A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz"

Átírás

1 A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus

2 Sigmund Freud ( ) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum: akarat és cselekvés determináltságának vitája; nem tagadja az irracionalitás létezését, hanem az ész fegyverével szembeszáll vele - szintézis természettudomány és szellemtudomány elveinek összekapcsolása: lelki minőségek elemzésének nagymestere, tapasztalatokra támaszkodott, nem statisztikákra; az ember nem számokban, hanem minőségekben éli meg önmagát és a világot

3 Sigmund Freud ( ) Az emberi társadalom hajtóereje végső soron gazdasági : a munka szükségessége napjainkig áthatotta a történelmet - ez a szigorú szükségszerűség azt jelenti, h emiatt el kell fojtanunk az örömszerzésre és a vágykielégítésre irányuló hajlamainkat - a valóságelv elfojtja az örömelvet - némelyikünknél ez az elfojtás végleges és betegséget okoz: ez a neurózis - az egész emberi civilizáció e szublimációnak köszönhető: átállítjuk és megzabolázzuk ösztöneinket a hidak és katedrálisok magasabb céljainak érdekében

4 A freudi pszichoanalízis alapjai szerinte úgy lettünk azzá, amik vagyunk, hogy erőteljesen vissza kellett szorítanunk a létrejöttünkben szerepet játszó összetevőket: - teljesíthetetlen vágyainkat a tudattalanba szorítottuk vissza problémáink azzal kezdődnek, hogy mindannyian koraszülöttek vagyunk, az állatok többségénél jóval több ideig van szükségünk a szülői gondoskodásra - a kisgyerek, miközben az evés biológiai szükségletét elégíti ki, rájön, hogy az anyamell örömöt szerez neki: Freud szerint ez a szexualitás első korai jelentkezése ebből lesz a hüvelykujj szopogatása, majd a csókolózás; így az anyához fűződő viszonyban már megjelenik a szexualitás, egy új ösztönkésztetés [a gyermeki ártatlanság évszázados fogalmának a megbontása]

5 A freudi pszichoanalízis alapjai - szexuális élet szakaszai: - orális szakasz tárgyak bekebelezése - anális szakasz a gyermek örömét leli a székletürítésben: a gyermek erotikus élvezetet lel az eltávolításban és pusztulásban, a visszatartásban, a birtokló ellenőrzésben - fallikus szakasz a gyermek libidóját a genitáliákra összpontosítja; a hím nemi szerv felismerésén van a hangsúly autoerotika: a gyermek erotikus élvezetet lel saját testében, de anélkül, hogy testét komplett tárgyként tudná érzékelni - csakhogy az ilyen gyermek még nem az az állampolgár, akire a napi munkát rá lehetne bízni: az örömelv hatása alatt anarchikus, szadisztikus, agresszív, magába fordult, lelkiismeretlenül élvsóvár és nem törődik a nemek megkülönböztetésével - ennek felszámolása érdekében alakul ki az Ödipusz-komplexus

6 A freudi pszichoanalízis alapjai az Ödipusz komplexus - az ödipusz komplexus előtti gyermek vérfertőző is: jelen van benne az anyával való szexuális egyesülés tudattalan vágya - ebben a kapcsolatban jelenik meg az apa (az azonos nemű szülő), aki riválisként jelenik meg az ellenkező nemű szülő szeretetében - a fiúgyermeket a vérfertőző vágytól az apa kasztrációs fenyegetése riasztja el - felhagy vérfertőző vágyaival, és alkalmazkodik a valóságelvhez : apjának rendeli alá magát, és eltávolodik anyjától - apja jelképezi azt a helyet, amit a jövőben ő fog elfoglalni - békét köt apjával, legyőzi Ödipusz-komplexusát - de ezzel a tiltott vágyat nem szüntette meg, csupán a tudattalanba száműzte, elfojtotta - a fiú pedig azáltal érik férfivá, hogy azok között a képek és tevékenységek között nő fel, melyeket a társadalom a maszkulinitás jegyeiként definiál

7 A freudi pszichoanalízis alapjai az Ödipusz komplexus végletesen középponti Freudnál: - ezen a ponton válunk férfivá és nővé, alanyokká - ez jelzi az átmenetet az örömelvtől a valóságelvhez - átmenet a családból a társadalomba, a Természettől a Kultúrába (az anyával való természeti kapcsolat után a társadalmi rend kulturális kapcsolatai válnak elsődlegessé) - az Ödipusz-komplexus Freud szemében a moralitás, a lelkiismeret, a jog és minden társadalmi és vallási tekintély kezdete - csakhogy az ego kifejlődése csak azon az áron valósulhatott meg, hogy a gyermek bűnös vágyait felhasogatta, és belegyömöszölte a tudattalanba: - az emberi szubjektum, mely az Ödipusz-komplexusból kiemelkedik, hasadt szubjektum, a tudatos és tudattalan között lebeg, s minden pillanatban visszatérhet, rátörhet a tudattalan én, ösztön-én, felettes én - fontos hangsúlyozni a tudattalan végtelen másságát, közönyösségét a valóság iránt: teljesen átadja magát a vágytörekvések és a gyönyörkeresés ösztönjátékának

8 A freudi pszichoanalízis alapjai az elfojtás nem megszünteti az ösztönt képviselő képzetet, hanem távol tartja azt a tudatossá válástól, ami így tudattalan állapotban létezik de még így tudattalan állapotban is képes hatásokat kifejteni, akár olyanokat is, amelyek elérik a tudatot - azonban az elfojtott dolgok nem fedik a teljes tudattalan tartalmat a tudattalan nagyobb terjedelmű, az elfojtottak csak a tudattalan egy részletét adják

