A Sárkányfarok - Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekrõl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Sárkányfarok - Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekrõl"

Átírás

1 A Sárkányfarok - Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekrõl Kozma Szilárd: A Sárkánfarok - Sárkánfej tengelyrõl. Amiért a Sárkányfarok - Sárkányfej tengelyrõl még nem írtam eddig, és amiért nem készítettem hangfelvételt a honlapra sem, azért van, mert felfedeztem, hogy a Lilith gyûjtõnéven ismert, teremtés-provokáló abszolút és egyéni sorserõbõl indul ki minden és a Sárkányfarok is annak mindössze egy gyengébb családi jellegzetességeket hordó változata. És ha a kiinduló pontot a negatív karmát jelzõ asztrológiai sors-pontokat - nem ismerjük és nem értjük azok jellegét, tehát ha nem oldjuk fel és nem haladjuk meg az általuk jelzett negatív tulajdonságokat, öntudatlan személyi meghatározódásokat, akkor hogy akarunk boldogak és egészségesek lenni? Hogy a csudába akarunk egybõl a végeredményhez elérkezni úgy, hogy a horoszkópból kiolvasható életfeladatainkat még csak fel sem vállaltuk és a Sárkányfej által jelzett magváltott állapotunk ellentétérõl: a negatív karmánk jellegérõl, még csak tudomásunk sincsen? Gyakorló (Vagyis a visszajelzéseket is számon tartó, azokkal számoló, önkényes elméletek alkotása és hirdetése helyett azokat figyelembe vevõ) asztrológusi tapasztalataim szerint tehát, a kauzális sorsmegoldás szempontjából a Sárkányfej pozíciója egyáltalán nem is számít! Az ugyanis csak egy olyan virtuális pont, ami olyan elnyerhetõ tulajdonságokat jelez, amelyek a horoszkóp összes eleminek a feldolgozásából - megvalósításából következõ, a horoszkópból kiolvasható összes személyi és minden általános emberi életfeladat(!) teljes beteljesítésének és feldolgozásának a következményeként alakulhatnak ki valakiben a jövõben. A Sárkányfej által jelzett tulajdonságok tehát a felvállalt és beváltott beteljesített életfeladatoknak és a feladatok elvégzése közben szerzett tapasztalatoknak - önmegfigyeléseknek a közös pozitív következménye, közös eredõje kell, hogy legyen. Tehát a Sárkányfej nem csak hogy semmilyen velünk született tulajdonságunkat, képességünket nem jelzi, nem determinálja, hanem még olyan szellemi állapotot sem jelez, amit a közeljövõben elérhetünk, megvalósíthatunk. Nem az a fontos tehát, hogy valakinek a Sárkányfeje a Vízöntõben van például, mivel az csak egy virtuális, jövõbeni állapotnak a jelzõ pontja, amely kiegyenlített élet- és sorsállapotot vagy sikerül elérni az illetõ személynek, vagy sem. Az elérés annak a függvénye, hogy a Lilith által jelzett, veleszületett negatív személyi determinációkat és az ugyancsak negatív karmikus! Oroszlán Sárkányfarok által jelzett determinációkat mennyiben tudja az illetõ meghaladni? Nincs tehát, amiért a felszálló holdcsomópont Konstellációval foglalkoznunk, mert azt csak év múlva tudjuk elérni esetleg. És egyáltalán nem tudjuk majd elérni, ha annak az ellentététõl: a rejtett negatív oroszláni vonásoktól meg nem szabadulunk azelõtt. A Lilith által jelzett negatív determinációknak a személyiségünkre és a sorsunkra gyakorolt hatásairól, befolyásáról nem is szólva. Errõl viszont, található bõségesen anyag a honlapomon, mivel külön ezzel foglalkozó tanulmányban és a többi tanulmányban is eleget írtam már ezekrõl és több hangfelvételt is készítettem (A Lilith és a Karma meghaladása, Teremtés1 Teremtés5.) Én például kb. 30 éve foglalkozom öntudatlanul, és 14 éve - ami óta spirituális szinten is tudatosítottam magamban a horoszkópomból kiolvasható meghatározódásaimat és életfeladataimat -, úgymond horoszkópos tudatossággal dolgozom nap mint nap a sorsom és személyiségem spirituális rendezésével, még csak a közelébe sem kerültem a Sárkányfejem által jelzett Konstelláció által jelzett pozitív tulajdonságoknak. Pedig gyermekkoromban a tudományban, fõként az asztrofizikában, majd késõbb a mûvészetben (a mûvészettörténetben és az alkotáselméletben) és még késõbb költészetben kerestem a metafizikát, a magyarázatokat saját sorsom jellegére. Késõbb, a filozófia és a teológia mellett a komoly irodalmi olvasmányaimban, az un. nagyregényekben. Még késõbb a karatéban (annak segítségével a keleti misztikában) és a Hamvas Béla mûveinek ronggyá olvasásában. Tizenöt éve fedeztem fel a gyakorlati asztrológiát, és azon nyomban elköteleztem magam mellette egész életemre. A saját horoszkópomat tehát majdhogynem a mai tudásom szintjén 14 éve ismerem. És mégsem állítom azt, hogy eddigi életemben egy mákszemnyit is a Sárkányfejem szerint cselekedtem volna, illetve, hogy ma, abban a külsõ és belsõ állapotban lennék, amit a Bak Sárlányfejem jelöl! Mert nem a Sárkányfej által jelzett tulajdonságokkal van dolgunk az élet elsõ felében, vagyis a horoszkóppal való megismerkedés elején, hanem annak az ellentétével: a Sárkányfarokkal, és még inkább a Lilithhel! A Sárkányfej csak egy virtuális jövõbeni pont, ami 18 és 21 év között realizálódik és nem önmagától! - a horoszkópunk teljes megismerése UTÁN, akárcsak a felnõtté válás! - A Sárkányfej konstellációját ajánlatos tehát esetleg el is felejteni a sorsrendezés szempontjából, vagyis a horoszkópból kiolvasható és feltárható életfeladatok megismerése és feldolgozása elején, bármennyire divatosan misztikus is lenne például a Vízöntõ Sárkányfej, - hogyha csak nincs benne bolygónk. És ez még inkább így van a Nyilastól a Halakig és a IX, háztól a XII. házig található Sárfejek, illetve a III. háztól a VI. házig terjedõ életkörökben található Sárkányfarkak esetében! És még inkább abban az esetben, amikor a Lilith

2 ugyanabban a Konstellációban vagy ugyanabban a házban van, mint a Sárkányfej. Ezek a személyek úgymond disszidálni akarnak spirituálisan és magukat egybõl a Sárkányfejük állapotában akarják tudni. Vagyis egybõl megváltódni az által, hogy elszöknek a legnehezebb életfeladataik elõl, úgy, hogy lehetõleg tudomást se szerezzenek a Lilith és a Sárkányfarok által jelezett negatív tulajdonságaikról, mivel a kettõ egymással szemben áll (A Lilith a Sárkányfarokkal), ami azt jelenti, hogy kölcsönösen igyekeznek elfödni, elhomályosítani és elnyomni, vagyis még felismerhetetlenebbé és még kiismerhetetlenebbé tenni egyik a mást. Ez viszont koránt sem jelenti azt, hogy semlegesítenék, vagy megszüntetnék, hanem azt, hogy még veszélyesebbekké teszik egyik a mást. Nem a Sárkányfej által jelzett jövõbeni és csak potenciális pozitív tulajdonságainknak kell örvendeni, hanem neki kell látni a hibabelátás képességének a megszerzéséhez és felfogni azt, hogy azok a tulajdonságok, amiket amit találsz a Sárfaroknál és a Lilithnél, mennyire meghatározók voltak a sorsunk alakulásában, olyannyira, hogy a pozitív fényszögekbõl kiolvasható pozitív tulajdonságok ellenére sem sikerült a legnagyobb életfeladatodnak eleget tenni. Az tehát, amit az utóbbi tíz év folyamán a társaimmal együtt, felfedeztem és leírtam, és ami merõben eltér attól a sok misztikus (mitikus és vallásos) fantazmagóriától és spekulatív elmélettõl, amelyek szerint a keleti és a nyugati asztrológia értelmezi és kezeli ezeket a sorskérdéseket. Az Ascendens konstellációjával, illetve az annak megfelelõ pozitív tulajdonságokkal és szellemi képességekkel, amelyeket tudatos törekvésekkel feltétlenül meg kell szereznünk, már értelmesebb dolog foglalkozni, mint a Sárkányfej által jelzett virtuális tulajdonságainkkal! A horoszkópunkkal kapcsolatosan, elsõsorban arra kérdésre kell magunknak választ adni tehát, hogy meddig akarjuk magunkat ámítani, hogy meddig akarunk még érdekes és izgalmas, újabb és újabb (Két egymással szembeállított tükör közé beálló személynek a nagyon érdekes, de teljesen steril tükrözõdése a végtelenbe.) misztikus tanokba és okoskodó, steril tudásrendszerekbe menekülni a lényegi sorsproblémáink, az Sárkányfarok és a Lilith által jelzett negatív karmikus tulajdonságaink elõl? Mert egy olyan alapállással, ami szerint a Sárkányfej által jelzett virtuális pozitív képességeinkkel ámítgatjuk magunkat, éppen akkor amikor, éppen úgy képzeljük, hogy az Istennél vagyunk, kiderül, hogy az ördög (öncélú, tehát sorsrontó és életrontó ambícióink és önámításaink démonai) lábát szorongatjuk. KARMIKUS ASPEKTUSOK, KAUZALIS MEGHATAROZOTTSAGOK Sárkányfarok a Kosban A szülött tudattalanjának legmélyebb rétegei szintjén a Kos csillagkép által megtestesített, negatív lelki-szellemi meghatározottságokat hordozza magában a születési napjegye általi személyi meghatározottságai mellett. Ennek okáért legfõbb életnehézsége és életfeladata az, hogy ezt meghaladja és egy bizonyos fejlõdési szakaszban eljusson (az analitikus részben is leírt többi személyi tulajdonságainak segítségével) a Mérleg csillagkép által megtestesített pozitív szellemi-lelki tulajdonságokig. Mindez szükséges ahhoz, hogy saját sorsának a tudatos alakítója lehessen. Vagyis ahhoz, hogy feloldozhassa (megválthassa) magát kozmikus ( érzelmi-ösztönös) meghatározottságainak kötelékébõl. A Kos Sárkányfaroknak ez a helyzete arra utal, hogy a szülött biológiai fogantatása idõszakában, a szülött édesanyja vagy nagyon voluntarista életvitelt folytatott, nem hallgatván senkinek a véleményére és nem figyelvén senkinek a gondjára-bajára, óhajára, elvárásaira és érzelmi (lelki) ragaszkodására, keresztülgázolva mindenkin és mindenen, ami az útjába állt, vagy õ élt teljesen kiszolgáltatott (és esetleg megalázott) életet és csak legtitkoltabb vágyai szintjén és képzeletében szeretett volna a környezetével, a hozzá közel állóemberekkel és az egész sorsával szembeszállni. Édesanyjának ezt az egyértelmû, vagy csak a titkos vágyak szintjén jelentkezõ és a mély tudattalan szférákba lefojtott akaratérvényesítési késztetését örökölte a szülött személyi tulajdonságok és önkéntelen (ösztönös) alapkésztetések szintjén és ezt kell tudatosan feloldva meghaladnia ahhoz, hogy spirituálisan szabad lehessen. Sokszor az a kellemetlen érzése támadhat, hogy a szerelmi kapcsolatában keveset kap ahhoz képest, hogy mennyit áldoz. Ez viszont nem kell letörje, mert azt jelenti, hogy jó utón halad az életfeladatai teljesítésében, és a Mérleg spirituális képességei elnyerésében. Életfeladata ugyanis a harmónia-képesség elérése, amihez számára a mások megsegítésén, a mások vágyai és akarata figyelembevételén és a mások boldogulásának elõsegítésén keresztül vezet az út. Amennyiben testileg, lelkileg és szellemileg is ép és egészséges, kamasz- és fiatalkori életszakaszaiban rendkívül tettre késznek, energikusnak bizonyul, de akaratát, elszántságát az önös céljai elérésére fordítja. Számára nem léte- zik lehetetlen feladat. Hallatlan lendülettel és önbizalommal veszi egyik aka- dályt a másik után. A fanatizmus határáig elmenõen, igyekszik kiemelkedõ teljesítményt nyújtani. Arra törekszik, hogy mindenben elsõ legyen és közben, a mások törekvéseit figyelmen kívül hagyja. Önállósága és akaratereje továb- bi sikereket is biztosíthatna a kockázatos vállalkozásaiban. Karmája azonban nem az öncélú egyéni gyõzelmek vég nélküli aratása, hanem a harmonikus párkapcsolat kialakítása. Ezért az elért eredményeit egyre inkább meg kell osztania másokkal, annak ellenére, hogy a szüntelen harci vágya és gyõzelmi am- bicíója nem hagyja nyugodni. Sorsprogramja szerint, külsõ és belsõ egyensuly- ra, majd teljes harmóniára kell törekednie, és ezért a törekvéseiben kénytelen lessz mások elképzelését, vágyait, csoportos és egyéni akaratát is figyelembe venni. Öncélú önállósági és harci-vágya, rejtett, vagy nyílt konfliktus-igénye és mindent félresöprõ voluntarizmusa megnehezíti a párkapcsolatai beteljesülését. Úgy érzi, hogy ez hátráltatja és nem szívesen vállal a kapcsolatért áldozatot. Azt tapasztalja, hogy a szoros párkapcsolat hátráltatja hódítói és harci terveiben, de ugyanakkor a magányt is nehezen viseli el. Hirtelen természetébõl adódnak nem szûnõ konfliktusai partnerével, akaratossága és makacssága könnyen váláshoz vezet. Nyíltan kifejezett, vagy rejtetten ható belsõ indulatai elragadják és sokszor meggondolatlanul dönt. Bármilyen unalmasan is hangzik, kénytelen lesz élete második felében az arany középutat választani, és megtanulni alkalmazkodni. Ha képes lesz rá, hogy életét mással megossza és beletörõdik abba, hogy esetenként többet adjon, mint amennyit kap, akkor juthat el a derûhöz és kiegyensúlyozottsághoz. Fiatal éveiben nehezen figyel másokra, sokat beszél és ritkán hallgat. Önmagát sem ismeri eléggé, ugyanis ehhez hosszú, befelé figyeléssel eltöltött idõre lenne szüksége. Gyakran kerül abba a helyzetbe, hogy eredeti belsõ szándékai és vehemens tettei egymással ellentmondásba kerülnek. Problémás

