A konstellációk spirituális értelmezése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A konstellációk spirituális értelmezése"

Átírás

1 A konstellációk spirituális értelmezése Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Az állatöv napjegyeinek, mint spirituális erõtereknek a kauzális értelmezése, (avagy, a diszharmonikus személyi magatartások következtében fellépõ testi és lelki sérülések, balesetek, és öröklött, vagy szerzett krónikus betegségek, valamint a krízises sorshelyzetek igazi okainak a felfedése az asztrológiai jegyek szerint.) Amint a különbözõ asztrológiai - metafizikai tanulmányaimban részletesen is kitértem erre (Az Asztrológia, mint szellemtudomány és a Szkeptikusok és asztromókusok), az asztrológiai napjegyek értelmezésével, illetve a napjegyek által megtestesített spirituális erõterekkel kapcsolatos karmák (Lásd: Rák-karma, Skorpió-karma, stb.) értelmezésében, és általában az asztrológiai karakterológiában, két lényegi probléma vetül fel. Pontosabban: két lényegi hibát követnek el mind a jóslásos asztrológia követõi és gyakorlói (asztromókusok), mind az asztrológiának az un. spirituális tradíciók szerinti értelmezõi (misztikus tudósok). Az egyik az, hogy a 12 asztrológiai konstellációt, nem(!) mint az egyetemes létezésnek a második dimenziójában (a spirituális dimenzióban, az un. platóni ideák világában) létezõ jellegzetes teremtési - teremtõi (morfogenetikus) erõterek fizikai és pszichikai (asztrális) megjelenési formáit értelmezik. A második az, hogy figyelmen kívül hagyják a következõ tényeket: 1) Az Ascendens (annak a pozitív tulajdonságai) a felnõtt tudatos és felelõs emberi személyiség jegye, amely csak mint lehetõség, mint potencialitás van meg bennünk és mindössze akkor érzõdnek a megfelelõ konstellációnak a karakterjegyei, a az illetõ személy horoszkópjában található még bolygó az Ascendens konstellációjában (fõként ha ez a bolygó, illetve ezek a bolygók az I. horoszkópházban tartózkodnak!). Az Ascendens tulajdonságai, tehát, könnyebben bár, de mégis csak megszerzendõ tulajdonságok, mindössze bennünk létezõ potencialitások, amelyek nem jellemezhetik egyértelmûen a személyi karakterünket, csak és csakis az után, hogy tudatosítottuk azokat és tudatos erõfeszítéseket tettünk az Ascendens által jelölt konstelláció pozitív tulajdonságainak a megszerzésére, felvételére. (Ascension, ascendre = felemelkedés, felemelkedni.) 2) Nem csak az a baj a nem-kauzális (pl. a josolgató tchnikával, vagy a pszchológiai logikával történõ) sorsképletértelmezésekben hogy az Ascendens szerinti típusokat téves keresni (és felfedezni!) a fent leírt okok szerint, de nagyon sok esetben (az esetek százalékában), még a születési napjegyekhez rendelt jellegzetes vonásokat (tipikus determinációkat) és jellegzetes sorsproblémákat sem találhatóak meg egy - egy személy (szülött) esetében, annál az egyszerû oknál fogva, hogy a gyengén fényszögelt Nap által jelzet, napjegy szerinti halvány, vagy mosott, nyers természeti vonások (individuális karakterjegyek), nem nyilvánulnak meg olyan egyértelmûen és határozottan, mint az anyai ágon öröklött, negatív családi karmát jelzõ Lilith, vagy a Sárkányfarok konstellációja által jelzett karmikus vonások és tulajdonságok. Különösen akkor, ha ezek a Karmikus horoszkóp-pontok erõsen fényszögeltek, vagy két - három, az illetõ konstellációban álló bolygó által jelzett tulajdonsággal még meg is van erõsítve. Következésképpen: egyáltalán nem az a lényeges tehát egy személyi horoszkópértelmezésnél, az asztrológiai sorselemzésnél, vagy az asztrológiai karakterológiai vizsgálatnál, hogy milyen emberek vagyunk (szerencsések-e, vagy szerencsétlenek, tehetségesek-e, vagy tehetségtelenek, jó emberek-e, vagy gonoszak, stb.) és, hogy ezek alapján milyen jövõ vár rank. Hanem az, hogy a horoszkópból (asztrogrammból) kiolvasható, adott spirituális struktúránkkal (és személyi karmánkkal!) milyennek kellene lennünk, milyen életfeladatokat kellene felvállalnunk ahhoz, hogy egészségesek, kreatívak és boldogok lehessünk a jövõben, minden jó (kedvezõ), vagy rossz (kedvezõtlen) aktuális, vagy jövõbeni konstelláció alakulás ellenére. Ezek fényében tehát, az általam, és az Erdélyi Hamvas Béla Baráti Társaság tagjai által mûvelt kauzális asztrológia Napjegy-értelmezése teljesen eltér mind a klasszikus asztrológiai értelmezésektõl, mind az un. humanisztikus asztrológia értelmezéseitõl: A KOS-ban álló Sárkányfarokkal, vagy Kos-Lilith-tel, valamint a diszharmonikusan fényszögelt Kos-nappal rendelkezõ személyek betegség- és balesethajlamai, betegségeinek kauzális okai A Kos napjegyének spirituális morfogenetikus erõtere a minden feltétel- és akadálymentes, tehát az elõfeltételek nélküli teremtési-teremtõi erõknek a megnyilvánulási szükségszerûségét és kényszerûségét tartalmazza. Ezért, a Kos a teremtési mozzanatok kauzális lételvét testesíti meg a földi létezés sajátosan összetett (biológiai, pszichológiai) körülményei között. A Kos jegyében született ember általában hevesen, elhamarkodottan, kíméletlenül, célratörõen és ebbõl adódóan ne egyszer kegyetlenül cselekszik, mind fizikai, mind mentális (gondolkozási) szinten, ezért könnyen szenved baleseteket, gyorsan a fejébe szalad a vér és ha uralkodási, illetve vezetõi-irányítói mániájának következtében szokatlan mértékben felizgatja magát, agyvérzést (gutaütést) is kaphat. Amennyiben egy ember születési horoszkópjában a Kosba esik a Nap vagy a Mars és ráadásul intenzív, de rendszertelen intellektuális, esetleg szellemi tevékenységet folytat, gyakran be fog lázasodni enyhe meghûlések, megfázások következtében, de még napozás következtében is. Mivel egy bizonyos életkor elérése után a kreatív használat helyett, megtanulja uralni és elfojtani a szenvedélyességét, erõszakos és erélyes, jobb esetben spontán és célratörõen tüzes természetét, rejtett agresszivitás lesz jellemzõ rá és többnyire gondolatban viaskodik, veszekedik azokkal az emberekkel, akikkel konfliktusos helyzetbe kerül. Így a folytonos rejtett (fojtott) agresszivitás lesz jellemzõ a mentalitására, aminek egyetlen jele a gyakori fejhûlések, a fej különbözõ szerveinek hûléses megbetegedései lesznek. Hajlamos lesz a fej különbözô gyulladásaira, (homloküreg-gyulladás, arcüreggyulladás, kötõhártya-gyulladás, súlyosabb esetekben agyhártyagyulladás.), különbözõ típusú migrénekre, fejfájásokra, valamint a fej traumás sérüléseire (agyrázkódás, koponyatörések, koponyaûri vérzés, stb.) Abból adódóan, hogy elfojtja magában a nyers kitörési késztetéseit, de azoknak mentális és kauzális okaival nem akar szembenézni és inkább gondolatban támadja a külvilágot, nem vállalván fel a felvetõdõ problémákkal való nyílt szembesülést, azoknak kauzális szintû értelmezését és

2 dekonspirálását, a látószerveinek a károsodása és a fokozatos elgyengülése (látási képességek csökkenése) lesz a következménye. A Skorpió ugyanis, metafizikailag a teremtés sokszínûségébe, az érzéki élvezetek labirintusába, vagyis a sokszínûség és az érzéki élvezeti lehetõségszerzés a kábulatába zuhant és annak a fogságába került Teremtõ Szellemnek az anyagi lét által megtestesített határállapotból - határhelyzetbõl való kiszabadulásának (megfordulásának) és az anyagi - természeti tapasztalás segítségével történõ karma-oldásnak és kiegyenlítõdésnek a szükségességét testesíti meg. Egészen pontosan: a nulla pont elérését és a nullapontról történõ megfordulást, a tisztánlátás és az éberség megszerzésének a lét-mozzanatát. Kedves Olvasó! Amennyiben ezt az írásomat olvasod, talán arról is van tudomásod, hogy író-asztrológusi életmûvemnek az egyik leg kiemelkedõbb része az egyetemes törvényekrõl szóló nagy lélegzetû, az élet alapjainál álló és a sorsunk alakulását közvetlenül is befolyásoló tanulmányom. E tanulmányban szereplõ harmadik törvény, a kiegyenlítõdés törvénye, személyünkre és életünkre vonatkozón, arról is szól többek között, hogy e törvény alapján semminek, még az ilyen fontos olvasmányoknak sem vehetjük tulajdonképpen (tehát a boldogulásunk és az egészségünk: a megváltódásunk szempontjából) a hasznát, amiért azért cserében nem adtunk mi is valamit, az információ megszerzése érdekében, illetve a személyi vonatkozású lényegi információhoz való hozzá jutás után, nem hoztunk semmilyen áldozatot. Látod, én ingyenesen közzé tettem ezeket a mindenki számára talán életbevágón fontos információkat amelyeket, hozzád hasonlón, nagyon sokan hasznosíthatnának, amennyiben meg rendelnék a személyi horoszkópjukat és ez által a gyakorlatban is hasznossá tehetnék amit itt meg tudtak. De egy sötét lelkû és nem kevésbé sötét (besúgói...) múlttal és sötét (Alattomban a háttérbõl békés módszerekkel, de szívósan erdélyt románosító titkos szervezet számára intellektuális diverziót folytató.) jelennel rendelkezõ erdélyi személy, aki magát "székely" vallásos anarchista prófétaként határozza meg: Nagy Attila Puli, aki dolgozni nem szeret, csak feesége betegnyudijából élõsködni, épiteni nem szeret csak rombolni, alkotni nem tud csak máésok alkotáésát pocskondiázni, és aki gyermeket nemzeni nem akar, csak a több gyermekeseket gyermnekcsinálási mániákusoknak nevezni, a velem szembeni nyers skorpiói gyülöletében, arra áldozza az ideje és energiája és az írni- tudása nagy részét, hogy engem az interneten szakmailag és erkölcsileg hiteltelenítsen és ezzel a négy gyermekes szép családomat gazdaságilag tönkre tegye, vagyis azokat akik azon gondolkoznak, hogy tõlem horoszkópot rendelnének, ebben a szándékukban elbizonytalanítsa. Nagyon szépen kérlek tehát, hogy amennyiben értékesnek és találod ezt az írást, érték-csere és kiegyenlítõdésképpen, mindössze annyit tégy, hogy most azonnal kattints rá a következõ linkre: Köszönöm barátsággal: Kozma Szilárd Abból adódóan, hogy elfojtja magában a nyers kitörési késztetéseit, de azoknak mentális és kauzális okaival nem akar szembenézni és inkább gondolatban támadja a külvilágot, nem vállalván fel a felvetõdõ problémákkal való nyílt szembesülést, azoknak kauzális szintû értelmezését és dekonspirálását, a látószerveinek a károsodása és a fokozatos elgyengülése (látási képességek csökkenése) lesz a következménye. A távolba látás - az olyan eset, amikor csak "közellátó" szemüveget kell használni- annak a következménye tehát, hogy a Kos szülött -és általában minden ember, akinél ez jelentkezik- eltekint, átnéz a hétköznapi kellemetlen eseményeken, azokon a számára kényelmetlen helyzeteken és jelenségeken, amelyeknek a megoldása nyílt konfrontációt vagy kitárulkozást igényelne a részérõl. A "közellátás" viszont arra utal, hogy a szülött nem hajlandó belsõ, lelki és szellemi erõfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy a felszíni (az orra elõtt lejátszódó) jelenségek és események mögött meglássa a köznapi gondolkozás rejtettebb, analogikus (Isteni-egyetemes) szemszög szerinti összefüggéseket, a dolgoknak az igazi okait, esetleg fél azokat tudomásul venni és egyenesen elutasítja azoknak a tudomásulvételét. Ugyanis a diszharmonikusan fényszögelt Kos-nap nem csak vakmerõséget, hanem annak a másik, végletes megjelenési formáját is jelentheti: a lelki gyávaságot. Amennyiben egy Kos szülött kitartóan és következetesen nem képes uralni tüzes természetét és gyakran a kelleténél hevesebben reagálja le környezete természetes kihívásait, általában különbözõ égési balestek elszenvedésével kell szembenéznie. Amennyiben tud horoszkópja alapján e születési "adottságairól", mindezt elkerülheti alaptermészete tudatos átalakításával, vagyis tevékenységének tudatos rendszerezésével, átcsoportosításával, természetének megfelelõ hivatás és tevékenységi életterület választásával(szervezési, menedzselési, irányítási tevékenységek, ahol pozitívan kiélheti és kifejlesztheti döntési és határozathozói képességeit) és általános intellektuális tevékenységét átalakítja szintetizálási és kutatási tevékenységgé, nem erõltetetten igénybevevõ és nem teljes idejét és személyiségét lekötõ munkavállalással. A Kos gyermekek esetében viszont épp ellenkezõleg kell eljárni: amennyiben nem lépi át környezete tûrési határait, hagyni kell hogy "tombolja" ki ilyen jellegû természetes igényeit, hogy akár apróbb sérülések árán is, de a saját bõrén tapasztalhassa ki a fizikai létezés természetes következményeit, annak határait és korlátait. Kimondottan káros a Kos gyermeket a számára életbevágóan szükséges, ilyen durvább tapasztalatoktól megfosztani (megóvni) és úgyszintén nagyon káros lázcsillapító tablettákkal vagy figyelemelterelõ és fokozott lelkesedését lehûtõ, lendület-visszafogó pedagógiai módszerekkel összezavarni természetes tapasztalási és a tûz õselemmel való harmonizálódási szükségeit. Amennyiben egy Kos típusú felnõtt kellõ önfegyelemmel és belsõ, szellemi-lelki erõfeszítések (mint pl. hibabelátási készség kialakítása) segítségével feloldja és meghaladja születési konstellációjának a negatív jellegzetességeit (meghatározottságait), nem csak hogy elkerüli az ide vonatkozó betegségek kialakulását, az elõtte sorozatosan jelentkezõ sérülési-lehetõségek megtörténését, hanem olyan szellemi alapálláshoz jut el, amely alapján maga lesz a céltudatosság és a kreatív erélyesség a szellemi és a lelki nyíltság, az õszinteség, az értelmi világosságra alapozott szellemi fény (spirituális értelem), a becsületesség, a tisztességesség és a céltudatosság megtestesítõje, anélkül, hogy ez utóbbi erõszakoskodást, kegyetlenkedést, vagy kíméletlenkedést jelentene. A BIKA jegyében található Lilithel valamint a sárkányfarokkal és az erõsen negatív fényszögelt Bika-Nappal született személyek betegséghajlamai, rendelkezõ személyek jellegzetes betegségeiknek szellemi-lelki okai A Bika napjegye által megtestesített spirituális erõtér a fizikai létezés- hez és a fizikai létben való megállapodáshoz elsõdlegesen (elengedhetetlenül) szükséges elõfeltételekhez, körülményekhez, azoknak a megteremtési - létreho- zási kényszeréhez kapcsolja a Bika-karmával rendelkezõ embert. Mindennapi

3 élethelyzetekre lebontva, ezek az elemi szükségletek a következõk: a fizikai létformával való közvetlen információcserét biztosító táplálék, az információ feldolgozáshoz szükséges nyugalmat és pihenést (alvást) biztosító hajlék (ott- hon) és az emberben elsõdlegesen megnyilvánuló Fény-szeretet õsprincípiumok kölcsönös kiegyenlítését, áthatását és megtermékenyítését biztosító szexuá- lis kapcsolatok harmonikus folytonossága. Amennyiben a személyi horoszkópban erõsen támadott a Nap, vagy a Bika uralkodó bolygója: a Vénusz, vagy/és a Mars, a Bika sors-programmal szü- letett személyek a lustaságig elmenõen kényelmeskedõk lehetnek, pénzsóvá- rak, csökönyösek, önfejük, "nyakasok", gyûjtõ- szenvedélyesek, vagy a disz- harmónia másik végleteként öröknyüzsgõvé, habzsolóvá, falánkká, harácso- lóvá, kiéletlen és kegyetlen birtok-szerzõkké, valamint élvhajhászokká vál- nak és munkamániába, valamint birtoklási mániába esnek. Amennyiben nya- kasságuk és birtoklási hajlamaik, ambícióik a megengedett határokon túllépnek, garat és gége-betegségek léphetnek fel szervezetükben: hurutok, mandu- lagyulladás (torokfájás), a nyakizmok megmerevedése, a gerincoszlop nyaktáji elmeszesedése, pajzsmirigytúltengés, vagy csökkent pajzsmirigymûködés állhat be. Ez utóbbiak a korábban említett tendenciák személyi szokássá, megrögzött ambícióvá válása, túltengése, vagy fordítva: azoknak maradéktalan elfojtása következtében jöhetnek létre. E jellemhibák vagy kiéletlen ösztönös készteté- sek miatt, a Bika szülöttekre tehát a nyak- és toroktáj megbetegedései jel- lemzôek, mivel a Bika csillagképe ezzel a testrészünkkel áll asztrológiai kapcsolatban, vagyis a Bika által megtestesített lételv (a szellemi erõknek, információ- sûrûsödéseknek a fizikai dimenzióban való megállapodása, meg- honosodása) itt, a torok-csakra környékén fejti ki tevékenységét, hatásait az emberi szervezeten belül. Amennyiben csupán hûléses megbetegedések következménye a fülgyulladás, ez is a Bika és a Kos csillagképéhez kapcsolódik, de ha más jellegû halló-szer- fi károsodásról van szó, a Bak csillagkép spirituális problémakörével (Az e- gyetemes törvényeknek a társadalmi élet szintjén történõ alkalmazása) kapcso- latos negatív mentalitást (magatartási mintákat, úgymint a lelkiismeret-fur- dalással szemben tanúsított szembeszegülést, vagy másfajta lelki ellenállást) kell szellemi (kauzális) vizsgálat alá venni a betegség igazi okának felderí- tése érdekében. Azon Bika jellegû karmával született személyeknek és általában azoknak az embereknek, akiknek a horoszkópjában a Bika motívum negatívan megjelenik és ezért a fent leírt betegségek, vagy betegségtünetek jelentkeznek, jól körül kell nézniük a környezetükben és végig gondolni az addigi életük történetét, hogy megláthassák: melyek azok a zavaró dolgok, amelyeket képtelenek lenyelni és miután ezt konkrétan tudatosították magukban, vagy tegyenek meg mindent, hogy azzal a számukra lenyelhetetlen - elfogadhatatlan - jelenséggel találkoz- zanak, amennyiben a dolog már tûrhetetlenné és elviselhetetlenné vált számuk- ra, vagy (és ez a metafizikailag helyes megoldás) tudatosítsák magukban, hogy valamiért fontos számukra azzal a kellemetlen jelenséggel való gyakori találko- zás, mert olyan információt tartalmaz, amely valamiért fontos a számukra és próbálják meg tudatosan lenyelni azt, vagyis feldolgozni-megérteni értelmileg és érzelmileg egyaránt. Erre a pozitív Bika-alapállásra utal Jézusnak azon ta- nítása, hogy: "Ha valaki arra akar kényszeríteni, hogy menj el vele egy mér- földet, te menj el kettõt vele. És ha valaki arra akar kényszeríteni, hogy add oda a felsõ ruhádat, add oda neki az alsó ruhádat is." Természetesen itt nem holmi ostoba és bárgyú szellemi alapállás felvételé- re tanítja Jézus az emberiséget, hanem arra oktat bennünket a Kompenzáció, va- gyis a kiegyenlítõdés, valamint az Ok és az Okozat (Karma) Törvényei alapján, hogy nem véletlenül érkezik hozzánk bizonyos információ erõszakosan, vagyis nem véletlenül találkozunk egy olyan jelenséggel, amely erõszakosan fel akarja hívni a figyelmünket olyan rejtett jelenségekre, amelyeket nem voltunk haj- landóak korábban észrevenni és tudatosítani (Lásd a Kos látási zavarokkal kap- csolatos, látás-gyengüléseket elõidézõ negatív mentalitását) és amely jelen- ség, vagy rejtett összefüggés tudomásulvétele és spirituális feldolgozása el- engedhetetlenül szükséges már a továbbfejlõdésünk szempontjából. Az ember aki erõszakoskodik velünk ugyanis csak megtestesít úgymond ártatlanul valamit, amit mi korábban nem akartunk tudomásul venni, azaz NEM AKARTUK LE- NYELNI. Amennyiben egy Bika jellegû Karmával (Lilithel, vagy Sárkányfarokkal) rendelkezõ személy tudomást szerez minderrõl és ennek következtében idejében észrevéve belsõ hibáit, és eltökélt lelki-szellemi építkezés, lemondások és erô- feszítések árán sikerül meghaladni a Bikára jellemzõ tudattalan késztetéseit és gondolkozási, érzési és cselekvési mintákat, nem csak a fent leírt betegségeket kerülheti el, vagy haladhatja meg, hanem olyan harmonikus személlyé válhat a- mely (mintha ténylegesen állandóan mosolyogna rá a szerencse) valósággal vonz- za magához az anyagi bõség áldását élete minden pillanatában és akt szívesen választ akár üzleti, akár szerelmi partneréül minden olyan ember, akinek igé- nye van a harmóniára és érzéke is van a harmonikus személyközti kapcsolatok megteremtéséhez. AZ IKREK jegyében álló Lilithel, Sárkányfarokkal, vagy diszharmonikusan fényszögelt Nappal rendelkezõ személyek baleset- és betegséghajlamai és betegségeiknek kauzális okai A Kos által képviselt nyílt és feltétel nélküli (humanista szemmel néha ke- gyetlennek tûnõ) elõretörés és megnyilvánulás õselvét és a Bika megállapodá- si megszilárdulási, megalapozási elvét feloldani és feloldva-egyesíteni törek- võ Ikreknek, annak ellenére, hogy majdnem minden más napjegy szülöttje õket i- rigyli látszólagos könnyedségükért, talán a legnehezebb a dolguk mind a tizen- két napjegy szülöttei közül. Ugyanis az Ikrekben ha nem is szorult, két egész szellem, mint ahogy azt sokszor vélnénk, de minimum másfél igen, mivel a bi- ológiai foganásuk idején és az elõtt több hónapon át, az édesanyjuk kétlaki é- letet folytatott spirituális szinten, a szónak a gyakorlati (szoros) értelmében (pl. ingázott két helyiség között, pl. a munkahely és a lakhely között), vagy az átvitt értelmében (pl. spirituális és lelki szinten nem bírt egyértelmû hatá- rozottsággal elválni a régi szerelmétõl, lakhelyétõl, szüleitõl, karrierjétõl, stb, és az új családjának, családanyai szerepének, vagy az apának teljes meggyõ- zõdéssel (személyével) odaadni magát, mivel az utóbbit túlságosan kevés- nek, az õ gazdag személyisége leszûkítésének és korlátozásának érezte és képzelte. Ezért nehéz számukra az elemi erõk szintjén érvényesülni akaró két ellen- tétes késztetésû lételv: a Kos és a Bika spirituális erõterei, valamint a Jang (maszkulin) világalkotó õsprincípium és a Jin (feminin) õsprincípium közötti ellentéteket magukban feloldani és egyesíteni, ezeket jól különválasztani és így, különválasztva és a maguk nemében meghatározva, újraegyesíteni egy, az elõzõ konstellációk megnyilvánulási fokánál magasabb létezési szinten. Nehéz tehát az elemeit egy ekkora ego-maradványnak, mint amit az Ikrek örökölnek az anyai ági õsanyáktól,