9 A freudi pszichoanalízis alapjai a tudattalan megismerése a legegyszerűbben az álmokon keresztül történhet Álomfejtés - Freud szemében az álmok a tudattalan vágyak szimbolikus kielégülései azért szimbolikusak, mert ha nem lennének módosítva, finomítva, eltolva vágyaink jelentései, nem tudnánk aludni: - ezért álmaink szimbolikus szövegekké válnak - a jelentések állandó sűrítése és eltolása ugyanaz, mint az emberi nyelv 2 alapvető eljárása: - metafora (jelentéssűrítés) - metonímia (jelentésátvitel) - Lacan: a tudattalan a nyelv módján strukturálódik - pszichológiai zavarokat okozhat: a páciens elkezd olyan tüneteket kifejleszteni, amelyek óvják a tudattalantól (ugyanakkor burkoltan ki is fejezik) kényszeres, fóbiás neurózis - Freud szerint az Ödipusz-komplexus a neurózisok magva a pszichoanalízis célja a neurózis rejtett okainak a felfedése azért, hogy ezáltal megszabadítsa a pácienst konfliktusaitól

10 Művészet és pszichoanalízis? a freudi elmélet minden emberi viselkedés alapvető motivációjának a fájdalom elkerülését és az örömszerzést tekinti: - az emberek nagy többsége azért olvas verset, regényt vagy színdarabot, mert élvezetet talál benne - a költői alkotások tulajdonképpeni élvezete a lelkünkben lévő feszültségek felszabadításából ered, mivel a költő olyan helyzetet teremt számunkra, amelyben végre minden szemrehányás és szégyenkezés nélkül élvezhetjük a magunk fantáziatermékeit is a pszichoanalízis művészetelméleti alkalmazásai: - az alkotó pszichoanalitikus elemzése - a mű szereplőinek, viszonyainak pszichoanalitikus elemzése - a néző művel szembeni viszonyának elemzése

11 Leonardo gyermekkori emléke Leonardo szokatlan aktivitása a kortársak szemében: - festészet mellett boncol, technikusi és mérnök munkák - félbehagyott munkák, elhanyagolja a képek utóéletét - lassúság - mégis mindez nem jelent felszínességet, rengeteg előtanulmány mindenhez: rendkívüli elmélyültség, nehezen választott a lehetőségek közül, kísérletezett - kezdetben a kísérletező vágy festészete javára, később kárára vált Sajátos közöny, inaktivitás: - békeszeretetet, szabadon engedi a piacon vásárolt madarakat, kerüli a konfliktusokat - közöny Jó és Rossz megkülönböztetése iránt: külön erkölcsi mércét kíván magának Szexualitás hűvös elutasítása: - írásai szemérmesek, absztinensek, kerüli a szexuális témát - nemi aktust ábrázoló rajza tele tévedéssel

12 Leonardo és a szexualitás anatómiai ismerete és kutatókedve éppen a női nemi szerveknél mondott csődöt elfojtás - a férfinak feminin feje van, a nő alig ábrázolva - a művészi értelmet zavaró libidó elfojtása - kétséges, hogy ölelt-e egyáltalán asszonyt szerelemmel - az valószínű, hogy tanítványaival homoszexuális viszonyban volt

13 Leonardo és a kutatás Leonardo hűvös kutató természetnek vallja magát, és azt állítja, hogy csak azt szerethetjük, amit már teljesen, velejéig megismertünk - Freud szerint Leonardo úgy él, hogy szeretetét, érzelmeit előbb gondolati próbának veti alá: érzelmeit a kutató ösztön kötötte gúzsba - a szeretet és a gyűlölet gondolati tárggyá változik - de nem mentes a szenvedélytől, csak a szenvedélyt tudásvággyá változtatta át - ezzel veszteség jön létre: kutat, ahelyett, hogy szeretne; de kutat cselekvés és alkotás helyett is - eleinte a kutatás a művészet szolgálatában, de később öncélúvá válik: olyan mélyen kutatja a fényt, az emberi testet, amire a festményekhez nem lett volna szüksége - de tudásvágya a külső világra korlátozódik, az ember lelki élete nem érdekelte

14 Leonardo ösztönei Freud szerint ha valakiben egyetlen ösztön túlerős jelentkezését találjuk: - ezen ösztön már gyerekkorban is megmutatkozott - eredetileg szexuális ösztönkésztetések is táplálták, és az új ösztön később a szexualitás egy részét is pótolni tudja a szexuális ösztön hajlamos így adakozni, és másba átalakulva megjelenni - a legjobb képességű gyerekek 3 éves kortól élik át az infantilis szexuális kutatás korszakát - a gyermek tudásvágyát pl. a testvér születése válthatja ki; fő kérdés: honnan jönnek a gyerekek? - mivel szexuális éretlensége folytán a nemi aktus lényegét nem tudja megfejteni, a kutatást a kudarc után abbahagyja - ám ennek tartós deprimáló hatása van

15 Leonardo ösztönei ennek 3 következménye lehet: 1. a kutatóösztön osztozik az elfojtás sorsában, és elfojtásra jut: gondolkodási gyengeség lesz a vége neurotikus gátlás 2- az intellektuális fejlődés eléggé erős, hogy a szexuális elfojtásnak ellenálljon a kutatás megismétlődik, de gondolati tisztaság lép a szexuális kielégülés helyére neurotikus gondolkodáskényszer 3. a legjobbak mindkettőt elkerülik: libidó megszabadul az elfojtástól és a tudásvágyba szublimálódik és a kutatóösztön megerősítésére szolgál Leonardo legbelső titka talán az, hogy sikerült a kezdeti szexuális indíttatású kutatás után libidóját a kutatóösztönbe szublimálni de mindezt hiányos élettörténete miatt nehéz bizonyítani

16 Leonardo gyermekkori emléke gyerekkori emlék: egy keselyű száll a bölcsőjére, és ott a farkával ajkait bökdösi Freud szerint ez oly valószerűtlen, hogy inkább Leonardo egy fantáziájának kell tekintenünk, amelyet emlékként a gyerekkorába helyezett (ez sok emlékre igaz: utólagos célok érdekében a fantáziától megkülönböztethetetlenné válik) - nem közömbös, hogy az ember gyerekkorából mire vél emlékezni, ezért ezen emlék segítségével próbálja Leonardo élettörténetét rekonstruálni farok: minden nyelvben a hímtag metaforája az emlék egy felláció - pszichoanalízis legfontosabb előítélete, hogy minden pszichés alkotásnak (álom, látomás, delírium) valamilyen értelme kell legyen - az anyamellre vezethető vissza: szopás

