Szerelmi és szexualis karma a lilith szerint

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelmi és szexualis karma a lilith szerint"

Átírás

1 Szerelmi és szexualis karma a lilith szerint Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Szerelmi karma a jegyek és a horoszkópházak szerint Körülbelül két és fél ezer sors-képlet feltárás után és a szakirodalomban, vagy a sajtóban nyilvánosságra hozott jellegzetes esetek asztrológiai tanulmányozása - elemzése után, teljes felelõsségtudattal ki merem jelenteni, hogy asztrológiai feltárás és a vonatkozások különbözõ életkörökhöz kapcsolt tudatosítása nélkül (pszichológiai, pszichiátriai, vagy vallásos úton pl.) teljességgel lehetetlen az erõsen fényszögelt Lilith által jelzett problémák feloldása és meghaladása. Enélkül viszont nem létezhet tartósan harmonikus párkapcsolat. Fõként a Víz jegyekben (Halak, Rák, Skorpió), vagy a víz-jegyeknek megfelelõ horoszkóp házakban álló Lilith esetében. Mindhárom csillagjegyben álló, negatívan fényszögelt Lilith, többek között, a szokásostól eltérõen erõs pedofiliára és más, szexuális perverziókra való hajlamot is jelezhet, akárcsak a Mérlegben álló Lilith esetében. A Rákban álló Lilit, a nõk esetében önkéntelen megtermékenyülési vágyat, illetve a teherbeeséstõl való irracionális félelmeket jelez, minden különösebb (esztétikai, intellektuális, szexuális vonzerõ, stb.) igényektõl, vagy más, konkrétnak és racionálisnak tûnõ szempontok miatti elutasítástól függetlenül. Ezek a nõk nem csak a lehetséges szexuális élvezetszerzési lehetõség miatt vonzódnak minden erõsebb, vagy furcsább férfihez aki a környezetükbe kerül, hanem azért, mert önkéntelenül meg szeretnének termékenyülni tõle, de ugyanakkor, eközben és ezzel párhuzamban, az iszonyatig menõen félnek is a megtermékenyüléstõl. Szerelmi karma a jegyek és a horoszkópházak szerint Körülbelül két és fél ezer sors-képlet feltárás után és a szakirodalomban, vagy a sajtóban nyilvánosságra hozott jellegzetes esetek asztrológiai tanulmányozása- elemzése után, teljes felelõsségtudattal ki merem jelenteni, hogy asztrológiai feltárás és a vonatkozások különbözõ életkörökhöz kapcsolt tudatosítása nélkül (pszichológiai, pszichiátriai, vagy vallásos úton pl.) teljességgel lehetetlen az erõsen fényszögelt Lilith által jelzett problémák feloldása és meghaladása. Enélkül viszont nem létezhet tartósan harmonikus párkapcsolat. Fõként a Víz jegyekben (Halak, Rák, Skorpió), vagy a víz-jegyeknek megfelelõ horoszkóp házakban álló Lilith esetében. Mindhárom csillagjegyben álló, negatívan fényszögelt Lilith, többek között, a szokásostól eltérõen erõs pedofiliára és más, szexuális perverziókra való hajlamot is jelezhet, akárcsak a Mérlegben álló Lilith esetében. A Rákban álló Lilit, a nõk esetében önkéntelen megtermékenyülési vágyat, illetve a teherbeeséstõl való irracionális félelmeket jelez, minden különösebb (esztétikai, intellektuális, szexuális vonzerõ, stb.) igényektõl, vagy más, konkrétnak és racionálisnak tûnõ szempontok miatti elutasítástól függetlenül. Ezek a nõk nem csak a lehetséges szexuális élvezetszerzési lehetõség miatt vonzódnak minden erõsebb, vagy furcsább férfihez aki a környezetükbe kerül, hanem azért, mert önkéntelenül meg szeretnének termékenyülni tõle, de ugyanakkor, eközben és ezzel párhuzamban, az iszonyatig menõen félnek is a megtermékenyüléstõl. Ez az ellentmondásos izgalmi állapot különösen meg tudja zavarni a teremtõ képzeletüket és ha nem is teljesül be a kaland-vágyuk, az állandó (megszokott, vagy megunt) partnerüktõl ilyenkor rendszerint úgy is megtermékenyülnek, ha valamely ismert és bevált fogamzásgátló módszerrel védekeznek. A Rák - Lilithel rendelkezõ férfiak viszont öntudatlanul majdnem minden meglátott nõt meg szeretnének öntudatlanul termékenyíteni, miközben ugyanakkor, irracionálisan rettegnek is attól, hogy minden általuk megérintett nõ azonnal lebubázik nekik és nem várt apai felelõsséget akar varrni a nyakukba. A Skorpióban álló Lilithel rendelkezõ nõk félnek elfogadni minden komolyabb párkapcsolati kihívást (szerelmet), mert a mély érzelmekkel járó drámai katarzis élményétõl rettegnek és minden sejtjükkel el akarván azt kerülni, azt sem bánják, ha a környezetük szajhaként, illetve szélhámosként ítéli meg õket, csak hogy az igazi, mély és elkötelezett szerelmet ne kelljen komolyan venniük. E sors-taktikázás ellenére, a legváratlanabb helyzetekbe és a legkevésbé alkalmas személyekkel esnek bele a szerelem csapdájába és akkor még nagyobb a baj, mert nem csak hogy a drámai élményektõl való félelmük miatt nem képesek odafigyelni az õszinte szerelemnek a szellemi képességet fokozó erejére, hanem a családi környezetük sem fogadja el a helytelennek talált, vagy éppenséggel megbotránkoztató viszonyukat. A Halakban álló Lilith esetében, férfiak és nõk egyaránt, ártatlan áldozatok szeretnének lenni a nappali éber tudatuk elõl elrejtett mélytudati érzelmek és képzetek szintjén, önkéntelenül (lelki és fizikai mazochizmus) és egyben félnek is ettõl. Õk azok, akiket a más nemû személyek állandóan megaláznak és meggyaláznak és sem õk sem a környezetük nem érti, hogy miért hagyják magukat néha a szó szoros értelmében és eltaposni. Õk azok, akik csak azért hibáznak, hogy legyen amiért a partnerük bántsa, szélsõséges esetben, hogy durván bántalmazza õket. Ha ez az irracionális lelki vágyuk nem valósulhat meg a szerelmi, vagy a családi viszony keretében, mert a partner nem provokálható, illetve nem lehet ilyesmire rá venni, és erre nem kapható (fizikai alkat, társadalmi pozíció, stb.), akkor a borsos árú, de polgárilag rendezett (fél-törvényesített) szadista - mazochista szexuális szolgáltatásokat veszik igénybe. És ezt a hamis, megjátszott testi és lelki áldozattá válást azért élik meg, hogy tényleges és lényegi (sors-jelentõségû) áldozatot ne kelljen vállalniuk és hozniuk. Mivel a valóságos szellemi odaadástól, illetve az áldozattá válástól félnek titokban és nem merik teljes-õszintén odaadni magukat a szerelemnek, a legtöbb esetben kábítószerezés, de legalábbis alkoholizmus lesz a hamis egységalkotásra való feltáratlan hajlam következménye. Nekik ugyanis magas fokú szellemi éberségre és szeretet-áramoltatási képesség megszerzésére van szükségük, nem mesterségesen szerzett, szenvedés-élményekre, az általánostól eltérõ mértékû szeretet- szomjuk (egységélmény) kielégítése érdekében (a szeretet - hiánynak a szenvedés-élménnyel való betömésére.) Sejtik, hogy amennyiben õk nem mernek teljes odaadással szeretni valakit, õket sem szeretheti senki igazán és ezért tudatosan, vagy öntudatlanul büntetetni kívánják magukat, ahelyett, hogy az odaadási képesség és a tényleges gyakorlati áldozatvállalási készség megszerzése érdekében tudatos erõfeszítéseket tennének. Az öncélú szexualitást gyakorló és a kultikus életrendjét a gazdasági értékrenddel felcserélõ civilizációban a Lilith áldozatainak a száma rohamosan növekedik. A Lilithnek a személyi horoszkópban