4 harmonikusan egységbe fogni. Ezért is uralja az Ikreket az összefüggés-teremtés és a közvetítés õserejét megtes- tesítõ Merkúr. Mivel a Merkúr az emberi struktúrában elsõsorban az egyéni intelligencia (az intellektus) formájában, az értelmi képességekben nyilvánul meg, mindaddig, amíg az Ikrek rá nem jön a természetszerûen benne létezõ õsi kettõsség egye- sítésének a szükségére, ez a vele született, egyéni intelligencia többnyire ön- célúan mûködik, illetve inkább arra szolgál, hogy az aránytalanul fejlett ész- szerûsége segítségével a felszínen mindenféle problémát megoldjon, ahelyett, hogy az õsi kettõsség lelki és szellemi egyesítése nehézségeinek a felvállalá- sával, (a belsõ nehézségek átvilágításának, helyes értelmezésének és az erõ- feszítések felvállalásának) annak a szolgálatába állna. Ennek is köszönhetõ az, hogy az Ikrek személyiség egyik oldala - az anyai ági ösöktõl, a generációk közötti spirituális memórián keresztül öröklött negatív tulajdonágokat és irracionális késztetéseket adó karmikus determinációk oldala - mindig a homályban, a sötétben marad és az Ikrek intelligenciája nagy hánya- da azzal van folyamatosan elfoglalva, hogy a személyiségének ezt a sötét árny- oldalát minél jobban, nem csak a külvilág elõl, hanem önmaguk elõl is elrejtse, elleplezze. És mivel minden lélek az élete elsõ felében általában helybõl eluta- sítja a megváltódáshoz - megszabaduláshoz szükséges megújulást, az újjászüle- tés érdekében tett erõfeszítést, az egység megvalósítását megvalósítani, azt elõrevinni, elõremozdítani hivatott intelligencia éppen az igazi rendeltetésnek az ellenkezõjét szolgálja mindaddig, amíg a negatív tapasztalatai hatására fel nem vállalja az újjászületéshez szükséges hibabelátást. Ebben, az újjászületés ellen és a leleplezõdés ellen folytatott racionális tevékenységében, az Ikrek jel- legû leélek (értelem) rengeteg steril elméletet és üres filozófiát hoz létre, amely mind csak a legfõbb feladat felvállalásának az elutasítását, elkendõzését, elo- dázását hivatottak szolgálni. Ezért, amikor ezeket az egyéni, vagy csoportos várvédelmet (általában az ego- izmus-védelmét) szolgáló filozófiákat és ragyogó elméleteket valaki vagy va- lami (a sors keze szerepében megjelenõ életfordulat), mint érvénytelen kacat- csomót félresöpri, az Ikrek típusú személyek intelligenciája csõdöt mond és gon- dolati - mentális szinten, de a hétköznapi érzelmi megnyilvánulások szintjén is, türelmetlenek agresszívek, sõt: kegyetlenül kíméletlenek (durvák), vagy az ellen- fél személyének a teljes megszüntetését célzó könyörtelen stratégákká válnak mint a megvadult Kos és nyakasak és szûklátókörûek és dühödten toporzékolóak mint a legrögeszmésebb Bika. Olyan kettõsség tehát az Ikreké, amelynek a feloldásához általában nem e- lég az Ikrek magával hozott, racionális intelligenciája, mert ehhez sokkal több kell: a személyi hibabelátási- és esendõség felvállalási készséggel járó feltétel nélküli, test- véri áldozat-vállalás és maradéktalan személyi odaadás, amire az Ikrek t1pusú sze- mélyek a legtöbb esetben képtelenek. Innen ered többnyire feltáratlanul maradó (rej- tett), vagy nagyon késön - többnyire életük végén - felszínre kerülõ tragédiájuk. A felszínes könnyedséggel, a könnyelmûséggel, a látszat-lazasággal, az üres nagy- vonalúsággal, a válogatás és értékrend nélküli információ-áramoltatással és ezért a felszínes fellengzõ magatartással, az arroganciával, a lényegi céltalansággal, az intel- lektuális hitetlenkedéssel és hiteltelenséggel is kapcsolatba hozzák, holott épp ez a könnyû szellemisége az, ami játékossá és ezzel együtt szimpatikussá is teszi. A fel- színi könnyedség alatt viszont, mint minden embernél, ott bujkál a negatív meghatá- rozodások tömkelege, csak éppen az Ikrek ezeket ügyesebben rejti el mint más szü- löttek. Nos, ez teszi az Ikreket az úgynevezett Jannusz arcúság megszemélyesítõjévé Ez viszont nem azt jelenti, hogy más személyeknek, vagy a többi személyiségtípusnak nincs árnyoldala - hiszen mindenkinek van Sárkányfarka és Lilith-je a horoszkópban -, csak azt, hogy, az Ikrek jobban fél a saját árnyoldalától, mint mások és ennek követ- keztében a csillogó intelligenciája segítségével másoknál sokkal jobban elrejti. És azt sem jelenti, hogy ez minden Ikrekre jellemzõ, hanem csak azokra az - általában fiatal, vagy maximum középkorú - Ikrek determináltsággal rendelkezõ személyekre érvényes, akiket még nem változtattak át a tapasztalataik, akiket a sorsuk nem vezetett rá még arra, hogy a gyors és felszíni probléma-megoldó és csillogó-villogó elméleteket és káprázatos filozófiákat alkotó intelligenciájuk az igazi és mély sorskérdések megoldásában, nem, hogy használhatatlan, de a legtöbbszõr inkább nehezíti a lényegi felismeréseket és meggátolja a hibabelátási készség kialakulását, a határozott és egyértelmû életfeladat vállalást, vagyis, hogy a látszólagos elõnyök biztosítása ellenére, hosszú távon inkább a hátrányukra válik. Szelességük az "Isteni Lehelettel" áll kapcsolatban, amely minden irányból jön és a szélrózsa minden irányába áramlik. Rosah héberül annyit tesz, mint szél- rózsa és ugyanakkor isteni lehelet, amely minden irányból egyszerre fúj. Ezért az Ikrek jegye nem csak az értelmi-intellektuális tevékenységgel, a közvetítõ, kapcsolatteremtõ készségünkkel, de "levegõs" testrészeinkkel is kapcsolatban áll. Ezért az Ikrek mentalitás a mellkas és a felsõ karok felsõ részén, a váll hajla- tokban és a többi, levegõs megnyilvánulással (könnyed karlendítésekkel, karfor- gatással), légzéssel kapcsolatos funkciókat ellátó testrészeinken, szerveinken, úgymint a légcsõn, a hörgõkön, a tüdõlebenyeken, a mellhártyákon, valamint a felsõ- karokon és a kézfejeken és általában a végtagjainkon érezteti leginkább befolyását. Az Ikrekkel kapcsolatban álló testrészeink és szerveink megbetegedése, azok káro- sodása (baleset szerû sérülése), a negatív Ikrek mentalitással és tulajdonságokkal, a az okoskodó jelleggel, személyiségtípussal áll kapcsolatban. Ezért az az ember, aki nem tud szabadon lélegezni: oldott állapotban élni, tehát nem tud, vagy nem mer "mélyen az élet és a lét mély õrvényeinek és problémáinak, valamint a saját lelke ismeretlen mélységeinek: saját árnyoldalának, árnyék-személyiségének az örvényeivel szembe nézni", az tüdõ- és légúti megbetegedésekkel néz szembe. Jelentkezhet nála asztma, légcsõhurut, tuberkulózis, tüdõtágulás (légzõ funkció beszûkülése), valamint a különbözõ beszédhibák, a szóbeli kifejezési nehézsé- gek. A gyermekek ilyen jellegû megbetegedései viszont egyenesen arra utalnak, hogy azok el vannak nyomva intellektuális, vagy szeretet, vagy személyi- szel- lemi kinyilvánítási késztetéseikben, alapérzelmeikben és "levegõs"- alaptulaj- donságaikban, vagyis lényeges szellemi és érzelmi önkifejezésükben. Ezáltal természetes személyiségük érvényesítésében akadályozva vannak, vagyis le van- nak folyva, valamely zsarnokoskodásra, vagy éppenséggel érzelmeskedésre haj- lamos (kos, bika, skorpió, oroszlán, rák, vízöntõ) vagy bizonyos nevelési kon- cepciókhoz görcsösen ragaszkodó (szûz, bak) szülõ, nevelõ, tanító, esetleg i- dôsebb testvér által. Ugyancsak ide vezethetõ vissza és ezért Ikrek jellegû mindenféle mozgáskoordinációs zavar. Az Ikrekre - különösen akkor, ha szüle- tési napjegyükön kívül, még valamely más "levegõs" csillagkép (Mérleg, Vízön- tô), vagy más levegõ-jellegû bolygó is hangsúlyos a horoszkópjukban- azt szok-

5 ták mondani, hogy "szelesek". Fontos azt tudni, hogy amennyiben az Ikrek, vagy a más levegõ jegy szülöttei nem élhetik ki ezt az alaptermészetüket gyermek- korukban és e napjegyek gyermekei állandóan le vannak kötve különbözõ neve- lési programokkal, vagy ha túlfegyelmezik õket, felnõtt korukban lesznek kény- telenek alaptermészetüknek ezt a részét kiélni és az ezen kiéléseik által ki- váltott tapasztalatokat "beszerezni", ami egy felnõtt esetében sokkalta zava- róbb lehet a környezetre nézve mint egy gyermek részérõl. De nem csak ezért veszélyes lelapítani és lesimítani különbözõ pedagógiai és civilizációs prog- ramokkal a Levegõ jegyû gyermekek rengeteg szabad mozgást igénylõ önkifejezé- si és tapasztalási késztetéseit. Amire a leginkább figyelnie kell egy "leve- gôs- gyermekû" szülõnek, az, hogy nem a virágpor, nem a közönséges por és sok esetben még csak nem is az égett benzintõl, földgátaktól szennyezett leve- gô a "hibás" a gyermekek légúti megbetegedéséért, hanem mi, akik nem adunk ne- kik elég lehetõséget a szabadtéri, önfeledt önkifejezésre, ilyen, levegõs jel- legü tapasztalatszerzésre. Amennyiben a felnõtt szülött tudatosította az ilyen jellegû kényszereit, már nagyobb mértékben képes megfelelõen kezelni és a megfelelõ kiélési lehe- tôségeket biztosítani önmagának olyan életterületeken és olyan tevékenységek- ben, ahol ez nem lehet zavaró sem rá sem a környezete számára (sport, társas- játékok, klubtevékenységek, kirándulások, stb.). Abban az esetben ha a bolygók által nyomatékosított Ikrek napjegyû szülöt- tek merkuriális jellegéhez hozzájárul a másik két levegõ jegyû csillagkép (Mérleg, Vízöntõ) bevilágítása olyan bolygók által mint a Nap, a Merkúr, a Mars vagy az Uránusz, az Ikrek jellegû személyiségek merkúri túltengése, vagy fordítva: annak gátoltsága, elfojtása következtében is jelentkezhetnek olyan betegségek mint a neurózis, a schizofrénia, endogén depresszió, mániás betegségek (különféle pszichózisok). Az Ikrek mint jellegzetesen kettõs jel- legü Napjegy is különösebb figyelmet igényel, ugyanis itt jelentkezik elõször hangsúlyosan a Polaritás törvénye, ami az Ikrek szülötteknél abban jelentke- zik, hogy õk csak látszólag intellektuális beállítottságúak, akiket csak a felszínes és intenzív kommunikációszerzés és információ-áramoltatás köt le. Megtévesztõ tehát náluk az a mentalitás miszerint õket csak a felszínes, de min den külsö szempontot figyelembe vevõ, megismerési lehetõségek, a spekulatív gondolatrendszerek érdeklik és a mély érzelmi kötödéseket betegesen kerülik. Valójában az Ikrek is, igencsak szeretetéhesek és a lelkük mélyén valósággal szomjaznak a szeretetre, a meghittségre, a családi, a jó baráti kötöttségekre, az intenzív, mély érzelmi kapcsolatokra, de ezeket sohasem merik igazából fel- vállalni, abban a félelmükben, hogy a mély érzések túlságosan lekötnék öket és megzavarnák rosszul értelmezett szabadságukban, azaz kötelék és kötelezettség nélküli szabad-életükben. Ezért a felnõttkori tüdõbetegségek (és így a tuber- kulózis, a tüdõrák) egyértelmûen a szeretet-hiányra, vagy a szeretettõl való félelemre utalnak. Vagyis a tüdõbetegségek, és kimondottan a tüdõrák, az Ikrek-jelleg által befolyásolt szülötteknek a tudatalattijukban elrejtett szeretet- vágy elfojtásának a következménye. Ezek a betegségek visszautalnak az Ikrek szülötteknek azon igyekvésükre, hogy távol tartsák magukat attól, hogy mély ér- zelmi kapcsolatot átéljenek és abban teljes személyiségükkel (egész lelkükkel) résztvegyenek, felelõsséget vállaljanak. A tuberkulózis például kimondottan a sze- retetlenség betegsége. Az árvaházi és általában az anyai melegség, gondoskodás nélkül élö gyermekek gyakori tüdõ megbetegedései arra utalnak viszont, hogy a gyermek fizikai testében lakozó lélek képessé akarja tenni fizikai szervezetét, értelmiintellektuális és idegtevékenységét a szeretetre, az elvesztett szülõkön kívüli más személyekhez való kötödésre, a szeretetadásra és szeretet-elfoga- dásra. Az Ikrek típusú emberek születésüktõl fogva is szimpatikusak általában, de pontosan azért, mert képtelenek szembenézni a kettõsségükbõl adódó, saját válságaikkal - az árnyékban maradó személyiségük háttér-befolyásából eredõ álságaikkal - és felvállalni teljes egészében az õket állandóan kísértõ, de letegadott, a szünetlen sürgõs kiútkeresések cselekvésrendszere által mindig háttérbe szorított krízis állapotaikat, ha nem is szélhámos, de legalábbis megbízhatatlan (szélcsap, szeles...) emberek hírében állnak. Amennyiben sikerül intellektuális fölényüket, racionális, de mindig felületes és a látszatok szintjén megmaradó és folyamatosan rögtönzõ probléma-kezelési készetetéseiket a lelki és a szellemi mélységek (aktabázisok: "pokoljárások") vállalásával felváltani, a legértékesebb szellemi alkotásokkal gazdagíthatják az emberiséget, kedves és szellemileg felemelõ (valósággal elbûvölõ), mindig eleven társalgási képességük termékenyítõ kisugárzásáról nem is beszélve. A többnyire negatívan fényszögelt Rák-nappal született, de fõként a Rák Lilithel, vagy Rák Sárkányfarokkal rendelkezõ személyek karmikus meghatározódásai és az ezeknek megfelelõ betegség- és balesethajlamai, vagyis a jellegzetes sors- kríziseiknek a kauzális okai. Az anyai ági karmikus öröklõdés következtében Rák karmával született személyek a leg ellentmondásosabb és leg kiismerhetetlenebb spirituális öntudattal született személyek, az által, hogy miközben õk a legérzékenyebbek, a leg sebezhetõbbek, a legfélénkebbek és a legragaszkodóbbak az állatöv tizenkét csillagképének a karmikus erõtereit karmikusan megtestesítõ személyek közül, ugyanakkor õk Mivel mindannak az ellentétét hordozzák a spirituális struktúrájuk legmélyén, amit a Rák konstelláció pozitív eredetében megjelenít. - a legönzõbb és leg áldozat-képtelenebb, és ezért: a leginkább család- és gyermekelhagyásra, család és gyermekárulásra kész személyek, annak ellenére, hogy az ennek az ellenétét láttatják a felszínen. És persze, mindezek miatt, õk a leg irracionálisabb partner- és családi árulásra képesebb, tehát a gyermekeikkel és az élettársaikkal szembeni magas fokú árulásra és azoknak akár a legközönségesebb elhagyására és megcsalására, és nem utolsó sorban azoknak a közösségi életterületeken történõ megalázására és igazságtalan megszégyenítésére is képes személyek. Õk ugyanis, az anyai ági nõi õseiktõl örökölten, veleszületetten (Karmikusan) nem tudják elviselni annak a gondolatát, hogy személyes családalapítókként a családtagjaik iránt felelõsséggel tartózó családapák, vagy családanyák legyenek, és általában is ellentétei mindannak, amit a Rák konstelláció eredetileg pozitívan megtestesít. Ezért tudattalanul ellenségei a közvetlen kötödések általi szellemi megtermékenyülésnek, és mélységes ellenségei és elutasítói a teremtéssel járó személyi gyakorlati életfeladatoknak, a partneri felelõsségeknek és családi nehézségeknek, illetve ezeknek a közvetlen, testi és lelki szintû megtapasztalásának, aminek következtében, akkor is álhatatlanok maradnak, ha szülõvé vállnak, és nagyon nehezen fogadják el azt, hogy helyt kell állniuk, hogy élettársuk felé, és a gyermekeik felé hûségesek és kitartók kell legyenek. Vele születetten, tehát elemien, ellenségei a fájdalom, az áldozat, az odaadás és a helytállás közvetlen gyakorlásának és megtapasztalásának, a testi, lelki és érzelmi kapcsolatok, elemi átélésének és a közvetlen (személyes) jellegû

6 információ-befogadásának. Õk, vagy elemien (zsigerbõl...) elutasítanak minden utódnemzéssel és utódgondozással táplálással és neveléssel kapcsolatos tapasztalatot és felelõsséget, vagy átesnek a ló túlsó felére és úgy akarnak maguk elõtt, azaz környezetük elõtt tetszelegni, hogy maximálisan a magukévá teszik és magukhoz kötik a környezetükben élõket azáltal, hogy szüntelenül és feleslegesen is, gondoskodni akarnak azokról. Ennek köszönhetõen õk a legtragikusabb drámák hõsei és áldozatai is (alanyai). Ugyanis a Rák karmával született személyekben elsõdleges a személyes létteremtés elutasításának a késztetése, miközben ugyanakkora erõvel jelen van a gondoskodáson keresztül történõ AZONOSULÁSI PRINCIPIUM is. Ezek viszont gyökérben ellentmondanak egymásnak és a más szülöttekben ható autonóm létteremtési törekvéseknek, valamint a személyi függetlenedési (és ezáltal a személyes felelõsségvállalási) törekvéseknek is, ami valósággal felsebzi a Rák karmások hamis önképébõl eredõ, irracionális, de ugyanakkor fokozott és hibás szülõi ambíciókból eredõ érzékenységét. Ezért a legelemibb, materiális információ-befogadási és feldolgozási (emésztési), vagy érlelési folyamatokat végzõ szervek károsodnak meg a Rák karmások esetében. Nõk esetében, az utódtáplálási szervek, vagyis a mellek, mivel tudattalanul és önkéntelenül attól szorongnak, hogy nekik el kell tartaniuk önmagukon kívül még más lényeket (gyermekeiket, illetve: az egyetlen gyermeküket mivel többnyire egykepártiak) - is. Mindezért, ha egy Rák karmás személy horoszkópjában igen sok a diszharmonikus bolygóállás, az elsõsorban magzat- gyermek és család-elutasítási késztetéseket fog eredményezni, valamint emésztési problémákat. Vagy, ritkábban ezeknek a szöges ellentétét. Vagyis, mindenképpen információ-befogadási- és feldolgozási zavarokkal fog küzdeni. Amennyiben a fent leírt ellentmondásos karmikus késztetéseit és azoknak megfelelõ "világhelyzetét" nem sikerül tudatosítania magában és a szélsõségesen teremtés-ellenes és utódnemzés és gondozás-ellenes karmikus késztetéseit nem tudja feloldani, vagyis nem alakítja át az önzésébõl adódó rendkívüli érzékenyégét és sebezhetõségét spirituális információ-befogadási készséggé és áldozat-hozatali képességgé és készséggé, a szokásostól eltérõ, intenzív lelki élete, önemésztési késztetései elõbb hajlamossá teszik a gyomorbetegségekre, a nyelési problémákra, gyomorégésre, savhiányra, savtúltengésre és különbözõ bélmûködési zavarokra, majd a gyomor, vagy a hasnyálmirigy-rákra. Nõk esetében az utód-teremtési (méh- és petefészek) és utód- táplálási szerveknek az egyre súlyosabb megbetegedésére, azok rákosodására is. Mivel fél a saját családalapítástól, illetve az általa alapított saját családjának való teljes elkötelezõdéstõl, a szentimentális és egoista félelmeibõl fakadó, régi családjáért, szeretteiért való túlzott aggodalmaskodásának, féltésének és féltékenységének következtében, a nyirokmirigy rendszerének (és elsõsorban a hasnyálmirigy) mûködési rendellenességei gyengítik majd a kórokozókkal szembeni ellenálló képességét. Mivel a kauzális közönyét kompenzálandó, pszichésen túlérzékeny, néha sovánnyá emészti magát sértõdöttségében, mikor pedig elhízik a környezetétõl való félelmében, az abból kiváltott agressziók elleni védekezése következtében. - Sértõdékeny kicsi énjét (önérzetét) körülveszi egy vastag zsírtömeggel, a rák- páncéllal és felszínes kedélyeskedéssel próbálja fedezni, palástolni önzésébõl eredõ szorongásait, feszültségeit. De az is megtörténik egy-egy férfi Rák szülött esetében, hogy belefáradván sebezhetõségébe, "a legjobb védekezés a támadás"- - alapon, agresszív, sõt: néha egyenesen kegyetlenkedõ magatartási formákhoz szoktatja magát. De ez, az elején kényelmesnek látszó magatartás fogja okozni a vesztét is, mert ezzel a pszichológiai páncélzattal elzárván és valósággal eltorlaszolván önmagát a további ("sértõ") információ-behatolásokkal szemben, menthetetlenül a rákos sejtek túlzott elszaporodását idézi elõ fizikai szervezetében, amelyek tulajdonképpen ugyanennek, az egyetemes egységes létezéstölvaló elzáródási késztetésnek, a voluntarizmusnak és a félrevezetésnek a fizikai sejtek szintjén történõ megtestesítõi. De nem csak agresszív és elutasító, neheztelö magatartással képesek a Rák szülöttekhez hasonló érzékenységgel rendelkezõ emberek pszichológiai páncélt, védõ burkot vonni maguk köré, aminek következménye a Rák nevével fémjelzett betegség, vagyis az emberi szervezetben természetesen tenyészõ rákos sejtek túlságos elszaporodása és a burjánzási folyamat elindulása. Ezt a lelki védõ-burkot a legtöbb esetben a tökéletes alkalmazkodási készség és a környezettel való opportunista kiegyezési mentalitás kialakításával szokták kialakítani a nem agresszív Rák szülöttek és a Rákokhoz hasonló túlérzékenységben "szenvedõ" emberek. Ezek a környezet-átverõ személyek lesznek az úgynevezett normophánok, a társadalmi normák és konvenciók tökéletes betartói, a legetikusabban viselkedõ emberek, e tökéletes "jó ember" szerep segítségével akadályozván meg a többi embertársuk esetleges agresszív fellépését, viszonyulását személyükkel szemben. Ezért az idejekorán elhunyt Rákos személyeket igen megíratja környezete, melegszívû, jóságos emberként elkékezvén reá és a Sors abszurditásának tudja be korai "elvesztésüket", nem sejtvén hogy a jóságos személyt csupán azért tekintik jóságosnak, mert soha nem ellenkezett egyetlen erõszakos és igazságtalan embertársával sem, végtelenségig tûrt, hallgatott és szenvedett, ahelyett, hogy életében legalább egyszer meg merje mondani õszintén azt, amit gondol valójában. Ezek az emberek állandóan kegyes hazugságok látszólagos védfala mögött, de valójában egy, az életük kegyetlen végét elõkészítõ látszat-létezés üvegfalú labirintusában élnek, miközben igenis támadják gondolataik szintjén, végtelen belsö neheztelések formájában, az egész környezetüket, amelynek "érzéketlen és kíméletlen" viselkedése következtében õk olyan sokat kénytelenek szenvedni... A sors iróniája (vagyis a hatás-visszahatás törvényének a következménye), hogy életük utolsó heteiben, napjaiban ugyanazt a megtévesztõ magatartást kapják a környezetüktõl, amivel "etették" azt egész életükben: elhazudja elölük, hogy napjaik megszámláltattak s a védekezés érdekében létrehozott hazugságburkot a szemtelen õszinteséggel és végzetes életkedvvel szaporodó, a szervezet immuni- tás rendszerét valódi természetük felöl szítén hamis információkkal megtévesz- tô rákos sejtek szétbontották. így az élet drámáját fel nem vállaló, ezt a jó- ságosság és az etika eszközeivel kicselezni és megkerülni próbáló embereknek még az a lehetõsége sem marad meg, hogy életük utolsó napjaiban legalább ô- szintén szembenézhessenek önmagukkal, hogy felkészülhessenek nyíltan és bát- ran fogadni azt, amitõl egész életükben féltek: a fizikai halállal való nyílt szembesülést és azt, hogy ezáltal, ebbõl a perspektívából látván jóságos cse- lezéseik, ügyeskedéseik és végülis egész környezetüket megtévesztõ magatartá- suk hiábavalóságát, belátván saját élettapasztalatuk által az élet törvényére vonatkozó egyedüli igazságot miszerint "Aki meg akarja nyerni életét elveszti azt." Mert az élet drámáját õszintén és nyíltan vállalni kell még a Rák szü-