17 Leonardo gyermekkori emléke de az anya helyén miért van keselyű? - régi Egyiptomban az anyát keselyűvel jelölték: szerintük keselyűből csak nőstény létezik ezt vették át a keresztény egyházatyák a szűzi fogantatás bizonyítékaként Leonardo: ő is keselyűgyermek: csak anyja volt, apja nem - ez tisztázza életrajzát: mostohaanyja házába csak 5 évesen, a hivatalos odaköltözéskor került - de addigra benyomások rögzülnek és reakciómódok alakulnak ki a külvilággal szemben, amelyeket utóbb semmi sem foszthat meg jelentőségüktől - de miért ölt ez emlék homoszexuális jelleget? miért látja el az anyát képviselő madarat a férfiasság szimbólumával? - az egyiptomi Mut istennőt erektált hímtaggal ábrázolták: anyai és férfias jellemvonások egyesülése: androgün alkat

18 Leonardo és a homoszexualitás - az infantilis szexuális elméletképzés egy pillanatában a fiúgyerek úgy véli, hogy férfi genitália az anya alakjával egyesíthető, hogy minden embernek van ilyen - fixációvá válhat a nő, az anya pénisze iránti vágy: ez később tartós homoszexualitást, pszichés impotenciát, nőgyűlöletet okozhat - az anyai pénisz gyermeki feltételezése köti össze az egyiptomi Mut ábrázolást és a leonardói emléket - a keselyűfarok a feltételezett anyai péniszre utal: a korai szexuális kutatás nagy hatással lesz egész későbbi életére valami többlet: az anyamellen való szopás az aktivitást passzivitásba, homoszexuális jellegű szituációba fordítja át valamennyi homoszexuális férfinél a legkorábbi időkben nagyon erős kötődés volt valamely női személyhez, általában az anyához anyjaik gyakran férfias nők, vagy az apa hiányzott - Leonardo homoszexualitása az anyja iránt érzett erotikus vonzalmakból származik - de a fiú elfojtja anyja iránt érzett szerelmét, anyjával azonosul és saját személyét választja példaképnek

19 Leonardo és a homoszexualitás - szerelme új tárgyául önmagához hasonlót választ: homoszexuálissá vált - autoerotizmus: szerelmi választása nárcisztikus - tudattalanjában anyja emlékéhez fixált maradt - nem biztos, hogy minden homoszexualitás ilyen eredetből származik, de Leonardóé valószínűleg igen - szexuális igénye és aktivitása igen csekély - de a libidó senkinél sem hiányozhat! legfeljebb más célra használtatik eszmei homoszexualitás: szépségük, nem tehetségük alapján választotta tanítványait

20 Leonardo naplója naplójában egyes szám második személyben, tegezve beszél magáról nagyon kicsi kiadásokat kínos gondossággal vezet a tanítványokról magyarázat: - anyja temetéséről szóló feljegyzések részletessége kényszerneurózis: az elfojtás következtében tudatlanná váló érzelmek kinyilvánítása áttolódik jelentéktelen ténykedésekre - anyja iránti nagy szeretetét leplezi így a tudattalanban még mindig erotikus vonzalom fűzte anyjához - ugyanez a mechanizmus működött a diákok költségeinél

21 Leonardo mosolya de van-e az emlékképnek nyoma műveiben? - a bámulatos, igéző, titokzatos mosolyok, a lendületesen szélesre rajzolt ajkak - Mona Lisa mosolyának híres rejtélyessége és ellentétessége: tartózkodás és csábítás egyszerre - Leonardo elégedetlen volt vele, nem adta át - valószínűleg ezt a mosolyt a modellen fedezte fel,s annyira elvarázsolta, hogy aztán máshol is használta - Mona Lisa mosolya azért hatott úgy rá, mert valami régen szunnyadót ébresztett fel benne Vasari írja, hogy művészi tevékenységét gyerekfejek és mosolygó női alakok ábrázolásával kezdte - gyermekfej: önmaga megsokszorozódása - asszonyok: anyja övé lehetett az öregkorban újra feltalált mosoly

22 Leonardo mosolya Mona Lisával párhuzamosan festi a Szent Anna harmadmagával képet a Mona Lisánál feltalált mosolyt egy anyai figurának adja itt vissza - mindkét nőn ugyanaz a mosoly, mindkettő anya - de ez a mosoly már nem sejtelmes, hanem bensőséges - érdekes, hogy a nagyanya ugyanolyan fiatal: valójában két anyát rajzolt a kis Jézusnak mint saját gyermekkorában: anyja, mostohaanyja - Anna a valódi anya, aki le kellett mondjon fiáról - Anna és Mária szinte összeolvad egyes pontokon: nem csak hiba, hanem rejtett értelem hordozója

23 Leonardo mosolya Mona Lisa mosolyában gyengédség és baljóslatú fenyegetés: anyja gyöngédsége Leonardo végzetévé vált és megszabta sorsát: - a keselyűemlék az anya szeretetnyilvánításának a hevességéről szólt: egymást kárpótolta anya és fia; - az anya a férfit fiával helyettesítette, de erotikája túl korai érésének kikényszerítésével megfosztotta férfiasságának egy részétől - Leonardo talán szerelmi életének szerencsétlenségét ezekben a késői alakokban teszi semmissé és haladja meg művészileg