3 sorshelyzetei elõl gyakran öncélú aktivitásba menekül, ami a teljes kimerüléshez is vezethet. Nehezére esik a kikapcsolódás és az, hogy esetenként mások irányítására bízza magát. Meggondolatlansága, fiatal éveiben veszélyes helyzetekbe sodorja. Többet kell gondolkodnia, mielõtt cselekszik, ezáltal elkerülhet sok problémát és több lényeges, a személyét érintõ tényre és rejtett összefüggésre rájöhet. Gyávaságig menõ konfliktustól való félelmei, illetve azok ellentéte: harci szenvedélye és kalandvágya meghatározza élete elsõ felét. Végül is rádöbben arra, hogy állandó partner nélkül az élete értelmetlen. Élete második felében nagyobb belátási készségre kell szert tennie, annak érdekében hogy harmonikus kapcsolatot teremtsen és leszámoljon az anyai ági nõi õseinek a férjeikkel szembeni természetellenes versengõ magatartásából származó vetélkedési vágyaival. Sok - sok párkapcsolati kudarc után rádöbben, hogy hibabelátás és a mások vágyai és törekvései figyelmen kívül hagyásával az élete értelme beteljesületlen marad. A párjához való alkalmazkodás a szülött számára a kulcs a boldogsághoz. A minden más szempontot félresöprõ és minden más elképzelést, vágyat és akaratot letaposó ösztöni alaptermészetével, vagy ennek az ellenkezõjével: a félénkségbõl a gyávaságból eredõ probléma- és konfliktuskerüléssel csak látszólag és felszínesen érheti el azt a szellemi-lelki beteljesülést, azt a társas kiegyenlítõdést, amire lelke mélyén igazából vágyik. Sokat segíthet, ha megfigyeli édesanyja sikertelenségei, kudarcai, nehézségei és betegségei igazi okait, mert ami az édesanyjánál érzékelhetõ diszharmonikus átélés, az a szülött esetében a tudattalanjába erõsen bevésett, de kevésbé érzékelhetõ és észlelhetõ negatív személyi tulajdonság. Baleseti és betegséghajlamok. Gyakori fejfájások, fejütések, és szélsõséges esetekben durva fejsérülések, erõs meghûlések következtében beálló gyulladások, lázas és gennyezéssel (is) járó lázas megbetegedések (hûlés, fülgyulladás, mandula és torokgyulladás, vesegyulladás, arcüreg és homlok-üreggyulladás, agyhártya gyulladás, stb.). Vérnyomás problémák, a vörös vérsejtek és a fehérvérsejtek száma közötti egyensúly felbomlása, a vérképlet más elváltozásai, vérmérgezés. Általában a legtöbb és a többféle baleseti lehetõségeket ezek a szülöttek idézik be maguknak: csonttörések, sebesülések, égések. Sárkányfarok a Bikában A szülött a Bika csillagkép által megtestesített spirituális erõtérnek megfelelõ önkéntelen és irracionális szellemi - lelki késztetéseket hordoz a tudattalanja legmélyebb rétegei szintjén. Ezeket a tudattalan késztetéseket át kell alakítania a horoszkópja analitikus részébõl is kiolvasható személyi tulajdonságai és sors-meghatározottságai segítségével egy, a Skorpió csillagkép erõterével összhangban álló pozitív személyiségtudattá. Ez azt jelenti, hogy érzékennyé kell válnia mind a saját, mind a mások lelkivilága finomabb jelzéseire (rezdüléseire), a személyi átalakulással kapcsolatos problémákra, a szexuális - szerelmi kapcsolatokat befolyásoló rejtett, spirituális kérdések boncolgatására, és fõképpen meg kell tanulnia felvállalni és elvállalni nyíltan, bátran és természetesen a saját lelki világát, érzelmi problémáit, anélkül, hogy ez diplomatikus finomkodást, vagy esztétizálódó szépelgést eredményezne. Élete egyik fõ feladata az, hogy önmagában (önkéntelen és ösztönös késztetéseiben) felfedezze, felismerje és pozitív spirituális tulajdonságokká alakítsa ezeket a nehezen tetten érhetõ, Bika jellegû, érzés- és cselekvési mintákat az adott értelmi, szellemi és akarati képességei segítségével. Ennek a sors-meghatározottságai által is serkentett szellemi-lelki átalakulásnak a Skorpió csillagkép által megtestesített személyiségtudatnak megfelelõ pozitív létérzékelésbe, mondhatni: hitrendszerbe kell ötvözõdnie, ami azt jelenti, hogy a szülöttnek törekednie kell a gyökeres személyi változásra, a lelki-szellemi átvalósulásra élete minden mozzanatában és ezt egyfajta spirituális megismerési-kutatási szenvedély kielégítésén keresztül kell megvalósítania, amelybõl nem hiányozhatnak a drámaian megélt szerelmi - szexuális élmények sem. A Bikában álló Sárkányfarok arra utal, hogy a szülött biológiai fogantatását megelõzõ idõszakban, a szülött édesanyja vagy túlságosan (természet ellenesen) "röghöz kötött": anyagi javakhoz kötött gyakorlatias, csaknem önmagához is kegyetlenül szikár, érzelmek és emberi gyengédség nélküli életet folytatott, minden lépését kiszámítva, az érzelmeknek, a vágyaknak és az esetleges szerelmi kötõdéseknek semmit nem engedve, vagy mindennek az ellentététét kellett megélnie egy olyan élethelyzetben, amelyet az anyagi és az érzelmi bizonytalanság jellemzett (esetleg az édesanyának az anyagi lét valóságától elrugaszkodó, azt semmibe vevõ, idealista mentalitásának köszönhetõen). Az elsõ esetben a szülött édesanyja, minden létfolyamatot, kimondottan az anyagi és gyakorlati-pragmatikus (hasznossági) értéke szerint ítélt meg és akképpen is próbálta rendezni az életét, a párkapcsolatait és az érzelmeket mindig alárendelve az anyagi - hasznossági érdekeknek és az anyagi javak növelése lehetõségeinek. A második esetben, mindennek az ellentéteként, felelõtlen és "felhõ-járó" érzelmi viszonyokkal és szenvedélyes szerelmi viharoktól terhes, zûrzavaros és zaklatott életet élt, olyannyira, hogy az õt érzelmi bizonytalanságban tartó, vagy a túlzott birtoklási vágyaik által befolyásolt szerelmi partnerei állandóan ragaszkodási kinyilvánításokat igényeltek tõle és õ csak legrejtettebb vágyai, gondolatai és álmai szintjén mert egy józan és kiegyensúlyozott, érzelmi ömlengések nélküli, természetes és harmonikus életben reménykedni. Ezért igen erõsen élte át érzelmi kötõdéseit bizonyos vagyontárgyakhoz, esetleg birtokhoz, más ingatlanokhoz és bizonyos személyekhez (esetleg nem tudott belenyugodni azoknak elvesztésébe), vagy olyan ellentmondásos, bonyolult és drámaian zaklatott szerelmi életet élt, olyan csalódásokon és veszteségeken kellet keresztül mennie érzelmi téren és olyan támasz nélküli, kiszolgáltatott élethelyzetekbe került, hogy csak a legtitkoltabb vágyaiban és álmaiban tudott sóvárogva gondolni egy biztonságos, érzelmi bonyodalmaktól mentes, nyugalmas természeti környezetre, egy olyan társadalmi-gazdasági és érzelmi élethelyzetre, amelyben úgy képzelte, hogy õ harmóniában tudna élni. A lényeg az, hogy az öncélúan gyakorolt, vagy csak a titkolt vágyak szintjén átélt anyagi önfegyelem és pragmatizmus a szülött személyében konkrét tulajdonságokban öltött testet és egyik legnehezebb életfeladata lesz ezeknek a felismerésén és a beismerésén keresztüli történõ feloldása. A karmikus asztrológia következtetései alapján, kénytelen az anyagi és az érzelmi biztonságáról lemondani, hogy karmikus feladatát teljesíthesse. Élete elsõ fele valószínûleg az állandóságra való törekvésben telik, míg fel nem ismeri, hogy mindez megakadályozza továbbfejlõdését, beszûkültté teszi a világgal és az emberekkel szemben. El kell jutnia odáig, hogy szakítson a multával, ha úgy érzi, hogy az valamiben akadályozza. Különösen nagy szüksége van arra, hogy állandóan változzon, és életkörülményein is gyakrabban változtasson. Ehhez az szükséges, hogy az elért eredményei valós értékét elsõként, mindig maga vizsgálja felül és a legkisebb kételynél is azonnal megkérdõjelezze. A bizonytalanság