7 löttekre jellemzõ rendkívüli érzékenységgel "megáldott" embereknek is. Ennek elutasítása, a társadalmi hazugság rendszerek feltétel nélküli elfogadásával és betartásával történõ kicselezése épp annyira káros, mint a fölösleges dramati- zálás, a dráma tragikus állapotok elõidézéséig menõ eltúlzása, amire a Rák szü- löttek ugyancsak hajlamosak. Állandóan hullámzó kedélyállapota, sértõdékenysége és túlérzékenysége dep- resszióba, önsajnálatba, vádaskodásba és önvádaskodásba vagy szenvedélybeteg- ségekbe, például alkoholizmusba sodorhatja. És ez még a legjobb eset, mert ha az elõbbiekben felsoroltakhoz még a (megsértett) túlzott önérzeteskedõ hajla- ma is aktiválódik, az elõbb leírtak alapján, egyenesen a Rákos megbetegedések különbözõ labirintusaiba hajszolja magát. Nõk esetében a mellek és a nemi szervek problémái is gyakoriak. Ilyenek a havi vérzéssel, a terhességgel, a szüléssel, a szoptatással és általában a nõi megtermékenyülés, vagyis a termékenység princípiumával kapcsolatos zavarok (méh vagy melldaganatok), amelyek a szülöttnek a rosszul megélt anyai szerep- körével kapcsolatos lelkiismereti kérdésekre (az anyai szereptõl, vagyis a gyermek szüléstõl való hosszas elzárkózás, abortuszok, fogamzásgátló tabletták szedése, vagy más mechanikus "védekezési" módszerek alkalmazása) vezethetõk vissza. Ugyanakkor fontos azt is tudni, hogy akárcsak a más konstellációkra jellemzõ károsodások és megbetegedések esetében, a Rák-princípiumához kötött betegségek nem kimondottan és kizárólagosan a Rák szülöttekre jellemzõek. Humorosan fogalmazva: nem a Rák szülöttek elõjoga ilyen betegségben szenvedni, pontosabban ilyen jellegû betegséget gyártani, hanem ezt "elkövethetik", mint ahogy sajnos el is követik a más konstellációk szülöttei is. Azok tehát, akik nem a Rák napjegyében születtek ugyan, de konstellációjuknak köszönhetõen erõs összhangban (rezonanciában) vannak a Rák konstelláció által megtestesített princípiumokkal, mint például a Víz-háromszög másik két napjegye, a Skorpió és a Halak szülöttei, vagy azok, akiknek több támadott, diszharmonikus bolygója áll a Rákban és általában a Víz-jegyekben. Mivel a nõk elsõsorban a Teremtõk, a nõi horoszkópokban az is Rák-prob- lémákat idéz elõ többnyire, ha a Rák uralkodó bolygója, a bõség, a termékeny- ség, a tudattalan lelki tevékenység és az asztrál- érzékenység (amit egyesek lelki érzékenységnek neveznek) princípiumát megtestesítõ, támadott Hold áll Víz vagy Tûz-jegyekben, esetleg a négyes vagy az ötös házban. Kettõs jegyének köszönhetõen a Rák karmás ember, még kiismerhetetlenebb és bonyolultabb még önmaga számára is, mint például az Ikrek. A gyermek nemzéstõl és gyermek szüléstõl gondozástól és neveléstõl mikor titokban és rejtetten, mikor nyíltan félõ, de másrészrõl ugyanakkor harmonikus családra ésbiztonságos otthonra vágyó Rák karmás személy ugyanis, mindent elkövet, és minden követ megmozdít és addig nem nyugszik amíg a család mindegyik tagját biztonságban és az õ általa elképzelt jó életkörülmények között nem tudhatja, de ha ez a lehetetlen ideális helyzet elõ is áll néha-néha (Egy erõsen gondoskodó és szintén családcentrikus élettárs révén) és már nincs semmi, amiért aggódni, aggodalmaskodni lehet, akkor a Rák karmás személy nem csak, hogy elvágyódik a kényelmes és nyugodt körülmények langymelegébõl valami egzotikusan kalandos és izgalmas helyzetbe, de egyenesen csalni és elárulni kezdi a szeretteit, mivel a családtól és a gyermekektõl való megszabadulás árán elérhetõ, családon kívüli szexuális gyönyör és szerelmi boldogság-szerzési lehetõségérõl, nem csak, hogy ábrándozik, de a legtöbb esetben, konkrét lépéseket is tesz, persze, nagy titokban ezek megvalósulási lehetõsége érdekében. Persze, a legtöbb esetben nem is szükséges, hogy ezeket a titkos külsõ-szeretõket provokáló lépéseit megtegye, mert a vonzás és a hangoltság (rezonancia) törvénye alapján, mindig könnyen kerül olyan helyetekbe, ahol õ szerinte az Úristen által küldött és ezért általa kikerülhetetlennek és végzetesnek érzett (hazudott!) nagy nagy szerelmi ígéret várja, amely nagy szerelmi élmény aztán, ha nem is lesz annyira boldogító, mint ahogy várta (rendszerint dupla és párhuzamos viszonyokba kerül), de legalább jó ürügyül tud szolgálni a biztonságos család szétbontására és a gyermekek elhagyására, hányattatására, vagy egyszerû elhanyagolására. A rejtett nyugtalansága, az a bizonyos misztikus elégedetlensége jelzi azt, hogy számára akkor nincs éppen rendben valami, ha végre minden a legnagyobb rendben kellene, hogy legyen. De nem csak e rejtett, és teljes mértékben csak a mély tudattalan szféráiban mûködõ kettõsség miatt szenvednek a Rákok olyan tehetségesen, hogy a körülöttük álló családtagoknak is bõven kijut a szenvedésbõl még akkor is, ha nem csapja be, nem árulja el és nem hagyja el õket, hanem, mint a más konstellációkra jellemzõ tulajdonságok öncélú túlpergetése esetében is, a Rák konstellációra jellemzõ anyai, apai, szülõi, család -és gyermekirányítói, gyámkodói szerepük öncélú túljátszásának következtében is. A Rákok ugyanis nehezen tudnak azonosulni más szerepkörökkel és a határtalan önzésük miatti lelkiismeret furdalásból eredõ, fölösen gyámkodó szerepköreik fontosságának túlhangsúlyozása következtében, a felnõtté vált gyermekek és gyámolítottak által fárasztónak és terhesnek ítélt és ezért sokszor kegyetlenül visszautasított szeretet- nyilvánításaik és gyámkodó-jóakarásaik érzelmi következményei miatt, mindenkinek akad bõven szenvednivaló a környezetükben. A legtöbbször persze maguknak a kompenzáló Rák-mamáknak és a Rák-papáknak (vagy más, támadott Holddal és más, víz-jegyû bolygókkal rendelkezõ mamáknak-papáknak), akik kifosztottnak, haszontalannak és megalázottnak érezvén magukat amiért a huszonéves gyermekeiket nem nevelhetik tovább és nem irányíthatják azok lépteit az általuk elképzelt egyetlen jó irány és a boldogság felé, sérelmükben ügyesen "beidéznek" maguknak valamilyen Rákbetegséget, hogy legalább ezáltal tölthessenek fontos szerepkört a szeretett gyermekeik, családtagjaik életében. És ha elvesztett irányítói helyzetüket és gyám-tekintélyüket a "veszélyes" betegségükkel sem nyerhetik vissza, az önemésztés útján egész a halálig is elmennek, hiszen számukra a szülõi, gyámkodói, családirányítói szerepkör elvesztésével, amely minden látszólagos humanista magatartás mellett, álcázottan a rejtett uralkodási mániájukat szolgálja, a Rák szülöttek képzeletében értelmét veszíti az élet. Amennyiben képessé teszik magukat elsõsorban a saját magukkal szembeni õszinte tisztességességre és a jellegzetes érzékenységükkel kompenzált határtalan önzésüknek a feloldására és az áldozathozási és helytállási képesség kialakítására, valamint az érzékenykedésüknek a termékenyítõ szellemi információnak a befogadási-készséggé való átalakítására és a nagy nehezen elért szülõi státuszban is képessé teszik magukat az életfogytiglaninak képzelt gyámkodói-irányítói szerepükrõl való lemondásra, a felnõtté váló gyermekek elengedésére, szabadon bocsátására (megértvén azt, hogy a legfõbb jó, amit a marurizálódó gyermekeikkel tehetnek az a felettük való fölösleges gyámkodás megszüntetése, mert az igazi szeretet az mindent felszabadít, elenged és semmit nem tart meg magának), nem csak a jellegzetes Rák betegségeket és sors

8 csõdöket kerülhetik el és haladhatják meg, hanem az értelmi világossággal (szellemi valóság-ismerettel) átitatott szeretetnek, valamint az odaadás és áldozatkészség gyakorlásának a legmagasabb fokára is eljuthatnak. A negatívan fényszögelt Oroszlán nappal, valamint az Oroszlánban álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkezõ személyek baleseti- és betegséghajlamai, betegségeiknek és konfliktusaiknak az igazi okai. Az Oroszlán az egyetemes léttudatnak az individuális személyi tudatban való megjelenésének és ennek megfelelõen az individuális önérzékelés és önértékelés több dimenziós kapcsolatát, azok teremtõerejét, illetve mindennek a problémakörét megtestesítõ konstelláció. Az Oroszlán napjegye által képviselt spirituális és kauzális (morfogenetikus) erõtér hatása elsõdlegesen az individuális tudat kiszélesítéséhez és finomításá- hoz, az öntudat formáláshoz, az alkotó személyiség mûveléséhez és nemesítéséhez és így történõ kiteljesítésének a problémakörét testesíti meg. Vagyis, az egyén szellemi tudatának a formáláshoz és érleléséhez, az egyéni öntudat tágításához, spiritualizálásán keresztüli egyetemesítéséhez és a kauzális lét-képzetnek a személyesítéséhez kapcsolódik. Ez által tehát a helyes (külsõ) neveléshez, de fõképp az (belsõ) önneveléshez önátalakításhoz, a személyi gyengeségek legyõ-zéséhez és a hibabelátási képesség kialakításához is kötött, és ezek által az alkotói képességeket növelõ és nevelõ önismerethez, a fejlõdéshez, szervezéshez, a bátorság és a nagylelkûség kialakulásához, a nehézségekkel és egyéni gyengeségekkel való szembenézéshez. Azok egyenes (gerinces) felvállaláshoz, valamint a gyengeségek feletti uralkodáshoz, azok legyõzési képessége kialakításához, vagyis, a személyi gyengeségekkel szembeni belsõ erõhöz és határozottsághoz és ezek által az önuralom és az önfegyelem képessége kialakításához kötött. De fontos tudni, hogy mindez nem a többi ember, vagy a külsõ (természeti) környezet és nem a külsõ élethelyzetek fölötti öncélú uralkodás, de fõképpen nem a fölényességi érzet, a hiuság és a fölösleges önérzeteskedés növelése árán, misztikus kifejezéssel: az ego növesztése folytán, illetve a fölényeség-tudat és az egoista mentalitás, az ego védelmének fokozása és táplálása, annak a nagyra növesztése (hízlalása) árán kell történjen. Sõt: mindennek az ellentétével, va- gyis a személyes gyengeségek fölötti erôvétellel és felülemelkedéssel: az egoizmusból fakadó személyi hibák és gyengeségek leküzdésével, az önzés és az áldozathozatali képtelenség fölött aratott gyõzelemmel, vagyis a tuda- tosan kitartó és szívós önfegyelemmel megvalósított, önuralommal és nagy- lelkûséggel. Ezért, a magukra nem ébredt, un. nyers Oroszlánszülöttek, még ha a föld legártatlanabb lényeinek is néznek ki, néha még önmaguk számára sem bevallottan, nem csak hogy minden esetben fölénybe akarnak kerülni és minden áron uralkodni vágynak mások fölött, és leginkább az élettársuk, a szerelmi partnerük, g gyermekeik, a testvéreik, rokonaik és a barátaik fölött, vagy a sors elemei és erõi fölött, hanem irányítani akarják azokat és "termé- szetesen" úgy, hogy az számukra mindenképp jó, elõnyõs és hasznos legyen. És amennyiben valaki megkíséreli a rajtuk való uralkodást, illetve óvatla- nul bele megy egy olyan (házastársi, vagy munkatársi) relációba, amelyben a látszat szerint õ vezeti és irányítja az Oroszlán karmával rendelkezõ személyt, az vagy fel lázad elõbb-utóbb, mihelyt a rejtett önös érdekeit már nem szolgálja a reláció és annak a felrúgásával tönkretesz mindent, vagy cserben hagyja a par- tnerét, éppen akkor, amikor úgy néz ki, hogy minden a legnagyobb rendben van. A negatív Oroszlán személyiség ugyanis, sértett, vagy csonka, illetve zavart személyiséggel születik a világra. Ezért vagy mereven és a legtöbb esetben, a környezete számára hátrányosan gerinces, vagy õ maga a gerinctelenség meg- testesülése és képes dicsõíteni azt, vagy megalázkodni még az elõtt is, akit ko- rábban a leginkább õ rágalmazott. Illetve, megalázni és rágalmazni azt, akit korábban szeretett, vagy elismerte annak erényeit és még dicsért is. Ritkán, de a másik véglet is lehetséges, és elvétve olyan Oroszlán szülöttel is találkozhatunk, aki képtelen az önállóságra, az önálló nézet-, vélemény- és akaratalkotásra, önfenntartásra, önérvényesítésre, egyszóval az autonómiára. Ezért magát alárendeli még 3O és 4O évesen is másoknak, legfõképpen a szülei- nek, vagy a szülõk egyikének, leggyakrabban az anyjának, és hagyja magát attól vezetni. Annyira, hogy még a saját családját is képes tönkretenni, annak a kérésére és parancsára, és aztán attól lesz krónikus arcüreggyulladása, vagy azért fájtatja a mellkasát és a hátgerincét (- Micsoda lényegre törõ töltete van e sajátos magyar kifejezésnek: valaki valamijét fájtatja, mintha tudatosan tenné! Egyetemes törvényekhez kötõdõ lelkiismeretem, felelõs moralitásom az, amivel valósággal "fájtatom" valamelyik õsprincípiumhoz kapcsolódó testrészemet. A kezemet például azért, mert valamit az életemben, vagy egész életemet, vala- hol, valamiért rosszul kezelem.), mert nem meri a saját akaratát nyíltan és egyértelmûen felvállalni, problémáit becsületesen kimondani. Félénk, aggályoskodó, zárkózott, gátlásos, aki a veszteségtõl való félelmében, túlzóan uralkodik a természetes személyi megnyilvánulásai fölött. Ezért fog gyáva Oroszlán- ként gerinc problémákkal és arcüreggyulladással küszködni, ugyanis nem tud gerinces ember lenni és emiatt képtelen még önmagával is, nem hogy másokkal szembenézni, mind szellemileg, mind lelkileg. Tény, amit az õ fizikai szervezete hûen le fog képezni egy adott idõ elteltével. Az alaptermészetük szerint másokon, ha önkéntelenül és öntudatlanul is, de mindenképp uralkodni vágyó, de a náluk erõsebb egyéniségek (szülök, idõsebb testvérek) által elnyomott, vagy megfékezett Oroszlán gyermekek depressziós állapotokig, és a megmagyarázhatatlan okú szívbajokig, mellkasi- és légzési problémákig (asztmáig) és gerincferdülésig, krónikus arc- és homloküreggyul- ladásig is elmenõen (végzetesen) is megbetegedhetnek a nyers, individuális természetük kiélési lehetetlenségének a következetes akadályoztatása, vagy annak a finom pszichológiai manipulása esetében. Ezért többet árt, mint hasz- nál a gyermek egyénisége harmonikus alakításában az, ha egy pedagógiailag túlontúl felkészült szülõ, vagy nevelõ, állandóan leinti, vagy folyamatosan vissza fogja õket az oroszlános lendületükben, és fõként ha folyamatosan kedvét szegi az által, hogy állandóan megakadályozza a õt többi gyermek feletti ural- kodási ösztöne kiélésében, nem tudván, hogy a gyermekek között sokkal tisz- tábban mûködnek az egyetemes törvények, mint a felnõttek világában és ezért idõnként kell hagyni a gyermekeket, hogy szabadon kinyilváníthassák és kiél- hessék gyermekkorukban játék szinten, egymás között sajátos alaptermészetü- ket. Persze, ezt sem a végtelenségig, és nem a többi gyermek szabad önkifeje- zésének a rovására. Mivel nem értik ezt, a külsõ elemek (személyek) fölötti és a saját uralkodási kösztetései, önkéntelen szándékaik fölötti uralkodási mechanizmusoknak az arányos játékszabály-rendszerét, az Oroszlán jegyében született felnõtt személyek leggyakoribb betegségei a szívvel, a mellkassal és a hátukkal kapcsolatosak, de az érrendszeri problémák, a vérkeringési zavarok, az

9 érelmeszesedések, az agyvérzések, az arc- és homloküreg-gyulladások, a gerinckopások és sérülések és a gerincferdülések, is jellemzõek. Ezen szervek és testrészek akkor be- tegednek meg, ha az Oroszlán-szülött nem veszi észre magát és minduntalanul uralkodni akar a környezetében élõ személyeken, azok viszont nem hagyják uralkodni személyük (és életük) fölött az Oroszlán-szülötteket. (Amint már tettem említést errõl a korábbiakban, a másik véglet szerinti diszharmonikus Orosz- lán-mentalitás is lehet szellemi-lelki "kórokozó", különösen a hátgerinc ferdü- lések, gerincporc sérülések, gerincgyengülések esetében: a gyávaság, az alamu- sziság, a hátsó ajtózás és a kiskapuzás, a hátulról támadás, az intrikálás, az igazságferdítési és igazság hamísítási hajlam, az õszintétlenség és a nyíltság megtagadása és ezek elõl a személytelenségbe való rejtõzködés, a problémák elfödése, eltusolása, elhazudása, vagyis a nem nyílt és egyenes lelki-szellemi magatartás). Tudomásul kell venni, hogy egy ember sem várhat el akkora humanizmust a másik embertõl, hogy az engedjen valamely családtag, vagy munkatárs zsarnokoskodási hajlamának csupán azért, hogy az illetõ nehogy beteg legyen. Jobb ha bevallja, beismeri és megmagyarázza magának az Oroszlán szülött, hogy igazából mitõl, milyen személyiségi problémájától szenved és próbáljon meg magán belsõ õszinteséggel segíteni magának a saját helyzete felismerésében. Attól nem lesz boldogabb és egészségesebb egy Oroszlán sem, ha állandóan uralkodni hagyják és nem kapván meg idejében a környezetétõl a megfelelõ ellenállási jelzéseket, nem tanul meg saját magán uralkodni. Hiszen azáltal, hogy mások fölött uralkodik, morálisan és így spirituálisan sem fejlõdhet, aminek elengedhetetlenül és ki- védhetetlenül, negatív visszahatása lesz az egészségére is. Ezért a fent említett betegségek mellett, csigolyagyulladásra, mellkasi szakasz porckorongjainak a gyulladására, vagy éppenséggel szívbetegségre - infarktus-hajlamra - tesz szert az idõk folyamán. Ha még ezután sem képes felébredni és elsõsorban önmagát fegyelmezni mások fegyelmezése helyett, látásproblémák, szemgyu- lladások, retinaleállások lehetségesek, annak következtében, hogy nem akarja meglátni és nem akarja belátni a saját tévedéseit és azt, hogy másnak is van joga a tévedéshez, különösen, ha a személyiség-meghatározó bolygók, vagy az Aszcen- dens az Oroszlán napjegy 6 és l foka körül állnak. Nõ nemû, Oroszlán karmával rendelkezõ személyek esetében, a nyílt, vagy rejtett (titkolt) önszeretet és önimádat, az odaadási - önátadási képtelenség, valamint az életért és másokért való áldozathozási képesség teljes hiánya, odáig elmehet, hogy öntudatlanul, vagy tudatosan, de elutasítják a gyermekáldást és mindenféle hihetõ és hihetetlen ürügyet kitalálnak (Pl. Hogy nem találták még meg az igazi? Persze: hozzájuk méltó...? férfit. Hogy még nem értek meg arra, hogy jó édesanyák legyenek messze huszonhét év fölötti életkoruk el-érése és elhagyása után sem, hogy gazdaságilag még nem állnak ott, hogy ezt a "luxust" megengedhessék maguknak, hogy nekik még valamit tanulniuk kell még a második egyetemi diploma megszerzése után is, hogy nem érett be a karrierjük eléggé, hogy nem tapasztaltak és nem láttak a világból eleget, és általában is, nem éltek még eleget, de fõképpen azt, hogy nem találták még meg azt a rendkívüli férfit akiben bízhatnak, illetve, akik nekik megfelelõ partnerük lehet - és persze, ilyen férfi nem is létezik! - stb., stb.), nem csak a mások (élettársuk, szüleik), de önmaguk (lelkiismeretük és felelõsségérzetük) ámítására is. És, ha netalán mégiscsak rá tudják venni magukat arra valamiképpen, hogy családot alapítsanak, vagyis arra, hogy egy férfi mellett elkötelezzék magukat és anyává váljanak, ez az anyaság semmiképpen nem jelenthet többet egyetlen utód szülésénél, nevelésnél és gondozásnál. Az asztrológusnak néha megáll az esze, hogy mit ki nem képesek eszelni ürügy- ként, csak nehogy a szeretett és imádott egójukat meg kellene osztaniuk, szét kelljen szórniuk utódok irányába és formájában, illetve, hogy egynél több utód megszülését, gondozását és nevelését felvállalják. Vagyis, hogy az oroszláni kényelmûket veszélyeztessék ezekkel, a belõlük származó a kis kellemetlenkedõ lényekkel, akikre nem csak nekik, hanem másoknak is oda kell majd figyelni, ahelyett, hogy az õk csodálatos személyének figyelmével töltenék az idejüket és az költenék a drága energiájukat. Holott éppen ez lehet az Oroszláni karma legbiztosabb és legalkalmasabb feloldási lehetõsége: AZ ÁLDOZATHOZÁS, az önátadás és az odaadás, valamint a máso- kért (utódaikért - családjukért) való személyi felelõsségvállalás. Ebbõl és csakis ebbõl a gyakorlati megvalósításokból, a tényleges áldozathozatalból alakulhat ki az a bizonyos, nemes-oroszláni arany öntudat, aminek az elérése érdekében a régi- ek megalkották a legnemesebb szellemtudományt: az alkímiát. Az alkímia tehát, kiemelten az Oroszlán és a Szûz konstellációk tudománya! Amit viszont a legajánlatosabb az Oroszlán Karmával rendelkezõ személynek a szívébe vésnie az, nem más, mint az, hogy legalább az itt olvasottak után, igyekez- zen, a magáról olvasottak által a sértett egoja miatt, valamint az önös becsvágyából és hiuságából eredõ, spontán replika-adási késztetései fölött uralkodni, és ne akarja az asztrológust sem kíméletesen toleráns, humanista és liberális elvekre hivatkozva, sem rózsaszínû misztikus tanokból átvett nemesen csengõ, de a gyakorlatban érvénytelen gondolatok közlésével megszégyeníteni, kioktatni, meg- leckéztetni, stb., annak érdekében, hogy valamiképpen fölényben érezhesse magát fölötte. Az asztrológus ugyanis a legutolsó ember, akivel az Oroszlán karmával rendelkezõ személynek csatároznia kellene és aki fölött neki bármiféle diadalt kellene aratnia, vagyis akivel szembe neki meg kellene vitatnia az Oroszláni (Ego-mentõ) igazát és akivel szemben fölényeskednie kellene. Egy ilyen téves Oroszláni magatartás ugyanis, éppen azt bizonyítja, hogy az illetõ személy, meny- nyire nem ismeri még önmagét, illetve azt, hogy mennyire távol áll még attól a spirituális színvonaltól, amire hivatkozik, és amihez éppen a saját ide vonatkozó )minden áron gyõzni akaró) gyengeségeinek a legyõzésével el kellene érkeznie. Vagyis, attól az õ nemesi lényéhez születéstõl illõ színvonaltól, amelyhez Õ máris elér- kezettnek képzelte magát korábban az által, hogy szorgalmasan, vagy szorványo- san, de egy pár éven át, végig követett bizonyos misztikus kurzusokat (Joga, rejki, agykontroll, dianetika, buddhista tanfolyamok, táltos iskola, stb.). Amennyiben az Oroszlán-karmával rendelkezõ személynek sikerül felébrednie és tudatosan felvállalja az Oroszlán gyengeségeinek, vagyis a nyílt, vagy rejtett ego- izmusból eredõ tulajdonságainak beismerését követõ, kiigazítási és meghaladási erõfeszítéseket, spirituális értelemben is teljes értékû személyi tudatra tehet szert, tehát igazi, a belsõ tisztultságából eredõ, világos öntudatra és, ezzel járó, majdhogynem acélos egészségi állapotra (erõs immunrendszerre) tehet szert, önzetlenül és közvetlenül árasztván maga körül az uralkodó bolygójának: a Nap- nak az éltetõ fény-sugarait, amitõl minden jó szándékú, békés ember oldottan, nyugalomban és biztonságban érezheti magát az õ környezetében. A negatívan fényszögelt Szûz

10 nappal, valamint a Szûzben álló Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkezõ személyek baleseti- és betegséghajlamai, jellegzetes betegségeiknek és baleseteinek az igazi, kauzális okai. Azon személyek, akiknek a mentalitásában az öncélú ésszerûségre és a materiális gyakorlatiasságra való törekvés dominál, vagyis az élet és a sors minden problémáját a gyakorlati ésszerûség segítségével történõ megoldási igénye vezérel, vagyis akik a betegségekbõl való gyógyulást is pusztán a technikai, tudományos és gazdasági kérdésnek képesek felfogni, akiknél tehát minden más szempontot el tud nyomni a technikai tudományos módszerekkel való kezelési és elintézési igény, és akiknél a rendtartási mánia, a túlzott pedantéria, a civil életben hajszolt katonás fegyelem, az akkurátus pontosság és precizitás, a tisztasági- és a munkamánia, vagyis mindaz, ami a fizikai világ lehetõségeinek az erõszakos felhasználási igényére, valamint az anyagi létnek az abszolutizálására utal, és ugyanakkor mindaz, ami az elõbbieknek az ellentéte: rendetlenség, hanyagság, piszkosság, érdektelenség, közönyösség, renyheség, lustaság, munkakerülés, stb., a Szûz által megtestesített általános emberi és személyi rendeltetéssel kapcsolatos Karmának a megtestesítõi. A Szûz ugyanis, A megnyilvánult létezésnek, az emberi létezésének és az egyes személy partikuláris rendeltetésének a spirituális és kauzális problémakörét és megvalósulási lehetõségeit testesíti meg. Ezért a Szûzhöz tartozik a szervezetbe került tápláléknak is a rendeltetése szerinti elosztása és felhasználása, aminek következtében ezek a személyek általában erõsen hajlamosak az emésztési rendszer és általában a bélmûködés zavaraira, a szervezet emésztési funkcióit lebonyolító szerveinek a károsodására: bélhurutra, bélgyulladás- ra, bélfekélyre, hashártyagyulladásra, epegyulladásra, hasnyálmirigy gyulladásra, hasmenésre, székszorulásra, gyomorégésekre, más féle lép-, epe és májbetegségekre. Mivel az általános és az egyéni rendeltetés-tudat tisztasága, vagy zavartsága, a kultikus cselekedetekben nyilvánul meg, a Szûznek, mindamellett, hogy föld-jegy, a lineáris kapcsolatrendszereket megtestesítõ Merkúr az uralkodó bolygója. Ezért, a táplálék eszenciáját (szubsztaniciáit) a rendeltetése szerint elosztó belek mellett, a szervek közül, a Szûzhöz tartoznak az alkarokkal együtt a kézfejek (Lásd: kéz - fej, megfogás, elfogás, befogás és fel-fogás, valamint a kéz-mû.), valamint az agy is (gondolkozás), amelyek kapcsolatot teremtenek az ember mentális tevékenysége és a fizikai valóság megváltoztatására irányuló közvetlen cselekvései között. Az anyagi világnak az átminõsítésére irányuló, tudatos, vagy kényszer-cselekvéseink és az információ-feldolgozó, átminõsítõ szerveink közötti spirituális kapcsolat a Szûz által megtestesített lételvvel van analogikus kapcsolatban. Így tehát az is érthetõ, hogy miért annyira ésszerûek és már már kultikusan módszer-szeretõk a Szûz jegyében született emberek. Hogy miért szeretnek olyan tökéletes elméleteket gyártani a fizikai valóság és a természeti környezet mesterséges megváltoztatási szükségére és az életrend tudományos ésszerûsítésére vonatkozóan. És persze, az emberi élet és az egész emberiség élete tudományos alapokra helyezésének a szükségére vonatkozóan. És mindezt, természetesen, az ember boldogsága, azaz az embernek a tudományosan ésszerû szemszögbõl való boldoggá tétele érdekében. És ezt a spirituális és kauzális alapot figyelembe véve, talán az is érthetõbb, hogy miért a legszigorúbb pedagógusok, gyógyszerészek, a legfanatikusabb technikusok, precíz írók, inkvizitorok, méregkeverõk, rettegett inspektorok, kórházigazgatók és kaszárnyaparancsnokok, fegyverkészítõk, a legfegyelmezettebb és legszívósabb munkások, katonák, sportolók a Szûz csillagjegy szülöttei? És talán az is érthetõ ebbõl, hogy miért kapcsolódnak a Szûznek megfelelõ VI. Horoszkóp-házhoz a munkaviszonyok, a munkahelyi problémák, a munkahelyi megbetegedések, valamint a munkabalesetek. A mindig szükséges gazdasági és termelési hatékonyság, a termelékenység miatt folytonosan aggódó Szüzek, aggodalmaskodásaik és állandó stressz-állapotaik következtében idegrendszeri túlérzékenységben szenvednek, hiszen a valóság, tehát a munka eredménye (végtermék) sohasem felelhet meg az õk elméleti és eszményi elvárásaiknak. Sõt: a hipochondria, a képzelt betegségek különféle vállfajai is azért jellemzõ rájuk, mert a földi dolgok sohasem lehetnek annyira ésszerûek, annyira pontosak, kezelhetõek és ellenõrizhetõek, higiénikusak, tehát annyira tiszták ("sterilek"), mint ahogy egy Szûzre jellemzõ, szélsõséges tulajdonságokkal bíró ember elvárná azt. Összegezve mindezt, a kiemelten diszharmonikus Szûz jellegû sors-programmal rendelkezõ szülöttek - amennyiben nem tudatosodik bennük az életprogramjuk (sorsuk) ellentmondásosan földhöz és éghez kötött merkúri jellege erkölcsös pragmatizmusukkal, erõszakos jót-akarásukkal, munkamániájukkal, módszer- mániájukkal és tisztaságmániájukkal a legtökéletesebb családi zsarnokká válhat- nak, akiket a legnehezebb a rejtett zsarnokoskodási hajlamaik kiélésén lehet rajtakapni (amely zsarnokoskodó lelki állapotaiktól õk is épp úgy szenvednek, mint a környezetükben). Ugyanakkor rejtett (hipokrita és "epés") gyûlölködõkké, valamint a hipochondria mestereivé is válhatnak, mivel a betegség egy olyan (sajnálat kiváltatására alkalmas) eszköz a környezetük és fõképp a családtag- jaik fölötti uralkodási lehetõségek tárában, amit a Szûz Sárkányfarokkal, vagy Szûz napjeggyel rendelkezõ személyek mesteri fokon tudnak használni. Persze, mindennek köszönhetõen nemcsak a Szûzre kimondottan jellemzõ beteg- ségeket gyártják le módszeres és tudományos magyarázatokkal ellátott tökéle- tességgel, hanem a Sárkányfej, a Sárkányfarok és az Ascendens konstellációinak megfelelõ betegségeket is. A gyengeségein és diszharmonikus tulajdonságain uralkodni és azokat önmagá- nak bevallva, a kultikus élet tényleges funkciójának a megértése segítségével feloldani és meghaladni képes Szûz jellegû személy a legkellemesebb beszélgetõ partner és a legmegbízhatóbb munkatárs, akiknek a figyelmes következetességére, feltétel nélküli becsületességére, komolyságára, de a humorérzékére is mindig is számíthat az ember. És anélkül persze, hogy attól kellene félnie, hogy tele tömi a fejét, fölösleges részletinformációval, száraz és tekervényes technológiai elméletekkel, megjegyezhetetlen gyakorlati útmutatásokkal, szûkös esetekre és sorshelyzetekre vonatkozó tanácsokkal és tudományos magyarázatokkal. A MÉRLEG jegyében született, valamint a Mérlegben álló Lilithel és Sárkányfarokkal rendelkezõ személyek betegséghajlamai, Betegségeiknek, baleseteiknek és sors-kríziseiknek, szellemi-lelki okai A MÉRLEG spirituális erõtere a természeti kiegyenlítõdésre való törekvésnek az egyetemes õselvét jeleníti meg és hozza létre a mentális, az asztrális és a fizikai dimenzió szintjein. Ennek következtében a szerelmi, szexuális, párkapcsolati, élettársi harmóniára, kiegészülésre és kiegyenlítõdésre való törekvést eredményezi az emberi viszonyokban és szellemi lelki állapotokban. Így, a Mérleg által megtestesített morfogenetikus erõtér a Kiegyenlítõdés, a Komplementaritás és a Polaritás, Valamint a

11 Nemek Törvényének is a lényegi és analogikus megfelelõje. Ezért a Mérlegben született, de fõként a horoszkópjukban Mérleg Lilithel, vagy Sárkányfarokkal rendelkezõ személyek általában az antagonisztikus sorserõk és sorsállapotok, valamint a külsõ és a belsõ feszültségek és az elemi ellentmondások jó, vagy rossz, helyes, vagy téves kiegyenlítési törekvéseinek a megtestesülései és áldozatai, vagyis az egymásnak ellentmondó, egymással feszültségbe kerülõ és egymást kizárni törekvõ dolgok, (lelki) jelenségek és folyamatok harmonizálására, egyensúlyi állapotba hozatalára törekszenek, de többnyire hibásan és tévesen, sõt, néha erõszakosan, erõszakos magatartással, vagy cselekedetekkel, és amennyiben erélyes személyiségekrõl van szó, ez a hamis, vagy erõszakos egyensúlykeltés sikerül is, addig a pontig, amíg az egyensúlyi állapot létrehozását nem abszolutizál- ják, vagyis nem eszményesítik. Ugyanis a valóság minden szintjén megvalósított (eszményi) egyensúlyi állapot a teljes (univerzális) lemerevedést jelentené. Kell tudniuk tehát, hogy a kiegyenlítõdés és a harmónia, nem egyenlõ a tökéletes És eszményi egyensúlyi állapottal, amit õk vadásznak, illetve, hogy az öncélú és egyoldalú tökéletességre törekvés inkább az egészséges harmóniát bontja és rombolja a harmóniát, ahelyett, hogy erõsítené. Azok tehát, akik a teljes egyensúlyi állapot létrehozását erõltetik öncé- lúan a valóság bármely területén, nemcsak olyasmit szeretnének elérni, ami ter- mészetellenes és fikció, hanem olyan állapot létrehozását is erõltetik egyben, amely állapot tényleges megvalósulása megsemmisülést idézne elõ és ezért nem egyezik sem a Teremtés, sem az Egyetemes Evolúció törvényével. A magyar nyelv érzékletesen utal erre a téves törekvésre azzal a kifejezéssel, hogy HOLTBIZTOS. Vagyis, csak abban lehet(ne) teljesen és egyértelmûen biztos az ember, ami rögzülten élettelen, ami igazából nem is létezhet tehát. Ezért jó megjegyezni tehát mindazoknak, akik a Mérleg jegyében születtek, és azoknak, akiknek a születési képlete (asztrogrammja) jellegzetesen Mérleg- színezetû, hogy nem egyensúlyi állapotra, hanem harmóniára kell törekedniük, ami azt jelenti, hogy a dolgok kiegyenlítõdésén soha nem szabad kierõszakolt és természetellenes egyenlõséget érteni, hanem dinamikus és szerves egységet, amely egységben tehát mindig létezni kell valamely részletnél egy kis egyensúly-eltolódásnak valamelyik pólus irányába, ahol a szellemi megújhodás végbe mehet, ahol az új és újító szellemi erõk bejöhetnek, ahhoz, hogy az élet dinami- kája teljes és egész lehessen. A Mérleg által megtestesített erõtér problémája tehát a dinamikus spirituális középhely megtalálása, amely nem zárja ki magából a szélsõséges elemeket, ha- nem azokat egymással kiegészítve és egységesítve integrálja, anélkül, hogy a részelemek teljes és merev kiegyenlítõdését öncélúan erõltetné. Erre utal Mózes azon megállapítása is, hogy az Isten mindent szám, súly és mérték szerint teremtett. Az egyetemes mértékek ugyanis nem precíz és nem spekulatív mértékek, hanem Általános jellegükben és erejükben egzakt idea-mértékek. Az aritmológia például, vagyis, a számok által?számunkra? megtestesített és a számokban létezõ szellemi eszenciák és minõségek logikájának a tana, vagyis a számok õstudománya, nem száraz mennyiségi értékekkel dolgozó matematika, amely a számoknak kimondottan csak a mennyiségi értékét venné figyelembe és csak a ezekkel a mennyiségi érté- kekkel operálna, hanem a számok által megtestesített teremtési mozzanatoknak és idea-erõknek és idea-rendszereknek az egymáshoz való viszonyulásait és viszony- rendszereit, és e viszonyok kombinációit tanulmányozza és e szimbólumoknak egy adott viszonyaiból vonja le a következtetéseit egy adott sorshelyzeten vagy szellemi jelenségen belül. De amennyiben a harmóniáról, mint elsõdleges kiegyenlítõdésrõl beszélünk, természetesen az emberi középhely érdekel bennünket elsõsorban, hiszen az asztrológiának, vagy az Aritmológiának csak akkor van értelme, ha személyes. Így a Mérleg erõtere számunkra elsõdlegesen a Nemek Törvényéhez és így, a Jin - Jang õsprincípiumok harmonikus egységének felbomlásához és újabb és újabb minõségû megvalósulásához kapcsolódik. Ezért a Mérleg uralkodó boly- gója a Vénusz, a fizikai és a pszichikai kiegyenlítõdési vágyak, a páros kiegé- szülési kényszerûségek, az érzéki (testi) szerelem és a szexuális harmónia, de a kényelemkeresés, a felszíni egyensúly és így az esztétika bolygója is. Ezért kapcsolódik a Mérleg napjegyéhez az emberi szellem, lélek és test együttesének a középtájéka is, vagyis a deréktáji csontozat és izomzat, az ízû- letek és a gerincoszlop deréktáji szakasza, a vesemedence és a szervek közül elsõdlegesen a vesék, a vesevezetékek és a húgyhólyag. A vesebetegek csak lát- szatra szenvednek azért, mert valamikor "felhûtötték a veséjüket". Valójában a vesebetegség lelki szinten kezdõdik, amikor valamiért a személy szellemi és késõbb a lelki egyensúlya megbomlik és ez a legtöbb esetben szerelmi bánatra, szerelmi csalódásra vagy más jellegû partnerkapcsolati problémákra vezethetõ vissza. A vesebajos "tisztességes" családapák és családanyák, voltaképpen mind egy-egy, talán még önmaguk számára is bevallatlan, a házasság köteléke (erkölcsi normái) miatt teljesíthetetlen szerelmi vágy, vagy rendezetlen és rendet- len, vagy kielégítetlen szexuális élet következtében szenvednek. Ezért, ha a bevezetõ részben említett, szerelmi, szexuális, párkapcsolati problémakörök jelentkezésekor megbomlik bennünk a szellem és a lélek harmóniája, nem csak a szexuális szerveink károsodnak meg hanem a vesék is, különösen a Mérleghez és a Vénuszhoz (a szerelmi kiegyenlítõdéshez) kapcsolódó Karmával (Lilithel, vagy Sárkányfarokkal) rendelkezõ személyeknél. Ennek következtében vesemûködési zavarok lépnek fel, vesemedence gyulladás, vesekõképzõdés, vesemûködési elégtelenség, húgyhólyaghurut, vizelési problémák, és a külön- bözõ anyagcserezavarok is, a huzamosan és intenzíven átélt, szerelmi és az élettársi csalódottsághoz, az ide vonatkozó sértettségi és elhagyatottsági érzésekhez, valamint a kielégítetlen (kielégíthetetlen), szerelmi vonzalmakhoz és vágyakhoz, valamint a viszonzatlan szerelmi bánkódásokhoz is kapcsolódnak. De ide kapcsolódik végsõ soron a cukorbaj, köszvény, a reuma, a deréktáji porc- és gerinckopások, de a bõrkiütések és a különbözõ ekcémák is. Ezek a belsõ sérülések és betegségek kísérik, a szellemi és lelki valóságnak talán a leginkább meg nem értett, és a spirituális megváltást szolgáló egyetemes törvények szellemének ellentmondó, társadalmi normarendszerekkel leszûkített, természetellenes és öncélúan ambíciós személyi, páros és csoportos törekvéseinket. Diszharmonikus fényszögbe került Mars a Mérlegben pl. zavaros, vagy szenve- délyes gondolkozásmódra (látási szögre) utal szerelmi viszonyokban, ami visz- ketést keltõ szemgyulladásokra, bõrgyulladásokra és a húgyúak gyulladásaira hajlamosít. Ugyanakkor a rossz fényszögben álló Szaturnusz (a Mars által meg- testesített spontaneitásnak és nyers energetikai megnyilvánulásoknak az ellen- téte) a Mérlegben félénkségre, gátlásosságra és önkorlátozásra utal a szerel- mi élet terén, amit ha nem tudatosítunk és nem oldunk fel, a

12 húgyurak eltömô- dését eredményezi és vesekõképzõdést okozhat. Hogy mindezt megelõzhesse, vagy az ide vonatkozó, már létezõ betegségeibõl egyértelmûen, gyökeresen és végérvényesen (tehát nem csak testi tünetek szintjén, és nem csak a társadalmi erkölcsi-látszatok szerint) kigyógyíthassa magát a Mérlegben született, a Mérleg Ascendenssel és Mérleg Sárkányfarokkal, de fõképpen a Mérleg Lilithel rendelkezõ, valamint a Mérleg princípiumához vala- milyen más módon kapcsolódó személy, meg kell tanulnia személyesen, határozottan és önállóan dönteni élete (És családja) legfontosabb sors-kérdéseiben (különösen ami a párkapcsolati, szerelmi vonatkozású problémáit illeti) és nem hagyni, hogy nála erõszakosabb személyek, családtagok, vagy a sze- mélytelen "végzetes körülmények" döntsenek helyette. Meg kell tanulniuk úgy elfogadni saját személyüket, hogy õk is tévedhetnek és hibázhatnak, mint a többiek és ne törekedjenek folytonosan a látszat-harmónia, a látszategyensúly fenntartására. Vállalniuk kell a pillanatnyi egyensúlytalanságot és diszharmó- nikus állapotokat okozó, de a személyi viszonyaik minõségét, és a társadalmi és a sorshelyzetük tisztázását szolgáló, pillanatnyi harci állapotokat és szemé lyi konfliktusokat az életükben, ahhoz, hogy a hosszú távú és tényleges, belsõ, lelki és szellemi egyensúlyuk valamikor helyre állhasson és a beteg- ségeikbõl, vagy a megromlott párkapcsolati viszonyaikból is kiolvasható, már korábban megbomlott, vagy megzavarodott egészségi, vagy sorsegyensúlyuk helyreállhasson. Mindezt könnyû mondani és leírni, de határtalanul nehéz a Mérleg Karmával, Vagyis a Mérleg Lilithel, vagy Mérleg Sárkányfarokkal rendelkezõ személyek számára elérni. Õk ugyanis, eleve úgy születnek a világra, hogy hiányzik belõlük a párkapcsolati, szerelmi boldogságnak a megvalósítási képessége, és amennyi- ben meg is találják a számukra legmegfelelõbb szerelmi- és élettársat, öntudat- lanul bár, de elõbb - utóbb úgy rendezik és úgy kezelik a viszonyukat, hogy az, mintegy külsõ erõk (személyek) és körülmények által megrontva, végül tönkre megy. És ez még a jobbik eset, mert valójában a mágikus kisugárzásuk is olyan, hogy eleve ilyen jellegû (partneri, szerelmi és harmónia. ) problémákkal, de leg- alább is olyan személyiségi problémákkal (zavarokkal) rendelkezõ személyeket vonzanak be, illetve olyanak által érzik magukat ellenállhatatlanul vonzva, akik képtelenek minden féle a harmonikus kapcsolat megvalósítására és megõrzésére, mivel nem teljes értékû a személyi öntudatuk és az önértékelésük. És ak- kor még nem is beszéltünk mindarról a problémáról, ami a Mérlegnek a levegõ jegyûségébõl ered. Ennek a levegõ jegyûség által támasztott, majdhogynem meg- foghatatlan problémáját a leginkább az ázsiai analogonjában: a Sárkány évében született személyek sajátosan levegõs problémáinak a tanulmányozásával lehet elérni. Ahhoz, hogy egy Mérleg-karmával és életfeladatokkal küzdõ személy jól megérthesse és feldolgozhassa, kezelhesse az élete, sajátosan a szerelmi-páros boldogság megvalósulásához kötõdõ sorsproblémáit, illetve, hogy megértse a saját, mélyen rejtett személyisége tudattalan mozgatórugóit, ajánlatos tanulmá- nyozni az ázsiai asztrológia Mérleg-megfelelõjének, a Sárkánynak a természe- tét és Karmája mélytudati okait, amely ok - okozati rendszer, még inkább felszínre hozza a Mérleg kettõsségét és a levegõ-jegyûségének a sajátosságait. Ebbõl a sajátosan levegõs sárkányi természet jellegzetességeibõl tûnik ki tehát, hogy a Mérleg-ember, hiába, hogy látszólag békére és nyugalomra, megállapodottságra törekszik, de valójában egy szellemi és lelki vihar-központ, egy olyan tornádó-áram hordozó, amely a legváratlanabb pillanatokban is képes mindent elsöprõen kitörni és maga körül mindent, amit õ, vagy mások építettek szorgos és figyelmes munkával, egy szempillantás alatt elpusztítani. A Sárkány típusú ember tehát az, aki az egyik percben még kellemesen és békésen simogat mint a nyári szellõ, a másik percben viszont az égbolt ezer irányából süvít és villámlik, mint a júliusi vihar. A mérleg- karmával rendelkezõ személyeknek tehát, a békére törekvõ személyi tulajdonságai mellett, meg kell ismernie és be kell ismernie ezt, a lénye mélyére rejtett személyiségét annak érdekében, hogy sem az õ sorsát, sem az élettársa, vagy a környezete sorsát ne borítsa fel és ne tegye tönkre egyetlen, a lényébõl ismeretlenül elõtörõ és pusztító erõket kiváltó irracionális sugallat sem. Skorpió - Lilithel, Sárkányfarokkal, vagy teljesen negatívan fényszögelt a Skorpió - Nappal rendelkezõ személyek jellegzetes sorsproblémái és betegségi, baleseti, sérülési és fertõzõdési hajalmai, jellegzetes sors-kríziseinek az igazi, spirituális okai. Mivel a Skorpió csillagkép, az anyagi világba merült abszolút szellemnek az anyagi lét kábulatából való felébredésének és az eredeti abszolút létbe való felemelkedési vágya megszületésének és eltökélésének a mozzanatát (A nulla-pontról való visszafordulását) testesíti meg, a Skorpió csillagképéhez analogikusan rendelõdõ személyi sorsproblémák is, vagyis a Skorpióra jellemzõ" betegségek és balesetek, általában és lényegében az embernek a (spirituális) szellemi - lelki megújhodásához, vagyis a személyi-tudatnak és mentalitásnak a gyökeres átalakításához, kicserélõdéséhez kapcsolódnak. Ezzel együtt, a skorpió- problémák, az elemi és a végsõ lét-okoknak (a teremtés rendeltetésével, vagyis a megváltódással kapcsolatos ok okozati összefüggéseknek) és rejtett szellemi igazságoknak a kiderítéséhez kapcsolódnak. Még pontosabban: a teremtési okoknak a kutatásához és felderítéshez, valamint az anyagi és a szellemi léthez való viszonyulási tévedéseknek tévképzeteknek a leleplezéséhez kapcsolódó titkos ragaszkodásokhoz, szenvedélyekhez, ambíciókhoz és félelmekhez kapcsolódnak. Negatív jelentésében: az anyagi és a szellemi léttel kapcsolódó téveszmékhez való ragaszkodáshoz, a megváltódási lehetõségben való kételkedéshez, sõt: a megváltódáshoz szükséges, hibás szokás- és mentalitásbeli változásoknak az elutasításához, a mentalitás-változtatás igényével szembeni irritációhoz, lázadáshoz és szélsõséges esetekben: dühöngésekhez, romboláshoz kapcsolódnak. Vagyis, (diszharmonikus esetben) a Skorpió-karmával rendelkezõ személynek, a skorpiói leleplezõ és ön-leleplezõ (tévedés- és hibabelátó, valamint a belátást követõ önjavító), tisztító és öntisztít magatartással szemben tanúsított elemi és önkéntelen elutasításhoz és a változás változtatás kikerüléséhez, a személyi átalakulás gondolatának és szükségének az elemi elutasításához, vagyis a hibabelátási készség hiányához, annak a reflexszerû elhárításához, és ezért a szellemi szûklátókörûséghez, a csökönyös szellemi nyakassághoz (a szellemi vaksághoz : a spirituális káprázathoz), szélsõséges esetekben: a megváltódással szembeni ellenséges magatartásokhoz, önkéntelen irritációhoz és dühöngéshez is kapcsolódnak. A Skorpió ugyanis, metafizikailag a teremtés sokszínûségébe, az érzéki élvezetek labirintusába, vagyis a sokszínûség és az érzéki élvezeti lehetõségszerzés a kábulatába zuhant és annak a fogságába került Teremtõ Szellemnek az anyagi lét által megtestesített határállapotból - határhelyzetbõl való kiszabadulásának (megfordulásának) és az anyagi - természeti

13 tapasztalás segítségével történõ karma-oldásnak és kiegyenlítõdésnek a szükségességét testesíti meg. Egészen pontosan: a nulla pont elérését és a nullapontról történõ megfordulást, a tisztánlátás és az éberség megszerzésének a lét-mozzanatát. Másrészt, mivel a Skorpió a spirituális kiegyenlítõdés problémáját is magában hordja, a skorpió lelki problémák és testi betegségek a szerelmi-szexuális párkapcsolatokhoz, és természetesen, e sajátos életterület problémakörével szemben táplált egyéni ambíciókhoz kötöttek. Ami a betegségi okok szerelmi-szexuális részét illeti, a Skorpió esetében ez nem csak az egyén lelki egyensúlyra és párkapcsolati harmóniára való törekvéseinek szintjén merül fel mint a Mérlegnél, hanem a szerelem és a szexualitás által implikált metafizikai kiegészülési, egységesülési, kiegyenlítõdési és szellemi megújhodási (újjászületési) és az ezzel járó lelki átalakulási problémakör teljes mélységû átéléséhez (asztrális, mentális és kauzális dimenziókban). A Skorpió jellegzetes betegségei tehát, a nemi betegségek mellett és azon kívül, jellegzetesen az élet céljának és rendeltetésének a mély és teljes fokú (egész skálás) értelmezési képtelenségének, illetve az elengedési és az elbocsátási képtelenségnek a betegségei (végbél-betegségek, reuma, prosztata- és petefészek rombolódás) az eredménye ezeknek a megoldatlan lelki és szellemi problémáknak (önkéntelen visszatartási, megtartási ambíciónak), ezek úgymond a fiziológiai következményei. A Skorpió és az elengedés - elbocsátás, a neheztelésektõl, a haragtól és a nyílt, vagy rejtett gyûlölettõl való megszabadulás titka ugyanis az, hogy csak, és csakis azt lehet, azt tudjuk igazából elengedni, elbocsátani és megbocsátani, amit jól megfogtunk: amit jól felfogtunk, amit jól, tehát teljes egészében és metafizikai mélységében megértettünk. Ami betegségi okok és balesetek-sérülések (nemi szervek sérülése, farok-csont és medence-tájék, vagy az orr sérülése) szerelmi- szexuális problémákat illeti, a Skorpió esetében, ez nem csak az egyén lelki egyensúlyra és harmóniára való törekvéseinek szintjén merül fel mint a Mérlegnél, hanem a szerelem és a szexualitás által implikált metafizikai kiegészülési, spirituális kielégülési, egységesülési, kiegyenlítõdési és szellemi megújhodási (újjászületési) állapot elérése és, az ezzel járó lelki átalakulási problémakör teljes mélységében (asztrális, mentális és kauzális dimenziókban is) való átélése az egységesülési élmények spirituális emlékezés szintû rögzítése. A Skorpió betegségei ezeknek a megoldatlan lelki és szellemi problémáknak a fiziológiai következményei. Ezért amennyiben egy Skorpió-karmás személy képtelennek bizonyul negatív élettapasztalatai ellenére is, e rendkívülien összetett életkérdés sajátos vetületeit az öntudatán belül egyesíteni, különösképpen ha a Skorpió jegyében is született és ugyanebben a jegyben, vagy az ennek megfelelõ VIII. házban lélektani diszharmóniákat és rendkívüli feszültségeket jelzõ karmikus pontok (Lilith, Sárkányfarok), vagy erõsen negatívan fényszögelt bolygók is kerülnek, - amilyenek például a Hold, a Szaturnusz, az Uránusz, a Neptunusz, vagy a Plútó- a szülött a depressziós és a pszichés problémáktól egészen a szexuális devianciákig és az elmekórtani zavarokig (és ezáltal a kétségbeesett állapotban elkövetett öngyilkosságig is) eljuthat. Ugyanis, nemcsak rendkívüli szexuális ösztönössége uralkodik a Skorpió típusú emberen e pszichés és szomatikus folyamatokat a végletekig kiélezõ, tüzes Mars hatására, hanem a Plútó által képviselt egyetemes igazság és egyetemes kiegyenlítõdési szenvedély is. Ráadásul a Skorpióra, alapminõsége az egyetemes elemi felosztás szerint a Víz-minõség (erõs lelki magnetizmus és ugyanilyen erõs érzékenység) jellemzõ, de mivel a Mars kiemelten tûz-bolygó, ez az állapot, már eleve feszült állapotba helyezi azt a szülöttet, akinek karmája szerint elsõdleges életfeladata a Skorpió princípiumával harmóniába kerülni. De a Skorpió másik uralkodó bolygója, a Plútó sem egyértelmûen Víz-jellegû: a Víz és a Tûz õselemek egymás áthatásából létrejövõ alkímiai tinktúra minõsége jellemzi a Plútó természetét. Ezért a Skorpió spirituális erõterében két egymásnak igen ellentmondó, egymást kizáró alkímiai "természet" uralkodik, nevezetesen a Tûz és a Víz elemek természetei, amelyeknek, ha nem sikerû egy személy szellemi és lelki, de nem utolsósorban biológiai életszféráiban harmonikusan kiegészíteni és kiegyenlíteni egymást, akkor az egymás kizárására, elnyomására tõrnek, aminek a következtében a ténylegesen(!) fel nem ébredt Skorpiószemély, mikor a sajátosan értelmezett igazság-szenvedélyének a meg nem értett foglya, mikor a teljes relativitás szellemében csapongó érzelmeinek és érzéki vágyainak. Természetesen, e belsõ, mentális és pszichikus gyökerû ellentmondásnak elõbb-utóbb jelentkeznek az élet minden területét megmérgezõ, de különösen a szexuális és a szerelmi párkapcsolatok kibontakozását megnehezítõ és azokat tönkretevõ problémái, krízisei. Ugyancsak innen ered hatalmas vitalitásával és csodálatos fizikai regenerációs (gyógyulási) képességével ellentétes, sokszor mindent sötétben látó, a depressziós állapotok intenzív átélésére való hajlama, halál-vágyig elmenõ kietlenségi és hiábavalósági érzései, amelyek nem egyszer a mérhetetlen alkohol, vagy más mérgezõ italok, ételek fogyasztásában is megnyilvánuló, önpusztítási késztetésekig és az öngyilkossági gondolatok latolgatásáig is elviszik. De maradjunk a konkrétumoknál: amennyiben a sorsképletben a Lilith, vagy a Sárkányfarok található a Skorpióban, vagy a Skorpió jegyében álló bolygók többségben diszharmonikus fényszögeket kapnak, az illetõ bolygók által megtestesített teremtõ õsprincípiumok a személy karakterében feszültség-okozó érzelmi és gondolkozási zavarban és viselkedésbeli (lelki) zavarodottságban és agresszivitásban, valamint ellenõrizhetetlen szenvedélyességben nyilvánulnak meg. Ennek következtében a szülött hajlamos lesz a hormonális önmérgezésre, és ez által elsõsorban a nemi szervek és a szaporodási szervek betegségére, rákosodására, vagy más módon történõ (pl. baleset általi) károsodására, a bélrendszer alsó szakaszának és a nemi szervek gyakori gyulladására, fertõzésére és más jellegû funkcionális zavaraira. Így például a végbélgyulladásra, a vastagbél és a stigma-bél betegségeire, az elengedési és lemondási képtelenségbõl eredõ székrekedésre, végbélpanaszokra, aranyérre, prosztata-rendellenességre, nõk esetében a szüléssel kapcsolatos gondokra, spontán vetélésre, a szexuális élet zavaraira, fertõzõ nemi betegségekre. Mivel az ember általában nem tudja, hogy betegségeinek igazi oka az õ spirituális, mentális és érzelmi életének a tisztázatlanságában és feszültségeiben keresendõk és gyökeres, általában gondolkozásbeli, valamint viselkedésbeli (mentalitásbeli) változások szükségesek a betegségi állapotainak a meghaladására, szükségesek lehetnek az alhasi (prosztata, here, méh és petefészek funkcionális zavarainak kiigazítását, megsegítését, vagy azok kivételét célzó) mûtétek is. De hiába, az esetleg jól sikerült mûtétek is, mert a teljes gyógyulás csakis akkor következik be, ha az illetõ szervvel, vagy testrésszel kapcsolatos pozitív lelki viselkedést a magáévá és állandóvá teszi az egész világ- és életszemléletében. A vesék, különösen a mellékvesék megbetegedései, valamint a húgyhólyag és a húgyvezetékek

14 betegségei is általában Skorpió-betegségek, mindannak ellenére, hogy a Mérlegre is jellemzõek és mivel az orr is a Skorpióhoz tartozik (mint a lényegi igazságokat keresõ-kutató szaglás, szimatolás szerve), az orrpolip és az orrhurut is jellemzõ Skorpió-betegség, ész azt jelzi, hogy az illetõ (beteg) személy vagy kiskorúak esetén, azok édesanyja! nem képes, vagy tudatosan nem hajlandó mélyen beszagolni a zavaros és vele születetten negatív mentalitású (negatív képzetekkel és érzelmekkel telt) tudattalan lelki világába. A Skorpió-típusú, vagyis a Skorpió-jellegû Karmával rendelkezõ személyt tehát a dolgok legmélye, a szexualitás és ezáltal a kettõre: a nemekre osztottság misztériuma mögött rejtõzõ, az ott sejtett egységnek megismerése hajtja élete minden mozzanatában. Ezért ha bármi, vagy bárki által akadályoztatva vagy zavarva érzi magát ennek az ösztönös megismerési és egyesülési (a másik nemen való áthatolási) vágyának (szenvedélyének) a kielégítésében, elveszti uralmát érzelmei és gondolatai fölött. Ennek a következtében a legszenvedélyesebb ellenséges gondolat-képek táplálására, a gyûlölködõ érzelmek legszélesebb skálájú átélésére és az önmagát (is) az öt akadályozó személyekkel és körülményekkel együtt megsemmisíteni kész indulatok átélésére is képes, aminek elsõsorban õ szenvedi kárát, mivel ezeknek az ellenséges és romboló-megsemmisítõ képzetek által indukált mentális és érzelmi állapotai parancsára, az õ hormonrendszere, a természeti Skorpió-állat, sõt: a mérges kígyók szervezete által termelt mérgekhez hasonlóan erõs hormonális mérgeket termel, amelyek elsõ sorban azokat a szerveit támadják meg, amelyek éppen az általa intenzíven átélt mentalitással állnak analogikus kapcsolatban. (Nem véletlenül áll a Skorpió konstellációja analogikus kapcsolatban a Kínai asztrológia Kígyó évével. Mindkettõ ugyanazt a gyökeres kicserélõdési, megváltozási szükség, illetve a változással megváltódással szembeni ellenkezés lelki motívumát hordja magában.) A Skorpió karmával született személyek negatív töltetû mentális és asztrális késztetései negatív pszichés energiákká fejlõdvén, kiváltják a szervezet mirigyrendszerébõl a megfelelõ mérgek kiválasztását és a Skorpióember szerveinek az elárasztását, rengeteg rombolást okoznak nemcsak a Skorpió karmával rendelkezõ ember szervezetében, hanem a környezetében élõ, betegápoló szerepekbe kényszerült családtagok életében is. És, természetesen a környezetében élõk közül a leginkább azok szenvednek a Skorpió-indulatok következtében, akik vele szexuális, vagy szerelmi kapcsolatban élnek vele, hiszen számukra nem minden esetben annyira (egyértelmûen) vitális kérdés a szexuális élet, valamint az intim párkapcsolatok akadály és zavarmentessége. A Skorpió mindig és minden körülmény között a végletekig is el fog menni - tudatosan, vagy önkéntelenül- azért, hogy az élete eme nagy misztériumának minden árnyalatát, minden mélységét és magasságát mások által meg nem zavarva és meg nem akadályozva átélhesse. Ezért a legtöbbször konfliktusba keveredik nemcsak a családtagokkal, akik nem értik és ezért vagy nem veszik figyelembe eme hajthatatlan törekvését, vagy egyenesen megpróbálják öt fenntartani és megakadályozni ennek kiélésében, és nemcsak az élet egyértelmû szocializációját, erkölcsi szabályozását, ésszerûsítését és vallásosítását célú tûzõ erkölcs és családszakértõkkel, erkölcscsõszökkel, hanem szerelmi és szexuális partnereivel, élettársaival is, akik fölött uralkodni akar. De a Skorpió nem az egyszerû uralkodási ambíciója kielégítéséért akar a partnerei fölött hatalmat nyerni, mint az Oroszlán, hanem azért, hogy szexuálisan egyesülhessen vele, valahányszor õ akar. (És elég ritka az olyan eset, amikor nem akar.) Innen ered a fel nem ébredt Skorpió embertípus rendkívüli és sokszor félelmetesen beteges féltékenysége is, ami annyi konfliktus és betegség-góc okozója. Addig viszont, amíg a Skorpió - ember felébred és megtanulja, hogy az, ami számára a legfontosabb, vagyis a végsõ metafizikai igazságok megismerésével járó szexuális egységesülés minél harmonikusabb átélési lehetõségének az elérése, nem mindig a külsõ körülményeken és mások (a partnerek) megértõ viszonyulásán múlik, hanem saját lelkiszellemi hozzáállásán is. De nem csak innen ered a Skorpió bélyeggel világrájött emberek sokszor betegessé fajuló uralkodási vágya. Mivel az újjászületés, vagyis a teljes átalakulás problémájával küzd mindenképpen, vagyis az átalakulás spirituális programját, szellemi motívumrendszerét hordja magában öntudatlanul, állandóan a külvilágot, a külsõ körülményeket és természetesen a körülötte élõ embereket és leginkább a partnereit akarja önkéntelenül átalakítani saját maga helyett. A szervezetében negatív nyomot hagyó tapasztalaton kell átesnie (nemi betegségek következtében hátramaradó szervi elváltozások, károsodások, a húgyhólyag teherbíró képességének csökkenése következtében jelentkezõ gyakori vizelési inger, aminek következményeképpen lehetetlenné válik számára az éjszakák normális átalvása és ezáltal a rendes pihenés, stb.). Sok Skorpió szülött van, akinek azt a hibabelátási és mentalitásváltoztatási képességet, aminek a segítségével a betegségeibõl kigyógyíthatná saját magát, egész élete tapasztalatai után sem sikerül elnyerni és ezért élete utolsó pillanatáig kegyetlenül szenved, még akkor is, ha megcsendesült gyógyszerszedõ, kórházlakó, szelíd nagymamává, nagytatává aszalódott közben. Az a Skorpió-karmával rendelkezõ személy viszont amelynek sikerül bizonyos, a tapasztalatai értelmével összhangban álló metafizikai tanítások hatására felébrednie és nem hibáztatja minden betegségéért a külvilágot, a partnereit, a saját sorsát, vagy az adott társadalmi életkörülményeket, megtelik öngyógyító képességei mellett, másokra (környezetére) is pozitívan ható szellemi képességekkel, kreatív energiákkal és maga lesz a teljesen újjászületett, pozitívan átalakult, saját sorsát és életeseményeit tudatosan irányítani képes (megváltozott: megváltott, megszabadult...) ember megtestesítõje. A negatívan fényszögelt Nyilas-nappal, valamint a NYILAS karmával rendelkezõ személyek sérülési- és betegséghajlamai, betegségeiknek a szellemi-lelki okai A Nyilas csillagképe az egyetemes törvényeknek az individuumok közötti kap- csolatokban (jelesül az emberi személyekké oszlott egyetemes léttudat kapcso- latában) történõ érvényesülési lehetõségek spirituális erõterét testesíti meg. Emberi viszonylatban ennek a hatásai nagyjából a személyközti kapcsolatokban, valamint az embernek a természettel való közvetlen és közvetett kapcsolatában, annak az erkölcsi vetületében érhetõ tetten. Ezért a Nyilashoz tartozik az erkölcs, az erény, a törvény, a szellemi nyitottság, a barátság, az értéktudat és a helyes értékítélet kérdése. És diszharmonikus megnyilvánulásában ugyancsak a Nyilas- hoz tartozik ezeknek az ellentéte: az áltatás és az önáltatás (hazudozás), a szél- hámosság, a szemforgatás, az önhittség, a kapzsiság, a mások öncélú dicsérete, felmagasztalása és a mások lenézése, a megalázkodás, illetve a megalázás eltû- rése és a mások megalázása, a téves ítélet, az intrika és az öncélú kritika, a misztifikálás, a vallásos és a tudományos babona és a dogmatikus gondolkozás..a Nyilas jegyében

15 született személyek, valamint a Nyilas- Karmához valami- lyen más, a horoszkópjukból (is) kiolvasható módón kapcsolódó személyek, csak- úgy mint a többi tûz-jegy esetében, kimondottan az igazi (spirituális) személyiség (a szellemi Éntudat) megszerzésének és kialakításának, csiszolásának és finomí- tásának az élet programjával születnek a világra. De a Nyilas, a Kostól és az Oroszlántól eltérõen, nem nyílt erõszakkal elõretörõen (Mars) és nem minden más személyiséget, "idegen" személyi akaratot elsöprõen (Nap) nyilvánul meg, hanem a több megfontoltságot és több körültekintést, erkölcsi érzéket igénylõ, az igazi értékek helyes megítélési képességét megtestesítõ Jupiteri elv szerint. Ezért is, a Nyilas nem sarkalatos jegy mint a Kos, sem nem szilárd jegy mint az Oroszlán, hanem a szellemi-értelmi tendenciákkal inkább kapcsolatban álló, változó minõ- ség jellemzi. Ennek az spirituálisan extrovertált magatartásnak köszönhetõen, a Nyilasok különösebb egészségi problémákat nem okoznak maguknak, csak akkor, ha a horoszkóp többi elemébõl következõen, misztikus öncsalókká, önmagukat is áltató szélhámos hazudozókká, dogmatikusan szûk látókörûekké válnak, vagyis akkor, ha mindenféle szellemi nyitásra, õszinte, becsületes és világos lelki viszonyulásra képtelennek bizonyulnak. Amennyiben tehát egy általános szellemi nyitottságot és pozitív szabadelvü- séget vallhat a magáénak, a Nyilas-típus eléggé otthonosan és különösebb aka- dályoktól mentesen mozog az életben és a világban, fõképpen ha a dogmatikus gondolkozástól is sikerül mentesíteni élet és világszemléletedét. Mivel tüzes, férfias és kiáradó energiák hordozója, másokat elég gyakran megsebez, amikor szándékosan és célzatosan vagy minden különösebb szándék nélkül, "csak úgy, sportból", el-el ereszt egy-egy mérges megjegyzésbe (vitriolba) mártott nyílat a szertartásos jótékonykodásai közben. Ezek a céltalan nyílvesszõ-sebek azért fájnak a leginkább, mert a legtöbbször "ezt nem vártam volna tõle" hangulatban kénytelenek elszenvedni az ártatlannak látszó áldozatok. (Azért csak látszóla- gosan ártatlanok, mert végül is mindenki a saját Karmája alapján és egyáltalán nem véletlenül kapja meg azt, amit éppen egy hipokrita és a szó szoros értel- mében szemforgató Nyilastól kell megkapnia.) Ezért még akkor is érezzük a Nyi- lastól beszerzett sebeinknek fájdalmas nyomát, ha a Nyilas-ember azóta már többször elárasztott jótéteményeivel. Szóval még a jellegzetesen Nyilas szellemiségû, nagyméltóságú egyházképvi- selõk és békepolitikusok személyi életében és személyi kapcsolataiban is akad- nak bõven problémák, még akkor is, ha ezek többnyire és látszatra mindig át- hidalhatóak. Sõt: valójában a Nyilashoz és a Bakhoz kapcsolódik az õsbûn folya- matos elkövetése, illetve az embernek az a minden áron "jóra" való törekvése, hogy minél erõfeszítés-mentesebb életet folytasson és minél nagyobb élvezetek- hez jusson. Pontosabban: hogy minél nagyobb fokú kényelemhez, a természeti e- lemekkel és folyamatokkal szembeni biztosítottsághoz és minél több öncélú öröm- érzetet, okozó eseményhez és "élvezeti cikkhez" jusson, lehetõleg lelki és testi erõfeszítés és személyi áldozat nélkül. Ezért a Nyilas nem csak vadássza az üd- vösség elnyerését és a "tökéletes boldogságot", hanem - önkéntelenül is - befektet és kizsákmányol (természetet, embert, emberi kapcsolatot), annak az önkéntelen törekvésének köszönhetõen, hogy "biztos ami biztos" alapon, amennyiben a lelki üdvösségét nem is sikerül megszereznie, legalább egy kis örömet szerezzen magá- nak. Innen ered az öröm és a boldogság illúzióját keltõ italokkal, táplálékkal vegyszerekkel, módszerekkel és receptekkel való "veszélyesen jó" kapcsolata, amely nem egy esetben zugiváshoz, zugevéshez, alkoholizmushoz, túltápláltság- hoz, vércukorproblémákhoz, bulímiához és annak ellentétéhez: anorexiához ve- zet. Ez utóbbi viszont összetettebb probléma, nem csak a Nyilas természet tehe- tö felelõs a léleknek e negatív kritikájában gyökerezõ betegségért. A Nyilas- Karmával (is) rendelkezõ személy legtöbbet azzal árt magának, ha nagyvonalúságában, vagy tekintélyességre törekvõ, dogmatikus erkölcsiségében nem néz a lába alá, azaz nem néz körül a környezetében, vagy nem néz körül sa- ját lelkivilágában, saját érzelmi lehetõségei és képességei területén, lezár- ván magát mind erkölcsileg, mind szellemileg egy bizonyos irányban. Ennek következtében aztán nem tud a számára fontos információkkal szemben elég figyel- mes, nyitott és kellõképpen érzékeny lenni és különbözõ, figyelmeztetõ jelleg baleseteket kell el szenvedjen ahhoz, hogy ébredjen rá a valóságra, ne kénysze- rítsen se másokra se önmagára olyan látszat õrzõ szerepeket, amelyek a valóság- nak nem megfelelõ, idealista szellemiséget és erkölcsiségét hivatottak szente- síteni és a környezettel elismertetni. Tudattalanja tökéletesen leképezteti fi- zikai testével ezt a belsõ görbe és hamis utakon való (el)járási módot és meg- jeleníti fizikai testén keresztül ezt a mentalitást. Ezért az ide vonatkozó látási zavarok, szembetegségek, rendellenességek (szemtengelyferdülés, szürke hályog, kötõ-hártyagyulladás, stb.) és szemsérülések mellett, gyakoriak a Nyi- lasok körében az egyenetlen, nehézkes és természetellenes mozgásformákra kény- szerítõ combsérülések, a csípõficamok, a keresztcsonti fájdalmak, sérülések, a gerinc alsó szakaszának meszesedése, lesérülése vagy deformálódása, esetleg lemerevedése. - így jár az erõltetetten "gerinces" ember, aki erkölcsi monomániájá- ban csak egy irányban képes tartani a figyelmét, aki csak vallásos, tudományos, misztikus, vagy etikai - erkölcsös dogmákon keresztül képes nézni az életet és ezért lemerevedik és elmeszesedik mentális és spirituális szinten. Az ilyen embert természetes, hogy elkapja a reuma, az isiász és a köszvény az együgyû magánteljesítmények és a társadalmi érdem-trófeák vadászata közben. Járási nehézségekkel küzd: a szó szoros értelében rosszul jár, amiért úgy érzi, hogy nem kap elég külsõ elismerést munkájáért, közösségi szervezkedéséért és amiért világias dogmatizmusa következtében, képtelen a személyi tudata tágítására személyisége gazdagítására, fejlesztésére. Ezért hajlamos a combnyaktörésre, a felsõ lábszár csonttörésre, valamint az ideg-zavarokra (az egyre inkább balul elsülõ, érdemszerzõ hadjáratok következtében). Ám az is baj, ha a vadászatról, lemond és inaktívvá válik, ha a lomtárba helyezi nyilát, fegyvereit, a társadalmi és a sporttrófeáit, vadász élete más kellékeit és célzó eszközeit. Neki ugyanis addig szüksége van a zsákmányra és a trófeákra, ameddig rá nem jön, hogy ezek üdvösség-pótlékok, vagyis arra, hogy õ tulajdonképpen az elmaradt üdvössége (az egyetemes törvények szerinti szellemi kollaborációs készsége kialakítása) helyett zsákmányol és szerzi a földi trófeákat. Ilyenkor májpanaszok, elhízás, vércukor problémák és légzõszervi problémák fenyegetik. Ezért jó ha társadalom szervezési és jótékonykodási akcióit a saját és a töb- bi ember személyiségfejlesztõ gyakorlatának (játékának) és az emberi értékek kiválasztódási lehetõségének (Jupiter) tekinti és nem magyaráz bele azokba sem- milyen együgyû, misztikus és "felsõbbrendû" célokat, amelyek gondolkozás- és érzésvilágát (mentalitását) szélsõségesen és dogmatikusan polarizálják. Tudato- sítania kell magában, hogy határozott

16 döntéshozatalai közben, amelyek szellemi én-tudatát hivatottak kiérlelni, legfontosabb mindig az arany középút megkere- sése és betartása, különben könnyen saját kényszerképzeteinek, vagy a másoktól átvett vallásos, erkölcsi és politikai fantazmagóriák rabjává válhat. Be kell látnia, hogy egészségesebb olyan szabad szellemû, nyitott személyi- ségnek lenni, aki tudatosan irányítja saját életjátszmáját, mint olyan játék- szernek (bábunak), akit a dogmatikusan leszûkült, másoktól ellenõrizetlenül át- vett, misztikus gondolatrendszerek és erkölcsrendszerek vagy a saját együgyû, szentimentális és racionális kényszerképzetei irányítanak. Mivel a Nyilas szimbóluma szerint is az érzések (Tûz) szintjén, az érzelmi valóságokkal, tehát az emberi értékek és az emberi érzelmek valóságának megfe- lelô szinteken (erkölcs, vallás, filozófia, politika, kultúra) kísérel meg kap- csolatba kerülni a felsõbb (metafizikai) világ szellemi erõforrásával és meg próbálja elérni az ennek megfelelõ törvényes (eszményi) szellemi alapállás megvalósítását, - az egységtudatot megcélzó szellemi nyilával, vadászszerszámával- vagyis azt, amit éppen erõszakoskodva, a természetet legyilkolva és kizsákmá- nyolva, mindig egy irányba figyelve - összpontosítva - nem lehet megszerezni ("aki meg akarja nyerni életét, elveszti azt"), nemcsak a politikához és a tár- sadalmi szervezkedésekhez kapcsolódik, hanem a különbözõ egyházi és vallásos szervezkedéseket is. Így mindig sokat viaskodik a vallás és a hit feloldhatat- lan ellentétének, valamint a bûn és a bûnhõdés, az ítélkezés és a megbocsátás kérdésével. Legnagyobb problémái az önkéntelen uralkodási - zsákmányszerzési és kihasz- nálási - kiaknázási - kizsákmányolási ösztönével keveredõ, jótékony pózokban való tetszelgési mániájából (hipokrita mentalitásából) adódnak. Bár valószínû, hogy a Nyilas típusú ember találta fel az önzetlenség kifejezést, az imént leírt önkéntelen késztetései miatt, õ azért jótékonykodik, "segít és javít", mert hosszú távon valamiféle (ha másban nem: erkölcsi) haszonban reménykedik. A jótékonykodása és "önzetlen" segítõkészsége által "lekötelezi", a rá szoruló- kat, akik késõbb egyre nehezebben viselik el a Nyilas által rájuk rakott szel- lemi (erkölcsi) és pszichológiai (szabad gondolkozásukat lekötõ) kötelékeket. Ezért, még akkor is ha nem olyan személyrõl van szó, aki egyik kezével ad és a másikkal visszavesz (kendõ alá rejtve, de tartja a markát, hogy a befektetés oda visszatérüljön), a megsegített "hálátlanok", nyíltan, vagy rejtve, de fellázadnak a kiszolgáltatott állapotuk ellen és vagy alattomban támadni és rágalmazni kezdik a Jótékonykodót, vagy nyíltan és becsületesen szembefordulnak, szembeszállnak vele. Ez, ha komoly konfliktushoz vezet, általában polgári pereskedéssel is járó, nyílt vagy alattomos gyûlölködéshez vezet. Erkölcsi kudarcai, kisiklásai, csalódásai és kiábrándulásai által, a Nyilasnak rá kell jönnie, hogy az igazi hit, az NEM egy (mások által) meghatározott irányban kiélt érzéshalmaz, hanem egy, a mindennapi élet-gyakorlatban is mûködtethetõ, egyénileg is kiérlelt, szellemi tudás szerinti életbölcsesség és életérzékelés - és így végül is egy egyénileg felélesztett egyetemes emberi tulajdonság- amely a racionális (logikus) gondolkozás és az analogikus gondolkozási (-és döntési) képesség gyakorlás útján történõ egybeötvözõdéseként jön minden emberben lét- re. És ugyanígy a bûn nem egy, vagy több társadalmi és vallásos dogmatétellel ellentétes cselekedet, hanem pontosan a személyes felelõsségvállalástól el ide- genített, tradicionális (dogmatikus) gondolkozás következtében, valamint a túlmisztifikált gondolkozás következtében létrejövõ kitartás egy sorozatosan elkö- vetett, negatív és ezért hibás, cselekvésrendszerben. A görög nyelvben a BÛN- re vonatkozó kifejezés, a HAMARTEMA, és a megfelelõ ige a HAMARTANEIN azt jelenti, hogy: "nem találni célba", "elvéteni a pontot". A bûn tehát a pont, a cél elvétése. De milyen pont, milyen cél elvétésérõl lehet szó a bûn esetében? A pont az egység szimbóluma, a megnyilvánult világot magából kiárasztó Abszolútum szimbóluma. A trófea- és boldogság vadászó (az öncélú élvezet, kényelem, kaland és biztonság vadászó) hétköznapi tudat a pontot, az egységet, nem találhatja el s ez a bûn. Az, hogy bûnösek vagyunk, csak egy másik szó arra, hogy kábulat- ban élõ, boldogság vadászok vagyunk és minden áron és lehetõleg áldozat nélkül, meg akarjuk nyerni az életünket. Másfelõl lemondunk az életfeladataink felválla- lásáról és megvalósításáról, annak érdekében, hogy elnyerhessük az üdvösségün- ket, mivel csak végletekben, polaritásokban vagyunk képesek gondolkozni. A polarizált tudatunk tehát mindegyre ELVÉTI a (KÖZÉP)pontot és ebbõl keletke- zik A VÉTEK folyamatosan. A Nyilas szimbólumának az értelmezése elvezet tehát bennünket a bûnösség és a betegség analogikus (lényegi) összefüggésének a felismeréséhez. Bûnös és beteg tehát az, aki az élete eredeti célját, vagyis a lelki, szellemi és spirituális fej- lõdés általi "teljes és egész" személyiség-alakítást, az egyetemes léttudat kialakí- tását, vagyis a Jézus által felismerhetõvé tett, megváltási programját elvéti és ezért VÉT-kessé, valamint EGÉSZ-ségtelenné válik és annak jeleként, hogy a szellemi életútján rosszul járt és rosszul jár, a hétköznapi életben és testileg is folytonosan rosszul jár. A Nyilas jellegû karma által felvetett betegségproblémák metafizikai értel- mezése és megértése után kikérdezhetjük születési napjegyük és az egészségi állapotuk felöl a jótékonykodó humanistákat, az Isten és az emberiség nevében beszélõ fõpapokat, erkölcsöt és erényességet prédikáló szemforgatókat, a nép mentõkként fellépõ, politikus és béke-apostolokat, akik nekünk a jóságról, a toleranciáról, a békés megegyezésrõl, az önzetlen szeretetrõl, különbözõ eré- nyek gyakorlásának a szükségérõl és természetesen a bûn ördögi eredetérõl prédikálnak. Azon kívül, hogy sok tanulságot vonhatunk le válaszaikból (persze, ha elõzõleg megtanultuk azokat helyesen: fordítva értelmezni), még gyönyörködhetünk is a mesterien és kapásból végrehajtott csípõ-lövéseik virtuozitásában. Csak éppen el ne vérezzünk a Nyilas-telitalálatok következtében! Amennyiben lelki kábulatából felébred, egy önmaga lelkivilágával és a külvilág dolgaival egyenesbe került, minden irányba nyitott szellemû Nyilas-emberrel találkozhatunk, aki kellõképpen fejlett humorérzékét használni tudja elsõsorban saját idealista és dogmatikus mentalitásával szemben. Ha ez a személy barátunkká válik, életünk legtermékenyebb és legfelemelõbb személyi kapcsolatára számíthatunk. A Nyilast uraló Jupiter hatása ugyanis nagylelkûvé, nagyvonalúvá, a baráti etika nagymesterévé: segítõkésszé, elõzékennyé, közvetlenné, de ugyanakkor nagy távlatú gondolkozóvá is teszi az embert, aki pontosan ezért rendelkezik a legmegbízhatóbb és legkellemesebb baráti - ismerõsi körrel, mert helyes az arányérzéke és az értékítélete. Így a spirituálisan felébredt és a karmája feloldására elsõrendû hangsúlyt fektetõ Nyilas ritkán "véti el a célt", pontosan azért, mert legfõbb erénye az, hogy amikor elvéti a célt, van elég ereje és bátorsága ezt bevallani mind önmagának, mind a környezetében élõknek. Sõt: õ az aki elsõként derül azon, ha a Nyilas természetének negatív megnyilvánulási formái megint erõsebbnek bizonyultak teljes személyénél: éber

17 felelõsségtudatánál. A BAK jegyében született és a Bak Sárkányfarokkal, valamint a Bak Lilith-tel rendelkezõ személyek betegségei, betegséghajlamaiknak szellemi-lelki okai A Bak napjegy egyetemes törvényességnek és az egyetemes felelõsségtudatnak (A megváltódási szükség tudatának) vagyis a megváltódási folyamatok létrejöttének és megvalósulásának a feltételeit biztosító, valamint az õsi teremtõ- megváltóerõknek az ide vonatkozó megnyilvánulásit szabályozó erõtere. Ez azt jelenti, hogy az ember számára, a Bak által megtestesített erõtér õselve, a teremtett létnek a kiegyenlítõdését biztosító és a létfolyamatokat az egyetemes kiegyenlítõdés irányba terelõ, a lét és az élet folyását az egyetemes megváltás logikája szerint szabályozó törvényekkel való találkozását biztosítja. A Bak szellemisége az ember számára a közösségi-társadalmi élet gyakorlati területein és a közösségi-társadalmi élet sajátos területein nyilvánul meg. Ezért, a Bak jellegû karmával, vagyis a Bak jellegû, mélytudati negatív személyi meghatározódásokkal, negatív spirituális-programmal született személyek nem csak, hogy érzéketlenek az egyetemes törvényekre, de egyenesen irritálódnak ezeknek a létezésének még csak a gondolatától is, és ha önkéntelenül is, de valamilyen nyilt, vasgy rejtett formában, de mindig a spirituális rend, harmónia, és fõképp: törvényesség megbontására, illetve hamis törvényesség és hamis harmónia létrehozására törekszenek. Ezért, ha nyilt, ha rejtett formában, de õk mindig a közösségi - társadalmi cselekvési rendszerek életkörével viaskodnak, ahhoz vonzódnak önkéntelenül, vagy éppen attól menekülnek, vagy csak óvakodnak, miközben vonzza õket, azt gyülölik, szidják, szeretik és utálják egyszerre önkéntelenül. Amennyiben az utóbbi eset áll fenn, ez azt jelenti, hogy a Bak szellemiség igen negatívan jelentkezik a személy jellemvonásaiban és az illetõ személy teljesen azért zárkózik el a közösségi társadalmi élet formáitól, mert fél a közösségi szintéren rá váró küzdelmektõl és nehézségektõl, az ott rá leselkedõ esetleges kudarcoktól, csõdöktõl és megszégyenülésektõl, mivel nincs érzékük a törvényességhez és az arányossághoz, és úgy képzelik, hogy a társadalomban és a közösségben csakis korrupció, csalás és hazudozás, illetve háttérbõl való befolyásolás (intrikálás) által lehet eredményeket elérni. Egy jellegzetes élethelyzet, jelenség, egy problémakör irracionális elutasítása azt jelenti, hogy a személy fél attól a problémakörtõl, mivel ott nehézségeket tapasztal, vagy ösztönösen érzi, hogy ott vele szemben támasztott különleges elvárásokra, igényekre, és ezeknek megfelelõ konfliktusokra, kemény akadályokra, elutasításokra és esetleg komoly kudarcokra, szenvedésre is számíthat. Ezeket viszont a horoszkóp segítségével fel kell tárni, majd tudatosan fel kell vállalnia és addig kell próbálkoznia, amíg ezeken az életterületen is kiismeri magát és el kell jutnia oda, hogy a játékszabályokat megismerve, képessé váljon a jó tájékozódásra, a helyes cselekvésre és a közösségi szellemben történõ felelõs gondolkozásra. A pozitív Bak a földi élet gyakorlati megvalósítási szintjére, a közösségbe hozza a Nyilasnál még csak nagyvonalakban és inkább az érzelmek és az eszmék szintjén jelentkezõ, törvényes erkölcsiség megvalósításának a szükségét és tisztázza azt, hogy megváltás? kiegyenlítõdés, csak és csakis a gyakorlati földi életfeladatok maradéktalan felvállalásával és a cselekedeteinkért, szavainkért és gondolatainkért-képzeletünkért és képzeteinkért való felelõsségvállalással, valamint a természeti törvények tiszteletben tartásával és az anyag által visszatükrözött szellemi információk megfigyelésével és helyes értelmezésével lehet. Mivel a zenit-pont mellett helyezkedik el, a Bak típusú ember is éppen annyira szeret vezetõivezéri-szerepben tetszelegni mint a Kos és éppen annyira szeret hatalomban lenni és mások fölött uralkodni mint az Oroszlán, és minderre ráadásul, a kárpáti zerge biztonságával szeretne a szakadékos magasságok sziklatalaján megállni, a felhõkkel és a napsugarakkal közvetlenül érintkezõ (közösségi) csúcsokon sütkérezni. Ezért, néha a Kosnál és az Oroszlánnál is nagyra vágyóbb, magasra törõbb, hatalommániásabb és kegyetlenebb. Amenynyiben viszont keveset tud a földi élet részletkérdéseirõl és gyakorlati nehézségeirõl és a lélek mélységeirõl, valamint az anyag belsõ szerkezetérõl és a benne, az állati ösztönség szintjén jelentkezõ õserõk természetérõl, sok szenvedésben kell részesülnie, amíg a megfelelõ szellemi érzékenysége kialakul. Vagy, a tanulást egészen lentrõl, a bányák és barlangok által megtestesített tudatalatti rétegek nehéz anyagának feltárásával, kiemelésével, átvilágításával, megfigyelésével, értelmezésével és az anyag alján és a tudattalan szellemvilág mélyén rejlõ jelenségek, formák jelentése metafizikai értelmének megfejtésével kezdeni. Õ az, aki hat éves korában máris (a kezedben jópofán, késõbb már fárasztóan, vagy nevetségesen) komoly, nehézkes, öreges, koraérett, vagy koravén. Hiszen már akkor megsejti, hogy neki nagyon sok megrágni és megemészteni (befogadni, megvizsgálni, megérteni, és hasznosítani) valója van az életben és rendelkezik is a kásahegy átrágásához (megértéséhez, értelmezéséhez) szükséges szívóssággal, kitartással, türelemmel. Lassan és alaposan rág és emészt, mérlegel, megfigyel, megfontol, kételkedik, bizalmatlankodik és bizonytalankodik, millió szemszögbõl vizsgálván meg a megértendõ és megoldandó feladatát és amennyiben megoldhatatlannak, megemészthetetlennek ítéli, több fárasztó vizsgálat után is, késõbb messze elkerüli azt. Amennyiben viszont megfejtette, az így szerzett ismeretit-a személyes tudást!-okvetlenül felhasználja a társadalmi élet valamely csúcsának a meghódítására, de legalább is, a hatalom megszerzésében vagy megtartásában szorgoskodó személyek (tanítványok) kioktatására. Amennyiben a Bakban, vagy a X. házban álló fõbolygóink diszharmonikus fényszögeket kapnak horoszkópunkban, az elõbb felsoroltaknak a szélsõséges változatát, vagy azoknak poláris ellentétét leszünk hajlamosak elkövetni mindennapi életünkben: merevek, vagy zárkozottak leszünk, nem csak a társainkkal, partnereinkkel és családtagjainkkal szemben, hanem minden újnak, vagy szokatlannak tûnõ eszmével, eszmerendszerrel szemben is. Különbözõ mesterséges eljárásokkal és módszerekkel igyekszünk ezeket magunktól távol tartani, vagy, éppen fordítva: erõszakosan provokáljuk, erõltetjük bizonyos természeti folyamatoknak idõnap-elõtti megjelenését, felelõtlenül megváltoztatván az egyetemes törvények szerint (az idõ, vagyis a Ritmus és a Ciklus törvénye szerint) megnyilvánuló természetes folyamatokat-sokszor a saját fizikai és pszichikai lehetõségeink és képességeink (vagy sorsfeladataink) ellenére is-, azt gondolván, hogy nyereséghez jutunk ezáltal. Eközben az erõszakoskodásunk és a lehetõségeinkkel való visszaéléseink következménye egy másik életterületen sokkal inkább visszadob bennünket fejlõdésünkben (Ezért a Bak napjegyének megfelelõ spirituális erötér és a Szaturnusz által megjelenített õserõ a legközelebb áll az Ok és az Okozat, vagyis a Karma törvényének beteljesüléséhez.). A bennünk megnyilvánuló (megváltatlan, fel nem ismert és harmonikussá nem oldott) Bak lételv nehezen kiheverhetõ, késõre gyógyuló betegségleckékben részesít bennünket: különbözõ bõrbajokkal, bõrkeményedésekkel, kiütésekkel, térdfájásokkal, térdtájéki

18 sérülésekkel, kell küzdenünk. Valósággal térdre kényszeríti a sors vak és szeszélyes erejének képzelt lelkiismerete (Felettes Énje) a karmikus leckéibõl tanulni nem akaró (nem képes) embert. Reumával, ízületi gyulladással, csont tébécével, ízületi tébécével, csontritkulással, különféle kelésekkel, daganatokkal, sorozatos csonttörésekkel, állandósuló ficamokkal, nyirokcsomó-gümõkórral, meszesedéssel, bénulásokkal, gutaütéssel, túlzott lesoványodással, vérszegénységgel, magas, vagy alacsony vérnyomással, érelmeszesedéssel, meghûlésekkel, állandó depresszióval, emésztési és székelési zavarokkal próbál rávezetni Felettes Énünk az igazi sorsfeladataink és egyetemes felelõsségünk felvállalási szükségére és fejlõdési életprogramunk beteljesítésére. A betegségeken kívül szembe kell nézni az állandó hivatásbeli, közösségi életkörökben ért sikertelenségekkel, hátráltatottságokkal is, hiszen azért a Baknak megfelelõ tízes horoszkópház a társadalmi-közösségi életterületeken való cselekvésrendszerek háza, mert ezen az életterületen olvasható le a leghamarabb az, hogy a szülött távolodik-e, vagy közeledik sorsfeladatainak beteljesítéséhez. De vigyázat: a jelenség fordítva is igaz: a fent leírt betegségek és a sorozatos sikertelenségek akkor is fenyegetnek, ha a Szaturnuszi õserõ természetével visszaélve, elárkozunk a társadalmi-közösségi élet elöl és egészen visszahúzódott életet élünk, sündisznó-lélekkel senkit sem engedünk magunkhoz közel, semmilyen jelenség és senki felé nem nyílunk meg, senkit nem veszünk körül önodaadó és odafigyelõ-de nem terhes, hanem tapintatos-szeretettel. A teljes visszahúzódás, a félrevonulás elfásít és végül megtör és ezért semmivel sem jobb, nem erényesebb és fõként nem veszélytelenebb, mint a türelmetlen eredmény-, hírnév-, siker- és élvezethajszolás, az egyéni becsvágy-kielégités és a karrierizmus. Amint említettem, a Bak csillagkép és az uralkodó bolygója, a Szaturnusz a Karma törvényéhez kapcsolódik közvetlenül és ha ebbõl a szemszögbõl közelítünk a kérdéshez, nyilvánvalóvá válik az is, hogy miért az imént felsorolt betegségek jellemzõek a Bak szülöttekre, ugyanis a földi, tehát a fizikai testben való létezés számunkra az egységes, egyetemes világon belül egy sajátosan elkülönült létállapotot biztosít, amelynek folytán éber állapotban egy polaritásokban megnyilvánuló anyagi világban kell határozatokat és döntéseket hoznunk és ezen döntések alapján cselekednünk életünk minden mozzanatában. A szanszkrit Karma kifejeznek az értelme is hûen tükrözi ezt a sajátos helyzetünket, hiszen egyaránt jelent meghatározódást, adósságot, kötelességet cselekvést és gondolkozást, valamint bevált is, ami arra utal, hogy (tudatos, vagy tudattalan) gondolkozásunk alapján cselekszünk, de arra is, hogy cselekvéseink következményei, még ha megváltozott és számunkra nagyon nehezen felismerhetõ formákban is, de visszahatnak ránk és mi ezeket a hatásokat kénytelenek vagyunk elszenvedni, értékelni és értelmezni, ami megint csak új és új gondolatformák létrehozásához (elgondolásához) vezet, amelyek apján cselekedni fogunk az elkövetkezendõ idõben. A bõrünkön és a csontunkon érezzük tehát a földi létezésünk által kiváltott válaszreakciókat és amennyiben sorozatosan nem vagyunk hajlandóak ezen "sors"-figyelmeztetésekbõl nyert információkat helyesen értelmezni, különbözõ szenvedések által is figyelemfelhívó fizikai változásoknak vagyunk kitéve. A fizikai testünk pontosan a fájdalom érzésén keresztül áll a tudatunkat is hordozó metáltestünkkel összekötve. És viszont: a tudatunkat (is) hordozó metáltestünk az érzeteken és a vágy, a gyönyör és a fájdalom érzésén keresztül van összekötve a fizikai testünkkel. Tapasztalnunk kell ahhoz, hogy gondolkozhassunk és gondolkoznunk, vagyis döntenünk kell ahhoz, hogy új fajta tapasztalatokat szerezhessünk, tehát bizonyos, általunk is vágyott élmények megtapasztalása érdekében a következményekért személyes felelõsséget kell vállalnunk. Ahhoz viszont, hogy a gondolkozásunk kiszélesítése érdekében új és új tapasztalatokhoz juthassunk, új és új élmények kockázatát kell vállalnunk, vagyis a következményekért vállalnunk kell a felelõsséget. Amennyiben viszont nem vállaljuk a személyes felelõsséget személyes döntéseinkért, nem is leszünk képesek soha azoknak a ránk visszaható (néha fájdalommal járó...) visszajelzéseibõl levonni a ránk vonatkozó, megfelelõ következtetéseket és ezért újabb és újabb hasonló élményre lesz szükségünk, addig amíg automatikusan meg nem tanuljuk az illetõ õserõvel (bolygóval) való személyes harmóniába-kerülés leckéjét. Pontosan ezt idézi elõ a Szaturnusz, a felelõsségtudat és a tapasztalás, vagyis a lehetõségek és a határok ismeretének és a következetességnek princípiuma és ezt biztosítja a Bak által megtestesített spirituális erõtér is. Ezért a leginkább a fizikai-természeti személyünket a fizikai külvilágtól elhatároló testfelület: a bõr az, amely az ilyen tapasztalási leckében elsõdlegesen részt vállal, a fizikai test legszilárdabb vázát képviselõ csontozatunk mellett. De ugyanezt az információszûrést, információ-befogadási lehetõséget elõkészítõ funkciót tölti be a fizikai természet információkat hordozó, különbözõ táplálékok megemésztését (feldolgozását) fizikailag elõkészítõ (hátsó) fogazatunk is. A Bakban álló Szaturnusz szembenállása, vagy kvadrátja a Marssal, a legtöbb esetben hamar romló fogakat, emésztési zavarokat, különbözõ bõrbetegségeket, vagy csonttörésekkel végzõdõ baleseteket eredményez, amennyiben nem sikerült e két, látszólag egymásnak ellentmondó és egymást kizárni látszó õselvet harmónikusan egyeztetnünk, egymással kiegyenlítenünk személyiségünkben. A Bak ember által megtanulandó karmikus leckérõl, vagyis a Szaturnusz õserõnél felemlített egyetemes felelõsségtudatról mely a Karma törvényének kiegészítõje és amit a Bak karmával rendelkezõ személy a fizikai dimenzió által nyújjtott tapasztalási lehetõségei segítségével kell magában felépítenie, bõvebben kitérek a Vízöntõ napjegyének jellemzésénél és univerzális értelmezésénél, hiszen a felelõsségtudat jelentését a leginkább annak misztikus kiegészítõjének: a Szabadságtudatot képviselõ Uránusz metafizikai értelmezése, ismertetése segítségével lehet megvilágítani. Egyébként a pozitív Bak, vagyis a saját belsõ korlátain túljutni képes, felelõsségteljes embertípus a bölcsesség, a nyugalom és a kitartás (elvhûség) õselvét és így, a közösségért hozott áldozat és a közösségi jócselekedetek szimbólumát testesíti meg mint föld elemû és mint nõi elemû konstellációnak a szülöttje. A negatív Vízöntõ nappal, valamint a Vízöntõben álló Lilithel és Sárkányfarokkal rendelkezõ személyek baleset- és betegséghajlamai, jellegzetes konfliktusaiknak és betegségeiknek az igazi, kauzális okai. A Vízöntõ, az egyetemes törvényekben (is) megtestesülõ egyetemes lét-tudatnak, az úgynevezett Isteni Intelligenciának (Az abszolút értelemnek), valamint az abszolút értelemmel való együttmûködési és együtthatási képességnek a konstellációja. És természetesen, ezáltal a Vízöntõ számunkra az egyetemes személyiség, az egyetemes felelõsségérzettel rendelkezõ személyi-tudat és az erre alapozott szabad cselekvési képesség kialakítási lehetõségnek és szükségének a konstellációja. A Vízöntõ metafizikailag tehát, az egyetemes értékû szellemi információ-áramlásnak és az információk kölcsönhatásának és a kölcsönhatások szellemi következményének, vagyis az információt hordozó struktúrák egymás-megtermékenyítésének

19 és ezáltal a szellemi együttmûködésnek, valamint az irány- és sebességváltoztatási képességnek, emberi szinten tehát: a mentális és a spirituális kollaboráció-készségnek és lehetõségeknek a kauzális erõterét megtestesítõ konstelláció. Ezért a lehetõségek bolygójaként ismert Uránusz által uralt Vízöntõ a minden irányban mozgó, mentális és kauzális információáradatok, a mentális szinten való kép és képzetalkotási - és ezáltal a materiális megvalósítási lehetõségeknek, tehát, a teremtõ imaginációnak a konkrét struktúrává keletkezési és rendezõdési lehetõségeinek, valamint a minden irányba nyitott lényeg-változtatási lehetõségek, és ezzel együtt a poláris végletek szabad megnyilvánulásának és szabad átélési lehetõségeinek a napjegye. Ezért a vízöntõt a szabadság és az emberi szabad-akarat megvalósulási napjegyeként is emlegetik. Ezért, a Vízöntõ jellegzetesen egy mentális jegy, amelynek a megbélyegzettei majdnem mindent a tudományos gondolat és képzelet erejével valósítanak meg (ezért a feltalálók konstellációja is többek között) és az ilyen szülöttnél még a misztikus gondolkozás is, mindössze az érzelmi kicsapongások természetes következménye. Karmikus (negatív) erõterében a legszentebb emberi érzésekrõl is hamar kiderül, hogy igazából az én-érzet rejtett hatalmi ösztöneit szolgálják. És még a hatalom sem az uralkodás gyönyöréért kell, hanem azért, hogy a Vízöntõi lélek korlátlanul és minden külsõ felelõsségre vonási lehetõség nélkül kipróbálhassa határtalan teremtõ-energiáit és abban jól kitombolhassa magát. Karmikus meg- nyilvánulás esetén, egyszerre érvényes és érvénytelen minden törvény és minden szabály, amit az ember felállított és elképzelt, mivel a vízöntõ-karmás személyek semmitõl nem félnek úgy, mint a szabadságkorlátozástól, a valós elkötelezõdéstõl. Õk tehát a szabadságmániájuknak a foglyai. Õk a szélsõséges anarchisták, a rapszodikusan hisztériás mûvész-lelkek, a gátlástalan szélhámosok, a mindig jó- kedvû csavargók, a színpadon és a kocsmaasztaloknál megdicsõülõ tragikus hõsök és a melankolikus bohócok, a kifinomultan rafinált és csiszolt modorú, meggyõzõdés-mentes politikusok, a természetellenes ésszerûség és a szervezett- ségre alapozott kollektivizmust a liberális kozmopolitizmussal összeházasító teoretikusok (filozófusok) és a kollektív szentimentalizmus félelmi ösztöneit bravúrosan meglovagoló kulturális, vallási és nemzeti konjunktúralovagok, a miszticizmust a materialista pragmatizmussal tökéletesen egyeztetõ ideológusok. De a zsarnokoskodási hajlamaikat ügyesen a közösségi érdekek álcája mögé rejtõ szektavezérek -és vallásalapítók napjegye is a Vízöntõ, akiknél minden megtör- ténhet. De ami a leginkább megtörténhet, az mindannak az ellentéte, amit eddig felsoroltam, és természetesen annak, amit egy vízöntõi személy egy adott pilla- natban mond, tesz, vagy gondol. Vagyis mindaz, amire egyedül csak õk képesek. A negatív Vízöntõ a száznyolcvan fokos pálfordulások csillagképe, de van, amikor csökönyösségben még a Bakon is túltesz és ilyenkor õz irányváltoztatási képtelenség és a hosszantartó mentalitás - változtatási képtelenség kauzális erõtere is. A negatív vízöntõi személy ugyanis, minden következetlen és felfokozott külsõ változási hóbortja ellenére, lényegében képtelen a belsõ változásra, és agresszíven viszonyúl minden olyan személyhez, akirõl úgy érzi, hogy bármiféle lényegi, tõle tehát fegyelmet, kitartást és erõfeszítést igénylõ mentalitásbeli változtatást elvárna tõle. A szellemileg fel nem ébredt vízöntõi személy azokat a személyeket, aki az ilyen, vele szemben támasztott mentalitás-változtatási elvárásainak nyíltan hangot is mernek adni, mérhetetlenül, nyíltan, visszavonhatatlanul és megbo- csáthatatlanul gyûlölni fogja. De a Vízöntõ nem csak az individuális volunta- izmus, a szellemi önállótlanság két szélsõséges állapotának az egy idõben és egy személyben történõ megtestesítõje. Mivel eredendõen hamis univerzalitás - tudattal születik a világra, nehezen találja meg saját valós személyiségét és ezért állandóan meggyûlik a baja mások nyugodtnak, vagy stabilnak látszó sze- mélyiségével, állandóan támadva, felelõtlenül piszkálva, igazságtalanul vádol- va, kétségessé téve a kiszemelt személy hitelességét. Személyi felelõsség nélküli szabadság-koncepcióinak következtében a karmi- kusan jelölt Vízönt-típusú ember, még az eredendõ léttudatból: a szabadságot je- lentõ Isteni tengelybõl is képes kiszakítania magát és ezáltal válik a saját csapongó kényszerképzeteinek, alaptalan és ötletszer félelmeinek, irracionális instabilitásának, egyszóval: Uránuszi pörgéseinek és õrült forrongásainak a legesendõbb kiszolgál- tatottjává, még akkor is ha támadhatatlan fizikai egészsége miatt, szabad szemmel ez nem érzékelhetõ egy kívülálló számára. Ilyen szempontból a Vízöntõi karmával rendelkezõ személynek nehezebb dolga van az állatöv többi szülötteihez viszonyítva, hiszen mindent egyedül - az úgynevezett Uránuszi intuíciójára támaszkodva - kell megfejtenie és még a betegségei sem mindig szállíthatnak számára egyértelmûen értelmezhetõ információkat a szükséges életpálya és sorsirányváltoztatásokhoz. Ugyanis õ képes a földi létezés teljes skáláját átélni huzamosan és egy idõben és ezért ritkán beteg. Õ egyszerre mindent átél mentálisan, de az eszét örvényként vonzó veszélyes gondolat-konstrukciókon kívül, amelyek veszélyes élethelyzetbe, vagy egyenesen az õrületbe kergethetik, semmit sem tud átélni lelkileg és fizikailag. Ezért, a korlátlan szabadság lidércétõl hajszolt, és ezért egymásnak is ellentmondó képzelete miatt, képtelen a vele történõ események következetes értelmezésére, még akkor is, ha egymás után háromszor töri ki a bokáját, vagy töri el az alsó lábszárát ugyanazon a helyen és ugyanolyan körülmények között. A negatív Vízöntõ tehát, az egymással radikálisan szembehelyezkedõ szélsõségek megtestesítõje. Tragédiái is pontosan abból fakadnak, hogy mindenkinek a szabad lehetõségek kihasználásának az õserejét képviselõ Uránusz szellemisége jut eszébe a Vízöntõvel kapcsolatba elsõdlegesen, megfeledkezvén az igazi szabadsághoz szükséges fele- lösségtudatot, éberséget és józanságot, önismeretet és önmérsékletet képviselõ Szaturnuszról. Mert metafizikai szinten az felelõs ismeret a tökéletes önismeret és a zavartalan kommunikáció, az önmagunkkal, vagyis a felettes Énnek nevezett egyetemes szellemünkön (a lelkiismeretünkön) keresztül történõ kommunikáció. Az Uránuszi szellem ugyanis, csak és csakis úgy válhat a tisztánlátás, illetve a vilá- gosság és a megvilágosodás szellemi erejévé, ha a felelõsségtudat erejével megtisztí- tott emberi szellem képessé válik a személyi felelõsségbe ágyazott Felettes Énnel (a Krisztussal) való állandó kapcsolattartásra. A Szaturnusszal megfékezett Uránuszi szellem tényleges megvilágosodásának az eléréséhez szükséges tehát az önismereti (hibabelátási) képesség kialakítása, ami a személyes felelõsségérzet által felvállalt Karmikus meghatározódások türelmes feloldásán, pontosabban: a Karma spirituális feldolgozásán (megfigyelésén és értelmezésén) át vezet. Amennyiben a negatív Vízöntõ természettel (Nappal), vagy Vízöntõ karmával rendelkezõ ember nem képes az Uránuszi õserõt a Szaturnuszi szellemmel magában kiegyenlíteni és a Szaturnuszi felelõs bölcsesség segítségével nem képes az önisme- ret és a személyi felelõsségvállalás felé vezetõ (Önkorlátozó!) lépéseket

20 megtenni, valamint a szükséges irányváltoztatásokat (mentalitásbeli pozitív szellemi-lelki változtatásokat) megtenni, bokaficammal, bokatöréssel, ínszalag szakadással, az alsó lábszár és a boka görcseivel, visszérképzõdéssel, visszértágulással, a láb- szárak puffadásával, lábszárfekéllyel, érgyulladással, a vérkép rendellenességeivel, a gerincvelõ betegségeivel, egyensúlyzavarokkal, különbözõ járási nehézségekkel (sántítással) a vérnyomás hirtelen változásával, látási (megértési és értelmezési) problémákkal és súlyos rendkívüli balesetekkel fizet rögeszmés egyoldalúságáért, fanatizmusáért, szellemi és lelki rugalmatlanságáért vagy mindennek a másik végletes megéléséért: a felelõtlen, meggondolatlan, és a hosszú távú következmé- nyekkel nem számoló mentális felelõtlenkedéseiért, a következetlen, követhetetlen és gyakori irányváltoztatásaiért (meggyõzõdés-nélküliségéért) és nem utolsó sorban a kõszívûségéért. Vagyis, a közömbös és mások fájdalma és nyomorúsága iránt érzéketlen mentalitásáért, titkolt, vagy nyíltan vállalt, fölényes kegyetlenkedéseiért. Lelki szinten viszont, fárasztóan unalmas egyedülléttel és elhagyatott öregkori állapottal a szabadság- és függetlenségmániájáért, az elkötelezõdés-ellenes mentalitásáért. A leginkább viszont, azokért az ártatlannak látszó, de mágikus erejûk miatt nagyon is veszélyes gondolat-építményekben és képzelõdésekben való, titkos és sötét gyönyörködései miatt kell fizetnie, amelyeknek a megalkotására és fantázia szintjén való átélésére ösztönösen vágyik, és amelyeknek a kísértõ csábításától nem akarja, lehetõleg már a keletkezésük elején és határozottan elhatárolnia magát. A Vízöntõ ember gyógyulási folyamatait elõsegítik és megkönnyítheti(né) a hibafelismerések és a hibabelátások következtében fellépõ maximális felelõsség-vállalás, elsõsorban önmagával, mint egyetemes felelõsségtudattal rendelkezõ személlyel szemben. Ennek a pozitív átalakulási szándékkal egybekötött felelõsségvállalásnak, a személy minden egyes szavára, tettére és gondolatára, sõt: méga a mágikus erejû képzeletének a mûködésére, az ideavilága képzetrendszerére is ki kell terjedjen. A legnehezebb próbatétel számára a már-már reflexévé vált elkötelezõdéstõl való félelmétõl, sõt: a személyi kötelékekkel szembeni irtózástól való megszabadulás, valamint a saját hibáiból eredõ sorscsapásoknak az okát a külvilág ellenségeskedésére és saját hibáinak a külvilágra, a többi emberre való kivetítésérõl, áthárításáról való lemondás. Amennyiben sok belsõ törekvés árán sikerül neki egy fél lépést is tenni a kötelesség- és felelõsségvállalás irányba, nyert ügye van. Innen már tovább vezeti rendkívüli éleslátása, intuíciója és a tapasztalatok értelmezése árán szerzett bölcsessége. A kifelé áradó, személyiségét szétszóró szabadságmániája átalakul (átalakulhat...) belsõ fegyelem és önuralom által létrehozott belsõ figyelemmé, éber tisztánlátássá, vagyis szellemi szabadsággal egybekötött egyetemes megismeréssé és szellemi áttetszõséggé. A Halak jegyében álló Lilithel vagy Sárkányfarokkal, valamint a többnyire támadott Halak-nappal rendelkezõ személyek betegség- és baleseti hajlamai és a betegségeiknek és a sors- kríziseiknek sors-csõdéinek a spirituális okai. A Halak-konstelláció által megjelenített spirituális erõtér az Egyetemes Lét egységes és éber átélési szükségéhez, az abszolút lét-állapotba való reintegrálódás (Megváltódás) õselvéhez kapcsolódik és ezért, ezen egység-tudat és egység-élmény megvalósításának az elérését megelõzõ sorsproblémákat, a határtalan egység tudatos átélési képessége megszerzésének a spirituális kényszeréhez (õshívásához), a fényre, tisztaságra és szeretetre való törekvések önkéntelen késztetéséhez kapcsolja az emberi lelkeket. Ezért a Halak által megjelenített kauzális morfogenetikus erõtér az Abszolút Léttel való egyesülés õselvének való feltétel nélküli odaadás és önátadás szüksé- gének a belsõ érzetét és szellemiségét (A teremtõi és megváltói abszolút lét azonosságtudatát) tartja fenn és áramoltatja. Ezért a Halak konstelláció az ember számára, az egész létezés egységének, vagyis a teremtõi azonosság-tudat egysé- ges és éber átélésének a szükségét hozza a sorsába, ehhez a személyes és ugyanakkor egyetemes alap-létélményhez kapcsolja az embert és ezen tudatos átélési ké- pesség megszerzésének kényszeréhez (un. õshívásához) irányítja. A szellemi tisztaságra, az értelmes és önzetlen áldozatkészségre és a diszkrét szeretet- áramoltatási képesség elérésére való törekvések önkéntelen késztetéséhez, az egyetemes szeretettel való azonosulásra sarkalja az ember szellemét. Ezért, a diszharmonikus Halak-karmával rendelkezõ ember általában a hamis, kábult, homályos és zavaros (spirituálisan - értelmileg tisztázatlan) egységtudatból, de még inkább a hamis (korrupt és primitív: érzelgõs) egységérzetbõl adódó, za- varos, homályos és kaotikus szeretet-képzetek kábulatának rabságában él. Két lábával nem a földön jár, nem akarja meglátni a gyakorlati igazságot, mivel nem akarja lelkéhez közel engedni, meg- és elismerni sem a fizikai valóságot, sem a metafizikai realitásokat, hanem azok elfogadása helyett érzelmeinek alávetet- ten, a káprázatok világában él. Ezáltal a sorozatos önámítást és így menthetet- lenül a szenvedélyeitõl, a többi embertõl, a körülményektõl való függõségi vi- szonyt választja. Õ az infantilis felnõtt, megérteni való örök gyermek, az ugyan rendkívüli empátia készséggel, a nemes érzésekkel és erõs spirituális képességekkel rendelkezõ mûvész- és kolduslélek, akit végül mindenki megbánt, és aki végsõ soron mindenkit megbánt magatehetetlenésgéböl következõ elkeseredett- ségében. Ártatlansága csupán látszat és szakrális maszk (Hamvas Béla) aminek segítségével még mindig reméli, hogy karmikus sorsfeladatával nem kell szembe- néznie, azt nem kell felvállalnia és nem kell saját sorsáért, üdvéért felelõs- séget vállalva, azt határozottan és örökérvényen a saját kezébe vennie. Õ a Sorsát, vagyis a konkrét, mindennapi életfeladatok nehéz próbatételeit a színpadias látszatok tragikomédiáján át megkerülõ és ezáltal a rivaldafények mesterséges sugarában megdicsõülõ színész, aki elbukik a mindennapi családi életben, ahol tényleges emberközeli kapcsolatokban muszáj élnie. Õ a bohóc, a- ki igazából sír, amikor ránk nevet, a családi jelenetek alkalmával önérzetesen méltatlankodó és fölényeskedõ, önjelölt mártírja, aki belül reszket a szégyen- tõl és a félelemtõl, amiért nem meri megmutatni esendõ, igazi emberarcát. Amennyiben a Vízöntõ szélsõséges nagy játékain bizonyos gyakorlati tapasz- talatok árán mégiscsak képesek vagyunk átlátni, a diszharmonikus Halak játé- kával szemben csak reménytelenül lógathatjuk karjainkat, hiszen rendkívüli a- zonosulási képességük lehetetlenné teszi még a saját számukra is, hogy igazi különbséget tegyenek szerepjátszás és valódi átélés között, ébrenlét és álom, spirituális tisztánlátás és misztifikált fantáziálás között. Soha nem tudhatjuk, hogy hányadán állunk a lelki felébredést és a spirituá- lis újjászületést a színpadi drámaiasság, az érzelgõs õszinteség, az alkohol, a kábítószer, a nikotin és mindenféle narkotikumfogyasztás segítségével magá- tól távol tartó Halak emberével, hiszen ö egy idõben a helyes értékítélet prin- cípiumát képviselõ

A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint

A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint Kozma Szilárd: Az állatöv jegyeinek, mint karma - hordozó spirituális erõtereknek az értelmezése. A konstellációk szerinti diszharmonikus magatartások

Részletesebben

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Mintaszintézisek I.

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Mintaszintézisek I. Mintaszintézisek I. Kozma Szilárd: Egy nyugati országba emigrált (általam ismeretlen) zongoramûvész horoszkóp-szintézise. Született: Oroszország távoli részén, 1947 augusztusban. Mielõtt a horoszkóp szintetikus

Részletesebben

Egy helyen a 1O egyetemes törvény

Egy helyen a 1O egyetemes törvény Egy helyen a 1O egyetemes törvény Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Tíz év után, teljesen újraírt (tisztázott) és kibõvített

Részletesebben

A Rák és az AIDS szellemi okairól

A Rák és az AIDS szellemi okairól A Rák és az AIDS szellemi okairól Kozma Szilárd: A szemellenzõvel vizsgált betegségi okok következményei. A Rák szellemi okai A betegségek mentális - metafizikai- oka igazából a hamis információ-áramoltatáshoz:

Részletesebben

A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása

A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása Kozma Szilárd: A személyi horoszkópokból kiolvasható, karmikus programok asztrológiai leírása: Gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim

Részletesebben

Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye

Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye 6) AZ ISMÉTLÕDÉS, A RITMUS ÉS A CIKLUS, VALAMINT A SORRENDISÉG EGYETEMES (HIERARCHIA) TÖRVÉNYE. teremtési és megváltási folyamatok rendjének,

Részletesebben

A Sárkányfarok - Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekrõl

A Sárkányfarok - Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekrõl A Sárkányfarok - Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekrõl Kozma Szilárd: A Sárkánfarok - Sárkánfej tengelyrõl. Amiért a Sárkányfarok - Sárkányfej tengelyrõl még nem írtam eddig,

Részletesebben

Szerelmi és szexualis karma a lilith szerint

Szerelmi és szexualis karma a lilith szerint Szerelmi és szexualis karma a lilith szerint Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Szerelmi karma a jegyek és a horoszkópházak szerint Körülbelül

Részletesebben

A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát

A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Az asztrológiai sorsképletekben halmozottan található,

Részletesebben

A betegségek lelki és szellemi okai asztrológiai megvilágításban

A betegségek lelki és szellemi okai asztrológiai megvilágításban A betegségek lelki és szellemi okai asztrológiai megvilágításban Az asztrológia gyakorlati segitségnyujtási képességérõl Az embernek nem természetes állapota az állandósuló, a krónikussá váló betegség,

Részletesebben

Szerelem és szexualitás

Szerelem és szexualitás Szerelem és szexualitás Kozma Szilárd karma-asztrológus: Asztrológusi szemmel a szerelemrõl, szexualitásról és a házastársi- élettársi viszonyokról. Motto: "A szerelemben fogant és arra alapuló házasság

Részletesebben

Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye)

Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye) Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye) Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal A Vibráció törvénye Más nevein: a Rezonancia (Hangolódás) illetve

Részletesebben

Asztrológusi egyenes Beszéd

Asztrológusi egyenes Beszéd Asztrológusi egyenes Beszéd Kozma Szilárd: Asztrológusi Egyenes Beszéd Egy ismeretségre felszólító facebokos barátnõmtõl levelet kaptam, hogy értékelni ugyan értékeli mind a tárgyi ismereteimet, mind a

Részletesebben

Hatodik törvény. A ritmus és a ciklus törvénye

Hatodik törvény. A ritmus és a ciklus törvénye Hatodik törvény A ritmus és a ciklus törvénye A teremtési folyamatok törvénye. A megnyilvánulási formák törvénye, vagyis az Idõ és a Tér Törvénye. A jelenvalóságnak, illetve a Teljes Jelenlét-tudatnak

Részletesebben

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Metafizikus - asztrológusi szemmel

Részletesebben

Hetedik Egyetemes törvény: A Karma törvénye

Hetedik Egyetemes törvény: A Karma törvénye Hetedik Egyetemes törvény: A Karma törvénye Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: A Karma törvénye Más nevein: a Hatás és a visszahatás

Részletesebben

A kábulattól való megszabadulás szüksége

A kábulattól való megszabadulás szüksége A kábulattól való megszabadulás szüksége Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd karma-asztrológus: A MÁSODIK, AVAGY AZ IGAZI (tényleges)

Részletesebben

A tûz (szenvedély és személyiség) karmáról

A tûz (szenvedély és személyiség) karmáról A tûz (szenvedély és személyiség) karmáról Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: A tûz-karmáról Amikor ezt a tanulmányt, éppen sikeresnek

Részletesebben

Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint

Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint Kozma Szilárd karma- és család-asztrológus: II. Horoszkóp félék és horoszkóp-rendelési árak. Ami a munka-díjaimat, illetve az egyes horoszkóprendelõknek

Részletesebben

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia)

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma, Szilárd: A teremtés, illetve a teremtõ képzelet, a teremtõi

Részletesebben

Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei

Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Hogy a szülés elõtt álló kismamák személyi horoszkópjának

Részletesebben

Terhesség vagy áldás? (I. rész)

Terhesség vagy áldás? (I. rész) Terhesség vagy áldás? (I. rész) Évszázadunk és évezredünk végére, a rövid távon eredményes, ám hosszú távon ökológiai katasztrófát elõidézõ, az ember gondján segíteni és a dolgát könnyíteni akaró, pragmatista

Részletesebben

Volt feleségem elárult hazatérése

Volt feleségem elárult hazatérése Volt feleségem elárult hazatérése Elárult élet, elárult tudás, elárvult család A volt-feleségem, Emõke, volt- asztrológusnak a következõ írása azért nemekült meg, az www.asztrologosz.com c.portálunkon

Részletesebben

Aggresszió és szeretet

Aggresszió és szeretet Aggresszió és szeretet Ma is megvan a Tusnádfürdõi központi szálloda-parkban az a sétány alatti - talán már akkor sem használt, de mára betömött - pincebejárat, amelynek a 2,5-3 méteres tetejérõl, négy

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

XXI. A Világ Világossága

XXI. A Világ Világossága XXI. A Világ Világossága 21 A Világ Világossága A panaszkodó ragaszkodó, ravaszkodó ragadozó. Ki tudja, az idõ melyik beomlott kútjának a fenekére rekedt sors-játszmáit ismételjük újra és újra a fogyónak

Részletesebben

Gyermekeim anyjának a tanulságos írásai

Gyermekeim anyjának a tanulságos írásai Gyermekeim anyjának a tanulságos írásai Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal I. fejezet: TEREMTÉS - Fõnök, nem kellett volna ennek már kijönnie?

Részletesebben

Levélváltás 4. Kedves Ágota!

Levélváltás 4. Kedves Ágota! Levélváltás 4. Annak érdekében, hogy jobb kórképem legyen a férje szintéziséhez, meg azért is, mert az emberek nem értik, hogy mire jó az én munkám, ha sem nem jósolok, sem nem hadovázok misztikus asztrológiai

Részletesebben

Két interjú a meddõségrõl és az áldásról

Két interjú a meddõségrõl és az áldásról Két interjú a meddõségrõl és az áldásról Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Ordody Eszternek a Decens magazin szerkesztõjének az interjúja Kozma

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Az apaság spirituális funkciója

Az apaság spirituális funkciója Az apaság spirituális funkciója Kozma Botond Szilárd: Az apaság spirituális funkciójáról Gyakorló asztrológusként (Tehát nem csak bizonyos asztrológiai tananyagokat valamikor elsajátító és azokat gyakorlti

Részletesebben

Spirituális tisztánlátás, harmadik szem

Spirituális tisztánlátás, harmadik szem Spirituális tisztánlátás, harmadik szem Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Az asztrológiai sors-logika szerinti lényeg-látás és

Részletesebben

Beavatás a misztikába

Beavatás a misztikába Beavatás a misztikába Kozma Szilárd: Asztrológusi szemmel a misztikus tanok és a metafizikai gondolkozás különbségérõl Motto: 1. "Vak vezet világtalant", 2. "Gyümölcsérõl ismeritek meg a fát" (Názáreti

Részletesebben

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Az apaság mágiája

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Az apaság mágiája Az apaság mágiája APA II. A kutató szellem, mindennel bátran szembe néz. Még Isten örv Pál apostol. Mindenrõl lemondtam, mindent elengedtem, elbocsátottam és felelõsségeket tartottam meg. (A szerzõ) Amennyiben

Részletesebben

A tökéletes férfi és az emencipált nõ

A tökéletes férfi és az emencipált nõ A tökéletes férfi és az emencipált nõ Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: A tökéletes férfi és a megtermékenyülésre képtelen, emancipált

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

Mágia és a kereszténység

Mágia és a kereszténység Mágia és a kereszténység Kozma Szilárd: Az Egyetemes Törvények megnyilvánulása és alkalmazási lehetõségei a mindennapi életünkben (A jelen tanulmánynak létezik egy hangos változata is A MÁGIA gyökerének

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A skizofrénia A skizofrénia A skizofrénia kifejezést szinte mindenki hallotta már valahol. Az emberek zöme azonban mégsem tudja biztosan, mi is ez, mi az oka, és hogyan gyógyítható. Mit jelent a skizofrénia

Részletesebben

Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége Az élet iskolája A félelem általános kezeléséről A félelem formáinak rendszertana

Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége Az élet iskolája A félelem általános kezeléséről A félelem formáinak rendszertana Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége 7 Születés és halálfélelem 10 Az élet iskolája 14 Kibékülni a halandósággal 15 A félelem általános kezeléséről 20 Lefagyás és menekülés 20 Rámenősség

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29.

LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. LVII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM ÁRA: 798 Ft 2006. no vem ber 29. FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az értesítõ utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2007. évi elõ fi

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

Az egészség helyreállítása természetes táplálkozás

Az egészség helyreállítása természetes táplálkozás Az egészség helyreállítása természetes táplálkozás Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal KOzma Szilárd: A természetes táplálkozásról, avagy: nem

Részletesebben

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják,

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják, Útmutató a szülõknek A kilencvenes évek elején a kisgyermekek, óvodások nevelésével foglalkozó hasznos és tanulságos angol könyv szerzõje külön fejezetet szánt az átlagostól eltérõen fejlõdõ gyermekeknek.

Részletesebben

Asztrológiai arcok. A Hold arc jellegzetessége

Asztrológiai arcok. A Hold arc jellegzetessége Asztrológiai arcok A következőkben részletesen is bemutatom ábrákkal a hét alaptípus jellegzetességeit, kezdve a bolygó jellegével, amely a legfontosabb asztrológiai analógiás jelentéseket tartalmazza,

Részletesebben

3 meglepő hiba, amit a legtöbb tanácsadó jóindulatból követ el - és hogyan korrigáld ezeket

3 meglepő hiba, amit a legtöbb tanácsadó jóindulatból követ el - és hogyan korrigáld ezeket Különkiadás 3 meglepő hiba, amit a legtöbb tanácsadó jóindulatból követ el - és hogyan korrigáld ezeket Még a legrutinosabb, legtapasztaltabb tanácsadók is gyakran belefutnak e három hiba valamelyikébe

Részletesebben

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13. Oláh János Magára talál a szó Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről Laudáció Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.) Az még nem volna szokatlan a magyar irodalomban, hogy képzőművészeti

Részletesebben

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre Thalassa (21) 2010, 4: 117 124 Pszichoterapeuták a homoszexualitásról Válaszok egy körkérdésre Ankétunkban gyakorló pszichoanalitikusokat, terapeutákat kérdeztünk meg arról, milyen tapasztalataik és elgondolásaik

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Naprendszerünk középpontja a Nap, mely fényével egyszer nyitott, másszor csukott szeművé teszi a kihűlt testű Holdat, mely képtelen rá, hogy Földünktől elszakadjon. Járkál körbe-körbe

Részletesebben

Az öngyógyítás útján II.

Az öngyógyítás útján II. Az öngyógyítás útján II. Előző számunkban áttekintettük, hogy miért folytatunk életünk nagy részében (vagy mindvégig!) önvédelmi játszmákat emberi kapcsolataink megvalósításakor. Láttuk, hogy a lélek félelmei

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Szakképzés a szakképzés fõáramán kívül

Szakképzés a szakképzés fõáramán kívül 278 fogyatékos fiatalok Szakképzés a szakképzés fõáramán kívül Az iskola, igen, ki kell mondani kényszerintézmény, hiszen alapja a tankötelezettség. Olyan viszonylagos védettséggel bíró társadalmi intézmény,

Részletesebben

Cigánykártya tanfolyam

Cigánykártya tanfolyam Cigánykártya tanfolyam A cigánykártya lapjainak ismertetése http://ciganykartyatanfolyam.blogspot.hu 1 Ajándék Alapállapotban az ajándékozás, a pozitív érzelmek kimutatása, az őszinte odaadás és nyitott

Részletesebben

Rudolf Steiner 1924-es gyógyítói, nevelői előadásai Gyógypedagógiai pszichiátriai kurzus. Absztrakt tartalom

Rudolf Steiner 1924-es gyógyítói, nevelői előadásai Gyógypedagógiai pszichiátriai kurzus. Absztrakt tartalom Rudolf Steiner 1924-es gyógyítói, nevelői előadásai Gyógypedagógiai pszichiátriai kurzus Absztrakt tartalom 1. előadás A be nem teljesült fejlődésű gyermekek nevelőjének tisztában kell lennie az egészséges

Részletesebben

Válasz Paksi Zoltánnak

Válasz Paksi Zoltánnak Válasz Paksi Zoltánnak Értelmezõ adalék az Asztrológia, mint a Szellemtudományok matematikája címû tanulmányomhoz Néhány éve megkeresett levélben a nagy sikerû, a precessió miatti konstellációs-eltolódási

Részletesebben

szépségének törvényszerűsége mindenhol ugyanaz. (Az idő is csak azoknak létezik, akik érzékelik az elmúlást, részekre tudják osztani.

szépségének törvényszerűsége mindenhol ugyanaz. (Az idő is csak azoknak létezik, akik érzékelik az elmúlást, részekre tudják osztani. A Szép Misztériuma Ha van a szépnek misztériuma, mintha a logika határán kívül lenne, az érzelem javára. Magyarázatát viszont mindenki a filozófiától várja. Elő is kerül az Igazság reális fényében... Akárhogy

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása

Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása L E C T O R I U M R O S I C R U C I A N U M Bevezetés az egyetemes bölcsességtudományba és a rózsakeresztes útba - 2. este Ember - Föld Univerzum A világ és az emberiség kialakulása Az ember, a Föld, az

Részletesebben

Spirituális életúthoz való aforizmák

Spirituális életúthoz való aforizmák Spirituális életúthoz való aforizmák Kozma Szilárd: METAFIZIKAI AFORIZMÁK l) A bennünk levõ tanító vár reánk miközben mi várjuk õt. 2) A saját nyomoruságukba szorítottak be minket azok a tanítóink és tanáraink,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR!

AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Fejezetek az Ember aki óvodás című kiadványunkból (4. rész) AZ EGYÉNRE SZÓLÓ FIGYELEM MINDEN GYEREKNEK JÁR! Nem véletlen, hogy az előzőekben csak a nagyon kirívó, gyerekeket és felnőtteket is nagyon zavaró,

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Miért van szükség közigazgatási minimumra?

Miért van szükség közigazgatási minimumra? Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemzõ, az MKKSZ szakmapolitikai vezetõje, a KözigPress fõszerkesztõje Miért van szükség közigazgatási minimumra? Iránymutató és példaadó Mesterek után mindig nehéz szólni.

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál Feng shui A belsõ harmónia megteremtése feng shuival A kínaiak évezredek óta a feng shui alapelvei szerint építik és rendezik be házaikat és maguk az építõmesterek is e szabályokat követik. hirdetés Ma

Részletesebben

XIX. Balog Ádám magyaros boldogulása

XIX. Balog Ádám magyaros boldogulása XIX. Balog Ádám magyaros boldogulása Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Ha minden apa úgy vehetne részt a szülésben, ahogy én részt vettem (Ahogyan

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Mennyire fájdalmasak a fájások? - a szülési fájdalmak körüljárása

Mennyire fájdalmasak a fájások? - a szülési fájdalmak körüljárása Mennyire fájdalmasak a fájások? - a szülési fájdalmak körüljárása Minél elõrehaladottabb a várandósság, annál gyakrabban gondolunk a szülésre, ezen belül is a szülési fájdalmakra. Egyáltalán mennyire fáj

Részletesebben

Leukémia (fehérvérûség)

Leukémia (fehérvérûség) Leukémia (fehérvérûség) Leukémia - fehérvérûség A leukémia a rosszindulatú rákos megbetegedések azon formája, amely a vérképzõ sejtekbõl indul ki. A leukémia a csontvelõben lévõ éretlen és érettebb vérképzõ

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

XIV. A nagy tévedés, a végzetes csalás és a könyvek könyve

XIV. A nagy tévedés, a végzetes csalás és a könyvek könyve XIV. A nagy tévedés, a végzetes csalás és a könyvek könyve XIV. fejezet. Az élet rendeltetése, vagyis a megváltás logikája szempontjából, csak az olyan beszédnek, csak az olyan írásnak és csak az olyan

Részletesebben

AZ ÁLLATÖVI JEGYEK. A zodiákus

AZ ÁLLATÖVI JEGYEK. A zodiákus AZ ÁLLATÖVI JEGYEK 12 állatöv jegy található a mi asztrológiánkban, amit nyugati asztrológiaként is emlegetnek és a gyökerei a babiloniak -ig nyúlnak vissza. A zodiákus Ahhoz, hogy erről a témáról beszélni

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

személyiségváltozás háttere és szexuális viselkedés a börtönben

személyiségváltozás háttere és szexuális viselkedés a börtönben A BÁNYAI MIKLÓS személyiségváltozás háttere és szexuális viselkedés a börtönben Pasztorális szempontok Az alábbi tanulmány alapja az az önkéntes és anonim kérdõíves felmérés-, illetve kísérletsorozat,

Részletesebben

Én akarom, így akarom, most akarom!

Én akarom, így akarom, most akarom! 2 fotók: Belényesi Tímea (http://timeabelenyesi.blogspot.com) Én akarom, így akarom, most akarom! Kisnémet Mónika Kedves OlvasóIM! Ahogy azt az augusztusi számban ígértem, a szeptemberi megjelenést a dackorszak

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó) Item: 2461 Kiad sor: 07/17/1989 17:33:45 Om Fejléc: kiad rvk1002 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra! Rövid Cím: Interjú Mark Palmerrel Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Az Országos Közoktatási Intézet keretében szervezett obszervációs vizsgálatok

Az Országos Közoktatási Intézet keretében szervezett obszervációs vizsgálatok Iskolakultúra 005/10 Radnóti Katalin Általános Fizika Tanszék, TTK, ELTE Hogyan lehet eredményesen tanulni a fizika tantárgyat? Szinte közhelyszámba megy, hogy a fizika az egyik legkeésbé kedelt a tantárgyak

Részletesebben

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás

AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás 102 AUSCHWITZ OLVASÓI Kertész Imre: Felszámolás A Felszámolás a holokauszt és a rendszerváltás könyve. B., az egyik fõszereplõ Auschwitzban, koncentrációs táborban születik, neve a combjába tetovált fogolyszám

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

AGRESSZIÓ AVAGY AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ LEHETSÉGES OKAI

AGRESSZIÓ AVAGY AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ LEHETSÉGES OKAI AGRESSZIÓ AVAGY AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ LEHETSÉGES OKAI A természettudósok számára az agresszió egy sok energiát igénylő, magas feszültség szintű, cselekvésben kifejeződő biológiai jelenség. Ezzel szemben

Részletesebben

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN

POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KÁNTÁS BALÁZS POSZTMODERN UTAZÁS (SEHOVÁ) AZ ÍRÓI KÉPZELET FEDÉLZETÉN KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNY ZSÁVOLYA ZOLTÁN HOLLANDI BOLYGÓ CÍMŰ HANGREGÉNYÉHEZ Zsávolya Zoltán első, műfajteremtő(nek szánt) (hang)regénye

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. év fo lyam 5. szám 1575 Ft 2008. május 30. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Kormányrendeletek 57/2008. (III. 26.) Korm.

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Régióról egy gyermek- és ifjúsági vizsgálat tükrében 1

A Közép-Magyarországi Régióról egy gyermek- és ifjúsági vizsgálat tükrében 1 MAGYAR VALÓSÁG LAKI LÁSZLÓ BÉKÉS ZOLTÁN A Közép-Magyarországi Régióról egy gyermek- és ifjúsági vizsgálat tükrében 1 A szerzõk azoknak a társadalmi folyamatoknak az összefüggéseit vizsgálják a Közép-Magyarországi

Részletesebben