeladatokkal küzdõ személy jól megérthesse és feldolgozhassa, kezelhesse az élete, sajátosan a szerelmi-páros boldogság megvalósulásához kötõdõ sorsproblémáit, illetve, hogy megértse a saját, mélyen rejtett személyisége tudattalan mozgatórugóit, ajánlatos tanulmányozni az ázsiai asztrológia Mérleg-megfelelõjének, a Sárkánynak a természetét és Karmája mélytudati okait, amely ok-okozati rendszer, még inkább felszínre hozza a Mérleg kettõsségét és a levegõ-jegyûségének a sajátosságait. Ebbõl a sajátosan levegõs sárkányi természet jellegzetességeibõl tûnik ki tehát, hogy a Mérleg-ember, hiába, hogy látszólag békére és nyugalomra, megállapodottságra törekszik, de valójában egy szellemi és lelki vihar-központ, egy olyan tornádó-áram hordozó, amely a legváratlanabb pillanatokban is képes mindent elsöprõen kitörni és maga körül mindent, amit õ, vagy mások építettek szorgos és figyelmes munkával, egy szempillantás alatt elpusztítani. A Sárkány típusú ember tehát az, aki az egyik percben még kellemesen és békésen simogat mint a nyári szellõ, a másik percben viszont az égbolt ezer irányából süvít és villámlik, mint a júliusi vihar. A mérleg-karmával rendelkezõ személyeknek tehát, a békére törekvõ személyi tulajdonságai mellett, meg kell ismernie és be kell ismernie ezt, a lénye mélyére rejtett személyiségét annak érdekében, hogy sem az õ sorsát, sem az élettársa, vagy a környezete sorsát ne borítsa fel és ne tegye tönkre egyetlen, a lényébõl ismeretlenül elõtörõ és pusztító erõket kiváltó irracionális sugallat sem. A horoszkópban SKORPIÓ Lilith-tel, Sárkányfarokkal, esetleg a Skorpióban álló Nappal rendelkezõ személyek jellegzetes sorsproblémái és betegségi, baleseti, sérülési és fertõzõdési hajalmai A Skorpió csillagképéhez analogikusan rendelõdõ sorsproblémák, vagyis a jellemzõ" betegségek és balesetek, általában és lényegében az embernek a pozitív (spirituális) szellemi-lelki megújhodásához, vagyis a személyiségtudatának a gyökeres átalakításához kapcsolódnak. Ezzel együtt, a végsõ (a kauzális-teremtéssel, a teremtés rendeltetésével kapcsolatos) okoknak és rejtett igazságoknak a kiderítéséhez, még pontosabban: a teremtési okoknak a kutatásához és felderítéshez és a mentalitásbeli tévedéseknek-tévképzeteknek a leleplezésekhez kapcsolódó szenvedélyekhez kapcsolódik. Mindezen túl (diszharmonikus esetben) az embernek és az adott személynek, ezzel a leleplezõ és önleleplezõ (valamint az önjavító) magatartással szemben tanúsított önkéntelen elutasításhoz és kikerüléséhez, a személyi átalakulás gondolatának és szükségének az elhárításhoz, vagyis a hibabelátási készség hiányához, annak a reflexszerû elutasításához, és ezért a szellemi szûklátókörûséghez, a csökönyös szellemi nyakassághoz (a szellemi vaksághoz : a spirituális káprázathoz), szélsõséges esetekben aspiritualitással szembeni ellenséges magatartásokhoz is kapcsolódnak. A Skorpió ugyanis, metafizikailag a teremtés sokszínûségébe, annak a kábulatába zuhant és annak a fogságába került Teremtõnek az anyagi lét által megtestesített határállapotból-határhelyzetbõl való kiszabadulásának (megfordulásának) és az anyagi-természeti dimenziók fölötti szférába emelkedésének a szükségességét testesíti meg. Egészen pontosan: a nulla pont elérését és a nullapontról történõ megfordulás, megemelkedés lét-mozzanatát. Másrészt, a felszínen és részben, a skorpió betegségek a szerelmi-szexuális párkapcsolatokhoz, és természetesen, e ajátos életterület problémakörével szemben táplált egyéni ambíciókhoz kötöttek. Ami a betegségi okok szerelmi-szexuális részét illeti, a Skorpió esetében ez nem csak az egyén lelki egyensúlyra és párkapcsolati harmóniára való törekvéseinek szintjén merül fel mint a Mérlegnél, hanem a szerelem és a szexualitás által implikált metafizikai kiegészülési, egységesülési, kiegyenlítõdési és szellemi megújhodási (újjászületési) és az ezzel járó lelki átalakulási problémakör teljes mélységû átéléséhez (asztrális, mentális és kauzális dimenziókban). A Skorpió jellegzetes betegségei tehát, a nemi betegségek mellett és azon kívül, jellegzetesen az élet céljának és rendeltetésének a mély és teljes fokú (egész skálás) értelmezési képtelenségének, illetve az elengedési és az elbocsátási képtelenségnek a betegségei (végbél betegségek, reuma, prosztata- és petefészek rombolódás), ezeknek a megoldatlan lelki és szellemi problémáknak (önkéntelen visszatartási, megtartási ambíciónak) a fiziológiai következményei. A Skorpió és az elengedés-elbocsátás, a neheztelésektõl, a haragtól és a nyílt, vagy rejtett gyûlölettõl való megszabadulás titka ugyanis az, hogy csak és csakis azt lehet, azt tudjuk igazából elengedni, amit jól megfogtunk: jól felfogtunk, jól: teljes egészében és metafizikai mélységében megértettünk. Ami betegségi okok és balesetek-sérülések (nemi szervek sérülése, farok-csont és medence-tájék, vagy az orr sérülése) szerelmi-szexuális problémákat illeti, a Skorpió esetében, ez nem csak az egyén lelki egyensúlyra és harmóniára való törekvéseinek szintjén merül fel mint a Mérlegnél, hanem a szerelem és a szexualitás által implikált metafizikai kiegészülési, egységesülési, kiegyenlítõdési és szellemi megújhodási (újjászületési) és az ezzel járó lelki átalakulási problémakör teljes mélységében (asztrális, mentális és kauzális dimenziókban). A Skorpió betegségei ezeknek a megoldatlan lelki és szellemi problémáknak a fiziológiai következményei. Ezért amennyiben egy személy képtelennek bizonyul negatív élettapasztalatai ellenére is, e rendkívülien összetett életkérdés sajátos vetületeit személyiség-tudatán belül egyesíteni, különösképpen ha a Skorpió jegyében is született és ugyanebben a jegyben, vagy az ennek megfelelõ VIII. házban lélektani diszharmóniákat és rendkívüli feszültségeket jelzõ bolygók is kerülnek, amilyenek például a Hold, a Szaturnusz, a Neptun, vagy a Plútó- a szülött a depressziós és a pszichés problémáktól egészen a szexuális devianciákig és az elmekórtani zavarokig (és ezáltal a kétségbeesett állapotban elkövetett öngyilkosságig is) eljuthat. Ugyanis nemcsak rendkívüli szexuális ösztönössége uralkodik a Skorpió típusú emberen e pszichés és szomatikus folyamatokat a végletekig kiélezõ, tüzes Mars hatására, hanem a Plútó által képviselt egyetemes igazság és egyetemes kiegyenlítõdési szenvedély is. Ráadásul a Skorpió alapminõsége az egyetemes elemi felosztás szerint a Víz-minõség (erõs magnetizmus és ugyanilyen erõs érzékenység) spirituális állapotba helyezi azt a szülöttet, akinek karmája szintjén elsõdleges életfeladata a Skorpió princípiumával harmóniába kerülni. De a Skorpió másik uralkodó bolygója, a Plútó sem egyértelmûen

12 Víz-jellegû: a Víz és a Tûz õselemek egymás áthatásából létrejövõ alkímiai tinktúra minõsége jellemzi a Plútó természetét. Ezért a Skorpió spirituális erõterében két egymásnak igen ellentmondó, egymást kizáró alkímiai "természet" uralkodik, nevezetesen a Tûz és a Víz elemek természetei, amelyeknek, ha nem sikerül egy személy szellemi és lelki, de nem utolsó sorban biológiai életszféráiban harmonikusan kiegészíteni és kiegyenlíteni egymást, akkor az egymás kizárására, elnyomására törnek. Természetesen, e belsõ, mentális és pszichikus gyökerû ellentmondásnak elõbb-utóbb jelentkeznek az élet minden területét megmérgezõ, de különösen a szexuális és a szerelmi párkapcsolatok kibontakozását megnehezítõ és azokat tönkretevõ következményei. Ugyancsak innen ered hatalmas vitalitásával és csodálatos fizikai regenerációs képességével ellentétes, sokszor mindent sötétben látó, a lelki depressziók intenzív átélésére való hajlama, kietlenségi és hiábavalósági érzései, amelyek nem egyszer a mérhetetlen alkohol, vagy más mérgezõ italok, ételek fogyasztásában is megnyilvánuló, önpusztítási késztetésekig és az öngyilkossági gondolatok latolgatásáig is elviszik. De maradjunk a konkrétumoknál: amennyiben a Skorpió jegyében álló bolygók diszharmonikus fényszögeket kapnak, az illetõ bolygók által megtestesített teremtõ õsprincípiumok a személy karakterében feszültség okozó érzelmi és gondolkozási zavarban és viselkedésbeli (lelki) zavarodottságban és agresszivitásban, valamint ellenõrizhetetlen szenvedélyességben nyilvánulnak meg. A szülött hajlamos lesz az alhas tájéki betegségekre, a bélrendszer alsó szakaszának és a nemi szervek gyakori gyulladására, fertõzésére és más jellegû funkcionális zavaraira. így például a vakbélgyulladásra, a vastagbél és a stigma-bél betegségeire, az elengedési és lemondási képtelenségbõl eredõ székrekedésre, végbélpanaszokra, aranyérre, prosztatarendellenességre, nõk esetében a szüléssel kapcsolatos gondokra, spontán vetélésre, a szexuális élet zavaraira, fertõzõ nemi betegségekre. Mivel az ember általában nem tudja, hogy betegségeinek igazi oka az õ spirituális életének tisztázatlanságában keresendõk és általában gondolkozásbeli, valamint viselkedésbeli (mentalitásbeli) változások szükségesek azok kiigazítására, szükségesek lehetnek az alhasi (prosztata, here, méh és petefészek funkcionális zavarainak kiigazítását, megsegítését, vagy azok kivételét célzó) mûtétek is. A vesék, különösen a mellékvesék megbetegedései, valamint a húgyhólyag és a húgyvezetékek betegségei is általában Skorpióbetegségek, mindannak ellenére, hogy a Mérlegre is jellemzõek és mivel az orr is a Skorpióhoz tartozik (mint a lényegi igazságokat keresõ-kutató szaglás, szimatolás szerve), az orrpolip és az orrhurut is jellemzõ Skorpió-betegség. A Skorpió-típusú, vagyis a Skorpió-jelleg fejlõdési programmal (Karmával) rendelkezõ személyt tehát a dolgok legmélye, a szexualitás és ezáltal a kettõre: a nemekre osztottság misztériuma mögött rejtõzõ, az ott sejtett egységnek megismerése hajtja élete minden mozzanatában. Ezért ha bármi, vagy bárki által akadályoztatva vagy zavarva érzi magát ennek az ösztönös megismerési és egyesülési (a másik nemen való áthatolási) vágyának (szenvedélyének) a kielégítésében, elveszti uralmát érzelmei és gondolatai fölött. Ennek a következtében a legszenvedélyesebb ellenséges gondolat-képek táplálására, a gyûlölködõ érzelmek legszélesebb skálájú átélésére és az önmagát (is) az öt akadályozó személyekkel és körülményekkel együtt megsemmisíteni kész indulatok átélésére is képes. Természetesen ezek a negatív töltetû mentális és asztrális késztetések valóságos pszichés energiákká fejlõdvén, rengeteg rombolást okoznak nemcsak a Skorpió karmával rendelkezõ ember szervezetében, hanem a környezetében élõk lelkivilágában is. Természetesen a környezetében élök közül a leginkább azok szenvednek a Skorpió-indulatok következtében, akik vele szexuális, vagy szerelmi kapcsolatban élnek, hiszen számukra nem minden esetben annyira (egyértelmûen) vitális kérdés a szexuális élet, valamint az intim párkapcsolatok akadály és zavarmentessége. A Skorpió mindig és minden körülmény között a végletekig is el fog menni-tudatosan, vagy önkéntelenülazért, hogy az élete eme nagy misztériumának minden árnyalatát, minden mélységét és magasságát mások által meg nem zavarva és meg nem akadályozva átélhesse. Ezért a legtöbbször konfliktusba keveredik nemcsak a családtagokkal, akik nem értik és ezért vagy nem veszik figyelembe eme hajthatatlan törekvését, vagy egyenesen megpróbálják õt fenntartani és megakadályozni ennek kiélésében, és nemcsak az élet egyértelmû szocializációját, erkölcsi szabályozását, ésszerûsítését és vallásosítását célú tûzö erkölcs és családszakértõkkel, erkölcscsõszökkel, hanem szerelmi és szexuális partnereivel, élettársaival is, akik fölött uralkodni akar. De a Skorpió nem az egyszerû uralkodási ambíciója kielégítéséért akar a partnerei fölött hatalmat nyerni, mint az Oroszlán, hanem azért, hogy szexuálisan egyesülhessen vele, valahányszor õ akar. (És elég ritka az olyan eset, amikor nem akar.) Innen ered a fel nem ébredt Skorpió embertípus rendkívüli és sokszor félelmetesen beteges féltékenysége is, ami annyi konfliktus és betegség-góc okozója. Addig viszont, amíg a Skorpió-ember felébred és megtanulja, hogy az, ami számára a legfontosabb, vagyis a végsõ metafizikai igazságok megismerésével járó szexuális egységesülés minél harmonikusabb átélési lehetõségének az elérése, nem mindig a külsõ körülményeken és mások (a partnerek) megértõ viszonyulásán múlik, hanem saját lelki-szellemi hozzáállásán is. De nem csak innen ered a Skorpió bélyeggel világrájött emberek sokszor betegessé fajuló uralkodási vágya. Mivel az újjászületés, vagyis a teljes átalakulás problémájával küzd mindenképpen, vagyis az átalakulás spirituális programját, szellemi motívumrendszerét hordja magában öntudatlanul, állandóan a külvilágot, a külsõ körülményeket és természetesen a körülötte élõ embereket és leginkább a partnereit akarja önkéntelenül átalakítani saját maga helyett. A szervezetében negatív nyomot hagyó tapasztalaton kell átesnie (nemi betegségek következtében hátramaradó szervi elváltozások, károsodások, a húgyhólyag teherbíró képességének csökkenése következtében jelentkezõ gyakori vizelési inger, aminek következményeképpen lehetetlenné válik számára az éjszakák normális átalvása és ezáltal a rendes pihenés, stb.). Sok Skorpió szülött van, akinek azt a szellemi érettséget, aminek a segítségével a betegségeibõl kigyógyíthatná saját magát, egész élete tapasztalatai után sem sikerül elnyerni és ezért élete utolsó pillanatáig kegyetlenül szenved, még akkor is, ha megcsendesült gyógyszerszedõ, kórházlakó, szelíd nagymamává, nagytatává aszalódott közben. Az a Skorpió-karmával rendelkezõ személy viszont amelynek sikerül bizonyos, a tapasztalatai értelmével összhangban álló metafizikai tanítások hatására felébrednie és nem hibáztatja minden betegségéért a külvilágot, a partnereit, a saját sorsát, vagy az adott társadalmi életkörülményeket, megtelik öngyógyító képességei mellett, másokra (környezetére) is pozitívan ható szellemi képességekkel, kreatív energiákkal és maga lesz a teljesen újjászületett, pozitívan átalakult, saját sorsát és