2 elfoglalt pozíciója és fényszögei által kimutatható rejtett szexuális sóvárgásainknak az anyai ági örökletes programokból eredõ más negatív szellemi tulajdonságainkkal való kapcsolatából erednek az összes veszélyes negatív tulajdonságaink és késztetéseink, mivel ezek, a személyi horoszkópokban a Lilith és a Sárkányfarok pozíciója és fényszögei által jelölt önkéntelen késztetések és sóvárgások manipulálják és irányítják a háttérbõl a sorsidézõ, mágikus erejû képzeletünket. És a képzeletünk viszont az értelmünket és az akaratunkat. Az önkéntelen félrevezetésre: hazudozásra, árulásra, csalásra és az önáltatásra, öncsalásra való hajlamaink (dh. Jupiter vagy Neptunusz). A kényelemre, a féltékenységre és a birtoklási mániára, illetve a csalóka kompromisszumok árán létrehozható és fenntartható látszatboldogság elfogadására, a meghasonlásra: vagyis a korrupcióra való késztetéseink (Vénusz). Az öncélú sikerekre, gyõzelemre, diadalra, és a szélsõséges élményekben részesítõ kalandokra a való vágyakozásaink (Nap és Mars). A röghöz kötött nyerészkedési és ésszerû spekulációra: a gazdasági nyereséget hozó, jó fogások és kezelési módok kieszelésére való hajlamaink (Merkúr, Uránusz). A látványos és hatásos, de lényegében hamis szeretet-élményt eredményezõ érzelgõsségre, érzelmes ömlengésekre, a patetikus meghatódásokra (a részleges, alacsonyszintû szeretetre és a zavaros lelki izgalmakra), a misztikus és irracionális fantáziálásra, illetve a kábulási vágyra: a szellemi tévelygésre és a lelki támolygásra való késztetéseink (Hold és Neptunusz). A szintén megható és a biztonság benyomását-érzetét keltõ, de valójában az élet végi elbutuláshoz: a szellemi csõdhöz és teljes bukáshoz vezetõ, és a negatív szuggesztiók - képzetek létrehozása és intenzív átélése miatt károsan ható, hamis kötõdéseink és hamis felelõsségérzetünk (aggodalmaskodás, sajnálkozás, stb., ami a Szaturnusz pozíciójából, fényszögeibõl és a Lilithel való kapcsolatából olvasható ki). Az elõbbi törekvéssel és mentalitással teljesen ellentétes, semlegességnek látszó, de csak a közönyösséget és a kegyetlenséget tápláló érzelmi és lelki kötelék-mentességre törekvés, az öncélú változásra és változtatásra való nyugtalansági érzeteket kielégíteni hivatott élvezeti cikkek feltalálására és e csoda-tevõ eszközök elkészítésére és kipróbálására ösztökélõ kötetlenségre és elkötelezetlen állapotokra való törekvések (Uránusz). De mindezen negatív sos-és életviszonyulásunkat messze meghaladja a gyökeres személyi átalakulás elleni elemi irritáció, a lelki, szellemi és spirituális - belsõ változás és gyökeres újjászületés ellenes érzelmeket keltõ irracionális harag, a sors- nehézség ellenes és Istenellenes belsõ lázadás és csendes neheztelés (Plútó). Nem kell csodálkozzunk azon, hogy önkéntelenül és öntudatlanul, de annyi szerencsétlen sorshelyzetet és nyomorúságot elõidézõ tettet hajtunk végre nap mint nap a környezetünkben és a párkapcsolatban. Ne gondoljunk másra, csak arra, hogy az olyan személy, aki nem alakítja ki a maga számára a hiba- belátási készséget és önleleplezési képességet, mennyit hazudik napjában magának arról, hogy õ miért kell ezt és azt megtegye, miközben valójában a Lilithje által jelzett másra másságra való sóvárgása, a más nemû személyekkel való, öncélú szexuális egyesülési - egységesülési vágya hajtja és mozgatja õt majd minden tettében és gondolatában. E negatív és öncélú késztetéseket viszont, akárcsak a szexuális perverziókra való hajlamokat, hiába fojtjuk el magunkban és hiába ítéljük el és hiába büntetjük meg egymást a polgári törvényhozás segítségével e szörnyû tettek elkövetése után. Ezeket a hajlamokat nem büntetni és elítélni kell, illetve nem lefojtani kell, hanem az asztrológiai tudatosítás segítségével a felszínre hozva, megnevezni és feloldani. Csak a személyre vonatkozó, konkrét veszélyes helyzetek jellegének a tudatosításával, elõre-látásával: elõre-értésével lehet megelõzni e hajlamok felerõsödését. Én például nagyon megharagudtam az elsõ horoszkópomat elkészítõ asztrológusra, amiért az a Mérlegben álló Lilithem kapcsán, a lányokkal szemben érzett, lehetséges pedofil hajlamok felõl tájékoztatott és hetekig nem akartam elfogadni ennek még csak a gondolatát sem. Szerencsére néhány hónap múlva, amikor felfedeztem az ott leírtaknak a szélesebb körû és mélyebb metafizikai, okokozati értelmezési lehetõségeit, és ennek az alapján és ezek racionális megértése segítségével gyakorolni kezdtem a saját magammal szembeni mély õszinteséget, tényként fogadtam el, hogy igenis létezik bennem egy olyan szerû irracionális kívánság, hogy ha lehetne, minél fiatalabb nõkkel és akár lányokkal is szeretkezzek. Ma, e két mondatos figyelmeztetésnek köszönhetem, hogy tiszta szívû apja tudok lenni a négy gyönyörû kislányomnak, mert tudom, hogy azoknak a tisztátalan vágyaknak a kivitelezési lehetõségét szolgáló technikai ötlete, ami ködös álmaimban, ha egyre ritkábban is, de még mindig felüti a fejét néha, a valóságban soha nem fog megtörténni. Szerencsémre és szerencsénkre - tehát, az asztrológiai feltárás segítségével én még idejében felismerhettem a Mérleg-Lilithem által jelzett szerelmi szexuális problémáimat, vagyis azt, hogy amennyiben tudatosan nem törekszem erre, örök szerelmi csalódottságra, a szerelmi boldogság elérésének a képtelenségére lettem volna elitélve, és feltehettem és pozitívan meg válaszolhattam azt a kérdést, hogy meg akarok-e tenni minden szükséges erõfeszítést annak érdekében, hogy az általam szabadon választott második feleségemmel együtt maradva (Nem másokkal együtt és nem külön - külön) megkíséreljem a párkapcsolati élettársi boldogságot elérni. Ennek a belsõ pozitív válasznak, a hozzá való pozitív viszonyulásomnak a minden dimenzió szintjén történõ megszilárdulása lett az eredménye. És ennek ellenére is, a Mérleg Lilithem által jelzett, házasság kötés elõtti és a házasság elsõ évében még fenn álló, másokkal való szexuális boldogságba kerülési vágyaim mágikus kisugárzása, amit megszüntettem ugyan a Lilith igazi megértésének a teljes körû megértése után, azt eredményezte, hogy az anyósom már a házasságunk elejétõl uszítani kezdte ellenem a feleségemet, és pontban a házasságunk 1O évfordulója után, sikerült is, nyolc hónapig egymástól elválasztani és a családunkat szétbontani. Addig, amíg a nálam fiatalabb anyósom szívinfarktust nem kapott és ez a tény a feleségemben felébresztette a kételkedést és az õt a korábbi metafizikai tudatosságához visszavezetõ felelõsséget arra vonatkozóan, hogy szét kell-e bontania a családot, vagyis, be kell-e teljesítenie a negatív sors-programját, csak azért, hogy az anyjának igaza legyen? Neki ugyanis a Rákban áll a Lilithje és a Holdja együtt áll az Oroszlán-napjával. A Sárkányfejével együtt álló Plútója viszont (A Skorpió ura), a Mérlegben áll, tehát elõbb utóbb rá kellett ébredjen a párkapcsolatra vonatkozó Isteni igazságra a Bak Lilithel rendelkezõ édesanyja által számára tanított és sugallt kegyetlen, világi igazságokkal szemben. Ahhoz, hogy két egymáshoz karma szintjén is vonzódó ellentétes nemû személy az összehangolódásnak a maximális fokát elérje (a közös öröm-élmény