4 kreatívabban ösztönzi, mint a nyugalom és harmónia, amelyben elveszíti kezdeményezõképességét és vállalkozó kedvét. Az is elképzelhetõ, hogy elhagyja azt az országot vagy azt a vidéket, ahol született, korán elszakad a szüli háztól, mert mindez akadályozza céljai elérésében. Bármilyen körülmények közé is kerülne, mindig képes arra hogy valamit anyagi bázist felépítsen, gyakorlati teremtõkészsége erõs. Sokszor rákényszerül arra, hogy anyagi javait és biztonságát feláldozza, de mindig sikerül új anyagi alapokat teremtenie. Sorsfeladata, hogy felismerje a világban a szellemi értékeket, emberi kapcsolataiban pedig képes legyen az állandó fejlõdésre. Elõzõ életei értékrendjét meg kell változtatnia, és a szellemiséget az anyagi érdekek elé kell helyeznie. Meg kell tanulnia együtt élni a változásokkal. Elképzelhetõ, hogy közeli hozzátartozója elvesztése fontos felismeréshez segíti és gyökeresen megváltóztatja életét. Ha hisz, ha nem a szülött a reinkarnáció elméletének az õ személyére vonatkozó következtetéseire, tény az, hogy igazi lelki békéjét és szellemi boldogságát csak akkor érheti el, ha tudatos erõfeszítéseket tesz a Bika jellegû ösztönös meghatározottságok a feloldására, meghaladására és a pozitív Skorpió tulajdonságoknak a személyi tulajdonjegyei közé való ötvözésére. Problémái feloldásában sokat segít, ha megfigyeli az édesanyja sikertelenségeinek, kudarcainak, nehézségeinek és betegségeinek igazi okait és okul azokból, mert ami amannál valamikor a felszínen is észlelhetõ és érzékelhetõ, idõszakos, vagy maradandó negatív viszonyulási mód, az a szülött esetében mélyen a tudattalanjába vésett szellemi-lelki tulajdonság. Baleseti és betegséghajlamok: "nyaktörés", a nyak izmainak, vagy a nyakizom idegeinek lebénulása, gyakori mandula, fül és torokgyulladások, hangszálak károsodása, lebénulása, torokmirigy zavarok ( "Bazedov" kór ). Sárkányfarok az Ikrekben A születési napjegyére jellemzõ nyers és általában jól látható természeti tulajdonságai mellett, de sokszor azt elnyomó, elfödõ módon is, a tudattalan érzelmi és képzeleti világa mélyrétegei szintjén, a (rejtett) természetét, az Ikrekre jellemzõ lelki-szellemi tulajdonságok, ösztönök és szexuális késztetések határozzák meg döntõ többségükben élete elsõ szakaszában. Ez annak is betudható (azzal is magyarázható), hogy a szülött biológiai fogantatását megelõzõ idõszakban, az õ édesanyja valamiféle kettõs élethelyzetben volt, vagy kettõs érzelmi viszonyban élt, és mindezek mellett, felületesen próbálta intézni dolgait, miközben inkább racionális eszére és bizonyos tudományos elméletekre alapozva, szerette volna élete fontos problémáit megoldani. Mindez inkább csak a mélytudattalanjába lesüllyedt vágyak szintjén jött össze az anya számára. Az is lehetséges, hogy igen könnyedén és felszínesen kezelt bizonyos, számára fontos életproblémákat és nem akarta, hogy érzelmei, lelkiismerete és felelõsségtudata felülkerekedjenek pragmatikus életvitelén és alapállásán, azt, hogy azok irányítsák gondolatait érzéseit és cselekvéseit. Nem tudható, hogy a spirituális memória révén az utódoknak átadott Ikrek jellegû, mentális kettõsséget adó spirituális program (Hétköznapi szinten általában a kismamák kétlakiságából, vagyis a két irányú családi vágyakból erednek az Ikrek-sorsprogramok. Vagyis a szülõanyáknak a rég családjukba való, erõs visszakívánkozásából, vagy egy másik, az adottnál jobbnak képzelt családi környezetbe, jobb családi, anyagi, szociális, vagy természeti körülmények közé való rejtett vágyakozásból. Vagy éppenséggel titkolt szerelmi vágyakból: az õsanyák egyikének egy másik, talán a régi szerelme utáni vágyakozásából keletkezõ, de soha ki nem nyilvánított, hanem mélyen eltitkolt vágyakból.) melyik õsanyánál indult el. Nem tudható az, hogy melyik generáció képviselõje élte át a kettõsséget intenzívebben, féltett titokként leszorítva azt a szíve rejtett zugába. Olyannyira, hogy ezt a lelki és szellemi kettõsséget, a két irányú vágyat és gondolkozást, az utódoknak is átadta, és a lány utódok által az unokáknak továbbította önkéntelenül ezt, a kettõs tudatú, két irányú magatartást eredményezõ Ikrek- jellegû örökletes programot. Tény az, hogy ennek a rejtett Ikrek- jellegû örökségének a következtében, a személy, gyermekkorában, kamaszkorában és ifjú felnõtt korában, még az Ikrek napjegyében született személyek negatív karakterjegyeit testesíti meg nyers természete szintjén is (többé - kevésbé látható módon) mindaddig, amíg a születési csillagképének (napjegyének) és fõként az Ascendens napjegyének a pozitív karakterjegyeit erõteljesebben nem kezdi magára ölteni. Ettõl függetlenül azonban jellemzõ lesz életére, hogy minduntalan olyan életformákat, olyan lelki és társadalmi-közösségi viszonyrendszereket akar öntudatlanul is kialakítani magának, amelyek az Ikrekre jellemzõek. Holott neki a Nyilasra jellemzõ egyértelmûségre, pozitív szellemi tulajdonságok irányába kellene igazodnia. Annak érdekében tehát, hogy valamiképpen képessé váljon elhagyni az Ikrek jellegû, negatív reflexeket, viselkedési és gondolkozási mintákat (annak érdekében tehát, hogy ne ragadjon bele és ne "éljen - vissza" élete végéig az Ikrek jellegû kettõsségek labirintusában), vagyis annak érdekében, hogy képessé váljon a Nyilas Sárkányfej pozitív személyi tulajdonságainak a megvalósítására -és ezzel az eddig rejtett személyi képességeinek a kibontakoztatására -, sokszor kegyetlen sorscsapásoknak érzékelt, és sors-igazságtalanságnak (Kegyetlen Isten-csapásnak) felfogott személyi, erkölcsi és anyagi veszteségekkel és kiábrándulásokkal járó, csõdöket és csalódásokat kell elszenvednie. Horoszkópjának a részletes megismerése, tudatosíthatja tehát õt e spontán és önkéntelen, kettõs gondolkozási és reakciókészsége hátrányos élet- és sorshelyzeteket idézni képes természete felõl, annak érdekében, hogy tudatosan vállalhassa megoldandó életfeladatait és e tudatosítás segítségével felszabadulhasson a kettõs sorshelyzetek kényszere és a saját, Ikrek-jellegû egyértelmû döntés- és határozat hozatali képességében õt zavaró -, kettõs kényszerképzetei nyomása alól. Anyai ági nõi õsei általában, vagy kiváló értelmi képességekkel rendelkeztek, vagy a családi tradíciók szintjén olyan képzésben részesültek, ahol az eszüket folyamatosan és intenzíven kellett használniuk. Feltehetõen olyan foglalkozást is gyakoroltak, melynek feltétele volt a helyes kifejezési mód, a jó beszéd- és íráskészség. Õk, olyan életkörökben tevékenykedvén, ahol ezek a tulajdonságok fontosnak és elõnynek számítottak, e gyors lineáris összefüggés-teremtési és tájékozódási képességükkel könnyû sikerekhez jutottak, ami természetellenesen megnövelte a személyi öntudatukat, ambícióikat, becsvágyukat és hiuságukat, és ennél fogva - nyíltan, vagy rejtetten, de - gõgössé, arrogánssá, a náluk kevésbé sikeres személyeket lenézõvé, felfuvalkodottá váltak. De legfõbb hiányosságuk mégis az volt, hogy sikereik ellenére sem mindig tudtak egyértelmû és határozott szempontot képviselni, állást foglalni, határozott és egyértelmû döntéseket hozni, mivel mindig attól féltek, hogy ezáltal jobb lehetõségeket mulasztanak el. Mindig igyekeztek egyszerre legalább két vasat a tûzben tartani (a férjeik - a szülött õsapái - mellett egy, vagy két potenciális udvarlóból, szeretõbõl legalább a platoni érzéseket és reménykedést kiváltani) és a szükséges, vagy alkalmas élethelyzetben lépni, illetve, kivárni a legkedvezõbb lehetõséget. Az anyai