24 Leonardo és az apa Leonardo naplója apja haláláról: 1504 július 9-én, szerdán 7 órakor meghalt Ser Piero da Vinci, a Palazzo del Potesta jegyzője, az apám, 7 órakor. 80 éves volt, 10 fiút és 2 leányt hagyott hátra. - kétszer a 7 óra pszichoanalízis számára semmi sem elég jelentéktelen ahhoz, hogy ne szolgálhatna rejtett lelki folyamatok megnyilvánulásaként - a számok előtérbe helyezése, mint a kiadásoknál korábban: neurotikus pótcselekvés, elfojtás: ezzel a halálhír bejelentését megfojtja pátoszától, de jelzi, hogy itt valami elrejtendő van - apja is jelentős szereppel bírt Leonardo pszichoszexuális fejlődésében: anya iránti vágyának része, hogy az apa helyébe akart lépni: mostohájánál apjával rivalizál - később rivalizálás a fényűzésben - az alkotó műve atyjának érzi magát Leonardo saját apamintája módján bánt műveivel: apja magára hagyta őt, ő is műveit

25 Leonardo és az apa apa: tekintély a természet kutatása valójában az apa elleni lázadás: semmi dogmát, semmi tekintélyelvű kijelentést nem fogad el; régiek utánzását elveti - tekintély: apa; természet: jóságos anya - talán felnőttként is Leonardo azért tudta a tekintély támaszát nélkülözni, mert gyerekként megtanult apa nélkül élni - ugyanez a tekintélyellenesség a hitetlenség, vallásellenesség alapja

26 Leonardo repülése miért álmodunk a repülésről? - gólyamese: olasz l'ucello: a hímtag metaforája - álomban a repülés vágya: vágyakozás arra, hogy nemi teljesítményekre képesek legyünk - patográfia társadalmi megvetése: nem tartják elfogadhatónak kórtani elemek alkalmazását egy nagy emberre: Nem hisszük már, hogy az egészség és betegség, normalitás és perverzitás egymástól élesen elkülöníthetők - apró szépséghiba: a keselyű félrefordítás eredménye, valójában kányáról van szó

Családi szocializáció és fejlődés

Családi szocializáció és fejlődés Családi szocializáció és fejlődés 8-9. óra Miről lesz szó az órán? A személyiségfejlődés két jelentős pszichoanalitikus elmélete: 1. Sigmund Freud pszichoszexuális elmélete 2. Erik H. Erikson pszichoszociális

Részletesebben

A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában

A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában VARGA Rita Debreceni Egyetem, Debrecen, Magyarország vargarita@mailbox.hu A háború traumája és a pszichoanalitikus kísérteties Az első világháború

Részletesebben

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG SZÉNÁSI ZOLTÁN OTTHONOS OTTHONTALANSÁG Fehér Renátó: Garázsmenet Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben»a kései korok számára«" - írta József Attila nevezetes

Részletesebben

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre Thalassa (21) 2010, 4: 117 124 Pszichoterapeuták a homoszexualitásról Válaszok egy körkérdésre Ankétunkban gyakorló pszichoanalitikusokat, terapeutákat kérdeztünk meg arról, milyen tapasztalataik és elgondolásaik

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

A trauma lélektana a korai pszichoanalízis tükrében

A trauma lélektana a korai pszichoanalízis tükrében HATVANI ANDREA A trauma lélektana a korai pszichoanalízis tükrében A trauma fogalma régóta izgatja mind a pszichológiát, mind az irodalom- és a történelemtudományt. Míg a pszichológia és ezen belül a pszichoanalízis

Részletesebben

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK

PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK PSZICHOLÓGIAI ÚJRAHASZNOSÍTÁS AVAGY NEM MINDEN SZEMÉT, AMI HULLADÉK Szil Péter Az Integral folyóiratban 2001. márciusában megjelent írás (fordította: Cserháti Éva) bővített változata. Erőfeszítésünk, hogy

Részletesebben

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában

21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában 21. Dragán György: A beavatás szerepe az emberi életben, a pszichológiában és az iskolában A beavatás szerepe az emberi élet alakulásában nagyon fontos momentum. Péley Bernadett ennek egy hosszú tanulmányt

Részletesebben

INTERJÚ A PSZICHOANALÍZIS KIMEGY AZ UTCÁRA, HOGY TALÁLKOZZON AZ EMBEREKKEL

INTERJÚ A PSZICHOANALÍZIS KIMEGY AZ UTCÁRA, HOGY TALÁLKOZZON AZ EMBEREKKEL Thalassa (15) 2004, 1: 73 79 INTERJÚ A PSZICHOANALÍZIS KIMEGY AZ UTCÁRA, HOGY TALÁLKOZZON AZ EMBEREKKEL Csabai Márta interjúja Bice Benvenutóval Bice Benvenuto olasz pszichoanalitikus. A londoni Tavistock

Részletesebben

A kimondott és a kimondatlan 1

A kimondott és a kimondatlan 1 Vilagossag_2008_07-08_belivek.indd 191 8/27/08 12:24:28 PM VILÁGOSSÁG 2008/7 8. Recenzió Molnár Kristóf A kimondott és a kimondatlan 1 Sutyák Tibor: A Freud-elv A pszichoanalízis mint lélekfi lozófi a.

Részletesebben

MI A HALÁLÖSZTÖN? * Gilles Deleuze

MI A HALÁLÖSZTÖN? * Gilles Deleuze Thalassa (8) 1997, 1: 32 38 MI A HALÁLÖSZTÖN? * Gilles Deleuze Freud a legközvetlenebbül alighanem fõmûvében, a Túl az örömelven-ben [magyarul: A halálösztön és az életösztönök] adja át magát egy tisztán

Részletesebben

A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát

A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Az asztrológiai sorsképletekben halmozottan található,

Részletesebben

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében Kutatási összefoglaló Készült a Védőnők továbbképzése és ismeretterjesztő kampánya az apák gyermekgondozási feladatainak

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

14. Rák. (Rosszindulatú sejtburjánzás)

14. Rák. (Rosszindulatú sejtburjánzás) 14. Rák (Rosszindulatú sejtburjánzás) A rák megértéséhez különösen fontos az analóg gondolkodás. Tudatosítanunk kell azt a tényt, hogy az általunk észlelt vagy definiált teljességek (egység az egységek

Részletesebben

MÛHELY AZ UNATKOZÓ ISTEN. Deim Éva Szabó Zoltán

MÛHELY AZ UNATKOZÓ ISTEN. Deim Éva Szabó Zoltán Thalassa (17) 2006, 60: 51 65 MÛHELY AZ UNATKOZÓ ISTEN Deim Éva Szabó Zoltán Az Aszterión háza egy rövid monológ, az ismert mitológiai történet Borges sajátos értelmezésében. Nemcsak az olvasó lepõdik

Részletesebben

Augusztusi új könyveinkből

Augusztusi új könyveinkből Augusztusi új könyveinkből Király Levente (összeáll.): Körkép 2013 Budapest, Magvető Kiadó, 2013 Mesteri kisprózák többek között Bartis Attila, Bánki Éva, Csaplár Vilmos, Cserna-Szabó András, Dragomán

Részletesebben

szépségének törvényszerűsége mindenhol ugyanaz. (Az idő is csak azoknak létezik, akik érzékelik az elmúlást, részekre tudják osztani.

szépségének törvényszerűsége mindenhol ugyanaz. (Az idő is csak azoknak létezik, akik érzékelik az elmúlást, részekre tudják osztani. A Szép Misztériuma Ha van a szépnek misztériuma, mintha a logika határán kívül lenne, az érzelem javára. Magyarázatát viszont mindenki a filozófiától várja. Elő is kerül az Igazság reális fényében... Akárhogy

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Pedagógiai terapeuta pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 2014/2015. tanév Győr

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Pedagógiai terapeuta pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 2014/2015. tanév Győr Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK Pedagógiai terapeuta pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak 2014/2015. tanév Győr Kötelező ismeretkör tételei:

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

2014. március 24-27. TÉMA HÉT

2014. március 24-27. TÉMA HÉT 2014. március 24-27. TÉMA HÉT Munkára fel! Más keretek közt a Témahéten! T. 11. évfolyamos tanulók! Az alábbiakban olvashatjátok a témaheti kínálatot. Mit is kell tudni az időbeosztásról? Olvassátok el

Részletesebben

Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége Az élet iskolája A félelem általános kezeléséről A félelem formáinak rendszertana

Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége Az élet iskolája A félelem általános kezeléséről A félelem formáinak rendszertana Tartalom Félelem és pánik, avagy az élet szűkössége 7 Születés és halálfélelem 10 Az élet iskolája 14 Kibékülni a halandósággal 15 A félelem általános kezeléséről 20 Lefagyás és menekülés 20 Rámenősség

Részletesebben

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai

Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Schéner Mihály Az alkotás létállapotai Az alkotásnak három létállapotát különböztetem meg: a prenatálist, az intermediálist, és a posztnatálist, azt, amikor a mű napvilágra kerül. Mielőtt részletesen foglalkoznék

Részletesebben

Az ősi Női Alkotóerő amit megérezhetsz, bárhol vagy: ha belül

Az ősi Női Alkotóerő amit megérezhetsz, bárhol vagy: ha belül Az ősi Női Alkotóerő amit megérezhetsz, bárhol vagy: ha belül jól vagy. Minden nőnek, aki szeretne érzelmeiben is erős lenni. És minden férfinak, akinek valaha kérdése volt a nőkről Tőlem, Neked A saját

Részletesebben

Ezüst hajú, fehér szakállú, hórihorgas kisgyerek. Gondolatok Maurits Ferencről

Ezüst hajú, fehér szakállú, hórihorgas kisgyerek. Gondolatok Maurits Ferencről Ezüst hajú, fehér szakállú, hórihorgas kisgyerek Gondolatok Maurits Ferencről Bevezető Skiccek, rajzok, pálcikababák, kusza vonalkák. Ha rákérdezünk a gyermekkép alkotójára, hogy ez épp most mit ábrázol,

Részletesebben

Hatodik törvény. A ritmus és a ciklus törvénye

Hatodik törvény. A ritmus és a ciklus törvénye Hatodik törvény A ritmus és a ciklus törvénye A teremtési folyamatok törvénye. A megnyilvánulási formák törvénye, vagyis az Idõ és a Tér Törvénye. A jelenvalóságnak, illetve a Teljes Jelenlét-tudatnak

Részletesebben

A nyelvi fejlődés állomásai, az evési mechanizmus. logopédus

A nyelvi fejlődés állomásai, az evési mechanizmus. logopédus A nyelvi fejlődés állomásai, az evési mechanizmus változása. Készítette: tt Burom Katalin logopédus Néhány napos csecsemő Nyelvi megértés: Az anyanyelvi és az idegen hangok megkülönböztetése. Nyelvi kifejezés:

Részletesebben

Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye

Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye 6) AZ ISMÉTLÕDÉS, A RITMUS ÉS A CIKLUS, VALAMINT A SORRENDISÉG EGYETEMES (HIERARCHIA) TÖRVÉNYE. teremtési és megváltási folyamatok rendjének,

Részletesebben

Cigánykártya tanfolyam

Cigánykártya tanfolyam Cigánykártya tanfolyam A cigánykártya lapjainak ismertetése http://ciganykartyatanfolyam.blogspot.hu 1 Ajándék Alapállapotban az ajándékozás, a pozitív érzelmek kimutatása, az őszinte odaadás és nyitott

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

A születéstől az élhető filozófiáig

A születéstől az élhető filozófiáig A születéstől az élhető filozófiáig A pszichológia új útjainak használata a mindennapokban Fejezetek egy transzperszonális szemléletű pszichológiából Ödipusz, Narkisszosz, Kékszakáll és a többiek írta:

Részletesebben

Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint

Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint Kozma Szilárd karma- és család-asztrológus: II. Horoszkóp félék és horoszkóp-rendelési árak. Ami a munka-díjaimat, illetve az egyes horoszkóprendelõknek

Részletesebben

II. 4. Milyen férfira vágynak a boldog párkapcsolatot kereső (és arra alkalmas) nők? 106 II. 5. Szűrési technikák pénz, idő, érzelmek megóvása 111

II. 4. Milyen férfira vágynak a boldog párkapcsolatot kereső (és arra alkalmas) nők? 106 II. 5. Szűrési technikák pénz, idő, érzelmek megóvása 111 TARTALOM Köszönetnyilvánítás 7 Előszó 9 Bevezetés (később nem ismétlődő információk) 11 I. Csajozás, avagy ismerkedési és hódítási alapismeretek 19 I.1. Belső világod 20 I. 1. A. Küzdd le a félelmeidet!

Részletesebben

Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura

Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura Anyának szülinapja van. Az egész Szabó család a közeli étterembe megy ünnepelni. A kilencéves Tóni örül az ünnepi ebédnek, a tizenhat éves Péternek nincs kedve hozzá.

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

Az internet veszélyei - fogalomtár

Az internet veszélyei - fogalomtár Az internet veszélyei - fogalomtár Adatlopás: Az adatlopás adataink szándékos, nyilvános feltárását jelenti (pl. banki ügyfelek adatai kerülnek nyilvánosságra, vagy az én személyes adataimat használják

Részletesebben

szétverni, hanem még csírájában az Új Világrendet. Bár nincs vele igazán semmi bajom, csak nem

szétverni, hanem még csírájában az Új Világrendet. Bár nincs vele igazán semmi bajom, csak nem Az Új Világrend és a zemberek, avagy Vágjuk csíkokra a Tágra zárt szemeket! Bihari Puhl Leventének Mindig voltak őrültek, akik nekirontottak műalkotásoknak. Én nem az elkészült katedrálisokat akarom szétverni,

Részletesebben

Azonnal megkezdődtek a bejelentkezések. És szinte kizárólag férfiak hívtak.

Azonnal megkezdődtek a bejelentkezések. És szinte kizárólag férfiak hívtak. A NAPI BETEVŐ A Férfiak a díványomon egy váratlan utazás története, amely történetesen a férfiak erotikus gondolkodásába vezetett. Amit ott megtanultam pácienseim vágyairól és viselkedéséről a szex és

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

KÖNYV. Vicky Lebeau: Pszichoanalízis és mozi. Az árnyak színháza. Thalassa (15) 2004, 3: 155 158. találásának rendszerezõ leírása, történeti

KÖNYV. Vicky Lebeau: Pszichoanalízis és mozi. Az árnyak színháza. Thalassa (15) 2004, 3: 155 158. találásának rendszerezõ leírása, történeti Thalassa (15) 2004, 3: 155 158 KÖNYV Vicky Lebeau: Pszichoanalízis és mozi. Az árnyak színháza Psychoanalysis and cinema: The Play of Shadows. 2001. Short Cuts Series (Introduction to Film Studies). London/New

Részletesebben

Gyerekrajzok a grafológiában

Gyerekrajzok a grafológiában Gyerekrajzok a grafológiában Az írás grafológiai elemzési szempontjai alkalmasak a gyermekek rajzainak vizsgálatához, értékeléséhez is. Az írás és a rajz is egy valamilyen felületen, valamilyen íróeszközzel

Részletesebben

GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL

GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL GÁBRIEL GARCÍA MÁRQUEZ VÉLEMÉNYE A KRITIKÁRÓL VARGA ISTVÁN Az, hogy az íróval egy időben megszületik a kritikus is, az szinte természetesnek tűnik az irodalomtörténetben. Talán azzal a kiegészítő megjegyzéssel,

Részletesebben

A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása

A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása Kozma Szilárd: A személyi horoszkópokból kiolvasható, karmikus programok asztrológiai leírása: Gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim

Részletesebben

A drámafoglalkozások vezetése A drámaóra vezetése gyökeresen eltérő a hazai gyakorlatban hagyományosnak tekinthető frontális osztálymunkán alapuló

A drámafoglalkozások vezetése A drámaóra vezetése gyökeresen eltérő a hazai gyakorlatban hagyományosnak tekinthető frontális osztálymunkán alapuló A drámafoglalkozások vezetése A drámaóra vezetése gyökeresen eltérő a hazai gyakorlatban hagyományosnak tekinthető frontális osztálymunkán alapuló pedagógiai tevékenységtől. Éppen ezért nagyon sok tanár

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 422/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

AGRESSZIÓ AVAGY AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ LEHETSÉGES OKAI

AGRESSZIÓ AVAGY AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ LEHETSÉGES OKAI AGRESSZIÓ AVAGY AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ LEHETSÉGES OKAI A természettudósok számára az agresszió egy sok energiát igénylő, magas feszültség szintű, cselekvésben kifejeződő biológiai jelenség. Ezzel szemben

Részletesebben

*M11213113* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS. 2011. augusztus 25., csütörtök ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK. Državni izpitni center

*M11213113* MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS. 2011. augusztus 25., csütörtök ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK. Državni izpitni center Državni izpitni center *M11213113* ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV MINT ANYANYELV MEGOLDÁS ÉS PONTOZÁS 2011. augusztus 25., csütörtök ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI VIZSGA RIC 2011 2 M112-131-1-3 A) Az értekező iskolai

Részletesebben

jor ge bucay Caminò a könnyek útja

jor ge bucay Caminò a könnyek útja jor ge bucay Caminò a könnyek útja A Z ÚT RÉTEGEI Biztosan van egy út, mely bizonyára sok mindenben személyes és különleges. Bizonyára van egy út, mely biztosan sok mindenben közös mindenki számára. Van

Részletesebben

Selyemgubó és tükör. Visy Beatrix. Tolnai Ottó A tengeri kagyló

Selyemgubó és tükör. Visy Beatrix. Tolnai Ottó A tengeri kagyló Visy Beatrix Selyemgubó és tükör Tolnai Ottó A tengeri kagyló Csupán egy tükör az egész, aki belenéz, belevész, és aztán nincs többé remény, egy kép az üvegen kilobban. (Kosztolányi Dezső) 18 A selyemgubó

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

MÛHELY. Ritter Andrea

MÛHELY. Ritter Andrea Thalassa (21) 2010, 4: 70 84 MÛHELY A HOMOSZEXUALITÁS FELFOGÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI A PSZICHOANALITIKUS ELMÉLETBEN ÉS TERÁPIÁBAN Ritter Andrea Bevezetés A homoszexualitás megítélése a szakemberek között komoly

Részletesebben

18. ISMERKEDÉS A KERESZTELÉSSEL

18. ISMERKEDÉS A KERESZTELÉSSEL 18. ISMERKEDÉS A KERESZTELÉSSEL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 2. Az alábbiakban két óravázlat javaslat található, melyből az 1. óra az állami iskolákban történő hit- és erkölcstan óra

Részletesebben

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz

Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz Szép dolog a család! Hogyan legyen jó? Hasznos tanácsok mindennapi életünkhöz 1 Ha bizonytalannak látom gyermekem fejlődését, kihez fordulhatok? Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL

LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma:2 Az alábbiakban két óravázlat javaslat található, melyből az 1. óra az állami iskolákban

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

A Rák és az AIDS szellemi okairól

A Rák és az AIDS szellemi okairól A Rák és az AIDS szellemi okairól Kozma Szilárd: A szemellenzõvel vizsgált betegségi okok következményei. A Rák szellemi okai A betegségek mentális - metafizikai- oka igazából a hamis információ-áramoltatáshoz:

Részletesebben

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről Szilágyi Vilmos A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről A nemiséggel (vagyis a szexualitással) kapcsolatos ismeretek évezredek óta szaporodnak, de csak a 19. században kezdtek összeállni

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

projektív geometria avagy

projektív geometria avagy A probléma eredete. Előzmények. Egy művészetből született tudomány, a projektív geometria avagy Hogyan lett a barackmagból atommag? Klukovits Lajos TTIK Bolyai Intézet 2015. november 17. A képzőművészeti

Részletesebben

VENUSTUS konferencia Gárdony

VENUSTUS konferencia Gárdony VENUSTUS konferencia Gárdony 2015.11.20. Báthory Németh Andrea 1 SENIOR BUSINESS COACH ELTE COACH KÉPZÉS VEZETŐ ÉS OKTATÓ ELTE OKTATÓ KOMMUNIKÁCIÓ, SZOCIÁLIS KÉPESSÉG FEJLESZTÉS, RETORIKA, VEZETÉSLÉLEKTAN,

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

illuzionistáinak hatása alatt élõ befogadók azok, akik a gyerekem,

illuzionistáinak hatása alatt élõ befogadók azok, akik a gyerekem, Kilencven éve született Weöres Sándor 81 még inkább a technikai szakmaisággal lenyûgözõ mûvészet mímelésének illuzionistáinak hatása alatt élõ befogadók azok, akik a gyerekem, az unokám is tud ilyet újra

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk Sági Zoltán Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk A világgal való elsődleges tárgykapcsolatunknak - a szülő-gyermek kapcsolatnak - alapvető szerepe van személyiségünk

Részletesebben

Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN

Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN Fejős Edina SZERZŐ, SZÖVEG ÉS BEFOGADÁS A BIBLIOTERÁPIÁBAN Nemrégiben egy író-olvasó találkozón vettem részt, ahol Kőrösi Zoltán szerintem méltatlanul kevéssé ismert kortárs magyar írónk volt a vendég.

Részletesebben

Ü É Í Í ű ű ű ű ű ű É Í Á Á Á Á É Á Á Á Á Á Á É Á Á Í Á Á Á ű É É Á Á Á Á Á Á É Á Á Á Á Í ű ű ű Í ű ű ű Í ű Í ű ű ű Í ű Í ű ű ű ű ű É Í ű ű Í ű Á ű ű ű ű ű ű ű É Í Á Á Í Í ű É ű ű ű ű ű Í Í ű É ű ű Í Í

Részletesebben

Z G I A T K Ö E R É E T T N

Z G I A T K Ö E R É E T T N Z G I A K Ö E R É E N B. D. Dezső (szül. 1930-) (B.D.-el nem sikerült kapcsolatba lépnünk, ezért az ő történetét, amelyet a Holokauszt Dokumentációs Központ irattárában őriznek, álnéven tudjuk csak közzétenni.)

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART

ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART ABD-RU-SHIN AZ IGAZSÁG FÉNYÉBEN GRÁL-ÜZENET I. A STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT KIADÓJA STUTTGART ERKÖLCSÖSSÉG MINTHA egy sötét viharfelhő tornyosulna az emberiség felett. A légkör fülledt. Nehézkesen, szorongató

Részletesebben

Négy fal között (1907)

Négy fal között (1907) Négy fal között (1907) - K. D. legelőször verset írt (nagyon fiatalkori versek is lehetnek benne) kötetszerkesztése rendhagyó o K.D. jellemzése kor verseskötetiről: Többnyire tíz ív terjedelm. Benne helyzetdalok

Részletesebben

KÖNYVEK. Thalassa (11) 2000, 2 3: 231 239. tápláló eljárásoknak tartja. Úgy gondolja,

KÖNYVEK. Thalassa (11) 2000, 2 3: 231 239. tápláló eljárásoknak tartja. Úgy gondolja, Thalassa (11) 2000, 2 3: 231 239 KÖNYVEK Psihoanaliza na razmedju vekova (A pszichoanalízis az ezredfordulón). Szerkesztette és az elõszót írta Žarko Trebješanin. Gutenbergova galaksija, Beograd 2000.