3 érdekében történõ lényegi egymásra-figyelést és segítségnyújtást tudatosan és becsvágy mentesen gyakorolja), a folyamatos Fény-áramlásnak kell létrejönnie gyakorlatilag, amelyben és amely által spirituális szinten is tudatosodik mindkét félben az a tény, hogy õ a másiknak a spirituális élettársa, lelki és szellemi társa. Hogy õk együtt, egymásnak a fény-adáson keresztül történõ, belsõ megváltás eléréséhez segítõ társai, az egymás megváltó segítségei, és nem az ingyenes boldogság-adományozói. Az, hogy mindkettõnek a társa, akárcsak õ, egy olyan bonyolult testi-lelki és szellemi összhangteremtési problémákkal küszködõ emberi lény akárcsak õ - még akkor is, ha annak, esetleg az övénél is erõsebb sóvárgásokat kell legyõznie! És semmiképpen nem az õ boldogságát szolgáló "húsvér ember", akinek az õ ellentmondásos kívánságait kell teljesítenie és akivel szemben neki mindenféle elvárásai lehetnek, akár egy szolgával, vagy egy géppel szemben. Hogy még a kettejük szexuális boldogsága is mindkettõnek a saját belsõ világával és külsõ kapcsolatai közötti összhangteremtési törekvésén múlik (És amiben egymásnak mindössze segédkezhetnek a maximális õszinteség segítségével.) és nem azon, hogy az élettársa milyen mértékben képes teljesíteni az õ élvezet-kívánságait. De még csak azon sem, hogy mennyire képes tolerálni a Lilith, a Sárkányfarok, valamint a Bolygók negatív fényszögei által jelzett sóvárgásait, vágyait, szeszélyeit, fóbiáit, félelmeit, és a nõi elõdeitõl öröklött és az õ mély tudattalan világába bevésett boldogság-képzeteit. A keleti misztikusok tehát hiába tanítják a szellemi tudatossággal megélt szexualitás szabályait, azoknak tehát, akik a termelés-fogyasztás eszmekör által uralt, izgõ mozgó nyüzsgõ - spekuláló erkölcsû civilizációban élnek. Õk ugyanis, képtelenek a szellemi finomodáshoz és fejlõdéshez szükséges természeti konfrontációk között a harmonikus kapcsolatok létrehozására és fenntartására, mivel a saját személyük mélyén és a partnerükben munkálkodó rejtett Lilith- hatások ezt lehetetlenné teszik, amennyiben nem tárja fel számukra az asztrológus a személyi horoszkópjuk segítségével részletesen és pontosan azok természetét. Majd õk, az asztrológiai feltárás segítségével, nem oldják fel - a párkapcsolat zavartalanságát lehetetlenné tevõ - lélekre, szellemre és a képzeletre gyakorolt karmájuk hatásait. Érdekes tanulság megfigyelni néhány olyan jellegzetes Lilith- zavart, amelyet a Lilith, a Sárkányfarok, vagy a Plútó durva fényszögelése jelez, a horoszkópházak által megtestesített gyakorlati életterületek szerint: 1) A Lilith, vagy a Sárkányfarok a Kosnak megfelelõ életterületen, vagyis a személy és a külvilág közvetlen kapcsolatát jelképezõ I. házban arra utal például, hogy a személy önkéntelenül, vagy tudatosan, akaratlanul, vagy céltudatosan, de minden gesztusával, szavával és gondolatával, folyamatosan csábítja a körülötte levõ másnemû személyeket. Mihelyt egy (vagy több) ellentétes nemû személlyel kerül kapcsolatba, bármilyen semleges témáról, vagy viszonyról legyen szó közöttük, minden cselekedete, gesztusa, esetleg még szavai is automatikusan alárendelõdnek ennek az önkéntelen és öncélú csábítási (szereplési, figyelem felvonási, bódítási és hódítási) késztetésnek. Ezt, a többnyire szándéktalan és önkéntelen viselkedést, a vele kapcsolatba kerülõ személyek általában "készpénznek" veszik és néha a botrányig, vagy a nemi erõszakoskodásig is elmenõ kellemetlen helyzetekbe hozhatják õt. Ha tudatosítja ezt a problémáját és megérti azt, hogy e problémás élethelyzeteket is elõidézõ személyi tulajdonsága által, meg kell ismernie valami fontosat, ami a szexualitás rejtett funkcióival kapcsolatos, feloldhatja és meghaladhatja, a sok esetben a nemi erõszakig is fajulható drámai élethelyzeteket, a néha az egész személyének az elutasítását - megvetését is okozó csábítói késztetéseit. Ezzel, a mindenkit önkéntelenül csábító természetének a tudatosítása és nyílt felvállalása segítségével a negatív a hatásokat feloldhatja és a kényelmetlen helyzeteket elkerülheti anélkül, hogy a környezetét vagy a sorsát kelljen okolnia a konfliktusai, kényelmetlen helyzetei miatt. Az a személy, akinek Lilith, vagy a Sárkányfarok a Bikával analogikus kapcsolatban álló, annak a gyakorlati megvalósulását jelentõ II. horoszkóp házban áll, a létfontosságú anyagi szükségletek létrehozásának, megszerzésének és használati módjának az életkörében áll, élete elsõ periódusában, úgymond állati természetességgel, mindenféle szemérem és gátlás nélkül, szeretné gyakorolni a szexualitását. Vagy, sokszor a szemérmetlenségig elmenõ bátorsággal (nem csak hogy nyíltan felvállalva, de az épp érvényben levõ társadalmi - kulturális szokásrend ellen is lázadva) akarja kiélni a szexuális késztetéseit, vagy ennek a másik végleteként, természetellenesen elfojtja, elrejti az ilyen jellegû vágyait és sóvárgásait. Olyan perverziók formájában élné ki ezeket a rejtett vágyakat, amelyek kapcsolatosak a birtoklási ösztönnel. Szereti mások személyét birtok tárgyként kezelni és ugyanakkor azt is, ha õt kezelik szexuális birtoktárgyként. A szerelmet, a szexualitást és a partneri kapcsolatokat önkéntelenül összekeveri a vagyon -és birtokszerzéssel, illetve a pénz - és lakásszerzéssel. Úgy képzeli, hogy a szex-partnere, vagy a szerelme egyben az õ üzlettársa, vagyon- és birtokszerzõ társai is kell legyen, vagy legalábbis olyan személy, aki õt eltartja, vagy valamilyen módon öt a vagyonhoz és a pénzszerzéshez hozzá juttatja. Szélsõséges esetekben gazdag szeretõkre sóvárog és vadászik (legalábbis fantázia szinten), illetve nem képes elválni a pénzkeresõ élettársától akkor sem, ha semmiféle szerelmi szertõi vágyat nem érez már az iránt, vagy, a prostitúció gyakorlásával, illetve prostituáltak dolgoztatásával tartja fenn magát és esetleg a családját is. Ez akkor is úgy van, ha a horoszkópja többi vonásának és családi - társadalmi helyzetének köszönhetõen nem került még és nem is fog kerülni a fent leírt végletes helyzetek egyikébe és azok ellentéteként, erõsen szabályozott és rendezett párkapcsolati viszonyban, vagy magányos aszkézisben él. Ezt a helyzetét ugyanis, mindössze az elõbbiektõl való félelmében tartja fenn. Tudattalanja legmélyebb rétegei szintjén a pénzzel és a lakással, illetve a megélhetéssel és a birtokkal kapcsolatos elképzelései összefonódnak a szexuális szerelmi vágyaival és ezért a birtok szerzõ késztetések határozzák meg és befolyásolják a szexuális vágyait is. Ez a Lilith pozíció mindenképp anyagi érdekekhez kötött tisztázatlan szexuális - szerelmi viszonyok gyakorlására való hajlamokra utaló jel, még azokban az esetben is, ha látszatra a legártatlanabb és/vagy a világ legerkölcsösebb személyérõl van szó. E személyeknek az életfeladata az, hogy megtanulják megkülönböztetni a szerelemi viszonyokat és a szexualitást az anyagi helyzettõl és érdekektõl. Akinek a Lilith az Ikreknek megfelelõ életterületet jelképezõ III. házban áll, élete elsõ felében vagy óvakodik, vagy titokban vágyakozva- borzongva fél és mereven elhatárolja magát a közvetlen szexuális tapasztalási lehetõségektõl, a valóságos szerelmi viszonyok megélésétõl. Lehetséges mindennek az ellentétes véglete is, vagyis az, hogy igen korán, esetleg már gyermekkorában elkezdi a szexuális életet, szélsõséges esetben, valamelyik ellentétes nemû rokonával, vagy családtagjával. Az utóbbi esetben öncélúan fogja halmozni a szexuális

4 élményeit, tapasztalatait anélkül, hogy valamilyen szellemi értelmet fedezne fel a szexualitásban a gyönyörszerzésen és a gyermeknemzésen kívül. A férfi-nõ viszonyról különféle vicceket és "eredeti" elméleteket gyárt, vagy másoktól átvett érdekes és olvasott tudományos elméleteket és nézeteket vall a szexualitásról abból a rejtett célból kifolyólag, hogy õ személyesen ne kelljen mélyen alámerüljön a saját szexuális problémáinak a számára kellemetlen és esetleg lelki fájdalmat is okozó, rejtett okainak a megértéséig, értelmezéséig. Lehetséges az is, hogy teljesen zavarosan és irracionálisan éli meg a saját szexualitását, sõt: irracionális események alanya és tanúja (szemlélõje) is lehet akarva-akaratlanul, mint például a testvérek közötti szexuális vágyak megnyilatkozása és kielégítése, vagy azoknak drámai elfojtásából eredõ tragédiáknak. Ezen élményei által kényszerítve lesz arra, hogy a természeti törvények felett uralkodó és azokat vezérlõ (egyetemes) szellemi törvényeket felkutassa és felfedezze. Amennyiben nem fél és szorong a közvetlen szexuális élményektõl, gyakran átesik a ló túlsó felére és azt képzeli, hogy nem tapasztalt eleget még hetven évesen sem, és állandóan újabb és újabb szexuális kapcsolatra vágyik azzal a képzettel, hogy azáltal ismereteit gyarapíthatja, tapasztalatait bõvítheti és steril elméleteit ellenõrizheti, elmélyítheti, pontosíthatja. Mindebben van is némi igazság, de csak addig van szüksége ilyen jellegû, "házon és családon kívüli" szexuális tapasztalatokra, élményekre, amíg képessé válik spirituális tudatosság szintjén megérteni és így átélni a saját szexualitása által felvetett szellemi- lelki (párkapcsolati, családi és társadalmi) problémákat. Az a személy akinek a Lilith, vagy a Sárkányfarok a Ráknak megfelelõ IV. házban áll, az élete elsõ szakaszában képtelen a rendezett körülmények és tisztázott családi viszonyok között harmonikus és kielégítõ szexuális életet folytatni. Sõt lehetséges a közvetlen családtagok (szülõk, testvérek) valamelyikével gyakorolt egy, vagy több "törvénytelen" viszony, esetleg az ilyen jellegû viszonyra való rejtett sóvárgás, vagy annak a kénytelen eltûrése, elszenvedése a személy részérõl gyermekkorában valamely idõsebb, vagy felnõtt családtag (testvér) részérõl. Férfi esetében, az anya, vagy az idõsebb nõvér, esetleg nagynéni iránt érzett önkénytelen szexuális vonzódás lehetséges (vagy a saját lánya iránt), nõ szülött esetében az apa, nagybácsi, vagy idõsebb fiútestvér iránt. Ha szülõ az illetõ, akkor az általa alapított családon belül pedig saját gyermekei iránt. Ezek a horoszkóp által is kimutatható hajlamokat incesztusra való hajlamként, illetve oidipuszi komplexusként ismeri a tudományos szakirodalom. Az is megtörténhet, hogy mindez mély gátlásosság alá van zárva és inkább gyûlölködésben, vagy az illetõ családtagtól való irracionális félelmekben, a vele való közvetlen érintkezéstõl való irtózatban, annak önkéntelen kerülésében, borzongató nyugtalanságban jut kifejezésre. Annak a személynek, akinek a Lilith a IV. házban áll, folyamatosan kell törekednie a családi viszonyokon belüli rejtett szexuális vonzódások tisztázására, felismerésére, néven nevezésére. A családi feszültségek és zavarok szexuális jellegének a felismerése, elismerése, pontos meghatározása, és megnevezése általi feloldására és meghaladására. Törekednie kell a családi viszonyok törvényességének a felállítására és megõrzésére. Ehhez szüksége van a tisztázott családi viszonyok és szerepkörök pontos meghatározására és betartására, a szellemi nyíltságra, a becsületességre, az õszinteségre és az önmagával szembeni erélyességre. Nem vonatkozik ide szorosan, de a saját vagy a mások (gyermekei, testvérei) családjának a szétbontására irányuló öntudatlan és önkéntelen késztetéseit is jelzi ez a karmikus pozíció. Az a személy, akinek a Lilith az Oroszlánnak megfelelõ V. házban áll, általában nem képes a felszínre hozva õszintén és természetesen megélni a szexualitását (vágyait, ösztöneit, rejtett késztetéseit) a lelkileg elkötelezett és a hagyományos családi viszonyok között, hanem csak a kötetlen, a személyileg és társadalmilag el nem kötelezett, kaland szerû és szórakozás szerû intim viszonyokban. Rejtett személyi vonásait, különbözõ képességeit és tehetségeit is csak akkor képes a felszínre hozni és kiteljesíteni, ha lehetõsége nyílik egy vagy több, családi vagy társadalmi elkötelezõdés által nem feszélyezett kötetlen szerelmi-szexuális viszonyban folyamatosan részt venni. Általában vagy mereven elárkozik ettõl, vagy öncélúan fecsérli ezeket a kreatív energiákat, különbözõ szexuális jellegû vagy a szexualitással kapcsolatban álló, szórakoztató kalandokban. A másik végletben elvonul a világtól és önmagát sanyargatva titkolózik, vagy olyan ködös célú titkos társaságokat alapít, amelyben neki valamiféle irányító - vezetõ szerepe lehet. Amennyiben nem fecsérli tehetségét szórakoztató szexuális, vagy politikai kalandokban, akkor idejekorán és idejekorán és tapasztalatlanul beleugrik egy házassági viszonyba, amivel "rendezett" társadalmi helyzetbe ágyazza magát a belsõ szexuális bizonytalansága elõl. Ez elõbb-utóbb fel fog bomlani, mert mindaddig nem találhatja meg a belsõ nyugalmát és biztonságát, ameddig több oldott és külsõ elkötelezettség nélküli intim párkapcsolatban ki nem ismeri önmaga rejtett késztetéseit, tudat alatt mûködõ vágyait és szenvedélyeit, saját rejtett személyiségét. Amíg e tapasztalatai által meg nem tanulja azt, hogy melyik az a határ, ameddig elmehet vágyai kielégítésének az igényében, hogy mi az, amit elfogadnak tõle a partnerei és mi az amit nem. És viszont: mi az, amit õ képes elfogadni a szexuális partnereitõl és mi az, amit nem. Az a személy akinek a Lilith, vagy a Sárkányfarok a Szûznek megfelelõ VI. házban áll, hajlamos a prüdériára és irracionális szemérmeskedésre, törekszik a szexualitásnak az ész általi túlzott irányítására, vagy ennek az ellentétes végleteként, a legirracionálisabban éli azt meg. Az abszurditásig menõen ésszerû elméleti keretek és konvencionális szabályok közé akarja szorítani saját és partnerei szexualitását. Esetleg tudományos módszerek, trükkök, technikák - technológiák és terápiák (pl. racionális táplálkozás, nyers energia-fokozó torna gyakorlatok, vagy plasztikai sebészeti beavatkozások) segítségével akarja rendszerezni és hasznossá tenni a párja és a saját szerelmi érzéseit. Szélsõséges esetben, ugyancsak racionális indokokkal megkísérli elfojtani, visszafejleszteni, elsimítani szexuális vágyait, mint egy számára kellemetlen és fölösleges természeti "rendellenességet", ami zavarja õt és amire az õ elképzelései szerint, neki nincs szüksége. De nagyon téved, mert a Lilithnek ez a helyzete épp arra utal, hogy meg kell tanulnia a szexualitást a spirituális rendeltetés szerinti logika alapján megérteni és így megélni. Rossz mentalitása következtében nagyon felháborodik, amikor szexuális vágyai bizonyos helyzetekben elemi erõvel felszínre törnek, áttörve az általa felállított ésszerû határokon, meghazudtolva minden a szexualitást szabályozni hivatott intézkedés hatékonyságát. Szélsõséges esetekben a kolostorba vonulás gondolata foglalkoztatja. Lehetséges mindennek a szöges ellentéte is, a rendetlenség, a csapodárság, a perverziókig elmenõ renyheség és tisztátalanság, valamint az ellenséges magatartás a partneri viszonyok tisztaságával és tisztázódásával szemben. Életfeladata az, hogy