5 ági nõ felmenõket tehát, a majdhogynem szét szórt, ezer irányú kíváncsisága, széles érdeklõdési köre és élettaktikája akadályozta meg abban, hogy komolyan elmerüljön egy-egy terület tanulmányozásában. A felszínesség megmarad. Ebbõl következõ állhatatlan természetének köszönhetõen, élete elsõ korszakában gyakran váltogatja partnereit, és kapcsolataiban elsõsorban a kíváncsisága vezeti. Kritikus természeténél fogva viszont mindenkiben elegendõ hibát talál ahhoz, hogy az egész életre szóló, egyértelmû és határozott elkötelezõdést, öntudattalanul, de mindig elhárítsa a személyisége rejtett mélységei szintjén. Ezek a kettõs tulajdonságok kora ifjúságát végigkísérik és életfeladatai beteljesítését és a benne levõ feszültségek -ellentmondások kiegyenlítését nagymértékben akadályozzák. Azzal az életfeladattal született ugyanis, hogy megtanuljon valami mellett állást foglalni és környezete befolyását csökkenteni. Valóságosan állást foglalni csak érzelmi alapon képes, ezért kénytelen lesz lemondani arról, hogy döntéseiben mindig ésszerû legyen. Igyekeznie kell kevesebb steril elméletet gyártani, és az egyetemes törvények logikájára alapozni, ha valamivel szemben kételyei támadnának. Karmikus feladatát azzal kell kezdenie, hogy egy bizonyos megismerési (lehetõleg önmegismerési) területen elmélyült és egyértelmûen elkötelezett munkát és mély-kutatásokat végez és ugyanakkor a személyi kapcsolataiban is egyértelmûen és határozottan elkötelezi magát egy -egy barát, vagy az élettársa mellett és õszintén felvállalja saját érzelmeit, még akkor is, ha azok nem szolgálnák a pragmatikus érdekeit, úgymond hallgat a szívére és bevallja és felvállalja legalább önmaga elõtt, hogy õ is ember, tehát lehetnek esendõ vágyai és sóvárgásai, ezeknek megfelelõ tévedései és kudarcai is. Mivel hajlamos arra, hogy mindenbe belefogjon, azonban kevés dolgot fejezzen be: életküldetését csak úgy valósíthatja meg, ha egy határozott életfilozófiát alakít ki magának, aminek alapján vezetheti az életét és kezelheti partneri kapcsolatait. Az egyetemes létezés spirituális területein szerzett ismereteit, illetve az egyetemes törvények megismerését elsõsorban a saját személyére kell vonatkoztatnia és nem csak a személyétõl elvonatkoztatott, steril érdekességet, újabb absztrakt elmélet-alkotási lehetõségeket kell keresnie azokban is. Ezáltal sikerül rendkívül sokoldalú nézeteit egy, a valóságban szerzett, hús-vér (személyes) tapasztalatokon alapuló meggyõzõdésekre alapuló rendszerbe állítania, ami megkönnyítené hétköznapokban is a személyes állásfoglalást. Ez, a valóságban kipróbált és személyes életfilozófiája: a metafizikai meggyõzõdése (Hogyha a közvetlen személyi tapasztalatai és valós élményei alapján ilyet kialakít magának.) nagy mértékben növeli majd a bátorságát és a megbízhatóságát. Kettõs személyiségének a legnagyobb problémája éppen a második: az árnyékszemélyiségnek a letagadási kényszerébõl ered. Ahhoz ugyanis, hogy az árnyék-személyiségéhez kapcsolódó negatív tulajdonságait és késztetéseit meg tudja haladni, elõbb be kellene ezt ismernie, hogy létezik benne ez a kettõsség, hogy létezik ez, a mások elõl, és lehetõleg még önmaga elõl is eltitkolni, elrejteni vágyott, csupa negatív tulajdonságból álló árnyék-énjét. A negatív Ikrek sorsprogrammal rendelkezõ személynek viszont éppen ez a legnagyobb baja, hogy kétségbeesetten igyekszik letagadni azt, hogy neki létezne ez, a bajt okozó árnyék énje. A kettõsség feloldásának a titka és az útja viszont éppen az, hogy a kettõsséget és ezáltal a problémákat okozó árnyék én létezését be kell önmagának ismernie, annak a létezését fel kell vállalnia, mert máskülönben lehetetlen annak a feloldása és meghaladása, a kettõsség felszámolása. Tudnia kell tehát, hogy ez az egész kettõsség komplexus abból származik, hogy az anyai ági nõi õsei, annak ellenére, hogy elméleti ismereteik miatt beképzeltek és gõgösek voltak, mégis, alacsonyrendûnek képzelt egzisztenciális helyzetbe kerültek és különbözõ sors-alkukat kötöttek. Ez elsõsorban azért következett be általában, mert nem volt helyes az erkölcsi alapállásuk. Inkább a materiális, technikai, vagy a gazdasági megoldások és a felszíni fecsegés, mintsem az oknyomozó vitatkozás jellemezte õket. Igen hasznos lenne a személy számára, ha a természet (föld!) közelében élne. Ez segítené abban, hogy az élet alapvetõ tényeit felismerje és a spirituális világgal a saját személyén keresztül összekösse. Idõvel rá lesz kényszerülve arra, hogy erkölcsi szempontokat is figyelembe vegyen, és esetenként önmaga tetteit felülbírálja. Valószínûleg sok alkalma adódik arra majd az életében, hogy távoli országokat felkeressen és idegen népek szokásait, életmódját, erkölcsiségét megismerje. Mindez szintén karmikus faladatai egyike. Rövid, de gyakori, vagy a hosszabb utazásai, itt adódó nehézségei során szerzett közvetlen tapasztalatai és személyes élményei ugyancsak elõsegíthetik az egészséges világnézeti fejlõdését. Élete második felében ugyanis nyugodt, alapos, erõs meggyõzõdésû, hívõ emberré kellene válnia, de nem vallásos értelemben! Amennyiben ez nem sikerül, nagyon zavaros és egzisztenciálisan bizonytalan öregkora lesz. Negatív sorsmeghatározottságai feloldásában sokat segíthet, ha megfigyeli az édesanyja és az anyai nagyanyja nehézségei, személyi kudarcai, sikertelenségei, gyötrelmei és betegségei igazi okait, mert ami azoknál csak felszíni átélés és tévképzet, az a szülött esetében a mélytudatba bevésett, de nem mindig észlelhetõ, diszharmonikus lelki-szellemi tulajdonság! Baleseti és betegséghajlamok: vállficam, a felsõkar és általában a végtagok ( "szeles" viselkedés következtében) különbözõ könnyebb sérülései, ficamai, tüdõ gyulladások (mindenféle tüdõprobléma), mellhártyagyulladás, asztma és különbözõ légúti megbetegedések, lapockasérülések, vagy vállizom, vállizületi és lapocka-izomzati bántalmak. Ugyanezek jellemzõek az Ikrekben, vagy a III. házban álló Lilith esetében is és a horoszkóp különbözõ részleírásaiban még sok szó esik róluk, mivel az Ikrek-karma motívumai a horoszkóp többi elemében is jelentkezik majd. Sárkányfarok a Rákban A szülött a Rák jegyében született emberek tulajdonságait, vagyis a Rák napjegye által megtestesített finom életérzékelési képességeket is tartalmazza a tudattalanja mélyrétegeiben és a Bak csillagképnek megfelelõ pozitív személyiségtudatot kell kialakítania élete egy bizonyos érett szakaszában. Ez azt jelenti, hogy legfontosabb és legnehezebben megvalósítható életfeladatként a Bak pozitív vonásait kell tudatosan a személyi tulajdonságai közé integrálnia, annak ellenére, hogy gyermekkorában és talán a korai ifjúság idõszakában is a még a Rák szülötteken is túltevõ lelki érzékenységgel rendelkezik, aminek következtében állandóan védekezik vagy támad, sértõdékeny, önállótlan, félénk, bizalmatlan, szélsõséges helyzetekben lehet depressziós, agresszív és hisztériás. Mindezért szüksége van arra, hogy a születési Napjegye által meghatározott ösztönzések, alapkésztetések hatására, az Aszcendense által megadott életszemlélete és ambíciói hatására, valamint a bolygóknak a jegyekben és a házakban elfoglalt helyzetének és az egymással alkotott fényszögeinek hatására, keresztül menjen egy olyan többé-kevésbé tudatos lelki-szellemi (spirituális) átalakuláson, amelyek élete egy bizonyos

6 fejlõdési szakaszában a Bakra jellemzõ pozitív személyi tulajdonságoknak (nyugodt, csendes, kitartó, bölcs, mély határozott, önálló, magabiztos, kiegyensúlyozott, felelõsségteljes, stb.) a felvételéhez segítik õt. Ezt azáltal érheti el és azáltal gyorsíthatja fel a karmája feldolgozását, hogy megpróbálja a személyébe integrálni azon pozitív tulajdonságokat, amelyek arra a konstellációra jellemzõek, amelyben az Aszcendense áll. Így az egész horoszkópja és az élete is egyfajta racionális értelmet nyerhet már néhány hónappal a személyi horoszkópja elolvasása után. A Rák Sárkányfarok arra utal, hogy a szülött biológiai fogantatását megelõzõ idõszakban az õ édesanyja család- és otthonalapítási problémákkal küszködött, aminek természetesen nagyon sok gyakorlati és szellemi-lelki oka lehet. Ilyenek például a nem megfelelõ, vagy a bizonytalan lakáskörülmények, a szülõkkel, az apóssal és az anyóssal, esetleg a szülött édesapjával való ellenségeskedés, a házasság, vagy a párkapcsolat megbánása, ennek a tudattalanja mélyén átélt felszámolási, megszüntetési szándéka, irracionális nyugtalanság és otthontalansági érzések, idegenkedés az anyai állapottal szemben, ennek el nem fogadása vagy elutasítása, az anyai szerepre való felkészületlenségi érzés, az anyaságtól, illetve a várandósságtól és a szüléstõl való félelem és szorongás, esetleg a korábban történt gyermekszülések megbánása és a megszült, vele rosszul bánó nagyobb gyermekeknek (a szülött idõsebb testvéreinek) meggyûlölése, harmadik - negyedik gyermek utáni kifáradás, vagy más, a foganással szembeni irracionális negatív érzelmek, az édesanyával (a szülött nagymajájával) szembeni ellenséges viszony, attól való tudatos, vagy tudattalan félelem, stb. Hajlamos arra, hogy felnõtté válása után infantilis maradjon és ne akarjon felnõtté válni. Zsarnoki módon, teljes érzelmi odaadást és gondoskodást várna el a környezetétõl, és amikor helytállásról, vagy felelõsségvállalásról van szó, még azt is elvárná, hogy önt ártatlannak, különcnek, vagy gyermeknek tekintsék. Egoizmusa a gyermekkori családjához láncolja, akadályozza saját önállóságát is. Felnõtt léte ellenére is nehezére esik a szilárd egzisztencia és az anyagi alapok megszerzése. Általában erõs és határozott egyéniségek mögé bújik, akik átvállalják problémáit és, ha kell, harcolnak az ön érdekében. Szeret a bajban másokat elõretolni. Fiatal felnõtt korában a védõ szerepet szüleitõl és a testvéreitõl, vagy más családtagoktól várja, és ugyanakkor irányítást vár, vagy várt tõlük. Késõbb a fõnökeitõl, az élettársától, vagy barátaitól. Negatív természete az örök gyermeké, aki kényeztetett állapotában nem akar tudomást szerezni a felnõtti életfeladatairól és el akarja kerülni a megpróbáltatásokat ahelyett, hogy erõfeszítést tenne azok megoldása és feloldása érdekében. Ezek miatt, nem érhet el közösségi megbecsülést, felelõtlensége, kapkodása és nehézség-kerülése nem teszi alkalmassá arra, hogy komolyan vegyék. És ez nem is változhat meg, amennyiben ne fog belé tudatosan olyan feladatokba, amelyek komoly erõfeszítést, helytállást és kitartást igényeltek tõle. A biztonságot nyújtó gyermekkori család langymelege mindennél fontosabb a számára. Az élet-szükségletek megszerzéséért folyó küzdelem és a harc elõl a régi családi fedezékbe menekülne mindig a személyi életfeladatok vállalása helyett. Ideje és szellemi - lelki energiája nagy részét a régi családi kötelékek szövögetésére és ezeknek az érzelmeknek az ápolására, fenntartására és élesztgetésére tölti, ahelyett, hogy egyéni életfeladatokat és személyes felelõsségeket vállalna. Holott a karmája szerint, materiálisabb feladatot kell teljesítenie, családi vagy társadalmi szinten. Azzal a céllal született, hogy sok felelõsséget és fegyelmet integráljon személyi tulajdonjegyei közé, amihez nagyon sok áldozatkészségre, konfliktus- és feladatvállalásra, az önhibáinak az õszinte feltárására és felvállalására, hiba-belátási és gondoskodási készség kialakítására lesz szüksége. Esetleges nehéz családi és egzisztenciális életkörülményei karmikus feladata beteljesítését szolgálják, ezért azok elõl nem elmenekülnie kell, hanem azokat bátran vállalnia. Kénytelen lesz érzelmi szempontjai helyett, gyakorlati tényekkel szembenézni és nem mindig az érzelmes hangulatai, vagy kényelmi szempontjai, a hirtelen jövõ, de mindig az újabb kibúvási lehetõség megragadását szolgáló, ötletei szerint eljárni. Lehetséges, az erõs apakeresési komplexus, amely feltehetõen abból adódik, hogy az egész életébõl hiányol egy erõs és szilárd személyi támaszt, vagy túl durvának és embertelennek találja a meglevõ apát. Az a család, amelybe születik rendszerint nem alkalmas arra, hogy infantilis magatartása számára hátteret biztosítson. Ezért, elõbb - utóbb kénytelen lesz mindent a saját áldozatos munkájával megteremteni. Szilárd magatartást kell tanúsítania a félénk, ingadozó, kapkodó és szeszélyes természete helyett, amelyet meg kell tanulnia erõfeszítéstõl és harctól nem félõ, felelõs határozottsággal felváltani. Életfeladatai közé tartozik az, hogy biztos egzisztenciát teremtsen maga és az általa alapított családja számára és, hogy különös hangsúlyt fektessen kötelességei teljesítésére, az egyértelmû, nyílt és felelõsségteljes közösségi szabályok és személyközti viszonyokban való tisztességes eljárásmódok elsajátítására. Nehezen szakad el a múlttól, sok energiát fordít arra, hogy azon gondolkodjék, mit miért csinált és mit miért nem csinált a múltban. Régi kapcsolatainak és családjának még érett felnõtt korában is nagy szerepet tulajdonít az életében és nehezen szokja meg az elválást és a személyi viszonyok minõségi változását. Gyermek- kamasz- és fiatalkorában manipulálja családtagjait, hogy nagyobb odafigyelést és segítséget kapjon. Problémás helyzetekben, felnõtten is ehhez a módszerhez folyamodik néha, betegséggel vagy érzelmi kiborulásaival, érzékenykedéssel igyekszik a környezete figyelmét felkelteni, együttérzést és gondoskodást kiváltani. Karmája a felelõsségteljes felnõtté válás, az autonóm, de közösségi személyiséggé válás. Az, hogy önmagáért és az általa alapított családért felelõsséget vállaljon és autoritást - biztonságot jelentsen önmaga és mások számára. Életfeladata az, hogy egy rugalmas szellemi bölcsességre tegyen szert, amelynek tartozékai a feladatvállalás, a kitartás, az elmélyülési és a belátási képesség. Általában minden Sárkányfarok esetében érvényes, de a jelen esetben hatványozottan igaz az a tény, miszerint nagy segítségére lehet a szülött számára az édesanya sikertelenségeinek, kudarcainak, konfliktusainak betegség-hajlamainak és betegség-folyamatainak a megfigyelése, azok igazi okainak a megértése, mert az, ami az édesanyjánál felszínes és idõszakos diszharmonikus megnyilvánulás, lelki átélés, az a szülött esetében a tudattalanja mélyrétegeibe igen erõsen bevésett, de rejtett szellemi-lelki tulajdonság. Nõi személy esetében, a megtermékenyüléstõl, férfi esetében a nõk megtermékenyítésétõl való tudattalan és irracionális félelmei, önkéntelen szorongásai következtében az elkötelezett párkapcsolattól is irtózik és ez az oka a látszólag véletlenszerû, vagy a partnerek hibájából adódó kudarcainak, partneri sikertelenségének. Mindaddig, amíg nem tesz tudatos erõfeszítéseket annak érdekében, hogy fogadja el a gyermekáldás gondolatát, és nem tesz konkrét és határozott lépéseket annak gyakorlati megvalósulása