Részletesebben

Í ű ű ű ű ű ű ű ű Í ű Í É Ó Á Á Á Á É Á Á Á Á É Á ű Á É Á Á É Í ű É É Á Á Á ű Á Á É ű Á Á Á Í Á É Í ű Í ű Í ű Í ű ű ű Í ű ű ű ű ű ű Í Í É Í ű ű Í ű ű ű Á ű Í ű Á Á Í ű É ű ű ű ű ű ű Í ű Í ű ű ű ű ű ű ű

Részletesebben

Érfalvy Lívia: Az önazonosság problémája Takács Zsuzsa: A megtévesztő külsejű vendég

Érfalvy Lívia: Az önazonosság problémája Takács Zsuzsa: A megtévesztő külsejű vendég Érfalvy Lívia: Az önazonosság problémája Takács Zsuzsa: A megtévesztő külsejű vendég Az elbeszélői én identitása A személyiség önazonosságnak (identitásának) és önmagával való egységének (integritásának)

Részletesebben

Í ű ű ű ű Í ű ű ű ű ű ű É Í Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Ó Á Í Í ű Í Á ű Á Á Á Á Á Á Á É É Á Á Í Í Í ű ű Í Í ű Í ű ű ű Í ű Í Í ű ű ű ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű Á Á ű ű Í Í Í Í Í Í ű ű ű ű ű Í ű ű Í ű Í ű ű ű Í Í ű ű

Részletesebben

A szexualitás jelei a grafológiában

A szexualitás jelei a grafológiában A szexualitás jelei a grafológiában A nemi ösztönnek az írásban való megnyilvánulása a grafológia egyik legnehezebb, de egyúttal legérdekesebb problémája. Természetesen a problematika körébe tartozik a

Részletesebben

POKOL ANETT S Z É L R Ó Z S A. Ne engedd, hogy elsodorjon az élet!

POKOL ANETT S Z É L R Ó Z S A. Ne engedd, hogy elsodorjon az élet! POKOL ANETT S Z É L R Ó Z S A Ne engedd, hogy elsodorjon az élet! Előszó Ez a könyv egy kicsit lelkizős, egy kicsit életmód-tanácsadó, személyiségfejlesztő, önmenedzselő. Olyan, mint én, mindenbe belekap

Részletesebben

Az antik világ nemi erkölcse

Az antik világ nemi erkölcse Az antik világ nemi erkölcse (T elein, X. évi., 8-'), '...m i, s.vrk.: liinődi A., líu d ap est, 1912, 108-112.) D r. K erényi Krtroly r. m. ( m ár elő ad ása a T e le ia E gyesületben, ((lynrsfrásos lejegyzés

Részletesebben

É Í ű ű ű ű ű ű ű ű Ü ű É Í Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á É Á É Ó Ó ÁÁ Á ű É Á Á Á É Á É Í Á Á Á Á Ó ű ű Í Í ű ű Í ű ű ű Í ű ű ű ű Í ű ű Í ű ű Í ű ű ű ű Í Í ű Á Á É Á É Í ű ű É Ü ű Í É É ű ű ű ű ű ű Ő ű ű ű ű

Részletesebben

Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1. Egy festőhöz

Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1. Egy festőhöz Írók, költők Bazsonyi Aranyhoz UTASSY JÓZSEF 1 Egy festőhöz Én Istenedben nem hiszek, de csókoltatom, ha van: Próféta sem vagyok, nem ám, minek ámítsam magam: Van gyöngy vizem, friss levegőm, hamuhodó

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

DOLGOZNI CSAK PONTOSAN SZÉPEN

DOLGOZNI CSAK PONTOSAN SZÉPEN Édesapám nagyon figyelt arra annakidején, hogy átvegyek tõle bizonyos stílusjegyeket, amelyek csak rá voltak jellemzõek, mert úgy érezte, így viszem tovább igazán a hagyományt DOLGOZNI CSK PONTOSN SZÉPEN

Részletesebben

Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye)

Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye) Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye) Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal A Vibráció törvénye Más nevein: a Rezonancia (Hangolódás) illetve

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014

Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Tételminták a záróvizsgára magyar irodalomtudományból 2014 Elemezze két oldal erejéig az alábbi szövegrészletet a teljes kisregény kontextusában. Kérjük, építse érvelését a következő szempontok köré: 1.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Erkölcstan. 3. évfolyam. - Testi, lelki egészségre nevelés. Hazafias nevelés. Családi életre nevelés.

Erkölcstan. 3. évfolyam. - Testi, lelki egészségre nevelés. Hazafias nevelés. Családi életre nevelés. Erkölcstan 3. évfolyam Célok: - A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése. - Az önismeret erősítése, az önelfogadás segítése. - A tanulók realitásérzékének fejlesztése. - Az összetartozás érzésének megerősítése

Részletesebben

Az áttétel idegtudományi megközelítése. Bokor László

Az áttétel idegtudományi megközelítése. Bokor László Imágó Budapest (1 [22]) 2011, 3: 5 22 TANULMÁNYOK Az áttétel idegtudományi megközelítése Bokor László Bevezetés A pszichoanalízis az elme tudománya. Az ókor óta tudjuk, hogy az elme mûködése valamilyen

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Az állandósult szókapcsolatokról, különös tekintettel a szórendre 1

Az állandósult szókapcsolatokról, különös tekintettel a szórendre 1 Chikán Ildikó Az állandósult szókapcsolatokról, különös tekintettel a szórendre 1 grammatika, szórend, állandósult szókapcsolat Külföldiek számára a magyar nyelv egyik kényes pontja a szórend. Az intézetben

Részletesebben

Nem tudom, hova lyukadok ki

Nem tudom, hova lyukadok ki Nem tudom, hova lyukadok ki Kollár Árpáddal és Nemes Z. Márióval Turi Tímea beszélget Szeretettel köszöntünk mindenkit. Amikor Árpi még nem árulta el, hogy az a közös bennetek, mindketten horkoltok, azon

Részletesebben

Thalassa (18) 2007, 2 3: 179 186 ARCHÍVUM FERENCZI SÁNDOR ÉS A PÁLOS (PROPPER) CSALÁD. Kapusi Krisztián

Thalassa (18) 2007, 2 3: 179 186 ARCHÍVUM FERENCZI SÁNDOR ÉS A PÁLOS (PROPPER) CSALÁD. Kapusi Krisztián Thalassa (18) 2007, 2 3: 179 186 ARCHÍVUM FERENCZI SÁNDOR ÉS A PÁLOS (PROPPER) CSALÁD Kapusi Krisztián Olvasom Axel Hoffer tanulmányában az alábbi sorokat: Gizella (született Altschul) családja közeli

Részletesebben