5 racionális erõszakoskodás helyett, képessé váljon a magasrendû szellemi logika szerint, kultikus odaadással és organikus rendezettséggel megélni a szerelmet és a szexualitást. Akinek a Lilith, vagy a Sárkányfarok a Mérlegnek megfelelõ életterületet jelképezõ VII. házban áll, az minden partneri és szexuális kudarcáért az adott partnert teszi felelõssé és mindig a partnerétõl várja el, hogy õt a partnere boldoggá tegye, de olyan kényelmet és biztonságot adó elõfeltételek és körülmények között, amiket õ akar meghatározni és amely feltételeket és (kényelmes és romantikus) körülményeket a partnernek általában nem áll módjában és természetében teljesíteni. Ezért õ soha nem elégedett az élettársával és bármilyen jó tulajdonságokkal és képességekkel is rendelkezne az, mindig az marad a kényszerképzete, hogy az élettársát ki kell cserélni, és nem neki kell, a szeszélyes és változó elvárásaihoz és boldogság-elõfeltételeihez kötött szerelmi viszonyulását megváltoztani. Életfeladata a belsõ bizonytalanságának a megszüntetése, az odaadás képességének és a partnerrel szembeni empátiának, a partner iránti felelõsségérzetnek a kifejlesztése, a partnerre való odafigyelési és a partner hibáiban való tükrözõdési képességnek az elsajátítása. Az a személy akinek a Lilith, vagy a Sárkányfarok a Skorpiónak megfelelõ VIII. házban áll, a titkos, de szenvedélyes szerelmi vágyaiból és rejtett, de tüzes sóvárgásaiból eredõ szexuális - szerelmi problémái, állandóan a tragikusan megrázó élmények és veszteségek nyomán fellépõ lelki-szellemi átváltozások folyamatos sorozatait kénytelen megélni. Ha sikerül erre, a sokszor maga elõtt is rejtett, tiltott szenvedélyességére ráébrednie, akkor tudatos törekvések útján fel tudja oldani, ha nem, elõbb utóbb tönkre fogja tenni az un. szerelmi és szaporító szerveit. Általában lelki szenvedéseket okozó, zavaros és zaklatott szerelmi-szexuális viszonyokat folytat és különbözõ, rendkívülinek és természet-ellenesnek mondható érzelmi-vagy szervi - biológiai problémák valamelyik végletes megjelenési formájával is küzd. Ezek ellentéteként, lehetséges a szerelmi érzések átélési képtelensége, a szexuális élvezet elérési képtelenségéig elmenõen (nõknél: a férfiaktól való iszony, orgazmus hiány, férfiaknál: a nõk irracionális gyûlölete, ejakuláció-képtelenség, vagy korai magömlés), vagy fordítva: a természetestõl eltérõen erõs szexuális étvágy, amely szexuális kiszolgáltatottsághoz vezet, az ilyen jellegû függõségi viszonyoknak a másokat is zavaróan érintõ tragikus átéléséig (szexuális kötõdési szenvedélyek), valamint az azonos nemûekkel folytatott szexuális perverzióra való hajlamok csillapíthatatlan kiélési vágyáig elmenõen. Szerelmi kapcsolataiban tragédiaként átélt veszteségek és mély kiábrándulások is érhetik, amennyiben nem koncentrál egész lényével a szerelem és a partneri kapcsolat szellemi lényegére és nem tesz meg mindent a veszélyesen szenvedélyes szellemi - lelki mentalitása gyökeres megváltoztatása érdekében. Romantikus szerelmi vágyai és ábrándjai szárnyán magasra ível, de majd mindig a földre sújtva és lelkileg, szellemileg kifosztottan találja magát mindaddig, amíg nem hajlandó észrevenni, hogy szerelmi igényei és mély szexualitása olyan szellemi törvényeknek és céloknak van alárendelve, amilyenekre õ korábban még csak nem is gondolt. A csalódások és a veszteségek, a tragikus jellegû események élményei hatására kénytelen lesz jobban odafigyelni partnereinek valóságos szellemi-lelki személyiségére és azzal összhangba kerülve, saját szellemével felülkerekedni a nyers ösztönein, érzéki-érzelmi vágyain és sóvárgásain. Kénytelen a szerelmi partnereit az õ egoista vágyainak a kielégítését szolgáló eszköznek tekintõ nyers késztetéseit a spirituális tudatosságának alárendelni, a szerelemi érzéseiben és a szexuális aktus során is a partnere szellemével, annak a spirituális személyiségével is egyesülni. Az olyan személy akinek a Lilithje, vagy a Sárkányfarok a Nyilassal kapcsolatos IX. házban áll, kizárólag csak a metafizikai ismereteinek gyarapításával és ezeknek az ismereteknek a gyakorlatba ültetésével lesz képes elérni a szerelmi boldogságát. És viszont: a valóságról alkotott képe is csak a szexuális problémáinak az õszinte felvállalásán és tisztázásán keresztül tisztul ki, vagyis õ, csak a tudattalan sóvárgásainak, ösztöneinek és minden jellegû erotikus késztetésének a felszínre hozásával és a pontos megismerés segítségével történõ feloldásával lesz képes a valóság-látásra. Élete elsõ szakaszában önkéntelenül szépíti a valóságot és még önmagának is azt hazudja, hogy boldog, holott a szíve csordul ki a keserûségtõl, vagy minden értelmi és minõségi megfontolás nélkül létesít szerelmi - szexuális viszonyokat és csodálkozik, hogy az igényesebb partnerei ezen fel vannak háborodva. De az is lehet, hogy dogmatikusan - erkölcsösen közelít saját szexualitásához (és ilyen jelleg életviszonyok között is él ), esetleg erõsen vallásos életet él, vagy túlságosan laza, világias és liberális körülmények között, esetleg bonyolultan zavart erkölcsi viszonyok között, ami általában a szülõknek az ilyen jellegû (az irracionalitásig elmenõ következetlen és rendezetlen szerelmi-szexuális szokásaival), erkölcsi magatartásából is következhet. Ezért kénytelen lesz saját intuíciójára és tájékozódási képességére hagyatkozva felfedezni valami szellemi rendet a szexualitásban és a szerelmi életben, amely nem alapulhat vallásos dogmatételeken, erõszakos és személyidegen erkölcsön. Vigyáznia kell, nehogy irracionális idealításba, egzotikus misztifikációk és káprázatok ködfátylába, a valóságtól elszakított képzelgésekbe hajszolja magát, amelyektõl a valóságos szexuális élete sivár, kicsinyes és szürke helyzetbe ragad, hogy inkább elfojtja, letagadja, vagy önmaga elõtt is elhazudja annak tényleges felvállalását. Meg kell tanulnia megkeresni az arany középutat az ideális, misztikus- vallásos, képzelgés, a dogmatikus önsanyargatás, valamint a nyers biológiai szinten gyakorolt szexualitás között. Amíg ezt el nem éri, kudarcok, kiábrándulások és állandó erkölcsi krízisek és betegségek fogják kísérni a szerelmi-szexuális életét. Ha valakinek a Lilithje, vagy a Sárkányfarka az egyetemes törvényeknek a közösségi viszonyokban történõ alkalmazását megtestesítõ Bak csillagképnek megfelelõ X. házban áll, a törvényesség látszata megõrzése és a törvényesség álarca mögött, önkéntelenül és öntudatlanul, mindig a törvénytelen állapotok átélési lehetõségére sóvárog. A világi törvényesség fedezete mögött a spirituális, vagyis a lényegi törvényesség megbontási lehetõségére vágyakozik és törekszik. Ezért, õ csak és csakis úgy tudja megismerni és kiteljesíteni a saját partneri személyiségét, a törvénytelen szexuális sóvárgásaihoz, tiltott erotikus késztetéseihez (is) szorosan kapcsolódó rejtett tudattalan tartalmait, ha a szerelmiszexuális életét kívül belül törvényesíti és nem csak az érvényben lévõ társadalmi- erkölcsi normákhoz, szabályokhoz igazítja, hanem elsõsorban az egyetemes törvényekhez is. Ennek viszont az ellenkezõjét éli meg élete elsõ periódusában és alantas sóvárgásaitól befolyásolt szexuális képzeletével obskúrus, a közösség elõl elrejtett, dugdosott, az adott közösség, vagy társadalom által valamiért és valamiképpen üldözött, elítélt vagy tiltott, de legalább is, nem kívánatos (erkölcstelen) szexuális életet folytat, de legalább is arra sóvárog. Ha nem testi szinten, akkor lelki szinten.