7 érdekében, az emésztõszerveket és a gyermek-nemzõ szerveket károsító betegséghajlamokkal kell szembenéznie: gyomortájéki sérülések, gyomorbetegségek, gyomorfekély és általában mindenféle emésztõrendszeri betegségek, különbözõ rákos megbetegedések, nõknél: a mellek megsérülése valamint a mellek és a gyermeknemzést-kihordást szolgáló szervekben jelentkezõ daganatok képzõdése. Virágpor- allergia, állatszõr allergia, vízkórság (ödémás eldagadási hajlam). Ugyancsak emiatt a mentalitásból eredõ negatív spirituális energiák felgyülemlése és halmozódása miatt, lehetséges a vízbefulladási veszély, vagy más vízi úton és vízi jármûvön történõ balesetek. Lehetséges még az alkoholizmus, vagy más kábítószerekkel való önrombolási hajlamok kialakulása. Szélsõséges esetekben (Pl. Skorpióban, vagy VIII. házban álló Lilith, vagy erõsen negatívan fényszögelt nap esetében) az öngyilkossági hajlam, vagy melankólia kor, hiábavalósági és kietlenségi érzés miatti szorongásos depresszió. Sárkányfarok az Oroszlánban A születési napjegye szerinti, természeti meghatározottságai (tulajdonságai) mellett, a személy, rejtetten, az Oroszlán napjegyében született személyeknek a kimondottan csak diszharmonikus (Negatív) létérzékelési és reagálási tulajdonságait hordozza a tudattalanja legmélyebb rétegeiben. Ez annak köszönhetõ, hogy a biológiai fogantatása idõszakában, és esetleg azt megelõzõen is, az õ édesanyja egyfajta küszöb alatti, de igen intenzíven és igen mélyen átélt párkapcsolati konkurencia-harc részesének tudta magát, amirõl a másik személy (Az anya szeretõje, az élettársa, férje, vagyis a szülött édesapja, de lehet, a volt férj, akivel az anya peres kapcsolatban állt a fogantatás idején, vagy az anya hivatali fõnöke, vagy éppen a testvére, barátnõje, kollégája, apósa, vagy anyósa, sógora, vagy sógornõje) esetleg nem is tudott. Ennek köszönhetõen, a személy, mélytudattalanja szintjén (szíve legtitkosabb zugai szintjén) egyfajta, öntudatlan és önkéntelen belsõ háborúban, vagy konkurencia-harcban áll, a külvilággal, annak az élõ és tárgyi elemeivel, amiért általában irritált a lelke a külsõ világnak bármilyen, az õ személyét és sorsát, élethelyzetét érintõ megnyilvánulásával szemben. Ezért az egyik legfõbb spirituális életfeladata az, hogy ezeket az ösztönök szintjén jelentkezõ, ellenséges gondolat- és érzésformákat, reflexszerû és spontán - Általában egy-egy általa ellenségesnek érzékelt személy ellen irányuló. -, negatív reagálási és cselekvési késztetéseket felismerje, felszínre hozza, és a tudatosítás segítségével átalakítsa olyan pozitív tulajdonságokká, amelyek fõképpen a Vízöntõ csillagkép által megtestesített együttmûködési készségre, karakterjegyekre jellemzõek. Vagyis, át kell alakítania egocentrikus, mindent a saját személyéhez mérõ és viszonyító személyiségtudatát egy minden irányba nyitott, minden létfolyamatot megértõ és az egyetemes törvények szerint bárkivel és bármivel való pozitív információ- és energiaváltásra képes, vagyis a kölcsönös fejlesztés és kiegyenlítõdés (megváltás) érdekében együttmûködni képes, egyetemes léttudattá. A horoszkópjából (is) kiolvasható késztetései, személyi meghatározottságai és sorsszerûségei (nehézségei, konfliktusai, próbatételei, betegségei) ezt a gyökeres személyi (szellemi-lelki) átalakulást hivatottak elõsegíteni. Amennyiben nem sikerül az Oroszlán jellegû negatív tudattalan reakcióitól megszabadulni és a Vízöntõ jellegû egyetemes személyiségtudatát kialakítani, nem fog tudni megszabadulni a karmája többi elemétõl, a többi negatív sorsmeghatározottságától sem. Érhet el bármiféle más személyi, vagy anyagi sikereket az életben, mindig elégedetlen marad és a horoszkópban leírt nehézségekkel (konfliktusokkal és betegségekkel) fog küszködni teljesen feleslegesen. Ezért, élete elsõ szakaszában, a napjegye általi tulajdonságai mellett, jól meg kell figyelnie az Oroszlán jellegû negatív tulajdonságait is: fiatal korábban például valószínûleg tiltakozni fog az ellen, hogy számára ismeretlen emberekkel közösséget vállaljon. Legnagyobb nehézségeinek egyike, az övénél erõsebb, vonzóbb, sikeresebb, elismertebb, vagy pusztán csak valami érdekesség miatt a környezetébõl kiemelkedõ, a szokottól eltérõ, személyiség elfogadása (belülrõl mindig irritált ezek társaságában és spontán és önkéntelen módon lázad ellenük), valamint annak az elfogadása, hogy egy nagyobb közösség része legyen. Azzal, hogy horoszkópja iránt érdeklõdik - amivel szemben nem véletlenül ellenkezett korábban a negatív meghatározottságú Oroszláni tudattalanja -, máris jó úton halad. De meg kell értenie azt, hogy amennyiben olyan információkhoz jut a saját rejtett tulajdonságaival kapcsolatosan, amelyek sértik az önmagáról alkotott pozitív képet (esetleg sértik a misztikus önérzetét és hiuságát), azért nem az asztrológus a hibás, és nem kell az itt olvasottakért mindjárt az asztrológust megtámadnia, nem kell annak visszavágnia, és, semmiképpen nem kell bennfettes módon, a más misztikus forrásokból szerzett, és általa reálisnak képzelt spirituális - etikai információk és szempontokszerint, az asztrológust azonnal kiokítania, megleckéztetnie és lekezelnie. Ezzel sem az asztrológusnak sem önmagának nem használ, hanem mindössze azt bizonyítja, hogy messze távol áll mindenféle spirituális fejlõdéstõl, az Oroszláni karmája feloldásától és meghaladásától. Ez a Sárkányfarok arra is utalhat, hogy a személy biológiai fogantatását megelõzõ idõszakban, a szülött édesanyja feltûnõ- és semmiféle ellenvetés létjogosultságát el nem ismerõ módon érvényesítette személyiségét és személyes akaratát, sokszor a környezetében élõk akaratával (és talán a szülött édesapja akaratával) szemben is, ha kell el is nyomva mások ilyen jellegû óhaját vagy késztetését. Bár elég ritka eset, de lehetséges a másik véglet is, amikor az édesanya olyan, a személyes véleményalkotásra és akaratérvényesítésre, a személyes vágyak és törekvések, és a személyi tulajdonságok kibontakoztatására minimális lehetõséget sem adó körülmények között kellett éljen, hogy csak hiányérzeteiben, legtitkosabb vágyaiban és gondolataiban sóvároghatott egy olyan életformára, vagyis olyan életkörülményekre, amelyek által a személyi tulajdonságait és akaratát szabadon és következetesen érvényesíthetné valakivel, valakikkel vagy valamivel szemben. Ami mindennek az eredménye: az anya hatalmi ambíciói és a nagy fokú voluntarizmusa, vagy ezeknek a titkolt, csak sóvárgások szintjén kialakult gondolatképei, a szülött személyében szeméjes tulajdonságok formájában öltöttek testet és élete legnagyobb és egyben legnehezebben megvalósítható feladata éppen az, hogy felismerje, beismerje és ezáltal feloldja ezeket a többnyire diszharmonikus lelki tulajdonságokat, ösztönös uralkodási vágyát az ellenvéleményeket elnyomni, elfojtani hivatott, önkéntelen késztetéseket. A karmája meghaladásában a rejtett önérzete és titkos "felsõbbrendûségi tudata" nagymértékben megnehezíti a valóság-látását. Társaságát maga akarja választani és nem hajlandón akárkit a köreibe fogadni. Ezért lehetséges, hogy a sors olyan személyekkel zárja össze, akiket, ha lehetne, a legszélesebb ívben elkerülne. Az, hogy sokszor az irracionális viselkedésig elmenõen nehezére esik a magáról alkotott kivételezett és sorskegyelt személyi képzeteirõl lemondani és "hétköznapi" emberek közé tartozni. Emiatt a párkapcsolatai is nehézségekkel