13 életeseményeit tudatosan irányítani képes (megváltozott: megváltott, megszabadult...) ember megtestesítõje. A negatívan fényszögelt NYILAS Nappal, valamint a NYILAS karmával rendelkezõ személyek sérülési- és betegséghajlamai, betegségeiknek a szellemi-lelki okai A Nyilas csillagképe az egyetemes törvényeknek az individuumok közötti kapcsolatokban (jelesül az emberi személyekké oszlott egyetemes léttudat kapcsolatában) történõ érvényesülési lehetõségek spirituális erõterét testesíti meg. Emberi viszonylatban ennek a hatásai nagyjából a személyközti kapcsolatokban, valamint az embernek a természettel való közvetlen és közvetett kapcsolatában, annak az erkölcsi vetületében érhetõ tetten. Ezért a Nyilashoz tartozik az erkölcs, az erény, a törvény, a szellemi nyitottság, a barátság, az értéktudat és a helyes értékítélet kérdése. És diszharmonikus megnyilvánulásában ugyancsak a Nyilashoz tartozik ezeknek az ellentéte: az áltatás és az önáltatás (hazudozás), a szélhámosság, a szemforgatás, az önhittség, a kapzsiság, a mások öncélú dicsérete, felmagasztalása és a mások lenézése, a megalázkodás, illetve a megalázás eltûrése és a mások megalázása, a téves ítélet, az intrika és az öncélú kritika, a misztifikálás, a vallásos és a tudományos babona és a dogmatikus gondolkozás. A Nyilas jegyében született személyek, valamint a Nyilas-Karmához valamilyen más, a horoszkópjukból (is) kiolvasható módón kapcsolódó személyek, csakúgy mint a többi tûz-jegy esetében, kimondottan az igazi (spirituális) személyiség (a szellemi Én-tudat) megszerzésének és kialakításának, csiszolásának és finomításának az élet programjával születnek a világra. De a Nyilas, a Kostól és az Oroszlántól eltérõen, nem nyílt erõszakkal elõretörõen (Mars) és nem minden más személyiséget, "idegen" személyi akaratot elsöprõen (Nap) nyilvánul meg, hanem a több megfontoltságot és több körültekintést, erkölcsi érzéket igénylõ, az igazi értékek helyes megítélési képességét megtestesítõ Jupiteri elv szerint. Ezért is, a Nyilas nem sarkalatos jegy mint a Kos, sem nem szilárd jegy mint az Oroszlán, hanem a szellemi-értelmi tendenciákkal inkább kapcsolatban álló, változó minõség jellemzi. Ennek az spirituálisan extrovertált magatartásnak köszönhetõen, a Nyilasok különösebb egészségi problémákat nem okoznak maguknak, csak akkor, ha a horoszkóp többi elemébõl következõen, misztikus öncsalókká, önmagukat is áltató szélhámos hazudozókká, dogmatikusan szûk látókörûekké válnak, vagyis akkor, ha mindenféle szellemi nyitásra, õszinte, becsületes és világos lelki viszonyulásra képtelennek bizonyulnak. Amennyiben tehát egy általános szellemi nyitottságot és pozitív szabadelvûséget vallhat a magáénak, a Nyilastípus eléggé otthonosan és különösebb akadályoktól mentesen mozog az életben és a világban, fõképpen ha a dogmatikus gondolkozástól is sikerül mentesíteni élet és világszemléletedét. Mivel tüzes, férfias és kiáradó energiák hordozója, másokat elég gyakran megsebez, amikor szándékosan és célzatosan vagy minden különösebb szándék nélkül, "csak úgy, sportból", el-el ereszt egy-egy mérges megjegyzésbe (vitriolba) mártott nyilat a szertartásos jótékonykodásai közben. Ezek a céltalan nyílvesszõ-sebek azért fájnak a leginkább, mert a legtöbbször "ezt nem vártam volna tõle" hangulatban kénytelenek elszenvedni az ártatlannak látszó áldozatok. (Azért csak látszólagosan ártatlanok, mert végül is mindenki a saját Karmája alapján és egyáltalán nem véletlenül kapja meg azt, amit éppen egy hipokrita és a szó szoros értelmében szemforgató Nyilastól kell megkapnia.) Ezért még akkor is érezzük a Nyilastól beszerzett sebeinknek fájdalmas nyomát, ha a Nyilas-ember azóta már többször elárasztott jótéteményeivel. Szóval még a jellegzetesen Nyilas szellemiségû, nagyméltóságú egyházképviselõk és békepolitikusok személyi életében és személyi kapcsolataiban is akadnak bõven problémák, még akkor is, ha ezek többnyire és látszatra mindig áthidalhatóak. Sõt: valójában a Nyilashoz és a Bakhoz kapcsolódik az õsbûn folyamatos elkövetése, illetve az embernek az a minden áron "jóra" való törekvése, hogy minél erõfeszítés-mentesebb életet folytasson és minél nagyobb élvezetekhez jusson. Pontosabban: hogy minél nagyobb fokú kényelemhez, a természeti elemekkel és folyamatokkal szembeni biztosítottsághoz és minél több öncélú örömérzetet, okozó eseményhez és "élvezeti cikkhez" jusson, lehetõleg lelki és testi erõfeszítés és személyi áldozat nélkül. Ezért a Nyilas nem csak vadássza az üdvösség elnyerését és a "tökéletes boldogságot", hanem-önkéntelenül is-befektet és kizsákmányol (természetet, embert, emberi kapcsolatot), annak az önkéntelen törekvésének köszönhetõen, hogy "biztos ami biztos" alapon, amennyiben a lelki üdvösségét nem is sikerül megszereznie, legalább egy kis örömet szerezzen magának. Innen ered az öröm és a boldogság illúzióját keltõ italokkal, táplálékkal vegyszerekkel, módszerekkel és receptekkel való "veszélyesen jó" kapcsolata, amely nem egy esetben zugiváshoz, zugevéshez, alkoholizmushoz, túltápláltsághoz, vércukorproblémákhoz, bulímiához és annak ellentétéhez: anorexiához vezet. Ez utóbbi viszont összetettebb probléma, nem csak a Nyilas természet tehetõ felelõssé a léleknek e negatív kritikájában gyökerezõ betegségért. A Nyilas- Karmával (is) rendelkezõ személy legtöbbet azzal árt magának, ha nagyvonalúságában, vagy tekintélyességre törekvõ, dogmatikus erkölcsiségében nem néz a lába alá, azaz nem néz körül a környezetében, vagy nem néz körül saját lelkivilágában, saját érzelmi lehetõségei és képességei területén, lezárván magát mind erkölcsileg, mind szellemileg egy bizonyos irányban. Ennek következtében aztán nem tud a számára fontos információkkal szemben elég figyelmes, nyitott és kellõképpen érzékeny lenni és különbözõ, figyelmeztetõ jellegû baleseteket kell el szenvedjen ahhoz, hogy ráébredjen a valóságra, ne kényszerítsen se másokra se önmagára olyan látszat õrzõ szerepeket, amelyek a valóságnak nem megfelelõ, idealista szellemiséget és erkölcsiségét hivatottak szentesíteni és a környezettel elismertetni. Tudattalanja tökéletesen leképezteti fizikai testével ezt a belsõ görbe és hamis utakon való (el)járási módot és megjeleníti fizikai testén keresztül ezt a mentalitást. Ezért az ide vonatkozó látási zavarok, szembetegségek, rendellenességek (szemtengelyferdülés, szürkehályog, kötõhártyagyulladás, stb.) és szemsérülések mellett, gyakoriak a Nyilasok körében az egyenetlen, nehézkes és természetellenes mozgásformákra kényszerítõ combsérülések, a csípõficamok, a keresztcsonti fájdalmak, sérülések, a gerinc alsó szakaszának meszesedése, lesérülése vagy deformálódása, esetleg lemerevedése. Így jár az erõltetetten "gerinces" ember, aki erkölcsi monomániájában csak egy irányban képes tartani a figyelmét, aki csak vallásos, tudományos, misztikus, vagy etikai-erkölcsös dogmákon keresztül képes nézni az életet és ezért lemerevedik és elmeszesedik mentális és spirituális szinten. Az ilyen embert természetes, hogy elkapja a reuma, az isiász és a köszvény az együgyû magánteljesítmények és a társadalmi érdem-trófeák vadászata közben. Járási nehézségekkel küzd: a szó szoros értelében rosszul jár, amiért úgy érzi, hogy nem kap elég külsõ elismerést munkájáért, közösségi szervezkedéséért és amiért világias dogmatizmusa következtében, képtelen a személyi tudata tágítására

14 személyisége gazdagítására, fejlesztésére. Ezért hajlamos a combnyaktörésre, a felsõ lábszár csonttörésre, valamint az ideg-zavarokra (az egyre inkább balul elsülõ, érdemszerzõ hadjáratok következtében). Ám az is baj, ha a vadászatról, lemond és inaktívvá válik, ha a lomtárba helyezi nyilát, fegyvereit, a társadalmi és a sporttrófeáit, vadász élete más kellékeit és célzó eszközeit. Neki ugyanis addig szüksége van a zsákmányra és a trófeákra, ameddig rá nem jön, hogy ezek üdvösség-pótlékok, vagyis arra, hogy õ tulajdonképpen az elmaradt üdvössége (az egyetemes törvények szerinti szellemi kollaborációs készsége kialakítása) helyett zsákmányol és szerzi a földi trófeákat. Ilyenkor májpanaszok, elhízás, vércukor problémák és légzõszervi problémák fenyegetik. Ezért jó ha társadalom szervezési és jótékonykodási akcióit a saját és a többi ember személyiségfejlesztõ gyakorlatának (játékának) és az emberi értékek kiválasztódási lehetõségének (Jupiter) tekinti és nem magyaráz bele azokba semmilyen együgyû, misztikus és "felsõbbrendû" célokat, amelyek gondolkozás- és érzésvilágát (mentalitását) szélsõségesen és dogmatikusan polarizálják. Tudatosítania kell magában, hogy határozott döntéshozatalai közben, amelyek szellemi én-tudatát hivatottak kiérlelni, legfontosabb mindig az arany középút megkeresése és betartása, különben könnyen saját kényszerképzeteinek, vagy a másoktól átvett vallásos, erkölcsi és politikai fantazmagóriák rabjává válhat. Be kell látnia, hogy egészségesebb olyan szabad szellemû, nyitott személyi-ségnek lenni, aki tudatosan irányítja saját életjátszmáját, mint olyan játékszernek (bábunak), akit a dogmatikusan leszûkült, másoktól ellenõrizetlenül átvett, misztikus gondolatrendszerek és erkölcsrendszerek vagy a saját együgyû, szentimentális és racionális kényszerképzetei irányítanak. Mivel a Nyilas szimbóluma szerint is az érzések (Tûz) szintjén, az érzelmi valóságokkal, tehát az emberi értékek és az emberi érzelmek valóságának megfelelõ szinteken (erkölcs, vallás, filozófia, politika, kultúra) kísérel meg kapcsolatba kerülni a felsõbb (metafizikai) világ szellemi erõforrásával és megpróbálja elérni az ennek megfelelõ törvényes (eszményi) szellemi alapállás megvalósítását,-az egységtudatot megcélzó szellemi nyilával, vadászszerszámával-vagyis azt, amit éppen erõszakoskodva, a természetet legyilkolva és kizsákmányolva, mindig egy irányba figyelve-összpontosítva-nem lehet megszerezni ("aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt"), nemcsak a politikához és a társadalmi szervezkedésekhez kapcsolódik, hanem a különbözõ egyházi és vallásos szervezkedéseket is. Így mindig sokat viaskodik a vallás és a hit feloldhatatlan ellentétének, valamint a bûn és a bûnhõdés, az ítélkezés és a megbocsátás kérdésével. Legnagyobb problémái az önkéntelen uralkodási - zsákmányszerzési és kihasználási-kiaknázási-kizsákmányolási ösztönével keveredõ, jótékony pózokban való tetszelgési mániájából (hipokrita mentalitásából) adódnak. Bár valószínû, hogy a Nyilas típusú ember találta fel az önzetlenség kifejezést, az imént leírt önkéntelen késztetései miatt, õ azért jótékonykodik, "segít és javít", mert hosszú távon valamiféle (ha másban nem: erkölcsi) haszonban reménykedik. A jótékonykodása és "önzetlen" segítõkészsége által "lekötelezi", a rá szorulókat, akik késõbb egyre nehezebben viselik el a Nyilas által rájuk rakott szellemi (erkölcsi) és pszichológiai (szabad gondolkozásukat lekötõ) kötelékeket. Ezért, még akkor is ha nem olyan személyrõl van szó, aki egyik kezével ad és a másikkal visszavesz (kendõ alá rejtve, de tartja a markát, hogy a befektetés oda visszatérüljön), a megsegített "hálátlanok", nyíltan, vagy rejtve, de fellázadnak a kiszolgáltatott állapotuk ellen és vagy alattomban támadni és rágalmazni kezdik a Jótékonykodót, vagy nyíltan és becsületesen szembefordulnak, szembeszállnak vele. Ez, ha komoly konfliktushoz vezet, általában polgári pereskedéssel is járó, nyílt vagy alattomos gyûlölködéshez vezet. Erkölcsi kudarcai, kisiklásai, csalódásai és kiábrándulásai által, a Nyilasnak rá kell jönnie, hogy az igazi hit, az NEM egy (mások által) meghatározott irányban kiélt érzéshalmaz, hanem egy, a mindennapi élet-gyakorlatban is mûködtethetõ, egyénileg is kiérlelt, szellemi tudás szerinti életbölcsesség és életérzékelés-és így végül is egy egyénileg felélesztett egyetemes emberi tulajdonság-amely a racionális (logikus) gondolkozás és az analogikus gondolkozási (-és döntési) képesség gyakorlás útján történõ egybeötvözõdéseként jön minden emberben létre. És ugyanígy a bûn nem egy, vagy több társadalmi és vallásos dogmatétellel ellentétes cselekedet, hanem pontosan a személyes felelõsségvállalástól el idegenített, tradicionális (dogmatikus) gondolkozás következtében, valamint a túlmisztifikált gondolkozás következtében létrejövõ kitartás egy sorozatosan elkövetett, negatív és ezért hibás, cselekvésrendszerben. A görög nyelvben a BÛN-re vonatkozó kifejezés, a HAMARTEMA, és a megfelelõ ige a HAMARTANEIN azt jelenti, hogy: "nem találni célba", "elvéteni a pontot". A bûn tehát a pont, a cél elvétése. De milyen pont, milyen cél elvétésérõl lehet szó a bûn esetében? A pont az egység szimbóluma, a megnyilvánult világot magából kiárasztó Abszolútum szimbóluma. A trófea- és boldogság-vadászó (az öncélú élvezet, kényelem, kaland és biztonság-vadászó) hétköznapi tudat a pontot, az egységet, nem találhatja el s ez a bûn. Az, hogy bûnösek vagyunk, csak egy másik szó arra, hogy kábulatban élõ, boldogság-vadászok vagyunk és minden áron és lehetõleg áldozat nélkül, meg akarjuk nyerni az életünket. Másfelõl lemondunk az életfeladataink felvállalásáról és megvalósításáról, annak érdekében, hogy elnyerhessük az üdvösségünket, mivel csak végletekben, polaritásokban vagyunk képesek gondolkozni. A polarizált tudatunk tehát mindegyre ELVÉTI a (KÖZÉP)pontot és ebbõl keletkezik A VÉTEK folyamatosan. A Nyilas szimbólumának az értelmezése elvezet tehát bennünket a bûnösség és a betegség analogikus (lényegi) összefüggésének a felismeréséhez. Bûnös és beteg tehát az, aki az élete eredeti célját, vagyis a lelki, szellemi és spirituális fejlõdés általi "teljes és egész" személyiség-alakítást, az egyetemes léttudat kialakítását, vagyis a Jézus által felismerhetõvé tett, megváltási programját elvéti és ezért VÉT-kessé, valamint EGÉSZ-ségtelenné válik és annak jeleként, hogy a szellemi életútján rosszul járt és rosszul jár, a hétköznapi életben és testileg is folytonosan rosszul jár. A Nyilas jellegû karma által felvetett betegségproblémák metafizikai értelmezése és megértése után kikérdezhetjük születési napjegyük és az egészségi állapotuk felõl a jótékonykodó humanistákat, az Isten és az emberiség nevében beszélõ fõpapokat, erkölcsöt és erényességet prédikáló szemforgatókat, a népmentõkként fellépõ, politikus és béke-apostolokat, akik nekünk a jóságról, a toleranciáról, a békés megegyezésrõl, az önzetlen szeretetrõl, különbözõ erények gyakorlásának a szükségérõl és természetesen a bûn ördögi eredetérõl prédikálnak. Azon kívül, hogy sok tanulságot vonhatunk le válaszaikból (persze, ha elõzõleg megtanultuk azokat helyesen: fordítva értelmezni), még gyönyörködhetünk is mesterien és kapásból végrehajtott csípõ-lövéseik virtuozitásában. Csak éppen el ne vérezzünk a Nyilas-telitalálatok következtében! Amennyiben lelki kábulatából felébred, egy önmaga lelkivilágával és a külvilág

15 dolgaival egyenesbe került, minden irányba nyitott szellemû Nyilas-emberrel találkozhatunk, aki kellõképpen fejlett humorérzékét használni tudja elsõsorban saját idealista és dogmatikus mentalitásával szemben. Ha ez a személy barátunkká válik, életünk legtermékenyebb és legfelemelõbb személyi kapcsolatára számíthatunk. A Nyilast uraló Jupiter hatása ugyanis nagylelkûvé, nagyvonalúvá, a baráti etika nagymesterévé: segítõkésszé, elõzékennyé, közvetlenné, de ugyanakkor nagy távlatú gondolkozóvá is teszi az embert, aki pontosan ezért rendelkezik a legmegbízhatóbb és legkellemesebb baráti - ismerõsi körrel, mert helyes az arányérzéke és az értékítélete. így õ ritkán "véti el a célt", pontosan azért, mert legfõbb erénye az, hogy amikor elvéti a célt, van elég ereje és bá- torsága ezt bevallani mind önmagának, mind a környezetében élõknek. Sõt: õ az aki elsõként derül azon, ha a Nyilas természetének negatív megnyilvánulási formái megint erõsebbnek bizonyultak teljes személyénél: éber felelõsségtudatánál. A BAK jegyében született és a Bak Sárkányfarokkal, valamint a Bak Lilith-tel rendelkezõ személyek betegségei, betegséghajlamaiknak szellemi-lelki okai A Bak napjegy, az uralkodó bolygója, a Szaturnusz által megtestesített egyetemes felelõsségtudatnak (A megváltódási szükség tudatának) a fizikai világhoz és a megváltáshoz közvetlenül kapcsolódó folyamatoknak és teremtõerõknek a megnyilvánulási és kifejezõdési erõtere. Ez azt jelenti, hogy az ember számára, a Bak által megtestesített õselv, a teremtett létnek a kiegyenlítõdését biztosító és a létfolyamatokat az egyetemes kiegyenlítõdés irányba terelõ, a lét és az élet folyását az egyetemes megváltás logikája szerint szabályozó törvényeknek az emberi közösségi-társadalmi élet gyakorlati területein és a közösségi-társadalmi élet sajátos megnyilvánulásaiban testesül meg. Ezért, a Bak jellegû karmával, vagyis a Bak jellegû, mélytudati negatív személyi meghatározódással, fejlõdési sors-programmal született személyek, valamilyen lelki, vagy lelki formában (szinteken), a közösségi - társadalmi cselekvési rendszerek életkörével viaskodnak, ahhoz vonzódnak, vagy attól menekülnek, vagy óvakodnak önkéntelenül. Amennyiben az utóbbi eset áll fenn, ez azt jelenti, hogy a Bak szellemiség igen negatívan jelentkezik a személy jellemvonásaiban és az illetõ személy teljesen azért zárkózik el a közösségi társadalmi élet formáitól, mert fél a közösségi szintéren rá leselkedõ esetleges kudarcoktól. Egy jellegzetes élethelyzet, jelenség, egy problémakör irracionális elutasítása azt jelenti, hogy a személy fél attól a problémakörtõl, mivel ott nehézségeket tapasztal, vagy ösztönösen érzi, hogy ott vele szemben támasztott különleges elvárásokra, igényekre, és ezeknek megfelelõ konfliktusokra, kemény akadályokra, elutasításokra és esetleg komoly kudarcokra, szenvedésre is számíthat. Ezeket viszont a horoszkóp segítségével fel kell tárni, majd tudatosan fel kell vállalnia és addig kell próbálkoznia, amíg ezeken az életterületen is kiismeri magát és el kell jutnia oda, hogy a játékszabályokat megismerve, képessé váljon a jó tájékozódásra, a helyes cselekvésre és a közösségi szellemben történõ felelõs gondolkozásra. A pozitív Bak a földi élet gyakorlati megvalósítási szintjére, a közösségbe hozza a Nyilasnál még csak nagyvonalakban és inkább az érzelmek és az eszmék szintjén jelentkezõ, törvényes erkölcsiség megvalósításának a szükségét és tisztázza azt, hogy megváltás? kiegyenlítõdés, csak és csakis a gyakorlati földi életfeladatok maradéktalan felvállalásával és a cselekedeteinkért, szavainkért és gondolatainkért-képzeletünkért és képzeteinkért való felelõsségvállalással, valamint a természeti törvények tiszteletben tartásával és az anyag által visszatükrözött szellemi információk megfigyelésével és helyes értelmezésével lehet. Mivel a zenit-pont mellett helyezkedik el, a Bak típusú ember is éppen annyira szeret vezetõi-vezéri-szerepben tetszelegni mint a Kos és éppen annyira szeret hatalomban lenni és mások fölött uralkodni mint az Oroszlán, és minderre ráadásul, a kárpáti zerge biztonságával szeretne a szakadékos magasságok szikla-talaján megállni, a felhõkkel és a napsugarakkal közvetlenül érintkezõ (közösségi) csúcsokon sütkérezni. Ezért, néha a Kosnál és az Oroszlánnál is nagyra vágyóbb, magasra törõbb, hatalommániásabb és kegyetlenebb. Amenynyiben viszont keveset tud a földi élet részletkérdéseirõl és gyakorlati nehézségeirõl és a lélek mélységeirõl, valamint az anyag belsõ szerkezetérõl és a benne, az állati ösztönség szintjén jelentkezõ õserõk természetérõl, sok szenvedésben kell részesülnie, amíg a megfelelõ szellemi érzékenysége kialakul. Vagy, a tanulást egészen lentrõl, a bányák és barlangok által megtestesített tudatalatti rétegek nehéz anyagának feltárásával, kiemelésével, átvilágításával, megfigyelésével, értelmezésével és az anyag alján és a tudattalan szellemvilág mélyén rejlõ jelenségek, formák jelentése metafizikai értelmének megfejtésével kezdeni. Õ az, aki hat éves korában máris (a kezedben jópofán, késõbb már fárasztóan, vagy nevetségesen) komoly, nehézkes, öreges, koraérett, vagy koravén. Hiszen már akkor megsejti, hogy neki nagyon sok megrágni és megemészteni (befogadni, megvizsgálni, megérteni, és hasznosítani) valója van az életben és rendelkezik is a kásahegy átrágásához (megértéséhez, értelmezéséhez) szükséges szívóssággal, kitartással, türelemmel. Lassan és alaposan rág és emészt, mérlegel, megfigyel, megfontol, kételkedik, bizalmatlankodik és bizonytalankodik, millió szemszögbõl vizsgálván meg a megértendõ és megoldandó feladatát és amennyiben megoldhatatlannak, megemészthetetlennek ítéli, több fárasztó vizsgálat után is, késõbb messze elkerüli azt. Amennyiben viszont megfejtette, az így szerzett ismeretit-a személyes tudást!-okvetlenül felhasználja a társadalmi élet valamely csúcsának a meghódítására, de legalább is, a hatalom megszerzésében vagy megtartásában szorgoskodó személyek (tanítványok) kioktatására. Amennyiben a Bakban, vagy a X. házban álló fõbolygóink diszharmonikus fényszögeket kapnak horoszkópunkban, az elõbb felsoroltaknak a szélsõséges változatát, vagy azoknak poláris ellentétét leszünk hajlamosak elkövetni mindennapi életünkben: merevek, vagy zárkozottak leszünk, nem csak a társainkkal, partnereinkkel és családtagjainkkal szemben, hanem minden újnak, vagy szokatlannak tûnõ eszmével, eszmerendszerrel szemben is. Különbözõ mesterséges eljárásokkal és módszerekkel igyekszünk ezeket magunktól távol tartani, vagy, éppen fordítva: erõszakosan provokáljuk, erõltetjük bizonyos természeti folyamatoknak idõnap-elõtti megjelenését, felelõtlenül megváltoztatván az egyetemes törvények szerint (az idõ, vagyis a Ritmus és a Ciklus törvénye szerint) megnyilvánuló természetes folyamatokat-sokszor a saját fizikai és pszichikai lehetõségeink és képességeink (vagy sorsfeladataink) ellenére is-, azt gondolván, hogy nyereséghez jutunk ezáltal. Eközben az erõszakoskodásunk és a lehetõségeinkkel való visszaéléseink következménye egy másik életterületen sokkal inkább visszadob bennünket fejlõdésünkben (Ezért a Bak napjegyének megfelelõ spirituális erötér és a Szaturnusz által megjelenített õserõ a legközelebb áll az Ok és az Okozat, vagyis a Karma törvényének beteljesüléséhez.). A bennünk megnyilvánuló (megváltatlan, fel nem ismert és

16 harmonikussá nem oldott) Bak lételv nehezen kiheverhetõ, késõre gyógyuló betegség-leckékben részesít bennünket: különbözõ bõrbajokkal, bõrkeményedésekkel, kiütésekkel, térdfájásokkal, térdtájéki sérülésekkel, kell küzdenünk. Valósággal térdre kényszeríti a sors vak és szeszélyes erejének képzelt lelkiismerete (Felettes Énje) a karmikus leckéibõl tanulni nem akaró (nem képes) embert. Reumával, ízületi gyulladással, csont tébécével, ízületi tébécével, csontritkulással, különféle kelésekkel, daganatokkal, sorozatos csonttörésekkel, állandósuló ficamokkal, nyirokcsomó-gümõkórral, meszesedéssel, bénulásokkal, gutaütéssel, túlzott lesoványodással, vérszegénységgel, magas, vagy alacsony vérnyomással, érelmeszesedéssel, meghûlésekkel, állandó depresszióval, emésztési és székelési zavarokkal próbál rávezetni Felettes Énünk az igazi sorsfeladataink és egyetemes felelõsségünk felvállalási szükségére és fejlõdési életprogramunk beteljesítésére. A betegségeken kívül szembe kell nézni az állandó hivatásbeli, közösségi életkörökben ért sikertelenségekkel, hátráltatottságokkal is, hiszen azért a Baknak megfelelõ tízes horoszkópház a társadalmi-közösségi életterületeken való cselekvésrendszerek háza, mert ezen az életterületen olvasható le a leghamarabb az, hogy a szülött távolodik-e, vagy közeledik sorsfeladatainak beteljesítéséhez. De vigyázat: a jelenség fordítva is igaz: a fent leírt betegségek és a sorozatos sikertelenségek akkor is fenyegetnek, ha a Szaturnuszi õserõ természetével visszaélve, elárkozunk a társadalmi-közösségi élet elöl és egészen visszahúzódott életet élünk, sündisznó-lélekkel senkit sem engedünk magunkhoz közel, semmilyen jelenség és senki felé nem nyílunk meg, senkit nem veszünk körül önodaadó és odafigyelõ-de nem terhes, hanem tapintatos-szeretettel. A teljes visszahúzódás, a félrevonulás elfásít és végül megtör és ezért semmivel sem jobb, nem erényesebb és fõként nem veszélytelenebb, mint a türelmetlen eredmény-, hírnév-, siker- és élvezethajszolás, az egyéni becsvágy-kielégités és a karrierizmus. Amint említettem, a Bak csillagkép és az uralkodó bolygója, a Szaturnusz a Karma törvényéhez kapcsolódik közvetlenül és ha ebbõl a szemszögbõl közelítünk a kérdéshez, nyilvánvalóvá válik az is, hogy miért az imént felsorolt betegségek jellemzõek a Bak szülöttekre, ugyanis a földi, tehát a fizikai testben való létezés számunkra az egységes, egyetemes világon belül egy sajátosan elkülönült létállapotot biztosít, amelynek folytán éber állapotban egy polaritásokban megnyilvánuló anyagi világban kell határozatokat és döntéseket hoznunk és ezen döntések alapján cselekednünk életünk minden mozzanatában. A szanszkrit Karma kifejeznek az értelme is hûen tükrözi ezt a sajátos helyzetünket, hiszen egyaránt jelent meghatározódást, adósságot, kötelességet cselekvést és gondolkozást, valamint bevált is, ami arra utal, hogy (tudatos, vagy tudattalan) gondolkozásunk alapján cselekszünk, de arra is, hogy cselekvéseink következményei, még ha megváltozott és számunkra nagyon nehezen felismerhetõ formákban is, de visszahatnak ránk és mi ezeket a hatásokat kénytelenek vagyunk elszenvedni, értékelni és értelmezni, ami megint csak új és új gondolatformák létrehozásához (elgondolásához) vezet, amelyek apján cselekedni fogunk az elkövetkezendõ idõben. A bõrünkön és a csontunkon érezzük tehát a földi létezésünk által kiváltott válaszreakciókat és amennyiben sorozatosan nem vagyunk hajlandóak ezen "sors"- figyelmeztetésekbõl nyert információkat helyesen értelmezni, különbözõ szenvedések által is figyelemfelhívó fizikai változásoknak vagyunk kitéve. A fizikai testünk pontosan a fájdalom érzésén keresztül áll a tudatunkat is hordozó metáltestünkkel összekötve. És viszont: a tudatunkat (is) hordozó metáltestünk az érzeteken és a vágy, a gyönyör és a fájdalom érzésén keresztül van összekötve a fizikai testünkkel. Tapasztalnunk kell ahhoz, hogy gondolkozhassunk és gondolkoznunk, vagyis döntenünk kell ahhoz, hogy új fajta tapasztalatokat szerezhessünk, tehát bizonyos, általunk is vágyott élmények megtapasztalása érdekében a következményekért személyes felelõsséget kell vállalnunk. Ahhoz viszont, hogy a gondolkozásunk kiszélesítése érdekében új és új tapasztalatokhoz juthassunk, új és új élmények kockázatát kell vállalnunk, vagyis a következményekért vállalnunk kell a felelõsséget. Amennyiben viszont nem vállaljuk a személyes felelõsséget személyes döntéseinkért, nem is leszünk képesek soha azoknak a ránk visszaható (néha fájdalommal járó...) visszajelzéseibõl levonni a ránk vonatkozó, megfelelõ következtetéseket és ezért újabb és újabb hasonló élményre lesz szükségünk, addig amíg automatikusan meg nem tanuljuk az illetõ õserõvel (bolygóval) való személyes harmóniába-kerülés leckéjét. Pontosan ezt idézi elõ a Szaturnusz, a felelõsségtudat és a tapasztalás, vagyis a lehetõségek és a határok ismeretének és a következetességnek princípiuma és ezt biztosítja a Bak által megtestesített spirituális erõtér is. Ezért a leginkább a fizikai-természeti személyünket a fizikai külvilágtól elhatároló testfelület: a bõr az, amely az ilyen tapasztalási leckében elsõdlegesen részt vállal, a fizikai test legszilárdabb vázát képviselõ csontozatunk mellett. De ugyanezt az információ-szûrést, információ-befogadási lehetõséget elõkészítõ funkciót tölti be a fizikai természet információkat hordozó, különbözõ táplálékok megemésztését (feldolgozását) fizikailag elõkészítõ (hátsó) fogazatunk is. A Bakban álló Szaturnusz szembenállása, vagy kvadrátja a Marssal, a legtöbb esetben hamar romló fogakat, emésztési zavarokat, különbözõ bõrbetegségeket, vagy csonttörésekkel végzõdõ baleseteket eredményez, amennyiben nem sikerült e két, látszólag egymásnak ellentmondó és egymást kizárni látszó õselvet harmónikusan egyeztetnünk, egymással kiegyenlítenünk személyiségünkben. A Bak ember által megtanulandó karmikus leckérõl, vagyis a Szaturnusz õserõnél felemlített egyetemes felelõsségtudatról mely a Karma törvényének kiegészítõje és amit a Bak karmával rendelkezõ személy a fizikai dimenzió által nyújjtott tapasztalási lehetõségei segítségével kell magában felépítenie, bõvebben kitérek a Vízöntõ napjegyének jellemzésénél és univerzális értelmezésénél, hiszen a felelõsségtudat jelentését a leginkább annak misztikus kiegészítõjének: a Szabadságtudatot képviselõ Uránusz metafizikai értelmezése, ismertetése segítségével lehet megvilágítani. Egyébként a pozitív Bak, vagyis a saját belsõ korlátain túljutni képes embertípus a bölcsesség, a nyugalom és a kitartás (elvhûség) õselvét és így, a közösségért hozott áldozat és a közösségi jócselekedetek szimbólumát testesíti meg mint és föld elemû és mint nõi elemû Konstellációnak a szülöttje. A negatív VÍZÖNTÕ Nappal, valamint a Vízöntõben álló Lilith-tel és Sárkányfarokkal rendelkezõ személyek baleset- és betegséghajlamai, a jellegzetes konfliktusaiknak és betegségeiknek az igazi, kauzális okai A Vízöntõ, az egyetemes törvényekben megtestesülõ teljes lét-tudatnak, az úgynevezett Isteni Intelligenciának (Az abszolút értelemnek), valamint az abszolút értelemmel való együttmûködési és együtthatási képességnek a konstellációja. És természetesen, ezáltal a Vízöntõ számunkra az egyetemes személyiség, az egyetemes felelõsségérzettel rendelkezõ személyi-tudat és cselekvési képesség kialakítási lehetõségnek és szükségének a konstellációja. A Vízöntõ metafizikailag tehát, az egyetemes értékû szellemi információáramlásnak és az információk kölcsönhatásának és

17 következményének, vagyis az információt hordozó struktúrákegymás-megtermékenyítésének és ezáltal a szellemi együttmûködésnek, valamint az irány- és sebességváltoztatási képességnek, emberi szinten tehát: a mentális és a spirituális kollaboráció-készségnek és lehetõségeknek a kauzális erõterét megtestesítõ konstelláció. Ezért a lehetõségek bolygójaként ismert Uránusz által uralt Vízöntõ a minden irányban mozgó, mentális és kauzális információáradatok, a mentális szinten való kép és képzetalkotási - és ezáltal a materiális megvalósítási lehetõségeknek, tehát, a teremtõ imaginációnak a konkrét struktúrává keletkezési és rendezõdési lehetõségeinek, valamint a minden irányba nyitott lényeg-változtatási lehetõségek, és ezzel együtt a poláris végletek szabad megnyilvánulásának és szabad átélési lehetõségeinek a napjegye. Ezért a vízöntõt a szabadság és az emberi szabad-akarat megvalósulási napjegyeként is emlegetik. Ezért, a Vízöntõ jellegzetesen egy mentális jegy, amelynek a megbélyegzettei majdnem mindent a tudományos gondolat és képzelet erejével valósítanak meg (ezért a feltalálók konstellációja is többek között) és az ilyen szülöttnél még a misztikus gondolkozás is, mindössze az érzelmi kicsapongások természetes következménye. Karmikus (negatív) erõterében a legszentebb emberi érzésekrõl is hamar kiderül, hogy igazából az én-érzet rejtett hatalmi ösztöneit szolgálják. És még a hatalom sem az uralkodás gyönyöréért kell, hanem azért, hogy a Vízöntõi lélek korlátlanul és minden külsõ felelõsségre vonási lehetõség nélkül kipróbálhassa határtalan teremtõ-energiáit és abban jól kitombolhassa magát. Karmikus megnyilvánulás esetén, egyszerre érvényes és érvénytelen minden törvény és minden szabály, amit az ember felállított és elképzelt, mivel a vízöntõ-karmás személyek semmitõl nem félnek úgy, mint a szabadságkorlátozástól, a valós elkötelezõdéstõl. Õk tehát a szabadságmániájuknak a foglyai. Õk a szélsõséges anarchisták, a rapszodikusan hisztériás mûvész-lelkek, a gátlástalan szélhámosok, a mindig jókedvû csavargók, a színpadon és a kocsmaasztaloknál megdicsõülõ tragikus hõsök és a melankolikus bohócok, a kifinomultan rafinált és csiszolt modorú, meggyõzõdés-mentes politikusok, a természetellenes ésszerûség és a szervezettségre alapozott kollektivizmust a liberális kozmopolitizmussal összeházasító teoretikusok (filozófusok) és a kollektív szentimentalizmus félelmi ösztöneit bravúrosan meglovagoló kulturális, vallási és nemzeti konjunktúralovagok, a miszticizmust a materialista pragmatizmussal tökéletesen egyeztetõ ideológusok. De a zsarnokoskodási hajlamaikat ügyesen a közösségi érdekek álcája mögé rejtõ szektavezérek-és vallásalapítók napjegye is a Vízöntõ, akiknél minden megtörténhet. De ami a leginkább megtörténhet, az mindannak az ellentéte, amit eddig felsoroltam, és természetesen annak, amit egy vízöntõi személy egy adott pillanatban mond, tesz, vagy gondol. Vagyis mindaz, amire egyedül csak õk képesek. A negatív Vízöntõ a száznyolcvan fokos pálfordulások csillagképe, de van, amikor csökönyösségben még a Bakon is túltesz és ilyenkor õ az irányváltoztatási képtelenség és a hosszantartó mentalitás-változtatási képtelenség kauzális erõtere is. A negatív vízöntõi személy ugyanis, minden következetlen és felfokozott külsõ változási hóbortja ellenére, lényegében képtelen a belsõ változásra, és agresszíven viszonyúl minden olyan személyhez, akirõl úgy érzi, hogy bármiféle lényegi, tõle tehát fegyelmet, kitartást és erõfeszítést igénylõ mentalitásbeli változtatást elvárna tõle. A szellemileg fel nem ébredt vízöntõi személy azokat a személyeket, aki az ilyen, vele szemben támasztott mentalitás-változtatási elvárásainak nyíltan hangot is mernek adni, mérhetetlenül, nyíltan, visszavonhatatlanul és megbocsáthatatlanul gyûlölni fogja. De a Vízöntõ nem csak az individuális voluntaizmus, a szellemi önállótlanság két szélsõséges állapotának az egy idõben és egy személyben történõ megtestesítõje. Mivel eredendõen hamis univerzalitás -tudattal születik a világra, nehezen találja meg saját valós személyiségét és ezért állandóan meggyûlik a baja mások nyugodtnak, vagy stabilnak látszó személyiségével, állandóan támadva, felelõtlenül piszkálva, igazságtalanul vádolva, kétségessé téve a kiszemelt személy hitelességét. Személyi felelõsség nélküli szabadság-koncepcióinak következtében a karmikusan jelölt Vízönt-típusú ember, még az eredendõ léttudatból: a szabadságot jelentõ Isteni tengelybõl is képes kiszakítania magát és ezáltal válik a saját csapongó kényszerképzeteinek, alaptalan és ötletszer félelmeinek, irracionális instabilitásának, egyszóval: Uránuszi pörgéseinek és õrült forrongásainak a legesendõbb kiszolgáltatottjává, még akkor is ha támadhatatlan fizikai egészsége miatt, szabad szemmel ez nem érzékelhetõ egy kívülálló számára. Ilyen szempontból a Vízöntõi karmával rendelkezõ személynek nehezebb dolga van az állatöv többi szülötteihez viszonyítva, hiszen mindent egyedül - az úgynevezett Uránuszi intuíciójára támaszkodva-kell megfejtenie és még a betegségei sem mindig szállíthatnak számára egyértelmûen értelmezhetõ információkat a szükséges életpálya és sorsirány-változtatásokhoz. Ugyanis õ képes a földi létezés teljes skáláját átélni huzamosan és egy idõben és ezért ritkán beteg. Õ egyszerre mindent átél mentálisan, de az eszét örvényként vonzó veszélyes gondolat-konstrukciókon kívül, amelyek veszélyes élethelyzetbe, vagy egyenesen az õrületbe kergethetik, semmit sem tud átélni lelkileg és fizikailag. Ezért, a korlátlan szabadság lidércétõl hajszolt, és ezért egymásnak is ellentmondó képzelete miatt, képtelen a vele történõ események következetes értelmezésére, még akkor is, ha egymás után háromszor töri ki a bokáját, vagy töri el az alsó lábszárát ugyanazon a helyen és ugyanolyan körülmények között. A negatív Vízöntõ tehát, az egymással radikálisan szembehelyezkedõ szélsõségek megtestesítõje. Tragédiái is pontosan abból fakadnak, hogy mindenkinek a szabad lehetõségek kihasználásának az õserejét képviselõ Uránusz szellemisége jut eszébe a Vízöntõvel kapcsolatba elsõdlegesen, megfeledkezvén az igazi szabadsághoz szükséges felelõsségtudatot, éberséget és józanságot, önismeretet és önmérsékletet képviselõ Szaturnuszról. Mert metafizikai szinten az felelõs ismeret a tökéletes önismeret és a zavartalan kommunikáció, az önmagunkkal, vagyis a felettes Énnek nevezett egyetemes szellemünkön (a lelkiismeretünkön) keresztül történõ kommunikáció. Az Uránuszi szellem ugyanis, csak és csakis úgy válhat a tisztánlátás, illetve a világosság és a megvilágosodás szellemi erejévé, ha a felelõsségtudat erejével megtisztított emberi szellem képessé válik a személyi felelõsségbe ágyazott Felettes Énnel (a Krisztussal) való állandó kapcsolattartásra. A Szaturnusszal megfékezett Uránuszi szellem tényleges megvilágosodásának az eléréséhez szükséges tehát az önismereti (hibabelátási) képesség kialakítása, ami a személyes felelõsségérzet által felvállalt Karmikus meghatározódások türelmes feloldásán, pontosabban: a Karma spirituális feldolgozásán (megfigyelésén és értelmezésén) át vezet. Amennyiben a negatív Vízöntõ természettel (Nappal), vagy Vízöntõ karmával rendelkezõ ember nem képes az Uránuszi õserõt a Szaturnuszi szellemmel magában kiegyenlíteni és a Szaturnuszi felelõs bölcsesség

18 segítségével nem képes az önismeret és a személyi felelõsségvállalás felé vezetõ (Önkorlátozó!) lépéseket megtenni, valamint a szükséges irányváltoztatásokat (mentalitásbeli pozitív szellemi-lelki változtatásokat) megtenni, bokaficammal, bokatöréssel, ínszalag szakadással, az alsó lábszár és a boka görcseivel, visszérképzõdéssel, visszértágulással, a lábszárak puffadásával, lábszárfekéllyel, érgyulladással, a vérkép rendellenességeivel, a gerincvelõ betegségeivel, egyensúlyzavarokkal, különbözõ járási nehézségekkel (sántítással) a vérnyomás hirtelen változásával, látási (megértési és értelmezési) problémákkal és súlyos rendkívüli balesetekkel fizet rögeszmés egyoldalúságáért, fanatizmusáért, szellemi és lelki rugalmatlanságáért vagy mindennek a másik végletes megéléséért: a felelõtlen, meggondolatlan, és a hosszú távú következményekkel nem számoló mentális felelõtlenkedéseiért, a következetlen, követhetetlen és gyakori irányváltoztatásaiért (meggyõzõdés-nélküliségéért) és nem utolsó sorban a kõszívûségéért. Vagyis, a közömbös és mások fájdalma és nyomorúsága iránt érzéketlen mentalitásáért, titkolt, vagy nyíltan vállalt, fölényes kegyetlenkedéseiért. Lelki szinten viszont, fárasztóan unalmas egyedülléttel és elhagyatott öregkori állapottal a szabadság- és függetlenségmániájáért, az elkötelezõdés-ellenes mentalitásáért. A leginkább viszont, azokért az ártatlannak látszó, de mágikus erejük miatt nagyon is veszélyes gondolatépítményekben és képzelõdésekben való, titkos és sötét gyönyörködései miatt kell fizetnie, amelyeknek a megalkotására és fantázia szintjén való átélésére ösztönösen vágyik, és amelyeknek a kísértõ csábításától nem akarja, lehetõleg már a keletkezésük elején és határozottan elhatárolnia magát. A Vízöntõ ember gyógyulási folyamatait elõsegítik és megkönnyítheti (né) a hibafelismerések és a hibabelátások következtében fellépõ õszinteség, elsõsorban önmagával szemben, amit a pozitív átalakulási szándékkal egybekötött felelõsségvállalás követ minden egyes szaváért, tettéért és gondolatáért. A legnehezebb próbatétel számára a már-már reflexévé vált projiciálásról, vagyis a saját hibáiból eredõ sorscsapásoknak az okát a külvilág ellenségeskedésére és saját hibáinak a külvilágra, a többi emberre való kivetítésérõl, áthárításáról való lemondás. Amennyiben sok belsõ törekvés árán sikerül neki egy fél lépést is tenni ebbe az irányba, nyert ügye van. Innen már tovább vezeti rendkívüli éleslátása, intuíciója és a tapasztalatok értelmezése árán szerzett bölcsessége. A kifelé áradó, személyiségét szétszóró szabadságmániája átalakul (átalakulhat...) belsõ fegyelem és önuralom által létrehozott belsõ figyelemmé, éber tisztánlátássá, vagyis szellemi szabadsággal egybekötött egyetemes megismeréssé és szellemi áttetszõséggé. A HALAK jegyében álló Lilith-tel és Sárkányfarokkal rendelkezõ személyek betegség- és baleseti hajlamai és a Halak karmával rendelkezõ személyek betegségeiknek a spirituális okai A Halak-konstelláció által megjelenített spirituális erõtér az Egyetemes Lét egységes és éber átélési szüksége, az abszolút lét-állapotba való reintegrálódás (Megváltódás) õselvéhez és ezen egység-tudat és egység-élmény megvalósításának az elérését megelõzõ sorsproblémákat, a határtalan egység tudatos átélési képessége megszerzésének a spirituális kényszeréhez (õshívásához), a fényre, tisztaságra és szeretetre való törekvések önkéntelen késztetéséhez kapcsolja az emberi lelkeket. Ezért a Halak által megjelenített kauzális morfogenetikus erõtér az Abszolút Léttel való egyesülés õselvének való feltétel nélküli odaadás és önátadás szükségének a belsõ érzetét és szellemiségét (A teremtõi és megváltói abszolút lét azonosságtudatát) tartja fenn és áramoltatja. Ezért a Halak konstelláció az ember számára, az egész létezés egységének, vagyis a teremtõi azonosság-tudat egységes és éber átélésének a szükségét hozza a sorsába, ehhez a személyes és ugyanakkor egyetemes alaplétélményhez kapcsolja az embert és ezen tudatos átélési képesség megszerzésének kényszeréhez (un. õshívásához) irányítja. A szellemi tisztaságra, az értelmes és önzetlen áldozatkészségre és a diszkrét szeretetáramoltatási képesség elérésére való törekvések önkéntelen késztetéséhez, az egyetemes szeretettel való azonosulásra sarkalja az ember szellemét. Ezért, a diszharmonikus Halak-karmával rendelkezõ ember általában a hamis, kábult, homályos és zavaros (spirituálisan - értelmileg tisztázatlan) egységtudatból, de még inkább a hamis (korrupt és primitív: érzelgõs) egységérzetbõl adódó, zavaros, homályos és kaotikus szeretet-képzetek kábulatának rabságában él. Két lábával nem a földön jár, nem akarja meglátni a gyakorlati igazságot, mivel nem akarja lelkéhez közel engedni, meg-és elismerni sem a fizikai valóságot, sem a metafizikai realitásokat, hanem azok elfogadása helyett érzelmeinek alávetetten, a káprázatok világában él. Ezáltal a sorozatos önámítást és így menthetetlenül a szenvedélyeitõl, a többi embertõl, a körülményektõl való függõségi viszonyt választja. Õ az infantilis felnõtt, a megérteni való örö gyermek, az ugyan rendkívüli empátia készséggel, a nemes érzésekkel és erõs spirituális képességekkel rendelkezõ mûvész- és kolduslélek, akit végül mindenki megbánt, és aki végsõ soron mindenkit megbánt magatehetetlenésgébõl következõ elkeseredettségében. Ártatlansága csupán látszat és szakrális maszk (Hamvas Béla) aminek segítségével még mindig reméli, hogy karmikus sorsfeladatával nem kell szembenéznie, azt nem kell felvállalnia és nem kell saját sorsáért, üdvéért felelõsséget vállalva, azt határozottan és örökérvényen a saját kezébe vennie. Õ a Sorsát, vagyis a konkrét, mindennapi életfeladatok nehéz próbatételeit a színpadias látszatok tragikomédiáján át megkerülõ és ezáltal a rivaldafények mesterséges sugarában megdicsõülõ színész, aki elbukik a mindennapi családi életben, ahol tényleges emberközeli kapcsolatokban muszáj élnie. Õ a bohóc, aki igazából sír, amikor ránk nevet, a családi jelenetek alkalmával önérzetesen méltatlankodó és fölényeskedõ, önjelölt mártírja, aki belül reszket a szégyentõl és a félelemtõl, amiért nem meri megmutatni esendõ, igazi emberarcát. Amennyiben a Vízöntõ szélsõséges nagy játékain bizonyos gyakorlati tapasztalatok árán mégiscsak képesek vagyunk átlátni, a diszharmonikus Halak játékával szemben csak reménytelenül lógathatjuk karjainkat, hiszen rendkívüli azonosulási képességük lehetetlenné teszi még a saját számukra is, hogy igazi különbséget tegyenek szerepjátszás és valódi átélés között, ébrenlét és álom, spirituális tisztánlátás és misztifikált fantáziálás között. Soha nem tudhatjuk, hogy hányadán állunk a lelki felébredést és a spirituális újjászületést a színpadi drámaiasság, az érzelgõs õszinteség, az alkohol, a kábítószer, a nikotin és mindenféle narkotikumfogyasztás segítségével magától távol tartó Halak emberével, hiszen õ egy idõben a helyes értékítélet princípiumát képviselõ Jupiter és a lelki-értelmi (tudattalan) mély tengerek, a kozmikus világéter áramlásának õselvét, az egyetemes egységérzés és egyetemes egységtudat princípiumát megtestesítõ Neptunusz befolyása alatt áll. Ezért érézkeny mint a Rák, szenvedélyes mint a Skorpió és illékony mint a Vízöntõ. Egyszerre mind

19 a három és mégsem ugyanaz, hiszen imaginációjával állandóan a megfoghatatlan mélységek fölött és a befoghatatlan távolságokban lebeg. Szomorú, mégis a földön kell járnia a Halaknak! Mert a Karma törvénye alapján, az egyetemes lét-tudat állapotba (Abszolútumba) való visszakapcsolódáshoz, elõbb a fizikai életben éberen és felelõsen vállalt mindennapi tapasztalatok segítségével megszerezhetõ tisztánlátás (spirituális éberség) szükséges, amit csakis úgy érhet el az ember, ha egyszerre mind a két lábával a földön jár. És a személyi horoszkópjában diszharmonikusan fényszögelt Halak Nappal, Sárkányfarokkal vagy Ascendenssel rendelkezõ ember pontosan ezt nem tudja elfogadni és ezt érti meg a legnehezebben, mert a reintegrálódást önbeavatás nélkül akarja elérni, a megváltást realizálás (életmegvalósítás) és öntisztítás nélkül. Kerülõ úton, külsõ eszközökkel (kábítószerek) és külsõ mesterekkel (káprázatos meditációk útján és médiumi kapcsolatkeresés útján az asztrális dimenziót szabad akaratukból elhagyni nem akaró, tévelygõ szellemekkel). Ezért Halak karmával rendelkezõ személy a földön járás helyett többnyire elvágyódik a mindennapi életbõl valahová nagyon messze, az álomvizek nyugtató (ringató) ölébe, ahová csak a legfinomabb zene futamai érhetnek el, felelõtlenül és önfeledten játszadozni pajkos tritonokkal és bájos kis sellõkkel, akik nem várnak el tõle semmit az égvilágon és nem igényelnek tõle sem fizikai, sem lelki erõfeszítéseket: józanságot, éberséget, vagy elkötelezettséget. Szóval nehezen esik a Halaknak a földön két lábon járni ennyi elvágyódással, ennyi titkos álommal, zenével és költészettel (legfeljébb a jól megvilágított színpadi deszkákon, ahol legalább azonnal lemérhetõ hatása van a határozottan tett lépéseknek). Ennek viszont a szó szoros értelmében a lábuk issza meg a levét és lábfejcsont törésre, különbözõ lábfej és sarok megbetegedésre, csonkulásra, lúdtalpra, bokasüllyedésre, tyúkszemképzõdésre, talpi bõrkeményedésre hajlamosak. Mivel több egyedüllétre van szükségük az életük értelmének felismerésére és a tapasztalataik kontemplatív feldolgozására, gyakoriak a kiheveretlen megülésekbõl eredõ betegségek: a reuma, a köszvény, a nyirokrendszer betegedései és mûködési zavarai, hiszen szeretnek úszni az árral, vagyis hagyják magukat sodortatni a zajló élet mûvészi, vagy kevésbé mûvészi, alkohollal és más, hamis egységtudatot: káprázatot elõidézõ izgatószerekkel dúsított szokásaival. Ezeknek az önbecsapó, kamraeltolási társasjátékoknak következtében aztán különbözõ mérgezések jöhetnek létre a különbözõ kórokozók által megtámadott és legyengített szerveikben ideges zavarok jelentkezhetnek különbözõ pszichózisok és a már említett szenvedélybetegségek: alkoholizmus és kábítószer-függõség, kedélybetegség, depressziók és különbözõ hormonbetegségek. Nem kicsi ár, amit azért kell fizetniük, mert nem akarnak jelen lenni itt és most, mindenütt és mindörökké a saját életükben. Amiért nem akarják elvállalni életükért és a velük történtekért a személyes felelõsségeket, ki-ki önmagáért, differenciáltan és személyesen. Amiért különféle gazdasági és politikai képviselõkre, személytelen szakemberekre és személytelen intézményekre: gyámhivatalokra, törvényszékekre, "egészségügyekre" bízzák sorsuk beteljesítését. Amiért szeretnek az ártatlan áldozat szerepében tetszelegni önmaguk és mások elõtt, ahelyett, hogy világosan és ámítás nélkül szembenézzenek önmagukkal és a másik emberrel. A Halak betegséghajlamainak az igazi okai rávilágítanak az egész emberiség nagy betegségére: az áldozat és a lemondási - képtelenség betegségére. Képtelenek vagyunk lemondani az öncélú élvezeteinkrõl, a biztosítási és ellenõrzési-irányítási mániáinkról és ezért feláldozzuk a természetet. Csakhogy a külsõ természettel együtt együgyû, hatalmi mániánk és élvezetvágyunk által mûködtetett életcéljainknak feláldozzuk a belsõ, individuális természetünket is és ebbõl származnak a betegségek. Mert mit teszünk mi most és még mindig ezekben az években is, amikor a vizeink a figyelmeztetési határon jóval felül mérgezettek és szennyezettek, amikor a föld általános atmoszférája ipari gázokkal telített, és az ártalmas kozmikus sugárzásoktól védõ ózonréteg lyukai egyre terjednek, a radioaktív szennyezések következtében létrejövõ szervi károsodások növekednek és a régi klasszikus betegségek helyett új és új betegségek jelennek meg? Egymásra, az emberiség többi részére hárítjuk és egymásnak átadjuk különféle vádaskodások, megbízatások, mandátumok és más önáltató trükkök segítségével a saját életünkért, az egészségünkért valamint a környezetünk életéért, annak szennyezettségéért való személyes felelõsségünket. Mert a Halak nagy része vezetve akar élni felnõttként is (infantilis, ártatlan: tehát személyi felelõsségek nélküli gyermekként) a családtagok, a barátok, az élettársak, politikusok, papok, orvosok, gyógyítók és misztikus tanítók, vagy misztikus lények (angyalok, isten, Jézuskrisztus, Mohamed, stb.) által. Gyámolított és ártatlan gyermekek szeretnének maradni felnõtten is és egész életükben, holott a személyes sorsfeladataik feloldásának az igénye legkésõbb 21 éves kor után, egyre kíméletlenebb jelzések útján adja tudtukra, hogy eljött a sorsuk személyes kézbevételének az ideje. Nem az orvos betegít meg és mégis az orvoshoz megyünk és rá haragszunk, ha nem gyógyít meg egészen. A Halak világkorszakát lezáró huszadik és huszonegyedik század embere lett a teljes kábulat megtestesítõje, aki minden áron kellemesen: probléma mentesen akar élni. A spirituális káprázatban élõ szellemi lény, a következményekkel nem számoló, globális fogyasztó-élvezõ lény, a földi javaknak és a saját szervezetébõl kicsikarható különleges (és öncélú) élvezeteknek az ártatlan és gyámolított-vagy másokat gyámolító (erõszakosan boldogító) élvezõje és fogyasztója. Ezért a kábult, öncélú fogyasztásért és "ártatlan" élvezetért viszont nem hajlandó vállalni felelõsséget és elvárja, hogy az öncélú cselekvésmániában, a vezetési és a szervezési mániában - vagyis az uralkodási mániában- valamint a munkamániában szenvedõ embertársai (szülei, élettársai, barátai, munkatársai), azok tehát akiknek a túlpergetett cselekvési szenvedély kiélése kielégülést okoz (politikusok, kis családi, vagy munkahelyi zsarnokok), döntsenek helyette az õ ügyében is épp úgy mint a közösségi ügyeiben, akárcsak az orvosok és a természetgyógyászok az ö egészségi ügyeiben. A pozitív Halak az Egyetemes egységes létezésnek és a Szeretet Princípiumának hozott áldozat és az isteni létezése való kapcsolat hûséges fenntartásának az az õsideáját testesít meg. Ezért a magára ébredt (a földi létezés kábulatából feleszmélt, de a földi életet nem megtagadó, hanem azt egész valóságával elfogadó és személyén keresztül felemelõ) Halak típusú ember lehet(ne) a legmagasabb beavatottság szinten való, mindennapi derûs létezés megtestesítõje.

A konstellációk spirituális értelmezése

A konstellációk spirituális értelmezése A konstellációk spirituális értelmezése Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Az állatöv napjegyeinek, mint spirituális erõtereknek

Részletesebben

A Rák és az AIDS szellemi okairól

A Rák és az AIDS szellemi okairól A Rák és az AIDS szellemi okairól Kozma Szilárd: A szemellenzõvel vizsgált betegségi okok következményei. A Rák szellemi okai A betegségek mentális - metafizikai- oka igazából a hamis információ-áramoltatáshoz:

Részletesebben

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Mintaszintézisek I.

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Mintaszintézisek I. Mintaszintézisek I. Kozma Szilárd: Egy nyugati országba emigrált (általam ismeretlen) zongoramûvész horoszkóp-szintézise. Született: Oroszország távoli részén, 1947 augusztusban. Mielõtt a horoszkóp szintetikus

Részletesebben

Egy helyen a 1O egyetemes törvény

Egy helyen a 1O egyetemes törvény Egy helyen a 1O egyetemes törvény Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Tíz év után, teljesen újraírt (tisztázott) és kibõvített

Részletesebben

A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása

A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása Kozma Szilárd: A személyi horoszkópokból kiolvasható, karmikus programok asztrológiai leírása: Gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim

Részletesebben

Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye

Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye 6) AZ ISMÉTLÕDÉS, A RITMUS ÉS A CIKLUS, VALAMINT A SORRENDISÉG EGYETEMES (HIERARCHIA) TÖRVÉNYE. teremtési és megváltási folyamatok rendjének,

Részletesebben

Szerelmi és szexualis karma a lilith szerint

Szerelmi és szexualis karma a lilith szerint Szerelmi és szexualis karma a lilith szerint Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Szerelmi karma a jegyek és a horoszkópházak szerint Körülbelül

Részletesebben

A Sárkányfarok - Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekrõl

A Sárkányfarok - Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekrõl A Sárkányfarok - Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekrõl Kozma Szilárd: A Sárkánfarok - Sárkánfej tengelyrõl. Amiért a Sárkányfarok - Sárkányfej tengelyrõl még nem írtam eddig,

Részletesebben

Hatodik törvény. A ritmus és a ciklus törvénye

Hatodik törvény. A ritmus és a ciklus törvénye Hatodik törvény A ritmus és a ciklus törvénye A teremtési folyamatok törvénye. A megnyilvánulási formák törvénye, vagyis az Idõ és a Tér Törvénye. A jelenvalóságnak, illetve a Teljes Jelenlét-tudatnak

Részletesebben

Hetedik Egyetemes törvény: A Karma törvénye

Hetedik Egyetemes törvény: A Karma törvénye Hetedik Egyetemes törvény: A Karma törvénye Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: A Karma törvénye Más nevein: a Hatás és a visszahatás

Részletesebben

A betegségek lelki és szellemi okai asztrológiai megvilágításban

A betegségek lelki és szellemi okai asztrológiai megvilágításban A betegségek lelki és szellemi okai asztrológiai megvilágításban Az asztrológia gyakorlati segitségnyujtási képességérõl Az embernek nem természetes állapota az állandósuló, a krónikussá váló betegség,

Részletesebben

Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye)

Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye) Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye) Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal A Vibráció törvénye Más nevein: a Rezonancia (Hangolódás) illetve

Részletesebben

Szerelem és szexualitás

Szerelem és szexualitás Szerelem és szexualitás Kozma Szilárd karma-asztrológus: Asztrológusi szemmel a szerelemrõl, szexualitásról és a házastársi- élettársi viszonyokról. Motto: "A szerelemben fogant és arra alapuló házasság

Részletesebben

A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát

A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Az asztrológiai sorsképletekben halmozottan található,

Részletesebben

Asztrológusi egyenes Beszéd

Asztrológusi egyenes Beszéd Asztrológusi egyenes Beszéd Kozma Szilárd: Asztrológusi Egyenes Beszéd Egy ismeretségre felszólító facebokos barátnõmtõl levelet kaptam, hogy értékelni ugyan értékeli mind a tárgyi ismereteimet, mind a

Részletesebben

A kábulattól való megszabadulás szüksége

A kábulattól való megszabadulás szüksége A kábulattól való megszabadulás szüksége Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd karma-asztrológus: A MÁSODIK, AVAGY AZ IGAZI (tényleges)

Részletesebben

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Metafizikus - asztrológusi szemmel

Részletesebben

A tûz (szenvedély és személyiség) karmáról

A tûz (szenvedély és személyiség) karmáról A tûz (szenvedély és személyiség) karmáról Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: A tûz-karmáról Amikor ezt a tanulmányt, éppen sikeresnek

Részletesebben

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia)

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma, Szilárd: A teremtés, illetve a teremtõ képzelet, a teremtõi

Részletesebben

Aggresszió és szeretet

Aggresszió és szeretet Aggresszió és szeretet Ma is megvan a Tusnádfürdõi központi szálloda-parkban az a sétány alatti - talán már akkor sem használt, de mára betömött - pincebejárat, amelynek a 2,5-3 méteres tetejérõl, négy

Részletesebben

Terhesség vagy áldás? (I. rész)

Terhesség vagy áldás? (I. rész) Terhesség vagy áldás? (I. rész) Évszázadunk és évezredünk végére, a rövid távon eredményes, ám hosszú távon ökológiai katasztrófát elõidézõ, az ember gondján segíteni és a dolgát könnyíteni akaró, pragmatista

Részletesebben

Volt feleségem elárult hazatérése

Volt feleségem elárult hazatérése Volt feleségem elárult hazatérése Elárult élet, elárult tudás, elárvult család A volt-feleségem, Emõke, volt- asztrológusnak a következõ írása azért nemekült meg, az www.asztrologosz.com c.portálunkon

Részletesebben

XXI. A Világ Világossága

XXI. A Világ Világossága XXI. A Világ Világossága 21 A Világ Világossága A panaszkodó ragaszkodó, ravaszkodó ragadozó. Ki tudja, az idõ melyik beomlott kútjának a fenekére rekedt sors-játszmáit ismételjük újra és újra a fogyónak

Részletesebben

Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei

Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Hogy a szülés elõtt álló kismamák személyi horoszkópjának

Részletesebben

Gyermekeim anyjának a tanulságos írásai

Gyermekeim anyjának a tanulságos írásai Gyermekeim anyjának a tanulságos írásai Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal I. fejezet: TEREMTÉS - Fõnök, nem kellett volna ennek már kijönnie?

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

Az apaság spirituális funkciója

Az apaság spirituális funkciója Az apaság spirituális funkciója Kozma Botond Szilárd: Az apaság spirituális funkciójáról Gyakorló asztrológusként (Tehát nem csak bizonyos asztrológiai tananyagokat valamikor elsajátító és azokat gyakorlti

Részletesebben

Spirituális tisztánlátás, harmadik szem

Spirituális tisztánlátás, harmadik szem Spirituális tisztánlátás, harmadik szem Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Az asztrológiai sors-logika szerinti lényeg-látás és

Részletesebben

Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint

Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint Kozma Szilárd karma- és család-asztrológus: II. Horoszkóp félék és horoszkóp-rendelési árak. Ami a munka-díjaimat, illetve az egyes horoszkóprendelõknek

Részletesebben

Spirituális életúthoz való aforizmák

Spirituális életúthoz való aforizmák Spirituális életúthoz való aforizmák Kozma Szilárd: METAFIZIKAI AFORIZMÁK l) A bennünk levõ tanító vár reánk miközben mi várjuk õt. 2) A saját nyomoruságukba szorítottak be minket azok a tanítóink és tanáraink,

Részletesebben

Két interjú a meddõségrõl és az áldásról

Két interjú a meddõségrõl és az áldásról Két interjú a meddõségrõl és az áldásról Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Ordody Eszternek a Decens magazin szerkesztõjének az interjúja Kozma

Részletesebben

Levélváltás 4. Kedves Ágota!

Levélváltás 4. Kedves Ágota! Levélváltás 4. Annak érdekében, hogy jobb kórképem legyen a férje szintéziséhez, meg azért is, mert az emberek nem értik, hogy mire jó az én munkám, ha sem nem jósolok, sem nem hadovázok misztikus asztrológiai

Részletesebben

Asztrológiai arcok. A Hold arc jellegzetessége

Asztrológiai arcok. A Hold arc jellegzetessége Asztrológiai arcok A következőkben részletesen is bemutatom ábrákkal a hét alaptípus jellegzetességeit, kezdve a bolygó jellegével, amely a legfontosabb asztrológiai analógiás jelentéseket tartalmazza,

Részletesebben

Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége Az élet iskolája A félelem általános kezeléséről A félelem formáinak rendszertana

Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége Az élet iskolája A félelem általános kezeléséről A félelem formáinak rendszertana Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége 7 Születés és halálfélelem 10 Az élet iskolája 14 Kibékülni a halandósággal 15 A félelem általános kezeléséről 20 Lefagyás és menekülés 20 Rámenősség

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Az apaság mágiája

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Az apaság mágiája Az apaság mágiája APA II. A kutató szellem, mindennel bátran szembe néz. Még Isten örv Pál apostol. Mindenrõl lemondtam, mindent elengedtem, elbocsátottam és felelõsségeket tartottam meg. (A szerzõ) Amennyiben

Részletesebben

XIV. A nagy tévedés, a végzetes csalás és a könyvek könyve

XIV. A nagy tévedés, a végzetes csalás és a könyvek könyve XIV. A nagy tévedés, a végzetes csalás és a könyvek könyve XIV. fejezet. Az élet rendeltetése, vagyis a megváltás logikája szempontjából, csak az olyan beszédnek, csak az olyan írásnak és csak az olyan

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

A tökéletes férfi és az emencipált nõ

A tökéletes férfi és az emencipált nõ A tökéletes férfi és az emencipált nõ Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: A tökéletes férfi és a megtermékenyülésre képtelen, emancipált

Részletesebben

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől -1- -2- -3- -4- 3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől Magyarország Alaptörvényének II. Cikke alapvetésként rögzíti, hogy mindenkinek joga van

Részletesebben

Mágia és a kereszténység

Mágia és a kereszténység Mágia és a kereszténység Kozma Szilárd: Az Egyetemes Törvények megnyilvánulása és alkalmazási lehetõségei a mindennapi életünkben (A jelen tanulmánynak létezik egy hangos változata is A MÁGIA gyökerének

Részletesebben

Beavatás a misztikába

Beavatás a misztikába Beavatás a misztikába Kozma Szilárd: Asztrológusi szemmel a misztikus tanok és a metafizikai gondolkozás különbségérõl Motto: 1. "Vak vezet világtalant", 2. "Gyümölcsérõl ismeritek meg a fát" (Názáreti

Részletesebben

XIX. Balog Ádám magyaros boldogulása

XIX. Balog Ádám magyaros boldogulása XIX. Balog Ádám magyaros boldogulása Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Ha minden apa úgy vehetne részt a szülésben, ahogy én részt vettem (Ahogyan

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Régióról egy gyermek- és ifjúsági vizsgálat tükrében 1

A Közép-Magyarországi Régióról egy gyermek- és ifjúsági vizsgálat tükrében 1 MAGYAR VALÓSÁG LAKI LÁSZLÓ BÉKÉS ZOLTÁN A Közép-Magyarországi Régióról egy gyermek- és ifjúsági vizsgálat tükrében 1 A szerzõk azoknak a társadalmi folyamatoknak az összefüggéseit vizsgálják a Közép-Magyarországi

Részletesebben

Cigánykártya tanfolyam

Cigánykártya tanfolyam Cigánykártya tanfolyam A cigánykártya lapjainak ismertetése http://ciganykartyatanfolyam.blogspot.hu 1 Ajándék Alapállapotban az ajándékozás, a pozitív érzelmek kimutatása, az őszinte odaadás és nyitott

Részletesebben

Szakképzés a szakképzés fõáramán kívül

Szakképzés a szakképzés fõáramán kívül 278 fogyatékos fiatalok Szakképzés a szakképzés fõáramán kívül Az iskola, igen, ki kell mondani kényszerintézmény, hiszen alapja a tankötelezettség. Olyan viszonylagos védettséggel bíró társadalmi intézmény,

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják,

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják, Útmutató a szülõknek A kilencvenes évek elején a kisgyermekek, óvodások nevelésével foglalkozó hasznos és tanulságos angol könyv szerzõje külön fejezetet szánt az átlagostól eltérõen fejlõdõ gyermekeknek.

Részletesebben

Az egészség helyreállítása természetes táplálkozás

Az egészség helyreállítása természetes táplálkozás Az egészség helyreállítása természetes táplálkozás Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal KOzma Szilárd: A természetes táplálkozásról, avagy: nem

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A skizofrénia A skizofrénia A skizofrénia kifejezést szinte mindenki hallotta már valahol. Az emberek zöme azonban mégsem tudja biztosan, mi is ez, mi az oka, és hogyan gyógyítható. Mit jelent a skizofrénia

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál Feng shui A belsõ harmónia megteremtése feng shuival A kínaiak évezredek óta a feng shui alapelvei szerint építik és rendezik be házaikat és maguk az építõmesterek is e szabályokat követik. hirdetés Ma

Részletesebben

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre Thalassa (21) 2010, 4: 117 124 Pszichoterapeuták a homoszexualitásról Válaszok egy körkérdésre Ankétunkban gyakorló pszichoanalitikusokat, terapeutákat kérdeztünk meg arról, milyen tapasztalataik és elgondolásaik

Részletesebben

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Naprendszerünk középpontja a Nap, mely fényével egyszer nyitott, másszor csukott szeművé teszi a kihűlt testű Holdat, mely képtelen rá, hogy Földünktől elszakadjon. Járkál körbe-körbe

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Leukémia (fehérvérûség)

Leukémia (fehérvérûség) Leukémia (fehérvérûség) Leukémia - fehérvérûség A leukémia a rosszindulatú rákos megbetegedések azon formája, amely a vérképzõ sejtekbõl indul ki. A leukémia a csontvelõben lévõ éretlen és érettebb vérképzõ

Részletesebben

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11 Bevezetés Az A férfiak a Marsról, a nôk a Vénuszról jöttek címû könyv szerzôjeként gyakran hallok sikeres szerelmi történeteket egyes emberektôl vagy éppen szerelmespároktól. Gyakorlatilag szinte egyetlen

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

Mennyire fájdalmasak a fájások? - a szülési fájdalmak körüljárása

Mennyire fájdalmasak a fájások? - a szülési fájdalmak körüljárása Mennyire fájdalmasak a fájások? - a szülési fájdalmak körüljárása Minél elõrehaladottabb a várandósság, annál gyakrabban gondolunk a szülésre, ezen belül is a szülési fájdalmakra. Egyáltalán mennyire fáj

Részletesebben

Rudolf Steiner 1924-es gyógyítói, nevelői előadásai Gyógypedagógiai pszichiátriai kurzus. Absztrakt tartalom

Rudolf Steiner 1924-es gyógyítói, nevelői előadásai Gyógypedagógiai pszichiátriai kurzus. Absztrakt tartalom Rudolf Steiner 1924-es gyógyítói, nevelői előadásai Gyógypedagógiai pszichiátriai kurzus Absztrakt tartalom 1. előadás A be nem teljesült fejlődésű gyermekek nevelőjének tisztában kell lennie az egészséges

Részletesebben

SOK A DOLGUNK A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmával nem régen kerültem kapcsolatba.

SOK A DOLGUNK A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmával nem régen kerültem kapcsolatba. gyermekb4.qxd 2006.03.12. 13:46 Page 3 SOK A DOLGUNK A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmával nem régen kerültem kapcsolatba. Akkor már a Karaván Mûvészeti Alapítvány kötelékében tevékenykedtem, ahol

Részletesebben

Az üzletrész-átruházási szerződésről

Az üzletrész-átruházási szerződésről Pintér Attila Az üzletrész-átruházási szerződésről 1. Bevezetés A napi gyakorlatban számtalanszor kötnek a felek üzletrész-adásvételi szerződést, jogviszonyukra pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

személyiségváltozás háttere és szexuális viselkedés a börtönben

személyiségváltozás háttere és szexuális viselkedés a börtönben A BÁNYAI MIKLÓS személyiségváltozás háttere és szexuális viselkedés a börtönben Pasztorális szempontok Az alábbi tanulmány alapja az az önkéntes és anonim kérdõíves felmérés-, illetve kísérletsorozat,

Részletesebben

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Németh Ágnes: KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Minden asztrológus legnehezebb feladatának tekinti ellenőrizni, hogy a kapott születési adatok precízek-e. Ehhez gondolom mindegyikünknek meg van

Részletesebben

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR!

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Fejezetek az Ember aki óvodás című kiadványunkból (4. rész) AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Nem véletlen, hogy az előzőekben csak a nagyon kirívó, gyerekeket és felnőtteket is nagyon zavaró,

Részletesebben

Válasz Paksi Zoltánnak

Válasz Paksi Zoltánnak Válasz Paksi Zoltánnak Értelmezõ adalék az Asztrológia, mint a Szellemtudományok matematikája címû tanulmányomhoz Néhány éve megkeresett levélben a nagy sikerû, a precessió miatti konstellációs-eltolódási

Részletesebben

Szociális és családtámogatások joga

Szociális és családtámogatások joga AGRÁR ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Szociális és családtámogatások joga Záróvizsga tételvázlatok Szerkesztette, és összeállította: dr. Mélypataki Gábor 2015. március 1-jével hatályos anyaggal Tételvázlatok a Szociális

Részletesebben

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz 1 Ha bizonytalannak látom gyermekem fejlődését, kihez fordulhatok? Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Papp Z. Attila. életre, ha a döntéshozók valamilyen módon vagy szinten figyelembe vennék ezeket.

Papp Z. Attila. életre, ha a döntéshozók valamilyen módon vagy szinten figyelembe vennék ezeket. Papp Z. Attila A határon túli magyarok oktatási kérdései a kilencvenes évek során jobbára politikai, szimbolikus problémaként jelentkeztek, az oktatás egyfajta szenvedéstörténet részeként, mint a megmaradás

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13. Oláh János Magára talál a szó Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről Laudáció Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.) Az még nem volna szokatlan a magyar irodalomban, hogy képzőművészeti

Részletesebben

Kiadta a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum, Gyöngyös A kiadvány megjelenését támogatta a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és Gyöngyös Város Önkormányzata

Kiadta a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum, Gyöngyös A kiadvány megjelenését támogatta a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és Gyöngyös Város Önkormányzata SZER ELENÜL Kiadta a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum, Gyöngyös A kiadvány megjelenését támogatta a Nemzeti Erõforrás Minisztérium és Gyöngyös Város Önkormányzata NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM GYÖNGYÖS

Részletesebben

Izing Klára. Karma könyv

Izing Klára. Karma könyv Izing Klára Karma könyv Izing Klára Karma konyv Izing Klára, 2010 Szerkesztette: Borus Judit Borítóterv: Czeizel Balázs Tördelés: Kerényi Attila Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit

Részletesebben

Tájékoztató az örökbefogadás feltételeiről

Tájékoztató az örökbefogadás feltételeiről Tájékoztató az örökbefogadás feltételeiről (Forrás: Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály) Az örökbefogadást a Családjogi törvény (1952. évi IV. törvény) szabályozza. Az örökbefogadás célja az, hogy annak

Részletesebben

Változókor? Intim tünetek?

Változókor? Intim tünetek? Változókor? Intim tünetek? Mert a nő örök www.ovestinkrem.hu A menopauza egy természetes folyamat Gyermekeink egyre inkább saját életüket élik, lassan kirepülnek. Nehezen fogadjuk el, de talán már ki is

Részletesebben

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag

Targoncavezető tanfolyam. Segédanyag Targoncavezető tanfolyam Segédanyag 1 Tétel Fogalmazza meg a munkavédelem célját, fogalmát és feladatát! Sorolja fel területeit! Kulcsszavak, fogalmak: 1, A munkavédelem célja A balesetek, foglalkozási

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

Pl.: 168 cm magas, szellemi tevékenységet végzõ, különösebb fizikai terheléstõl mentes nõ ideális testtömege: 58 kg,

Pl.: 168 cm magas, szellemi tevékenységet végzõ, különösebb fizikai terheléstõl mentes nõ ideális testtömege: 58 kg, Táplálkozás A kiegyensúlyozott táplálkozás alapjai A minõségileg megfelelõ táplálkozás változatos, idényszerû, íz, szín, konzisztencia tekintetében harmonikus, komplett (állati eredetû) fehérjéket tartalmaz,

Részletesebben

Mik az egészséges táplálkozás alap pillérei, melyre mindenkinek érdemes oda figyelni?

Mik az egészséges táplálkozás alap pillérei, melyre mindenkinek érdemes oda figyelni? Kedves Olvasó! Vaskút Község Önkormányzata által elnyert Egészségre nevelő életmódprogramok Vaskút községben elnevezésű pályázat keretein belül lehetőség nyílt ismeret átadó cikkek elkészítésére. A cél,

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben

MIKOR GONDOLJUNK ÉLELMISZER KÖZVETÍTETTE MEGBETEGEDÉSRE? (közismert néven ételmérgezésre, ételfertızésre)

MIKOR GONDOLJUNK ÉLELMISZER KÖZVETÍTETTE MEGBETEGEDÉSRE? (közismert néven ételmérgezésre, ételfertızésre) MIKOR GONDOLJUNK ÉLELMISZER KÖZVETÍTETTE MEGBETEGEDÉSRE? (közismert néven ételmérgezésre, ételfertızésre) Az élelmiszer fogyasztására visszavezethetı megbetegedések száma Magyarországon a becslések szerint

Részletesebben

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M KOLLÉGIUMVEZETŐ: DR. KEMENES ISTVÁN 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 62/568-512 6701 Szeged Pf. 1192 Fax: 62/568-513 Szegedi Ítélőtábla

Részletesebben

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás 102 AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás A Felszámolás a holokauszt és a rendszerváltás könyve. B., az egyik fõszereplõ Auschwitzban, koncentrációs táborban születik, neve a combjába tetovált fogolyszám

Részletesebben

TANULMÁNYOK SZERESD..."* ARTHUR LONG

TANULMÁNYOK SZERESD...* ARTHUR LONG TANULMÁNYOK ARTHUR LONG SZERESD..."* A két nagy parancsolat 1 Isten és ember szeretete, amelyet a vallás lényegének tartunk, látszólag semmiféle bonyolult teológiai vagy filozófiai problémát nem jelent.

Részletesebben

3 meglepő hiba, amit a legtöbb tanácsadó jóindulatból követ el - és hogyan korrigáld ezeket

3 meglepő hiba, amit a legtöbb tanácsadó jóindulatból követ el - és hogyan korrigáld ezeket Különkiadás 3 meglepő hiba, amit a legtöbb tanácsadó jóindulatból követ el - és hogyan korrigáld ezeket Még a legrutinosabb, legtapasztaltabb tanácsadók is gyakran belefutnak e három hiba valamelyikébe

Részletesebben

Az Országos Közoktatási Intézet keretében szervezett obszervációs vizsgálatok

Az Országos Közoktatási Intézet keretében szervezett obszervációs vizsgálatok Iskolakultúra 005/10 Radnóti Katalin Általános Fizika Tanszék, TTK, ELTE Hogyan lehet eredményesen tanulni a fizika tantárgyat? Szinte közhelyszámba megy, hogy a fizika az egyik legkeésbé kedelt a tantárgyak

Részletesebben

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában

A viselkedészavarok kialakulásának okai az óvodában, iskolában Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyerek számára boldog gyermekkort és a képességek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyerekek fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes gyerekek különböző

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése.

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Miért a mezõváros? Miért most? Miért itt? Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Mind az emberek, mind a természeti környezet életminõségének emelése. Közép-Kelet-Európában és így Magyarországon

Részletesebben

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KÁNTÁS BALÁZS POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNY ZSÁVOLYA ZOLTÁN HOLLANDI BOLYGÓ CÍMŰ HANGREGÉNYÉHEZ Zsávolya Zoltán első, műfajteremtő(nek szánt) (hang)regénye

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetõ. Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal. Otthonbiztonság

Tartalomjegyzék. Bevezetõ. Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal. Otthonbiztonság Otthonmentõ öv Tartalomjegyzék Bevezetõ Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? 2. oldal Otthonbiztonság Az otthonok sérelmére elkövetett bûncselekmények 3. oldal

Részletesebben

AGRESSZIÓ AVAGY AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ LEHETSÉGES OKAI

AGRESSZIÓ AVAGY AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ LEHETSÉGES OKAI AGRESSZIÓ AVAGY AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ LEHETSÉGES OKAI A természettudósok számára az agresszió egy sok energiát igénylő, magas feszültség szintű, cselekvésben kifejeződő biológiai jelenség. Ezzel szemben

Részletesebben

Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek...

Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek... Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek... A pénz-érzelmekkel kapcsolatos, országosan egyedülálló felmérést kezdeményezte, készítette és a tanulmányt írta 2011 szeptemberében

Részletesebben

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Tartalomjegyzék Tanulmányok I. Könyv: A személyek / 3 Vita Az orvos beteg jogviszony az új Ptk.-ban Jobbágyi Gábor / 15 Szerzõdésátruházás Gárdos Péter / 20 Polgári jogi kodifikáció

Részletesebben

2016. A cselekvés éve, az érvényesülésért végbevitt tettek ideje

2016. A cselekvés éve, az érvényesülésért végbevitt tettek ideje 2016. A cselekvés éve, az érvényesülésért végbevitt tettek ideje TAVALYRÓL IDÉNRE: A SZELÍDSÉGBŐL AKARATOSSÁG LESZ. Az Óévünk sokkal harmonikusabb és jóakaratúbb volt, mint ami most következik szedjük

Részletesebben

Tájékoztató az örökbefogadásról

Tájékoztató az örökbefogadásról Tájékoztató az örökbefogadásról (Forrás: Család- és Népesedéspolitikai Főosztály) Az örökbefogadást a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályozza. Az örökbefogadás célja az, hogy annak a gyermeknek,

Részletesebben

A dízelmotor-gyilkos kétütemû olaj 2014. March 03.

A dízelmotor-gyilkos kétütemû olaj 2014. March 03. A dízelmotor-gyilkos kétütemû olaj 2014. March 03. A lakosság érdekében írok néhány so okoznak motorkárosodásokat a kétütemû benzinbe való 2T olajjal tunkolt gázolajok! Különösen egy adagolós ember terjeszti

Részletesebben

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell,

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell, Kováts Ildikó INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, EMBERI TÉNYEZÕ, CIVIL TÁRSADALOM, MÉDIA ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI DIGITÁLIS MÛSORSZÓRÁS ELÕREJELZÉSÉHEZ Bevezetõ Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése

Részletesebben

FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999

FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999 FCI-Standard Nr 243 / 09. 06. 1999 Az alábbi idézet Nagy Tamás: AZ ALASZKAI MALAMUT címû könyvébõl való. Az idézet a szerzõ külön engedélyével lett megjelenítve. Az itt látható szöveg szerzõi jogvédelem

Részletesebben

Az absztrakció centruma

Az absztrakció centruma Horváth Márk Lovász Ádám Az absztrakció centruma Gyarmathy Tihamér 100. születésnapja kapcsán...a fraktalitás lehetővé teszi az absztrakciót, méghozzá annak legkonkrétabb módját. Amennyiben az absztrakció

Részletesebben

MEDIÁCIÓ HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN

MEDIÁCIÓ HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN MediKoz_Borito.qxp 4/28/2009 10:44 AM Page 1 MEDIÁCIÓ HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Készült az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Települési mediáció modellprojekt címû programja keretében

Részletesebben