6 De mindennek a másik véglete is lehetséges, aminek folytán a szexualitását önkéntelenül a társadalom színpadára akarja kivinni és ott, a közönség elõtt és a közösséggel együtt szeretné megélni intim dolgait, el egészen a közbotrányokat okozó ön-mutogatási, vagy a partnere meztelensége mutogatási jelenetekig elmenõen. - Lásd az ide tartozó sztriptíz és az exhibicionizmus jelenségeit. Élete nehéz feladatkörébe tartozik az arányosság és az igazi, spirituális törvényesség felfedezése, meghatározása és betartása mind a társadalmi nyilvánosság és a magánszféra, mind az intim érzelmi - szexuális élet kölcsönös és egymással összefüggõ viszonyrendszerében. Meg kell tanulnia azt, hogy amennyiben az egyetemes törvények szellemében (különösen a Kiegyenlítõdés, a Nemek, a Polaritás, a Fejlõdés, valamint a Megváltás törvényének a szellemében) éli meg a partneri életét és a szexualitását, akkor az élete más területein is képes valós és tartós eredményeket elérni. És ugyanakkor azt is, hogy abba, ami közötte és partnerei között történik, nem kell ugyan a közösséget és a társadalmat belekeverni, de összhangnak és megfelelésnek kell lennie az intim élete és a társadalmi közösségi cselekvései, un. szereplései között. Sõt: azt is, hogy minden ellentétes nemû, vonzó személy nem kell az õ szeretõje (szerelmi, vagy alkalmi szexuális partnere) legyen, hogy õ attól függetlenül is lehet értékes személy, ha nem az övé a legszebb férj, vagy feleség a világon, de az sem lehet számára közömbös, hogy szégyellnivaló, vagy egyenesen közbûnözõ férje, vagy élettársa van. Illetve azt, hogy a tényleges boldogság nem feltételezi sem a világi törvényesség látszatának megõrzését, sem a spirituális törvényesség megbontását, hanem ezeknek a fordítottja: az igazi arányosság biztosíthatja a keretet és az alapot a tényleges boldogság, az igazi kiegyenlítõdés és egészség eléréséhez. Ameddig ezt nem realizálja, mindig arra fog törekedni tudattalanul és önkéntelenül, hogy mind a saját, mind a szerettei (gyermekei, testvérei) törvényes házastársi viszonyát komprommitálja és megbontsa. Amennyiben valakinek a születési képletében a Lilith, vagy a Sárkányfarok a Vízöntõnek megfelelõ XI. házban tartózkodik, az, a többi vonatkozás mellett, egyértelmûen az örvény szerûen veszélyes, kaotikus és törvénytelen szerelmi szexuális képzelgésre és rendkívüli és természetellenes szexuális vágyakozásra való hajlamokra, valamint az önkéntelen és öntudatlan párkapcsolati érzelmi függetlenségi rögeszmék szerinti élet folytatása utáni sóvárgásra utal. Egészen konkrétan, arról van szó, hogy szereti bele képzelni magát olyan, az emberiség többsége által törvénytelennek ítélt, kalandos helyzetekbe és ezek kapcsán, ezek elérési lehetõségérõl, szeret magának felállítani olyan, látszólag racionális és pragmatikus gondolati rendszereket (konstrukciókat), amelyekrõl jól tudja, hogy egy adott határon túl annyira veszélyesek lehetnek, hogy nem csak érzelmi káoszt okozhatnak, hanem esetleg még az ép gondolkozási képességét is veszélyeztethetik. Meg kell tanulja mindezt megelõzni, illetve, a személyi felelõsség szellemében megélni a szabadságról alkotott képzeteit, a személyi felelõsség alá rendelni a sokszínû és sokirányú, nem egyszer irracionális, vagy törvénytelen szerelmi szexuális vonzalmait és késztetéseit. (Esetleges perverziókra való hajlamait) Ha a szabadelvû gondolkozása mellett, az erkölcsi gátlástalanság, az irracionális következetlenség, a felelõtlenség és a vakmerõség jellemzi érzelmi-szexuális késztetéseit, akkor már kora ifjúságában ("kamaszkorában"), kietlenségi és hiábavalósági érzések és a depressziós állapotok érik utol idejekorán, hanem (szélsõséges esetekben) még halálos kimenetelû nemi betegségekkel való, balesetszerû fertõzõdési lehetõségek áldozata is lehet. Meg kell tanulnia olyan módon felszabadítani magát élete elsõ idõszakában jelentkezõ esetleges gátlásai, félelmei alól, hogy ez a felszabadulás ne vezessen szexuális elfajuláshoz és elvaduláshoz, érzelmi kötetlenséghez és következetlenséghez. Ezért az érzelmi érzések, a személyes odaadási és odafigyelési képessége kifejlesztése, valamint a szerelmi, élettársi partner iránti felelõsségérzetének a kialakítása érdekében kell tennie tudatos erõfeszítéseket. Szabadság-szeretetnek képzelt függetlenségi igénye (kötödés- és felelõsség nélküli cselekvési lehetõség- igénye) és az élet minden szintjein érvényesülõ kommunikációs (kapcsolatlétesítési, együttmûködési) késztetései, szexuális-érzelmi anarchizmusba sodorhatják. Ez, szélsõséges esetekben, a "csoportos szex"-tõl és a több partnerrel folytatott viszonytól az állatokkal és erre gyártott intelligens gépekkel is létrehozható perverz szexuális "játékok" (un. kiberszex) létrehozásába, kipróbálásába és szenvedélyes gyakorlásába is besodorhatják. De kielégülés helyett, csak gyarapszik a szomjúsága, érzelmi és szellemi kielégülést és megnyugvást már nem képes találni sem a személytelen szexualitásban, de még az esetleges igényes, minõségi szerelmi viszonyokban sem. Mindez növeli a kiábrándulási érzéseit, ami idegrendszeri, mentális (elmegyógyászati) betegségekhez (jobb esetben csak nemi betegségekhez), az AIDS-vírus okozta fertõzéshez, vagy melankóliakórhoz vezet. A spirituális tudatosodás útján kellene felszabadítania magát, nem biológiai szinten átélt olcsó kalandok hajszolása által vagy különbözõ szexuális érzeteknek a technikai eszközök segítségével való beidézése által. Sok Lilith- és szabadság-problémás személy ugyanis, ezáltal véli elérni a felelõsség-mentes szexuális függetlenségét. Ha valakinek a Lilithje, vagy a Sárkányfarka a Halaknak megfelelõ XII. házban áll, élete elsõ szakaszában (kamaszkorában, ifjú korában és érett felnõtt kora elsõ felében) homályos, zavaros és ködös (misztikus) elképzelései vannak a szerelemrõl és a szexualitásról. Vagy idealista fantazmagóriákat táplál a szerelemrõl és a szexualitásról, vagy nagyon sötét képzetei vannak arról, aminek következtében, az életnek ezen a területén nem képes megkülönböztetni a (saját és a mások) fantáziájának termékeit a realitástól. Egy nagy ûr, illetve szakadék szerû eltérés keletkezik az idealista szerelmi-szexuális vágyai, a romantikusan fennkölt szerelmi álmai és a gyakorlatban ténylegesen megélt szexuális - érzelmi tapasztalatai között. Ezért a szeretetéhsége, lelki kielégületlensége egyre fokozódik és, vagy kiábrándul az egészbõl, elsorvasztván az ilyen jellegû vágódásait az élettel és partnereivel szemben, vagy mindenféle pótszerekhez, pótmegoldásokhoz menekül a mértéktelen alkohol és a kábítószer fogyasztásától a lealacsonyító alkalmi szerelmi viszonyokba (esetleg perverziók gyakorlásába) való menekülésig. Jobb esetben, a környezetétõl meg nem értett, attól többnyire elutasított Don Qihotte-ként folytatja a habókos szerelmi fantáziálást. Ennek a hiábavalósági és kielégületlenségi érzések elviselhetetlen felfokozódása lesz a következménye, ami az öngyilkossági gondolatokig vagy önrombolási hajlamok kialakulásáig, esetleg súlyos depressziók, hormonális problémák vagy a melankólia kór eluralkodásáig is elmehet. Életfeladata a tényleges és gyakorlati áldozatképesség megszerzése, a megható szeretet-prédikálás helyett, valamint a diszkrét (mentális és képzeleti) szeretetáramoltatás képességének az elsajátítása. Meg kell tanulnia úgy odaadnia magát az

7 egyetemes léterõknek, valamint a partnereinek, hogy közben ne adja fel spirituális önvalóját képezõ személyes felelõsségét, a szellemi személyiségét. Életfeladata a szellemi éberség kialakítása, a misztikus, vallásos és tudományos káprázatoktól való megszabadulás és szerelmi - szexuális élete tisztába tétele, a lelki szellemi zavarosságának és a fantazmagóriák gyártására való hajlamának a feloldására tett erõfeszítései által. Ezek tudomásulvétele után viszont, azt is kell tudni, hogy az asztrológia által Lilithnek nevezett karmikus õserõ és a személyi horoszkópokban karmikus pontként megjelölt szexuális másságra - újdonságra való különbözõ sóvárgásoknak az erõszakos ellenõrzésére és elfojtására tett kísérlet, akárcsak a Lilith-tulajdonságokkal szembeni közömbösség és felületesség, igen veszélyes következményeket eredményezhet. Bármilyen uralási, vagy ellenõrzési - elfojtási kísérlet, csakúgy mint a Lilith megnyilvánulásának a saját személyünkben, vagy a társunk személyében való felületes kezelése, nem a Lilith-tulajdonságok feloldásához, hanem éppen fordítva: a Lilith által jelzett karmikus spirituális zavar növeléséhez, a másik fél sorsprogramja kibontakozásának és magvalósításának a megakadályozásához: uralkodási vágyaink a túltengéséhez, vagy a féltékenységhez, a megcsalástól való félelem poklához vezet. Nem segít csak a teljes nyitottság és a teljes õszinteség, valamint annak az elfogadása, hogy a páromnak épp oly normálisan a természetéhez tartozik a más, ellentétes nemû személyekkel való, önkéntelen szexuális közösülési vágya, mint az én személyi természetemhez. A legostobább õsi magatartásunk, hogy miközben magamnak megengedem ezt, a Lilith által létrehozott lelki és fizikai állapotot, addig a társamból tûzzel-vassal szeretném kiirtani. Ha az adott feszültségeket sikerült néven nevezni, vagyis a különféle titkolt és szégyellt vágyakozásoknak a természetét az asztrológiai képletben álló Lilith helyzetével sikerül meghatározni, már csak az marad hátra, hogy eldöntsem: a szétszóródást, a sokszerûség és az ezzel járó zavartság - kábaság irányába akarok-e haladni, vagy a választott élettársammal történõ egységben-élés és a teljes kiegyenlítõdés irányába?

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Mintaszintézisek I.

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Mintaszintézisek I. Mintaszintézisek I. Kozma Szilárd: Egy nyugati országba emigrált (általam ismeretlen) zongoramûvész horoszkóp-szintézise. Született: Oroszország távoli részén, 1947 augusztusban. Mielõtt a horoszkóp szintetikus

Részletesebben

A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása

A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása A személyi horoszkópokból kiolvasható, jellegzetes karmák leírása Kozma Szilárd: A személyi horoszkópokból kiolvasható, karmikus programok asztrológiai leírása: Gyakorló asztrológusi tevékenységem és kutatásaim

Részletesebben

A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát

A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát A Kos-Lilithje és a Bika Sárkányfarka irányítja Gerle Évát Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Az asztrológiai sorsképletekben halmozottan található,

Részletesebben

A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint

A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint A Karma jellege és következményei a konstellációk szerint Kozma Szilárd: Az állatöv jegyeinek, mint karma - hordozó spirituális erõtereknek az értelmezése. A konstellációk szerinti diszharmonikus magatartások

Részletesebben

Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye

Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye Az ismétlõdés, vagyis a ciklus és a ritmus eyetemes törvénye 6) AZ ISMÉTLÕDÉS, A RITMUS ÉS A CIKLUS, VALAMINT A SORRENDISÉG EGYETEMES (HIERARCHIA) TÖRVÉNYE. teremtési és megváltási folyamatok rendjének,

Részletesebben

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól

A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól A magzatfoganás és a fogamzásgátolt boldogság titkairól Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Metafizikus - asztrológusi szemmel

Részletesebben

Szerelem és szexualitás

Szerelem és szexualitás Szerelem és szexualitás Kozma Szilárd karma-asztrológus: Asztrológusi szemmel a szerelemrõl, szexualitásról és a házastársi- élettársi viszonyokról. Motto: "A szerelemben fogant és arra alapuló házasság

Részletesebben

A Rák és az AIDS szellemi okairól

A Rák és az AIDS szellemi okairól A Rák és az AIDS szellemi okairól Kozma Szilárd: A szemellenzõvel vizsgált betegségi okok következményei. A Rák szellemi okai A betegségek mentális - metafizikai- oka igazából a hamis információ-áramoltatáshoz:

Részletesebben

Hatodik törvény. A ritmus és a ciklus törvénye

Hatodik törvény. A ritmus és a ciklus törvénye Hatodik törvény A ritmus és a ciklus törvénye A teremtési folyamatok törvénye. A megnyilvánulási formák törvénye, vagyis az Idõ és a Tér Törvénye. A jelenvalóságnak, illetve a Teljes Jelenlét-tudatnak

Részletesebben

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia)

Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Elsõ Egyetemes törvény (A teremtés és a Mágia) Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma, Szilárd: A teremtés, illetve a teremtõ képzelet, a teremtõi

Részletesebben

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban.

A Kosban Majdnem állandó szexuális izgalom. Korai erotikus tapasztalatok. Erőszakos cselekedetek a fizikai szerelmi aktusban. LILITH A sumér hitvilágban Lilith a nagy magasságok szelének istennője, akit gonoszsága miatt száműztek az édenkertből. A világ teremtésében játszott szerepe azonban nem tisztázott. Az ókori Keleten keveréklényként

Részletesebben

Volt feleségem elárult hazatérése

Volt feleségem elárult hazatérése Volt feleségem elárult hazatérése Elárult élet, elárult tudás, elárvult család A volt-feleségem, Emõke, volt- asztrológusnak a következõ írása azért nemekült meg, az www.asztrologosz.com c.portálunkon

Részletesebben

Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye)

Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye) Második egyetemes törvény (A rezgés törvénye) Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal A Vibráció törvénye Más nevein: a Rezonancia (Hangolódás) illetve

Részletesebben

A Sárkányfarok - Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekrõl

A Sárkányfarok - Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekrõl A Sárkányfarok - Sárkányfej tengely iránya által jelzett metafizikai jelentésekrõl Kozma Szilárd: A Sárkánfarok - Sárkánfej tengelyrõl. Amiért a Sárkányfarok - Sárkányfej tengelyrõl még nem írtam eddig,

Részletesebben

A konstellációk spirituális értelmezése

A konstellációk spirituális értelmezése A konstellációk spirituális értelmezése Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Az állatöv napjegyeinek, mint spirituális erõtereknek

Részletesebben

Hetedik Egyetemes törvény: A Karma törvénye

Hetedik Egyetemes törvény: A Karma törvénye Hetedik Egyetemes törvény: A Karma törvénye Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: A Karma törvénye Más nevein: a Hatás és a visszahatás

Részletesebben

XXI. A Világ Világossága

XXI. A Világ Világossága XXI. A Világ Világossága 21 A Világ Világossága A panaszkodó ragaszkodó, ravaszkodó ragadozó. Ki tudja, az idõ melyik beomlott kútjának a fenekére rekedt sors-játszmáit ismételjük újra és újra a fogyónak

Részletesebben

Asztrológusi egyenes Beszéd

Asztrológusi egyenes Beszéd Asztrológusi egyenes Beszéd Kozma Szilárd: Asztrológusi Egyenes Beszéd Egy ismeretségre felszólító facebokos barátnõmtõl levelet kaptam, hogy értékelni ugyan értékeli mind a tárgyi ismereteimet, mind a

Részletesebben

Egy helyen a 1O egyetemes törvény

Egy helyen a 1O egyetemes törvény Egy helyen a 1O egyetemes törvény Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Tíz év után, teljesen újraírt (tisztázott) és kibõvített

Részletesebben

Terhesség vagy áldás? (I. rész)

Terhesség vagy áldás? (I. rész) Terhesség vagy áldás? (I. rész) Évszázadunk és évezredünk végére, a rövid távon eredményes, ám hosszú távon ökológiai katasztrófát elõidézõ, az ember gondján segíteni és a dolgát könnyíteni akaró, pragmatista

Részletesebben

A betegségek lelki és szellemi okai asztrológiai megvilágításban

A betegségek lelki és szellemi okai asztrológiai megvilágításban A betegségek lelki és szellemi okai asztrológiai megvilágításban Az asztrológia gyakorlati segitségnyujtási képességérõl Az embernek nem természetes állapota az állandósuló, a krónikussá váló betegség,

Részletesebben

A kábulattól való megszabadulás szüksége

A kábulattól való megszabadulás szüksége A kábulattól való megszabadulás szüksége Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd karma-asztrológus: A MÁSODIK, AVAGY AZ IGAZI (tényleges)

Részletesebben

Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint

Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint Horoszkóp rendelési lehetõségek horoszkóp-félék és árak szerint Kozma Szilárd karma- és család-asztrológus: II. Horoszkóp félék és horoszkóp-rendelési árak. Ami a munka-díjaimat, illetve az egyes horoszkóprendelõknek

Részletesebben

Két interjú a meddõségrõl és az áldásról

Két interjú a meddõségrõl és az áldásról Két interjú a meddõségrõl és az áldásról Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Ordody Eszternek a Decens magazin szerkesztõjének az interjúja Kozma

Részletesebben

A tûz (szenvedély és személyiség) karmáról

A tûz (szenvedély és személyiség) karmáról A tûz (szenvedély és személyiség) karmáról Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: A tûz-karmáról Amikor ezt a tanulmányt, éppen sikeresnek

Részletesebben

Gyermekeim anyjának a tanulságos írásai

Gyermekeim anyjának a tanulságos írásai Gyermekeim anyjának a tanulságos írásai Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal I. fejezet: TEREMTÉS - Fõnök, nem kellett volna ennek már kijönnie?

Részletesebben

Spirituális tisztánlátás, harmadik szem

Spirituális tisztánlátás, harmadik szem Spirituális tisztánlátás, harmadik szem Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Az asztrológiai sors-logika szerinti lényeg-látás és

Részletesebben

Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei

Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei Az otthonszülésre való felkészülés elõnyei Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: Hogy a szülés elõtt álló kismamák személyi horoszkópjának

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Spirituális életúthoz való aforizmák

Spirituális életúthoz való aforizmák Spirituális életúthoz való aforizmák Kozma Szilárd: METAFIZIKAI AFORIZMÁK l) A bennünk levõ tanító vár reánk miközben mi várjuk õt. 2) A saját nyomoruságukba szorítottak be minket azok a tanítóink és tanáraink,

Részletesebben

Cigánykártya tanfolyam

Cigánykártya tanfolyam Cigánykártya tanfolyam A cigánykártya lapjainak ismertetése http://ciganykartyatanfolyam.blogspot.hu 1 Ajándék Alapállapotban az ajándékozás, a pozitív érzelmek kimutatása, az őszinte odaadás és nyitott

Részletesebben

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Az apaság mágiája

Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal. Az apaság mágiája Az apaság mágiája APA II. A kutató szellem, mindennel bátran szembe néz. Még Isten örv Pál apostol. Mindenrõl lemondtam, mindent elengedtem, elbocsátottam és felelõsségeket tartottam meg. (A szerzõ) Amennyiben

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Levélváltás 4. Kedves Ágota!

Levélváltás 4. Kedves Ágota! Levélváltás 4. Annak érdekében, hogy jobb kórképem legyen a férje szintéziséhez, meg azért is, mert az emberek nem értik, hogy mire jó az én munkám, ha sem nem jósolok, sem nem hadovázok misztikus asztrológiai

Részletesebben

A tökéletes férfi és az emencipált nõ

A tökéletes férfi és az emencipált nõ A tökéletes férfi és az emencipált nõ Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Kozma Szilárd: A tökéletes férfi és a megtermékenyülésre képtelen, emancipált

Részletesebben

Aggresszió és szeretet

Aggresszió és szeretet Aggresszió és szeretet Ma is megvan a Tusnádfürdõi központi szálloda-parkban az a sétány alatti - talán már akkor sem használt, de mára betömött - pincebejárat, amelynek a 2,5-3 méteres tetejérõl, négy

Részletesebben

XIX. Balog Ádám magyaros boldogulása

XIX. Balog Ádám magyaros boldogulása XIX. Balog Ádám magyaros boldogulása Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Ha minden apa úgy vehetne részt a szülésben, ahogy én részt vettem (Ahogyan

Részletesebben

Az apaság spirituális funkciója

Az apaság spirituális funkciója Az apaság spirituális funkciója Kozma Botond Szilárd: Az apaság spirituális funkciójáról Gyakorló asztrológusként (Tehát nem csak bizonyos asztrológiai tananyagokat valamikor elsajátító és azokat gyakorlti

Részletesebben

2016. A cselekvés éve, az érvényesülésért végbevitt tettek ideje

2016. A cselekvés éve, az érvényesülésért végbevitt tettek ideje 2016. A cselekvés éve, az érvényesülésért végbevitt tettek ideje TAVALYRÓL IDÉNRE: A SZELÍDSÉGBŐL AKARATOSSÁG LESZ. Az Óévünk sokkal harmonikusabb és jóakaratúbb volt, mint ami most következik szedjük

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre

Pszichoterapeuták a homoszexualitásról. Válaszok egy körkérdésre Thalassa (21) 2010, 4: 117 124 Pszichoterapeuták a homoszexualitásról Válaszok egy körkérdésre Ankétunkban gyakorló pszichoanalitikusokat, terapeutákat kérdeztünk meg arról, milyen tapasztalataik és elgondolásaik

Részletesebben

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS

Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Az ÁLMOK és az ÁLOMFEJTÉS Naprendszerünk középpontja a Nap, mely fényével egyszer nyitott, másszor csukott szeművé teszi a kihűlt testű Holdat, mely képtelen rá, hogy Földünktől elszakadjon. Járkál körbe-körbe

Részletesebben

Fiatalok és közéleti szerepvállalás

Fiatalok és közéleti szerepvállalás uisz2004tavasz_90-.qxd 1/25/2004 12:02 PM Page 107 Bánszegi Zsuzsa Fiatalok és közéleti szerepvállalás A FIATALOK RÉSZVÉTELI ELOSEGÍTÉSE AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN Egyre többet beszélünk helyi és országos szinten

Részletesebben

Szakképzés a szakképzés fõáramán kívül

Szakképzés a szakképzés fõáramán kívül 278 fogyatékos fiatalok Szakképzés a szakképzés fõáramán kívül Az iskola, igen, ki kell mondani kényszerintézmény, hiszen alapja a tankötelezettség. Olyan viszonylagos védettséggel bíró társadalmi intézmény,

Részletesebben

Asztrológiai arcok. A Hold arc jellegzetessége

Asztrológiai arcok. A Hold arc jellegzetessége Asztrológiai arcok A következőkben részletesen is bemutatom ábrákkal a hét alaptípus jellegzetességeit, kezdve a bolygó jellegével, amely a legfontosabb asztrológiai analógiás jelentéseket tartalmazza,

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

Egyezmény a Gyermekek Jogairól. Előszó

Egyezmény a Gyermekek Jogairól. Előszó Egyezmény a Gyermekek Jogairól Előszó A gyermek jogairól szóló egyezményt az ENSZ Közgyûlése 1989. november 20.-án fogadta el : a Magyar Köztársaság képviselõje pedig 1990. március 14.- én írta alá. Az

Részletesebben

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk Sági Zoltán Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk A világgal való elsődleges tárgykapcsolatunknak - a szülő-gyermek kapcsolatnak - alapvető szerepe van személyiségünk

Részletesebben

Tartalom. 4...Sors és Szerelem - Karmikus kapcsolat felismerése

Tartalom. 4...Sors és Szerelem - Karmikus kapcsolat felismerése Tartalom 3...Szerkesztői vélemény 4...Sors és Szerelem - Karmikus kapcsolat felismerése 5...Szerelmi asztrológia 5...A párkapcsolataink a születési kártyán 6...A Vénusz bolygó rámutat az érzelmekre! 8...Szerelem,

Részletesebben

MI A HALÁLÖSZTÖN? * Gilles Deleuze

MI A HALÁLÖSZTÖN? * Gilles Deleuze Thalassa (8) 1997, 1: 32 38 MI A HALÁLÖSZTÖN? * Gilles Deleuze Freud a legközvetlenebbül alighanem fõmûvében, a Túl az örömelven-ben [magyarul: A halálösztön és az életösztönök] adja át magát egy tisztán

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL

PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL HEGEDÛS JUDIT PEDAGÓGUSOK AZ AGRESSZIÓRÓL Az utóbbi évek eseményei azt sugallják, hogy az iskola belsõ világához egyre inkább hozzátartozik az agresszió. Az agresszív gyermekek (és felnõttek, szülõk) különösen

Részletesebben

SZATURNUSZ AZ ÉGEN ÉS A HOROSZKÓPBAN

SZATURNUSZ AZ ÉGEN ÉS A HOROSZKÓPBAN Dr. Janák Lajos: SZATURNUSZ AZ ÉGEN ÉS A HOROSZKÓPBAN Elérkeztünk a naprendszer régi határához, a vén Szaturnusz pályájához. Az idő és a végzet istenéhez, melynek pályáját az idők kezdete óta egészen a

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben

A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben Iskolakultúra 1999/6 7 Hoffmann X Rózsa A minõségbiztosítás konfliktusai az iskolavezetésben A mögöttünk álló év legtöbbször hallott-olvasott, oktatásüggyel kapcsolatos kifejezése minden bizonnyal a minőségbiztosítás

Részletesebben

személyiségváltozás háttere és szexuális viselkedés a börtönben

személyiségváltozás háttere és szexuális viselkedés a börtönben A BÁNYAI MIKLÓS személyiségváltozás háttere és szexuális viselkedés a börtönben Pasztorális szempontok Az alábbi tanulmány alapja az az önkéntes és anonim kérdõíves felmérés-, illetve kísérletsorozat,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Beavatás a misztikába

Beavatás a misztikába Beavatás a misztikába Kozma Szilárd: Asztrológusi szemmel a misztikus tanok és a metafizikai gondolkozás különbségérõl Motto: 1. "Vak vezet világtalant", 2. "Gyümölcsérõl ismeritek meg a fát" (Názáreti

Részletesebben

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Tartalomjegyzék Tanulmányok I. Könyv: A személyek / 3 Vita Az orvos beteg jogviszony az új Ptk.-ban Jobbágyi Gábor / 15 Szerzõdésátruházás Gárdos Péter / 20 Polgári jogi kodifikáció

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

Az öngyógyítás útján II.

Az öngyógyítás útján II. Az öngyógyítás útján II. Előző számunkban áttekintettük, hogy miért folytatunk életünk nagy részében (vagy mindvégig!) önvédelmi játszmákat emberi kapcsolataink megvalósításakor. Láttuk, hogy a lélek félelmei

Részletesebben

Mágia és a kereszténység

Mágia és a kereszténység Mágia és a kereszténység Kozma Szilárd: Az Egyetemes Törvények megnyilvánulása és alkalmazási lehetõségei a mindennapi életünkben (A jelen tanulmánynak létezik egy hangos változata is A MÁGIA gyökerének

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING. Hallgatói elméleti anyag. 2012. tavasz

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING. Hallgatói elméleti anyag. 2012. tavasz BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA ÚJSÁGÍRÓI KÉSZSÉGFEJLESZTÉS TRÉNING Hallgatói elméleti anyag 2012. tavasz www.bkf.hu / Karriercentrum / Tréningek / Letölthető állományok Szakirodalom: Németh

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Németh Ágnes: KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL Minden asztrológus legnehezebb feladatának tekinti ellenőrizni, hogy a kapott születési adatok precízek-e. Ehhez gondolom mindegyikünknek meg van

Részletesebben

VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN

VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN Leon Fendt német teológus megállapítja, hogy a prédikációban a retorika csak akkor jöhet segítségünkre, ha az alábbi eredmények megvalósításához segít

Részletesebben

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11

Bevezetés. MV szerelem 135x200 208(6) press.indd 11 Bevezetés Az A férfiak a Marsról, a nôk a Vénuszról jöttek címû könyv szerzôjeként gyakran hallok sikeres szerelmi történeteket egyes emberektôl vagy éppen szerelmespároktól. Gyakorlatilag szinte egyetlen

Részletesebben

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.)

,,Az anya az első híd az élethez, a közösségbe. (Adler: életünk jelentése 102. o.) Az individuálpszichológia megjelenése a nevelési tanácsadói munkában avagy: ˇBirtokba venni a Napot nem elég, ha nem tudjuk másoknak is odaadni. Készítette: Kolozsvári Katalin pszichopedagógus Óvodai intézményünkben

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál A skizofrénia A skizofrénia A skizofrénia kifejezést szinte mindenki hallotta már valahol. Az emberek zöme azonban mégsem tudja biztosan, mi is ez, mi az oka, és hogyan gyógyítható. Mit jelent a skizofrénia

Részletesebben

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés

Ökoiskola. Ökoiskolaság és szakképzés Ökoiskola Ökoiskolaság és szakképzés Réti Mónika Varga Attila Ökoiskolaság és szakképzés A bevezetõ szövegek szinte mindig általánosságokról szólnak, és emiatt nagy a veszélye annak, hogy csak a felszínt

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Az erőszak a mindennapi életben mindenütt jelen van. Az erőszak témaköre folyamatosan az érdeklődés középpontjában volt és van is.

Az erőszak a mindennapi életben mindenütt jelen van. Az erőszak témaköre folyamatosan az érdeklődés középpontjában volt és van is. Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak, szerteágazó gyökerekkel biológiai, társadalmi,

Részletesebben

Molière: A fösvény. A téma. Expozíció

Molière: A fösvény. A téma. Expozíció Molière: A fösvény A téma Figyeljük meg, betartja-e az író a hármas egység követelményét! Hol történik a cselekmény? Változik-e a színhely az egyes jelenetek, illetve felvonások között? Mennyi idõ alatt

Részletesebben

Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja

Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja NB03_bel.qxd 2009.04.08 5:43 du. Page 70 70 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. ÁPRILIS Karácsony Veronika Nõk a haderõben, 2008 Az SVKI stratégiai és védelmi kutatócsoportja 2008 õszén kérdõíves vizsgálatot folytatott,

Részletesebben

XVIII. Õsprogramok a civilizáció dzsungelében

XVIII. Õsprogramok a civilizáció dzsungelében XVIII. Õsprogramok a civilizáció dzsungelében Karmikus horoszkópértelmezések és horoszkóprendelés Kozma Botond Szilárd család-asztrológussal Tizennyolcadik fejezet. Õsprogramok a civilizáció dzsungelében.

Részletesebben

SOK A DOLGUNK A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmával nem régen kerültem kapcsolatba.

SOK A DOLGUNK A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmával nem régen kerültem kapcsolatba. gyermekb4.qxd 2006.03.12. 13:46 Page 3 SOK A DOLGUNK A Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmával nem régen kerültem kapcsolatba. Akkor már a Karaván Mûvészeti Alapítvány kötelékében tevékenykedtem, ahol

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

11/1991. (VII.26.) ÖKT. Sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

11/1991. (VII.26.) ÖKT. Sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege 1 Budaörs Város Önkormányzata AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL SZÓLÓ a 12/1991. (VIII.26.) ÖKT. sz., 15/1991. (XI.01.) ÖKT. sz., 2/1992.(II.14.) ÖKT. sz., 42/1995.(XII.27.) ÖKT. sz, 46/1996.(IX.30.) ÖKT. sz, 47/1997.(XII.22.)

Részletesebben

Válasz Paksi Zoltánnak

Válasz Paksi Zoltánnak Válasz Paksi Zoltánnak Értelmezõ adalék az Asztrológia, mint a Szellemtudományok matematikája címû tanulmányomhoz Néhány éve megkeresett levélben a nagy sikerû, a precessió miatti konstellációs-eltolódási

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Egyeztettünk. A tárgyalásokat a parlamenti választások,

HÉZAG NÉLKÜL. Egyeztettünk. A tárgyalásokat a parlamenti választások, VIII. évfolyam 11. szám Egyeztettünk Mottó: Attól még senki sem lett szegényebb, hogy beleadott mindent. 16.-án a Mozdonyvezetõk Szakszervezete (MOSZ) és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) vezetõ

Részletesebben

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA

MKKSZ. Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA MKKSZ Az MKKSZ Országos Választmányának BESZÁMOLÓJA 4 Az MKKSZ Országos Választmányának beszámolója A Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete Országos Választmányának beszámolója az MKKSZ

Részletesebben

Rudolf Steiner 1924-es gyógyítói, nevelői előadásai Gyógypedagógiai pszichiátriai kurzus. Absztrakt tartalom

Rudolf Steiner 1924-es gyógyítói, nevelői előadásai Gyógypedagógiai pszichiátriai kurzus. Absztrakt tartalom Rudolf Steiner 1924-es gyógyítói, nevelői előadásai Gyógypedagógiai pszichiátriai kurzus Absztrakt tartalom 1. előadás A be nem teljesült fejlődésű gyermekek nevelőjének tisztában kell lennie az egészséges

Részletesebben

Papp Z. Attila. életre, ha a döntéshozók valamilyen módon vagy szinten figyelembe vennék ezeket.

Papp Z. Attila. életre, ha a döntéshozók valamilyen módon vagy szinten figyelembe vennék ezeket. Papp Z. Attila A határon túli magyarok oktatási kérdései a kilencvenes évek során jobbára politikai, szimbolikus problémaként jelentkeztek, az oktatás egyfajta szenvedéstörténet részeként, mint a megmaradás

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára.

Én-térkép! Aki beszél, kaput nyit saját belső világára. Én-térkép! Az Én-ek, olyan állapotok, melyekkel azonosul az ember. Meg kell vizsgálni, hogy milyen viszony fűzi az embert ezekhez az állapotokhoz, illetve mi indította el az adott viszony kialakulását.

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

A gyermek, aki sosem voltam

A gyermek, aki sosem voltam A gyermek, aki sosem voltam Emlékezések Annette Kuhn Ez a történet egy fényképrõl szól; vagy inkább sok történet egy témára, melyeket sok fényképrõl el lehetne mondani. A képen látható hatéves kislány

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

A MONETÁRIS POLITIKA A NAGY VÁLSÁGTÓL AZ INGATAG PÉNZPIACOKIG

A MONETÁRIS POLITIKA A NAGY VÁLSÁGTÓL AZ INGATAG PÉNZPIACOKIG 2004. HARMADIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 1 CSIKÓS-NAGY BÉLA A MONETÁRIS POLITIKA A NAGY VÁLSÁGTÓL AZ INGATAG PÉNZPIACOKIG Az MTA Doktori Tanácsa 2004. október 26-án nyilvános vitára bocsátotta Tarafás Imre MTA

Részletesebben

Státustörvény és EU-csatlakozás, van-e helye a kedvezménytörvénynek az EU-ban?

Státustörvény és EU-csatlakozás, van-e helye a kedvezménytörvénynek az EU-ban? Nagy Csongor István Státustörvény és EU-csatlakozás, van-e helye a kedvezménytörvénynek az EU-ban? I. Bevezetés Aligha találunk olyan törvényt a rendszerváltozás utáni magyar jogtörténetben, amely akkora

Részletesebben

HANGERŐ, ÍRÁS, TESTTARTÁS, TÉRHASZNÁLAT, JELNYELV

HANGERŐ, ÍRÁS, TESTTARTÁS, TÉRHASZNÁLAT, JELNYELV ALAPÉRZELMEK MIMIKÁVAL: Mennyire ismered a nem verbális jeleket? (teszt) Tárgyalás, beszélgetés közben érdemes ezekre a jelekre is figyelnünk. Végezzétek el a tesztet, és értékeljétek ki az eredményt!

Részletesebben

XIV. A nagy tévedés, a végzetes csalás és a könyvek könyve

XIV. A nagy tévedés, a végzetes csalás és a könyvek könyve XIV. A nagy tévedés, a végzetes csalás és a könyvek könyve XIV. fejezet. Az élet rendeltetése, vagyis a megváltás logikája szempontjából, csak az olyan beszédnek, csak az olyan írásnak és csak az olyan

Részletesebben

Példa részére. Születési horoszkóp elemzés. Idő:... Hely:... Geocentrikus Tropikus Placidus házak

Példa részére. Születési horoszkóp elemzés. Idő:... Hely:... Geocentrikus Tropikus Placidus házak º5' Születési horoszkóp elemzés Példa részére Idő:... Hely:... Geocentrikus Tropikus Placidus házak º5' : -, -, -, -, - : -, -, -, - : -, -, - : - : -, -, -, - Czompó Csaba, www.aranycsillag.net º5' Kedves

Részletesebben

A születéstől az élhető filozófiáig

A születéstől az élhető filozófiáig A születéstől az élhető filozófiáig A pszichológia új útjainak használata a mindennapokban Fejezetek egy transzperszonális szemléletű pszichológiából Ödipusz, Narkisszosz, Kékszakáll és a többiek írta:

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND 2015. 1 HÁZIREND NAPPALI ELLÁTÁS / IDŐSEK KLUBJA/ Bevezető Kedves Klubtagunk! Ön a Csokvaomány Község Idősek Klubjának

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

A hazugságokból, amelyeket elhiszünk, idôvel igazságok lesznek, amelyekkel együtt élünk. Oliver Hassencamp. Született hazugok

A hazugságokból, amelyeket elhiszünk, idôvel igazságok lesznek, amelyekkel együtt élünk. Oliver Hassencamp. Született hazugok A hazugságokból, amelyeket elhiszünk, idôvel igazságok lesznek, amelyekkel együtt élünk. Oliver Hassencamp Született hazugok A kalandjaikról mesélô gyermekeket hallgatva az emberben egyre inkább megerôsödik

Részletesebben