8 járnak, ugyanis hajlamos arra, hogy partnerét alárendelt szerepbe kényszerítse. Igazi partneri kapcsolat kialakítására nem is képes és ha igen, csak 35. életkora után. Másoktól feltétel nélküli csodálatot vár, cserébe néha hajlandó, némi lojalitást is nyújtani. Személyi gõgje kielégítését szolgálja a protektori szerep a jótékonykodás is. Az életpályakezdés, vagy más gondokkal küzdõ, általában nála sokkal fiatalabb, vagy nehéz helyzetben levõ élettársakat választ, mindössze annak érdekében, hogy folyamatosan azt érezhesse, hogy partnerének szüksége van rá. Ritkább esetben, de a szerepkör lehet ennek az ellentéte is: õ az aki, gyenge, személyi akaratát, törekvéseit, véleményét, vágyait és ambícióit nem képes érvényesíteni, vagy képviselni, és a rezonancia és a polaritás törvénye együtthatásaként olyan partnerekhez szegõdik, természetesen alárendelve magát azoknak, akik ha nem is vállalják fel a küzdelmeket és a szükséges konfliktusokat helyette, de legalább úgy tesznek. Teljesen mindegy tehát, hogy a pólus melyik oldalán tartózkodik, az élettársi és szerelmi viszonyai mindig magukon hordják a személyi függõség, illetve a rejtett uralkodási mánia bélyegét. Azzal a céllal született, hogy életnehézségei értelmezése segítségével felszámolja jóságosodásba és protektori szerepeibe álcázott egoizmusát, személyi gõgjét és saját érdekeit valóságosan alárendelje a közösségnek. Igazi életcélt csak a közösségi életben és a közösségért hozott áldozatvállalásban találhat. El kell érnie, hogy egyáltalán ne várjon másoktól megkülönböztetett figyelmet és folyamatos dicséretet, vagyis odáig, hogy önbizalmát ne a dicséretekbõl és a hízelgésekbõl nyerje. (Pl. ne vádolja az asztrológust se személytelen magatartással, amiért az nem kizárólag az õ különleges és csodálatos személyére fordítja a figyelmét napokon és heteken át.) Karmája megfelel a jelenlegi korszak szellemiségének: mint közismert, a Vízöntõ korszakába léptünk. A Vízöntõ az egyik legnemesebb, a szellemi nyitottságnak és az egyetemes együttmûködési készségnek, a teljes szellemi szabadság megvalósulásának: az emberi megváltásnak a megtestesülése. Célja az egyetemes törvényekkel való együttmûködési képesség kialakítása minden emberi lényben és ez által mindenféle kivételezettség, illetve hátrányos és hátráltatott helyzet megszüntetése. Amennyiben tehát a személy, irányítói szerepet kap, ha ilyen, vezetõ jellegû munkát végez, a lojalitásának és emberségének kell elõtérbe kerülnie. Személyes érdekei mindig és ténylegesen csak a közösség érdekei után következhetnek. Ezt csak úgy tudja megvalósítani, ha egy határozott szellemi célt keres, aminek életét alárendelheti. Élete elsõ felében, az alárendelõdés megvalósítása különös nehézséget okoz a számára, mivel az eszmék szolgálatát is csak saját különleges személyisége kiemelésére, saját hiúsága legyeztetésére, rendkívüli szerepei fontosságának a kiemelésére, kidomborítására szeretné felhasználni. Azzal a nehéz életfeladattal született, hogy önmagát a közösség egy részének tekintve, képessé tegye magát a háttérbe-szorulásra, nem félvén attól, hogy ezáltal elveszíti személyisége jellegét és értékeit. Ehhez olyan helyzetbe kell jutnia, ahol ugyanolyan jogai és kötelességei vannak, mint bárki másnak és nem rendelkezik semmiféle kivételezettséggel (nem "élhet vissza" adottságaival és képességeivel). Anyai ági õseitõl származó sznobizmusa, finnyáskodása õt is kísérti, hajlamos bizonyos embereket lebecsülni és kioktatni, azoknak erkölcsi és filozófiai, metafizikai prédikációkat tartani, másokat pedig túlzóan felértékelni. Beképzeltsége abból adódik, hogy felszínesen gondolkozik, a látszatok és a csillogás megtévesztik. Öröklött szereplési vágya és hiúsága folyamatosan akadályozzák a szellemi tisztánlátása kialakulását. A középszerûség és a hétköznapi dolgok untatják, folytonosan középpontba, vagy különleges emberek társaságába igyekszik kerülni. Élete második felében olyan helyzetekbe kerül, amelyek hatására kénytelen lesz a látszat és a valóság között különbséget tenni, vagyis saját magával: lelki és szellemi (sõt: spirituális) felületességével, sok személyi gyengeségével, kicsinyességével és erénynek feltüntetett, a valós meggyõzõdéseit nélkülözõ, hamis moralitásával kritikusan szembenézni. Nem érheti el lelki békéjét és szellemi boldogságát, csak akkor, ha képessé teszi magát az Oroszlán Sárkányfarkának pozíciójából kiolvasható negatív személyi tulajdonságainak a meghaladására. Sokat segíthet, ha jól megfigyeli az édesanyja kudarcait, sikertelenségeit, vívódásait és betegségeinek az igazi okait, mert mindaz ami az édesanyánál a felszínen is látható diszharmonikus átélés és a személyi téveszmék, a tévképzetek élénk átélésébõl következõ rögeszme (ambíció), az, az õ esetében, mélyen a tudattalan rétegeibe vésett diszharmonikus szellemi-lelki tulajdonság. Baleseti és sérülési hajlamok, betegséghajlamok: gerinc és mellkas-tájéki zúzódások, gerinctörés és bordatörések, mellhártyagyulladás, hátizom-sérülések, reumás hátfájások, púposodás, mellkas beesés, tüdõhártya gyulladás, szívizom károsodás, szívizombénulás, szív-érkoszorú- bántalmak, szívritmuszavar, szívreuma, szívinfarktus, más szívbajok. Napszúrás, nap-érzékenység, napsugár-allergia. Ezek annak függvényében jelentkeznek, illetve nem jelentkeznek, hogy a tudatosítás (felismerés és beismerés) segítségével és a meghaladási törekvések segítségével, milyen mértékben sikerül a rejtett negatív Oroszláni késztetéseitõl, reflexeitõl, reakcióitól megszabadulnia. Sárkányfarok a Szûzben A szülött a Szûz csillagképre jellemzõ negatív, rejtett létérzékeléssel rendelkezik a tudattalan ösztönvilágának a legmélyebb rétegei szintjén, a napjegye, a Lilithje és a horoszkópjából kiolvasható többi asztrális, mentális, spirituális és kauzális meghatározottságai mellett. Élete legfõbb és legnehezebben elérhetõ célja (fejlõdési - megváltódási sorsprogramja) az, hogy fel kell oldania és meg kell haladnia a Szûz Sárkányfarka által jelölt és az édesanyja tudattalan érzésvilágából átszármazott ösztönös tulajdonságait (Karmikus meghatározottságait). Ezen negatív tulajdonságainak és ösztönös késztetéseinek a felszínre hozása, kiemelése és pozitívvá változtatása segítségével el kell hogy érnie, élete egy bizonyos érettségi szakaszában, a Halak csillagképe szellemiségének megfelelõ pozitív lelki-szellemi tulajdonságokat. Karmája a spirituális ismeretszerzésen keresztül a rögeszméktõl való megszabadulás és az éber egységlátás kialakítása. (A Tarot 22-es kártya lapján látható ikon, a "Bolond" bevatatottság állapotának az elérése.) Ennek érdekében arra kell törekednie, hogy racionális-pragmatikus képességeit és hajlamait szellemi ismeretekkel és ilyen tapasztalatokkal gazdagítva nyitottá váljon a megmagyarázhatatlan jelenségek befogadásával és megértésével szemben. Gyermekkorában az irracionális gondolkozási módjával, vagy ennek az ellentétével: a túlzóan racionális értelmi képességeivel tûnik ki, a túlzón gyakorlatias, vagy a gyakorlattól elszakadt gondolkodása és a rendkívüli logikus, vagy logikátlan észjárása vezeti abban, hogy a hétköznapi jelenségek problémakörére koncentráljon. Mindenre jó felszíni, materiális magyarázatot talál, érdeklõdése kizárólag racionális dolgokra irányul, vagy ennek a szöges ellentéteként, bosszantó az értetlenkedése, illetve a legegyszerûbb összefüggések

9 megtalálásának a képtelensége. A legkisebb, mások számára talán jelentéktelen apróságokat is észreveszi, más esetben meg azt sem látja meg, ami a szemét kiüti, de a spirituális értelmezést mellõzi, illetve ehelyett babonás rögeszméket vall. A magyarázat az aprólékos, részletezõ figyelmére és gondolatmenetére, a pragmatikus mentalitására az, hogy az õ biológiai fogantatását megelõzõ idõszakban, az édesanyja ezt a mentalitást gyakorolta igen intenzíven. De lehetséges ennek a poláris ellentéte is. Nevezetesen, hogy az édesanya irracionálisan, az anyagi valóságtól elrugaszkodottan, vagy legalábbis azt részben elutasítva és misztikusan zavaros elméletek (vagy vallásos dogmák és babonák) hatása alatt élt. Jelen problémái éppen ebbõl adódnak: a legkisebb anyagi rendellenség felborítja lelki nyugalmát. Törekednie kell arra, hogy ne vesszen el a részletekben, erre ugyanis igen hajlamos, néha a fától nem látja az erdõt. Törekednie kell a szellemi ismeretek erõsítésére, mert a "vas-logikája" sokszor becsapja. Életében többször tapasztalnia kell, hogy az felszíni eredmény-centrikus mentalitás, a gyakorlati - és technikai gondolkodás nagyon is fontos és szükséges, de ugyanakkor önmagában nem elég és hosszú távon rossz következményekkel jár, néha a teljes anyagi, vagy erkölcsi csõd széléig elmenõen. Nehézségei lehetnek azzal is, hogy a technikai és a tudományos aprólékossággal kidolgozott terveit hosszú távon is megvalósítsa, véglegesítse. Kénytelen lesz nagyobb fontosságot tulajdonítani a metafizikának és a lineáris logika segítségével megmagyarázhatatlan jelenségeknek. Mert, hiába, hogy mindent szabályszerûen és módszeresen eltervez és a pillanatnyi ötleteknek és a vágyaknak kevés szerepet tulajdonít, mert a szellemi termékenységét ezáltal behatárolja. Azzal a céllal született, hogy megszabaduljon a rögeszméktõl, hogy a felszíni rend-mánia helyett a belsõ rendeltetés tudatát kialakítva a szellemi képességeit szabadon kibontakoztassa és a szabványoktól és külsõ elvárásoktól függetlenítse gondolkozását. Gyakran elõfordul, hogy számításai nem válnak be, tervei füstbe szállnak és rögeszmés törekvéseit a környezete elutasítja. Gyakran kerül erkölcsi összeütközésbe a környezetével. Elképzeléseihez vagy nem talál anyagi és erkölcsi támaszt, vagy ezeket idõvel megvonják tõle. Emiatt esetleg arra is rákényszerül idõszakosan, hogy teljesen elszigetelten éljen, amely állapotot a befelé figyelésre, a belsõ, szellemi és spirituális képességei felszínre hozása érdekében kell felhasználjon. Ez tehát, a szellemi elmélyülését, illetve a karmája feloldási lehetõségét szolgálja. A spirituális értékítéletét kell elõtérbe helyeznie és azt kell kifejlesztenie a személyközti kapcsolataiban. Az pragmatikus gondokozása számára érthetetlen és kaotikusnak tûnõ élet- és sorshelyzeteket kénytelen lesz többször is megtapasztalni, mindaddig, amíg nem tanul meg az egyetemes törvények logikája, vagyis a megváltás logikája szerint gondolkozni és ítélkezni. A szûklátókörû pragmatizmusa ugyanis, ugyanúgy egészségi problémákhoz vezethet, mint annak az ellentéte: az öncélú érzelgõsség, a szentimentális vallásosság, a túlmisztifikált kultikus életvitel. Erre különösen ügyelnie kell. Belsõ egészségi gondjai a dogmatikusan materiális - pragmatikus mentalitásából erednek és annak a megváltoztatásával, a gondolkozásnak a szellemi szféra irányában való nyitottá, hajlékonnyá és rugalmassá tételével meg is szüntethetõk. Élete második felében, talán pontosan a betegségeinek, vagy az érzelmi sikertelenségeinek a hatására, közelebb kerül a szellemi-spirituális életkörökhöz. Esetleges elszigetelõdése csak segítheti abban, hogy az élete igazi célját és rendeltetését megtalálja, hogy belsõ feszültségeit feloldja és kreatív életet folytasson. Annak ellenére, hogy a technika területén különös tehetséggel bír, társadalmi elismeréshez nehezen jut el. Idõvel viszont az is kiderül számára, hogy erre nem voltaképpen nincs is különösebben szüksége. Nagy segítségére lehet, ha megfigyeli a szülei, de leginkább az édesanyja kudarcai, sikertelenségei, nehézségei igazi okait, ugyanis mindaz ami az édesanyjánál csak felszínes negatív érzékelési, érzelmi kifejezõdés és magatartási forma, az a szülött esetében kevésbé észlelhetõ, a tudattalanjába mélyen bevésett, diszharmonikus szellemi-lelki tulajdonság. Baleset és betegséghajlamok: máj, de fõként epe és lépproblémák, nyombél és vékonybél fekély, bélgyulladás és bélcsavarodás, tisztasági és rendmániából eredõ feszült idegrendszer, idegrendszeri zavarok, hajhullás, általános hipochondria, gyakori ujj- és kéz sérülések, az ujjakat és az alsó kart mozgató izmok lebénulása, a kézfejek kiszáradása, ráncosodása, vagy ekcémás elváltozása valamint a technikai berendezések, illetve a munkaeszközök használata közbeni sérülések, munkabalesetek általában. Mindez csak akkor következik be és akkor növekszik jelentõs problémává, ha sokáig nem képes meghaladni és feloldani a Sárkányfarok pozíciójából kiolvasható negatív tulajdonságait.

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Mintaszintézisek I.

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Mintaszintézisek I. Mintaszintézisek I. Kozma Szilárd: Egy nyugati országba emigrált (általam ismeretlen) zongoramûvész horoszkóp-szintézise. Született: Oroszország távoli részén, 1947 augusztusban. Mielõtt a horoszkóp szintetikus

Részletesebben

A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint

A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint Kozma Szilárd: Az állatöv jegyeinek, mint karma - hordozó spirituális erõtereknek az értelmezése. A konstellációk szerinti diszharmonikus magatartások

Részletesebben

A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása

A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása Kozma Szilárd: A személyi horoszkópokból kiolvasható, karmikus programok asztrológiai leírása: Gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim

Részletesebben

Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye)

Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye) Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye) Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal A Vibráció törvénye Más nevein: a Rezonancia (Hangolódás) illetve

Részletesebben

A konstellációk spirituális értelmezése

A konstellációk spirituális értelmezése A konstellációk spirituális értelmezése Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Az állatöv napjegyeinek, mint spirituális erõtereknek

Részletesebben

Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye

Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye 6) AZ ISMÉTLÕDÉS, A RITMUS ÉS A CIKLUS, VALAMINT A SORRENDISÉG EGYETEMES (HIERARCHIA) TÖRVÉNYE. teremtési és megváltási folyamatok rendjének,

Részletesebben

Egy helyen a 1O egyetemes törvény

Egy helyen a 1O egyetemes törvény Egy helyen a 1O egyetemes törvény Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Tíz év után, teljesen újraírt (tisztázott) és kibõvített

Részletesebben

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Metafizikus - asztrológusi szemmel

Részletesebben

A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát

A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Az asztrológiai sorsképletekben halmozottan található,

Részletesebben

Asztrológusi egyenes Beszéd

Asztrológusi egyenes Beszéd Asztrológusi egyenes Beszéd Kozma Szilárd: Asztrológusi Egyenes Beszéd Egy ismeretségre felszólító facebokos barátnõmtõl levelet kaptam, hogy értékelni ugyan értékeli mind a tárgyi ismereteimet, mind a

Részletesebben

Szerelem és szexualitás

Szerelem és szexualitás Szerelem és szexualitás Kozma Szilárd karma-asztrológus: Asztrológusi szemmel a szerelemrõl, szexualitásról és a házastársi- élettársi viszonyokról. Motto: "A szerelemben fogant és arra alapuló házasság

Részletesebben

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia)

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma, Szilárd: A teremtés, illetve a teremtõ képzelet, a teremtõi

Részletesebben

Hatodik törvény. A ritmus és a ciklus törvénye

Hatodik törvény. A ritmus és a ciklus törvénye Hatodik törvény A ritmus és a ciklus törvénye A teremtési folyamatok törvénye. A megnyilvánulási formák törvénye, vagyis az Idõ és a Tér Törvénye. A jelenvalóságnak, illetve a Teljes Jelenlét-tudatnak

Részletesebben

Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint

Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint Kozma Szilárd karma- és család-asztrológus: II. Horoszkóp félék és horoszkóp-rendelési árak. Ami a munka-díjaimat, illetve az egyes horoszkóprendelõknek

Részletesebben

Szerelmi és szexualis karma a lilith szerint

Szerelmi és szexualis karma a lilith szerint Szerelmi és szexualis karma a lilith szerint Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Szerelmi karma a jegyek és a horoszkópházak szerint Körülbelül

Részletesebben

XXI. A Világ Világossága

XXI. A Világ Világossága XXI. A Világ Világossága 21 A Világ Világossága A panaszkodó ragaszkodó, ravaszkodó ragadozó. Ki tudja, az idõ melyik beomlott kútjának a fenekére rekedt sors-játszmáit ismételjük újra és újra a fogyónak

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Volt feleségem elárult hazatérése

Volt feleségem elárult hazatérése Volt feleségem elárult hazatérése Elárult élet, elárult tudás, elárvult család A volt-feleségem, Emõke, volt- asztrológusnak a következõ írása azért nemekült meg, az www.asztrologosz.com c.portálunkon

Részletesebben

A Rák és az AIDS szellemi okairól

A Rák és az AIDS szellemi okairól A Rák és az AIDS szellemi okairól Kozma Szilárd: A szemellenzõvel vizsgált betegségi okok következményei. A Rák szellemi okai A betegségek mentális - metafizikai- oka igazából a hamis információ-áramoltatáshoz:

Részletesebben

Hetedik Egyetemes törvény: A Karma törvénye

Hetedik Egyetemes törvény: A Karma törvénye Hetedik Egyetemes törvény: A Karma törvénye Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: A Karma törvénye Más nevein: a Hatás és a visszahatás

Részletesebben

A betegségek lelki és szellemi okai asztrológiai megvilágításban

A betegségek lelki és szellemi okai asztrológiai megvilágításban A betegségek lelki és szellemi okai asztrológiai megvilágításban Az asztrológia gyakorlati segitségnyujtási képességérõl Az embernek nem természetes állapota az állandósuló, a krónikussá váló betegség,

Részletesebben

A tûz (szenvedély és személyiség) karmáról

A tûz (szenvedély és személyiség) karmáról A tûz (szenvedély és személyiség) karmáról Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: A tûz-karmáról Amikor ezt a tanulmányt, éppen sikeresnek

Részletesebben

Terhesség vagy áldás? (I. rész)

Terhesség vagy áldás? (I. rész) Terhesség vagy áldás? (I. rész) Évszázadunk és évezredünk végére, a rövid távon eredményes, ám hosszú távon ökológiai katasztrófát elõidézõ, az ember gondján segíteni és a dolgát könnyíteni akaró, pragmatista

Részletesebben

Spirituális tisztánlátás, harmadik szem

Spirituális tisztánlátás, harmadik szem Spirituális tisztánlátás, harmadik szem Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Az asztrológiai sors-logika szerinti lényeg-látás és

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

Levélváltás 4. Kedves Ágota!

Levélváltás 4. Kedves Ágota! Levélváltás 4. Annak érdekében, hogy jobb kórképem legyen a férje szintéziséhez, meg azért is, mert az emberek nem értik, hogy mire jó az én munkám, ha sem nem jósolok, sem nem hadovázok misztikus asztrológiai

Részletesebben

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre Thalassa (21) 2010, 4: 117 124 Pszichoterapeuták a homoszexualitásról Válaszok egy körkérdésre Ankétunkban gyakorló pszichoanalitikusokat, terapeutákat kérdeztünk meg arról, milyen tapasztalataik és elgondolásaik

Részletesebben

Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei

Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Hogy a szülés elõtt álló kismamák személyi horoszkópjának

Részletesebben

Olvasás javítókulcs. 6. évfolyam ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ

Olvasás javítókulcs. 6. évfolyam ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ 6. ÉVFOLYAM JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2003 ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Olvasás javítókulcs 6. évfolyam Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény - Értékelési Központ OLVASÁS 1. BLOKK

Részletesebben

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják,

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják, Útmutató a szülõknek A kilencvenes évek elején a kisgyermekek, óvodások nevelésével foglalkozó hasznos és tanulságos angol könyv szerzõje külön fejezetet szánt az átlagostól eltérõen fejlõdõ gyermekeknek.

Részletesebben

Két interjú a meddõségrõl és az áldásról

Két interjú a meddõségrõl és az áldásról Két interjú a meddõségrõl és az áldásról Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Ordody Eszternek a Decens magazin szerkesztõjének az interjúja Kozma

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

A kábulattól való megszabadulás szüksége

A kábulattól való megszabadulás szüksége A kábulattól való megszabadulás szüksége Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd karma-asztrológus: A MÁSODIK, AVAGY AZ IGAZI (tényleges)

Részletesebben

Pedagógiai hitvallásunk 2.

Pedagógiai hitvallásunk 2. Tartalomjegyzék Pedagógiai hitvallásunk 2. I. Nevelési program 4. 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. A köznevelés feladata

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Szakmai készségek és kompetenciák a közszolgálatban" PM-0439-1304-BS

Szakmai készségek és kompetenciák a közszolgálatban PM-0439-1304-BS Szakmai készségek és kompetenciák a közszolgálatban" PM-0439-1304-BS Intézmény, időpont: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető oktató neve: Kovácsné Patyik Gabriella Korcsoport/ osztály: felnőtt képzés

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Spirituális életúthoz való aforizmák

Spirituális életúthoz való aforizmák Spirituális életúthoz való aforizmák Kozma Szilárd: METAFIZIKAI AFORIZMÁK l) A bennünk levõ tanító vár reánk miközben mi várjuk õt. 2) A saját nyomoruságukba szorítottak be minket azok a tanítóink és tanáraink,

Részletesebben

Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja

Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja NB03_bel.qxd 2009.04.08 5:43 du. Page 70 70 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. ÁPRILIS Karácsony Veronika Nõk a haderõben, 2008 Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja 2008 õszén kérdõíves vizsgálatot folytatott,

Részletesebben

SUCCESS INSIGHTS Vezetõi verzió

SUCCESS INSIGHTS Vezetõi verzió SUCCESS INSIGHTS Vezetõi verzió "Aki másokat ismer, az tanult, aki önmagát ismeri, bölcs." -Lao Ce MINTA Anna 2004.2.16 BEVEZETÉS A viselkedéstudomány szerint a legeredményesebb emberek azok, akik tisztában

Részletesebben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben Iskolakultúra 1999/6 7 Hoffmann X Rózsa A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben A mögöttünk álló év legtöbbször hallott-olvasott, oktatásüggyel kapcsolatos kifejezése minden bizonnyal a minőségbiztosítás

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje.

Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: Válasz: Kérdés: www.alaje. Kérdés: Mit jelent az, hogy a mostban élni? Válasz: Nem a múltban élést jelenti. Nem a múltban élést, ahol negatív blokkok, negatív gondolatok, negatív érzelmek, félelmek, negatív programok, babonák, negatív

Részletesebben

SORSKÉRDÉSEK és a SEGÉLYEZÉSI IPAR

SORSKÉRDÉSEK és a SEGÉLYEZÉSI IPAR SORSKÉRDÉSEK és a SEGÉLYEZÉSI IPAR Beszélgetés Majoros Márta szociálpszichológussal, narkológussal mélypont SORSRONTÓ SZENVEDÉLYEK A dohányzás, az alkohol, a kémiai szerek használata után a játékfüggõség

Részletesebben

Adrámapedagógia több évtizede terjed nálunk is, de az utóbbi másfél évtizedben kialakította

Adrámapedagógia több évtizede terjed nálunk is, de az utóbbi másfél évtizedben kialakította Zalay Szabolcs Alkalmazott Kommunikáció-tudományi Tanszék, Andragógia Intézet, FEEK, PTE Konstruktivizmus és drámapedagógia Olyan pedagógiáról szeretnék most írni, amely az alkotás örömét adja diáknak

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Aggresszió és szeretet

Aggresszió és szeretet Aggresszió és szeretet Ma is megvan a Tusnádfürdõi központi szálloda-parkban az a sétány alatti - talán már akkor sem használt, de mára betömött - pincebejárat, amelynek a 2,5-3 méteres tetejérõl, négy

Részletesebben

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk Sági Zoltán Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk A világgal való elsődleges tárgykapcsolatunknak - a szülő-gyermek kapcsolatnak - alapvető szerepe van személyiségünk

Részletesebben

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés Ökoiskola Ökoiskolaság és szakképzés Réti Mónika Varga Attila Ökoiskolaság és szakképzés A bevezetõ szövegek szinte mindig általánosságokról szólnak, és emiatt nagy a veszélye annak, hogy csak a felszínt

Részletesebben

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése.

Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Miért a mezõváros? Miért most? Miért itt? Célunk a vidéki térségek életminõségének emelése. Mind az emberek, mind a természeti környezet életminõségének emelése. Közép-Kelet-Európában és így Magyarországon

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL

PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL HEGEDÛS JUDIT PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL Az utóbbi évek eseményei azt sugallják, hogy az iskola belsõ világához egyre inkább hozzátartozik az agresszió. Az agresszív gyermekek (és felnõttek, szülõk) különösen

Részletesebben

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR!

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Fejezetek az Ember aki óvodás című kiadványunkból (4. rész) AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Nem véletlen, hogy az előzőekben csak a nagyon kirívó, gyerekeket és felnőtteket is nagyon zavaró,

Részletesebben

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Az apaság mágiája

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Az apaság mágiája Az apaság mágiája APA II. A kutató szellem, mindennel bátran szembe néz. Még Isten örv Pál apostol. Mindenrõl lemondtam, mindent elengedtem, elbocsátottam és felelõsségeket tartottam meg. (A szerzõ) Amennyiben

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

2016. A cselekvés éve, az érvényesülésért végbevitt tettek ideje

2016. A cselekvés éve, az érvényesülésért végbevitt tettek ideje 2016. A cselekvés éve, az érvényesülésért végbevitt tettek ideje TAVALYRÓL IDÉNRE: A SZELÍDSÉGBŐL AKARATOSSÁG LESZ. Az Óévünk sokkal harmonikusabb és jóakaratúbb volt, mint ami most következik szedjük

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Szakképzés a szakképzés fõáramán kívül

Szakképzés a szakképzés fõáramán kívül 278 fogyatékos fiatalok Szakképzés a szakképzés fõáramán kívül Az iskola, igen, ki kell mondani kényszerintézmény, hiszen alapja a tankötelezettség. Olyan viszonylagos védettséggel bíró társadalmi intézmény,

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

Székelyföld területi autonómiája

Székelyföld területi autonómiája Márton János Székelyföld területi autonómiája Koncepciók és esélyek 1. Bevezetõ A 2003-as év eseményei közel tízéves hallgatás után újra terítékre hozták a romániai magyar közösség autonómiájának kérdését.

Részletesebben

ZÁM MÁRIA Mindenki szenved, amig az élet kaotikus sodrában úszik Azt hiszem, a szenvedés az emberi élet lényeges alkotórésze, amely nélkül teljesen

ZÁM MÁRIA Mindenki szenved, amig az élet kaotikus sodrában úszik Azt hiszem, a szenvedés az emberi élet lényeges alkotórésze, amely nélkül teljesen ZÁM MÁRIA Mindenki szenved, amig az élet kaotikus sodrában úszik Azt hiszem, a szenvedés az emberi élet lényeges alkotórésze, amely nélkül teljesen cselekvésképtelenek lennénk. Mindig megpróbálunk kitérni

Részletesebben

Cigánykártya tanfolyam

Cigánykártya tanfolyam Cigánykártya tanfolyam A cigánykártya lapjainak ismertetése http://ciganykartyatanfolyam.blogspot.hu 1 Ajándék Alapállapotban az ajándékozás, a pozitív érzelmek kimutatása, az őszinte odaadás és nyitott

Részletesebben

Gyermekeim anyjának a tanulságos írásai

Gyermekeim anyjának a tanulságos írásai Gyermekeim anyjának a tanulságos írásai Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal I. fejezet: TEREMTÉS - Fõnök, nem kellett volna ennek már kijönnie?

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M

CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P R O G R A M CORVINA ÁLTALÁNOS ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 1. Bevezető A Corvina Általános Iskola az alábbi intézményegységekből épül fel: Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája

Részletesebben

MEDIÁCIÓ HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN

MEDIÁCIÓ HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN MediKoz_Borito.qxp 4/28/2009 10:44 AM Page 1 MEDIÁCIÓ HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Készült az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Települési mediáció modellprojekt címû programja keretében

Részletesebben

Segítség segítõknek. Közös utak, személyes érlelõdés. Az önszupervízió lehetõsége

Segítség segítõknek. Közös utak, személyes érlelõdés. Az önszupervízió lehetõsége TÖRÖK GÁBOR MARLOK ZSUZSA Segítség segítõknek Az önszupervízió lehetõsége Írásunkban egyénileg vagy csoportban kliensekkel dolgozó segítõk számára kívánunk segítséget nyújtani, két önállóan végezhetõ szupervíziós

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

A helyi társadalom elégedettsége a lakással, a lakókörnyezettel és néhány szocio-kulturális tényezôvel

A helyi társadalom elégedettsége a lakással, a lakókörnyezettel és néhány szocio-kulturális tényezôvel A lakások 15,9%-ában van kiépítve a helyi körülmények között nagyobb energiatakarékosságot biztosító cirkófûtés. A lakások több mint felében gázkonvektorral történik a fûtés, illetve elég magas arányt

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A skizofrénia A skizofrénia A skizofrénia kifejezést szinte mindenki hallotta már valahol. Az emberek zöme azonban mégsem tudja biztosan, mi is ez, mi az oka, és hogyan gyógyítható. Mit jelent a skizofrénia

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ CSÁKÓ MIHÁLY Az ezredforduló munkaerõpiaci kihívásai a Kárpát-medencében 1 Bevezetés: a kérdés, jelentõsége, megközelítése AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ kihívások két szempontból

Részletesebben

Egyezmény a Gyermekek Jogairól. Előszó

Egyezmény a Gyermekek Jogairól. Előszó Egyezmény a Gyermekek Jogairól Előszó A gyermek jogairól szóló egyezményt az ENSZ Közgyûlése 1989. november 20.-án fogadta el : a Magyar Köztársaság képviselõje pedig 1990. március 14.- én írta alá. Az

Részletesebben

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Németh Ágnes: KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Minden asztrológus legnehezebb feladatának tekinti ellenőrizni, hogy a kapott születési adatok precízek-e. Ehhez gondolom mindegyikünknek meg van

Részletesebben

SOK A DOLGUNK A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmával nem régen kerültem kapcsolatba.

SOK A DOLGUNK A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmával nem régen kerültem kapcsolatba. gyermekb4.qxd 2006.03.12. 13:46 Page 3 SOK A DOLGUNK A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmával nem régen kerültem kapcsolatba. Akkor már a Karaván Mûvészeti Alapítvány kötelékében tevékenykedtem, ahol

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Az erőszak a mindennapi életben mindenütt jelen van. Az erőszak témaköre folyamatosan az érdeklődés középpontjában volt és van is.

Az erőszak a mindennapi életben mindenütt jelen van. Az erőszak témaköre folyamatosan az érdeklődés középpontjában volt és van is. Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak, szerteágazó gyökerekkel biológiai, társadalmi,

Részletesebben

LACHOBER MÁRIA NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

LACHOBER MÁRIA NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA LACHOBER MÁRIA NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai program Ajka, 2014. szeptember 1. Szirmainé Vinkelmann Amália intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Az iskolában folyó pedagógia munka...6

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Tartalom Pedagógiai alapelvek, értékek, célok, feladatok, eszközök és eljárások... 3 Bevezetés... 3 Erkölcsi (morális, etikai)

Részletesebben

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból?

- Hétévesen kezdtél hegedülni. Volt aki zenei múlttal rendelkezett a családban és ennek hatására kezdtél el tanulni vagy teljesen önszántadból? Balczó Péter operaénekessel, a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház oszlopos tagjával, a nagykörúti Szamos Cukrászdában találkoztam. Észnél kell lenni, hiszen interjúalanyaimnak általában fogalmuk

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

A változó jegyek a mindennapi életben

A változó jegyek a mindennapi életben Gázmár László: A változó jegyek a mindennapi életben Március közepén hívott fel Dr. Janák Lajos, hogy tartsak egy rövid előadást a Fészekben. Hirtelen, a Neptunusz tartós, Halak-béli uralmára, meg a világ

Részletesebben

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte A TOVÁBBKÉPZÉSEK HATÁSA A PEDAGÓGUSOK SZEMLÉLETÉRE Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte el a Kht. által szervezett Integrációs program keretébe tartozó pedagógus továbbképzések

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Narkománia. Robert Yugovich NARKOMÁNIA

Narkománia. Robert Yugovich NARKOMÁNIA NARKOMÁNIA 1 2 Az én gyerekem nem olyan! Atlantic Press Kiadó Budapest, 2011 3 NARKOMÁNIA, 2011 Szerkesztette Bokor Pál Lektorálta Dr. Zacher Gábor Tipográfia, tördelés Soltész Attila Borítóterv Sobota

Részletesebben

A tökéletes férfi és az emencipált nõ

A tökéletes férfi és az emencipált nõ A tökéletes férfi és az emencipált nõ Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: A tökéletes férfi és a megtermékenyülésre képtelen, emancipált

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben